Dokumenty

Dokumenty

old_document

Nižše uvádzam súbor dokumentov ktoré som zdigitalizoval a zindexoval. Nachádzajú sa mojej súkromnej databáze. Na spracovaní dokumentov neustále pracujem a informácie na tomto mieste priebežne aktualizujem. Medzi spracovanými údajmi hľadám súvislosti a vytváram prepojenia tak, aby som pre každú osobu videl chronoligicky údaje o narodení sobáši a úmrtí s prípadným prepojením na konkrétny dom vo Svätom Jure.

Matriky

Rodné

Oobecrozsah rokovnáboženstvostav
Svätý Jur1772-1895 katolícispracované v procese importu
Svätý Jur1895-1906 všetkospracované
Svätý Jur1907-1922 všetkospracované
Svätý Jur1882-1945 evanielicispracované
Svätý Jur1841-1881 evanielicispracované
Svätý Jur1782-1840 evanieliciindexovanie
Neštich1836-1891 katolícispracované v procese importu
Pezinok1895-1906 všetkonespracované
Pezinok1907-1922 všetkonespracované
Cajla1895-1906 všetkonespracované
Cajla1907-1922 všetkonespracované
Grinava1895-1906 všetkonespracované
Grinava1907-1922 všetkonespracované
Limbach1895-1906 všetkonespracované
Limbach1907-1922 všetkonespracované

Sobášne

Obecrozsah rokovnáboženstvostav
Svätý Jur1895-1906 všetkospracované
Svätý Jur1878-1895 katolícispracované
Svätý Jur1852-1878 katolícispracované
Svätý Jur1843-1852 katolícispracované
Svätý Jur1772-1843 katolícispracované
Svätý Jur1783-1841 evanielícispracované
Svätý Jur1842-1882 evanielícispracované
Neštich1852-1891 katolícispracované
Neštich1836-1851 katolícispracované v procese importu
Pezinok1895-1906 všetkospracované
Pezinok1907-1922 všetkospracované
Cajla1895-1906 všetkospracované
Cajla1907-1922 všetkospracované
Viničné1895-1906 všetkospracované
Grinava1895-1906 všetkospracované
Grinava1784-1945 katolícispracované
Limbach1784-1805 katolíci, evanielicispracované
Limbach1895-1906 všetkospracované

Úmrtné

Obecrozsah rokovnáboženstvostav
Svätý Jur1895-1906 všetkospracované
Svätý Jur1907-1922 všetkospracované
Svätý Jur1883-1945 evanieliciindexovanie
Neštich1836-1895 katolícispracované v procese importu
Pezinok1895-1906 všetkospracované
Pezinok1907-1922 všetkospracované
Cajla1895-1906 všetkospracované
Cajla1907-1922 všetkospracované
Grinava1895-1906 všetkospracované
Grinava1907-1922 všetkospracované
Limbach1895-1906 všetkospracované
Limbach1907-1922 všetkospracované

Sčítania obyvateľstva

Prvé sčítanie obyvateľov na našom území sa uskutočnilo v rokoch 1784 až 1787. Bolo to za vlády Jozefa II. a podľa charakteru išlo pre vojenské využitie čo je možné určit na základe toho že boli sčítaný muži. K modernému ščítaniu prišlo až v roku 1869. Toto už bolo robené systematicky každých 10 rokov a podľa dohodnutých pravidiel. Viac informácií nájdete na stránke geni.sk . Na základe sčítania obyvateľstva z roku 1940, kde bola zisťovaná aj národnosť, bolo po vojne odsunuté nemecké a maďarské obyvateľstvo.

  • Sčítanie obyvateľstva Svätého Jura 1847 - v procese indexácie
  • Sčítanie obyvateľstva Svätého Jura 1857
  • Sčítanie obyvateľstva Svätého Jura 1890
  • Sčítanie obyvateľstva Svätého Jura 1930
  • Sčítanie obyvateľstva Svätého Jura 1940
  • Sčítanie obyvateľstva Neštich 1930
  • Sčítanie obyvateľstva Neštich 1940
  • Sčítanie obyvateľstva Limbach 1930
  • Sčítanie obyvateľstva Limbach 1940
  • Sčítanie obyvateľstva Cajla 1940
  • Sčítanie obyvateľstva Grinava 1930
  • Sčítanie obyvateľstva Grinava 1940
  • Sčítanie obyvateľstva Slovenský Grob 1930
  • Sčítanie obyvateľstva Slovenský Grob 1940
  • Index narodených osôb Svätý Jur 1663-1895
  • Index narodených osôb Pezinok, Cajla, Grinava a Trlinok 1674-1895

Odsunuté obyvateľstvo

  • Svätý Jur 1940 obyvateľstvo ktoré sa prihlásilo k inému ako Slovenskému občianstvu
  • Svätý Jur 1940 obyvateľstvo ktoré je ur4en0 k odsunu

Ostatné dokumenty

Aktualizácia 25.9.2023