Posch family tree

Časová os

Tu uvádzam niektoré pre mňa zajímavé udalosti pri osobách na ktoré som pri bádaní v matrikách narazil.

Anton Posch (*1868 - +1936)

28.05.1868Narodenie Svätý Jur. Rodičia Joannes Posch a Agnesa Jurcsik. Dostáva rovnaké krstné meno ako zomrelý súrodenec Anton Posch (*13.5.1866 +28.2.1868)
 
4.3.1892Zomiera matka Agnesa Posch rodená Jurčík
 
27.1.1897Sobáš s Anna Ondrejkovič 6.8.1873 dcéra Ján Ondrejkovič a Alžbeta Benčič
 
6.8.1907Príchod za prácou do Middletown USA za svojim mladším bratom Jozefom Posch. V zázname uvedený ako "Anton Eoesch".
 
1911Ujíma sa detí po zosnulom bratovy Ján Posch (*19.6.1864 +1911) a jeho manželky Alžbeta Thier (*12.12.1867 +18.3.1901)
 
1915Úmrtie manželky. Anna Posch rodená Ondrejkovič (*6.8.1873 +1915)
 
1918Sobáš s vdovou. Katarína Kristián rohená Orth (*29.4.1882 +1968). Z prvého manželsta jej zostal iba syn Štefan Kristián (*30.5.1911 +5.8.1982)
 
25.12.1919Narodenie syna, Ján Posch
 
1920Zmena priezviska Posch na Poš
 
29.8.1921Narodenie syna, Jozef Poš
 
26.5.1936Úmrtie vo Svätom Jure v nedožitých 68 rokoch.


Anton Posch (*1897 - +1971)

07.06.1897Narodil sa vo Svätom Jure ako tretie dieťa rodičom Joannes Posch a Mária Thier.
 
18.3.1901Zomiera matka Maria Posch rodena Thier
 
1911Zomiera otec. Spolu so súrodencami sa sťahuje k bezdetnému strýkovy Antonovi.
 
1925Vycestovanie do N.Y., New York, USA
 
21.05.1927Sobáš so Slovenkou z Pečenad, Paulina Rúžička (*1901 - +1987)
 
25.04.1928Narodenie dcéry, Theresa Posch
 
2.3.1930Narodenie dcéry, Mary Posch
 
5.11.1933Narodenie dcéry, Anna Posch
 
2.01.1939Narodenie syna, Anton Posch
 
22.11.1943Naturalizácia v USA
 
?.5.1971Úmrtie v N.Y., New York, USA.