Posch family tree

Dokumenty

old_document

Nižše uvádzam súbor dokumentov ktoré som zdigitalizoval a zindexoval. Nachádzajú sa mojej súkromnej databáze. Na spracovaní dokumentov neustále pracujem a informácie na tomto mieste priebežne aktualizujem. Medzi údajmi hľadám súvislosti a vytváram prepojenia tak, aby som pre každú osobu videl chronoligicky údaje o narodení sobáši a úmrtí s prípadným prepojením na konkrétny dom vo Svätom Jure.

Matriky

Rodné

Oobecrozsah rokovnáboženstvostav
Svätý Jur1772-1895 katolícispracované v procese importu
Svätý Jur1895-1906 všetkospracované
Neštich1836-1891 katolícispracované v procese importu
Pezinok1895-1906 všetkonespracované
Cajla1895-1906 všetkonespracované
Grinava1895-1906 všetkonespracované
Limbach1895-1906 všetkonespracované

Sobášne

Oobecrozsah rokovnáboženstvostav
Svätý Jur1895-1906 všetkospracované
Svätý Jur1878-1895 katolícispracované
Svätý Jur1852-1878 katolícispracované
Svätý Jur1843-1852 katolícispracované
Svätý Jur1772-1843 katolícispracované
Neštich1852-1891 katolícispracované
Neštich1836-1851 katolícispracované v procese importu
Pezinok1895-1906 všetkospracované
Cajla1895-1906 všetkospracované
Viničné1895-1906 všetkospracované
Grinava1895-1906 všetkospracované
Grinava1784-1945 katolícispracované
Limbach1784-1805 katolíci, evanielicispracované
Limbach1895-1906 všetkospracované

Úmrtné

Oobecrozsah rokovnáboženstvostav
Svätý Jur1895-1906 všetkospracované
Neštich1836-1895 katolícispracované v procese importu
Pezinok1895-1906 všetkospracované
Cajla1895-1906 všetkospracované
Grinava1895-1906 všetkospracované
Limbach1895-1906 všetkospracované

Sčítania obyvateľstva

  • Sčítanie obyvatelstba Svätého Jura 1890
  • Index narodených osôb Svätý Jur 1663-1895
  • Svätý Jur 1940 supis obyvatelov kompletny -nedokončený-

Odsunuté obyvateľstvo

  • Svätý Jur 1940 obyvateľstvo ktoré sa prihlásilo k inému ako Slovenskému občianstvu
  • Svätý Jur 1940 obyvateľstvo ktoré je ur4en0 k odsunu

Ostatné dokumenty

  • Padlý vojaci 2.sv.voj. cele SR
  • Familisearch matriky celá SR a cast zakarpatskej rusi

Aktualizácia 29.7.2020