Posch family tree

Ing. Peter POSCH

Peter Posch

  Narodil som sa v Bratislave 8. októbra 1978 vo vinohradníckej rodine. Po absolvovaní strednej elektrotechnickej školy v Bratislave som pokračoval na štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Keďže som si obľúbil matematiku, fyziku a informatiku tak som si zvolil špecializáciou Aplikovaná mechanika. Odbornú prax som absolvoval v roku 2007 v spoločnosto OMV v nemeckom Burghausene. Moja diplomová práca bola na tému Vybrané aplikácie monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky potrubných systémov, s ktorou som sa umiestnil na 1. mieste v SPP súťaži o najlepšiu diplomovú prácu.

  Mám krásnu ženu a dve deti, Ferdinand a Silvia. Manželka je toho času na materskej dovolenke. Moje záujmy sú genealógia, astronómia a tanec. Vo voľnom čase sa venujem fotografovaniu a kresleniu. Zaujímam sa o históriu, predovšetkým Svätého Jura, Grinavy, Pezinka a priľahlých obcí ako aj jej obyvateľov. Zaujímajú ma príbehy a osudy ľudí a staré fotografie. Mám rád turistiku, bicyklovanie, cestovanie. V zime lyžujem a bežkujem, v lete zase plávam a potápam.

  Popri vysokej škole som absolvoval dvojročné pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove. Popri štúdiu som sa naučil vybrusovať zrkadlové ďalekohlady až do priemeru 500mm a zhruba rok som sa venoval aj výrobe. Pre nedostatok času som túto činnosť odložil bokom. Určite sa k nej v budúcnosti vrátim aspoň pre vlastné potešenie.

  Po ukončení štúdia v roku 2008 som začal pracovať v spoločnosti Anasoft s.r.o. v Bratislave ako špecialista správy systémov a sieti. Potom som ako systémový administrátor nastúpil v spoločnosti PetitPress a.s.

  Slovom aj písmom ovládam anglický, nemecký a ruský jazyk. V prvých dvoch sa snažím udržiavať si úroveň navštevovaním jazykových kurzov.