Zoskenované matriky pre Slovensko

Slovenské matriky kompletný zoznam


slovenske matriky

Nižšie uvádzam zozbieraný zoznam všetkých slovenských matrík ktoré boli v štátnych a oblastných archívov zoskenované mormónmi za účelom publikovania indexácie a ďalšieho spracovania na familysearch.org. Údaje nie su zotriedené abecedne takže zaťiaľ hľadajte cez funkciu CTRL+F. Tieto údate sa kedysi v minulisti dali na stránke familysearch nájsť aj keď nie takto ucelené a vyhľadávanie bolo obmedzené. Pôvodný zdroj na familysearch ich už v tejto podobe neuvádza. V zozname sú aj matriky ktoré sú už skryté na familysearch. Jestvuje možnost ako sa k nim dostať.

Mikrofilmy obsahujú rodné matriky, sobášne matriky, úmrtné matriky. Ďalej obsahujú menné indexy, zoznam birmovaných, cirkevé údaje, vyúčtovania, vizitácie a iné.

V nižšie uvedenom zozname uvádzam všetky matriky cirkevné a štátne ktoré sa pre územie Slovenska a Podkarpatskej rusi u mňa v cloude nachádzajú. V prípade že vás nečo zaujme oslovte ma.

Skompletizovaný zoznam z familysearch:

 • Námestovo, Zubrohlava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zubrohlava (Dolný Kubin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1770-1845 (4946472)
  • Krsty 1844-1896 (4946473)
  • Úmrtia 1770-1815 - Manželstvá 1790-1824 (4946473)
  • Manželstvá 1825-1844 (4946473)
  • Manželstvá 1844-1873 - Úmrtia 1844-1873 (4946473)
  • Manželstvá 1874-1900 - Úmrtia 1873-1888 (4946473)
  • Úmrtia 1816-1843, 1889-1896 (4946473)
 • Komárno, Bajč, Stará Ďala

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajč (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1827-1875 - Zoznam krstov A-Z (1827-1875) - Manželstvá 1827-1875 - Zoznam manželstiev A-Z (1827-1875) - Úmrtia 1827-1875 - Zoznam úmrtí A-Z (1827-1875) (5218771)
  • Krsty 1876-1884 (5218771)
  • Krsty 1885-1896 - Zoznam krstov A-Z (1880-1892) - Konvertiti 1883-1892 - Manželstvá 1876-1920 - Zoznam manželstiev A-Z (1876-1910) - Úmrtia 1876-1920 - Zoznam úmrtí A-Z (1876-1896) (5218772)
 • Levice, Bajka, Želiezovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajka (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1889 - Manželstvá 1783-1887 - Úmrtia 1787-1885 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 (5218772)
 • Nové Zámky, Bajtava, Parkan

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajtava (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Z (1830-1944) (5218772)
 • Nové Zámky, Bánov, Bánovská Kesa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bánovská Kesa (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1826 - Uzavreté manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1820 (5218772)
  • Krsty 1821 (5218773)
  • Krsty 1822-1855 - Uzavreté manželstvá 1822-1855 - Úmrtia 1826-1853 (5218773)
  • Krsty 1856-1885 - Birmovaní 1857-1863 (5218773)
  • Krsty 1885 (január)-1891 (júl) (5218773)
  • Krsty 1894-1895, 1891 (júl)-1895 (september) (5218774)
  • Uzavreté manželstvá 1852-1895 - Zoznam uzavretých manželstiev A-Z (1852-1895) (5218774)
  • Úmrtia 1853-1891 (5218774)
  • Úmrtia 1892-1895 (5218774)
  • Index pokrstených A-Z (1830-1896) - Index zomrelých A-Z (1830-1896) (5218774)
  • Index sobášených A-Z (1830-1851), niektoré z rokov do r. 1902 (5218774)
 • Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bánovce nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1700-1775 - Manželstvá 1700-1776 - Úmrtia 1700-1777 - Konvertiti 1736, 1765-1777, 1766, 1760-1764 (5218775)
  • Krsty 1775-1801 - Manželstvá 1777-1795 (máj) (5218775)
  • Manželstvá 1795 (máj)-1801 - Úmrtia 1777-1801 - Konvertiti 1779-1799 (5218776)
  • Krsty 1802-1843 (január)- Úmrtia 1802-1843 (január) - Manželstvá 1802-1843 (január) - ? - Konvertiti 1842-1870 (5218776)
  • Krsty 1843-1879 (september) (5218776)
  • Krsty 1879 (september)-1891 - Spovede 1877 (5363605)
  • Krsty 1892-1895 (octóber) (5363605)
  • Manželstvá 1843-1891 (5363605)
  • Manželstvá 1892-1895 (5363605)
  • Úmrtia 1843-1891 (5363605)
  • Úmrtia 1892-1895 (5363605)
  • Narodení 1851-1885 - Sobášení 1851-1885 - Zomrelí 1851-1885 (5363605)
  • Narodení 1886-1900 (november) (5363605)
  • Narodení 1900 (jún)-1948 (5363606)
  • Sobášení 1886-1942 (máj) (5363606)
  • Zomrelí 1886-1895 (august) (5363606)
 • Levice, Bátovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bátovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy, cirkev vyúčvanie (str. 1-14) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1656-1657 (str. 15-26) - Krsty 1658 (str. 26-29) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1668-1672 (str. 41-57) - Krsty 1674-1682 (str. 59-111) - Manželstvá 1674-1677 (str. 115-118) - Krsty (5363606)
  • Krsty 1724-1749 (str. 1-66) - Úmrtia 1724-1754 (str. 67-117) - Manželstvá 1752-1754 (str. 123-126) - Manželstvá 1724-1752 (str. 127-155) - Krsty 1749-1751 (str. 156-164) - Konvertiti 1625?-1753 (str. 165-172) - Krsty 1751-1754 (str. 173-193) (5363606)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia, Konvertiti 1755-1756 (str. 6-28) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1757-1761 (str. 29-75) - Krsty 1761-1776 (str. 76-126) - Manželstvá 1761-1776 (str. 127-141) - Konvertiti 1762-1798 (str. 149-152) - Úmrtia 1761-1776 (str. 153-19 (5363606)
  • Krsty 1846 (október)-1851 (str. 1-18) - Úmrtia 1846-1851 (str. 97-117) - Manželstvá 1846-1851 (str. 193-199) (5218777)
  • Krsty 1852-1865 (str. 1-118) (5218777)
  • Úmrtia 1852-1862 (str. 1-78) (5218777)
  • Krsty 1865-1895 (str. 1-97a) (5218777)
  • Manželstvá 1852-1896 (str. 1-39b) (5218777)
  • Úmrtia 1863-1895 (str. 1a-103b) (5218777)
  • Zoznam krstov A-Z (1830-1901) - Index sobášených A-Z (1830-1893) (5218777)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1830-1893) (5218777)
 • Levice, Bátovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bátvce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1899 (str. 1-311) (5218777)
  • Krsty 1899-1903 (5218778)
  • Rôzne záznamy 1785-1854 (str. 1-3) - Manželstvá 1852-1895 (str. 4-58) (5218778)
  • Úmrtia 1783-1903 (str. 1-265) (5218778)
 • Levice, Beša, Vráble

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beša (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1733-1749, 1740?, 1750-1753? (str. 1-152) - Konvertiti ? (str. 153-155) - Rôzne záznamy (str. 156-160) - Manželstvá, Spovede 1746-1747 (str. 160-166) (5218778)
  • Krsty 1753-1785 (str. 1-232) - Úmrtia 1753-1785 (str. 235-294) - Manželstvá 1753-1785 (str. 299-367) - Konvertiti (a zhodné Krsty a Manželstvá) 1757-1775 (str. 374-375) (5218778)
  • Rôzne záznamy 1733-1909 (str. 1-2) - Krsty 1786-1836 (str. 3-237) - Úmrtia 1786-1791 (str. 239-269) (5218778)
  • Úmrtia 1792-1836 (str. 270-393) - Manželstvá 1786-1836 (str. 395-464) - Miešané manželstvá a deti 1831-1838 (str. 465-466) - Konvertiti 1813-1820 (str. 467) - Zoznam krstov A-Z (1786-1836) (str. 471-504) (5218779)
  • Krsty 1837-1852 (str. 1-61) - Zoznam krstov A-Z (1837-1852) (str. 63-75) - Birmovaní 1870, 1877, 1885, 1894 (str.77-125) - Miešané manželstvá a deti 1836-1852 (str. 169-170) (5218779)
  • Manželstvá 1837-1851 (str. 1-22) - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1852) (str. 23-30) (5218779)
  • Manželstvá 1853-1870 (str. 1-28) - Zoznam manželstiev A-Z (1853-1870) (str. 29-78) - Miešané manželstvá a deti 1838-1890 (str. 75-78) - Zoznam krstov M-V (1876-1898) (5218779)
  • Úmrtia 1837-1852 (str. 1-54) (5218779)
  • Úmrtia 1852-1878 (str. 1-165) - Zoznam úmrtí A-Z (1852-1878) (str. 167-213) - Úmrtia 1878 (str. 214-215) (5218779)
  • Krsty 1852-1874 (str. 1-154) (5218779)
  • Krsty 1875 (str. 155-175) - Zoznam krstov A-Z (1852-1875) (str. 176-184) - Krsty 1875 (str. 185-190) - Rôzne záznamy 1880-1882 (str. 191) - Miešané manželstvá a deti 1839-1863, ? (str. 192) (5218780)
  • Krsty 1876-1886 (str. 1-97) - Zoznam krstov A-H, V-Zs, K-L, Ch-K (1876-1898) (5218780)
  • Krsty 1887-1895 (str. 1-76) (5218780)
  • Manželstvá 1871-1892 (str. 1-39) (5218780)
  • Manželstvá 1893-1895 (str. 1-3) (5218780)
  • Úmrtia 1879-1892 (str. 1-96) (5218780)
  • Úmrtia 1893-1895 (str. 1-10) (5218780)
 • Nové Zámky, Bešeňov, Vráble

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bešeňov (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1830-1871 (str. 1-173) (5218780)
  • Úmrtia 1849-1871 (str. 1-74) (5218780)
  • Krsty 1871-1876 (str. 1-34) (5218780)
  • Krsty 1877-1897 (str. 1-196) (5218781)
  • Manželstvá 1877-1925 (str. 1-107) (5218781)
  • Úmrtia 1871-1894 (str. 1-103) (5218781)
  • Úmrtia 1895-1937 (str. 1-199) (5218781)
 • Trenčín, Bobot, Bánovce nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bobot (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1725-1726, 1713-1720, 1728-1729, 1720-1725, 1726-1728, 1726, 1729-1767 (str. 1-101) (5218781)
  • Krsty 1767-1769, 1770, 1780, 1770-1842 (str. 102-419) - Birmovaní 1842 (str. 472-434) - Manželstvá 1723-1842 (str. 440-547) - Úmrtia 1840-1842 (str. 557-566) - Birmovaní 1853, 1860, 1868, 1880, 1884, 1888 (str. 567-609) - Úmrtia 1723-1840 (str. 622-839) (5218782)
  • Inv. č. 66 Krsty 1843-1898 - Manželstvá 1843-1896 - Úmrtia 1843-1897 (4529000)
 • Komárno, Bodza

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Boďa (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1783-1933 (str. 1a-1b) - Krsty 1783-1875 (str. 1-298) - Úmrtia 1783-1918 (str. 1-509) - Manželstvá 1784-1838 október (str. 1-571) (5218782)
  • Manželstvá 1838-1925 (str. 572-648) - Rôzne záznamy, cirkevné finančné záznamy 1783-1891 (str. 649-662) (5218783)
  • Krsty 1876-1898 (str. 1-85) (5218783)
 • Trnava, Bohunice, Jabloňovce Levice, Horní Almáš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bohunice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1717-1718, 1721-1741 (str. 1-138) - Úmrtia 1717-1719, 1722-1741 (str. 139-212) - Manželstvá 1717-1734, 1736-1738 (str. 213-249) (5218783)
  • Krsty 1741-1780 (str. 1-79) - Úmrtia 1741-1780 (str. 80-122) - Manželstvá 1741-1780 (str. 123-144) - Disciplinárne záznamy 1741-1786 (str. 145-146) - Rôzne záznamy 1741-1780 (str. 147-149) (5218783)
  • Krsty 1781-1823 (str. 1-80) - Úmrtia 1781-1830 (str. 81-158) - Manželstvá 1781-1822 (str. 159-188) - Spovede 1781-1814 (str. 189-192) - Krsty 1823-1853 (str. 205-266) - Manželstvá 1824-1853 (str 272-291) - Úmrtia 1831-1853 (str. 292-323) - Krsty, M (5218783)
  • Krsty 1854-1895 (str. 1-54) (5218784)
  • Manželstvá 1854-1897 (str. 1-24) (5218784)
  • Úmrtia 1854-1895 (str. 1-46) (5218784)
 • Levice, Jabloňovce, Dolní Almáš, Horní Almáš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolní Almáš (Levice)
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Horní Almáš (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1741-1780 (str. 151-219) - Úmrtia 1741-1780 (str. 220-260) - Manželstvá 1741-1780 (str. 261-281) - Disciplinárne záznamy 1741-1756 (str. 282-283) - Rôzne záznamy (str. 284-286) (5218783)
  • Krsty 1781-1785 (str. 193-203) - Úmrtia 1781-1782, 1784-1785 (str. 267-271) - Manželstvá 1781-1784 (str. 324-326) - Rôzne záznamy (str. 327-329) (5218783)
  • Krsty 1785-1836 (str. 1-126) - Manželstvá 1786-1800, 1802-1839, 1840?-1843 (str. 127-168) - Úmrtia 1786-1844 (str. 169-226) (5223183)
  • Krsty 1837-1839, 1841?-1907, 1945-1947 (str. 1-88) - Manželstvá 1842-1856, 1858-1907, 1945-1947 (str. 89-117) - Úmrtia 1842-1907, 1945-1947 (str. 118-186) (5223184)
 • Topoľčany, Bojná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bojná (Topolčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1721-1722, 1729, 1731-1799 (str. 1-471) - Manželstvá 1721-1722, 1729, 1720? 1731?-1748, 1750-1799 (str. 473-602) - Úmrtia 1721-1722, 1729, 1732-1799 (str. 603-803) - Konvertiti 1785-1797 (str. 805) - Rôzne záznamy (str. 808-814) - Konvertiti 1742-1782 (str. 816-817) (5218784)
  • Krsty 1800-1847 (str. 3-331) - Manželstvá 1800-1811 (str. 333-364) (5218784)
  • Manželstvá 1812-1847 (str. 365-439) - Úmrtia 1800-1847 (str. 443-690) - prázdné stranky (2) - Úmrtia 1847 (str. 691) (5218785)
  • Krsty 1848-1852 (str. 1-27) - Birmovaní 1854, 1863 (str. 31-69) - Zoznam krstov A-Z (1830-1871) (str. 71-136) - Manželstvá 1848-1852 (str. 137-145) - Birmovaní 1869, 1876, 1885, 1892 (str. 147-219) - Úmrtia 1848-1852 (str. 221-240) - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1871) (str. 242-297) (5218785)
  • Zoznam krstov A-Z (1721-1799) (str. 1-215) (5218785)
  • Krsty 1853-1879 (str. 1-270) (5218785)
  • Krsty 1879-1881 (str. 270-294) (5218786)
  • Index sobášených A-Z (1721-1852) : NEZACHOVANÝ (5218786)
  • Úmrtia 1853-1881 (str. 1-280) (5218786)
 • Prievidza, Bojnice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bojnice (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1668-1684 (str. 1-252) - Manželstvá 1668-1688 (str. 253-322) - Krsty 1687-1688 (str. 323-346) - Krsty 1684-1686 (str. 353-380) (5218786)
  • Krsty 1689-1735 (str. 1-317) (5218786)
  • Krsty 1735-1748 (str. 316-418) - Birmovaní 1689, 1715, 1732, 1743 (str. 419-447) - Krsty 1748-1749 (str. 448-452) - Manželstvá 1689-1749 (str. 453-538) - Úmrtia 1689-1746 (str. 539-739) - Konvertiti 1694, 1746, 1695-1739 (str. 740-746) - Úmrtia 1746-1749 (str. 747-752) - Nemanžekslé Krsty? 1712-1747 (str. 753) (5219330)
  • Krsty 1749-1777 (str. 1-227) - Rôzne záznamy (str. 231-239) - Manželstvá 1775-1777 (str. 241-246) - Birmovaní 1753 (str. 251-256) - Manželstvá 1749-1775 (str. 259-294) - Úmrtia 1749-1777 (str. 299-383) - Konvertiti 1758-1775 (str. 389) - Krsty 1754 (str. 391) (5219330)
  • Krsty 1777-1832 (str. 1-379) - Konvertiti? 1796-1808 (str. 318) (5219330)
  • Zoznam krstov A-Z (1833-1864), str. 1-30 - Krsty 1833-1840 (str. 1-59) (5219330)
  • Krsty 1840-1864 (str. 59-240) - Rôzne záznamy (str. 241-242) (5219331)
  • Manželstvá 1777-1842 (str. 1-179) - Zoznam manželstiev A-Z (1777-1842), str. 183-203 (5219331)
  • Úmrtia 1777-1833 (str. 1-394) - Rôzne záznamy (str. 395) (5219331)
  • Zoznam krstov A-Z (1749-1775), str. 1-57 (5219331)
  • Zoznam krstov A-Z (1777-1790), str. 1-40 (5219331)
  • Zoznam krstov A-U (1791-1832), str. 1-60 (5219331)
  • Zoznam krstov A-Ž (1865-1876), str. 1-20 - Krsty 1865-1876 (str. 1-89) (5219331)
  • Manželstvá 1843-1866 (str. 1-71) (5219331)
  • Manželstvá 1866-1876 (str. 72-113) - Zoznam manželstiev A-Ž (1843-1876), str. 114-123 - Miešané manželstvá a deti 1807 (str. 124) - Manželstvá 1868 - vojsko (5219332)
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1834-1876) str. 1-64 - Úmrtia 1834-1876 (str. 1-336) (5219332)
  • Zoznam krstov A-Z (1877-1900), str. 27 - Krsty 1877-1900 (str. 1-234) (5219332)
  • Zoznam manželstiev A-Ž (1877-1912), str. 1-14 - Manželstvá 1877-1912 (str. 1-93) - Krsty 1902 (str. 94) (5219332)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1-), str. 1-23 - Úmrtia 1877-1906 (str. 1-215) (5219333)
 • Levice, Bory

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bory (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1753-1786 (str. 1-25) - Manželstvá 1753-1784 (str. 26-37) - Úmrtia 1753-1783 (str. 38-51) - Rôzne záznamy (str. 52-53) (5219333)
  • Krsty 1786-1851 (str. 1-63) - Úmrtia 1784-1851 (str. 64-97) - Rôzne záznamy (str. 1-58) - Manželstvá 1784-1851 (str. 59-83) - Rôzne záznamy (str. 84-98) (5219333)
  • Krsty 1852-1897 (str. 1-38) - Manželstvá 1851-1900 (str. 39-52) - Úmrtia 1851-1897 (str. 53-81) (5219333)
 • Partizánske, Topoľčany, Bošany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bošany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1691-1707 (str. 1-40), Velké Bošany - Krsty 1691-1721 (str. 41-99), Malé Bošany - Krsty 1691-1709 (str. 100-116), Práznovce - Úmrtia 1691-1721 (str. 117-152) - Manželstvá 1691-1721 (str. 153-178) - Konvertiti 1719-1721, 1714-1718, 1711-1714 (str. 179-183) (5219333)
  • Krsty 1722-1765 (str. 2-212) (5219333)
  • Krsty 1765-1775 (str. 213-295) - Manželstvá 1722-1775 (str. 296-402) - Krsty 1775 (str. 403-410) - Úmrtia 1771-1775 (str. 419-437) - Birmovaní 1717 (str. 438-443) - Rôzne záznamy (str. 444-447) - Úmrtia 1722-1771 (str. 448-516) - Rôzne záznamy (str. 517-519) - Konvertiti 1722-1776 (str. 520-523) - Rôzne záznamy (str. 524) (5219334)
  • Krsty 1776-1813 (str, 1-226) - Birmovaní 1812 (str. 227-264) - Úmrtia 1804-1813 (str. 265-300) - Birmovaní 1812 (str. 301-317) - Manželstvá 1776-1813 (str. 319-418) - Úmrtia 1776-1804 (str. 418-546) - Konvertiti 1777-1808 (str. 547-548) (5219334)
  • Birmovaní 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1888, 1898, 1905, 1914, 1922 (str. 1-158) (5219334)
  • Krsty 1814-1853 (str. 3-217) - Manželstvá 1814-1849 (str. 221-301) (5219334)
  • Manželstvá 1849-1858 (str. 302-311) - Krsty 1854-1858 (str. 312-331) - Úmrtia 1814-1858 (str. 334-481) (5219335)
  • Krsty 1859-1881 (str. 1-163) - Manželstvá 1859-1882 (str. 164-215) - Úmrtia 1859-1881 (str. 216-343) (5219335)
  • Krsty 1882-1899 (str. 1-140) - Manželstvá 1882-1889 (str. 141-181) - Úmrtia 1882-1887 (str. 182-211) (5219335)
  • Úmrtia 1887-1899 (str. 211-270) (5219336)
 • Nitra, Branč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Branč (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1710-1732 (str. 1-176) - Rôzne záznamy (str. 177-183) - Konvertiti 1729-1737 (str. 195-197) - Manželstvá 1717, 1720-1732, 1704-1708 (str. 198-220, 229-231) - Úmrtia 1711, 1717-1732 (str. 263-298) (5219336)
  • Krsty 1733-1783 (str. 1-176) - Manželstvá 1733-1783 (str. 179-226) - Úmrtia 1733-1783 (str. 255-330) - Krsty 1783-1813 (str. 333-443) - Manželstvá 1783-1813 (str. 460-509) - Úmrtia 1783-1813 (str. 513-617) (5219336)
  • Krsty 1813-1853 (str. 1-225) - Manželstvá 1813-1855 (str. 227-309) - Úmrtia 1813-1835 (str. 338-414) (5219336)
  • Úmrtia 1835-1854 (str. 415-507) (5219337)
  • Krsty 1853-1880 (str. 1-84) - Manželstvá 1856-1880 (str. 85-100) - Úmrtia 1854-1880 (str. 101-178) (5219337)
  • Krsty 1881-1931 (str. 1-397) (5219337)
  • Manželstvá 1881-1907 (str. 1-44) (5219337)
  • Manželstvá 1907-1945 (str. 45-127) - Úmrtia 1881-1945 (str. 128-420) (5219338)
 • Žilina, Prievidza, Brezany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezany (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1682-1736 (str. 1-420) - Manželstvá 1682-1745 (str. 421-521) - Krsty 1737-1744 (str. 541-586) - Úmrtia 1682-1704 (str. 589-637) (5219338)
  • Úmrtia 1704-1734, 1737-1745 (str. 637-727, 733-751) - Krsty 1744-1745 (str. 767-784) (5219339)
  • Krsty 1746-1777 (str. 1-103) - Birmovaní ? - Manželstvá 1746-1776 (str. 119-149) - Úmrtia 1746-1777 (str. 158-205) - Rôzne záznamy 1755-1760 (str. 219-227) (5219339)
  • Krsty 1777-1844 (str. 1-324) - Birmovaní 1780, 1803, 1809, 1821, 1828 (str. 329-374) - Konvertiti 1803-1846 (str. 375-376) (5219339)
  • Úmrtia 1777-1848 (str. 1-355) (5219339)
  • Krsty 1845-1851 (str. 1-57) - Úmrtia 1849-1851 (str. 1-22, 3) (5219339)
  • Krsty 1852-1871 (str. 1-102b) (5219339)
  • Krsty 1872-1876 (str. 103a-125b) (5223142)
  • Krsty 1876-1896 (str. 1-176b) (5223142)
  • Manželstvá 1777-1892 (str. 1-217) (5223142)
  • Manželstvá 1892-1917 (str. 1-51) (5223142)
  • Úmrtia 1852-1880 (str. 1-117) (5223142)
  • Úmrtia 1881-1906 (str. 1-155) (5223142)
  • Úmrtia 1906-1934 (str. 156-297) (5219340)
 • Nové Zámky, Bruty, Parkan, Bart

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bart (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1794-1832 (str. 1-101) - Manželstvá 1832, 1859-1866 (str. 103, 105-110) - Birmovaní 1806, 1813, 1823, 1828, 1831, 1850, 1855, 1859 (str. 131-166) - Manželstvá 1784-1831 (str. 169-206) - Úmrtia 1783-1832 (str. 207-313) (5219340)
 • Trnava, Hlohovec, Bučany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bučany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1754-1800 (str. 1-136) - Manželstvá 1755-1760, 1788-1794, 1766-1800 (str. 137-189) - Úmrtia 1766-1800 (str. 213-279) - Konvertiti 1780-1795, 1914 (str. 288-290) (5219340)
  • Krsty 1800-1852 (str. 3-324) - Birmovaní 1853 (str. 325-355) - Úmrtia 1800-1837 (str. 369-501) (5219340)
  • Úmrtia 1837-1852 (str. 502-596) - Manželstvá 1800-1852 (str. 607-701) - Birmovaní 1863 (str. 702-716) - Konvertiti 1810-1850 (str. 718-do konca) (4185970)
  • Krsty 1852-1862 (str. 1-119) (4185970)
  • Manželstvá 1852-1871 (4185970)
  • Úmrtia 1852-1862 (4185970)
  • Úmrtia 1862-1873 (4185970)
  • Inv. č. 413 Krsty 1862-1873 (4528524)
  • Inv. č. 414 Krsty 1874-1890 (4528524)
  • Inv. č. 415 Krsty 1890-1895 (4528524)
  • Inv. č. 416 Manželstvá 1872-1896 (4528524)
  • Inv. č. 417 Úmrtia 1874-1893 (4528524)
  • Inv. č. 418 Úmrtia 1894-1895 (4528525)
 • Komárno, Parkan, Búč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Búč (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1839 (str. 1-232) - Úmrtia 1784-1799 (str. 233-241) - Manželstvá 1783-1799 (4185970)
  • Krsty 1839-1854 (4185970)
  • Krsty 1854-1871 (4185971)
  • Manželstvá 1799-1852 (str. 1-108) - Úmrtia 1799-1853 (4185971)
  • Úmrtia 1853-1885 (str. 2-196) - Manželstvá 1854-1923 (str. 197-354) (4185971)
  • Krsty 1871 (str.1a-1b) - Krsty 1871-1896 (str.1a-105b) (5363656)
 • Levice, Hronovce, Želiezovce, Lekýr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lekýr (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1721-1728 (str. 3-13) - Krsty 1700-1710 (str. 17-98) - Manželstvá 1700-1701, 1704-1710, 1712-1721 (str. 99-132) - Krsty 1710-1717 (str. 133-188) - Úmrtia? 1700-1701, 1704-1728 (str. 189-246) - Krsty 1717-1724 (str. 247-288) (5219349)
  • Krsty 1728-1742 (str. 3-71) (5219349)
  • Krsty 1742-1744? (str. 72-74) - Manželstvá 1730-1743 (str. 76-94) - Úmrtia 1728-1743 (str. 95-122) (5219351)
  • Krsty 1743-1811 (str. 3-404) - Manželstvá 1743-1836 (str. 405-597) - Rôzne záznamy (str. 611-615) - Úmrtia 1743-1812 (str. 681-853) - Miešané manželstvá (str. 854-857) - Konvertiti 1755-1804 (str. 858) - Rôzne záznamy (str. 859-890) (5219351)
  • Krsty 1812-1850 (5219351)
  • Krsty 1851-1855 (5219351)
  • Krsty 1855-1860 (5219365)
  • Úmrtia 1812-1862 (str. 1-359) - Krsty (Vojenské?) 1838-1862 (str. 365-369) (5219365)
  • Krsty 1860-1872 (5219365)
  • Krsty 1872-1883 (5219365)
  • Krsty 1883-1887 (5219404)
  • Krsty 1888-1896 (5219404)
  • Manželstvá 1837-1872 (5219404)
  • Manželstvá 1872-1895 (5219404)
  • Úmrtia 1863-1877 (5219404)
  • Úmrtia 1877-1896 (5219411)
 • Levice, Čajkov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čajkov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1721-1739 (str. 1-41) - Manželstvá 1721-1738 (str. 43-52) - Úmrtia 1721-1739 (str. 55-72) (5219411)
  • Krsty 1739-1790 (str. 3-196) - Manželstvá 1739-1790 (str. 197-268) - Úmrtia 1739-1790 (str. 305-409) (5219411)
  • Krsty 1791-1873 (str. 1-417) - Manželstvá 1791-1837 (str. 420-490) - Úmrtia 1791-1831 (str. 492-561) (5219411)
  • Úmrtia 1831-1838 (str. 562-593) - Zoznam krstov A (1791-1813), str. 594-595 - Konvertiti 1845-1865 (str. 614) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 (str. 615-617) (5219341)
  • Manželstvá 1838-1882 (str. 1-83) - Úmrtia 1839-1879 (str. 84-321) (5219341)
  • Krsty 1874-1896 (str. 1-97a) - Manželstvá 1883-1896 (str. 98-111) - Úmrtia 1880-1896 (str. 218-277) (5219341)
 • Komárno, Čalovec, Mederč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Mederč (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1848-1900 (5219343)
  • Manželstvá 1848-1900 (5219343)
  • Úmrtia 1804-1900 (5219343)
 • Levice, Levice, Čankov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Čankov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1751 (str. 1-44) - Krsty 1752-1779 (str. 45-136) (5219343)
  • Krsty 1779-1784 (str. 137-154) - Manželstvá 1752-1887 (str. 155-178) - Krsty 1785-1887 (str. 179-193) - Úmrtia 1752-1787 (str. 195-238) (5219344)
  • Rôzne záznamy (str. 1-49) - Krsty 1787-1810 (str. 50-147) - Manželstvá 1787-1813 (str. 148-186) - Krsty 1811, 1810 (str. 187-195) - Úmrtia 1787-1813 (str. 196-268) - Rôzne záznamy (str. 269-275) (5219344)
  • Krsty 1812-1841 (str. 1-131) - Úmrtia 1814-1841 (str. 133-191) - Manželstvá 1814-1841 (str. 192-228) (5219344)
  • Krsty 1841-1859 (str. 1-71) - Manželstvá 1841-1859 (str. 72-103) - Úmrtia 1841-1859 (str. 104-154) - Birmovaní 1857-1859 (str. 155) (5219344)
  • Krsty 1860-1896 (5219344)
  • Manželstvá 1860-1896 (5219344)
  • Úmrtia 1860-1896 (5219344)
 • Nitra, Cabaj-Čápor

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cabaj-Čapor (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1809 (str. 2-70) (5219344)
  • Krsty 1809-1827 (str. 71-191) - Úmrtia 1788-1827 (str. 192-323) - Manželstvá 1788-1827 (str. 324-386) (5219345)
  • Krsty 1828-1849 (str. 1-110) - Úmrtia 1828-1849 (str. 114-220) - Manželstvá 1828-1849 (str. 224-257) - Konvertiti 1840-? (str. 258-262) (5219345)
  • Krsty 1850-1879 (str. 1-122) - Úmrtia 1878-1879 (str. 123-128) - Manželstvá 1850-1879 (str. 129-158) - Úmrtia 1850-1878 (str. 159-256) (5219345)
  • Krsty 1880-1886 (5219345)
  • Krsty 1886-1899 (5219346)
 • Prievidza, Čavoj

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čavoj (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1865-1899 (str. 1-408) - Úmrtia 1864-1899 (str. 409-809) - Manželstvá 1865-1901 (str. 810-933) (5219346)
 • Topoľčany, Čermany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čermany (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1727-1762 (str. 1-188) (5219346)
  • Krsty 1762-1832 (str. 189-412) - Birmovaní ?, 1755, 1832, 1837 (str. 424-467) - Manželstvá 1727-1832 (str. 481-639) - Úmrtia 1727-1832 (str. 721-931) (5219347)
  • Krsty 1833-1870 (5219347)
  • Úmrtia 1833-1859 (5219347)
  • Zoznam krstov A-Z (1727-1895), str. 5-76 - Index sobášených A-Z (1729-1895), str. 77-100 - Zoznam úmrtí A-Z, L (1727-1895), str. 101-183 (5219347)
  • Krsty 1871-1877 (5219347)
  • Krsty 1877-1896 (5219348)
  • Manželstvá 1833-1897 (5219348)
  • Úmrtia 1859-1896 (5219348)
 • Komárno, Číčov

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Číčov (Komárom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 1887 Krsty 1822-1895 (5218813)
  • Inv. č. 1888 Manželstvá 1829-1933 - Úmrtia 1829-1903 (5218813)
  • Inv. č. 1888 (pokrač.) Úmrtia 1903-1933 (5218814)
  • Inv. č. 531 Krsty 1784-1822 - Úmrtia, мanželstvá 1784-1829 (4528539)
  • Inv. č. 532 Krsty 1799-1887 - Manželstvá 1803-1887 - Birmovaní 1889-1899 - Úmrtia 1799-1888 (4528539)
 • Nitra, Vráble, Čifáry

   Matrika
  • Židovská obec. Čifáry (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rodná kniha, krstení, sobášení, zomrelí 1795-1892 (5363612)
 • Nové Zámky, Vráble, Dedinka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Dedinka (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy (str. 1-8) - Krsty 1787-1853 (str. 9-219) (5363612)
  • Krsty 1854-1870 (5218815)
  • Manželstvá 1787-1853 (str. 1-58) - Miešané manželstvá 1822-1870 (str. 58-61) (5218815)
  • Manželstvá 1854-1870 (5218815)
  • Úmrtia 1787-1853 (5218815)
  • Úmrtia 1854-1871 (5218815)
  • Krsty 1870?, 1871-1877 (str. 1-24) - Manželstvá 1871-1878 (str. 26-31) - Úmrtia 1871-1876 (str. 32-57) (5218815)
  • Krsty 1877-1895 (str. 1-80) - Úmrtia 1879-1895 (str. 80-142) - Krsty 1895 (str. 145) - Manželstvá 1879-1895, 1930 (str. 163-180) (5218815)
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1870 (7784349)
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1870 (7784349)
 • Levice, Devičany, Dolní Prandorf, Horní Prandorf

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolní Prandorf (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1655, 1664-1694 (str. 1-3) - Krsty, úmrtia 1694-1710 (str. 4-10) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1711-1723 (str. 12-46) - Krsty, úmrtia 1724-1746 (str. 47-67) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1794 (str. 68-297) (5218816)
  • Krsty 1795-1843 (str. 1-108) - Manželstvá 1830, 1795-1841 (str. 109-144) - Úmrtia 1830 (str. 145) - Manželstvá 1841-1843 (str. 146-151) - Úmrtia 1795-1813 (str. 152-170) (5218816)
  • Úmrtia 1813-1843 (str. 171-198) - Úmrtia 1836 (str. 199) (5218817)
  • Krsty 1843-1872 (str. 1-248) - Manželstvá 1843-1877 (str. 249-354) - Krsty 1872-1877 (str. 355-394) - Úmrtia 1843-1877 (str. 395-617) - Krsty 1878-1895 (str. 618-663) - Manželstvá 1878-1895 (str. 664-679) - Úmrtia 1878-1895 (str. 680-721) (5218817)
 • Bánovce nad Bebravou, Dežerice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dežerice (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy (str. 1-82) - Krsty 1713-1767 (str. 83-432) - Manželstvá 1713-1766 (str. 437-548) - Úmrtia 1713-1725 (str. 565-595) (5218817)
  • Úmrtia 1725-1767 (str. 596-717) - Rôzne záznamy (str. 718-754) (5218818)
  • Krsty 1767-1842 (str. 1-294) - Birmovaní 1853 (str. 295-308) - Krsty 1843-1851 (str. 309-341) - Úmrtia 1767-1851 (str. 373-577) - Manželstvá 1767-1851 (str. 589-672) - Konvertiti 1767-1926 (str. 673-678) (5218818)
  • Krsty 1852-1895 (str. 1-114) - Manželstvá 1852-1889 (str. 118-149) - Úmrtia 1852-1889 (str. 150-240) - Birmovaní 1868, 1872, 1876, 1880, 1884 (str. 241-250) - Historia obce 1869-1878 (str. 251-255) (5218818)
 • Šaľa, Diakovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Diakovce (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 381 Krsty 1700-1772 (5218818)
  • Inv. č. 381 (pokrač.) Krsty 1772 - Manželstvá 1700-1774 - Zoznam manželstiev A-Z (1700-1774) - Krsty 1773-1774 - Úmrtia 1700-1708 - Úmrtia 1714 - Úmrtia 1736-1774 - Konvertiti 1700-1774 - Konvertiti 1712 - Konvertiti 1743-1744 - Konvertiti 1772- (5218819)
  • Inv. č. 382 Krsty 1774-1830 - Manželstvá 1774-1830 - Úmrtia 1774-1830 - Konvertiti 1774-1875 (5218819)
  • Inv. č. 383 Krsty 1831-1872 (5218819)
  • Inv. č. 548 Krsty 1873-1895 (4528935)
  • Inv. č. 549 Manželstvá 1831-1874 (4528935)
  • Inv. č. 549 (pokrač.) Manželstvá 1873-1891 (4528936)
  • Inv. č. 550 Úmrtia 1830-1883 (4528936)
  • Inv. č. 551 Krsty 1848-1889 - Birmovaní 1895 - Rôzne záznamy 1883 (4528936)
 • Prievidza, Turčianský Svätý Martin, Diviaky nad Nitricou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Diviaky nad Nitricou (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1696-1726 (str. 3-88) - Úmrtia 1696-1728 (str. 89-139) - Manželstvá 1696-1728 (str. 140-170) - Konvertiti 1697-1699 (str. 171-173) (5218819)
  • Krsty 1714-1784 (str. 3-284) - Úmrtia 1728-1784 (str. 285-428) - Manželstvá 1728-1784 (str. 429-518) (5218820)
  • Krsty 1785-1884 (str. 1-431) - Birmovaní 1831, 1836?, 1842, 1853, 1860, 1868, 1876, (str. 434-485) (5218820)
  • Manželstvá 1785-1896 (5218820)
  • Úmrtia 1785-1887, 1835-1855 (5218821)
  • Úmrtia 1888-1896 (str. 1-32) - Krsty 1884-1896 (str. 34-85) (5218821)
 • Šaľa, Dlhá nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dlhá nad Váhom (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 215 Krsty 1787-1822 - Zoznam krstov 1787-1822 - Manželstvá 1787-1822 - Zoznam manželstiev 1787-1822 - Úmrtia 1787-1822 - Zoznam úmrtí 1787-1822 (5218821)
  • Inv. č. 216 Krsty 1822-1834 - Zoznam krstov 1822-1834 - Manželstvá 1822-1834 - Zoznam manželstiev 1822-1834 - Úmrtia 1822-1834 - Zoznam úmrtí 1822-1834 - Krsty 1835-1852 - Zoznam krstov 1835-1852 - Manželstvá 1835-1852 - Zoznam manželstiev 1835-1852 - Úmrtia 1835-1852 - Zoznam úmrtí 1835-1852 (5218821)
  • Inv. č. 217 Krsty 1852-1861 - Manželstvá 1852-1869 - Úmrtia 1852-1861 - Rôzne záznamy 1887-1889 - Zoznam krstov 1852-1861 - Zoznam manželstiev 1852-1869 - Zoznam úmrtí 1852-1861 (5218822)
  • Inv. č. 218 Zoznam manželstiev 1809 (5218822)
  • Inv. č. 558 Krsty 1861-1890 - Manželstvá 1870-1891 - Úmrtia 1861-1897 - Zoznam krstov 1861-1890 - Zoznam manželstiev 1870-1891 - Zoznam úmrtí 1861-1897 (4528938)
 • Levice, Dolná Seč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Dolnia Seč (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1885-1943 (5218822)
  • Úmrtia 1881-1882 (str. 1) - Manželstvá 1883-1945 (str. 2-56) - Úmrtia 1881-1944 (str. 58-155) (5218822)
 • Nitra, Dolnie Krškany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Krškany (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1789-1843 (str. 1-162) - Manželstvá 1789-1843 (str. 163-206) - Úmrtia 1789-1843 (str. 223-299) (5218822)
  • Krsty 1843-1877 (str. 1-106) (5218822)
  • Krsty 1877-1885 (str. 107-175) - Manželstvá 1843-1889 (str. 176-228) - Úmrtia 1843-1889 (str. 229-411) (5218823)
  • Krsty 1886-1899 (5218823)
  • Krsty 1825-1881 (str. 1-84) - Manželstvá 1826-1842 (str. 85-96) - Úmrtia 1843-1873 (str. 97-142) - Úmrtia 1825-1842 (str. 143-169) - Manželstvá 1843-1876 (str. 170-203) - Úmrtia 1873-1881 (str. 204-215) - Manželstvá 1880-1881 (str. 222-223) - Konvertiti 1881 (str. 229) - Úmrtia (vojenský), str. 230 (5218823)
  • Krsty 1882-1935 (str. 1-57) - Úmrtia 1882-1934 (str. 65-123) - Manželstvá 1882-1935 (str. 124-143) - Birmovaní 1892, 1922, ?, 1922 (str. 154-174) (5218823)
 • Trenčín, Motešice, Bánovce nad Bebravou, Dolnie Motešice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Motešice (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 670 Krsty 1712-1800 - Manželstvá 1723-1800 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1723-1799 - Úmrtia 1726-1733 - Úmrtia 1798 - Úmrtia 1800 - Konvertiti 1727-1797 (5218824)
  • Inv. č. 634 Konvertiti 1839-1884 - Krátka historia kostola 1309-1921 - Krsty 1801-1824 (4528973)
  • Inv. č. 634 (pokrač.) Krsty 1823-1880 - Manželstvá 1801-1889 - Úmrtia 1801-1881 (4528974)
  • Inv. č. 635 Krsty 1880-1889 - Úmrtia 1882-1889 (4528974)
  • Inv. č. 636 Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1890-1896 - Úmrtia 1890-1895 (4528974)
 • Zlaté Moravce, Sľažany, Zlaté Moravce, Dolnie Slažany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Slažany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev, úmrtia A-Z (1723-1748), str. 5-8 - Krsty 1723-1748 (str. 9-127) (5218824)
  • Krsty 1748 (str. 128-130) - Manželstvá 1719, 1723-1726, 1728-1749 (str. 131-163) - Úmrtia 1723-1749 (str. 165-223) (5218825)
  • Zoznam krstov A-Z (1723-1724) - Konvertiti 1751-1757 (str. 2) - Krsty 1768?-1769, 1748-1773 (str. 3-102) - Manželstvá 1749-1777 (str. 103-129) - Úmrtia 1749-1777 (str. 153-208) - Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev, úmrtia A-Z (1748-1773), str. 213 (5218825)
  • Krsty 1773-1841 (str. 3-288) - Birmovaní 1841 (str. 293-301) - Zoznam krstov A-Z (1773-1841), str. 303-374 - Manželstvá 1778-1841 (str. 377-449) - Úmrtia 1778-1841 (str. 453-619) (5218825)
  • Krsty 1842-1869 (str. 1-166) - Úmrtia 1842-1855 (str. 178-252) (5218825)
  • Úmrtia 1855-1869 (str. 253-327) - Manželstvá 1842-1869 (str. 239-393) - Zoznam úmrtí A-Z (str. 1842-1869), str. 394-403 - Zoznam manželstiev A-Z (1842-1869), str. 403-405 - Zoznam krstov A-Z (1723?-1869), str. 406-409 (5218826)
 • Levice, Veľký Ďur, Vráble, Dolní Ďúrad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Doní Ďúrad (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1735-1750 (str. 1-20) - Krsty 1744-1754 (str. 1-80), 1722-1744 (str. 83-190) - Manželstvá 1724-1754 (str. 191-227) - Úmrtia 1750-1754 (str. 259-268) - Rôzne záznamy (str. 315-363) (5218826)
  • Krsty 1755-1828 (str. 9-393) - Manželstvá 1755-1834 (str. 395-532) - Miešané manželstvá 1798, 1807, 1810, 1801-1804 (str. 558-566) - Úmrtia 1755-1833 (str. 574-778) - Krsty 1829-1834 (str. 781-829) - Úmrtia 1834 (str. 857-861) (5218826)
  • Krsty 1835-1885 (str. 1-294) - Birmovaní 1865, 1870, 1877, 1885, 1894, 1902, 1909 (str. 296-350) - Krsty 1885 (str. 351-354) - Birmovaní 1909, 1921 (str. 355-359) (5219328)
  • Krsty 1886-1896 (5219328)
  • Manželstvá 1835-1895 (5219328)
  • Úmrtia 1835-1888 (5219328)
  • Úmrtia 1889-1896 (5219328)
  • Zoznam krstov A-M (1723-1834), str. 1-41 (5219328)
  • Zoznam krstov M-Z (1723-1834), str. 42-65 - Zoznam krstov A-Z (1835-1855), str. 65-79 - Zoznam krstov A-Z (1856-1875), str. 79-96 - Zoznam krstov A-Z (1876-1885), str. 97-104 - Index sobášených A-Z (1800-1887), str. 105-140 - Index sobášených A-Z (1888-1895), str. 140-143 - Zoznam krstov A-Z (1886-1895), str. 144-150 - Zoznam krstov A-B (1900-1910), str. 150 (5219329)
 • Nové Zámky, Dolný Ohaj, Vráble, Vráble, Hul

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolní Ohaj (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1811-1852 (str. 1-404) - Krsty 1853-1858 (str. 404-428, Ohaj) - Krsty 1853-1858 (str. 429-456, Hull) - Miešané manželstvá 1842-1859 (str. 457) (5219329)
  • Krsty 1859-1870 (str. 1-49, Ohaj) - Birmovaní 1877, 1883, 1894, 1902, 1909, (str. 50-110) - Krsty 1859-1870 (str. 171-219, Hul) (5219329)
  • Manželstvá 1844-1869 (5219329)
  • Úmrtia 1827-1852 (str. 1-199) - Úmrtia 1853-1870 (str. 200-263, Ohaj) - Úmrtia 1853-1858 (str. 270-289, Hul) (5219329)
  • Úmrtia 1858-1869 (str. 290-328, Hul) (5218787)
  • Krsty 1870-1896 (1-160, Ohaj) - Krsty 1870-1895 (161-314, Hul) (5218787)
  • Manželstvá 1870-1896 (5218787)
  • Úmrtia 1870-1896 (str. 1-131, Ohaj) - Úmrtia 1870-1896 (str. 132-255, Hul) (5218787)
 • Levice, Dolný Pial, Vráble, Dolní Pial

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolní Pial (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1801 (str. 1-202) - Manželstvá 1725-1815 (str. 203-305) - Rôzne záznamy (str. 289-341) - Úmrtia 1753-1815 (str. 343-434) - Rôzne záznamy 1760-1794 (str. 435-451) (5218788)
  • Krsty 1801-1889 (5218788)
  • Krsty 1890-1895 (5218788)
  • Manželstvá 1827-1888 (5218788)
  • Manželstvá 1889-1895 (5218788)
  • Úmrtia 1816-1856 (5218788)
  • Úmrtia 1856-1890 (5218789)
  • Úmrtia 1890-1915 (5218789)
 • Brezno, Nemecká, Brezno nad Hronom, Dubová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubová (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1712-1756 (str. 2-56) - Manželstvá 1712-1777 (str. 73-98) - Úmrtia (1712-1777) (5016582)
  • Krsty 1756-1815 (5016582)
  • Krsty 1815-1884 (5016583)
  • Krsty 1885-1895 (5016583)
  • Manželstvá 1777-1843, 1850-1859 (str. 1-158) - Súpis obyvateľov v Nemeckej 1802-1803 (str. 172-186) - Súpis obyvateľov v Dubovej 1803-1804 (str. 187-191) - Súpis obyvateľov v Ráztoke 1803-1804 (str. 191-199) - Súpis obyvateľov v Nemeckej 1803-1804 (str. 199-204) - Súpis obyvateľov v Zámostí 1803-1804 (str. 204-209) - Súpis obyvateľov v Dubovej 1809 (str. 209-214) - Súpis obyvateľov v Zámostí 1809 (str. 214-220) - Súpis obyvateľov v Dubovej 1812, 1822 (str. 221-240, 259-281) - Súpis obyvateľov v Raztoke 1822 (str. 281-305) - Súpis obyvateľov v Bukovci 1822 (str. 305-306) - Súpis obyvateľov v Zamostí 1822 (str. 307-324) (5016583)
  • Manželstvá 1843-1849 (str. 18-30) - Úmrtia 1843-1849 (str. 31-77) (5016583)
  • Manželstvá 1860-1896 (5016583)
  • Úmrtia 1777-1808 (5016583)
  • Úmrtia 1808-1843, 1850-1855 (5016584)
  • Úmrtia 1856-1895 (5016584)
 • Nitra, Vinodol, Nové Zámky, Dolní Síleš

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Dolní Síleš (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1833 (str. 5-62) - Manželstvá 1784-1895 (str. 63-103) - Úmrtia 1783-1866 (str. 104-158) (5218789)
  • Úmrtia 1866-1896 (5218789)
 • Nitra, Nitra, Krupina, Dražovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dražovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1796 (str. 1-16) - 1827-1834 (str. 17-44) - 1798-1822 (str. 45-110) - 1796-1797 (str. 111-112) - 1822-1827 (str. 113-136) - 1835-1842 (str. 137-163) - 1852 (str. 168-171) - Manželstvá 1788-1842, 1852 (str. 181-245) - Úmrtia 1788-1842 (str. 249-376) - 1852 (str. 380-383) (5218789)
  • Krsty 1843-1851 (str. 1-55) - Birmovaní 1845 (str. 57-58) (5218789)
  • Manželstvá 1843-1851 (str. 1-19) - Birmovaní 1880, 1888, 1899 (str. 20-48) - Úmrtia 1843-1851 (str. 151-204) (5218789)
  • Krsty 1852-1865 (str. 1-60) (5218789)
  • Krsty 1865-1866 (str. 61-70) - Manželstvá 1852-1866 (str. 73-90) - Úmrtia 1852-1866 (str. 102-177) (5218790)
  • Krsty 1867-1889 (str. 1-152) - Manželstvá 1867-1902 (str. 153-204) - Úmrtia 1867-1894 (str. 205-356) (5218790)
  • Krsty 1890-1920 (str. 1-197) - Manželstvá 1902-1905 (str. 201-205) (5218790)
  • Manželstvá 1905-1929 (str. 206-247) - Úmrtia 1895-1920 (str. 248-379) (5218791)
 • Levice, Drženice, Levice, Drženice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Drženice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1739-1741, 1745-1799 (str. 1-112) - Manželstvá 1746-1799 (str. 113-136) - Úmrtia 1746-1799 (str. 137-191) (5218791)
  • Krsty 1800-1865 (str. 1-142) - Manželstvá 1800-1865 (str. 144-182) - Úmrtia 1800-1866 (str. 184-279) (5218791)
  • Krsty 1866-1904 (str. 1-85) - Manželstvá 1866-1948 (str. 86-135) - Úmrtia 1866-1940 (str. 136-230) (5218791)
 • Nové Zámky, Dubník, Stará Ďala, Čúz, Rúbaň, Fyr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čúz (St. Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1703-1710, 1713-1715, 1712?-1713, 1736, 1716-1719, 1736, 1719-1731 (str. 3-147) - Manželstvá 1703-1707, 1713, 1717, 1714-1719, 1735-1736, 1720-1738 (str. 148-212) - Krsty 1736-1738 (str. 213-229) - 1731-1735 (str. 230-270) - Úmrtia 1703-1707, 1716-1738 (str. 337) - Rôzne záznamy 1713 (str. 338-340) - Konvertiti 1712?-1738 (str. 341-koniec) (5218792)
  • Krsty 1739-1775 (str. 1-193) - Manželstvá 1739-1781 (str. 194-255) - Úmrtia 1740-1781 (str. 270-355) - Krsty 1775-1781 (str. 358-410) - Konvertiti 1743-1779 (str. 412-413) (5218792)
  • Krsty 1781-1833 (str. 1-209) - Úmrtia 1781-1833 (str. 213-355) - Manželstvá 1781-1833 (str. 369-445) (5218792)
  • Krsty 1832-1852 (5218792)
  • Manželstvá 1832-1852 (str. 1-34) - Birmovaní 1877 (str. 39) (5218793)
  • Úmrtia 1832-1852 (5218793)
  • Krsty 1852-1872 (5218793)
  • Krsty 1872-1890 (str. 1-164) - Krsty 1879-1890, Fyr (str. 165-234) (5218793)
  • Krsty 1891-1895 (5218793)
  • Manželstvá 1852-1878 (str. 1-68) - Manželstvá 1879-1898, Čúz (str. 68-93) - Manželstvá 1879-1898, Fyr (str. 94-115) (5363607)
  • Úmrtia 1852-1874 (5363607)
  • Úmrtia 1875-1878 (str. 1-35) - Úmrtia 1879-1895, Čúz (str. 35-123) - Úmrtia 1879-1895, Fyr (str. 124-191) (5363607)
  • Zoznam krstov A-M (1703-1949), str. 1-185 (5363607)
  • Zoznam krstov M-Z (1703-1949), str. 186-364 (5363608)
  • Index sobášených A-Z (1703-1950) (5363608)
  • Zoznam úmrtí A-Z, M (1703-1950) (5363608)
 • Nové Zámky, Dubník, Stará Ďala, Čúz

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Čúz (St. Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1815-1938, 1945 (5363608)
  • Manželstvá 1815-1938 (5363608)
  • Úmrtia 1815-1938, 1945 (5363608)
 • Nové Zámky, Dubník, Stará Ďala, Čúz

   Matrika
  • Židovská obec. Čúz (St. Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení, sobášení, zomrelí 1836-1837 (str. 1-6) - Narodení 1848-1850, 1860-1862, 1864-1866, 1868-1882? (str. 7-69) (5363608)
  • Narodení 1883-1895 (str. 70-111) - Sobášení 1848-1850, 1860-1861, 1864-1895 (str. 112-178) - Zomrelí 1848-1850, 1860-1862, 1864, 1866-1895 (str. 179-246) (5363609)
  • Narodení 1851-1877 (5363609)
  • Narodení 1886-1916 (5363609)
  • Sobášení 1886-1895, 1909, 1921 (5363609)
  • Zomrelí 1886-1895 (5363609)
  • Zomrelí 1851-1877 (5363609)
 • Stará Ďala, Dvory nad Žitavou, Nové Zámky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dvory nad Žitavou (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1714-1755 (str. 3-238) - Manželstvá 1715-1755 (str. 239-299) - Rôzne záznamy (str. 300-317) - Úmrtia 1715-1755 (str. 318-384) - Rôzne záznamy (str. 385-388) - Konvertiti 1741-1760 (str. 389-390) (5363609)
  • Krsty 1756-1760, 1764-1785 (str. 1-218) (5363609)
  • Krsty 1785-1799 (str. 219-379) - Manželstvá 1756-1799 (str. 380-504) - Úmrtia (str. 529-741) - Konvertiti 1756-1789 (str. 745-748) - Krsty 1763-1764 (str. 751-752) (5218794)
  • Krsty 1800-1836, 1796-1824 (str. 1-437) - Zoznam krstov A-Z (1817-1836), str. 439-482 - Zoznam krstov A-Z (1808-1816), str. 483-498, roky sú v obrátenom poriadku - Úmrtia 1800-1836 (1-339) - Zoznam úmrtí A-Z (1826-1836), str. 349-371 (5218794)
  • Manželstvá 1800-1836, 1852 (str. 1-133) - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1836), str. 133-139 - Birmovaní 1865, 1871, 1877, 1886, 1894, 1902 (str. 148-389) - Zoznam Úmrtia A-Z (1820-1829), str. 391-395 - Konvertiti 1804-1834 (str. 396-399) - Krsty 1760-1763 (5218795)
  • Krsty 1837-1847 (str. 1-191) - Zoznam krstov A-Z (1837-1847), str. 192-199 (5218795)
  • Krsty 1847-1852 (str. 1-102) - Zoznam krstov A-Z (1847-1852), str. 103-113 (5218795)
  • Krsty 1852-1857 (str. 1-133) - Zoznam krstov A-Z (1852-1857), str. 134-140 (5218795)
  • Krsty 1857-1862 (str. 1-301) (5218795)
  • Krsty 1862-1865 (str. 302-458) - Zoznam krstov A-Z (1857-1865), str.459-467 (5218796)
  • Manželstvá 1837-1851 (str. 1-99) - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1851), str. 91-99 (5218796)
  • Manželstvá 1852-1867 (str. 1-73) - Zoznam manželstiev A-Z (1852-1866), str. 74-80 (5218796)
  • Úmrtia 1837-1848 (str. 1-200) - Zoznam úmrtí A-Z (1837-1848), str. 201-220 (5218796)
  • Úmrtia 1849-1852 (str. 1-65) - Zoznam úmrtí A-Z (1849-1852), str. 66-70 (5218796)
  • Úmrtia 1852-1858 (str. 1-148) - Zoznam úmrtí A-Z (1852-1858), str. 152-157 (5218796)
  • Úmrtia 1858-1863 (str. 1-111) (5218796)
  • Úmrtia 1864-1870 (str. 112-313) - Zoznam úmrtí A-Z (1858-1870), str. 314-335 (5218797)
  • Krsty 1865-1875 (str. 1-280) - Zoznam krstov A-Z (1865-1875), str. 281-300 (5218797)
  • Krsty 1876-1881 (str. 1-174) (5218797)
  • Krsty 1881 (str. 175-192) - Zoznam krstov A-Z (1876-1881), str. 194-200 (5218798)
  • Krsty 1881-1883 (str. 1-72) - Zoznam krstov A-Z (1881-1883), str. 73-77 (5218798)
  • Krsty 1883-1894 (str. 1-365) - Zoznam krstov A-Z (1883-1894), str. 366-377 (5218798)
  • Krsty 1895 (str. 1-19) - Zoznam krstov A-Z (1895), str. 21-22 (5218798)
  • Manželstvá 1867-1893 (str. 1-166) (5218798)
  • Manželstvá 1893-1895 (str. 167-183) - Zoznam manželstiev M-Z (1892?-1894?), str. 184 - Zoznam manželstiev A-Z (1895-1899), str. 184-186 - Zoznam manželstiev A-Z (1867-1891), str. 187-198 - Zoznam manželstiev (5363610)
  • Úmrtia 1871-1881 (str. 1-225) - Zoznam úmrtí A-Z (str. 1871-1881), str. 226-251 (5363610)
  • Úmrtia 1811-1883 (str. 1-70) - Zoznam úmrtí A-Z (str. 1881-1883), str. 73-78 (5363610)
  • Úmrtia 1884-1895 (str. 1-313) - Zoznam úmrtí A-Z (str. 1884-1897), str. 314-339 (5363610)
 • Levice, Farná, Parkan, Farnád

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Farnád (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1860 (str. 1-266) - Zoznam krstov A-Z, R, K (1822-1860), str. 268-294 (5218799)
  • Manželstvá 1787-1860 (str. 1-111) - Birmovaní 1863, 1869 (str. 116-121) - Zoznam úmrtí A-Z (18??), str. 216-240 - Zoznam krstov A-Z (18??), str. 244-271 - Zoznam manželstiev A-Z (18??), str. 273-295 (5218799)
  • Úmrtia 1787-1860 (str. 1-266) - Zoznam úmrtí A-Z (str. 1822-1860), str. 274-309 (5218799)
  • Krsty 1860-1881 (str. 1-155) - Manželstvá 1861-1891 (str. 156-211) - Úmrtia 1861-1863 (str. 212-232) (5218799)
  • Úmrtia 1863-1878 (str. 232-330) (5218800)
  • Krsty 1882-1900 (5218800)
  • Úmrtia 1879-1902 (5218800)
 • Levice, Farná, Parkan, Farnád

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Farnád (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1824-1889 (str. 1-56) - Manželstvá 1825-1889 (str. 58-89) - Úmrtia 1824-1889 (str. 90-133) - Rôzne záznamy (str. 134-136) (5218800)
  • Krsty 1889-1955 (str. 1-89) - Manželstvá 1889-1955 (str. 90-132) - Úmrtia 1889-1955 (str. 133-199) - Birmovaní 1895-1940 (str. 200-209) (5218800)
 • Nové Zámky, Gbelce, Parkan, Köbölkút

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Köbölkút (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1868-1877, 1880, 1878-1879 (5218801)
  • Krsty 1882-1890 (5218801)
  • Krsty 1892-1895 (5218801)
  • Manželstvá 1868-1890 (5218801)
  • Manželstvá 1895-1895 (5218801)
  • Úmrtia 1868-1871 (5218801)
  • Úmrtia 1871-1890 (5218802)
  • Úmrtia 1892-1895 (5218802)
 • Šaľa, Hájske, Šaľa, Kepežd

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hájske (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1866-1891 (5218802)
  • Krsty 1891-1895 (5218802)
  • Manželstvá 1792-1891 (5218802)
  • Manželstvá 1891-1896 (5218802)
  • Úmrtia 1861-1876 (5218802)
  • Úmrtia 1876-1885 (5218803)
  • Úmrtia 1885-1899 (5218803)
  • Inv. č. 853 Krsty 1787-1865 (4528851)
  • Inv. č. 854 Úmrtia 1787-1861 (4528851)
 • Prievidza, Handlová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Handlová (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1643-1670 (str. 1-98) - Manželstvá 1642-1667 (str. 100-126) - Úmrtia 1643-1666 (str. 127-150) (5218803)
  • Krsty 1710-1757 (str. 1-208) - Konvertiti 1746-1754 (str. 206) - Úmrtia 1717-1753 (str. 209-293) - Manželstvá 1717-1750 (str. 295-359) (5218803)
  • Krsty 1758-1777 (str. 1-108) - Rôzne záznamy (str. 1-35) (5218803)
  • Krsty 1777-1821 (5218803)
  • Krsty 1822-1839 (5218803)
  • Krsty 1839-1857 (5218804)
  • Manželstvá 1751-1777 (5218804)
  • Manželstvá 1788-1842 (5218804)
  • Manželstvá 1843-1879 (5218804)
  • Úmrtia 1754-1777 (5218804)
  • Úmrtia 1777-1812 (5218804)
  • Úmrtia 1813-1853 (5218804)
  • Krsty 1858-1865 (5218804)
  • Krsty 1865-1897 (5218805)
  • Manželstvá 1880-1939 (5218805)
  • Úmrtia 1853-1879 (5218805)
  • Úmrtia 1879-1903 (5218806)
 • Hlohovec, Hlohovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hlohovec (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Krsty 1662 (str. 4-9) - Manželstvá 1662-1663 (str. 10-13) - Krsty 1662-1669 (str. 14-121) - Manželstvá 1663-1668 (str. 122-133) - Krsty 1669-1674 (str. 134-233) - Manželstvá 1670-1674 (str. 234-256) (5218806)
  • Krsty 1700-1730 (str. 1-187) - Manželstvá 1710-1738 (str. 188-246) - Úmrtia 1710-1719 (str. 304-309) - Krsty 1734-1737 (str. 313-361) - 1730-1733 (str. 365-429) - Rôzne záznamy (str. 430-440) - ? 1733-1734 (str. 441-446) (5218806)
  • Krsty 1737-1779 (str. 1-323) (5218806)
  • Krsty 1779-1794 (str. 324-472) - Birmovaní 1761, 1763 (str. 580-627) - Úmrtia 1753-1789 (str. 628-810) - Manželstvá 1747-1794 (str. 811-913) (5218807)
  • Krsty 1795-1820 (5218807)
  • Krsty 1820-1839 (5218807)
  • Krsty 1839-1843 (5218807)
  • Krsty 1844-1846 (5218807)
  • Krsty 1846-1854 (5218808)
  • Krsty 1855-1870 (5218808)
  • Manželstvá 1795-1842 (str. 1-193) - Rôzne záznamy 1783-1818 (str. 194-199) (5363611)
  • Manželstvá 1843-1856 (5363611)
  • Úmrtia 1795-1826 (5363611)
  • Úmrtia 1827-1839 (5363611)
  • Úmrtia 1839-1843 (5363611)
  • Úmrtia 1844-1853 (5363611)
  • Úmrtia 1853-1855 (5218809)
  • Úmrtia 1855-1871 (5218809)
  • Inv. č. 857 Krsty 1870-1875 (4528852)
  • Inv. č. 858 Krsty 1875-1881 (4528852)
  • Inv. č. 858 (pokrač.) Krsty 1881-1885 (4528853)
  • Inv. č. 859 Krsty 1885-1899 (4528853)
  • Inv. č. 859 (pokrač.) Krsty 1899 (4528854)
  • Inv. č. 860 Manželstvá 1856-1901 (4528854)
  • Inv. č. 861 Úmrtia 1871-1876 (4528854)
  • Inv. č. 862 Úmrtia 1876-1881 (4528854)
  • Inv. č. 862 (pokrač.) Úmrtia 1880-1885 (4528855)
  • Inv. č. 863 Úmrtia 1885-1901 (4528855)
  • Inv. č. 863 (pokrač.) Úmrtia 1901-1903 (4528856)
 • Levice, Krupina, Hokovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hokovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1852-1877 (str. 1-72) - Úmrtia 1852-1869 (str. 73-120) (5218809)
  • Úmrtia 1869-1877 (str. 121-141) - Manželstvá 1852-1877 (str. 142-170) (5218810)
  • Krsty 1877-1893 (str. 1-57) - Zoznam krstov A-Z (1877-1893), str. 58-61 - Úmrtia 1877-1894 (str. 62-107) - Manželstvá 1877-1893, 1886 (str. 108-125) - Zoznam krstov A-Z, pokrač. (1886-1887), str. 126 - Manželstvá 1878 (str. 127) - Rôzne záznamy 1878-1882 (str. 128) (5218810)
 • Levice, Hontianska Vrbica, Želiezovce, Hontianske Ďarmoty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hontianske Ďarmoty (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1763-1806 (str. 1-76) - Manželstvá 1769-1813 (str. 77-118) - Krsty 1769-1813 (str. 141-244) - Úmrtia 1806-1813 (str. 255-268) (5218810)
  • Krsty 1814-1830 (str. 3-34) - Zoznam krstov A-Z (1814-1829), str. 35-37 - Manželstvá 1814-1829 (str. 39-48) - Zoznam manželstiev A-Z (1814-1829), str. 51 - Úmrtia 1814-1830 (str. 53-80) - Zoznam úmrtí A-Z (1814-1829), str. 81-83 - Konvert (5218810)
  • Krsty 1849-1862 (str. 1-66) - Zoznam krstov A-Z (1830-1861), str. 67-72 - Zoznam krstov A-Z (1769-1897), str. 89-167 - Manželstvá 1830-1862 (str. 204-246) - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1861), str. 248-249 - Úmrtia 1830-1862 (str. 260-332) (5218810)
  • Krsty 1862-1891 (str. 1-94) - Zoznam krstov A-Z (1862-1883), str. 95-98 - Krsty 1891, 1895-1896 (str. 99-106) - Manželstvá 1868-1897 (str. 107-125) (5218810)
  • Úmrtia 1862-1899 (str. 1-95) - Zoznam úmrtí A-Z (1862-1884), str. 96-98 (5218811)
 • Levice, Hontianska Vrbica, Želiezovce, Hontianske Ďarmoty

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Hontianske Ďarmoty (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Záznamy o prenasledovaní členov Reformovanej kresťanskej cirkvi a o zničení ich kostola (str. 1-17) - Krsty 1784-1871 (str. 18-197) - Manželstvá 1784-1863 (str. 201-283) - Úmrtia 1784-1871 (str. 284-419) - Manželstvá 1863-1871 (str. 420-426) (5218811)
  • Krsty 1871-1894 (str. 1-65) - Manželstvá 1873-1894 (str. 66-92) - Úmrtia 1872-1894 (str. 93-145) (5218811)
 • Nitra, Lefantovce, Nitra, Hornie Lefantovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Lefantovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1720-1748 (str. 1-159) - Úmrtia 1744-1748 (str. 165-170) - Manželstvá 1744-1748 (str. 189-197) - Konvertiti 1736-1744 (str. 209-210) - Manželstvá 1720-1743 (str. 211-248) - Úmrtia 1738-1744 (str. 249-256) - 1733-1738 (str. 257-270) - 1727-1733 (str. 271-286) - 1720-1726 (str. 287-292) (5218812)
  • Krsty 1804-1809 (str. 1-18) - 1747-1804 (str, 19-287) - Úmrtia 1748-1751 (str. 286-297) (5218812)
  • Úmrtia 1751-1805 (str. 298-399) - Manželstvá 1748-1814 (str. 400-494) - Krsty 1810-1814 (str. 497-516) - Rôzne záznamy (str. 523- 549) - Birmovaní 1753 (str. 550-552) - Úmrtia 1805-1814 (str. 555-585) (5219458)
  • Krsty 1815-1908 (5219458)
  • Manželstvá 1815-1940 (str. 1-126) - Birmovaní 1905, 1914, 1922 (str. 127-163) - Konvertiti 1914-1949 (str. 164) (5219458)
  • Úmrtia 1815-1900 (5219458)
  • Úmrtia 1900-1936 (5219465)
 • Bánovce nad Bebravou, Hornie Ozorovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Ozorovce (Bánovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1730-1752, 1754, 1756, 1783-1793 (str. 1-152) - Manželstvá 1729-1733, 1738-1751, 1783-1797 (str. 153-191) (5219465)
  • Krsty 1793-1795 (1-18) - Manželstvá 1735-1737, 1734-1735 (19-20) - Krsty 1795-1798 (str. 21-46) - Úmrtia 1783-1798 (str. 49-85) (5219465)
  • Krsty 1798-1865 (str. 1-152) - Manželstvá 1798-1865 (str. 153-196) - Úmrtia 1798-1865 (str. 197-317) (5219465)
  • Krsty 1843-1863 (str. 1-50) - 1851-1890 (str. 52-145) - Manželstvá 1843-1863 (str. 146-161) - 1852-1892 (str. 163-198) - Úmrtia 1843-1863 (str, 199-238) - 1852-1901 (str. 240-333) (5219465)
  • Krsty 1891-1895 (str. 1-11) - Manželstvá 1891-1895 (str. 12-14) (5219470)
 • Hlohovec, Horné Trhovište, Hornie Vašardice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Trhovište (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 322 Krsty 1719-1721 - Krsty 1729-1800 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1719-1722 - Manželstvá 1725-1731 - Manželstvá 1733-1800 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1842 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1720-1722 - Úmrtia 1725-1731 - Úmrtia 1734-1781 - Rôzne záznamy (5219470)
  • Inv. č. 975 Úmrtia 1782-1876 - Zoznam úmrtí 1838-1876 - Krsty 1801-1878 - Zoznam krstov 1838-1878 - Manželstvá 1801-1877 - Zoznam členov 1880-1882 - Zoznam manželstiev 1830 - Zoznam manželstiev 1838 (4528893)
  • Inv. č. 976 Krsty 1877-1899 - Manželstvá 1877-1897 - Úmrtia 1877-1898 - Zoznam krstov 1877-1907 (4528893)
 • Levice, Horné Turovce, Krupina, Hornie Turovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Turovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1864-1883, 1886-1888 (str. 1-102) - Zoznam krstov A-Z (1864-1888), str. 103-109 (5219470)
  • Krsty 1889-1895 (str. 1-43) - Úmrtia 1893-1894 (str. 44-55) (5219470)
  • Úmrtia 1856-1895 (str. 1-161) - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1875, 1896-1897), str. 162-165 (5219470)
 • Prievidza, Horné Vestenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Vestenice (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1702-1722 (niektoré z rokov nie sú po poradí, str. 1-172) - Úmrtia 1691-1715, 1718 (str. 173-236) (5219476)
  • Krsty 1723-1724, 1726-1788 (str. 1-407) - Úmrtia 1723-1788 (str. 409-600) - Manželstvá 1723-1788 (str. 659-784) - Birmovaní 1788, 1798, (str. 789-830) - Konvertiti? 1784-1810 (str. 835-836) (5219476)
  • Krsty 1789-1840 (str. 1-351) (5219476)
  • Krsty 1840-1842 (str. 352-367) - Úmrtia 1789-1843 (str. 431-688) - Manželstvá 1789-1842 (str. 701-800) (5219485)
  • Krsty 1843-1886 (str. 1-238) - Úmrtia 1843-1886 (str. 239-478) - Manželstvá 1843-1886 (str. 480-547) - Birmovaní 1853, 1860, 1868, 1872, 1884, 1888? (str. 549-582) (5219485)
  • Krsty 1887-1898 (5219485)
  • Krsty 1898-1924 (5219490)
  • Manželstvá 1887-1935 (5219490)
  • Úmrtia 1887-1943 (5219490)
 • Topoľčany, Krušovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krušovce (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1715-1762 (str. 4-233) - Manželstvá 1715-1761 (str. 234-287) - Úmrtia 1715-1747 (str. 288-340) (5223277)
  • Úmrtia 1747-1761 (str. 341-378) - Birmovaní 1780- (str. 379-402) - Rôzne záznamy (str. 403-446) (5223278)
  • Krsty 1758-1812 (str. 1-302) -Konvertiti 1761-1786 (str. 303) - Úmrtia 1758-1812 (str. 304-513) - Manželstvá 1758-1812 (str. 514-604) (5223278)
  • Krsty 1813-1852 (str. 1-179) - Úmrtia 1813-1852 (str. 183-337) - Manželstvá 1813-1852 (str. 353-416) (5223279)
  • Krsty 1853-1881 (5223279)
  • Krsty 1881-1895 (5223279)
  • Manželstvá 1853-1898 (5223280)
  • Úmrtia 1853-1883 (5223280)
  • Úmrtia 1883-1895 (5223280)
 • Hlohovec, Horné Zelenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Zelenice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 512 Krsty 1771-1793 (5219490)
  • Inv. č. 512 (pokrač.) Krsty 1793-1843 - Konvertiti? 1709-1859 - Birmovaní 1822 - Birmovaní 1836 - Konvertiti 1781-1842 - Manželstvá 1778-1812 - Úmrtia 1778-1843 - Manželstvá 1812-1843 (5219425)
  • Inv. č. 977 Rôzne záznamy 1853-1855 - Krsty 1843-1861 (4528893)
  • Inv. č. 977 (pokrač.) Krsty 1861-1892 - Konvertiti 1863 - Konvertiti 1914-1917 - Birmovaní 1863 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1883 - Birmovaní 1889 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1861 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1861 (4528894)
  • Inv. č. 978 Krsty 1892-1895 (4528894)
  • Inv. č. 979 Manželstvá 1843-1911 (4528894)
  • Inv. č. 980 Úmrtia 1843-1880 (4528894)
  • Inv. č. 981 Úmrtia 1880-1918 (4528894)
  • Inv. č. 981 (pokrač.) Úmrtia 1918-1952 (4528895)
 • Hlohovec, Horné Zelenice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Horné Zelenice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 859 Krsty 1792-1832 - Zoznam krstov A-Z (1791-1828) - Zoznam krstov A-Z (1828-1832) - Manželstvá 1792-1840 - Zoznam manželstiev A-Z (1792-1840) - Úmrtia 1792-1826 - Rôzne záznamy (5219425)
  • inv. č. 982 Krsty 1833-1902 - Zoznam krstov 1833-1851 (4528895)
  • inv. č. 983 Manželstvá 1841-1881 (4528895)
  • inv. č. 984 Manželstvá 1881-1928 (4528895)
  • inv. č. 985 Úmrtia 1827-1889 (4528895)
  • inv. č. 985 (pokrač.) Úmrtia 1889-1911 - Úmrtia 1872 - Úmrtia 1865 - Zoznam úmrtí 1829-1869 (4528896)
 • Nitra, Vinodol, Nové Zámky, Horní Síleš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horní Síleš (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1842 (str. 1-181) - Manželstvá 1787-1815, 1817-1842 (str. 183-233) - Úmrtia 1787-1842 (str. 235-345) - Zoznam krstov A-Z (1822-1842), str. 347-354 (5219425)
  • Krsty 1843-1874 (5219431)
  • Manželstvá 1843-1878 (5219431)
  • Úmrtia 1843-1879 (5219431)
  • Krsty (zmiešaní) 1834-1896 (5219431)
  • Krsty 1875-1895 (5219431)
  • Manželstvá 1879-1896 (5219431)
  • Úmrtia 1879-1895 (5219431)
  • Zoznam krstov A-Z (1787-1829), str. 1-51 - Zoznam úmrtí A-Z (1787-1829), str. 52-104 (5219431)
  • Zoznam krstov A-Z (1843-1944), str. 1-40 - Index sobášených A-Z (1787-1944), str. 54-70 - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1942), str. 1-32 (5219431)
 • Levice, Šahy, Krupina, Hrkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrkovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1881-1882, 1885-1895 (5219436)
  • Manželstvá 1865-1893 (5219436)
  • Úmrtia 1865-1885 (5219436)
  • Úmrtia 1886-1897 (5219436)
 • Stará Ďala, Stará Ďala, Komárno, Hurbanovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Ďala (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1796-1852 (str. 1-349) - Konvertiti 1796-1877 (str. 351-356) (5219436)
  • Krsty 1852-1861 (5219436)
  • Manželstvá 1796-1852 (5219436)
  • Manželstvá 1852-1863 (5219436)
  • Úmrtia 1796-1834 (5219436)
  • Úmrtia 1834-1852 (5219441)
  • Úmrtia 1852-1865 (5219441)
  • Krsty 1796-1852 (Bohatá) (5219441)
  • Manželstvá 1796-1852 (Bohatá) (5219441)
  • Úmrtia 1796-1852 (Bohatá) (5219441)
  • Krsty 1862-1883 (5219441)
  • Krsty 1884-1889 (5219441)
  • Krsty 1889-1895 (5219447)
  • Manželstvá 1864-1885 (5219447)
  • Manželstvá 1886-1918 (5219447)
  • Úmrtia 1866-1883 (5219447)
  • Úmrtia 1883-1901 (5219447)
  • Úmrtia 1901-1913 (5363613)
 • Komárno, Hurbanovo, Stará Ďala

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Stará Ďala (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1795-1800, 1802-1849 (str. 1-88) - Manželstvá 1793-1797, 1799-1876 (str. 89-131) - Úmrtia 1793-1876 (str. 132-185) (5363613)
  • Krsty 1850-1876 (5363613)
  • Krsty 1877-1907 (str. 1-111) -- Manželstvá 1877-1942 (str. 112-168) - Úmrtia 1877-1942 (str. 169-287) (5363613)
 • Komárno, Hurbanovo, Stará Ďala

   Matrika
  • Židovská obec. Stará Ďala (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1876, 1852-1876 (str. 1-65) - Sobášení 1851-1853, 1855-1875 (str. 66-79) - Zomrelí 1850-1876, 1858-1866 (str. 80-106) (5363613)
  • Narodení 1886-1935, 1937 (5363614)
  • Sobášení 1886-1935 (niektoré z rokov chýbaju) (5363614)
  • Zomrelí 1886-1936 (5363614)
  • Narodení 1872-1911, 1923 (5363614)
  • Zomrelí 1872-1908 (niektoré z rokov chýbaju) (5363614)
  • Narodení 1877-1885 (str.1a-25b) - Úmrtia 1877-1885 (str.26a-39b) - Manželstvá 1877-1885 (str.40a-48b) (5363656)
 • Nové Zámky, Chľaba, Parkan, Helemba

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Helemba (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1794-1837 (5363614)
  • Krsty 1839-1852 (str. 1-26) - Birmovaní 1850, 1854, 1858, 1869, 1876, 1883, 1888, 1903, 1910 (str. 27-67) - Manželstvá 1839-1852 (str. 85-95) - Úmrtia 1839-1852 (str. 121-147) (5363614)
  • Krsty 1852-1862 (str. 1-47) - Manželstvá 1852-1862 (str. 50-59) - Úmrtia 1852-1862 (str. 88-125) - 1852-1861 (str. 126) (5363614)
  • Krsty 1863-1880 (str. 1-57) - Manželstvá 1863-1880 (str. 58-80) - Úmrtia 1863 (str. 81) (5363614)
 • Komárno, Chotín, Stará Ďala, Hetín

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Chotín (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1886-1924 (5363614)
  • Krsty 1924-1952 (5219452)
  • Manželstvá 1885-1952 (5219452)
  • Úmrtia 1841-1885 (5219452)
  • Úmrtia 1886-1949 (5219452)
  • Krsty 1821-1885 (str.1-359) - Manželstvá 1855-1884 (str.480-543) (5363656)
 • Prievidza, Chrenovec-Brusno, Chrenovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chrenovec (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1778-1826 (str. 1-254) - Úmrtia 1778-1820 (str. 271-439) (5219452)
  • Úmrtia 1820-1826 (str. 440-472) (5223171)
  • Manželstvá 1778-1861 (5223171)
  • Krsty 1827-1852 (str. 1-244) - Úmrtia 1827-1852, 1836 (str. 245-466) (5223171)
  • Krsty 1787-1808, Ráztočno (str. 1-42) - Rôzne záznamy (str. 44-105) (5223171)
  • Krsty 1698-1699, 1704-1721 (str. 1-79) - Úmrtia 1720-1721 (str. 80-82) - Krsty 1721 (str. 82-83) - Manželstvá 1719-1722 (str. 83-86, roky sú v obrátenom poriadku) - Úmrtia 1704-1720 (str. 87-124) - Manželstvá 1715-1718, 1704-1705 (str. 125-130, Roky nie sú po poradí) (5223171)
  • Krsty 1722-1750 (str. 1-168) - Úmrtia 1722-1763 (str. 169-269) - Manželstvá 1756-1761 (str. 271-280, Roky nie sú po poradí) - 1722-1756 (str. 281-325) - Krsty 1750-1755 (str. 326-366) - Manželstvá 1763 (str. 367-368) (5223171)
  • Krsty 1756-1779 (str. 1-159) - Úmrtia 1764-1779 (str. 160-199) - Manželstvá 1764-1778 (str. 200-223) (5223172)
  • Úmrtia 1787-1808, Ráztočno (str. 1-36) zoznam odpadlikov od katolickej viery 1925-1937 (str. 37-39) (5223172)
  • Krsty 1853-1883 (str. 1-161) - Úmrtia 1853-1883 (str. 162-306) (5223172)
  • Krsty 1884-1901 (5223172)
  • Manželstvá 1779-1804, 1862-1883, Ráztočno (5223172)
  • Manželstvá 1884-1929 (5223173)
  • Úmrtia 1884-1907 (5223173)
 • Partizánske, Topoľčany, Chynorany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chynorany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1711-1775 (str. 1-194) - Manželstvá 1707-1813 (str. 195-338) - Krsty 1775 (str. 339-340) - Úmrtia 1707-1790 (str. 341-483) - Rôzne záznamy (str. 484-494) (5223173)
  • Krsty 1776-1791 (str. 1-101) (5223173)
  • Krsty 1791-1863 (str. 102-438) - Úmrtia 1791-1874 (str. 439-696) - Birmovaní 1836, 1851, 1857, 1860, 1868, 1872, (str. 731-763) - Úmrtia 1830-1831 (str. 819) - Manželstvá 1813-1853 (str. 827-875) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1839-1863 (str. 877-881) (5223174)
  • Krsty 1864-1874 (5223174)
  • Krsty 1875-1886 (5223174)
  • Krsty 1887-1897 (5223174)
  • Manželstvá 1854-1906 (5223174)
  • Manželstvá 1906-1946 (5223175)
  • Úmrtia 1875-1889 (5223175)
  • Úmrtia 1889-1920 (5223175)
 • Komárno, Imeľ, Stará Ďala, Imeľ

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Imeľ (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1851 (str. 1-320) - Úmrtia 1787-1851 (str. 321-581) - Manželstvá 1787-1813 (str. 597-621) (5223175)
  • Manželstvá 1813-1851 (str. 622-675) (5223176)
  • Krsty 1852-1895 (5223176)
  • Manželstvá 1852-1895 (5223176)
  • Úmrtia 1852-1880 (5223176)
  • Úmrtia 1881-1895 (5223176)
  • Zoznam krstov A-Z (1787-1892), str. 1-97 - Zoznam úmrtí A-O (1788-1892), P (1788-1887), str. 98-157 (5223176)
  • Zoznam úmrtí P (1890-1892), R-Z (1788-1892), str. 158-174 - Index sobášených A-Z (1787-1892), str. 175-215 (5223177)
 • Levice, Ipeľský Sokolec, Želiezovce, Sakáloš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sakáloš (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1714-1752 (str. 1-213) - Manželstvá 1725-1752 (str. 214-258) - Úmrtia 1726-1752 (str. 262-281) (5223177)
  • Krsty 1753-1791 (str. 1-180) - Manželstvá 1753-1791 (str. 185-246) - Konvertiti 1753-1788 (str. 247-248) - Úmrtia 1753-1791 (str. 251-335) - Konvertiti 1753-1777 (str. 337-340, Roky nie sú po poradí) (5223177)
  • Krsty 1791-1834 (str. 1-265) - Miešané manželstvá 1832-1850 (str. 267-282) - Zoznam krstov A-Z (1792-1834), str. 295-377 (5223177)
  • Krsty 1835-1852 (str. 1-110) - Birmovaní 1855, 1863, 1883 (str. 113-181) (5223177)
  • Miešané manželstvá 1816 (str. 1a) - Manželstvá 1791-1813, 1815-1834 (str. 1b-85) - Zoznam manželstiev A-Z (1791-1834), str. 93-169 (5223178)
  • Manželstvá 1835-1852 (5223178)
  • Úmrtia 1791-1834 (str. 1-189) - Konvertiti 1835-1875 (str. 191-194) - Zoznam úmrtí A-Z, neznámy (1791-1834), str. 199-282 (5223178)
  • Úmrtia 1835-1851 (5223178)
  • Krsty 1852-1890 (5223178)
  • Krsty 1890-1895 (5223178)
  • Manželstvá 1852-1874 (5223178)
  • Manželstvá 1874-1896 (5223179)
  • Úmrtia 1852-1896 (5223179)
 • Nitra, Ivanka pri Nitre, Ivánka pri Nitre

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ivánka pri Nitre (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1753-1754, 1756, 1761-1786 (str. 1-160) - Manželstvá 1747-1786 (str. 165-219) - Úmrtia 1754-1786, 1754 (str. 232-289, 301) (5223179)
  • Krsty 1787-1844 (str. 1-270) - Manželstvá 1787-1844 (str. 307-382) - Úmrtia 1787-1838 (str. 403-519) (5223179)
  • Krsty 1843-1864 (5223180)
  • Manželstvá 1843-1864 (5223180)
  • Úmrtia 1843-1864 (5223180)
  • Krsty 1865-1900, 1882-1895 (5223180)
  • Manželstvá 1865-1914 (5223180)
  • Úmrtia 1865-1906 (5223180)
  • Zoznam úmrtí A-Z, M (1754-1933), str. 1-167 (5223181)
 • Komárno, Iža, Stará Ďala, Iža

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Iža (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1722-1742 (str. 1-140) - Manželstvá 1722-1742 (str. 141-188) - Úmrtia 1722-1742 (str. 191-242) - Konvertiti 1735-1742, 1728-1731 (str. 249-253) (5223181)
  • Krsty 1743-1771 (str. 1-209) - Manželstvá 1743-1746, 1749-1771 (str. 225-291) - Úmrtia 1743-1771 (str. 353-403) (5223181)
  • Krsty 1771-1844 (str. 1-442) - Zoznam krstov A-Z (1771-1844), str. 447-517 (5223181)
  • Úmrtia 1771-1856 (5223182)
  • Krsty 1845-1875 (str. 1-216) - Krsty (Krsty Konvertiti) 1846-1896 (str. 217-220) - Zoznam krstov A-Z (1845-1874), str. 221-245 (5223182)
  • Krsty 1875-1898 (str. 1-179) - Zoznam krstov A-Z (1875-1898), str. 180-198 (5223182)
  • Manželstvá 1772-1849 (str. 1-125) (5223182)
  • Manželstvá 1772-1875 (str. 126-179) - Manželstvá (Manželstvá Konvertiti) 1774-1824 (str. 180-181) - Zoznam manželstiev A-Z (1772-1874), str. 183-221 (5223183)
  • Manželstvá 1875-1901 (str. 1-93) - Zoznam manželstiev A-Z (1875-1901), str. 94-106 (5223183)
  • Úmrtia 1856-1875 (str. 1-298) - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1875), str. 299-314 (5223183)
  • Úmrtia 1875-1907 (str. 1-183) - Zoznam úmrtí A-Z (1875-1907), str. 184-218 (5223183)
 • Topoľčany, Jacovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jacovce (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1680-1731 (str. 1-193) - Úmrtia 1723-1727 (str. 195-200) - Manželstvá 1688-1731 (str. 201-250) - Manželstvá 1725 (str. 253) - Úmrtia 1688-1731 (str. 252-330) (5223184)
  • Krsty 1732-1820 (str. 3-291) - Úmrtia 1732-1738, 1740-1744, 1748-1814 (str. 351-510) - Manželstvá 1732-1742, 1748-1820 (str. 511-610) - Úmrtia 1814-1820 (str. 635-644) - Konvertiti 1748-1821 (str. 675-676) (5223184)
  • Krsty 1821-1859 (str. 1-195) (5223184)
  • Krsty 1859-1871 (str. 196-269) - Úmrtia 1821-1871 (str. 271-543) - Manželstvá 1821-1871 (str. 569-658) (5223185)
  • Krsty 1872-1889 (str. 1-165) - Úmrtia 1872-1889 (str. 166-324) - Manželstvá 1872-1889 (str. 325-362) (5223185)
  • Krsty 1890-1895 (str. 1-69) - Úmrtia 1890-1895 (str. 71-102) - Manželstvá 1890-1896 (str. 104-117) (5223186)
 • Nitra, Jarok, Nitra, Ireg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ireg (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy (str. 1-12) - Krsty 1763-1842 (str. 13-272) - Manželstvá 1764-1842 (str. 469-547) - Úmrtia 1764-1842 (str. 607-801) - Rôzne záznamy (str. 849-927) (5223186)
  • Krsty 1843-1851 (str. 1-41) - Manželstvá 1843-1851 (str. 159-171) - Úmrtia 1843-1851 (str. 241-276) (5223186)
  • Krsty 1852-1865 (str. 1-69) - Manželstvá 1852-1865 (str. 72-85) - Úmrtia 1852-1865 (str. 98-168) (5223186)
  • Krsty 1866-1875 (5223186)
  • Krsty 1875-1893 (5223187)
  • Úmrtia 1866-1895 (5223187)
 • Nové Zámky, Jasová, Stará Ďala, Jásová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jásová (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1762-1781 (str. 2-125) - Manželstvá 1762-1808 (str. 126-198) - Úmrtia 1807-1808 (str. 206-209) - 1762-1806 (str. 228-325) - Krsty 1781-1791 (str. 326-373) - Rôzne záznamy (str. 374-465) (5223187)
  • Krsty 1791-1860 (5223187)
  • Úmrtia 1809-1860 (5223188)
  • Manželstvá 1861-1897 (5223188)
  • Krsty 1861-1895 (5223188)
  • Úmrtia 1861-1896 (5223188)
  • Zoznam krstov, sobášených, zomrelých A-Z (1878-1916) (5223188)
 • Nové Zámky, Tvrdošovce, Tardošked

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tardošked (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1761-1818, 1821-1830 (str. 5-98) - Manželstvá 1779-1787, 1789-1790, 1792-1794, 1797, 1799-1804, 1806-1807, 1810-1816, 1818, 1821-1830 (str. 141-160) - Úmrtia 1761-1764, 1769-1803 (str. 187-201) (5223188)
  • Úmrtia 1761-1764, 1769-1819, 1821-1830 (str. 202-245) (5223189)
  • Úmrtia 1831-1841 (str, 1-36) - Manželstvá 1831-1841 (str. 41-49) - Krsty 1831-1841 (str. 81-120) (5223189)
  • Krsty 1842-1857 (str. 1-67) - Manželstvá 1842-1865 (str. 69-88) - Krsty 1857-1860 (str. 89-105) - Manželstvá 1865-1867 (str. 106-108) - Úmrtia 1858-1860 (str. 109-112, 113-177) - 1842-1858 (str. 113-177) (5223189)
  • Krsty 1861-1875, 1863-1875 (str. 1-156) - Úmrtia 1860-1880 (str. 157-257) (5223189)
  • Krsty 1876-1895 (5223189)
  • Manželstvá 1867-1896 (5223189)
  • Úmrtia 1880-1896 (5223189)
  • Birmovaní 1822 (str. 3-4) - Konvertiti (1816, 1833) str. 5 - Index birmovaných A-Z (1822), str. 5 - Zoznam úmrtí A-Z (1826-1841), str. 6-10 - Zoznam krstov A-Z (1792-1825), str. 11-12 - Zoznam krstov A-Z (1835-1875), str. 13-32 - (1826-1834), str. 33-34 - Index sobášených A-Z (1779-1787, 1789-1790, 1792-1794, 1797, 1799-1804, 1806-1807, 1810-1816, 1818-1830), str. 35-36 - Zoznam úmrtí A-Z (1761-1764, 1769-1834), str. 36-38 (5223189)
  • DODATOČNÉ SFILMOVANIE: ()
  • Krsty 1697-1707 (str.3-47), 1718-1753 (str.48-212) - Manželstvá 1698-1703 (str.213-223), 1719-1729 (str.224-238), 1735-1757 (str.240-266) - Krsty 1753-1757 (str.269-300) - Úmrtia 1757 (str.305-307) - Rôzne záznamy 1756-1757 (str.310-312) - Úmrtia 1699-1703 (str.314-319), 1718-1730 (str.321-336), 1734-1757 (str.337-366) - Rôzne záznamy 1746-1756 (str.367-398) (5218754)
  • Manželstvá 1758-1803 (str.3-90) - Krsty 1797 (str.91-92) - Manželstvá 1803-1804 (str.93-95) - Krsty 1797-1804 (str.101-184), 1758-1797 (str.185-504) - Úmrtia 1758-1804 (str.505-640) - Rôzne záznamy 1765-1794 (str.651-685) (5218754)
  • Krsty 1804-1819 (str.1-131) (5218754)
  • Krsty 1819-1844 (str.130-411) - Rôzne záznamy 1844 (str.411-414) (5218755)
  • Krsty 1845-1856 (str.1-273b) (5218755)
  • Krsty 1857-1864 (str.1a-191b) (5218755)
  • Manželstvá 1804-1844 (str.1-113) - Úmrtia 1804-1832 (str.120-220, 121-180) (5218755)
  • Úmrtia 1832-1844 (str.179-296) - Rôzne záznamy 1846 (str.297-299) (5218756)
  • Úmrtia 1845-1857 (str.1-273b) (5218756)
  • Úmrtia 1857-1866 (str.1a-200b) (5218756)
  • Krsty 1865-1874 (str.1a-210b), Záznamy z roku 1871 aj na str.113a-b (5218756)
  • Krsty 1874-1875 (str.210a-254b) (5219616)
  • Krsty 1876-1888 (str.1a-193b) (5219616)
  • Krsty 1889-1895 (str.1a-152a) (5219616)
  • Manželstvá 1845-1896 (str.1-240b) (5219616)
  • Úmrtia 1866-1869 (str.1a-40b) (5219616)
  • Úmrtia 1869-1880 (str.40a-199b) (5362606)
  • Úmrtia 1880-1897 (str.1a-201b) (5362606)
  • Zoznam krstov A-Ž 1821-1952 (str.1-172) (5362606)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1821-1952 (str.1-94) (5362606)
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1952 (str.1-129) (5362606)
 • Zlaté Moravce, Jedľové Kostoľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jedľové Kostolany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1762-1823 (str. 1-328) - Dodatočné Krsty 1807-1813 (str. 329-340) - Zoznam farárov 1829-1938 (str. 343) - Manželstvá 1763-1823 (str. 366-473) - Rôzne záznamy (str. 474-476) - Úmrtia 1762-1823 (str. 648-826) (5223160)
  • Krsty 175?, 1752-1762 (str. 1-87) - Manželstvá 1755-1762 (str. 88-108) - Úmrtia 1750-1759 (str. 112-139) (5223160)
  • Krsty 1823-1872 (str. 2-389) - Zoznam krstov A-Z (1823-1872), str. 391-520 (5223160)
  • Manželstvá 1823-1872 (str. 1-110) - Zoznam manželstiev A-Z (1823-1872), str. 248-334 (5223161)
  • Úmrtia 1823-1872 (str. 1-311) - Zoznam úmrtí A-Z (1823-1872), str. 334-529 (5223161)
  • Krsty 1872-1893 (str. 1-225) - Zoznam úmrtí A-Z (1842-1892), str. 226-253 - Manželstvá 1872-1904 (str. 254-301) - Zoznam manželstiev A-Z (1872-1904), str. 302-322 - Úmrtia 1872-1895 (str. 323-438) (5223161)
  • Zoznam úmrtí B-Z (1872-1894), str. 439-462 (5223162)
  • Krsty 1893-1895 (5223162)
 • Nitra, Jelšovce, Nitra, Jagersek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jagersek (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1747-1802 (str. 5-314) - Manželstvá 1750-1802 (str. 319-405) - Rôzne záznamy (str. 413-447) - Úmrtia 1751-1792 (str. 449-574) - Rôzne záznamy (str. 575-599) - Úmrtia 1792-1802 (str. 600-614) - Rôzne záznamy (str. 615-675) (5223162)
  • Krsty 1802-1859 (str. 1-221) - Birmovaní 1837, 1832, 1822, 1832 (str. 231-280) - Manželstvá 1802-1859 (str. 281-354) - Birmovaní 1860, 1863, 1869, 1876, 1885, 1892 (birmovaní rozmanitých obce) (str. 355-433) - Úmrtia 1802-1846 (str. 434-550) (5223162)
  • Úmrtia 1846-1859 (str. 551-617) (5223163)
  • Krsty 1860-1866 (str. 1-29) - Manželstvá 1860-1866 (str. 38-48) - Úmrtia 1860-1867 (str. 67-102) (5223163)
  • Krsty 1867-1899 (str. 1-194) - Konvertiti 1870 (str. 196) - Manželstvá 1867-1913 (str. 201-275) - Úmrtia 1867-1909 (str. 280-477) - Rôzne záznamy (str. 478-546) (5223163)
 • Levice, Jur nad Hronom, Želiezovce, Svätý Jur nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Svätý Jur nad Hronom (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1785, 1787-1841 (str. 1-102) - Úmrtia 1785, 1787-1841 (str. 103-147) - Manželstvá 1785, 1787-1841 (str. 148-193) (5223164)
  • Krsty 1842-1901 (str. 1-156) - Manželstvá 1842-1900 (str. 157-189) - Úmrtia 1842-1910 (str. 190-262) (5223164)
  • Krsty 1908-1921, 1923-1924 (ref., r.k., žid. - zsmiešaná) (5223164)
  • Zoznam krstov A-Z (1730-1936), str. 1-26, 45-47, 52-56,62-82 - Index sobášených A-Z (1730-1936), str. 27-31, 51, 57-58, 83-89 - Zoznam úmrtí A-Z (1730-1936), str. 32-44, 48-50, 59-61, 90-104 (5223164)
 • Levice, Varšany

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Varšany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1754-1847 (str. 3-65) - Manželstvá 1755-1846 (str. 66-82, niektoré z rokov chýbaju) - Úmrtia 1754-1847 (str. 83-124) - Rôzne záznamy (str. 125-126) (5223164)
  • Manželstvá 1756-1880 (str. 1-41) - Krsty 1756-1880 (str. 49-151) - Úmrtia 1763-1880 (str. 181-249) (5223164)
 • Levice, Kalná nad Hronom, Levice, Kálna

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kálna (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1726-1728, 1730-1741 (str. 1-62) - Manželstvá 1726-1746 (str. 63-101) (5223164)
  • Krsty 1741-1746 (str. 107-125) - Úmrtia 1745-1746, 1743-1745, 1741-1743 (str. 126-144) - 1726-1742 (str. 145-180) - Štatistika (str. 181-186) (5223165)
  • Krsty 1744-1770 (str. 1-142) - Manželstvá 1747-1771 (str. 147-180) - Úmrtia 1747-1771 (str. 181-214) - Rôzne záznamy, štatistika (str. 227-242) - Konvertiti 1757-1779 (str. 243-244) - Štatistika (str. 245-257) (5223165)
  • Krsty 1771-1880 (str. 1-516) - Birmovaní ?, 1902, 1923, 1930, 1935 (str. 517-571) - Zoznam krstov A-Z, B, G, H, J, K, L (1830-1880), str. 572-602 - Maďarsko-latinský slovník men - mužský, ženský (str. 603-608) - Konvertiti 1770-1867 (str. 610-613) - Krsty 1781 (str. 614) (5223165)
  • Úmrtia 1771-1867 (str. 1-300) (5223165)
  • Úmrtia 1867-1880 (str. 301-361) - Zoznam úmrtí A-Z, K (1771-1880), str. 362-390 - Manželstvá 1771-1880 (str. 1-137) - Zoznam manželstiev A-Z (1771-1880), str. 138-159 (5223166)
  • Krsty 1881-1896 (str. 1-64) - Manželstvá 1881-1896 (str. 65-80) - Úmrtia 1881-1896 (str. 81-132) (5223166)
 • Levice, Kalná nad Hronom, Levice, Kálnica

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kálnica (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1790-1850 (str. 3-79) - Manželstvá 1791-1850 (str. 80-120) - Úmrtia 1791-1850, 1831 (str. 121-159) (5223166)
  • Krsty 1851-1897 (str. 1-34) - Manželstvá 1851-1898 (str. 35-48) - Úmrtia 1851-1898 (str. 49-74) (5223166)
 • Nové Zámky, Kamenica nad Hronom, Parkan

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenica nad Hronom (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1724-1743 (str. 1-118) - Úmrtia 1725-1747 (str. 119-154) - 1738-1743 (str. 180-182) - Manželstvá 1725-1747 (str. 227-258) - Krsty 1743-1747 (Str. 269-293) (5223166)
  • Krsty 1786-1813 (5223166)
  • Krsty 1813-1852 (5223167)
  • Manželstvá 1784-1855 (str. 1-111) - Úmrtia 1851-1855 (str. 145-173) - 1784-1850 (str. 175-406) (5223167)
  • Krsty 1784-1855 (str. 1-164) - Manželstvá 1784-1818 (str. 185-206) - 1837-1855 (str. 207-227) - Úmrtia 1784-1855 (str. 239-357) (5223167)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1855?-1937) (5223167)
  • Krsty 1858-1879 (str. 1-130) (5223167)
  • Krsty 1879-1885 (str. 131-169) - Manželstvá 1856-1885 (str. 170-248) - Úmrtia 1856-1885 (str. 249-426) (5223168)
  • Krsty 1868-1886 (str. 1-90) - Manželstvá 1887- (str. 91-92) - Krsty 1888-1895 (str. 93-145) (5223168)
  • Manželstvá 1868-1886 (str. 1-39) - Krsty 1887 (str. 40-45) - Manželstvá 1888-1895 (str. 46-58) (5223168)
  • Úmrtia 1868-1895 (5223168)
 • Komárno, Kameničná, Komárno, Keszegfalva

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Keszegfalva (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1763-1864 (str. 1-276) - Krsty (miešaných manželstiev) 1833, 1836, 1838?-1839, 1841, 1843-1845, 1853, 1855-1873, 1875-1892 (str. 277-287) - Zoznam krstov A-Z (1763-1805), str. 289-298 - Zoznam krstov A-Z (1806-1829), str. 299-306 - Zoznam krstov A-Z (1830-1864), str. 307-332 (5223169)
  • Krsty 1865-1895 (str. 1-153) - Zoznam krstov A-Z (1865-1895), str. 154-186 (5223169)
  • Manželstvá 1763-1772, 1774-1803, 1806-1884 (str. 1-102) - Miešané manželstvá 1833-1886, 1888-1894 (str. 103-108) - Zoznam manželstiev A-Z (1832-1884), str. 109-116 (5223169)
  • Manželstvá 1885-1939 (str. 1-158) - Zoznam manželstiev A-Z (1885-1949), str. 159-187 (5223169)
  • Úmrtia 1763-1885 (str. 1-219) - Zoznam úmrtí A-Z (1763-1885), str. 220-233 (5223169)
  • Úmrtia 1886-1922 (str. 1-198) - Zoznam úmrtí A-Z (1886-1922), str. 199-231 (5223170)
 • Nové Zámky, Kamenín, Parkan, Kamendín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamendín (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1724-1770 (str. 1-213) - Manželstvá 1724-1775 (str. 214-284) - Krsty 1770-1775 (str. 285-315) - Úmrtia 1731-1775 (str. 310-367) (5223170)
  • Krsty 1776-1807 (str. 1-211) - Manželstvá 1776-1807 (str. 213-277) - Úmrtia 1776-1805 (str. 293-372) - Úmrtia 1805-1807 (str. 1-11) (5223170)
  • Krsty 1811-1826 (str. 2-116) (5223170)
  • Krsty 1826-1827 (str. 117-131) - Manželstvá 1808-1829 (str. 132-191) - Krsty 1828-1829 (str. 197-219) - Úmrtia 1808-1829 (str. 226-357) (5223153)
  • Krsty 1830-1856 (str. 1-263) - Zoznam krstov A-Z (1830-1856), str. 265-304 - Manželstvá 1830-1856 (str. 321-414) - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1856), str. 434-463 - Úmrtia 1830-1855 (str. 466-717) - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1856), str. 719- (5223153)
  • Krsty 1857-1863 (str. 1-216) - Manželstvá 1857-1863 (str. 211-276) - Úmrtia 1857-1863 (str. 277-457) - Miešané manželstvá 1857-1870 (str. 472-481, Roky nie sú po poradí) (5223154)
  • Krsty 1864-1870 (str. 2-118) - Manželstvá 1864-1870 (str. 125-160) - Úmrtia 1864-1870 (str. 165-264) (5223154)
  • Krsty 1871-1880 (5223154)
  • Krsty 1881-1885 (5223154)
  • Krsty 1885-1889 (5223155)
  • Krsty 1890-1893 (5223155)
  • Krsty 1893-1895 (5223155)
  • Manželstvá 1871-1880 (5223155)
  • Manželstvá 1881-1895 (5223155)
  • Úmrtia 1871-1880 (5223155)
  • Úmrtia 1881-1895 (5223155)
  • Zoznam krstov A-Z (1857-1937), str. 1-173 - Index sobášených A-J (1857-1937), str. 174-218 - K (1857-1870), str. 217-218 (5223155)
  • Index sobášených K (1871-1937), str. 219-225 - L-Z (1857-1937), str. 226-282 - Zoznam úmrtí A-Z (1857-1937), str. 283-434 (5223156)
 • Nové Zámky, Kamenný Most, Parkan, Kamenné Ďarmoty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenný Most (Kralupy nad Vltavou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1720-1753 (str. 2-190) - Manželstvá 1728-1744 (str. 191-222) - Úmrtia 1728-1740 (str. 223-258) - Rôzne záznamy (str. 259-270) (5223157)
  • Krsty 1753-1762 (str. 3-37) - Manželstvá 1744-1761 (str. 57-79) - Úmrtia 1741-1761 (str. 94-145) (5223157)
  • Krsty 1798?-1826 (5223157)
  • Manželstvá 1787-1857 (5223157)
  • Úmrtia 1786-1831 (5223157)
  • Úmrtia 1832-1857 (5223157)
  • Krsty 1762-1786 (str. 1-107) - Úmrtia 1762-1786 (str. 108-189) - Birmovaní 1775 (str. 190) - Manželstvá 1762-1786 (str. 191-242) (5223158)
  • Krsty 1827-1873 (5223158)
  • Krsty 1873-1895 (5223158)
  • Manželstvá 1857-1878 (5223158)
  • Manželstvá 1879-1895 (5223158)
  • Úmrtia 1872-1878 (5223158)
  • Úmrtia 1878-1895 (5223215)
 • Prievidza, Kľačno, Prievidza, Gajdel

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kľače (Žilina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1785-1842 (5223215)
  • Krsty 1843-1851 (5223215)
  • Úmrtia (cudzinci) 1792-1816 (str. 1) - Úmrtia 1784-1842 (str. 2-337) - 1877-1878 (str. 338-349) (5223215)
  • Úmrtia 1843-1851 (5223215)
  • Krsty 1852-1876 (5223215)
  • Krsty 1876-1895 (5223159)
  • Manželstvá 1806-1911 (5223159)
  • Úmrtia 1852-1875 (5223159)
  • Úmrtia 1876-1899 (5223159)
 • Partizánske, Klátova Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Klátova Nová Ves (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1728-1835 (str. 5-312) - Manželstvá 1764-1835 (str. 315-396) - Úmrtia 1788-1835 (str. 407-565) (5223145)
  • Krsty 1836-1842 (str. 1-24) - Manželstvá 1836-1842 (str. 33-40) - Úmrtia 1836-1842 (str. 51-71) - Krsty 1843-1851 (str. 83-111) - Manželstvá 1843-1851 (str. 117-125) - Úmrtia 1843-1851 (str. 135-165) (5223145)
  • Krsty 1852-1901 (5223145)
  • Manželstvá 1852-1893, 1895-1901 (5223145)
  • Úmrtia 1852-1901 (5223145)
  • Zoznam krstov A-Z (1852-1929), str. 1-63 - Zoznam úmrtí A-Z (1852-1929), str. 64-105 - Index sobášených A-Z (1852-1929), str. 106-132 (5223145)
  • Krsty 1728-1761 (str. 1-98) - Manželstvá 1726-1763 (str. 99-121) - Krsty 1761-1763 (str. 122-132) - Úmrtia 1726-1763 (str. 133-185) - Konvertiti 1720-1758 (str. 186-187) (5223146)
 • Partizánske, Veľký Klíž, Topoľčany, Klíž

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Klíž (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1706-1737 (str. 1-151) - Manželstvá 1707-1709, 1711-1736 (str. 167-193) (5223146)
  • Krsty 1737-1798 (str. 1-259) - Manželstvá 1737-1798 (str. 260-313) - Úmrtia 1737-1798 (str. 314-467) (5223146)
  • Krsty 1799-1832 (str. 1-167) - Manželstvá 1799-1832 (str. 169-210) - Úmrtia 1799-1831 (str. 213-353) - 1814 (str. 355-358) (5223146)
  • Krsty 1832-1852 (str. 1-104) (5223146)
  • Krsty 1852-1857 (str. 1-125) - Manželstvá 1832-1857 (str. 160-196) - Rôzne záznamy (str. 197-199) - Birmovaní 1860, 1864, 1868 (str. 203-213) - Úmrtia 1855-1857 (str. 216-219) - Birmovaní 1857, 1851(str. 221-231) - Úmrtia 1832-1855 (str. 233-340) - Zoznam úmrtí A-Z (1832-1856), str. 1-20 (5223147)
  • Krsty 1857-1874 (str. 1-97) - Manželstvá 1857-1874 (str. 98-137) - Úmrtia 1857-1876 (str. 138-236) - Zoznam úmrtí A-Z (1857-1873), str. 1-7 (5223147)
  • Krsty 1874-1906 (5223147)
  • Manželstvá 1874-1894 (5223147)
  • Manželstvá 1894-1919 (5223148)
  • Úmrtia 1874-1910 (str. 1-204) - Zoznam úmrtí A-Z (1874-1910), str. 205-224 (5223148)
 • Komárno, Kolárovo, Komárno, Guta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Guta (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1715-1768 (str. 6-331) - Manželstvá 1715-1768 (str. 336-424) - Úmrtia 1715-1768 (str. 458-562) - Rôzne záznamy (str. 585-594) (5223148)
  • Krsty 1769-1792 (str. 1-217) (5223148)
  • Krsty 1792-1801 (str. 218-416) - Manželstvá 1769-1801 (str. 417-527) - Úmrtia 1769-1800 (str. 531-672) - Birmovaní 1778, 1775, (str. 673-709) - Rôzne záznamy (str. 710-713) (5223149)
  • Krsty 1801-1825 (str. 2-398) - Manželstvá 1802-1836 (str. 404-561) - Úmrtia 1802-1834 (str. 592-902) - Konvertiti 1805-1827 (str. 905) (5223149)
  • Krsty 1826-1854 (str. 3-538) - Zoznam krstov A-V, M-N, Z, N, T (1826-1854), str. 539-597 (5223150)
  • Konvertiti 1856-1900 (str. 2-3) - Krsty 1855-1865 (str. 4-338) - Zoznam krstov A-Z (1855-1865), str. 340-378 (5223150)
  • Úmrtia 1835-1867 (5223151)
  • Krsty 1866-1879 (str. 1-410) (5223151)
  • Krsty 1879-1881 (str. 411-480) - Zoznam krstov A-V, N, V, Z (1866-1881), str. 481-524 (5223152)
  • Krsty 1882-1888 (str. 1-197) - Zoznam krstov A-Z (1882-1888), str. 198-238 (5223152)
  • Krsty 1888-1899 (str. 1-299) - Zoznam krstov A-Z (1888-1899), str. 300-352 (5223152)
  • Manželstvá 1837-1881 (str. 1-281) - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1881), str. 282-326 (5363618)
  • Manželstvá 1882-1910 (str. 1-267) - Zoznam manželstiev A-Z (1882-1910), str. 268-308 (5363618)
  • Úmrtia 1868-1872 (5363618)
  • Úmrtia 1872-1879 (5363623)
  • Úmrtia 1879-1890 (5363623)
  • Úmrtia 1891-1893 (str. 1-60) (5363623)
  • Úmrtia 1893-1903 (str. 61-299) - Zoznam úmrtí A-Z (1891-1903), str. 300-345 (5223211)
 • Nitra, Kolíňany, Zlaté Moravce, Koleňany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koleňany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1780-1798 (1-57) - Birmovaní 1798 (str. 57-59) - Krsty 1799-1828 (str. 60-158) - Birmovaní 1828 (str. 159-176) - Krsty 1828-1845 (str. 177-247) - Birmovaní 1845 (str. 247-248) - Krsty 1845-1850 (str. 249-272) - Birmovaní 1850 (str. 273-276) - Krsty 1849-1857 (str. 277-311) - Birmovaní 1857 (str. 311-313) - Krsty 1857-1860 (str. 314-323) - Birmovaní 1860 (str. 323-324) - Krsty 1860-1882 (str. 325-374) (5223211)
  • Manželstvá 1781-1877 (str. 3-140b) - Birmovaní 1876 (str. 140c-140e) - Manželstvá 1877-1879 (str. 141-144b) - Birmovaní 1880 (str. 144c-144d) - Manželstvá 1880-1893 (str. 145-156) - Birmovaní 1888 (str. 157-158) - Manželstvá 1883-1894 (str. 159-188) (5223211)
  • Úmrtia 1780-1894 (5223212)
 • Nové Zámky, Kolta, Stará Ďala, Kolta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kolta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1830 (str. 1-189) - Rôzne záznamy (str. 189-195) - Zoznam krstov A-Z (1787-1830), str. 196-229 - Úmrtia 1787-1830 (str. 230-358) - Manželstvá 1787-1829 (str. 368-428) - Rôzne záznamy (str. 429) (5223212)
  • Krsty 1830-1852 (5223212)
  • Krsty 1852-1867 (str. 1-81) - Rôzne záznamy (str. 82-83) (5223212)
  • Manželstvá 1830-1852 (5223212)
  • Úmrtia 1830-1852 (5223212)
  • Úmrtia 1852-1865 (5223212)
  • Krsty 1868-1891 (5363624)
  • Manželstvá 1852-1888 (5363624)
  • Úmrtia 1866-1891 (5363624)
  • Krsty 1892-1895 (str. 1-28) - Manželstvá 1889-1896 (str. 29-40) - Úmrtia 1892-1895 (str. 41-60) (5363624)
 • Nové Zámky, Kolta, Stará Ďala, Kolta

   Matrika
  • Židovská obec. Kolta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení, sobášení, zomrelí 1836-1838 (str. 1-5) 1860, 1864-1866 (str. 7-20) - Narodení 1864, 1867-1895 (str. 21-68) - Sobášení 1867, 1865, 1862, 1851-1895 (str. 70-104, niektoré z rokov chýbaju, roki nejsú v poriadku) - Zomrelí 1853, 1867-1895 (str. 106-142) (5363624)
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1626-1710 (str. 12-304) - 1703-1708 (str. 307-343) (5363624)
  • Krsty 1708-1719 (str. 344-502) - Zoznam krstov A-Z (1628-1719) - Úmrtia 1640-1662 (str. 581-584) - Úmrtia 1631-1639 (str. 585-586) - Krsty 1627-1637 - Úmrtia 1620-1627 - Krsty 1626-1642 (str. 587) - Krsty 1642-1655 (str. 588) - Úmrtia? 1630-1632 (str. 590) - Úmrtia? 1663 (str. 593) (5223213)
  • Krsty 1719-1729 (str. 1-361) (5223213)
  • Zoznam krstov A-Z (1719-1739) (5223213)
  • Krsty 1730-1738 (5223213)
  • Krsty 1738-1739 (5223214)
  • Krsty 1740-1749 (5223214)
  • Zoznam krstov A-Z (1740-1759) (5223214)
  • Krsty 1750-1757 (5223214)
  • Krsty 1757-1759 (5223216)
  • Krsty 1760-1763 (5223216)
  • Zoznam krstov A-Z (1760-1776) (5223216)
  • Krsty 1764-1776 (5223216)
  • Krsty 1776-1795 (5223261)
  • Zoznam krstov A-Z (1776-1795) (5223261)
  • Krsty 1796-1808 (str. 1-401) (5223261)
  • Krsty 1808-1816 (str. 402-691) - Zoznam krstov A-Z (1796-1816), str. 693-786 (5223262)
  • Krsty 1817-1830 (str. 1-489) - Zoznam krstov A-Z (1817-1830), str. 497-581 (5223262)
  • Krsty 1831-1841 (str. 1-401) (5223262)
  • Krsty 1841-1849 (str. 402-740) - Zoznam krstov A-Z, B (1831-1849), str. 749-832 (5223263)
  • Krsty 1850-1855 (str. 1-371) - Zoznam krstov A-Z (1850-1855), str. 372-427 (5223263)
  • Krsty 1856-1862 (str. 1-520) (5223263)
  • Krsty 1862-1865 (str. 521-788) - Zoznam krstov A-Z (1856-1865), str. 789-841 (5223264)
  • Manželstvá 1629-1726 (5223264)
  • Index sobášených A-Z (1629?-1759) (5223264)
  • Manželstvá 1727-1741 (5223264)
  • Manželstvá 1741-1766 (5363626)
  • Manželstvá 1767-1811 (5363626)
  • Index sobášených A-R (1760-1811) (5363626)
  • Index sobášených S-Z (1760-1811) (5363625)
  • Manželstvá 1812-1836 (str. 1-412) - Zoznam manželstiev A-Z (1812-1836), str. 413-695 (5363625)
  • Manželstvá 1837-1850 (str. 1-370) - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1850), str. 371-455 (5363625)
  • Manželstvá 1851-1866 (str. 1-321) (5363625)
  • Manželstvá 1866-1870 (str. 321-503) - Zoznam manželstiev A-Z (1851-1870), str. 504-552 (5363627)
  • Úmrtia 1631-1732 (5363627)
  • Úmrtia 1732-1742 (5363627)
  • Úmrtia 1742-1754 (5363627)
  • Úmrtia 1755-1763 (5363628)
  • Úmrtia 1764-1776 (5363628)
  • Úmrtia 1776-1781 (5363628)
  • Úmrtia 1781-1791 (5363629)
  • Úmrtia 1792-1820 (5363629)
  • Zoznam úmrtí A-K (1801-1820) (5363629)
  • Zoznam úmrtí L-Z (1801-1820) (5363630)
  • Úmrtia 1821-1834 (str. 1-499) - Zoznam úmrtí A-Z (1821-1834), str. 500-545 (5363630)
  • Úmrtia 1835-1849 (str. 1-661) - Zoznam úmrtí A-J (1835-1849), str. 663-695 (5363630)
  • Zoznam úmrtí K (1835-1846), str. 696-702 - Zoznam úmrtí L-V (1835-1849), str. 703-740 - Zoznam úmrtí K (1846-1849), str. 741-742 - Zoznam úmrtí Z (1835-1849), str. 743-744 (5363631)
  • Úmrtia 1849-1856 (str. 1-497) - Zoznam úmrtí A-Z (1849-1856), str. 448-468 (5363631)
  • Úmrtia 1856-1867 (str. 1-861) (5363631)
  • Úmrtia 1867-1869 (str. 862-1023) - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1869), str. 1024-1082 (5223265)
  • Úmrtia 1870-1882 (str. 1-395) - Zoznam úmrtí A-Z (1870-1882), str. 396-462 (5223265)
  • Krsty 1865-1868 (str. 1-100) (5223265)
  • Krsty 1868-1874 (str. 101-390) - Zoznam krstov A-Z (1865-1874), str. 391-431 (5223266)
  • Krsty 1875-1881 (str. 1-194) - Zoznam krstov A-Z (1875-1881), str. 195-234 (5223266)
  • Krsty 1882-1885 (str. 1-135) (5223266)
  • Krsty 1885-1888 (str. 136-297) - Krsty 1882-1891 (str. 297-298) - Zoznam krstov A-Z (1882-1888), str. 299-331 (5223267)
  • Krsty 1889-1897 (str. 1-284) - Krsty 1862-1897 (str. 285-288) - Zoznam krstov A-Z (1889-1897), str. 289-326 (5223267)
  • Manželstvá 1888-1910 (str. 1-160) (5223267)
  • Manželstvá 1900-1916 (str. 161-337) - Zoznam manželstiev A-Z (1888-1916), str. 338-396 (5363632)
  • Manželstvá 1871-1887 (str. 1-291) - Zoznam manželstiev A-Z (1871-1887), str. 292-336 (5363632)
  • Úmrtia 1882-1887 (str. 1-120) (5363632)
  • Úmrtia 1887-1893 (str. 121-295) - Zoznam úmrtí A-Z (1883-1893), str. 296-336 (5223268)
  • Úmrtia 1894-1900 (str. 1-185) - Zoznam úmrtí A-Z (1894-1900), str. 186-215 (5223268)
 • Nitra, Mojmírovce, Nitra, Urmín

   Matrika
  • Židovská obec. Urmín (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1867-1895 (str. 1-86) - Sobášení 1867-1895 (str. 87-122) - Zomrelí 1863-1895 (str. 123-178) (5363636)
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1783-1875 (5223268)
  • Krsty 1783-1882 (5223268)
  • Krsty 1882-1900 (5223269)
  • Manželstvá 1783-1908 (5223269)
  • Úmrtia 1876-1895 (5223269)
  • Krsty 1852-1865 (5223269)
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1829-1872 (5223269)
  • Úmrtia 1853-1861 (5223269)
  • Úmrtia 1861-1866 (5223270)
  • Úmrtia 1867-1880 (5223270)
  • Krsty 1865-1875 (5223270)
  • Krsty 1875-1885 (5223270)
  • Krsty 1885-1891 (Roky nie sú po poradí) (5223271)
  • Krsty 1892-1895 (5223271)
  • Úmrtia 1880-1892 (5223271)
  • Úmrtia 1893-1895 (5223271)
 • Komárno, Iža, Stará Ďala

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1854-1895 (str. 4-73) - Manželstvá 1867-1895 (str. 148-163) - Úmrtia 1854-1895 (str. 194-227) - Manželstvá 1867-1869 (str. 228) (5223271)
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Pravoslávna cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1740-1777 (5223271)
 • Komárno, Komárno

   Matrika
  • Židovská obec. Komárno
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1851-1875 (5363621)
  • Sobášení 1851-1875 (5363621)
  • Zomrelí 1851-1875 (5363621)
  • Sobášení 1887-1890 (str. 1-2) - Narodení 1850-1890 (str. 3-14) (roki nejsú v poriadku) - Zomrelí 1887-1890 (str. 15-19) (5363621)
  • Narodení 1876-1895 (5363621)
  • Narodení 1882-1894 (5363621)
  • Sobášení 1876-1895 (5363621)
  • Sobášení 1882-1895 (5363621)
  • Zomrelí 1876-1895 (5363621)
  • Zomrelí 1882-1895 (5363621)
  • Zoznam krstov, sobášených, zomrelých A-Z, W (1852-1890) (5363621)
  • Zoznam krstov A-Z 1851-1875 (5363621)
  • Zoznam krstov A-Z 1876-1895 (5363621)
  • Zoznam krstov A-Z 1882-1895 (5363621)
  • Index sobášených A-Z (1851-1875) (5223205)
  • Index sobášených A-Z (1876-1895) (5223205)
  • Index sobášených A-Z (1882-1895) (5223205)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1851-1875) (5223205)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1876-1895) (5223205)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1882-1895) (5223205)
 • Nové Zámky, Komjatice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Komjatice (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1712-1722 (str. 1-46) - Manželstvá 1709-1725 (str. 47-73) - Úmrtia 1709-1725 (str. 75-97) - Krsty 1724-1725 (str. 99-113) - 1722-1723 (str. 114-124) - Rôzne záznamy (str. 125-131) - Krsty 1724?-1725 (str. 132-135) (5223205)
  • Krsty 1725-1766 (str. 1-212) - Manželstvá 1725-1729, 1735, 1751-1773 (213-262) - Krsty 1766-1773 (str. 279-329) - Úmrtia 1751-1773 (str. 331-382) - Rodná kniha 17?? (str. 398-419) - Rôzne záznamy 1738-1778 (str. 440-454) - Konvertiti 1770-1778 ( (5223205)
  • Krsty 1774-1820 (str. 1-362) (5223205)
  • Manželstvá 1774-1820 (str. 363-440) - Úmrtia 1774-1805 (str. 441-540) - Konvertiti 1785-1820 (str. 541-542) (5223206)
  • Úmrtia 1806-1831 (5223206)
  • Krsty 1821-1853 (str. 1-317) - Manželstvá 1821-1853 (str. 339-419) - Konvertiti 1821-1841 (str. 425-426) (5223206)
  • Úmrtia 1832-1864 (5223206)
  • Krsty 1854-1861 (str. 1-74) (5223206)
  • Krsty 1861-1876 (str. 75-277) - Manželstvá 1856-1892 (str. 278-279) - 1854-1874 (str. 280-358) (5223207)
  • Krsty 1877-1895 (5223207)
  • Krsty 1875-1888 (5223207)
  • Manželstvá 1889-1918 (5363622)
  • Úmrtia 1865-1880 (5363622)
  • Úmrtia 1881-1894 (5363622)
  • Úmrtia 1894-1897 (5223208)
  • Zoznam krstov A-Z (1800-1922) (5223208)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1800-1924) (5223208)
 • Nové Zámky, Komoča

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kamoča (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1711-1842 (str. 3-281) (5223208)
  • Krsty 1842-1847 (str. 282-303) - Manželstvá 1712-1860 (str. 305-444) (5223209)
  • Krsty 1848-1891, 1876 (5223209)
  • Krsty 1892-1897 (5223209)
  • Manželstvá 1861-1890 (5223209)
  • Manželstvá 1891-1896 (5223209)
  • Úmrtia 1769-1887 (5223209)
  • Úmrtia 1888-1914 (5223209)
  • Úmrtia 1914-1951 (5223210)
 • Prievidza, Kostolná Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolná Ves (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1790-1831 (str. 1-143) - Birmovaní 1831 (str. 144-149) - Krsty 1831-1909 (str. 150-440) (5223210)
  • Manželstvá 1790-1908 (str. 1-131) - Birmovaní 1836, 1842, 1853, 1860, 1868, 1872, 1898, 1905, 1912, 1922 (str. 132-169) - Manželstvá 1908-1910 (str. 170-172) - Birmovaní 1927 (str. 173-182) (5223210)
  • Úmrtia 1790-1846 (5223210)
  • Úmrtia 1846-1909 (5223276)
 • Trenčín, Trenčianske Mitice, Bánovce nad Bebravou, Kostolné Mitice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčianske Mitice (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy (str. 1-10, 12-17) - Manželstvá 1714 (str. 11) - 1722-1763 (str. 18-61) - Rôzne záznamy (str. 63-65) - Úmrtia 1721-1763 (str. 81-148) - Rôzne záznamy (str. 152-171) - Krsty 1714-1763 (str. 191-464) - Rôzne záznamy (str. 465-480) - Krsty? 1798 (str. 481) - Konvertiti 1737-1746 (str. 482) - Rôzne záznamy (str. 484) (5223276)
  • Krsty 1764-1806 (str. 1-200) - Úmrtia 1764-1806 (str. 203-312) - Manželstvá 1764-1806 (str. 319-380) - Rôzne záznamy (str. 381-438) (5223276)
  • Inv. č. 1178 Rôzne záznamy 1811 - Krsty 1800-1883 - Úmrtia 1800-1843 (4628556)
  • Inv. č. 1178 (pokrač.) Úmrtia 1843-1883 - Manželstvá 1800-1883 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1844 (niektoré z rokov chýbaju) - Birmovaní 1829-1860 (4628557)
  • Inv. č. 1179 Krsty 1884-1895 - Manželstvá 1884-1895 - Úmrtia 1884-1895 (4628557)
 • Prievidza, Koš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koš (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1698-1701 (str. 1-8) - Manželstvá 1699-1709 (str. 9-16) - Krsty 1702-1723 (str. 17-100) - Úmrtia 1719-1724 (str. 101-111) - Krsty 1723 (str. 112) - Manželstvá 1722-1724 (str. 113-116) - 1691-1698 (str. 117-122) (5223276)
  • Manželstvá (str. 1-6) - Krsty 1724-1777 (str. 7-113) - Manželstvá 1724-1776 (str. 114-139) - Úmrtia 1724-1777 (str. 140-186) - Rôzne záznamy (str. 188-245) (5223272)
  • Úmrtia 1777-1878 (5223272)
  • Krsty 1879-1906 (5223272)
  • Manželstvá 1777-1906 - Rôzne záznamy (5223272)
  • Birmovaní 1777, 1780, 1804, 1821, 1828, 1834, 1841, 1854 (str. 1-62) - Úmrtia 1777-1878 (str. 63-248) (5223272)
  • Úmrtia 1879-1906 (5223272)
 • Topoľčany, Kovarce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kovarce (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1698-1722 (str. 1-29) - Krsty 1698-1723 (str. 31-113) - Manželstvá 1700-1723 (str. 117-135) (5223273)
  • Rôzne záznamy (str. 1-16) - Krsty 1724-1762 (str. 17-76) - Manželstvá 1724-1761 (str. 77-90) - Úmrtia 1724-1762 (str. 93-119) - Rôzne záznamy (str. 124-129) (5223273)
  • Rôzne záznamy (str. 1-28) - Krsty 1762-1842 (str. 29-317) - 1851-1861 (str. 318-377) - Úmrtia 1762-1842 (str. 396-603) - 1851-1861 (str. 604-652) - Manželstvá 1762-1842 (str. 654-735) - 1851-1861 (str. 736-747) - Birmovaní 1788, 1798, (str. 763-781) (5223273)
  • Krsty 1843-1850 (str. 1-45) - Úmrtia 1843-1850 (str. 47-90) - Manželstvá 1843-1850 (str. 93-100) (5223273)
  • Krsty 1862-1874 (str. 1-45) (5223273)
  • Krsty 1874-1898 (str. 46-174) - Úmrtia 1862-1917 (str. 175-394) - Manželstvá 1862-1932 (str. 395-486) (5223274)
 • Partizánske, Krásno, Topoľčany, Brodzany, Topoľčany, Broďany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krásno (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • KRÁSNO: Krsty 1766-1842 (str. 1-227) - Birmovaní 1857, 1860, 1864, 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1884, 1888, 1898, 1905, 1921, , 1851, 1842, 1788, 1798, 1801, 1828, ? (str. 229-386) - Manželstvá 1766-1842 (str. 369-437) - Úmrtia 1766-1800 (str. 469-53 (5223274)
  • Úmrtia 1801-1842 (str. 536-618) (5223275)
  • Krsty 1843-1852 (str. 1-22) - Manželstvá 1843-1851 (str. 101-106) - Úmrtia 1843-1852 (str. 155-177) (5223275)
  • BRODZANY: Krsty 1782-1842 (str. 1-148) - Birmovaní 1791, 1798, ?, (str. 217-232) - Manželstvá 1782-1842 (str. 241-281) - Úmrtia 1782-1842 (str. 347-446) (5223275)
  • Krsty 1843-1851 (str. 1-17) - Manželstvá 1843-1851 (str. 121-126) - Úmrtia 1843-1851 (str. 175-193) (5223275)
  • KRÁSNO: Krsty 1852-1883 (str. 1-59) - Úmrtia 1852-1883 (str. 60-106) - Manželstvá 1852-1883 (str. 107-126) (5223275)
  • Úmrtia 1884-1952 (5223275)
  • BRODZANY: Krsty 1852-1883 (str. 1-49) - Úmrtia 1852-1883 (str. 50-91) - Manželstvá 1852-1883 (str. 92-107) (5223275)
  • KRÁSNO: Krsty 1884-1895 (5223275)
  • Úmrtia 1884-1952 (5223277)
  • Manželstvá 1884-1952 (5223277)
  • BRODZANY: Manželstvá 1884-1952 (5223277)
 • Trenčín, Kšinná, Bánovce nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kšinná (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1836-1890 (str. 1-301) (5223280)
  • Krsty 1890-1904 (str. 1-385) - Manželstvá 1836-1904 (str. 386-465) - Úmrtia 1836-1904 (str. 466-629) (5223281)
 • Levice, Kubáňovo, Želiezovce, Setich

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Setich (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1876 (str. 1-232) - Manželstvá 1787-1870 (str. 233-308) (5223281)
  • Manželstvá 1871-1943 (5223281)
  • Úmrtia 1874-1910 (5223281)
 • Levice, Kukučinov, Želiezovce, Oros

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malý Pesek (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1774-1833 (str. 5-107) - Úmrtia 1774-1833 (str. 109-182) - Manželstvá 1774-1833 (str. 189-219) - Birmovaní 1870 (str. 221-223) - Konvertiti? 1844-1932 - Miešané manželstvá 1846 (str. 247) - Konvertiti 1775-1821 (str. 249-251) - Rôzne záznamy (str. 255) (5223281)
  • Krsty 1858-1883 (str. 1-103) - Úmrtia 1858-1883 (str. 104-180) (5223282)
  • Krsty 1884-1900 (str. 1-95) - Úmrtia 1884-1900 (str. 96-162) - Manželstvá 1885-1900, 1892 (str. 163-178) (5223282)
 • Levice, Kukučinov, Želiezovce, Oros

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malý Pesek (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1838-1848 (5223282)
 • Levice, Keť, Parkan

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Keť (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy (str. 1-12) - Krsty 1784-1788 (str. 13-24) - Úmrtia 1788-1800 (str. 25-34) - Zoznam obyvateľov? 1815 (str. 35-47) - Úmrtia 1789-1800 (str. 49-52, Farná) - Úmrtia 1784-1788 (str. 53-58) - Krsty 1788-1800 (str, 59-87) - Manželstvá 1786-1800 (str. 89-101) - Rôzne záznamy (str. 103-121) (5223282)
  • Krsty 1801-1849 (str. 1-155) - Rôzne záznamy (str. 157-160) - Manželstvá 1801-1849 (str. 165-250) - Úmrtia 1801-1849 (str. 259-346) (5223282)
  • Krsty 1850-1869 (str. 1-111) (5223282)
  • Krsty 1869-1889 (str. 112-193) - Manželstvá 1850-1888 (str. 207-253) - Úmrtia 1850-1888 (str. 307-423) (5223283)
  • Krsty 1889-1953 (str. 1-90) - Birmovaní 1910-1924 (str. 91-107) (5223283)
  • Manželstvá 1889-1952 (str. 1-54) - Úmrtia 1889-1953 (str. 55-133) (5223283)
 • Zlaté Moravce, Ladice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ladice (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1713-1719 (str. 1-24) - Manželstvá 1713-1719 (str. 25-28) - Úmrtia 1713-1805, 1792 (str. 29-231) (5223283)
  • Krsty 1719-1755 (str. 3-192) - 1757-1776 (str. 199-304) (5223283)
  • Manželstvá 1719-1755, 1757-1819 (5223284)
  • Krsty 1776-1843 (str. 3-492) - Manželstvá 1819-1856 (str. 495-607) (5223284)
  • Krsty 1841-1862 (5223284)
  • Úmrtia 1805-1846 (5223284)
  • Úmrtia 1846-1848 - Rôzne záznamy (str. 288-456) (5223285)
  • Úmrtia 1848-1872 - Rôzne záznamy (5223285)
  • Krsty 1863-1894 (5223285)
  • Manželstvá 1857-1901 (str. 1-114) - Zoznam manželstiev A-Z (1857-1865), str.114-132 (5223285)
  • Úmrtia 1873-1877 (5223285)
  • Úmrtia 1877-1897 (5223286)
 • Prievidza, Lazany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lazany (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1789-1850 (5223286)
  • Úmrtia 1789-1850 (5223286)
  • Krsty 1851-1883 (5223286)
  • Krsty 1884-1896 (5223286)
  • Krsty 1896-1898 (5223287)
  • Manželstvá 1789-1883 (5223287)
  • Manželstvá 1884-1909 (5223287)
  • Úmrtia 1851-1903 (5223287)
 • Hlohovec, Leopoldov, Mestečko

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Leopoldov (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1666-1675 (str. 1-274) - Úmrtia 1665-1674 (str. 277-302) (5223287)
  • Krsty 1675-1730 (str. 3-221) - Manželstvá 1676-1707 (str. 223-272) - Úmrtia 1675-1683 (str. 273-301) - Manželstvá 1708-1733 (str. 303-318) (5223287)
  • Krsty 1680-1699 (str. 1-161) (5223287)
  • Krsty 1699-1704 (str. 162-201) - 1710-1717, 1724? (str. 202-258) - Manželstvá 1679-1703 (str. 259-315) - 1710-1733 (str. 317-373) - Úmrtia 1678-1704 (str. 375-429) - 1708-1731 (str. 430-474) (5223288)
  • Krsty 1710-1729 (str. 3-93) - Manželstvá 1710-1729 (str. 101-121) - Úmrtia 1683?-1739 (str. 125-255) (5223288)
  • Krsty 1718-1739 (1-162) - Manželstvá 1733-1739 (str. 219-224) (5223288)
  • Krsty 1739-1779 (5223288)
  • Krsty 1779-1793 (5223288)
  • Krsty 1794-1821 (5223289)
  • Úmrtia 1806-1843 (str. 1-309) - Krsty 1822-1836 (str. 313-457) (5223289)
  • Krsty 1837-1843 (5223289)
  • Krsty 1843-1853 (5223289)
  • Úmrtia 1732-1757 (str. 1-180) - Manželstvá 1733-1757 (str. 181-291) (5223289)
  • Manželstvá 1750-1843 (str. 1-344) - Úmrtia 1750-1786 (str. 351-718) (5363633)
  • Manželstvá 1843-1852 (5363633)
  • Úmrtia 1787-1806 (5363633)
  • Úmrtia 1843-1853 (5363633)
  • Úmrtia 1856-1879 (str. 1-163) (5363633)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1856-1879), str. 167-211 (5223290)
  • Inv. č. 1290 Krsty 1853-1876 (4528623)
  • Inv. č. 1291 Krsty 1877-1879 (4528623)
  • Inv. č. 1291 (pokrač.) Krsty 1879-1882 (4528624)
  • Inv. č. 1292 Krsty 1883-1895 (4528624)
  • Inv. č. 1293 Manželstvá 1853-1882 - Zoznam manželstiev A-Ž (1853-1882) (4528624)
  • Inv. č. 1294 Manželstvá 1883-1911 (4528624)
  • Inv. č. 1295 Úmrtia 1853-1864 (4528624)
  • Inv. č. 1295 (pokrač.) Úmrtia 1864-1878 (4528627)
  • Inv. č. 1296 Úmrtia 1879-1888 (4528627)
  • Inv. č. 1297 Úmrtia 1888-1899 (4528627)
  • Inv. č. 1298 Konvertiti 1857 - Krsty 1856-1942 - Úmrtia 1856-1906 - Zoznam krstov A-Ž (1856-1942) (4528628)
  • Inv. č. 1299 Manželstvá 1859-1933 - Zoznam manželstiev A-Ž (1859-1933) (4528628)
  • Inv. č. 1300 Úmrtia 1879-1929 - Zoznam úmrtí A-Ž (1879-1929) (4528628)
 • Levice, Levice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1712-1729 (str. 3-98) - Úmrtia 1712-1728 (str. 99-127) - Krsty 1729-1732 (str. 143-157) - Manželstvá 1729-1731 (str. 187-188) - 1713-1729 (str. 199-226) - Rôzne záznamy (str. 227-249) (5223290)
  • Krsty 1732-1753 (str. 1-198) - Úmrtia 1732-1753 (str. 199-249) - Manželstvá 1733-1752 (str. 351-390) - Konvertiti 1741-1752 (str. 449) (5223290)
  • Krsty 1753-1783 (5223290)
  • Krsty 1784-1808 (5223290)
  • Krsty 1808-1813 (5223290)
  • Krsty 1813-1837 (5223291)
  • Krsty 1838-1864 (5223291)
  • Manželstvá 1754-1836 (str. 1-352) - Miešané manželstvá 1808-? (str. 353-356) (5223291)
  • Úmrtia 1753-1766 (5223291)
  • Úmrtia 1766-1793 (5223292)
  • Úmrtia 1794-1812 (5223292)
  • Úmrtia 1813-1833 (5223292)
  • Úmrtia 1834-1856 (5223292)
  • Krsty 1865-1873 (5223292)
  • Krsty 1873-1881 (5223293)
  • Krsty 1881-1895 (5223293)
  • Manželstvá 1837-1895 (5223293)
  • Úmrtia 1856-1867 (5223293)
  • Úmrtia 1867-1883 (5223294)
  • Úmrtia 1884-1895 (5223294)
 • Levice, Levice

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy (str. 1-12) - Krsty, manželstvá 1697-1698 (str. 13-18) - Krsty, manželstvá 1723-1738 (str. 19-52) - Úmrtia 1784-1813 (53-85) - Krsty 1784-1825 (86-160) - Úmrtia 1814-1825 (161-172) - Manželstvá 1784-1825 (str. 173-197) (5223294)
  • Krsty 1825-1875, 1872, 1876-1884, 1857, 1884-1885 (str. 1-163) - Úmrtia 1826-1886 (str. 164-270) - Manželstvá 1826-1852 (str. 271-301) (5223294)
  • Manželstvá 1852-1886 (str. 302-329) (5363635)
  • Krsty 1885-1895 (str. 1-51) - Manželstvá 1886-1896 (str. 52-68) - Úmrtia 1886-1895 (str. 69-108) (5363635)
 • Levice, Levice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1845-1886 (5363635)
  • Manželstvá 1845-1898 (5363635)
  • Úmrtia 1845-1896 (5363635)
 • Levice, Levice

   Matrika
  • Židovská obec. Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam členov (Levice a náboženské obce) 1871 (str. 1-160) - Osvedčenia 1790-1871 (str. 161-274) (5363635)
  • Narodení (niektoré z rokov chýbaju) 1848-1887 (5363635)
  • Narodení 1850-1884 (roki nejsú v poriadku) (5363635)
  • Narodení 1874-1884, 1866-1880 (5363635)
  • Narodení 1885-1890 (niektoré z rokov chýbaju) (5363635)
  • Narodení 1890-1933 (niektoré z rokov chýbaju) (5363634)
  • Sobášení 1851-1884, 1874 (5363634)
  • Sobášení 1874-1884 (5363634)
  • Sobášení 1885-1903, 1911, 1918-1925 (5363634)
  • Zomrelí 1851-1885, 1875, 1880 (5363634)
  • Zomrelí 1874-1884 (5363634)
  • Zomrelí 1885-1910, 1919 (5363634)
  • Zomrelí 1886-1943 (5363634)
 • Levice, Lok

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Lok (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1827 (str. 4-96) - Úmrtia 1784-1827 (str. 97-145) - Manželstvá 1785-1827 (str. 146-180) (5363634)
  • Krsty 1828-1876 (5363634)
  • Krsty 1876-1887 (5223295)
  • Manželstvá 1828-1887 (5223295)
  • Úmrtia 1828-1887 (5223295)
  • Krsty 1888-1896 (str. 1-27) - Manželstvá 1888-1896 (str. 28-40) - Úmrtia 1888-1896 (str. 41-66) (5223295)
 • Topoľčany, Ludanice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ludanice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1758-1852 (5223295)
  • Krsty 1850-1867 (5223295)
  • Krsty 1867-1875 (5223317)
  • Manželstvá 1758-1852 (str. 1-176) - Úmrtia 1758-1836 (str. 179-476) (5223317)
  • Manželstvá 1850-1883 (5223317)
  • Rôzne záznamy (str. 1-6) - Úmrtia 1837-1852 (str. 7-80) - Krsty 1853-1858 (str. 81-103) - Úmrtia 1853-1858 (str. 133-156) - Manželstvá 1853-1857 (str. 173-177) (5223317)
  • Úmrtia 1850-1877 (5223317)
 • Nitra, Dolnie Vašardice, Lukáčovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lukáčovce (Dolnie Vašardice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1789-1841 (str. 1-313) - Manželstvá 1789-1841 (str. 319-426) - Úmrtia 1836-1841 (str. 437-462) - Birmovaní 1832 (str. 473-481) - Úmrtia 1789-1836 (str. 483-716) (5223296)
  • Krsty 1842-1858 (str. 1-113) - Úmrtia 1842-1858 (str. 115-245) - Manželstvá 1842-1875 (str. 251-318) (5223296)
  • Krsty 1858-1866 (5223296)
  • Krsty 1866-1878 (5223297)
  • Krsty 1879-1898 (5223297)
  • Manželstvá 1876-1895 (5223297)
  • Úmrtia 1859-1879 (5223297)
  • Úmrtia 1879-1890 (5223297)
  • Úmrtia 1890-1905 (5223298)
 • Hlohovec, Madunice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Madunice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 529 Krsty 1711-1762 - Krsty 1770 (str. 1-234) - Manželstvá 1711-1762 - Manželstvá 1770 (str. 238-289) - Úmrtia 1711-1762 (str. 294-366) - Rôzne záznamy (str. 391-411) (5223298)
  • Inv. č. 530 Krsty 1771-1853 (str. 1-315) - Manželstvá 1771-1852 (str. 318-417) - Úmrtia 1771-1852 (str. 496-677) - Birmovaní 1832 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1853 - Birmovaní 1867 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1883 - Birmovaní 1806 - Birmovaní 1822 (str. 700-889) - Konvertiti 1788-1845 (str. 904) (5223298)
  • Inv. č. 1322 Krsty 1853-1877 - Manželstvá 1853-1877 - Úmrtia 1853-1872 (4528636)
  • Inv. č. 1322 (pokrač.) Úmrtia 1872-1877 (4528637)
  • Inv. č. 1323 Krsty 1878-1907 (4528637)
  • Inv. č. 1324 Manželstvá 1878-1952 (4528637)
  • Inv. č. 1325 Úmrtia 1878-1920 (4528637)
 • Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Malá Hradná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Halá Hradná (Bánovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1714-1788 (str. 7-480) - Manželstvá 1714-1788 (str. 499-620) - Úmrtia 1714-1788 (str. 667-825) - Rôzne záznamy (str. 826-839) - Konvertiti 1715-1761 (str. 840-846) (5223299)
  • Krsty 1789-1833 (str. 1-219) - Úmrtia 1789-1840 (str. 223-380) - Birmovaní 1836 (str. 393-397) - Úmrtia 1831-1833 (vojenský, str. 401) - Birmovaní 1829 (str. 405-419) - Manželstvá 1789-1837 (str. 425-509) - Konvertiti 1817-1859 (str. 519-520) (5223299)
  • Krsty 1834-1852 (str. 1-75) (5223299)
  • Krsty 1852-1867 (str. 76-107) - Birmovaní 1842, 1860 (str. 108-116) - Krsty 1867-1886 (str. 117-178) - Úmrtia 1841-1885 (str. 179-292) - Manželstvá 1838-1900 (str. 293-371) (5223300)
  • Krsty 1886-1895 (5223300)
  • Úmrtia 1886-1895 (5223300)
 • Nové Zámky, Maňa, Malá Maňa

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malá Maňa (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1785-1834 (str. 1-92) - Manželstvá 1786-1951 (str. 93-166) - Úmrtia 1786-1942 (str. 167-311) - Konvertiti? 1926-1938 (str. 312) (5223300)
  • Krsty 1834-1864 (5223300)
  • Krsty 1864-1912 (5223301)
 • Nitra, Bánovce nad Bebravou, Malé Hoste

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malé Hoste (Bánovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1834-1867 (str. 3-200) - Birmovaní 1892, 1899, 1906 (str. 201-234) - Manželstvá 1834-1867 (str. 254-307) - Birmovaní 1869, 1876, 1885, 1892 (str. 310-366) - Úmrtia 1834-1867 (str. 367-525) (5223301)
  • Krsty 1868-1888 (5223301)
  • Krsty 1888-1895 (5223302)
  • Manželstvá 1868-1911 (5223302)
  • Úmrtia 1868-1895 (5223302)
 • Levice, Želiezovce, Malé Ludince

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malé Ludnice (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1727-1757 (str. 2-49) - Rôzne záznamy 1738-1757 (str. 50-56) - Úmrtia 1727-1760 (str. 57-76) - Krsty 1757-1760 (str. 77-88) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1760-1768 (str. 88-99) - Rôzne záznamy 1741 (str. 100-120) (5223303)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1773 (str. 2-11) - Úmrtia 1774-1789 (str. 12-22) - Krsty 1774-1789 (str. 23-45) (5223304)
  • Krsty 1789-1826 (str. 3-106) - Manželstvá 1790-1829 (str. 107-148) - Úmrtia 1789-1829 (str. 149-191) - Krsty 1825-1829 (str. 195-201) (5223304)
  • Krsty 1816-1872 (str. 1-64) - Manželstvá 1817-1872 (str. 65-96) - Úmrtia 1816-1872 (str. 97-127) (5223304)
  • Krsty 1873-1913 (str. 1-37) - Manželstvá 1873-1913 (str. 38-52) - Úmrtia 1873-1913 (str. 53-86) (5223304)
  • Krsty 1830-1885 (str. 1-85) - Manželstvá 1830-1906 (str. 86-127) - Krsty 1885-1906 (str. 128-149) - Úmrtia 1830-1906 (5223304)
 • Prievidza, Malinová, Prievidza, Cech

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cech (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1826 (str. 3-144) - Manželstvá 1788-1842 (str. 147-226) - Úmrtia 1788-1808 (str. 229-285) (5223304)
  • Úmrtia 1808-1833 (str. 286-411) (5223305)
  • Úmrtia 1833-1842 (5223305)
  • Krsty 1827-1890 (5223305)
  • Krsty 1890-1895 (str. 1-44) - Úmrtia 1893-1895 (str. 45-56) (5223305)
  • Manželstvá 1843-1903 (5223305)
  • Úmrtia 1843-1893 (5223305)
 • Nitra, Báb, Hlohovec, Malý Bab

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malý Bab (Nitra)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1827-1869 (5223306)
  • Krsty 1870-1895 (5223306)
  • Krsty 1876-1896 (druhý odpis) (5223307)
  • Manželstvá 1827-1869 (5223307)
  • Manželstvá 1870-1895 (5223307)
  • Manželstvá 1875-1895 (druhý odpis) (5223307)
  • Úmrtia 1827-1863 (5223307)
  • Úmrtia 1864-1869 (5223308)
  • Úmrtia 1870-1895 (5223308)
  • Úmrtia 1870-1888 (druhý odpis) (5223308)
  • Úmrtia 1888-1896 (druhý odpis) (5223308)
  • Inv. č. 1 Krsty 1734-1738, 1753-1756, 1721-1751 - Manželstvá 1721-1733, 1748-1755 - Úmrtia 1748-1756 - Krsty 1751-1753 - Úmrtia 1721-1732 - Rôzne záznamy 1724-1755 - Krsty 1757-1760 - Manželstvá 1757-1761 - Úmrtia 1757-1761 (4528562)
  • Inv. č. 2 Krsty 1761-1821 (4528562)
  • Inv. č. 3 Krsty 1821-1855 (4528562)
  • Inv. č. 4 Krsty 1856-1876 - Konvertiti 1895 (4528562)
  • Inv. č. 5 Manželstvá 1761-1842 (4528562)
  • Inv. č. 5 (pokrač.) Manželstvá 1842-1874 (4528563)
  • Inv. č. 6 Úmrtia 1761-1851 (4528563)
  • Inv. č. 7 Úmrtia 1852-1870 (4528563)
 • Trnava, Malženice, Hlohovec, Malženice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malženice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Krsty 1729-1740 (str. 3-55) (5223308)
  • Krsty 1740-1758 - Krsty 1760 (str. 56-141) - Manželstvá 1729-1759 (str. 143-183) - Úmrtia 1729-1758 (str. 185-245) - Rôzne záznamy (str. 246-253) (5223309)
  • Krsty 1758-1826 (str. 1-304) - Manželstvá 1759-1826 (str. 319-427) - Úmrtia 1758-1826 (str. 437-658) (5223309)
  • Krsty 1827-1852 (str. 1-187) - Úmrtia 1827-1852 (str. 191-326) - Manželstvá 1827-1852 (str. 329-379) (5223309)
  • Krsty 1853-1858 (5223309)
  • Krsty 1858-1866 (5223310)
  • Manželstvá 1853-1874 (5223310)
  • Úmrtia 1852-1866 (5223310)
  • Inv. č. 1369 Krsty 1866-1876 (4528682)
  • Inv. č. 1369 (pokrač.) Krsty 1876-1885 (4528683)
  • Inv. č. 1370 Krsty 1885-1917 (4528683)
  • Inv. č. 1371 Manželstvá 1874-1925 (4528683)
  • Inv. č. 1372 Úmrtia 1866-1880 (4528683)
  • Inv. č. 1372 (pokrač.) Úmrtia 1880-1887 (4528684)
  • Inv. č. 1373 Úmrtia 1887-1916 (4528684)
 • Komárno, Stará Ďala, Marcelová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Marcelová (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1755-1807 (str. 1-244) - Úmrtia 1755-1807 (str. 257-416) - Miešané manželstvá 1795-1800 (str. 420-422) - Manželstvá 1755-1807 (str. 424-486) - Konvertiti 1756-1802 (str. 498-501) (5223310)
  • Krsty 1807-1836 (str. 1-192) - Birmovaní 180?, 1817, 1828, 1832 (str. 207-245) - Úmrtia 1807-1836 (str. 251-406) - Manželstvá 1807-1836 (str. 461-516) - Konvertiti 1813-1828 (str. 560-561) (5223310)
  • Krsty 1837-1852 (str. 1-108) - Úmrtia 1837-1852 (str. 193-267) - Birmovaní 1841, 1855, 1857, 1865, 1871 (str. 341-378) - Manželstvá 1837-1852 (str. 381-411) (5223311)
  • Krsty 1852-1862 (str. 2-98) - Úmrtia 1852-1862 (str. 102-179) - Manželstvá 1852-1862 (str. 201-220) (5223311)
  • Krsty 1863-1876 (str. 1-154) - Úmrtia 1863-1876 (str. 155-290) - Manželstvá 1863-1876 (str. 291-321) - Birmovaní 1877, 1866 (str. 322-333) (5223311)
  • Krsty 1877-1889 (str. 1-154) - Manželstvá 1877-1889 (str. 155-183) - Úmrtia 1877-1889 (str. 184-306) (5223312)
  • Krsty 1890-1896 (str. 1-56) - Manželstvá 1890-1896 (str. 57-66) - Úmrtia 1890-1896 (str. 67-106) (5223312)
 • Komárno, Stará Ďala, Marcelová

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Marcelová (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1832 (str. 1-84) - Manželstvá 1786-1842 (str. 85-130) - Úmrtia 1787-1821 (str. 131-150) (5223312)
  • Krsty 1823-1863 (str. 3-68) - Manželstvá 1823-1863 (str. 69-88) - Úmrtia 1823-1863 (str. 89-111) (5223312)
  • Krsty 1832-1870 (5223312)
  • Krsty 1870-1909 (5223313)
  • Manželstvá 1843-1914 (5223313)
  • Úmrtia 1863-1908 (5223313)
 • Komárno, Stará Ďala, Martoš

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Martoš (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1852 (str. 1-314) - Manželstvá 1785-1860 (str. 315-427) - Úmrtia 1786-1866 (str. 428-533) - Rôzne záznamy (str. 534-579) (5223313)
  • Krsty 1853-1909 (str. 1-135) (5223313)
  • Krsty 1909-1931 (str. 136-178) - Manželstvá 1861-1936 (str. 179-232) - Úmrtia 1866-1952 (str. 233-345) (5223314)
 • Nitra, Vráble, Melek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Melek (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1722-1737 (str. 1-114) - Rôzne záznamy (str. 170-173) - Manželstvá 1722-1737 (str. 221-237) - Úmrtia 1720-1737 (str. 251-256) (5223314)
  • Krsty 1737-1788 (str. 1-258) - Manželstvá 1744-1797 (str. 259-339) - 1741-1743 (str. 407-408) - Úmrtia 1744-1797 (str. 408-552) (5223314)
  • Krsty 1788-1833 (str. 1-245) (5223314)
  • Krsty 1833-1852, 1800 (str. 246-355) - Manželstvá 1798-1852 (str. 356-448) - Úmrtia 1798-1852 (str. 482-683) - Zoznam krstov A-Z (1830-1852), str. 684-694 - Zoznam manželstiev A-Z (1830?-1852?), str. 695-706 - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1852), (5223315)
  • Krsty 1853-1863 (str. 1-84) - Úmrtia 1853-1863 (str. 88-169) - Manželstvá 1853-1863 (str. 174-191) - Zoznam krstov A-Z (1853-1863), str. 192-203 - Zoznam úmrtí A-Z (1853-1863), str. 204-215 (5223315)
  • Krsty 1864-1880 (str. -135) - Manželstvá 1864-1880 (str. 136-165) - Úmrtia 1864-1873 (str. 166-240) (5223315)
  • Úmrtia 1873-1880 (str. 241-300) - Zoznam krstov A-Z (1864-1880), str. 301-310 - Zoznam úmrtí A-Z (1864-1880), str. 311-322 (5223316)
  • Krsty 1881-1896 (str. 1-74) - Konvertiti 1882-1890 (str. 75) - Zoznam krstov A-Z (1881-1900), str. 76-90 (5223316)
  • Manželstvá 1881-1896 (5223316)
  • Úmrtia 1881-1896 (5223316)
 • Nové Zámky, Sväty Michal nad Žitavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sväty Michal nad Žitavou (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1772-1855 (str. 1-247) - Krsty 1772-1847 (str. 249-689) - Krsty Miešané manželstvá 1810-1842 (str. 691-692) - Úmrtia 1772-1822 (str. 707-850) (5223316)
  • Úmrtia 1822-1847 (str. 851-1030) (5223318)
  • Krsty 1848-1874 (5223318)
  • Manželstvá 1855-1874 (5223318)
  • Úmrtia 1857-1873 (str. 1-133) - 1848-1857 (str. 136-217) - 1873-1874 (str. 220-228) (5223318)
  • Krsty 1875-1880 (str. 1-66) - Manželstvá 1875-1896 (str. 67-111) - Úmrtia 1875-1882 (str. 112-179) (5223319)
  • Krsty 1881-1896 (5223319)
  • Úmrtia 1883-1899 (5223319)
  • Index ? A-Z (1817-1860), str. 1-134 (5223319)
 • Levice, Želiezovce, Mikula, Sudov

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Sudov (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1889 (str. 4-172) - Manželstvá 1785-1889 (str. 173-249) - Úmrtia 1787-1831 (str. 250-280) (5223319)
  • Úmrtia 1831-1889 (str. 281-343) - Zoznam krstov? A-Z (1864-1881), str. 344-370 (5223320)
  • Krsty 1890-1895 (str. 1-9) - Manželstvá 1890-1895 (str. 10-13) - Úmrtia 1890-1895 (str. 14-25) (5223320)
 • Nové Zámky, Veľký Kýr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Kýr (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1671-1715 (str. 3-162) - Úmrtia 1715 (str. 163-164) - Konvertiti 1708-1714 (str. 165) - Rôzne záznamy (str. 166-171) - Úmrtia 1686-1713 (str. 172-203) - Manželstvá 1713-1715 (str. 204-206) - Manželstvá 1686-1713 (str. 208-234) - Rôzne záznamy (str. 235-244) (5223320)
  • Krsty 1716-1723 (str. 1-60) - Manželstvá 1716- 1727 (str. 61-92) - Krsty 1726-1727, 1726 (str. 93-102) - Úmrtia 1726-1727 (str. 103-104), 1716-1726 (str. 105-154) - Krsty 1723-1726 (str. 155-186), 1727 (str. 189-190) - Úmrtia 1727 (str. 194) - Konvertiti 1716-1717 (str. 195) - Krsty 1727 (str. 195-197) - Manželstvá 1727 (str. 199) - Úmrtia 1727 (str. 200) (5223320)
  • Krsty 1727-1745 (str. 1-124) - Manželstvá 1727-1746, 1749 (str. 125-151) - Úmrtia 1727-1746, 1749 (str. 153-191) - Krsty ?, 1745-1749 (str. 228-232, Roky nie sú po poradí) (5223320)
  • Krsty 1749-1836 (str. 1-435) (5223320)
  • Krsty 1836 (str. 536-440) - Rôzne záznamy (str. 471-188) - Manželstvá 1749-1836 (str. 507-601) - Úmrtia 1749-1822 (str. 629-774) - Rôzne záznamy (str. 775-811) (5223321)
  • Úmrtia 1822-1836 (str. 1-70) - Úmrtia (siroty) cca 1845-1900 (str. 251-262) (5223321)
  • Úmrtia 1837-1862 (5223321)
  • Krsty 1837-1862 (str. 1-167) - Manželstvá 1837-1862 (str. 193-232) (5223321)
  • Krsty 1863-1886 (5223321)
  • Krsty 1886-1912 (5223322)
  • Manželstvá 1863-1922 (5223322)
  • Úmrtia 1863-1879 (5223322)
  • Úmrtia 1879-1923 (5223323)
  • Zoznam krstov A-Z (1749-1939), str. 1-238 - Zoznam úmrtí A-Z (1892-1952), str. 1-219 (5223323)
 • Komárno, Moča, Parkan, Moča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moča (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1764-1805 (str. 2-208) - Úmrtia 1764-1805 (str. 209-305) (5223323)
  • Manželstvá 1765-1805 (str. 306-378) (5223324)
  • Krsty 1806-1851 (str. 1-191) - Zoznam krstov A-Z (1806-1851), str. 195-208 - Úmrtia 1806-1849 (str. 209-352) - Zoznam úmrtí A-Z (1806-1850), str. 353-362 - Úmrtia 1850 (str. 363-366) - Manželstvá 1806-1850 (str. 367-425) - Zoznam uzavretých manželst (5223324)
  • Krsty 1852-1870 (str. 1-123) - Manželstvá 1852-1873 (str. 124-156) - Krsty 1870-1873 (str. 157-180) - Úmrtia 1851-1873 (str. 181-291) (5223324)
  • Krsty 1874-1882 (5223324)
  • Krsty 1883-1888 (str. 1-35) (5223324)
  • Krsty 1888-1904 (str. 36-149) - Birmovaní 1883-1884, 1887, 1889, 1898, 1901, 1912 (str. 150-184) (5223325)
  • Manželstvá 1874-1898 (5223325)
  • Úmrtia 1874-1885 (5223325)
 • Komárno, Moča, Parkan, Moča

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Moča (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1852 (str. 1-191) - Manželstvá 1784-1852 (str. 192-288) - Úmrtia 1783-1852 (str. 289-360) (5223325)
 • Komárno, Modrany, Stará Ďala, Madar

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Madar (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1748-1824 (str. 1-194) - Úmrtia 1748-1824 (str. 195-246) - Manželstvá 1748-1820 (str. 247-287) (5223325)
  • Krsty 1825-1853 (str. 1-129) - Úmrtia 1825-1853 (str. 130-177) - Manželstvá 1852-1853 (str. 178-179) (5223325)
  • Manželstvá 1820-1852, 1849 (5223326)
  • Krsty 1862-1896 (5223326)
  • Manželstvá 1866-1928 (5223326)
  • Úmrtia 1864-1927 (5223326)
 • Nitra, Mojmírovce, Urmín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Urmín (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1780-1815 (str. 1-341) (5223326)
  • Krsty 1815-1816 (str. 342-350) - Manželstvá 1697-1816 (str. 353-450) - Miešané manželstvá 1781-1812 (str. 453-455) - Úmrtia 1718-1816 (489-669) - Krsty miešaných manželstiev 1780-1824 (str. 715-719) - Krsty 1691-1810 (str. 760-809) (5223327)
  • Krsty 1816-1842 (str. 1-357) - Manželstvá 1817-1842 (str. 347-460) - Miešané manželstvá 1817-1854 (str. 463-464) - Úmrtia 1817-1842 (str. 465-643) (5223327)
  • Krsty 1843-1855 (5223327)
  • Krsty 1855-1858 - Miešané manželstvá a deti 1824-1855 (str. 340) - Konvertiti 1850-1854 (str. 344) - Miešané manželstvá a deti 1824-1858 (str. 345-347) (5223330)
  • Manželstvá 1843-1857 (str. 1-71) - Úmrtia 1843-1856 (str. 73-388) (5223330)
  • Úmrtia 1856-1866 (5223330)
  • Krsty 1858-1864 (5223330)
  • Krsty 1864-1875 - Miešané manželstvá a deti 1859-1869 (str. 373-381) (5223328)
  • Krsty 1876-1889 (5223328)
  • Krsty 1889-1893 (5223328)
  • Krsty 1893-1895 (5223329)
  • Manželstvá 1858-1880 (5223329)
  • Manželstvá 1880-1937 (5223329)
  • Úmrtia 1866-1883 (5223329)
  • Úmrtia 1883-1888 (5223331)
  • Úmrtia 1888-1896 (5223331)
  • Zoznam krstov A-Z (1691-1902), str. 1-402 (5223331)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1830-1909), str. 1-141 (5223331)
 • Nové Zámky, Mojzesovo, Izdeg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Izdeg (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1774-1817 (str. 1-246) - Úmrtia 1774-1830 (str. 247-460) - Manželstvá 1774-1827 (str. 466-540) - Krsty 1817-1823 (str. 541-561) (5223331)
  • Krsty 1827-1857 (str. 1-215) - Zoznam krstov A-Z (1840-1864), str. 217-244 - Zoznam úmrtí A-Z (1831-1864), str. 249-278 - Krsty 1869-1870 (str. 282-293) - Manželstvá 1827-1857 (str. 323-380) - Úmrtia 1863 (str. 383) - Zoznam manželstiev A (5223331)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1892 (5223332)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1895 (5223333)
 • Námestovo, Zákamenné

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zákamenné (Námestovo)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1762-1912 (4946465)
  • Úmrtia 1777-1790 (4946465)
  • Úmrtia 1791-1843 - Manželstvá 1777-1843 (4946466)
  • Manželstvá 1844-1895 - Úmrtia 1844-1895 (4946466)
 • Brezno, Brezno nad Hronom, Polomka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Polomka (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1678-1716 (str.0-2) - Krsty 1671-1714 (str.11-130) - Manželstvá 1671-1722 (str.131-160) - Krsty 1714-1721 (str.180-200) - Birmovaní 1715 (str.201-205) - Konvertiti 1712-1718 (str.205-207) - Rôzne záznamy 1682-1735 (str.211-213) - Úmrtia 1692-1721 (str.215-237) - Rôzne záznamy 1694-1713 (str.249-260) (5016868)
  • Krsty 1719-1777 (str.3-273) - Úmrtia 1719-1794 (str.276-405) - Manželstvá 1719-1792 (str.408-499) - Rôzne záznamy 1719-1767 (str.500) (5016868)
  • Krsty 1778-1831 (str.7-423) (5016868)
  • Krsty 1832-1877 (str.1-294) - Birmovaní 1862 (str.295-309) - Krsty 1877 (str.311) (5016868)
  • Krsty 1878-1896 (str.1-310) (5016869)
  • Úmrtia 1794-1859 (str.1-240) - Manželstvá 1792-1847 (str.247-376) - Konvertiti 1816-1871,1885 (str.377-378,380) - Miešané manželstvá 1809-1815 (str.379) (5016869)
  • Manželstvá 1848-1851 (str.1-13) (5016869)
  • Manželstvá 1852-1905 (str.1-396) (5016869)
  • Úmrtia 1861-1899 (str.5-184), 1860,1861,1900 (str.1-4,1-6) (5016869)
 • Čadca, Zákopčie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zákopčie (Čadca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1805-1892 (4946466)
  • Krsty 1892-1896 (4946476)
  • Manželstvá 1805-1895 (4946476)
  • Úmrtia 1805-1897 (4946476)
 • Púchov, Záriečie

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Záriečie (Púchov)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1863 (4946476)
  • Krsty 1863-1900 (4946467)
  • Manželstvá 1784-1873 - Úmrtia 1784-1851 (4946467)
  • Úmrtia 1852-1906 (4946467)
 • Martin, Záturčie, Turčianský Svätý Martin, Záturčie

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Záturčie (Turčianský Svätý Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1783-1786, 1792-1825 - Úmrtia 1785-1786, 1792-1805 (4946467)
  • Krsty 1804-1831 - Úmrtia 1804-1831 (4946467)
  • Krsty 1831-1843 (4946467)
  • Krsty 1842-1896 (4946468)
  • Manželstvá 1826-1895 (4946468)
  • Úmrtia 1831-1895 (4946468)
 • Dolný Kubín, Zázrivá, Dolní Kubín, Zázrivá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zázrivá (Dolní Kubín)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1757-1769 (4946468)
  • Krsty 1769-1808 - Manželstvá 1757-1841 - Úmrtia 1757-1835 (4946469)
  • Krsty 1808-1896 (4946469)
  • Manželstvá 1842-1865 (4946469)
  • Manželstvá 1864-1890 (4946470)
  • Úmrtia 1844-1903 (4946470)
 • Ilava, Zliechov, Ilava, Zliechov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zliechov (Ilava)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1731-1788 - Manželstvá 1729-1789 - Úmrtia 1729-1789 (4946470)
  • Krsty 1789-1812 - Manželstvá 1789-1815 - Krsty 1812-1815 - Úmrtia 1789-1815 (4946470)
  • Krsty 1816-1865 (4946471)
  • Krsty 1866-1895 (4946471)
  • Manželstvá, úmrtia 1814-1865 (4946471)
  • Manželstvá 1866-1895 - Úmrtia 1866-1884 (4946471)
  • Úmrtia 1884-1896 (4946472)
 • Krupina, Krupina, Krupina, Krupina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krupina (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1614-1755 (5016686)
  • Krsty 1756-1824 (5016686)
  • Krsty (pokrač.) 1756-1824 (5016687)
  • Krsty 1824-1887 (5016687)
  • Manželstvá 1756-1881 (5016687)
  • Manželstvá (pokrač.) 1756-1881 (5016688)
  • Úmrtia 1756-1813 (5016688)
  • Úmrtia 1814-1871 (5016688)
  • ()
  • Vol. Nr. 769A Krsty 1888-1896 (5017080)
  • Vol. Nr. 769A (pokrač.) Krsty 1888-1896 (5017081)
  • Vol. Nr. 772A Úmrtia 1872-1896 (5017081)
  • Vol. Nr. 769B Krsty 1614-1947 (5017081)
  • Vol. Nr. 770A Manželstvá 1614-1947 (5017081)
  • Vol. Nr. 772B Úmrtia 1660-1947 (5017081)
  • Vol. Nr. 722B Úmrtia 1660-1947 (5017082)
 • Krupina, Krupina, Krupina, Krupina

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Krupina (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1783-1867 (5016688)
  • Manželstvá 1783-1867 (5016688)
  • Manželstvá (pokrač.) 1783-1867 (5016689)
  • Úmrtia 1783-1867 (5016689)
  • ()
  • Vol. Nr. 773A Krsty 1871-1881 (5017082)
  • Vol. Nr. 774A Manželstvá 1871-1878 (5017082)
  • Vol. Nr. 775A Úmrtia 1871-1877 (5017082)
  • Vol. Nr. 775B Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1892 (5017082)
  • Vol. Nr. 773B Krsty 1893-1895 (5017082)
  • Vol. Nr. 773C Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1900 (5017082)
 • Krupina, Devičie, Krupina, Devičie

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Devičie (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1786-1841 - Úmrtia 1786-1841 - Manželstvá 1786-1841 (5016506)
  • Krsty 1842-1871- Zoznam krstov A-Z (1870), str.88 - Manželstvá 1842-1870 - Úmrtia 1842-1870 (5016506)
 • Lučenec, Divín, Lučenec, Divín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Divín (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1693-1700 (5016506)
  • Krsty 1700-1710 - Manželstvá 1686-1717 - Úmrtia 1686-1692 (5016507)
  • Krsty 1710-1742 - Manželstvá 1718-1758 - Úmrtia 1718-1758 (5016507)
  • Rôzne záznamy - Krsty 1744-1775 - Úmrtia 1758-1797 - Manželstvá 1758-1814 - Konvertiti 1747-1799 (5016507)
  • Krsty 1775-1788 (5016507)
  • Krsty 1788-1835 - Úmrtia 1798-1823 - Konvertiti 1787-1809 (5016508)
  • Krsty 1836-1865 - Manželstvá 1837-1870 (5016508)
  • Krsty 1866-1888 (5016508)
  • Krsty 1888-1890 (5016509)
  • Krsty 1891-1895 (5016509)
  • Manželstvá 1814-1837 - Úmrtia 1823-1861 (5016509)
  • Manželstvá 1883-1895, 1870-1882 (5016509)
  • Úmrtia 1862-1928 (5016509)
 • Zvolen, Dobrá Niva, Zvolen, Dobrá Niva

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dobrá Niva (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1688-1707 - Úmrtia 1688-1708 - Manželstvá 1688-1709 - Úmrtia 1709 (5016510)
  • Konvertiti 1727-1751 - Krsty 1710-1757 - Úmrtia 1710-1762 - Rôzne záznamy 1734-1736 - Manželstvá 1710-1743, 1753-1755 - Cirkevné finančné záznamy 1725-1746,1719 - Rôzne záznamy 1719-1738, 1748-1749 (5016510)
  • Krsty 1776-1865 - Birmovaní 1781, 1820, 1829, 1839, 1872, 1777, 1872, 1884, 1891, 1897, 1903 (5016510)
  • Manželstvá 1782- 1867 - Úmrtia 1777-1819 (5016510)
  • Úmrtia 1818-1867 (5016511)
  • ()
  • Vol. Nr. 360A Krsty, manželstvá, úmrtia 1865-1880 (5017074)
  • Vol. Nr. 361A Krsty, manželstvá, úmrtia 1881-1895 (5017074)
 • Lučenec, Dobroč, Lučenec, Dobroč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dobroč (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1806-1844 (5016511)
  • Krsty 1844 - Manželstvá 1806-1844 - Úmrtia 1806-1844 (5016512)
  • Krsty 1845-1869 (5016512)
  • Krsty 1870-1888 (5016512)
  • Krsty 1888-1895 (5016512)
  • Manželstvá 1845-1869 (5016512)
  • Manželstvá 1870-1873 (5016512)
  • Manželstvá 1873-1896 (5016513)
  • Úmrtia 1845-1869 (5016513)
  • Úmrtia 1870-1888 (5016513)
  • Úmrtia 1889-1895 (5016513)
 • Veľký Krtíš, Dolná Strehová, Modrý Kameň, Dolnia Strehová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolnia Strehová (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1812-1895 - Úmrtia 1870-1873 - Krsty 1895-1899 - Úmrtia 1873-1899 - Konvertiti 1820 - Manželstvá 1811-1898 - Úmrtia 1811-1820 - Manželstvá 1899 - Úmrtia 1822-1865 (5016513)
 • Veľký Krtíš, Dolné Plachtince, Modrý Kameň, Dolnie Plachtince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Plachtince (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1689-1690, 1696-1738 - Manželstvá 1689-1690, 1694-1740 - Úmrtia 1690, 1697-1740 (5016514)
  • Krsty 1830-1862 - Manželstvá 1830-1862 - Úmrtia 1830-1862 (5016514)
  • Krsty 1863-1895 - Manželstvá 1863-1895, 1898-1901- Úmrtia 1863-1901 (5016514)
 • Veľký Krtíš, Príbelce, Moudrý Kameň, Dolnie Príbelce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolnie Príbelce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1728-1747 (str. 1-96) (5016514)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1750 (str. 88-123)(druhý odpis) - Krsty 1751-1760 (str. 124-178) - Úmrtia 1751-1760 (str. 180-198) - Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev, úmrtia A-Z (str. 199-239) - Manželstvá 1751-1760 (str. 240-250) - Krsty, Manžel (5016574)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1784-1787 (str. 7-29) - Krsty 1788-1828 (str. 29-199) - Manželstvá 1788-1824 (str. 1-67) - Úmrtia 1788-1816 (str. 1-90) - Rôzne záznamy (5016574)
  • Krsty 1829-1872 (str. 1-308) (5016574)
  • Krsty 1808-1814 (str. 1-6) - Manželstvá 1808-1813 (str. 7-8) - Úmrtia 1808-1814, 1817-1830 (str. 9-117) (5016574)
  • Úmrtia 1830 (str. 116-117) (druhý odpis) - Úmrtia 1831-1872 (str. 118-275) (5016575)
  • Manželstvá 184-1872 (str. 1-135) - Birmovaní 1852-1927, 1932-1951 (str. 1-92) (5016575)
  • Krsty 1873-1896 (str. 1-139) - Manželstvá 1873-1897 (str. 1-50) - Úmrtia 1873-1896 (str. 1-141) (5016575)
 • Zvolen, Dobrá Niva, Zvolen, Dobrá Niva

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dobrá Niva (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Úmrtia 1766-1777 (5016511)
  • Krsty 1784-1820 - Úmrtia 1784-1820 - Manželstvá 1784-1820 (5016511)
  • Krsty 1821-1860 - Úmrtia 1821-1861 - Manželstvá 1821-1860 (5016511)
 • Banská Bystrica, Donovaly, Banská Bystrica, Donovaly

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Donovaly (Ružomberok)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Úmrtia 1861-1871 (str. 37-56) (5016579)
  • Krsty 1871-1895 (str. 83-150) (5016579)
  • Manželstvá 1871-1897 (str. 25-44) (5016579)
  • Úmrtia 1871-1896 (str. 56-99) (5016579)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1797-1839 (5016578)
  • Krsty, manželstvá 1840-1871 - Úmrtia 1840-1861 (str. 1-129) (5016578)
 • Rimavská Sobota, Drienčany, Rimavská Sobota, Drienčany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Drienčany (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1698-1710 (str. 1-15) - Krsty 1711-1720 (str. 14-20) - Manželstvá 1711 (str. 15) - Rôzne záznamy (str. 21-44) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1753-1768 (str. 79-160) - Krsty 1769-1835 (str. 161-295) - Manželstvá 1769-1834 (str. (5016580)
  • Krsty 1836-1895 (1-99) (5016580)
  • Manželstvá 1836-1895 (str. 1-65) (5016580)
  • Úmrtia 1836-1895 (str. 1-118) (5016580)
 • Krupina, Drienovo, Krupina, Drienovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Drienovo (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1728-1840 (str. 3-127) - Úmrtia 1740-1844 (str. 131-193) - Manželstvá 1728-1850 (str. 1-50) - Rôzne záznamy (str. 51-56) - Manželstvá 1850-1855 (str. 59-64) - Rôzne záznamy (str. 68-70) (5016580)
  • Krsty 1841-1868 (str. 5-95) (5016581)
  • Manželstvá 1855-1869 (str. 1-34) (5016581)
  • Úmrtia 1845-1868 (str. 5-47) (5016581)
  • ()
  • Vol. Nr. 418A Krsty 1869-1897 (5017075)
  • Vol. Nr. 419A Manželstvá 1869-1884 (5017075)
 • Revúca, Držkovce, Tornaľa, Držkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Držkovce (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1756-1818 (str. 1-357) - Úmrtia 1801-1818 (str. 413-451) - Manželstvá 1776-1819 (str. 463-506) (5016581)
  • Rôzne záznamy (str. 1-2) - Krsty 1819-1850 (str. 3-120) (5016581)
  • Krsty 1852-1875 (str. 1-123) (5016581)
  • Úmrtia 1819-1843 (str. 3-217) (5016581)
  • Manželstvá 1843-1851 (str. 216-237) - Rodná kniha 1854-1855 (str. 251-262) - Úmrtia 1831-1834 (str. 347) (5016582)
  • Krsty 1876-1895 (str. 1-104) (5016582)
  • Manželstvá 1852-1870 (str. 1-35) - Úmrtia 1870-1872 (str. 36-115) (5016582)
  • Manželstvá 1876-1896 (str. 1-39) (5016582)
  • Úmrtia 1873-1896 (str. 2-153) (5016582)
 • Rimavská Sobota, Dubovec, Feledince, Dubovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubovec (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1745-1811 (str. 3-152) - Manželstvá 1745-1822 (str. 153-214) - Rôzne záznamy (str. 1-36) - Úmrtia 1745-1823 (str. 61-162) - Rôzne záznamy (str. 167-187) - Birmovaní 1745-1804 (str. 187-200) - Rôzne záznamy (str. 202-221) - Birmovaní 1781-1803 (str. 223-237) - Miešané manželstvá a deti 1787-1812 (str. 239-240) (5016584)
  • Krsty 1811-1866 (str. 1-176) - Manželstvá 1823-1867 (str. 179-246) - Úmrtia 1824-1830 (str. 247-254) (5016584)
  • Úmrtia 1829-1858 (str. 256-334) - Krsty 1822 (str. 338) - Manželstvá 1822 (str. 339) (5016585)
  • Krsty 1866-1883 (str. 3-71) - Manželstvá 1867-1883 (str. 103-133) - Úmrtia 1859-1883 (str. 161-242) (5016585)
  • Krsty 1882-1895 (str. 2-124) - Manželstvá 1882-1896 (str. 1-33)- Úmrtia 1882-1895 (str. 1-96) (5016585)
  • Úmrtia 1896-1942 (str. 97-347) (5016585)
 • Krupina, Hontianske Tesáre, Krupina, Dvorníky

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dvorníky (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1799-1870 (str. 1-92) - Manželstvá 1799-1870 (str. 1-34) - Úmrtia 1799-1871 (str. 1-73) - Zoznam krstov A-Z, F, H-I, K-N, P, S-T (str. 79-81) (5016585)
  • ()
  • Vol. Nr. 442A Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1950 (5017075)
 • Levoča, Fiľakovo, Lučenec, Fiľakovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fiľakovo (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1700-1738 (str. 1-117) (5016585)
  • Krsty 1738-1791 (str. 116-408) - Birmovaní 1733-1735 - Manželstvá 1765-1791 (str. 31-128) - Manželstvá 1735-1764 (str. 1-30) - Úmrtia 1715-1767 (str. 31-58) (5016586)
  • Krsty 1791-1827 (str. 1-246) (5016586)
  • Krsty 1827-1872 (str. 1-444) (5016586)
  • Krsty 1873-1880 (1-118) (5016586)
  • Krsty 1800-1896 (str. 117-483) (5016587)
  • Manželstvá 1791-1827 (str. 1-61) (5016587)
  • Manželstvá 1827-1893 (str. 1-158) (5016587)
  • Manželstvá 1894-1896 (str. 1-7) (5016587)
  • Úmrtia 1791-1826 (str. 1-81) (5016587)
  • Úmrtia 1827-1868 (str. 1-223) - Konvertiti 1844-1849 (str. 223) (5016587)
  • Úmrtia 1868-1877 (str. 5-67) (5016587)
  • Úmrtia 1877-1888 (str. 67-127) (5016588)
  • Úmrtia 1888-1915 (str. 2-202) (5016588)
 • Revúca, Gemer, Tornaľa, Gemer

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Gemer (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1730-1788 (str. 1-73) (5016588)
  • Krsty 1789-1861 (str. 1-196) - Manželstvá 1789-1861 (str. 201-295) - Rôzne záznamy (str. 296-297) - Konvertiti 1844-1860 (str. 321-322) - Birmovaní 1856-1861 (str. 364-369) - Úmrtia 1789-1861 (str. 373-531) (5016588)
  • Krsty 1861-1888 (str. 1-188) (5016588)
  • Krsty 1888-1896 (str. 187-229) - Manželstvá 1862-1887 (str. 1-57) - Úmrtia 1862-1896 (str. 1-159) (5016589)
 • Revúca, Levkuška, Tornaľa, Levkeška, Revúca, Gemer, Tornaľa, Gemer

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Levkeška (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1789-1839 (str. 3-20) - Manželstvá 1789-1838 (str. 113-121) - Úmrtia 1789-1839 (str. 183-199) (5016589)
 • Rožňava, Gemerská Hôrka, Tornaľa, Gemerská Horka

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Gemerská Horka (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1792-1916 - Birmovaní 1880-1910 (5016589)
  • Manželstvá 1793-1914 (str. 1-107) - Birmovaní 1910-1915 (str. 247-249) - Konvertiti 1887-1915 (str. 253-259) (5016589)
  • Úmrtia 1792-1915 (str. 1-154) - Rodná kniha 1801?-1890? (5016589)
 • Rožňava, Gemerská Panica, Tornaľa, Gemerská Panita

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Gemerská Panita (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1806-1819 (str. 5-44) - Manželstvá 1806-1819 (str. 49-72) - Úmrtia 1805-1819 (str. 77-107) (5016589)
  • Krsty 1819-1852 (str. 5-130) - Manželstvá 1819-1852 (str. 131-203) - Úmrtia 1819-1845 (str. 225-297) (5016589)
  • Úmrtia 1845-1852 (str. 296-328) (5016590)
  • Krsty 1852-1908 (str. 2-241) - Manželstvá 1852-1908 (str. 254-385) - Birmovaní 1874-1908 (str. 454-503) - Úmrtia 1852-1908 (str. 504-716) (5016590)
 • Rimavská Sobota, Gortva, Feledince, Gortva

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Gortva (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 (str. 6-8) - Krsty 1786-1863 (str. 31-189) - Úmrtia 1786-1863 (str. 191-285) - Manželstvá 1786-1853 (str. 295-375) (5016626)
 • Zvolen, Sliač, Zvolen, Hájniky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hájniky (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1692-1723 (str. 2-39) - Úmrtia 1692-1709, 1718-1723 (str. 40-50) - Manželstvá 1692-1708 (str. 52-56) - Úmrtia 1710-1718 (str. 41-61) - Rôzne záznamy (str. 62-89) - Manželstvá 1710-1723 (str. 91-95) (5016626)
  • Krsty 1723-1774 (str. 1-162) - Manželstvá 1723-1777 (str. 1-41) - Úmrtia 1723-1777 (str. 1-72) - Rôzne záznamy (str. 1-72) (5016626)
  • Krsty 1788-1842 (str. 1-160) (5016626)
  • Zoznam krstov A-H, J-P, R-V, Z (str. 353-392) - Manželstvá 1778-1842 (str. 1-53) - Úmrtia 1778-1842 (str. 1-150) - Birmovaní 1829-1840 (str. 1-8) - Konvertiti 1821-1843 (5016627)
  • Krsty 1843-1853 (str. 1-36) - Manželstvá 1843-1852 (str. 1-11) - Úmrtia 1843-1853 (str. 1-29) - Birmovaní 1903, 1906, 1873, 1874, 1882, 1889, 1897 (5016627)
  • Krsty 1853-1880 (str. 1-144) - Manželstvá 1853-1863 (str. 1-56) - Úmrtia 1853-1881 (str. 1-118) (5016627)
 • Brezno, Heľpa, Brezno nad Hronom, Helpa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Helpa (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1736-1788 (str. 2-66) - Manželstvá 1736-1788 (str. 84-99) - Úmrtia 1737-1788 (str. 111-128) (5016627)
  • Krsty 1788-1845 (str. 1-174) (5016627)
  • Krsty 1845-1846 (str. 174-177) - Rôzne záznamy (str. 213-220) - Manželstvá 1788-1846 (str. 240-320) - Spovede 1798-1828 (str. 321-335) - Úmrtia 1788-1846 (str. 346-439) - Birmovaní 1793, 1817, 1824, 1830, 1837, 1846 (str. 446-466) (5016628)
  • Krsty 1847-1852 (str. 1-17) (5016628)
  • Manželstvá 1847-1852 (str. 1-20) (5016628)
  • Úmrtia 1847-1852 (str. 1-24) (5016628)
  • Krsty 1852-1895 (str. 1-389, 1-47) (5016628)
  • Manželstvá 1852-1909 (str. 1-255) (5016628)
  • Úmrtia 1852-1882 (str. 1-187) (5016628)
  • Úmrtia 1882-1906 (str. 186-408) (5016629)
 • Rimavská Sobota, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Hnúšťa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hnúšťa (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1830-1887 (str. 1-178) - Úmrtia 1830-1870 (str. 181-261) (5016630)
  • Manželstvá 1830-1869 (str. 1-47) (5016630)
  • Manželstvá 1870-1895 (str. 48-91) (5016630)
  • Krsty 1888-1896 (str. 1-41) (5016630)
  • Úmrtia 1870-1887 (str. 262-301) (5016631)
  • Úmrtia 1888-1896 (str. 2-56) (5016631)
 • Rimavská Sobota, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Hnúšťa

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hnúšťa (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1743-1840 (str. 2-167) (5016631)
  • Krsty 1841-1870 (str. 2-98) (5016631)
  • Manželstvá 1841-1870 (str. 1-26) (5016631)
  • Krsty 1870-1896 (str. 99-210) (5016631)
  • Manželstvá 1870-1896 (str. 26-60) (5016631)
  • Úmrtia 1841-1870 (str. 1-44) (5016631)
  • Úmrtia 1870-1896 (str. 1-120) (5016631)
 • Rimavská Sobota, Hodejov, Feledince, Hodejov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hodejov (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1762-1787 (str. 5-134) (5016631)
  • Krsty 1787-1799 (str. 134-217) - Birmovaní 1803, 1817, 1834, 1845, 1859, 1873 (str. 221-341) - Manželstvá 1769-1799 (str-353-389) - Spovede 1797-1815 (str. 391-412) - Konvertiti 1769-1779 (str. 425-426) - Úmrtia 1758-1792 (str. 427-448) (5016632)
  • Krsty 1800-1855 (str. 1-303) - Manželstvá 1800-1853 (str. 305-421) - Úmrtia 1796-1827 (str. 423-533) (5016632)
  • Krsty 1800-1859 (str. 3-63) (5016632)
  • Krsty (miešané manželstvá) 1859-1883 (str. 62-347) - Zoznam krstov A-Z (1875-1883) (str. 351-355) - Úmrtia (miešané manželstvá) 1800-1823 (str. 365-374) - Manželstvá 1854-1882 (str. 373-507) (5016633)
  • Krsty 1884-1897 (str. 1-98) - Zoznam krstov A-H, K-P, T-V (1884-1886), str. 1-98 (5016633)
  • Manželstvá 1883-1907 (str. 1-99) (5016633)
  • Úmrtia 1827-1861 (str. 3-151) (5016633)
  • Úmrtia 1861-1876 (str. 160-265) - Zoznam úmrtí A-V (1875) (5016634)
  • Úmrtia 1876-1888 (str. 1-95) - Zoznam úmrtí A-V (1876-1886) (5016634)
  • Úmrtia 1888-1902 (str. 1-100) (5016634)
 • Levoča, Holiša, Lučenec, Galša

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Galša (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1773-1862 (str. 3-131) - Úmrtia 1839-1862 (str. 132-163) - Birmovaní 1817, 1845, 1853, 1873 (str. 164-182) - Manželstvá 1773-1863 (str. 183-253) - Úmrtia 1773-1838 (str. 258-395) - Miešané manželstvá a deti 1790-1867 (str. 2-7) (5016635)
  • ()
  • Vol. Nr. 507A Krsty, manželstvá, úmrtia 1863-1892 (5017075)
 • Krupina, Hontianske Nemce, Krupina, Nemce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1810-1849 (str. 5-108) - Manželstvá 1810-1854 (str. 3-61) - Krsty 1849-1854 (str. 72-101) - Úmrtia 1810-1854 (5016635)
  • Krsty 1854-1864 (str. 1-48) (5016635)
  • Krsty 1864-1870 (str. 47-73) - Manželstvá 1855-1870 (str. 1-12) - Úmrtia 1855-1870 (str. 1-35) (5016616)
 • Krupina, Hontianske Tesáre, Krupina, Hontianske Tesáry

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hontianske Tesáry (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1702-1766 (5016616)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1736-1766 (5016616)
  • Krsty 1767-1822 - Manželstvá 1767-1820 - Úmrtia 1767-1820 (str. 183-236) (5016616)
  • Krsty 1821-1869 (str. 1-96) - Úmrtia 1821-1854 (str. 1-43) (5016616)
  • Úmrtia 1854-1869 (str. 42-64) - Manželstvá 1821-1869 (str. 1-48) (5016617)
  • Vol. Nr. 513A Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1902 (5017075)
 • Brezno, Horná Lehota, Brezno nad Hronom, Hornia Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Lehota (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1777-1863 (str. 1-175) - Rodná kniha (str. 180-181) (5016615)
  • Krsty 1864-1898 (str. 1-84) (5016617)
  • Manželstvá 1777-1899 (tiež vojenské) (str. 1-94) (5016617)
  • Úmrtia 1777-1871 (str. 1-137) (5016617)
  • Úmrtia 1872-1935 (str. 1-118) (5016617)
 • Brezno, Horná Lehota, Brezno nad Hronom, Hornia Lehota

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Lehota (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1784-1843 (str. 1-102) - Manželstvá 1877 (str. 105-106) - Birmovaní 1792-1839 (str. 332-340) - Úmrtia 1784-1843 (str. 1-75) - Manželstvá 1784-1843 (str. 1-58) (5016617)
  • Krsty 1844-1873 (str. 1-58) (5016617)
  • Krsty 1873-1913 (str. 58-184) (5016618)
  • Manželstvá 1844-1927 (str. 1-80) (5016618)
  • Úmrtia 1844-1927 (str. 1-178) (5016618)
 • Banská Bystrica, Horná Mičiná, Banská Bystrica, Hornia Mičiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1696-1698 (str. 1-4) - Krsty, úmrtia 1699-1706 (str. 5-9) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1707-1709 (str. 10-19) - Rôzne záznamy 1712-1741 (str. 20-86) (5016618)
  • Krsty 1737-1777 (str. 1-57) - Manželstvá 1737-1777 (str. 63-81) - Úmrtia 1737-1777 (str. 85-116) - Rôzne záznamy (str. 121-141) (5016618)
  • Krsty 1777-1890 (str. 1-92) - Birmovaní 1836-1938 (str. 1-29) - Krsty miešaných manželstiev 1788-1796 (str. 51) - Úmrtia 1777-1890 (str. 1-77) (5016619)
  • Krsty 1777-1890 (str-1-42) - Birmovaní 1781 (str. 96) - Úmrtia 1777-1890 (str. 1-39) - Rodná kniha 1777 (str. 1-8) (5016619)
  • Manželstvá 1777-1900 (str. 1-40) - Manželstvá 1777-1787 (str. 1-11) - Miešané manželstvá a deti 1884-1896 (str. 122-139) (5016619)
 • Banská Bystrica, Horná Mičiná, Banská Bystrica, Hornia Mičiná

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1784-1861 (str. 1-298) (5016619)
  • Manželstvá 1784-1882 (str. 1-218) (5016619)
  • Úmrtia 1784-1818 (str. 1-75) (5016619)
  • Úmrtia 1818-1860 (str. 74-216) (5016620)
  • Krsty 1862-1895 (str. 1-177) - Manželstvá 1883-1895 (str. 1-46) (5016620)
  • Úmrtia 1860-1895 (str. 3-176) (5016620)
  • Úmrtia 1895-1950 (str. 1-279) (5016620)
 • Veľký Krtíš, Horná Strehová, Moudrý Kameň, Hornia Strehová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Strehová (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy (str. 1-5) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1725-1798 (str. 75-107) - Krsty 1799-1841 (str. 75-107) - Manželstvá 1798-1837 (str. 107- 116) (5016620)
  • Manželstvá 1836-1841 (str. 116-118) - Úmrtia 1798-1841 (str. 124-142) - Rôzne záznamy (str. 152-163) (5016621)
  • Krsty 1842-1950 (str. 1-75) - Ohlášky 1925-1952 (str. 131-134) - Manželstvá 1842-1950 (str. 1-44) - Úmrtia 1842-1851 (str. 1-82) (5016621)
 • Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Kremnica, Hornie Opatovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronom)
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Opatovce (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1748-1798 (str. 1-146) - Manželstvá 1748-1802 (str. 1-57) - Úmrtia 1748-1799 (str. 1-104) (5016608)
  • Krsty 1798-1853 (str. 1-309) - Manželstvá 1803-1884 (str. 1-225) - Úmrtia 1799-1831 (str. 1-159) (5016608)
  • Úmrtia 1831-1858 (str. 158-312) (5016609)
  • Krsty 1854-1884 (str. 2-138) - Birmovaní 1900 (str. 139-141) - Úmrtia 1860-1884 (str. 1-101) (5016609)
  • Krsty 1885-1896 (str. 1-67) (5016609)
  • Manželstvá 1885-1896 (str. 1-16) (5016609)
  • Úmrtia 1885-1896 (str. 1-99) (5016609)
  • Vol. Nr. 1659 Úmrtia 1865-1896 (5014233)
  • Vol. Nr. 1660 Krsty, manželstvá, úmrtia 1853-1886 (5014233)
  • Vol. Nr. 1661 Krsty 1886-1923 (5014233)
  • Vol. Nr. 1662 Manželstvá 1886-1909 (5014233)
  • Vol. Nr. 1663 Úmrtia 1886-1910 (5014233)
  • ()
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva (5510635)
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva (5503652)
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1869 (7721961)
 • Krupina, Rykynčice, Krupina, Hornie Rykynčice, Krupina, Medovarce, Krupina, Medovarce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Rykynčice (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1726-1753 (5016609)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1752-1772 - Rôzne záznamy (5016610)
  • Úmrtia 1773-1775 - Krsty 1772-1799, 1830 (druhý odpis) - Manželstvá 1830 (druhý odpis), 1827-1829, 1832-1839 - Úmrtia 1830 (druhý odpis) - Manželstvá 1829-1831 - Úmrtia 1779-1839 - Manželstvá 1773-1827 - Úmrtia 1776-1778 - Krsty 1799-1839 (5016610)
  • Krsty 1840-1872 (str. 1-42) - Manželstvá 1840-1875 (str. 1-44) - Úmrtia 1840-1872 (str. 1-34) (5016610)
  • Krsty 1840-1872 (str. 1-26) (Medovarce) - Manželstvá 1840-1876 (str. 1-18) (Medovarce) - Úmrtia 1840-1871 (str. 1-21) (Medovarce) (5016610)
 • Levice, Horné Turovce, Krupina, Hornie Turovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Turovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1752-1806 - Miešané manželstvá a deti 1793-1824 - Manželstvá 1752-1803 (5016610)
  • Úmrtia 1752-1792 - Krsty 1765 - Manželstvá 1765 (5016611)
  • Zoznam krstov A-Z (1807-1832) - Krsty 1807-1863 (str. 1-230) - Zoznam krstov A-Z (1832-1863), str. 231-240 (5016611)
  • Úmrtia 1807-1855 (str. 1-152) - Zoznam úmrtí A-Z (1807-1855), str. 3-13 (5016611)
 • Detva, Horný Tisovník, Modrý Kameň, Horní Tisovník

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horni Tisovnik (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1755-1775 (str. 3-47) - Úmrtia 1755-1849 (str. 49-139) - Birmovaní 1784,1793 (str. 145-151) - Manželstvá 1756-1782 (str. 153-172) - Birmovaní 1803 (str. 178-179) - Rodná kniha 1763 (str. 181-185) (5016611)
  • Krsty 1775-1849 (str. 3-125) - Manželstvá 1784-1789 (str. 129-131) (5016611)
  • Manželstvá 1785-1849 (str. 130-160) - Birmovaní 1836, 1810, 1823, 1848 (str. 162-174) (5016612)
  • Krsty 1820-1885 (str. 1-245) - Manželstvá 1850-1885 (str. 253-359) - Úmrtia 1882-1885, 1850-1882 (str. 360-533) - Birmovaní 1853, 1858, 1873, 1875 (str. 535-547) (5016612)
  • ()
  • Vol. Nr. 571A Krsty, manželstvá, úmrtia 1886-1898 (5017075)
  • Vol. Nr. 571A (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1886-1898 (5017076)
 • Rimavská Sobota, Hostice, Feledince, Hostice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hostice (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1761-1799 (str. 3-114) - Birmovaní 1780, 1786 (str. 147-168) - Úmrtia 1761-1799 (str. 169-212) - Manželstvá 1761-1799 (str. 215-252) (5016612)
  • Krsty 1800-1837 (str. 1-115) (5016612)
  • Krsty 1837-1852 (str. 115-164) - Úmrtia 1800-1852 (str. 179-299) - Manželstvá 1800-1851 (str. 333-412) (5016613)
  • Krsty 1852-1871 (str. 2-91) - Úmrtia 1852-1870 (str. 93-143) - Manželstvá 1852-1871 (str. 146-169) (5016613)
  • Krsty 1871-1896 (str. 1-106) - Manželstvá 1871-1896 (str. 107-157) - Úmrtia 1870-1885 (str. 2-115) (5016613)
  • Úmrtia 1886-1896 (str. 1-35) (5016613)
 • Rimavská Sobota, Hrachovo, Rimavská Sobota, Hrachovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrachovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1770 (str. 1-7) - Krsty 1771-1831 (str. 9-59) - Manželstvá 1771-1831 (str. 81-100) - Úmrtia 1771-1831 - Rodná kniha 1834, 1840, 1846 (str. 183-194) - Birmovaní 1793-1898 (str. 223-245) - Miešané manželstvá a deti (5016614)
  • Krsty 1831-1851 (str. 1-41) - Úmrtia 1831-1851 (str. 75-100) (5016614)
  • Krsty 1852-1903 (str. 1-93) (5016614)
  • Manželstvá 1831-1851 (str. 1-8) (5016614)
  • Manželstvá 1852-1935 (str. 1-64) (5016614)
  • Úmrtia 1852-1908 (str. 1-81) (5016614)
 • Banská Bystrica, Horná Mičiná, Banská Bystrica, Hornia Mičiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1737-1777 (str. 3-34) - Manželstvá 1737-1777 (str. 53-61) - Úmrtia 1737-1777 (str. 70-84) (5016615)
 • Rimavská Sobota, Hrachovo, Rimavská Sobota, Hrachovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrachovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1713-1718 (str. 4-7) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Rôzne záznamy (str. 8-22) - Krsty 1716-1722 (str. 24-25) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1718-1722 (str. 26-29) (Hrachovo) - Krsty 1723-1733 (str. 30-49) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1718-1721 (str. 50) (Kociha) (druhý odpis) - Krsty 1733-1748 (str. 51-75) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1748-1767 (str. 75-101) (Hrachovo) - Úmrtia 1713-1734 (str. 1-10) (Hrachovo) - Úmrtia 1775-1779 (str. 39-49) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1767-1774 (str. 102-119) (Hrachovo) - Krsty 1774-1779 (str. 120-144) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Manželstvá 1714 (str. 143) (Hrachovo, Kochiha) - Manželstvá 1732-1735 (str. 1-2) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Manželstvá 1736-1780 (str. 3-33) (Hrachovo) (5016636)
  • Krsty 1779-1801 (str. 3-125) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1801-1823 (str. 128-188) (Hrachovo) - Úmrtia 1780-1785 (str. 1-5) (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Úmrtia 1786-1822 (str. 5-93) (Hrachovo) - Manželstvá 1781-1823 (str. 94-156) (Hrachovo) (5016636)
  • Úmrtia 1823-1883 (str. 7-155) (Hrachovo) - Krsty 1823-1854 (str. 1-168) (Hrachovo) (5016636)
  • Krsty 1854-1883 (str. 113-179) (Hrachovo) (5016637)
  • Krsty 1884-1923 (str. 1-143) (Hrachovo) - Manželstvá 1884-1923 (str. 145-208) (Hrachovo) - Úmrtia 1884-1923 (str. 245-322) (Hrachovo) (5016637)
 • Banská Bystrica, Hrochoť, Banská Bystrica, Hrochoť

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrochoť (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1823-1835 (str. 1-59) (5016637)
  • Manželstvá 1835-1888 (str. 1-109) (5016637)
  • Manželstvá 1887-1913 (str. 108-188) (5016638)
  • Krsty 1835-1913 (str. 1-471) (5016638)
  • Úmrtia 1835-1913 (str. 1-392) (5016638)
 • Brezno, Hronec, Brezno nad Hronom, Hronec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hronec (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1798-1849 (str. 1-249) (5016638)
  • Krsty 1849-1870 (str. 248-477) - Birmovaní 1803, 1805, 1810, 1830, 1822, 1828 (str, 483-520) - Zoznam krstov 1856 A-Z (str. 523-570) (5016639)
  • Krsty 1871-1897 (str. 1-217) - Zoznam krstov 1871-1897 A-Z (str. 224-310) (5016639)
  • Úmrtia 1788-1844 (str. 3-175) (5016639)
  • Úmrtia 1843-1870 (str. 174-349) - Zoznam úmrtí A-Z (str. 351-413) - Manželstvá 1788-1867 (str. 419-536) - Zoznam manželstiev A-Z (str. 537-555) - Miešané manželstvá a deti 1816-1817, 1811-1822 (str. 560-563) (5016640)
  • Manželstvá 1868-1909,1941 (str. 1-122) - Zoznam manželstiev A-Z (str. 230-251) (5016640)
  • Úmrtia 1871-1905 (str. 1-243) - Zoznam úmrtí A-Z (str. 1-86) (5016640)
 • Banská Bystrica, Hronsek, Banská Bystrica, Garansek

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Garansek (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1761-1808 (str. 1-270) - Manželstvá 1761-1809 (str. 271-373) - Úmrtia 1767-1809 (str. 375-464) (5016641)
  • Krsty 1809-1857 (str. 1-358) - Manželstvá 1810-1863 (str. 1-163) (5016641)
  • Manželstvá 1862-1864 (str. 162-171) - Miešané manželstvá a deti 1842-1859 (str. 177-182) - Úmrtia 1810-1849 (str. 1-182) - Manželstvá (vojenské) 1842-1862 (str. 187-188) - Úmrtia (vojenské) 1835-1863 (str. 189-190) (5016642)
  • Úmrtia 1849-1888 (str. 1-271) (5016642)
  • Krsty 1858-1895 (str. 1-305) (5016642)
  • Manželstvá 1865-1895 (str. 1-100) (5016642)
  • Úmrtia 1889-1895 (str. 1-43) (5016642)
 • Veľký Krtíš, Hrušov, Krupina, Hrušov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrušov (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1787-1884 (str. 1-297) - Zoznam krstov A-D, F-P, R-T, V-W, Z, (1830-1884) str. 424-445 (5016643)
  • Krsty 1885-1894 (str. 1-35) (5016643)
  • Manželstvá 1787-1893 (str. 1-256) - Zoznam manželstiev A-D, E-H, J-S, V-W, Z (1830-1884), str. 340-353 (5016643)
  • Manželstvá 1885-1894 (str. 1-6) (druhý odpis) (5016643)
  • Úmrtia 1787-1884 (str. 1-209) - Zoznam úmrtí A-D, F-H, J-P, R-W, Z (1830-1884), str. 309-329) (5016643)
  • Úmrtia 1885-1894 (str. 1-26) (5016643)
 • Rimavská Sobota, Hrušovo, Rimavská Sobota, Hrušovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrušovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1787-1852 (str. 9-130) - Manželstvá 1787-1812 (str. 136-165) (5016643)
  • Manželstvá 1811-1852 (str. 164-252) - Úmrtia 1757-1852 (str. 223-336) (5016644)
  • Krsty 1853-1947 (str. 1-195) (5016644)
  • Úmrtia 1853-1947 (str. 2-199) - Birmovaní 1894-1926, 1941-1944 (str, 214-235) - Konvertiti 1941 (str. 241) - Manželstvá 1853-1946 (str. 336-451) (5016644)
 • Tornaľa, Hubovo, Rimavská Sobota, Hubovo

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Hubovo (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1770-1787 (str. 15-24) - Úmrtia 1770-1787 (str. 25-28) - Krsty 1794-1795, 1790-1794, 1788-1790, 1796-1835 (str. 31-96) - Manželstvá 1833-1835, 1789-1832 (str. 97-158) - Úmrtia 1788-1836 (str. 159-191) (5016644)
  • Krsty 1836-1891 (str. 3-103) (5016644)
  • Krsty 1890-1911 (str. 102-133) - Manželstvá 1836-1911 (str. 147-235) - Manželstvá 1876 (str. 353-354) (druhý odpis) - Úmrtia 1836-1911 (str. 366-488) - Rodná kniha 1852 (str. 491-492) (5016645)
 • Rimavská Sobota, Husiná, Feledince, Husiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Husiná (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1775-1867 (str. 5-255) - Birmovaní 1817, 1824, 1831, 1845, 1853 (str. 256-276) - Krsty 1867 (str. 282-285) - Úmrtia 1774-1869 (str. 289-437) - Miešané manželstvá a deti 1788-1879 (str. 437-445) - Manželstvá 1774-1873 (str. 461-577) (5016645)
  • Krsty 1868-1904, 1895, 1894 (druhý odpis) (5016645)
  • Manželstvá 1869-1904 (str. 2-99) - Úmrtia 1870-1904 (str. 2-117) (5016646)
 • Rimavská Sobota, Chanava, Feledince, Chanava

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Chanava (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1740-1788 (str. 1-72) - Úmrtia 1740-1758, 1772-1788 (str. 73-98) - Manželstvá 1741-1788 (str. 129-151) - Rôzne záznamy (5016646)
  • Krsty 1789-1849 (str. 1-151) (niektoré roky chýbajú : 1850-1874) - Manželstvá 1789-1860 (str. 152-306) - Úmrtia 1789-1874 (str. 308-480) (5016646)
  • Krsty 1875-1886 (str. 92-103) - Manželstvá 1861-1886 (str. 105-139) - Konvertiti 1797 (str. 146) (5016647)
  • Krsty 1887-1895 (str. 1-44) - Úmrtia 1875-1896 (str. 1-84) - Manželstvá 1787-1896 (str. 1-16) (5016647)
 • Rimavská Sobota, Chrámec, Feledince, Harmac

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Harmac (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1748-1853 (str. 1-114) - Zoznam krstov A-V, Z (str. 117-133) - Manželstvá 1748-1852 (str. 1-87) - Zoznam manželstiev A-V, Z (str. 88-95) - Úmrtia 1748-1853 (str. 1-89) - Krsty, manželstvá, úmrtia (vojenské) 1830 (str. 91-93) - Zozna (5016647)
  • Krsty 1852-1891 (str. 2-53) - Zoznam krstov A-V, Z (str. 55-60) - Manželstvá 1852-1897 (str. 1-30) - Zoznam manželstiev A-V, Z (str. 34-39) - Úmrtia 1852-1896 (str. 1-57) (5016647)
 • Levice, Ipeľské Úľany, Krupina, Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fedýmeš (Šahy)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1788-1829 (str. 4-82) - Rôzne záznamy (str. 84-89) - Zoznam úmrtí 1821 A-C, F-G, K, M-N, T, V (str. 101) - Úmrtia 1805-1829 (str. 103-132) - Manželstvá 1788-1829 (str. 134-159) - Rôzne záznamy (str. 160-164) - Manželstvá 1805-1828 (str. 165-17 (5016648)
  • Krsty 1830-1885 (str. 1-189) - Zoznam krstov A-Z (1830-1885), str. 190-200 - Birmovaní 1842-1885 (str. 2-15) (5016648)
  • Krsty 1885-1894 (str. 1-37) (5016648)
  • Manželstvá 1830-1888 (str. 1-54) - Úmrtia 1830-1877 (str. 1-96) (5016648)
  • Úmrtia 1877-1888 (str. 96-130) - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1888), str. 132-141 - Birmovaní 1888 (str. 143-144) (5016656)
  • Manželstvá 1889-1894 (str. 1-4) (5016656)
  • Úmrtia 1889-1894 (str. 1-23) (5016656)
 • Žiar nad Hronom, Janova Lehota, Kremnica, Janova Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Janova Lehota (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1687-1743 (str. 3-130) - Manželstvá 1688-1743 (str. 132-172) - Úmrtia 1687-1743 (str. 249-316) (5016657)
  • Krsty 1720-1778 (str. 9-279) (druhý odpis) - Manželstvá 1720-1778 (str. 359-624) (druhý odpis) - Birmovaní 1755 (str. 701-709) (5016657)
  • Krsty 1777-1839 (str. 1-135) (5016657)
  • Krsty 1840-1863 (str. 1-76) (5016657)
  • Krsty 1862-1881 (str. 75-156) (5016658)
  • Krsty 1882-1896 (str. 1-80) (5016658)
  • Manželstvá 1777-1871 (str. 1-127) (5016658)
  • Manželstvá 1872-1896 (str. 1-61) (5016658)
  • Úmrtia 1777-1831 (str. 1-92) (5016658)
  • Úmrtia 1830-1880 (str. 1-173) (5016658)
 • Rimavská Sobota, Jesenské, Feledince, Feledince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Feledince (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1768-1822 (str. 1-69) - Manželstvá 1771-1821 (str. 1-26) - Úmrtia 1771-1821 (str. 1-38) (5016660)
  • Krsty 1822-1859 (str. 1-87) (5016660)
  • Krsty 1858-1878 (str. 86-150) - Úmrtia 1822-1876 (str. 1-100) - Manželstvá 1822-1877 (str. 1-50) - Birmovaní (str. 51-53) - Konvertiti 1837 (str. 57) - Miešané manželstvá a deti 1818-1843 (str. 60-63) (druhý odpis) (5016661)
  • Krsty 1879-1925 (str. 1-194) (5016661)
 • Poltár, Kalinovo, Lučenec, Kalinovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kalinovo (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1734-1768 (str. 3-143) (5016661)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1767-1795 (str. 142-353) (5016662)
  • Krsty 1796-1850 (str. 1-150) - Manželstvá 1796-1837 (str. 154-236) - Úmrtia 1796-1850 (str. 237-360) (5016662)
  • Krsty 1851-1895 (str. 1-186) (5016662)
  • Manželstvá 1838-1876 (str. 1-105) (5016662)
  • Manželstvá 1876-1897 (str. 104-178) (5016663)
  • Úmrtia 1891-1914 (str. 1-204) (5016663)
 • Veľký Krtíš, Kamenné Kosihy, Moudrý Kameň, Kamenné Kosihy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenné Kosihy (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1735-1786 (str. 1-304) - Manželstvá 1735-1786 (str. 305-374) - Rôzne záznamy (str. 375-405) - Úmrtia 1735-1786 (str. 1-55) - Rôzne záznamy (str. 56-122) (5016663)
  • Krsty 1786-1849 (str. 1-271) - Birmovaní 1850, 1863 (str. 222-271) - Zoznam krstov A-Z (1822-1848), str. 242-284) - Manželstvá 1786-1787 (str. 1) (5016663)
  • Manželstvá 1786-1854 (str. 1-84) - Zoznam manželstiev A-Z (1822-1854), str. 87-107 - Úmrtia 1786-1845 (str. 1-138) - Zoznam úmrtí A-Z (1822-1845), str. 139-159 (5016664)
  • Krsty 1849-1870 (str. 2-153) (druhý odpis) - Konvertiti 1854-1871 (str. 155) - Zoznam krstov A-Z (1849-1873), 157-165 - Krsty 1871-1874 (str. 168-187) (5016664)
  • Birmovaní (str. 1-11) - Krsty 1875-1887 (str. 1-54) - Zoznam krstov A-Z (1875-1887) (5016664)
  • Krsty 1888-1904 (str. 1-68) - Zoznam krstov A-Z (1888-1904), str. 71-74 (5016664)
  • Manželstvá 1855-1896 (str. 1-51) - Zoznam manželstiev A-Z (1855-1870) (5016664)
  • Úmrtia 1846-1872 (str. 1-145) - Zoznam úmrtí A-Z (1846-1872), str. 147-154 - Úmrtia 1872-1875 (str. 162-180) - Zoznam Úmrtia A-Z (1873-1875), str. 182-183 (5016664)
  • Úmrtia 1876-1887 (str. 58-89) - Zoznam úmrtí A-Z (1876-1887), str. 90-92 (5016664)
  • Úmrtia 1888-1903 (str. 2-88) (5016664)
  • Úmrtia 1903-1920 (str. 88-132) (5016665)
 • Rimavská Sobota, Kesovce, Tornaľa, Kesovce

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kesovce (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1778-1852 (str. 1-89) - Manželstvá 1779-1852 (str. 177-257) - Úmrtia 1779-1852 (str. 283-337) (5016665)
  • Krsty 1852-1896 (str. 1-50) - Manželstvá 1852-1899 (str. 1-23) - Úmrtia 1852-1896 (str. 1-44) (5016665)
 • Rimavská Sobota, Klenovec, Rimavská Sobota, Klenovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Klenovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1845-1859 (str. 1-148) (5016666)
  • Krsty 1859-1870 (str. 149-263) (5016666)
  • Krsty 1869-1885 (str. 263-412) (5016666)
  • Krsty 1885-1891 (str. 412-464) - Krsty miešaných manželstiev 1884 (str. 467) (5016667)
  • Krsty 1891-1895 (str. 1-78) (5016667)
  • Manželstvá 1871 (str. 17b-c) - Manželstvá 1866-1896 (str. 1-105) - Miešané manželstvá a deti 1884 (str. 106) (5016667)
  • Úmrtia 1852-1869 (str. 1-159) (5016667)
  • Úmrtia 1870-1883 (str. 160-273) (5016667)
  • Úmrtia 1884-1895 (str. 1-148) (5016667)
  • Zoznam krstov A-Z (1845-1895), str. 1-195 (5016667)
  • Zoznam krstov B (1871-1895), str. 9-14 - Zoznam krstov L (1895), str. 97 - Zoznam krstov T (1893-1895), str. 129 (5016667)
  • Index sobášených A-Z (1866-1894), str. 1-195 (5016668)
 • Poltár, Kokava nad Rimavicou, Rimavská Sobota, Kokava nad Rimavicou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kokava nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1803-1851 (str. 1-128) - Birmovaní 1805, 1817, 1824, 1834 (str. 145-156) - Manželstvá 1804-1851 (str. 1-53) - Úmrtia 1804-1851 (str. 1-76) - Miešané manželstvá a deti 1808-1833 (str. 93) (5016668)
  • Krsty 1852-1870 (str. 2-174) (5016668)
  • Krsty 1871-1884 (str. 175-246) (5016668)
  • Krsty 1885-1895 (str. 2-318) (5016668)
  • Krsty 1886 (str. 247) (posledna strana ze štvrtej položky) - Manželstvá 1852-1871 (str. 1-81) (5016668)
  • Manželstvá 1870-1896 (str. 82-153) (5016668)
  • Úmrtia 1852-1870 (str. 1-101) (5016669)
  • Úmrtia 1870-1891 (str. 102-224) (5016669)
  • Úmrtia 1892-1896 (str. 1-26) (5016669)
 • Poltár, Kokava nad Rimavicou, Rimavská Sobota, Kokava nad Rimavicou

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kokava nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1837-1870 (str. 1-98) (5016669)
  • Krsty 1870-1895 (str. 99-290) (5016669)
  • Manželstvá 1837-1870 (str. 1-54) (5016669)
  • Manželstvá 1871-1885 (str. 55-118) (5016669)
  • Manželstvá 1886-1911 (str. 119-210) (5016669)
  • Úmrtia 1837-1870 (str. 1-74) (5016669)
  • Úmrtia 1870-1896 (str. 75-262) (5016669)
 • Žiar nad Hronom, Kopernica, Kremnica, Kopernica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kopernica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1652-1670 (str. 1-34) - Manželstvá 1661-1669 (str. 58-60) - Krsty 1669 (str. 60) - Rodná kniha (str. 69-72) - Manželstvá 1654-1658 (str. 73-74) - Rodná kniha (str. 79-97) - Manželstvá 1678-1679 (str. 99) - Úmrtia 1652-1669, 1678 ( (5016669)
  • Krsty 1679-1751 (str. 1-190) - Manželstvá 1679-1767 (str. 193-245) - Krsty 1765-1767 (str. 247-258) - Krsty 1751-1764 (str. 260-310) - Úmrtia 1679-1767 (str. 311-367) - Rôzne záznamy (str. 369-382) - "Rodina Knop": Krsty 1682-1710, 1669 - "Rodina (5016670)
  • Krsty 1768-1853 (str. 1-248) - Mŕtvonarodení 1851-1853 (str. 249) (5016670)
  • Manželstvá 1765-1882 (str. 1-144) (5016670)
  • Úmrtia 1768-1847 (str. 1-170) (5016670)
  • ()
  • Vol. Nr. 703A Krsty 1854-1896 (5017076)
  • Vol. Nr. 703A (pokrač.) Krsty 1854-1896 (5017077)
  • Vol. Nr. 704A Manželstvá 1883-1897 (5017077)
  • Vol. Nr. 705A Úmrtia 1846-1906 (5017077)
 • Rimavská Sobota, Nová Bašta, Feledince, Kostolná Bašta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolná Bašta (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1730-1742 (str. 5-117) (5016670)
  • Krsty 1742-1745 (str. 116-154) - Manželstvá 1730-1745 (str. 155-191) - Úmrtia 1730-1745 (str. 193-242) (5016671)
  • Rôzne záznamy (str. 3-8) - Krsty 1746-1777 (str. 11-188) - Manželstvá 1746-1791 (str. 189-250) - Úmrtia 1746-1787 (str. 251-336) - Rôzne záznamy (str. 337-388) (5016671)
  • Krsty 1778-1824 (str. 1-305) (5016671)
  • Krsty 1824-1845 (str. 304-472) (5016672)
  • Manželstvá 1791-1845 (str. 1-108) - Úmrtia 1789-1845 (str. 110-359) (5016672)
  • Krsty 1845-1885 (str. 1-145) (5016672)
  • Krsty 1885 (str. 144-145) - Manželstvá 1848-1881 (str. 147-196) (5016673)
  • Index A-Z (1845-1940), str. 1-263 (5016673)
 • Krupina, Hontianske Moravce, Krupina, Kostolné Moravce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kostolné Moravce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1721-1726 (str. 2-148) - Krsty 1727-1742 (str. 151-294) - Úmrtia 1727-1742 (str. 295-347) - Zoznam krstov A-Z (str. 349-389) - Manželstvá 1727-1742 (str. 391-421) - "Communicantes" 1805, 1871-1889, 1727-1736, 1787-1804 (str. (5016673)
  • Krsty 1743-1784 (str. 1-266) - Manželstvá 1743-1785 (str. 267-333) - Úmrtia 1743-1785 (str. 439-545) - Krsty 1784-1785 (str. 637-649) - Zoznam krstov A-Z (str. 651-717) (5016673)
  • Krsty 1786-1834 (str. 1-160) (5016674)
  • Manželstvá 1786-1870 (str. 1-189) - Úmrtia 1786-1834 (str. 1-175) (5016674)
  • Krsty 1835-1870 (str. 1-139) - Úmrtia 1835-1870 (str. 1-115) (5016674)
  • ()
  • No vol. nr. given. Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1900 (5017092)
 • Krupina, Kráľovce-Krnišov, Krupina, Kráľovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kráľovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1792-1833 (str. 1-182) - Manželstvá 1792-1829 (str. 183-262) - Úmrtia 1792-1828 (str. 263-354) (5016674)
  • Krsty 1833-1870 (str. 1-180) (5016675)
  • Manželstvá 1829-1869 (str. 1-88) (5016675)
  • Úmrtia 1828-1870 (str. 1-147) (5016675)
 • Rimavská Sobota, Kraskovo, Rimavská Sobota, Kraskovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kraskovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1787-1841 (str. 1-110) - Manželstvá 1787-1841 (str. 169-246) - Úmrtia 1787-1840 (str. 267-354) (5016675)
  • Krsty 1841-1891 (str. 1-88) - Manželstvá 1841-1891 (str. 1-47) - Manželstvá 1875 (str. 55-56) (druhý odpis) - Úmrtia 1841-1891 (str. 1-119) (5016676)
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Pravoslávna cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1674-1721 (Cirkev pravoslávná sv. Kateřiny) (str. 5-63) - Krsty 1683-1721 (str. 73-296) - Rôzne záznamy (str. 321-509) (5016676)
  • Krsty 1720-1752 () (druhý odpis) (str. 1-186) - Manželstvá 1720-1752 (druhý odpis) (str. 199-273) - Úmrtia 1734-1752 (str. 1-50) (5016676)
  • Krsty 1720-1764 () (str. 2-456) (5016676)
  • (cont.) Krsty 1764-1806 (str. 455-1065) - Krsty, manželstvá, úmrtia (Cirkev evanjelícká) 1785 (str. 1067-1074) (5016677)
  • Krsty 1753-1838 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 1-422) (5016677)
  • Krsty 1807-1817 () (str. 1-87) (5016677)
  • (cont.) Krsty 1817-1851 () (str. 86-451) (5016678)
  • Krsty 1852-1888 () (str. 1-464) (5016678)
  • Zoznam krstov A-Z (1720-1730), () str. 1-195 - Rodná kniha (1807-1885) str. 1-24 (5016678)
  • Krsty 1839-1873 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 1-245) (5016678)
  • (cont.) Krsty 1873-1877 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 244-281) (5016679)
  • Zoznam krstov A-Z (1807-1851), () str. 3-73 (5016679)
  • Zoznam krstov A-Z (1852-1883), (Cirkev sv. Alžběty) str. 1-45 (5016679)
  • Manželstvá 1720-1851 () (str. 2-462) (5016679)
  • Manželstvá 1753-1863 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 1-251) (5016679)
  • Index sobášených A-Z (1721-1851), (Cirkev sv. Alžběty?) str. 1-135 (5016679)
  • Index sobášených A-Z (1850-1888), () str. 1-58 (5016679)
  • Úmrtia 1753-1775 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 1-71) (5016679)
  • Úmrtia 1775-1776 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 70-81) - Birmovaní 1846, 1852 (str. 1-108) (5016680)
  • Úmrtia 1777-1817 () (str. 1-434) (5016680)
  • Úmrtia 1777-1834 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 1-283) (5016680)
  • Úmrtia 1718-1853 () (str. 1-281) (5016680)
  • Úmrtia 1835-1860 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 1-195) (5016680)
  • (cont.) Úmrtia 1860-1871 (Cirkev sv. Alžběty) (str. 194-323) - Úmrtia 1861 (5016681)
  • Úmrtia 1853-1889 () (str. 1-337) (5016681)
  • Zoznam úmrtí A-Z (Cirkev evanjelická?) (1818-1888), str. 1-109 (5016681)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1835-1871), () str. 1-77 (5016681)
  • ()
  • Vol. Nr. 734A Manželstvá 1863-1913 (5017077)
  • Vol. Nr. 726A Krsty 1839-1905 (5017077)
  • Vol. Nr. 726A (pokrač.) Krsty 1839-1905 (5017078)
  • Vol. Nr. 736A Manželstvá 1850-1889 (5017078)
  • Vol. Nr. 741A Úmrtia 1872-1923 (5017078)
  • Vol. Nr. 733A Krsty 1839-1910 (5017079)
  • Vol. Nr. 836B Manželstvá 1863-1942 (5017079)
  • Vol. Nr. 738A Úmrtia 1735-18817 (5017079)
  • Vol. Nr. 738B Úmrtia 1777-1817 (5017079)
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1666-1746 (str. 1-461) (5016681)
  • Krsty 1746-1751 (str. 460-481) - Úmrtia 1709-1751 (str. 1-45) - Manželstvá 1709-1751 (str. 1-28) - Manželstvá cudzoložníc (str. 29-31) (5016682)
  • Rôzne záznamy - Krsty 1750-1854 (str. 1-407) - Manželstvá 1750-1854 (str. 1-152) - Úmrtia 1750-1853 (str. 1-205) (5016682)
  • Krsty 1787-1835 (str. 3-123) - Rôzne záznamy (str. 143-146) - Manželstvá 1787-1834 (str. 1-47) - Úmrtia 1787-1834 (str. 1-91) (5016682)
  • Krsty 1835-1854 (str. 1-87) - Manželstvá 1835-1854 (str. 1-51) - Úmrtia 1835-1854 (str. 1-68) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1845 (str. 110) (5016683)
  • Úmrtia 1854-1891 (str. 1-223) (5016683)
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Židovské záznamy
  • Židovská obec. Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Narodení 1852-1885 (str. 1-23) - Zomrelí 1857-1885 (str. 1-10) - Sobášení 1863-1885 (str. 1-6) (5016683)
  • Narodení 1886 (str. 1) (5016683)
  • Narodení 1886-1940 (str. 1-31) (5016683)
  • Sobášení 1887-1942 (str. 1-20) (5016683)
  • Zomrelí 1885-1940 (str. 1-36) (5016683)
 • Žiar nad Hronom, Kremnické Bane, Kremnica, Piargy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Piargy (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia, 1659-1673 (str. 5-203) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1674 (str. 205-211) - Rôzne záznamy 1675-1678 (str. 215-236) - Krsty 1675-1676 (str. 303-306) - Manželstvá 1675 (str. 313-314) - Manželstvá cudzoložníc 1659 (5016683)
  • Krsty 1680-1696 (str. 57-164) - Manželstvá 1689-1697, 1680 (str. 169-202) - Úmrtia 1680-1696 (str. 241-291) - Krsty 1697, 1675 (str. 292-313) (druhý odpis) - Úmrtia 1697, 1675 (str. 318-352) (5016684)
  • Krsty 1698-1729 (str. 3-355) - Manželstvá 1698-1729 (str. 359-433) - Úmrtia 1698-1729 (str. 435-573) (5016684)
  • Krsty 1730-1756 (str. 3-359) - Manželstvá 1730-1742 (str. 363-393) (5016684)
  • Manželstvá 1742-1756 (str. 392-427) - Úmrtia 1730-1756 (str. 431-577) (5016685)
  • Krsty 1777-1814 (str. 1-211) (5016685)
  • Krsty 1815-1842 (str. 1-163) (5016685)
  • Krsty 1843-1857 (str. 1-117) (5016685)
  • Krsty 1858-1881 (str. 1-296) (5016685)
  • Manželstvá 1777-1861 (str. 1-125) - Zoznam krstov A-Z (1876-1885), str. 126-167 (5016686)
  • Úmrtia 1777-1817 (str. 3-176) (5016686)
  • Úmrtia 1817-1836 (str. 3-80) (5016686)
  • Úmrtia 1837-1866 (str. 1-264) (5016686)
  • ()
  • Vol. Nr. 762A Krsty 1881-1907 (5017080)
  • Vol. Nr. 763A Manželstvá 1861-1933 (5017080)
  • Vol. Nr. 766A Úmrtia 1866-1917 (5017080)
 • Žiar nad Hronom, Kunešov, Kremnica, Kunešov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kunešov (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy 1642-1697 (str. 1-134) - Manželstvá 1698-1720 (str. 135-149) - Úmrtia 1694-1720 (str. 175-208) - Manželstvá 1675-1680 (str. 209-211) - Úmrtia 1721 (str. 212-215) - Manželstvá 1652 (str. 219) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1643-1653 (str. (5016689)
  • Krsty 1722-1756 (str. 3-153) - Manželstvá 1748-1756 (str. 155-173) - Manželstvá 1721-1747 (str. 182-213) - Úmrtia 1722-1743 (str. 214-237) (5016689)
  • Úmrtia 1742-1756 (str. 236-257) - Rôzne záznamy (258-287) - Členský zoznam? 1742-1744 (str. 288-290) (5016690)
  • Krsty 1757-1822 (str. 1-311) - Úmrtia 1757-1822 (str. 321-531) - Manželstvá 1757-1822 (str. 545-659) (5016690)
  • Krsty 1823-1875 (str. 1-236) (5016690)
  • Úmrtia 1823-1856 (str. 1-161) (5016690)
  • Úmrtia 1855-1879 (str. 160-279) (5016691)
  • ()
  • Vol. Nr. 779A Krsty 1875-1914 (5017082)
  • Vol. Nr. 778A Manželstvá 1823-1907 (5017083)
  • Vol. Nr. 780A Úmrtia 1880-1926 (5017083)
 • Rimavská Sobota, Kyjatice, Rimavská Sobota, Kyjatice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Kyjatice (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1770-1866 (str. 3-197) - Manželstvá 1771-1866 (str. 345-443) - Úmrtia 1770-1866 (str. 531-681) (5016691)
  • Krsty 1866-1936 (str.1-201) - Manželstvá 1866-1936 (str.1-50b) - Úmrtia 1866-18 (str.1-492) - Birmovaní 1902-1906 (str.561-563) (5016705)
 • Krupina, Ladzany, Krupina, Ladzany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ladzany (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1777-1809 (str. 5-63) - Úmrtia 1777-1869 (str. 65-164) - Manželstvá 1777-1875 (str. 167-228) (5016691)
  • Krsty 1810-1869 (str. 1-76) (5016691)
 • Krupina, Litava, Krupina, Litava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Litava (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1850-1871 (str. 1-130) (5016691)
  • Manželstvá 1850-1871 (str. 1-61) (5016691)
  • Úmrtia 1850-1871 (str. 1-102) (5016691)
  • ()
  • Vol. Nr. 786A Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1891 (5017083)
 • Brezno, Lom nad Rimavicou, Rimavská Sobota, Lom nad Rimavicou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lom nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1799-1805 (str. 5-21) (5016691)
  • Krsty 1805-1824 (str. 20-80) - Manželstvá 1799-1836 (str. 81-124) - Krsty 1824-1832 (str. 125-155) - Úmrtia 1799-1835 (str. 159-204) (5016692)
  • Krsty 1833-1843, 1851 (str. 3-64) - Úmrtia 1836-1843, 1851 (str. 229-252) (5016692)
  • Krsty 1844-1850 (str. 3-29) (5016692)
  • Konvertiti - Krsty 1852-1885 (str. 1-206) - Krsty 1852-1853 (druhý odpis) (v obrátenom poriadku) (5016692)
  • Krsty 1885-1896 (str. 1-438) (5016692)
  • Krsty 1896-1899 (str. 437-566) (5016693)
  • Manželstvá 1837-1843, 1851 (str. 5-21) (5016693)
  • Manželstvá 1844-1850 (str. 3-25) (5016693)
  • Úmrtia 1844-1850 (str. 4-19) (5016693)
  • Manželstvá 1852-1898 (str. 1-143) (5016693)
  • Úmrtia 1852-1899 (str. 1-237) (5016693)
 • Nové Zámky, Mužla, Parkan, Mužla

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mužla (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1711-1742 (str. 3-142) - Manželstvá 1711-1742 (str. 147-191) - Úmrtia 1711-1718, 1727-1734, 1736-1742 (str. 209-242) (5223333)
  • Krsty 1754-1839 (5223333)
  • Krsty 1840-1859 (5223334)
  • Krsty 1860-1871 (str. 1-176) - Mŕtvonarodení 1852-1871 (5223334)
  • Manželstvá 1754-1861 (5223334)
  • Úmrtia 1754-1822 (5223334)
  • Úmrtia 1822-1829 (5223334)
  • Úmrtia 1829-1856 (5223335)
  • Úmrtia 1857-1865 (5223335)
  • Krsty 1872-1885 (5223335)
  • Krsty 1885-1895 (5223335)
  • Manželstvá 1862-1879 (5223335)
  • Manželstvá 1879-1898 (5363637)
  • Úmrtia 1865-1875 (5363637)
  • Úmrtia 1876-1881 (5363637)
  • Úmrtia 1882-1889 (5363637)
  • Úmrtia 1889-1907 (5363637)
  • Zoznam krstov C-S (1822-1895) (5363637)
  • Index sobášených A-H (1822, 1823-1950) - Index sobášených I/J (1822, 1823-1907) (5363637)
  • Index sobášených I/J-Z (1823-1950) (5223404)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1823-1850) (5223404)
 • Levice, Mýtne Ludany, Levice, Mýtné Ludany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mýtné Ludany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1757-1798 (str. 1-122, strany nejsú v poriadku) - Manželstvá 1751-1797 (str. 123-175) - Úmrtia 1751-1798 (str. 177-246) - Rôzne záznamy (str. 247-258) (5223404)
  • Krsty 1826-1845 (str. 1-36) - Manželstvá 1837-1844, 1798-1836 (str. 39-79) - Úmrtia 1805-1812, 1827-1845, 1798-1804 (str. 81-132) (5223404)
  • Manželstvá 1877-1882 (str. 1-5) - Úmrtia 1878-1881, 1853-1859, 1867-1869 (str. 6-21) - Krsty 1869-1876 (str. 22-40) (5223404)
 • Partizánske, Nadlice, Topoľčany, Nadlice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nadlice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1698-1735 (str. 1-128) - Úmrtia 1698-1737 (str. 129-175) - Manželstvá 1734-1737 (str. 181-183) - Krsty 1738 (str. 193) - Rôzne záznamy (str. 201) - Manželstvá 1722-1733 (str. 205-212), 1698-1721 (str. 213-228) (5223404)
  • Krsty 1736-1790 (str. 1-255) - Manželstvá 1737-1744, 1752-1803 (str. 311-367) - Úmrtia 1738-1743, 1752-1803 (str. 421-537) (5223404)
  • Krsty 1790-1803 (str. 255-299) - Manželstvá 1737-1744, 1752-1803 (str. 311-367) - Úmrtia 1738-1743, 1752-1803 (str. 421-537) (5223405)
  • Krsty 1804-1851 (str. 1-174) - Birmovaní 1837 (str. 175-182) - Manželstvá 1849-1852, 1804-1848 (str. 183-228) - Úmrtia 1804-1852 (229-360) (5223405)
  • Krsty 1852-1882 (5223405)
  • Krsty 1882-1901 (5223405)
  • Krsty 1901-1911 (5223414)
  • Manželstvá 1852-1906 (5223414)
  • Úmrtia 1852-1895 (5223414)
 • Šaľa, Neded, Šaľa, Neded

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Neded (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy (str. 1-16) - Krsty 1761-1781 (str. 23-322) - Manželstvá 1762-1800 (str. 323-481) (5223414)
  • Manželstvá 1800-1837 (str. 482-519) - Úmrtia 1761-1837 (str. 527-853) (5223415)
  • Konvertiti 1812-1901 (str. 21) - Krsty 1781-1877 (str. 5-565) - Zoznam krstov A-Z (1826-1895), str. 568-599 (5223415)
  • Manželstvá 1838-1873 (str. 1-52) - Zoznam manželstiev A-Z (1826-1895), str. 54-87 (5223415)
  • Úmrtia 1838-1859 (5223415)
  • Úmrtia 1859-1872 (5223406)
  • Inv. č. 1546 Krsty 1878-1894 (4528652)
  • Inv. č. 1547 Krsty 1895 (4528652)
  • Inv. č. 1548 Manželstvá 1874-1896 (4528652)
  • Inv. č. 1549 Úmrtia 1873-1894 (4528652)
  • Inv. č. 1550 Úmrtia 1895-1896 (4528652)
 • Šaľa, Neded, Šaľa, Neded

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Neded (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1824 (str. 2-176) - Úmrtia 1784-1824 (str. 177-265) - Manželstvá 1804-1824 (str. 266-307), 1784-1804 (str. 308-349) (5223406)
 • Zlaté Moravce, Nemčiňany, Zlaté Moravce, Nemčiňany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemčiňany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1807, 1812-1813 (str. 1-49) - Úmrtia 1787-1807, 1812-1813 (str. 50-90) - Manželstvá 1787-1807, 1813 (str. 91-106) - Birmovaní 189?, 1894 (5223406)
  • Krsty 1716-1740 (str. 1-114) - Manželstvá 1716-1743 (str. 117-158) - Úmrtia 1716-1746 (str. 161-215) - Manželstvá 1744-1746 (str. 218-220) - Krsty 1740-1746 (str. 221-251) (5223406)
  • Krsty 1738-1806 (5223406)
  • Krsty 1806-1833 (5223407)
  • Manželstvá 1747-1764 (str. 1-23) - Konvertiti 1739-1762 (str. 48) - Úmrtia 1747-1771 (str. 49-108) (5223407)
  • Manželstvá 1765-1843 (5223407)
  • Úmrtia 1772-1817 (5223407)
  • Krsty 1834-1842 (str. 1-91) - Birmovaní 1860, 1870, 1877, 1885, 1890, 189?, 1894, 1909, 1885 (5223407)
  • Úmrtia 1818-1842 (5223407)
  • Krsty 1843-1866 (5223407)
  • Krsty 1866-1876 (5223408)
  • Krsty 1876-1889 (5223408)
  • Manželstvá 1843-1889 (5223408)
  • Úmrtia 1843-1875 (5223408)
  • Úmrtia 1875-1878 (5223409)
  • Úmrtia 1878-1889 (5223409)
  • Zoznam krstov A-Z (1814-1826), str. 1-16 - Index sobášených A-Z (1818-1826), str. 17-19 (5223409)
  • Zoznam krstov A-Ž (1750-1829, 1942-1970) (5223409)
  • Index sobášených A-Ž, K (1765-1970) (5223409)
 • Komárno, Nesvady, Stará Ďala, Nasvad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nasvad (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1706 (str. 7-10) - Úmrtia 1728-1736 (str. 11-21) - Krsty 1707-1709, 1714-1736 (str. 25-169) - Manželstvá 1705-1708, ?, 1714-1736, 1717-1722 (str. 177-208) - Úmrtia 1714-1728 (str. 211-220) (5223409)
  • Krsty 1737-1759 (str. 1-158) - Manželstvá 1737-1758 (str. 159-185) - Úmrtia 1737-1759 (str. 191-215) - Rôzne záznamy (str. 217-253) (5223409)
  • Krsty 1759-1765 (str. 1-47) (5223409)
  • Krsty 1765-1787 (str. 48-280) - Manželstvá 1759-1787 (str. 281-333) - Úmrtia 1759-1780, 1785-1787, 1780-1785 (str. 337-410) (5223410)
  • Krsty 1788-1835 (str. 1-335) - Zoznam krstov A-Ž (1800-1835), str. 337-386 (5223410)
  • Krsty 1836-1865 (str. 1-293) - Zoznam krstov A-Ž (1844-1865), str. 295-319 - Birmovaní 1863 (str. 322-346) - Zoznam krstov A-Ž (1836-1843), str. 352-369 (5223410)
  • Manželstvá 1788-1836 (5223410)
  • Manželstvá 1837-1858 (str. 1-120) - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1858), str. 122-143 (5223411)
  • Úmrtia 1788-1840 (str. 1-304) - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1840), str. 309-334 (5223411)
  • Krsty 1866-1895 (str. 1-311) - Zoznam krstov A-Ž (1866-1899), str. 312-362 (5223411)
  • Manželstvá 1859-1881 (5223411)
  • Manželstvá 1881-1896 (5223412)
  • Úmrtia 1841-1876 (str. 1-268) - Zoznam úmrtí A-Ž (1841-1878), str. 269-299 - Úmrtia 1877-1878 (str. 300-312) - Zoznam (5223412)
  • Úmrtia 1879-1894 (str. 1-190) - Zoznam úmrtí A-Ž (1866-1897), str. 191-200 (5223412)
 • Zlaté Moravce, Nevidzany, Zlaté Moravce, Nevidzany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nevidzany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1849 (5223412)
  • Úmrtia 1789-1849 (str. 1-240) - Manželstvá 1789-1849 (260-343) (5223413)
  • Krsty 1850-1895 (5223413)
  • Manželstvá 1850-1895 (5223413)
  • Úmrtia 1850-1877 (5223413)
  • Úmrtia 1877-1895 (5223416)
  • Zoznam krstov A-Ž (1830-1896) (5223416)
  • Index sobášených, zomrelých A-Ž (1830-1895) (5223416)
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1700-1705, 1708, 1711, 1727, 1710, 1712, 1711-1741 (str. 1-408) - Manželstvá 1692-1705, 1711-1740 (str. 409-600) - Úmrtia 1692, 1694-1700, 1702-1705, 1710-1722, 1726-1740 (str. 601-763) (5223416)
  • Krsty 1741-1763 (str. 3-173) (5223416)
  • Krsty 1763-1775 (str. 174-340) - Úmrtia 1739-1775 (str. 341-495) - Manželstvá 1740-1775 (str. 508-703) - Krsty (priezvisko = Császán) 1712-1772 (str. 704) (5223417)
  • Krsty 1775-1784 (str. 1-121) - Úmrtia 1775-1784 (str. 129-210) - Manželstvá 1775-1784, 1778-1780 (str. 215-271) (5223417)
  • Krsty 1785-1824 (5223417)
  • Krsty 1824 - Konvertiti 1785-1854 (5223418)
  • Krsty 1824-1858 - Konvertiti 1833-1858 (5223418)
  • Manželstvá 1785-1858 (5223418)
  • Úmrtia 1785-1793 (5223418)
  • Úmrtia 1793-1838 (5363638)
  • Úmrtia 1839-1869 (5363638)
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1785-1838) (5363638)
  • Zoznam krstov A-Ž (1700-1775) (5363638)
  • Zoznam krstov A-Ž (1775-1824), str. 1-73 - Rôzne záznamy (5363638)
  • Rôzne záznamy (5223438)
  • Krsty 1858-1883 (str. 1-449) - Konvertiti 1859-1893 (str. 450-453) (5223438)
  • Manželstvá 1859-1864 (5223438)
  • Manželstvá 1864-1892 (5223419)
  • Krsty 1883-1895 (5223419)
  • Index sobášených A-Ž (1692-1896), roky a písmená nejsú v poriadku (5223419)
  • Manželstvá 1893-1909 (5223419)
  • Manželstvá 1909-1913 (5223420)
  • Úmrtia 1869-1902 (5223420)
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1853-1862, 1865-1883, 1885-1889, 1891-1895 (5223438)
 • Bánovce nad Bebravou, Veľké Chlievany, Bánovce nad Bebravou, Veľké Chlievany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chlievany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1723 (str.1-10) - Krsty 1750-1819 (str.11-381) (5219620)
  • Krsty 1819-1842 (str.380-471) - Manželstvá 1750-1842 (str.644-828) - Úmrtia 1750-1842 (str.932-1234) - Rôzne záznamy 1765-1845 (str.1243-1251) (5218766)
  • Krsty 1843-1851 (str.1-78) - Birmovaní 1884 (str.264-283) - Manželstvá 1843-1851 (str.293-316) - Manželstvá 1843-1851 (str.441-537) (5218766)
  • Krsty 1852-1857 (str.1a-29b) - Manželstvá 1852-1857 (str.32a-37b) - Úmrtia 1852-1857 (str.42a-76b) (5218766)
  • Krsty 1858-1878 (str.1a-136b) - Manželstvá 1858-1869 (str.137a-170b) (5218766)
  • Manželstvá 1869-1878 (str.170a-185b) - Úmrtia 1858-1878 (str.186a-304b) - Birmovaní 1872,1876,1888 (str.305-315) (5219621)
  • Krsty 1879-1895 (str.1a-167b) (5219621)
  • Úmrtia 1879-1895 (str.1a-103) - Manželstvá 1879-1895 (str.104a-136b) (5219621)
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1851 (str. 1-440) - Miešané manželstvá? 1794-1886 (str. 440-444) (5223420)
  • Úmrtia 1787-1831 (str. 1-255) (5223420)
  • Úmrtia 1831-1857 (str. 256-415) - Zoznam úmrtí A-Ž (1837-1856), str. 416-428 (roky sú v opačnom poradí) (5223421)
  • Krsty 1794-1809 (str. 3-158) - Manželstvá 1794-1800 (159-170) (5223421)
  • Úmrtia 1853-1867 (str. 1-96) - Konvertiti 1867-1872 (str. 98) (5223421)
  • Krsty 1851-1877 (str. 1-208) - Konvertiti 1794-1899 (str. 209-216), roky nie sú po poradí (5223421)
  • Krsty 1878-1894 (5223421)
  • Krsty 1894-1903 (5223422)
  • Manželstvá 1787-1909 (5223422)
  • Úmrtia 1857-1910 (5223422)
  • Úmrtia 1880-1885 (5223422)
  • Úmrtia 1885-1895 (4542024)
  • Zoznam krstov A-Ž (1826-1885) (4542024)
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1885) (4542024)
  • Úmrtia 1868-1886 (4542024)
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Židovské záznamy
  • Židovská obec. Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1843-1885 (str. 1-15) - Sobášení 1877-1885 (str. 16-17) - Zomrelí 1860-1885 (str. 18-22) (4542024)
  • Narodení 1850-1869 (4542024)
  • Narodení 1869-1895 (4542025)
  • Narodení 1850-1871 (4542025)
  • Narodení 1850-1880 (str. 1-12) - Zomrelí 1851-1857 (str. 13) - Sobášení 1855-1856 (str. 14) (4542025)
  • Narodení 1850-1880 (str. 1-22) - Zomrelí 1851-1857 (str. 69-101) - Sobášení 1852-1871 (str. 140-143) (4542025)
  • Narodení 1851-1871 (str. 1-3) - Zomrelí 1853-1859 (str. 4) - Sobášení 1858-1864 (str. 5) (4542025)
  • Narodení 1851-1873 (str. 2-11) - Zomrelí 1854-1873 (str. 101-105) - Sobášení 1852-1873 (str. 131-153) (4542025)
  • Narodení 1851-1885 (str. 1-23) - Zomrelí 1852-1884 (str. 51-55) - Sobášení 1853-1885 (str. 56-66) (4542025)
  • Sobášení 1854-1863 (str. 1) - Zomrelí 1854-1872 (str. 2-5) - Narodení 1853-1884 (str. 7-21) - Sobášení 1892 (str. 22-23) (4542025)
  • Narodení 1853-1875 (str. 1-9) - Sobášení 1856-1874 (str. 152-153) - Zomrelí 1855-1875 (str. 173-175) (4542026)
  • Narodení 1853-1885 (str. 1-10) - Zomrelí 1854-1884 (str. 82-87) - Sobášení 1854-1884 (str. 166-167) (4542026)
  • Narodení 1857-1885 (4542026)
  • Narodení 1850-1931, 1917-1919 (4542026)
  • Narodení, zomrelí 1873 (4542026)
  • Narodení 1876, 1864-1885 (str. 1-8) - Sobášení 1881-1885 (str. 9-11) - Zomrelí 1877-1885 (str. 12-14) (4542026)
  • Narodení 1865-1884 (str. 1-7) - Sobášení 1884 (str. 8) (4542026)
  • Narodení 1870-1885 (4542026)
  • Narodení 1871-1879 (str. 1-28) - Sobášení 1871-1878 (str. 29-33) - Zomrelí 1871-1879 (str. 34-61) (4542026)
  • Narodení 1871-1883 (4542027)
  • Narodení 1871-1885 (str. 1-12) - Sobášení 1871-1885 (str. 13-17) - Zomrelí 1871-1885 (str. 18-24) (4542027)
  • Narodení 1872-1885 (str. 1-12) - Sobášení 1876-1885 (str. 13-14) - Zomrelí 1877-1885 (str. 15-18) (4542027)
  • Narodení 1873-1885 (str. 1-3) - Zomrelí 1874, 1877 (str. 4) (4542027)
  • Narodení 1876-1885 (str. 1-5) - Sobášení 1878-1885 (str. 6-7) - Zomrelí 1876-1885 (str. 8-10) (4542027)
  • Sobášení 1851-1871 (4542027)
  • Sobášení 1856-1869 (str. 1-16) - Narodení 1869 (str. 17-18) - Zomrelí 1869 (str. 19) - Sobášení 1869-1873 (str. 20-42) - Narodení 1874 (str. 43) - Sobášení 1874-1883 (str. 44-101) - Zomrelí 1883 (str. 102) - Sobášení 1884-1895 (str. 103-154) (4542027)
  • Sobášení 1861-1885 (str. 1-8), niektoré z rokov chýbaju - Zomrelí 1857-1885 (str. 49-59) (4542027)
  • Sobášení 1871-1885 (4542027)
  • Sobášení 1886-1945 (4542027)
  • Zomrelí 1851-1867 (4542027)
  • Zomrelí 1867-1871 (4542028)
  • Zomrelí 1871-1885 (4542028)
  • Zomrelí 1886-1903 (4542028)
  • Zomrelí 1856-1865, 1867-1868 (str. 1-23) - Sobášení 1869-1870 ( str. 34-35) - Zomrelí 1869-1872 (str. 36-51) - Narodení 1871-1872 (str. 52-53) - Zomrelí 1871-1895 (str. 54-318) (4542028)
  • Narodení 1874-1885 (str. 1-13) - Sobášení 1874-1885 (str. 14-17) - Zomrelí 1874-1885 (str. 18-23) (4542028)
  • Zoznam krstov A-Ž (1851-1881) (4542028)
  • Pomocní index obcí k židovskej matrike v Nitre: Ašakerť, Babindol, Csab, Cetín Veľký, Čalád, Čitáry, Dvážovce, Eger Gýmeš, Hiuďice, Janikovce, Kálaz, Kdeňany, Lubáčovce, Lapás, Mechenice, Nitra, Neverice, Perkovce, Pogranice, Paňa, Siel, Sala, Samorová, (4542028)
 • Topoľčany, Nitrianska Blatnica, Nitra, Šarfia

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šarfia (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1827-1879 (str. 2-317) - Zoznam krstov A-Ž (1827-1903), str. 318-391, písmená nie sú po poradí (5223423)
  • Úmrtia 1827-1883 (str. 1-303) - Zoznam úmrtí A-Ž (1827-1883), str. 311-374, písmená nie sú po poradí - Birmovaní (str. 377-384) (5223423)
  • Krsty 1880-1895 (5223423)
  • Manželstvá 1827-1881 (5223423)
  • Manželstvá 1881-1894 (5223425)
  • Úmrtia 1884-1915 (str. 1-152) - Zoznam úmrtí A-Z (1884-1912), str. 153-176 (5223425)
 • Brezno, Podbrezová, Brezno nad Hronom, Lopej, Brezno nad Hronom, Podbrezová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lopej (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1754-1842 (5016693)
  • Krsty 1843-1865 (5016693)
  • Krsty 1865-1879 (str. 142-245) (5016694)
  • Krsty 1879-1907 (str. 245-485) (5016694)
  • Manželstvá 1754-1842 (5016694)
  • Manželstvá 1843-1938 (5016694)
  • Úmrtia 1754-1809 (5016694)
  • Úmrtia 1809-1836 (5016695)
  • Úmrtia 1843-1917 (5016695)
 • Bánovce nad Bebravou, Rybany, Bánovce nad Bebravou, Rybany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rybany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1666-1719 (str.1-40, 78-98, 135-164, 179-194) - Krsty 1721-1785 (str.201-368, 481-508) - Manželstvá 1664-1788 (str. 99-116, 165-178, 509-573) - Úmrtia 1661-1715 (str.43-77, 195-199) - Úmrtia 1720-1788 (str.369-480) (5225456)
  • Krsty 1785-1829 (str.1-201) (5225456)
  • Krsty 1729-1830 (str.200-204) - Manželstvá 1789-1830 (str.207-271) - Úmrtia 1789-1830 (str.279-402) (5225457)
  • Krsty 1830-1845 (str.1-40, 45) - Zoznam krstov A-Ž 1830-1845 (str.42-43) - Manželstvá 1830-1845 (str.47-63) - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1845 (str.64-65) - Úmrtia 1830-1845 (str.67-87) - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1845 (str.88) (5225457)
  • Krsty 1846-1856 (str.1-45b) - Zoznam krstov A-Ž 1846-1856 (str.46-47) - Manželstvá 1846-1856 (str.49-60b) - Zoznam manželstiev A-Ž 1846-1856 (str.61) - Úmrtia 1846-1856 (str.62-108b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1846-1856 (str.109-110) (5225457)
  • Krsty 1857-1893 (str.1-106b) - Manželstvá 1857-1883 (str.107-136b) - Úmrtia 1857-1893 (str.137-219b) - Manželstvá 1883-1893 (str.220-226b) (5225457)
 • Žiar nad Hronom, Lovča, Kremnica, Lovča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lovča (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1671-1755 (str. 1-144, 1-4) - Rôzne záznamy (str. 5-12) - Manželstvá 1671-1754 (str. 1-44) - Rôzne záznamy (str. 45-69) - Úmrtia 1671-1694 (str. 1-18) (5016695)
  • Úmrtia 1694-1755 (str. 19-65) (5016696)
  • Krsty 1755-1786 (str. 1-154) - Zoznam exkomunikovaných (str. 224) (5016696)
  • Úmrtia 1755-1776 (str. 1-66) - Manželstvá 1756-1777 (str. 1-50) (5016696)
  • Krsty 1786-1872 (5016696)
  • Krsty 1873-1896 (5016696)
  • Birmovaní 1777-1778, 1789, 1801, 1804, 1806, 1810, 1813, 1820, 1827, 1831, 1836, 1840, 1848, 1855, 1874, 1880, 1888, 1895, 1900 (str. 1-100) - Manželstvá 1777-1861 - Úmrtia 1844 (pochovani v inej farnosti), str. 68 - Úmrtia 1777-1844 (str. 1-134) (5016696)
  • Manželstvá 1862-1872 (str. 1-11) - Rodná kniha 1872?-1875? (str. 1-106) - Rodná kniha (manželstvá v abecednom poradí, A-V) 1862-1868 (str. 115-174) - Rodná kniha 1837?-1940? (str. 177-284) (5016697)
  • Manželstvá 1873-1896 (5016697)
  • Úmrtia 1845-1872, 1846-1847, 1850, 1870 (5016697)
  • Úmrtia 1873-1896 (5016697)
 • Banská Bystrica, Ľubietová, Banská Bystrica, Ľubietová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ľubietová (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1694-1704, 1708-1709, 1711-1731 (str. 2-94) - Manželstvá 1694-1701, 1703, 1713-1733 (str. 95-126) - Krsty 1731- 1732 (str. 129-136) - Úmrtia 1694-1703, 1709, 1708, 1713-1714, 1716-1733 (str. 137-180) (5016697)
  • Krsty 1734-1746 (str. 1-53) (5016697)
  • Krsty 1746-1823 (str. 52-232) - Manželstvá 1734-1823 (str. 1-371) - Úmrtia 1734-1823 (str.1-132) - Zoznam krstov A-Ž (1746?-1823?), str. 1-14 (5016698)
  • Krsty 1824-1895 (str. 1-201) (5016698)
  • Manželstvá 1824-1898 (str. 1-275) (5016698)
  • Úmrtia 1824-1896, 1873 (5016698)
 • Banská Bystrica, Ľubietová, Banská Bystrica, Ľubietová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ľubietová (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Farské sčítanie ľudu 1783 - Krsty 1783-1831 (str.1-198) - Manželstvá 1783-1831 (str.1-75) - Úmrtia 1783-1831 (str.1-88) (5016698)
  • Krsty 1832-1856 (str. 1-177) - Manželstvá 1832-1856 (str. 1-67) - Úmrtia 1832-1856 (str. 1-149) - Birmovaní 1919-1924 (str. 155-181) - Manželstvá 1844-1849 (str. 185) (5016699)
  • Krsty 1856-1886 (str. 1-246) - Manželstvá 1857-1886 (str. 1-78) - Úmrtia 1857-1886 (str. 1-177) (5016699)
  • Krsty 1886-1892 (str.1-47) (5016699)
  • Krsty 1892-1906 (str.47- 192) - Manželstvá 1887-1902 (str.1-59) - Úmrtia 1886-1905 (str.1-137) (5016700)
  • Zoznam pokrstených, sobášených, A-Ž (1848-1928) (5016700)
 • Lučenec, Ľuboreč, Modrý Kameň, Ľuboreč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ľuboreč (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy (str. 1-8) - Krsty 1759-1771 (str. 9-50) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1771-1778 (str. 51-77) - Krsty 1779-1828 (str. 79-183) - Manželstvá 1779-1828 (str. 197-235) - Úmrtia 1779-1828 (str. 237-280) - Rôzne záznamy (str. 283-287) (5016700)
  • Krsty 1829-1896 (str. 1-166) (5016700)
  • Manželstvá 1829-1897 (5016701)
  • Úmrtia 1829-1896 (str. 1-160) - Úmrtia ?, 1937, 1940 - Rodinný záznam Jána Maročka (5016701)
 • Lučenec, Lučenec, Lučenec, Lučenec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1780-1827 (str. 1-238) - Úmrtia 1780-1836 (str. 239-389) - Krsty nemanželských detí 1824,1827 (str. 392 - Krsty 1827-1836 (str. 393-443) - Manželstvá 1780-1836 (str. 459-548) - Birmovaní 1836, 1804, 1788, 1817, 1824, 1830 (str. 551-574) - Konvertiti 1783-1787, 1789, 1794-1796, 1802, 1804, 1817, 1818, 1821, 1827 (str. 575) (5016701)
  • Krsty 1837-1870 (str. 1-205) (5016701)
  • Krsty 1870-1880 (str. 205-315) - Mŕtvonarodení 1879, 1883, 1885, 1887 (str. 316) (5016702)
  • Krsty 1881-1894, 1883-1891 (roky nie sú po poradí) (5016702)
  • Krsty 1895 (str. 1-15) (5016702)
  • Manželstvá 1837-1888 (str. 1-202) (5016702)
  • Manželstvá 1889-1896 (str. 1-40) (5016703)
  • Úmrtia 1837-1870 (str. 1-169) (5016703)
  • Úmrtia 1871-1879 (str. 170-263) - Mŕtvonarodení 1874 (str. 264) (5016703)
  • Úmrtia 1879-1895 (str. 1-175), Druhopisy (5016703)
 • Lučenec, Lučenec, Lučenec, Lučenec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1783-1827 (str. 1-295) - Manželstvá 1783-1814 (str. 296-372) (5016703)
  • Manželstvá 1814-1827 (str. 371-461) - Úmrtia 1783-1827 (str.462-665, 682) - Rôzne záznamy 1824 (str.683) (5016704)
  • Krsty 1828-1847 (str.1-83a) - Manželstvá 1828-1847 (str.170-274b) - Úmrtia 1828-1847 (str.275b-470a) (5016704)
  • Krsty 1848-1877 (str.1-227) - Manželstvá 1848-1877 (str.228-288) - Úmrtia 1848-1877 (str.289-542) (5016704)
  • Krsty 1878-1895 (str.1-159) - Birmovaní 1869-1899 (str.168-207), roky sú v opačnom poradí - Manželstvá 1878-1895 (str.208-321) - Úmrtia 1878-1895 (str.325-473) (5016706)
 • Topoľčany, Nitrianska Streda, Topoľčany, Nitrianska Streda

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nitrianska Streda (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam kňazov, rôzne záznamy (str. 1-23) - Krsty 1708-1827 (str. 25-446) - Manželstvá 1708-1861 (str. 447-613) - Úmrtia 1716-1801 (str. 614-683) (5223425)
  • Úmrtia 1801-1827 (str. 683-784) - Rôzne záznamy (str. 7875-792) (5223424)
 • Nitra, Nové Sady, Nitra, Ašakerť

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ašakerť (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1840-1868 (str. 1-128) - Úmrtia 1840-1859 (str. 129-214) (5223436)
  • Úmrtia 1859-1862 (str. 214-226) - Manželstvá 1840-1882 (str. 227-283) - Birmovaní 1876,1863, 1869 (str. 284-295) (5223437)
  • Krsty 1869-1896 (str. 1-183) - Úmrtia 1862-1896 (str. 184-372) (5223437)
  • Manželstvá 1882-1896 (str. 1-20) (5223437)
 • Nitra, Nové Sady, Nitra, Ašakerť

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ašakerť (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1797 (str. 3-90) - Manželstvá 1783-1797 (str. 91-114) - Úmrtia 1795-1797 (str. 115-121) - Úmrtia 1783-1795 (str. 122-172) (5223437)
  • Krsty 1798-1821 (str.1-116) (5223437)
  • Krsty 1821-1829 (str. 115-178) - Manželstvá 1798-1848 (str. 179-291) - Úmrtia 1798-1836 (str. 292-459) (5223439)
  • Úmrtia 1807-1836 (str. 1-31) - Konfirmovaní 1843-1846 (str. 32-36) (5223439)
  • Krsty 1830-1885 (str. 1-267) (5223439)
  • Manželstvá 1849-1893 (str. 1-43) (5223439)
  • Manželstvá 1893-1919 (str. 43-89) (5223440)
  • Úmrtia 1837-1879 (str. 1-203) (5223440)
  • Úmrtia 1879-1930 (str. 1-193) (5223440)
 • Revúca, Gemerská Ves, Tornaľa, Šankovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šankovce (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy 1733-1771 (str.1-23) - Krsty 1733-1766 (str.29-124) - Rôzne záznamy 1785-1933 (str.135-336) - Manželstvá 1755-1766 (str.341-349) - Úmrtia 1820-1823 (str.350-360) - Manželstvá 1734-1755 (str.361-370) - Umrtia 1733-1749 (str.371-383) (5016925)
  • Krsty 1766-1824 (str.1-108a) - Manželstvá 1765-1831 (str.1-58b) - Úmrtia 1752-1756, 1764-1820 (str.1a-51a) (5016925)
  • Krsty 1794-1823 (str.3-11) - Manželstvá 1788-1827 (str.20-29) - Konvertiti 1824-1825 (str.36) - Úmrtia 1794-1831 (str.40-64) - Miešané manželstvá 1799-1812 (str.88-89) (5016925)
  • Krsty 1804-1875 (str.1-233) (5016926)
  • Krsty 1875-1896 (str.1a-143a) (5016926)
  • Úmrtia 1832-1870 (str.27-160b) - Miešané manželstvá 1831-1861 (str.161-192a) - Úmrtia 1871-1877 (str.193-222) - Manželstvá 1832-1896 (str.223a-350) (5016926)
  • Manželstvá 1871-1875 (str.0a-0p), 1878-1896 (str.1-41a) (5016926)
  • Úmrtia 1878-1896 (str.1a-82a) (5016926)
 • Nitra, Veľké Zálužie, Nitra, Ujlak

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uljak (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1827-1866 (str.1-256b) (5219606)
  • Úmrtia 1827-1859 (str.1-193b) (5219606)
  • Krsty 1867-1873 (str.1a-80b) (5219606)
  • Krsty 1873-1890 (str.80a-338b) - Konvertiti 1888, 1891-1913 (str.294a, 339-340) (5219613)
  • Krsty 1891-1905 (str.1a-298b) (5219613)
  • Manželstvá 1827-1863 (str.1-170b) (5219613)
  • Manželstvá 1863-1886 (str.170a-291b) (5363615)
  • Manželstvá 1887-1929 (str.1a-188b) (5363615)
  • Úmrtia 1872-1887 (str.1a-237b) (5363615)
  • Úmrtia 1887-1895 (str.1a-130b) (5363615)
  • Úmrtia 1895-1907 (str.130a-294b) (5225478)
 • Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Nitra, Hrnčiarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrnčiarovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1846 (str. 1-144) - Manželstvá 1788-1867 (str. 145-220) - Krsty 1847-1867 (str. 256-339) - Úmrtia 1788-1867 (str. 343-530) (5223424)
  • Krsty 1868-1906 (str. 1-450) (5223424)
  • Krsty 1906-1921 (str. 449-640) - Manželstvá 1868-1927 (str. 641-708) - Úmrtia 1868-1940 (str. 709-1014) (5223426)
 • Revúca, Ratkovské Bystré, Revúca, Ratkovské Bystré

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ratkovské Bystré (Revúca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1730-1755 (str.1-100a) - Krsty 1755-1760 (str.100b-114a) - Manželstvá 1755-1762 (str.100b-119a) - Úmrtia 1755-1761 (str.119b-126b) - Krsty 1760-1762 (str.127a-131a) - Úmrtia 1761-1762 (str.131b) - Krsty 1762 (str.132a) (5016886)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1787 (str.2-152) (5016886)
  • Krsty 1787-1826 (str.2-92a) - Manželstvá 1787-1834 (str.92b-125a) - Úmrtia 1787-1834 (str.126b-198b) (5016886)
  • Krsty 1827-1859 (str.2b-90b) (5016886)
  • Krsty 1859-1870 (str.90a-139a) (5016887)
  • Manželstvá 1835-1874 (str.1-80b) - Úmrtia 1835-1887 (str.1-337) (5016887)
  • Krsty 1871-1895 (str.1-262) - Manželstvá 1875-1896 (str.1-37a) - Úmrtia 1887-1896 (str.1-45a) (5016887)
 • Prievidza, Nitrianske Pravno, Prievidza, Nemecké Pravno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemecké Pravno (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1679-1741 (str. 1-387) - Úmrtia 1679-1695 (str. 391-425) (5223426)
  • Úmrtia 1694-1741 (str. 424-547) - Manželstvá 1686-1741 (str. 549-679) (5223427)
  • Krsty 1744-1780 (str. 1-411) - Krsty 1765-1778 (niektoré roky chýbajú) (str. 412-413) - Konvertiti 1756-1757, 1761 (str. 414) (5223427)
  • Krsty 1781-1825 (str. 1-144) (5223427)
  • Krsty 1825-1844 (str. 1-221) (5223427)
  • Krsty 1844-1871 (str. 220-468) (5223428)
  • Úmrtia 1742-1779 (str. 1-155) - Manželstvá 1742-1780 (str. 161-289) (5223428)
  • Manželstvá 1780-1842 (str. 1-272) - Dišpenzácie manželských prekážok 1780, 1787, 1792-1794, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809 (str. 273-277) (5223428)
  • Úmrtia 1801, 1807 (str. 1) - Úmrtia 1780-1826 (str. 2-368) (5223428)
  • Úmrtia 1826-1830 (str. 367-433) (5223429)
  • Úmrtia 1830-1852 (str. 1-297) (5223429)
  • Krsty 1872-1895 (str. 1-329) (5223429)
  • Manželstvá 1843-1897 (str. 1-157) (5223429)
  • Manželstvá 1897-1909 (str. 157-184) (5363639)
  • Úmrtia 1852-1925 (str. 1-558) (5363639)
 • Prievidza, Nitrianske Sučany, Prievidza, Sučany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sučany (Prievidza )
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Krsty 1760-1826 (str. 3-197) - Manželstvá 1760-1838 (str. 199-283) - Úmrtia 1760-1831 (str. 301-464) (5223430)
  • Úmrtia 1832-1896 (str. 1-164) (5223430)
  • Manželstvá 1839-1896 (str. 1-52) (5223430)
  • Krsty 1826-1887 (str. 1-177) (5223430)
  • Krsty 1886-1896 (str. 177-203) (5223431)
 • Prievidza, Handlová, Kremnica, Nová Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Lehota (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1800-1832 (str. 1-178) - Manželstvá 1800-1837 (str. 179-224) - Krsty 1832-1837 (str. 225-253) - Úmrtia 1800-1837 (str.254-253) (5223431)
  • Krsty 1838-1852 (str. 1-63) - Krsty 1838 (str. 64-69) - Manželstvá 1843-1852 (str. 70-81) - Úmrtia 1843-1852 (str. 82-102) - Úmrtia 1838-1842 (str. 103-115) (5223431)
  • Krsty 1853-1876 (str. 1-95) (5223431)
  • Krsty 1876-1906 (str. 1-128) (5223431)
  • Manželstvá 1853-1920 (str. 1-69) (5223431)
  • Úmrtia 1853-1865 (str. 1-60) (5223431)
  • Úmrtia 1865-1881 (str. 59-182) (5223432)
  • Úmrtia 1881-1945 (str. 1-171) (5223432)
 • Nové Zámky, Nová Vieska, Parkan, Nová Vieska

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Nová Vieska (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1843 (str. 1-119) - Krsty 1817, 1825, 1836, 1838, 1841, 1844 (str. 120) - Manželstvá 1835 (str. 120) - Úmrtia 1835 (str. 120) - Krsty 1790-1834 (niektoré roky chýbajú) (str. 121) - Úmrtia 1787-1834 (niektoré roky chýbajú) (str. 122) - Manželstvá 1803-1836 (niektoré roky chýbajú) (str. 122-123) - Úmrtia 1787-1866 (str. 124-252) - Manželstvá 1787-1884 (str. 253-389) (5223432)
  • Krsty 1844-1889 (str. 1-146) (strany 3-4 na konci) (5223432)
  • Úmrtia 1895 (str. ?) - Manželstvá 1895 (str. 1) - Krsty 1895 (str. 2-4) - Úmrtia 1895 (str. 5-6) - Krsty 1894 (str. 8-12) - Manželstvá 1894 (str. 13-14) - Úmrtia 1894 (str. 15-16) - Úmrtia 1893 (str. 17-18) - Krsty 1893 (str. 19-23) - Manželstvá 1893 (str. 24) - Úmrtia 1892 (str. 25-26) - Krsty 1892 (str. 27-32) - Manželstvá 1892 (str. 33) - Úmrtia 1891(str. 34-35) - Krsty 1891 (str. 36) (5223432)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1868-1891 (str. 36-222) (roky sú v obrátenom poradí) (5223433)
  • Úmrtia 1866-1900 (str. 1-101) (5223433)
 • Prievidza, Nováky, Prievidza, Nováky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nováky (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy (str. 1-13) - Krsty 1712-1713 (str. 14-16) - Úmrtia 1712-1713 (str. 25) - Úmrtia 1708-1717 (str. 29-34) - Krsty 1676-1701 (str. 35-157) - Birmovaní 1689 (str. 158-162) - Manželstvá 1676-1713 (str. 163-178) (niektoré roky chýbajú) - K (5223433)
  • Krsty 1711-1744 (str. 1-162) - Úmrtia 1711-1719, 1722-1724, 1732-1755 (str. 163-230) - Krsty 1744-1754 (str. 235-306) - Manželstvá 1711-1755 (str. 307-348) - Rôzne záznamy (str. 368-371) (5223433)
  • Manželstvá 1754-1766 (str. 1-79) (5223433)
  • Manželstvá 1765-1781 (str. 78-199) - Úmrtia 1755-1781 (str. 205-300) - Manželstvá 1755-1781 (str. 305-346) - Konvertiti 1767 (str. 347) (5223434)
  • Krsty 1782-1831 (str. 1-293) - Birmovaní 1788, 1797, 1809, 1831 (str. 297-364) - Birmovaní (Druhopisy) 1809, 1831 (str. 348-364) - Manželstvá 1782-1831 (str. 367-469) - Birmovaní 183?, 1836 (str. 474-492) - Úmrtia 1782-1801 (str. 495-631) (5223434)
  • Úmrtia 1801- 1831 (str. 630-728) - Manželstvá 1816, 1842 (str. 729) (5223435)
  • Krsty 1843-1851 (str. 1-41) - Manželstvá 1843-1851 (str. 163-184) - Úmrtia 1843-1851 (str. 245-293) (5223435)
  • Krsty (zoznam niektorých úmrtí) 1832-1842, 1852-1881 (str. 1-232) (5223435)
  • Krsty 1882-1895 (str. 1-186) (5223435)
  • Manželstvá 1832-1842, 1852-1881 (str. 1-77) - Úmrtia 1832-1858 (str. 78-139) - Birmovaní (str. 276-339) (5223435)
  • Úmrtia 1858-1881 (str. 139-275) - Birmovaní 18??, 1880, 1842, 1833, 1868, 1872 (str. 276-339) - Konvertiti 1868, 1869, 1887 (str. 340) (5223436)
  • Manželstvá 1882-1896 (str. 1-35) - Úmrtia 1882-1895 (str. 36-164) (5223436)
 • Banská Bystrica, Špania Dolina, Banská Bystrica, Špania Dolina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Špania Dolina (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1673-1682, 1685, 1694-1715 (str. 3-276) (5017022)
  • Krsty 1716-1729 (str. 1-173) (5017022)
  • Krsty 1729-1740 (str. 172-314) - Rôzne záznamy (5017023)
  • Manželstvá 1674, 1677-1681, 1684-1703, 1706-1715, 1722 (str. 1-38) - Úmrtia 1677-1680, 1686, 1693-1699, 1707-1745 (str. 38-103) (5017023)
  • Rôzne záznamy (str. 1-4) - Krsty 1740-1760 (str. 5-316) (5017023)
  • Krsty 1772-1834 (str. 1-346) (5017023)
  • Krsty 1835-1842 (str. 1-44) (5017023)
  • Manželstvá 1716-1774 (str. 3-70) (5017023)
  • Manželstvá 1778-1842 (str. 1-109) (5017024)
  • Úmrtia 1828-1842 (str. 1-64) (5017024)
  • Krsty 1843-1860 (str. 1-211) - Manželstvá 1843-1884 (str. 1-137) - Úmrtia 1843-1866 (str. 1-239 ) (5017024)
  • Krsty 1861-1896 (str. 1-129) - Manželstvá 1885-1896 (str. 1-20) - Úmrtia 1867-1895 (str. 1-96) (5017024)
 • Brezno, Valaská, Brezno nad Hronom, Valaská

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Valaská (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1679-1749 (5017057)
  • (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1679-1749 (5017058)
  • Krsty 1749-1836 (5017058)
  • Krsty 1837-1851 (5017058)
  • Krsty 1852-1892 (5017058)
  • (pokrač.) Krsty 1852-1892 (5017059)
  • Krsty 1892-1895 (5017059)
  • Manželstvá 1843-1851 (5017059)
  • Manželstvá 1749-1865 (5017059)
  • Manželstvá 1866-1923 (5017059)
  • Úmrtia 1843-1851 (5017059)
  • Úmrtia 1749-1864 (5017059)
  • Úmrtia 1865-1892 (5017059)
  • (pokrač.) Úmrtia 1865-1892 (5017060)
  • Úmrtia 1893-1895 (5017060)
 • Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nové Zámky (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1685-1695, 1693-1738 (str. 1-256) - Manželstvá 1706-1714, 1716-1717, 1721, 1728, 1730, 1732-1733 (str. 257-268) (5223440)
  • Krsty 1685-1735 (str. 1-263) (5223440)
  • Krsty 1734-1739 (str. 262-295) (5223441)
  • Rôzne záznamy (str. 1-5) - Krsty 1685-1706, 1708, 1738-1747 (str. 6-226) - Manželstvá 1690-1703, 1738-1750 (str. 227-269) - Krsty 1748-1750 (str. 270-302) - Úmrtia 1690-1697, 1738-1750 (str. 303-351) - Rôzne záznamy (351-357) (5223441)
  • Krsty 1710-1738 (str. 1-160) - Rôzne záznamy (str. 161-164) - Manželstvá 1717-1731 (str. 165-198) - Úmrtia 1717-1733 (199-210) - Manželstvá 1731- 1738 (str. 211-232) (5223441)
  • Krsty 1750-1791 (str. 1-655) - Konvertiti 1786,1788-1789, 1764-1766, 1768, 1771, 1773, 1778-1780, 1782, 1784 (5223441)
  • Manželstvá 1750-1812 (str. 1-311) (5223442)
  • Úmrtia 1750-1798 (str. 1-311) - Úmrtia 1779-1781, 1783, 1797 (str. 312) (5223442)
  • Krsty 1884-1889 (str. 1-169) (5223442)
  • Úmrtia 1799-1831 (str. 1-313) (5223442)
  • Úmrtia 1831-1833 (str. 312-358) (5223443)
  • Zoznam úmrtí A-Z (1753-1869), str.1-299 (5223443)
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1870-1889), str. 1-116 - Zoznam úmrtí P (1888-1889), str. 117 - Zoznam úmrtí C (1885-1889), str. 118-119 (5223443)
  • Birmovaní 1870, 1875, 1878, 18?? (str. 1-149) (5223443)
  • Birmovaní 18??, 1893, 189?, 1898, 1899 (str. 1-378) (5223443)
  • Konvertiti 1793-1794, 1796-1797, 1803-1804, 1810-1812, 1818-1819, 1821-1826, 1831, 1836 (str. 3-7) - Krsty 1792-1808 (str. 9-261) (5223443)
  • Krsty 1808-1835 (str.260-853) (5223444)
  • Krsty 1836-1847 (str.1-389), Rôzne záznamy (str. 391-392) - Krsty 1840-1842, 1846-1848, 1850-1856, 1858 (str. 393-400) - Konvertiti 1863 (str. 400) (5223444)
  • Krsty 1848-1852 (str. 1-217) (5223444)
  • Krsty 1852-1855 (str. 271-385) - Krsty 1853, 1850 (str. 387) (5223445)
  • Krsty 1855-1859 (str. 1-231) - Krsty 1857 (str. 232) (5223445)
  • Krsty 1859-1864 (str. 1-276) (5223445)
  • Krsty 1864 (str.276-317) (5223446)
  • Manželstvá 1813-1843 (str. 1-260) (5223446)
  • Úmrtia 1834-1847 (str. 1-303) (5223446)
  • Úmrtia 1848-1856 (str. 1-350) (5223446)
  • Úmrtia 1856-1857 (str. 350-385) (5223447)
  • Úmrtia 1857-1864 (str. 1-305) (5223447)
  • Krsty 1865-1871 (str. 1-279) (5223447)
  • Krsty 1871-1875 (str. 1-295) - Cirkevné finančné záznamy (str. 296) (5223448)
  • Krsty 1875-1879 (str. 1-251) (5223448)
  • Krsty 1879-1880 (str. 1-120) (5223448)
  • Krsty 1880-1884 (str. 120-401) (5223449)
  • Krsty 1884-1889 (str. 1-350) (5223449)
  • Krsty 1889 (str. 305-381) (5223450)
  • Krsty 1890-1895 (str. 1-398) (5223450)
  • Krsty 1895 (str. 1-19) (5223450)
  • Manželstvá 1844-1869 (str. 1-270) (5223450)
  • Manželstvá 1869-1878, 1862 (str. 269-491) (5223451)
  • Manželstvá 1878-1895 (str. 1-271) (5223451)
  • Úmrtia 1865-1873 (str. 1-277) (5223451)
  • Úmrtia 1873, 1871 (str. 277-299) (5363640)
  • Úmrtia 1873-1878 (str. 1-299) (5363640)
  • Úmrtia 1878-1883 (str. 1-297) (5363640)
  • Úmrtia 1883-1884 (str. 1-44) (5363640)
  • Úmrtia 1884-1890 (str. 44-393) (5363641)
  • Zoznam krstov A-Z (1685-1882), str. 1-569 (5363641)
  • Zoznam krstov A-Z (1883-1902), str. 1-173 (5363642)
  • Zoznam manželstiev A-Z (1813-1908), str. 1-419 (5363642)
 • Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky

   Matrika
  • Židovská obec. Nové Zámky (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodenia 1870-1910 (str. 1-173) (5363642)
  • Narodenia 1910-1922 (str. 173-189) (5363643)
  • Narodenia 1869-1895 (str. 1-140) (5363643)
  • Narodenia 1886-1889, 1854, 1890-1895, 1875, 1894-1899, 1897, 1899-1904, 1903-1908, 1907-1918, 1938-1943 (str. 1-22) (5363643)
  • Manželstvá 1870-1871 (str. 1-6) - Manželstvá 1875 (str. 7) - Manželstvá 1872-1895 (str. 8-70) (5363643)
  • Manželstvá 1870-1920 (str. 1-95) (5363643)
  • Úmrtia 1870-1897 (str. 1-95) (5363643)
  • Úmrtia 1870-1875 (str. 1-22) - Úmrtia 1873-1895 (str. 23-108) (5363643)
  • Úmrtnia 1886-1899, 1901-1911, 1913-1925 (str. 1-10) - Úmrtnia 1939-1945 (str. 11-15) (5363643)
  • Úmrtnia 1897-1928 (str. 1-64) (5223452)
 • Levice, Nový Tekov, Levice, Nový Tekov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nový Tekov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1787-1868 (str. 1-106) - Krsty 1784-1868 (str. 118-303) - Úmrtia 1784-1868 (str. 311-476) (5223452)
  • Úmrtia 1787-1801 (str. 1-13) - Úmrtia 1810-1853 (str. 14-96) (5223452)
  • Krsty 1787-1801 (str. 3-25) - Krsty 1810-1845 (str 26-134) (5223452)
  • Úmrtia1853-1870 (str. 2-26)- Manželstvá 1869 (str. 27-29) (5223452)
  • Úmrtia 1870-1880 (str. 1-11) - Zoznam úmrtí A-Z (1787-1864), str. 12-32 - Krsty 1871-1895 (str. 34-74) (5223452)
 • Levice, Nový Tekov, Levice, Nový Tekov

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Nový Tekov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1871-1894 (str. 1-20) (5223452)
  • Manželstvá 1893-1896 (str. 20-22) - Krsty 1869-1897 (str. 23-72) - Konvertiti 1900, 1908 (str. 73) - Úmrtia 1869-1896 (str. 74-120) (5223453)
 • Nové Zámky, Štúrovo, Parkan, Ebed

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ebed (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1835 (str. 1-188) - Manželstvá 1787-1836 (str. 189-253) - Krsty 1835-1836 (str. 254-260) - Úmrtia 1787-1836 (str. 275-429) (5223453)
  • Krsty 1837-1875 (str. 1-368) - Zoznam krstov A-Z (1837-1875), str. 369-399 (5223453)
  • Manželstvá 1837-1875 (str. 1-145) - Zoznam manželstiev A-Z, O (1837-1875), str. 233-279 (5223453)
  • Úmrtia 1837-1875 (str. 1-326) - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1875), str. 387-447, 449, 453, 457 (5223454)
  • Krsty 1876-1895 (str. 1-190) (5223454)
  • Manželstvá 1876-1895 (str. 1-48) (5223454)
  • Úmrtia 1876-1895 (str. 1-152) (5223454)
 • Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Radvaň nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radvaň nad Hronom (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy 1668-1723 (str.1-40) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1673-1755 (str.41-725) (5016879)
  • Krsty 1756-1842 (str.1-345) - Manželstvá 1756-1842 (str.1-138) - Úmrtia 1756-1790 (str.1-111) (5016879)
  • Úmrtia 1790-1820 (str. 110-220) (5016880)
  • Krsty 1843-1875 (str. 1-216) - Manželstvá 1843-1875 (str. 218-291) - Úmrtia 1843-1875, 1865, 1875 (str. 312-478) (5016880)
  • Krsty 1876-1896 (str. 1-253) - Manželstvá 1876-1897 (str. 254-313) - Úmrtia 1876-1887 (str. 314-425) (5016880)
  • Úmrtia 1886-1896, 1876 (str. 424-527) (5016881)
 • Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenská Ľupča (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1658-1659 (str. 87-90) - Manželstvá 1658-1659 (str. 91-93) - Úmrtia 1658-1659 (str. 93-95) - Krsty 1659 (str. 95) - Manželstvá 1659-1672 (str. 96-100) - Krsty 1660-1672 (str. 121-139) - Úmrtia 1660-1672 (str. 172-179) - Rôzne záznamy (str. 180) (5016908)
  • Krsty 1773-1842, 1841 (str. 1-358) - Krsty 1784-1787, 1806, 1814, 1790 (str. 1-12) (5016908)
  • Krsty 1843-1852 (str. 1-43) - Manželstvá 1843-1851 (str. 1-14) - Úmrtia 1842 (str. 76) - Úmrtia 1843-1852 (str.1-37) (5016908)
  • Zoznam manželstiev A-Z (1733-1811) - Manželstvá 1773-1842 (str. 1-119) - Manželstvá 1784-1785, 1787 (str. 1-2) - Konvertiti 1773-1776 (str.157) (5016908)
  • Úmrtia 1773-1796 (str. 1-149) (5016908)
  • Úmrtia 1795-1842 (str. 148-266) - Úmrtia 1784-1791 (str. 417-430) (5016909)
  • Manželstvá 1852-1897 (str. 1-59) - Krsty 1852-1898 (str. 1-137) - Úmrtia 1852-1897 (str. 1-104) - "Subscriptiones" 1867-1896 (str. 123-127) (5016909)
 • Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Slovenská Ľupča (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1706-1708 (str. 13-24) - Rôzne záznamy (str. 25-26) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1709 (str. 27-32) (5016909)
  • Krsty 1783-1842 (str. 1-148) - Manželstvá 1783-1842 (str. 1-60) - Úmrtia 1783-1842 (str. 1-97) (5016909)
  • Krsty 1843-1880 (str. 1-179) - Manželstvá 1843-1880 (str. 1-64) - Úmrtia 1843-1863 (str. 1-75) (5016909)
  • Úmrtia 1863-1880 (str. 75-131) (5016910)
 • Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Radvaň nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Radvaň nad Hronom (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1612-1672, (str. 1-388) - Cirkevné finančné záznamy (str. 389-406) (5016881)
  • Krsty 1785-1824 (str. 3-284) - Manželstvá 1785-1841 (str. 1-179) (5016881)
  • Krsty 1825-1872 (str. 1-561) (5016881)
  • Krsty1873-1950 (str. 1-671) (5016882)
  • Miešané manželstvá 1841-1872 (str. 1-38) (5016882)
  • Manželstvá 1842-1897 (str. 1-174) - Dišpenzácie manželských prekážok 1868, 1866-1867, 1874, 1871, 1866, 1871-1872 (5016882)
  • Úmrtia 1785-1839 (str. 1-359) (5016882)
  • Úmrtia 1840-1854 (str. 1-92) (5016882)
  • Úmrtia 1853-1902 (str. 91-454) - Rôzne záznamy (str. 457-458) (5016883)
 • Komárno, Okoličná na Ostrove, Komárno, Ekel

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ekel (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1817-1835 (str. 1-59) (5223454)
  • Krsty 1835-1858 (str. 60-271) - Birmovaní 1858 (str. 382-390) - Úmrtia 1817-1864 (str. 392-590) - Manželstvá 1817-1864 (str. 606-681) - Konvertiti 1818, 1822, 1829, 1832, 1835, 1837, 1846, 1851, 1853, 1863 (str. 689-691) - Miešané manželstvá 1834-1835, 1824, 1827, 1840-1841, 1843-1844, 1861, 1846-1847, 1825, 1831-1832, 1838, 1842-1844, 1846, 1848-1851, 1839, 1852-1855, 1850, 1855-1856, 1855-1859, 1863, 1867 (str. 695-705) (5223455)
  • Krsty 1864-1875 (str. 1-103) - Úmrtia 1864-1875 (str. 104-187) - Manželstvá 1864-1875 (str. 188-216) - Birmovaní 1871 (str. 222) - Miešané manželstvá 1867, 1841, 1872, 1835, 1846, 1852, 1855, 1859, 1864-1868, 1870-1871, 1841, 1844, 1849, 1850-1854, 1857, 1862, 1864-1865, 1867-1871, 1849, 1873-1874, 1876-1879, 1843, 1855-1858, 1863, 1868, 1870, 1872-1873, 1879, 1882, 1884-1885, 1871-1872, 1876, 1879, 1871, 1873-1876, 1878-1880, 1883-1885, 1881-1883, 1887 (str. 224-235) - Birmovaní 1881 (str. 236) (5223455)
  • Krsty 1876-1886 (str. 1-63) (5223455)
  • Krsty 1886-1891 (str. 63-98) - Manželstvá 1876-1894 (str. 99-146) - Úmrtia 1876-1890 (str. 147-224) - Miešané manželstvá 1876, 1884, 1886-1887, 1890, 1892-1893 (5223456)
  • Krsty 1892-1895 (str. 1-35) - Manželstvá1895 (str. 36-38) (5223456)
  • Úmrtia 1891-1907 (str. 1-99) (5223456)
 • Komárno, Okoličná na Ostrove, Komárno, Ekel

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Ekel (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1804-1889 (str. 1-178) - Manželstvá 1804-1889 (str. 179-237) - Úmrtia 1804-1889 (str. 238-337) (5223456)
  • Krsty 1890-1895 (str. 1-14) - Úmrtia 1890-1895 (str. 15-27) - Manželstvá 1890-1895 (str. 28-32) (5223456)
 • Levice, Ondrejovce, Želiezovce, Ondrejovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ondrejovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1746-1757 (str. 1-39) - Manželstvá 1746-1755 (str. 40-51) - Úmrtia 1746-1754 (str. 53-58) (5223456)
  • Úmrtia 1752-1756 (str. 57-61) - Cirkevné finančné záznamy 62-70 (5223457)
  • Krsty 1753-1755 (str. 3-14) - Úmrtia 1753-1754 (str. 93-94) - Manželstvá 1753-1754 (str. 135-137) (5223457)
  • Krsty 1779-1869 (str. 1-335) - Manželstvá 1780-1869 (str. 1-85) (5223457)
  • Úmrtia 1779-1869 (str. 1-245) - Konvertiti 1819-1820, 1822-1824, 1831, 1864, 1870, 1872, 1920, 1930, 1933, 1935, 1937-1938, 1950 (str. 329-330) (5223457)
  • Krsty 1870-1895 (str. 1-70) - Manželstvá 1870-1897 (str. 71-91) (5223457)
  • Úmrtia 1870-1896 (str. 1-50) - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1870), str.51-101 (5223457)
 • Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Opatovce nad Žitavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Opatovce nad Žitavou (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1842-1852 (str. 1-131) (5223457)
  • Krsty 1852-1861 (str. 130-363) (5223458)
  • Krsty 1862-1869 (str. 1-228) (5223458)
  • Úmrtia 1842-1861 (str. 1-339) (5223458)
  • Úmrtia 1862-1868 (str. 1-184) (5223458)
  • Krsty 1870-1879 (str. 1-330) (5223458)
  • Krsty 1879, 1891-1892 (str. 329-374) (5223459)
  • Krsty 1880-1891 (str. 1-396) (5223459)
  • Krsty 1893-1895 (str. 1-38) (5223459)
  • Manželstvá 1842-1895 (str. 1-258) (5223459)
  • Úmrtia 1869-1879 (str. 1-290) (5223459)
  • Úmrtia 1880-1886 (str. 1-180) (5223459)
  • Úmrtia 1886-1894 (str. 179-398) (5223460)
  • Úmrtia 1894-1895 (str. 1-15) (5223460)
 • Topoľčany, Oponice, Topoľčany, Oponice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Oponice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov A-Ž (1719-1776), str. 1-15 - Krsty 1720-1776 (str. 17-268) - Rôzne záznamy (str. 292) - Birmovaní 1747, 1753 (str. 293-300) - Manželstvá 1719-1776 (str. 319-383) - Úmrtia 1719-1776 (str. 409-552) (5223460)
  • Krsty 1777-1827 (str. 1-209) - Manželstvá 1777-1842 (str. 211-288) - Úmrtia 1777-1842 (str. 307-492) - Birmovaní 1812 (str. 495-517) (5223460)
  • Krsty 1828-1895 (str. 1-246) - Birmovaní 18??, 1863, 1868, 1872 (str. 247-254) - Zoznam krstov A-Z (1828-1874), str. 225-273 - Manželstvá 1843-1896 (str. 274-334) - Úmrtia 1843-1885 (str. 335-482) - Zoznam úmrtí A-Z (1843-1869), str. 483-503 - Birmovaní 1828, 1836, 1842, 1851, 1857, 1860 (str. 504-519) (5223461)
  • Úmrtia 1885-1948 (str. 1-199) (5223461)
 • Nové Zámky, Palárikovo, Nové Zámky, Slovenský Meder

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenský Meder (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1728-1822 (str. 1-541) (5223464)
  • Krsty 1823-1841 (str. 1-131) (5223464)
  • Krsty 1841-1855 (str. 130-274) - Zoznam krstov A-Ž (1823-1855), str. 276-320 (5223465)
  • Krsty 1856-1870 (str. 1-237) (5223465)
  • Dišpenzácie manželských prekážok 1718-1726, 1730 (str. 1-6) - Manželstvá 1730-1822 (str. 7-138) - Krst 29. septembra 1784 (str. 84) (5223465)
  • Úmrtia 1730-1816 (str. 2-163) - Rôzne záznamy (str. 164-179) - Úmrtia 1817-1822 (str. 180-197) (5223465)
  • Úmrtia 1823-1855 (str. 1-204) (5223465)
  • Úmrtia 1856-1867 (str. 1-193) (5223466)
  • Krsty 1871-1896 (str. 1-339) (5223466)
  • Manželstvá 1823-1871 (str. 1-130) (5223466)
  • Manželstvá 1872-1896 (str. 1-77) (5223466)
  • Úmrtia 1868-1870 (str. 1-33) (5223466)
  • Úmrtia 1870-1895 (str. 33-375) (5363644)
  • Zoznam krstov A-Ž (1823-1939), str. 1-504 (písmená nie sú v abecednom poradí) (5363644)
  • Zoznam manželstiev A-G (1823-1944), str. 1-30 (5363644)
  • Zoznam manželstiev G-Z (1822-1834), str. 30-139 (5223467)
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1823-1943), str. 1-409 (5223467)
 • Topoľčany, Šimonovany, Partizánske, Partizánske

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šimonovany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1842 (str. 1-204) - Birmovaní 1854, 1875, 18?? (str. 205-216) - Miešané manželstvá 1859 (str. 217) - Úmrtia 1736-1842 (str. 218-359) - Manželstvá 1737-1843 (str. 360-416) (5223467)
  • Krsty 1843-1914 (str. 1-203) - Birmovaní 1907 (str. 204-211) (5223467)
  • Birmovaní 1907, 1890, 1897, 1898 (str. 210-241) - Konvertiti 1888 (str. 242) - Manželstvá 1842-1914 (str. 243-298) - Birmovaní 1921, 1934 (str. 299-319) - Úmrtia 1843-1914 (str. 320-455) (5223468)
 • Levice, Pastovce, Želiezovce, Pastovce

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev . Farský úrad Pastovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1825-1835 (str. 1-6) - Manželstvá 1826-1835 (str. 7-9) - Úmrtia 1825-1835 (str. 10-14) (5223468)
  • Krsty 1833-1887 (str. 1-151) - Úmrtia 1834-1887 (str. 152-261) - Manželstvá 1834-1887, 1934-1940 (str. 262-327) - Manželstvá 1876 (str. 274) (5223468)
  • Krsty 1888-1895 (str. 1-27) - Manželstvá 1888-1896 (str. 28-37) - Úmrtia 1888-1896 (str. 38-62) (5223468)
 • Hlohovec, Pastuchov, Hlohovec, Pastuchov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pastuchov (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1864 (str. 1-240) (5223468)
  • Krsty 1864-1868 (str. 240-253) - Zoznam krstov A-Z (1814-1882), str. 255-347 - Úmrtia 1787-1846 (str. 351-510) - Zoznam úmrtí A-Z (1814-1842), str. 511-547 - Konvertiti 1789, 1796, 1797, 1805, 1809, 1832, 1851, 1864 (str. 549) - Manželstvá 1873-1890 (5223473)
  • Úmrtia 1847-1866 (str. 1-72) - Zoznam úmrtí H, M, A-Z (1847-1866), str. 73-79 (5223473)
 • Levice, Pečenice, Levice, Pečenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pečenice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1755-1761 (str. 1-19) - Krsty 1761-1778 (str. 21-54) - Manželstvá 1761-1784 (str. 55-74) - Úmrtia 1761-1779 (str. 75-90) - Krsty 1779-1802 (str. 91-144) - Manželstvá 1785-1818 (str. 145-172) - Úmrtia 1780-1823 (str. 173-20 (5223473)
  • Rôzne záznamy (str. 1) - Miešané manželstvá 1829 (str. 1) - Krsty 1823-1892 (str. 1-136) - Zoznam krstov A-Ž (1830-1888), str. 137-156 - Manželstvá 1823-1893 (str. 157-216) - Krsty 1892-1893 (str. 217-218) - Úmrtia 1823-1862 (str. 219-310) (5223473)
  • Úmrtia 1862-1893 (str. 310-359) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1885), str. 360-378 (5225499)
 • Levice, Plášťovce, Krupina, Plášťovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plášťovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1756 - 1794 (str. 1-128) - Manželstvá 1758-1794 (str. 129-169) - Úmrtia 1758-1794 (str. 170-217) - Konvertiti 17??, 1768, 1770, 1772, 1775, 1777 (str. 217) (5225499)
  • Krsty 1870-1888 (str. 1-127) (5225499)
  • Krsty 1889-1894 (str. 1-51) (5225499)
  • Manželstvá 1807-1894 (str. 1-110) - Zoznam manželstiev A-Z (1807-1894), str. 118-111 (roky sú v opačnom poradí) (5225499)
  • Úmrtia 1870-1892 (str. 1-125) (5225499)
  • Manželstvá 1870-1889 (str. 1-40) (5225499)
  • Manželstvá 1889-1894 (str. 40-52) (5223474)
  • Zoznam krstov A-Z (1800-1878), str. 1-94 - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1875), str. 95-128 - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1878), str. 129-172 (5223474)
  • Krsty 1795-1851 (str.1-196) - Manželstvá 1795-1845 (str.1-56) - Úmrtia 1795-1851 (str.1-165) (5016857)
  • Krsty 1851-1870 (str.1-63b) (5016857)
  • Manželstvá 1846-1870 (str.1-30b) - Miešané manželstvá 1831-1863 (str.32-33a) - Úmrtia 1852-1870 (str.1-43b) (5016858)
 • Levice, Plavé Vozokany, Vráble, Plavé Vozokany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Plavé Vozokany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1785-1808 (str. 1-91) - Manželstvá 1785-1808 (str. 93-154) - Úmrtia 1785-1808 (str. 166-237) (5223474)
  • Krsty 1809-1845 (str. 1-126) - Manželstvá 1809-1845 (str. 129-171) - Úmrtia 1809-1845 (str. 237-351) (5223474)
  • Krsty 1841-1891 (str. 1-126) - Úmrtia 1841-1891 (str. 128-196) - Manželstvá 1841-1881 (str. 197-216) - Birmovaní 1876-1879, 1949, 1951, 1953, 1955-1956 (str. 217-219) - Sčítanie ľudu? 1891 (str. 220) - Krsty 1892-1959 (str. 221-277) - Úmrtia 1892-1929, 1942-1943, 1948-1958 (str. 278-317) - 1951-1954 (str. 318-319) - Birmovaní 1957-1958, 1954-1957, 1955-1958 (str. 320-322) - Manželstvá 1892-1893, 1950-1958 (str. 323-325) (5223474)
  • Krsty 1846-1895 (str. 5-248) (5223489)
  • Manželstvá 1846-1896 (str. 1-67) (5223489)
 • Bánovce nad Bebravou, Podlužany, Bánovce nad Bebravou, Podlužany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Podlužany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1785, 1787-1841 (str. 1-166) - Úmrtia 1790-1836 (str. 167-241) (5223489)
  • Úmrtia 1835-1841 (str. 240-257) - Manželstvá 1783-1786, 1792-1797, 1785-1841, 1805-1828, 1832-1841 (str. 258-332) (5223475)
  • Krsty 1842-1890 (str. 1-173) - Úmrtia 1842-1890 (str. 174-335) - Manželstvá 1842-1890 (str. 336-404) (5223475)
  • Krsty 1890-1895 (str. 1890-1895) - Úmrtia 1890-1895 (str. 19-30) - Manželstvá 1890-1896 (str. 31-38) (5223475)
  • Krsty 1891-1935 (str. 1-170) - Manželstvá 1891-1935 (str. 171-221) - Úmrtia 1891-1917 (str. 222-299) (5223475)
  • Úmrtia 1916-1935 (str. 298-339) (5223476)
 • Nitra, Pohranice, Nitra, Pogranice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohranice (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1751-1800 (str. 3-261) - Manželstvá 1751-1800 (str. 263-343) - Birmovaní 1798 (str. 349-353) - Úmrtia 1751-1800 (str. 367-501) - Rôzne záznamy (str. 521-524) (5223476)
  • Krsty 1800-1828 (str. 1-149) - Birmovaní 18?? (str. 150-163) - Krsty 1828-1836 (str. 164-204) - Birmovaní 1836 (str. 205-210) - Krsty 1836, 1852-1860 (str. 211-259) - Birmovaní 1860 (str. 260-263) - Krsty 1860-1864, 1861 (str. 264-287) - Rôzne záz (5223476)
  • Úmrtia 1837-1851 (str. 1-70) (5223476)
  • Manželstvá 1837-1851 (str. 1-33) (5225497)
  • Krsty 1837-1852 (str. 3-74) - Birmovaní 1857 (str. 75-79) (5225497)
  • Krsty 1865-1910 (str. 1-396) - Manželstvá 1865-1911 (str. 399-488) (5225497)
 • Nové Zámky, Pozba, Vráble, Pozba

   Cirkevná matrika
  • Református Egyház. Farský úrad Pozba (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1834 - Manželstvá 1784-1834 - Úmrtia 1785-1788 (5225497)
  • Úmrtia 1785-1834 (str. 159-228) - Rôzne záznamy (str. 229-235) (5225498)
  • Krsty 1835-1870 (str. 5-221) - Manželstvá 1835-1870 (str. 255-331) - Birmovaní (str. 335-373) - Úmrtia 1835-1869 (str. 415-569) (5225498)
  • Krsty 1870-1882 (str. 1-150) - Manželstvá 1870-1882 (str. 151a-177b) - Úmrtia 1870-1882 (str. 178a-240b) (5225498)
  • Krsty 1883-1895 (str. 1a-64b) - Manželstvá 1883-1895 (str. 65a-80b) - Úmrtia 1883-1895 (str. 81a-126b) (5225498)
  • Zoznam krstov, uzavretých manželstiev A-O (1784-1895), Zoznam krstov P (1784-1895), str. 1-100 (5225498)
  • Zoznam manželstiev P (1785-1895), Zoznam krstov, uzavretých manželstiev R-Ž 1785-1895 (str. 99-148) (5223469)
 • Pezinok, Dubová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubová (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 720 Krsty, manželstvá, úmrtia, zoznamy 1788-1851 (4528885)
  • Inv. č. 721 Krsty 1852-1895 (4528885)
  • Inv. č. 722 Manželstvá 1852-1875 (4528885)
  • Inv. č. 723 Manželstvá 1876-1899 (4528885)
  • Inv. č. 724 Úmrtia 1852-1875 (4528885)
  • Inv. č. 725 Úmrtia 1876-1899 (4528885)
 • Myjava, Brezová pod Bradlom, Myjava, Brezová pod Bradlom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezová pod Bradlom (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 378 Krsty 1733-1767 - Manželstvá 1733-1767 - Úmrtia 1733-1767 (4528568)
  • Inv. č. 379 Krsty 1768-1788 - Manželstvá 1768-1788 - Úmrtia 1768-1788 (4528569)
  • Inv. č. 380 Krsty 1789-1879 - Manželstvá 1788-1879 - Úmrtia 1788-1879 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1911-1912 - Zoznam krstov 1836 - Zoznam úmrtí 1830 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1878 (4528569)
  • Inv. č. 381 Krsty 1880-1895 (4528569)
  • Inv. č. 382 Manželstvá 1880-1910 (4528569)
  • Inv. č. 383 Úmrtia 1880-1897 (4528569)
  • Inv. č. 384 Krsty 1720-1733 (4528569)
 • Myjava, Brezová pod Bradlom, Myjava, Brezová pod Bradlom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Brezová pod Bradlom (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 385 Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1783-1803 - Úmrtia 1783-1789 (4528569)
  • Inv. č. 385 (pokrač.) Úmrtia 1789-1806 (4528518)
  • Inv. č. 386 Krsty 1804-1845 (4528518)
  • Inv. č. 387 Krsty 1845-1870 (4528518)
  • Inv. č. 388 Krsty 1871-1876 (4528518)
  • Inv. č. 388 (pokrač.) Krsty 1876-1894 (4528519)
  • Inv. č. 389 Krsty 1895 (4528519)
  • Inv. č. 390 Manželstvá 1804-1888 (4528519)
  • Inv. č. 391 Manželstvá 1889-1895 (4528519)
  • Inv. č. 392 Úmrtia 1807-1858 (4528519)
  • Inv. č. 392 (pokrač.) Úmrtia 1858-1867 (4528520)
  • Inv. č. 393 Úmrtia 1868-1903 (4528520)
  • Inv. č. 393a Úmrtia 1868-1903 (4528520)
  • Inv. č. 393b Zoznam krstov A-Ž (1800-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1900-1919) (4528520)
  • Inv. č. 393c Zoznam krstov A-Ž (1823-1949) (4528521)
 • Myjava, Brezová pod Bradlom, Myjava, Brezová pod Bradlom

   Matrika
  • Židovská obec. Brezová pod Bradlom (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 394 Narodenia 1849-1874 (4528521)
  • Inv. č. 395 Narodenia 1875-1885 (4528521)
  • Inv. č. 396 Narodenia 1886-1895 (4528521)
  • Inv. č. 397 Manželstvá 1851-1874 (4528521)
  • Inv. č. 398 Manželstvá 1875-1885 (4528521)
  • Inv. č. 399 Manželstvá 1886-1936 (4528521)
  • Inv. č. 400 Úmrtia 1851-1874 (4528521)
  • Inv. č. 401 Úmrtia 1875-1885 (4528521)
  • Inv. č. 402 Úmrtia 1886-1895 (4528521)
 • Galanta, Dolná Streda, Galanta, Dolnia Streda nad Váhom, Galanta, Váhovce, Galanta, Váhovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Streda (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 599 Krsty, manželstvá 1717-1752 - Úmrtia 1717-1747 - Rôzne záznamy 1727 (4528878)
  • Inv. č. 600 Manželstvá 1753-1803 - Krsty 1753-1803 - Úmrtia 1753-1803 - Rôzne záznamy 1752-1764 (4528878)
  • Inv. č. 601 Manželstvá 1804-1872 - Krsty 1866-1876 - Manželstvá 1872-1876 - Krsty 1804-1867 - Úmrtia 1804-1831 (4528878)
  • Inv. č. 601 (pokrač.) Úmrtia 1831-1877 (4528879)
  • Inv. č. 602 Krsty 1877-1892 - Úmrtia 1877-1891 - Manželstvá 1877-1895 (4528879)
  • Inv. č. 603 Krsty 1892-1895 (4528879)
  • Inv. č. 604 Úmrtia 1891-1895 (4528879)
  • Inv. č. 605 Manželstvá 1804-1876 - Krsty 1804-1865 (Váhovce) (4528879)
  • Inv. č. 606 Krsty 1876-1886 (Váhovce) (4528879)
  • Inv. č. 607 Krsty 1886-1895 (Váhovce) (4528948)
  • Inv. č. 608 Manželstvá 1877-1895 (Váhovce) (4528948)
  • Inv. č. 609 Úmrtia 1891-1895 (Váhovce) (4528948)
 • Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 726 Krsty 1674-1720 - Manželstvá 1673-1710 - Úmrtia 1673-1710 (4528886)
  • Inv. č. 727 Krsty 1711-1730 - Manželstvá 1714-1726 (4528886)
  • Inv. č. 728 Krsty 1711-1730 - Manželstvá 1711-1730 - Úmrtia 1711-1724 - Rôzne záznamy 1793 - Rôzne záznamy 1785 (4528886)
  • Inv. č. 729 Krsty 1730-1761 - Manželstvá 1731-1764 (4528886)
  • Inv. č. 730 Krsty 1761-1781 - Úmrtia 1764-1770 (4528886)
  • Inv. č. 730 (pokrač.) Úmrtia 1769-1792 - Manželstvá 1764-1792 (4528960)
  • Inv. č. 731 Krsty 1781-1817 - Úmrtia 1793-1817 - Manželstvá 1793-1819, 1839 (4528960)
  • Inv. č. 732 Krsty 1817-1845 - Konvertiti 1864-1920 (4528960)
  • Inv. č. 733 Krsty 1846-1852 (4528960)
  • Inv. č. 734 Krsty 1852-1855 (4528960)
  • Inv. č. 734 (pokrač.) Krsty 1855-1860 (4528961)
  • Inv. č. 735 Krsty 1861-1868 (4528961)
  • Inv. č. 736 Krsty 1868-1877 (4528961)
  • Inv. č. 737 Krsty 1877-1884 (4528961)
  • Inv. č. 737 (pokrač.) Krsty 1884-1885 (4528962)
  • Inv. č. 738 Krsty 1885-1897 (4528962)
  • Inv. č. 739 Manželstvá 1820-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1820-1950) (4528962)
  • Inv. č. 740 Manželstvá 1852-1883 (4528962)
  • Inv. č. 741 Manželstvá 1883-1928 (4528962)
  • Inv. č. 741 (pokrač.) Manželstvá 1928-1942 (4528963)
  • Inv. č. 742 Úmrtia 1739-1764 - Konvertiti 1757-1761 (4528963)
  • Inv. č. 743 Úmrtia 1818-1852 (4528963)
  • Inv. č. 744 Úmrtia 1852-1861 (4528963)
  • Inv. č. 745 Úmrtia 1862-1867 (4528963)
  • Inv. č. 745 (pokrač.) Úmrtia 1867-1870 (4528964)
  • Inv. č. 746 Úmrtia 1870-1881 (4528964)
  • Inv. č. 747 Úmrtia 1881-1895 (4528964)
  • Inv. č. 748 Zoznam krstov 1673-1860 (4528964)
 • Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 749 Krsty 1823-1914 (str. 1-109) (4528964)
  • Inv. č. 749 (pokrač.) Krsty 1914-1927 (str.108-125) - Úmrtia 1823-1948 (str.126-252) - Manželstvá 1833-1946 (str.253-299) - Rôzne záznamy 1842-1952 (str.300-304) (4528966)
 • Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda

   Matrika
  • Židovská obec. Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 750 Narodenia (dodatky) 1817-1895 (str-1-107) (4528966)
  • Inv. č. 751 Narodenia 1851-1865 (str.1-126) (4528966)
  • Inv. č. 752 Narodenia 1850-1877 (str.1-60) - Rodná kniha 1871-1872 (4528966)
  • Inv. č. 753 Narodenia 1877-1904 (str.1-188) (4528966)
  • Inv. č. 754 Narodenia 1907-1912 (str.1-72) (4528966)
  • Inv. č. 754 (pokrač.) Oprava item 1: Narodenia 1918-1919 (str.158,175) - Oprava item 2: 1922 (str.2) - Item 1: Narodenia 1912-1921 (str.73-199) (4491372)
  • Inv. č. 755 Narodenia 1921-1931 (str.1-81) (4491372)
  • Inv. č. 756 Manželstvá 1850-1877 (str.1-25) (4491372)
  • Inv. č. 757 Manželstvá 1877-1928 - Manželstvá 1870 (str.1-88) (4491372)
  • Inv. č. 758 Manželstvá 1933-1948 (str.1-186) (4491372)
  • Inv. č. 759 Úmrtia 1850-1877 (str.1-33) (4491372)
  • Inv. č. 760 Úmrtia 1877-1896 (str.1-127) (4491372)
  • Inv. č. 761 Narodenia 1850-1851 (str.1-13) (4491372)
  • Inv. č. 761 (pokrač.) Narodenia 1852-1878 - Narodenia 1881-1895 - Manželstvá 1862-1869 - Manželstvá 1876 - Manželstvá 1878 - Manželstvá 1881-1895 - Úmrtia 1862-1869 - Úmrtia 1875 - Úmrtia 1877-1878 - Úmrtia 1880-1895 (str.13-453) (4363409)
  • Inv. č. 762 Narodenia 1841-1862 (str.1-29b) - Manželstvá 1850-1861 (str.31-44b) - Narodenia, manželstvá 1879-1880 (str.45-71) - Manželstvá 1860-1876 (str.72-86) - Úmrtia 1850-1861 (str.88-104) - Narodenia 1861 (str.105-106) - Úmrtia 1860-1876 (str.1 (4363409)
  • Inv. č. 762a Narodenia 1841, 1850-1867 - Manželstvá 1850-1861 - Úmrtia 1850-1861 (4363409)
 • Nové Mesto nad Váhom, Bošáca, Trenčín, Bošáca

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bošáca (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 140 Úmrtia 1722-1740 - Krsty 1691-1740 - Manželstvá 1691-1740 - Úmrtia 1692-1718 (4528565)
  • Inv. č. 141 Konvertiti 1759-1791 - Krsty 1740-1789 - Úmrtia 1740-1769 - Manželstvá 1740-1790 - Krsty 1740-1789 - Birmovaní 1788 - Birmovaní 1800 - Birmovaní 1829 - Birmovaní 1841 - Birmovaní 1855 - Birmovaní 1860 - Úmrtia 1740-1769 (4528565)
  • Inv. č. 141 (pokrač.) Úmrtia 1768-1789 (4528566)
  • Inv. č. 142 Konvertiti 1792-1870 - Krsty 1790-1842 - Úmrtia 1790-1842 (4528566)
  • Inv. č. 143 Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 (4528566)
  • Inv. č. 144 Krsty 1852-1884 (4528566)
  • Inv. č. 145 Krsty 1885-1889 (4528566)
  • Inv. č. 145 (pokrač.) Krsty 1889-1895 (4528567)
  • Inv. č. 146 Manželstvá 1790-1842 (4528567)
  • Inv. č. 147 Manželstvá 1852-1884 - Úmrtia 1852-1879 (4528567)
  • Inv. č. 148 Manželstvá 1885-1896 (4528567)
  • Inv. č. 149 Úmrtia 1880-1906 (4528567)
  • Inv. č. 149 (pokrač.) Úmrtia 1907-1913 (4528568)
 • Nové Mesto nad Váhom, Bošáca, Trenčín, Bošáca

   Matrika
  • Židovská obec. Bošáca (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 150 Narodení 1835-1887 - Manželstvá 1850-1877 - Úmrtia 1850-1879 - Obec Mnešice: Narodení 1837-1879 - Úmrtia 1868-1881 (4528568)
  • Inv. č. 151 Narodení 1850-1932 (4528568)
  • Inv. č. 152 Manželstvá 1851-1942 (4528568)
  • Inv. č. 153 Úmrtia 1851-1942 (4528568)
 • Malacky, Jakubov, Malacky, Jakubov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jakubov (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1063 Krsty, manželstvá 1723-1750 - Zoznam krstov 1723-1750 - Úmrtia 1723-1746 - Úmrtia 1750 - Zoznam úmrtí 1723 - Rôzne záznamy 1730-1740 (4528910)
  • Inv. č. 1064 Rôzne záznamy 1723-1863 - Zoznam farárov 1723-1946 - Krsty 1751-1823 - Zoznam krstov 1751-1822 - Manželstvá 1751-1823 - Zoznam manželstiev 1751-1822 - Úmrtia 1751-1776 (4528910)
  • Inv. č. 1064 (cont.) Úmrtia 1775-1823 - Zoznam úmrtí 1751-1822 - Birmovaní 1827 (4528911)
  • Inv. č. 1065 Krsty 1823-1852 - Zoznam krstov 1823-1852 - Zoznam krstov 1888-1934 - Birmovaní 1832-1938 (4528911)
  • Inv. č. 1066 Krsty 1852-1876 (4528911)
  • Inv. č. 1066a Krsty 1877-1896 (4528911)
  • Inv. č. 1067 Manželstvá 1823-1852 (4528912)
  • Inv. č. 1068 Úmrtia 1823-1852 - Zoznam úmrtí 1852-1934 (4528912)
  • Inv. č. 1069 Úmrtia 1852-1876 - Manželstvá 1852-1876 - Zoznam manželstiev 1852-1876 - Zoznam úmrtí 1852-1876 (4528912)
  • Inv. č. 1069a Úmrtia, manželstvá 1877-1896 - Zoznam manželstiev, úmrtí 1877-1906 (4528912)
 • Pezinok, Častá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Častá (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 501 Krsty 1639-1677 (roki nejsú v poriadku) - Úmrtia 1639-1667 - Manželstvá 1639-1677 - Úmrtia 1668-1677 - Rôzne záznamy 1652-1668 (4528543)
  • Inv. č. 502 Krsty 1677-1707 - Manželstvá 1677-1722 - Krsty 1708-1722 - Úmrtia 1677-1722 (4528543)
  • Inv. č. 503 Krsty, manželstvá, úmrtia 1723-1753 (4528544)
  • Inv. č. 504 Krsty 1782-1802 - Krsty 1754-1829 - Manželstvá 1754-1757 - Úmrtia 1762-1829 - Úmrtia 1754-1762 - Manželstvá 1757-1829 (4528544)
  • Inv. č. 505 Krsty, manželstvá 1830-1863 - Krsty 1864 - Úmrtia 1830-1864 - Rôzne záznamy 1830-1858 - Zoznam farárov 1639-1915 - Miešané manželstvá 1870-1884 (4528545)
  • Inv. č. 506 Krsty 1865-1889 (4528545)
  • Inv. č. 507 Krsty 1890-1895 (4528545)
  • Inv. č. 508 Manželstvá 1865-1896 (4528546)
  • Inv. č. 509 Úmrtia 1865-1889 (4528546)
  • Inv. č. 510 Úmrtia 1890-1895 (4528546)
  • Inv. č. 511 Zoznam manželstiev 1894-1922 (4528546)
 • Pezinok, Častá

   Matrika
  • Židovská obec. Častá (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 512 Úmrtia 1840-1858 - Narodenia 1840-1851 - Manželstvá 1850-1851 - Manželstvá 1842-1849 - Rodná kniha 1863 - Narodenia 1840-1846 (4528546)
  • Inv. č. 513 Narodenia 1851-1937 (4528546)
  • Inv. č. 514 Narodenia, manželstvá 1851-1885 - Úmrtia 1852-1885 - Narodenia 1840-1878 (4528546)
  • Inv. č. 515 Manželstvá 1840-1938 (4528546)
  • Inv. č. 516 Úmrtia 1840-1939 (4528546)
 • Rimavská Sobota, Tisovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tisovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy (str.1-18), krsty 1711-1817 (str.19-265), manželstvá 1711-1817 (str.285-393), úmrtia 1711-1817 (str.455-627), Zoznam úmrtí A-Ž (str.669-672), Rôzne záznamy 1716-1810 (str.673) (5017039)
  • Rôzne záznamy (str.1-10), Zoznam krstov A-Ž 1711-1817 (str.11-58b), Zoznam manželstiev A-Ž 1711-1817 (str.59-70), Zoznam úmrtí A-Ž 1711-1817 (str.71-102), Zoznam krstov 1711-1817 (str.103-104) , Zoznam úmrtí 1711-1817 (str.105), krsty 1817-1856 (5017039)
  • Krsty 1856-1887 (str.219-355), Birmovaní 1887-1894, 1850-1887, 1858-1864, 1855-1856 (5017040)
  • Krsty 1887-1895 (str.1-88) (5017040)
  • Manželstvá 1817-1896 (str.4-228) (5017040)
  • Úmrtia 1817-1893 (str.1-487) (5017040)
 • Banská Bystrica, Riečka, Banská Bystrica, Riečka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Riečka (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1789-1900 (str.1-269) - Úmrtia 1857-1870 (str.270-292), 1812-1834 (str.1-28) (5016887)
  • Úmrtia 1834-1870 (str.27-49), 1789-1812 (str.1-26) (5016888)
 • Banská Bystrica, Tajov, Banská Bystrica, Tajov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tajov (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1901 (5017035)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1903 (5017036)
 • Topoľčany, Prašice, Topoľčany, Prašice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prašice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1708-1722 (str. 3-58) - Úmrtia 1713-1722 (str. 59-76) - Manželstvá 1713-1722 (str. 77-89) - Krsty 1754-1760 (str. 93-114) - Krsty 1714-1718, 1722-1750 (str. 231-384) - Úmrtia 1722-1760 (str. 385-446) - Manželstvá 1722-1760 (str. 511-566) (5223469)
  • Krsty 1761-1830 (str. 1-282) - Úmrtia 1760-1830 (str. 283-388, cintorín A) - Úmrtia 1783-1829 (str. 391-439, cintorín B) - Úmrtia 1783-1829 (str. 449-475, cintorín C) - Manželstvá 1839-1840 (str. 477-480) - Manželstvá 1760-1839 (str. 483-598) - Krsty 1831-1840 (str. 599-658) - Úmrtia 1831-1840 (str. 679-740, cintorín A) (5223469)
  • Krsty 1841-1852 (str. 1-61) - Birmovaní 1863 (str. 65-81) (5223469)
  • Birmovaní 1863, 1869, 1876, 1885, 1892, 1899 (str. 82-159), - Úmrtia 1841-1852 (str. 347-405) - Manželstvá 1841-1852 (str. 579-596) (5223470)
  • Krsty 1853-1876 (5223470)
  • Úmrtia 1853-1876 (5223470)
  • Krsty 1877-1886 (5223470)
  • Krsty 1886-1894 (5223471)
  • Krsty 1894-1895 (5223471)
  • Manželstvá 1853-1908 (5223471)
  • Úmrtia 1877-1911 (5223471)
 • Topoľčany, Preseľany, Topoľčany, Preseľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Preseľany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1696-1717 (str. 3-78) - Manželstvá 1697-1716 (str. 80-94) - Úmrtia 1717-1727, 1709-1715, 1703-1708 (str. 98-140) - Manželstvá 1716-1717 (str. 147-148) - Rôzne záznamy (str. 149-160) - Úmrtia 1725-1726 (str. 157-158) - Krsty 1717-1753 (str. 161-273) (5223471)
  • Krsty 1753-1755 (str. 272-287) - Manželstvá 1717-1761 (str. 289-328) - Úmrtia 1717-1763 (str. 329-388) - Rôzne záznamy (str. 392-397) (5223472)
  • Krsty 1794-1829 (str. 1-159) - Manželstvá 1794-1829 (str. 217-256) - Úmrtia 1794-1829 (str. 265-343) (5223472)
  • Krsty 1830-1843 (str. 1-107) - Úmrtia 1830-1843 (str. 117-214) - Manželstvá 1830-1843 (str. 339-373) (5223472)
  • Krsty 1843-1856 (str. 1-124) - Manželstvá 1843-1856 (str. 130-155b) - Birmovaní 1854, 1857, 1860 (str. 160-207) - Úmrtia 1843-1856 (str. 209-312b) (5223472)
  • Krsty 1857-1874 (5223472)
  • Krsty 1874-1884 (str. 99a-210b) (5225440)
  • Krsty 1885-1896 (str. 1a-158a) (5225440)
  • Manželstvá 1857-1896 (str. 1a-91a) (5225440)
  • Úmrtia 1857-1884 (str. 1a-191b) (5225440)
  • Úmrtia 1885-1891 (str. 1a-66b) (5225440)
  • Úmrtia 1891-1895 (str. 66a-102b) (5225441)
 • Levice, Šahy, Krupina, Šahy, Krupina, Preseľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Preseľany nad Ipľom (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1870-1882 (str. 1a-42b) - Birmovaní 1883, 1876 (str. 43-52) - Index Krsty 1830-1867 (str. 54-67) - Index Úmrtia 1830-1867 (str. 68-77) - Rôzne záznamy (str.78-109) - Krsty 1830 (str. 84) (5225441)
  • Krsty 1883-1895 (str. 1a-36a) (5225441)
  • Manželstvá 1870-1877 (str.1a-9b) - Úmrtia 1870-1877 (str.10a-29b) (5225441)
  • Manželstvá 1877-1896 (str.1a-17a) (5225441)
  • Úmrtia 1877-1895 (str. 1a-44a) (5225441)
  • Krsty 1787-1870 (str.3-194) (5016877)
  • Manželstvá 1788-1869 (str.3-70) (5016877)
  • Úmrtia 1787-1869 (str.3-145) (5016877)
 • Komárno, Pribeta, Stará Ďala, Pribeta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pribeta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1752-1770 (str. 1a-84) - Úmrtia 1752-1770 (str. 115-152) - Manželstvá 1752-1770 (str. 193-221) - Konvertiti 1753-1769 (str.249) - Rôzne záznamy 1753-1755 (str. 250-254) (5225441)
  • Rôzne záznamy 1759-1823 (str. 1-3) - Krsty 1770-1836 (str. 13-362) - Úmrtia 1770-1830 (str. 388-601) (5225441)
  • Úmrtia 1830-1836 (str. 600-643) - Manželstvá 1770-1836 (str. 743-832) - Rôzne záznamy 1771-1824 (str. 833) (5225442)
  • Krsty 1837-1864 (str. 3-173b) - Úmrtia 1837-1864 (str. 185-314b) - Krsty 1864 (str. 319a-321b) - Manželstvá 1837-1864 (str. 331-376b) (5225442)
  • Krsty 1865-1895 (str. 1-207) (5225442)
  • Úmrtia 1865-1894 (str. 1-166) - Manželstvá 1865-1894 (str. 167-223) - Úmrtia 1895 (str. 224a-231a) - Manželstvá 1895 (str. 232a-234a) (5225442)
  • Zoznam krstov A-P 1752-1805 (str. 1-101) (5225442)
  • Zoznam krstov P-Z 1785-1896 (str. 100-163) - Zoznam úmrtí A-Z 1752-1896 (str. 165-266) - Zoznam manželstiev A-Z 1752-1896 (str. 267-326) (5225443)
 • Komárno, Pribeta, Stará Ďala, Pribeta

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Pribeta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1842-1901 (str. 1-204b) (5225443)
  • Krsty 1843-1896 (str. 1-69) - Úmrtia 1843-1896 (str. 70-121b) - Manželstvá 1843-1896 (122-143b) - Krsty 1896 (str. 144 a+b) (5225443)
  • Manželstvá 1869-1900 (str. 1a-38a) (5225443)
  • Úmrtia 1857-1901 (str. 1a-117b) (5225443)
  • Krsty 1786-1790 (str. 1-31) (5225443)
  • Krsty1790-1841 (str. 30-276) - Úmrtia 1788-1792 (str. 277-292) - Krsty 1841 (str. 293-295) - Úmrtia 1784-1856 (str. 296-546b) - Manželstvá 1784-1868 (str. 548-692a) (5223477)
 • Levice, Šahy, Krupina, Šahy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šahy (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1817 (str.1-278) (5016923)
  • Krsty 1824-1850 (str.1-249) (5016923)
  • Krsty 1851-1870 (str.1-242) (5016924)
  • Manželstvá 1837-1863 (str.1-100) - Zoznam manželstiev A-Ž 1837-1863 (str.1-8) (5016924)
  • Manželstvá 1864-1870 (str.1-36) (5016924)
  • Úmrtia 1773-1802 (str.1-86) (5016924)
  • Úmrtia 1823-1849 (str.1-264) (5016924)
  • Úmrtia 1850-1863 (str.1-163) (5016924)
  • Úmrtia 1863-1870 (str.163-229) (5016925)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1873 (nov.) (5219614)
  • Krsty 1873 (oct.) - 1879 (str. 25a-81b) (5363651)
  • Krsty 1880-1895 (str.1a-167a) (5363651)
  • Manželstvá 1871-1887 (str.1a-85b) - Manželstvá 1888-1895 (str.1a-34a) (5363651)
  • Úmrtia 1880-1895 (str.1a-146a) - Úmrtia 1871-1879 (str.1a-81b) - Zoznam úmrtí A-Ž, 1850-1863 (str.82-96) (5363651)
 • Levice, Vyškovce nad Ipľom, Krupina, Vyškovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyškovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1870-1884 (str.1a-23b) (5223198)
  • Manželstvá 1882-1895 (str.23a-43a) (5223190)
  • Úmrtia 1870-1895 (str.1a-108b) (5223190)
  • Zoznam krstov A-Ž 1811-1940 (str.1-117) (5223190)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1831-1941 (str.1-35) (5223190)
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1908 (str.1-80) (5223190)
  • ()
  • Vol. Nr. 1578 Krsty, manželstvá, úmrtia 1722-1754 (5016604)
  • Vol. Nr. 1579 Krsty, manželstvá, úmrtia 1754-1790 (5016604)
  • Vol. Nr. 1580 Krsty 1811-1864 (5016604)
  • Vol. Nr. 1580 (pokrač.) Krsty 1811-1864 (5016605)
  • Vol. Nr. 1581 Manželstvá 1864-1870 (5016605)
  • Vol. Nr. 1582 Úmrtia 1864-1869 (5016605)
 • Prievidza, Prievidza, Prievidza, Prievidza

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prievidza
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1732 (str.3-226) - Birmovaní 1715 (str.227-245) - Manželstvá 1705-1732 (str.246-324) - Rôzne záznamy 1722-1729 (str.325-329) - Úmrtia 1705-1733 (str.330-455) (5223477)
  • Krsty 1800-1864 (str.1-720) (5225438)
  • Manželstvá 1811-1864 (str.1-191b) (5225438)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1811-1864 (str.1-70) (5225438)
  • Zoznam krstov A-Ž 1800-1829 (str.1-84) (5225438)
  • Zoznam krstov A-Ž 1830-1864 (str.1-95) (5225438)
  • Krsty 1788-1897 (str.1-363b) Sebedražie a Cígeľ (5225512)
  • Krsty 1865-1883 (str.1a-372b) - Zoznam krstov A-K 1865-1883 (str.373-391) (5225512)
  • Zoznam krstov K-Ž 1865-1883 (str.390-414) (5225439)
  • Zoznam krstov A-Ž a rok co rok 1884-1895 (str.1-72) - Krsty 1884-1895 (str.2-288b) - Zoznam krstov A-Ž 1884-1895 (str.289-300) (5225439)
  • Manželstvá 1865-1895 (str.1a-201b) (5225439)
  • Úmrtia 1865-1870 (str.1a-90b) (5225439)
  • Úmrtia 1870-1884 (str.90a-366b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1865-1884 (str.367-393) (5363645)
  • Úmrtia 1885-1902 (str.1a-287b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1885-1902 (str.288-308) (5363645)
 • Levice, Pukanec, Levice, Pukanec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pukanec (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1688-1713 (str. 1-73) - Manželstvá 1688-1713 (str. 97-117) - Úmrtia 1688-1712 (str. 141-166) (5363646)
  • Krsty 1718-1747 (str. 1-151) (5363646)
  • Krsty 1746-1770 (str. 150-262) - Manželstvá 1715-1778 (str. 263-367) - Úmrtia 1714-1778 (str. 377-514) - Konvertiti 1736-1790 (str. 515-518) (5225444)
  • Krsty 1770-1835 (str. 1-230) - Manželstvá 1779-1835 (str. 237-303) - Úmrtia 1778-1835 (str. 305-392) (5225444)
  • Krsty 1835-1862 (str. 1-173) - Manželstvá 1836-1862 (str. 183-227) - Úmrtia 1836-1847 (str. 241-303) (5225444)
  • Úmrtia 1846-1862 (str. 302-394) (5225445)
  • Rôzne záznamy 1870-1881 (str. 0) - Krsty 1863-1895 (str. 1a-242a) (5225445)
  • Manželstvá 1863-1899 (str. 1a-78a) (5225445)
  • Úmrtia 1863-1897 (str. 1a-215) (5225445)
 • Levice, Pukanec, Levice, Pukanec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Pukanec (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1786 (str. 1-10) - Krsty 1786-1812 (str. 11-121) - Manželstvá 1786-1804 (str. 122-141) (5225445)
  • Manželstvá 1803-1830 (str. 140-250) - Úmrtia 1786-1822 (str. 251-359) - Rôzne záznamy 1783-1837 (str. 360-362) (5225446)
  • Krsty 1813-1846 (str. 1-243) - Manželstvá 1845-1846 (str. 244-250b) - Manželstvá 1830-1844 (str. 251-305) - Úmrtia 1822-1846 (str. 306-439) (5225446)
  • Krsty 1846-1852 (str. 1-45) - Úmrtia 1846-1852 (str.46-85) - Manželstvá 1846-1852 (str. 86-111) (5225446)
  • Krsty 1852-1876 (str. 1-353) (5225446)
  • Rôzne záznamy 1866 (str. 0) - Manželstvá 1852-1876 (str. 1-102) (5225446)
  • Úmrtia 1852-1876 (str. 1-296) (5225447)
  • Krsty 1876-1895 (str. 1-239) - Manželstvá 1876-1896 (str. 240-288) - Úmrtia 1876-1896 (str. 289-379) (5225447)
 • Topoľčany, Radošina, Topoľčany, Radošina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radošina (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1765-1823 (str. 1-259) - Zoznam krstov A-Ž 1766-1823 (str. 261-299) - Konvertiti 1792-1897 (str. 314-315) (5225447)
  • Krsty 1824-1874 (str. 1-164) - Konvertiti 1837-1862 (str. 165) - Zoznam krstov A-L 1824-1874 (str. 167-190) (5225447)
  • Zoznam krstov L-Ž 1824-1874 (str. 190-211) (5225448)
  • Manželstvá 1765-1833 (str. 1-94) - Zoznam manželstiev A-Ž 1808-1833 (str. 251-309) (5225448)
  • Úmrtia 1765-1823 (str. 1c-238) - Zoznam úmrtí A-Ž 1808-1823 (str. 241-275) (5225448)
  • Úmrtia 1824-1874 (str. 1-159b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1824-1843 (str. 164-203) (5225448)
  • Krsty 1875-1895 (str. 1a-188b) (5225448)
 • Prievidza, Prievidza, Prievidza, Prievidza

   Matrika
  • Židovská obec. Prievidza (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1852-1892 (str. 1-15) (5363645)
  • Narodení 1852-1892 (str. 1a-79b) - Zoznam narodených, znaki N,P,R,S,T,W,Y,Z 1852-1865 (str. 1-9) (5363646)
  • Narodení 1853-1875 (str. 1a-2b) (5363646)
  • Narodení 1876-1879 (str. 1a-3b) - Úmrtia 1877-1879 (str. 4a-b) (5363646)
  • Narodení 1890-1932 (str. 1a-78b) (5363646)
  • Manželstvá 1853-1902 (str. 1a-38b) (5363646)
  • Manželstvá 1902-1935 (str. 1a-5b) (5363646)
  • Úmrtia 1852-1937 (str. 1a-58b) (5363646)
 • Skalica, Chropov, Skalica, Chropov

   Matrika
  • Židovská obec. Chropov (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1029 Narodenia 1771-1883 - Manželstvá 1851-1878 - Úmrtia 1852-1884 (4538721)
  • Inv. č. 1030 Narodenia 1886-1894 - Manželstvá 1890 - Úmrtia 1886-1894 (4538721)
 • Komárno, Radvaň nad Dunajom, Stará Ďala, Radvaň nad Dunajom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Radvaň nad Dunajom (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1728-1738 (str.1-44) (5225448)
  • Narodení 1738-1788 (str. 43-125) - Úmrtia 1763-1788 (str.126-141) - Manželstvá 1731-1788 (str. 152-176) (5225449)
  • Narodení 1789-1841 (str. 5-104) - Manželstvá 1789-1853 (str. 105-155b) - Úmrtia 1789-1872 (str.156-222b) (5225449)
  • Zoznam krstov A-Z, 1895-1922 (str.1-69) - Zoznam krstov A-V, 1940-1945 (str.1-21) - Zoznam krstov A-V, 1948-1951 (str.1-18) (5225449)
  • Zoznam manželstiev A-Z, 1896-1922 (str.1-37) - Zoznam manželstiev A-Ž, 1923-1947 (str.1-31) (5225449)
  • Zoznam úmrtí A-Z, 1895-1922 (str.1-62) - Zoznam úmrtí A-Z, 1940-1945 (str.1-22) (5225449)
 • Levice, Šahy, Krupina, Šahy

   Matrika
  • Židovská obec. Šahy (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1872 (str.1-111) (5363651)
  • Narodení 1872-1885 (str.110-243) - Manželstvá 1850-1886 (str.244-281) - Úmrtia 1850-1885 (str.282-348) (5363652)
  • Narodení 1875-1940 (str.1a-15b) - Manželstvá 1923, 1926, 1935-1940 (str.16a-17b) - Úmrtia 1883-1884, 1938, 1940 (str.18a-19b) - Výstup z obeca 1946-1947 (str.20a-20b) (5363652)
  • Narodení 1876-1885, 1919, 1920, 1946 (str.1a-39b) - Manželstvá 1876-1885 (str.40a-62b) - Úmrtia 1876-1885 (str.63a-74b) (5363652)
  • Narodení 1886-1905 (str.1a-199b) (5363652)
  • Narodení 1886-1937 (str.1a-152b) (5363652)
  • Narodení 1859-1949 (str.1a-76b) (5363652)
  • Manželstvá 1886-1895 (str.1a-2b) - Manželstvá 1886-1938 (str.1a-108b) - Manželstvá 1886-1932, 1947 (str.1a-69b) (5225505)
  • Úmrtia 1860-1896, 1902-1947 (str.1a-7b) - Úmrtia 1886-1940 (str.1a-103b) - Úmrtia 1886-1895, 1938 (str.1a-25b) (5225505)
 • Hlohovec, Rišňovce, Hlohovec, Rišňovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rišňovce (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1752-1761 (str.1-24) - Krsty 1757-1822 (str.25-325) - Manželstvá 1756-1829 (str.327-432) - Úmrtia 1757-1829 (str.467-693) - Krsty 1822-1829 (str.695-728) - Rôzne záznamy 1794-1829 (str.729-732) - Konvertiti 1756-1799 (str.733-736) (5225450)
  • Krsty 1830-1858 (str.1-202b) - Manželstvá 1830-1858 (str.212-274b) - Úmrtia 1830-1858 (str.376-561b) - Konvertiti 1833-1877 (str.565-566) (5225450)
  • Krsty 1859-1875 (str.1-177b) (5225455)
  • Krsty 1876-1888 (str.1-133b) (5225455)
  • Krsty 1889-1895 (str.1-93b) (5225455)
  • Manželstvá 1859-1875 (str.1-39b) (5225455)
  • Manželstvá 1876-1895 (str.1-37b) (5225455)
  • Úmrtia 1859-1870 (str.1-119b) (5225455)
  • Úmrtia 1870-1875 (str.119-167b) (5225456)
  • Úmrtia 1876-1888 (str.1-113b) (5225456)
  • Úmrtia 1889-1895 (str.1-70b) (5225456)
 • Levice, Rybník, Levice, Rybník

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rybník (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1754-1810 (str.3-171) - Manželstvá 1754-1759, 1764-1810 (str.183-256) - Úmrtia 1754-1810 (str.271-373) - Rôzne záznamy 1755-1772 (str.376-386) (5225457)
  • Krsty 1811-1829 (str.1-103) - Manželstvá 1811-1829 (str.207-237) - Úmrtia 1811-1829 (str.327-400) - Rôzne záznamy 1854-1855 (str.402-432) (5225458)
  • Krsty 1830-1859 (str.1-169) - Birmovaní 1859 (str.170-185) - Manželstvá 1830-1859 (str.207-267b) - Úmrtia 1830-1859 (str.289-442b) - Konvertiti 1855 (str.445) (5225458)
  • Krsty 1860-1881 (str.1a-154b) - Manželstvá 1860-1881 (str.155a-195b) - Úmrtia 1860-1881 (str.196-307b) (5225458)
  • Úmrtia 1860-1881 (str.307a-342b) (5225459)
  • Krsty 1882-1895 (str.1a-128b) - Manželstvá 1882-1895 (str.129a-150b) - Úmrtia 1882-1895 (str.151a-250b) (5225459)
 • Nové Zámky, Salka, Parkan, Salka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Salka (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1718-1719 (str. 1-2) - Krsty 1730 (str.3-4) - Krsty 1719-1752 (str.5-138) - Manželstvá 1718-1773 (str.139-194) - Krsty 1752-1773 (str.197-320) - Úmrtia 1718-1720 (str.321-324) - Úmrtia 1732-1734 (str.325-326) - Úmrtia 1746-1750 (str.327-330) - Úmrtia 1734-1773 (str.331-386) - Rôzne záznamy 1739-1749 (str.397-424) (5225459)
  • Krsty 1773-1829 (str.1-271) (5225459)
  • Krsty 1829-1842 (str.1-41) (5225459)
  • Krsty 1842-1852 (str.40-91) (5225451)
  • Manželstvá 1774-1852 (str.1-140) (5225451)
  • Úmrtia 1774-1836 (str.1-256) (5225451)
  • Úmrtia 1837-1852 (str.1-81) (5225451)
  • Krsty 1852-1895 (str.1a-307b) (5225451)
  • Manželstvá 1852-1862 (str.1a-20b) (5225451)
  • Manželstvá 1862-1895 (str.20a-83b) (5225452)
  • Úmrtia 1852-1895 (str.1a-255a) (5225452)
 • , Slovakia - Church records - Inventories, registers, catalogs

   Kartotéka cirkevných a židovských matrík
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Ardanovce-Komárno (5362607)
  • Komárno-Prievidza (5362608)
  • Prievidza-Žirany (5363604)
 • Levice, Sazdice, Krupina, Sazdice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Sazdice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1838-1875 (str.1-68b) - Rôzne záznamy (str.11,12,50) (5225452)
  • Krsty 1876-1895 (str.1-35) (5225452)
  • Manželstvá 1838-1875 (str.1-29b) (5225452)
  • Úmrtia 1840-1875 (str.1-65b) (5225452)
  • Úmrtia 1876-1895 (str.1-28) (5225452)
  • ()
  • Vol. Nr. 1180 Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1838 (5016899)
  • Vol. Nr. 1180 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1838 (5016900)
 • Šaľa, Selice, Šaľa, Selice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Selice (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy (str.0,1) - Krsty 1745-1797 (str.3-95, 112-153) - Rôzne záznamy 1743-1756 (str.97-110) - Manželstvá 1747-1797 (str.154-186) - Úmrtia 1745-1755 (str.187-192) - Úmrtia 1771-1797 (str.193-216) - Úmrtia 1745-1771 (str.217-277) - Rôzne záznamy 1740-1746 (str.278-281) (5225452)
  • Krsty 1798-1841 (str.1-101) - Úmrtia 1842-1852 (str.102-161) - Zoznam 1869 (str.163-197) - Rôzne záznamy 1897-1911 (str.199-201) - Manželstvá 1798-1841 (str.257-282) - Úmrtia 1837-1841 (str.289-301) - Úmrtia 1799-1837 (str.329-372) (5225453)
  • Krsty 1852-1859 (str.2a-96a) - Úmrtia 1852-1861 (str.100a-194b) (5225453)
  • Krsty 1859-1862 (str.1a-39b) (5225453)
  • Manželstvá 1852-1867 (str.4a-54b) (5225453)
  • Úmrtia 1861-1864 (str.1a-40b) (5225453)
  • Krsty 1766-1806 (str.3-137) - Manželstvá 1766-1841 (str.138-196) - Úmrtia 1774-1824 (str.200-256) - Krsty 1806-1824 (str.259-304) - Manželstvá 1835 (str.306) - Konvertiti 1832 (str.320) (5225453)
  • Rôzne záznamy 1787-1888 (str.1-2) - Krsty 1825-1852 (str.3-124) - Úmrtia 1825-1841 (str.230-270) - Manželstvá 1842-1852 (str.271-294) - Manželstvá 1851 (str.346) (5225454)
  • Inv. č. 1898 Krsty 1862-1873 (4185578)
  • Inv. č. 1899 Krsty 1874-1877 (4185578)
  • Inv. č. 1899 (pokrač.) Krsty 1877-1886 (4185579)
  • Inv. č. 1900 Krsty 1886-1895 (4185579)
  • Inv. č. 1901 Manželstvá 1868-1895 (4185579)
  • Inv. č. 1902 Úmrtia 1865-1879 (4185579)
  • Inv. č. 1903 Úmrtia 1880-1892 (4185579)
  • Inv. č. 1903 (pokrač.) Úmrtia 1891-1895 (4185580)
 • Šaľa, Selice, Šaľa, Selice

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Selice (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1806-1866 (str.1-169b) (5225454)
  • ()
 • Nové Zámky, Semerovo, Stará Ďala, Semerovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Semerovo (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1753, chýbajú roky 1749-1750, (str.3-149) - Manželstvá 1725-1752, chýbajú roky 1749-1750, (str.153-195) - Úmrtia 1725-1752, chýbajú roky 1749-1750, (str.199-256) (5225454)
  • Krsty 1753-1797 (str.4-187) - Manželstvá 1753-1802 (str.188-268) - Úmrtia 1753-1804 (str.306-434) (5225454)
  • Krsty 1797-1805 (str.1-41) (5225454)
  • Krsty 1805-1829 (str.41-132) (5225460)
  • Krsty 1829-1851 (str.1-92) - Birmovaní 1865, 1832, 1851, 1865, (str.93-112) (5225460)
  • Úmrtia 1805-1849 (str.1-167) - Manželstvá 1810-1856 (str.169-237) - Úmrtia 1849-1856 (str.242-285b) (5225460)
  • Krsty 1852-1861 (str.1a-83a) - Manželstvá 1852-1874 (str.84a-122b) - Úmrtia 1852-1861 (str.123a-202b) (5225460)
  • Krsty 1861-1876 (str.1a-147b) (5225460)
  • Krsty 1876-1881 (str.1a-33b) (5225460)
  • Krsty 1881-1895 (str.33a-144a) (5225461)
  • Manželstvá 1874-1895 (str.1a-37a) (5225461)
  • Úmrtia 1861-1880 (str.1a-150b) (5225461)
  • Úmrtia 1881-1905 (str.1a-103b) (5225461)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1829-1934 (str.1-50) - Zoznam úmrtí B-Ž 1829-1933 (str.51-122) (5225461)
 • Levice, Sikenica, Želiezovce, Sikenica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Sikenica (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1765-1776 (str.1-8) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1764 (str.9-10) - Krsty 1792-1793 (str.11-13) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1765 (str.14) - Krsty 1794-1817 (str.15-42) - Krsty 1826-1854 (str.43-71b) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1759-1762 (st (5225461)
  • Krsty 1868-1879 (str.1a-22b) (5225461)
  • Krsty 1879-1894 (str.22a-61a) - Manželstvá 1868-1895 (str.62a-78a) - Úmrtia 1868-1895 (str.79a-121a) (5225462)
 • Nové Zámky, Sikenička, Parkan, Sikenička

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sikenička (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1806-1836 (str.1-112) - Konvertiti 1836 (str.125) - Manželstvá 1801-1836 (str.127-177) - Úmrtia 1801-1836 (str.187-300) (5225462)
  • Krsty 1837-1853 (str.1-91) - Manželstvá 1837-1853 (str.125-158) - Úmrtia 1837-1853 (str.177-257) (5225462)
  • Krsty 1854-1877 (str.1a-142b) - Manželstvá 1854-1877 (str.143a-190b) - Úmrtia 1854-1877 (str.191a-315b) (5225462)
  • Krsty 1878-1895 (str.1a-89a) (5225463)
  • Manželstvá 1878-1896 (str.1a-30a) (5225463)
  • Úmrtia 1878-1896 (str.1a-71a) (5225463)
 • Partizánske, Skačany, Topoľčany, Skačany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skačany (Partizánske)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1745-1846 (str.1-472) - Manželstvá 1745-1846 (str.562-703) - Úmrtia 1745-1846 (str.769-1043) (5225463)
  • Krsty 1847-1900 (str.1-350) (5225464)
  • Manželstvá 1847-1942 (str.1-200) (5225464)
  • Úmrtia 1847-1893 (str.1-195) (5225464)
 • Šaľa, Šaľa, Šaľa, Šaľa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šaľa (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Úmrtia 1696-1723 (str.1-28) - Krsty 1693-1723 (str.77-216) - Manželstvá 1694-1723 (str.217-256) - Rôzne záznamy 1711, 1714 (str.296) (5225505)
  • Krsty 1723-1765 (str.1-389) (5225505)
  • Krsty 1765 (str.388-398) - Manželstvá 1723-1766 (str.399-511) - Úmrtia 1723-1766 (str.593-712) - Krsty 1723 (str.751-724) (5225506)
  • Krsty 1765-1808 (str.1-392) - Manželstvá 1767-1808 (str.396-488) - Úmrtia 1767-1808 (str.490-633) (5225506)
  • Rôzne záznamy (str.1a-1c) - Krsty 1809-1849 (str.1d-461) (5225506)
  • Krsty 1849-1864 (str.460-565b) (5225507)
  • Manželstvá 1809-1864 (str.1-167) (5225507)
  • Úmrtia 1809-1864 (str.1-431b) (5225507)
  • inv. č. 2197 Krsty 1865-1877 (4628693)
  • inv. č. 2198 Krsty 1878-1889 (4628693)
  • inv. č. 2198 (pokrač.) Krsty 1889-1895 (4628694)
  • inv. č. 2199 Manželstvá 1865-1905 (4628694)
  • inv. č. 2200 Úmrtia 1865-1878 (4628694)
  • inv. č. 2201 Úmrtia 1878-1887 (4628694)
  • inv. č. 2201 (pokrač.) Úmrtia 1887-1898 (4628695)
  • inv. č. 2202 Zoznam krstov A-Ž (1801-1932) (4628695)
  • inv. č. 2203 Zoznam manželstiev A-Ž (1809-1951) (4628695)
  • inv. č. 2204 Zoznam úmrtí A-Ž (1809-1950) (4628695)
 • Zlaté Moravce, Skýcov, Zlaté Moravce, Skýcov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skýcov (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1789-1887 (str.1-2) - Krsty 1789-1842 (str.3-153) - Krsty 1852-1873 (154a-258b) - Úmrtia 1789-1842 (str.260-384) - Úmrtia 1852-1862 (str.387-490) (5225464)
  • Úmrtia 1862-1870 (str.489-560) - Manželstvá 1789-1842 (str.562-606) - Manželstvá 1852-1866 (str.607-650) - Birmovaní 1831,1862,1860 (str.652-671) (5225465)
  • Krsty 1843-1852 (str.1-39) - Krsty 1873-1894 (str.40-148b) - Birmovaní 1857 (str.149-153) - Krsty 1894 (str.154a-157b) (5225465)
  • Úmrtia 1843-1852 (str.1-37a) - Zoznam krstov A-B 1834-1845 (str.37b-37c) - Úmrtia 1870-1895 (str.38-147a) - Manželstvá 1843-1852 (str.148-160) - Manželstvá 1866-1896 (str.161-195) (5225465)
 • Šaľa, Močenok, Šaľa, Sládečkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sládečkovce (Šala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1673-1683 (str.1-44), 1686-1693 (str.44-72), 1701-1746 (str.72-245) - Konvertiti 1746-1757 (str.246-247) - Rôzne záznamy 1746-1750 (str.248) - Manželstvá 1675-1683 (str.249-256), 1687,1689,1962 (str.256-257), 1701-1747 (str.257-307) - Úmrtia 1673-1682 (str.308-312), 1687-1692 (str.312-313), 1702-1727 (str.314-357) - Rôzne záznamy 1673-1691 (str.358-406) - Úmrtia 1738-1746 (str.407-427) (5225465)
  • Krsty 1747-1778 (str.1-221) (5225465)
  • Krsty 1778-1782 (str.220-285) - Rôzne záznamy 1763-1774 (str.289-328) - Konvertiti 1771-1773 (str.333) - Birmovaní 1766 (str.334-349) - Rôzne záznamy 1761 (str.355-356) (5225466)
  • Manželstvá 1747-1782 (str.1-73) (5225466)
  • Úmrtia 1747-1782 (str.1-140) (5225466)
  • Úmrtia 1783-1838 (str.1a-512) - Rôzne záznamy 1839 (str.513,517) - Krsty 1830-1833 (str.515-516) (5225466)
  • Krsty 1839-1865 (str.1-280b) (5225466)
  • Krsty 1865-1869 (str.280a-336b) (5225467)
  • Manželstvá 1783-1838 (str.1-267) (5225467)
  • Úmrtia 1783-1838 (str.1-418) - Rôzne záznamy (str.522) - Úmrtia 1830-1844 (str.518-521) (5225467)
  • Úmrtia 1839-1866 (str.1-284b) (5225467)
  • Úmrtia 1870-1871 (str.1a-30b) (5225467)
  • Úmrtia 1871-1881 (str.30a-237b) (5225468)
  • Krsty 1882-1895 (str.1a-260a) (5225468)
  • Manželstvá 1839-1887 (str.1a-196b) (5225468)
  • Manželstvá 1888-1895 (str.1a-40a) (5225469)
  • Úmrtia 1867-1879 (str.1a-278b) (5225469)
  • Úmrtia 1880-1895 (str.1a-233a) (5225469)
 • Bánovce nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou, Slatina nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slatina nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1744-1792 (str.1-223) (5225469)
  • Krsty 1793-1809 (str.224-324) - Manželstvá 1744-1808 (str.325-421) - Úmrtia 1744-1809 (str.453-626) - Rôzne záznamy 1761-1773 (str.633-659) - Konvertiti 1758-1796 (str.661-670) (5225500)
  • Krsty 1809-1871 (str.1-379b) (5225500)
  • Krsty 1872-1900 (str.1a-204b) (5225500)
  • Manželstvá 1809-1871 (str.1-128b) - Birmovaní 1829-1860 (str.129-170) - Konvertiti 1816-1857 (str.171-175) - Birmovaní 1868-(str.176-179) (5363647)
  • Manželstvá 1872-1942 (str.1a-175b) (5363647)
  • Úmrtia 1809-1871 (str.1-445) (5363647)
  • Úmrtia 1872-1896 (str.1-290) (5363647)
  • Úmrtia 1896-1910 (str.289-462) (5225470)
 • Liptovský Mikuláš, Sokolče, Liptovský Svätý Mikuláš, Sokolče

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Sokolče (Liptovský Mikuláš)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1863-1888 (str.1a-53b) - Úmrtia 1863-1897 (str.54a-96b) - Manželstvá 1863-1925 (str.97a-133b) (5225470)
  • Krsty 1889-1943 (str.1a-95b) (5225470)
 • Nitra, Sokolníky, Nitra, Sokolníky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sokolníky (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1696-1806 (str.1-465) (5225470)
  • Krsty 1807-1840 (str.1-151) (5225470)
  • Krsty 1840-1866 (str.150-325) (5225471)
  • Manželstvá 1732-1806 (str.1-125) - Úmrtia 1733-1806 (str.197-378) (5225471)
  • Úmrtia 1807-1866 (str.1-251) (5225471)
  • Krsty 1867-1895 (str.1-207) (5225471)
  • Manželstvá 1807-1895 (str.1-175) (5225471)
  • Úmrtia 1867-1895 (str.1-175) (5225471)
 • Topoľčany, Solčany, Topoľčany, Solčany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Solčany (Topolčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1688-1798 (str.3-307) - Úmrtia 1688-1801 (str.311-461) - Rôzne záznamy 1689-1742 (str.553-558) - Birmovaní 1798,1828 (str.575-595) - Krsty 1799-1801 (str.599-607) - Rôzne záznamy 1748-1774 (str.688-744) - Manželstvá 1689-1797 (str.751-883) (5225472)
  • Krsty 1801-1900 (str.1-592) - Rôzne záznamy 1839-1869 (str.592b-c) - Úmrtia 1801-1843 (str.593-691) (5225472)
  • Úmrtia 1843-1900 (str.690-1105) - Manželstvá 1801-1900 (str.1106-1298) - Birmovaní 1857-1888 (str.1299-1320) (5225473)
 • Levice, Starý Tekov, Levice, Starý Tekov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Starý Tekov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1709-1736 (str.5-87) - Manželstvá 1711-1738 (str.88-118) - Úmrtia 1711-1736 (str.126-157) - Krsty 1736-1737 (str.159-166) - Úmrtia 1736-1737 (str.167-170) - Krsty 1738 (str.171) (5225473)
  • Krsty 1740-1760 (str.1-122) - Manželstvá 1738-1760 (str.123-165) - Úmrtia 1738-1760 (str.167-238) - Rôzne záznamy 1753-1760 (str.240-254) - Krsty (str.255-256) - Krsty 1718-1758 (str.257-259) (5225473)
  • Rôzne záznamy 1746-1760 (str.1-16) - Krsty 1761-1777 (str.17-194) - Manželstvá 1761-1766 (str.195-211) (5225473)
  • Manželstvá 1766-1785 (str.210-294) - Úmrtia 1761-1783 (str.299-502) (5225474)
  • Krsty 1777-1820 (str.1-280) (5225474)
  • Rôzne záznamy 1845-1862 (str.1-2) - Krsty 1820-1856 (str.3-301b) - Zoznam krstov A-Ž 1811-1859 (str.303-369) - Krsty 1856-1859 (str.374a-397) (5225474)
  • Úmrtia 1783-1829 (str.1-216) - Zoznam úmrtí A-Ž 1818-1829 (str.217-230) - Úmrtia 1829 (str.231-232) (5225474)
  • Úmrtia 1830-1861 (str.3-241b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1865 (str.243-272) - Úmrtia 1862-1865 (str.274a-293) (5225475)
  • Krsty 1860-1890 (str.1a-182b) - Zoznam krstov A-Ž 1860-1890 (str.183-198) (5225475)
  • Krsty 1891-1895 (str.1a-36a) (5225475)
  • Manželstvá 1812-1896 (str.1-197a) (5225475)
 • Nové Zámky, Strekov, Stará Ďala, Strekov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Strekov (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1753-1754 (str.1-4) - Krsty 1714-1755 (str.5-201) (5225475)
  • Krsty 1755-1766 (str.200-250) - Manželstvá 1714-1766 (str.251-308) - Úmrtia 1716-1757 (str.317-375) - Rôzne záznamy 1729 (str.376-378) (5225476)
  • Rôzne záznamy 1714-1855 (str.1-50) - Krsty 1767-1826 (str.51-400) - Manželstvá 1767-1841 (str.401-532) - Úmrtia 1767-1804 (str.533-682) (5225476)
  • Úmrtia 1805-1855 (str.3-304b) (5225476)
  • Úmrtia 1856-1867 (str.2a-90b) (5225476)
  • Úmrtia 1867-1869 (str.90a-106b) (5225489)
  • Krsty 1826-1863 (str.1-385) - Manželstvá 1842-1871 (str.388-447b) (5225489)
  • Krsty 1864-1882 (str.1a-234b) (5225489)
  • Krsty 1883-1893 (str.1a-150b) (5225489)
  • Krsty 1893-1896 (str.150a-200b) (5225490)
  • Manželstvá 1872-1924 (str.1a-198b) (5225490)
  • Úmrtia 1870-1888 (str.1a-195b) (5225490)
  • Úmrtia 1889-1904 (str.1a-196b) (5225490)
  • Zoznam krstov A-K 1769-1826 (str.1-61) (5225490)
  • Zoznam krstov K-Ž 1769-1826 (str.60-102) - Zoznam úmrtí A-Ž 1772-1825 (str.103-207) - Zoznam manželstiev A-Ž 1767-1829 (str.208-235) (5225491)
  • Zoznam krstov A-Ž 1827-1909 (str.1-158) - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1909 (str.165-206) - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1909 (str.211-335) (5225491)
 • Nitra, Svätoplukovo, Nitra, Šalgov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Svätoplukovo (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1887-1954 (str.1a-120b) - Konvertiti a Birmovaní (str.121a-132b) - Záznamy o zmiešaných manželstvách (str.133) (5225491)
  • Manželstvá 1888-1954 (str.1a-59b) (5225491)
  • Úmrtia 1887-1954 (str.1a-87b) (5225491)
 • Komárno, Svätý Peter, Stará Ďala, Svätý Peter

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Peter (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1764-1786 (str.3-201) (5225491)
  • Krsty 1786-1807 (str.200-308) - Manželstvá 1764-1773 (str.309-332) - Krsty 1807-1820 (str.333-400) - Úmrtia 1764-1820 (str.413-622) - Manželstvá 1773-1820 (str.653-737) (5225492)
  • Krsty 1719-1731 (str.1-159) - Úmrtia 1720-1738 (str.160-216) - Manželstvá 1722-1738 (str.219-282) - Rôzne záznamy 1737-1741 (str.283-285) (5225492)
  • Krsty 1731-1761 (str.1-273) - Úmrtia 1739-1764 (str.274-334) - Krsty 1762-1764 (str.335-350) - Manželstvá 1739-1764 (str.351-446) - Konvertiti 1744-1764 (str.447-452) (5225492)
  • Krsty 1821-1832 (str.2-79) (5225492)
  • Krsty 1832-1836 (str.78-119) - Birmovaní 1865-1909 (str.121-241) - Manželstvá 1821-1836 (str.243-278) - Birmovaní 1923-1929 (str.279-327) - Úmrtia 1821-1836 (str.328-439) - Birmovaní 1855-1857 (str.441-485) (5225493)
  • Krsty 1837-1861 (str.1-251b) (5225493)
  • Úmrtia 1837-1861 (str.1-205b) (5225493)
  • Krsty 1862-1870 (str.1-120b) (5225493)
  • Krsty 1870-1877 (str.120a-217b) (5225494)
  • Krsty 1877-1892 (str.1a-248b) (5225494)
  • Manželstvá 1837-1888 (str.1-150b) (5225494)
  • Úmrtia 1862-1877 (str.1a-183b) (5225494)
  • Úmrtia 1877-1893 (str.1a-214b) (5225495)
  • Krsty 1893-1895 (str.1a-34a) - Manželstvá 1889-1895 (str.35a-61a) - Úmrtia 1894-1895 (str.62a-79a) (5225495)
  • Zoznam krstov A-Ž 1800-1900 (str.1-104) - Zoznam manželstiev A-Ž 1837-1900 (str.105-134) (5225495)
 • Komárno, Svätý Peter, Stará Ďala, Svätý Peter

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Svätý Peter (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1830 (str.1-74) - Manželstvá 1783-1874 (str.75-138b) - Úmrtia 1783-1857 (str.139-210b) (5225495)
  • Krsty 1830-1871 (str.1-169b) (5225495)
  • Krsty 1872-1878 (str.1a-36b) (5225495)
  • Krsty 1878-1896 (str.36a-152b) (5225496)
  • Úmrtia 1858-1896 (str.1a-89a) - Manželstvá 1875-1896 (str.90a-116a) (5225496)
 • Nové Zámky, Svodín, Parkan, Seldín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svodín (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1716-1780 (str.1-395) - Manželstvá 1717-1780 (str.397-470) - Úmrtia 1717-1780 (str.471-635) (5225496)
  • Krsty 1781-1807 (str.3-243) (5225496)
  • Krsty 1807 (str.242-243) - Úmrtia 1781-1807 (str.247-423) - Manželstvá 1781-1807 (str.427-494) - Birmovaní 1778, 1801-1841 (str.497-523, 527-602) - Konvertiti 1801-1804 (str.605) - Birmovaní 1793 (str.605b) (5225501)
  • Krsty 1807-1846 (str.1-357) - Úmrtia 1807-1846 (str.369-624) - Manželstvá 1807-1846 (str.629-744) (5225501)
  • Krsty 1847-1854 (str.1-150b) (5225501)
  • Krsty 1854-1867 (str.150a-391b) (5225502)
  • Manželstvá 1847-1867 (str.1-163) (5225502)
  • Úmrtia 1847-1867 (str.1-345b) (5225502)
  • Rôzne záznamy 1761-1778 (str.1) - Krsty 1745-1759 (str.2-90) (5225502)
  • Krsty 1759-1780 (str.89-274) - Úmrtia 1778-1780 (str.276-295) - Manželstvá 1745-1780 (str.300-362) - Úmrtia 1745-1778 (str.366-471) (5225503)
  • Krsty 1868-1882 (str.1a-342b) (5225503)
  • Krsty 1883-1889 (str.1a-160b) (5225503)
  • Krsty 1889-1891 (str.160a-197b) (5225504)
  • Krsty 1891-1900 (str.1a-146) (5225504)
  • Manželstvá 1868-1884 (str.1a-95b) (5225504)
  • Manželstvá 1884-1915 (str.1a-97b) (5225504)
  • Úmrtia 1868-1883 (str.1a-288b) (5225504)
  • Úmrtia 1883-1884 (str.289a-296b) (5219614)
  • Úmrtia 1884-1912 (str.1a-299b) (5219614)
 • Levice, Svodov, Želiezovce, Sudov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Svodov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1789-1937 (str.1-4) - Krsty 1784-1841 (str.5-126) - Rôzne záznamy 1799-1821 (str.127-179) - Manželstvá 1785-1841 (str.180-231) - Úmrtia 1785-1841 (str.232-274) (5219614)
  • Krsty 1841-1896 (str.1-137) - Manželstvá 1841-1895 (str.140-165b) - Úmrtia 1841-1896 (str.168-223b) (5219614)
 • Levice, Šalov, Želiezovce, Šalov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Šalov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1655-1904 (str.1-5) - Manželstvá 1726-1789 (str.6-22) - Rôzne záznamy 1727-1870 (str.23-36) - Krsty 1726-1789 (str.37-112) - Úmrtia 1726-1789 (str.113-150) (5225507)
  • Manželstvá 1803-1809 (str.1-8), 1817-1866 (str.9-50b) - Úmrtia 1790-1803 (str.51-68), 1842-1861 (str.69-99a), 1873-1879 (str.101-109) - Manželstvá 1802-1803 (str.110-111) - Krsty 1798-1817 (str.112-147), 1821-1859 (str.148-231), 1863-1871 (str.232-250b), 1877,1878,1881,1882 (5225507)
  • Krsty 1871-1875 (str.250a-262b), 1877,1878,1881,1882 (str.236-271) (5225508)
  • Krsty 1883-1896 (str.1a-29a) - Manželstvá 1883-1897 (str.30a-42a) - Úmrtia 1883-1897 (str.43a-62a) (5225508)
 • Levice, Šarovce, Želiezovce, Šarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šarovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1733-1761 (str.1-113) - Manželstvá 1733-1761 (str.121-154) - Úmrtia 1733-1761 (str.163-198) - Rôzne záznamy 1753-1755 (str.199-221) (5225508)
  • Krsty 1762-1836 (str.3-277) - Rôzne záznamy (str.279) (5225508)
  • Manželstvá 1762-1836 (str.1-101) - Zoznam manželstiev A-Ž 1824-1836 (str.103-108) (5225508)
  • Úmrtia 1762-1836 (str.3-199) - Zoznam úmrtí A-Ž 1824-1836 (str.201-214) (5225508)
  • Krsty 1848-1884 (str.2-140b) (5225508)
  • Krsty 1884-1887 (str.140a-167b) (5225509)
  • Krsty 1888-1895 (str.1a-45a) (5225509)
  • Manželstvá 1846-1887 (str.1-39b), 1837-1845 (str.41-50) - Birmovaní 1870-1923 (str.51-98) (5225509)
  • Manželstvá 1888-1896 (str.1a-8a) (5225509)
  • Úmrtia 1871, 1873 (str.1) - Krsty 1837 (str.2-3 a 6-9) - Úmrtia 1837 (str.4-5 a 10-11) - Krsty 1838-1847 (str.12-13 a 16-51) - Úmrtia 1838-1839 (str.14-15) - Úmrtia 1839-1887 (str.52-211b) (5225509)
  • Úmrtia 1888-1895 (str.1a-31a) (5225509)
 • Levice, Šarovce, Želiezovce, Šarovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Šarovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1848 (str.1-116) (5225509)
  • Krsty 1789-1813 (str.2-26) - Manželstvá 1789-1852 (str.27-51) - Úmrtia 1788-1852 (str.52-83) (5225509)
  • Krsty 1848-1906 (str.1-107) (5225509)
  • Manželstvá 1788-1868 (str.1-55b) (5225509)
  • Manželstvá 1768-1880, (str.55a-64b), 1876 (str.65a-b) - Úmrtia 1788-1866 (str.66-127b) (5225510)
  • Úmrtia 1867-1940 (str.1a-82b) (5225510)
 • Bánovce nad Bebravou, Šišov, Bánovce nad Bebravou, Šišov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šišov (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1781-1806 (str.1-140) - Úmrtia 1781-1809 (str.141-242) - Krsty 1806-1809 (str.243-269) - Manželstvá 1781-1809 (str.271-332) (5225510)
  • Krsty 1810-1825 (str.1-78) - Úmrtia 1810-1825 (str.79-126) - Manželstvá 1810-1826 (str.127-153) (5225510)
  • Krsty 1826-1882 (str.1-299b) - Birmovaní 1827,1832,1837,1842,1854,1863 (str.300-340) (5225510)
  • Krsty 1826-1828 (str.1-21) - Birmovaní 1863,1869,1876,1892,1899 (str.339-381) - Manželstvá 1826-1882 (str.382-466b) - Úmrtia 1826-1882 (str.467-731b) - Konvertiti 1858 (str.732) (5225481)
  • Krsty 1883-1895 (str.1a-72) - Úmrtia 1883-1895 (str.73a-129) - Manželstvá 1883-1885 (str.130a-134) (5225481)
 • Nové Zámky, Štúrovo, Parkan, Štúrovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štúrovo (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1734-1771 (str.1-127) - Manželstvá 1734-1771 (str.129-161) - Úmrtia 1734-1771 (str.163-216) - Rôzne záznamy (str.217-322) - Konvertiti 1749-1771 (str.223) (5225481)
  • Krsty 1772-1829 (str.1-301) (5225481)
  • Krsty 1830-1836 (str.300-360) - Konvertiti 1772-1890 (str.483-487) (5225511)
  • Krsty 1837-1871 (str.3-289b) - Konvertiti 1894-1905 (str.290-295) (5225511)
  • Manželstvá 1772-1869 (str.1-226b) (5225511)
  • Úmrtia 1772-1836 (str.1-261) (5225511)
  • Úmrtia 1837-1862 (str.1-160b) (5225511)
  • Úmrtia 1862-1864 (str.160a-180b) (5225564)
  • Krsty 1872-1889 (str.1a-317b) (5225564)
  • Krsty 1889-1895 (str.1a-91a) (5225564)
  • Krsty 1868-1884 (str.1a-240b) (5225564)
  • Krsty 1884-1895 (str.240a-396b) (5225565)
  • Manželstvá 1870-1895 (str.1a-83a) (5225565)
  • Manželstvá 1868-1895 (str.1a-101b) (5225565)
  • Úmrtia 1865-1880 (str.1a-200b) (5225565)
  • Úmrtia 1881-1895 (str.1a-120b) (5225565)
  • Úmrtia 1895-1903 (str.120a-189b) (5363648)
  • Úmrtia 1868-1895 (str.1a-318b) (5363648)
 • Nové Zámky, Štúrovo, Parkan, Štúrovo

   Matrika
  • Židovská obec. Štúrovo (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Nové sfilmovanie Narodení 1867-1879 (str.1a-11b); - Narodení 1867-1895 (str.1a-28b) - Manželstvá 1867-1895 (str.29a-35b) - Úmrtia 1867-1895 (str.36a-46b), žiadny zápis o úmrtí z rokow 1870,1873,1880,1884. (5363648)
 • Nové Zámky, Šurany, Nové Zámky, Šurany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šurany (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1801-1857 (str.2-4) - Krsty 1801-1839 (str.5-401) (5363648)
  • Krsty 1839-1841 (str.400-419) - Rôzne záznamy 1852-1855 (str.423-479) (5225566)
  • Krsty 1841-1852 (str.1-229b) - Úmrtia 1841-1852 (str.230-417b) - Manželstvá 1841-1852 (str.418-488) (5225566)
  • Krsty 1852-1855 (str.1a-79b) - Manželstvá 1853-1855 (str.82a-93b) - Úmrtia 1852-1855 (str.108a-168b) (5225566)
  • Krsty 1855-1861 (str.1a-160b) - Manželstvá 1855-1861 (str.161a-196b) - Úmrtia 1861 okt-dec. (str.198-199), 1855-1857 (str.203a-230b) (5225566)
  • Úmrtia 1857-1861 (str.230a-324) (5219623)
  • Rôzne záznamy 1863-1893 (str.1-2) - Krsty 1862-1870 (str.4a-163b) - Manželstvá 1862-1868 (str.166a-204b) - Úmrtia 1862-1869 (str.207a-344b) - Birmovaní 1865 (str.346-347) (5219623)
  • Krsty 1870-1877 (str.1a-207b) (5219623)
  • Krsty 1877-1878 (str.1a-20b) (5219623)
  • Krsty 1878-1885 (str.20a-291b) - Úmrtia 1878-1888 (str.292a-590b) (5219624)
  • Úmrtia 1888-1893 (str.1a-130b) (5219624)
  • Úmrtia 1888-1889 (str.1a-7b), 1893-1895 (str.130a-184a) (5219625)
  • Krsty 1886-1895 (str.1a-359b) (5219625)
  • Manželstvá 1869-1882 (str.1a-100b) - Úmrtia 1869-1877 (str.101a-270b) (5219625)
  • Úmrtia 1877 (str.270a-298b) (5363653)
  • Manželstvá 1882-1895 (str.1a-79a) (5363653)
  • Úmrtia 1822-1841 (str.1-116) - Rôzne záznamy 1848 (str.117-123) (5363653)
  • Zoznam krstov A-Ž 1801-1859 (str.1-302) (5363653)
  • Zoznam krstov A-Ž 1860-1887 (str.1-241) (5363653)
  • Zoznam krstov A-Ž 1888-1911 (str.1-254) (5363653)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1820-1920 (str.1-168) (5363616)
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1864-1958 (str.1-76) (5363616)
 • Nové Zámky, Šurany, Nové Zámky, Šurany

   Matrika
  • Židovská obec. Šurany (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1885 (str.1-158) (5363616)
  • Narodení 1871-1879 (str.1a-67b) (5363616)
  • Narodení 1879-1885 (str.1a-50b) - Dodatočné zápisy narodenia 1826-1943 (str.51a-97b) (5363616)
  • Narodení 1886-1906 (str.1a-79b) (5363616)
  • Manželstvá 1851-1886 (str.1a-98b) (5363616)
  • Manželstvá 1871-1885 (str.1a-22b) (5363616)
  • Manželstvá 1883-1942 (str.1a-37b), chýbaju záznamy z rokow 1897,1898,1900-1904,1906-1919 (5363616)
  • Úmrtia 1871-1885 (str.1a-49b), (title board is labeled wrong) (5363617)
  • Úmrtia 1886-1904 (str.1a-38b), chýbaju záznamy z rokow 1890-1897, (title board is labeled wrong) (5363617)
  • Úmrtia 1872-1889 (str.1a-10b) (title board is labeled wrong) (5363617)
  • Úmrtia 1853-1871 (str.1a-3b) - Narodení 1856-1870 (str.4-7b), (title board is labeled wrong) (5363617)
 • Nitra, Šurianky, Nitra, Šuránky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šurianky (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Konvertiti 1815-1835 (str.1) - Krsty 1787-1826 (str.2-69) - Manželstvá 1787-1826 (str.70-89) - Úmrtia 1787-1826 (str.94-142) (5363617)
  • Krsty 1827-1863 (str.1-86b) - Birmovaní 1842-1906 (str.88-118) - Manželstvá 1827-1863 (str.120-150b) - Úmrtia 1827-1863 (str.173-257b) - Rôzne záznamy 1840-1844 (str.264, 267-269) - Konvertiti 1851-1856 (str.265) (5363617)
  • Krsty 1864-1894 (str.1a-117b) (5363617)
  • Nové sfilmovanie: Krsty 1894-1898 (str.1a-22b, začiatok filma) - Krsty 1894-1910 (str.1a-89b) (5363617)
  • Manželstvá 1864-1918 (str.1a-49b), žadny záznam z roku 1866 (5363617)
  • Úmrtia 1864-1904 (str.1a-119b) (5225568)
 • Levice, Tekovská Nová Ves, Levice, Tekovská Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovská Nová Ves (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1733-1763 (str.3-116) - Rôzne záznamy 1763-1775 (str.124-148) - Manželstvá 1733-1762 (str.151-177) - Úmrtia 1733-1762 (str.181-234) - Rôzne záznamy 1754-1762 (str.235-248) (5225568)
  • Krsty 1763-1812 (str.5-238) (5225568)
  • Krsty 1812-1838 (str.1-199) (5225568)
  • Krsty 1839-1852 (str.1-162) - Birmovaní 1859,1863,1870 (str.163-189) - Úmrtia 1845-1849 (str.227-301) (5225568)
  • Úmrtia 1849-1851 (str.300-318) - Konvertiti 1850 (str.373) (5225567)
  • Konvertiti 1850,1856 (str.1) - Krsty 1852-1866 (str.1a-112) - Úmrtia 1852-1865 (str.119-195) (5225567)
  • Manželstvá 1763-1814 (str.1-66), záznamy z roku 1786 aj na str.33 (5225567)
  • Úmrtia 1763-1813 (str.1-206) (5225567)
  • Úmrtia 1813-1845 (str.1-193) (5225567)
  • Krsty 1867-1884 (str.1-171b) (5225567)
  • Krsty 1885-1895 (str.1a-167a) (5225567)
  • Manželstvá 1814-1871 (str.1-151) - Miešané manželstvá 1845-1883 (str.152-155), z opačnej strany knihy - Rôzne záznamy 1822-1825 (str.157-164) (5225569)
  • Manželstvá 1872-1886 (str.1a-53b) - Rôzne záznamy 1884-1888 (str.1-3) (5225569)
  • Krsty 1880-1881 (str.1a-1b) - Zoznam vydaných listin (str.2-12) - Manželstvá 1879-1889 (str.13a-21b) - Úmrtia 1880-1881,1890 (str.22a-22b) (5225569)
  • Manželstvá 1887-1895 (str.1a-26a) (5225569)
  • Úmrtia 1884-1895 (str.1a-140a) (5225569)
  • Úmrtia 1866-1883 (str.1a-156b) (5225569)
 • Levice, Tekovské Lužany, Želiezovce, Tekovské Šarluhy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovské Lužany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1654-1698 (str.1-142) - Manželstvá 1690-1699 (str.143-149) - Krsty 1698 (str.150-151) - Rôzne záznamy 1697-1706 (str.152-156, 170-177) (5225569)
  • Rôzne záznamy 1697-1705 (str.1-6) - Krsty 1698-1713 (str.7-61) (5225569)
  • Krsty 1713-1734 (str.60-205) - Manželstvá 1701-1733 (str.207-258) - Úmrtia 1703-1710, 1729-1734 (str.261-287) (5225570)
  • Krsty 1734-1755 (str.7-156) - Manželstvá 1734-1768 (str.157-252) - Úmrtia 1734-1768 (str.253-373) (5225570)
  • Krsty 1756-1836 (str.3-555) - Konvertiti 1744-1786 (str.556-558) (5225570)
  • Úmrtia 1767-1826 (str.5-171) (5225570)
  • Úmrtia 1826-1859 (str.170-356) - Manželstvá 1767-1858 (str.3-177), z druhej strany knihy (5225571)
  • Úmrtia 1860-1864 (str.1-36) - Manželstvá 1860-1864 (str.45-64) - Krsty 1837-1864 (str.66-284) (5225571)
  • Krsty 1865-1894 (str.1a-195b) - Zoznam krstov A-Ž 1894 (str.185b) - Zoznam krstov A-Ž 1870-1893 (str.196-205) - Krsty 1870 (str.206a-b) - Krsty 1895 (str.207a-211b) (5225571)
  • Úmrtia 1865-1890 (str.1a-117b) (5225571)
  • Úmrtia 1890-1899 (str.117a-190b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1870-1899 (str.191-198) - Manželstvá 1865-1895 (str.199a-282b) - Zoznam manželstiev A-Ž 1865-1895 (str.283-285) (5225572)
  • Zoznam krstov A-Ž 1654-1755 (str.1-111) (5225572)
  • Zoznam krstov A-Ž 1756-1837 (str.1-166) (5225572)
 • Levice, Tekovské Lužany, Želiezovce, Tekovské Šarluhy

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tekovské Lužany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1829 (str.1-150), chýba záznam z rokov 1795-1797 - Manželstvá 1784-1829 (str.151-222), chýba záznam z rokov 1815-1816 - Úmrtia 1784-1829 (str.223-318), chýba záznam z roku 1816 - Rôzne záznamy 1818-1850 (str.319-324) (5225572)
  • Krsty 1830-1855 (str.1-120) - Manželstvá 1831-1856 (str.121-176b) - Úmrtia 1830-1856 (str.177a-258b) - Úmrtná matrika vojakov 1832-1848 (str.260) (5225572)
  • Krsty 1859-1903 (str.1-249b) - Manželstvá 1902-1903 (str.250a-253b), 1857-1902 (str.254a-329b) - Úmrtia 1896-1903 (str.330a-351b), 1857-1896 (str.352a-486b) - Rôzne záznamy 1860-1910 (str.487-491) (5363654)
  • Zoznam krstov A-Ž 1784-1895 (str.1-184) (5363654)
 • Levice, Tekovské Lužany, Želiezovce, Tekovské Šarluhy

   Matrika
  • Židovská obec. Tekovské Lužany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1851-1885 (str.1a-61b) (5363654)
  • Narodení 1878-1879, 1886, 1888-1895 (str.1a-26b) - Manželstvá 1878-1879, 1886, 1888-1895 (str.27a-39b) - Úmrtia 1878-1879, 1886, 1888-1895 (str.40a-56b) (5363655)
  • Narodení 1868-1938 (str.1a-76b) - Narodení 1837-1888 (str.240a-248b) (5363655)
  • Manželstvá 1851-1885 (str.1a-14b) (5363655)
  • Manželstvá 1886-1939 (str.1a-30b) (5363655)
  • Úmrtia 1851-1885 (str.1a-21b) (5363655)
 • Zlaté Moravce, Tekovské Nemce, Zlaté Moravce, Nemce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovské Nemce (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1742-1748 (str.1-20), 1750-1820 (str.23-260) - Manželstvá 1742-1842 (str.261-348) - Krsty 1820-1841 (str.353-422) - Úmrtia 1742-1745 (str.423-426), 1750-1843 (str.428-566) - Krsty 1841-1843 (str.585-591) - Birmovaní 1841,1778,1786 (str.617-622, 625-638) (5363655)
  • Krsty 1843-1855 (str.1-59) - Úmrtia 1843-1856 (str.61-99b) (5363655)
  • Úmrtia 1856 (str.99a-100b) - Krsty 1855-1856 (str.101a-103b) - Manželstvá 1843-1856 (str.105-120b) - Krsty 1856 (str.123a-b) - Rôzne záznamy 1780-1784, 1851 (str.126-159) (5225573)
  • Krsty 1885-1896 (str.1a-51a) (5225573)
  • Manželstvá 1885-1896 (str.1a-18a) (5225573)
  • Úmrtia 1885-1896 (str.1a-45a) (5225573)
 • Levice, Hontianske Trsťany, Levice, Nadošany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hontianske Trsťany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1693-1763 (str.1-158) - Manželstvá 1693-1763 (str.159-203) - Konvertiti 1746-1760 (str.205) - Úmrtia 1693-1763 (str.207-234) - Rôzne záznamy 1694-1762 (str.235-284) (5225573)
  • Krsty 1763-1802 (str.1-149) - Birmovaní 1803 (str.150-162) - Krsty 1803-1825 (str.163-221) - Birmovaní 1825 (str.222-245) - Krsty 1825-1827 (str.245-254) - Zoznam krstov A-Ž 1821-1827 (str.257-268) - Manželstvá 1763-1827 (str.277-356) - Úmrtia 1763-1827 (str.359-539) - Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1827 (str.549-552) - Konvertiti 1763-1827 (str.563-566) (5225573)
  • Krsty 1828-1841 (str.1-50) (5225573)
  • Krsty 1841-1852 (str.50-99) - Zoznam krstov A-Ž 1828-1852 (str.343-381) - Manželstvá 1828-1852 (str.385-415) - Zoznam manželstiev A-Ž 1828-1852 (str.453-471) - Úmrtia 1828-1852 (str.475-544) - Zoznam úmrtí A-Ž 1828-1852 (str.607-642) - Ko (5225574)
  • Krsty 1852-1865 (str.1a-95b) - Zoznam krstov A-Ž 1852-1865 (str.95b-114) - Manželstvá 1852-1895 (str.115a-198b) - Zoznam manželstiev A-Ž 1852-1895 (str.199-219) - Úmrtia 1852-1864 (str.220a-298b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1852-1864 (str.299-316) (5225574)
  • Zoznam krstov A-Ž 1866-1910 (str.1-37) - Krsty 1866-1880 (str.38a-160b) (5225574)
  • Krsty 1880-1895 (str.160a-279a) (5225575)
  • Úmrtia 1865-1895 (str.1a-216a) - Zoznam úmrtí A-Ž 1865-1910 (str.217-248) (5225575)
 • Levice, Tekovský Hrádok, Želiezovce, Várad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovský Hrádok (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1761-1845 (str.1-210) - Birmovaní 1870 (str.211-212) - Manželstvá 1877 (str.213a-b) - Zoznam krstov A-Ž 1830-1845 (str.214-217) - Krsty 1888-1902 (str.218a-245b) - Manželstvá 1761-1845 (str.246-313) - Birmovaní 1902 (str.314-319) - Úmrtia 1761-1845 (str.321-432) - Konvertiti 1761-1844 (str.435-439) - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1845 (str.440-443) (5225575)
  • Krsty 1846-1886 (str.1-60) (5225575)
  • Krsty 1886-1887 (str.59-62) - Zoznam krstov A-Ž 1846-1863 (str.63-65) - Manželstvá 1846-1855 (str.66-69b), 1861-1864 (str.70a-71b), 1855-1860 (str.72a-73b), 1865-1899 (str.74a-84a) - Úmrtia 1846-1851 (str.85-90) - Manželstvá 1900,1902 (str.92a-b) - Úmrtia 1852-1902 (str.93a-139b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1846-1863 (str.140-141) (5225479)
 • Levice, Tekovský Hrádok, Želiezovce, Várad

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tekovský Hrádok (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1852-1897 (str.1a-110b) - Manželstvá 1786-1897 (str.111-215b) - Úmrtia 1786-1897 (str.216-348b) - Birmovaní 1892-1929 (str.349-359) (title board is labelled wrong) (5225479)
 • Zlaté Moravce, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, Tesáry

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tesáre nad Žitavou (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Nové sfilmovanie: Krsty 1842 (str.1-2, začiatok filma) - Krsty 1842-1868 (str.1-301) (5225479)
  • Úmrtia 1842-1848 (str.1-71) (5225479)
  • Úmrtia 1848-1868 (str.70-251b) (5225576)
  • Krsty 1868-1881 (str.1a-294b) (5225576)
  • Manželstvá 1868-1885 (str.1a-91b) (5225576)
  • Úmrtia 1868-1878 (str.1a-138b) (5225576)
  • Úmrtia 1878-1881 (str.138a-208b) (5225577)
  • Úmrtia 1882-1896 (str.1a-199b) (5225577)
  • Zoznam krstov A-Ž 1830-1914 (str.1-72) (5225577)
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1920 (str.1-64) - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1930 (str.65-103) (5225577)
 • Šaľa, Tešedíkovo, Šaľa, Pered

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tešedíkovo (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1804-1822 (str.1-101) (5225577)
  • Krsty 1822-1832 (str.100-185) - Úmrtia 1804-1832 (str.201-322) - Rôzne záznamy 1872-1876 (str.327-364) - Manželstvá 1804-1831 (str.366-414) - Rôzne záznamy 1775-1824 (str.415-425) (5225480)
  • Krsty 1832-1854 (str.1-208b) - Narodení chlapci 1842 (str.209-211) (5225480)
  • Krsty 1855-1864 (str.1b-79b) - Rôzne záznamy (str.81-85) (5225480)
  • Krsty 1865-1871 (str.1a-119b) (5225480)
  • Nové sfilmovanie: Manželstvá 1862 (str.78a, začiatok filma) - Manželstvá 1832-1864 (str.1-83b) (5225480)
  • Manželstvá 1865-1878 (str.1a-59b) (5225480)
  • Úmrtia 1832-1849 (str.1-111) (5225480)
  • Úmrtia 1849-1854 (str.110-174b) - Narodení chlapci 1836 (str.176-178) (5225578)
  • Úmrtia 1855-1864 (str.1a-55b) (5225578)
  • Úmrtia 1865-1874 (str.1a-119b) (5225578)
  • Inv. č. 2326 Krsty 1871-1873 (4630099)
  • Inv. č. 2326 (pokrač.) Krsty 1873-1876 (4629810)
  • Inv. č. 2327 Krsty 1876-1888 - Konvertiti 1881-1936 (4629810)
  • Inv. č. 2328 Krsty 1888-1895 (4629810)
  • Inv. č. 2329 Manželstvá 1879-1896 (4629810)
  • Inv. č. 2330 Úmrtia 1874-1876 (4629810)
  • Inv. č. 2330 (pokrač.) Úmrtia 1876-1882 (4629811)
  • Inv. č. 2331 Úmrtia 1883-1895 (4629811)
 • Komárno, Tôň, Komárno, Tôň

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tôň (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1790-1895 (str.1-153a) - Manželstvá 1793-1898 (str.154-201a) - Úmrtia 1790-1895 (str.202-262a) (5225578)
 • Topoľčany, Topoľčany, Topoľčany, Topoľčany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Topoľčany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1669-1736 (str.4-39) - Krsty 1665-1767 (str.47-420) - Úmrtia 1669-1683 (str.423-445) (5225578)
  • Úmrtia 1683-1767 (str.444-579) - Rôzne záznamy 1719-1727 (str.591-600) - Manželstvá 1669-1767 (str.601-692) - Rôzne záznamy 1754-1759 (str.701-717) - Birmovaní 1740, 1689-1753 (str.719-757, 763-778) - Rôzne záznamy 1725-1763 (str.785-812) (5225579)
  • Krsty 1768-1837 (str.5-532) - Úmrtia 1768-1828 (str.533-782) - Manželstvá 1768-1837 (str.783-954) - Rôzne záznamy 1775-1827 (str.971-973) - Birmovaní 1837 (str.974-1018) (5225579)
  • Krsty 1838-1852 (str.1-177) - Úmrtia 1843-1852 (str.312-435) - Manželstvá 1838-1852 (str.588-635) (5225580)
  • Úmrtia 1829-1843 (str.1-67) - Konvertiti 1850-1887 (str.68-70) - Birmovaní 1869-1888 (str.74-132) - Zmiešané manželstvá 1825-1889 (str.184a-187) - Birmovaní 1854-1863 (str.201-358) - Zmiešané manželstvá 1860-1863 (str.361-366) (5225580)
  • Krsty 1853-1869 (str.2-711) (5225580)
  • Krsty 1869-1871 (str.710-795) (5225581)
  • Manželstvá 1853-1868 (str.1a-118b) (5225581)
  • Úmrtia 1853-1871 (str.2-791) (5225581)
  • Krsty 1871-1876 (str.2-251) (5225581)
  • Krsty 1876-1887 (str.250-787) (5218533)
  • Krsty 1887-1893 (str.1-354) (5218533)
  • Krsty 1894-1895 (str.1-98) (5218533)
  • Úmrtia 1871-1878 (str.2-299) (5218533)
  • Úmrtia 1878-1887 (str.298-797) (5218542)
  • Úmrtia 1888-1893 (str.1a-143b) (5218542)
 • Zlaté Moravce, Topoľčianky, Zlaté Moravce, Topoľčianky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Topoľčianky (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1756-1770 (str.1-108) - Manželstvá 1757-1770 (str.163-195) - Úmrtia 1757-1770 (str.199-260) (5218542)
  • Krsty 1771-1807 (str.1-241) (5218542)
  • Krsty 1807-1813 (str.240-296) - Manželstvá 1771-1814 (str.297-389) - Úmrtia 1771-1814 (str.405-602) (5218534)
  • Krsty 1813-1843 (str.1-212) (5218534)
  • Manželstvá 1814-1843 (str.1-68) - Birmovaní 1894 (str.69-106) (5218534)
  • Úmrtia 1814-1843 (str.2-164) (5218534)
  • Krsty 1843-1873 (str.1-431) (5218534)
  • Krsty 1873-1874 (str.430-457) (5218535)
  • Úmrtia 1843-1877 (str.1-434) (5218535)
  • Krsty 1875-1884 (str.1a-202b) (5218535)
  • Krsty 1885-1895 (str.1a-217a) (5218535)
  • Manželstvá 1843-1851 (str.1-31) (5218535)
  • Manželstvá 1851-1895 (str.30-172) (5362604)
  • Úmrtia 1878-1895 (str.1a-245a) (5362604)
  • Zoznam krstov A-Ž 1824-1887 (str.1-165) (5362604)
  • Zoznam krstov A-Ž 1885-1947 (str.1-140) (5362604)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1838-1949 (str.1-81) (5362604)
  • Zoznam úmrtí A-K 1878-1947 (str.1-51) (5362604)
  • Zoznam úmrtí K-Ž 1878-1947 (str.50-109) (5218536)
 • Levice, Trávnica, Vráble, Fíš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trávnica (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1730-1741 (str.1-48) - Manželstvá 1711-1750 (str.49-102) - Úmrtia 1711-1750 (str.165-245) - Rôzne záznamy 1773-1783 (str.246-312) (5218536)
  • Krsty 1741-1827 (str.1-444) - Manželstvá 1751-1827 (str.449-536) - Úmrtia 1751-1818 (str.555-672) - Krsty 1742-1743 (str.673-676) - Úmrtia 1818-1827 (str.677-703) (5218536)
  • Krsty 1828-1852 (str.1-157) - Zoznam krstov A-Ž 1828-1852 (str.158-181), 1852-1865 (str.181-194), 1800-1827 (str.194-222), 1866-1869 (str.222-226) - Zoznam birmovaných A-Ž 1865-1894 (str.285-318, 320) - Konvertiti 1865-1939 (str.319) - Zoznam krstov A-R 1822-1828 (str.323-348) (5218536)
  • Manželstvá 1828-1852 (str.1-36), 1865-1878 (str.37-41) - Zoznam manželstiev A-Ž 1828-1852 (str.59-66), 1852-1866 (str.66-69) - Krsty 1865-1878 (str.139-150) (5218537)
  • Úmrtia 1828-1852 (str.1-129) - Zoznam úmrtí A-Ž 1828-1852 (str.130-168), 1852-1864 (str.169-190) (5218537)
  • Krsty 1852-1870 (str.1a-200) (5218537)
  • Krsty 1870-1882 (str.1a-192b) (5218537)
  • Krsty 1882-1894 (str.1a-133b) (5218537)
  • Krsty 1894-1900 (str.133a-197b) (5218538)
  • Manželstvá 1852-1888 (str.1a-94b) (5218538)
  • Manželstvá 1889-1919 (str.1a-100b) (5218538)
  • Úmrtia 1852-1871 (str.1a-191b) (5218538)
  • Úmrtia 1871-1886 (str.1a-187b) (5218538)
  • Úmrtia 1887-1889 (str.1a-20b) (5218538)
  • Úmrtia 1889-1932 (str.20a-283b) (5218539)
  • Zoznam krstov A-Ž 1870-1885 (str.1-49), 1906-1928 (str.50-74), 1928-1935 (str.74-86) (5218539)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1867-1935 (str.1-25) (5218539)
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1871-1888, (str.1-16), 1889-1895, (str.17-23), 1896-1935, (str.23-63) - Rôzne záznamy 1711-1931 (str.64-77) (5218539)
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1870 (7784349)
 • Komárno, Trávnik, Komárno, Fíš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trávnik (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1083 Krsty 1874-1896 (str.1a-61a) (5218539)
  • Inv. č. 1085 Manželstvá 1874-1946 (str.1a-49b) (5218539)
  • Inv. č. 1088 Úmrtia 1874-1898 (str.1a-49b) (5218539)
  • Inv. č. 2356 Krsty 1768-1841 - Manželstvá 1769-1846 - Úmrtia 1768-1846 - Krsty 1841-1846 - Rôzne záznamy 1778 (4629822)
  • Inv. č. 2357 Krsty 1847-1873 - Manželstvá 1847-1873 - Úmrtia 1847-1873 (4629822)
 • Šaľa, Trnovec nad Váhom, Šaľa, Trnovec nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trnovec nad Váhom (Šala)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1725-1747 (str.1-132) - Manželstvá 1725-1754 (str.133-162) - Krsty 1747-1751 (str.163-192) - Úmrtia 1725-1735 (str.193-200) (5218539)
  • Úmrtia 1741-1745 (str.201-202), 1750-1754 (str.202-210) - Krsty 1751-1754 (str.211-235) - Rôzne záznamy 1746-1750 (str.236-242) (5218540)
  • Krsty 1741-1772 (str.1-254) (5218540)
  • Krsty 1786-1835 (str.1-276) (5218540)
  • Krsty 1836-1870 (str.3-374b) (5218540)
  • Manželstvá 1741-1788 (str.1-131) (5218540)
  • Manželstvá 1788-1831 (str.130-237) - Zmiešané manželstvá 1788-1801 (str.244) (5218541)
  • Úmrtia 1741-1813 (str.1-252), chýbajú záznamy z rokov 1756 a 1757 (5218541)
  • Úmrtia 1813-1870 (str.1-342b) (5218541)
  • Inv. č. 2468 Krsty 1871-1882 (4630331)
  • Inv. č. 2469 Krsty 1883-1895 (4630331)
  • Inv. č. 2470 Manželstvá 1832-1906 (4630331)
  • Inv. č. 2471 Úmrtia 1871-1885 (4630105)
  • Inv. č. 2472 Zoznam krstov A-Ž (1800-1907) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1913) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1909) (4630105)
 • Prievidza, Tužina, Prievidza, Tužina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tužina (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1684-1731 (str.1-208) - Manželstvá 1685-1731 (str.209-254), žiadny záznam z rokov 1689,1729,1730 - Úmrtia 1685-1731 (str.255-343) (5218541)
  • Krsty 1731-1755 (str.1-71) (5218541)
  • Krsty 1755-1784 (str.70-178) - Manželstvá 1731-1777 (str.179-212) - Úmrtia 1732-1785 (str.213-318) (5218752)
  • Krsty 1784-1842 (str.1-395) - Úmrtia 1785-1842 (str.396-762) (5218752)
  • Krsty 1843-1853 (str.1-126b) (5218752)
  • Krsty 1853-1858 (str.1a-44b) (5218752)
  • Manželstvá 1777-1815 (str.1-51) (5218752)
  • Manželstvá 1814-1842 (str.50-110) (5218753)
  • Manželstvá 1843-1861 (str.1-50b) (5218753)
  • Úmrtia 1843-1857 (str.1-171) (5218753)
  • Krsty 1859-1889 (str.1a-523b) (5218753)
  • Krsty 1890-1895 (str.1a-99b) (5218753)
  • Manželstvá 1862-1877 (str.1a-43b) (5362605)
  • Manželstvá 1878-1913 (str.1a-99b) (5362605)
  • Úmrtia 1858-1884 (str.1-201b) (5362605)
  • Úmrtia 1884-1919 (str.1a-360b) (5362605)
  • Úmrtia 1919-1924 (str.360a-398b) (5218754)
 • Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uhrovec (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1740-1786 (str.1-309) - Manželstvá 1741-1859 (str.317-490), 1863 (str.493-494) - Úmrtia 1741-1786 (str.513-693) (5218757)
  • Krsty 1787-1859 (str.1-192b) - Manželstvá 1787-1788 (str.193) - Úmrtia 1787-1859 (str.194-374b) (5218757)
  • Úmrtia 1860-1876 (str.1-93) - Manželstvá 1860-1877 (str.95-126) - Krsty 1860-1866 (str.135-190) (5218757)
  • Krsty 1866-1877 (str.189-260) (5218758)
  • Krsty 1878-1895 (str.2-147) (5218758)
  • Manželstvá 1878-1895 (str.1-46) (5218758)
  • Úmrtia 1876-1895 (str.1-96) (5218758)
 • Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (a.v.). Farský úrad Uhrovec (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1732-1775 (str.1-68) - Krsty 1732-1775 (str.69-457) - Úmrtia 1753-1775 (str.458-484) - Zoznam príslušníkov cirkev 1775 (str.485-489) (5218758)
  • Krsty 1776-1805 (str.1-381) (5218758)
  • Krsty 1805-1807 (str.380-396) - Manželstvá 1776-1807 (str.397-493) - Úmrtia 1776-1807 (str.497-587) (5218759)
  • Krsty 1807-1871 (str.1-394) - Birmovaní 1871-1929 (str.395-466) - Manželstvá 1808-1871 (str.467-572b), 1920-1925 (str.573a-587b) - Úmrtia 1808-1813 (str.588-600) (5218759)
  • Úmrtia 1812-1871 (str.599-796) (5218760)
  • Krsty 1872-1910 (str.1a-284b) (5218760)
  • Manželstvá 1872-1919 (str.1a-94b) - Úmrtia 1872-1889 (str.95a-220b) (5218760)
  • Úmrtia 1889-1905 (str.220a-331b) (5225477)
 • Topoľčany, Urmince, Topoľčany, Urmince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Urmince (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1736 (str.1-143) - Manželstvá 1710-1725 (str.144-169), 1729-1736 (str.170-178) - Úmrtia 1705-1736 (str.180-252) - Krsty 1736 (str.253-254) (5225477)
  • Krsty 1736-1829 (str.1a-287) - Birmovaní 1802 (str.289-296) - Manželstvá 1736-1829 (str.311-459) - Úmrtia 1736-1829 (str.517-701) (5225477)
  • Krsty 1829-1843 (str.1-62) - Birmovaní 1863,1842,1860 (str.63-74) - Manželstvá 1830-1843 (str.75-100) - Birmovaní 1854 (str.101-108) - Úmrtia 1830-1843 (str.109-155) (5225477)
  • Krsty 1843-1847 (str.1-31) (5225477)
  • Krsty 1847-1854 (str.30-78) - Manželstvá 1843-1854 (str.167-186), 1875 (208-209) - Úmrtia 1875 (str.230-231), 1843-1854 (str.249-305) (5218761)
  • Krsty 1854-1887 (str.1a-191b) (5218761)
  • Manželstvá 1855-1886 (str.1a-47b) - Úmrtia 1854-1870 (str.48a-141b) (5218761)
  • Krsty 1870-1887 (str.1a-93b) - Manželstvá 1870-1887 (str.94a-124b) - Úmrtia 1870-1887 (str.125a-194b) (5218761)
  • Krsty 1887-1891 (str.1a-30b) (5218761)
  • Krsty 1891-1910 (str.30a-263b) (5219617)
  • Manželstvá 1887-1895 (str.1a-18b) (5219617)
  • Úmrtia 1870-1924 (str.1a-251b) (5219617)
 • Nitra, Lúčnica nad Žitavou, Vráble, Vajka nad Žitavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vajka nad Žitavou (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1856 (str.1-196b) - Zoznam krstov A-Ž 1830-1875 (str.198-251) - Manželstvá 1787-1846 (str.364-410) (5219617)
  • Manželstvá 1846-1856 (str.409-426) - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1875 (str.428-449) - Úmrtia 1787-1856 (str.626-754) - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1875 (str.756-802) (5218762)
  • Krsty 1857-1875 (str.1a-78b) - Úmrtia 1857-1875 (str.79a-152b) (5218762)
  • Krsty 1874-1912 (str.1a-142b), dodatočné zápisy krstov z rokov 1852 a 1882 (str.143 a-b) (5218762)
  • Manželstvá 1857-1908 (str.1a-46b) - Úmrtia 1876-1907 (str.47a-140b) (5218762)
 • Prievidza, Valaská Belá, Prievidza, Valaská Belá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Valaská Belá (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1866-1874 (str.1a-80b) (5218762)
  • Krsty 1874-1896 (str.80a-318a) (5218763)
  • Manželstvá 1866-1895 (str.1a-125a) (5218763)
  • Úmrtia 1866-1895 (str.1a-241a) (5218763)
  • ()
  • Vol.Nr.194-A Krsty 1783-1825 - Manželstvá 1783-1820 - Úmrtia 1783-1825 (4946485)
  • Vol.Nr.194-B Krsty, manželstvá, úmrtia 1826-1865 - Birmovaní 1842 - Birmovaní 1853 (4946485)
 • Zlaté Moravce, Velčice, Zlaté Moravce, Velčice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Velčice (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1742-1785 (str.3-121) (5218763)
  • Krsty 1785-1799 (str.120-183) - Manželstvá 1742-1800 (str.185-246) - Úmrtia 1742-1812 (str.247-362) - Konvertiti 1740-1789 (str.364) (5218764)
  • Úmrtia 1813-1838 (str.1-82) - Krsty 1800-1838 (str.85-256) (5218764)
  • Krsty 1839-1873 (str.1-374) (5218764)
  • Manželstvá 1801-1880 (str.1-165b) (5218764)
  • Úmrtia 1839-1860 (str.1-130b) (5218764)
  • Úmrtia 1860-1875 (str.130a-231b) (5218765)
 • Nové Zámky, Maňa, Nové Zámky, Velká Maňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Maňa (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1748-1805 (str.3-307) - Manželstvá 1748-1802 (str.309-376) - Konvertiti 1755-1806 (str.377-381) - Úmrtia 1748-1807 (str.385-567) (5218765)
  • Krsty 1805-1849 (str.1a-265) (5218765)
  • Krsty 1849-1852 (str.1-42) (5218765)
  • Krsty 1852-1863 (str.1a-95b) (5218765)
  • Manželstvá 1802-1813 (str.1-21) (5218765)
  • Manželstvá 1802-1849 (str.1-87) (5219618)
  • Manželstvá 1849-1852 (str.1-10) (5219618)
  • Manželstvá 1852-1872 (str.1a-44b) (5219618)
  • Úmrtia 1808-1849 (str.1-166) (5219618)
  • Úmrtia 1849-1852 (str.1-36) (5219618)
  • Úmrtia 1852-1856 (str.1a-47b) (5219618)
  • Krsty 1863-1873 (str.1a-111b) (5219618)
  • Krsty 1873-1895 (str.1a-253a) (5219618)
  • Manželstvá 1873-1882 (str.1a-30b) (5219618)
  • Manželstvá 1882-1918 (str.30a-132b) (5219619)
  • Úmrtia 1856-1878 (str.1a-195b) (5219619)
  • Úmrtia 1878-1913 (str.1a-193b) (5219619)
 • Partizánske, Partizánske, Topoľčany, Veľké Bielice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Bielice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1721-1807 (str.3-163) - Manželstvá 1721-1807 (str.165-208) - Úmrtia 1721-1807 (str.209-282) - Rôzne záznamy 1753-1798 (str.286-291) (5219619)
  • Krsty 1808-1826 (str.1-67) (5219619)
  • Krsty 1826-1852 (str.66-137) - Manželstvá 1808-1851 (str.139-180) - Birmovaní 1828,1836,1842,1851,1857 (str.243-279) - Úmrtia 1808-1852 (str.303-409), 1830 (str.567) (5219620)
  • Krsty 1852-1882 (str.1a-103a) - Manželstvá 1852-1883 (str.104a-124a) - Úmrtia 1852-1883 (str.125a-211a) (5219620)
  • Krsty 1883-1901 (str.1a-96b) - Manželstvá 1883-1900 (str.97a-116b) - Úmrtia 1883-1900 (str.117a-178b) (5219620)
 • Zlaté Moravce, Beladice, Zlaté Moravce, Veľké Chrašťany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chrašťany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1697-1755 (str.1a-210) - Manželstvá 1697-1708 (str.223-231), 1733-1739 (str.232-241), 1710-1732 (str.241-256), 1740-1755 (str.257-275) - Úmrtia 1706-1754 (str.313-378), 1754-1755 (str.301-303) - Zoznam krstov A-Ž 1697-1755 (str.393-430) - Zoznam (5219621)
  • Krsty 1756-1853 (str.1-507) (5219622)
  • Manželstvá 1756-1853 (str.1-143) (5219622)
  • Úmrtia 1756-1853 (str.1-365) - Zoznam úmrtí A-Ž 1756-1853 (str.1-52) (5219622)
  • Zoznam krstov A-Ž 1756-1853 (str.1-73) (5219622)
  • Krsty 1854-1863 (str.1a-77b) (5219622)
  • Krsty 1863-1881 (str.77a-248b) (5218767)
  • Krsty 1882-1895 (str.1a-93a) (5218767)
  • Manželstvá 1854-1891 (str.1a-78b) - Zoznam manželstiev A-Ž 1854-1891 (str.79-97), B,K,M,D 1874-1891 (str.98-103) (5218767)
  • Manželstvá 1892-1896 (str.1a-10a) (5218767)
  • Úmrtia 1854-1883 (str.1a-228b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1854-1883 (str.229-263) (5218767)
  • Úmrtia 1884-1897 (str.1a-61a) (5218768)
  • Zoznam krstov A-Ž 1854-1881 (str.1-34) (5218768)
 • Nitra, Veľké Chyndice, Vráble, Veľké Chyndice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chyndice (Vrable)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1749-1800 (str.1-205) - Úmrtia 1733-1740 (str.215-222) - Manželstvá 1739-1751 (str.223-239), 1796-1800 (str.241-250), 1750-1796 (str.251-314) - Úmrtia 1749-1801 (str.315-413) - Rôzne záznamy 1756-1779 (str.415-453) (5218768)
  • Krsty 1801-1833 (str.1-240) - Manželstvá 1801-1830 (str.241-307) - Úmrtia 1801-1834 (str.309-448) (5218768)
  • Krsty 1834-1853 (str.1-140b) (5218768)
  • Krsty 1853-1872 (str.140a-287b) (5218769)
  • Úmrtia 1835-1877 (str.1-255b) (5218769)
  • Zoznam krstov A-Ž 1834-1870 (str.1-39) (5218769)
  • Krsty 1873-1895 (str.1a-119b) (5218769)
  • Manželstvá 1831-1895 (str.1-139a) (5218769)
  • Úmrtia 1878-1890 (str.1a-50b) (5218769)
  • Úmrtia 1890-1934 (str.50a-244b) (5218770)
 • Nitra, Janíkovce, Nitra, Janíkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Janíkovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1701-1787 (str.1-464) - Úmrtia 1703-1811 (str.471-868) - Manželstvá 1708-1787 (str.871-979) - Úmrtia 1811-1812 (str.980-981) (5218770)
  • Úmrtia 1811-1836 (str.980-1096) (5218472)
  • Krsty 1787-1856 (str.1-388b) - Manželstvá 1787-1836 (str.392-460) (5218472)
  • Rôzne záznamy 1839-1840 (str.1-7) - Manželstvá 1837-1856 (str.1-42b) - Úmrtia 1837-1856 (str.52-191b) (5218472)
  • Krsty 1857-1878 (str.1a-197b) (5218472)
  • Krsty 1878-1882 (str.1a-40b) (5218472)
  • Krsty 1882-1897 (str.40a-198b) - Konvertiti 1895 (str.199) (5219510)
  • Manželstvá 1857-1902 (str.1a-99b) (5219510)
  • Úmrtia 1857-1878 (str.1a-196b) (5219510)
  • Úmrtia 1879-1904 (str.1a-197b) (5219510)
  • Zoznam krstov A-Ž 1787-1949 (str.1-168) (5219523)
 • Komárno, Veľké Kosihy, Komárno, Veľké Kosihy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Kosihy (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov A-Ž 1787-1790 (str.5-8) - Krsty 1788-1852 (str.20-174) - Zoznam krstov A-Ž 1808-1852 (str.176-210) - Úmrtia 1842-1852 (str.213-248) - Zoznam krstov A-Ž 1830-1863 (str.249-313) - Úmrtia 1787-1841 (str.315-386) - Manželstvá 1788-1852 (str.387-435) - Konvertiti 1801-1802 (str.452) (5219523)
  • Krsty 1853-1893 (str.1a-144b) - Konvertiti 1869-1907 (str.145-146) (5219523)
  • Krsty 1893-1910 (str.1a-98b) (5219523)
  • Manželstvá 1853-1910 (str.1a-46b) (5219523)
  • Úmrtia 1853-1876 (str.1a-60b) (5219523)
  • Úmrtia 1876-1910 (str.60a-136b) (5219530)
 • Komárno, Veľké Kosihy, Komárno, Veľké Kosihy

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľké Kosihy (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1713-1728, 1738-1828 (str.3-306) - Manželstvá 1713-1719, 1745-1828 (str.309-401) - Úmrtia 1713-1722, 1738-1828 (str.402-511) (5219530)
  • Krsty 1828-1890 (str.1-104b) - Manželstvá 1828-1890 (str.105-143b) - Úmrtia 1828-1890 (str.144-207b) (5219530)
  • Krsty 1891-1915 (str.1a-49b) - Manželstvá 1891-1915 (str.50a-60b) - Úmrtia 1891-1915 (str.61a-93b) (5219530)
 • Levice, Veľké Krškany, Levice, Veľké Krškany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Krškany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1799-1834 (str.1-141) (5219530)
  • Krsty 1834-1852 (str.140-207) - Zoznam krstov A-Ž 1799-1829 (str.223-233) - Úmrtia 1799-1852 (str.235-359) - Zoznam úmrtí A-Ž 1799-1829 (str.453-464) - Manželstvá 1799-1852 (str.467-520) - Birmovaní 1842 (str.541-582) - Zoznam manželstiev (5219537)
  • Krsty 1852-1886 (str.1a-138b) - Manželstvá 1852-1893 (str.139a-191b) - Úmrtia 1852-1894 (str.192a-323b) (5219537)
  • Krsty 1887-1895 (str.1a-54b) - Úmrtia 1895-1896 (str.55a-58a) (5219537)
 • Levice, Veľké Ludince, Parkan, Veľké Ludince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ludnice (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1734-1757 (str.1-45) - Krsty 1731-1735 (str.49-62), 1744-1745 (str.63-64), 1732-1733 (str.65-66), 1735-1757 (str.67-168) - Manželstvá 1731-1757 (str.173-201) - Rôzne záznamy 1730-1753 (str.202-203) (5219571)
  • Krsty 1757-1783 (str.3-222) - Manželstvá 1757-1783 (str.247-318) - Úmrtia 1758-1783 (str.379-490) - Konvertiti 1761-1781 (str.587-593) (5219571)
  • Krsty 1780-1801 (str.1-131) (5219571)
  • Krsty 1800-1836 (str.130-312) - Zoznam krstov A-Ž 1823-1831 (str.317-335, 343) (5219576)
  • Krsty 1837-1865 (str.2-318b) (5219576)
  • Úmrtia 1780-1842 (str.1-284) - Zoznam úmrtí A-Ž 1823-1826 (str.285-301) - Úmrtia 1842-1857 (str.303-413) (5219576)
  • Krsty 1866-1876 (str.1a-130b) (5219576)
  • Krsty 1876-1890 (str.130a-291b) (5218471)
  • Manželstvá 1780-1883 (str.1-206b) (5218471)
  • Úmrtia 1858-1877 (str.1a-200b) (5218471)
  • Úmrtia 1878-1895 (str.1a-99a) - Manželstvá 1883-1895 (str.100a-141a) (5218471)
  • Manželstvá 1895 (str.141a) - Krsty 1891-1895 (str.142a-182a) (5219580)
 • Levice, Veľké Ludince, Parkan, Veľké Ludince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľké Ludince (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1824-1871 (str.1-56b) - Manželstvá 1824-1871 (str.57-90b) - Úmrtia 1824-1871 (str.91-128b) - Rôzne záznamy 1827 (str.129-130) (5219580)
  • Krsty 1871-1882 (str.1a-27b) - Manželstvá 1871-1887 (str.29a-40b), 1951-1953 (str.41a-43b) - Úmrtia 1871-1883 (str.44a-62b) - Krsty 1882-1953 (str.63a-187b) - Manželstvá 1887-1951 (str.188a-228b) - Úmrtia 1883-1953 (str.229a-317b) (5219580)
 • Partizánske, Ostratice, Bánovce nad Bebravou, Veľké Ostratice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ostratice (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1830-1895 (str.1-82a) - Manželstvá 1830-1896 (str.83-110) - Úmrtia 1830-1897 (str.111-170) - Birmovaní 1830-1898 (str.171-201) (5219580)
 • Topoľčany, Veľké Ripňany, Nitra, Veľké Ripňany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ripňany (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1703-1715 (str.1-77) - Manželstvá 1712-1715 (str.79-84) - Krsty 1690-1703 (str.88-136) - Úmrtia 1690-1695 (str.147-153), 1700-1708 (str.153-161) (5219580)
  • Úmrtia 1706-1715 (str.160-174) - Manželstvá 1690-1698 (str.195-208) (5219587)
  • Krsty 1715-1755 (str.7-168) - Manželstvá 1716, 1724, 1729-1755 (str.169-204) - Úmrtia 1715-1718, 1729-1755 (str.207-262) - Konvertiti 1752-1755 (str.263-269) - Rôzne záznamy 1717-1755 (str.271) - Krsty 1726-1729, 1718 (str.272-274) (5219587)
  • Krsty 1751-1826 (str.1c-308) - Manželstvá 1751-1826 (str.311-417) - Úmrtia 1751-1826 (str.419-585) (5219587)
  • Krsty 1827-1882 (str.1-206b) (5219587)
  • Krsty 1881-1892 (str.1a-27b) (5219587)
  • Krsty 1892-1895 (str.27a-38a) (5219595)
  • Manželstvá 1827-1896 (str.1-70a) (5219595)
  • Úmrtia 1827-1896 (str.1-216a) (5219595)
 • Nitra, Veľký Cetín, Nitra, Veľký Cetín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Cetín (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1692-1715 (str.1-79) - Rôzne záznamy 1708,1715,1735 (str.80-82) (5225478)
  • Manželstvá 1692-1715 (str.3-27) - Manželstvá, neznámy rok (str.29-31) (5225478)
  • Krsty 1716-1735 (str.1-124) - Manželstvá 1715-1754 (str.125-220) - Úmrtia 1741-1756 (str.221-245), 1715-1740 (str.247-282) - Manželstvá 1755-1756 (str.285-290) (5225478)
  • Krsty 1735-1757 (str.1-221) - Manželstvá 1756-1757 (str.225-229) (5225478)
  • Krsty 1757-1784 (str.3-251) (5225478)
  • Krsty 1784-1804 (str.250-406) - Manželstvá 1757-1831 (str.407-574) - Historická spomienka 1831 (str.665-671) - Úmrtia 1757-1831 (str.683-921) - Pokračovanie: historická spomienka 1831 (str.921-924) (5219615)
  • Krsty 1804-1848 (str.1-134) - Zoznam krstov A-Ž 1822-1837 (str.135-144) (5219615)
  • Krsty 1849-1852 (str.1-17) (5219615)
  • Krsty 1804-1852 (str.1-234) - Konvertiti 1833-1851 (str.237) - Zoznam krstov A-Ž 1821-1840 (str.239-258) (5219615)
  • Neznámy zoznam (str.1-9) - Manželstvá 1832-1852 (str.17-68) - Zoznam manželstiev A-Ž 1832-1833 (str.97) - Úmrtia 1832-1852 (str.113-197) - Zoznam úmrtí A-Ž 1832-1833 (str.217-218) - Neznámy zoznam (str.229-236) (5219615)
  • Krsty 1852-1864 (str.1a-59b) - Manželstvá 1852-1864,1857 (str.65a-78b) (5219615)
  • Manželstvá 1864,1857 (str.78a-b) - Úmrtia 1852-1864 (str.115a-169b) - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev a úmrtí A-Ž 1852-1864 (str.179-223) (5219626)
  • Krsty 1852-1863 (str.2a-101b) - Manželstvá 1852-1864 (str.106a-141b) - Úmrtia 1852-1864 (str.174a-271b) - Zoznam krstov, zavretých manželstiev a úmrtí A-Ž 1852-1864 (str.275-319) (5219626)
  • Konvertiti 1882 (str.1a-b) - Krsty 1863-1864,1869 (str.2a-21b), 1880-1887 (str.22a-103b) (5219626)
  • Krsty 1865-1879 (str.1-293) - Manželstvá 1865-1868 (str.295a-303b) (5219626)
  • Manželstvá 1868-1883 (str.303a-342b) - Úmrtia 1865-1876 (str.343a-436b) (5219627)
  • Krsty 1888-1895 (str.1-149a) (5219627)
  • Krsty 1865-1895 (str.1-251a) - Manželstvá 1865-1895 (str.252a-283a) - Úmrtia 1865-1888 (str.284a-375b) (5219627)
  • Manželstvá 1883-1895 (str.1a-33a) (5219627)
  • Úmrtia 1876-1888 (str.1a-103b) (5219627)
  • Úmrtia 1889-1895 (str.1a-69a) (5219628)
 • Nitra, Veľký Lapáš, Nitra, Veľký Lapáš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Lapáš (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1856 (str.1-256b) - Manželstvá 1787-1856 (str.258-346b) - Úmrtia 1787-1848 (str.360-533) - Zoznam úmrtí A-Ž 1787-1801 (str.535-541) (5219628)
  • Krsty 1856-1883 (str.1a-195a) - Birmovaní 1865 (str.196-197) (5219628)
  • Krsty 1883-1892 (str.1a-106b) (5219628)
  • Krsty 1892-1900 (str.106a-201b) (5219629)
  • Manželstvá 1857-1897 (str.1a-75b) (5219629)
  • Úmrtia 1847-1892 (str.2-248b) (5219629)
  • Úmrtia 1893-1925 (str.1a-200b) (5219629)
  • Zoznam krstov A-P 1830-1900 (str.1-91) (5219629)
  • Zoznam krstov P-Ž 1830-1900 (str.90-134) (5219630)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1787-1879 (str.1-40) (5219630)
 • Šaľa, Vlčany, Šaľa, Farkašd

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vlčany (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 377 Úmrtia 1809-1878 (str.1-355) (5219630)
  • Inv. č. 2005 Zoznam úmrtí A-Ž 1809-1878 (str.1-42) (5219630)
  • Inv. č. 2668 Krsty 1809-1878 - Rôzne záznamy 1860-1878 - Birmovaní 1863 - Konvertiti 1809-1844 (4630159)
  • Inv. č. 2669 Krsty 1878-1886 (4630159)
  • Inv. č. 2669 (pokrač.) Krsty 1886-1895 (4630160)
  • Inv. č. 2670 Manželstvá 1809-1878 (4630160)
  • Inv. č. 2671 Manželstvá 1878-1897 (4630160)
  • Inv. č. 2672 Úmrtia 1878-1895 (4630160)
  • Inv. č. 2673 Zoznam krstov A-Ž (1809-1878) (4630160)
  • Inv. č. 2674 Zoznam krstov A-Ž (1878-1895) (4630160)
  • Inv. č. 2675 Zoznam úmrtí A-Ž (1878-1895) (4630160)
 • Šaľa, Vlčany, Šaľa, Farkašd

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Vlčany (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 855 Úmrtia 1783-1866 (str.3-298b) (Title board is labeled wrong) (5219630)
  • Inv. č. 855a Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1895 (str.1-398) - Štatistika 1783-1876 (str.422-427) (5219630)
  • Inv. č. 2676 Krsty 1783-1851 - Rôzne záznamy 1792 - Krsty 1851 - Rôzne záznamy 1838-1866 (4629409)
  • Inv. č. 2677 Krsty 1852-1867 (4629409)
  • Inv. č. 2677 (pokrač.) Krsty 1867-1890 (4630161)
  • Inv. č. 2678 Krsty 1891-1895 (4630161)
  • Inv. č. 2679 Rôzne záznamy 1810-1877 - Manželstvá 1783-1883 (4630161)
  • Inv. č. 2680 Manželstvá 1884-1895 (4630161)
  • Inv. č. 2681 Úmrtia 1867-1879 (4630161)
  • Inv. č. 2681 (pokrač.) Úmrtia 1879-1895 (4630162)
 • Komárno, Bátorove Kosihy, Parkan, Bátorove Kesy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bátorove Kesy (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1741-1767 (str.1-241) - Birmovaní 1760 (str.242) - Manželstvá 1741-1772 (str.243-323) - Úmrtia 1743-1757 (str.324-338) - Rôzne záznamy 1749, 1753 (str.339-344) (5219631)
  • Krsty 1777-1852 (str.1-337) - Konvertiti 1784-1863 (str.339-341) - Zmiešané manželstvá 1823-1880 (str.349-355) (5219631)
  • Úmrtia 1777-1860 (str.1b-276b) - Manželstvá 1777-1860 (str.280-391) (5219631)
  • Manželstvá 1861-1867 (str.1a-16b) - Úmrtia 1861-1868 (str.17a-61b) (5219631)
  • Krsty 1853-1856 (str.1a-30b) (5219631)
  • Krsty 1856-1873 (str.30a-191b) (5219632)
  • Konvertiti 1874-1888 (str.1) - Krsty 1873-1888 (str.1a-165b) (5219632)
  • Konvertiti 1893-1909 (str.1) - Krsty 1888-1895 (str.1a-80a) (5219632)
  • Manželstvá 1868-1910 (str.1a-134b) (5219632)
  • Úmrtia 1869-1878 (str.1a-110b) (5219632)
  • Úmrtia 1878-1899 (str.110a-326b) (5219633)
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1830-1899 (str.1-117) (5219633)
 • Komárno, Bátorove Kosihy, Parkan, Bátorove Kesy

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bátorove Kesy (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1786-1868 (str.1-246b) - Úmrtia 1786-1853 (str.247-323b) - Manželstvá 1786-1853 (str.325-407) (5219633)
  • Manželstvá 1854-1868 (str.1a-10b) - Úmrtia 1853-1868 (str.11a-27b) (5219633)
  • Manželstvá 1869-1896 (str.1a-28b) (5219633)
  • Krsty 1869-1888 (str.1a-85b) (5219633)
  • Krsty 1888-1895 (str.85a-115a) (5219634)
  • Úmrtia 1869-1895 (str.1a-104b) (5219634)
 • Levice, Hronovce, Želiezovce, Vozokany nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vozokany nad Hronom (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1838 (str.1-120) - Manželstvá 1784-1838 (str.121-196) - Úmrtia 1784-1839 (str.197-243) - Manželstvá 1838 (str.244-246) - Rôzne záznamy 1787-1839 (str.247-286) (5219634)
 • Nitra, Vráble, Vráble, Vráble

   Matrika
  • Židovská obec. Vráble (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1883 (str.1a-35b) - Rôzne záznamy 1871-1909 (str.36-56) - Manželstvá 1846,1851-1871 (str.57-75b) - Úmrtia 1851-1871 (str.76-88b) - Zoznam rodinný 1800+ (str.89-126) (5363620)
  • Narodení 1871-1885 (str.1a-56b) - Manželstvá 1871-1885 (str.57a-76b) - Úmrtia 1871-1885 (str.77a-102) (5363620)
  • Narodení 1886-1937 (str.1a-87b) - Manželstvá 1886-1937 (str.88a-114b) - Úmrtia 1886-1939 (str.115a-152b) (5363620)
  • Narodení 1881-1885 (str.1a-4b) (5363620)
 • Zvolen, Zvolen, Zvolen, Zvolen

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zvolen (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, Uzavreté manželstá, úmrtia 1634-1695 (5017043)
  • Krsty 1709-1729 (str.1-133) (5017043)
  • Krsty 1729-1730 (str.132-138) - Manželstvá 1704-1729 (str.139-242) - Úmrtia 1703-1730 (str.243-290) (5017044)
  • Birmovaní 1732 (str.1-3a) - Konvertiti 1730-1754 (str.3b-8) - Krsty 1730-1758 (str.1-251) - Manželstvá 1730-1758 (str.323-378) - Úmrtia 1730-1758 (str.491-564) (5017044)
  • Krsty 1758-1840 (str.1-692) - Manželstvá 1792-1800 (str.990) (5017044)
  • Manželstvá 1792-1828 (str.990-997) - Zoznam krstov A-Ž 1758-1840 (str.1000-1107) (5017045)
  • Krsty 1841-1842 (str.1-10) (5017045)
  • Krsty a zoznam 1843-1886 (str.1-441) (5017045)
  • Krsty a zoznam 1887-1894 (str.1-167) (5017045)
  • Krsty 1895 (str.1-18) (5017045)
  • Manželstvá 1758-1842 (str.1-252) - Rôzne záznamy 1777-1823 (str.469-555) (5017045)
  • Manželstvá 1843-1871 (str.1-50) (5017045)
  • Manželstvá 1871-1889 (str.50-185) - Zoznam manželstiev A-Ž 1843-1889 (str.187-201) (5017046)
  • Manželstvá 1890-1895 (str.1-35) (5017046)
  • Úmrtia 1758-1842 (str.1-592) - Rôzne záznamy 1778-1781 (str.600-607) (5017046)
  • Úmrtia 1843-1888 (str.1-282) - Zoznam úmrtí A-Ž 1843-1888 (str.285-345) (5017046)
  • Úmrtia 1889-1895 (str.1a-93) (5017046)
  • Úmrtia a zoznam 1889-1895 (str.93a-191) (5017047)
 • Zvolen, Zvolen, Zvolen, Zvolen

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Zvolen (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1783-1804 (str.1-168) - Úmrtia 1784-1804 (str.1-65) - Manželstvá 1784-1804 (str.1-57) - Úmrtia 1784-1804 (str.309-365) (5017047)
  • Krsty 1805-1830 (str.1-182) - Úmrtia 1805-1830 (str.1-79) - Manželstvá 1805-1830 (str.1-76) (5017047)
  • Krsty 1830-1864 (str.1-415) (5017047)
  • Krsty 1864-1866 (str.414-491) (5017048)
  • Krsty 1867-1888 (str.1-359) (5017048)
  • Krsty 1889-1905 (str.1-319) (5017048)
  • Krsty 1905-1909 (str.319-403) (5017049)
  • Manželstvá 1830-1892 (str.1-302) (5017049)
  • Úmrtia 1830-1869 (str.1-370) (5017049)
  • Manželstvá 1893-1895 (str.1-17) (5017049)
  • Úmrtia 1870-1880 (str.1-154) (5017049)
  • Úmrtia 1880-1896 (str.154-333, 1-22) (5017050)
  • Zoznam A-Ž 1885 (str.1) - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1845-1910 (str.3-718) (5017050)
 • Zvolen, Zvolen, Zvolen, Zvolen

   Matrika
  • Židovská obec. Zvolen (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Narodení 1847-1885 (str.1-27) - Manželstvá 1869-1885 (str.1-18) - Úmrtia 1869-1885 (str.1-18) (5017050)
  • Narodení 1886-1942 (str.1-187) (5017050)
  • Manželstvá 1886-1942 (str.1-66) (5014224)
  • Úmrtia 1886-1944 (str.1-109) (5014224)
 • Nitra, Výčapy-Opatovce, Nitra, Výčapy-Opatovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Výčapy-Opatovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1866 (str.5-327b) - Manželstvá 1787-1855 (str.329-413) (5363620)
  • Krsty 1866-1888 (str.1a-94b) (5223196)
  • Krsty 1888-1924 (str.1a-297b) (5223196)
  • Manželstvá 1855-1913 (str.1a-81b), 1908-1916 (str.82-91) (5223196)
  • Úmrtia 1886-1894 (str.1a-57b) (5223196)
  • Úmrtia 1895-1913 (str.1a-79b) (5223196)
  • Rôzne záznamy 1849-1863 (str.1-84) (5223196)
  • Rôzne záznamy 1859-1863 (str.83-91) - Zoznam krstov A-Ž 1787-1947 (str.92-215) - Zoznam úmrtí A-Ž 1787-1947 (str.216-270) - Zoznam manželstiev A-Ž 1787-1947 (str.271-296) - Rôzne záznamy 1885-1888 (str.297-299) (5223197)
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1860-1906 (str.1-97) (5223197)
 • Bánovce nad Bebravou, Vysočany, Bánovce nad Bebravou, Vysočany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysočany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1679-1740 (str.1-204) - Manželstvá 1679-1764 (str.205-278) - Úmrtia 1680-1765 (str.297-410) (5223197)
  • Krsty 1740-1825 (str.3-335) (5223197)
  • Krsty 1826-1874 (str.1-200b) (5223197)
  • Krsty 1874-1884 (str.200a-253b) - Birmovaní 1829,1836,1842,1851 (str.254-267) - Rôzne záznamy 1868-1895 (str.267-272) (5223198)
  • Krsty 1885-1895 (str.1a-85a) (5223198)
  • Úmrtia 1765-1855 (str.1-317b) - Manželstvá 1765-1882 (str.318-472b) (5223198)
  • Úmrtia 1855-1895 (str.1a-171a) (5223198)
 • Topoľčany, Závada, Topoľčany, Závada

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Závada (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1770 (str.1-232) (5223190)
  • Úmrtia 1726-1770 (str.1-74) - Manželstvá 1725-1770 (str.75-124) (5223190)
  • Krsty 1828 (str.1), 1768-1833 (str.3-183) - Zoznam krstov A-B 1768-1783 (str.185-187), 1821-1833 (str.237-243) - Úmrtia 1768-1793 (str.247-291) (5223190)
  • Úmrtia 1792-1833 (str.290-405) - Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1833 (str.411-417) - Manželstvá 1768-1833 (str.421-488) - Zoznam manželstiev A-Ž 1821-1833 (str.489-491) (5223191)
  • Krsty 1834-1864 (str.1-242b) - Birmovaní 1863-1892 (str.244-286) (5223191)
  • Manželstvá 1834-1863 (str.1-75) - Zoznam manželstiev A-Ž 1834-1843 (str.271-273) (5223191)
  • Úmrtia 1834-1864 (str.1-218b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1834-1843 (str.228-231) (5223191)
  • Krsty 1864-1888 (str.1-170) (5223191)
  • Krsty 1888-1890 (str.170-187) (5223192)
  • Krsty 1891-1895 (str.1a-44a) (5223192)
  • Manželstvá 1864-1896 (str.1a-52a) (5223192)
  • Úmrtia 1864-1893 (str.1a-181b) (5223192)
  • Úmrtia 1894-1895 (str.1a-13a) (5223192)
 • Nitra, Zbehy, Nitra, Zbehy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zbehy (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1709-1715 (str.28-51), 1716-1725 (str.53-104), 1725-1729 (str.3-27), 1731-1740 (str.125-156), 1740-1743 (str.115-123) - Manželstvá 1707-1714, 1716-1733 (str.163-202), 1734-1740 (str.157-162), 1737-1738 (str.175-176), 1741 (str.51, 114), 1742-1743 (str.124), 1743 (str.113) - Úmrtia 1707-1711, 1714 (str.203-211), 1716-1736 (str.213-261), 1738-1739 (str.172), 1739-1741 (str.211-212), 1741 (str.205), 1742-1743 (str.51-52) (5223192)
  • Krsty 1827-1852 (str.1-175b) (5223192)
  • Úmrtia 1827-1853 (str.1-169b) (5223192)
  • Krsty 1852-1875 (str.1a-233b) (5223193)
  • Krsty 1876-1885 (str.1a-119b) (5223193)
  • Krsty 1885-1895 (str.1a-201b) (5223193)
  • Manželstvá 1827-1876 (str.1-97b) (5223193)
  • Manželstvá 1876-1890 (str.1a-40b) (5223193)
  • Manželstvá 1890-1899 (str.40a-62a) (5223194)
  • Úmrtia 1853-1872 (str.1a-137b) (5223194)
  • Úmrtia 1872-1892 (str.1a-237b) (5223194)
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1801-1910 (str.1-131) (5223194)
 • Levice, Zbrojníki, Želiezovce, Fedvernek

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Fedvernek (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy (str.1-9) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1799 (str.10) - Rôzne záznamy 1655-1934 (str.11-13) - Krsty 1769-1866 (str.14-130b) (5223194)
  • Krsty 1866-1875 (str.130a-156b), 1875-1885 (str.161a-187b) - Úmrtia 1769-1886 (str.188-281b) - Krsty 1886 (str.282a-283b) - Manželstvá 1882-1886 (str.284a-286b), 1770-1882 (str.287-342b) (5223195)
  • Úmrtia 1887-1909 (str.2a-29a) - Krsty 1887-1909 (str.30a-64b) - Obnoviene viery 1903-1912 (str.65-74) - Manželstvá 1887-1909 (str.75a-89b) (5223195)
 • Komárno, Zemianska Olča, Komárno, Zemianska Olča

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Zemianska Olča (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1848-1877 (str.1-149b) (5223195)
  • Krsty 1878-1910 (str.1a-196b) (5223195)
  • Úmrtia 1848-1872 (str.1-60b) (5223195)
  • Úmrtia 1872-1876 (str.60a-81b) - Manželstvá 1856-1887 (str.82a-120) (5223199)
  • Manželstvá 1888-1950 (str.1a-80b) (5223199)
  • Úmrtia 1877-1925 (str.1a-197b) (5223199)
  • Inv. č. 2823 Krsty 1759-1787 - Manželstvá 1759-1787 - Úmrtia 1759-1787 (4639043)
  • Inv. č. 2824 Krsty 1788-1848 - Úmrtia 1788-1848 - Manželstvá 1788-1855 (4639043)
 • Nové Zámky, Zemné, Komárno, Zemné

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zemné (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1796-1857 (str.1-366b) - Zoznam krstov A-Ž 1797-1847 (str.368-394) (5223200)
  • Úmrtia 1847-1855 (str.1-37b) - Manželstvá 1853-1857 (str.40a-47b), 1797-1853 (str.49a-141b) - Úmrtia 1796-1847 (str.143-351) (5223200)
  • Krsty 1858-1885 (str.1a-250b) - Manželstvá 1858-1872 (str.251a-290b) (5223200)
  • Manželstvá 1872-1885 (str.290a-333b) (5223201)
  • Krsty 1886-1895 (str.1a-138b) (5223201)
  • Manželstvá 1886-1895 (str.1a-24b) (5223201)
  • Úmrtia 1855-1880 (str.1-137b) (5223201)
  • Úmrtia 1881-1889 (str.1a-133b) (5223201)
  • Úmrtia 1890-1895 (str.1a-70a) (5223201)
 • Komárno, Zlatná na Ostrove, Komárno, Zlatná na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Ref. Ker. Egyházban. Farský úrad Zlatná na Ostrove (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zlatná na Ostrove (Komárno)
  • Krsty 1827-1872 (str.1-126b) (5223201)
  • Krsty 1873-1882 (str.1-50) (5223201)
  • Krsty 1882-1906 (str.49-160) - Úmrtia 1873-1906 (str.161-276) - Manželstvá 1873-1906 (str.277-322) (5223202)
 • Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zlaté Moravce (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1842-1869 (str.1-423b) (5223202)
  • Krsty 1870-1879 (str.1a-190b) (5223202)
  • Krsty 1879-1888 (str.190a-368b) (5223203)
  • Krsty 1889-1895 (str.1a-109a) (5223203)
  • Manželstvá 1842-1896 (str.1-210b) (5223203)
  • Úmrtia 1866-1877 (str.1a-190b) (5223203)
  • Úmrtia 1877-1880 (str.190a-261b) (5223204)
  • Úmrtia 1881-1895 (str.1a-257a) (5223204)
 • Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce

   Matrika
  • Židovská obec. Zlaté Moravce (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1885 (str.1a-21b) - Úmrtia 1857-1885 (str.22a-28b) (5223204)
  • Narodení 1850-1885 (str.1a-39b) -Manželstvá 1871-1885 (str.40a-44b) - Úmrtia 1872-1885 (str.45a-50b) (5223204)
  • Narodení 1851-1885 (str.1a-27b) -Manželstvá 1856-1885 (str.28a-32b) - Úmrtia 1852-1885 (str.33a-43b) (5223204)
  • Narodení 1886-1911, 1916, 1621-1922, 1936 (str.1a-97b) (5223204)
 • Partizánske, Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žabokreky nad Nitrou (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1835 (str.1-171) (5223204)
  • Krsty 1834-1842 (str.170-184) - Manželstvá 1725-1842 (str.197-249) - Úmrtia 1725-1842 (str.265-374) - Birmovaní 1828,1836,1853,1860 (str.388-404) (5363649)
  • Krsty 1843-1851 (str.1-24) - Manželstvá 1843-1851 (str.83-90) - Úmrtia 1843-1851 (str.107-138) (5363649)
  • Krsty 1852-1873 (str.1-42b) - Manželstvá 1852-1873 (str.44a-59b) (5363649)
  • Krsty 1874-1923 (str.1a-183b) (5363649)
  • Manželstvá 1874-1953 (str.1a-78b) (5363649)
  • Úmrtia 1874-1952 (str.1a-162b) (5363649)
 • Partizánske, Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou, Partizánske, Ostratice, Bánovce nad Bebravou, Veľké Ostratice, Bánovce nad Bebravou, Vysočany, Bánovce nad Bebravou, Vysočany

   Matrika
  • Židovská obec. Žabokreky nad Nitrou (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1840-1869 (str.1-25) - Manželstvá 1840-1851 (str.26-30) (5363649)
  • Manželstvá 1849-1870 (str.29-40) - Úmrtia 1840-1869 (str.41-54) (5363650)
  • Narodení 1870-1874 (str.1a-4b) - Manželstvá 1871-1874 (str.5a-6b) - Úmrtia 1870-1874 (str.7a-8b) (5363650)
  • Narodení 1874-1885 (str.1a-29b) - Manželstvá 1874-1885 (str.30a-38b) - Úmrtia 1874-1885 (str.39a-54b) (5363650)
  • Narodení 1886-1942 (str.1a-88b) (5363650)
  • Manželstvá 1886-1942 (str.1a-37b) (5363650)
  • Úmrtia 1886-1944 (str.1a-54b) (5363650)
  • Samostatne vedená obec Malé Ostratice: Narodení 1844-1885 (str.1a-5b) - Manželstvá 1880 (str.6a-6b) - Úmrtia 1873-1878 (str.7a-7b); Samostatne vedená obec Veľké Ostratice: Narodení 1840-1885 (str.8a-14b) - Manželstvá 1884 (str.15a-15b) - Úmrtia 1 (5363650)
  • Zoznam narodených, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Ž 1840-1895 (str.1-201) (5363650)
 • Levice, Želiezovce, Želiezovce, Želiezovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želiezovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1735 (str.1) - Konvertiti 1768-1853 (str.2-5) - Rôzne záznamy 1730-1754 (str.8-23) - Krsty 1741-1764 (str.24-273) - Manželstvá 1741-1763 (str.274-326) - Úmrtia 1741-1763 (str.362-414) - Rôzne záznamy 1742-1762 (str.420-464) (5363650)
  • Krsty 1764-1811 (str.1-326) - Manželstvá 1764-1864 (str.328-529b) - Úmrtia 1764-1854 (str.530-860) - Zoznam krstov A-Ž 1764-1811 (str.1-22) - Zoznam manželstiev A-Ž 1764-1864 (str.23-44) - Zoznam úmrtí A-Ž 1764-1854 (str.45-80) (5225482)
  • Krsty 1812-1855 (str.1-326) - Zoznam krstov A-Ž 1812-1855 (str.1-19) (5225482)
  • Krsty 1856-1864 (str.1a-90b) - Zoznam krstov A-Ž 1856-1863 (str.1-7) (5225483)
  • Krsty 1864-1881 (str.1a-172) (5225483)
  • Zoznam krstov A-Ž 1882-1900 (str.1-11) - Krsty 1882-1895 (str.1a-140b) (5225483)
  • Manželstvá 1865-1895 (str.1a-84b) - Zoznam manželstiev A-Ž 1865-1900 (str.1-11) - Rôzne záznamy 1883-1897 (str.12-20) (5225483)
  • Úmrtia 1854-1866 (str.1a-100b) (5225483)
  • Úmrtia 1866-1873 (str.100a-166a) (5225484)
  • Úmrtia 1874-1885 (str.1a-124b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1874-1885 (str.125-135) (5225484)
  • Úmrtia 1886-1895 (str.1a-71b) - Zoznam úmrtí A-Ž 1886-1912 (str.72-82) (5225484)
 • Levice, Želiezovce, Želiezovce, Želiezovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická Ref. cirkev. Farský úrad Želiezovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1839-1875 (str.1-185) - Manželstvá 1839-1882 (str.187-263) - Krsty 1875-1882 (str.264-315b) - Úmrtia 1877-1882 (str.316-338b), 1839-1877 (str.340-407b) (5225484)
  • Krsty 1883-1905 (str.1-196) - Manželstvá 1883-1905 (str.197a-230b) (5225484)
  • Manželstvá 1905-1906 (str.230a-233b) - Úmrtia 1883-1902 (str.234a-292b) (5225485)
 • Levice, Žemberovce, Levice, Horné Žemberovce, Levice, Dolné Žemberovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žemberovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1844-1852 (str.1-37) - Zoznam krstov A-Ž 1844-1926 (str.38-158) (5225485)
  • Manželstvá 1844-1852 (str.1-13) - Zoznam manželstiev A-Ž 1844-1925 (str.17-143) (5225485)
  • Úmrtia 1844-1852 (str.1-31) - Zoznam úmrtí A-Ž 1844-1925 (str.32-167) (5225485)
  • Krsty 1852-1870 (str.1a-88b) - Manželstvá 1852-1870 (str.89a-110b) - Úmrtia 1852-1870 (str.111a-191b) - Rodinný zoznam 1864-1867 (str.192-199) (5225485)
  • Krsty 1871-1891 (str.1a-93b) - Manželstvá 1871-1891 (str.94a-116b) - Úmrtia 1871-1891 (str.117a-199b) (5225485)
  • Krsty 1892-1895 (str.1a-19b) (5225486)
  • Manželstvá 1892-1895 (str.1a-5b) (5225486)
  • Úmrtia 1892-1895 (str.1a-13b) (5225486)
 • Levice, Žemliare, Želiezovce, Žemliare

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žemliare (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1730-1947 (str.1-3) - Krsty 1731-1836 (str.3-237) - Manželstvá 1730-1837 (str.277-343) - Miešané manželstvá 1825 (str.347) - Úmrtia 1731-1826 (str.353-439) - Konvertiti 1762-1827 (str.440) - Rôzne záznamy 1762-1782 (str.441-451) - Úmrtia 1827-1837 (str.453-474) - Rôzne záznamy 1759-1778 (str.476-496) (5225486)
  • Krsty 1852-1884 (str.1-98b) - Manželstvá 1852-1884 (str.99-138b) - Krsty 1884 (str.139a-140b) - Úmrtia 1852-1884 (str.141-209b) - Člensky zoznam 1890 (str.210) (5225486)
  • Krsty 1885-1903 (str.1a-31b) - Manželstvá 1885-1903 (str.32a-44b) - Úmrtia 1885-1903 (str.45a-66b) - Birmovaní 1894,1902,1881 (str.67-78) (5225486)
 • Krupina, Žihárec, Šaľa, Žigard

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žihárec (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy 1728-1730 (str.1-5) - Krsty 1728-1770 (str.7-240) - Manželstvá 1729-1774 (str.241-301) (5225486)
  • Manželstvá 1773-1778 (str.300-309) - Úmrtia 1728-1778 (str.329-423) - Konvertiti 1729-1777 (str.457-462) - Krsty 1770-1778 (str.471-530) - Rôzne záznamy 1749-1752 (str.533-537) - Zoznam krstov A-Ž 1728-1778 (str.539-608) (5225487)
  • Krsty 1779-1826 (str.1a-271) - Manželstvá 1779-1826 (str.275-360) - Úmrtia 1779-1826 (str.363-531) - Konvertiti 1780-1853 (str.537-542) - Člensky zoznam (str.545-554) (5225487)
  • Krsty 1827-1850 (str.1-115) - Manželstvá 1827-1850 (str.119-160) - Rôzne záznamy 1848-1851 (str.163-173) - Konvertiti 1843-1885 (str.176-177) - Miešané manželstvá 1848-1881 (str.180-181) - Úmrtia 1827-1851 (str.185-264) - Zoznam krstov A-Ž 1827-1849 (5225487)
  • Inv. č. 2850 Krsty 1850-1887 - Zoznam krstov A-Ž (1850-1887) (4640162)
  • Inv. č. 2851 Krsty 1888-1895 (4640162)
  • Inv. č. 2852 Manželstvá 1850-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1850-1889) (4640162)
  • Inv. č. 2853 Úmrtia 1850-1863 (4640162)
  • Inv. č. 2853 Úmrtia 1863-1895 - Zoznam úmrtí A-Ž (1850-1889) (4640163)
 • Krupina, Žihárec, Šaľa, Žigard

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Žihárec (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1784-1855 (str.2-174b) - Manželstvá 1785-1830 (str.175-221) (5225487)
  • Manželstvá 1830-1855 (str.220-266b) - Úmrtia 1785-1855 (str.267-358b) (5225488)
  • Inv. č. 2854 Krsty 1855-1883 - Manželstvá 1855-1891 - Úmrtia 1855-1883 (4640163)
  • Inv. č. 2855 Krsty 1884-1895 (4640163)
  • Inv. č. 2856 Manželstvá 1892-1895 (4640163)
  • Inv. č. 2857 Úmrtia 1884-1891 (4640163)
  • Inv. č. 2857 (pokrač.) Úmrtia 1891-1896 (4640164)
 • Nitra, Žirany, Zlaté Moravce, Žirany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žirany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Prvé prijímanie 1869-1903 (str.1-3) - Rôzne záznamy 1762-1805 (str.4-6) - Krsty 1788-1865 (str.7-230b) - Úmrtia 1788-1865 (str.231-439b) - Rôzne záznamy 1869-1892 (str.440-456) - Manželstvá 1788-1865 (str.457-538) - Rôzne záznamy 1884-1909 (str.548-608) - Birmovaní 1828-1899 (str.609-634) - Rôzne záznamy 1893-1900 (str.640-645) (5225488)
  • Krsty 1866-1895 (str.1a-76a) (5225488)
  • Manželstvá 1866-1895 (str.1a-32a) (5225488)
  • Úmrtia 1866-1896 (str.1a-70a) - title board labelled wrong (5225488)
 • Myjava, Myjava, Myjava, Myjava

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1512 Krsty 1723-1729 (4528646)
  • Inv. č. 1513 Krsty 1783-1801 (4528646)
  • Inv. č. 1513 (pokrač.) Krsty 1801-1802 - Manželstvá 1783-1805 - Úmrtia 1783-1805 (4528723)
  • Inv. č. 1514 Krsty 1802-1841 - Manželstvá 1806-1835 - Úmrtia 1806-1841 - Manželstvá 1835-1839 (4528723)
  • Inv. č. 1514 (pokrač.) Manželstvá 1839-1841 (4528724)
  • Inv. č. 1515 Krsty 1842-1868 (4528724)
  • Inv. č. 1516 Krsty 1869-1882 (4528724)
  • Inv. č. 1516 (pokrač.) Krsty 1882-1889 (4528725)
  • Inv. č. 1517 Krsty 1889-1924 (4528725)
  • Inv. č. 1518 Manželstvá 1842-1878 (4528726)
  • Inv. č. 1519 Manželstvá 1879-1910 (4528726)
  • Inv. č. 1520 Úmrtia 1842-1851 (4528726)
  • Inv. č. 1520 (pokrač.) Úmrtia 1851-1872 (4528727)
  • Inv. č. 1521 Úmrtia 1872-1897 (4528727)
  • Inv. č. 1521 (pokrač.) Úmrtia 1897-1902 (4528647)
  • Inv. č. 1522 Zoznam krstov A-Ž (1783-1803) (4528647)
  • Inv. č. 1523 Zoznam krstov A-Ž (1803-1828) (4528647)
  • Inv. č. 1524 Zoznam krstov A-Ž (1829-1910) (4528647)
  • Inv. č. 1525 Zoznam úmrtí A-M (1851-1900) (4528647)
  • Inv. č. 1525 (pokrač.) Zoznam úmrtí M-Ž (1851-1900) (4528648)
 • Myjava, Myjava, Myjava, Myjava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1507 Krsty 1731-1756 (4528643)
  • Inv. č. 1507 (pokrač.) Krsty 1756-1763 - Manželstvá 1731-1778 - Úmrtia 1731-1774 (4528644)
  • Inv. č. 1508 Krsty 1763-1853 (4528644)
  • Inv. č. 1508 (pokrač.) Krsty 1853-1899 - Krsty 1779-1825 - Konvertiti 1909-1941 - Matricula apostatorum 1926-1949 - Birmovaní 1911-1941 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1887 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1822 - Birmovaní 1827-1836 - Birmovaní 1857 (4528645)
  • Inv. č. 1509 Úmrtia 1775-1871 - Manželstvá 1778-1933 (Do roku 1789 sú v matrike zapisovani evanjelici. Na konci matriky je súpis zmiešaných manželstiev uzavretých v r. 1778-1795.) (4528645)
  • Inv. č. 1510 Úmrtia 1871-1883 (4528645)
  • Inv. č. 1510 (pokrač.) Úmrtia 1883-1884 (4528646)
  • Inv. č. 1511 Úmrtia 1884-1924 (4528646)
 • Senica, Prietrž, Senica, Prietrž

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Prietrž (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1812 Krsty 1733-1782 - Manželstvá 1733-1782 - Úmrtia 1733-1783 (book binding says 1812, this is an error) (4628594)
  • Inv. č. 1813 Krsty 1783-1833 (4628594)
  • Inv. č. 1813 (pokrač.) Krsty 1833-1849 - Manželstvá 1783-1849 - Úmrtia 1783-1849 (4628595)
  • Inv. č. 1814 Krsty 1850-1902 - Manželstvá 1850-1902 - Úmrtia 1850-1902 (4628595)
  • Inv. č. 1815 Zoznam krstov A-Ž (1733-1783) (4628595)
  • Inv. č. 1816 Zoznam krstov A-Ž (1783-1829) (4628596)
 • Skalica, Gbely, Skalica, Gbely

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gbely (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 839 Krsty 1710-1773 (str.1-290) - Úmrtia 1710-1720 (str.291-315) (4528875)
  • Inv. č. 839 (pokrač.) Úmrtia 1720-1803 (str.314-504) - Manželstvá 1710-1780 (str.505-579) - Rôzne záznamy 1704-1759 (str.580-589) (4528944)
  • Inv. č. 840 Zoznam farárov 1774-1818 (str.1-2) - Krsty 1774-1824 (str.3-354) - Úmrtia 1803-1829 (str.355-475) - Manželstvá 1780-1843 (str.476-670) (4528944)
  • Inv. č. 841 Konvertiti 1831-1843 (str.1a) - Krsty 1824-1843 (str.1b-226) (4528944)
  • Inv. č. 842 Krsty 1843-1850 (str.1-107) (4528944)
  • Inv. č. 842 (pokrač.) Krsty 1850-1852 (str.106-127) - Manželstvá 1843-1851 (str.128-156) - Úmrtia 1843-1851 (str.157-274) (4528945)
  • Inv. č. 843 Krsty 1852-1869 (str.1-284b) (4528945)
  • Inv. č. 844 Krsty 1869-1884 (str.1-297) (4528945)
  • Inv. č. 845 Krsty 1884-1888 (str.1-67) (4528945)
  • Inv. č. 845 (pokrač.) Krsty 1888-1895 (str.67-180) (4528946)
  • Inv. č. 846 Manželstvá 1852-1904 (str.1-187) (4528946)
  • Inv. č. 847 Úmrtia 1830-1843 (str.1-160) (4528946)
  • Inv. č. 848 Úmrtia 1852-1869 (str.1-269) (4528946)
  • Inv. č. 849 Úmrtia 1870-1875 (str.1-87) (4528946)
  • Inv. č. 849 (pokrač.) Úmrtia 1875-1887 (str.87-294) (4528947)
  • Inv. č. 850 Úmrtia 1888-1923 (str.1-315) (4528947)
  • Inv. č. 851 Zoznam krstov A-Ž 1819-1881 (str.1-134) - Zoznam úmrtí A-Ž 1819-1881 (str.135-253) - Zoznam manželstiev A-Ž 1819-1881 (str.254-295) (4528947)
  • Inv. č. 852 Zoznam krstov A-Ž 1882-1927 (str.1-90) (4528947)
  • Inv. č. 852 (pokrač.) Zoznam krstov A-Ž 1927-1941 (str.90-112) - Zoznam úmrtí A-Ž 1901-1902, 1882-1901, 1882-1888 (str.113-146) - Zoznam manželstiev A-Ž 1882-1902 (str.147-156) (4528851)
 • Senica, Sobotište, Senica, Sobotište

   Matrika
  • Židovská obec. Sobotište (Senica)
  • Csongrád Megye Levéltár
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2101 Narodenia 1825-1855 (4628664)
  • Inv. č. 2102 Narodenia 1852-1885 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1852-1885 (4628664)
  • Inv. č. 2103 Narodenia 1886-1942 (4628664)
  • Inv. č. 2104 Manželstvá 1825-1839 - Narodení 1839-1855 (4628664)
  • Inv. č. 2105 Manželstvá 1886-1938 (4628664)
  • Inv. č. 2106 Úmrtia 1825-1855 (4628664)
  • Inv. č. 2107 Úmrtia 1886-1941 (4628664)
  • Inv. č. 2108 Narodenia 1834-1884 (4628664)
  • Inv. č. 2109 Zoznam narodených A-Ž (1834-1896) - Zoznam úmrtí A-Ž (1886-1894) - Zoznam manželstiev A-Ž (1886-1893) (4628664)
 • Malacky, Stupava, Stupava, Mást

   Matrika
  • Židovská obec. Stupava (Malacky)
  • inv. č. 2172 Narodenia 1790-1854 - Manželstvá 1849-1886 - Úmrtia 1849-1892 (4628686)
  • inv. č. 2173 Narodenia 1792-1887 (4628687)
  • inv. č. 2174 Narodenia 1886-1940 (4628687)
  • inv. č. 2175 Manželstvá 1852-1900 (4628687)
  • inv. č. 2176 Manželstvá 1886-1940 (4628687)
  • inv. č. 2177 Úmrtia 1852-1885 (4628687)
  • inv. č. 2178 Úmrtia 1886-1941 (4628687)
 • Skalica, Skalica, Skalica, Skalica

   Matrika
  • Židovská obec. Skalica (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2032 Narodenia 1833-1851 - Manželstvá 1833-1851 - Úmrtia 1833-1851 (4628645)
  • Inv. č. 2033 Narodenia 1851-1883 - Manželstvá 1851-1883 - Úmrtia 1851-1883 (4628645)
  • Inv. č. 2034 Narodenia 1884-1938 - Manželstvá 1884-1934 - Úmrtia 1884-1942 (4628645)
 • Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárno, Veľký Meder

   Matrika
  • Židovská obec. Veľký Meder (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.487 Narodenia 1769-1877 - Manželstvá 1852-1889 - Úmrtia 1851-1887 (4528541)
  • inv.č.488 Rodná kniha 1780-1862 (4528541)
  • inv.č.489 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1877-1885 (4528541)
  • inv.č.490 Narodenia 1886-1930 - Manželstvá 1886-1904 - Manželstvá 1921-1923 - Úmrtia 1886-1904 (4528542)
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

   Matrika
  • Židovská obec. Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Inv. č. 1158 Narodení 1874-1938 (5016895)
  • Inv. č. 1158A Narodení 1851-1874 (5016895)
  • Inv. č. 1159 Manželstvá 1852-1873 (5016895)
  • Inv. č. 1160 Manželstvá 1874-1943 (5016896)
 • Lučenec, Mašková, Lučenec, Mašková

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Mašková (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1800-1869 (str.1-78a) - Konvertiti 1781-1801 (str.79-84a) - Úmrtia 1800-1815 (str.1-29) (5016710)
  • Úmrtia 1814-1870 (str.28-175) - Krsty 1800-1870 (str.1-259) - Birmovaní 1876-1899 (bez číslá stran) (5016711)
  • Krsty 1870-1882 (str.254-284) - Manželstvá 1869-1881 (str.78b-89) - Úmrtia 1870-1881 (str.176-209) (5016711)
  • Krsty 1882-1895 (str.1-87b) - Manželstvá 1882-1895 (str.1-43b) - Úmrtia 1882-1895 (str.1-79a) (5016711)
 • Lučenec, Stará Halič, Lučenec, Stará Halič

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Halič (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1895 (5016910)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1895 (5016911)
  • Úmrtia 1873-1895 (str.88-282) (5016911)
 • Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Feledince, Jánošovce

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Rimavské Jánovce (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1780-1866 (5016896)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1897 (5016897)
 • Rimavská Sobota, Širkovce, Feledince, Širkovce

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Širkovce (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1763-1835 (str.1-130) - Manželstvá 1763-1834 (str.256-362) - Úmrtia 1763-1835 (str.364-444) (5017021)
  • Krsty 1835-1852 (str.1-27) - Manželstvá 1835-1851 (str.121-152) - Úmrtia 1835-1852 (str.241-269) (5017021)
  • Krsty 1852-1899 (str.2-126) - Manželstvá 1852-1902 (str.128-205) - Úmrtia 1892-1902 (str.212-231), 1852-1892 (str.254-377) (5017021)
 • Revúca, Tornaľa, Tornaľa, Tornaľa

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická reformovaná cirkev. Farský úrad Tornaľa (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1707-1745 (str.4b-13) - Krsty, úmrtia 1707-1749, manželstvá 1718-1723, 1725-1727 (str.15-51) - Krsty 1729-1786 (str.57-111) - Úmrtia 1729-1786 (str.163-199) - Manželstvá 1729-1786 (str.245-266) - Prvé prijímanie 1731-1786 (str.275-279) (5016922)
  • Krsty 1787-1852 (str.1-162) - Úmrtia 1787-1852 (str.183-358) - Manželstvá 1787-1841 (str.359-464) (5016922)
  • Krsty 1852-1870 (str.1-31) - Manželstvá 1842-1870 (str.1-48) - Úmrtia 1852-1870 (str.1-33) (5016922)
  • Krsty 1870-1900 (str.31-234), 1869-1877 (str.239-241) - Manželstvá 1891-1897 (str.242/93-112), 1870-1891 (str.70-92), 1871-1880 (str.52-70) (5016922)
  • Úmrtia 1870-1900 (str.34-107) (5016922)
 • Senica, Senica, Senica, Senica

   Matrika
  • Židovská obec. Senica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1944 Rodná kniha 1773-1862 - Narodenia 1783-1856 (4628625)
  • Inv. č. 1945 Narodenia 1820-1851 (4628625)
  • Inv. č. 1946 Narodenia 1842-1883 (4628625)
  • Inv. č. 1947 Narodenia 1851-1885 - Narodenia 1844-1875 (4628625)
  • Inv. č. 1948 Narodenia 1886-1937 (4629856)
  • Inv. č. 1949 Manželstvá 1844-1885 (4629856)
  • Inv. č. 1950 Manželstvá 1882-1883 (4629856)
  • Inv. č. 1951 Manželstvá 1886-1926 (4629856)
  • Inv. č. 1952 Úmrtia 1851-1885 (4629856)
  • Inv. č. 1953 Úmrtia 1882 (4629856)
  • Inv. č. 1954 Úmrtia 1886-1910 (4629856)
 • Myjava, Myjava, Myjava, Myjava

   Matrika
  • Židovská obec. Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1526 Narodenia 1849-1885 (4528648)
  • inv.č.1527 Narodenia 1886-1929 - Narodenia 1931-1933 - Narodenia 1935-1938 - Narodenia 1940-1941 (4528648)
  • inv.č.1528 Manželstvá 1847-1885 (4528648)
  • inv.č.1529 Manželstvá 1886-1923 - Manželstvá 1927 - Manželstvá 1931-1938 - Manželstvá 1941 (4528648)
  • inv.č.1530 Úmrtia 1847-1885 (4528648)
  • inv.č.1531 Úmrtia 1886-1942 (4528648)
  • Inv. č. 1532 Zoznam narodených 1834-1894 (4528648)
 • Banská Štiavnica, Vysoká, Banská Štiavnica, Vysoká

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysoká (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1572 Krsty 1743-1821 (5016602)
  • Vol. Nr. 1573 Uzavreté manželstvá 1743-1821 (5016602)
  • Vol. Nr. 1574 Úmrtia 1743-1821 (5016603)
  • Vol. Nr. 1575 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1821-1852 (5016603)
  • Vol. Nr. 1576 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1853-1872 (5016603)
  • Vol. Nr. 1577 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1872-1896 (5016604)
 • Čadca, Zacharovce, Rimavská Sobota, Zacharovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Zacharovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1587 Krsty, manželstvá, úmrtia 1756-1786 (5017042)
  • Vol. Nr. 1588 Krsty 1787-1895 (5017042)
  • Vol. Nr. 1589 Manželstvá 1787-1895 (5017094)
  • Vol. Nr. 1590 Úmrtia 1787-1895 (5017094)
 • Žarnovica, Žarnovica, Nová Baňa, Žarnovica

   Matrika
  • Židovská obec. Žarnovica (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1647 Narodení, manželstvá, úmrtia 1873-1895 (5014230)
  • Vol. Nr. 1648 Narodení 1873-1924 (5014230)
  • Vol. Nr. 1649 Manželstvá 1874-1895 (5014230)
  • Vol. Nr. 1650 Úmrtia 1874-1940 (5014230)
 • Modrý Kameň, Závada, Veľký Krtíš, Závada

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Závada (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1591 Krsty, manželstvá, úmrtia 1784-1841 (5017094)
  • Vol. Nr. 1592 Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1898 (5017094)
 • Brezno, Závadka nad Hronom, Brezno nad Hronom, Závadka nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Závadka nad Hronom (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1593 Krsty 1832-1871 - Úmrtia 1832-1862 - Uzavreté manželstvá 1832-1862 - Birmovaní 1862 (5017094)
  • Vol. Nr. 1594 Krsty 1872-1883 (5017094)
  • Vol. Nr. 1594 (pokrač.) Krsty 1883-1912 - Úmrtia 1888-1911 (5017043)
  • Vol. Nr. 1595 Úmrtia 1863-1888 - Uzavreté manželstvá 1863-1906 (5017043)
 • Modrý Kameň, Želovce, Veľký Krtíš, Želovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želovce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1651 Krsty, manželstvá, úmrtia 1805-1854 (5014230)
  • Vol. Nr. 1652 Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1870 (5014230)
  • Vol. Nr. 1652 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1870 (5014231)
  • Vol. Nr. 1653 Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1894 (5014231)
 • Veľký Krtíš, Želovce, Modrý Kameň, Želovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želovce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1654 Krsty, manželstvá, úmrtia 1744-1777 (5014231)
  • Vol. Nr. 1655 Krsty 1764-1864 (5014231)
  • Vol. Nr. 1655 (pokrač.) Krsty 1764-1864 (5014232)
  • Vol. Nr. 1656 Krsty 1865-1896 (5014232)
  • Vol. Nr. 1657 Manželstvá 1777-1895 (5014232)
  • Vol. Nr. 1658 Úmrtia 1777-1864 (5014232)
 • Rimavská Sobota, Žíp, Feledince, Žíp

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Žíp (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1664 Krsty 1786-1895 (5014233)
  • Vol. Nr. 1665 Manželstvá 1786-1895 (5014233)
  • Vol. Nr. 1666 Úmrtia 1786-1895 (5014233)
  • Vol. Nr. 1666 (pokrač.) Úmrtia 1786-1895 (5014234)
 • Zvolen, Zvolenská Slatina, Zvolen, Zvolenská Slatina

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Zvolenská Slatina (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1623 Krsty 1793-1859 (5014224)
  • Vol. Nr. 1624 Krsty 1860-1869 (5014224)
  • Vol. Nr. 1625 (missing volume) Manželstvá 1860-1871 (5014224)
  • Vol. Nr. 1626 Úmrtia 1857-1874 (5014224)
  • Vol. Nr. 1627 Krsty, manželstvá 1784-1830 (5014224)
  • Vol. Nr. 1627 (pokrač.) Krsty, manželstvá 1784-1830 (5014225)
  • Vol. Nr. 1628 Krsty 1819-1885 (5014225)
  • Vol. Nr. 1629 Manželstvá 1831-1870 (5014225)
  • Vol. Nr. 1630 Úmrtia 1784-1847 (5014225)
  • Vol. Nr. 1631 Úmrtia 1848-1870 (5014226)
  • Vol. Nr. 1624A Krsty 1869-1891 (5017091)
  • Vol. Nr. 1624B Krsty 1892-1896 (5017091)
  • Vol. Nr. 1625A Manželstvá 1870-1889 (5017091)
  • Vol. Nr. 1625B Manželstvá 1890-1896 (5017091)
  • Vol. Nr. 1628A Krsty 1885-1895 (5017091)
  • Vol. Nr. 1629A Manželstvá 1870-1895 (5017091)
  • Vol. Nr. 1629A (pokrač.) Manželstvá 1870-1895 (5017092)
  • Vol. Nr. 1631A Úmrtia 1870-1895 (5017092)
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy (str.0) - Manželstvá 1706-1787 (str. 1-49) - Krsty 1706-1786 (str. 1-139) - Úmrtia 1711-1787 (str. 1-61) (5016705)
  • Vol. Nr. 748A Krsty 1854-1896 (5017079)
  • Vol. Nr. 748B Manželstvá 1854-1896 (5017079)
  • Vol. Nr. 749A Úmrtia 1891-1896 (5017079)
 • Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Kremnica, Hornie Opatovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Opatovce (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • No vol. nr. given. Manželstvá 1896-1919 (5017092)
  • No vol. nr. given. Úmrtia 1896-1912 (5017092)
  • (pokrač.) No vol. nr. given. Úmrtia 1896-1912 (5017093)
 • Krupina, Horné Šipice, Krupina, Hornie Šipice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šipice (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1896 (5017093)
  • Krsty 1760-1873 (str.3-189) - Rôzne záznamy 1691-1784 (str.1-292) - Manželstvá 1761-1911 (str.1-85) - Miešané manželstvá 1850-1864 (str.1-12) - Birmovaní 1828, 1858-1870 (str.13-22) - Miešané manželstvá 1865-1883 (str.33-41) Birmovaní 1852 (str.43) (5016928)
 • Žiar nad Hronom, Krahule, Kremnica, Blaufuss

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Blaufuss (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • No vol. nr. given. Manželstvá 1848-1945 (5017093)
 • Krupina, Lišov, Krupina, Lišov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Lišov (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • No vol. nr. given. Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1896 (5017093)
 • Žiar nad Hronom, Lúčky, Kremnica, Lúčky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lúčky (Žiar nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1689-1746 (str.1-80) - Rôzne záznamy 1706-1728 (str.81-104) - Krsty 1725 (str.98) - Krsty 1746-1757 (str.105-135) - Rôzne záznamy 1750-1752 (str.148-156) - Konvertiti 1722-1751 (str.157-158) - Manželstvá 1756-1764, 1692-1756 (str.159-192) - Konvertiti 1764-1777 (str.193-204) (5016706)
  • Úmrtia 1691-1756 (str.216-249) - Rôzne záznamy 1691-1720 (str.251-298) - Birmovaní 1742, 1729, 1734 (str.300-308) (5016707)
  • Krsty 1757-1859 (str.1-297) - Úmrtia 1757-1839 (str.1-150) - Manželstvá 1757-1859 (str.1-83) - Úmrtia 1839-1859 (str.151-199) - Rôzne záznamy 1773-1786 (str.200-204b) (5016707)
  • Vol. Nr. 847A Krsty 1860-1896 (5017083)
  • Vol. Nr. 847B Manželstvá 1860-1896 (5017083)
  • Vol. Nr. 847C Úmrtia 1860-1896 (5017084)
 • Veľký Krtíš, Malá Čalomija, Modrý Kameň, Malá Čalomija

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Malá Čalomija (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1721-1862 (str. 1-387) - Konvertiti 1854, 1876 (str.389) (5016708)
  • Úmrtia 1784-1854 (str. 1-237), 1722-1742 (str. 239-241) (5016708)
 • Veľký Krtíš, Malé Zlievce, Modrý Kameň, Malé Zlievce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Malé Zlievce (Veľký Krtíš)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1769, 1772 (str.3) - Rôzne záznamy 1779 (str.3-4) - Krsty 1745-1796 (str.5-141) (5016708)
  • Krsty 1795-1817 (str.140-375) - Manželstvá 1745-1793 (str.379-408) - Úmrtia 1745-1801 (str.409-476) - Prvé prijímanie 1780-1842 (str. 478-492) (5016709)
  • Krsty 1818-1930 (str. 1-444) - Birmovaní 1929-1935 (str. 446-449) (5016709)
  • Manželstvá 1793-1930 (str. 1-253) - Rôzne záznamy (str.323-325) (5016709)
  • Úmrtia 1802-1895 (str. 1-362) (5016709)
 • Banská Bystrica, Medzibrod, Brezno nad Hronom, Medzibrod nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Medzibrod (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, úmrtia 1778 (str.0a-0c) - Krsty 1788-1842 (str.1-186) - Úmrtia 1788-1831, 1840 (str.1-120) (5016711)
  • Manželstvá 1788-1842 (str.5-63) - Birmovaní 1873, 1804-1854 (str.64-145) (5016712)
  • Krsty 1843-1875 (str.1-143) - Manželstvá 1843-1896 (str.1-68, 1-7) - Úmrtia 1843-1870 (str.1-105) (5016712)
  • Krsty 1876-1895 (str.1-67a) (5016712)
  • Úmrtia 1831-1842 (str.3-40) - Rôzne záznamy 1853-1866 (str.41-51, 115) - Člensky zoznam 1988 (str.53-59) (5016712)
  • Úmrtia 1870-1896 (str.105-137, 1-47a) (5016712)
 • Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Modrý Kameň, Modrý Kameň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modrý Kameň (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1756-1799 (str.1-143) - Úmrtia 1754-1799 (str.145-217) - Manželstvá 1754-1799 (str.219-271) (5016713)
  • Krsty 1800-1818 (str.1-93) - Birmovaní 1810 (str.95-98) - Úmrtia 1800-1818 (str.101-157) - Manželstvá 1800-1819 (str.163-203) - Konvertiti 1800-1819 (str.215-216) - Rôzne záznamy 1800-1815 (str.219-222) (5016713)
  • Krsty 1819-1840 (str.1-137) - Birmovaní 1824-1833 (str.1-31) - Manželstvá 1819-1840 (str.1-58) - Úmrtia 1819-1839 (str.1-90) - Konvertiti 1819-1836, 1850 (str.1-4) (5016713)
  • Krsty 1840-1858 (str.1-181) - Birmovaní 1840-1856 (str.1-30) - Manželstvá 1840-1858 (str.1-65) - Úmrtia 1840-1858 (str.1-137) - Rôzne záznamy 1850-1859 (str.138-144, 147) - Konvertiti 1840-1844 (str.145) (5016713)
  • Krsty 1859-1872 (str.1-145) - Manželstvá 1859-1868 (str.1-98) (5016713)
  • Manželstvá 1868-1870 (str.45-56) - Rôzne záznamy 1771-1935 (str.58-78) - Úmrtia 1859-1870 (str.1-100) - Rôzne záznamy 1860-1926 (str.101-102) (5016714)
  • Krsty 1874-1893 (str.22-210) (5016714)
  • Úmrtia 1870-1896 (str.1-210) - Krsty 1893-1895 (str.211-235) (5016714)
  • Manželstvá 1870-1896 (str.1-72) (5016714)
 • Banská Bystrica, Moštenica, Banská Bystrica, Moštenica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moštenica (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1837 (str.3-207) - Manželstvá 1820-1837 (str.229-247), 1788-1809, 1810-1819 (str.277-302) - Úmrtia 1787-1835 (str.303-428) - Birmovaní, bez letopočet (str.429-432) (5016714)
  • Krsty 1837-1889 (str.1-367) (5016714)
  • Krsty 1888-1898 (str.366-446) (5016715)
  • Manželstvá 1837-1940 (str.1-333) (5016715)
  • Úmrtia 1835-1909 (str.1-389) (5016715)
 • Banská Bystrica, Motyčky, Banská Bystrica, Motyčky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Motyčky (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1778-1834 (str.1-193) - Zoznam krstov A-V 1778-1834 (str.1-61) - Potvrdenie 1806 (str.66) (5016715)
  • Krsty 1834-1871 (str.1-114) (5016715)
  • Krsty 1871-1895 (str.113-166) - Zoznam krstov A-V 1871-1895 (str.172-179) (5016716)
  • Manželstvá 1778-1870 (str.1-89) (5016716)
  • Manželstvá 1871-1896 (str.89-119) - Miešané manželstvá, bez letopočet (str.120) (5016716)
  • Úmrtia 1756-1842 (str.3-152) (5016716)
  • Úmrtia 1843-1871 (str.1-78) (5016716)
  • Úmrtia 1871-1895 (str.79a-133b) (5016716)
 • Brezno, Mýto pod Ďumbierom, Brezno nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Mýto pod Ďumbierom (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1857-1891 (str.1a-1b) - Manželstvá 1857-1871 (str.1c-10) - Krsty 1839-1871 (str.1-71) - Úmrtia 1839-1871 (str.-59) (5016716)
  • Krsty 1872-1895 (str.1a-76b) - Manželstvá 1872-1895 (str.1-22b) - Úmrtia 1872-1895 (str.1a-61b) (5016716)
 • Veľký Krtíš, Nenince, Modrý Kameň, Nenince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nenince (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy, 1700-1727 (str.1-3) - Krsty 1699-1727 (str.5-48) - Manželstvá 1700-1734 (str.49-108) - Úmrtia 1700-1736 (str.109-133) - Krsty 1727-1736 (str.135-165) - Rôzne záznamy 1714-1724 (str.166-169) - Manželstvá bez letopočet (str.169) (5016716)
  • Konvertiti 1736-1748 (str.1-2) - Krsty 1736-1751 (str.4-88) (5016716)
  • Krsty 1751-1754 (str.87-113) - Manželstvá 1736-1758 (str.114-143) - Úmrtia 1736-1759 (str.148-153) - Krsty 1755-1759 (str.154-172) - Konvertiti 1750-1756 (str.174-176) (5016717)
  • Krsty 1774-1796 (str.1-59), 1754-1805 (str.65-286) - Manželstvá 1799-1805 (str. 289-296), 1759-1799 (str.297-365) - Úmrtia 1759-1805 (str.366-454) - Rôzne záznamy 1747-1756 (str.456-461) (5016717)
  • Krsty 1805-1854 (str.1-208) - Úmrtia 1805-1854 (str.210-316) - Manželstvá 1805-1853 (str.1-63) - Konvertiti 1809-1845 (str.75-77) (5016717)
  • Krsty 1854-1867 (str.2-189) - Zoznam krstov A-Ž 1854-1868 (str.1-37) (5016717)
  • Krsty 1868-1875 (str.1-70) (5016717)
  • Krsty 1875-1888 (str.70-187) - Zoznam krstov A-Ž 1868-1888 (str.191-220) (5016718)
  • Zoznam krstov A-Ž 1820-1854 (str.1-77) - Zoznam manželstiev A-Ž 1820-1854 (str.1-17) - Zoznam úmrtí A-Ž 1820-1854 (str.1-46) (5016718)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1853-1882 (str.I-IX) - Manželstvá 1853-1882 (str.1-72) (5016718)
  • Manželstvá 1883-1896 (str.1-26) (5016718)
  • Úmrtia 1854-1867 (str.1-69) (5016718)
  • Úmrtia 1868-1888 (str.1-190) - Zoznam úmrtí A-Ž 1868-1888 (str.193-219) (5016718)
 • Rimavská Sobota, Neporadza, Tornaľa, Naprad

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Neporadza (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1789-1847, 1860-1861, 1852-1854 (str.1-61) - Manželstvá 1788-1847, 1852-1853 (str.1-70d) - Úmrtia 1788-1846 (str.71-100) (5016718)
  • Krsty 1847-1852, 1789-1836 (str.1-57) - Manželstvá 1847-1852, 1788-1831, 1837 (str.1-58, 190) - Úmrtia 1847-1852 (str.1-8) - Rôzne záznamy 1883 (str.190) (5016719)
  • Krsty 1854-1895 (str.1-128b) - Manželstvá 1854-1895 (str.1-56) - Úmrtia 1887-1895 (str.127-136) - Birmovaní 1886-1895 (str.1-6) - Úmrtia 1854-1887 (str.1-127) - Rôzne záznamy 1883 (5016719)
 • Rimavská Sobota, Nižná Kaloša, Tornaľa, Nižnia Káloša

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nižná Kaloša (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1877 (str.1-10) - Krsty 1789-1871 (str.11-139) - Úmrtia 1789-1872 (str.49-152) - Krsty 1871-1872 (str.169-176) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1786-1788 (str.85-92) - Krsty 1789-1796 (str.93-94) - Manželstvá 1789-1848 (str (5016719)
 • Rimavská Sobota, Nižný Skálnik, Rimavská Sobota, Nižní Skálník

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Nižný Skálnik (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1788-1858 (str.3-5) - Krsty 1788-1900 (str.6-149a) - Manželstvá 1788-1903 (str.3-87) - Úmrtia 1788-1903 (str.1-157b) (5016719)
 • Žarnovica, Nová Baňa, Nová Baňa, Nová Baňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Baňa (Žarnovica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Manželstvá 1643-1645 (str.1-6), 1648-1686 (str.19-31), 1688-1712 (str.33-57), 1715-1742 (str.48-99) - Krsty 1648-1749 (str.1-396) - Úmrtia 1662-1743 (str.410-596) - Člensky zoznam 1692, 1693 (str.597-614) - Konvertiti 1712-1722 (str.618-619) - Úmrtia 1744-1745 (str.621-627) - Rôzne záznamy 1693 (str.649-650) (5016720)
  • Krsty 1733-1789 (str.1-515) (5016720)
  • Krsty 1789-1808 (str.1-225) (5016720)
  • Krsty 1808-1843 (str.224-1027) (5016721)
  • Krsty 1843-1857 (str.1-454) (5016721)
  • Krsty 1858-1861 (str.1-82b) (5016721)
  • Krsty 1861-1876 (str.82a-729) (5016722)
  • Krsty 1876-1888 (str.1-293) (5016722)
  • Krsty 1889-1895 (str.1-115b) - Zoznam krstov A-Ž 1889-1895 (str.116a-122a) (5016722)
  • Zoznam krstov A-Ž 1789-1843 (str.1-191) (5016722)
  • Zoznam krstov A-Ž 1843-1857 (str.3-61) (5016723)
  • Zoznam krstov A-Ž 1858-1876 (str.3-67) (5016723)
  • Zoznam krstov A-Ž 1876-1888 (str.2-51) (5016723)
  • Manželstvá 1733-1843 (str.7-461) (5016723)
  • Manželstvá 1843-1894 (str.1-525b), 1895 (str.1-3b) (5016723)
  • Úmrtia 1733-1778 (str.1-327) (5016723)
  • Krsty 1845 (str.38-43) - Úmrtia 1778-1792 (str.326-485) (5016724)
  • Úmrtia 1793-1843 (str.1-843) (5016724)
  • Úmrtia 1843-1867 (str.1-466) (5016724)
  • Úmrtia 1868-1882 (str.1-574) (5016725)
  • Úmrtia 1883-1890 (str.1-99b) (5016725)
  • Úmrtia 1891-1898 (str.1-117) (5016725)
 • Zvolen, Očová, Zvolen, Očová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Očová (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1768-1777 (str.1-38) - Zoznam krstov A-Ž 1768-1805 (str.42-118) - Manželstvá 1768-1777 (str.199-215) - Úmrtia 1768-1777 (str.316-335) (5016725)
  • Krsty 1777-1836 (str.1-280) (5016725)
  • Krsty 1836-1842 (str.279-321) - Birmovaní 1875-1897 (str.322-369) - Krstymiešané deti- 1780-1804 (str.370-383) - Birmovaní 1897-1921 (str.388-438), 1781-1859 (str.444-491) (5016730)
  • Krsty 1843-1851 (str.1a-59) (5016730)
  • Manželstvá 1777-1842 (str.1-85) - Rozhrešenie 1778-1800 (str.86-88) - Sprostenie záväzku 1777-1783 (str.185) - Rozhrešenie 1802-1810 (str.207-209) - Miešané manželstvá 1778-1780 (str.232-235) (5016730)
  • Manželstvá 1843-1851 (str.1-18) - Rôzne záznamy 1862-1874 (str.19-168) (5016730)
  • Manželstvá 1853 (str.2), 1877 (str.72), 1852-1893 (str.1, 3-109) (5016730)
  • Úmrtia 1852-1880 (str.1-190) (5016730)
  • Vol. Nr. 935B Krsty 1888-1895 (5017084)
  • Vol. Nr. 935A Krsty 1852-1887 (5017084)
  • Vol. Nr. 939A Úmrtia 1870-1895 (5017084)
 • Veľký Krtíš, Olováry, Modrý Kameň, Olováry

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Olováry (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1836 (str.1-121) - Miešané manželstvá 1788-1814 (str.124-126) - Manželstvá 1788-1836 (str.148-183) - Člensky zoznam 1886 (str.189-202) - Rôzne záznamy 1854-1858 (str.203-210) (5016726)
  • Rôzne záznamy 1854-1858 (str.209-222) - Úmrtia s zoznamom 1787-1836 (str.230-313) (5016727)
  • Krsty s zoznamom 1837-1874 (str.1-145) - Manželstvá s zoznamom 1837-1874 (str.141-189) - Úmrtia 1837-1874 (str.219-365) - Birmovaní 1841 (str.367 ff.) (5016727)
 • Zvolen, Ostrá Lúka, Zvolen, Ostrá Lúka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ostrá Lúka (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá a úmrtia 1738-1787 (str.11-223) - Úmrtia 1788-1826 (str.224-365) (5016727)
  • Krsty 1788-1850 (str.1-272) (5016727)
  • Manželstvá 1788-1894 (str.1-214) (5016727)
  • Úmrtia 1827-1850 (str.1-75) (5016727)
  • Úmrtia 1850-1887 (str.74-245) (5016728)
  • Vol. Nr. 947A Krsty 1850-1909 (5017085)
 • Rimavská Sobota, Ožďany, Rimavská Sobota, Ožďany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ožďany (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1791-1810 (str.1-9) - Krsty 1767-1829 (str.9-197) - Úmrtia 1767-1829 (str.203-262) - Manželstvá 1768-1829 (str.263-305) (5016729)
  • Krsty 1831-1883 (str.5-217) - Úmrtia 1830-1883 (str.319-433) - Manželstvá 1830-1883 (str.558-640) (5016854)
  • Krsty 1884-1930 (str.1-182) - Úmrtia 1884-1930 (str.1-164) - Manželstvá 1884-1929 (str.1-122) - Birmovaní 1910-1942 (str.1a-17) Z cirkvi vystúpivšich 1947 (str.18-19) (5016854)
 • Rimavská Sobota, Ožďany, Rimavská Sobota, Ožďany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ožďany (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1745-1821 (str.1-251) - Birmovaní 1779-1834 (str.253-290) - Manželstvá 1744-1758 (str.291-305) (5016728)
  • Manželstvá 1757-1821 (str.304-381) - Rôzne záznamy 1823 (str.382-394) - Člensky zoznam 1778 (str.395-410) - Úmrtia 1745-1821 (str.411-477) - Rôzne záznamy 1826-1829 (str.478-499) - Birmovaní 1834 (str.500-503) - Miešané manželstvá 1810-1827 (str.505), 1744-1776 (str.508-522) (5016729)
  • Rôzne záznamy 1801-1833 (str.0a-0c) - Krsty 1822-1888 (str.1-186b) - Manželstvá 1822-1888 (str.1-98b) - Úmrtia 1822-1888 (str.1-160) - Birmovaní 1845-1873 (str.185 ff.) (5016729)
  • Krsty 1889-1895 (str.1-20a) (5016729)
  • Manželstvá 1889-1896 (str.1-9) (5016729)
  • Úmrtia 1889-1896 (str.1-16) (5016729)
 • Rimavská Sobota, Padarovce, Rimavská Sobota, Padarovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Padarovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1685-1755 (str.1-1c) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1685-1768 (str.1e-145) - Krsty 1768-1892 (str.146-227) - Úmrtia 1769-1792 (str.229-257) - Manželstvá 1769-1790 (str.305-324) (5016854)
  • Krsty 1792-1857 (str.2-282) (5016854)
  • Krsty 1857-1872 (str.281-356) (5016855)
  • Krsty 1873-1896 (str.1-139) (5016855)
  • Manželstvá 1792-1887 (str.1-253) - Krsty 1844 (str.263) - Manželstvá 1888-1897 (str.1-21) (5016855)
  • Úmrtia 1792-1888 (str.1-329) (5016855)
 • Rimavská Sobota, Petrovce, Feledince, Petrovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Petrovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1812-1860 (str.1-116) - Úmrtia 1812-1855 (str.120-178) - Manželstvá 1812-1860 (str.180-215) - Birmovaní 1817-1831 (str.218-225) - Úmrtia 1858-1859, 1856-1857 (str.227-238) - Prvé prijímanie 1815-1823 (str.246-247) (5016855)
  • Krsty 1859-1871 (str.1-28) - Manželstvá 1859-1871 (str.29-39b) - Konvertiti 1859-1870 (str.40) - Úmrtia 1859-1871 (str.41-61b) (5016855)
  • Krsty 1871-1896 (str.1-53) - Manželstvá 1871-1897 (str.54-83) - Úmrtia 1871-1895 (str.85-118b) (5016855)
 • Lučenec, Pleš, Lučenec, Pleš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pleš (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1796-1861 (str.0) - Krsty 1796-1836 (str.1-66) - Birmovaní 1829-1853 (str.117-127) - Manželstvá 1798-1836 (str.131-155) - Rôzne záznamy rodinný Bódi 1799-1876 (str.157 a-b) - Miešané manželstvá 1813-1841 (str.185-190) - Úmrtia 1798-1836 (str.209-250) - Birmovaní 1803-1824 (str.253-267) - Rôzne záznamy 1838-1886 (str.268-270) - Konvertiti 1816 (str.271) (5016858)
  • Krsty 1837-1893 (str.1-86) - Úmrtia 1889-1893 (str.87-51), 1840-1842 (str.54-55) - Rôzne záznamy 1853-1917 (str.56-60) - Úmrtia 1837-1885 (str.1-?) - Manželstvá 1837-1882, 1887-1892 (str.1-23) - Konvertiti 1843-1900 (str.25) (5016858)
  • Krsty 1893-1895 (str.1-8a) - Manželstvá 1893-1896 (str.1-3) - Úmrtia 1893-1895 (str.1-7a) (5016858)
 • Zvolen, Pliešovce, Zvolen, Pliešovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Pliešovce (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1811 (str.1-169) - Manželstvá 1784-1811 (str.171-230) - Úmrtia 1784-1819 (str.229-370) (5016858)
  • Krsty 1812-1849 (str.1-365) (5016858)
  • Krsty 1850-1871 (str.1-200) (5016859)
  • Manželstvá 1811-1881 (str.1-274) (5016859)
  • Úmrtia 1820-1881 (str.1-459) - Rôzne záznamy 1869-1895 (str.466 ff.) (5016859)
  • Manželstvá 1882-1907, 1905 (str.1-606) (5016859)
  • Vol. Nr. 982A Krsty 1871-1906 (5017085)
  • Vol. Nr. 984A Úmrtia 1882-1949 (5017085)
 • Banská Bystrica, Podkonice, Banská Bystrica, Podkonice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podkonice (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1819 (str.1-180) (5016859)
  • Krsty 1819-1847 (str.179-324) - Manželstvá 1787-1847 (str.1-81) (5016860)
  • Úmrtia 1787-1847 (str.1-225) (5016860)
  • Krsty 1843-1855 (str.1-99) - Úmrtia 1843-1859 (str.1-155) - Manželstvá 1843-1864 (str.1-73) (5016860)
  • Krsty 1855-1867 (str.1-72) (5016860)
  • Krsty 1866-1889 (str.1-190) (5016860)
  • Krsty 1890-1895 (str.1-65) (5016861)
  • Manželstvá 1864-1896 (str.10-112) (5016861)
  • Úmrtia 1859-1896 (str.1-170) (5016861)
 • Detva, Podkriváň, Lučenec, Podkriváň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podkriváň (Detva)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1840 (str.1-234) - Konvertiti 1811-1829 (str.234) - Birmovaní 1788-1848 (str.235-280) - Rôzne záznamy 1759 (str.281) (5016861)
  • Krsty 1841-1870 (str.1-226) - Konvertiti 1850-1890 (str.233) - Krsty 1850 (str.234-235) (5016861)
  • Krsty 1870-1878 (str.227-307), 1879-1884 (str.1-51) (5016861)
  • Krsty 1884-1895 (str.51-155), 1887 (str.156) (5016862)
  • Manželstvá 1788-1850 (str.1-106) - Miešané manželstvá 1831-1847 (str.108) - Úmrtia 1831-1848 (str.111-159), 1787-1830 (str.161-257) (5016862)
  • Manželstvá 1851-1870 (str.1-73) - Člensky zoznam (str.76-83) - Birmovaní 1873 (str.84-110) (5016862)
  • Manželstvá 1870-1895 (str.74-156) (5016862)
  • Úmrtia 1849-1870 (str.1-116) (5016862)
  • Úmrtia 1870-1896 (str.117-253) (5016862)
 • Brezno, Pohorelá, Brezno nad Hronom, Pohorelá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohorelá (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1743-1807 (str.1-214) - Birmovaní 1782-1793 (str.215-239) - Manželstvá 1742-1808 (str.241-312) - Úmrtia 1742-1813 (str.313-410) - Konvertiti 1777-1799 (str.411-412) (5016862)
  • Krsty 1808-1827 (str.1-131) - Úmrtia 1813-1846 (str.133-236) - Birmovaní 1817-1846 (str.237-281) - Manželstvá 1808-1834 (str.283-332) - Konvertiti 1814-1865 (str.333-340) (5016863)
  • Krsty 1827-1883 (str.9-491) - Birmovaní 1855-1893 (str.507-555) - Mŕtvo narodení 1859-1886 (str.581-584) (5016863)
  • Krsty 1884-1894 (str.1-184) (5016863)
  • Krsty 1895-1908 (str.2-379) (5016863)
  • Krsty 1908-1926 (str.378-790) (5016864)
  • Manželstvá 1836-1900 (str.1-321) (5016864)
  • Úmrtia 1846-1899 (str.2-390) (5016865)
 • Brezno, Pohronská Polhora, Brezno nad Hronom, Polhora

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohronská Polhora (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1842, 1850-1852 (str.1b-172) (5016865)
  • Krsty 1853-1863 (str.1-100) (5016865)
  • Zoznam krstov A-Ž 1788-1874 (str.1-101a) (5016865)
  • Zoznam krstov A-Ž 1843-1849 (str.1-58) (5016865)
  • Krsty 1843-1849, 1864-1875 (str.1-167b) (5016865)
  • Krsty 1875-1900 (str.1-193b) (5016866)
  • Manželstvá 1789-1842 (str.1-67) - Rôzne záznamy 1793-1795 (str.117-120) (5016866)
  • Manželstvá 1853-1871 (str.1-48b) (5016866)
  • Úmrtia 1789-1842 (str.1-101) - Miešané manželstvá 1794-1812 (str.174-175) (5016866)
  • Manželstvá 1843-1908 (str.1-93b) (5016866)
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1789-1907 (str.1-230) (5016866)
  • Úmrtia 1843-1852 (str.1-69), 1872-1877 (str.1-61) (5016866)
  • Úmrtia 1853-1871 (str.1-98) (5016866)
  • Úmrtia 1878-1929 (str.1-376) (5016867)
 • Lučenec, Polichno, Lučenec, Polichno

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Polichno (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1797-1880 (str.3-309) - Úmrtia 1797-1880 (str.337-583) - Manželstvá 1797-1880 (str.587-711) (5016867)
  • Krsty 1881-1895 (str.3-30) (5016867)
 • Poltár, Poltár, Rimavská Sobota, Poltár

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Poltár (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Poltár: Krsty 1734-1768 (str.1-55) - Manželstvá 1734-1768 (str.57-74) - Úmrtia 1734-1768 (str.77-97); Cseh Brezo: Krsty 1734-1768 (str.99-137) (5016869)
  • Cseh Brezo: Krsty 1767-1768 (str.136-137) - Manželstvá 1734-1768 (str.139-154) - Úmrtia 1734-1768 (str.155-168); Zelene: Krsty 1734-1768 (str.169-200) - Manželstvá 1734-1768 (str.201-211) - Úmrtia 1734-1768 (str.213-224); Sós (Slaná) Lehota: Krsty (5016870)
  • Poltár: Krsty 1769-1791 (str.3-42), 1792-1800 (str.120-129) - Manželstvá 1769-1800 (str.45-63) - Úmrtia 1769-1800 (str.65-69); Cseh Brezo: Krsty 1769-1784 (str.91-109) - Manželstvá 1769-1784 (str.111-119) - Úmrtia 1769-1784 (str.131-138); Zelene: (5016870)
  • Krsty 1801-1905 (str.1-512) (5016870)
  • Konvertiti 1881-1937 (str.0) - Manželstvá 1801-1948 (str.1-199) (5016870)
  • Miešané manželstvá 1847-1869 (str.0) - Úmrtia 1801-1927 (str.1-293) (5016870)
 • Poltár, Hrnčiarska Ves, Rimavská Sobota, Pondelok

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Pondelok (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1743-1791 (str.3-92) - Manželstvá 1746-1791 (str.95-134) - Úmrtia 1745-1791 (str.141-180) - Rôzne záznamy 1777-1797 (str.184-190) (5016871)
  • Krsty 1791-1834 (str.5-117) - Manželstvá 1791-1834 (str.123-199) - Catechumeni 1848 (str.200-201) - Úmrtia 1791-1834 (str.215-297) (5016871)
  • Krsty 1835-1895 (str.1-116) - Manželstvá 1835-1895 (str.1-61) - Úmrtia 1835-1895 (str.1-119) - Birmovaní 1884-1895 (str.233-243) - Rôzne záznamy 1879-1895 (str.265 ff.) (5016871)
 • Banská Bystrica, Poniky, Banská Bystrica, Ponická Huta

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Poniky, (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1850 (str.4-164) (5016873)
  • Krsty 1851-1895 (str.3-128) (5016873)
  • Manželstvá 1784-1896 (str.1-109a) (5016873)
  • Úmrtia 1784-1883 (str.4-148) (5016873)
  • Úmrtia 1883-1896 (str.1-46a) (5016873)
 • Banská Bystrica, Poniky, Banská Bystrica, Ponická Huta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Poniky (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1693-1757 (str.1-192) - Manželstvá 1693-1757 (str.193-245a) - Rôzne záznamy 1688-1756 (str.245b-271) - Manželstvá 1758-1762 (str.273-279) - Rôzne záznamy 1768-1768,1748 (str.280-286) - Úmrtia 1694-1759 (str.287-353) - Rôzne záznamy (str.354-417) - Člensky zoznam 1696 (str.419-442) - Konvertiti 1739-1772 (str.443-450) (5016871)
  • Manželstvá 1759-1840 (str.1-93) (5016871)
  • Manželstvá 1839-1951 (str.92-291b) (5016872)
  • Krsty 1757-1898 (str.1-472b) - Z cirkvi vystúpivšich 1908-1949 (str.473 ff.) (5016872)
  • Úmrtia 1759-1887 (str.3-263b) (5016872)
  • Úmrtia 1888-1952 (str.1-115b) (5016872)
 • Veľký Krtíš, Pôtor, Modrý Kameň, Pôtor

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Pôtor (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1735-1767 (str.1-111) - Manželstvá 1735-1768 (str.112-138) - Úmrtia 1735-1767 (str.144-174) - Zoznam krstov 1735-1767 (str.175-183) (5016873)
  • Krsty 1767-1809 (str.1-169) - Úmrtia 1784-1809 (str.171-203) - Manželstvá 1769-1786 (str.213-232) - Úmrtia 1767 (str.233) - Rôzne záznamy 1767,1735 (str.234-236) - Manželstvá 1787-1809 (str.237-257) (5016873)
  • Krsty 1810-1862 (str.1-132) - Úmrtia 1810-1862 (str.1-75) - Manželstvá 1810-1862 (str.1-51) (5016873)
  • Krsty 1863-1950 (str.1-136b) (5016874)
 • Brezno, Predajná, Brezno nad Hronom, Predajná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Predajná (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1673-1694 (str.1-70) - Krsty 1673-1705,1709 (str.73-113) - Manželstvá 1674-1704 (str.117-125) - Úmrtia 1673-1705 (str.129-135) - Člensky zoznam 1697 ff, 1674 (str.137-175) - Rôzne záznamy 1687-1704 (str.176-211) (5016874)
  • Rôzne záznamy (str.1-26) - Krsty 1707-1709 (str.27-32) - Manželstvá 1708-1721 (str.33-42) - Birmovaní 1611-1714 (str.43-49) - Manželstvá 1722-1725,1732 (str.51-54) - Rôzne záznamy 1740-1743 (str.56-63) - Krsty 1710-1723 (str.69-113) - Rôzne záznamy 1726-1732 (str.114-208) - Úmrtia 1725 (str.209) Člensky zoznam 1725-1732 (str.210-238) - Rôzne záznamy 1711-1724 (str.237,239-246) - Úmrtia 1709-1725 (str.247-259) - Rôzne záznamy 1715-1734 (str.260-263) (5016874)
  • Krsty 1726-1755 (str.6-113) - Člensky zoznam 1783 (str.127-165) - Manželstvá 1726-1755 (str.179-212) - Birmovaní 1782 (str.214-226) - Úmrtia 1726-1755 (str.259-295) - Konvertiti 1736-1777 (str.312) (5016874)
  • Krsty 1756-1808 (str.2-237) (5016874)
  • Krsty 1809-1839 (str.1-171) (5016874)
  • Krsty 1839-1858 (str.170-235) (5016875)
  • Krsty 1843-1849 (str.2-49) (5016875)
  • Krsty 1858-1882 (str.2-335) (5016875)
  • Krsty 1882-1895 (str.1-189) (5016875)
  • Manželstvá 1756-1858 (str.3-169) (5016875)
  • Manželstvá 1843-1849 (str.1-18) (5016875)
  • Manželstvá 1858-1896 (str.1-98b), 1858-1866 (str.1-21b) (5016875)
  • Úmrtia 1756-1822 (str.3-205) (5016875)
  • Úmrtia 1843-1849 (str.1-58) (5016875)
  • Úmrtia 1823-1842 (str.1-84), 1850-1862 (str.85-204) (5016876)
  • Úmrtia 1863-1895 (str.2-370) (5016876)
 • Banská Štiavnica, Prenčov, Banská Štiavnica, Prenčov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Prenčov (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1819 (str.1-106) - Úmrtia 1784-1841 (str.1-107d) - Krsty 1820-1835 (str.107g-157) - Manželstvá 1785-1849 (str.1-108) (5016877)
  • Krsty 1862-1919 (str.1-83) (5016877)
  • Manželstvá 1862-1952 (str.1-52) (5016877)
  • Úmrtia 1862-1953 (str.1-104) (5016877)
 • Banská Štiavnica, Prenčov, Banská Štiavnica, Prenčov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prenčov (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1720-1754 (str.1-16) - Krsty 1721-1768 (str.23-252) - Manželstvá 1721-1768 (str.263-330) - Úmrtia 1720-1768 (str.355-456) - Konvertiti 1721-1746 (str.459-473) - Rôzne záznamy 1721-1736 (str.475-489) (5016876)
  • Krsty 1768-1817 (str.1-69) - Manželstvá 1768-1818 (str.73-104) - Úmrtia 1768-1817 (str.105-141) - Konvertiti 1769-1820 (str.145-147) (5016876)
  • Krsty 1817-1908 (str.3-167) - Manželstvá 1817-1907 (str.157-233) - Úmrtia 1817-1818 (str.243) (5016876)
  • Úmrtia 1817-1907 (str.243-379) - Konvertiti 1820-1854 (str.390) - Birmovaní 1828-1908 (str.321-408) (5016877)
 • Žiar nad Hronom, Prochot, Nová Baňa, Prochot

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prochot (Žiar nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1777-1886 (str.1-235) (5016878)
  • Manželstvá 1776-1908 (str.-108) (5016878)
  • Úmrtia 1776-1886 (str.1-172) (5016878)
  • Vol. Nr. 1082A Krsty 1887-1896 (5017086)
 • Rimavská Sobota, Radnovce, Feledince, Radnovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Radnovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1751-1775 (str.1-4) - Krsty 1730-1794 (str.5-66) - Rôzne záznamy 1750-1793 (str.68-89) - Úmrtia 1775-1794 (str.91-106) - Manželstvá 1776-1794 (str.115-126) (5016878)
  • Krsty 1794-1869 (str.1-139) - Úmrtia 1794-1869 (str.163-281) - Manželstvá 1794-1869 (str.283-381) (5016878)
  • Krsty 1870-1897 (str.1-51) - Manželstvá 1876-1896 (str.8-26) - Úmrtia 1870-1897 (str.1-59) (5016878)
 • Lučenec, Rapovce, Lučenec, Rapovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rapovce (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1724-1799 (str.3-284) - Úmrtia 1785-1799 (str.285-308) - Manželstvá 1785-1798 (str.365-389) - Konvertiti 1788-1793 (str.396) - Rôzne záznamy 1781-1784 (str.401-424) (5016883)
  • Krsty 1799-1836 (str.1-121) - Birmovaní 1836,1853 (str.123-138) - Manželstvá 1799-1836 (str.169-213) - Úmrtia 1800-1836 (str.225-271) - Konvertiti 1804-1837, 1859-1864 (str.273-275) (5016883)
  • Krsty 1837-1870 (str.1-130) (5016883)
  • Krsty 1870-1896 (str.131-247) (5016883)
  • Manželstvá 1837-1895 (str.1-179) (5016883)
  • Úmrtia 1837-1896 (str.1-196, 1a-11a) (5016884)
 • Revúca, Ratková, Revúca, Ratková

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ratková (Revúca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1708-1716 (str.2-60a) - Manželstvá 1708-1719 (str.60b-75b) - Krsty 1716-1718 (str.76b-86a) - Úmrtia 1708-1719 (str.86b-141a) (5016884)
  • Krsty 1725-1786 (str.2a-112a) - Manželstvá 1725-1786 (str.112b-140b) - Úmrtia 1725-1786 (str.141a-185b) (5016884)
  • Krsty 1787-1840 (str.1-114a) - Manželstvá 1787-1840 (str.114b-143) (5016884)
  • Manželstvá 1840 (str.143a) - Úmrtia 1787-1840 (str.144b-194b) (5016885)
  • Krsty 1841-1877 (str.2a-109b) - Rôzne záznamy 1872-1885 (str.109c-110b) - Manželstvá 1841-1877 (str.-) - Úmrtia 1841-1877 (str.110c-220b) (5016885)
  • Krsty 1878-1895 (str.1-156, 1-6) - Manželstvá 1878-1895 (str.1-76, 1-2) - Úmrtia 1878-1895 (str.1-158, 1-4) (5016885)
 • Rimavská Sobota, Ratkovská Lehota, Revúca, Ratkovská Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ratkovská Lehota (Revúca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1810-1865 (str.1-47b) - Konvertiti 1844-1876 (str.84b-86b) - Birmovaní 1804-1873 (str.88b-97b) - Úmrtia 1810-1865 (str.98b-136b) - Birmovaní 1883-1941 (str.138a-145a) - Manželstvá 1811-1865 (str.170b-198a) - Miešané manželstvá 1872-1886 (199a-200a) - Konvertiti 1821-1881 (str.204b-206b) - Rôzne záznamy 1830-1844 (str.207b-210a) - Konvertiti 1941 (str.210b) (5016885)
  • Krsty 1866-1889 (str.1-36b) - Manželstvá 1866-1874 (str.1-6b) (5016885)
  • Manželstvá 1872-1889 (str.6a-18b) - Úmrtia 1866-1889 (str.1-33b) (5016886)
  • Krsty 1890-1896 (str.1-17a) - Manželstvá 1890-1897 (str.1-4a) - Úmrtia 1890-1896 (str.1-13a) (5016886)
 • Rimavská Sobota, Rimavská Baňa, Rimavská Sobota, Rimavská Baňa

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Rimavská Baňa (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1750-1819 (str.3-20) - Krsty 1764-1765 (str.21-24) - Rôzne záznamy 1814-1831,1768 (str.25-29,35) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1768 (str.36-38) - Krsty 1769-1811 (str.41-184) - Manželstvá 1818,1769-1818 (str.185-276) - Úmrtia 1769-1818 ( (5016888)
  • Rôzne záznamy 1743-1819 (str.3-8) - Krsty 1819-1875 (str.9-195) - Manželstvá 1819-1875 (str.235-453) - Úmrtia 1819-1875 (str.455-679) (5016888)
  • Krsty 1876-1897 (str.1-33a) - Manželstvá 1876-1888 (str.1-11) (5016888)
  • Manželstvá 1887-1897 (str.11-) - Úmrtia 1876-1897 (str.-) (5016889)
 • Rimavská Sobota, Tisovec, Rimavská Sobota, Píla

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Píla (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1123 Krsty, manželstvá, úmrtia 1711-1761 (5016889)
  • Vol. Nr. 1124 Krsty, manželstvá, úmrtia 1762-1830 (5016889)
  • Vol. Nr. 1125 Krsty 1814-1884 (5016889)
  • Vol. Nr. 1126 Manželstvá 1831-1883 (5016889)
  • Vol. Nr. 1127 Úmrtia 1814-1883 (5016889)
  • Vol. Nr. 1128 Krsty, manželstvá, úmrtia 1884-1895 (5016890)
 • Rimavská Sobota, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavská Seč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rimavská Seč (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1132 Krsty, manželstvá, úmrtia 1714-1749 (5016890)
  • Vol. Nr. 1133 Krsty, manželstvá, úmrtia 1806-1835 (5016890)
  • Vol. Nr. 1134 Krsty, manželstvá, úmrtia 1836-1862 (5016891)
  • Vol. Nr. 1135 Krsty, manželstvá, úmrtia 1862-1897 (5016891)
 • Feledince, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavská Seč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rimavská Seč (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1129 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1836 (5016890)
  • Vol. Nr. 1130 Krsty, úmrtia 1837-1895 (5016890)
  • Vol. Nr. 1131 Manželstvá 1837-1895 (5016890)
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1145 Krsty, manželstvá, úmrtia 1786-1859 (5016893)
  • Vol. Nr. 1146 Krsty 1860-1881 (5016893)
  • Vol. Nr. 1147 Krsty 1882-1904 (5016893)
  • Vol. Nr. 1148 Manželstvá 1860-1881 (5016893)
  • Vol. Nr. 1149 Manželstvá 1882-1904 (5016893)
  • Vol. Nr. 1150 Úmrtia 1860-1881 (5016894)
  • Vol. Nr. 1151 Úmrtia 1882-1903 (5016894)
  • Vol. Nr. 1152 Krsty, manželstvá, úmrtia 1771-1819 (5016894)
  • Vol. Nr. 1153 Krsty, manželstvá, úmrtia 1820-1850 (5016894)
  • Vol. Nr. 1154 Krsty, manželstvá, úmrtia 1851-1871 (5016894)
  • Vol. Nr. 1154 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1851-1871 (5016895)
  • Vol. Nr. 1155 Manželstvá 1872-1886 (5016895)
  • Vol. Nr. 1156 Úmrtia 1872-1886 (5016895)
  • Vol. Nr. 1157 Krsty, manželstvá, úmrtia 1872-1896 (5016895)
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1136 Krsty 1771-1850 (5016891)
  • Vol. Nr. 1137 Krsty 1851-1869 (5016891)
  • Vol. Nr. 1138 Krsty 1870-1892 (5016891)
  • Vol. Nr. 1138 (pokrač.) Krsty 1870-1892 (5016892)
  • Vol. Nr. 1139 Krsty 1892-1895 (5016892)
  • Vol. Nr. 1140 Manželstvá 1852-1896 (5016892)
  • Vol. Nr. 1141 Úmrtia 1771-1849 (5016892)
  • Vol. Nr. 1142 Úmrtia 1850-1870 (5016892)
  • Vol. Nr. 1143 Úmrtia 1871-1893 (5016892)
  • Vol. Nr. 1144 Úmrtia 1893-1895 (5016892)
 • Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rimavské Brezovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1161 Krsty, manželstvá, úmrtia 1724-1805 (5016896)
  • Vol. Nr. 1162 Krsty, manželstvá, úmrtia 1805-1868 (5016896)
  • Vol. Nr. 1163 Krsty 1869-1896 (5016896)
  • Vol. Nr. 1164 Manželstvá 1869-1897 (5016896)
  • Vol. Nr. 1165 Úmrtia 1869-1871 (5016896)
 • Žarnovica, Rudno nad Hronom, Nová Baňa, Rudno nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rudno nad Hronom (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1169 Krsty, manželstvá, úmrtia 1788-1837 (5016897)
  • Vol. Nr. 1170 Krsty, manželstvá, úmrtia 1838-1842 (5016897)
  • Vol. Nr. 1171 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1884 (5016897)
  • Vol. Nr. 1172 Krsty, manželstvá, úmrtia 1885-1896 (5016898)
 • Rimavská Sobota, Rumince, Tornaľa, Rumince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rumince (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1173 Krsty, manželstvá, úmrtia 1757-1883 (5016898)
  • Vol. Nr. 1174 Krsty, manželstvá, úmrtia 1884-1828 (5016898)
 • Lučenec, Šávoľ, Lučenec, Šávoľ

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šávoľ (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1715-1760 (str.3-127) (5016926)
  • Krsty 1760-1798 (str.126-233) - Manželstvá 1716-1789 (str.235-285) - Úmrtia 1715-1789 (str.309-367) - Birmovaní 1803-1824 (str.369-393) - Rôzne záznamy 1756-1778 (str.401-415) (5016927)
  • Krsty 1800-1889 (str.1-150) - Konvertiti 1801-1895 (str.159) (5016927)
  • Krsty 1890-1896 (str.1-51) (5016927)
  • Manželstvá 1800-1883 (str.1-84b) - Úmrtia 1800-1883 (str.90-185b) (5016927)
  • Úmrtia 1884-1895 (str.1-38a) (5016927)
 • Krupina, Sebechleby, Krupina, Sebechleby

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sebechleby (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1181 Krsty, manželstvá, úmrtia 1729-1780 (5016900)
  • Vol. Nr. 1182 Krsty 1780-1874 (5016900)
  • Vol. Nr. 1183 Krsty, manželstvá, úmrtia 1780-1871 (5016900)
  • Vol. Nr. 1183A Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1875 (5017086)
  • Vol. Nr. 1183B Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1897 (5017086)
  • Vol. Nr. 1183B (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1897 (5017087)
 • Veľký Krtíš, Sečianky, Krupina, Sečianky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sečianky (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1184 Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1802 (5016900)
  • Vol. Nr. 1184 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1802 (5016901)
  • Vol. Nr. 1185 Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1849 (5016901)
  • Vol. Nr. 1186 Krsty, úmrtia 1849-1872 (5016901)
  • Vol. Nr. 1187 Krsty 1873-1894 (5016901)
  • Vol. Nr. 1188 Manželstvá 1846-1895 (5016901)
  • Vol. Nr. 1189 Úmrtia 1858-1890 (5016901)
  • Vol. Nr. 1189 (pokrač.) Úmrtia 1858-1890 (5016902)
  • Vol. Nr. 1190 Úmrtia 1891-1895 (5016902)
  • Vol. Nr. 1191 Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1916 (5016902)
 • Veľký Krtíš, Senné, Modrý Kameň, Senné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Senné (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1197 Krsty, manželstvá, úmrtia 1747-1833 (5016903)
  • Vol. Nr. 1198 Krsty 1811-1896 (5016903)
  • Vol. Nr. 1199 Manželstvá 1794-1896 (5016903)
  • Vol. Nr. 1200 Úmrtia 1835-1896 (5016904)
 • Rimavská Sobota, Šimonovce, Feledince, Šimonovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická reformovana cirkev. Farský úrad Šimonovce (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1770-1810 (str.1-5) - Krsty 1769-1858 (str.6-148) - Manželstvá 1788-1849 (str.171-270) - Úmrtia 1786-1821 (str.272-299) (5016927)
  • Úmrtia 1819-1858 (str.298-419) - Rôzne záznamy 1795-1868 (str.420-452) (5016928)
  • Krsty 1859-1911 (str.1-210) - Katolícke krsty 1858-1911 (str.213-218) - Manželstvá 1859-1911 (str.223-326) - Úmrtia 1859-1911 (str.371-572) (5016928)
 • Revúca, Skerešovo, Tornaľa, Skerešovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Skerešovo (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1205 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1828 (5016905)
  • Vol. Nr. 1206 Krsty 1811-1876 (5016905)
  • Vol. Nr. 1207 Krsty 1877-1896 (5016905)
  • Vol. Nr. 1208 Manželstvá 1829-1897 (5016905)
  • Vol. Nr. 1209 Úmrtia 1829-1896 (5016905)
 • Veľký Krtíš, Sklabiná, Modrý Kameň, Sklabiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sklabiná (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1210 Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1823 (5016905)
  • Vol. Nr. 1211 Krsty, manželstvá, úmrtia 1823-1841 (5016906)
  • Vol. Nr. 1212 Krsty, manželstvá, úmrtia 1840-1870 (5016906)
  • Vol. Nr. 1213 Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1906 (5016906)
 • Veľký Krtíš, Stredné Plachtince, Modrý Kameň, Stredine Plachtince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Stredné Plachtince (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1731-1786 (str.3-245) - Krsty 1787-1861 (str.246-497) (5016913)
  • Krsty 1862-1896 (str.1-189) (5016913)
  • Rôzne záznamy (str.9-10) - Manželstvá 1787-1939 (str.13-295) (5016914)
  • Úmrtia 1874-1941 (str.1-368) (5016914)
 • Rimavská Sobota, Štrkovec, Tornaľa, Štrkovec

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Štrkovec (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1787-1888 (str.1-10) - Krsty 1786-1836 (str.11-47b) (5017031)
  • Vol. Nr. 1367 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1786-1860 (5017032)
  • Vol. Nr. 1368 Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1852 (5017032)
  • Vol. Nr. 1369 Krsty 1852-1896 (5017032)
  • Vol. Nr. 1370 Manželstvá 1852-1898 (5017032)
  • Vol. Nr. 1371 Úmrtia 1852-1897 (5017032)
 • Veľký Krtíš, Sucháň, Krupina, Suchaň

   Cirkevná matrika
  • Cirkev evanjelícká (A.V.). Farský úrad Sucháň (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1757-1883 (str.1c-1l) - Krsty 1784-1873 (str.3-204) - Manželstvá 1785-1871 (str.1-87) - Úmrtia 1784-1870 (str.1-93) (5016914)
 • Poprad, Šumiac, Brezno nad Hronom, Šumiac

   Cirkevná matrika
  • Cirkev grécko-katolícka. Farský úrad Šumiac (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1372 Krsty, manželstvá, úmrtia 1775-1827 (5017032)
  • Vol. Nr. 1372 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1775-1827 (5017033)
  • Vol. Nr. 1373 Krsty 1827-1864 (5017033)
  • Vol. Nr. 1373A Krsty 1865-1893 (5017087)
  • Vol. Nr. 1372A Manželstvá 1824-1928 (5017087)
  • Vol. Nr. 1372B Úmrtia 1824-1889 (5017087)
  • Vol. Nr. 1372B (pokrač.) Úmrtia 1824-1889 (5017088)
  • Vol. Nr. 1372C Úmrtia 1890-1919 (5017088)
 • Lučenec, Šurice, Feledince, Sőreg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sőreg (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1374 Krsty, úmrtia 1787-1842 (5017033)
  • Vol. Nr. 1375 Krsty 1843-1891 (5017033)
  • Vol. Nr. 1375 (pokrač.) Krsty 1843-1891 (5017034)
  • Vol. Nr. 1376 Manželstvá 1788-1881 (5017034)
  • Vol. Nr. 1377 Úmrtia 1843-1894 (5017034)
  • Vol. Nr. 1378 Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-1898 (5017034)
 • Banská Štiavnica, Svätý Anton, Banská Štiavnica, Svätý Antol

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Antol (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1689-1719 (str.1-76) - Manželstvá 1689-1720 (str.77-103) - Úmrtia 1689-1719 (str.107-132) - Rôzne záznamy 1693-1698 (str.133) - Krsty 1720-1740 (str.137-234) (5016914)
  • Krsty 1740 (str.234) - Manželstvá 1720-1740 (str.237-270) - Úmrtia 1720-1740 (str.273-304) (5016915)
  • Krsty 1739-1826 (str.1-453) - Miešané manželstvá 1793-1823 (str.454-458) - Manželstvá 1740-1826 (str.458-594) - Úmrtia 1740-1781 (str.595-715) - Birmovaní 1755 (str.716-725) (5016915)
  • Rôzne záznamy 1689-1890 (str.0) - Krsty 1826-1854 (str.1-163) (5016915)
  • Krsty 1855-1872 (str.1-140) (5016915)
  • Krsty 1872-1880 (str.1-147b) (5016915)
  • Krsty 1880-1895 (str.147a-336a) (5016916)
  • Zoznam krstov A-Ž 1827-1894 (str.1-80) (5016916)
  • Manželstvá 1826-1854 (str.1-65) (5016916)
  • Manželstvá 1855-1883 (str.1-68b) - Miešané manželstvá 1859-1893 (str.69a-70b) (5016916)
  • Manželstvá 1884-1895 (str.1-22a) (5016916)
  • Úmrtia 1782-1854 (str.1-352) (5016916)
  • Úmrtia 1855-1876 (str.1-286) (5016916)
  • Úmrtia 1876-1885 (str.1-153) (5016917)
  • Úmrtia 1886-1895 (str.1-89a) (5016917)
 • Žarnovica, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Svätý Benedik

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Benedik (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Člensky zoznam 1826 (str.1-11) - Rôzne záznamy 1818-1893 (str.12) - Krsty 1826-1840 (str.1-129) - Birmovaní 1854-1885 (str.135-184) - Rôzne záznamy 1853-1893 (str.201 ff.) (5016917)
  • Krsty 1841-1854 (str.1-294), 1851-1853 (str.302) (5016917)
  • Krsty 1855-1868 (str.2-391) (5016917)
  • Krsty 1868-1871 (str.2-129) (5016917)
  • Krsty 1871-1881 (str.128-495) (5016918)
  • Konvertiti 1883 (str.0) - Krsty 1881-1897 (str.1-197) - Manželstvá 1881-1910 (str.1-85) - Úmrtia 1881-1902 (str.1-205) (5016918)
  • Manželstvá 1841-1867 (str.1-141) (5016918)
  • Rôzne záznamy 1780-1785 (str.2-9) - Úmrtia 1802-1840 (str.11-185) (5016919)
  • Úmrtia 1841-1861 (str.1-318) (5016919)
  • Úmrtia 1861-1880 (str.2-321) - Manželstvá 1867-1880 (str.324-455) (5016919)
  • Zoznam krstov B-Ž 1818-1870 (str.1-116) - Zoznam manželstiev A-Ž 1818-1871 (str.117-196) - Zoznam úmrtí A-Ž 1818-1871 (str.199-312) (5016919)
  • Zoznam krstov A-Ž 1750-1758, 1871-1948 (str.1-156) - Zoznam úmrtí A-Ž 1750-1758, 1871-1949 (str.159-300) - Zoznam manželstiev A-Ž 1871-1949 (str.303-375) (5016920)
 • Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, Liptovský Svätý Mikuláš, Svätý Ondrej

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovksý Ondrej (Lipt. Sv. Mikuláš)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1711-1734 (str.1a-114) - Manželstvá 1712-1735 (str.115-130) - Krsty 1734-1735 (str.136-144) - Úmrtia 1711-1735 (str.159-191) (5016920)
  • Krsty 1735-1860 (str.1-574), 1843-1847 (str.575-608) - Mŕtvo narodení 1856-1860 (str.656) (5016920)
  • Krsty 1843-1849 (str.1-44) - Manželstvá 1843-1849 (str.1-14) - Úmrtia 1843-1849 (str.1-41) (5016920)
  • Krsty 1861-1872 (str.1-170) (5016920)
  • Krsty 1872-1895 (str.169-406) (5016921)
  • Manželstvá 1736-1886 (str.1-523) (5016921)
  • Manželstvá 1887-1895 (str.1-58) (5016921)
  • Úmrtia 1735-1860 (str.1-371), 1843-1849 (372-397) (5016921)
  • Úmrtia 1861-1895 (str.1-328) (5016921)
 • Brezno, Telgárt, Brezno nad Hronom, Telgárt

   Cirkevná matrika
  • Cirkev grécko-katolícka. Farský úrad Telgárt (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1379 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1863 (5017034)
  • Vol. Nr. 1379 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1863 (5017035)
  • Vol. Nr. 1380 Krsty 1851-1888 (5017035)
  • Vol. Nr. 1381 Krsty 1889-1895 (5017035)
 • Žarnovica, Tekovská Breznica, Nová Baňa, Tekovská Breznica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovská Breznica (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1378 Krsty, úmrtia 1784-1842 (5017037)
  • Vol. Nr. 1388 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1854 (5017037)
  • Vol. Nr. 1388A Krsty 1854-1896 (5017088)
  • Vol. Nr. 1387A Manželstvá 1784-1842 (5017088)
  • Vol. Nr. 1388B Manželstvá 1854-1895 (5017088)
  • Vol. Nr. 1388C Úmrtia 1854-1896 (5017089)
 • Krupina, Terany, Krupina, Dolnie Terany, Krupina, Hornie Terany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Terany (Krupina)
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolnie Terany (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1392 Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1854 (5017037)
  • Vol. Nr. 1392 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1854 (5017038)
  • Vol. Nr. 1393 Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1871 (5017038)
  • Vol. Nr. 1393A Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1929 (5017089)
 • Rimavská Sobota, Tisovec, Rimavská Sobota, Tisovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tisovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1394 Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1802 (5017038)
  • Vol. Nr. 1395 Krsty, manželstvá, úmrtia 1803-1861 (5017038)
  • Vol. Nr. 1396 Krsty 1859-1891 (5017038)
  • Vol. Nr. 1396 (pokrač.) Krsty 1859-1891 (5017039)
  • Vol. Nr. 1397 Krsty 1891-1895 (5017039)
  • Vol. Nr. 1398 Manželstvá, úmrtia 1860-1890 (5017039)
  • Vol. Nr. 1399 Manželstvá 1891-1896 (5017039)
  • Vol. Nr. 1400 Úmrtia 1886-1896 (5017039)
 • Rimavská Sobota, Tisovec, Rimavská Sobota, Tisovec

   Cirkevná matrika
  • Židovská obec. Tisovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1406 Narodení 1882-1909 (5017040)
  • Vol. Nr. 1407 Manželstvá 1881-1909 (5017040)
  • Vol. Nr. 1408 Úmrtia 1881-1910 (5017040)
 • Lučenec, Tomášovce, Lučenec, Tomášovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tomášovce (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1409 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1704-1791 (roky, strany nie sú po poradí) (5017040)
  • Vol. Nr. 1409 (pokrač.) Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1704-1791 (roky, strany nie sú po poradí) (5017041)
  • Vol. Nr. 1410 Krsty 1792-1863 - Úmrtia 1800-1863 - Manželstvá? 1848-1851 - Manželstvá 1800-1848 (5017041)
  • Vol. Nr. 1411 Krsty 1864-1883 (5017041)
  • Vol. Nr. 1411 (pokrač.) Krsty 1883-1895 (5017095)
  • Vol. Nr. 1412 Manželstvá 1852-1896 (5017095)
  • Vol. Nr. 1413 Úmrtia 1864-1919 (5017095)
 • Zvolen, Tŕnie, Zvolen, Trnie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trnie (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1414 Krsty, manželstvá, úmrtia 1666-1726 (5017095)
  • Vol. Nr. 1415 Krsty 1762-1845 (5017095)
  • Vol. Nr. 1416 Manželstvá 1762-1844 (5017051)
  • Vol. Nr. 1417 Úmrtia 1762-1845 (5017051)
  • Vol. Nr. 1418 Krsty, manželstvá, úmrtia 1845-1874 (5017051)
  • Vol. Nr. 1418A Krsty 1874-1917 (5017089)
  • Vol. Nr. 1418B Manželstvá 1874-1927 (5017089)
  • Vol. Nr. 1418C Úmrtia 1874-1936 (5017089)
  • Vol. Nr. 1418C (pokrač.) Úmrtia 1874-1936 (5017090)
 • Poltár, Cinobaňa, Lučenec, Turíčky

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Turíčky (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1423A Krsty, úmrtia 1687-1750 (5017052)
  • Vol. Nr. 1424 Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1851 (5017052)
  • Vol. Nr. 1424 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1851 (5017053)
  • Vol. Nr. 1425 Krsty, manželstvá, úmrtia 1833-1906 (5017053)
  • Vol. Nr. 1425A Krsty 1891-1896 (5017090)
 • Modrý Kameň, Turie Pole, Zvolen, Lešť

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Turie Pole (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1426 Krsty, manželstvá, úmrtia 1727-1776 (5017053)
  • Vol. Nr. 1427 Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1830 (5017053)
  • Vol. Nr. 1427 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1830 (5017054)
 • Poltár, Uhorské, Lučenec, Uhorské

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Uhorské (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1428 Krsty, manželstvá, úmrtia 1720-1815 (5017054)
  • Vol. Nr. 1429 Krsty, manželstvá, úmrtia 1816-1852 (5017054)
  • Vol. Nr. 1429 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1816-1852 (5017055)
  • Vol. Nr. 1430 Krsty 1852-1893 (5017055)
  • Vol. Nr. 1431 Krsty 1893-1895 (5017055)
  • Vol. Nr. 1432 Manželstvá 1852-1929 (5017055)
  • Vol. Nr. 1433 Úmrtia 1852-1905 (5017055)
  • Vol. Nr. 1433 (pokrač.) Úmrtia 1852-1905 (5017056)
 • Rimavská Sobota, Uzovská Panica, Feledince, Uzovská Panita

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Uzovská Panita (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1438A Krsty 1786-1852 (5017057)
  • Vol. Nr. 1439 Krsty 1868-1879 (5017057)
  • Vol. Nr. 1440 Krsty 1879-1895 (5017057)
  • Vol. Nr. 1441 Manželstvá 1786-1896 (5017057)
  • Vol. Nr. 1442 Úmrtia 1893-1895 (5017057)
 • Rimavská Sobota, Uzovská Panica, Feledince, Uzovská Panita

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uzovská Panita (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1434 Krsty, manželstvá, úmrtia 1829-1871 (5017056)
  • Vol. Nr. 1435 Krsty, manželstvá, úmrtia 1867-1887 (5017056)
  • Vol. Nr. 1436 Krsty 1887-1911 (5017056)
  • Vol. Nr. 1437 Manželstvá 1887-1948 (5017056)
  • Vol. Nr. 1438 Úmrtia 1887-1952 (5017056)
  • Vol. Nr. 1438 (pokrač.) Úmrtia 1887-1952 (5017057)
 • Rimavská Sobota, Včelince, Tornaľa, Mehy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mehy (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1455 Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1812 (5017060)
  • Vol. Nr. 1456 Krsty, manželstvá, úmrtia 1813-1836 (5017060)
  • Vol. Nr. 1457 Krsty 1837-1895 (5017060)
  • Vol. Nr. 1457 (pokrač.) Krsty 1837-1895 (5017096)
  • Vol. Nr. 1458 Manželstvá 1837-1896 (5017096)
  • Vol. Nr. 1459 Úmrtia 1837-1896 (5017096)
 • Veľký Krtíš, Veľká Čalomija, Modrý Kameň, Veľká Čalomija

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Čalomija (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1469 Krsty 1787-1852 (5017062)
  • Vol. Nr. 1469 (pokrač.) Krsty 1787-1852 (5017063)
  • Vol. Nr. 1470 Krsty 1852-1896 (5017063)
  • Vol. Nr. 1471 Manželstvá 1787-1859 (5017063)
  • Vol. Nr. 1472 Manželstvá 1860-1900 (5017063)
  • Vol. Nr. 1473 Úmrtia 1787-1854 (5017063)
  • Vol. Nr. 1473 (pokrač.) Úmrtia 1787-1854 (5017064)
  • Vol. Nr. 1474 Úmrtia 1854-1893 (5017064)
  • Vol. Nr. 1475 Úmrtia 1894-1896 (5017064)
 • Žarnovica, Veľká Lehota, Nová Baňa, Veľka Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľka Lehota (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1476 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1845 (5017064)
  • Vol. Nr. 1477 Krsty, manželstvá, úmrtia 1846-1879 (5017064)
  • Vol. Nr. 1477 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1846-1879 (5017065)
  • Vol. Nr. 1478 Krsty, úmrtia 1880-1888 (5017065)
  • Vol. Nr. 1479 Krsty 1888-1893 (5017065)
  • Vol. Nr. 1480 Krsty 1893-1896 (5017065)
  • Vol. Nr. 1481 Manželstvá 1787-1845 (5017065)
  • Vol. Nr. 1482 Manželstvá 1875-1896 (5017065)
  • Vol. Nr. 1483 Úmrtia 1888-1895 (5017065)
 • Lučenec, Veľká nad Ipľom, Lučenec, Veliká nad Ipľom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veliká nad Ipľom (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1460 Krsty, manželstvá, úmrtia 1756-1805 (5017096)
  • Vol. Nr. 1461 Krsty, manželstvá, úmrtia 1806-1836 (5017096)
  • Vol. Nr. 1461 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1806-1836 (5017061)
  • Vol. Nr. 1462 Krsty, manželstvá, úmrtia 1837-1855 (5017061)
  • Vol. Nr. 1463 Krsty 1855-1884 (5017061)
  • Vol. Nr. 1464 Krsty 1884-1896 (5017061)
  • Vol. Nr. 1464 (pokrač.) Krsty 1884-1896 (5017062)
  • Vol. Nr. 1465 Manželstvá 1855-1884 (5017062)
  • Vol. Nr. 1466 Manželstvá 1884-1896 (5017062)
  • Vol. Nr. 1467 Úmrtia 1855-1884 (5017062)
  • Vol. Nr. 1468 Úmrtia 1884-1896 (5017062)
 • Poltár, Hrnčiarska Ves, Rimavská Sobota, Veľká Sucha

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Sucha (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1484 Krsty, manželstvá, úmrtia 1716-1829 (5017065)
  • Vol. Nr. 1484 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1716-1829 (5017066)
  • Vol. Nr. 1485 Krsty 1829-1878 (5017067)
  • Vol. Nr. 1486 Manželstvá, úmrtia 1721-1841 (5017067)
  • Vol. Nr. 1487 Manželstvá 1765-1843 (5017067)
  • Vol. Nr. 1487 (pokrač.) Manželstvá 1765-1843 (5017068)
  • Vol. Nr. 1488 Manželstvá 1844-1878 (5017068)
  • Vol. Nr. 1489 Úmrtia 1842-1863 (5017068)
  • Vol. Nr. 1490 Krsty, úmrtia 1864-1900 (5017068)
 • Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Modrý Kameň, Veľké Zlievce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Zlievce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 153 Krsty, manželstvá, úmrtia 1722-1742 (5017071)
  • Vol. Nr. 1504 Krsty, manželstvá 1742-1800 (5017071)
  • Vol. Nr. 1504 (pokrač.) Krsty, manželstvá 1742-1800 (5016500)
  • Vol. Nr. 1505 Krsty 1800-1860 (5016500)
  • Vol. Nr. 1506 Krsty 1861-1896 (5016500)
  • Vol. Nr. 1507 Manželstvá 1803-1896 (5016500)
  • Vol. Nr. 1508 Úmrtia 1742-1800 (5016500)
  • Vol. Nr. 1508 (pokrač.) Úmrtia 1742-1800 (5016501)
  • Vol. Nr. 1509 Úmrtia 1800-1872 (5016501)
  • Vol. Nr. 1510 Úmrtia 1873-1896 (5016501)
 • Rimavská Sobota, Veľký Blh, Feledince, Nižní Blh, Feledince, Vyšní Blh

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nižní Blh (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1511 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1862 (5016501)
  • Vol. Nr. 1512 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1863-1914 (5016502)
 • Veľký Krtíš, Veľký Lom, Modrý Kameň, Veľký Lom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Lom (Veľký Krtíš)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1518 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1724-1770 (5016503)
  • Vol. Nr. 1519 Krsty 1771-1833 (5016503)
  • Vol. Nr. 1519 (pokrač.) Krsty 1833-1837 - Uzavreté manželstvá, úmrtia 1771-1837 (5016504)
  • Vol. Nr. 1520 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1838-1895 (5016504)
 • Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Veľký Krtíš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Krtíš (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1513 Krsty 1712-1747 (5016502)
  • Vol. Nr. 1514 Manželstvá, úmrtia 1727-1747 (5016502)
  • Vol. Nr. 1515 Krsty, manželstvá, úmrtia 1748-1835 (5016502)
  • Vol. Nr. 1516 Krsty, manželstvá, úmrtia 1836-1874 (5016503)
  • Vol. Nr. 1517 Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1936 (5016503)
 • Detva, Vígľašská Huta-Kalinka, Zvolen, Vígľašská Huta-Kalinka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vígľašská Huta-Kalinka (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1527 Krsty 1788-1845 (5016592)
  • Vol. Nr. 1528 Manželstvá, úmrtia 1788-1844 (5016592)
  • Vol. Nr. 1528 (pokrač.) Manželstvá, úmrtia 1788-1844 (5016593)
  • Vol. Nr. 1529 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1866 (5016593)
  • Vol. Nr. 1530 Krsty, úmrtia 1859-1879 (5016593)
  • Vol. Nr. 1531 Manželstvá 1867-1878 (5016593)
  • Vol. Nr. 1531A Krsty, manželstvá, úmrtia 1879-1888 (5017090)
  • Vol. Nr. 1531B Krsty 1889-1907 (5017090)
  • Vol. Nr. 1531C Manželstvá 1889-1935 (5017090)
  • Vol. Nr. 1531C (pokrač.) Manželstvá 1889-1935 (5017091)
  • Vol. Nr. 1531D Úmrtia 1889-1919 (5017091)
 • Veľký Krtíš, Vinica, Krupina, Nekyje

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nekyje (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1532 Krsty 1771-1801 (5016593)
  • Vol. Nr. 1532 (pokrač.) Krsty 1771-1801 (5016594)
  • Vol. Nr. 1533 Krsty 1802-1826 (5016594)
  • Vol. Nr. 1534 Krsty 1827-1845 (5016594)
  • Vol. Nr. 1535 Krsty 1846-1877 (5016594)
  • Vol. Nr. 1536 Krsty 1878-1895 (5016594)
  • Vol. Nr. 1536 (pokrač.) Krsty 1878-1895 (5016595)
  • Vol. Nr. 1537 Manželstvá 1771-1825 (5016595)
  • Vol. Nr. 1538 Manželstvá 1825-1874 (5016595)
  • Vol. Nr. 1539 Manželstvá 1875-1894 (5016595)
  • Vol. Nr. 1540 Úmrtia 1771-1803 (5016595)
  • Vol. Nr. 1541 Úmrtia 1804-1839 (5016595)
  • Vol. Nr. 1542 Úmrtia 1840-1862 (5016595)
  • Vol. Nr. 1542 (pokrač.) Úmrtia 1840-1862 (5016596)
  • Vol. Nr. 1543 Úmrtia 1863-1894 (5016596)
 • Veľký Krtíš, Vrbovka, Modrý Kameň, Vrbovka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrbovka (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1544 Krsty, manželstvá, úmrtia 1748-1775 (5016596)
  • Vol. Nr. 1545 Krsty, manželstvá, úmrtia 1775-1798 (5016596)
  • Vol. Nr. 1546 Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1818 (5016596)
  • Vol. Nr. 1546 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1818 (5016597)
  • Vol. Nr. 1547 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1836 (5016597)
  • Vol. Nr. 1548 Krsty 1837-1857 (5016597)
  • Vol. Nr. 1549 Krsty 1858-1866 (5016597)
  • Vol. Nr. 1550 Krsty 1867-1872 (5016597)
  • Vol. Nr. 1551 Krsty 1872-1877 (5016598)
  • Vol. Nr. 1552 Krsty 1877-1892 (5016598)
  • Vol. Nr. 1553 Krsty 1892-1905 (5016598)
  • Vol. Nr. 1554 Manželstvá 1837-1868 (5016598)
  • Vol. Nr. 1555 Manželstvá 1869-1877 (5016598)
  • Vol. Nr. 1556 Manželstvá 1877-1919 (5016598)
  • Vol. Nr. 1556 (pokrač.) Manželstvá 1877-1919 (5016599)
  • Vol. Nr. 1557 Úmrtia 1837-1857 (5016599)
  • Vol. Nr. 1558 Úmrtia 1858-1864 (5016599)
  • Vol. Nr. 1559 Úmrtia 1864-1872 (5016599)
  • Vol. Nr. 1560 Úmrtia 1872-1874 (5016599)
  • Vol. Nr. 1561 Úmrtia 1875-1899 (5016599)
  • Vol. Nr. 1561 (pokrač.) Úmrtia 1875-1899 (5016600)
  • Vol. Nr. 1562 Krsty 1800-1819 (5016600)
  • Vol. Nr. 1563 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1871 (5016600)
  • Vol. Nr. 1564 Krsty, manželstvá, úmrtia 1872-1897 (5016600)
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Vyšnia Pokoradz

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vyšnia Pokoradz (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1583 Krsty, manželstvá, úmrtia 1720-1789 (5016605)
  • Vol. Nr. 1584 Krsty, manželstvá, úmrtia 1790-1896 (5016605)
 • Rimavská Sobota, Vyšné Valice, Tornaľa, Vyšnie Valice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vyšnie Valice (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1585 Krsty, manželstvá, úmrtia 1731-1853 (5017042)
  • Vol. Nr. 1586 Krsty, manželstvá, úmrtia 1852-1898 (5017042)
 • Senec, Senec, Galanta, Senec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Senec (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1909 Krsty 1691-1713 - Manželstvá 1709-1712 - Krsty 1714 - Manželstvá 1699-1709 - Rôzne záznamy 1698-1711 (4185580)
  • Inv. č. 1909 (pokrač.) Rôzne záznamy 1709 - Manželstvá 1712-1713 - Úmrtia 1703-1714 (4628616)
  • Inv. č. 1910 Krsty 1714-1742 - Manželstvá 1714-1773 - Krsty 1742-1759 - Úmrtia 1714-1773 - Krsty 1771-1773 - Krsty 1759-1771 - Rôzne záznamy 1758 - Konvertiti 1736-1773 - Rôzne záznamy 1752-1755 - Rôzne záznamy 1747-1750 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1714-1773) (4628616)
  • Inv. č. 1911 Krsty 1774-1796 - Birmovaní 1837 - Manželstvá 1774-1796 - Birmovaní 1827-1837 - Úmrtia 1774-1796 - Konvertiti 1778-1940 (4628616)
  • Inv. č. 1912 Krsty 1797-1856 (4628617)
  • Inv. č. 1913 Krsty 1856-1871 (4628617)
  • Inv. č. 1914 Krsty 1871-1878 (4628617)
  • Inv. č. 1914 (pokrač.) Krsty 1878-1884 (4628618)
  • Inv. č. 1915 Krsty 1884-1895 (4628618)
  • Inv. č. 1916 Manželstvá 1797-1896 (4628618)
  • Inv. č. 1917 Úmrtia 1797-1829 (chýbaju str. 5-6) (4628618)
  • Inv. č. 1917 (pokrač.) Úmrtia 1829-1866 (4628619)
  • Inv. č. 1918 Úmrtia 1866-1882 (4628619)
  • Inv. č. 1919 Úmrtia 1882-1908 (4628619)
 • Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čachtice (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 460 Krsty 1661-1691 - Krsty 1682-1684 - Manželstvá 1661-1689 - Úmrtia 1663-1697 - Krsty 1691-1719 - Manželstvá 1690-1719 - Úmrtia 1698-1707 (4528532)
  • Inv. č. 460 (pokrač.) Úmrtia 1707-1719 - Konvertiti 1710-1721 - Birmovaní 1682 - Birmovaní 1712 (4528533)
  • Inv. č. 461 Krsty 1719-1780 - Manželstvá 1720-1780 - Úmrtia 1719-1780 - Konvertiti 1727-1778 (4528533)
  • Inv. č. 462 Krsty 1780-1812 - Manželstvá 1780-1824 - Krsty 1812-1820 - Úmrtia 1780-1832 - Spovede 1815-1832 - Miešané manželstvá [18-] (4528533)
  • Inv. č. 463 Krsty 1820-1851 - Manželstvá 1824-1852 - Úmrtia 1832-1852 (4528534)
  • Inv. č. 464 Krsty 1852-1863 (4528534)
  • Inv. č. 465 Krsty 1864-1886 (4528534)
  • Inv. č. 466 Krsty 1886-1899 (4528534)
  • Inv. č. 466 (pokrač.) Krsty 1899-1921 - Konvertiti 1832-1930 (4528535)
  • Inv. č. 467 Manželstvá 1852-1863 (4528535)
  • Inv. č. 468 Manželstvá 1864-1895 (4528535)
  • Inv. č. 469 Úmrtia 1852-1863 (4528535)
  • Inv. č. 470 Úmrtia 1864-1874 (4528535)
  • Inv. č. 471 Úmrtia 1874-1882 (4528535)
  • Inv. č. 471 (pokrač.) Úmrtia 1882-1900 (4528536)
  • Inv. č. 472 Zoznam krstov, sobašených 1661-1780 - Zoznam úmrtí 1663-1780 - Zoznam farárov 1677-1920 (4528536)
  • Inv. č. 473 Zoznam krstov 1780-1885 - Zoznam manželstiev 1780-1863 - Zoznam úmrtí 1780-1874 (4528536)
  • Inv. č. 474 Zoznam krstov 1886-1922 - Zoznam manželstiev 1864-1922 - Zoznam úmrtí 1874-1922 (4528536)
 • Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárno, Veľký Meder

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Meder (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 478 Krsty 1750-1779 - Manželstvá 1750-1804 - Úmrtia 1750-1824 - Zoznam úmrtí Ž (1751-1776) - Krsty 1778 (4528537)
  • Inv. č. 479 Krsty 1779-1824 - Zoznam krstov A-L (1779-1824) - Manželstvá 1804-1824 - Krsty 1814 - Zoznam krstov M-Ž (1779-1824) (4528537)
  • Inv. č. 480 Krsty 1825-1863 - Zoznam krstov Ž (1827-1863) - Miešané manželstvá 1839-1867 (4528537)
  • Inv. č. 481 Krsty 1864-1874 (4528537)
  • Inv. č. 481 (pokrač.) Krsty 1875-1890 - Konvertiti 1872-1883 - Zoznam krstov 1864-1890 - Miešané manželstvá 1839-1893 - Birmovaní 1871 (4528540)
  • Inv. č. 482 Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1888-1895 (4528540)
  • Inv. č. 483 Úmrtia, zoznam 1825-1863 (4528540)
  • Inv. č. 484 Úmrtia, zoznam 1864-1888 (4528540)
  • Inv. č. 485 Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1860 (4528541)
 • Senica, Častkov, Senica, Častkov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Častkov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 517 Krsty 1876-1895 (4528546)
  • Inv. č. 518 Manželstvá 1876-1952 (4528547)
  • Inv. č. 519 Úmrtia 1876-1952 (4528547)
 • Senec, Čataj, Modra, Čataj

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čataj (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 521 Krsty 1728-1774 - Manželstvá 1728-1773 - Úmrtia 1728-1773 - Rôzne záznamy 1770-1773 - Spovede 1763-1764 - Úmrtia 1751-1773 - Rôzne záznamy 1748-1766 - Úmrtia 1773 (4528547)
  • Inv. č. 522 Krsty, úmrtia 1774-1870 - Konvertiti 1778-1829 - Manželstvá 1774-1840 - Birmovaní 1821-1860 (4528547)
  • Inv. č. 523 Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1888 - Birmovaní 1871-1888 (4528538)
  • Inv. č. 524 Krsty, manželstvá, úmrtia 1889-1895 (4528538)
 • Krupina, Žihárec, Šaľa, Žigard

   Matrika
  • Židovská obec. Žihárec (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1908 Narodenia 1875-1885 - Manželstvá 1874-1885 - Úmrtia 1868-1885 (4185580)
 • Dunajská Streda, Čiližská Radvaň, Dunajská Streda, Čilizská Radvaň

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Čiližská Radvaň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 533 Krsty 1810-1871 - Manželstvá, úmrtia 1804-1881 (4528539)
  • Inv. č. 534 Krsty 1871-1902 (4528539)
  • Inv. č. 535 Manželstvá 1882-1898 (4528539)
  • Inv. č. 536 Úmrtia 1882-1896 (4528539)
 • Senica, Senica, Senica, Senica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Senica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1936 Krsty 1783-1834 (4629854)
  • Inv. č. 1937 Krsty 1835-1875 (4629854)
  • Inv. č. 1938 Krsty 1876-1896 (4629854)
  • Inv. č. 1939 Manželstvá 1783-1821 (4629854)
  • Inv. č. 1939 (pokrač.) Manželstvá 1821-1840 (4629855)
  • Inv. č. 1940 Manželstvá 1841-1896 (4629855)
  • Inv. č. 1941 Úmrtia 1783-1838 (4629855)
  • Inv. č. 1942 Úmrtia 1839-1898 (4629855)
  • Inv. č. 1943 Zoznam krstov A-J (1783-1949) (4629855)
  • Inv. č. 1943 (pokrač.) Zoznam krstov J-Ž (1783-1949) (4628625)
 • Senica, Čáry, Senica, Čáry

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čáry (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 491 Krsty 1812-1852 (4528542)
  • Inv. č. 492 Krsty 1852-1888 (4528542)
  • Inv. č. 493 Krsty 1888-1896 (4528542)
  • Inv. č. 494 Manželstvá 1812-1852 (4528542)
  • Inv. č. 495 Manželstvá 1852-1897 (4528542)
  • Inv. č. 496 Úmrtia 1812-1852 (4528542)
  • Inv. č. 497 Úmrtia 1852-1860 (4528542)
  • Inv. č. 497 (pokrač.) Úmrtia 1859-1893 (4528543)
  • Inv. č. 498 Úmrtia 1893-1896 (4528543)
  • Inv. č. 499 Zoznam krstov 1812-1852 (4528543)
  • Inv. č. 500 Zoznam krstov 1812-1842 - Zoznam úmrtí 1812-1941 - Zoznam manželstiev 1812-1830 (4528543)
 • Komárno, Číčov, Komárno, Číčov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Číčov (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 1081 Krsty 1855-1880 (5219348)
  • Inv. č. 1082 Krsty 1881-1910 (5219348)
  • Inv. č. 1084 Manželstvá 1855-1874 (5219348)
  • Inv. č. 1084 (pokrač.) Manželstvá 1874-1898 - Inv. č. 1086-1087 Úmrtia 1855-1893 (5218813)
  • Inv. č. 525 Krsty 1724-1767 - Manželstvá 1725-1773 - Konvertiti 1752-1771 - Úmrtia 1739-1748 (4528538)
  • Inv. č. 526 Krsty 1767-1807 - Úmrtia, мanželstvá 1773-1807 (4528538)
  • Inv. č. 527 Krsty 1807-1836 - Konvertiti 1813-1890 (4528538)
  • Inv. č. 528 Krsty, úmrtia, мanželstvá 1837-1854 (4528538)
  • Inv. č. 529 Manželstvá 1807-1836 (4528538)
  • Inv. č. 530 Úmrtia 1807-1836 (4528538)
 • Dunajská Streda, Baka, Dunajská Streda, Baka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Baka (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 18 Krsty 1728-1796 - Birmovaní 1851 (4528987)
  • Inv. č. 18 (pokrač.) Birmovaní 1851, 1861, 1864, 1871, 1878, 1886, 1895, 1902, 1909 - Spovede 1842 - Birmovaní 1778, 1812, 1821, 1827 - Rôzne záznamy 1786 - Úmrtia 1728-1796 - Manželstvá 1729-1796 (4528988)
  • Inv. č. 19 Krsty 1797-1852 - Úmrtia 1797-1852 - Manželstvá 1797-1852 (4528988)
  • Inv. č. 19a Krsty 1853-1874 (4528988)
  • Inv. č. 19b Krsty 1875-1895 (4528989)
  • Inv. č. 19c Manželstvá 1853-1908 (4528989)
  • Inv. č. 19d Úmrtia 1853-1874 (4528989)
 • Dunajská Streda, Baloň, Dunajská Streda, Baloň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Baloň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 20 Krsty 1737-1756 - Manželstvá 1731-1756 - Úmrtia 1731-1756 - Historické zápisy miestnych kňazov 1753 (4528989)
  • Inv. č. 21 Krsty 1757-1765 - Manželstvá 1757-1771 - Krsty 1765-1767 - Úmrtia 1757-1771 - Historické zápisy miestnych kňazov 1740-1763 (4528990)
  • Inv. č. 22 Krsty 1767-1783 - Úmrtia 1770-1785 - Rôzne záznamy 1770-1773 - Manželstvá 1771-1785 (4528990)
  • Inv. č. 23 Krsty 1785-1798 - Birmovaní 1789, 1793, 1794, 1798, 1800, 1801, 1802 - Manželstvá 1785-1802 - Úmrtia 1785-1802 - Miešané manželstvá 1800-1806 (4528991)
  • Inv. č. 24 Konvertiti 1833-1834 - Krsty 1798-1847 - Manželstvá 1803-1845 - Úmrtia 1803-1833 (4528991)
  • Inv. č. 25 Zoznam farárov 1843-1852 - Krsty 1847-1858 - Krsty 1831-1848 - Miešané manželstvá 1849-1854 - Krsty 1829-1871 (4528991)
  • Inv. č. 26 Krsty 1859-1871 - Zoznam krstov A-Ž, 1859-1871 (4528991)
  • Inv. č. 27 Krsty 1872-1886 (4528992)
  • Inv. č. 28 Krsty 1886-1896 (4528992)
  • Inv. č. 29 Manželstvá 1845-1873 (4528992)
  • Inv. č. 30 Manželstvá 1872-1889 - Manželstvá 1839-1877 (4528992)
  • Inv. č. 31 Manželstvá 1890-1898 (4528992)
  • Inv. č. 32 (see refilmed item 6, subsequent to item 6) Úmrtia 1834-1854 - Úmrtia 1835-1868 (4528992)
  • Inv. č. 33 Úmrtia 1855-1874 - Zoznam úmrtí A-Ž, 1855-1874 (4528993)
  • Inv. č. 34 Úmrtia 1875-1892 (4528993)
  • Inv. č. 35 Úmrtia 1893-1896 (4528993)
 • Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Beckov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 36 Krsty 1676-1748 - Rôzne záznamy 1718 - Rôzne záznamy 1688-1743 (4528993)
  • Inv. č. 37 Krsty, manželstvá, úmrtia 1602-1751 - Birmovaní 1725-1750 - Konvertiti 1602-1743 - Zoznam farárov 1764 - Rôzne záznamy 1733-1760 - Krsty 1748-1800 - Manželstvá 1748-1800 - Úmrtia 1748-1800 - Birmovaní 1835 - Birmovaní 1797 - Rôzne záz (4528994)
  • Inv. č. 38 Krsty 1801-1848 - Manželstvá 1801-1837 - Úmrtia 1801-1848 - Birmovaní 1841 - Konvertiti 1833-1854 - Birmovaní 1810, 1829 - Konvertiti 1819-1831 (4528994)
  • Inv. č. 39 Krsty 1843-1866 - Manželstvá 1843-1866 - Úmrtia 1843-1866 (4528995)
  • Inv. č. 40 Krsty 1867-1910 - Konvertiti 1874-1886 - Rôzne záznamy 1879-1914 (4528995)
  • Inv. č. 41 Manželstvá 1687-1748 - Úmrtia 1678-1748 - Birmovaní, konvertiti, rôzne záznamy 1602-1750 (4528995)
  • Inv. č. 42 Manželstvá 1867-1935 - Birmovaní 1868, ?, 1876, 1880, 1884, 1888, 1894, 1921, 1926, 1931, 1941, 1946 (4528996)
  • Inv. č. 43 Úmrtia 1867-1917 (4528996)
 • Senec, Bernolákovo, Bratislava, Čeklís

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bernolákovo (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 54 Krsty 1694-1705 - Manželstvá 1687-1704 - Úmrtia 1694-1697 (4528997)
  • Inv. č. 55 Krsty 1706-1744 (4528997)
  • Inv. č. 56 Krsty 1744-1830 (4528998)
  • Inv. č. 57 Manželstvá 1772-1844 - Krsty 1831-1844 - Konvertiti 1834-1844 (4528998)
  • Inv. č. 58 Krsty 1845-1899 (4528998)
  • Inv. č. 59 Manželstvá 1706-1771 - Úmrtia 1706-1744 (4528998)
  • Inv. č. 60 Manželstvá 1845-1930 (4528999)
  • Inv. č. 61 Úmrtia 1744-1844 (4528999)
  • Inv. č. 62 Úmrtia 1845-1912 (4528999)
  • Inv. č. 63 Manželstvá 1850-1879 (4528999)
 • Senec, Blatné, Modra, Šarfia

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Blatné (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 64 Krsty 1883-1909 (4529000)
  • Inv. č. 65 Manželstvá 1883-1923 - Úmrtia 1883-1923 (4529000)
 • Trnava, Bohdanovce nad Trnavou, Trnava, Bohdanovce nad Trnavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bohdanovce nad Trnavou (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 67 Krsty 1694-1740 (str. 1-130)- Úmrtia 1697-1740 (str. 131-208) (4529001)
  • Inv. č. 68 Krsty 1740-1811 (str. 1-125) - Úmrtia 1740-1807 (str. 126-191) - Manželstvá 1740-1796 (str. 192-232) (4529001)
  • Inv. č. 69 Krsty 1811-1830 (4529001)
  • Inv. č. 70 Krsty 1830-1859 - Zoznam krstov 1830-1859 (4529001)
  • Inv. č. 71 Krsty 1860-1879 (4529001)
  • Inv. č. 71 (pokrač.) Krsty 1879-1880 (str. 279-299) - Zoznam krstov 1860-1880 (str. 300-324) (4529002)
  • Inv. č. 72 Krsty 1881-1900 (str. 1-297) - Zoznam krstov 1881-1900 (str. 298-325) (4529002)
  • Inv. č. 73 Rôzne záznamy 1706-1714 - Manželstvá 1694-1740 (str. 1-40) (4529002)
  • Inv. č. 74 Manželstvá 1797-1830 (str. 1-71) (4529002)
  • Inv. č. 75 Manželstvá 1830-1900 (str. 1-202) - Birmovaní 1837, 1844, 1857, 1861, 1863, 1872, 1922 (str. 203-297) - Zoznam manželstiev 1830-1900 (str. 298-308) (4529002)
  • Inv. č. 76 Úmrtia 1808-1830 (str. 1-72) (4529002)
  • Inv. č. 77 Úmrtia 1830-1860 (str. 1-187) - Zoznam úmrtí 1830-1843 (str. 188-204) (4529002)
  • Inv. č. 78 Úmrtia 1860-1881 (str. 1-276) - Zoznam úmrtí 1860-1881 (str. 277-301) (4529002)
  • Inv. č. 79 Úmrtia 1881-1911 (str. 1-274) - Zoznam úmrtí 1881-1910 (str. 275-300) (4528570)
 • Košice-okolie, Bohdanovce, Košice, Bohdanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bohdanovce (Košice)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 79 Úmrtia 1881-1911 - Konvertiti 1881-1910 (4528570)
 • Trnava, Bohunice, Trnava, Bohunice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bohunice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 83 Rôzne záznamy 1617-1940 (str. 1-3) - Krsty 1768-1827 (str. 3-149) - Manželstvá 1768-1827 (str. 150-246) - Úmrtia 1768-1827 (str. 247-286) - Rôzne záznamy 1749-1787 (str. 287-297) (4528570)
  • Inv. č. 84 Krsty 1828-1852 (str. 1-62) - Manželstvá 1828-1852 (str. 63-89) - Úmrtia 1828-1852 (str. 90-137) (4528570)
  • Inv. č. 84a Krsty 1853-1876 (str. 1-211) - Úmrtia 1853-1876 (str. 212-327) (4528571)
  • Inv. č. 84b Krsty 1877-1896 (4528571)
  • Inv. č. 84c Manželstvá 1853-1896 (4528571)
  • Inv. č. 84d Úmrtia 1877-1896 (4528571)
 • Trnava, Boleráz, Trnava, Boleráz

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Boleráz (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 85 Krsty 1669-1725? (str. 1-111) - Manželstvá 1679-1740 (str. 111-151) - Krsty 1726-1740 (str. 152-165) - Úmrtia 1669-1740 - Rôzne záznamy 1708 (str. 251-252) (4528571)
  • Inv. č. 86 Krsty 1766-1832 (str. 1-108) - Manželstvá 1766-1832 (str. 109-149) - Úmrtia 1766-1832 (str. 150-215) - Úmrtia? 1799-182? (str. 217-219) (4528572)
  • Inv. č. 87 Krsty 1832-1867 (4528572)
  • Inv. č. 88 Krsty 1868-1895 (str. 1-180) (4528572)
  • Inv. č. 89 Manželstvá 1832-1894 (str. 1-114) (4528572)
  • Inv. č. 90 Úmrtia 1832-1872 (str. 1-186) (4528573)
  • Inv. č. 91 Úmrtia 1873-1925 (str. 1-235) (4528573)
 • Piešťany, Borovce, Piešťany, Borovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Borovce (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 92 Krsty 1793-1852 (str. 1-95) - Manželstvá 1793-1851 (str. 96-125) - Úmrtia 1793-1852 (str. 126-189) - Miešané manželstvá 1815-1852 (str. 190) - Konvertiti (zidovské a evanjelické) 1796-1852 - Miešané manželstvá 1820? (str. 193) - Úmrtia 1831 (str. 193) - "Pro memoria" (str. 193) - Rôzne záznamy (str. 194) (4528573)
  • Inv. č. 93 Krsty 1852-1876 (str. 1-108) - Manželstvá 1852-1876 (str. 109-135) - Úmrtia 1852-1862 (str. 136-171) (4528573)
  • Inv. č. 93 (pokrač.) Úmrtia 1861-1876 (str. 172-234) (4528574)
  • Inv. č. 94 Krsty 1877-1916 (str. 1-119) - Zoznam krstov A-Ž (1877-1881), str. 120-129 - Úmrtia 1877-1918 (str. 130-217) - Zoznam manželstiev A-Ž (1877-1881), str. 218-227 - Manželstvá 1877-1916 (str. 228-265) - Zoznam úmrtí A-Ž (1877-1880), str. 266-274 (4528574)
 • Senica, Borský Svätý Jur, Malacky, Borský Svätý Jur

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Borský Svätý Jur (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 95 Krsty 1633-1682 (str. 1-101) - Manželstvá 1631-1680 (str. 102-132) - Úmrtia 1631-1663 (str. 133-180) (4528574)
  • Inv. č. 96 Krsty 1704-1753 (str. 1-175) - Manželstvá 1705-1746 (str. 176-210) (4528574)
  • Inv. č. 96 (pokrač.) Manželstvá 1746-1755 (str. 211-220) - Krsty 1753-1755 (str. 221-231) - Rôzne záznamy 1753 (str. 232-245) - Úmrtia 1703-1755 (str. 245-344) (4528575)
  • Inv. č. 97 Krsty 1755-1795 (str. 1-171) - Úmrtia 1755-1806 (str. 171-258a) - Manželstvá 1755-1795 (str. 259-320) - Rôzne záznamy 1756-1795 (str. 321-327) (4528575)
  • Inv. č. 98 Krsty 1795-1843 (str. 1-427) (4528575)
  • Inv. č. 99 Krsty 1843-1853 (str. 1-201) (4528576)
  • Inv. č. 100 Krsty 1853-1873, 1853-1863 (str. 1-380) (4528576)
  • Inv. č. 101 Krsty 1874-1883 (str. 1-147) (4528576)
  • Inv. č. 101 (pokrač.) Krsty 1884-1896 (str. 148-283) (4528577)
  • Inv. č. 102 Manželstvá 1795-1853 (str. 1-92) (4528577)
  • Inv. č. 103 Manželstvá 1853-1938 (str. 1-254) (4528577)
  • Inv. č. 104 Úmrtia 1806-1853 (str. 1-174) (4528577)
  • Inv. č. 105 Úmrtia 1853-1857 (str. 1-64) (4528577)
  • Inv. č. 105 (pokrač.) Úmrtia 1857-1876 (str. 65-355) (4528578)
  • Inv. č. 106 Úmrtia 1877-1906 (str. 1-292) (4528578)
  • Inv. č. 107 Zoznam krstov A-Ž (1750-1800), str. 1-253 (4528578)
  • Inv. č. 108 Zoznam krstov A-Ž (1796-1872 ), str. 1-117 - Zoznam manželstiev A-Ž (1796-1853), str. 118-134 (4528579)
  • Inv. č. 109 Zoznam krstov A-Ž (1873-1888), str. 1-99 (4528579)
  • Inv. č. 110 Zoznam krstov A-Ž (1889-1950), str. 1-116 (4528579)
  • Inv. č. 111 Zoznam manželstiev A-Ž (1853-1949), str. 1-72 (4528579)
  • Inv. č. 112 Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1876), str. 1-83 (4528579)
 • Senica, Borský Mikuláš, Malacky, Borský Svätý Mikuláš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Borský Mikuláš (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 122 Krsty 1660-1717 (4528579)
  • Inv. č. 122 (pokrač.) Krsty 1717-1746 - Manželstvá 1660-1752 - Úmrtia 1660-1752 (4528580)
  • Inv. č. 123 Krsty 1748-1820 (4528580)
  • Inv. č. 124 Krsty 1820-1857 (4528580)
  • Inv. č. 125 Krsty 1858-1877 (4528581)
  • Inv. č. 126 Krsty 1878-1914 (4528581)
  • Inv. č. 127 Manželstvá 1753-1861 (4528581)
  • Inv. č. 128 Manželstvá 1862-1876 (4528581)
  • Inv. č. 128 (pokrač.) Manželstvá 1876-1892 (4528985)
  • Inv. č. 129 Úmrtia 1753-1827 (4528985)
  • Inv. č. 130 Úmrtia 1828-1857 (4528985)
  • Inv. č. 131 Úmrtia 1858-1889 (4528985)
  • Inv. č. 132 Úmrtia 1890-1892 (4528985)
  • Inv. č. 132 (pokrač.) Úmrtia 1892-1927 (5241058)
  • Inv. č. 133 Zoznam krstov A-Ž (1748-1891) (5241058)
  • Inv. č. 134 Zoznam krstov A-Ž (1891-1952) (5241058)
  • Inv. č. 135 Zoznam manželstiev A-Ž (1753-1952) (5241058)
  • Inv. č. 136 Zoznam úmrtí A-Ž (1753-1890) (4528564)
  • Inv. č. 137 Zoznam úmrtí A-Ž (1891-1952) (4528564)
 • Skalica, Brodské, Skalica, Brodské

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brodské (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 403 Krsty 1653-1773 - Manželstvá 1653-1773 - Úmrtia 1653-1701 (4528521)
  • Inv. č. 403 (pokrač.) Úmrtia 1701-1773 (4528522)
  • Inv. č. 404 Krsty, manželstvá, úmrtia 1774-1843 (4528522)
  • Inv. č. 405 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1852 (4528522)
  • Inv. č. 406 Krsty 1852-1875 (4528522)
  • Inv. č. 407 Krsty 1876-1885 (4528522)
  • Inv. č. 407 (pokrač.) Krsty 1885-1895 (4528523)
  • Inv. č. 408 Manželstvá 1852-1895 (4528523)
  • Inv. č. 409 Úmrtia 1852-1878 (4528523)
  • Inv. č. 410 Úmrtia 1879-1895 (4528523)
  • Inv. č. 411 Zoznam krstov A-Ž (1800-1952) (4528523)
  • Inv. č. 412 Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1949) (4528524)
 • Pezinok, Budmerice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pudmerice (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 420 Krsty, manželstvá, úmrtia 1774-1852 (4528525)
  • Inv. č. 421 Krsty, manželstvá, úmrtia 1852-1867 (4528525)
  • Inv. č. 422 Krsty 1867-1883 (4528525)
  • Inv. č. 422 (pokrač.) Krsty 1883-1895 (4528526)
  • Inv. č. 423 Manželstvá 1867-1896 (4528526)
  • Inv. č. 424 Úmrtia 1867-1895 (4528526)
  • Inv. č. 425 Krsty, manželstvá, úmrtia 1774-1852 (4528526)
  • Inv. č. 426 Krsty 1878-1896 (4528526)
  • Inv. č. 427 Manželstvá 1878-1897 (4528526)
  • Inv. č. 428 Úmrtia 1878-1896 (4528526)
 • Myjava, Bukovec, Myjava, Bukovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bukovec (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 436 Krsty 1824-1859 (4528527)
  • Inv. č. 436 (pokrač.) Krsty 1859-1938 (4528528)
  • Inv. č. 437 Manželstvá 1824-1949 (4528528)
  • Inv. č. 438 Úmrtia 1824-1943 (4528528)
 • Pezinok, Báhoň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Báhoň (Modra)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 13 Krsty 1703-1727 - Úmrtia 1732-1742 - Manželstvá 1708-1738 - Úmrtia 1705-1732 (4528986)
  • Inv. č. 14 Krsty 1716-1802 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1810 (4528986)
  • Inv. č. 14 (pokrač.) Krsty 1801-1824 - Úmrtia 1745-1824 - Manželstvá 1739-1824 (4528987)
  • Inv. č. 15 Krsty 1853-1884 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1853-1885 - Birmovaní 1885-1886 - Birmovaní 1893-1894 (4528987)
  • Inv. č. 16 Krsty 1885-1901 - Manželstvá 1885-1901 - Úmrtia 1885-1901 (4528987)
  • Inv. č. 17 (obec: Jarná; now Cífer) Krsty 1885-1901 - Manželstvá 1885-1896 - Úmrtia 1885-1900 (4528987)
 • Dunajská Streda, Báč, Šamorín, Bačfa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bačfa (Šamorín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 8 Krsty 1802-1856 - Zoznam krstov 1802-1856 - Rodná kniha 1805-1806 (4528563)
  • Inv. č. 9 Krsty 1857-1884 - Konvertiti 1863-1943 (4528563)
  • Inv. č. 10 Manželstvá 1887-1898 - Krsty 1885-1892 (4528563)
  • Inv. č. 10 (pokrač.) Krsty 1891-1896 (4528986)
  • Inv. č. 11 Manželstvá 1802-1886 - Úmrtia 1802-1849 - Úmrtia 1803 - Úmrtia 1846 - Úmrtia 1863 (4528986)
  • Inv. č. 12 Úmrtia 1849-1898 (4528986)
 • Senica, Cerová, Senica, Cerová-Lieskové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cerová-Lieskové (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 439 Krsty, manželstvá 1787-1852 (4528528)
  • Inv. č. 439 (pokrač.) Manželstvá 1852 - Úmrtia 1787-1852 - Konvertiti 1794-1897 (4528529)
  • Inv. č. 440 Krsty 1852-1865 (str. 1-34) - Manželstvá 1852-1865 (str. 84-90) - Úmrtia 1852-1865 (str. 108-136) (4528529)
  • Inv. č. 441 Krsty 1866-1885 (str. 1-32) - Úmrtia 1866-1885 (str. 77-109) - Manželstvá 1866-1885 (str. 154-161) (4528529)
  • Inv. č. 442 Krsty 1886-1902 (str. 1-38) - Úmrtia 1886-1902 (str. 89-114) - Manželstvá 1886-1902 (str. 148-156) (4528529)
  • Inv. č. 443 Zoznam krstov 1787-1952 (4528529)
  • Inv. č. 444 Zoznam manželstiev 1787-1952 (4528529)
  • Inv. č. 445 Zoznam úmrtí 1787-1952 (4528530)
 • Senec, Chorvátsky Grob, Bratislava, Horvatský Grob

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chorvátsky Grob (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1017 Krsty 1705-1720 (4528900)
  • Inv. č. 1017 (pokrač.) Krsty 1718-1773 - Manželstvá 1706-1773 - Úmrtia 1705-1773 - Krsty 1830-1831 (4528901)
  • Inv. č. 1018 Krsty 1773-1852 (4528901)
  • Inv. č. 1019 Krsty 1852-1870 (4528901)
  • Inv. č. 1020 Krsty 1871-1895 (4528901)
  • Inv. č. 1021 Manželstvá 1773-1870 (4528901)
  • Inv. č. 1022 Manželstvá 1871-1896 (4528901)
  • Inv. č. 1023 Úmrtia 1773-1871 (4528901)
  • Inv. č. 1024 Úmrtia 1871-1888 (4528901)
  • Inv. č. 1024 (pokrač.) Úmrtia 1887-1896 (4538719)
 • Skalica, Chropov, Skalica, Chropov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chropov (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1025 Krsty 1775-1880 - Manželstvá 1775-1927 - Úmrtia 1775-1863 (4538719)
  • Inv. č. 1026 Krsty 1881-1896 (4538719)
  • Inv. č. 1027 Zoznam krstov, manželstiev 1830-1943 - Zoznam úmrtí 1830-1904 (4538719)
 • Trnava, Cífer, Trnava, Cífer

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cífer (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 446 Krsty 1666-1681 - Úmrtia 1666-1691 - Krsty 1689-1690 - Krsty 1682-1689 - Manželstvá 1666-1693 (4528530)
  • Inv. č. 447 Krsty, manželstvá 1705-1738 - Konvertiti 1716-1729 - Úmrtia 1705-1738 - Rôzne záznamy 1743-1750 (4528530)
  • Inv. č. 448 Krsty, manželstvá 1738-1778 - Konvertiti 1740-1770 - Úmrtia 1739-1778 (4528530)
  • Inv. č. 449 Krsty 1778-1884 (4528530)
  • Inv. č. 450 Krsty 1885-1906 - Konvertiti 1898 (4528531)
  • Inv. č. 451 Manželstvá 1778-1897 - Konvertiti 1778-1895 (4528531)
  • Inv. č. 452 Úmrtia 1778-1874 - Úmrtia 1816 (4528531)
  • Inv. č. 453 Úmrtia 1875-1913 (4528531)
  • Inv. č. 454 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1800-1819 (4528531)
  • Inv. č. 455 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1820-1840 (4528531)
 • Trnava, Dechtice, Trnava, Dehtice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dehtice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 537 Krsty 1673-1687 - Manželstvá 1657-1695 - Krsty 1687-1693 - Úmrtia 1657 (4528934)
  • Inv. č. 538 Zoznam farárov 1657-1853 - Krsty, мanželstvá, úmrtia 1751-1788 (4528934)
  • Inv. č. 539 Krsty, мanželstvá, úmrtia 1789-1831 (4528934)
  • Inv. č. 540 Krsty 1831-1873 (4528934)
  • Inv. č. 541 Krsty 1874-1883 (4528934)
  • Inv. č. 541 (pokrač.) Krsty 1882-1887 (4528935)
  • Inv. č. 542 Krsty 1888-1897 (4528935)
  • Inv. č. 543 Manželstvá 1831-1875 (4528935)
  • Inv. č. 544 Manželstvá 1876-1900 (str. 41-70) (4528935)
  • Inv. č. 545 Úmrtia 1831-1875 (4528935)
  • Inv. č. 546 Úmrtia 1876-1897 (4528935)
  • Inv. č. 547 Zoznam krstov 1831-1965 - Zoznam úmrtí 1831-1966 (4528935)
 • Trnava, Dlhá, Modra, Dlhá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dlhá (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č.553 Krsty 1687-1716 - Manželstvá 1688-1716 - Úmrtia 1688-1716 (4528936)
  • Inv. č.554 Krsty, manželstvá, úmrtia 1717-1757 - Birmovaní 1837-1841 (4528936)
  • Inv. č.555 Krsty 1758-1824 - Zoznam krstov 1800-1824 - Manželstvá, úmrtia 1758-1824 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1820 - Rôzne záznamy 1874 - Rôzne záznamy 1799 (4528937)
  • Inv. č.556 Krsty 1825-1865 - Birmovaní 1861 - Zoznam krstov 1850-1865 - Zoznam krstov 1825-1849 - Manželstvá 1825-1865 - Zoznam manželstiev 1825-1865 - Úmrtia 1825-1865 - Zoznam úmrtí 1825-1839 (4528937)
  • Inv. č.557 Krsty 1866-1901 - Zoznam krstov 1866-1901 - Zoznam manželstiev 1866-1914 - Manželstvá 1866-1914 - Úmrtia 1866-1886 (4528937)
  • Inv. č.557 (pokrač.) Úmrtia 1885-1915 - Zoznam úmrtí 1866-1915 (4528938)
 • Pezinok, Doľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Doľany (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 579 Krsty 1638-1674 - Úmrtia 1775 - Krsty 1683 - Rôzne záznamy 1644-1646 - Úmrtia 1638-1672 (4528941)
  • Inv. č. 580 Krsty 1728-1840 - Úmrtia 1831-1840 - Birmovaní 1756-1837 - Rôzne záznamy 1742-1744 - Manželstvá 1728-1840 - Úmrtia 1810-1826 (4528941)
  • Inv. č. 580 (pokrač.) Úmrtia 1826-1831 - Úmrtia 1728-1810 - Rodná kniha 1777-1813 (4528942)
  • Inv. č. 581 Krsty 1840-1903 (4528942)
  • Inv. č. 582 Manželstvá 1841-1927 (4528942)
  • Inv. č. 583 Úmrtia 1840-1913 (4528942)
 • Trnava, Dobrá Voda, Piešťany, Dobrá Voda

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dobrá Voda (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č.559 Krsty, manželstvá, úmrtia 1705-1761 (4528938)
  • Inv. č.560 Konvertiti 1820-1844 - Krsty 1762-1826 - Manželstvá 1762-1862 - Úmrtia 1762-1785 (4528938)
  • Inv. č.560 (pokrač.) Úmrtia 1784-1826 (4528939)
  • inv. č.561 Krsty 1827-1875 (4528939)
  • inv. č.562 Krsty 1876-1896 (4528939)
  • inv. č.563 Manželstvá 1862-1895 (4528939)
  • inv. č.564 Úmrtia 1827-1875 (4528939)
  • inv. č.565 Úmrtia 1876-1896 (4528939)
 • Senica, Dojč, Senica, Dojč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dojč (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 566 Krsty 1668-1695 (4528939)
  • Inv. č. 566 (pokrač.) Krsty 1694-1697 - Manželstvá 1668-1693 - Rôzne záznamy 1701-1723 - Úmrtia 1668-1695 - Cirkevné finančné záznamy 1709-1710 - Zoznam farárov 1663-1783 - Cirkevné finančné záznamy 1683 (4528940)
  • Inv. č. 567 Krsty 1718-1758 - Manželstvá 1718-1769 - Krsty 1759-1769 - Úmrtia 1742-1769 - Úmrtia 1718-1742 - Rôzne záznamy 1731-1756 - Cirkevné finančné záznamy 1685-1731 (4528940)
  • Inv. č. 568 Krsty 1769-1846 - Miešané manželstvá 1880-1886 - Konvertiti 1841-1913 (4528940)
  • Inv. č. 569 Krsty 1847-1855 (4528940)
  • Inv. č. 570 Krsty 1855-1880 (4528940)
  • Inv. č. 570 (pokrač.) Krsty 1879-1889 (4528943)
  • Inv. č. 571 Krsty 1890-1895 (4528943)
  • Inv. č. 572 Manželstvá 1769-1855 - Zoznam manželstiev 1820-1828 - Úmrtia 1769-1855 - Zoznam farárov 1591-1935 - Zoznam úmrtí 1820-1828 - Úmrtia 1813-1823 - Mŕtvonarodenia 1787-1824 (4528943)
  • Inv. č. 573 Manželstvá 1855-1892 (4528943)
  • Inv. č. 574 Úmrtia 1855-1909 (4528943)
  • Inv. č. 575 Zoznam manželstiev (A-J) 1800-1869 (4528943)
  • Inv. č. 575 (pokrač.) Zoznam manželstiev (J-Ž) 1800-1869 (4528941)
  • Inv. č. 576 Zoznam krstov 1870-1947 (4528941)
  • Inv. č. 577 Zoznam manželstiev 1870-1941 (4528941)
  • Inv. č. 578 Zoznam úmrtí 1870-1941 (4528941)
 • Trnava, Dolná Krupá, Trnava, Dolnia Krupá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Krupá (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 584 Krsty 1689-1704 (4528942)
  • Inv. č. 585 Manželstvá 1712-1728 - Krsty 1724-1728 - Úmrtia 1712-1728 - Krsty 1707-1724 (4528942)
  • Inv. č. 586 Krsty 1728-1769 - Manželstvá 1728-1785 - Krsty 1769-1785 (4528942)
  • Inv. č. 586 (pokrač.) Úmrtia 1728-1785 - Zoznam krstov 1691-1785 - Rôzne záznamy 1753-1754 (4528876)
  • Inv. č. 587 Krsty 1785-1821 - Úmrtia 1785-1826 - Krsty 1821-1826 - Manželstvá 1785-1826 - Úmrtia 1825-1827 - Zoznam krstov 1785-1826 - Zoznam úmrtí 1820-1826 - Zoznam manželstiev 1820-1826 - Zoznam farárov 1680-1848 - Krátka história kostola 1808-1813 - Konvertiti 1792-1824 (4528876)
  • Inv. č. 588 Krsty 1827-1848 - Zoznam krstov 1827-1830 - Úmrtia 1827-1848 - Úmrtia 1872-1873 - Manželstvá 1827-1848 - Manželstvá 1867-1872 - Zoznam manželstiev 1827-1830 - Konvertiti 1832-1850 (4528876)
  • Inv. č. 589 Krsty 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 - Manželstvá 1843-1852 (4528876)
  • Inv. č. 590 Krsty 1852-1865 - Úmrtia 1852-1861 - Manželstvá 1852-1878 - Konvertiti 1851-1887 (4528876)
  • Inv. č. 591 Krsty 1866-1886 (4528877)
  • Inv. č. 592 Krsty 1886-1895 (4528877)
  • Inv. č. 593 Manželstvá 1879-1896 (4528877)
  • Inv. č. 594 Úmrtia 1862-1886 (4528877)
  • Inv. č. 595 Úmrtia 1887-1895 (4528877)
  • Inv. č. 596 Zoznam krstov 1785-1877 (4528877)
  • Inv. č. 597 Zoznam krstov 1878-1890 - Zoznam úmrtí 1874-1949 - Zoznam manželstiev 1878-1949 (4528877)
  • Inv. č. 598 Zoznam úmrtí (A-G) 1832-1877 - Zoznam manželstiev (C-Z) - Zoznam úmrtí (G-Z) 1832-1877 - Zoznam manželstiev A-C 1831-1877 (4528878)
 • Trenčín, Dolná Súča, Trenčín, Dolnia Súča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Súča (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 610 Krsty 1688-1707 - Manželstvá 1689-1705 - Úmrtia 1688-1706 - Krsty 1706-1712 - Manželstvá, úmrtia 1706-1712 (4528948)
  • Inv. č. 611 Cirkevné finančné záznamy 1720-1746 - Krsty 1713-1759 - Konvertiti 1735-1769 - Manželstvá 1713-1759 - Manželstvá 1773 - Cirkevné finančné záznamy 1781-1791 - Cirkevné finančné záznamy 1748-1795 - Úmrtia 1713-1759 (4528948)
  • Inv. č. 612 Krsty 1760-1799 - Manželstvá 1785-1799 - Manželstvá 1760 (4528948)
  • Inv. č. 612 (pokrač.) Manželstvá 1760-1785 - Úmrtia 1760-1799 - Birmovaní 1789 - Birmovaní 1797 - Birmovaní 1829 - Birmovaní 1835 - Birmovaní 1841 (4528970)
  • Inv. č. 613 Krsty 1800-1842 - Rôzne záznamy 1845-1848 - Birmovaní 1855 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1876 - Manželstvá 1800-1842 - Birmovaní 1880 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1894 - Birmovaní 1901 - Birmovaní 1906 - Úmrtia 1800-1842 (4528970)
  • Inv. č. 614 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1851 (4528970)
  • Inv. č. 615 Krsty 1852-1871 (4528970)
  • Inv. č. 616 Krsty 1872-1892 (4528970)
  • Inv. č. 616 (pokrač.) Krsty 1891-1895 (4528971)
  • Inv. č. 617 Manželstvá 1852-1890 - Úmrtia 1852-1866 (4528971)
  • Inv. č. 618 Manželstvá 1891-1896 - Úmrtia 1892-1896 (4528971)
  • Inv. č. 619 Úmrtia 1867-1891 (4528971)
 • Nové Mesto nad Váhom, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom, Dolnie Bzince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bzince pod Javorinou (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 620 Krsty, úmrtia, manželstvá 1733-1751 (4528971)
  • Inv. č. 621 Krsty, úmrtia 1752-1784 - Manželstvá 1752-1785 - Rôzne záznamy 1756-1762 (4528972)
  • Inv. č. 622 Krsty 1784-1869 - Manželstvá 1786-1869 - Spovede 1853-1894 - Konvertiti 1810-1836 - Konvertiti 1873-1918 (4528972)
  • Inv. č. 623 Krsty 1869-1896 - Manželstvá 1870-1938 (4528972)
  • Inv. č. 624 Úmrtia 1784-1878 - Birmovaní 1857-1927 (niektoré z rokov chýbaju) (4528972)
  • Inv. č. 625 Úmrtia 1879-1898 (4528972)
 • Trnava, Dolné Dubové, Trnava, Dolnie Dubové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Dubové (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 626 Krsty 1843-1869 - Konvertiti 1883 - Konvertiti 1922 (4528972)
  • Inv. č. 627 Krsty 1870-1873 (4528972)
  • Inv. č. 627 (pokrač.) Krsty 1873-1897 (4528973)
  • Inv. č. 628 Manželstvá 1843-1869 (4528973)
  • Inv. č. 629 Manželstvá 1870-1896 (4528973)
  • Inv. č. 630 Úmrtia 1843-1869 (4528973)
  • Inv. č. 631 Úmrtia 1870-1897 (4528973)
 • Hlohovec, Merašice, Hlohovec, Merašice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Merašice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 632 Krsty 1823-1895 - Konvertiti 1844-1879 - Krsty 1896-1897 - Zoznam krstov 1823-1856 (4528973)
  • Inv. č. 633 Úmrtia 1823-1878 - Zoznam úmrtí 1823-1897 - Manželstvá 1823-1896 - Úmrtia 1878-1897 - Zoznam manželstiev 1823-1896 (4528973)
 • Trnava, Dolné Orešany, Trnava, Dolnie Orešany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Orešany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 637 Krsty 1695-1762 - Manželstvá 1695-1763 - Úmrtia 1747-1763 - Úmrtia 1695-1747 - Úmrtia 1787-1789 (4528974)
  • Inv. č. 638 Krsty 1762-1823 - Zoznam krstov 1762-1823 - Birmovaní 1821-1841 - Úmrtia 1764-1823 - Manželstvá 1764-1823 - Konvertiti 1790-1812 (4528975)
  • Inv. č. 639 Krsty 1824-1888 - Zoznam krstov 1824-1885 (4528975)
  • Inv. č. 640 Krsty 1889-1895 - Úmrtia 1886-1895 (4528975)
  • Inv. č. 641 Manželstvá 1824-1895 (4528975)
  • Inv. č. 642 Úmrtia 1824-1885 - Zoznam úmrtí 1824-1853 (4528975)
 • Galanta, Dolné Saliby, Galanta, Dolnie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 644 Krsty 1830-1858 (4528976)
  • Inv. č. 645 Krsty 1859-1896 (4528976)
  • Inv. č. 646 Manželstvá 1785-1869 (4528976)
  • Inv. č. 647 Manželstvá 1869-1896 (4528976)
  • Inv. č. 648 Úmrtia 1843-1922 (4528976)
 • Piešťany, Voderady, Piešťany, Voderady

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Voderady (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 649 Krsty 1823-1896 (4528976)
  • Inv. č. 650 Manželstvá 1824-1951 (4528976)
  • Inv. č. 651 Úmrtia 1824-1899 (4528976)
  • Inv. č. 651 (pokrač.) Úmrtia 1898-1951 (4528977)
  • Inv. č. 652 Zoznam krstov, manželstiev, zomrelých 1823-1950 (4528977)
  • Inv. č. 2682 Krsty 1716-1777 - Manželstvá 1721-1777 - Úmrtia 1717-1777 - Rôzne záznamy 1748-1779 (4630162)
  • Inv. č. 2683 Krsty 1778-1814 (4630162)
  • Inv. č. 2683 (pokrač.) Krsty 1814-1854 - Birmovaní 1832 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1827 - Manželstvá 1778-1854 - Úmrtia 1778-1854 (4630163)
  • Inv. č. 2684 Krsty 1854-1883 - Manželstvá 1854-1870 (4630163)
  • Inv. č. 2684 (pokrač.) Manželstvá 1870-1883 - Úmrtia 1854-1883 (4630164)
  • Inv. č. 2685 Krsty 1884-1895 - Manželstvá 1884-1896 - Úmrtia 1884-1895 (4630164)
 • Dunajská Streda, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dolní Štál

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Štál (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 676 Krsty, manželstvá 1713-1732 (4528981)
  • Inv. č. 677 Krsty 1732-1738 (4528981)
  • Inv. č. 677 (pokrač.) Krsty 1738-1761 - Birmovaní 1759 - Konvertiti 1749-1755 - Manželstvá, úmrtia 1732-1762 (4528982)
  • Inv. č. 678 Krsty 1762-1832 - Manželstvá 1762-1851 - Úmrtia 1762-1825 (4528982)
  • Inv. č. 679 Krsty 1833-1852 (4528982)
  • Inv. č. 680 Krsty 1852-1872 (4528982)
  • Inv. č. 681 Krsty 1872-1903 (4528982)
  • Inv. č. 682 Manželstvá 1852-1905 - Miešané manželstvá 1843-1887 (4528983)
  • Inv. č. 683 Úmrtia 1826-1852 (4528983)
  • Inv. č. 684 Úmrtia 1852-1880 (4528983)
  • Inv. č. 685 Úmrtia 1881-1924 (4528983)
 • Dunajská Streda, Topoľníky, Dunajská Streda, Dolní Ňáražd

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Topoľníky (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 668 Krsty 1755-1831 - Birmovaní 1831 - Konvertiti 1839-1842 (4528980)
  • Inv. č. 669 Krsty, úmrtia, manželstvá 1832-1852 (4528980)
  • Inv. č. 670 Krsty 1852-1871 (4528980)
  • Inv. č. 671 Krsty 1872-1879 (4528980)
  • Inv. č. 671 (pokrač.) Krsty 1878-1890 (4528981)
  • Inv. č. 672 Krsty 1891-1896 (4528981)
  • Inv. č. 673 Úmrtia, manželstvá 1775-1831 (4528981)
  • Inv. č. 674 Manželstvá 1852-1919 (4528981)
  • Inv. č. 675 Úmrtia 1852-1877 (4528981)
 • Dunajská Streda, Dolný Bar, Dunajská Streda, Dolní Bar

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Bar (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 653 Krsty 1790-1852 - Konvertiti 1791-1810 - Manželstvá, úmrtia 1790-1852 (4528977)
  • Inv. č. 654 Úmrtia 1852-1863 (4528977)
  • Inv. č. 655 Krsty 1863-1895 (4528977)
  • Inv. č. 656 Manželstvá 1852-1895 (4528977)
  • Inv. č. 657 Krsty 1852-1863 (4528977)
  • Inv. č. 658 Úmrtia 1864-1895 (4528977)
  • Inv. č. 658a Zoznam krstov A-Ž (1790-1946) - Zoznam manželstiev A-Ž (1790-1946) - Zoznam úmrtí A-Ž (1790-1946) (4640164)
 • Piešťany, Dolný Lopašov, Piešťany, Dolní Lopašov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Lopašov (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 659 Rôzne záznamy 1677-1702 - Krsty 1698-1701 (4528977)
  • Inv. č. 659 (pokrač.) Krsty 1701-1709 - Úmrtia 1698-1710 - Krsty 1709-1710 - Manželstvá 1698-1709 - Rôzne záznamy 1703-1705 (4528978)
  • Inv. č. 660 Krsty 1707-1743 - Manželstvá 1705-1743 - Úmrtia 1705-1743 (4528978)
  • Inv. č. 661 Rôzne záznamy 1749-1762 - Krsty 1743-1789 - Rôzne záznamy 1752-1774 (roki nejsú v poriadku) - Úmrtia 1743-1791 - Rôzne záznamy 1743-1768 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1744-1790 (4528978)
  • Inv. č. 662 Krsty 1789-1855 - Úmrtia 1791-1793 (4528978)
  • Inv. č. 662 (pokrač.) Úmrtia 1792-1855 - Manželstvá 1791-1855 - Konvertiti 1877-1919 (4528979)
  • Inv. č. 663 Krsty 1856-1876 - Manželstvá 1856-1879 - Úmrtia 1856-1880 (4528979)
  • Inv. č. 664 Krsty 1876-1897 (4528979)
  • Inv. č. 665 Manželstvá 1879-1897 - Úmrtia 1881-1897 (4528979)
  • Inv. č. 666 Zoznam krstov (A-H) 1840-1895 (4528979)
  • Inv. č. 666 (pokrač.) Zoznam krstov (H-Z) 1840-1895 (4528980)
  • Inv. č. 667 Zoznam úmrtí 1840-1895 (4528980)
 • Piešťany, Drahovce, Piešťany, Drahovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drahovce (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 694 Krsty 1787-1849 (4528984)
  • Inv. č. 694 (pokrač.) Krsty 1848-1852 - Úmrtia 1787-1852 - Manželstvá 1787-1852 - Rôzne záznamy 1852-1875 (4528880)
  • Inv. č. 695 Krsty 1853-1888 - Manželstvá 1853-1888 - Úmrtia 1853-1882 (4528880)
  • Inv. č. 695 (pokrač.) Úmrtia 1881-1888 (4528881)
  • Inv. č. 696 Krsty 1888-1904 - Úmrtia 1888-1908 - Manželstvá 1888-1907 (4528881)
  • Inv. č. 697 Zoznam krstov A-Ž (1787-1852) - Zoznam úmrtí A-Ž (1787-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1787-1830) (4528881)
  • Inv. č. 698 Zoznam krstov A-Ž (1853-1904) (4528881)
 • Krupina, Drietoma, Trenčín, Drietoma

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drietoma (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 699 Krsty 1714-1741 (str. 1-50) (4528881)
  • Inv. č. 699 (pokrač.) Krsty 1741-1746 (str. 51-62) - Manželstvá 1715-1758 (str. 62-89) - Krsty 1747-1754 (str. 90-108) - Úmrtia 1715-1758 (str. 109-161) - Krsty 1755-1757 (4528882)
  • Inv. č. 700 Krsty 1758-1792 (str. 1-93) - Manželstvá 1758-1792 (str. 94-119a) - Úmrtia 1758-1792 (str. 120-171) - Rôzne záznamy 1766-1770 (4528882)
  • Inv. č. 701 Krsty 1793-1842 (str. 1-115) - Manželstvá 1793-1842 (str. 116-113) - Úmrtia 1793-1842 (str. 114-228) (4528882)
  • Inv. č. 702 Krsty 1843-1851 (str. 1-73) (4528882)
  • Inv. č. 703 Krsty 1852-1863 (str. 1-100) - Manželstvá 1852-1863 (str. 101-120) - Úmrtia 1852-1857 (str. 121-165) (4528882)
  • Inv. č. 703 (pokrač.) Úmrtia 1857-1862 (str. 166-200) (4528883)
  • Inv. č. 704 Krsty 1864-1875 (str. 1-115) - Manželstvá 1864-1874 (str. 116-141) - Úmrtia 1862-1876 (str. 142-248) (4528883)
  • Inv. č. 705 Krsty 1875-1895 (str. 1-220) (4528883)
  • Inv. č. 706 Manželstvá 1843-1851 (str. 1-20) (4528883)
  • Inv. č. 707 Manželstvá 1875-1896 (str. 1-37) (4528883)
  • Inv. č. 708 Úmrtia 1843-1851 (str. 1-68) (4528883)
  • Inv. č. 709 Úmrtia 1876-1896 (str. 1-129) (4528883)
 • Trenčín, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubodiel (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 718 Krsty 1782-1876 - Úmrtia 1782-1852 (4528884)
  • Inv. č. 718 (pokrač.) Úmrtia 1852-1876 - Manželstvá 1782-1876 (4528885)
  • Inv. č. 719 Krsty 1877-1896 (4528885)
 • Hlohovec, Dvorníky, Hlohovec, Dvorníky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dvorníky (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 763 Krsty 1712-1734 (str.1-140) - Úmrtia 1706-1715 (str.141-172) (4363409)
  • Inv. č. 763 (pokrač.) Krsty 1712-1734 (str.1-140) - Úmrtia 1706-1733 (str.141-233) - Manželstvá 1710-1754 (str.234-338) - Krsty 1734-1755 (str.339-469) - Úmrtia 1733-1755 (str.470-523) - Krsty 1755-1755 (str.524-525) - Rôzne záznamy (str.526-529) - Birmovaní (str.530-555) - Rôzne záznamy 1742-1756 (str.556-567) (4528949)
  • Inv. č. 764 Krsty 1755-1803 (str.1-323) - Manželstvá 1755-1803 (str.324-424) - Úmrtia 1757-1803 (str.325-603) - Rôzne záznamy 1752-1767 (str.604-638) (4528949)
  • Inv. č. 765 Krsty 1804-1828 (4528949)
  • Inv. č. 765 (pokrač.) Krsty 1828-1830 (str.146-177) - Manželstvá 1804-1830 (str.178-226) - Úmrtia 1804-1828 (str.227-384) (4528950)
  • Inv. č. 766 Krsty 1831-1859 (str.1-377) (4528950)
  • Inv. č. 767 Krsty 1859-1872 (str.1-237) (4528950)
  • Inv. č. 768 Krsty 1872-1878 (str.1-95) (4528950)
  • Inv. č. 768 (pokrač.) Krsty 1878-1883 (str.95-199) (4528967)
  • Inv. č. 769 Krsty 1883-1892 (str.1-196) (4528967)
  • Inv. č. 770 Krsty 1892-1895 (str.1-62) (4528967)
  • Inv. č. 771 Manželstvá 1831-1873 (str.1-132) (4528967)
  • Inv. č. 772 Manželstvá 1874-1895 (str.1-73) (4528967)
  • Inv. č. 773 Úmrtia 1831-1853 (str.1-321) (4528967)
  • Inv. č. 773 (pokrač.) Úmrtia 1853-1855 (str.321-351) (4528968)
  • Inv. č. 774 Úmrtia 1855-1861 (str.1-111) (4528968)
  • Inv. č. 775 Úmrtia 1861-1874 (str.1-238) (4528968)
  • Inv. č. 776 Úmrtia 1874-1885 (str.1-197) (4528968)
  • Inv. č. 777 Úmrtia 1886-1895 (str.1-151) (4528968)
  • Inv. č. 777 (pokrač.) Úmrtia 1895-1898 (str.151-199) (4528951)
  • Inv. č. 778 Zoznam krstov A-Ž 1713-1841 (str.1-70) (4528951)
  • Inv. č. 779 Zoznam krstov A-Ž 1822-1895 (str.1-172) - Birmovaní 1837-1842 (4528951)
  • Inv. č. 780 Zoznam manželstiev A-Ž 1822-1903 (str.1-57) (4528951)
  • Inv. č. 781 Zoznam úmrtí A-Ž 1835-1895 (str.1-134) (4528951)
 • Dunajská Streda, Nový Život, Šamorín, Illésháza

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nový Život (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 782 Krsty 1770-1852 (str.1-200) - Manželstvá 1770-1852 (str.201-260) - Zoznam krstov A-Ž 1770-1852 (str.200, 261-278) - Zoznam manželstiev A-Ž 1770-1852 (str.279-282, 283-290) - Úmrtia 1770-1852 (str.292-400) - Zoznam úmrtí A-Ž 1770-1852 (str.401-417, 418-426) - Birmovaní 1830-1878 (str.427-447) (4528951)
  • Inv. č. 783 Krsty 1853-1877 (str.1-105) (4528951)
  • Inv. č. 784 Krsty 1878-1896 (4528952)
  • Inv. č. 785 Manželstvá 1853-1895 - Miešané manželstvá 1875-1897 (4528952)
  • Inv. č. 786 Úmrtia 1853-1882 (4528952)
  • Inv. č. 787 Úmrtia 1883-1945 (4528952)
 • Dunajská Streda, Gabčíkovo, Dunajská Streda, Beš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gabčíkovo (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 788 Krsty 1720-1744 - Úmrtia 1731-1742 - Manželstvá 1732-1742 - Krátka historia kostola 1648-1741 - Krsty 1711-1719 (4528952)
  • Inv. č. 789 Krsty 1745-1787 - Konvertiti 1778-1784 - Birmovaní 1745 - Manželstvá, úmrtia 1745-1787 - Rôzne záznamy 1752-1781 (4528952)
  • Inv. č. 790 Krsty 1788-1803 (4528952)
  • Inv. č. 790 (pokrač.) Krsty 1802-1835 - Birmovaní 1836-1886 - Manželstvá 1830-1835 - Birmovaní 1795 - Konvertiti 1818-1865 - Manželstvá 1788-1829 - Úmrtia 1788-1835 (4528953)
  • Inv. č. 791 Krsty 1836-1852 (4528953)
  • Inv. č. 792 Krsty 1852-1862 (4528953)
  • Inv. č. 793 Krsty 1863-1872 (4528953)
  • Inv. č. 794 Krsty 1873-1879 (4528953)
  • Inv. č. 794 (pokrač.) Krsty 1879-1886 (4528969)
  • Inv. č. 795 Krsty 1887-1895 (4528969)
  • Inv. č. 796 Manželstvá 1836-1852 (4528969)
  • Inv. č. 797 Manželstvá 1852-1884 (4528969)
  • Inv. č. 798 Manželstvá 1885-1896 (4528969)
  • Inv. č. 799 Úmrtia 1836-1852 (4528969)
  • Inv. č. 800 Úmrtia 1852-1862 (4528969)
  • Inv. č. 801 Úmrtia 1863-1869 (4528969)
  • Inv. č. 801 (pokrač.) Úmrtia 1869-1873 (4529003)
  • Inv. č. 802 Úmrtia 1874-1889 (4529003)
  • Inv. č. 803 Úmrtia 1890-1902 (4529003)
 • Malacky, Gajary, Malacky, Gajary

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gajary (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 804 Krsty 1657-1718 - Rôzne záznamy 1716-1721 - Cirkevné finančné záznamy 1687-1720 - Konvertiti 1718-1722 - Rôzne záznamy 1711-1718 - Manželstvá, úmrtia 1680-1718 (4529003)
  • Inv. č. 805 Krsty 1757-1766 (4529003)
  • Inv. č. 805 (pokrač.) Krsty 1768-1804 - Manželstvá 1757-1804 - Úmrtia 1756-1804 (4528956)
  • Inv. č. 806 Úmrtia, krsty 1805-1848 (4528956)
  • Inv. č. 807 Zoznam úmrtí 1805-1828 - Úmrtia 1849-1852 - Zoznam úmrtí 1829-1877 - Zoznam krstov 1805-1858 - Krsty 1849-1852 - Zoznam krstov 1859-1880 (4528956)
  • Inv. č. 808 Krsty 1852-1854 (4528956)
  • Inv. č. 808 (pokrač.) Krsty 1852-1873 (4528957)
  • Inv. č. 809 Krsty 1874-1880 (4528957)
  • Inv. č. 810 Krsty 1881-1889 (4528957)
  • Inv. č. 811 Krsty 1890-1892 (4528957)
  • Inv. č. 811 (pokrač.) Krsty 1892-1895 (4528954)
  • Inv. č. 812 Manželstvá 1805-1852 - Zoznam manželstiev 1805-1832 (4528954)
  • Inv. č. 813 Manželstvá 1852-1870 (4528954)
  • Inv. č. 814 Manželstvá 1870-1895 (4528954)
  • Inv. č. 815 Úmrtia 1852-1870 (4528954)
  • Inv. č. 816 Úmrtia 1871-1877 (4528954)
  • Inv. č. 816 (pokrač.) Úmrtia 1877-1880 (4528955)
  • Inv. č. 817 Úmrtia 1881-1892 (4528955)
  • Inv. č. 818 Úmrtia 1893-1895 (4528955)
  • Inv. č. 819 Zoznam manželstiev 1832-1918 (4528955)
 • Galanta, Galanta, Galanta, Galanta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Galanta (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 820 Krsty 1691-1745 - Úmrtia 1709-1745 - Manželstvá 1693-1738 (4528955)
  • Inv. č. 820 (pokrač.) Manželstvá 1738-1746 (4528959)
  • Inv. č. 821 Krsty 1746-1783 (4528959)
  • Inv. č. 822 Krsty 1784-1873 - Konvertiti 1817-1856 (4528959)
  • Inv. č. 823 Krsty 1874-1877 (4528959)
  • Inv. č. 823 (pokrač.) Krsty 1877-1893 (4528958)
  • Inv. č. 824 Krsty 1894-1895 (4528958)
  • Inv. č. 825 Manželstvá, úmrtia 1746-1822 (4528958)
  • Inv. č. 826 Manželstvá 1823-1892 (4528958)
  • Inv. č. 827 Manželstvá 1893-1921 (4528965)
  • Inv. č. 828 Úmrtia 1823-1874 - Zoznam úmrtí 1843-1862 (4528965)
  • Inv. č. 829 Úmrtia 1875-1895 (4528965)
  • Inv. č. 830 Zoznam krstov 1784-1874 - Zoznam krstov 1732-1740 (4528965)
  • Inv. č. 831 Zoznam manželstiev 1823-1945 (4528965)
 • Senica, Hlboké, Senica, Hlboké

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hlboké (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 855 Krsty 1787-1875 - Úmrtia 1787-1867 (4528851)
  • Inv. č. 855 (pokrač.) Úmrtia 1867-1875 (4528852)
  • Inv. č. 856 Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1896 (4528852)
 • Dunajská Streda, Holice, Dunajská Streda, Kostolná Gala

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Holice (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 864 Krsty 1689-1709 - Manželstvá 1690-1715 - Krsty 1709-1714 - Úmrtia 1690-1715 (4528856)
  • Inv. č. 865 Krsty 1714-1753 - Manželstvá 1714-1774 - Úmrtia 1716-1769 (4528856)
  • Inv. č. 866 Krsty 1754-1817 (4528856)
  • Inv. č. 867 Krsty 1817-1842 - Rôzne záznamy 1849 - Zoznam krstov 1823 (4628549)
  • Inv. č. 868 Krsty, zoznam krstov 1843-1852 (4628549)
  • Inv. č. 869 Krsty, zoznam krstov 1852-1867 (4628549)
  • Inv. č. 870 Krsty 1868-1874 (4628549)
  • Inv. č. 870 (pokrač.) Krsty 1874-1883 - Zoznam krstov A-Ž (1868-1883) (4628548)
  • Inv. č. 871 Krsty 1884-1905 (4628548)
  • Inv. č. 872 Úmrtia 1770-1828 - Zoznam úmrtí 1817-1828 - Manželstvá 1774-1824 - Zoznam manželstiev 1817 (4628548)
  • Inv. č. 873 Manželstvá, zoznam manželstiev 1824-1850 (4628548)
  • Inv. č. 874 Manželstvá, zoznam manželstiev 1850-1852 (4628548)
  • Inv. č. 875 Manželstvá 1852-1898 (4628548)
  • Inv. č. 875 (pokrač.) Manželstvá 1897-1905 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1905) - Cirkevné finančné záznamy 1874-1888 (4628547)
  • Inv. č. 876 Úmrtia, zoznam úmrtí 1828-1852 (4628547)
  • Inv. č. 877 Úmrtia, zoznam úmrtí 1852-1870 (4628547)
  • Inv. č. 878 Úmrtia 1871-1884 (4628547)
  • Inv. č. 879 Úmrtia 1884-1901 (4628547)
  • Inv. č. 879 (pokrač.) Úmrtia 1901-1906 (4528865)
  • Inv. č. 880 Zoznam krstov 1689-1753 (4528865)
  • Inv. č. 881 Zoznam krstov 1754-1823 (4528865)
 • Skalica, Holíč, Skalica, Holíč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Holíč (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 882 Krsty 1678-1728 - Birmovaní 1688 - Manželstvá, úmrtia 1678-1728 (4528865)
  • Inv. č. 883 Krsty 1728-1749 (4528865)
  • Inv. č. 883 (pokrač.) Krsty 1748-1749 - Manželstvá 1728-1747 - Úmrtia 1728-1761 (4528864)
  • Inv. č. 884 Krsty 1749-1762 - Manželstvá 1747-1762 - Úmrtia 1762 - Konvertiti 1740-1761 - Birmovaní 1756 - Birmovaní 1785 - Birmovaní 1801 - Birmovaní 1836 - Rôzne záznamy 1751-1754 (4528864)
  • Inv. č. 885 Krsty 1762-1788 (4528864)
  • Inv. č. 886 Krsty 1789-1799 (4528864)
  • Inv. č. 886 (pokrač.) Krsty 1799-1827 - Zoznam krstov 1789-1826 - Konvertiti 1790-1853 (4528857)
  • Inv. č. 887 Krsty, zoznam krstov 1827-1843 - Zoznam krstov 1877-1893 (4528857)
  • Inv. č. 888 Krsty, zoznam krstov 1843-1851 (4528857)
  • Inv. č. 889 Krsty 1852-1857 (4528857)
  • Inv. č. 889 (pokrač.) Krsty 1857-1863 - Konvertiti 1861-1932 - Zoznam krstov A-Z (1852-1863) (4528858)
  • Inv. č. 890 Krsty 1864-1876 (4528858)
  • Inv. č. 891 Krsty 1877-1882 (4528858)
  • Inv. č. 891 (pokrač.) Krsty 1882-1899 (4528859)
  • Inv. č. 892 Manželstvá, úmrtia 1762-1788 - Konvertiti 1766-1788 (4528859)
  • Inv. č. 893 Manželstvá 1789-1812 (4528859)
  • Inv. č. 893 (pokrač.) Manželstvá 1812-1851 - Zoznam manželstiev 1792-1851 - Zoznam manželstiev 1852-1913 (4528860)
  • Inv. č. 894 Manželstvá 1852-1883 (4528860)
  • Inv. č. 895 Manželstvá 1884-1922 (4528860)
  • Inv. č. 896 Úmrtia 1789-1806 (4528860)
  • Inv. č. 896 (pokrač.) Úmrtia 1806-1843 - Zoznam úmrtí 1820-1843 (4528861)
  • Inv. č. 897 Úmrtia 1843-1852 - Zoznam úmrtí 1843-1851 (4528861)
  • Inv. č. 898 Úmrtia 1852-1865 - Zoznam úmrtí 1852-1865 (4528861)
  • Inv. č. 899 Úmrtia 1866 (4528861)
  • Inv. č. 899 (pokrač.) Úmrtia 1866-1884 (4528862)
  • Inv. č. 900 Úmrtia 1885-1893 (4528862)
  • Inv. č. 900 (pokrač.) Úmrtia 1893-1898 (4528867)
 • Nové Mesto nad Váhom, Horná Streda, Nové Mesto nad Váhom, Horná Streda nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horná Streda (Nové Město nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 923 Krsty 1735-1852 - Manželstvá 1735-1852 - Úmrtia 1736-1780 (4528868)
  • Inv. č. 923 (pokrač.) Úmrtia 1780-1852 (4528869)
  • Inv. č. 1794 Krsty 1852-1892 - Úmrtia 1852-1892 (4629852)
  • Inv. č. 1795 Krsty, manželstvá, úmrtia 1893-1919 (4628589)
 • Nové Mesto nad Váhom, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom, Hornie Bzince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bzince pod Javorinou (Nové Město nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 932 Krsty 1789-1868 - Zoznam krstov 1826-1846 (4528863)
  • Inv. č. 933 Krsty 1869-1904 (4528863)
  • Inv. č. 933 (pokrač.) Krsty 1904-1911 (4528870)
  • Inv. č. 934 Manželstvá 1789-1867 - Zoznam manželstiev 1826-1867 (4528870)
  • Inv. č. 935 Manželstvá 1868-1952 (4528870)
  • Inv. č. 936 Úmrtia 1789-1814 (4528870)
  • Inv. č. 937 Úmrtia 1815-1883 - Zoznam úmrtí 1815-1858 (4528870)
  • Inv. č. 938 Úmrtia 1883-1952 (4528871)
 • Trnava, Horné Orešany, Trnava, Hornie Orešany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Orešany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 939 Krsty 1692-1716 - Manželstvá 1684-1716 - Úmrtia 1684-1711 (4528872)
  • Inv. č. 940 Krsty 1717-1773 - Manželstvá 1717-1773 - Zoznam manželstiev 1717-1773 - Úmrtia 1717-1773 - Zoznam krstov 1717-1772 - Zoznam úmrtí 1717-1752 (4528872)
  • Inv. č. 941 Krsty, manželstvá, úmrtia 1773-1792 (4528872)
  • Inv. č. 942 Krsty 1793-1818 (4528872)
  • Inv. č. 942 (pokrač.) Krsty 1818-1832 - Zoznam krstov 1831-1832 - Zoznam krstov 1822-1830 - Birmovaní 1837 (4528873)
  • Inv. č. 943 Krsty 1833-1855 - Zoznam krstov 1833-1855 (4528873)
  • Inv. č. 944 Krsty 1856-1883 - Mŕtvonarodenia 1857-1872 (4528873)
  • Inv. č. 945 Krsty 1884-1896 (4528873)
  • Inv. č. 946 Manželstvá 1793-1832 - Zoznam manželstiev 1793-1829 (4528873)
  • Inv. č. 947 Manželstvá 1833-1855 - Zoznam manželstiev 1833-1855 (4528873)
  • Inv. č. 948 Manželstvá 1856-1896 (4528873)
  • Inv. č. 949 Úmrtia 1793-1806 (4528873)
  • Inv. č. 949 (pokrač.) Úmrtia 1805-1832 - Zoznam úmrtí 1822-1829 (4528874)
  • Inv. č. 950 Úmrtia 1833-1855 (4528874)
  • Inv. č. 951 Úmrtia 1856-1894 (4528874)
 • Hlohovec, Horné Otrokovce, Hlohovec, Hornie Otrokovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Otrokovce (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 952 Krsty 1801-1882 (4528874)
  • Inv. č. 953 Krsty 1883-1896 (4528874)
  • Inv. č. 954 Manželstvá 1801-1902 (4528887)
  • Inv. č. 955 Úmrtia 1801-1881 (4528887)
  • Inv. č. 956 Úmrtia 1882-1918 (4528887)
 • Galanta, Horné Saliby, Galanta, Hornie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 957 Krsty 1678-1711 - Manželstvá 1680-1712 - Rôzne záznamy 1711-1713 - Rôzne záznamy 1747 - Spovede 1709-1747 - Úmrtia 1678-1712 - Cirkevné finančné záznamy 1708 - Rôzne záznamy 1681-1748 - Rôzne záznamy 1715-1723 - Rôzne záznamy 1704-1708 (4528887)
  • Inv. č. 958 Rôzne záznamy 1732 - Rôzne záznamy 1748-1791 - Rôzne záznamy 1678-1708 - Krsty 1711-1732 (4528887)
  • Inv. č. 958 (pokrač.) Krsty 1732-1765 - Manželstvá 1712-1759 - Úmrtia 1712-1756 - Rôzne záznamy 1754 - Rôzne záznamy 1749 - Cirkevné finančné záznamy 1748-1755 (4528888)
  • Inv. č. 959 Krsty 1775-1811 - Krsty 1766-1769 - Manželstvá 1775-1819 - Krsty 1811-1820 - Manželstvá 1766 - Úmrtia 1768-1829 (4528888)
  • Inv. č. 960 Krsty 1820-1855 - Úmrtia 1820-1843 (4528888)
  • Inv. č. 960 (pokrač.) Úmrtia 1843-1855 - Manželstvá 1820-1855 - Miešané manželstvá 1823-1849 - Krsty 1838-1875 (4528889)
  • Inv. č. 961 Krsty 1856-1874 - Manželstvá 1856-1886 (4528889)
  • Inv. č. 962 Krsty 1874-1892 (4528889)
  • Inv. č. 962 (pokrač.) Krsty 1892-1899 (4528890)
  • Inv. č. 963 Manželstvá 1887-1931 (4528890)
  • Inv. č. 964 Úmrtia 1856-1881 (4528890)
  • Inv. č. 965 Úmrtia 1882-1898 (4528890)
 • Trenčín, Horné Srnie, Trenčín, Hornie Srnie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Srnie (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 971 Zoznam farárov 1725-1779 - Zoznam členov 1725-1783 - Krsty 1789-1877 - Birmovaní 1797 - Úmrtia, мanželstvá 1789-1877 (4528892)
  • Inv. č. 972 Krsty 1878-1895 (4528892)
  • Inv. č. 973 Manželstvá 1878-1897 (4528892)
  • Inv. č. 974 Úmrtia 1878-1897 (4528892)
 • Dunajská Streda, Horný Bar, Dunajská Streda, Horní Bar

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horný Bar (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 986 Krsty 1676-1718 - Manželstvá 1676-1694 - Krsty 1718-1719 - Manželstvá 1695-1719 - Úmrtia 1676-1705 - Konvertiti 1732-1881 - Krsty 1719-1781 - Manželstvá 1720-1770 - Úmrtia 1719-1726 - Manželstvá 1771-1783 - Úmrtia 1726-1783 (4528896)
  • Inv. č. 987 Krsty 1781-1799 - Úmrtia 1798-1799 - Úmrtia 1784-1798 - Manželstvá 1784-1799 (4528896)
  • Inv. č. 988 Krsty 1799-1812 (4528896)
  • Inv. č. 988 (pokrač.) Krsty 1799-1846 - Konvertiti 1829-1833 - Miešané manželstvá 1820 (?) - Birmovaní 1821-1836 - Úmrtia 1799-1836 - Manželstvá 1799-1844 (4528902)
  • Inv. č. 989 Krsty 1847-1852 - Úmrtia 1837-1852 - Manželstvá 1845-1852 (4528902)
  • Inv. č. 990 Krsty 1852-1878 (4528902)
  • Inv. č. 991 Krsty 1879-1895 (4528902)
  • Inv. č. 991 (pokrač.) Krsty 1894-1912 (4528903)
  • Inv. č. 992 Manželstvá 1852-1912 (4528903)
  • Inv. č. 993 Úmrtia 1852-1879 (4528903)
  • Inv. č. 994 Úmrtia 1880-1912 - Birmovaní 1923 (4528903)
 • Senica, Hradište pod Vrátnom, Senica, Hradište pod Vrátnom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hradište pod Vrátnom (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 995 Krsty 1709-1740 (4528903)
  • Inv. č. 995 (pokrač.) Krsty 1740-1761 - Cirkevné finančné záznamy 1720-1725 - Úmrtia, manželstvá 1709-1761 - Konvertiti 1738-1764 (4528904)
  • Inv. č. 996 Krsty, úmrtia, manželstvá 1762-1787 (4528904)
  • Inv. č. 997 Krsty, úmrtia, manželstvá 1787-1843 (4528904)
  • Inv. č. 998 Krsty 1843-1875 (4528904)
  • Inv. č. 998 (pokrač.) Krsty 1875-1882 - Manželstvá 1879-1882 - Manželstvá 1843-1879 - Úmrtia 1843-1882 (4528905)
  • Inv. č. 999 Krsty 1883-1944 - Manželstvá, úmrtia 1883-1958 (4528905)
  • Inv. č. 999a Zoznam úmrtí 1830-1952 (4528905)
 • Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Trnava, Hrnčiarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrnčiarovce nad Parnou (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1006 Krsty 1695-1718 - Úmrtia 1717-1718 - Manželstvá 1692-1718 (4528897)
  • Inv. č. 1007 Krsty 1720-1766 (4528897)
  • Inv. č. 1007 (pokrač.) Krsty 1765-1767 - Úmrtia 1720-1767 - Manželstvá 1721-1766 (4528898)
  • Inv. č. 1008 Krsty 1767-1829 - Konvertiti 1810-1815 (4528898)
  • Inv. č. 1009 Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1847 (4528898)
  • Inv. č. 1010 Krsty, manželstvá 1848-1857 - Úmrtia 1848-1854 (4528898)
  • Inv. č. 1010 (pokrač.) Úmrtia 1854-1857 (4528899)
  • Inv. č. 1011 Krsty 1858-1874 - Krsty 1880-1881 - Manželstvá, úmrtia 1858-1873 (4528899)
  • Inv. č. 1012 Krsty 1874-1880 - Manželstvá 1874-1886 - Úmrtia 1874-1880 (4528899)
  • Inv. č. 1012 (pokrač.) Úmrtia 1880-1883 (4528900)
  • Inv. č. 1013 Krsty 1881-1896 (4528900)
  • Inv. č. 1014 Úmrtia, manželstvá 1768-1829 (4528900)
  • Inv. č. 1015 Úmrtia 1883-1896 - Manželstvá 1887-1896 (4528900)
  • Inv. č. 1016 Zoznam krstov 1830-1894 - Zoznam manželstiev 1830-1842 - Zoznam úmrtí 1830-1901 (4528900)
 • Nové Mesto nad Váhom, Hrádok, Nové Mesto nad Váhom, Hrádok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrádok (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1000 Krsty 1719-1758 - Manželstvá 1729-1758 - Konvertiti 1748-1755 - Úmrtia 1729-1758 - Rôzne záznamy 1743 - Miešané manželstvá 1748-1757 - Miešané manželstvá 1729-1746 - Rôzne záznamy 1739-1757 - Konvertiti 1741-1750 (4528906)
  • Inv. č. 1001 Krsty, manželstvá, úmrtia 1748-1811 - Konvertiti 1748-1756 - Miešané manželstvá 1748-1809 - Miešané manželstvá 1731-1746 - Miešané manželstvá 1777-1785 (4528906)
  • Inv. č. 1002 Krsty 1812-1851 - Zoznam krstov 1812-1830 - Úmrtia 1812-1851 - Zoznam úmrtí 1812-1829 - Manželstvá 1812-1851 - Zoznam manželstiev 1812-1829 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1836-1837 - Miešané manželstvá 1837-1840 - Krátka historia kostola s menným zoznamom farárov 1718-1912 - Krátka historia kostola 1729-1869 - Konvertiti 1815-1852 (4528906)
  • Inv. č. 1003 Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1866 - Krsty 1863-1866 - Úmrtia 1852 (4528906)
  • Inv. č. 1003 (pokrač.) Úmrtia 1852-1866 - Miešané manželstvá 1859-1867 (4528897)
  • Inv. č. 1004 Krsty, manželstvá 1867-1881 - Birmovaní 1887 - Úmrtia 1867-1881 (4528897)
  • Inv. č. 1005 Krsty 1882-1898 - Konvertiti 1889 - Úmrtia 1882-1905 - Manželstvá 1882-1907 - Miešané manželstvá 1861-1907 (4528897)
 • Senec, Ivanka pri Dunaji, Bratislava, Ivánka pri Dunaji

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ivanka pri Dunaji (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1041 Rôzne záznamy 1734-1759 - Krsty 1729-1789 - Manželstvá 1729-1788 - Úmrtia 1729-1789 (4538720)
  • Inv. č. 1042 Krsty, manželstvá 1789-1829 - Zoznam krstov (A-L) 1790-1851 (4538720)
  • Inv. č. 1042 (pokrač.) Zoznam krstov (J-Z) 1789-1851 - Úmrtia 1789-1830 - Zoznam manželstiev 1831-1895 (4528920)
  • Inv. č. 1043 Krsty 1830-1852 - Zoznam krstov 1830-1837 - Manželstvá 1830-1848 - Úmrtia 1830-1852 - Konvertiti 1816-1867 - Rodná kniha 1782-1850 - Krsty 1841 - Zoznam farárov 1729-1942 (4528920)
  • Inv. č. 1044 Krsty 1852-1874 - Manželstvá 1852-1898 - Úmrtia 1852-1876 - Konvertiti 1869-1891 - Rôzne záznamy 1852-1865 (4528920)
  • Inv. č. 1045 Krsty 1843-1852 - Krsty 1874-1886 - Úmrtia 1843-1852 - Úmrtia 1876-1884 (4528920)
  • Inv. č. 1045 (pokrač.) Úmrtia 1883-1896 - Manželstvá 1843-1852 - Krsty 1886-1894 (4528921)
 • Senica, Jablonica, Senica, Jablonica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jablonica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1046 Krsty 1692-1746 - Manželstvá 1692-1752 - Úmrtia 1752-1753 - Krsty 1746-1749 - Úmrtia 1692-1749 - Krsty 1749-1752 - Úmrtia 1750-1752 - Konvertiti 1721 - Krsty 1752-1753 - Konvertiti 1710-1711 (4528921)
  • Inv. č. 1047 Krsty, manželstvá 1753-1790 - Úmrtia 1753-1759 (4528921)
  • Inv. č. 1047 (pokrač.) Úmrtia 1758-1790 (4528907)
  • Inv. č. 1048 Krsty 1790-1817 - Manželstvá 1791-1817 - Konvertiti 1792-1815 - Konvertiti 1853 - Úmrtia 1790-1817 (4528907)
  • Inv. č. 1049 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1844 - Úmrtia 1838-1844 (4528907)
  • Inv. č. 1050 Krsty, manželstvá 1845-1862 - Úmrtia 1845-1846 (4528907)
  • Inv. č. 1050 (pokrač.) Úmrtia 1846-1862 - Úmrtia 1845-1862 (4528908)
  • Inv. č. 1051 Krsty 1863-1885 (4528908)
  • Inv. č. 1052 Krsty 1885-1896 (4528908)
  • Inv. č. 1053 Manželstvá 1863-1895 (4528908)
  • Inv. č. 1054 Úmrtia 1863-1895 (4528908)
 • Malacky, Jablonové, Malacky, Jablonové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jablonové (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1055 Krsty 1700-1800 - Rôzne záznamy 1806-1818 - Konvertiti 1713-1714 - Manželstvá, úmrtia 1700-1800 (4628550)
  • Inv. č. 1056 Zoznam farárov 1679-1843 - Krsty 1801-1871 - Manželstvá, úmrtia 1801-1852 - Zoznam úmrtí 1857-1868 (4628550)
  • Inv. č. 1057 Krsty 1853-1857 (4628550)
  • Inv. č. 1057 (pokrač.) Krsty 1857-1896 (4528909)
  • Inv. č. 1058 Manželstvá 1853-1896 (4528909)
  • Inv. č. 1059 Úmrtia 1853-1896 (4528909)
 • Dunajská Streda, Jahodná, Dunajská Streda, Eperjes

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jahodná (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1060 Krsty, manželstvá 1827-1881 - Úmrtia 1827-1868 - Birmovaní 1863 - Mŕtvonarodenia 1864-1884 (4528909)
  • Inv. č. 1061 Krsty, manželstvá 1882-1896 (4528910)
  • Inv. č. 1062 Úmrtia 1869-1895 (4528910)
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1070 Krsty, мanželstvá 1732-1766 - Zoznam krstov (A-J) 1732 (4528912)
  • Inv. č. 1070 (pokrač.) Zoznam krstov 1732 (H-Z) - Konvertiti 1732-1766 - Úmrtia 1732-1766 - Rôzne záznamy 1750-1754 (roki nejsú v poriadku) (4528925)
  • Inv. č. 1071 Krsty 1767-1818 - Zoznam krstov 1767-1818 - Manželstvá 1767-1818 - Úmrtia 1767-1805 - Úmrtia 1779-1784 - Úmrtia 1806 - Cirkevné finančné záznamy 1797-1805 - Konvertiti 1767-1816 (4528925)
  • Inv. č. 1072 Krsty 1818-1857 - Konvertiti 1849-1865 - Zoznam krstov 1818-1828 - Spovede 1819-1862 - Manželstvá 1818-1829 (4528925)
  • Inv. č. 1072 (pokrač.) Manželstvá 1828-1856 - Birmovaní 1842-1853 - Úmrtia 1806-1847 (4528913)
  • Inv. č. 1073 Krsty 1857-1866 - Birmovaní 1862-1863 (4528913)
  • Inv. č. 1074 Krsty 1866-1879 (4528913)
  • Inv. č. 1075 Krsty 1880-1906 - Zoznam krstov 1880-1906 - Konvertiti 1892-1911 (4528913)
  • Inv. č. 1076 Manželstvá 1856-1896 - Zoznam manželstiev 1856-1874 (4528638)
  • Inv. č. 1077 Úmrtia 1848-1880 - Zoznam úmrtí 1848-1879 (4528638)
  • Inv. č. 1078 Úmrtia 1880-1908 - Zoznam úmrtí 1880-1908 (4528638)
 • Banská Štiavnica, Svätý Jur, Bratislava, Svätý Jur

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Jur (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1086 Manželstvá 1662-1671 (4528639)
  • Inv. č. 1086 (pokrač.) Manželstvá 1671 - Krsty 1658-1672 (4528640)
  • Inv. č. 1087 Krsty 1658-1687 - Manželstvá, úmrtia 1673-1685 - Konvertiti 1674-1709 - Rôzne záznamy 1672-1684 (4528640)
  • Inv. č. 1088 Krsty 1675-1694 - Manželstvá, úmrtia 1687-1693 - Manželstvá 1675-1687 (4528640)
  • Inv. č. 1089 Krsty 1694 - Manželstvá 1694-1700 - Krsty 1694-1700 (4528640)
  • Inv. č. 1090 Rôzne záznamy 1696-1700 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1700-1716 - Rôzne záznamy 1700-1723 (4528640)
  • Inv. č. 1091 Krsty 1716-1723 (4528640)
  • Inv. č. 1091 (pokrač.) Krsty 1723-1741 - Birmovaní 1720 - Krsty 1741-1742 - Manželstvá 1716-1743 - Krsty 1742-1744 - Úmrtia 1716-1737 - Konvertiti 1716-1747 (4528625)
  • Inv. č. 1092 Krsty 1744-1766 - Manželstvá 1744-1771 - Krsty 1766-1771 - Konvertiti 1747-1768 (4528625)
  • Inv. č. 1093 Krsty 1771-1804 (4528626)
  • Inv. č. 1094 Krsty 1805-1843 (4528626)
  • Inv. č. 1095 Krsty 1843-1852 (4528626)
  • Inv. č. 1096 Krsty 1852-1864 (4528626)
  • Inv. č. 1097 Krsty 1865-1893 (4528914)
  • Inv. č. 1098 Krsty 1894-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1894-1895 - Úmrtia 1892-1895 - Krsty 1892-1895 (4528914)
  • Inv. č. 1099 Manželstvá 1772-1843 (4528914)
  • Inv. č. 1100 Manželstvá 1843-1852 (4528915)
  • Inv. č. 1101 Manželstvá 1852-1878 (4528915)
  • Inv. č. 1102 Birmovaní 1716-1783 - Úmrtia 1739-1804 (4528915)
  • Inv. č. 1103 Úmrtia 1805-1843 (4528915)
  • Inv. č. 1104 Úmrtia 1843-1852 (4528915)
  • Inv. č. 1105 Úmrtia 1852-1857 (4528915)
  • Inv. č. 1105 (pokrač.) Úmrtia 1857-1865 (4528916)
  • Inv. č. 1106 Úmrtia 1866-1893 (4528916)
  • Inv. č. 1107 Krsty, úmrtia, manželstvá 1836-1852 (4528916)
  • Inv. č. 1108 Krsty 1853-1871 - Manželstvá 1852-1872 - Úmrtia 1853-1871 (4528916)
  • Inv. č. 1109 Manželstvá, krsty, úmrtia 1872-1891 (4528916)
 • Dunajská Streda, Jurová, Dunajská Streda, Dercsika

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jurová (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1118 Krsty 1791-1912 (4528917)
  • Inv. č. 1118 (pokrač.) Manželstvá, úmrtia 1791-1912 (4528918)
 • Galanta, Kajal, Galanta, Kajal

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kajal (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1119 Krsty 1725-1847 - Konvertiti 1795-1892 - Úmrtia 1844 - Rôzne záznamy 1783-1872 (4528918)
  • Inv. č. 1120 Krsty 1847-1874 - Zoznam krstov A-Ž (1854-1895) - Birmovaní 1852 - Rôzne záznamy 1822 (4528918)
  • Inv. č. 1121 Krsty, zoznam krstov 1875-1902 (4528919)
  • Inv. č. 1122 Manželstvá 1782-1875 - Miešané manželstvá 1788-1844 (4528919)
  • Inv. č. 1123 Manželstvá 1875-1898 (4528919)
  • Inv. č. 1124 Úmrtia 1782-1874 (4528919)
  • Inv. č. 1125 Úmrtia 1875-1913 (4528922)
  • Inv. č. 1126 Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1725-1853) (4528922)
 • Senec, Kaplna, Modra, Kaplná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kaplna (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1130 Krsty, úmrtia 1728-1829 - Birmovaní 1810-1821 - Manželstvá 1728-1829 (4528922)
  • Inv. č. 1131 Krsty, úmrtia, manželstvá 1830-1864 (4528923)
  • Inv. č. 1131a Krsty, manželstvá, úmrtia 1865-1888 (4528923)
  • Inv. č. 1132 Krsty, manželstvá, úmrtia 1888-1903 (4528923)
 • Dunajská Streda, Kľúčovec, Dunajská Streda, Kulcsod

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Kľúčovec (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1139 Krsty 1791-1850 - Manželstvá 1791-1858 - Úmrtia 1792-1869 (4528924)
  • Inv. č. 1140 Krsty 1850-1882 - Manželstvá 1859-1882 - Úmrtia 1870-1882 (4528924)
  • Inv. č. 1141 Krsty 1883-1895 (4528924)
  • Inv. č. 1142 Manželstvá 1883-1895 (4528924)
  • Inv. č. 1143 Úmrtia 1883-1895 (4628551)
 • Trenčín, Adamovské Kochanovce, Trenčín, Kochanovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Adamovské Kochanovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1147 Krsty 1784-1803 (4628552)
  • Inv. č. 1148 Rôzne záznamy 1811-1833 - Krsty 1804-1840 - Manželstvá 1804-1819 (4628552)
  • Inv. č. 1148 (pokrač.) Manželstvá 1819-1831 - Úmrtia 1804-1841 (4628553)
  • Inv. č. 1149 Konvertiti 1843-1925 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1890 (4628553)
  • Inv. č. 1150 Krsty, manželstvá, úmrtia 1891-1896 (4628553)
  • Inv. č. 1151 Úmrtia 1784-1800 (4628553)
  • Inv. č. 1151 (pokrač.) Úmrtia 1800-1803 (4528591)
 • Senec, Kostolná pri Dunaji, Galanta, Hasvár

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolná pri Dunaji (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1158 Krsty 1711-1717 (4528592)
  • Inv. č. 1158 (pokrač.) Krsty 1717-1723 - Manželstvá 1711-1727 - Úmrtia 1711-1727 (4528593)
  • Inv. č. 1159 Krsty 1723-1749 (4528593)
  • Inv. č. 1160 Krsty 1749-1811 (4528593)
  • Inv. č. 1160 (pokrač.) Krsty 1811-1820 - Manželstvá 1761-1822 - Úmrtia 1761-1829 (4528594)
  • Inv. č. 1161 Krsty 1820-1858 - Manželstvá 1823-1878 (4528594)
  • Inv. č. 1162 Krsty 1859-1867 (4528594)
  • Inv. č. 1162 (pokrač.) Krsty 1867-1878 (4528595)
  • Inv. č. 1163 Krsty 1878-1898 - Manželstvá 1879-1895 (4528595)
  • Inv. č. 1164 Manželstvá 1737-1761 - Úmrtia 1737-1761 (4528595)
  • Inv. č. 1165 Úmrtia 1830-1863 (4528595)
  • Inv. č. 1165 (pokrač.) Úmrtia 1863-1886 (4528596)
  • Inv. č. 1166 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Z (1764-1860) (4528596)
 • Myjava, Kostolné, Myjava, Kostolné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kostolné (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1167 Krsty 1784-1804 - Manželstvá 1784-1804 - Úmrtia 1784-1804 (4528596)
  • Inv. č. 1168 Krsty 1805-1838 - Manželstvá 1805-1849 (4528596)
  • Inv. č. 1168 (pokrač.) Manželstvá 1849 - Úmrtia 1805-1841 (4528597)
  • Inv. č. 1169 Krsty 1838-1858 - Manželstvá 1850-1868 - Úmrtia 1841-1882 (4528597)
  • Inv. č. 1169a Krsty 1859-1886 (4528598)
  • Inv. č. 1169b Úmrtia 1882-1895 - Krsty 1887-1891 (4528598)
  • Inv. č. 1169b (pokrač.) Krsty 1891-1895 (4528599)
  • Inv. č. 1169c Manželstvá 1805-1896 (4528599)
  • Inv. č. 1169e Krsty 1839-1858 (4528599)
 • Myjava, Krajné, Myjava, Krajné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Krajné (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1195 Krsty 1783-1798 (4528600)
  • Inv. č. 1195 (pokrač.) Krsty 1798-1802 - Manželstvá 1783-1823 - Úmrtia 1783-1825 (4528601)
  • Inv. č. 1196 Krsty 1802-1830 (4528601)
  • Inv. č. 1197 Krsty 1831-1849 (4528601)
  • Inv. č. 1197 (pokrač.) Krsty 1849-1851 (4528602)
  • Inv. č. 1198 Krsty 1852-1871 (4528602)
  • Inv. č. 1199 Krsty 1872-1885 (4528602)
  • Inv. č. 1200 Krsty 1886-1896 (4528602)
  • Inv. č. 1200 (pokrač.) Krsty 1896-1907 (4528603)
  • Inv. č. 1201 Manželstvá 1823-1884 (4528603)
  • Inv. č. 1202 Manželstvá 1885-1952 (4528603)
  • Inv. č. 1203 Úmrtia 1826-1837 (4528603)
  • Inv. č. 1203 (pokrač.) Úmrtia 1837-1866 (4528604)
  • Inv. č. 1204 Úmrtia 1867-1891 (4528604)
  • Inv. č. 1205 Úmrtia 1892-1903 (4528604)
  • Inv. č. 1205 (pokrač.) Úmrtia 1903-1913 (4528605)
 • Piešťany, Krakovany, Piešťany, Krakovany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krakovany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1206 Krsty 1701-1740 - Manželstvá 1701-1740 - Rôzne záznamy 1753-1774 - Birmovaní 1774 - Konvertiti 1703 - Birmovaní 1702 - Birmovaní 1774-1776 - Úmrtia 1701-1730 - Rôzne záznamy 1713-1777 (roki nejsú v poriadku) (4528605)
  • Inv. č. 1207 Rôzne záznamy 1701-1940 - Krsty 1741-1787 - Manželstvá 1740-1788 - Krsty 1787-1788 - Úmrtia 1740-1777 (4528605)
  • Inv. č. 1207 (pokrač.) Úmrtia 1777-1788 (4528606)
  • Inv. č. 1208 Krsty 1789-1831 - Manželstvá 1789-1831 - Úmrtia 1789-1831 (4528606)
  • Inv. č. 1209 Krsty 1832-1856 (4528606)
  • Inv. č. 1209 (pokrač.) Krsty 1856-1867 (4528607)
  • Inv. č. 1210 Krsty 1868-1881 (4528607)
  • Inv. č. 1211 Krsty 1882-1890 (4528607)
  • Inv. č. 1212 Krsty 1890-1896 (4528607)
  • Inv. č. 1212 (pokrač.) Krsty 1896-1902 (4528608)
  • Inv. č. 1213 Manželstvá 1832-1867 (4528608)
  • Inv. č. 1214 Manželstvá 1868-1881 (4528608)
  • Inv. č. 1215 Manželstvá 1882-1889 (4528608)
  • Inv. č. 1216 Manželstvá 1890-1913 (4528608)
  • Inv. č. 1217 Úmrtia 1832-1867 (4528608)
  • Inv. č. 1218 Úmrtia 1868-1881 (4528609)
  • Inv. č. 1219 Úmrtia 1882-1890 (4528609)
  • Inv. č. 1220 Úmrtia 1890-1902 (4528609)
  • Inv. č. 1221 Zoznam krstov A-Ž (1801-1831) (4528609)
 • Trnava, Križovany nad Dudváhom, Trnava, Kerestúr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Križovany nad Dudváhom (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1226 Krsty 1708-1773 - Zoznam krstov 1796 - Manželstvá 1708-1773 - Úmrtia 1770-1773 - 1708-1770 - Rôzne záznamy 1727-1760 (4528610)
  • Inv. č. 1227 Krsty 1773-1795 (4528610)
  • Inv. č. 1227 (pokrač.) Krsty 1794-1830 - Manželstvá 1773-1830 - Úmrtia 1773-1830 (4528611)
  • Inv. č. 1228 Krsty 1830-1849 - Manželstvá 1830-1852 - Úmrtia 1830-1848 (4528611)
  • Inv. č. 1229 Krsty 1849-1852 (4528611)
  • Inv. č. 1230 Krsty 1852-1864 (4528611)
  • Inv. č. 1231 Krsty 1865-1874 (4528611)
  • Inv. č. 1231 (pokrač.) Krsty 1873-1883 (4528612)
  • Inv. č. 1232 Krsty 1884-1892 (4528612)
  • Inv. č. 1233 Krsty 1893-1903 - Manželstvá 1893-1903 - Úmrtia 1893-1903 (4528612)
  • Inv. č. 1234 Manželstvá 1852-1872 (4528612)
  • Inv. č. 1235 Manželstvá 1873-1892 (4528612)
  • Inv. č. 1236 Úmrtia 1848-1852 (4528612)
  • Inv. č. 1237 Úmrtia 1852-1854 (4528612)
  • Inv. č. 1237 (pokrač.) Úmrtia 1854-1866 (4528613)
  • Inv. č. 1238 Úmrtia 1867-1892 (4528613)
 • Galanta, Kráľov Brod, Galanta, Kráľov Brod

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kráľov Brod (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1222 Krsty 1843-1881 (4528609)
  • Inv. č. 1222 (pokrač.) Krsty 1880-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1843-1895) (4528610)
 • Šaľa, Kráľova nad Váhom, Galanta, Kráľova nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kráľova nad Váhom (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1223 Krsty 1884-1895 (4528610)
  • Inv. č. 1224 Manželstvá 1884-1895 (4528610)
  • Inv. č. 1225 Úmrtia 1884-1895 (4528610)
 • Malacky, Kuchyňa, Malacky, Kuchyňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kuchyňa (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1239 Krsty 1730-1771 - Rôzne záznamy 1733-1758 (4528613)
  • Inv. č. 1240 Krsty 1772-1791 (4528613)
  • Inv. č. 1240 (pokrač.) Krsty 1791-1852 (4528614)
  • Inv. č. 1241 Krsty 1886-1909 (4528614)
  • Inv. č. 1242 Manželstvá 1730-1852 (4528614)
  • Inv. č. 1243 Manželstvá 1852-1919 (4528614)
  • Inv. č. 1244 Úmrtia 1729-1852 (4528615)
 • Senica, Kuklov, Malacky, Kuklov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kuklov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1245 Rôzne záznamy 1688 - Krsty 1682-1704 - Úmrtia 1682-1704 - Manželstvá 1683-1705 - Rôzne záznamy 1684-1738 (4528615)
  • Inv. č. 1246 Krsty 1786-1838 (4528615)
  • Inv. č. 1246 (pokrač.) Krsty 1838-1861 (4528616)
  • Inv. č. 1247 Krsty 1861-1883 (4528616)
  • Inv. č. 1248 Krsty 1884-1895 (4528616)
  • Inv. č. 1249 Manželstvá 1786-1861 (4528616)
  • Inv. č. 1250 Manželstvá 1862-1896 (4528616)
  • Inv. č. 1251 Úmrtia 1786-1849 (4528616)
  • Inv. č. 1251 (pokrač.) Úmrtia 1849-1860 (4528617)
  • Inv. č. 1252 Úmrtia 1860-1883 (4528617)
  • Inv. č. 1253 Úmrtia 1884-1895 (4528617)
  • Inv. č. 1254 Zoznam krstov A-Ž (1816-1946) - Zoznam manželstiev A-Ž (1786-1931) - Zoznam úmrtí A-Ž (1816-1860) (4528617)
 • Trnava, Kátlovce, Trnava, Kátlovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kátlovce (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 544 Manželstvá 1868-1907 (str. 1-40) (4528935)
  • Inv. č. 1133 Krsty 1819-1856 (4528923)
  • Inv. č. 1134 Krsty 1857-1885 (4528923)
  • Inv. č. 1135 Krsty 1886-1897 (4528923)
  • Inv. č. 1136 Manželstvá 1819-1868 - Zoznam manželstiev A-Ž (1819-1886) - Zoznam krstov A-Ž (1819-1887) (4528924)
  • Inv. č. 1137 Úmrtia 1819-1858 - Zoznam úmrtí A-Ž (1819-1886) (4528924)
  • Inv. č. 1138 Úmrtia 1859-1894 (4528924)
 • Senica, Kúty, Skalica, Kúty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kúty (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1255 Krsty 1852-1864 (4528617)
  • Inv. č. 1255 (pokrač.) Krsty 1864-1869 (4528618)
  • Inv. č. 1256 Krsty 1870-1895 (4528618)
  • Inv. č. 1257 Manželstvá 1827-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1785-1914) (4528618)
  • Inv. č. 1258 Manželstvá 1852-1896 (4528619)
  • Inv. č. 1259 Úmrtia 1852-1870 (4528619)
  • Inv. č. 1260 Úmrtia 1871-1891 (4528619)
  • Inv. č. 1260 (pokrač.) Úmrtia 1891-1895 (4628561)
 • Piešťany, Kočín-Lančár, Piešťany, Lančár

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kočín-Lančár (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1285 Zoznam farárov 1703-1946 - Krsty 1703-1723 - Úmrtia 1703-1723 - Manželstvá 1703-1721 (4528621)
  • Inv. č. 1286 Rôzne záznamy 1724-1768 - Krsty 1723-1771 - Úmrtia 1723-1752 (4528621)
  • Inv. č. 1286 (pokrač.) Úmrtia 1752-1771 - Manželstvá 1723-1770 (4528622)
  • Inv. č. 1287 Krsty 1771-1847 - Manželstvá 1771-1848 - Úmrtia 1771-1847 - Zoznam kňazov (4528622)
  • Inv. č. 1288 Krsty 1848-1860 - Manželstvá 1848-1860 - Úmrtia 1848-1860 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1848-1860) (4528622)
  • Inv. č. 1289 Krsty 1861-1882 (4528622)
  • Inv. č. 1289 (pokrač.) Krsty 1882-1898 - Manželstvá 1861-1928 - Úmrtia 1861-1904 (4528623)
 • Pezinok, Limbach, Hliník

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Limbach (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1301 Krsty 1810-1864 - Manželstvá 1810-1867 - Úmrtia 1810-1880 (4528628)
  • Inv. č. 1301a Krsty 1864-1880 - Konfirmovaní 1897-1898 - Manželstvá 1867-1896 (4528628)
  • Inv. č. 1301b Krsty 1881-1896 - Úmrtia 1881-1896 (4528629)
 • Malacky, Lozorno, Malacky, Lozorno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lozorno (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1302 Krsty 1729-1762 - Manželstvá 1729-1762 - Úmrtia 1729-1762 (4528629)
  • Inv. č. 1303 Krsty 1763-1802 - Manželstvá 1763-1828 - Krsty 1802-1828 - Úmrtia 1763-1828 (4528629)
  • Inv. č. 1304 Krsty 1829-1850 (4528629)
  • Inv. č. 1304 (pokrač.) Krsty 1850-1863 - Manželstvá 1829-1865 - Úmrtia 1858-1861 - Úmrtia 1829-1858 - Konvertiti 1828 - Konvertity 1842 (4528630)
  • Inv. č. 1305 Krsty 1852-1868 - Manželstvá 1852-1888 - Úmrtia 1852-1868 (4528630)
  • Inv. č. 1306 Krsty 1868-1874 (4528630)
  • Inv. č. 1306 (pokrač.) Krsty 1874-1882 - Manželstvá 1889-1917 - Úmrtia 1868-1884 (4528631)
  • Inv. č. 1307 Krsty 1882-1912 (4528631)
  • Inv. č. 1308 Úmrtia 1885-1903 (4528631)
  • Inv. č. 1308 (pokrač.) Úmrtia 1902-1920 (4528632)
  • Inv. č. 1309 Zoznam krstov A-Ž (1775-1850) (4528632)
 • Nové Mesto nad Váhom, Lubina, Nové Mesto nad Váhom, Lubina

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Lubina (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1310 Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1783-1809 - Úmrtia 1783-1822 (4528632)
  • Inv. č. 1311 Krsty 1804-1841 (4528632)
  • Inv. č. 1312 Krsty 1842-1862 (4528633)
  • Inv. č. 1313 Krsty 1863-1876 (4528633)
  • Inv. č. 1314 Krsty 1877-1895 (4528633)
  • Inv. č. 1314 (pokrač.) Krsty 1895-1898 (4528634)
  • Inv. č. 1315 Manželstvá 1810-1867 (4528634)
  • Inv. č. 1316 Manželstvá 1868-1912 (4528634)
  • Inv. č. 1317 Úmrtia 1818-1858 - Mŕtvonarodení 1823-1833 (4528634)
  • Inv. č. 1318 Úmrtia 1859-1864 (4528634)
  • Inv. č. 1318 (pokrač.) Úmrtia 1864-1887 (4528635)
  • Inv. č. 1319 Úmrtia 1888-1908 (4528635)
 • Dunajská Streda, Mad, Dunajská Streda, Mad

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Mad (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1320 Krsty 1784-1854 - Manželstvá 1784-1854 - Úmrtia 1784-1854 - Rôzne záznamy 1784-1930 (4528635)
  • Inv. č. 1320 (pokrač.) Rôzne záznamy (4528636)
  • Inv. č. 1321 Krsty 1854-1896 - Manželstvá 1854-1897 - Úmrtia 1854-1897 (4528636)
 • Trnava, Majcichov, Trnava, Majcichov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Majcichov (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1326 Krsty 1688-1708 (4528637)
  • Inv. č. 1326 (pokrač.) Krsty 1708-1717 - Úmrtia 1690-1718 - Manželstvá 1688-1718- Cirkevné finančné záznamy 1710-1719 (4528701)
  • Inv. č. 1327 Krsty 1719-1776 - Úmrtia 1719-1776 - Manželstvá 1719-1775 - Rôzne záznamy 1720-1736 (4528701)
  • Inv. č. 1328 Krsty 1776-1830 - Úmrtia 1777-1830 - Manželstvá 1776-1830 (4528673)
  • Inv. č. 1329 Krsty 1831-1849 - Manželstvá 1831-1848 - Úmrtia 1831-1848 - Zoznam krstov A-Ž (1831-1849) - Zoznam manželstiev A-Ž (1831-1848) (4528673)
  • Inv. č. 1330 Krsty 1852-1856 (4528673)
  • Inv. č. 1330 (pokrač.) Krsty 1856-1865 (4528674)
  • Inv. č. 1331 Krsty 1865-1884 (4528674)
  • Inv. č. 1331a Zoznam krstov A-Ž (1865-1884) (4528674)
  • Inv. č. 1332 Krsty 1885-1895 (4528674)
  • Inv. č. 1333 Manželstvá 1852-1862 (4528674)
  • Inv. č. 1333 (pokrač.) Manželstvá 1862-1873 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1873) (4528675)
  • Inv. č. 1334 Manželstvá 1874-1885 (4528675)
  • Inv. č. 1335 Manželstvá 1885-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1885-1895) (4528675)
  • Inv. č. 1336 Úmrtia 1852-1869 - Zoznam úmrtí A-Ž (1852-1869) (4528675)
  • Inv. č. 1337 Úmrtia 1870-1887 - Zoznam úmrtí A-Ž (1870-1887) (4528675)
  • Inv. č. 1338 Úmrtia 1888-1895 (4528675)
  • Inv. č. 1339 Zoznam manželstiev 1776-1830 (4528702)
 • Malacky, Malacky, Malacky, Malacky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malacky (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1340 Krsty 1672-1693 - Úmrtia 1672-1674 (4528702)
  • Inv. č. 1341 Rôzne záznamy 1711-1715 - Krsty 1696-1725 - Rôzne záznamy 1714-1732 - Úmrtia, manželstvá 1693-1725 (4528702)
  • Inv. č. 1342 Krsty 1725-1737 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1725-1737 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1725-1737 - Rôzne záznamy (4528676)
  • Inv. č. 1343 Krsty 1738-1752 - Manželstvá 1738-1752 - Úmrtia 1738-1744 (4528676)
  • Inv. č. 1343 (pokrač.) Úmrtia 1744-1752 - Konvertiti 1743 (4528677)
  • Inv. č. 1344 Krsty 1752-1788 - Manželstvá 1752-1788 - Úmrtia 1752-1788 - Rôzne záznamy (4528677)
  • Inv. č. 1345 Krsty 1789-1803 - Manželstvá 1789-1803 - Úmrtia 1789-1803 (4528677)
  • Inv. č. 1346 Krsty 1804-1815 (4528677)
  • Inv. č. 1346 (pokrač.) Krsty 1815-1827 - Úmrtia 1804-1826 (4528717)
  • Inv. č. 1347 Krsty 1828-1852 - Úmrtia 1828-1852 (4528717)
  • Inv. č. 1348 Krsty 1853-1868 (4528717)
  • Inv. č. 1348 (pokrač.) Krsty 1868-1869 (4528678)
  • Inv. č. 1349 Krsty 1870-1895 (4528678)
  • Inv. č. 1350 Manželstvá 1804-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1809) (4528718)
  • Inv. č. 1351 Manželstvá 1853-1870 (4528718)
  • Inv. č. 1352 Manželstvá 1870-1895 (4528718)
  • Inv. č. 1353 Úmrtia 1853-1864 (4528718)
  • Inv. č. 1353 (pokrač.) Úmrtia 1864-1870 (4528679)
  • Inv. č. 1354 Úmrtia 1870-1895 (4528679)
  • Inv. č. 1355 Zoznam krstov A-Ž (1902-1921), str. 1-194 - Zoznam krstov A-Ž (1752-1788), str. 195-220 (4528679)
  • Inv. č. 1356 Zoznam krstov A-Ž (1789-1803) (4528680)
  • Inv. č. 1357 Zoznam krstov A-Ž (1804-1827) (4528680)
 • Malacky, Malé Leváre, Malacky, Malé Leváre

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malé Leváre (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1358 Krsty 1823-1852 - Úmrtia 1823-1852 - Úmrtia 1858-1883 (4528680)
  • Inv. č. 1359 Krsty 1852-1878 (4528680)
  • Inv. č. 1360 Krsty 1878-1895 (4528680)
  • Inv. č. 1361 Manželstvá 1823-1852 (4528681)
  • Inv. č. 1362 Manželstvá 1852-1896 (4528681)
  • Inv. č. 1363 Úmrtia 1852-1882 (4528681)
  • Inv. č. 1364 Úmrtia 1882-1895 (4528681)
  • Inv. č. 1365 Zoznam krstov A-Ž (1823-1885) - Zoznam manželstiev A-Ž (1823-1896) - Birmovaní 1884 - Zoznam úmrtí A-Ž (1823-1885) (4528681)
 • Trenčín, Trenčianske Stankovce, Trenčín, Malé Stankovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Trenčianske Stankovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1366 Krsty 1784-1862 (4528681)
  • Inv. č. 1366 (pokrač.) Krsty 1862-1864 - Manželstvá 1784-1865 - Úmrtia 1784-1862 (4528682)
  • Inv. č. 1367 Krsty 1864-1887 - Manželstvá 1866-1895 - Úmrtia 1863-1894 (4528682)
  • Inv. č. 1368 Krsty 1887-1895 - Úmrtia 1894-1895 (4528682)
 • Malacky, Marianka, Bratislava, Marianka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Marianka (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1374 Krsty 1680-1750 - Zozna kňazov (4528684)
  • Inv. č. 1375 Krsty 1750-1852 - Birmovaní 1853-1862 (4528684)
  • Inv. č. 1376 Krsty 1853-1877 (4528685)
  • Inv. č. 1377 Krsty 1878-1895 (4528685)
  • Inv. č. 1378 Manželstvá 1700-1793 - Úmrtia 1700-1793 (4528685)
  • Inv. č. 1379 Úmrtia 1793-1868 - Manželstvá 1793-1881 (4528685)
  • Inv. č. 1380 Manželstvá 1882-1895 (4528685)
  • Inv. č. 1381 Úmrtia 1869-1896 (4528685)
 • Senec, Boldog, Galanta, Matka Božia

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Boldog (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1538 Krsty 1788-1836 - Birmovaní 1812 - Manželstvá 1788-1836 - Úmrtia 1788-1836- Konvertiti 1805-1828 (4528650)
  • Inv. č. 1539 Krsty 1837-1853 - Birmovaní (v Senci) 1842 - Birmovaní (v Čataji) 1851 - Birmovaní (v Bratislave) 1860 - Manželstvá 1837-1853 - Úmrtia 1837-1853 (4528650)
  • Inv. č. 1540 Krsty 1853-1900 - Manželstvá 1854-1900 - Úmrtia 1854-1885 (4528650)
  • Inv. č. 1540 (pokrač.) Úmrtia 1885-1900 (4528651)
 • Galanta, Matúškovo, Galanta, Takšoň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Matúškovo (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1382 Krsty 1774-1852 - Manželstvá 1774-1848 - Úmrtia 1774-1856 - Zoznam krstov A-Ž (1774-1824) - Zoznam manželstiev A-Ž (1774-1825) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1856) (4528686)
  • Inv. č. 1383 Krsty 1853-1877 (4528686)
  • Inv. č. 1384 Krsty 1878-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1878-1895) (4528686)
  • Inv. č. 1385 Manželstvá 1849-1896 (4528686)
  • Inv. č. 1386 Úmrtia 1857-1876 (4528686)
  • Inv. č. 1386 (pokrač.) Úmrtia 1876-1892 - Zoznam úmrtí A-Ž (1857-1892) (4528687)
  • Inv. č. 1387 Úmrtia 1893-1895 (4528687)
 • Trenčín, Melčice-Lieskové, Trenčín, Melčice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Melčice-Lieskové (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1388 Krsty 1701-1763 - Manželstvá 1701-1771 - Úmrtia 1701-1768 (4528687)
 • Dunajská Streda, Michal na Ostrove, Dunajská Streda, Svätý Michal

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Michal na Ostrove (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1389 Krsty 1728-1780 - Manželstvá 1728-1780 - Úmrtia 1728-1780 - Zoznam krstov A-Ž (1728-1780) - Konvertiti 1728-1780 - Zoznam kňazov (4528687)
  • Inv. č. 1390 Krsty 1780-1826 - Manželstvá 1780-1827 - Zoznam krstov A-Ž (1780-1826) - Úmrtia 1780-1816 - Birmovaní 1827 (4528688)
  • Inv. č. 1391 Krsty 1827-1851 - Zoznam krstov A-Ž (1827-1851) (4528688)
  • Inv. č. 1392 Krsty 1851-1872 (4528688)
  • Inv. č. 1393 Krsty 1872-1899 (4528689)
  • Inv. č. 1394 Manželstvá 1827-1852 - Birmovaní 1861, 1864, 1871, 1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1827-1852) (4528689)
  • Inv. č. 1395 Manželstvá 1852-1889 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1889) (4528689)
  • Inv. č. 1396 Úmrtia 1827-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1827-1852) (4528689)
  • Inv. č. 1397 Úmrtia 1852-1875 (4528690)
  • Inv. č. 1398 Úmrtia 1876-1903 - Zoznam úmrtí A-Ž (1876-1903) (4528690)
 • Dunajská Streda, Šamorín, Šamorín, Mliečno

   Matrika
  • Židovská obec. Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1399 Narodenia 1841-1870- Manželstvá 1844-1870 - Úmrtia 1844-1870 (4528690)
  • inv.č.1399 (pokrač.) Narodenia, manželstvá, úmrtia 1871-1895 (4528691)
 • Pezinok, Modra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modra (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1400 Krsty 1651-1686 - Manželstvá 1651-1724 - Úmrtia 1702-1721 (4528691)
  • Inv. č. 1401 Krsty 1674-1753 - Ohlášky 1677-1753 - Manželstvá 1675-1754 - Úmrtia 1676-1754 - Doplnky k matrike krstov z r. 1693-1703 - Konvertiti 1687-1754 - Birmovaní 1742 (4528691)
  • Inv. č. 1402 Krsty 1755-1777 - Manželstvá 1755-1777 - Úmrtia 1755-1777 (4528691)
  • Inv. č. 1403 Krsty 1714-1733 (4528691)
  • Inv. č. 1403 (pokrač.) Krsty 1733-1780 - Birmovaní 1750-1774 (4528692)
  • Inv. č. 1404 Zoznam farárov 1633-1889 - Krsty 1781-1842 (4528692)
  • Inv. č. 1405 Krsty 1843-1865 (4528692)
  • Inv. č. 1407 Krsty 1886-1895 (4528693)
  • Inv. č. 1406 Krsty 1866-1885 (4528693)
  • Inv. č. 1408 Úmrtia 1725-1780 - Manželstvá 1725-1780 - Odpisy rôzných nariadení - Zoznamy miestných kňazov (4528693)
  • Inv. č. 1409 Manželstvá 1781-1842 (4528693)
  • Inv. č. 1410 Manželstvá 1887-1896 (4528693)
  • Inv. č. 1411 Úmrtia 1781-1804 (4528693)
  • Inv. č. 1411 (pokrač.) Úmrtia 1804-1842 (4528694)
  • Inv. č. 1412 Úmrtia 1843-1866 (4528694)
  • Inv. č. 1413 Manželstvá 1843-1887 (4528694)
  • Inv. č. 1413a Manželstvá 1896-1943 (4528694)
  • Inv. č. 1413b Úmrtia 1895-1927 (4528694)
 • Nové Mesto nad Váhom, Modrová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modrová (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1433 Krsty 1705-1718 (4528699)
  • Inv. č. 1433 (pokrač.) Krsty 1718-1727 - Manželstvá 1704-1726 - Úmrtia 1705-1721 - Rôzne záznamy 1724-1811 (4528700)
  • Inv. č. 1434 Krsty 1727-1754 - Manželstvá 1728-1752 - Úmrtia 1727-1750 - Konvertiti 1747-1753 (4528700)
  • Inv. č. 1435 Krsty 1754-1784 - Rôzne záznamy 1756-1836 - Manželstvá 1754-1784 - Úmrtia 1754-1784 - Rôzne záznamy 1756-1822 (4528700)
  • Inv. č. 1436 Krsty 1784-1838 - Manželstvá 1784-1839 - Rôzne záznamy 1826 - Úmrtia 1784-1838 - Konvertiti 1786-1821 (4528703)
  • Inv. č. 1437 Krsty 1839-1862 - Manželstvá 1839-1866 - Úmrtia 1858-1867 - Birmovaní 1861 - Úmrtia 1839-1858 (4528703)
  • Inv. č. 1438 Krsty 1863-1890 (4528703)
  • Inv. č. 1438 (pokrač.) Krsty 1890-1900 (4528704)
  • Inv. č. 1439 Manželstvá 1867-1951 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1887 - Birmovaní 1933 (4528704)
  • Inv. č. 1440 Úmrtia 1868-1933 (4528704)
 • Piešťany, Moravany nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravany nad Váhom (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1445 Krsty 1783-1813 - Úmrtia 1783-1789 (4528704)
  • Inv. č. 1445 (pokrač.) Úmrtia 1789-1814 - Manželstvá 1783-1833 (4528705)
  • Inv. č. 1446 Krsty 1813-1843 (4528705)
  • Inv. č. 1447 Krsty 1844-1862 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1878 (4528705)
  • Inv. č. 1448 Krsty 1863-1886 (4528705)
  • Inv. č. 1448 (pokrač.) Krsty 1886-1895 (4528706)
  • Inv. č. 1449 Manželstvá 1834-1905 (4528706)
  • Inv. č. 1450 Úmrtia 1814-1862 (4528706)
  • Inv. č. 1451 Úmrtia 1863-1882 (4528706)
  • Inv. č. 1451 (pokrač.) Úmrtia 1882-1904 - Zoznam úmrtí A-Ž (1863-1904) (4528707)
  • Inv. č. 1452 Zoznam krstov A-Ž (1783-1862) - Zoznam úmrtí A-Ž (1814-1862) (4528707)
  • Inv. č. 1453 Zoznam krstov A-Ž (1863-1895) (4528707)
  • Inv. č. 1454 Zoznam úmrtí A-Ž (1863-1917) (4528707)
 • Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1455 Krsty 1699-1735 - Manželstvá 1699-1735 - Úmrtia 1699-1735 - Konvertiti 1680-1735 (4528708)
  • Inv. č. 1456 Krsty 1735-1775 - Manželstvá 1735-1775 - Úmrtia 1735-1775 - Cirkevné finančné záznamy1769-1779 - Konvertiti 1731-1785 (4528708)
  • Inv. č. 1457 Krsty 1776-1818 (4528708)
  • Inv. č. 1457 (pokrač.) Krsty 1818-1842 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1880 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1888 - Birmovaní 1894 - Birmovaní 1901 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1906 - Birmovaní 1911-1951 - Konvertiti 1794-1801 (4528709)
  • Inv. č. 1458 Krsty 1843-1876 - Manželstvá 1843-1876 - Úmrtia 1843-1876 (4528709)
  • Inv. č. 1459 Krsty 1877-1895 - Manželstvá 1877-1910 - Úmrtia 1877-1885 (4528709)
  • Inv. č. 1459 (pokrač.) Úmrtia 1885-1895 (4528710)
  • Inv. č. 1460 Manželstvá 1776-1842 (4528710)
  • Inv. č. 1461 Úmrtia 1776-1842 - Konvertiti 1776 (4528710)
 • Senica, Moravský Svätý Ján

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravský Svätý Ján (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1470 Krsty 1665-1697 - Manželstvá 1665 (4528713)
  • Inv. č. 1470 (pokrač.) Manželstvá 1665-1697 - Krsty 1706-1709 - Manželstvá 1706-1709 - Úmrtia 1705-1709 - Krsty 1794-1797 - Úmrtia 1665-1697 (4528714)
  • Inv. č. 1471 Krsty 1712-1741 - Manželstvá 1712-1741 - Úmrtia 1719-1741 (4528714)
  • Inv. č. 1472 Krsty 1742-1770 - Manželstvá 1742-1769 - Úmrtia 1742-1770 (4528714)
  • Inv. č. 1473 Krsty 1770-1792 (4528714)
  • Inv. č. 1473 (pokrač.) Krsty 1792-1830 (4528715)
  • Inv. č. 1474 Krsty 1830-1843 (4528715)
  • Inv. č. 1475 Krsty 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 - Manželstvá 1843-1852 (4528715)
  • Inv. č. 1476 Krsty 1852-1874 (4528715)
  • Inv. č. 1477 Krsty 1875-1877 (4528715)
  • Inv. č. 1477 (pokrač.) Krsty 1877-1899 (4528716)
  • Inv. č. 1478 Manželstvá 1770-1829 (4528716)
  • Inv. č. 1479 Manželstvá 1830-1842 (4528716)
  • Inv. č. 1480 Manželstvá 1852-1900 (4528716)
  • Inv. č. 1481 Úmrtia 1770-1829 (4528716)
  • Inv. č. 1482 Úmrtia 1830-1843 (4528719)
  • Inv. č. 1483 Úmrtia 1852-1878 (4528719)
  • Inv. č. 1484 Úmrtia 1879-1885 (4528719)
  • Inv. č. 1484 (pokrač.) Úmrtia 1885-1905 (4528720)
  • Inv. č. 1485 Zoznam krstov A-Ž (1665-1827) - Zoznam manželstiev A-Ž (1665-1827) - Zoznam úmrtí A-Ž (1665-1827) (4528720)
  • Inv. č. 1486 Zoznam krstov A-Ž (1821-1849) (4528720)
  • Inv. č. 1487 Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1930) (4528720)
 • Senec, Most pri Bratislave, Šamorín, Most na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Most pri Bratislave (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1493 Krsty 1757-1819 - Krsty 1830-1832 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1881) - Zoznam krstov A-Ž (1830-1880) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1880) - Krsty 1819-1829 - Úmrtia 1757-1832 - Manželstvá 1760-1832 (4528721)
  • Inv. č. 1494 Krsty 1833-1852 - Manželstvá 1833-1852 - Úmrtia 1833-1852 (4528721)
  • Inv. č. 1495 Krsty 1853-1879 (4528721)
  • Inv. č. 1496 Krsty 1879-1888 (4528721)
  • Inv. č. 1496 (pokrač.) Krsty 1888-1901 (4528722)
  • Inv. č. 1497 Manželstvá 1853-1904 (4528722)
  • Inv. č. 1498 Úmrtia 1853-1884 (4528722)
  • Inv. č. 1499 Úmrtia 1884-1926 (4528722)
 • Galanta, Mostová, Galanta, Mostová Kerť

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mostová (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1500 Krsty 1777-1817 (4528722)
  • Inv. č. 1500 (pokrač.) Krsty 1817-1839 - Manželstvá 1779-1839 - Úmrtia 1777-1839 (4528641)
  • Inv. č. 1501 Krsty 1840-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1906) (4528641)
  • Inv. č. 1502 Krsty 1864-1881 (4528642)
  • Inv. č. 1503 Krsty 1882-1892 - Konvertiti 1886-1902 (4528642)
  • Inv. č. 1504 Manželstvá 1840-1888 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1907) (4528642)
  • Inv. č. 1505 Úmrtia 1840-1863 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1906) (4528643)
  • Inv. č. 1506 Úmrtia 1864-1888 (4528643)
 • Pezinok, Grinava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pezinok (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1533 Konvertiti 1785-1821 - Krsty 1784-1830 (do roku 1788 boli do matriky zapisované i deti ev. a.v.) (4528648)
  • Inv. č. 1533 (pokrač.) Krsty 1830-1879 - Miešané manželstvá 1858 (4528649)
  • Inv. č. 1534 Krsty 1784-1807 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1751-1823) - Zoznam krstov A-Ž (1823-1934) (4528649)
  • Inv. č. 1535 Manželstvá 1784-1944 (4528649)
  • Inv. č. 1536 Manželstvá 1784-1805 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1910 - Cirkevné finančné záznamy 1858-1890 - Manželstvá 1835-1851 (4528649)
  • Inv. č. 1537 Úmrtia 1784-1892 (do roku 1792 boli do matriky zapisovaní aj príslušnici ev. a.v.) (4528649)
 • Trnava, Naháč, Trnava, Naháč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Naháč (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1541 Krsty 1755-1789 - Manželstvá 1757-1803 - Úmrtia 1767-1801 - O výchove deti ku kat. vieru a bula pápeža Benedicta XIV (4528651)
  • Inv. č. 1541a Krsty 1789-1853 (4528651)
  • Inv. č. 1542 Krsty 1854-1895 (4528651)
  • Inv. č. 1543 Úmrtia 1801-1862 (4528651)
  • Inv. č. 1543 (pokrač.) Úmrtia1862-1863 - Manželstvá 1804-1879 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1864) - Úmrtia 1864-1870 - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1863) (4528652)
  • Inv. č. 1544 Manželstvá 1880-1896 (4528652)
  • Inv. č. 1545 Úmrtia 1871-1896 (4528652)
 • Trenčín, Nemšová, Trenčín, Nemšová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemšová (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1557 Krsty 1705-1714 (4528653)
  • Inv. č. 1557 (pokrač.) Krsty 1714-1736 - Úmrtia 1705-1737 - Manželstvá 1705-1736 - Konvertiti 1713-1717 (4528654)
  • Inv. č. 1558 Krsty 1737-1788 - Úmrtia 1737-1789 (4528654)
  • Inv. č. 1559 Krsty 1789-1842 - Birmovaní 1797 - Birmovaní 1789 - Birmovaní 1853 - Úmrtia 1789-1804 (4528654)
  • Inv. č. 1559 (pokrač.) Úmrtia 1804-1842 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1864 (4528655)
  • Inv. č. 1560 Krsty 1843-1853 - Krsty 1884-1890 (4528655)
  • Inv. č. 1561 Krsty 1854-1884 - Manželstvá 1854-1889 (4528655)
  • Inv. č. 1562 Manželstvá 1890-1896 - Krsty 1890-1895 (4528655)
  • Inv. č. 1563 Manželstvá 1737-1842 (4528655)
  • Inv. č. 1564 Manželstvá 1843-1853 - Úmrtia 1843-1853 - Úmrtia 1888-1890 - Birmovaní 1895 - Birmovaní 1901 (4528655)
  • Inv. č. 1565 Úmrtia 1854-1866 (4528655)
  • Inv. č. 1565 (pokrač.) Úmrtia 1866-1887 (4528656)
  • Inv. č. 1566 Úmrtia 1890-1895 (4528656)
 • Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Ves nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1567 Krsty 1788-1865 - Manželstvá 1788-1866 - Úmrtia 1788-1866 - Birmovaní 1829-1946 (4528656)
  • Inv. č. 1568 Manželstvá 1867-1895 - Krsty 1866-1870 (4528656)
  • Inv. č. 1568 (pokrač.) Krsty 1870-1895 (4528657)
  • Inv. č. 1569 Úmrtia 1867-1912 (4528657)
 • Senec, Dunajská Lužná, Šamorín, Mischdorf

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dunajská Lužná (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1571 Krsty 1730-1800 - Úmrtia 1730-1799 - Manželstvá 1730-1799 (niektoré roky chýbajú) (4528657)
  • Inv. č. 1572 Krsty 1737-1779 - Manželstvá 1737-1799 - Úmrtia 1737-1799 (4528658)
  • Inv. č. 1573 Krsty 1780-1831 (4528658)
  • Inv. č. 1574 Krsty 1832-1852 - Rodná kniha (4528658)
  • Inv. č. 1575 Krsty 1853-1858 (4528658)
  • Inv. č. 1575 (pokrač.) Krsty 1858-1880 (4528659)
  • Inv. č. 1576 Krsty 1881-1917 (4528659)
  • Inv. č. 1577 Manželstvá 1800-1852 - Birmovaní 1831 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1840 - Miešané manželstvá 1830-1847 - Konvertiti 1842-1908 (4528659)
  • Inv. č. 1578 Manželstvá 1853-1880 (4528659)
  • Inv. č. 1579 Manželstvá 1881-1906 (4528659)
  • Inv. č. 1579 (pokrač.) Manželstvá 1906-1940 (4528660)
  • Inv. č. 1580 Úmrtia 1800-1852 (4528660)
  • Inv. č. 1581 Úmrtia 1853-1880 (4528660)
  • Inv. č. 1582 Úmrtia 1881-1940 (4528660)
 • Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1589 Krsty 1669-1684 - Manželstvá 1660-1683 - Spovede 1681-1684 - Úmrtia 1677-1682 (roki nejsú v poriadku) - Spovede 1679-1680 - Spovede 1667-1678 - Birmovaní 1675 (4528729)
  • Inv. č. 1590 Krsty 1685-1695 - Manželstvá 1685-1697 - Spovede 1710 - Úmrtia 1685-1697 (4528729)
  • Inv. č. 1591 Krsty 1696-1728 - Úmrtia 1696-1729 - Manželstvá 1696-1728 (4528729)
  • Inv. č. 1592 Krsty 1729-1734 (4528729)
  • Inv. č. 1592 (pokrač.) Krsty 1734-1762 - Úmrtia 1729-1762 - Manželstvá 1729-1762 - Rôzne záznamy 1743 - Konvertiti 1751-1762 (4528730)
  • Inv. č. 1593 Krsty 1763-1806 - Úmrtia 1763-1786 (4528730)
  • Inv. č. 1593 (pokrač.) Úmrtia 1786-1806 - Manželstvá 1763-1806 - Konvertiti 1763-1798 (4528731)
  • Inv. č. 1594 Krsty 1807-1832 (4528731)
  • Inv. č. 1595 Krsty 1833-1841 - Zoznam farárov 1660-1898 (4528731)
  • Inv. č. 1596 Krsty 1842-1851 (4528731)
  • Inv. č. 1597 Krsty 1852-1871 (4528731)
  • Inv. č. 1598 Krsty 1871-1887 (4528732)
  • Inv. č. 1599 Krsty 1887-1895 (4528732)
  • Inv. č. 1600 Manželstvá 1807-1832 - Birmovaní 1853-1904 (niektoré roky chýbajú) - Konvertiti 1807-1908 (4528732)
  • Inv. č. 1601 Manželstvá 1833-1841 - Úmrtia 1833-1841 (4528732)
  • Inv. č. 1602 Manželstvá 1842-1859 (4528732)
  • Inv. č. 1602 (pokrač.) Manželstvá 1859-1879 (4528733)
  • Inv. č. 1603 Manželstvá 1880-1895 (4528733)
  • Inv. č. 1604 Úmrtia 1807-1832 (4528733)
  • Inv. č. 1605 Úmrtia 1842-1872 (4528733)
  • Inv. č. 1606 Úmrtia 1872-1881 (4528733)
  • Inv. č. 1606 (pokrač.) Úmrtia 1881-1890 (4528734)
  • Inv. č. 1607 Úmrtia 1890-1905 (4528734)
 • Dunajská Streda, Ohrady, Dunajská Streda, Kerť na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ohrady (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1622 Manželstvá 1872-1898 - Krsty 1872-1896 - Úmrtia 1872-1896 (4528738)
 • Dunajská Streda, Okoč, Komárno, Ekeč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1623 Krsty 1789-1825 - Konvertiti 1807-1827 - Úmrtia 1789-1794 (4528738)
  • Inv. č. 1623 (pokrač.) Úmrtia 1794-1822 - Manželstvá 1790-1825 - Zoznam krstov 1789-1825 (4528739)
  • Inv. č. 1624 Krsty 1825-1845 - Konvertiti 1832-1841 - Manželstvá 1825-1842 - Úmrtia 1822-1847 (4528739)
  • Inv. č. 1625 Krsty 1846-1860 - Manželstvá 1842-1860 - Úmrtia 1848-1860 - Zoznam manželstiev A-Ž (1842-1860) - Zoznam krstov A-Ž (1859-1860) (4528739)
  • Inv. č. 1626 Krsty 1861-1873 (4528739)
  • Inv. č. 1626 (pokrač.) Krsty 1873-1875 - Zoznam krstov A-Ž (1861-1875) (4528740)
  • Inv. č. 1627 Krsty 1876-1898 - Zoznam krstov A-Ž (1876-1898) (4528740)
  • Inv. č. 1628 Manželstvá 1861-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1861-1875) (4528740)
  • Inv. č. 1629 Manželstvá 1876-1939 - Zoznam manželstiev A-Ž (1876-1939) (4528740)
  • Inv. č. 1630 Úmrtia 1861-1875 - Zoznam úmrtí A-Ž (1861-1875) (4528741)
  • Inv. č. 1631 Úmrtia 1876-1907 - Zoznam úmrtí A-Ž (1876-1907) (4528741)
 • Trenčín, Omšenie, Trenčín, Omšenie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Omšenie (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1635 Krsty 1753-1843 - Rôzne záznamy 1772-1843 (4528742)
  • Inv. č. 1636 Krsty 1843-1866 (4528742)
  • Inv. č. 1637 Krsty 1867-1893 (4528742)
  • Inv. č. 1637 (pokrač.) Krsty 1893-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1867-1895) (4528743)
  • Inv. č. 1638 Birmovaní 1789-1855 (niektoré roky chýbajú) - Rôzne záznamy 1767-1829 - Manželstvá 1753-1842 - Birmovaní 1855-1921 (niektoré roky chýbajú) - Úmrtia 1753-1842 - Rôzne záznamy 1771 (4528743)
  • Inv. č. 1639 Manželstvá 1843-1866 - Úmrtia 1843-1866 (4528743)
  • Inv. č. 1640 Manželstvá 1867-1896 (4528743)
  • Inv. č. 1641 Úmrtia 1866-1893 (4528743)
  • Inv. č. 1641 (pokrač.) Úmrtia 1893-1896 - Zoznam úmrtí A-Ž (1866-1896) (4528744)
 • Trenčín, Trenčín, Trenčín, Opatová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1642 Krsty 1789-1842 - Manželstvá 1789-1842 - Úmrtia 1789-1842 - Birmovaní 1787-1868 (niektoré roky chýbajú) (4528744)
  • Inv. č. 1643 Krsty 1843-1872 - Manželstvá 1843-1872 - Birmovaní 1880-1936 (niektoré roky chýbajú) - Rôzne záznamy 1853 (4528744)
  • Inv. č. 1644 Krsty 1872-1882 (4528744)
  • Inv. č. 1644 (pokrač.) Krsty 1882-1890 (4528745)
  • Inv. č. 1645 Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1872-1896 - Cirkevné finančné záznamy 1869-1874 (4528745)
  • Inv. č. 1646 Úmrtia 1843-1871 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1929 (4528745)
  • Inv. č. 1647 Úmrtia 1872-1892 (4528745)
  • Inv. č. 1648 Úmrtia 1892-1896 (4528745)
 • Dunajská Streda, Okoč, Komárno, Apáca-Szakállas

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1649 Manželstvá 1773-1804 - Úmrtia 1773-1804 - Krsty 1737-1804 (4528745)
  • Inv. č. 1650 Krsty 1804-1855 (4528745)
  • Inv. č. 1650 (pokrač.) Krsty 1855-1891 - Manželstvá 1804-1891 - Úmrtia 1804-1891 (4528746)
  • Inv. č. 1651 Krsty 1891-1896 - Úmrtia 1891-1896 - Manželstvá 1891-1896 (4528746)
 • Trnava, Opoj, Trnava, Opoj

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Opoj (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1652 Krsty 1804-1881 - Birmovaní 1850 - Birmovaní 1854 - Konvertiti 1855 (4528746)
  • Inv. č. 1653 Krsty 1881-1896 (4528746)
  • Inv. č. 1654 Manželstvá 1804-1889 (4528746)
  • Inv. č. 1655 Manželstvá 1890-1897 (4528746)
  • Inv. č. 1656 Úmrtia 1804-1825 (4528746)
  • Inv. č. 1656 (pokrač.) Úmrtia 1825-1856 (4528747)
  • Inv. č. 1657 Úmrtia 1857-1895 (4528747)
  • Inv. č. 1658 Zoznam krstov A-Ž (1804-1863) - Zoznam úmrtí A-Ž (1804-1847) - Zoznam manželstiev A-Ž (1805-1889) (4528747)
 • Dunajská Streda, Orechová Potôň, Dunajská Streda, Orechová Potôň

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Orechová Potôň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1659 Krsty 1871-1912 - Manželstvá 1871-1911 - Úmrtia 1871-1911 (4528747)
 • Trenčín, Trenčín, Trenčín, Orechové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1660 Krsty 1781-1842 - Manželstvá 1781-1836 (4528747)
  • Inv. č. 1660 (pokrač.) Manželstvá 1834-1842 - Manželstvá 1852-1853 - Úmrtia 1781-1842 - Úmrtia 1852 (4528748)
  • Inv. č. 1661 Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 (4528748)
  • Inv. č. 1662 Krsty 1851-1863 - Manželstvá 1852-1863 - Úmrtia 1852-1863 - Konvertiti 1791-1860 (4528748)
  • Inv. č. 1663 Krsty 1864-1876 - Manželstvá 1864-1877 - Úmrtia 1864-1877 (4528748)
  • Inv. č. 1664 Krsty 1876-1883 - Manželstvá 1878-1883 - Úmrtia 1877-1882 (4528748)
  • Inv. č. 1664 (pokrač.) Úmrtia 1882-1883 - Birmovaní 1872-1911 (niektoré roky chýbajú) (4528749)
  • Inv. č. 1665 Krsty 1884-1895 - Úmrtia 1884-1895 - Manželstvá 1884-1895 (4528749)
 • Senica, Osuské, Senica, Osuské

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Osuské (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1666 Krsty 1847-1862 - Manželstvá 1847-1863 - Úmrtia 1847-1862 (4528749)
  • Inv. č. 1667 Krsty 1862-1896 - Konvertiti 1869 (4528749)
  • Inv. č. 1668 Krsty, manželstvá, úmrtia 1851-1862 - Manželstvá, úmrtia 1863-1873 (4528749)
  • Inv. č. 1668 (pokrač.) Manželstvá, úmrtia 1873-1895 - Krsty 1906-1908 (4528750)
 • Dunajská Streda, Padáň, Dunajská Streda, Padány

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Padáň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1669 Krsty 1784-1826 - Manželstvá 1784-1852 - Úmrtia 1784-1852 (4528750)
  • Inv. č. 1670 Krsty 1827-1880 (4528750)
  • Inv. č. 1671 Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1871-1898 - Úmrtia 1871-1896 (4528750)
  • Inv. č. 1672 Manželstvá 1853-1871 (4528750)
  • Inv. č. 1673 Úmrtia 1853-1871 (4528751)
 • Dunajská Streda, Sap, Dunajská Streda, Szap

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Sap (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1674 Krsty 1745-1820 - Manželstvá 1748-1820 - Úmrtia 1745-1820 (4528751)
  • Inv. č. 1675 Krsty 1820-1881 - Manželstvá 1820-1881 - Úmrtia 1820-1881 - Konvertiti 1850 (4528751)
  • Inv. č. 1676 Krsty 1882-1896 - Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1882-1896 (4528751)
 • Hlohovec, Pastuchov, Hlohovec, Pastuchov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pastuchov (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1677 Krsty 1868-1882 (4528751)
  • Inv. č. 1678 Krsty 1882-1889 (4528751)
  • Inv. č. 1678 (pokrač.) Krsty 1889-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1882-1949) (4528752)
  • Inv. č. 1679 Manželstvá 1872-1893 - Úmrtia 1866-1879 (4528752)
  • Inv. č. 1680 Manželstvá 1893-1920 (4528752)
  • Inv. č. 1681 Úmrtia 1879-1895 (4528752)
 • Dunajská Streda, Pataš, Dunajská Streda, Pataš

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Pataš (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1682 Krsty 1863-1881 - Konvertiti 1876 (4528752)
  • Inv. č. 1683 Krsty 1882-1909 - Manželstvá 1882-1935 - Úmrtia 1882-1928 (4528752)
  • Inv. č. 1684 Manželstvá 1863-1881 (4528752)
  • Inv. č. 1685 Úmrtia 1864-1881 (4528752)
 • Malacky, Pernek, Malacky, Pernek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pernek (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1686 Krsty 1652-1673 - Úmrtia 1652-1664 - Úmrtia 1669 - Úmrtia 1672 (4528753)
  • Inv. č. 1687 Krsty 1715-1827 - Úmrtia 1715-1827 - Manželstvá 1759-1827 - Rôzne záznamy 1749-1891 - Zoznam farárov 1645-1808 (4528753)
  • Inv. č. 1688 Krsty 1729-1744 (4528753)
  • Inv. č. 1688 (pokrač.) Krsty 1744-1754 - Úmrtia 1729-1859 - Manželstvá 1729-1759 - Pamatný zoznam miestného farára z r. 1732 - Zoznam farárov farnosti Zuchyňa z r. 1645-1729 - Rôzne záznamy 1732-1743 (4528754)
  • Inv. č. 1689 Krsty 1828-1878 - Úmrtia 1828-1864 - Rôzne záznamy 1827-1830 - Manželstvá 1828-1868 (4528754)
  • Inv. č. 1690 Krsty 1879-1895 - Manželstvá 1868-1895 - Úmrtia 1884-1896 (4528754)
  • Inv. č. 1691 Úmrtia 1865-1884 - Zoznam členov spolku triezrosti 1847 (4528755)
  • Inv. č. 1692 Manželstvá 1895-1949 - Úmrtia 1895-1949 (4528755)
  • Inv. č. 1693 Zoznam krstov A-Ž (1800-1967) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1952) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1960) (4528755)
 • Skalica, Petrova Ves, Skalica, Petrova Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Petrova Ves (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1694 Krsty 1731-1782 - Úmrtia 1731-1762 (4528755)
  • Inv. č. 1694 (pokrač.) Úmrtia 1762-1782 - Manželstvá 1734-1782 - Rôzne záznamy 1753-1884 (4528756)
  • Inv. č. 1695 Krsty 1780-1852 - Úmrtia 1780-1852 - Manželstvá 1780-1852 - Birmovaní 1871 - Birmovaní 1877 - Zoznam farárov 1743-1873 (4528756)
  • Inv. č. 1696 Krsty 1852-1860 (4528756)
  • Inv. č. 1696 (pokrač.) Krsty 1860-1882 - Konvertiti 1873 - Konvertiti 1877 - Konvertiti 1891 (4528757)
  • Inv. č. 1697 Krsty 1883-1895 (4528757)
  • Inv. č. 1698 Manželstvá 1852-1896 (4528757)
  • Inv. č. 1699 Úmrtia 1852-1879 (4528757)
  • Inv. č. 1700 Úmrtia 1880-1896 (4528758)
 • Piešťany, Piešťany, Piešťany, Piešťany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Piešťany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1741 Krsty 1700-1717 - Manželstvá 1709-1717 - Úmrtia 1709-1714 (4628573)
  • Inv. č. 1742 Krsty 1717-1732 - Manželstvá 1717-1733 - Úmrtia 1717-1733 - Konvertiti 1718 (4628573)
  • Inv. č. 1743 Krsty 1733-1746 - Manželstvá 1733-1746 (4628573)
  • Inv. č. 1744 Konvertiti 1748-1755 - Krsty 1746-1782 - Úmrtia 1746-1747 (4628573)
  • Inv. č. 1744 (pokrač.) Úmrtia 1747-1787 - Rôzne záznamy 1821-1822 - Manželstvá 1746-1787 - Krsty 1782-1787 - Rôzne záznamy 1754-1794 (4628574)
  • Inv. č. 1745 Krsty 1788-1833 - Úmrtia 1826-1833 - Spovede 1823 - Úmrtia 1788-1806 (4628574)
  • Inv. č. 1745 Úmrtia 1805-1826 - Manželstvá 1788-1827 - Konvertiti 1832 - Birmovaní 1799-1813 - Záznamy svätého prijímania 1788-1819 (4628575)
  • Inv. č. 1746 Krsty 1834-1866 (4628575)
  • Inv. č. 1747 Krsty 1866-1874 (4628575)
  • Inv. č. 1747 (pokrač.) Krsty 1874-1889 (4628576)
  • Inv. č. 1748 Krsty 1890-1900 (4628576)
  • Inv. č. 1748 (pokrač.) Krsty 1900-1903 (4628577)
  • Inv. č. 1749 Manželstvá 1827-1882 (4628577)
  • Inv. č. 1750 Manželstvá 1883-1915 (4628577)
  • Inv. č. 1751 Úmrtia 1834-1859 (4628577)
  • Inv. č. 1751 (pokrač.) Úmrtia 1859-1869 (4628578)
  • Inv. č. 1752 Úmrtia 1869-1894 (4628578)
  • Inv. č. 1752 (pokrač.) Úmrtia 1893-1897 (4628579)
  • Inv. č. 1753 Zoznam krstov A-Ž (1709-1833) - Zoznam manželstiev A-Ž (1709-1827) - Zoznam úmrtí A-Ž (1709-1833) - Zoznam farárov 1709-1913 (4628579)
  • Inv. č. 1754 Zoznam krstov A-Ž (1834-1903) - Zoznam manželstiev A-Ž (1827-1915) - Zoznam úmrtí A-Ž (1834-1910) (4628579)
 • Malacky, Plavecký Štvrtok, Malacky, Plavecký Štvrtok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Štvrtok (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1783 Krsty 1787-1851 - Birmovaní 1795 - Birmovaní 1801 - Birmovaní 1810 - Birmovaní 1814 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1876 (4628585)
  • Inv. č. 1784 Manželstvá 1852-1881 (4628585)
  • Inv. č. 1784 (pokrač.) Manželstvá 1881-1915 - Krsty 1852-1885 (4628586)
  • Inv. č. 1785 Krsty 1886-1903 (4628586)
  • Inv. č. 1786 Úmrtia 1787-1852 - Úmrtia 1857-1889 (4628586)
  • Inv. č. 1787 Manželstvá 1787-1836 (4628586)
  • Inv. č. 1787 (pokrač.) Manželstvá 1835-1852 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1890 (4628587)
  • Inv. č. 1788 Úmrtia 1852-1897 (4628587)
 • Malacky, Plavecký Mikuláš, Malacky, Plavecký Svätý Mikuláš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Mikuláš (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1768 Krsty, manželstvá, úmrtia 1674-1715 (niektoré roky chýbajú) (4628580)
  • Inv. č. 1768 (pokrač.) Úmrtia 1675-1694 (4628581)
  • Inv. č. 1769 Krsty 1698-1708 - Manželstvá 1698 - Manželstvá 1715-1720 (4628581)
  • Inv. č. 1770 Rôzne záznamy 1644-1695 - Krsty 1724-1737 - Manželstvá 1728-1737 - Úmrtia 1728-1737 (4628581)
  • Inv. č. 1771 Krsty 1740-1780 - Manželstvá 1739-1780 - Úmrtia 1739-1780 (4628581)
  • Inv. č. 1772 Krsty 1781-1852- Manželstvá 1781-1852 - Úmrtia 1781-1852 (4628582)
  • Inv. č. 1773 Krsty 1853-1866 (4628582)
  • Inv. č. 1773 (pokrač.) Krsty 1866-1895 (4628583)
  • Inv. č. 1774 Manželstvá 1853-1895 (4628583)
  • Inv. č. 1775 Úmrtia 1853-1888 (4628583)
  • Inv. č. 1175 (pokrač.) Úmrtia 1888-1895 (4628584)
  • Inv. č. 1776 Zoznam krstov A-Ž (1781-1900) - Zoznam úmrtí A-Ž (1781-1900) - Zoznam manželstiev A-Ž (1781-1900) (4628584)
 • Nové Mesto nad Váhom, Pobedim, Nové Mesto nad Váhom, Pobedim

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pobedim (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1789 Krsty 1765-1808 - Manželstvá 1765-1808 - Úmrtia 1765-1797 (4628587)
  • Inv. č. 1789 (pokrač.) Úmrtia 1796-1808 (4628588)
  • Inv. č. 1790 Krsty 1809-1852- Manželstvá 1809-1852 - Úmrtia 1809-1852 - Konvertiti 1822 - Konvertiti 1825 - Konvertiti 1844 - Konvertiti 1876 (4628588)
  • Inv. č. 1791 Krsty 1852-1900 - Konvertiti 1864 (4628588)
  • Inv. č. 1792 Úmrtia 1852-1870 (4628588)
  • Inv. č. 1792 (pokrač.) Úmrtia 1869-1888 - Manželstvá 1852-1892 (4629852)
  • Inv. č. 1793 Manželstvá 1893-1919 - Úmrtia 1888-1950 - Maďarsko-latinský zoznam chorob (4629852)
  • Inv. č. 1796 Zoznam krstov A-Ž (1797-1851) (4628589)
  • Inv. č. 1797 Zoznam krstov A-Ž (1852-1904) (4628589)
  • Inv. č. 1798 Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1904) (4628589)
  • Inv. č. 1799 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1904) - Zoznam manželstiev A-D (1852-1878) (4628589)
 • Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Nové Mesto nad Váhom, Podolie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podolie (Nové Město nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1800 Konvertiti 1707-1710 - Krsty 1705-1729 - Úmrtia 1705-1715 - Manželstvá 1705-1728 (4628589)
  • Inv. č. 1801 Krsty 1729-1750 - Manželstvá 1729-1750 - Úmrtia 1729-1750 - Rôzne záznamy 1743 (4628589)
  • Inv. č. 1802 Krsty 1750-1758 (4628589)
  • Inv. č. 1802 (pokrač.) Krsty 1758-1797 - Úmrtia 1749-1797 - Manželstvá 1751-1797 - Konvertiti 1771 (4628590)
  • Inv. č. 1803 Konvertiti 1817-1823 - Krsty 1798-1828 - Úmrtia 1798-1828 (4628590)
  • Inv. č. 1804 Krsty 1829-1858 (4628590)
  • Inv. č. 1804 (pokrač.) Krsty 1858-1869 - Spovede 1836 (4628591)
  • Inv. č. 1805 Krsty 1870-1887 (4628591)
  • Inv. č. 1806 Krsty 1887-1895 (4628591)
  • Inv. č. 1806 (pokrač.) Krsty 1895-1907 (4628592)
  • Inv. č. 1807 Manželstvá 1815-1868 (4628592)
  • Inv. č. 1808 Manželstvá 1868-1905 (4628592)
  • Inv. č. 1809 Úmrtia 1829-1864 (4628592)
  • Inv. č. 1809 (pokrač.) Úmrtia 1864-1868 (4628593)
  • Inv. č. 1810 Úmrtia 1868-1888 (4628593)
  • Inv. č. 1811 Úmrtia 1889-1915 (4628593)
  • Inv. č. 1811 (pokrač.) Úmrtia 1915-1920 (4628594)
 • Senica, Prievaly, Senica, Šandorf

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prievaly (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1817 Krsty 1746-1802 - Úmrtia 1746-1802 - Manželstvá 1746-1802 (4628596)
  • Inv. č. 1818 Krsty 1803-1847 - Manželstvá 1803-1847 - Úmrtia 1803-1847 (4628596)
  • Inv. č. 1819 Krsty 1847-1881 (4628597)
  • Inv. č. 1820 Krsty 1881-1895 (4628597)
  • Inv. č. 1821 Manželstvá 1847-1881 (4628597)
  • Inv. č. 1822 Manželstvá 1881-1897 (4628597)
  • Inv. č. 1823 Úmrtia 1847-1881 (4628597)
  • Inv. č. 1824 Úmrtia 1881-1896 (4628597)
  • Inv. č. 1825 Zoznam krstov A-Ž (1830-1934) - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1934) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1925) (4628597)
 • Galanta, Pusté Úľany, Galanta, Pustý Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pusté Úľany (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1826 Krsty 1764-1853 - Manželstvá 1764-1854 - Úmrtia 1764-1853 - Rôzne záznamy 1765-1782 - Miešané manželstvá 1798-1836 - Spovede 1811 - Rôzne záznamy 1828 (4628598)
  • Inv. č. 1827 Krsty 1853-1855 - Manželstvá 1854-1855 - Úmrtia 1853-1855 (4628598)
  • Inv. č. 1828 Krsty 1855-1870 - Konvertiti 1855 - Úmrtia 1855-1859 (4628598)
  • Inv. č. 1828 (pokrač.) Úmrtia 1859-1870 - Manželstvá 1855-1869 (4628599)
  • Inv. č. 1829 Krsty 1870-1893 (4628599)
  • Inv. č. 1830 Manželstvá 1870-1928 (4628599)
  • Inv. č. 1831 Úmrtia 1870-1897 (4628599)
 • Skalica, Radošovce, Skalica, Radošovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radošovce (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1835 Krsty 1638-1672 (4628600)
  • Inv. č. 1835 (pokrač.) Krsty 1672-1734 - Manželstvá 1635-1742 - Krsty 1734-1742 - Úmrtia 1631-1716 (4628601)
  • Inv. č. 1835 (pokrač.) Úmrtia 1715-1742 (4628602)
  • Inv. č. 1836 Krsty 1743-1839 (4628602)
  • Inv. č. 1837 Úmrtia 1838-1852 - Krsty 1840-1845 (4628602)
  • Inv. č. 1837 (pokrač.) Krsty 1844-1852 (4628603)
  • Inv. č. 1838 Krsty 1852-1877 - Konvertiti 1873-1895 (4628603)
  • Inv. č. 1839 Krsty 1878-1899 (4628603)
  • Inv. č. 1839 (pokrač.) Krsty 1899-1912 (4628604)
  • Inv. č. 1840 Manželstvá 1743-1852 (4628604)
  • Inv. č. 1841 Manželstvá 1852-1923 (4628604)
  • Inv. č. 1842 Úmrtia 1743-1837 - Birmovaní 1754 - Rôzne záznamy 1753 (4628605)
  • Inv. č. 1843 Úmrtia 1852-1877 (4628605)
  • Inv. č. 1844 Úmrtia 1878-1879 (4628605)
  • Inv. č. 1844 (pokrač.) Úmrtia 1879-1923 (4628606)
 • Dunajská Streda, Zlaté Klasy, Šamorín, Veľký Mager

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zlaté Klasy (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1845 Konvertiti 1685-1686 - Krsty 1673-1697 - Manželstvá 1673-1697 - Úmrtia 1686-1697 - Úmrtia 1673-1686 - Rôzne záznamy 1689 - Konvertiti 1673-1696 (4628606)
  • Inv. č. 1846 Krsty 1713-1729 - Manželstvá 1713-1728 (4628606)
  • Inv. č. 1847 Krsty 1713-1714 - Krsty 1719-1737 - Úmrtia 1713-1720 - Úmrtia 1724-1726 - Úmrtia 1729 - Úmrtia 1735-1751 - Krsty 1737-1751 - Manželstvá 1713-1751 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1713-1751 - Konvertiti 1735-1765 (4628607)
  • Inv. č. 1848 Krsty 1751-1799 - Úmrtia 1751-1799 - Manželstvá 1751-1799 - Zoznam krstov A-Ž (1751-1799) - Zoznam manželstiev A-Ž (1751-1799) - Zoznam úmrtí A-Ž (1751-1799) - Birmovaní 1778 - Rôzne záznamy 1743-1796 (4628607)
  • Inv. č. 1849 Krsty 1800-1810 (4628607)
  • Inv. č. 1849 (pokrač.) Krsty 1810-1852 - Birmovaní 1864-1871 - Konvertiti 1808-1885 - Birmovaní 1871 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1851) (4628608)
  • Inv. č. 1850 Krsty 1852-1867 (4628608)
  • Inv. č. 1851 Krsty 1868-1875 (4628608)
  • Inv. č. 1852 Krsty 1876-1890 (4628609)
  • Inv. č. 1853 Krsty 1890-1897 (4628609)
  • Inv. č. 1854 Manželstvá 1800-1852 - Birmovaní 1878 - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1852) (4628609)
  • Inv. č. 1855 Manželstvá 1852-1886 (4628609)
  • Inv. č. 1856 Úmrtia 1800-1823 (4628609)
  • Inv. č. 1856 (pokrač.) Úmrtia 1822-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1852) (4628610)
  • Inv. č. 1857 Úmrtia 1852-1867 (4628610)
  • Inv. č. 1858 Úmrtia 1868-1875 (4628610)
  • Inv. č. 1859 Úmrtia 1876-1892 (4628610)
  • Inv. č. 1860 Úmrtia 1893-1907 (4628611)
 • Senec, Reca, Galanta, Réca

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Reca (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1863 Krsty 1787-1842 - Manželstvá 1799-1865 - Úmrtia 1787-1808 (4628611)
  • Inv. č. 1863 (pokrač.) Úmrtia 1805-1867 (4628612)
  • Inv. č. 1864 Krsty 1868-1924 (4628612)
  • Inv. č. 1865 Manželstvá 1866-1924 (4628612)
 • Senica, Rohov, Senica, Rohov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rohov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1866 Krsty 1684-1779 (str. 1-325) (4628612)
  • Inv. č. 1866 (pokrač.) Krsty 1778-1780 (str. 326-336) - Manželstvá 1684-1780 (str. 337-438) - Úmrtia 1684-1780 (str. 439-621) (4628613)
  • Inv. č. 1867 Krsty 1780-1845 - Manželstvá 1780-1845 - Úmrtia 1780-1845 - Miešané manželstvá 1801-1825 (4628613)
  • Inv. č. 1868 Zoznam farárov 1684-1925 - Krsty 1846-1881 - Manželstvá 1846-1867 (4628613)
  • Inv. č. 1868 (pokrač.) Manželstvá 1867-1881 - Úmrtia 1846-1881 (4628614)
  • Inv. č. 1869 Krsty 1882-1918 - Manželstvá 1882-1919 - Úmrtia 1882-1924 (4628614)
  • Inv. č. 1870 Zoznam farárov 1684-1949 - Zoznam krstov A-Ž (1684-1860) - Zoznam úmrtí A-Ž (1780-1845) - Zoznam manželstiev A-Ž (1685-1845) (4628614)
  • Inv. č. 1871 Zoznam krstov A-Ž (1846-1951) - Zoznam úmrtí A-Ž (1846-1951) - Zoznam manželstiev A-Ž (1846-1951) (4628614)
 • Malacky, Rohožník, Malacky, Rarbok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rohožník (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1872 Krsty 1787-1852 (4628614)
  • Inv. č. 1873 Krsty 1853-1888 (4628615)
  • Inv. č. 1874 Krsty 1889-1896 (4628615)
  • Inv. č. 1875 Manželstvá 1787-1852 (4628615)
  • Inv. č. 1876 Manželstvá 1853-1896 (4628615)
  • Inv. č. 1877 Úmrtia 1787-1852 (4628615)
  • Inv. č. 1878 Úmrtia 1853-1859 (4628615)
  • Inv. č. 1878 (pokrač.) Úmrtia 1859-1889 (4185574)
  • Inv. č. 1879 Úmrtia 1890-1896 (4185574)
  • Inv. č. 1880 Zoznam krstov A-Ž (1800-1889) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1889) (4185574)
 • Trnava, Ružindol, Trnava, Rožindol

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ružindol (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1881 Krsty 1708-1767 - Krsty 1769 - Krsty 1778-1779 - Manželstvá 1708-1766 - Manželstvá 1778 - Úmrtia 1708-1766 - Rôzne záznamy 1710-1746 - Cirkevné finančné záznamy 1709-1743 (4185574)
  • Inv. č. 1882 Rôzne záznamy 1763-1781 - Krsty 1767-1780 (4185574)
  • Inv. č. 1882 (pokrač.) Krsty 1779-1831 - Manželstvá 1767-1830 - Úmrtia 1766-1831 - Rôzne záznamy 1774-1786 - Birmovaní 1821-1832 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1765-1831) - Birmovaní 1836-1841 (4185575)
  • Inv. č. 1883 Krsty 1831-1852 - Úmrtia 1831-1852 (4185575)
  • Inv. č. 1884 Krsty 1852-1874 (4185575)
  • Inv. č. 1885 Krsty 1875-1895 (4185576)
  • Inv. č. 1886 Manželstvá 1831-1852 (4185576)
  • Inv. č. 1887 Manželstvá 1852-1899 (4185576)
  • Inv. č. 1888 Úmrtia 1852-1874 (4185576)
  • Inv. č. 1889 Úmrtia 1875-1902 (4185576)
 • Trenčín, Trenčianske Stankovce, Trenčín, Sedličná

   Matrika
  • Židovská obec. Trenčianske Stankovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1890 Narodenia 1850-1885 (4185576)
  • inv.č.1891 (roky nie sú po poradí) Narodenia 1854-1886 - Manželstvá 1859-1886 - Úmrtia 1859-1865 (4185576)
  • inv.č.1891 (pokrač.) (roky nie sú po poradí) Narodenia, manželstva, úmrtia 1866-1886 (4185577)
  • inv.č.1892 Úmrtia 1851-1885 (4185577)
 • Trenčín, Selec, Trenčín, Selec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Selec (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1893 Manželstvá 1753-1782 - Krsty 1752-1753 - Manželstvá 1782-1783 - Кrsty 1733-1783 - Úmrtia 1764-1783 (4185577)
  • Inv. č. 1894 Krsty 1784-1887 - Mŕtvonarodenia 1882-1887 - Konvertiti 1881-1894 - Birmovaní 1876-1888 - Úmrtia 1784-1857 - Manželstvá 1784-1785 (4185577)
  • Inv. č. 1894 (pokrač.) Manželstvá 1785-1862 - Birmovaní 1789-1860 (4185578)
  • Inv. č. 1895 Krsty 1843-1851 - Krsty 1888-1896 - Úmrtia 1843-1851 - Úmrtia 1858-1877 (4185578)
  • Inv. č. 1896 Manželstvá 1843-1851 - Manželstvá 1863-1897 (4185578)
  • Inv. č. 1897 Úmrtia 1849-1860 - Úmrtia 1877-1896 (4185578)
 • Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

   Matrika
  • Židovská obec. Čachtice (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.475 Narodenia 1851-1884 - Narodenia 1832-1841 - Manželstvá 1851-1884 (4528536)
  • inv.č.476 Narodenia 1884-1885 - Narodenia 1832-1877 - Manželstvá 1884-1885 (4528536)
  • inv.č.477 Úmrtia 1851-1885 (4528537)
 • Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárno, Veľký Meder

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Meder (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 486 Krsty 1861-1896 - Manželstvá 1861-1897 - Úmrtia 1861-1895 - Rôzne záznamy 1901 (4528541)
 • Senica, Častkov, Senica, Častkov

   Matrika
  • Židovská obec. Častkov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.520 Narodenia 1850-1885 - Manželstvá, úmrtia 1854-1885 (4528547)
 • Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Beckov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 44 Krsty 1793-1865 - Úmrtia 1792-1866 - Manželstvá 1792-1866 (4528996)
  • Inv. č. 45 Krsty 1866-1886 - Manželstvá 1867-1892 - Úmrtia 1866-1906 - Konfirmovaní 1869-1902 (4528997)
  • Inv. č. 46 Manželstvá 1893-1942 (4528997)
 • Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Beckov

   Matrika
  • Židovská obec. Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.47 Narodenia 1843-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1844-1851 (4528997)
  • inv.č.48 Narodenia 1851-1885 - Zoznam členov 1837-1843 (4528997)
  • inv.č.49 Narodenia 1886-1942 (4528997)
  • inv.č.50 Manželstvá 1852-1885 (4528997)
  • inv.č.51 Manželstvá 1886-1937 (4528997)
  • inv.č.52 Úmrtia 1851-1885 (4528997)
  • inv.č.53 Úmrtia 1886-1942 (4528997)
 • Senica, Borský Svätý Jur, Malacky, Borský Svätý Jur

   Matrika
  • Židovská obec. Borský Svätý Jur (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.113 Narodenia 1850-1885 - Manželstvá 1851-1884 - Úmrtia 1851-1885 (4528579)
  • inv.č.114 Narodenia 1885 (4528579)
  • inv.č.115 Manželstvá 1885 (4528579)
  • inv.č.116 Úmrtia 1885 (4528579)
  • inv.č.117 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1895 (4528579)
  • inv.č.118 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1885 (4528579)
  • inv.č.119 Narodenia 1885 (4528579)
  • inv.č.120 Manželstvá 1885 (4528579)
  • inv.č.121 Úmrtia 1885 (4528579)
 • Senica, Borský Mikuláš, Malacky, Borský Svätý Mikuláš

   Matrika
  • Židovská obec. Borský Svätý Mikuláš (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.138 Narodenia1850-1879 - Manželstvá 1850-1877 - Úmrtia 1850-1879 (4528564)
  • inv.č.139 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1885 (4528565)
 • Trnava, Bučany, Hlohovec, Bučany

   Matrika
  • Židovská obec. Bučany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 419 Narodenia 1851-1858 - Úmrtia 1850-1855 - Manželstvá 1850-1855 - Narodenia 1837-1850 (4528525)
 • Piešťany, Chtelnica, Piešťany, Chtelnica

   Matrika
  • Židovská obec. Chtelnica (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1040 Narodenia, manželstva, úmrtia 1840-1895 (4538720)
 • Trnava, Cífer, Trnava, Cífer

   Matrika
  • Židovská obec. Cífer (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 456 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1885 (4528531)
 • Šaľa, Diakovce, Šaľa, Diakovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Diakovce (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 872 Úmrtia 1792-1872 - Krsty 1792-1847 - Manželstvá 1793-1874 (5218819)
  • Inv. č. 552 Úmrtia 1873-1897 - Manželstvá 1875-1896 - Krsty 1889-1896 (4528936)
 • Galanta, Dolné Saliby, Galanta, Dolnie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 643 Krsty 1784-1829 - Úmrtia 1784-1842 (4528976)
 • Dunajská Streda, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dolní Štál

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolný Štál (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 686 Krsty 1784-1815 - Úmrtia 1784-1836 - Manželstvá 1784-1826 (4528983)
  • Inv. č. 687 Krsty 1815-1868 - Úmrtia 1837-1866 - Manželstvá 1827-1865 - Rôzne záznamy 1837 (4528983)
  • Inv. č. 688 Krsty 1868-1902 - Manželstvá 1865-1902 - Úmrtia 1866-1902 (4528984)
 • Dunajská Streda, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dolní Štál

   Matrika
  • Židovská obec. Dolný Štál (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.689 Narodenia 1841-1895 - Manželstvá, úmrtia 1851-1895 (4528984)
  • inv.č.690 Narodenia 1853-1885 - Zoznam narodených 1851-1885 - Manželstvá 1851-1879 - Úmrtia 1851-1885 - Zoznam úmrtí 1851-1885 - Manželstvá 1880-1885 - Zoznam manželstiev 1851-1885 (4528984)
  • inv.č.691 Narodenia 1886-1929 (4528984)
  • inv.č.692 Manželstvá 1886-1934 (4528984)
  • inv.č.693 Úmrtia 1886-1935 (4528984)
 • Krupina, Drietoma, Trenčín, Drietoma

   Matrika
  • Židovská obec. Drietoma (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.710 Narodenia 1836-1895 - Manželstvá 1841-1895 - Úmrtia 1841-1895 (4528884)
  • inv.č.711 Narodenia 1851-1862 (4528884)
  • inv.č.712 Narodenia 1886-1922 (4528884)
  • inv.č.713 Manželstvá 1850-1862 (4528884)
  • inv.č.714 Manželstvá 1850-1885 (4528884)
  • inv.č.715 Manželstvá 1886-1926 (4528884)
  • inv.č.716 Úmrtia 1851-1885 (4528884)
  • inv.č.717 Úmrtia 1886-1922 (4528884)
 • Galanta, Galanta, Galanta, Galanta

   Matrika
  • Židovská obec. Galanta (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.832 Narodenia 1801-1843 (roki nejsú v poriadku) (4528965)
  • inv.č.832 (pokrač.) Narodenia 1806-1858 (roki nejsú v poriadku) (4528875)
  • inv.č.833 Rodná kniha 1784-1889 - Manželstvá 1861-1884 (4528875)
  • inv.č.834 Narodenia 1850-1884 (4528875)
  • inv.č.835 Narodenia 1884-1901 (4528875)
  • inv.č.836 Manželstvá 1897-1944 (4528875)
  • inv.č.837 Úmrtia 1850-1889 (4528875)
  • inv.č.838 Úmrtia 1897-1943 (4528875)
 • Skalica, Holíč, Skalica, Holíč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Holíč (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 901 Krsty 1786-1873 - Manželstvá, úmrtia 1786-1878 - Krsty 1874-1878 - Spovede 1878-1879 (4528867)
  • Inv. č. 902 Krsty, manželstvá, úmrtia 1879-1896 (4528867)
  • Inv. č. 903 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1799-1874 (4528867)
 • Skalica, Holíč, Skalica, Holíč

   Matrika
  • Židovská obec. Holíč (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.904 Úmrtia 1824-1845 - Narodenia 1824-1845 - Narodenia 1782-1851 (roki nejsú v poriadku) (4528867)
  • inv.č.905 Narodenia 1831-1883 (roki nejsú v poriadku) (4528868)
  • inv.č.906 Narodenia 1851-1879 (4528868)
  • inv.č.907 Narodenia 1884-1886 (4528868)
  • inv.č.908 Narodenia 1886-1895 (4528868)
  • inv.č.909 Manželstvá 1851-1895 (roki nejsú v poriadku) (4528868)
  • inv.č.910 Manželstvá 1852-1884 (4528868)
  • inv.č.911 Manželstvá 1884-1885 (4528868)
  • inv.č.912 Úmrtia 1851-1883 (4528868)
  • inv.č.913 Úmrtia 1884-1886 (4528868)
  • inv.č.914 Úmrtia 1886-1895 (4528868)
  • inv.č.915 Narodenia 1849-1895 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1886-1892 - Úmrtia 1886-1894 (4528868)
  • inv.č.916 Narodenia 1886-1894 - Manželstvá 1893 - Úmrtia 1887 - Úmrtia 1890 (4528868)
  • inv.č.917 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1886-1895 (4528868)
  • inv.č.918 Narodenia 1840-1894 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1886-1895 - Úmrtia 1886-1894 (4528868)
  • inv.č.919 Narodenia 1851-1884 (roki nejsú v poriadku) (4528868)
  • inv.č.920 Narodenia 1884-1886 (4528868)
  • inv.č.921 Narodenia 1857-1895 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1886-1894 - Úmrtia 1886-1895 (4528868)
  • inv.č.922 Narodenia 1852-1895 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá, úmrtia 1886-1895 (4528868)
 • Galanta, Horné Saliby, Galanta, Hornie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Horné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 966 Krsty 1786-1839 - Manželstvá 1786-1857 - Úmrtia 1786-1843 (4528890)
  • Inv. č. 966 (pokrač.) Úmrtia 1842-1855 (4528891)
  • Inv. č. 967 Krsty 1839-1931 - Birmovaní 1880-1898 - Manželstvá 1901-1902 - Úmrtia 1855-1902 (4528891)
  • Inv. č. 968 Krsty 1883-1892 - Birmovaní 1883-1887 - Krsty 1892 - Manželstvá 1883-1901 - Úmrtia 1883-1893 (4528891)
  • Inv. č. 969 Krsty 1893-1908 (4528891)
  • Inv. č. 969 (pokrač.) Krsty 1908-1916 (4528892)
  • Inv. č. 970 Manželstvá 1858-1883 - Konvertiti 1845-1909 (roki nejsú v poriadku) - Miešané manželstvá 1866-1900 - Birmovaní 1888-1910 (4528892)
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1079 Krsty 1837-1841 (4528638)
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Matrika
  • Židovská obec. Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1083 Narodenia 1848-1895 (4528639)
  • inv.č.1084 Manželstvá 1856-1895 (4528639)
  • inv.č.1085 Úmrtia 1854-1895 (4528639)
 • Banská Štiavnica, Svätý Jur, Bratislava, Svätý Jur

   Matrika
  • Židovská obec. Svätý Jur (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1110 Rodná kniha 1776-1850 (4528916)
  • inv. č. 1110 (pokrač.) Rodná kniha 1776-1850 (4528917)
  • inv. č. 1111 Narodenia 1809-1885 (4528917)
  • inv. č. 1112 Narodenia 1886-1938 (4528917)
  • inv. č. 1113 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1840-1880 (4528917)
  • inv. č. 1114 Manželstvá 1852-1885 (4528917)
  • inv. č. 1115 Manželstvá 1886-1941 (4528917)
  • inv. č. 1116 Úmrtia 1852-1885 (4528917)
  • inv. č. 1117 Úmrtia 1886-1941 (4528917)
 • Trenčín, Adamovské Kochanovce, Trenčín, Kochanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Adamovské Kochanovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1142 Rôzne záznamy 1712-1738 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1714-1771 (4628551)
  • Inv. č. 1145 Rôzne záznamy 1697-1812 - Krsty 1772-1879 - Manželstvá 1772-1826 (4628551)
  • Inv. č. 1145 (pokrač.) Manželstvá 1825-1879 - Úmrtia 1772-1879 (4628552)
  • Inv. č. 1146 Krsty 1880-1895 - Manželstvá 1880-1897 - Úmrtia 1879-1895 (4628552)
 • Pezinok, Modra

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Modra (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1414 Krsty 1652-1730 (4528694)
  • Inv. č. 1414 (pokrač.) Krsty 1659-1730 - Zoznam krstov A-Ž (1652-1730) - Manželstvá 1652-1730 - Zoznam manželstiev A-Ž (1652-1730) - Úmrtia 1652-1730 - Zoznam úmrtí A-Ž (1652-1730) (4528695)
  • Inv. č. 1415 Krsty 1730-1799 - Manželstvá 1730-1799 - Úmrtia 1730-1737 (4528695)
  • Inv. č. 1415 (pokrač.) Úmrtia 1737-1799 - Zoznam krstov A-Ž (1730-1799) (4528696)
  • Inv. č. 1416 Krsty 1800-1852 - Manželstvá 1800-1852 - Úmrtia 1800-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1852) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1852) - Zoznam birmovaných 1824-1833 - Zoznam birmovaných 1804-1823 (4528696)
  • Inv. č. 1417 Krsty 1853-1944 (4528696)
  • Inv. č. 1418 Manželstvá 1853-1944 (4528696)
  • Inv. č. 1419 Úmrtia 1853-1861 (4528696)
  • Inv. č. 1419 (pokrač.) Úmrtia 1861-1944 (4528697)
  • Inv. č. 1420 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1853-1902) (4528697)
  • Inv. č. 1421 Krsty 1660-1674 - Manželstvá 1673-1674 (4528697)
  • Inv. č. 1422 Krsty, manželstvá, úmrtia 1682-1706 (4528697)
  • Inv. č. 1423 Krsty 1722-1790 - Manželstvá 1722-1825 - Úmrtia 1722-1815 (4528697)
  • Inv. č. 1424 Birmovaní 1830-1835 - Birmovaní 1847-1848 - Krsty 1791-1798 (4528697)
  • Inv. č. 1424 (pokrač.) Krsty 1798-1843 (4528698)
  • Inv. č. 1425 Krsty 1844-1861 (4528698)
  • Inv. č. 1426 Krsty 1862-1892 (4528698)
  • Inv. č. 1427 Krsty 1893-1895 - Manželstvá 1895 (4528698)
  • Inv. č. 1428 Krsty 1884-1895 - Úmrtia 1884-1888 (4528698)
  • Inv. č. 1428 (pokrač.) Úmrtia 1888-1895 - Manželstvá 1884-1896 (4528699)
  • Inv. č. 1429 Manželstvá 1826-1858 - Úmrtia 1816-1864 (4528699)
  • Inv. č. 1430 Úmrtia 1865-1930 (4528699)
 • Pezinok, Modra

   Matrika
  • Židovská obec. Modra (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1431 Narodenia 1886-1911 - Úmrtia 1886-1907 - Manželstvá 1886-1906 (4528699)
  • inv.č.1432 Úmrtia 1886-1921 - Úmrtia 1926 - Úmrtia 1929 - Úmrtia 1938-1940 (4528699)
 • Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1462 Krsty 1784-1815 - Manželstvá 1784-1831 - Úmrtia 1784-1832 (4528710)
  • Inv. č. 1462 (pokrač.) Úmrtia 1832-1854 (4528711)
  • Inv. č. 1463 Krsty 1816-1858 (4528711)
  • Inv. č. 1464 Krsty 1858-1883 (4528711)
  • Inv. č. 1464 (pokrač.) Krsty 1883-1887 (4528712)
  • Inv. č. 1465 Krsty 1888-1921 - Konvertiti 1890 (4528712)
  • Inv. č. 1466 Manželstvá 1832-1929 (4528712)
  • Inv. č. 1467 Úmrtia 1855-1861 (4528712)
  • Inv. č. 1467 (pokrač.) Úmrtia 1861-1888 (4528713)
  • Inv. č. 1468 Úmrtia 1888-1940 (4528713)
 • Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové

   Matrika
  • Židovská obec. Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1469 Narodenia 1852-1885 - Manželstvá 1852-1885 - Úmrtia 1852-1885 (4528713)
 • Šaľa, Neded, Šaľa, Neded

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Neded (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1551 Krsty 1825-1837 (4528652)
  • Inv. č. 1551 (pokrač.) Krsty 1837-1890 (4528653)
  • Inv. č. 1552 Krsty 1891-1895 (4528653)
  • Inv. č. 1553 Manželstvá 1825-1887 (4528653)
  • Inv. č. 1554 Manželstvá 1888-1895 (4528653)
  • Inv. č. 1555 Úmrtia 1825-1890 (4528653)
  • Inv. č. 1556 Úmrtia 1891-1895 (4528653)
 • Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom

   Matrika
  • Židovská obec. Nová Ves nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1570 Narodenia 1851-1883 - Manželstvá 1871-1882 - Manželstvá 1885 - Úmrtia 1851-1863 - Úmrtia 1866-1883 - Úmrtia 1885 (4528657)
 • Senec, Dunajská Lužná, Šamorín, Mischdorf

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dunajská Lužná (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1583 Krsty, zoznam krstov 1811-1827 - Manželstvá, zoznam manželstiev 1811-1832 - Úmrtia 1811-1828 (4528660)
  • Inv. č. 1583 (pokrač.) Úmrtia 1828-1832 - Zoznam úmrtí 1811-1832 (4528728)
  • Inv. č. 1584 Krsty 1827-1873 (4528728)
  • Inv. č. 1585 Krsty 1874-1944 - Zoznam krstov A-Ž (1874-1944) (4528728)
  • Inv. č. 1586 Manželstvá 1832-1906 - Úmrtia 1832-1893 - Zoznam manželstiev A-Ž (1832-1906) (4528728)
  • Inv. č. 1587 Úmrtia 1894-1944 - Zoznam úmrtí A-Ž (1894-1944) - Manželstvá 1907-1944 - Zoznam manželstiev A-Ž (1907-1944) (4528728)
  • Inv. č. 1588 Zoznam krstov A-Z (1827-1873) (4528729)
 • Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1608 Manželstvá 1783-1810 - Krsty 1783-1807 - Úmrtia 1783-1786 (niektoré roky chýbajú) (4528734)
  • Inv. č. 1608 (pokrač.) Úmrtia 1786-1810 (niektoré roky chýbajú) (4528735)
  • Inv. č. 1609 Krsty 1811-1851 - Manželstvá 1811-1851 - Úmrtia 1811-1851 (4528735)
  • Inv. č. 1610 Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1852-1870 - Úmrtia 1852-1870 (4528735)
  • Inv. č. 1611 Krsty 1871-1889 (4528735)
  • Inv. č. 1611 (pokrač.) Krsty 1889-1891 - Manželstvá 1871-1891 - Úmrtia 1871-1891 (4528736)
  • Inv. č. 1612 Krsty 1892-1922 - Manželstvá - 1892-1922 - Úmrtia 1892-1922 (4528736)
 • Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

   Matrika
  • Židovská obec. Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1613 Narodenia 1830-1889 (niektoré roky chýbajú) - Narodenia 1851-1856 (4528736)
  • inv.č.1613 (pokrač.) Narodenia 1856-1883 (niektoré roky chýbajú) (4528737)
  • inv.č.1614 Narodenia 1884-1895 - Narodenia 1920-1921 (4528737)
  • inv.č.1615 Manželstvá 1838-1883 (4528737)
  • inv.č.1616 Manželstvá 1884-1895 - Manželstvá 1919-1937 (4528737)
  • inv.č.1617 Úmrtia 1841-1882 (4528737)
  • inv.č.1617 (pokrač.) Úmrtia 1882-1883 (4528738)
  • inv.č.1618 Úmrtia 1884-1895 (4528738)
  • inv.č.1619 Zoznam narodených A-Ž (1839-1895) (4528738)
  • inv.č.1620 Zoznam narodených A-Ž (1832-1921) (4528738)
  • inv.č.1621 Zoznam manželstiev A-Ž (1839-1937) (4528738)
 • Dunajská Streda, Okoč, Komárno, Ekeč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1632 Manželstvá 1784-1886 - Krsty 1783-1861 - Úmrtia 1783-1859 - Konfirmovaní 1835-1846 - Rôzne záznamy 1497-1863 - Spovede 1791 (4528741)
  • Inv. č. 1633 Úmrtia 1860-1886 - Krsty 1862-1886 - Konfirmovaní 1884-1909 (4528741)
  • Inv. č. 1634 Krsty 1886-1927 - Manželstvá 1886-1919 - Úmrtia 1886-1939 (4528742)
 • Pezinok, Pezinok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pezinok (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1701 Krsty 1674-1697 (4528758)
  • Inv. č. 1702 Krsty 1697-1713 (4528758)
  • Inv. č. 1703 Krsty 1713-1722 (4529004)
  • Inv. č. 1704 Krsty 1722-1733 (4529004)
  • Inv. č. 1705 Krsty 1733-1749 (4529004)
  • Inv. č. 1706 Krsty 1749-1760 - Birmovaní 1750 (4529005)
  • Inv. č. 1707 Krsty 1760-1784 - Zoznam krstov A-Ž (1760-1784) (4529005)
  • Inv. č. 1708 Krsty 1785-1794 (4529005)
  • Inv. č. 1708 (pokrač.) Krsty 1794-1820 (4529006)
  • Inv. č. 1709 Krsty 1820-1862 - Zoznam krstov A-Ž (1820-1862) (4529006)
  • Inv. č. 1710 Krsty 1863-1879 (4529006)
  • Inv. č. 1710 (pokrač.) Krsty 1879-1885 - Zoznam krstov A-Ž (1863-1885) (4628566)
  • Inv. č. 1711 Krsty 1885-1895 (4628566)
  • Inv. č. 1712 Manželstvá 1668-1720 - Neúplný Zoznam manželstiev A-Ž (1668-1720) (4628566)
  • Inv. č. 1713 Manželstvá 1720-1741 - Manželstvá 1752-1753 (4628566)
  • Inv. č. 1714 Manželstvá (obyvatelia z Veľkého Trzia sú v r. 1774-1797 zapisanovi zvlášť) 1754-1797 (4628566)
  • Inv. č. 1714 (pokrač.) Manželstvá (obyvatelia z Veľkého Trzia sú v r. 1774-1797 zapisanovi zvlášť) 1754-1797 (4628567)
  • Inv. č. 1715 Manželstvá 1798-1882 - Zoznam manželstiev A-Ž (1818-1882) (4628567)
  • Inv. č. 1716 Manželstvá 1883-1896 (4628567)
  • Inv. č. 1717 Úmrtia 1725-1737 (4628567)
  • Inv. č. 1718 Úmrtia 1738-1761 (v matrike je zoznam osob pochovaných v krypte Horného kostola) (4628567)
  • Inv. č. 1719 Úmrtia 1761-1764 (4628567)
  • Inv. č. 1719 (pokrač.) Úmrtia 1764-1780 - Úmrtia 1761-1773 (4628568)
  • Inv. č. 1720 Úmrtia 1781-1794 (4628568)
  • Inv. č. 1721 Úmrtia 1795-1813 (4628568)
  • Inv. č. 1721 (pokrač.) Úmrtia 1813-1845 - Zoznam úmrtí A-Ž (1820-1845) (4628569)
  • Inv. č. 1722 Úmrtia 1846-1887 - Zoznam úmrtí A-Ž (1846-1887) (4628569)
  • Inv. č. 1723 Úmrtia 1888-1895 (4628569)
  • Inv. č. 1724 Úmrtia 1731-1769 (4628569)
  • Inv. č. 1724 (pokrač.) Úmrtia 1769-1783 - Úmrtia 1731-1764 (4628570)
  • Inv. č. 1725 Úmrtia 1784-1849 - Zoznam úmrtí A-Ž (1810-1830) (4628570)
  • Inv. č. 1726 Úmrtia 1849-1886 (4628570)
  • Inv. č. 1727 Úmrtia 1849-1886 - Zoznam úmrtí A-Ž (1849-1886) (4628570)
  • Inv. č. 1728 Úmrtia 1795-1899 - Zoznam úmrtí A-Ž (1795-1899) (4628570)
 • Piešťany, Piešťany

   Matrika
  • Židovská obec. Piešťany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1755 Narodenia 1852-1857 (4628580)
  • inv.č.1756 Narodenia 1852-1884 (4628580)
  • inv.č.1757 Narodenia 1857-1882 (4628580)
  • inv.č.1758 Narodenia 1884-1889 (4628580)
  • inv.č.1759 Narodenia 1890-1940 (4628580)
  • inv.č.1760 Manželstvá 1862-1880 (4628580)
  • inv.č.1761 Manželstvá 1852-1883 (4628580)
  • inv.č.1762 Manželstvá 1884-1889 - Manželstvá 1936-1938 (4628579)
  • inv.č.1763 Manželstvá 1890-1936 (4628579)
  • inv.č.1764 Úmrtia 1852-1883 (4628579)
  • inv.č.1765 Úmrtia 1859-1882 (4628579)
  • inv.č.1766 Úmrtia 1884-1889 (4628580)
  • inv.č.1767 Úmrtia 1890-1903 (4628580)
 • Galanta, Pusté Úľany, Galanta, Pustý Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Pusté Úľany (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1832 Rôzne záznamy 1759-1861 - Krsty 1702-1785 - Manželstvá 1759-1783 - Úmrtia 1759-1782 - Manželstvá 1783-1787 - Krsty 1785-1787 (4628600)
  • Inv. č. 1833 Krsty 1786-1826 - Manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1826 - Krsty, úmrtia 1767-1788 (4628600)
  • Inv. č. 1834 Krsty 1827-1896 - Manželstvá 1827-1896 - Úmrtia 1827-1898 - Mŕtvonarodenia 1828-1830 - Zoznam členov 1827-1854 (4628600)
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1080 Krsty 1784-1842 - Rôzne záznamy 1802-1872 - Manželstvá 1791-1826 (4528638)
  • Inv. č. 1080 (pokrač.) Manželstvá 1826-1842 - Úmrtia 1789-1842 - Rôzne záznamy 1801-1903 (4528639)
  • Inv. č. 1081 Krsty 1842-1889 - Manželstvá 1842-1869 (4528639)
  • Inv. č. 1082 Krsty 1889-1897 - Manželstvá 1870-1910 - Úmrtia 1842-1896 - Rôzne záznamy 1845-1855 (4528639)
 • Nové Mesto nad Váhom, Modrovka, Nové Mesto nad Váhom, Modrovka

   Matrika
  • Židovská obec. Modrovka (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1441 Narodenia 1857-1885 (zápisy z r. 1884-1885 sú v 2. časti knihy) (4528704)
  • inv.č.1442 Manželstvá 1862-1882 (4528704)
  • inv.č.1443 Manželstvá 1884-1885 (4528704)
  • inv.č.1444 Úmrtia 1858-1859 - Úmrtia 1862-1885 (4528704)
 • Šaľa, Selice, Šaľa, Selice

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Selice (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1904 Krsty 1867-1895 (4185580)
  • Inv. č. 1905 Manželstvá 1806-1895 (4185580)
  • Inv. č. 1906 Úmrtia 1806-1879 (4185580)
  • Inv. č. 1907 Úmrtia 1880-1895 (4185580)
 • Pezinok, Pezinok

   Matrika
  • Židovská obec. Pezinok (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1735 Narodenia 1852-1885 (4628572)
  • inv.č.1736 Narodenia 1886-1938 (4628572)
  • inv.č.1737 Manželstvá 1851-1885 (4628572)
  • inv.č.1738 Manželstvá 1886-1895 - Manželstvá 1899-1940 - Rozvody 1901-1938 (4628573)
  • inv.č.1739 Úmrtia 1852-1885 (4628573)
  • inv.č.1740 Úmrtia 1886-1895 - Úmrtia 1914-1918 (4628573)
 • Lučenec, Lučenec

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1800-1895 (str.1-192a) (5016706)
  • Manželstvá 1854-1896 (str.1-53a) (5016706)
  • Úmrtia 1800-1896 (str.1-158a) (5016706)
 • Galanta, Sereď

   Matrika
  • Židovská obec. Sereď (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1986 Narodenia 1833-1895 (4628633)
  • Inv. č. 1987 Narodenia 1845-1885 - Uzavreté manželstvá 1878-1885 - Úmrtia 1878-1885 (4628633)
  • Inv. č. 1988 Narodenia 1850-1863 (4628633)
  • Inv. č. 1989 Narodenia 1863-1877 (4628634)
  • Inv. č. 1990 Narodenia 1886-1895 - Narodenia 1839-1937 (4628634)
  • Inv. č. 1991 Manželstvá 1840-1895 (4628634)
  • Inv. č. 1992 Manželstvá 1851-1862 (4628634)
  • Inv. č. 1993 Manželstvá 1863-1877 (4628634)
  • Inv. č. 1994 Manželstvá 1886-1921 (4628634)
  • Inv. č. 1995 Manželstvá 1919-1940 - Konvertiti 1938-1942 (4628634)
  • Inv. č. 1996 Úmrtia 1840-1895 (4628634)
  • Inv. č. 1997 Úmrtia 1851-1863 (4628635)
  • Inv. č. 1998 Úmrtia 1863-1877 (4628635)
  • Inv. č. 1999 Úmrtia 1886-1895 (4628635)
 • Zvolen, Očová, Zvolen, Očová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Očová (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1818 (str.1-231) (5016730)
  • Krsty 1818-1834 (str.230-330) (5016726)
  • Krsty 1834-1890 (str.1-386) (5016726)
  • Manželstvá 1784-1860 (str.1-239) (5016726)
  • Úmrtia 1784-1870 (str.1-332) (5016726)
  • Vol. Nr. 943A Úmrtia 1871-1943 (5017084)
 • Dunajská Streda, Šamorín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2205 Krsty 1672-1694 - Manželstvá 1672-1693 - Úmrtia 1672-1694 (5225585)
  • inv. č. 2206 Krsty 1694-1724 - Manželstvá 1695-1723 - Úmrtia 1694-1722 (5225585)
  • inv. č. 2207 Krsty 1724-1733 (5225585)
  • inv. č. 2207 (pokrač.) Krsty 1733-1741 (4629604)
  • inv. č. 2208 Krsty 1741-1768 (4629604)
  • inv. č. 2209 Konvertiti 1770-1771 - Krsty 1768-1813 (4629604)
  • inv. č. 2210 Krsty 1813-1840 - Krsty 1797-1848 (4629605)
  • inv. č. 2211 Krsty 1840-1872 (4629605)
  • inv. č. 2212 Krsty 1873-1895 (4629606)
  • inv. č. 2212a Krsty 1894-1895 (4629606)
  • inv. č. 2213 Úmrtia 1742-1784 - Konvertiti 1747 - Manželstvá 1742-1784 (4629606)
  • Inv. č. 2214 Krsty 1730-1745 (str. 1-20) - Manželstvá 1784-1834 (str. 21-265) - Manželstvá 1730-1745 (str. 287-289) - Úmrtia 1730-1745 (str. 290-294) (4629607)
  • Inv. č. 2215 Manželstvá 1834-1891 (4629607)
  • Inv. č. 2216 Manželstvá 1892-1896 (4629607)
  • Inv. č. 2217 Krsty 1730-1745 (str. 1-17) - Úmrtia 1784-1829 (str. 18-415) (4629607)
  • Inv. č. 2217 (pokrač.) Úmrtia 1829-1830 (str. 415-440) (4629608)
  • Inv. č. 2218 Úmrtia 1831-1844 (4629608)
  • Inv. č. 2219 Úmrtia 1844-1866 (4629608)
  • Inv. č. 2220 Úmrtia 1866-1878 (4629608)
  • Inv. č. 2220 (pokrač.) Úmrtia 1878-1889 (4629609)
  • Inv. č. 2221 Úmrtia 1889-1935 (4629609)
  • Inv. č. 2222 Zoznam krstov A-Ž (1672-1813) (4629609)
  • Inv. č. 2222 (pokrač.) Zoznam krstov A-Ž (1768-1840) (4629610)
  • Inv. č. 2223 Zoznam úmrtí A-Ž (1672-1912) (4629610)
 • Dunajská Streda, Šamorín

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2224 Krsty 1706-1709 (str. 1-19) - Manželstvá 1706-1709 (str. 20-30) - Úmrtia 1706-1709 (str. 31-41) (4629610)
  • Inv. č. 2225 Krsty 1783-1833 (str. 1-115) - Manželstvá 1783-1833 (str. 116-151) - Úmrtia 1783-1832 (str. 152-226) - Zoznam krstov A 1783-1807 (str. 228) - Krsty, úmrtia 1828-1830 (str. 229-231: Duna-Szerdahely) - Manželstvá 1805-1805 (str. 232-233) (4629610)
  • Inv. č. 2226 Krsty 1833-1854 (str. 1-85) - Manželstvá 1833-1854 (str. 86-114) - Úmrtia 1833-1854 (str. 115-119) (4629610)
  • Inv. č. 2227 Krsty 1854-1870 (p. 1-55) (4629610)
  • Inv. č. 2227 (pokrač.) Krsty 1870-1879 (p. 55-85) - Manželstvá 1855-1879 (str. 87-135) - Úmrtia 1854-1879 (str. 136-208) (4629611)
  • Inv. č. 2228 Krsty 1880-1896 (str. 1-103) - Manželstvá 1880-1896 (str. 104-148) - Úmrtia 1880-1895 (str. 149-247) (4629611)
 • Dunajská Streda, Šamorín

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2229 Krsty 1783-1891 (4629611)
  • Inv. č. 2230 Manželstvá 1784-1891 - Manželstvá 1888-1889 - Rôzne záznamy 1854-1868 (4629611)
  • Inv. č. 2231 Úmrtia 1783-1877 (4629611)
  • Inv. č. 2231 (pokrač.) Úmrtia 1877-1891 (4629612)
  • Inv. č. 2232 Krsty 1892-1895 - Manželstvá 1892-1895 - Úmrtia 1892-1895 (4629612)
 • Senica, Šaštín-Stráže

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šaštín-Stráže (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2233 Krsty 1783-1826 (4629612)
  • Inv. č. 2234 Krsty 1827-1851 - Konvertiti 1877-1864 (4629612)
  • Inv. č. 2235 Krsty 1852-1857 (4629612)
  • Inv. č. 2235 (pokrač.) Krsty 1857-1866 (4629613)
  • Inv. č. 2236 Krsty 1866-1891 (4629613)
  • Inv. č. 2237 Krsty 1892-1895 (4629613)
  • Inv. č. 2238 Manželstvá 1806-1852 (4629614)
  • Inv. č. 2239 Manželstvá 1852-1896 (4629614)
  • Inv. č. 2240 Úmrtia 1788-1851 (4629614)
  • Inv. č. 2241 Úmrtia 1852-1856 (4629614)
  • Inv. č. 2241 (pokrač.) Úmrtia 1856-1869 (4629615)
  • Inv. č. 2242 Úmrtia 1870-1895 (4629615)
  • Inv. č. 2243 Zoznam krstov A-Ž (1800-1830) (4629615)
  • Inv. č. 2244 Zoznam krstov A-F (1830-1951) (4629615)
  • Inv. č. 2244 (pokrač.) Zoznam krstov F-Ž (1830-1951) (4629616)
  • Inv. č. 2245 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1852) - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1852) (4629616)
 • Senica, Šaštín-Stráže

   Cirkevná matrika
  • Židovská obec. Šaštín-Stráže (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2246 Narodenia 1811-1880 (roky nie sú po poradí) (4629616)
  • Inv. č. 2247 Narodenia 1815-1880 (roky nie sú po poradí) (4629616)
  • Inv. č. 2248 Manželstvá 1857-1872 - Narodenia 1857-1871 - Úmrtia 1857-1871 (4629616)
  • Inv. č. 2249 Narodenia 1871-1885 (4629616)
  • Inv. č. 2250 Manželstvá 1824-1850 (roky nie sú po poradí) - Rôzne záznamy 1874-1887 (4629617)
  • Inv. č. 2251 Manželstvá 1850-1871 (4629617)
  • Inv. č. 2252 Manželstvá 1871-1885 (4629617)
  • Inv. č. 2253 Manželstvá 1886-1938 (4629617)
  • Inv. č. 2254 Úmrtia 1850-1871 (4629617)
  • Inv. č. 2255 Úmrtia 1871-1885 (4629617)
  • Inv. č. 2256 Úmrtia 1886-1941 (4629617)
 • Senica, Senica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Senica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1922 Krsty 1654-1700 (4628620)
  • inv. č. 1923 Krsty 1701-1743 - Konvertiti 1719-1743 (4628621)
  • inv. č. 1924 Krsty 1743-1784 (4628621)
  • inv. č. 1924 (pokrač.) Krsty 1783-1831 - Birmovaní 1785 - Birmovaní 1754-1779 - Konvertiti 1743-1830 (4628622)
  • inv. č. 1925 Krsty 1832-1854 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1831) (4628622)
  • inv. č. 1926 Krsty 1858-1893 (4628622)
  • inv. č. 1927 Krsty 1894-1895 (4628622)
  • inv. č. 1928 Manželstvá 1713-1750 (4628622)
  • inv. č. 1928 (pokrač.) Manželstvá 1750-1833 - Rôzne záznamy 1784-1792 - Úmrtia 1712-1792 (4628623)
  • inv. č. 1929 Manželstvá 1834-1899 (4628623)
  • inv. č. 1930 Úmrtia 1793-1833 - Birmovaní 1832-1890 (4628623)
  • inv. č. 1931 Úmrtia 1834-1843 (4628623)
  • inv. č. 1931 (pokrač.) Úmrtia 1844-1854 (4628624)
  • inv. č. 1932 Úmrtia 1858-1899 (4628624)
  • inv. č. 1933 Zoznam krstov A-Ž (1780-1941) (4628624)
  • inv. č. 1934 Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1941) (str. 1 ukazová 1841!) (4628624)
  • inv. č. 1935 Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1941) (4628624)
 • Galanta, Sereď

   undefined
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sereď (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1958 Krsty 1688-1692 (4629856)
  • Inv. č. 1958 (pokrač.) Krsty 1692-1698 - Manželstvá 1691-1700 - Úmrtia 1691-1700 - Krsty 1699-1700 - Úmrtia 1688 - Rôzne záznamy 1696-1755 (4628626)
  • Inv. č. 1959 Manželstvá 1715-1768 - Úmrtia 1720-1768 - Krsty 1701-1713 (4628626)
  • Inv. č. 1960 Krsty 1711-1751 (4628626)
  • Inv. č. 1960 (pokrač.) Krsty 1751-1768 (4628627)
  • Inv. č. 1961 Krsty 1769-1802 - Konvertiti 1793 (4628627)
  • Inv. č. 1962 Krsty 1802-1834 - Konvertiti 1807-1835 - Krsty 1819-1821 (adoptovanie) (4628627)
  • Inv. č. 1963 Krsty 1835-1852 (4628627)
  • Inv. č. 1963 (pokrač.) Krsty 1852-1853 (4628628)
  • Inv. č. 1964 Krsty 1854-1864 - Konvertiti 1854-1875 (4628628)
  • Inv. č. 1965 Krsty 1865-1872 (4628628)
  • Inv. č. 1966 Krsty 1873-1880 (4628628)
  • Inv. č. 1967 Krsty 1880-1883 (4628628)
  • Inv. č. 1967 (pokrač.) Krsty 1883-1887 (4628629)
  • Inv. č. 1968 Krsty 1887-1896 (4628629)
  • Inv. č. 1969 Manželstvá 1769-1844 (4628629)
  • Inv. č. 1970 Manželstvá 1845-1863 (4628629)
  • Inv. č. 1971 Manželstvá 1864-1868 (4628629)
  • Inv. č. 1971 (pokrač.) Manželstvá 1867-1881 (4628630)
  • Inv. č. 1972 Manželstvá 1881-1885 (4628630)
  • Inv. č. 1973 Manželstvá 1885-1903 (4628630)
  • Inv. č. 1974 Úmrtia, zoznam 1769-1818 (4628630)
  • Inv. č. 1975 Úmrtia 1819-1854 (4628630)
  • Inv. č. 1976 Úmrtia 1854-1855 (4628630)
  • Inv. č. 1976 (pokrač.) Úmrtia 1855-1864 (4628631)
  • Inv. č. 1977 Úmrtia 1865-1872 (4628631)
  • Inv. č. 1978 Úmrtia 1881-1890 (4628631)
  • Inv. č. 1979 Úmrtia 1873-1881 (4628631)
  • Inv. č. 1980 Úmrtia 1891-1895 (4628632)
  • Inv. č. 1981 Úmrtia 1896-1905 (4628632)
  • Inv. č. 1982 Zoznam krstov A-Ž (1800-1829) (4628632)
  • Inv. č. 1983 Zoznam krstov A-Ž (1830-1880) (4628632)
  • Inv. č. 1984 Zoznam krstov A-Ž (1880-1911) (4628632)
  • Inv. č. 1985 Zoznam manželstiev A-Ž (1831-1950) (4628632)
 • Galanta, Šintava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šintava (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2257 Krsty 1748-1777 - Manželstvá 1750-1777 - Úmrtia 1750-1777 - Rôzne záznamy 1751-1777 (4629617)
  • Inv. č. 2258 Krsty 1777-1840 (4629617)
  • Inv. č. 2259 Krsty 1841-1849 (4629617)
  • Inv. č. 2259 (pokrač.) Krsty 1848-1864 (4629618)
  • Inv. č. 2260 Krsty 1865-1887 (4629618)
  • Inv. č. 2261 Krsty 1888-1895 (4629618)
  • Inv. č. 2262 Manželstvá 1778-1840 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1841 (4629618)
  • Inv. č. 2263 Manželstvá 1841-1871 (4629618)
  • Inv. č. 2264 Manželstvá 1872-1896 (4629619)
  • Inv. č. 2265 Konvertiti 1815-1818 - Úmrtia 1777-1840 (4629619)
  • Inv. č. 2266 Úmrtia 1841-1864 (4629619)
  • Inv. č. 2267 Úmrtia 1865-1890 (4629619)
  • Inv. č. 2268 Úmrtia 1891-1895 (4629619)
  • Inv. č. 2269 Zoznam krstov A-K (1777-1899) (4629619)
  • Inv. č. 2269 (pokrač.) Zoznam krstov K-Ž (1777-1899) (4629620)
  • Inv. č. 2270 Zoznam úmrtí A-Ž (1777-1899) (4629620)
 • Trenčín, Skalka nad Váhom, Skala

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skalka nad Váhom (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2000 Krsty 1754-1896 - Manželstvá 1754-1884 - Úmrtia 1754-1889 (4628635)
  • Inv. č. 2001 Manželstvá 1885-1897 (4628635)
  • Inv. č. 2002 Úmrtia 1890-1896 (4628636)
 • Skalica, Skalica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skalica (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2003 Krsty 1629-1728 (4628636)
  • Inv. č. 2004 Krsty 1729-1733 (4628636)
  • Inv. č. 2004 (pokrač.) Krsty 1733-1757 (4628637)
  • Inv. č. 2005 Krsty 1758-1787 (4628637)
  • Inv. č. 2005 (pokrač.) Krsty 1787-1798 (4628638)
  • Inv. č. 2006 Krsty 1799-1826 (4628638)
  • Inv. č. 2007 Krsty 1827-1846 (4628638)
  • Inv. č. 2008 Krsty 1847-1848 (4628638)
  • Inv. č. 2008 (pokrač.) Krsty 1848-1851 (4628639)
  • Inv. č. 2009 Krsty 1852-1863 (4628639)
  • Inv. č. 2010 Krsty 1863-1874 (4628639)
  • Inv. č. 2010 (pokrač.) Krsty 1874-1875 (4628641)
  • Inv. č. 2011 Krsty 1876-1896 (4628641)
  • Inv. č. 2012 Manželstvá 1634-1708 (4628641)
  • Inv. č. 2012 (pokrač.) Manželstvá 1708-1724 - Úmrtia 1705-1725 (4629853)
  • Inv. č. 2013 Manželstvá 1725-1770 - Úmrtia 1725-1772 (4629853)
  • Inv. č. 2014 Manželstvá 1771-1813 (4629853)
  • Inv. č. 2014 (pokrač.) Manželstvá 1813-1847 (4628640)
  • Inv. č. 2015 Manželstvá 1848-1882 (4628640)
  • Inv. č. 2016 Manželstvá 1883-1895 (4628640)
  • Inv. č. 2017 Úmrtia 1772-1810 (4628640)
  • Inv. č. 2017 (pokrač.) Úmrtia 1810-1830 (5241054)
  • Inv. č. 2018 Úmrtia 1831-1851 - Úmrtia 1836-1839 (vojenské) (5241054)
  • Inv. č. 2019 Úmrtia 1851-1862 - Úmrtia 1855-1857 (5241054)
  • Inv. č. 2020 Úmrtia 1862-1873 - Úmrtia 1866-1867 (4628642)
  • Inv. č. 2021 Úmrtia 1873-1886 (4628642)
  • Inv. č. 2021 (pokrač.) Úmrtia 1886-1892 (4628643)
  • Inv. č. 2022 Úmrtia 1893-1895 (4628643)
  • Inv. č. 2023 Zoznam krstov, manželstiev A-Ž (1650-1800) (4628643)
  • Inv. č. 2024 Zoznam krstov A-Ž (1800-1895) (4628643)
  • Inv. č. 2025 Zoznam manželstiev A-K (1800-1951) (4628643)
  • Inv. č. 2025 (pokrač.) Zoznam manželstiev K-Ž (1800-1951) (4628644)
  • Inv. č. 2026 Zoznam úmrtí A-Ž (1750-1799) (4628644)
  • Inv. č. 2027 Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1951) (4628644)
 • Skalica, Skalica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Skalica (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2028 Krsty 1783-1886 - Úmrtia 1783-1876 - Konfirmovaní 1837-1844 (4628644)
  • Inv. č. 2028a Krsty 1845-1852 - Manželstvá 1845-1852 - Úmrtia 1845 (4628644)
  • Inv. č. 2028a (pokrač.) Úmrtia 1845-1852 - Zoznam členov 1845-1864 (4628645)
  • Inv. č. 2029 Krsty 1887-1895 (4628645)
  • Inv. č. 2030 Krty 1656-1657 - Manželstvá 1656-1657 - Úmrtia 1656 - Konvertiti 1656 - Konvertiti 1845 - Konvertiti 1850 - Konvertiti 1860 - Konvertiti 1895 - Konvertiti 1900 - Konvertiti 1925-1940 - Manželstvá 1783-1899 (4628645)
  • Inv. č. 2031 Úmrtia 1876-1896 (4628645)
 • Galanta, Sládkovičovo, Diosek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sládkovičovo (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2035 Krsty, zoznam krstov 1744-1778 - Manželstvá 1745-1770 (4628645)
  • Inv. č. 2035 (pokrač.) Manželstvá 1769-1777 - Úmrtia 1745-1777 (4628646)
  • Inv. č. 2036 Spovede 1791-1815 - Krsty 1778-1838 (4628646)
  • Inv. č. 2037 Krsty 1839-1878 (4628646)
  • Inv. č. 2038 Konvertiti 1887-1913 - Krsty 1879-1886 (4628646)
  • Inv. č. 2038 (pokrač.) Krsty 1886-1894 (4628647)
  • Inv. č. 2039 Manželstvá 1778-1878 - Zoznam manželstiev A-Ž (1778-1847) (4628647)
  • Inv. č. 2040 Úmrtia 1778-1838 - Zoznam úmrtí A-Ž (1778-1838) (4628647)
  • Inv. č. 2041 Úmrtia 1839-1862 (4628647)
  • Inv. č. 2041 (pokrač.) Úmrtia 1862-1878 (4628648)
  • Inv. č. 2042 Úmrtia 1879-1900 (4628648)
  • Inv. č. 2043 Zoznam krstov A-Ž (1839-1880) (4628648)
  • Inv. č. 2044 Zoznam krstov A-Ž (1879-1894) (4628648)
 • Piešťany, Slovenský Grob

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenský Grob (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2045 Krsty 1647-1684 - Manželstvá 1647-1684 - Úmrtia 1647-1661 (4628648)
  • Inv. č. 2045 (pokrač.) Úmrtia 1660-1683 - Cirkevné finančné záznamy 1673-1690 - Krsty 1687 - Úmrtia 1683 (4628649)
  • Inv. č. 2046 Krsty 1687-1727 - Manželstvá 1690-1727 - Úmrtia 1690-1727 (4628649)
  • Inv. č. 2047 Krsty 1727-1843 - Rôzne záznamy 1725-1866 - Birmovaní 1750-1842 - Rôzne záznamy 1754-1778 - Konvertiti 1800 - Manželstvá 1728-1843 - Úmrtia 1727-1834 (4628649)
  • Inv. č. 2047 (pokrač.) Úmrtia 1833-1843 - Spovede 1778-1792 - Zoznam členov 1843-1856 - Rôzne záznamy 1727-1843 (4628650)
  • Inv. č. 2048 Krsty 1843-1871 - Birmovaní 1850-1949 (4628650)
  • Inv. č. 2049 Krsty 1871-1888 (4628650)
  • Inv. č. 2050 Krsty 1888-1895 (4628650)
  • Inv. č. 2051 Manželstvá 1843-1895 (4628650)
  • Inv. č. 2052 Úmrtia 1843-1891 (4628650)
  • Inv. č. 2053 Úmrtia 1892-1895 (4628650)
 • Trnava, Smolenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolenice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2054 Krsty 1654-1696 (str. 1-208) - Úmrtia 1654-1687 (str. 209-241) (4628650)
  • Inv. č. 2054 (pokrač.) Úmrtia 1687-1695 (str. 209-263) - Manželstvá 1674-1694 (str. 264-299) - Rôzne záznamy 1644-1669 (4628651)
  • Inv. č. 2055 Rôzne záznamy 1644-1712 - Krsty 1689-1723 - Manželstvá 1689-1730 - Krsty 1723-1730 - Spovede 1731 - Úmrtia 1689-1730 (4628651)
  • Inv. č. 2056 Krsty 1730-1774 - Rôzne záznamy 1740-1770 - Manželstvá 1730-1773 - Úmrtia 1730-1773 - Birmovaní 1751-1758 - Rôzne záznamy 1753-1764 (4628651)
  • Inv. č. 2057 Rôzne záznamy 1775-1779 - Konvertiti 1798-1828 - Krsty 1774-1829 - Zoznam krstov A-Ž (1774-1829) (4628652)
  • Inv. č. 2058 Krsty 1830-1863 (4628652)
  • Inv. č. 2059 Krsty 1863-1896 (4628652)
  • Inv. č. 2060 Úmrtia 1774-1829 - Zoznam úmrtí A-Ž (1774-1829) - Zoznam manželstiev A-Ž (1774-1829) - Manželstvá 1774-1829 - Birmovaní 1837 (4628653)
  • Inv. č. 2061 Manželstvá 1830-1898 - Birmovaní 1902 (4628653)
  • Inv. č. 2062 Úmrtia 1830-1866 (4628653)
  • Inv. č. 2063 Úmrtia 1866-1875 (4628653)
  • Inv. č. 2063 (pokrač.) Úmrtia 1875-1912 (4628654)
  • Inv. č. 2064 Zoznam krstov A-Ž (1820-1897) (4628654)
  • Inv. č. 2065 Zoznam manželstiev A-Ž (1820-1898) (4628654)
  • Inv. č. 2066 Zoznam úmrtí A-Ž (1820-1898) (4628654)
 • Senica, Smolinské

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolinské (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2067 Krsty 1785-1852 - Manželstvá 1785-1852 - Úmrtia 1784-1817 (4628654)
  • Inv. č. 2067 (pokrač.) Úmrtia 1815-1852 - Birmovaní 1877 (4628655)
  • Inv. č. 2068 Krsty 1852-1881 (4628655)
  • Inv. č. 2069 Krsty 1882-1896 (4628655)
  • Inv. č. 2070 Manželstvá 1852-1943 (4628655)
  • Inv. č. 2071 Úmrtia 1852-1890 (4628655)
  • Inv. č. 2072 Úmrtia 1891-1896 (4628655)
  • Inv. č. 2073 Zoznam krstov A-Ž (1785-1952) (4628656)
  • Inv. č. 2074 Zoznam úmrtí A-Ž (1784-1952) (4628656)
 • Trenčín, Soblahov, Trenčín, Soblahov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Soblahov (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2075 Rôzne záznamy 1635-1783 - Krsty 1717-1801 - Rôzne záznamy 1458-1856 - Manželstvá 1717-1800 - Úmrtia 1717-1800 - Konvertiti 1717-1800 - Rôzne záznamy 1718-1798 (4628656)
  • Inv. č. 2076 Rôzne záznamy 1814-1864 - Krsty 1801-1819 (4628656)
  • Inv. č. 2076 (pokrač.) Krsty 1819-1843 - Manželstvá 1801-1843 - Úmrtia 1801-1844 (4628657)
  • Inv. č. 2077 Krsty 1843-1865 - Rôzne záznamy 1863-1902 (4628657)
  • Inv. č. 2078 Krsty 1865-1887 - Manželstvá 1868-1887 (4628657)
  • Inv. č. 2079 Krsty 1888-1895 - Úmrtia 1893-1896 - Manželstvá 1888-1896 (4628657)
  • Inv. č. 2080 Manželstvá 1843-1867 (4628657)
  • Inv. č. 2081 Úmrtia 1843-1865 - Školské záznamy 1869-1873 (4628657)
  • Inv. č. 2082 Úmrtia 1866-1893 (4628658)
 • Senica, Sobotište, Senica, Sobotište

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sobotište (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2083 Krsty 1697-1713 - Manželstvá 1697-1711 - Úmrtia 1697-1707 - Krsty 1708 - Úmrtia 1698-1704 (4628658)
  • Inv. č. 2084 Krsty 1714-1734 - Manželstvá 1727-1733 - Manželstvá 1719-1726 - Manželstvá 1714-1719 - Úmrtia 1714-1722 (4628658)
  • Inv. č. 2085 Krsty 1734-1767 (4628658)
  • Inv. č. 2085 (pokrač.) Krsty 1766-1777 - Birmovaní 1763 - Birmovaní 1754 (4628659)
  • Inv. č. 2086 Krsty 1776-1902 - Konvertiti 1857 (4628659)
  • Inv. č. 2087 Úmrtia 1734-1773 (4628659)
  • Inv. č. 2087 (pokrač.) Úmrtia 1772-1777 - Manželstvá 1734-1777 (4628660)
  • Inv. č. 2088 Manželstvá 1777-1910 (4628660)
  • Inv. č. 2089 Úmrtia 1776-1902 (4628660)
  • Inv. č. 2090 Úmrtia 1859-1905 (4628661)
  • Inv. č. 2091 Zoznam krstov A-Ž (1830-1942) (4628661)
  • Inv. č. 2092 Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1943) (4628661)
  • Inv. č. 2093 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1943) (4628661)
 • Senica, Sobotište, Senica, Sobotište

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Sobotište (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2094 Krsty 1783-1816 - Manželstvá 1783-1816 - Úmrtia 1783-1791 (4628661)
  • Inv. č. 2094 (pokrač.) Úmrtia 1790-1816 (4628662)
  • Inv. č. 2095 Krsty 1817-1850 - Manželstvá 1817-1850 - Úmrtia 1817-1850 (4628662)
  • Inv. č. 2096 Krsty 1851-1883 - Manželstvá 1851-1883 - Úmrtia 1851-1858 (4628662)
  • Inv. č. 2096 (pokrač.) Úmrtia 1857-1883 (4628663)
  • Inv. č. 2097 Krsty 1884-1911 (4628663)
  • Inv. č. 2098 Manželstvá 1884-1913 (4628663)
  • Inv. č. 2099 Úmrtia 1884-1896 (4628663)
  • Inv. č. 2100 Zoznam krstov A-Ž (1783-1942) - Zoznam manželstiev A-Ž (1783-1942) - Zoznam úmrtí A-Ž (1817-1942) (4628664)
 • Komárno, Sokolce, Komárno, Lak

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Sokolce (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2110 Krsty 1774-1852 (4628664)
  • Inv. č. 2110 (pokrač.) Krsty 1852-1872 - Manželstvá 1799-1872 - Úmrtia 1783-1872 - Rôzne záznamy 1787-1812 (4628665)
 • Piešťany, Sokolovce, Piešťany, Sokolovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sokolovce (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2111 Krsty 1770-1843 - Manželstvá 1770-1843 - Úmrtia 1770-1843 (4628665)
  • Inv. č. 2112 Krsty 1843-1855 - Úmrtia 1843-1855 - Manželstvá 1843-1855 (4628665)
  • Inv. č. 2113 Krsty 1856-1861 (4628665)
  • Inv. č. 2113 (pokrač.) Krsty 1861-1881 - Manželstvá 1856-1884 - Úmrtia 1856-1882 (4628666)
  • Inv. č. 2114 Krsty 1881-1900 - Manželstvá 1885-1927 - Úmrtia 1882-1894 (4628666)
  • Inv. č. 2114 (pokrač.) Úmrtia 1893-1906 (4628667)
  • Inv. č. 2115 Zoznam krstov A-Ž (1830-1881), zoznam úmrtí A-Ž (1830-1868) (krsty, úmrtia miešané) (4628667)
 • Malacky, Sološnica, Malacky, Sološnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sološnica (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2116 Krsty 1665-1745 - Manželstvá 1698-1747 - Úmrtia 1700-1747 (4628667)
  • Inv. č. 2117 Krsty 1749-1765 (4628667)
  • Inv. č. 2117 (pokrač.) Krsty 1765-1800 - Manželstvá 1748-1800 - Úmrtia 1748-1800 (4628668)
  • Inv. č. 2118 Krsty 1801-1853 - Krsty nalezenci 1879-1896 - Krsty nalezenci 1870-1878 - Krsty nalezenci 1874 - Krsty nalezenci 1878-1879 - Manželstvá 1801-1853 - Úmrtia 1801-1853 - Zoznam úmrtí A-Ž (1801-1808) (4628668)
  • Inv. č. 2119 Krsty 1854-1878 (4628668)
  • Inv. č. 2119 (pokrač.) Krsty 1877-1895 (4628669)
  • Inv. č. 2120 Zoznam krstov A-Ž (1801-1833) - Zoznam manželstiev A-Ž (1801-1832) - Rôzne záznamy 1853-1856 - Zoznam úmrtí A-Ž (1801-1830) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1673-1749 (4628669)
  • Inv. č. 2121 Zoznam krstov A-Ž (1834-1944) (4628669)
 • Galanta, Šoporňa, Šaľa, Šoporňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šoporňa (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2271 Krsty 1710-1761 (str. 1-504) - Manželstvá 1710-1761 (str. 505-612) - Úmrtia 1710-1751 (str. 613-746) (4629620)
  • Inv. č. 2271 (pokrač.) Úmrtia 1750-1767 (str. 747-865) (4629621)
  • Inv. č. 2272 Krsty 1762-1800 (str. 1-396) - Manželstvá 1762-1800 (str. 397-488) - Úmrtia 1768-1800 (str. 489-768) (4629621)
  • Inv. č. 2273 Krsty 1801-1831 (str. 1-223) (4629621)
  • Inv. č. 2273 (pokrač.) Krsty 1830-1834 (str. 222-266) - Manželstvá 1801-1834 (str. 267-340) - Úmrtia 1801-1834 (str. 341-501) (4629622)
  • Inv. č. 2274 Krsty 1835-1863 (str. 1-523) - Zoznam krstov A-Ž (1835-1863), str. 524-551 (4629622)
  • Inv. č. 2275 Krsty 1864-1871 (4629622)
  • Inv. č. 2275 (pokrač.) Krsty 1871-1872 (4629623)
  • Inv. č. 2276 Krsty 1873-1881 (str. 1-212) - Zoznam krstov A-Ž (1837-1881), str. 213-231 (4629623)
  • Inv. č. 2277 Krsty 1881-1891 (4629623)
  • Inv. č. 2278 Krsty 1891-1895 (4629623)
  • Inv. č. 2279 Manželstvá 1835-1849 (4629623)
  • Inv. č. 2279 (pokrač.) Manželstvá 1848-1869 (4629624)
  • Inv. č. 2280 Manželstvá 1870-1896 (4629624)
  • Inv. č. 2281 Úmrtia 1835-1855 (str. 1-191) - Zoznam úmrtí A-Ž (1835-1855), str. 192-203 (4629624)
  • Inv. č. 2282 Úmrtia 1856-1866 (4629624)
  • Inv. č. 2282 (pokrač.) Úmrtia 1866-1873 (str. 188-298) - Zoznam úmrtí A-Ž (1856-1873), str. 299-309 (4629625)
  • Inv. č. 2283 Úmrtia 1874-1882 (str. 1-193) - Zoznam úmrtí A-Ž (1874-1882), str. 194-200 (4629625)
  • Inv. č. 2284 Úmrtia 1883-1896 (4629625)
  • Inv. č. 2285 Zoznam krstov A-Ž (1801-1835), str. 1-64 - Zoznam manželstiev A-Ž (1801-1835), str. 65-88 - Zoznam úmrtí C-Ž (1801-1835) str. 89-95 (4629625)
  • Inv. č. 2285 (pokrač.) Zoznam úmrtí C-Ž (1801-1835) str. 96-146 (4629626)
  • Inv. č. 2286 Zoznam krstov A-Ž (1881-1891) (4629626)
  • Inv. č. 2287 Zoznam krstov A-Ž (1891-1906) (4629626)
 • Trnava, Špačince, Trnava, Špačince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Špačince (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2288 Rôzne záznamy 1691-1842 - Krsty 1711-1759 - Manželstvá 1712-1788 - Úmrtia 1712-1767 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1717-1776 (4629626)
  • Inv. č. 2289 Krsty 1759-1817 - Manželstvá 1800-1817 - Úmrtia 1767-1817 - Rôzne záznamy 1763-1817 (4629626)
  • Inv. č. 2290 Krsty 1788-1800 - Manželstvá 1788-1800 - Úmrtia 1788-1800 (4629627)
  • Inv. č. 2291 Krsty 1817-1829 (4629627)
  • Inv. č. 2292 Krsty 1830-1842 - Manželstvá 1830-1842 - Úmrtia 1830-1842 (4629627)
  • Inv. č. 2293 Krsty 1843-1849 - Manželstvá 1843-1849 - Úmrtia 1843-1849 (4629627)
  • Inv. č. 2294 Krsty 1850-1857 - Manželstvá 1850-1857 - Úmrtia 1850-1857 (4629627)
  • Inv. č. 2295 Krsty 1858-1865 - Manželstvá 1858-1871 - Úmrtia 1858-1869 - Birmovaní 1867 (4629627)
  • Inv. č. 2296 Krsty 1865-1871 (4629627)
  • Inv. č. 2297 Krsty 1871-1884 - Manželstvá 1871-1884 - Úmrtia 1869-1884 - Birmovaní 1871 (4629627)
  • Inv. č. 2298 Krsty 1885-1896 - Manželstvá 1885-1901 - Úmrtia 1885-1895 (4629628)
  • Inv. č. 2299 Birmovaní 1821-1863 - Konvertiti 1823-1852 - Manželstvá 1817-1829 - Úmrtia 1817-1829 (4629628)
  • Inv. č. 2300 Zoznam krstov A-Ž (1759-1817) - Zoznam manželstiev A-Ž (1759-1817) - Zoznam úmrtí A-Ž (1759-1817) - Rôzne záznamy 1749-1840 (4629628)
  • Inv. č. 2301 Zoznam krstov A-Ž (1817-1879) - Zoznam manželstiev A-Ž (1817-1879) - Zoznam úmrtí A-Ž (1817-1879) (4629628)
  • Inv. č. 2302 Zoznam krstov A-Ž (1880-1907) - Zoznam manželstiev A-Ž (1880-1899) - Zoznam úmrtí A-Ž (1880-1908) (4629628)
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Lehota, Nové Mesto nad Váhom, Stará Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Lehota (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2122 Krsty 1784-1826 - Manželstvá 1784-1826 - Zoznam krstov A-Ž (1784-1826) - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1826) - Úmrtia 1784-1826 - Konvertiti 1790-1861 (4628669)
  • Inv. č. 2123 Krsty 1827-1874 (4628669)
  • Inv. č. 2123 (pokrač.) Krsty 1874-1878 (4628670)
  • Inv. č. 2124 Krsty 1879-1896 (str. 1-147) - Úmrtia 1879-1905 (str. 148-252) - Manželstvá 1879-1910 (str. 253-288) (4628670)
  • Inv. č. 2125 Manželstvá 1827-1878 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1904 (4628670)
  • Inv. č. 2126 Úmrtia 1827-1878 - Miešané manželstvá 1856-1896 (4628670)
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2133 Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1784-1803 - Úmrtia 1783-1803 (4628673)
  • inv. č. 2134 Krsty 1804-1810 (4628673)
  • inv. č. 2134 (pokrač.) Krsty 1810-1830 (4628674)
  • inv. č. 2135 Krsty 1831-1859 (4628674)
  • inv. č. 2136 Krsty 1860-1882 (4628674)
  • inv. č. 2136 (pokrač.) Krsty 1882-1883 (4628675)
  • inv. č. 2137 Rôzne záznamy 1884-1911 - Krsty 1883-1907 (4628675)
  • inv. č. 2138 Manželstvá 1804-1850 (4628675)
  • inv. č. 2139 Manželstvá 1851-1924 (4628675)
  • inv. č. 2140 Úmrtia 1804-1841 (4628676)
  • inv. č. 2141 Úmrtia 1841-1865 (4628676)
  • inv. č. 2142 Rôzne záznamy 1882-1899 - Úmrtia 1866-1892 (4628676)
  • inv. č. 2142 (pokrač.) Úmrtia 1892-1894 (4628677)
  • inv. č. 2143 Úmrtia 1895-1913 (4628677)
  • inv. č. 2144 Zoznam krstov A-Ž (1783-1859) (4628677)
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá

   Matrika
  • Židovská obec. Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2145 Narodenia 1833-1885 (4628677)
  • inv. č. 2146 Manželstvá 1852-1884 (4628677)
  • inv. č. 2147 Úmrtia 1851-1885 (4628677)
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2127 Krsty 1706-1721 (4628670)
  • inv. č. 2127 (pokrač.) Krsty 1721-1779 - Spovede 1783-1787 - Rôzne záznamy 1713-1784 - Manželstvá 1702-1779 - Úmrtia 1765-1779 - Úmrtia 1708-1764 (4628671)
  • inv. č. 2128 Krsty 1780-1786 (4628671)
  • inv. č. 2128 (pokrač.) Krsty 1786-1843 - Zoznam krstov A-Ž (1780-1819) (4628672)
  • inv. č. 2129 Krsty 1843-1876 (4628672)
  • inv. č. 2130 Manželstvá 1780-1843 - Miešané manželstvá 1798-1802 - Konvertiti 1818-1819 - Úmrtia 1780-1804 (4628672)
  • inv. č. 2130 (pokrač.) Úmrtia 1804-1843 (4628673)
  • inv. č. 2131 Úmrtia 1843-1869 - Manželstvá 1843-1876 (4628673)
  • inv. č. 2132 Úmrtia 1870-1884 (4628673)
 • Senica, Štefanov, Senica, Štefanov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefanov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2303 Krsty 1697-1761 - Manželstvá 1697-1761 - Úmrtia 1697-1710 (4629628)
  • Inv. č. 2303 (pokrač.) Úmrtia 1710-1761 - Rôzne záznamy 1734-1751 (4629809)
  • Inv. č. 2304 Zoznam farárov 1749-1846 - Krsty 1762-1822 (4629809)
  • Inv. č. 2305 Krsty 1852-1878 (4629809)
  • Inv. č. 2306 Krsty 1879-1896 (4629809)
  • Inv. č. 2307 Úmrtia 1762-1831 - Zoznam farárov 1749-1871 - Manželstvá 1762-1831 (4629812)
  • Inv. č. 2308 Manželstvá 1832-1851 - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1888) (4629812)
  • Inv. č. 2309 Manželstvá 1852-1895 (4629812)
  • Inv. č. 2310 Úmrtia 1832-1851 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1889) (4629812)
  • Inv. č. 2311 Úmrtia 1852-1870 (4629812)
  • Inv. č. 2311 (pokrač.) Úmrtia 1869-1880 (4629813)
  • Inv. č. 2312 Úmrtia 1881-1896 (4629813)
 • Pezinok, Štefanová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefanová (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2313 Krsty 1670-1830 - Manželstvá 1671-1830 - Úmrtia 1670-1829 - Rôzne záznamy 1761-1782 - Konvertiti 1673-1770 - Úmrtia 1829-1830 - Rôzne záznamy 1761-1850 (4629813)
  • Inv. č. 2314 Zoznam farárov 1670-1951 - Krsty 1831-1880 (4629813)
  • Inv. č. 2314 (pokrač.) Krsty 1880-1881 - Manželstvá 1831-1881 - Úmrtia 1831-1881 (4629814)
  • Inv. č. 2315 Krsty 1882-1896 (4629814)
  • Inv. č. 2316 Manželstvá 1882-1897 (4629814)
  • Inv. č. 2317 Úmrtia 1882-1897 (4629814)
 • Malacky, Studienka, Hasprunka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Studienka (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2148 Krsty 1695-1757 (4628677)
  • inv. č. 2148 (pokrač.) Krsty 1757-1765 - Úmrtia 1695-1765 - Manželstvá 1696-1765 - Krsty 1765-1766 - Rôzne záznamy 1714-1754 (4628678)
  • inv. č. 2149 Krsty 1766-1852 - Cirkevné finančné záznamy 1821 - Manželstvá 1767-1852 - Krsty 1852 - Úmrtia 1767-1852 (4628678)
  • inv. č. 2150 Krsty 1853-1863 (4628678)
  • inv. č. 2150 (pokrač.) Krsty 1862-1870 - Konvertiti 1856-1866 (4628679)
  • inv. č. 2151 Krsty 1871-1916 (4628679)
  • inv. č. 2152 Manželstvá 1871-1896 (4628679)
  • inv. č. 2153 Úmrtia 1853-1856 (4628679)
  • inv. č. 2153 (pokrač.) Úmrtia 1856-1870 (4628680)
  • inv. č. 2154 Úmrtia 1871-1915 (4628680)
  • inv. č. 2155 Úmrtia 1858-1881 (4628680)
  • inv. č. 2156 Zoznam krstov A-Ž (1889-1949) (4628680)
  • inv. č. 2157 Zoznam manželstiev A-Ž (1889-1948) (4628680)
  • inv. č. 2158 Zoznam úmrtí A-Ž (1889-1948) (4628681)
 • Malacky, Stupava, Mást

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stupava (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2159 Rôzne záznamy1673-1713 - Krsty 1670-1720 - Manželstvá 1670-1720 - Úmrtia 1670-1717 - Rôzne záznamy 1710 (4628681)
  • inv. č. 2160 Krsty 1720-1733 - Manželstvá 1720-1742 - Úmrtia 1742-1746 - Úmrtia 1717-1741 - Krsty 1733-1736 (4628681)
  • inv. č. 2160 (pokrač.) Krsty 1736-1744 (4628682)
  • inv. č. 2161 Krsty 1743-1829 - Zoznam farárov 1670-1948 (4628682)
  • inv. č. 2162 Krsty 1830-1839 (4628682)
  • inv. č. 2162 (pokrač.) Krsty 1839-1863 (4628683)
  • inv. č. 2163 Krsty 1864-1875 (4628683)
  • inv. č. 2164 Krsty 1876-1879 (4628683)
  • inv. č. 2164 (pokrač.) Krsty 1879-1896 (4628689)
  • inv. č. 2165 Manželstvá 1742-1849 (4628689)
  • inv. č. 2166 Manželstvá 1850-1921 (4628684)
  • inv. č. 2167 Úmrtia 1747-1861 (4628684)
  • inv. č. 2167 (pokrač.) Úmrtia 1861-1868 (4628685)
  • inv. č. 2168 Úmrtia 1869-1905 (4628685)
  • inv. č. 2169 Úmrtia 1733-1782 (Borostyánkő, now Borinka) (4628685)
  • inv. č. 2169 (pokrač.) Úmrtia 1782-1819 (Borostyánkő, now Borinka) (4628686)
  • inv. č. 2170 Úmrtia 1732-1819 (Mást) (4628686)
  • inv. č. 2171 Úmrtia 1820-1907 (Borinka, Mást) (4628686)
 • Trnava, Suchá nad Parnou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Suchá nad Parnou (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2179 Konvertiti 1795-1799 - Krsty 1776-1786 (4628687)
  • inv. č. 2179 (pokrač.) Krsty 1785-1806 - Birmovaní 1804-1820 - Manželstvá 1776-1806 - Zoznam členov 1806-1821 - Úmrtia 1776-1806 - Birmovaní 1810 - Zoznam farárov 1636-1908 - Rôzne záznamy 1797-1816 - Zoznam krstov 1785-1807 (4629603)
  • inv. č. 2180 Krsty 1807-1829 - Manželstvá 1807-1829 - Úmrtia 1807-1829 - Zoznam farárov 1630-1921 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1807-1829) - Zoznam farárov 1803-1898 (4629603)
  • inv. č. 2181 Konvertiti 1836-1858 - Krsty 1830-1860 (4629603)
  • inv. č. 2181 (pokrač.) Krsty 1860-1862 - Zoznam krstov A-Ž (písemná nie sú po poradí) (1830-1862) (4628688)
  • inv. č. 2182 Krsty 1863-1895 - Zoznam krstov A-Ž (písmená nie sú po poradí, niektoré písmená chýbajú) (1863-1895) - Birmovaní 1863 (4628688)
  • inv. č. 2183 Manželstvá 1830-1896 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1896) - Birmovaní 1857-1895 (4628688)
  • inv. č. 2184 Úmrtia 1830-1865 - Zoznam úmrtí A-Ž (písmená nie sú po poradí) (1830-1865) (4628690)
  • inv. č. 2185 Úmrtia 1865-1897 - Zoznam úmrtí A-Ž (písmená nie sú po poradí) (1866-1889) (4628690)
 • Nové Mesto nad Váhom, Považany, Svätý Kríž nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Považany (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2186 Krsty 1700-1732 - Manželstvá 1700-1728 - Krsty 1728-1730 - Úmrtia 1700-1715 (4628690)
  • inv. č. 2186 (pokrač.) Úmrtia 1714-1732 (4628691)
  • inv. č. 2187 Krsty 1733-1777 - Manželstvá 1733-1777 - Úmrtia 1733-1777 - Konvertiti 1775-1815 - Rôzne záznamy 1775-1779 (4628691)
  • inv. č. 2188 Krsty 1778-1831 - Rôzne záznamy 1771-1825 - Konvertiti 1859 (4628691)
  • inv. č. 2189 Krsty 1832-1843 - Úmrtia 1832-1843 - Manželstvá 1832-1843 (4628691)
  • inv. č. 2190 Krsty 1843-1852 - Rodná kniha 1703-1888 - Úmrtia 1843-1852 - Rodná kniha 1703-1888 - Manželstvá 1843-1849 (4628691)
  • inv. č. 2190 (pokrač.) Manželstvá 1849-1851 - Zoznam manželstiev 1843-1851 - Rodná kniha 1703-1888 (4628692)
  • inv. č. 2191 Krsty 1852-1875 (4628692)
  • inv. č. 2192 Krsty 1875-1900 (4628692)
  • inv. č. 2193 Úmrtia 1778-1831 - Manželstvá 1778-1831 - Miešané manželstvá 1831 (?) (4628692)
  • inv. č. 2194 Úmrtia 1852-1875 - Manželstvá 1852-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1875) (4628692)
  • inv. č. 2195 Zoznam manželstiev A-Ž (1875-1944) - Miešané manželstvá 1854-1894 - Manželstvá 1875-1914 (4628693)
  • inv. č. 2196 Úmrtia 1875-1907 (4628693)
 • Galanta, Tomášikovo, Tallós

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tomášikovo (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2332 Krsty 1704-1732 - Manželstvá 1701-1732 - Úmrtia 1731-1732 - Úmrtia 1702-1725 (4629811)
  • Inv. č. 2333 Rôzne záznamy 1672-1793 - Krsty 1732-1771 (4629811)
  • Inv. č. 2333 (pokrač.) Krsty 1770-1779 - Manželstvá 1732-1779 - Úmrtia 1773-1779 - Úmrtia 1732-1759 (4629816)
  • Inv. č. 2334 Konvertiti 1780-1824 - Krsty 1780-1826 - Manželstvá 1780-1826 - Úmrtia 1780-1826 (4629816)
  • Inv. č. 2335 Rôzne záznamy 1676-1827 - Krsty 1827-1853 - Manželstvá 1827-1845 (4629816)
  • Inv. č. 2335 (pokrač.) Manželstvá 1843-1853 - Úmrtia 1827-1853 - Miešané manželstvá 1849 - Konvertiti 1854 - Úmrtia 1831 (4629817)
  • Inv. č. 2336 Krsty 1853-1866 - Konvertiti 1857 (4629817)
  • Inv. č. 2337 Krsty 1866-1880 (4629817)
  • Inv. č. 2338 Krsty 1880-1888 (4629817)
  • Inv. č. 2338 (pokrač.) Krsty 1888-1893 (4629818)
  • Inv. č. 2339 Krsty 1893-1895 (4629818)
  • Inv. č. 2340 Manželstvá 1853-1869 - Úmrtia 1853-1863 - Rôzne záznamy 1857-1860 (4629818)
  • Inv. č. 2341 Manželstvá 1869-1895 (4629818)
  • Inv. č. 2342 Úmrtia 1863-1870 (4629818)
  • Inv. č. 2343 Úmrtia 1870-1883 (4629818)
  • Inv. č. 2343 (pokrač.) Úmrtia 1882-1884 (4629819)
  • Inv. č. 2344 Úmrtia 1884-1895 (4629819)
 • Senec, Tomášov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tomášov (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2345 Krsty 1677-1698 - Konvertiti 1697-1698 - Rodná kniha 1678 - Rôzne záznamy 1677-1720 - Krsty 1698-1719 - Manželstvá 1698-1719 - Úmrtia 1699-1719 - Rôzne záznamy 1706-1724 (4629819)
  • Inv. č. 2346 Krsty 1720-1776 - Manželstvá 1720-1776 - Krátka historia kostola 1636-1777 - Birmovaní 1775-1777 - Úmrtia 1720-1776 - Rôzne záznamy 1720-1776 (4629819)
  • Inv. č. 2347 Krsty 1777-1790 (4629819)
  • Inv. č. 2347 (pokrač.) Krsty 1789-1829 - Rôzne záznamy 1830-1855 - Birmovaní 1895-1908 - Manželstvá 1777-1829 - Rôzne záznamy 1830 - Birmovaní 1836-1877 - Úmrtia 1777-1830 - Zoznam krstov A-Ž (1822-1827) - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1828) - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1827) - Zoznam farárov 1656-1951 (4629820)
  • Inv. č. 2348 Krsty 1830-1852 - Manželstvá 1830-1852 - Úmrtia 1830-1852 (4629820)
  • Inv. č. 2349 Krsty 1853-1874 (4629821)
  • Inv. č. 2350 Krsty 1875-1891 (4629821)
  • Inv. č. 2351 Krsty 1892-1896 - Zoznam krstov A-Ž (1892-1896) (4629821)
  • Inv. č. 2352 Manželstvá 1853-1883 (4629821)
  • Inv. č. 2353 Manželstvá 1883-1897 (4629821)
  • Inv. č. 2354 Úmrtia 1853-1862 (4629821)
  • Inv. č. 2354 (pokrač.) Úmrtia 1861-1880 (4629822)
  • Inv. č. 2355 Úmrtia 1880-1896 (4629822)
 • Trenčín, Trenčianska Turná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčianska Turná (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2390 Krsty 1690-1720 (4629831)
  • Inv. č. 2390 (pokrač.) Krsty 1720-1784 - Manželstvá 1712-1784 - Úmrtia 1712-1784 - Zoznam krstov A-Ž (1690-1784) - Rôzne záznamy 1691-1702 - Konvertiti 1774-1794 (4629834)
  • Inv. č. 2391 Krsty 1785-1796 (4629834)
  • Inv. č. 2391 (pokrač.) Krsty 1796-1842 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1876 (4630117)
  • Inv. č. 2392 Krsty 1843-1864 - Manželstvá 1843-1864 (4630117)
  • Inv. č. 2393 Krsty 1865-1876 (4630117)
  • Inv. č. 2394 Krsty 1877-1889 (4630117)
  • Inv. č. 2394 (pokrač.) Krsty 1889-1895 (4629835)
  • Inv. č. 2395 Manželstvá 1825-1842 - Manželstvá 1865-1893 (4629835)
  • Inv. č. 2396 Úmrtia 1785-1866 - Úmrtia 1806 - Úmrtia 1805 (4629835)
  • Inv. č. 2397 Úmrtia 1866-1888 (4629835)
  • Inv. č. 2397 (pokrač.) Úmrtia 1888-1895 (4629836)
 • Trenčín, Trenčín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2358 Krsty 1651-1660 (4629822)
  • Inv. č. 2358 (pokrač.) Krsty 1659-1666 - Birmovaní 1650 - Rôzne záznamy 1657-1851 - Birmovaní 1657 - Birmovaní 1670 - Birmovaní 1672 - Rôzne záznamy 1851 - Birmovaní 1674 - Krsty 1706-1707 - Úmrtia 1654-1672 - Úmrtia 1662-1663 - Manželstvá 1657-1678 - Manželstvá 1704-1707 (4629823)
  • Inv. č. 2359 Rôzne záznamy 1680-1705 - Krsty 1671-1726 - Úmrtia 1725-1727 - Birmovaní 1697-1698 - Birmovaní 1701 - Birmovaní 1703 - Manželstvá 1672-1723 - Rôzne záznamy 1683-1721 - Manželstvá 1723-1724 - Birmovaní 1710 - Birmovaní 1713 - Birmovaní 1717 - Birmovaní 1716 - Birmovaní 1718-1719 - Manželstvá 1724-1727 - Úmrtia 1672-1725 (4629823)
  • Inv. č. 2360 Konvertiti 1740-1781 (str. 1a1i) - Krsty 1727-1772 (str. 1-523) - Birmovaní 1748 (str. 524-528) - Manželstvá 1727-1772 (str. 529-670) - Úmrtia 1727-1772 (str. 671-915) (4629832)
  • Inv. č. 2361 Konvertiti 1782-1806 - Krsty 1773-1774 (4629832)
  • Inv. č. 2361 (pokrač.) Krsty 1773-1842 - List of pastors 1437-1936 - Birmovaní 1810 - Birmovaní 1788 - Birmovaní 1797 - Birmovaní 1803 - Birmovaní 1841 - Konvertiti 1852 - Konvertiti 1794 (4629824)
  • Inv. č. 2362 Krsty 1843-1861 (4629824)
  • Inv. č. 2362 (pokrač.) Krsty 1843-1860 - Manželstvá 1843-1859 (4629825)
  • Inv. č. 2363 Krsty 1862-1875 (4629825)
  • Inv. č. 2364 Krsty 1876-1889 (4629825)
  • Inv. č. 2365 Krsty 1890-1895 (4629825)
  • Inv. č. 2366 Manželstvá 1773-1814 (4629825)
  • Inv. č. 2366 (pokrač.) Manželstvá 1814-1841 - Miešané manželstvá 1813-1877 - Birmovaní 1855-1894 - Zoznam členov 1854-1865 - Konvertiti 1842-1887 - Miešané manželstvá 1791-1832 (4629826)
  • Inv. č. 2367 Manželstvá 1860-1895 (4629826)
  • Inv. č. 2368 Úmrtia 1773-1842 (4629826)
  • Inv. č. 2369 Úmrtia 1843-1848 (4629826)
  • Inv. č. 2369 (pokrač.) Úmrtia 1848-1855 - Rôzne záznamy 1854 (4629833)
  • Inv. č. 2370 Úmrtia 1856-1874 (4629833)
  • Inv. č. 2371 Úmrtia 1875-1882 (4629833)
  • Inv. č. 2371 (pokrač.) Úmrtia 1882-1887 (4629851)
  • Inv. č. 2372 Úmrtia 1888-1895 (4629851)
 • Trenčín, Trenčín

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2373 Krsty 1783-1837 - Manželstvá 1783-1837 - Úmrtia 1783-1837 (4629851)
  • Inv. č. 2374 Krsty 1838-1859 (4629851)
  • Inv. č. 2374 (pokrač.) Krsty 1859-1866 - Manželstvá 1838-1866 - Úmrtia 1838-1866 (4629827)
  • Inv. č. 2375 Krsty 1867-1883 - Manželstvá 1867-1883 - Úmrtia 1867-1883 (4629827)
  • Inv. č. 2376 Krsty 1884-1895 - Manželstvá 1884-1895 - Úmrtia 1884-1895 (4629827)
 • Senec, Senec

   Matrika
  • Židovská obec. Senec (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1920 Narodenia, zoznam narodených 1851-1885 - Manželstvá, zoznam uzavretých manželstiev 1851-1885 - Úmrtia 1851-1885 (4628620)
  • inv. č. 1921 Narodenia 1886-1910 - Manželstvá 1886-1914 (4628620)
 • Banská Bystrica, Staré Hory

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Staré Hory (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1720-1756 (str.1-250) - Zoznam krstov A-Ž 1720-1756 (str.251-264) (5016911)
  • Krsty 1756-1796 (str.1-376) - Zoznam krstov A-Ž 1756-1796 (str.378-448, 5-16) (5016911)
  • Krsty 1797-1828 (str.1-513) (5016911)
  • Krsty 1828-1843 (str.512-740) - Zoznam krstov A-Ž 1797-1843 (str.788-919) (5016912)
  • Krsty 1843-1852 (str.1-108) - Konvertiti 1864-1872 (str.110) (5016912)
  • Krsty 1852-1865 (str.1-83) (5016912)
  • Krsty 1865-1895 (str.1-229) (5016912)
  • Manželstvá 1820-1842 (str.1-65) (5016912)
  • Zoznam krstov A-Ž 1871-1895 (str.11-549) (5016912)
  • Manželstvá 1843-1852 (str.1-28) (5016912)
  • Manželstvá 1852-1864 (str.2-55) - Úmrtia 1852-1854 (str.60-89) (5016912)
  • Úmrtia 1854-1864 (str.88-197) (5016913)
  • Manželstvá 1864-1895 (str.1a-90b) (5016913)
  • Úmrtia 1843-1852,1857 (str.1-101) (5016913)
  • Úmrtia 1865-1895 (str.1a-193b) (5016913)
 • Banská Štiavnica, Štefultov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefultov (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1803 (str.1-183) (5017024)
  • Krsty 1802-1871 (str.182-725) - Krsty deti miešaných manželstvov 1793-1868 (str.793-800) (5017025)
  • Krsty 1872-1895 (str.1-247) (5017025)
  • Manželstvá 1784-1871 (str.1-175) (5017025)
  • Úmrtia 1784-1833 (str.1-224) (5017025)
  • Úmrtia 1833-1871 (str.223-532) (5017026)
  • Úmrtia 1872-1895 (str.1a-228a) - Manželstvá 1872-1895 (str.1-75a) (5017026)
 • Banská Štiavnica, Štiavnické Bane, Piarg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štiavnické Bane (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1744-1752 (str.1-285) - Zoznam krstov A-Ž 1744-1752 (str.287-304) (5017026)
  • Krsty 1752-1755 (str.1-189) (5017026)
  • Krsty 1755-1757 (str.188-269) (5017027)
  • Krsty 1757-1765 (str.1-260) - Zoznam krstov A-Ž 1757-1765 (str.263-289) (5017027)
  • Krsty 1765-1771 (str.1-192) - Zoznam krstov A-Ž 1765-1771 (str.193-231) (5017027)
  • Krsty 1771-1790 (str.1-432) - Zoznam krstov A-Ž 1771-1790 (str.432-469) (5017027)
  • Krsty 1791-1810 (str.1-350) (5017027)
  • Krsty 1810-1813 (str.349-411) - Zoznam krstov A-Ž 1791-1813 (str.417-453, 454) (5017028)
  • Krsty 1814-1845 (str.1-377) (5017028)
  • Krsty 1843-1852 (str.1-151) (5017028)
  • Krsty 1852-1868 (str.4-377) (5017028)
  • Krsty 1868-1882 (str.1-221b) (5017028)
  • Krsty 1882-1887 (str.221a-321) (5017029)
  • Krsty 1886-1895 (str.1-102a) (5017029)
  • Manželstvá 1768-1845 (str.1-378) (5017029)
  • Manželstvá 1843-1851 (str.1-39) (5017029)
  • Manželstvá 1852-1880 (str.1-85a) (5017029)
  • Manželstvá 1880-1896 (str.1-60a) (5017029)
  • Úmrtia 1744-1757 (str.1-278) - Zoznam úmrtí A-Ž 1744-1757 (str.279-317) (5017029)
  • Úmrtia 1758-1773 (str.1-278) - Zoznam úmrtí A-Ž 1758-1773 (str.1-64) (5017030)
  • Úmrtia 1773-1805 (str.1-439) (5017030)
  • Úmrtia 1806-1846 (str.1-541) (5017030)
  • Úmrtia 1843-1849 (str.1-133) (5017030)
  • Úmrtia 1849-1852 (str.132-176) (5017031)
  • Úmrtia 1852-1867 (str.2-371) (5017031)
  • Úmrtia 1867-1886 (str.1-330) (5017031)
  • Úmrtia 1887-1895 (str.1-103a) (5017031)
 • Trenčín, Trenčín

   Matrika
  • Židovská obec. Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2377 Narodení 1832-1852 (4629827)
  • Inv. č. 2377 (pokrač.) Narodení 1851-1895 - Manželstvá 1851-1895 (4629828)
  • Inv. č. 2378 Narodení 1895-1941 - Narodení 1954 - Manželstvá 1896-1942 - Manželstvá 1948 - Úmrtia 1895-1935 - Úmrtia 1953-1955 (4629828)
  • Inv. č. 2379 Manželstvá 1850-1885 (4629828)
  • Inv. č. 2380 Úmrtia 1832-1895 (4629828)
 • Poltár, Šoltýska

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šoltýska (Poltár)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1809-1868 (str.1-278) - Birmovaní 1817-1907 (str.279-354) (5017021)
  • Krsty 1868-1870 (str.1-8) (5017021)
  • Krsty 1870-1883 (str.9-79) (5017021)
  • Krsty 1883-1895 (str.79-141) (5017022)
  • Manželstvá 1810-1856 (str.1-70) (5017022)
  • Manželstvá 1857-1871 (str.1-59) (5017022)
  • Manželstvá 1870-1894 (str.58-176) (5017022)
  • Manželstvá 1895-1896 (str.1-5) (5017022)
  • Úmrtia 1809-1872 (str.1-173) (5017022)
  • Úmrtia 1873-1896 (str.1-271) (5017022)
 • Banská Bystrica, Riečka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická-Reformovana cirkev. Farský úrad Riečka (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1861-1899 (str.2-30) - Úmrtia 1861-1897 (str.2-74) (5016888)
 • Senica, Plavecký Peter, Plavecký Svätý Peter

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Peter (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1777 Krsty 1737-1813 - Manželstvá 1737-1813 - Úmrtia 1737-1813 (4628584)
  • Inv. č. 1778 Krsty 1814-1852 - Manželstvá 1814-1852 - Úmrtia 1814-1852 (4628584)
  • Inv. č. 1779 Krsty 1853-1896 (4628585)
  • Inv. č. 1780 Manželstvá 1853-1896 (4628585)
  • Inv. č. 1781 Úmrtia 1853-1896 (4628585)
  • Inv. č. 1782 Zoznam krstov A-Ž (1737-1852) - Zoznam manželstiev A-Ž (1781-1825) - Zoznam úmrtí A-Ž (1781-1826) (4628585)
 • Trenčín, Trenčianska Teplá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčianska Teplá (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2381 Krsty 1782-1814 (4629828)
  • Inv. č. 2381 (pokrač.) Krsty 1814-1842 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1789 - Birmovaní 1797 - Rôzne záznamy 1775-1806 (4629829)
  • Inv. č. 2382 Krsty 1843-1874 - Zoznam krstov A-Ž (1843-1874) (4629829)
  • Inv. č. 2383 Krsty 1875-1887 (4629829)
  • Inv. č. 2383 (pokrač.) Krsty 1887-1895 (4629830)
  • Inv. č. 2384 Manželstvá 1782-1842 (4629830)
  • Inv. č. 2385 Manželstvá 1843-1893 - Birmovaní 1888 - Birmovaní 1894 (4629830)
  • Inv. č. 2386 Manželstvá 1894-1895 - Úmrtia 1894-1895 (4629830)
  • Inv. č. 2387 Úmrtia 1782-1842 - Birmovaní 1841 - Birmovaní 1856 -- Birmovaní 1860 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1880 (4629830)
  • Inv. č. 2388 Úmrtia 1843-1871 (4629831)
  • Inv. č. 2389 Úmrtia 1872-1893 (4629831)
 • Šaľa, Šaľa, Veča

   Matrika
  • Židovská obec. Šaľa (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2537 Narodenia 1778-1880 - Narodenia 1801-1850 (4630123)
  • inv.č.2538 Narodenia 1886-1895 (4630123)
  • inv.č.2539 Úmrtia 1850-1880 (4630123)
 • Senica, Jablonica

   Matrika
  • Židovská obec. Jablonica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1955 Narodenia 1889-1935 (4629856)
  • inv.č.1956 Manželstvá 1889-1936 (4629856)
  • inv.č.1957 Úmrtia 1889-1941 (4629856)
 • Dunajská Streda, Trhová Hradská

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trhová Hradská (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2398 Krsty 1676-1710 - Manželstvá 1669-1707 (4629836)
  • Inv. č. 2399 Krsty 1711-1758 - Manželstvá 1712-1759 - Úmrtia 1712-1759 (4629836)
  • Inv. č. 2400 Krsty 1759-1790 (4629836)
  • Inv. č. 2400 (pokrač.) Krsty 1790-1805 - Manželstvá 1759-1810 - Úmrtia 1759-1809 (4629837)
  • Inv. č. 2401 Krsty 1805-1852 (4629837)
  • Inv. č. 2402 Krsty 1852-1861 (4629837)
  • Inv. č. 2402 (pokrač.) Krsty 1861-1869 (4629838)
  • Inv. č. 2403 Krsty 1869-1885 - Miešané manželstvá 1870-1884 - Konvertiti 1876-1880 (4629838)
  • Inv. č. 2404 Krsty 1885-1895 - Konvertiti 1890-1892 - Miešané manželstvá 1867-1879 - Rôzne záznamy 1879-1880 (4629838)
  • Inv. č. 2405 Manželstvá 1810-1852 (4629838)
  • Inv. č. 2406 Manželstvá 1852-1869 (4629838)
  • Inv. č. 2406 (pokrač.) Manželstvá 1869-1896 (4629839)
  • Inv. č. 2407 Úmrtia 1810-1852 (4629839)
  • Inv. č. 2408 Úmrtia 1852-1869 (4629839)
  • Inv. č. 2409 Úmrtia 1869-1879 (4629839)
  • Inv. č. 2409 (pokrač.) Úmrtia 1879-1889 (4629840)
  • Inv. č. 2410 Zoznam krstov A-Ž (1688-1883) (4629840)
  • Inv. č. 2411 Zoznam manželstiev A-Ž (1669-1883) (4629840)
  • Inv. č. 2412 Zoznam úmrtí A-Ž (1712-1884) (4629840)
 • Trnava, Trnava

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Trnava (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2452 Krsty 1666-1824 - Manželstvá 1666-1824 - Úmrtia 1666-1824 (4630102)
  • Inv. č. 2453 Krsty 1825-1867 - Manželstvá 1825-1867 - Úmrtia 1825-1867 (4630102)
  • Inv. č. 2454 Krsty 1868-1895 - Manželstvá 1868-1871 (4630102)
  • Inv. č. 2454 (pokrač.) Manželstvá 1871-1895 - Úmrtia 1868-1895 - Konfirmovaní 1868-1938 - Rôzne záznamy 1868-1924 (4630103)
  • Inv. č. 2455 Zoznam krstov A-Ž (1666-1913) (4630103)
  • Inv. č. 2456 Zoznam úmrtí A-Ž (1666-1897) (4630103)
 • Trnava, Trnava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trnava (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2413 Krsty 1650-1657 (4629840)
  • Inv. č. 2413 (pokrač.) Krsty 1657-1666 (5225584)
  • Inv. č. 2414 Krsty 1667-1680 (5225584)
  • Inv. č. 2415 Krsty 1680-1688 (5225584)
  • Inv. č. 2416 Krsty 1688-1690 (5225584)
  • Inv. č. 2416 (pokrač.) Krsty 1690-1706 (4629841)
  • Inv. č. 2417 Krsty 1707-1719 (4629841)
  • Inv. č. 2418 Krsty 1720-1722 (4629841)
  • Inv. č. 2418 (pokrač.) Krsty 1722-1753 (4629842)
  • Inv. č. 2419 Krsty 1753-1754 (4629842)
  • Inv. č. 2419 (pokrač.) Krsty 1754-1772 (4629843)
  • Inv. č. 2420 Krsty 1773-1777 (4629843)
  • Inv. č. 2420 (pokrač.) Krsty 1777-1785 (4629844)
  • Inv. č. 2421 Krsty 1786-1798 (4629844)
  • Inv. č. 2422 Krsty 1799-1803 (4629844)
  • Inv. č. 2422 (pokrač.) Krsty 1803-1809 (4629845)
  • Inv. č. 2423 Krsty 1810-1822 (4629845)
  • Inv. č. 2424 Krsty 1823-1829 (4629845)
  • Inv. č. 2424 (pokrač.) Krsty 1829-1836 (4629846)
  • Inv. č. 2425 Krsty 1837-1849 - Manželstvá 1837-1849 (4629846)
  • Inv. č. 2426 Krsty 1850-1854 (4629846)
  • Inv. č. 2426 (pokrač.) Krsty 1854-1857 (4629847)
  • Inv. č. 2427 Krsty 1858-1868 (4629847)
  • Inv. č. 2428 Krsty 1868-1872 (4629847)
  • Inv. č. 2428 (pokrač.) Krsty 1872-1875 (4629848)
  • Inv. č. 2429 Krsty 1876-1884 (4629848)
  • Inv. č. 2430 Krsty 1884-1890 (4629848)
  • Inv. č. 2430 (pokrač.) Krsty 1890-1892 (4629849)
  • Inv. č. 2431 Krsty 1893-1895 (4629849)
  • Inv. č. 2432 Úmrtia 1651-1653 Úmrtia 1655-1658 - Úmrtia 1668-1670 - Manželstvá 1650-1653 - Manželstvá 1650-1653 - Manželstvá 1655 - Manželstvá 1657 - Manželstvá 1661-1662 - Manželstvá 1668-1707 - Birmovaní 1651-1696 (4629849)
  • Inv. č. 2432 Birmovaní 1696-1707 (4629850)
  • Inv. č. 2433 Manželstvá 1707-1744 (4629850)
  • Inv. č. 2434 Manželstvá 1744-1779 (4629850)
  • Inv. č. 2434 (pokrač.) Manželstvá 1779-1780 (4630094)
  • Inv. č. 2435 Manželstvá 1781-1836 (4630094)
  • Inv. č. 2436 Manželstvá 1850-1868 (4630094)
  • Inv. č. 2437 Manželstvá 1869-1875 (4630094)
  • Inv. č. 2437 (pokrač.) Manželstvá 1875-1886 (4630095)
  • Inv. č. 2438 Úmrtia 1748-1780 (4630095)
  • Inv. č. 2439 Úmrtia 1781-1816 (4630095)
  • Inv. č. 2440 Úmrtia 1817-1831 (4630095)
  • Inv. č. 2440 (pokrač.) Úmrtia 1831-1836 (4630096)
  • Inv. č. 2441 Úmrtia 1837-1849 (4630096)
  • Inv. č. 2442 Úmrtia 1850-1856 (4630096)
  • Inv. č. 2443 Úmrtia 1857-1861 (4630097)
  • Inv. č. 2443 (pokrač.) Úmrtia 1861-1864 (4630098)
  • Inv. č. 2444 Úmrtia 1864-1873 (4630098)
  • Inv. č. 2445 Úmrtia 1873-1876 (4630098)
  • Inv. č. 2445 (pokrač.) Úmrtia 1876-1880 (4630100)
  • Inv. č. 2446 Úmrtia 1880-1887 (4630100)
  • Inv. č. 2447 Úmrtia 1888-1894 (4630100)
  • Inv. č. 2447 (pokrač.) Úmrtia 1894-1895 (4630101)
  • Inv. č. 2448 Zoznam krstov A-Ž (1650-1798) (4630101)
  • Inv. č. 2449 Zoznam krstov A-Ž (1799-1905) (4630101)
  • Inv. č. 2450 Zoznam úmrtí A-Ž (1651-1793) - Zoznam manželstiev A-Ž (1650-1812) - Zoznam krstov A-Ž (1650-1670) (Krsty v knize manželstiev) (4630101)
  • Inv. č. 2451 Zoznam úmrtí A-S (1817-1908) (4630101)
  • Inv. č. 2451 (pokrač.) Zoznam úmrtí S-Ž (1817-1908) - Zoznam manželstiev A-Ž (1812-1910) (4630102)
 • Trnava, Trnava

   Matrika
  • Židovská obec. Trnava (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2457 Narodenia 1840-1854 (4630103)
  • Inv. č. 2458 Narodenia 1851-1885 - Manželstvá 1851-1885 - Úmrtia 1851-1885 (4630103)
  • Inv. č. 2459 Narodenia 1881-1935 (4630103)
  • Inv. č. 2460 Narodenia 1886-1904 (4630103)
  • Inv. č. 2461 Narodenia 1886-1942 (4630104)
  • Inv. č. 2462 Manželstvá 1840-1851 - Úmrtia 1840-1851 (4630104)
  • Inv. č. 2463 Manželstvá 1881-1885 (4630104)
  • Inv. č. 2464 Manželstvá 1886-1941 (4630104)
  • Inv. č. 2465 Manželstvá 1886-1941 (4630104)
  • Inv. č. 2466 Úmrtia 1886-1901 - Úmrtia 1938 (4630104)
  • Inv. č. 2467 Úmrtia 1886-1926 (4630104)
  • Inv. č. 2467 (pokrač.) Úmrtia 1926-1942 (4630331)
 • Galanta, Trstice, Nádszeg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trstice (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2473 Krsty 1693-1721 - Manželstvá 1693-1721 - Úmrtia 1693-1720 (4630105)
  • Inv. č. 2474 Krsty 1721-1763 (4630105)
  • Inv. č. 2474 (pokrač.) Krsty 1763-1773 - Manželstvá 1721-1773 - Úmrtia 1721-1773 (4630106)
  • Inv. č. 2475 Krsty 1773-1803 - Manželstvá 1773-1803 - Úmrtia 1773-1803 (4630106)
  • Inv. č. 2476 Krsty 1804-1829 (4630106)
  • Inv. č. 2476 (pokrač.) Krsty 1829-1870 (4630107)
  • Inv. č. 2477 Krsty 1870-1884 (4630107)
  • Inv. č. 2478 Krsty 1885-1895 (4630107)
  • Inv. č. 2479 Úmrtia 1804-1869 - Manželstvá 1804-1870 (4630108)
  • Inv. č. 2480 Manželstvá 1870-1889 (4630108)
  • Inv. č. 2481 Manželstvá 1890-1895 (4630108)
  • Inv. č. 2482 Úmrtia 1870-1879 (4630108)
  • Inv. č. 2483 Úmrtia 1880-1890 (4630109)
  • Inv. č. 2484 Úmrtia 1891-1895 (4630109)
 • Trnava, Trstín, Trnava, Nádaš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trstín (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2485 Krsty 1648-1731 - Manželstvá 1648-1732 - Úmrtia 1648-1732 (4630109)
  • Inv. č. 2486 Krsty 1733-1766 (4630109)
  • Inv. č. 2486 (pokrač.) Krsty 1766-1785 - Manželstvá 1732-1786 - Úmrtia 1733-1786 (4630110)
  • Inv. č. 2487 Krsty 1785-1843 - Birmovaní 1837 - Krsty 1830 - Birmovaní 1799 - Zoznam krstov A-Ž (1822-1842) - Krsty 1689-1789 (4630110)
  • Inv. č. 2488 Krsty 1843-1852 (4630110)
  • Inv. č. 2489 Krsty 1852-1859 (4630110)
  • Inv. č. 2489 (pokrač.) Krsty 1859-1867 - Krsty 1861-1890 (4630111)
  • Inv. č. 2490 Krsty 1867-1890 - Rôzne záznamy 1867-1889 (4630111)
  • Inv. č. 2491 Krsty 1890-1907 - Rôzne záznamy 1891-1913 (4630111)
  • Inv. č. 2492 Manželstvá 1785-1843 - Manželstvá 1830 - Zoznam manželstiev A-Ž (1785-1843) (4630111)
  • Inv. č. 2493 Manželstvá 1843-1852 (4630111)
  • Inv. č. 2494 Manželstvá 1853-1880 (4630112)
  • Inv. č. 2495 Manželstvá 1881-1907 (4630112)
  • Inv. č. 2496 Úmrtia 1785-1843 - Zoznam úmrtí A-Ž 1823 (4630112)
  • Inv. č. 2497 Úmrtia 1843-1852 (4630112)
  • Inv. č. 2498 Úmrtia 1852-1867 (4630112)
  • Inv. č. 2499 Úmrtia 1868-1878 (4630112)
  • Inv. č. 2499 (pokrač.) Úmrtia 1878-1897 (4630113)
 • Trnava, Trstín, Trnava, Nádaš

   Matrika
  • Židovská obec. Trstín (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2500 Narodenia 1827-1856? (4630113)
  • Inv. č. 2501 Narodenia 1840-1880 - Narodenia 1840-1872 (4630113)
  • Inv. č. 2502 Narodenia 1881-1885 (4630113)
  • Inv. č. 2503 Narodenia 1886-1895 (4630113)
  • Inv. č. 2504 Manželstvá 1878-1885 - Úmrtia 1879-1885 - Narodenia 1840-1885 (4630113)
  • Inv. č. 2505 Narodenia 1895-1940 - Manželstvá 1895-1941 - Úmrtia 1895-1940 (4630113)
  • Inv. č. 2506 Manželstvá 1841-1885 (4630113)
  • Inv. č. 2507 Manželstvá 1886-1895 (4630113)
  • Inv. č. 2508 Úmrtia 1840-1885 (roky nie sú po poradí) (4630114)
  • Inv. č. 2509 Úmrtia 1886-1895 (4630114)
 • Myjava, Myjava, Myjava, Turá Lúka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2518 Krsty 1784-1807 - Manželstvá 1784-1820 - Úmrtia 1783-1821 (4630116)
  • Inv. č. 2519 Krsty 1807-1841 (4630116)
  • Inv. č. 2519 (pokrač.) Krsty 1840-1851 - Manželstvá 1820-1867 - Úmrtia 1822-1849 - Zoznam krstov A-Ž (1807-1851) (4640159)
  • Inv. č. 2520 Krsty 1851-1865 - Úmrtia 1849-1863 (4640159)
  • Inv. č. 2521 Krsty 1866-1876 (4640159)
  • Inv. č. 2521 (pokrač.) Krsty 1876-1877 - Manželstvá 1868-1883 - Úmrtia 1864-1881 (4640160)
  • Inv. č. 2522 Krsty 1877-1917 - Úmrtia 1882-1892 (4640160)
  • Inv. č. 2522 (pokrač.) Úmrtia 1882-1909 (4630118)
  • Inv. č. 2523 Zoznam krstov A-Ž (1784-1934) - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1902) - Zoznam úmrtí A-Ž (1783-1902) (4630118)
 • Myjava, Myjava, Myjava, Turá Lúka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2510 Krsty 1730-1762 - Manželstvá 1733-1762 - Úmrtia 1737-1760 (4630114)
  • Inv. č. 2511 Krsty 1762-1851 - Úmrtia 1760-1842 (4630114)
  • Inv. č. 2511 (pokrač.) Úmrtia 1842-1852 - Manželstvá 1762-1850 - Krsty 1851-1852 - Rôzne záznamy 1775 (4630115)
  • Inv. č. 2512 Krsty 1852-1952 - Birmovaní 1931 (4630115)
  • Inv. č. 2513 Manželstvá 1852-1951 - Úmrtia 1852-1866 (4630115)
  • Inv. č. 2514 Úmrtia 1866-1874 (4630115)
  • Inv. č. 2515 Úmrtia 1875-1886 (4630115)
  • Inv. č. 2515 (pokrač.) Úmrtia 1886-1950 (4630116)
  • Inv. č. 2516 Zoznam krstov A-Ž (1800-1952) (4630116)
  • Inv. č. 2517 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1868) (4630116)
 • Myjava, Myjava, Myjava, Turá Lúka

   Matrika
  • Židovská obec. Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2524 Narodenia 1851-1871 - Manželstvá 1853-1870 - Úmrtia 1853-1871 (4630118)
  • inv.č.2525 Narodenia 1871-1885 - Manželstvá 1872-1883 - Úmrtia 1872-1885 (4630118)
 • Skalica, Unín, Skalica, Unín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Unín (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2526 Krsty 1647-1671 (4630118)
  • Inv. č. 2526 (pokrač.) Krsty 1671-1719 - Manželstvá 1646-1718 - Úmrtia 1646-1716 (4630119)
  • Inv. č. 2527 Krsty 1757-1796 - Manželstvá 1758-1796 - Úmrtia 1757-1796 (4630119)
  • Inv. č. 2528 Krsty 1797-1805 (str. 1-63) (4630119)
  • Inv. č. 2528 (pokrač.) Krsty 1805-1852 (str. 64-602) - Zoznam krstov A-Ž (1797-1852), str. 603-658 (4630120)
  • Inv. č. 2529 Krsty 1852-1880 (str. 1-492) - Zoznam krstov A-Ž (1852-1880), str.493-521 (4630120)
  • Inv. č. 2530 Krsty 1880-1895 (4630121)
  • Inv. č. 2531 Manželstvá 1796-1852 (4630121)
  • Inv. č. 2532 Manželstvá 1852-1896 (4630121)
  • Inv. č. 2533 Úmrtia 1797-1831 (4630121)
  • Inv. č. 2533 (pokrač.) Úmrtia 1831-1852 (4630122)
  • Inv. č. 2534 Úmrtia 1852-1885 - Zoznam úmrtí A-Ž (1852-1885) (4630122)
  • Inv. č. 2535 Úmrtia 1885-1895 (4630122)
  • Inv. č. 2536 Zoznam krstov A-Ž (1758-1851) (4630122)
 • Galanta, Veľká Mača, Galanta, Veľký Mačad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Mačá (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2540 Krsty 1777-1865 - Manželstvá 1777-1867 (4630123)
  • Inv. č. 2541 Krsty 1866-1884 (4630123)
  • Inv. č. 2541 (pokrač.) Krsty 1884-1899 - Manželstvá 1868-1899 (4630124)
  • Inv. č. 2542 Úmrtia 1777-1858 (4630124)
  • Inv. č. 2543 Úmrtia 1859-1899 (4630124)
 • Dunajská Streda, Veľká Paka, Šamorín, Veľká Paka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Paka (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2544 Rôzne záznamy 1678-1933 - Rôzne záznamy 1679-1700 - Krsty, manželstvá 1710-1711 - Manželstvá 1690-1710 - Krsty, zoznam krstov 1689-1711 (4630124)
  • Inv. č. 2545 Krsty 1713-1736 (4630124)
  • Inv. č. 2545 (pokrač.) Krsty 1736-1761 - Manželstvá 1713-1760 - Úmrtia 1713-1739 - Úmrtia 1747 - Úmrtia 1750-1751 - Zoznam krstov A-Ž (1713-1761) (4630125)
  • Inv. č. 2546 Krsty 1762-1794 - Manželstvá 1762-1794 - Úmrtia 1762-1794 - Rôzne záznamy 1771-1773 (4630125)
  • Inv. č. 2547 Krsty 1795-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1795-1852) (4630125)
  • Inv. č. 2548 Krsty 1853-1870 (4630125)
  • Inv. č. 2548 (pokrač.) Krsty 1870-1885 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1853-1885 (4640918)
  • Inv. č. 2549 Krsty 1884-1896 - Manželstvá 1885-1898 - Úmrtia 1885-1896 (4640918)
  • Inv. č. 2550 Manželstvá, zoznam manželstiev 1795-1852 - Úmrtia 1795-1844 - Zoznam úmrtí 1795-1853 - Rôzne záznamy 1668-1934 - Birmovaní 1802-1821 (4640918)
 • Dunajská Streda, Veľké Blahovo, Dunajská Streda, Veľký Aboň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Blahovo (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2551 Krsty 1761-1783 - Manželstvá 1761-1775 (4640918)
  • Inv. č. 2551 (pokrač.) Krsty 1761-1783 - Manželstvá 1761-1783 - Úmrtia 1761-1783 - Rôzne záznamy 1775-1796 (4630143)
  • Inv. č. 2552 Krsty 1784-1825 - Zoznam krstov A-Ž (1784-1825) - Manželstvá 1784-1825 - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1825) - Úmrtia 1784-1825 - Zoznam úmrtí A-Ž (1784-1825) (4630143)
  • Inv. č. 2553 Krsty 1826-1866 - Manželstvá 1826-1866 - Úmrtia 1826-1830 (4630143)
  • Inv. č. 2553 (pokrač.) Úmrtia 1830-1866 (4630126)
  • Inv. č. 2554 Krsty 1867-1900 - Manželstvá 1867-1900 - Úmrtia 1867-1900 (4630126)
 • Trnava, Brestovany, Trnava, Veľké Brestovany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brestovany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2555 Krsty 1711-1752 - Manželstvá 1716-1757 (4630126)
  • Inv. č. 2555 (pokrač.) Manželstvá 1757-1766 - Úmrtia 1712-1766 - Rôzne záznamy 1717-1754 (4630127)
  • Inv. č. 2556 Krsty 1766-1829 - Manželstvá 1766-1829 - Úmrtia 1766-1829 (4630127)
  • Inv. č. 2557 Krsty 1830-1843 - Manželstvá 1830-1843 - Úmrtia 1830-1843 (4630127)
  • Inv. č. 2558 Krsty 1843-1852 - Manželstvá 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 (4630127)
  • Inv. č. 2559 Krsty 1852-1866 (4630127)
  • Inv. č. 2559 (pokrač.) Krsty 1866-1874 (4630128)
  • Inv. č. 2560 Krsty 1875-1895 (4630128)
  • Inv. č. 2561 Manželstvá 1852-1890 (4630128)
  • Inv. č. 2562 Manželstvá 1891-1897 (4630128)
  • Inv. č. 2563 Úmrtia 1852-1876 (4630128)
  • Inv. č. 2564 Úmrtia 1877-1900 (4630128)
  • Inv. č. 2564 (pokrač.) Úmrtia 1900-1907 (4630129)
  • Inv. č. 2565 Zoznam krstov A-Ž (1808-1853) (4630129)
 • Piešťany, Veľké Kostoľany, Piešťany, Veľké Kostolany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Kostolany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2566 Krsty 1721-1758 - Manželstvá 1721-1758 - Úmrtia 1721-1757 (4630129)
  • Inv. č. 2567 Krsty 1757-1777 (4630129)
  • Inv. č. 2567 (pokrač.) Krsty 1777-1782 - Manželstvá 1757-1812 - Úmrtia 1757-1812 (4630130)
  • Inv. č. 2568 Krsty 1783-1811 (4630130)
  • Inv. č. 2569 Krsty, úmrtí 1812-1827 - Birmovaní 1822-1836 - Manželstvá 1812-1826 (4630130)
  • Inv. č. 2569 (pokrač.) Manželstvá 1826-1827 - Úmrtia 1812-1827 (4630131)
  • Inv. č. 2570 Krsty 1828-1852 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1876 - Konvertiti 1883 - Birmovaní 1889 - Konvertiti 1868-1868 (4630131)
  • Inv. č. 2571 Krsty 1853-1866 (4630131)
  • Inv. č. 2572 Krsty 1867-1871 (4630131)
  • Inv. č. 2572 (pokrač.) Krsty 1871-1889 (4630132)
  • Inv. č. 2573 Krsty 1889-1903 (4630132)
  • Inv. č. 2573 (pokrač.) Krsty 1903-1909 (4630133)
  • Inv. č. 2574 Manželstvá 1828-1852 (4630133)
  • Inv. č. 2575 Manželstvá 1853-1888 (4630133)
  • Inv. č. 2576 Manželstvá 1888-1945 (4630133)
  • Inv. č. 2577 Úmrtia 1828-1832 (4630133)
  • Inv. č. 2577 (pokrač.) Úmrtia 1832-1852 (4630134)
  • nv. č. 2578 Úmrtia 1853-1871 (4630134)
  • Inv. č. 2579 Úmrtia 1871-1888 (4630134)
  • Inv. č. 2579 (pokrač.) Úmrtia 1888-1900 (4630135)
  • Inv. č. 2580 Zoznam úmrtí 1831-1951 (4630135)
  • Inv. č. 2580a Zoznam krstov A-Ž (1822-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1830) - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1830) (4630135)
  • Inv. č. 2581 Zoznam krsty 1831-1929 (4630135)
 • Piešťany, Veľké Kostoľany, Piešťany, Veľké Kostolany

   Matrika
  • Židovská obec. Veľké Kostolany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2582 Narodenia 1850-1873 - Manželstvá 1850-1873 - Úmrtia 1850-1873 (4630135)
  • inv.č.2583 Narodenia 1850-1895 - Manželstvá 1884-1888 - Manželstvá 1893 - Úmrtia 1884-1895 (4946454)
  • inv.č.2583 Narodenia 1850-1895 - Úmrtia 1895 - Narodenia, manželstva, úmrtia 1884-1889 (4629410)
 • Pezinok, Šenkvice, Modra, Veľké Šenkvice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šenkvice (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2601 Krsty 1686-1751 - Birmovaní 1750 - Manželstvá 1687-1751 - Úmrtia 1687-1751 (4629405)
  • Inv. č. 2602 Krsty 1752-1795 - Manželstvá 1752-1795 (4629405)
  • Inv. č. 2602 (pokrač.) Úmrtia 1752-1795 - Rôzne záznamy 1728-1772 (4629406)
  • Inv. č. 2603 Krsty 1798-1850 - Manželstvá 1796-1852 - Birmovaní 1857-1860 - Úmrtia 1796-1852 - Krsty 1875-1877 (vojenské) - Manželstvá 1875-1877 (vojenské) (4629406)
  • Inv. č. 2604 Krsty 1851-1868 (4629406)
  • Inv. č. 2604 (pokrač.) Krsty 1868-1875 (4630139)
  • Inv. č. 2605 Krsty 1875-1883 - Konvertiti 1920 (4630139)
  • Inv. č. 2606 Manželstvá 1852-1883 (4630139)
  • Inv. č. 2607 Úmrtia 1852-1883 (4630139)
 • Trnava, Šúrovce, Trnava, Veľké Šúrovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šúrovce (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2608 Krsty 1723-1768 - Manželstvá 1723-1768 - Úmrtia 1723-1768 - Rôzne záznamy 1753-1756 - Krsty 1723-1725 (4630139)
  • Inv. č. 2609 Krsty 1768-1776 (4630139)
  • Inv. č. 2609 (pokrač.) Krsty 1776-1822 - Manželstvá 1768-1822 - Úmrtia 1768-1822 (4630140)
  • Inv. č. 2610 Krsty 1823-1851 - Manželstvá 1823-1852 - Úmrtia 1823-1839 (4630140)
  • Inv. č. 2610 (pokrač.) Úmrtia 1839-1851 (4630141)
  • Inv. č. 2611 Krsty 1852-1888 (4630141)
  • Inv. č. 2612 Krsty 1888-1893 (4630141)
  • Inv. č. 2612 (pokrač.) Krsty 1893-1895 (4630142)
  • Inv. č. 2613 Manželstvá 1852-1895 - Úmrtia 1698-1709 - Krsty 1709-1719 (4630142)
  • Inv. č. 2614 Úmrtia 1852-1888 (4630142)
  • Inv. č. 2614 (pokrač.) Úmrtia 1889-1896 (4629408)
  • Inv. č. 2615 Zoznam krstov A-Ž (1852-1888) - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1950) - Zoznam úmrtí A-Ž (1852-1896) (4629408)
 • Galanta, Veľké Úľany, Galanta, Veľký Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Úľany (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2616 Krsty 1752-1821 - Manželstvá 1789-1821 - Birmovaní 1797 - Úmrtia 1755-1821 - Konvertiti 1828-1858 (4629408)
  • Inv. č. 2617 Krsty 1822-1864 - Manželstvá 1822-1864 - Úmrtia 1822-1864 (4630144)
  • Inv. č. 2618 Krsty 1865-1879 - Manželstvá 1865-1879 - Zoznam manželstiev A-Ž (1865-1936) - Úmrtia 1865-1866 (4630144)
  • Inv. č. 2618 (pokrač.) Úmrtia 1866-1879 (4630145)
  • Inv. č. 2619 Krsty 1880-1895 (4630145)
  • Inv. č. 2620 Manželstvá 1880-1896 - Úmrtia 1880-1895 (4630145)
 • Senec, Veľký Biel, Galanta, Maďarský Bél

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Biel (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2621 Krsty 1729-1751 - Úmrtia 1730-1738 - Úmrtia 1750-1751 - Manželstvá 1730-1751 (4630145)
  • Inv. č. 2622 Krsty 1751-1851 - Konvertiti 1816-1869 (4630146)
  • Inv. č. 2623 Krsty 1852-1866 (4630146)
  • Inv. č. 2623 (pokrač.) Krsty 1866-1893 - Krsty 1843-1869 (4630147)
  • Inv. č. 2624 Krsty 1893-1919 (4630147)
  • Inv. č. 2625 Manželstvá 1752-1796 (4630147)
  • Inv. č. 2625 (pokrač.) Manželstvá 1796-1852 (4630148)
  • Inv. č. 2626 Manželstvá 1853-1902 (4630148)
  • Inv. č. 2627 Úmrtia 1752-1852 - Birmovaní 1877 - Birmovaní 1885 - Birmovaní 1901 - Birmovaní 1908 (4630148)
  • Inv. č. 2628 Úmrtia 1853-1861 (4630148)
  • Inv. č. 2628 (pokrač.) Úmrtia 1861-1873 - Rôzne záznamy ? (4630149)
  • Inv. č. 2629 Úmrtia 1874-1902 (4630149)
  • Inv. č. 2630 Zoznam krstov A-Ž (1751-1937) (4630149)
  • Inv. č. 2631 Zoznam úmrtí A-Ž (1853-1910) (4630149)
 • Galanta, Veľký Grob, Modra, Nemecký Grob

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Grob (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2632 Krsty 1786-1793 (4630149)
  • Inv. č. 2632 (pokrač.) Krsty 1793-1818 (4630154)
  • Inv. č. 2633 Krsty 1819-1836 (4630154)
  • Inv. č. 2634 Krsty 1837-1888 (4630154)
  • Inv. č. 2635 Krsty 1889-1895 - Manželstvá 1889-1896 - Úmrtia 1889-1895 (4630154)
  • Inv. č. 2636 Manželstvá 1787-1864 (4630154)
  • Inv. č. 2637 Manželstvá 1865-1888 (4630150)
  • Inv. č. 2638 Úmrtia 1786-1831 - Rôzne záznamy 1826-1827 (4630150)
  • Inv. č. 2639 Úmrtia 1832-1888 (4630150)
 • Dunajská Streda, Lehnice, Šamorín, Veľký Lég

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lehnice (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2640 Krsty 1787-1860 - Birmovaní 1820-1851 - Konvertiti 1836-1851 - Úmrtia 1788-1801 (4630150)
  • Inv. č. 2640 (pokrač.) Úmrtia 1799-1860 - Rôzne záznamy 1817-1819 - Manželstvá 1788-1860 - Birmovaní 1861-1878 - Rôzne záznamy 1781-1831 (4629407)
  • Inv. č. 2641 Krsty 1861-1900 - Úmrtia 1861-1885 (4629407)
  • Inv. č. 2641 (pokrač.) Úmrtia 1885-1907 - Manželstvá 1861-1907 (4630151)
 • Piešťany, Veselé, Piešťany, Veselé

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veselé (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2642 Krsty 1707-1729 - Úmrtia 1712-1731 - Krsty 1731 - Manželstvá 1711-1731 - Konvertiti 1707-1722 - Krsty 1729-1731 (4630151)
  • Inv. č. 2643 Krsty 1732-1808 - Manželstvá 1732-1785 (4630151)
  • Inv. č. 2643 (pokrač.) Manželstvá 1784-1825 - Krsty 1808-1878 - Konvertiti 1732-1786 - Úmrtia 1732-1825 - Konvertiti 1792-1820 - Rôzne záznamy 1747-1781 (4630152)
  • Inv. č. 2644 Krsty 1825-1880 (4630152)
  • Inv. č. 2645 Krsty 1881-1893 (4630152)
  • Inv. č. 2645 (pokrač.) Krsty 1893-1904 (4630153)
  • Inv. č. 2646 Manželstvá 1825-1887 - Úmrtia 1825-1869 - Rôzne záznamy 1827-1835 - Krsty 1837 - Konvertiti 1889-1903 - Manželstvá 1887 (4630153)
  • Inv. č. 2647 Manželstvá 1888-1941 (4630153)
  • Inv. č. 2648 Úmrtia 1870-1898 (4630153)
  • Inv. č. 2648 (pokrač.) Úmrtia 1897-1906 (4630155)
 • Pezinok, Viničné, Modra, Švajnsbach

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Viničné (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2649 Krsty 1725-1752 (4630155)
  • Inv. č. 2650 Krsty 1752-1811 - Konvertiti 1778-1800 (4630155)
  • Inv. č. 2651 Krsty 1812-1887 (4630155)
  • Inv. č. 2652 Krsty 1888-1896 (4630155)
  • Inv. č. 2653 Manželstvá 1725-1745 (4630155)
  • Inv. č. 2653 (pokrač.) Manželstvá 1745-1832 (4630156)
  • Inv. č. 2654 Manželstvá 1833-1897 (4630156)
  • Inv. č. 2655 Konvertiti 1735-1843 - Úmrtia 1725-1832 - Rôzne záznamy 1844-1855 (4630156)
  • Inv. č. 2656 Úmrtia 1833-1887 (4630156)
  • Inv. č. 2657 Úmrtia 1888-1896 (4630156)
  • Inv. č. 2658 Zoznam krstov A-Ž (1725-1951) (4630156)
  • Inv. č. 2659 Zoznam manželstiev A-Ž (1725-1951) (4630157)
  • Inv. č. 2660 Zoznam úmrtí A-Ž (1725-1951) (4630157)
 • Pezinok, Vištuk, Modra, Vištuk

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vištuk (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2661 Zoznam farárov 1640-1869 - Rôzne záznamy 1679-1790 - Krsty 1758-1852 - Rôzne záznamy 1790-1842 - Manželstvá 1766-1852 - Rôzne záznamy 1886-1927 - Úmrtia 1766-1831 - Rôzne záznamy 1797-1839 - Úmrtia 1831-1833 - Spovede 1777-1853 - Rôzne záznamy 1797-1839 (4630157)
  • Inv. č. 2662 Krsty 1852-1856 (4630157)
  • Inv. č. 2662 (pokrač.) Krsty 1856-1862 - Manželstvá 1852-1874 - Úmrtia 1852-1862 (4630158)
  • Inv. č. 2663 Krsty 1863-1878 - Úmrtia 1863-1878 (4630158)
  • Inv. č. 2664 Krsty 1879-1909 (4630158)
  • Inv. č. 2665 Manželstvá 1875-1916 (4630158)
  • Inv. č. 2666 Krsty 1796-1817 - Birmovaní 1831-1922 (4630158)
  • Inv. č. 2666 (pokrač.) Birmovaní 1929-1947 (4630159)
  • Inv. č. 2667 Úmrtia 1879-1935 (4630159)
 • Dunajská Streda, Vojka nad Dunajom, Šamorín, Vajka nad Dunajom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vojka nad Dunajom (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2686 Krsty 1673-1698 (4630164)
  • Inv. č. 2686 (pokrač.) Krsty 1693-1712 - Manželstvá 1688-1693 - Manželstvá 1699-1703 (4630165)
  • Inv. č. 2687 Krsty 1712-1729 - Úmrtia 1716-1737 - Manželstvá 1712-1734 (4630165)
  • Inv. č. 2688 Krsty 1730-1746 - Manželstvá 1734-1747 - Úmrtia 1737-1746 (4630165)
  • Inv. č. 2689 Krsty 1746-1759 (4630165)
  • Inv. č. 2689 (pokrač.) Krsty 1759-1778 - Manželstvá 1755-1788 - Úmrtia 1755-1788 (4630332)
  • Inv. č. 2690 Krsty 1779-1851 - Birmovaní 1836 - Konvertiti 1788-1867 - Zoznam krstov 1887-1895 (4630332)
  • Inv. č. 2691 Krsty 1852-1860 (4630332)
  • Inv. č. 2691 (pokrač.) Krsty 1860-1886 - Zoznam krstov A-Ž (1852-1888) (4629386)
  • Inv. č. 2692 Krsty 1887-1906 - Zoznam krstov 1887 - Zoznam krstov A-Ž (1779-1852) (4629387)
  • Inv. č. 2693 Manželstvá 1788-1906 - Zoznam manželstiev A-Ž (1788-1900) (4629387)
  • Inv. č. 2694 Úmrtia 1788-1833 (4629387)
  • Inv. č. 2694 (pokrač.) Úmrtia 1833-1854 (4629388)
  • Inv. č. 2695 Úmrtia 1855-1875 (4629388)
  • Inv. č. 2696 Úmrtia 1876-1903 - Zoznam úmrtí? A-Ž (1876-1903) (4629388)
 • Dunajská Streda, Štvrtok na Ostrove, Šamorín, Štvrtok na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štvrtok na Ostrove (Dunajská Streda)
  • Inv. č. 2318 Krsty 1729-1771 - Manželstvá 1721-1771 - Úmrtia 1722-1765 (4629814)
  • Inv. č. 2319 Krsty 1772-1852 - Manželstvá 1772-1833 (4629814)
  • Inv. č. 2319 (pokrač.) Manželstvá 1832-1852 - Birmovaní 1827-1836 - Úmrtia 1772-1852 (4629815)
  • Inv. č. 2320 Krsty 1853-1872 (4629815)
  • Inv. č. 2321 Krsty 1872-1887 (4629815)
  • Inv. č. 2322 Krsty 1887-1901 (4629815)
  • Inv. č. 2322 (pokrač.) Krsty 1900-1925 (4630099)
  • Inv. č. 2323 Manželstvá 1853-1897 (4630099)
  • Inv. č. 2324 Úmrtia 1853-1879 (4630099)
  • Inv. č. 2325 Úmrtia 1880-1898 (4630099)
 • Trnava, Buková, Trnava, Biksard

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Biksard (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 429 Krsty 1787-1846 - Zoznam krstov A-Ž (1787-1846) (4528526)
  • Inv. č. 430 Krsty 1847-1854 - Birmovaní 1871-1931 (4528527)
  • Inv. č. 431 Krsty 1855-1895 (4528527)
  • Inv. č. 432 Manželstvá 1787-1852 - Zoznam manželstiev 1821-1842 - Úmrtia 1787-1854 (4528527)
  • Inv. č. 433 Manželstvá 1853-1900 (4528527)
  • Inv. č. 434 Úmrtia 1854-1888 (4528527)
  • Inv. č. 435 Úmrtia 1889-1895 (4528527)
 • Dunajská Streda, Zlaté Klasy, Šamorín, Veľký Mager

   Matrika
  • Židovská obec. Zlaté Klasy (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1861 Narodenia 1848-1895 - Manželstvá 1848-1895 - Úmrtia 1848-1895 (4628611)
  • Inv. č. 1862 Narodenia 1886-1946 (4628611)
 • Piešťany, Chtelnica, Piešťany, Chtelnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chtelnica (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1031 Krsty, manželstvá, úmrtia 1695-1718 (4538721)
  • Inv. č. 1032 Krsty 1718-1757 - Manželstvá 1718-1761 - Úmrtia 1718-1749 (4538721)
  • Inv. č. 1032 (pokrač.) Úmrtia 1748-1783 (4538722)
  • Inv. č. 1033 Krsty 1758-1852 - Konvertiti 1837-1849 (4538722)
  • Inv. č. 1034 Krsty, manželstvá, úmrtia 1852-1862 (4538722)
  • Inv. č. 1035 Krsty 1863-1866 (4538722)
  • Inv. č. 1035 (pokrač.) Krsty 1866-1896 (4538723)
  • Inv. č. 1036 Manželstvá 1762-1852 (4538723)
  • Inv. č. 1037 Manželstvá 1863-1900 (4538723)
  • Inv. č. 1038 Úmrtia 1784-1852 (4538723)
  • Inv. č. 1039 Úmrtia 1863-1871 (4538723)
  • Inv. č. 1039 (pokrač.) Úmrtia 1871-1896 (4538720)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1 Krsty 1601-1614 (4948597)
  • Inv. č. 2 Krsty 1615-1628 (4948597)
  • Inv. č. 3 Krsty 1637-1644 (4948597)
  • Inv. č. 4 Krsty 1646-1651 (4948597)
  • Inv. č. 4 (pokrač.) Krsty 1651-1665 (4948598)
  • Inv. č. 5 Krsty 1665-1676 - Birmovaní 1670 (4948598)
  • Inv. č. 6 Krsty 1676-1680 (4948599)
  • Inv. č. 7 Krsty 1680-1686 - Birmovaní 1686 (4948599)
  • Inv. č. 8 Krsty 1697-1698 (4948599)
  • Inv. č. 8 (pokrač.) Krsty 1698-1705 (4948600)
  • Inv. č. 9 Krsty 1706-1709 (4948600)
  • Inv. č. 9 (pokrač.) Krsty 1709-1713 (4948601)
  • Inv. č. 10 Krsty 1714-1720 (4948601)
  • Inv. č. 10 (pokrač.) Krsty 1720-1722 (4948602)
  • Inv. č. 11 Krsty 1722-1731 (4948602)
  • Inv. č. 12 Krsty 1731-1738 (4948603)
  • Inv. č. 13 Krsty 1738-1740 (4948603)
  • Inv. č. 13 (pokrač.) Krsty 1740-1745 (4948604)
  • Inv. č. 14 Krsty 1745-1747 (4948604)
  • Inv. č. 14 (pokrač.) Krsty 1747-1750 (4948605)
  • Inv. č. 15 Krsty 1750-1754 (4948605)
  • Inv. č. 15 (pokrač.) Krsty 1754-1756 (4948606)
  • Inv. č. 16 Krsty 1756-1761 (4948606)
  • Inv. č. 16 (pokrač.) Krsty 1761-1763 (4948607)
  • Inv. č. 17 Krsty 1763-1768 (4948607)
  • Inv. č. 17 (pokrač.) Krsty 1768-1769 (4948608)
  • Inv. č. 18 Krsty 1769-1775 (4948608)
  • Inv. č. 19 Krsty 1776-1777 (4948608)
  • Inv. č. 19 (pokrač.) Krsty 1777-1779 (4948609)
  • Inv. č. 20 Krsty 1779-1783 (4948609)
  • Inv. č. 20 (pokrač.) Krsty 1783 (4948610)
  • Inv. č. 21 Krsty 1783-1788 (4948610)
  • Inv. č. 22 Krsty 1789-1791 (4948610)
  • Inv. č. 22 (pokrač.) Krsty 1791-1792 (4948615)
  • Inv. č. 23 Krsty 1793 (4948615)
  • Inv. č. 24 Krsty 1794-1797 (4948615)
  • Inv. č. 25 Krsty 1798-1803 (4948634)
  • Inv. č. 26 Krsty 1804-1809 (4948634)
  • Inv. č. 27 Krsty 1810-1816 (4948611)
  • Inv. č. 28 Krsty 1817-1822 (4948611)
  • Inv. č. 29 Krsty 1823-1827 (4948612)
  • Inv. č. 30 Krsty 1828-1831 (4948612)
  • Inv. č. 31 Krsty 1832-1834 (4948612)
  • Inv. č. 31 (pokrač.) Krsty 1834-1835 (4948633)
  • Inv. č. 32 Krsty 1836-1838 (4948633)
  • Inv. č. 33 Krsty 1839-1842 (4948633)
  • Inv. č. 34 Krsty 1843-1847 (4948633)
  • Inv. č. 35 Krsty 1848-1851 (4948613)
  • Inv. č. 36 Krsty (prílohy) 1851-1852 - Manželstvá (prílohy) 1851-1852 - Úmrtia (prílohy) 1851-1852 (4948613)
  • Inv. č. 37 Krsty 1852-1855 (4948613)
  • Inv. č. 37 (pokrač.) Krsty 1855 (4948632)
  • Inv. č. 38 Krsty 1856-1857 (4948632)
  • Inv. č. 39 Krsty 1858-1859 (4948632)
  • Inv. č. 40 Krsty 1860 (4948632)
  • Inv. č. 40 (pokrač.) Krsty 1860-1862 (4948614)
  • Inv. č. 41 Krsty 1863-1865 (4948614)
  • Inv. č. 41 (pokrač.) Krsty 1865 (4948631)
  • Inv. č. 42 Krsty 1866-1868 (4948631)
  • Inv. č. 43 Krsty 1869-1871 (4948631)
  • Inv. č. 44 Krsty 1872-1874 (4948630)
  • Inv. č. 45 Krsty 1875-1876 (4948630)
  • Inv. č. 45 (pokrač.) Krsty 1877 (4948627)
  • Inv. č. 46 Krsty 1878-1880 (4948627)
  • Inv. č. 47 Krsty 1881-1883 (4948627)
  • Inv. č. 47 (pokrač.) Krsty 1883 (4948728)
  • Inv. č. 48 Krsty 1884-1886 (4948728)
  • Inv. č. 49 Krsty 1887-1889 (4948728)
  • Inv. č. 50 Krsty 1890-1891 (4948728)
  • Inv. č. 50 (pokrač.) Krsty 1891-1892 (4948628)
  • Inv. č. 51 Krsty 1893-1895 (4948628)
  • Inv. č. 52 Manželstvá 1601-1628 - Manželstvá 1636-1645 (4948628)
  • Inv. č. 53 Manželstvá 1652-1671 (4948628)
  • Inv. č. 53 (pokrač.) Manželstvá 1671-1674 (4948616)
  • Inv. č. 54 Manželstvá 1674-1703 (4948616)
  • Inv. č. 55 Manželstvá 1704-1724 (4948617)
  • Inv. č. 56 Manželstvá 1725-1730 (4948617)
  • Inv. č. 56 (pokrač.) Manželstvá 1730-1744 (4948618)
  • Inv. č. 57 Manželstvá 1744-1753 (4948618)
  • Inv. č. 57 (pokrač.) Manželstvá 1753-1761 (4948619)
  • Inv. č. 58 Manželstvá 1762-1779 (4948619)
  • Inv. č. 58 (pokrač.) Manželstvá 1779-1793 (4948620)
  • Inv. č. 59 Manželstvá 1794-1809 (4948620)
  • Inv. č. 60 Manželstvá 1810-1816 (4948620)
  • Inv. č. 60 (pokrač.) Manželstvá 1816-1829 (4948621)
  • Inv. č. 61 Manželstvá 1830-1842 (4948621)
  • Inv. č. 62 Manželstvá 1843-1851 (4948621)
  • Inv. č. 63 Manželstvá 1852-1853 (4948621)
  • Inv. č. 63 (pokrač.) Manželstvá 1853-1856 (4948629)
  • Inv. č. 64 Manželstvá 1857 (4948629)
  • Inv. č. 65 Manželstvá 1858 (4948629)
  • Inv. č. 66 Manželstvá 1859 (4948629)
  • Inv. č. 67 Manželstvá 1863-1864 (4948629)
  • Inv. č. 67 (pokrač.) Manželstvá 1864-1865 (4948622)
  • Inv. č. 68 Manželstvá 1866-1868 (4948623)
  • Inv. č. 69 Manželstvá 1869-1871 (4948623)
  • Inv. č. 70 Manželstvá 1872-1874 (4948623)
  • Inv. č. 71 Manželstvá 1875 (4948623)
  • Inv. č. 71 (pokrač.) Manželstvá 1875-1877 (4948624)
  • Inv. č. 72 Manželstvá 1878-1881 (4948624)
  • Inv. č. 73 Manželstvá 1882-1886 (4948624)
  • Inv. č. 74 Manželstvá 1887-1890 (4948625)
  • Inv. č. 75 Manželstvá 1891-1894 (4948625)
  • Inv. č. 76 Manželstvá 1895 (4948625)
  • Inv. č. 77 Úmrtia 1719-1724 (4948625)
  • Inv. č. 77 (pokrač.) Úmrtia 1724-1733 (4948626)
  • Inv. č. 78 Úmrtia 1731-1734 (4948626)
  • Inv. č. 79 Úmrtia 1734-1740 (4948626)
  • Inv. č. 79 (pokrač.) Úmrtia 1740-1746 (4948635)
  • Inv. č. 80 Úmrtia 1747-1753 (4948635)
  • Inv. č. 81 Úmrtia 1754-1756 (4948635)
  • Inv. č. 81 (pokrač.) Úmrtia 1756-1761 (4948636)
  • Inv. č. 81 (pokrač.) Úmrtia 1761-1763 (4948637)
  • Inv. č. 82 Úmrtia 1763-1783 (4948637)
  • Inv. č. 83 Úmrtia 1784-1790 (4948637)
  • Inv. č. 83 (pokrač.) Úmrtia 1790-1795 (4948638)
  • Inv. č. 84 Úmrtia 1796-1805 (4948638)
  • Inv. č. 85 Úmrtia 1806-1809 (4948638)
  • Inv. č. 85 (pokrač.) Úmrtia 1809-1811 (4948639)
  • Inv. č. 86 Úmrtia 1812-1818 (4948639)
  • Inv. č. 87 Úmrtia 1819-1821 (4948639)
  • Inv. č. 87 (pokrač.) Úmrtia 1821-1829 (4948640)
  • Inv. č. 88 Úmrtia 1830-1832 (4948640)
  • Inv. č. 88 (pokrač.) Úmrtia 1832-1835 (4948641)
  • Inv. č. 89 Úmrtia 1836-1842 (4948641)
  • Inv. č. 90 Úmrtia 1843-1847 (4948642)
  • Inv. č. 91 Úmrtia 1848-1851 (4948642)
  • Inv. č. 92 Úmrtia 1852-1853 (4948642)
  • Inv. č. 92 (pokrač.) Úmrtia 1853-1855 (4948643)
  • Inv. č. 93 Úmrtia 1856-1857 (4948643)
  • Inv. č. 94 Úmrtia 1858 (4948643)
  • Inv. č. 95 Úmrtia 1859 (4948644)
  • Inv. č. 96 Úmrtia 1860-1862 (4948644)
  • Inv. č. 97 Úmrtia 1863-1864 (4948644)
  • Inv. č. 97 (pokrač.) Úmrtia 1864-1865 (4948645)
  • Inv. č. 98 Úmrtia 1865-1868 (4948645)
  • Inv. č. 99 Úmrtia 1869 (4948645)
  • Inv. č. 99 (pokrač.) Úmrtia 1869-1871 (4948646)
  • Inv. č. 100 Úmrtia 1872-1874 (4948646)
  • Inv. č. 100 (pokrač.) Úmrtia 1874 (4948647)
  • Inv. č. 101 Úmrtia 1875-1877 (4948647)
  • Inv. č. 102 Úmrtia 1878-1879 (4948647)
  • Inv. č. 102 (pokrač.) Úmrtia 1879-1880 (4948648)
  • Inv. č. 103 Úmrtia 1881-1883 (4948648)
  • Inv. č. 104 Úmrtia 1884-1885 (4948648)
  • Inv. č. 104 (pokrač.) Úmrtia 1885-1886 (4948649)
  • Inv. č. 105 Úmrtia 1887-1889 (4948649)
  • Inv. č. 106 Úmrtia 1890-1892 (4948649)
  • Inv. č. 107 Úmrtia 1893-1895 (4948650)
  • Inv. č. 108 Zoznam krstov A-Ž (1801-1842) (4948650)
  • Inv. č. 110 Zoznam krstov A-M (1843-1861) (4948650)
  • Inv. č. 110 (pokrač.) Zoznam krstov M-Ž (1843-1861) (4948652)
  • Inv. č. 111 Zoznam krstov A-Ž (1862-1879) (4948652)
  • Inv. č. 112 Zoznam krstov A-Ž (1880-1893) (4948652)
  • Inv. č. 113 Zoznam krstov A-Ž (1894-1912) (4948652)
  • Inv. č. 114 Zoznam manželstiev A-Ž (1849-1909) (4948652)
  • Inv. č. 202 Manželstvá 1860 (druhopis) (4948653)
  • Inv. č. 203 Manželstvá 1861 (druhopis) (4948653)
  • Inv. č. 204 Manželstvá 1862 (druhopis) (4948653)
 • Bratislava, Bratislava, Šamorín, Duna-Csún

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 504 Krsty 1699-1725 (4948676)
  • Inv. č. 505 Krsty 1730-1775 - Úmrtia 1730-1775 (4948676)
  • Inv. č. 506 Krsty 1776-1826 - Zoznam krstov A-Ž (1776-1826) - Manželstvá 1776-1826 - Úmrtia 1776-1826 - Zoznam úmrtí A-Ž (1776-1826) (4948676)
  • Inv. č. 507 Krsty 1826-1843 (4948676)
  • Inv. č. 507 (pokrač.) Krsty 1843-1872 (4948689)
  • Inv. č. 508 Krsty 1873-1895 (4948689)
  • Inv. č. 509 Úmrtia 1704-1729 - Manželstvá 1704-1765 (4948689)
  • Inv. č. 510 Manželstvá 1827-1898 (4948689)
  • Inv. č. 511 Úmrtia 1826-1872 - Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1872) (4948689)
  • Inv. č. 512 Úmrtia 1873-1895 (4948689)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Devín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 513 Krsty 1704-1726 (4948689)
  • Inv. č. 513 (pokrač.) Krsty 1726-1748 - Manželstvá 1702-1771 - Úmrtia 1701-1740 (4948677)
  • Inv. č. 514 Krsty 1748-1787 (4948677)
  • Inv. č. 514 (pokrač.) Krsty 1787-1790 (4948678)
  • Inv. č. 515 Krsty 1790-1852 - Úmrtia 1790-1852 - Birmovaní 1866 (4948678)
  • Inv. č. 516 Krsty 1853-1864 (4948678)
  • Inv. č. 516 (pokrač.) Krsty 1864-1870 (4948679)
  • Inv. č. 517 Krsty 1871-1897 (4948679)
  • Inv. č. 518 Uzavreté manželstvá 1771-1852 (4948679)
  • Inv. č. 519 Uzavreté manželstvá 1853-1900 (4948679)
  • Inv. č. 520 Úmrtia 1740-1756 (4948679)
  • Inv. č. 520 (pokrač.) Úmrtia 1756-1807 (4948680)
  • Inv. č. 521 Úmrtia 1852-1873 (4948680)
  • Inv. č. 522 Úmrtia 1874-1907 (4948680)
  • Inv. č. 522 (pokrač.) Úmrtia 1907-1911 (4948681)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Devínska Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 523 Krsty 1713-1750 - Rôzne záznamy ? - Úmrtia 1713-1751 - Manželstvá 1713-1750 (4948681)
  • Inv. č. 524 Krsty 1751-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1751-1852) (4948681)
  • Inv. č. 525 Krsty 1852-1874 (4948682)
  • Inv. č. 526 Krsty 1875-1893 (4948682)
  • Inv. č. 527 Krsty 1893-1906 (4948682)
  • Inv. č. 527 (pokrač.) Krsty 1906-1910 (4948693)
  • Inv. č. 528 Manželstvá 1751-1852 - Rôzne záznamy 1752-1762? - Zoznam manželstiev A-Ž (1751-1852) (nedokonečné) (4948693)
  • Inv. č. 529 Manželstvá 1852-1900 (4948693)
  • Inv. č. 530 Úmrtia 1751-1852 (4948693)
  • Inv. č. 531 Úmrtia 1852-1874 (4948683)
  • Inv. č. 532 Úmrtia 1875-1898 (4948683)
 • Michalovce, Dúbravka, Michalovce, Dúbravka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dúbravka (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 533 Krsty 1807-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1807-1852) - Manželstvá 1807-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1807-1852) - Úmrtia 1807-1835 (4948683)
  • Inv. č. 533 (pokrač.) Úmrtia 1835-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1807-1852) - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1843 - Birmovaní 1864 (4948694)
  • Inv. č. 534 Krsty 1851-1875 - Manželstvá 1852-1911 - Úmrtia 1852-1875 (4948694)
  • Inv. č. 535 Krsty 1876-1896 - Úmrtia 1876-1901 (4948694)
 • Bratislava, Bratislava, Šamorín, Horvát-Járfalu

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 536 Krsty 1779-1869 (4948684)
  • Inv. č. 537 Krsty 1869-1895 (4948684)
  • Inv. č. 538 Manželstvá 1779-1866 (4948684)
  • Inv. č. 539 Manželstvá 1865?-1895 (4948684)
  • Inv. č. 540 Úmrtia 1779-1888 (4948684)
  • Inv. č. 541 Úmrtia 1889-1898 (4948684)
 • Myjava, Košariská, Myjava, Košariská-Priepasné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Košariská (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1180 Krsty 1871-1952 (vidieť všeobecnú poznámku) - Konvertiti 1869-1948 (4628557)
  • Inv. č. 1181 Manželstvá 1871-1951 (vidieť všeobecnú poznámku) (4628557)
  • Inv. č. 1182 Úmrtia 1871-1951 (4628558)
 • Dunajská Streda, Kostolné Kračany, Dunajská Streda, Kostolné Korčany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolné Kračany (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1170 Krsty 1729-1790 - Historické záznamy 1738-1818 - Zoznam krstov A-Ž (1729-1790) (4628554)
  • Inv. č. 1171 Krsty 1791-1876 - Zoznam krstov A-Ž (1791-1876) (4628554)
  • Inv. č. 1172 Krsty 1876-1890 (4628554)
  • Inv. č. 1172 (pokrač.) Krsty 1890-1913 (4628555)
  • Inv. č. 1173 Manželstvá 1729-1790 - Zoznam manželstiev A-Ž (1729-1790) - Zoznam úmrtí N-Ž (1729-1790) (4628555)
  • Inv. č. 1174 Manželstvá 1791-1935 - Birmovaní 1812-1895 (roki nejsú v poriadku) - Zoznam manželstiev A-Ž (1791-1935) - Miešané manželstvá 1878 - Miešané manželstvá 1830 (4628555)
  • Inv. č. 1175 Úmrtia 1729-1774 (4628555)
  • Inv. č. 1175 (pokrač.) Úmrtia 1773-1790 - Zoznam úmrtí A-N (1729-1790) (4628556)
  • Inv. č. 1176 Úmrtia 1791-1880 - Zoznam úmrtí A-Ž (1791-1880) (4628556)
  • Inv. č. 1177 Úmrtia 1881-1902 (4628556)
 • Galanta, Košúty, Galanta, Košúty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košúty (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1183 Krsty 1788-1852 - Manželstvá 1788-1852 (4628558)
  • Inv. č. 1184 Krsty 1853-1863 - Manželstvá 1853-1872- Úmrtia 1853-1863 (4628558)
  • Inv. č. 1185 Krsty 1863-1874 - Manželstvá 1873 (4628558)
  • Inv. č. 1185 (pokrač.) Manželstvá 1873-1885 - Úmrtia 1863-1874 (4628559)
  • Inv. č. 1186 Krsty 1875-1886 - Úmrtia 1875-1888 (4628559)
  • Inv. č. 1187 Krsty 1886-1906 - Manželstvá 1886-1920 - Úmrtia 1889-1922 (4628559)
  • Inv. č. 1188 Úmrtia 1788-1852 - Krátký zoznam krstov A-Ž (1788-1852) - Úmrtia 1789-1826 (4628560)
 • Senica, Koválov, Senica, Kovalov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koválov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1189 Krsty 1785-1851 - Zoznam úmrtí A-Ž (1785-1884) - Úmrtia 1785-1844 - Manželstvá 1785-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1785-1882) (4628560)
  • Inv. č. 1190 Krsty 1852-1863 (4628560)
  • Inv. č. 1190 (pokrač.) Krsty 1863-1882 (4528600)
  • Inv. č. 1191 Krsty 1883-1896 (4528600)
  • Inv. č. 1192 Manželstvá 1852-1897 (4528600)
  • Inv. č. 1193 Úmrtia 1845-1884 (4528600)
  • Inv. č. 1194 Úmrtia 1885-1896 (4528600)
 • Malacky, Láb, Malacky, Láb

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Láb (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1263 Krsty 1730-1785 - Manželstvá 1730-1785 - Úmrtia 1730-1785 (4628561)
  • Inv. č. 1264 Krsty 1785-1812 (4628561)
  • Inv. č. 1264 (pokrač.) Krsty 1812-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1863) (4628562)
  • Inv. č. 1265 Krsty 1864-1884 (4628562)
  • Inv. č. 1266 Krsty 1884-1895 (4628562)
  • Inv. č. 1267 Manželstvá 1785-1889 (4628562)
  • Inv. č. 1267 (pokrač.) Manželstvá 1889-1896 (4628563)
  • Inv. č. 1268 Úmrtia 1785-1869 - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1869) (4628563)
  • Inv. č. 1269 Úmrtia 1870-1896 (4628563)
  • Inv. č. 1270 Zoznam krstov A-Ž (1864-1925) (4628563)
 • Senica, Lakšárska Nová Ves, Malacky, Lakšárska Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lakšárska Nová Ves (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1271 Krsty 1709-1746 (4628563)
  • Inv. č. 1271 (pokrač.) Krsty 1745-1777 - Manželstvá 1710-1777 - Úmrtia 1709-1777 - Rôzne záznamy (za matrikou je inventár, zápis dobročinnosti fary, poznámky a fundácy fary) 1709-1775 (4628564)
  • Inv. č. 1272 Krsty 1778-1840 - Manželstvá 1778-1862 - Úmrtia 1778-1838 (4628564)
  • Inv. č. 1272 (pokrač.) Úmrtia 1838-1842 (4628565)
  • Inv. č. 1273 Krsty 1841-1864 (4628565)
  • Inv. č. 1274 Krsty 1865-1873 (4628565)
  • Inv. č. 1275 Krsty 1874-1886 (4628565)
  • Inv. č. 1276 Krsty 1887-1896 (4628565)
  • Inv. č. 1277 Manželstvá 1863-1868 (4628565)
  • Inv. č. 1277 (pokrač.) Manželstvá 1867-1895 (4528620)
  • Inv. č. 1278 Úmrtia 1843-1864 - Zoznam úmrtí A-Ž (1843-1864) (4528620)
  • Inv. č. 1279 Úmrtia 1865-1873 (4528620)
  • Inv. č. 1280 Úmrtia 1874-1896 (4528620)
  • Inv. č. 1280 (pokrač.) Úmrtia 1895-1898 (4528621)
  • Inv. č. 1281 Zoznam krstov A-Ž (1800-1849) - Zoznam krstov A-Ž (1921-1952) (4528621)
  • Inv. č. 1282 Zoznam krstov A-Ž (1850-1921) (4528621)
  • Inv. č. 1283 Zoznam manželstiev A-Ž (1778-1952) (4528621)
  • Inv. č. 1284 Zoznam úmrtí A-Ž (1874-1898) (4528621)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Lamač

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 542 Krsty 1752-1771 (4948684)
  • Inv. č. 542 (pokrač.) Krsty 1771-1861 - Zoznam krstov A-Ž (1752-1861) (4948685)
  • Inv. č. 543 Úmrtia 1862-1874 - Manželstvá 1862-1874 - Úmrtia 1862-1874 (4948685)
  • Inv. č. 544 Krsty 1874-1890 - Manželstvá 1875-1895 - Úmrtia 1874-1895 (4948685)
  • Inv. č. 545 Krsty 1891-1908 - Manželstvá 1896-1911 - Úmrtia 1896-1911 (4948686)
  • Inv. č. 546 Manželstvá 1752-1861 - Zoznam manželstiev A-Ž (1752-1945) (4948686)
  • Inv. č. 547 Úmrtia 1752-1862 (4948686)
  • Inv. č. 548 Zoznam krstov A-Ž (1830-1921) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1914) (4948687)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Petržalka, Bratislava, Karlova Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 322 Úmrtia 1760-1807 (4948655)
  • Inv. č. 549 Krsty 1881-1893 - Úmrtia 1881-1893 - Manželstvá 1881-1893 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1881-1893) (4948687)
  • Inv. č. 550 Krsty 1894-1905 - Úmrtia 1894-1905 - Manželstvá 1894-1905 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1894-1905) (4948687)
 • Bratislava, Bratislava, Šamorín, Biskupice pri Dunaji

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 551 Krsty 1687-1731 - Manželstvá 1680-1728 -- Úmrtia 1685-1712 (4948687)
  • Inv. č. 551 (pokrač.) Úmrtia 1712-1731 (4948688)
  • Inv. č. 552 Krsty 1731-1772 - Manželstvá 1731-1801 - Úmrtia 1731-1786 - Rôzne záznamy 1351-1751 (4948688)
  • Inv. č. 553 Krsty 1772-1794 (4948688)
  • Inv. č. 553 (pokrač.) Krsty 1794-1827 (4948690)
  • Inv. č. 554 Krsty 1815-1833 (4948690)
  • Inv. č. 555 Krsty 1834-1845 - Úmrtia 1846-1848 (4948690)
  • Inv. č. 556 Krsty 1846-1852 - Konvertiti 1900-1923 (4948690)
  • Inv. č. 557 Krsty 1853-1861 (4948690)
  • Inv. č. 557 (pokrač.) Krsty 1861-1867 (4948691)
  • Inv. č. 558 Krsty 1867-1881 (4948691)
  • Inv. č. 559 Krsty 1881-1892 (4948691)
  • Inv. č. 559 (pokrač.) Krsty 1892-1898 (4948692)
  • Inv. č. 560 Manželstvá 1801-1852 (4948692)
  • Inv. č. 561 Manželstvá 1853-1884 (4948692)
  • Inv. č. 562 Úmrtia 1786-1845 (4948692)
  • Inv. č. 563 Úmrtia 1849-1852 (4948692)
  • Inv. č. 564 Úmrtia 1853-1858 (4948692)
  • Inv. č. 564 (pokrač.) Úmrtia 1859-1867 (4948708)
  • Inv. č. 565 Úmrtia 1867-1884 (4948708)
  • Inv. č. 566 Úmrtia 1884-1895 - Krsty 1713-1731 (roky nie sú po poradí) (4948708)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Račištorf

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 567 Krsty 1713-1731 (roky nie sú po poradí) - Krsty 1732-1793 (4948708)
  • Inv. č. 567 (pokrač.) Krsty 1793-1827, zoznam krstov A-Ž (1822-1827) (za každým rokom!) (4948695)
  • Inv. č. 568 Krsty 1828-1867, zoznam krstov A-Ž (1828-1867) (za každým rokom!) (4948695)
  • Inv. č. 569 Krsty 1868-1879, zoznam krstov A-Ž (1868-1878) (za každým rokom!) (4948695)
  • Inv. č. 569 Krsty 1879-1893, zoznam krstov A-Ž (1879-1893) (za každým rokom!) (4948696)
  • Inv. č. 570 Krsty 1893-1895, zoznam krstov A-Ž (1893-1895) (za každým rokom!) (4948696)
  • Inv. č. 571 Manželstvá 1732-1867, zoznam manželstiev A-Ž (1732-1867) (za každým rokom!) (4948696)
  • Inv. č. 572 Manželstvá 1868-1899, zoznam manželstiev A-Ž (1868-1899) (za každým rokom!) (4948696)
  • Inv. č. 573 Úmrtia 1732-1750 (4948696)
  • Inv. č. 573 (pokrač.) Úmrtia 1750-1791 (4948697)
  • Inv. č. 574 Úmrtia 1792-1867, zoznam úmrtí A-Ž (1792-1867) (za každým rokom!) (4948697)
  • Inv. č. 575 Úmrtia 1868-1890, zoznam úmrtí A-Ž (1868-1889) (za kažkým rokom!) (4948697)
  • Inv. č. 575 (pokrač.) Úmrtia 1890-1899, zoznam úmrtí A-Ž (1890-1899) (za každým rokom!) (4948698)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Oroszvár

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 576 Krsty 1676-1710 - Úmrtia 1710-1712 (4948698)
  • Inv. č. 577 Krsty 1710-1722 (4948698)
  • Inv. č. 578 Krsty 1722-1751 (4948698)
  • Inv. č. 578 Krsty 1751-1772 (4948699)
  • Inv. č. 579 Krsty 1772-1812 - Zoznam krstov A-Ž (1772-1812) (4948699)
  • Inv. č. 581 Krsty 1813-1869 - Zoznam krstov A-Ž (1813-1869) (4948700)
  • Inv. č. 580? Krsty 1870-1895 (4948700)
  • Inv. č. 582 Manželstvá 1758-1797 (4948700)
  • Inv. č. 582 (pokrač.) Manželstvá 1797-1848 - Zoznam manželstiev A-Ž (1758-1848) (4948701)
  • Inv. č. 583 Manželstvá 1846-1895 (4948701)
  • Inv. č. 584? Úmrtia 1723-1772 (4948699)
  • Inv. č. 584? (pokrač.) Úmrtia 1772-1797 (4948700)
  • Inv. č. 585 Úmrtia 1797-1852 (4948701)
  • Inv. č. 586 Úmrtia 1853-1895 (4948701)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Vajnory

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 587 Krsty 1725-1779 (4948701)
  • Inv. č. 587 (pokrač.) Krsty 1779-1800 - Úmrtia 1721-1810 - Manželstvá 1721-1817 - Birmovaní 1802 - Birmovaní 1750 - Birmovaní 1810 - Birmovaní 1894 - Birmovaní 1810-1813 (4948702)
  • Inv. č. 588 Krsty 1800-1843 (4948702)
  • Inv. č. 589 Krsty 1844-1868 (4948702)
  • Inv. č. 590 Krsty 1869-1881 (4948726)
  • Inv. č. 591 Krsty 1881-1929 (4948726)
  • Inv. č. 592 Manželstvá 1849-1870 (4948726)
  • Inv. č. 593 Manželstvá 1871-1952 (4948703)
  • Inv. č. 594 Úmrtia 1851-1870 (4948703)
  • Inv. č. 595 Úmrtia 1871-1918 (4948703)
  • Inv. č. 595 (pokrač.) Úmrtia 1918-1931 (4948704)
 • Malacky, Veľké Leváre, Malacky, Veľké Leváre

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Leváre (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2584 Úmrtia 1646-1656 - Manželstvá 1646-1650 - Manželstvá 1652-1674 - Krsty 1646-1674 (4629410)
  • Inv. č. 2585 Krsty 1676-1717 - Manželstvá 1676-1717 - Úmrtia 1676-1717 (4629410)
  • Inv. č. 2586 Krsty 1718-1732 - Manželstvá 1718-1732 - Úmrtia 1718-1732 (5225586)
  • Inv. č. 2587 Krsty 1733-1801 - Manželstvá 1733-1734 (5225586)
  • Inv. č. 2587 (pokrač.) Manželstvá 1734-1801 - Úmrtia 1743-1763 (5225587)
  • Inv. č. 2588 Krsty 1801-1852 (5225587)
  • Inv. č. 2589 Krsty 1853-1861 (5225587)
  • Inv. č. 2589 (pokrač.) Krsty 1861-1874 (4630136)
  • Inv. č. 2590 Krsty 1874-1890 (4630136)
  • Inv. č. 2591 Krsty 1891-1895 (4630136)
  • Inv. č. 2592 Manželstvá 1764-1779 (4630136)
  • Inv. č. 2592 (pokrač.) Manželstvá 1779-1852 (4630137)
  • Inv. č. 2593 Manželstvá 1853-1893 (4630137)
  • Inv. č. 2594 Manželstvá 1894-1895 (4630137)
  • Inv. č. 2595 Úmrtia 1801-1852 (4630137)
  • Inv. č. 2596 Úmrtia 1853-1858 (4630137)
  • Inv. č. 2596 (pokrač.) Úmrtia 1858-1873 (4630138)
  • Inv. č. 2597 Úmrtia 1874-1888 (4630138)
  • Inv. č. 2598 Úmrtia 1889-1895 (4630138)
  • Inv. č. 2599 Zoznam krstov A-Ž (1880-1896) (4630138)
  • Inv. č. 2600 Zoznam úmrtí A-K (1820-1952) (4630138)
  • Inv. č. 2600 (pokrač.) Zoznam úmrtí K-Ž (1820-1952) (4629405)
 • Skalica, Vrádište, Skalica, Vrádište

   Matrika
  • Židovská obec. Vrádište (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2697 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1824-1852) (4629388)
  • Inv. č. 2698 Narodenia 1851-1886 - Manželstvá 1851-1886 - Úmrtia 1851-1885 (4629389)
 • Dunajská Streda, Vrakúň, Dunajská Streda, Várkony

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrakúň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2699 Krsty 1691-1716 - Manželstvá 1692-1714 (4629389)
  • Inv. č. 2700 Konveriti 1724-1740 - Zoznam farárov 1651-1792 - Krsty 1723-1755 - Manželstvá 1723-1757 - Cirkevné finančné záznamy 1725-1836 (4629389)
  • Inv. č. 2701 Krsty 1754-1833 - Birmovaní 1778-1831 - Úmrtia 1755-1833 - Manželstvá 1754-1833 (4629389)
  • Inv. č. 2702 Krsty 1834-1864 - Birmovaní 1836-1864 - Manželstvá 1834-1864 - Úmrtia 1834-1864 (4629390)
  • Inv. č. 2703 Krsty 1864-1886 - Zoznam krstov A-Ž (1864-1884) (4629390)
  • Inv. č. 2704 Krsty 1887-1896 (4629390)
  • Inv. č. 2705 Manželstvá 1864-1896 (4629390)
  • Inv. č. 2706 Úmrtia 1864-1891 (4629390)
  • Inv. č. 2707 Úmrtia 1892-1896 (4629391)
  • Inv. č. 2708 Zoznam krstov A-Ž (1800-1882) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1884) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1883) (4629391)
 • Myjava, Vrbovce, Senica, Vrbovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vrbovce (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2712 Krsty 1711-1732 - Manželstvá 1713-1726 - Úmrtia 1712-1732 - Rôzne záznamy 1710-1721 (4629392)
  • Inv. č. 2713 Krsty 1783-1815 - Manželstvá 1783-1815 - Úmrtia 1783-1815 (4629392)
  • Inv. č. 2714 Rôzne záznamy 1826 - Krsty 1816-1822 (4629392)
  • Inv. č. 2714 (pokrač.) Krsty 1822-1846 - Manželstvá 1816-1846 - Úmrtia 1816-1846 (4629393)
  • Inv. č. 2715 Krsty 1847-1866 - Manželstvá 1847-1866 - Úmrtia 1847-1866 (4629394)
  • Inv. č. 2716 Krsty 1867-1876 (4629394)
  • Inv. č. 2716 (pokrač.) Krsty 1876-1880 - Manželstvá 1867-1880 - Úmrtia 1867-1880 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1867-1880 (4629395)
  • Inv. č. 2717 Krsty 1881-1894 (4629395)
  • Inv. č. 2717 (pokrač.) Krsty 1888-1896 - Manželstvá 1881-1897 - Úmrtia 1881-1895 (4629396)
 • Myjava, Vrbovce, Senica, Vrbovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrbovce (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2709 Krsty 1757-1782 - Manželstvá 1757-1782 - Úmrtia 1757-1782 (4629391)
  • Inv. č. 2710 Spovede 1886 - Krsty 1783-1894 (4629391)
  • Inv. č. 2711 Manželstvá 1783-1902 - Úmrtia 1783-1820 (4629391)
  • Inv. č. 2711 (pokrač.) Úmrtia 1817-1895 (4629392)
 • Myjava, Vrbovce, Senica, Vrbovce

   Matrika
  • Židovská obec. Vrbovce (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2718 Narodenia 1778-1850 - Narodenia 1867 - Narodenia 1870 (4629396)
  • inv.č.2719 Narodenia 1850-1863 (4629396)
  • inv.č.2720 Narodenia 1843-1871 (4629396)
  • inv.č.2721 Narodenia 1871-1885 (4629396)
  • inv.č.2722 Narodenia 1886-1895 (4629396)
  • inv.č.2723 Manželstvá 1850-1871 (4629396)
  • inv.č.2724 Manželstvá 1871-1885 (4629396)
  • inv.č.2725 Manželstvá 1886-1894 - Úmrtia 1871-1885 (4629396)
  • inv.č.2726 Úmrtia 1850-1871 (4629396)
  • inv.č.2727 Úmrtia 1886-1895 (4629396)
 • Piešťany, Vrbové, Piešťany, Vrbové

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vrbové (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2747 Krsty 1783-1816 - Manželstvá 1783-1831 - Úmrtia 1783-1827 (4629401)
  • Inv. č. 2748 Krsty 1816-1849 (4629401)
  • Inv. č. 2749 Krsty 1850-1881 (4629400)
  • Inv. č. 2750 Krsty 1881-1919 (4629400)
  • Inv. č. 2751 Manželstvá 1832-1870 (4629400)
  • Inv. č. 2752 Manželstvá 1870-1904 (4639029)
  • Inv. č. 2753 Úmrtia 1828-1860 (4639029)
  • Inv. č. 2754 Úmrtia 1860-1891 (4639029)
  • Inv. č. 2755 Úmrtia 1892-1910 (4639029)
  • Inv. č. 2755 (pokrač.) Úmrtia 1910-1946 (4639030)
  • Inv. č. 2756 Zoznam krstov A-Ž (1783-1850) - Zoznam manželstiev A-Ž (1783-1839) - Zoznam úmrtí A-Ž (1783-1839) (4639030)
 • Piešťany, Vrbové, Piešťany, Vrbové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrbové (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2728 Krsty 1700-1718 - Rôzne záznamy 1801-1808 - Úmrtia 1703-1717 (4629396)
  • Inv. č. 2728 (pokrač.) Úmrtia 1717-1718 - Manželstvá 1699-1718 (4629397)
  • Inv. č. 2729 Krsty 1718-1727 - Manželstvá 1718-1729 - Úmrtia 1718-1730 (4629397)
  • Inv. č. 2730 Krsty 1727-1741 (4629397)
  • Inv. č. 2731 Krsty 1741-1781 (4629397)
  • Inv. č. 2731 (pokrač.) Krsty 1785-1809 (4629398)
  • Inv. č. 2732 Krsty 1810-1827 - Rôzne záznamy 1824-1843 - Konvertiti 1815-1820 (4629398)
  • Inv. č. 2733 Zoznam farárov 1690-1824 - Krsty 1828-1863 (4629398)
  • Inv. č. 2734 Krsty 1864-1875 (4629398)
  • Inv. č. 2734 (pokrač.) Krsty 1875-1884 (4629399)
  • Inv. č. 2735 Krsty 1885-1903 (4629399)
  • Inv. č. 2736 Zoznam farárov 1690-1844 - Manželstvá 1760-1827 - Úmrtia 1760-1773 (4629399)
  • Inv. č. 2736 (pokrač.) Úmrtia 1773-1827 (4629404)
  • Inv. č. 2737 Manželstvá 1828-1879 (4629404)
  • Inv. č. 2738 Manželstvá 1879-1910 (4629404)
  • Inv. č. 2739 Úmrtia 1730-1753 (4629404)
  • Inv. č. 2739 (pokrač.) Úmrtia 1753-1760 (4629403)
  • Inv. č. 2740 Úmrtia 1828-1863 (4629403)
  • Inv. č. 2741 Úmrtia 1864-1883 (4629403)
  • Inv. č. 2742 Úmrtia 1884-1894 (4629403)
  • Inv. č. 2742 (pokrač.) Úmrtia 1894-1907 (4629402)
  • Inv. č. 2743 Zoznam krstov A-Ž (1700-1863) - Zoznam manželstiev A-Ž (1699-1879) - Zoznam úmrtí A-Ž (1703-1863) (4629402)
  • Inv. č. 2744 Zoznam krstov A-Ž (1865-1930) (4629402)
  • Inv. č. 2745 Zoznam manželstiev A-Ž (1879-1930) (4629402)
  • Inv. č. 2746 Zoznam úmrtí A-K (1864-1930) (4629402)
  • Inv. č. 2746 (pokrač.) Zoznam úmrtí K-Ž (1864-1930) (4629401)
 • Piešťany, Vrbové, Piešťany, Vrbové

   Matrika
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2757 Narodenia 1844-1884 (4639030)
  • inv.č.2758 Narodenia 1884-1885 (4639030)
  • inv.č.2759 Narodenia, zoznam narodených 1886-1895 - Narodenia 1849-1876 (4639030)
  • inv.č.2760 Manželstvá 1851-1884 - Manželstvá 1920 (4639031)
  • inv.č.2761 Manželstvá 1884-1885 (4639031)
  • inv.č.2762 Manželstvá 1886-1895 (4639031)
  • inv.č.2763 Úmrtia 1851-1885 (4639031)
  • inv.č.2764 Úmrtia 1884-1885 (4639031)
  • inv.č.2765 Úmrtia 1886-1895 (4639031)
 • Dunajská Streda, Vydrany, Dunajská Streda, Hodos

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Vydrany (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2766 Rôzne záznamy 1783-1806 - Krsty 1729-1744 - Krsty 1783-1817 - Manželstvá 1729-1731 - Manželstvá 1784-1830 - Úmrtia 1783-1848 (4639031)
  • Inv. č. 2767 Krsty 1818-1852 (4639031)
  • Inv. č. 2767 (pokrač.) Krsty 1852-1876 (4639032)
  • Inv. č. 2768 Krsty 1877-1926 (4639032)
  • Inv. č. 2769 Manželstvá 1831-1887 (4639032)
  • Inv. č. 2769 (pokrač.) Manželstvá 1887-1906 (4639033)
  • Inv. č. 2770 Úmrtia 1849-1896 (4639033)
 • Malacky, Vysoká pri Morave, Bratislava, Hochštetno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysoká pri Morave (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2771 Zoznam farárov 1648-1734 - Rôzne záznamy 1666-1698 - Krsty 1648-1727 - Manželstvá 1658-1727 - Úmrtia 1676-1727 - Rôzne záznamy 1693-1698 - Birmovaní 1677 - Rôzne záznamy 1692-1753 (4639033)
  • Inv. č. 2772 Rôzne záznamy 1730-1750 - Krsty 1728-1750 - Manželstvá 1728-1750 - Zoznam krstov A (1728-1735) (4639033)
  • Inv. č. 2772 (pokrač.) Zoznam krstov A-Ž (1728-1735) - Úmrtia 1728-1750 (4640165)
  • Inv. č. 2773 Krsty 1751-1800 - Manželstvá 1751-1801 - Úmrtia 1751-1801 (4640165)
  • Inv. č. 2774 Krsty 1801-1846 (4640165)
  • Inv. č. 2774 (pokrač.) Krsty 1846-1855 (4639034)
  • Inv. č. 2775 Krsty 1856-1874 (4639034)
  • Inv. č. 2776 Krsty 1874-1892 (4639034)
  • Inv. č. 2777 Krsty 1892-1895 (4639035)
  • Inv. č. 2778 Manželstvá 1801-1855 (4639035)
  • Inv. č. 2779 Manželstvá 1856-1896 (4639035)
  • Inv. č. 2780 Úmrtia 1801-1855 (4639035)
  • Inv. č. 2781 Úmrtia 1856-1874 (4639035)
  • Inv. č. 2781 (pokrač.) Úmrtia 1874-1879 (5225582)
  • Inv. č. 2782 Úmrtia 1879-1895 (5225582)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Záhorská Bystrica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 596 Krsty 1657-1712 - Manželstvá 1657-1716 - Manželstvá 1674-1702 - Manželstvá 1681-1686 - Manželstvá 1710-1712 (4948704)
  • Inv. č. 597 Krsty 1713-1734 (4948704)
  • Inv. č. 597 (pokrač.) Krsty 1734-1754 - Uzavreté manželstvá 1716-1754 - Úmrtia 1713-1754 (4948705)
  • Inv. č. 598 Krsty 1755-1820 - Manželstvá 1755-1820 - Úmrtia 1755-1820 (4948705)
  • Inv. č. 599 Krsty 1821-1826 (4948705)
  • Inv. č. 599 (pokrač.) Krsty 1826-1844 - Manželstvá 1821-1844 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1834 - Úmrtia 1821-1844 (4948706)
  • Inv. č. 600 Krsty 1845-1865 - Manželstvá 1845-1865 - Úmrtia 1845-1864 (4948706)
  • Inv. č. 600 (pokrač.) Úmrtia 1864-1865 (4948727)
  • Inv. č. 601 Krsty 1866-1890 - Manželstvá 1866-1894 - Úmrtia 1866-1880 (4948727)
  • Inv. č. 601 (pokrač.) Úmrtia 1880-1893 (4948707)
 • Malacky, Záhorská Ves, Malacky, Uhorská Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Záhorská Ves (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2783 Krsty 1788-1827 - Úmrtia 1788-1833 - Krsty 1827-1839 - Úmrtia 1833-1836 (5225582)
  • Inv. č. 2783 (pokrač.) Úmrtia 1835-1839 - Krsty 1825 - Krsty 1832 - Manželstvá 1788-1839 - Birmovaní 1843 - Krsty 1852-1862 (školský záznamy) - Birmovaní 1814-1884 (5225583)
  • Inv. č. 2784 Krsty 1840-1869 (5225583)
  • Inv. č. 2785 Krsty 1869-1880 - Birmovaní 1898 (5225583)
  • Inv. č. 2786 Krsty 1881-1888 (5225583)
  • Inv. č. 2786 (pokrač.) Krsty 1888-1896 (4661076)
  • Inv. č. 2787 Manželstvá 1840-1869 (4661076)
  • Inv. č. 2788 Manželstvá 1869-1888 (4661076)
  • Inv. č. 2789 Manželstvá 1889-1897 (4661077)
  • Inv. č. 2790 Úmrtia 1840-1869 (4661077)
  • Inv. č. 2791 Úmrtia 1869-1873 (4661077)
  • Inv. č. 2792 Úmrtia 1874-1895 (4661077)
 • Trnava, Zavar, Trnava, Zavar

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zavar (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2793 Krsty 1743-1784 (4661077)
  • Inv. č. 2793 (pokrač.) Krsty 1784-1791 - Manželstvá 1744-1791 - Úmrtia 1743-1791 (4639036)
  • Inv. č. 2794 Rôzne záznamy 1717-1806 - Krsty 1791-1847 - Manželstvá 1791-1846 - Úmrtia 1791-1847 - Konvertiti 1792-1849 (4639036)
  • Inv. č. 2795 Krsty 1847-1862 (4639036)
  • Inv. č. 2795 (pokrač.) Krsty 1862-1871 - Manželstvá 1847-1876 - Úmrtia 1847-1872 (4639037)
  • Inv. č. 2796 Krsty 1872-1893 - Úmrtia 1872-1889 (4639037)
  • Inv. č. 2796 (pokrač.) Úmrtia 1888-1892 (4639038)
  • Inv. č. 2797 Krsty 1893-1895 (4639038)
  • Inv. č. 2798 Manželstvá 1877-1895 (4639038)
  • Inv. č. 2799 Úmrtia 1893-1896 (4639038)
  • Inv. č. 2800 Zoznam krstov A-Ž (1743-1924) (4639038)
  • Inv. č. 2801 Zoznam manželstiev A-Ž (1744-1924) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1924) (4639038)
 • Malacky, Závod, Malacky, Závod

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Závod (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2803 Krsty 1663-1683 - Úmrtia 1663-1702 - Krsty 1683-1702 (4639038)
  • Inv. č. 2804 Krsty 1702-1741 (4639038)
  • Inv. č. 2804 (pokrač.) Krsty 1740-1799 (4639039)
  • Inv. č. 2805 Krsty 1800-1852 - Úmrtia 1846-1852 (4639039)
  • Inv. č. 2806 Krsty 1852-1882 (4639039)
  • Inv. č. 2807 Krsty 1883-1888 (4639039)
  • Inv. č. 2807 (pokrač.) Krsty 1888-1895 (4639040)
  • Inv. č. 2808 Manželstvá 1702-1799 - Úmrtia 1702-1705 (4639040)
  • Inv. č. 2809 Manželstvá 1800-1852 (4639040)
  • Inv. č. 2810 Manželstvá 1852-1882 (4639040)
  • Inv. č. 2811 Manželstvá 1883-1896 - Úmrtia 1883-1895 (4639040)
  • Inv. č. 2812 Úmrtia 1707-1799 (4639040)
  • Inv. č. 2813 Úmrtia 1800-1821 (4639040)
  • Inv. č. 2813 (pokrač.) Úmrtia 1820-1846 (4639041)
  • Inv. č. 2814 Úmrtia 1852-1882 (4639041)
  • Inv. č. 2815 Zoznam krstov 1666-1799 (4639041)
  • Inv. č. 2816 Zoznam krstov 1800-1851 - Zoznam manželstiev 1702-1851 (4639041)
 • Trnava, Zeleneč, Trnava, Zeleneč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zeleneč (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2817 Krsty 1807-1843 - Zoznam krstov A-Ž (1807-1843) - Manželstvá 1807-1843 Zoznam manželstiev A-Ž (1807-1843) - Úmrtia 1807-1843 - Zoznam úmrtí A-Ž (1807-1843) (4639041)
  • Inv. č. 2818 Krsty 1843-1850 (4639041)
  • Inv. č. 2818 (pokrač.) Krsty 1843-1879 - Zoznam krstov A-Ž (1834-1879) (4639042)
  • Inv. č. 2819 Krsty 1880-1901 - Zoznam krstov A-Ž (1880-1901) (4639042)
  • Inv. č. 2820 Manželstvá 1844-1901 - Zoznam manželstiev A-Ž (1844-1901) (4639042)
  • Inv. č. 2821 Úmrtia 1843-1877 - Zoznam manželstiev A-Ž (1843-1877) (4639042)
  • Inv. č. 2822 Úmrtia 1878-1902 - Zoznam úmrtí A-Ž (1878-1902) (4639043)
 • Nové Mesto nad Váhom, Zemianske Podhradie, Trenčín, Zemianske Podhradie

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Zemianske Podhradie (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2825 Krsty 1784-1814 (4639043)
  • Inv. č. 2825 (pokrač.) Krsty 1814-1816 (4639044)
  • Inv. č. 2826 Krsty 1817-1851 (4639044)
  • Inv. č. 2827 Krsty 1852-1901 (4639044)
  • Inv. č. 2828 Manželstvá 1784-1852 (4639044)
  • Inv. č. 2829 Úmrtia 1784-1831 (4639045)
  • Inv. č. 2830 Úmrtia 1831-1894 (4639045)
 • Malacky, Zohor, Bratislava, Zohor

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zohor (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2831 Zoznam farárov 1654-1868 - Krsty 1654-1693 - Úmrtia 1654-1702 - Krsty 1693-1701 - Manželstvá 1654-1683 (4639045)
  • Inv. č. 2831 (pokrač.) Manželstvá 1682-1702 - Krsty 1701-1702 - Krsty 1697-1701 - Rôzne záznamy 1630-1686 (4639046)
  • Inv. č. 2832 Krsty 1703-1726 - Manželstvá 1703-1728 - Krsty 1727-1728 - Úmrtia 1703-1719 - Úmrtia 1722-1726 (4639046)
  • Inv. č. 2833 Krsty 1728-1769 - Manželstvá 1728-1769 - Úmrtia 1728-1769 - Rôzne záznamy 1743 (4639046)
  • Inv. č. 2834 Krsty 1769-1795 - Manželstvá 1770-1791 (4639046)
  • Inv. č. 2834 (pokrač.) Manželstvá 1790-1795 - Úmrtia 1770-1795 (4639047)
  • Inv. č. 2835 Krsty 1795-1843 (4639047)
  • Inv. č. 2836 Krsty 1844-1876 (4639047)
  • Inv. č. 2837 Krsty 1877-1895 (4639048)
  • Inv. č. 2838 Manželstvá 1795-1845 (4639048)
  • Inv. č. 2839 Manželstvá 1845-1876 (4639048)
  • Inv. č. 2840 Manželstvá 1877-1895 (4639048)
  • Inv. č. 2841 Úmrtia 1795-1813 (4639048)
  • Inv. č. 2841 (pokrač.) Úmrtia 1813-1845 (4640161)
  • Inv. č. 2842 Úmrtia 1845-1876 (4640161)
  • Inv. č. 2843 Úmrtia 1877-1895 (4640161)
  • Inv. č. 2844 Zoznam krstov A-Ž (1654-1868) (4640161)
  • Inv. č. 2845 Zoznam manželstiev A-Ž (1654-1868) (4640162)
  • Inv. č. 2846 Zoznam manželstiev A-Ž (1654-1825) (4640162)
  • Inv. č. 2847 Zoznam úmrtí A-Ž (1654-1868) (4640162)
  • Inv. č. 2848 Zoznam úmrtí A-Ž (1654-1826) (4640162)
  • Inv. č. 2849 Birmovaní 1834-1877 (4640162)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Matrika
  • Židovska obec. Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 759 Narodenia 1819 - Narodenia 1829-1830 - Narodenia 1849 - Narodenia 1851 - Narodenia 1884 (roky nie sú po poradí) - Manželstvá 1841 - Manželstvá 1893 - Manželstvá 1895 (4948894)
  • Inv. č. 760 Narodenia 1841-1851 (4948894)
  • Inv. č. 761 Narodenia 1850-1885 (4948894)
  • Inv. č. 762 Narodenia 1870-1872 - Narodenia 1874-1877 - Narodenia 1884 - Manželstvá 1870-1877 - Manželstvá 1884 - Úmrtia 1870-1872 - Úmrtia 1874-1877 - Úmrtia 1879 (roky nie sú po poradí) (4948894)
  • Inv. č. 762 (pokrač.) Narodenia 1870-1872 - Narodenia 1874-1877 - Narodenia 1884 - Manželstvá 1870-1877 - Manželstvá 1884 - Úmrtia 1870-1872 - Úmrtia 1874-1877 - Úmrtia 1879 (roky nie sú po poradí) (4948895)
  • Inv. č. 763 Narodenia 1886-1902 (4948895)
  • Inv. č. 764 Narodenia 1903-1926 (4948733)
  • Inv. č. 765 Narodenia 1926-1944 (4948733)
  • Inv. č. 766 Narodenia 1911-1944 (bez indexu, ale kniha je vo forme indexu) (4948733)
  • Inv. č. 767 Manželstvá 1850-1875 (4948733)
  • Inv. č. 767 (pokrač.) Manželstvá 1875-1885 (4948734)
  • Inv. č. 768 Manželstvá 1886-1923 (4948734)
  • Inv. č. 769 Manželstvá 1923-1933 (4948734)
  • Inv. č. 769 (pokrač.) Manželstvá 1933-1943 (4948735)
  • Inv. č. 770 Manželstvá 1927-1935 (4948735)
  • Inv. č. 771 Úmrtia 1850-1885 (4948735)
  • Inv. č. 772 Úmrtia 1886-1903 (4948735)
  • Inv. č. 772 (pokrač.) Úmrtia 1903-1908 - Úmrtia 1890-1900 (roky nie sú po poradí) (4948736)
  • Inv. č. 773 Úmrtia 1908-1918 (4948736)
  • Inv. č. 774 Úmrtia 1916-1922 - Úmrtia 1930-1944 (v knihe indexouvou formou matrič. zázn.) (str. 1-120) - Úmrtia 1918-1920 (str. 121-133) - Úmrtia 1930-1944 (str. 134-212) (4948736)
  • Inv. č. 775 Zoznam narodených A-Ž (1841-1851) (4948736)
  • Inv. č. 776 Zoznam narodených A-Ž (1850-1885) (4948736)
  • Inv. č. 777 Zoznam narodených A-F (1871-1895) (4948736)
  • Inv. č. 777 (pokrač.) Zoznam narodených F-Ž (1871-1895) (4948737)
  • Inv. č. 778 Zoznam narodených A-Ž, G (1886-1926) (4948737)
  • Inv. č. 779 Zoznam narodených A-Ž (1926-1944) (4948737)
  • Inv. č. 780 Zoznam manželstiev A-Ž (1851-1873) - Zoznam úmrtí A-Ž (1851-1873) - Zoznam manželstiev A-Ž (1870-1873) (písaný na písacom stroji) (4948737)
  • Inv. č. 781 Zoznam manželstiev, úmrtí A-Ž (1878-1931) (usporiadaný podľa roku a písmena) (4948737)
  • Inv. č. 782 Zoznam manželstiev A-Ž (1923-1937) (4948737)
  • Inv. č. 783 Zoznam úmrtí A-Ž, S (1873-1917) - Štatistika ? (עברית) (4948737)
 • Trenčín, Horná Súča, Trenčín, Hornia Súča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horná Súča (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 924 Krsty, úmrtia 1771-1826 - Birmovaní 1789 - Birmovaní 1829 - Birmovaní 1855 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1868 - Manželstvá 1771-1826 - Mŕtvonarodenia 1773-1826 - Manželstvá 1773-1808 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1771-1777 (4528869)
  • Inv. č. 925 Krsty, manželstvá 1827-1842 - Birmovaní 1835 - Birmovaní 1841 - Birmovaní 1884 - Úmrtia 1827-1842 - Mŕtvonarodenia 1827-1842 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1835-1857 (4528869)
  • Inv. č. 926 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1851 (4528866)
  • Inv. č. 927 Krsty 1852-1875 - Mŕtvonarodenia 1852-1876 - Krsty 1852-1854 (4528866)
  • Inv. č. 928 Krsty 1876-1895 (4528866)
  • Inv. č. 929 Manželstvá 1852-1885 (4528866)
  • Inv. č. 930 Úmrtia 1852-1867 (4528866)
  • Inv. č. 930 (pokrač.) Úmrtia 1866-1875 (4528863)
  • Inv. č. 931 Úmrtia 1876-1896 (4528863)
 • Skalica, Koválovec, Skalica, Kovalovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koválovec (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1028 Krsty 1852-1894 (4538719)
  • Inv. č. 1028 (pokrač.) Krsty 1893-1912 - Manželstvá, úmrtia 1852-1912 (4538721)
 • Nové Mesto nad Váhom, Kálnica, Nové Mesto nad Váhom, Kálnica

   Matrika
  • Židovská obec. Kálnica (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1127 Narodenia 1861-1885 (4528922)
  • Inv. č. 1128 Manželstvá 1861-1885 (4528922)
  • Inv. č. 1129 Úmrtia 1861-1885 (4528922)
 • Senica, Moravský Svätý Ján, Malacky, Moravský Svätý Ján

   Matrika
  • Židovská obec. Moravský Svätý Ján (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1488 Rodná kniha 1792-1852 - Narodenia 1848-1885 (4528720)
  • Inv. č. 1489 Narodenia 1886-1922 - Zoznam narodených 1895-1917 (4528720)
  • Inv. č. 1490 Manželstvá 1849-1885 - Úmrtia 1849-1885 (4528720)
  • Inv. č. 1491 Manželstvá 1886-1921 - Zoznam manželstiev A-Ž (1886-1921) (4528720)
  • Inv. č. 1492 Úmrtia 1886-1889 (4528720)
  • Inv. č. 1492 (pokrač.) Úmrtia 1889-1922 - Zoznam úmrtí A-Ž (1895-1921) (4528721)
 • Senica, Senica, Senica, Čáčov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Senica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 457 Krsty 1863-1951 (4528532)
  • Inv. č. 458 Manželstvá 1863-1949 (4528532)
  • Inv. č. 459 Úmrtia 1863-1950 (4528532)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 288 Úmrtia 1791-1808 (muži) - Úmrtia 1791-1808 (ženy) (4948653)
  • Inv. č. 289 Úmrtia 1809-1827 (ženy) - Úmrtia 1809-1827 (muži) (4948653)
  • Inv. č. 290 Úmrtia 1828-1845 (4948653)
  • Inv. č. 291 Úmrtia 1846-1847 (4948653)
  • Inv. č. 291 (pokrač.) Úmrtia 1847-1849 (4948651)
  • Inv. č. 292 Úmrtia 1849-1853 (4948651)
  • Inv. č. 293 Úmrtia 1853 (4948651)
  • Inv. č. 294 Úmrtia 1854-1856 (4948651)
  • Inv. č. 295 Úmrtia 1856-1858 (4948651)
  • Inv. č. 295 (pokrač.) Úmrtia 1858-1860 (4948654)
  • Inv. č. 296 Úmrtia 1860-1865 (4948654)
  • Inv. č. 297 Úmrtia 1866-1867 (4948654)
  • Inv. č. 297 (pokrač.) Úmrtia 1867-1870 (4948655)
  • Inv. č. 298 Úmrtia 1871-1873 (4948655)
  • Inv. č. 299 Zoznam úmrtí A-Ž (1837-1850) (4948655)
  • Inv. č. 300 Krsty 1858-1864 (druhopis) (4948655)
  • Inv. č. 301 Krsty 1858-1864 - Úmrtia 1864 (druhopis) (4948655)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 313 Úmrtia 1849 (4948655)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 320 Krsty 1774-1784 - Manželstvá 1774-1784 - Úmrtia 1774-1784 (4948655)
  • Inv. č. 321 Krsty 1781-1793 - Manželstvá 1781-1793 - Úmrtia 1781-1793 (4948655)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 602 Krsty 1606-1617 (4948707)
  • Inv. č. 603 Krsty 1618-1629 (4948709)
  • Inv. č. 604 Krsty 1630-1643 (4948709)
  • Inv. č. 605 Krsty 1644-1653 (4948709)
  • Inv. č. 605 (pokrač.) Krsty 1653-1661 (4948710)
  • Inv. č. 606 Krsty 1682-1696 - Zoznam krstov A-Ž (1682-1696) (4948710)
  • Inv. č. 607 Krsty 1697-1698 (4948710)
  • Inv. č. 607 (pokrač.) Krsty 1698-1709 - Zoznam krstov A-Ž (1698-1709) (4948711)
  • Inv. č. 608 Krsty 1710-1725 - Zoznam krstov A-Ž (1710-1725) (4948711)
  • Inv. č. 609 Krsty 1726-1729 (4948711)
  • Inv. č. 609 (pokrač.) Krsty 1729-1743 - Zoznam krstov A-Ž (1726-1743) - Krsty 1726-1743 (nemanželské deti) (4948712)
  • Inv. č. 610 Krsty 1744-1750 (4948712)
  • Inv. č. 610 (pokrač.) Krsty 1750-1755 - Zoznam krstov A-Ž (1744-1755) - Krsty 1744-1755 (nemanželské deti) (4948713)
  • Inv. č. 611 Krsty 1756-1766 - Zoznam krstov A-Ž (1756-1766) - Krsty 1756-1766 (nemanželské deti) (4948713)
  • Inv. č. 612 Krsty 1767-1769 (4948713)
  • Inv. č. 612 (pokrač.) Krsty 1769-1777 - Zoznam krstov A-Ž (1767-1777) - Krsty 1767-1777 (nemanželské deti) (4948714)
  • Inv. č. 613 Krsty 1778-1786 (4948714)
  • Inv. č. 613 (pokrač.) Krsty 1786-1797 - Zoznam krstov A-Ž (1786-1797) (4948715)
  • Inv. č. 614 Krsty 1798-1813 (4948715)
  • Inv. č. 614 (pokrač.) Krsty 1813-1820 - Zoznam krstov A-Ž (1798-1820) - Krsty 1798-1819 (nemanželské deti) (4948716)
  • Inv. č. 615 Krsty 1820-1828 - Zoznam krstov A-Ž (1820-1828) - Errata (4948716)
  • Inv. č. 616 Krsty 1829-1833 (4948716)
  • Inv. č. 616 (pokrač.) Krsty 1833-1838 - Zoznam krstov A-Ž (1829-1838) (4948717)
  • Inv. č. 617 Krsty 1839-1850 (4948717)
  • Inv. č. 617 (pokrač.) Krsty 1850-1854 - Zoznam krstov A-Ž (1839-1854) (4948718)
  • Inv. č. 618 Krsty 1855-1865 (4948718)
  • Inv. č. 618 (pokrač.) Krsty 1865-1870 - Zoznam krstov A-Ž (1855-1870) (4948719)
  • Inv. č. 619 Krsty 1871-1881 - Zoznam krstov A-Ž (1871-1881) (4948719)
  • Inv. č. 620 Krsty 1882-1885 (4948719)
  • Inv. č. 620 (pokrač.) Krsty 1885-1889 - Zoznam krstov A-Ž (1882-1889) (4948720)
  • Inv. č. 621 Krsty 1890-1910 (4948720)
  • Inv. č. 621 (pokrač.) Krsty 1910 - Zoznam krstov A-Ž (1890-1910) (4948721)
  • Inv. č. 622 Manželstvá 1606-1630 - Manželstvá 1637-1643 - Manželstvá 1630-1636 (4948721)
  • Inv. č. 623 Manželstvá 1682-1714? (4948721)
  • Inv. č. 623 (pokrač.) Manželstvá 1714-1715 - Zoznam manželstiev A-Ž (1682-1715) (4948722)
  • Inv. č. 624 Manželstvá 1716-1741 - Zoznam manželstiev A-Ž (1716-1741) - Manželstvá 1716-1741 (zakázané vzťahy pred manželstvom) (4948722)
  • Inv. č. 625 Manželstvá 1742-1763 - Zoznam manželstiev A-Ž (1742-1763) - Manželstvá 1742-1763 (zakázané vzťahy pred manželstvom) (4948723)
  • Inv. č. 626 Manželstvá 1764-1781 (4948723)
  • Inv. č. 626 (pokrač.) Manželstvá 1781-1784 - Zoznam manželstiev A-Ž (1764-1784) (4948724)
  • Inv. č. 627 Manželstvá 1785-1803 - Zoznam manželstiev A-Ž (1785-1803) - Manželstvá 1785-1803 (zakázané vzťahy pred manželstvom) (4948724)
  • Inv. č. 628 Manželstvá 1804-1819 - Zoznam manželstiev A-Ž (1804-1819) (4948724)
  • Inv. č. 629 Manželstvá 1820-1832 (4948724)
  • Inv. č. 629 (pokrač.) Manželstvá 1832-1839 - Zoznam manželstiev A-Ž (1820-1839) (4948725)
  • Inv. č. 630 Manželstvá 1840-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1840-1852) (4948725)
  • Inv. č. 631 Manželstvá 1853-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1853-1875) (4948725)
  • Inv. č. 632 Manželstvá 1876-1893 - Zoznam manželstiev A-Ž (1876-1893) (4948890)
  • Inv. č. 633 Manželstvá 1894-1919 - Zoznam manželstiev A-Ž (1894-1919) (4948890)
  • Inv. č. 634 Rôzne záznamy ? - Úmrtia 1703-1713 (4948732)
  • Inv. č. 635 Úmrtia 1703-1726 (4948732)
  • Inv. č. 636 Úmrtia 1727-1741 - Zoznam úmrtí A-Ž (1727-1741) (4948732)
  • Inv. č. 637 Úmrtia 1742-1746 (4948732)
  • Inv. č. 637 (pokrač.) Úmrtia 1746-1750 - Zoznam úmrtí A-Ž (1742-1750) - Úmrtia 1749 (4948889)
  • Inv. č. 638 Úmrtia 1751-1761 - Zoznam úmrtí A-Ž (1751-1761) (4948889)
  • Inv. č. 639 Úmrtia 1762-1770 - Zoznam úmrtí A-Ž (1762-1770) (4948889)
  • Inv. č. 640 Úmrtia 1771-1772 (4948889)
  • Inv. č. 640 (pokrač.) Úmrtia 1772-1780 - Zoznam úmrtí A-Ž (1771-1780) (4948729)
  • Inv. č. 641 Úmrtia 1781-1793 - Úmrtia 1786-1803 (Ratschdorf) - Úmrtia 1787-1803 (Engerau) - Úmrtia 1788-1796 (Oberuser) (4948729)
  • Inv. č. 641 (pokrač.) Úmrtia 1796-1803 (Oberuser) - Zoznam úmrtí A-Ž (1781-1793) (4948730)
  • Inv. č. 642 Úmrtia 1794-1819 - Zoznam úmrtí A-Ž (1794-1819) (4948730)
  • Inv. č. 643 Úmrtia 1820-1832 (4948730)
  • Inv. č. 643 (pokrač.) Úmrtia 1832-1840 - Zoznam úmrtí A-Ž (1820-1840) (4948731)
  • Inv. č. 644 Úmrtia 1841-1859 - Zoznam úmrtí A-Ž (1841-1859) (4948731)
  • Inv. č. 645 Úmrtia 1859-1874 (4948731)
  • Inv. č. 645 (pokrač.) Úmrtia 1874-1881 - Zoznam úmrtí A-Ž (1859-1881) (4948891)
  • Inv. č. 646 Úmrtia 1882-1893 - Zoznam úmrtí A-Ž, H (1882-1893) (4948891)
  • Inv. č. 647 Úmrtia 1894-1906 (4948891)
  • Inv. č. 647 (pokrač.) Úmrtia 1906-1911 - Zoznam úmrtí A-Ž, J, L (1894-1911) (4948892)
  • Inv. č. 648 Zoznam úmrtí A-Ž (1703-1717) (4948892)
  • Inv. č. 649 Zoznam úmrtí A-Ž (1717-1726) (4948892)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 323 Krsty 1770-1771 (4948655)
  • Inv. č. 323 (pokrač.) Krsty 1771-1783 (4948656)
  • Inv. č. 324 Krsty 1784-1803 (4948656)
  • Inv. č. 325 Krsty 1804-1805 (4948656)
  • Inv. č. 325 (pokrač.) Krsty 1805-1818 (4948657)
  • Inv. č. 326 Krsty 1819-1831 (4948657)
  • Inv. č. 327 Krsty 1832-1833 (4948657)
  • Inv. č. 327 (pokrač.) Krsty 1833-1837 (4948658)
  • Inv. č. 328 Krsty 1838-1851 (4948658)
  • Inv. č. 329 Krsty 1852-1853 (4948658)
  • Inv. č. 329 (pokrač.) Krsty 1853-1856 (4948659)
  • Inv. č. 330 Krsty 1856-1861 (4948659)
  • Inv. č. 331 Krsty 1861-1866 (4948659)
  • Inv. č. 331 (pokrač.) Krsty 1866-1870 (4948660)
  • Inv. č. 332 Krsty 1861 - Krsty -1870 (4948660)
  • Inv. č. 333 Krsty 1870-1875 (4948660)
  • Inv. č. 333 (pokrač.) Krsty 1875-1888 (4948661)
  • Inv. č. 333 (čislo nesprávné) Krsty 1888-1893 (4948661)
  • Inv. č. 333 (čislo nesprávné) Krsty 1893-1897 (4948662)
  • Inv. č. 334 Manželstvá 1770-1779 (4948662)
  • Inv. č. 335 Manželstvá 1800-1820 (4948662)
  • Inv. č. 335 (pokrač.) Manželstvá 1820-1833 (4948663)
  • Inv. č. 336 Manželstvá 1833-1851 (4948663)
  • Inv. č. 337 Manželstvá 1852-1862 (4948663)
  • Inv. č. 338 Manželstvá 1863-1865 (4948663)
  • Inv. č. 338 (pokrač.) Manželstvá 1865-1884 (4948664)
  • Inv. č. 339 Manželstvá 1885-1889 (4948664)
  • Inv. č. 340 Manželstvá 1889-1895 (4948664)
  • Inv. č. 341 Úmrtia 1770-1779 (4948664)
  • Inv. č. 341 (pokrač.) Úmrtia 1779-1814 (4948665)
  • Inv. č. 342 Úmrtia 1815-1847 (4948665)
  • Inv. č. 343 Úmrtia 1848-1859 (4948665)
  • Inv. č. 343 (pokrač.) Úmrtia 1859 (4948666)
  • Inv. č. 344 Úmrtia 1859-1868 (4948666)
  • Inv. č. 345 Úmrtia 1869-1878 (4948666)
  • Inv. č. 345 (pokrač.) Úmrtia 1878-1884 (4948667)
  • Inv. č. 346 Úmrtia 1884-1889 - Úmrtia 1908-1911 (4948667)
  • Inv. č. 347 Úmrtia 1889-1890 (4948667)
  • Inv. č. 347 (pokrač.) Úmrtia 1890-1895 (4948668)
  • Inv. č. 348 Zoznam krstov A-C (1770-1888) (4948668)
  • Inv. č. 348 (pokrač.) Zoznam krstov Č-Ž (1770-1888) (4948669)
  • Inv. č. 349 Zoznam krstov A-Ž (1888-1895) (4948669)
  • Inv. č. 350 Zoznam manželstiev A-Ž (1770-1888) (4948669)
  • Inv. č. 351 Zoznam manželstiev A-Ž (1889-1895) (4948669)
  • Inv. č. 352 Zoznam úmrtí A-Ž (1770-1837) (4948669)
  • Inv. č. 353 Zoznam úmrtí A-Ž (1837-1889) (4948670)
  • Inv. č. 354 Zoznam úmrtí A-Ž (1889-1918) (4948670)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 431 Krsty 1854-1858 - Konvertiti 1855-1880 (4948670)
  • Inv. č. 432 Krsty 1859-1862 (4948670)
  • Inv. č. 432 (pokrač.) Krsty 1862-1865 (4948671)
  • Inv. č. 433 Krsty 1866-1872 (4948671)
  • Inv. č. 434 Krsty 1873-1880 - Konvertiti 1882-1930 - Odpadlíci 1887-1913 (roky nie sú po poradí) (4948671)
  • Inv. č. 435 Krsty 1881-1884 (4948671)
  • Inv. č. 435 (pokrač.) Krsty 1884-1886 (4948672)
  • Inv. č. 436 Krsty 1887-1891 (4948672)
  • Inv. č. 437 Krsty 1892-1894 (4948672)
  • Inv. č. 438 Krsty 1895 (4948672)
  • Inv. č. 439 Manželstvá 1854-1858 (4948672)
  • Inv. č. 439 (pokrač.) Manželstvá 1858-1865 (4948673)
  • Inv. č. 440 Manželstvá 1866-1874 (4948673)
  • Inv. č. 441 Manželstvá 1875-1884 (4948673)
  • Inv. č. 442 Manželstvá 1885-1892 (4948673)
  • Inv. č. 443 Manželstvá 1893-1901 (4948673)
  • Inv. č. 443 (pokrač.) Manželstvá 1901-1903 (4948674)
  • Inv. č. 444 Úmrtia 1854-1862 (4948674)
  • Inv. č. 445 Úmrtia 1863-1873 (4948674)
  • Inv. č. 446 Úmrtia 1874-1880 (4948674)
  • Inv. č. 447 Úmrtia 1881-1887 (4948674)
  • Inv. č. 447 (pokrač.) Úmrtia 1887-1888 (4948675)
  • Inv. č. 448 Úmrtia 1889-1903 (4948675)
  • Inv. č. 449 Zoznam krstov A-Ž (1854-1903) (4948675)
  • Inv. č. 450 Zoznam manželstiev A-Ž (1854-1941) (4948675)
  • Inv. č. 451 Zoznam úmrtí A-K (1854-1949) (4948675)
  • Inv. č. 451 (pokrač.) Zoznam úmrtí K-Ž (1854-1949) (4948676)
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 717 Krsty 1705-1841 - Manželstvá 1726-1841 - Úmrtia 1730-1764 (4948892)
  • Inv. č. 717 (pokrač.) Úmrtia 1764-1862 (roky nie sú po poradí) (4948893)
  • Inv. č. 718 Krsty 1841-1872 - Manželstvá 1841-1872 - Zoznam krstov A-Ž, zoznam manželstiev A-Ž (1841-1872) (4948893)
  • Inv. č. 719 Krsty 1873-1888 - Manželstvá 1873-1888 - Zoznam krstov A-Ž, zoznam manželstiev A-Ž (1873-1888) (4948893)
  • Inv. č. 720 Krsty 1888-1900 - Zoznam krstov A-Ž (1889-1900) - Manželstvá 1889-1906 - Zoznam manželstiev A-Ž (1889-1906) (4948893)
  • Inv. č. 721 Krsty 1901-1910 - Zoznam krstov A-Ž (1901-1910) (4948893)
  • Inv. č. 722 Manželstvá 1906-1910 - Zoznam manželstiev A-Ž (1906-1910) (4948893)
  • Inv. č. 723 Birmovaní 1865 - Úmrtia 1865-1870 (4948893)
  • Inv. č. 723 (pokrač.) Úmrtia 1870-1894 - Zoznam úmrtí A-Ž (1865-1894) (4948894)
  • Inv. č. 724 Úmrtia 1895-1910 - Zoznam úmrtí A-Ž (1895-1910) (4948894)
  • Inv. č. 725 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1705-1862) (4948894)
 • Kežmarok, Abrahámovce, Levoča, Abrahamovce-Pikovce, Kežmarok, Levkovce, Kežmarok, Levkovce, Kežmarok, Vlková, Kežmarok, Farkašovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Abrahámovce (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Cirkevné finančné záznamy 1735-1752 - Krsty 1696-1789 (4948380)
  • Krsty 1789-1891, 1935, 1938 - Manželstvá 1703-1885 - Úmrtia 1702-1885 (4948381)
 • Poprad, Batizovce, Poprad ve Spišské Sobotě, Batizovce, Poprad, Gerlachov, Poprad ve Spišské Sobotě, Gerlachov, Poprad, Mengusovce, Poprad ve Spišské Sobotě, Mengušovce, Poprad, Štôla, Poprad ve Spišské Sobotě, Štôla

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Batizovce (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1710-1868 - Manželstvá 1745-1791 - Úmrtia 1745-1791 (4948382)
  • Krsty 1868-1895 - Manželstvá 1822-1895 - Úmrtia 1822-1895 (4948383)
 • Levoča, Bijacovce, Levoča, Bijacovce, Levoča, Ordzovany, Levoča, Ordzoviany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bijacovce (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1646-1720 - Manželstvá 1646-1720 - Úmrtia 1646-1720 (4948383)
  • Krsty 1721-1786 - Manželstvá 1721-1786 - Úmrtia 1721-1786 - Krsty 1732-1785 - (Ordzovany) Manželstvá 1731-1785 - (Ordzoviany) Úmrtia 1731-1785 - (Ordzoviany) Krsty 1786-1895 - Manželstvá 1786-1895 - Úmrtia 1786-1895 (4948384)
 • Levoča, Brutovce, Levoča, Brutovce, Levoča, Oľšavica, Levoča, Oľšavica, Levoča, Podproč, Levoča, Podproč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brutovce (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1729-1750 (4948384)
  • Krsty 1750-1896 - Manželstvá 1724-1896 - Úmrtia 1760-1896 - Birmovaní 1804-1867 (4948385)
 • Kežmarok, Bušovce, Kežmarok, Bušovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bušovce (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1673-1899 - Manželstvá 1708-1896 - Úmrtia 1708-1896 - Birmovaní 1749, 1803 (4948385)
 • Spišská Nová Ves, Bystrany, Spišská Nová Ves, Veľbachy, Spišská Nová Ves, Olcnava, Spišská Nová Ves, Olcnava, Spišská Nová Ves, Hincovce, Spišská Nová Ves, Hincovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bystrany (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1779-1814 - Manželstvá 1778-1814 - Úmrtia 1779-1814 - Krsty 1815-1852 (4948385)
  • Krsty 1852-1896 - Manželstvá 1815-1896 - Úmrtia 1815-1896 - Krsty 1779-1798 - Olcnava Manželstvá 1779-1798 - Olcnava úmrtia 1779-1798 (4948386)
 • Gelnica, Gelnica, Gelnica, Gelnica, Gelnica, Prakovce, Gelnica, Prakovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gelnica (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1695-1725 - Manželstvá 1698-1725 - Úmrtia 1697-1725 (4948386)
  • Krsty 1726-1753 - Manželstvá 1726-1754 - Úmrtia 1726-1753 (4948387)
  • Krsty 1754-1769 - Manželstvá 1755-1769 - Úmrtia 1754-1769 (4948387)
  • Krsty 1770-1787 - Manželstvá 1770-1787 - Úmrtia 1770-1787 - Birmovaní 1786 (4948387)
  • Krsty 1788-1803 - Manželstvá 1788-1803 - Úmrtia 1788-1803 - Birmovaní 1789, 1794 (4948387)
  • Krsty 1804-1816 (4948387)
  • Krsty 1816-1851 - Manželstvá 1804-1830 - Úmrtia 1804-1830 (4948388)
  • Krsty 1831-1843 - Manželstvá 1831-1843 - Úmrtia 1831-1843 (4948388)
  • Krsty 1844-1851 - Manželstvá 1844-1851 - Úmrtia 1844-1851 (4948388)
  • Krsty 1852-1860 (4948388)
  • Manželstvá 1852-1860 - Úmrtia 1852-1856 (4948388)
  • Úmrtia 1856-1860 (4948389)
  • Krsty 1859-1867 - Manželstvá 1860-1867 - Úmrtia 1860-1867 (4948389)
  • Krsty 1868-1874 - Manželstvá 1868-1874 - Úmrtia 1868-1874 (4948389)
  • Krsty 1875-1884 - Manželstvá 1875-1876 (4948389)
  • Manželstvá 1876-1884 - Úmrtia 1875-1884 (4948390)
  • Krsty 1884-1896 - Manželstvá 1885-1896 - Úmrtia 1884-1896 (4948390)
  • Zoznam krstov A-Ž (1770-1888) (4948390)
 • Gelnica, Gelnica, Gelnica, Gelnica, Gelnica, Jaklovce, Gelnica, Jaklovce, Gelnica, Kojšov, Gelnica, Kojšov, Košice-okolie, Košické Hámre, Košice, Košické Hámry, Gelnica, Margecany, Gelnica, Margecany, Gelnica, Prakovce, Gelnica, Prakovce, Gelnica, Veľký Folkmar, Gelnica, Veľký Folkmar, Kežmarok, Žakovce, Kežmarok, Žákovce, Košice-okolie, Košická Belá, Košice, Košická Belá, Gelnica, Smolnícka Huta, Gelnica, Smolnícka Huta

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Gelnica (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1783-1802 Manželstvá 1784-1802 Úmrtia 1784-1802 (4948390)
  • Krsty 1802-1864 Manželstvá 1802-1868 Úmrtia 1802-1853 (4948391)
  • Krsty 1863-1896 Manželstvá 1869-1896 Úmrtia 1853-1896 (4948392)
 • Stará Ľubovňa, Haligovce, Spišská Stará Ves, Haligovce, Stará Ľubovňa, Veľký Lipník, Spišská Stará Ves, Veľký Lipník

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Haligovce (Spišská Stará Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1788-1826 - Manželstvá 1788-1826 - Úmrtia 1788-1826 (4948392)
  • Krsty 1826-1895 - Manželstvá 1826-1895 - Úmrtia 1826-1895 (4948400)
 • Spišská Nová Ves, Harichovce, Spišská Nová Ves, Harichovce, Levoča, Kurimany, Levoča, Kurimiany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Harichovce (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1789-1892 Manželstvá 1789-1870 Úmrtia 1789-1870 Birmovaní 1804 (4948400)
  • Krsty 1892-1895 Manželstvá 1870-1897 Úmrtia 1870-1896 (4948401)
 • Gelnica, Helcmanovce, Gelnica, Helcmanovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Helcmanovce (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1750-1882 Manželstvá 1772-1862 Úmrtia 1750-1858 Birmovaní 1818 (4948401)
  • Krsty 1882-1906 Manželstvá 1863-1948 Úmrtia 1858-1930 Zoznam krstov 1772-1855 (4948402)
  • Index k matrike sobášených 1772-1944 Index k matrike pokrstených 1855-1945 (4948403)
 • Stará Ľubovňa, Hniezdne, Stará Ľubovňa, Gňazdá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gňazdá (Ľubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1624-1831 Manželstvá 1636-1801 Úmrtia 1665-1801 (4948403)
  • Krsty 1831-1888 Zoznam krstov 1801-1843 Manželstvá 1801-1879 Úmrtia 1801-1879 (4948404)
  • Krsty 1888-1904 Úmrtia 1880-1910 Manželstvá 1880-1945 Zoznam krstov 1624-1901 Zoznam manželstiev 1624-1952 (4948405)
 • Spišská Nová Ves, Hnilčík, Spišská Nová Ves, Hnilčík

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hnilčík (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1780-1843 Manželstvá 1780-1843 Úmrtia 1780-1809 Birmovaní 1852 (4948405)
  • Úmrtia 1810-1896 Krsty 1844-1895 Manželstvá 1844-1897 (4948406)
 • Gelnica, Prakovce, Gelnica, Gelnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hnilec (Spišska Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1765-1912 Manželstvá 1780-1912 Úmrtia 1766-1915 Birmovaní 1804, 1832, 1852 (4948407)
  • Úmrtia 1915-1951 (4948408)
 • Kežmarok, Holumnica, Kežmarok, Holumnica, Kežmarok, Jurské, Kežmarok, Jurské

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Holumnica (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1808-1906 Manželstvá 1819-1906 Úmrtia 1819-1876 (4948408)
  • Úmrtia 1876-1906 (4948409)
 • Spišská Nová Ves, Hrabušice, Spišská Nová Ves, Hrabušice, Spišská Nová Ves, Betlanovce, Spišská Nová Ves, Betlanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrabušice (Ves Spišská Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1703-1843, 1852-1875, 1844-1851 Manželstvá 1703-1843, 1852-1875, 1844-1851 Úmrtia 1703-1843, 1852-1875, 1844-1851 (4948409)
  • Krsty 1876-1903 Manželstvá 1876-1903 Úmrtia 1876-1903 . BETLANOVCE (Betlenfalu) Krsty 1827-1903 Manželstvá 1827-1903 Úmrtia 1827-1903 (4948410)
 • Poprad, Hranovnica, Poprad ve Spišské Sobotě, Hranovnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hranovnica (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1820-1847, 1852-1869 Birmovaní 1857, 1824, 1832 Manželstvá 1820-1846, 1852-1884 Birmovaní 1872 Úmrtia 1820-1846, 1852-1875 (4948410)
  • Úmrtia 1875-1880 Krsty 1844-1851 Manželstvá 1844-1851 Úmrtia 1844-1851 Krsty 1870-1905 Manželstvá 1885-1905 Úmrtia 1880-1905 Birmovaní 1881 (4948411)
 • Kežmarok, Huncovce, Kežmarok, Huncovce, Kežmarok, Veľká Lomnica, Kežmarok, Veľká Lomnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Huncovce (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • HUNCOVCE: Krsty 1675-1737 Manželstvá 1675-1737 Úmrtia 1675-1737 Krsty 1737-1843 Manželstvá 1737-1843 Úmrtia 1737-1843 Krsty 1844-1879 Manželstvá 1844-1866 (4948411)
  • Manželstvá 1866-1879 Úmrtia 1844-1879 Krsty 1880-1895 Manželstvá 1880-1899 Úmrtia 1880-1896 . VEL'KÁ LOMNICA (Nagy-Lomnicz) Krsty 1643-1705, 1711-1843 Manželstvá 1643-1705, 1711-1843 Úmrtia 1643-1705, 1722-1843 (4948412)
 • Kežmarok, Huncovce, Kežmarok, Huncovce

   Matrika
  • Židovská obec. Huncovce (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Narodení 1833-1882 Sobášení 1833-1852 (4948412)
  • Sobášení 1852-1883 Zomrelí 1833-1883 Narodení 1886-1942 Sobášení 1886-1938 Zomrelí 1884-1916 Index k matrike narodených 1835-1882 (4948413)
 • Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Stará Ľubovňa, Hobgart, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Podsadek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chmelnica (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1779-1827 Manželstvá 1779-1834 Krsty 1828-1831 (4948413)
  • Krsty 1831-1834 Úmrtia 1779-1835 Krsty 1801-1894 Manželstvá 1801-1873 Úmrtia 1844-1885 Birmovaní 1944, 1949 (4948414)
  • Krsty 1894-1914 Manželstvá 1874-1906 Úmrtia 1801-1843 Úmrtia 1886-1915 (4948415)
 • Spišská Nová Ves, Chrasť nad Hornádom, Spišská Nová Ves, Chrasť nad Hornádom, Spišská Nová Ves, Matejovce, Spišská Nová Ves, Matejovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chrast' nad Hornádom (Ves Spišská Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1743-1843, 1852-1858, 1844-1852 Manželstvá 1742-1843, 1852-1858, 1844-1852 Úmrtia 1740-1843, 1852-1858, 1844-1852 Krsty 1859-1897 Manželstvá 1859-1896 Úmrtia 1859-1896 Birmovaní 1770, 1775, 1777-78, 1804, 1824 (4948415)
 • Gelnica, Jaklovce, Gelnica, Jaklovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jaklovce (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1716-1724 (4948415)
  • Krsty 1724-1868 Manželstvá 1717-1839 Úmrtia 1716-1843 Birmovaní 1804, 1854 (4948416)
  • Úmrtia 1844-1869 Krsty 1869-1920 Manželstvá 1840-1920 Úmrtia 1869-1873 (4948417)
  • Úmrtia 1873-1920 Zoznam krstov 1800-1934 (4948418)
 • Stará Ľubovňa, Jakubany, Stará Ľubovňa, Jakubiany

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Jakubany (Stará Ľubovňa)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1772-1836 Manželstvá 1772-1836 Úmrtia 1772-1836 (4948418)
  • Krsty 1837-1886 Manželstvá 1837-1918 Úmrtia 1837-1855 (4948419)
  • Krsty 1886-1895 Úmrtia 1855-1900 (4948393)
 • Stará Ľubovňa, Jarabina, Stará Ľubovňa, Jarabina

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Jarabina (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1789-1828 Manželstvá 1789-1874 (4948393)
  • Úmrtia 1789-1843 Krsty 1829-1880 Manželstvá 1874-1929 Úmrtia 1844-1883 (4948394)
  • Krsty 1880-1908 Úmrtia 1884-1898 (4948395)
 • Stará Ľubovňa, Kamienka, Humenné, Kamienka

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamienka (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1789-1867 Manželstvá 1787-1836 Úmrtia 1787-1829 (4948395)
  • Manželstvá 1836-1906 Úmrtia 1830-1877 Krsty 1868-1914 (4948396)
  • Manželstvá 1906-1924 Úmrtia 1878-1904 (4948397)
 • Kežmarok, Kežmarok, Kežmarok, Kežmarok, Kežmarok, Malý Slavkov, Kežmarok, Malý Slavkov, Kežmarok, Rakúsy, Kežmarok, Rakúsy, Kežmarok, Stráne pod Tatrami, Kežmarok, Folvarky, Kežmarok, Spišská Belá, Kežmarok, Strážky nad Popradom, Kežmarok, Krížová Ves, Kežmarok, Krížová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kežmarok (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • KEŽMAROK: Krsty, manželstvá, úmrtia 1674-1708 Krsty, manželstvá, úmrtia 1709-1740 Krsty 1769-1800 Úmrtia 1778-1790 (4948397)
  • Úmrtia 1790-1800 Manželstvá 1740-1778 Krsty 1754-1769 Úmrtia 1740-1778 Birmovaní 1803, 1817, 1861, 1872 KEŽMAROK, MALÝ SLAVKOV, RAKÚSY, STRÁNE T. Krsty 1801-1843, 1850-1875 Manželstvá 1801-1843, 1850-1887 Úmrtia 1801-1833 (4948398)
  • Úmrtia 1833-1843, 1850-1871 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1849 KEŽMAROK, MALÝ SLAVKOV: Krsty 1876-1893, 1875-1902 Manželstvá 1888-1919, 1888-1937 Úmrtia 1871-1891 KEŽMAROK: Krsty 1893-1895 (4948399)
  • Úmrtia 1891-1895 Zoznam krstov 1800-1940 Zoznam úmrtí 1801-1902 MATRIKA SLOVENSKÉHO KOSTOLA Krsty, manželstvá, úmrtia 1680-1725 RAKÚSY: Krsty, manželstvá, úmrtia 1677-1797 RAKÚSY, STRÁNE p. T.: Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1908 Manželstvá 1909-1924 Úmrt (4948465)
  • STRÁŽKY: Krsty 1688-1850 Manželstvá 1688-1850 Úmrtia 1688-1850 KRÍŽOVÁ VES: Krsty 1702-1851 Manželstvá 1689-1851 Úmrtia 1690-1851 MALÝ SLAVKOV: Zoznam krstov 1829-1940 Zoznam úmrtí 1840-1895 (4948466)
 • Kežmarok, Kežmarok, Kežmarok, Kežmarok, Kežmarok, Rakúsy, Kežmarok, Rakúsy, Kežmarok, Malý Slavkov, Kežmarok, Malý Slavkov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kežmarok (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Zoznam krstov, 1830-1870 (4948469)
  • Index sobášených, 1842-1898 (4948469)
  • Zoznam úmrtí, 1813-1944 (4948469)
  • Krsty 1601-1656 (4948466)
  • Krsty 1656-1669 (4948467)
  • Krsty 1601-1775 (4948467)
  • Manželstvá 1685-1762, 1729-1760, 1690 Úmrtia 1685-1762 (4948467)
  • Manželstvá 1763-1827 (4948467)
  • Úmrtia 1763-1812 (4948467)
  • Úmrtia 1813-1841 (+ Rakúsy) (4948468)
  • Manželstvá 1842-1851 (+ Rakúsy) (4948468)
  • Úmrtia 1842-1851 (+ Rakúsy) (4948468)
  • Manželstvá 1852-1879 (+ Rakúsy) (4948468)
  • Úmrtia 1852-1879 (+ Rakúsy) (4948468)
  • Krsty 1879-1896 (4948468)
  • Krsty 1896-1897 (4948469)
  • Manželstvá 1880-1897 (4948469)
  • Úmrtia 1880-1897 (4948469)
  • Krsty 1850-1893 (Rakúsy) - Manželstvá 1850-1893 (Rakúsy) - Úmrtia 1850-1893 (Rakúsy) (4948469)
 • Gelnica, Kluknava, Gelnica, Kluknava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kluknava (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1722-1750, 1820-1856 Manželstvá 1722-1750, 1820-1865 Úmrtia 1722-1750, 1820-1849 Zoznam krstov a Uzavretých manželstiev (4948470)
  • Úmrtia 1849-1874 Zoznam úmrtí 1820-1874 Krsty 1857-1906 Zoznam krstov 1857-1887 Manželstvá 1866-1918 Zoznam manželstiev 1866-1888 (4948471)
  • Krsty 1906-1908 Zoznam krstov 1888-1908 Úmrtia 1875-1911 Zoznam úmrtí 1868-1911 (4948472)
 • Gelnica, Kojšov, Gelnica, Kojšov

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Kojšov (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1727-1896 Manželstvá 1728-1896 Úmrtia 1728-1896 Birmovaní 1720, 1731, 1756, 1764, 1770 (4948472)
 • Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica, Krompachy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krompachy (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1642-1682 (4948473)
  • Krsty 1683-1692, 1729-1871 Manželstvá 1663-1696, 1724-1854 Úmrtia 1663-1693, 1724-1852 (4948474)
  • Manželstvá 1854-1896 Úmrtia 1852-1895 Krsty 1871-1896 Zoznam krstov 1841-1938 Zoznam úmrtí 1850-1888 (4948455)
 • Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica, Krompachy

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Krompachy (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1784-1815 (4948455)
  • Krsty 1815-1896 Manželstvá 1785-1897 Úmrtia 1784-1896 (4948456)
 • Kežmarok, Lechnica, Spišská Stará Ves, Lechnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lechnica (Ves Spišská Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1766-1832 Úmrtia 1766-1832 Manželstvá 1811-1832, 1766-1791 Birmovaní 1824 (4948456)
  • Manželstvá 1791-1810, 1833-1896 Krsty 1833-1896 Úmrtia 1833-1895 Birmovaní 1893, 1905, 1921, 1927 (4948457)
 • Kežmarok, Lendak, Kežmarok, Lendak

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lendák (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1742-1895 Manželstvá 1742-1844, 1850-1896 Úmrtia 1742-1843, 1850-1896 Manželstvá 1844 (4948457)
  • Manželstvá 1845-1850 Úmrtia 1844-1850 (4948458)
 • Stará Ľubovňa, Lesnica, Spišská Stará Ves, Lesnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lesnica (Ves Spišska Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1749-1896 Manželstvá 1749-1897 Úmrtia 1750-1890 Birmovaní 1824, 1832, 1852, 1869, 1876, 1893 (4948458)
  • Úmrtia 1891-1896 (4948459)
 • Spišská Nová Ves, Letanovce, Spišská Nová Ves, Letanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Letanovce (Ves Spišská Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1760-1896 Manželstvá 1760-1873 Úmrtia 1760-1873 Birmovaní 1824, 1832, 1836 (4948459)
  • Krsty 1896-1901 Manželstvá 1874-1896 Úmrtia 1873-1927 (4948460)
 • Levoča, Levoča, Levoča, Levoča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Levoča (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1674-1776 Úmrtia 1674-1681 Birmovaní 1732, 1734, 1752, 1763 (4948460)
  • Krsty 1776-1822 Manželstvá 1700-1843 Úmrtia 1703-1804 (4948461)
  • Úmrtia 1804-1872 Krsty 1823-1878 Manželstvá 1844-1851 (4948462)
  • Manželstvá 1852-1872 (4948564)
  • Krsty 1878-1884 Manželstvá 1873-1899 Úmrtia 1872-1884 Krsty 1885-1890 (4948463)
  • Krsty 1890-1895 Úmrtia 1885-1911 Miešané manželstvá 1825-1873 (4948464)
  • Vojenská matrika krsty 1833-1859, 1869-1917 Manželstvá 1832-1854, 1869-1921 Úmrtia 1832-1859, 1869-1911 Zoznam krstov 1838-1947 Zoznam úmrtí 1838-1936 (4948420)
  • Index k matrike zomrelých 1838-1936 (4948564)
 • Levoča, Levoča, Levoča, Levoča

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Levoča (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1625-1653 (4948420)
  • Krsty 1653-1722 Manželstvá 1684-1775 Úmrtia 1684-1775 Krsty 1775-1780 (4948421)
  • Krsty 1780-1841 Manželstvá 1775-1818 Úmrtia 1775-1804 Birmovaní 1831, 1833-1841 (4948447)
  • Manželstvá 1818-1865 Úmrtia 1805-1873 Krsty 1842-1871 Birmovaní 1842-1871 (4948448)
  • Úmrtia 1873-1876 - Zoznam úmrtí A-Ž 1842?-1876 - Krsty 1872-1921 - Zoznam krstov A-Ž 1872-1921 - Manželstvá 1866-1902 - Zoznam manželstiev A-Ž 1866-1902 - Úmrtia 1877-1946 - Zoznam úmrtí 1877-1946 - Zoznam krstov A-Ž 1625-1669 - Zoznam úmrtí A-B 1684-1774 (4948449)
  • Index k matrike zomrelých B-Z 1684-1774 (4948450)
 • Stará Ľubovňa, Litmanová, Stará Ľubovňa, Litmanová

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Litmanová (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1773-1879 Manželstvá 1785-1842 Úmrtia 1770-1846 (4948450)
  • Manželstvá 1842-1914 Úmrtia 1847-1911 Krsty 1880-1899 (4948451)
 • Stará Ľubovňa, Lomnička, Stará Ľubovňa, Lomnička

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lomnička (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Manželstvá 1710-1891 Krsty 1742-1891 Úmrtia 1742-1891 Birmovaní 1855, 1862, 1878 (4948451)
 • Stará Ľubovňa, Lomnička, Stará Ľubovňa, Lomnička

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Lomnička (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1785-1833 Manželstvá 1785-1825 Úmrtia 1785-1825 (4948451)
  • Krsty 1833-1890 Manželstvá 1825-1890 Úmrtia 1825-1890 (4948452)
 • Poprad, Lučivná, Poprad ve Spišské Sobotě, Lučivná, Poprad, Šuňava, Poprad ve Spišské Sobotě, Nižnia Šuňava, Poprad ve Spišské Sobotě, Vyšná Šuňava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lučivná (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1762-1789 Krsty 1779-1840 Rodná kniha 1816-1876 Manželstvá 1762-1791 Manželstvá 1779-1817 Úmrtia 1762-1791 NIŽNÁ ŠUŇAVA a VYŠNÁ ŠUŇAVA Krsty 1762-1843 Manželstvá 1762-1839 Úmrtia 1762-1808 Birmovaní 1872, 1881, 1883, 1897 (4948452)
  • Birmovaní 1897, 1908 Manželstvá 1877-1878, 1880-1881, 1887 Manželstvá 1905-1923, 1943, 1945-1946 Status animarum Úmrtia 1808-1843 Birmovaní 1921 Krsty 1844-1880 Manželstvá 1844-1880 Úmrtia 1844-1880 Manželstvá 1881-1895 (4948453)
  • Manželstvá 1895-1896 Krsty 1881-1897 Úmrtia 1881-1909 (4948454)
 • Kežmarok, Ľubica, Kežmarok, Ľubica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ľubica (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1660-1674, 1728-1760 Úmrtia 1674-1760 Manželstvá 1674-1760 (4948454)
  • Krsty 1674-1727, 1760-1843 Manželstvá 1760-1843 Birmovaní 1803, 1824, 1832, 1840-43, 1853 Úmrtia 1760-1839 Krsty 1844-1879 Manželstvá 1844-1881 Úmrtia 1840-1853 (4948475)
  • Úmrtia 1853-1911 Krsty 1879-1912 Manželstvá 1882-1944 (4948476)
 • Spišská Nová Ves, Markušovce, Spišská Nová Ves, Markušovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Markušovce (Ves Spišská Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1697-1698, 1703-1752 Manželstvá 1703-1753 Úmrtia 1715-1723 (4948478)
  • Krsty 1751-1753 Úmrtia 1723-1753 Krsty 1754-1843, 1852 Manželstvá 1754-1843, 1852 Birmovaní 1832, 1816, 1824 Úmrtia 1754-1842 Konvertiti 1810, 1840, 1843-1845 Konvertiti 1847, 1849 Miešanyʹch maželstiev 1795, 1797, 1810, 1816 Birmovaní 1804 Úmrtia 1842-1843, 1852 (4948479)
  • Krsty 1844-1852 Birmovaní 1919 Manželstvá 1844-1852 Úmrtia 1844-1852 Krsty 1852-1868 (4948479)
  • Krsty 1868-1894 Birmovaní 1852, 1865 Manželstvá 1852-1883 Úmrtia 1852-1883 Birmovaní 1878 (4948480)
  • Manželstvá 1883-1896 Úmrtia 1883-1896 (4948481)
 • Spišská Nová Ves, Matejovce, Spišská Nová Ves, Matejovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Matejovce (Ves Spišská Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1718- (4948481)
 • Spišská Nová Ves, Matejovce, Spišská Nová Ves, Matejovce, Poprad, Mlynica, Poprad ve Spišské Sobotě, Mlynica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Matejovce (Ves Spišská Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1783-1793 (4948481)
  • Krsty 1794-1896 Manželstvá 1783-1893 Úmrtia 1783-1951 (4948482)
  • Krsty 1896-1951 Mlynica krsty 1782-1896 Manželstvá 1786-1895 Úmrtia 1787-1896 Zoznam manželstiev 1889-1895 (4948483)
 • Poprad, Mlynica, Poprad ve Spišské Sobotě, Mlynica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mlynica (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1688-1898 Manželstvá 1688-1900 Úmrtia 1789-1899 Birmovaní 1803 Zoznam krstov 1712-1843 Zoznam manželstiev 1778-1843 (4948484)
 • Gelnica, Mníšek nad Hnilcom, Gelnica, Mníšek nad Hnilcom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mníšek nad Hnilcom (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1682-1709 (4948484)
  • Manželstvá 1682-1709 Úmrtia 1682-1709 Krsty 1736-1893 Manželstvá 1736-1867 Úmrtia 1736-1867 Birmovaní 1854, 1880 (4948485)
  • Krsty 1893-1896 Manželstvá 1867-1896 Úmrtia 1867-1896 Zoznam krstov 1787-1939 Zoznam manželstiev 1787-1939 Zoznam úmrtí 1787-1939 (4948486)
 • Gelnica, Nálepkovo, Spišská Nová Ves, Vondrišel, Gelnica, Henclová, Spišská Nová Ves, Henclová, Gelnica, Tichá Voda, Spišská Nová Ves, Štilbach

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nálepkovo (Ves Spišska Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1668-1824 Manželstvá 1669-1715 Úmrtia 1668-1725 (4948488)
  • Manželstvá 1731-1874 Birmovaní 1781, 1786, 1794, 1804, 1829, 1854, 1861 Krsty 1825-1874 Úmrtia 1729-1866 (4948489)
  • Úmrtia 1866-1887 Krsty 1874-1914 Manželstvá 1875-1934 (4948490)
  • Úmrtia 1888-1931 Zoznam krstov 1731-1944 Zoznam manželstiev 1731-1944 (4948491)
 • Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy, Stará Ľubovňa, Nižnie Ružbachy, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa, Vyšnie Ružbachy, Stará Ľubovňa, Lacková, Stará Ľubovňa, Lacková

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nižné Ružbachy (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Manželstvá 1667-1744 Úmrtia 1700-1708, 1715-1716 Krsty 1700-1763 (4948493)
  • Manželstvá 1744-1867 Úmrtia 1720-1754, 1777-1851 Krsty 1764-1877 (4948494)
  • Manželstvá 1867-1904 Úmrtia 1852-1928 Krsty 1878-1896 (4948495)
 • Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Nová L'ubovňa, Stará Ľubovňa, Jakubany, Stará Ľubovňa, Jakubiany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Ľubovňa (Stará Ľubovňa)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1781-1828 (4948495)
  • Krsty 1828-1851 Manželstvá 1781-1850 Úmrtia 1781-1850 Krsty 1635-1725 Manželstvá 1636-1725 Krsty 1726-1752 Manželstvá 1726-1752 Krsty 1852-1885 Manželstvá 1852-1891 Úmrtia 1852-1881 (4948496)
  • Manželstvá 1892-1896 Krsty 1886-1920 Úmrtia 1882-1927 (4948497)
  • Krsty 1753-1780 Manželstvá 1753-1780 Úmrtia 1753-1780 (4948497)
 • Spišská Nová Ves, Odorín, Spišská Nová Ves, Odorín, Spišská Nová Ves, Jamník, Spišská Nová Ves, Jamník, Spišská Nová Ves, Danišovce, Spišská Nová Ves, Danišovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Odorín (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1754-1778 Manželstvá 1754-1778 Úmrtia 1754-1778 Krsty 1754-1815 Manželstvá 1754-1815 Úmrtia 1754-1815 Krsty 1816-1839 (4948497)
  • Krsty 1839-1895 Zoznam krstov 1816-1895 Manželstvá 1816-1870 Zoznam manželstiev 1816-1878 Úmrtia 1816-1895 Zoznam úmrtí 1816-1897 Birmovaní 1893-1938 (4948498)
  • JAMNÍK Krsty 1687-1705, 1754-1809 Manželstvá 1695-1700, 1755-1809 Úmrtia 1695-1700, 1754-1804 Birmovaní 1824, 1832 Zoznam krstov 1754-1815 Zoznam manželstiev 1845-1878 (4948499)
 • Levoča, Oľšavica, Levoča, Oľšavica, Levoča, Brutovce, Levoča, Brutovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ol'šavica (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1746-1921 Manželstvá 1746-1910 Úmrtia 1746-1901 (4948499)
  • Krsty 1921-1926 Manželstvá 1917-1929 Úmrtia 1901-1938 (4948500)
 • Kežmarok, Osturňa, Spišská Stará Ves, Osturňa

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Osturňa (Spišská Stará Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1787-1881 Manželstvá 1787-1884 Úmrtia 1787-1864 (4948500)
  • Manželstvá 1881-1906 Úmrtia 1865-1894 Krsty 1881-1900 (4948501)
 • Stará Ľubovňa, Podolínec, Stará Ľubovňa, Podolínec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podolínec (L'ubovňa Stará)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1648-1691 Manželstvá 1648-1713 Úmrtia 1648-1714 (4948596)
  • Úmrtia 1679-1825 Krsty 1692-1825 Manželstvá 1720-1825 (4948502)
  • Krsty 1826-1882 Manželstvá 1826-1851 Úmrtia 1826-1852 Birmovaní 1855-1862 (4948532)
  • Krsty 1883-1903 Manželstvá 1852-1909 Úmrtia 1852-1909 Zoznam krstov 1650-1952 (4948533)
 • Spišská Nová Ves, Spišska Nová Ves, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Novaveská Huta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Nová Ves (Ves Spišská Nová)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1626-1760 (4948559)
  • Manželstvá 1736-1783 Úmrtia 1758-1819 Krsty 1760-1794 (4948560)
  • Krsty 1795-1856 Manželstvá 1784-1851 (1844-1886) Úmrtia 1819-1851 (4948561)
  • Krsty 1856-1885 Manželstvá 1852-1870 Úmrtia 1852-1870 Zoznam krstov a úmrtia, 1870-1881 (4948503)
  • Krsty 1885-1895 Manželstvá 1883-1895 Úmrtia 1882-1895 (4948504)
 • Spišská Nová Ves, Spišska Nová Ves, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Birmovaní 1756-1811 Krsty 1783-1823 Manželstvá 1783-1830 (4948504)
  • Manželstvá 1830-1853 Úmrtia 1783-1840 Krsty 1824-1870 Manželstvá 1854-1870 Úmrtia 1841-1870 Krsty 1870-1885 (4948505)
  • Krsty 1885-1895 Úmrtia 1870-1895 Manželstvá 1870-1895 (4948506)
 • Poprad ve Spišské Sobotě, Spišská Sobota, Poprad, Poprad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Sobota (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1646- Manželstvá (4948506)
  • Manželstvá 1667-1896 Úmrtia 1699-1896 Krsty 1718-1896 Birmovaní 1732, 1752 (4948507)
 • Poprad, Poprad, Poprad ve Spišské Sobotě, Spišská Sobota

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Spišská Sobota (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1599-1673, 1783-1827 Úmrtia 1655-1674 (4948507)
  • Krsty 1827-1942 Manželstvá 1783-1943 Úmrtia 1783-1944 (4948508)
 • Poprad, Spišská Teplica, Poprad ve Spišské Sobotě, Spišská Teplica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Teplica (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1674-1728 Manželstvá 1722-1735 Úmrtia 1719-1735 (4948509)
  • Krsty 1736-1913 Manželstvá 1736-1913 Úmrtia 1736-1913 Birmovaní 1781, 1798 (4948510)
 • Poprad, Spišské Bystré, Poprad ve Spišské Sobotě, Spišské Bystré, Poprad, Kravany, Poprad ve Spišské Sobotě, Kravany, Poprad, Vikartovce, Poprad ve Spišské Sobotě, Vikartovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišské Bystré (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1676-1679, 1706-1757 - Manželstvá 1676-1679, 1706-1734 - Úmrtia 1676-1679, 1706-1732 (4948510)
  • Krsty 1758-1886 - Manželstvá 1735-1876 - Úmrtia 1733-1836 (4948511)
  • Krsty 1886-1899 - Manželstvá 1876-1898 - Úmrtia 1870-1899 - Krsty 1691-1725, 1768-1794 - Manželstvá 1695-1724, 1769-1794 - Úmrtia 1692-1734, 1769-1794 - Krsty 1837-1844, 1850 - Úmrtia 1837-1870 - Birmovaní 1857, 1872, 1881, 1897, 1908, 1921, 1932 (4948512)
  • Krsty 1691-1725 - Manželstvá 1692-1725 - Úmrtia 1692-1725 (4948522)
  • Krsty 1768-1787 - Manželstvá 1769-1786 - Úmrtia 1768-1787 (4948522)
 • Kežmarok, Spišské Hanušovce, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišské Hanušovce (Spišská Stará Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1886-1899 - Manželstvá 1876-1898 - Úmrtia 1870-1899 - Birmovaní 1801 (4948522)
  • Krsty 1844-1855 - Manželstvá 1844-1855 - Úmrtia 1844-1855 (4948522)
  • Krsty 1856-1880 - Manželstvá 1856-1879 - Úmrtia 1856-1880 (4948522)
  • Krsty 1881-1896 - Manželstvá 1881-1897 - Úmrtia 1881-1896 (4948522)
  • Krsty 1895-1896 - Manželstvá 1881-1897 - Úmrtia 1881-1896 (4948523)
 • Levoča, Spišské Podhradie, Levoča, Spišské Podhradie, Levoča, Spišská Kapitula, Levoča, Spišská Kapitula, Levoča, Studenec, Levoča, Kolbachy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišské Podhradie (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1665-1786 Manželstvá 1728-1771 Úmrtia 1727-1763 (4948523)
  • Krsty 1786-1885 Manželstvá 1772-1854 Úmrtia 1763-1854 Birmovaní 1804 (4948524)
  • Krsty 1855-1896 Manželstvá 1855-1895 Manželstvá 1858-1897 Spišská Kapitula úmrtia 1855-1862 (4948525)
  • Úmrtia 1862-1895 STUDENEC (Kolbach) Krsty 1878-1902 Manželstvá 1878-1921 Úmrtia 1878-1908 (4948526)
 • Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišské Vlachy (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1636-1641 (4948526)
  • Krsty 1641-1704, 1719-1821 Úmrtia 1639-1701, 1728-1809 Manželstvá 1647-1667, 1686-1695, 1726-1809 Birmovaní 1804 (4948527)
  • Krsty 1822-1843, 1852-1895 Manželstvá 1810-1843, 1852-1896 Úmrtia 1810-1843, 1852-1878 (4948528)
  • Úmrtia 1878-1895 (4948529)
 • Levoča, Spišský Hrhov, Levoča, Spišský Hrhov, Levoča, Domaňovce, Levoča, Domanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišský Hrhov (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1733-1809 Manželstvá 1732-1764 Úmrtia 1732-1749 Birmovaní 1777, 1824 (4948529)
  • Krsty 1810-1896 Manželstvá 1822-1872 Úmrtia 1822-1864 Birmovaní 1828-1835, 1837-1845, 1852 1857-1861, 1867, 1870 (4948530)
  • Manželstvá 1868-1896 Úmrtia 1865-1896 DOMAŇOVCE Krsty 1709-1731, 1775-1825 Manželstvá 1716-1731, 1775-1825 Úmrtia 1716, 1730-1731, 1775-1825 Birmovaní 1804 (4948531)
 • Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov, Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišský Hrušov (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1713-1861 Manželstvá 1713-1851 Úmrtia 1713-1851 (4948531)
  • Krsty 1861-1896 Manželstvá 1851-1898 Úmrtia 1851-1896 (4948513)
 • Michalovce, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Moravany, Michalovce, Moraviany, Michalovce, Trhovište, Michalovce, Trhovište

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bánovce nad Ondavou (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 11 Krsty 1797-1835 (4406772)
  • Inv. č. 11 (pokrač.) Krsty 1835-1859 - Úmrtia 1797-1865 - Manželstvá 1797-1865 (4406725)
  • Inv. č. 12 Krsty 1860-1901 - Manželstvá 1866-1901 - Úmrtia 1866-1901 (4406725)
  • Inv. č. 13 Morovany Krsty 1848-1913 - Manželstvá 1855-1922 - Úmrtia 1857-1926 (4406725)
  • Inv. č. 14 Trhovište Krsty - 1806-1859 - Manželstvá 1806-1873 - Úmrtia 1806-1859 (4406725)
  • Inv. č. 15. Druhopisy - Bánovce nad Ondavou Krsty 1860-1891 - Manželstvá 1874-1891 - Úmrtia 1860-1888 (4406725)
  • Inv. č. 16 Krsty 1892-1927 - Manželstvá 1892-1927 - Úmrtia 1892-1927 (4406725)
  • Inv. č. 17 Krsty 1882-1883 (4406725)
  • Inv. č. 17 (pokrač.) Krsty 1883-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 (4406726)
 • Vranov nad Topľou, Banské, Vranov nad Topľou, Banské

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Banské (Vranovnad Topľou)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č.18 Krsty 1817-1828 - Krsty 1830-1874 - Manželstvá 1832-1874 - Úmrtia 1832-1874 (4406726)
  • Inv. č. 19 Krsty 1875-1903 - Manželstvá 1875-1935 - Úmrtia 1875-1931 (4406726)
  • Inv. č. 20 Krsty 1903-1943 (4406726)
  • Inv. č. 20 (pokrač.) Krsty 1943-1950 (4405842)
  • Inv. č. 21 Druhopisy krstov 1882-1894 - Manželstvá 1882-1894 - Úmrtia 1882-1894 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1895 (4405842)
 • Bardejov, Bardejov, Bardejov, Bardejov, Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bardejov, Bardejovska Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bardejov (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 22 Krsty 1671-1680 - Manželstvá 1671-1711 - Inv. č. 23 Krsty 1680-1720 - Krsty 1723-1754 - Birmovaníe bez uvedenia roku - Úmrtia 1710-1711 - Manželstvá 1724-1729 - Inv. č. 24 Krsty 1754-1779 - Manželstvá 1762-1770 (4405842)
  • Inv. č. 24 (pokrač.) Manželstvá 1770-1785 - Úmrtia 1762-1786 - Konvertiti na katolicku vieru 1766-1814 - Inv. č. 25 Krsty 1779-1831 - Manželstvá 1787-1831 (z opačnej strany) - Inv. č. 26 Úmrtia 1786-1846 - Inv. č. 27 Manželstvá 1832-1862 (4406727)
  • Inv. č. 27 (pokrač.) Manželstvá 1862-1881 - Inv. č. 28 Krsty 1832-1858 - Birmovaní 1858 - Inv. č. 29 Krsty 1859-1889 Birmovaní 1891, 1778, 1774 - Inv. č. 30 Úmrtia 1847-1853 (4406773)
  • Inv. č. 30 (pokrač.) Úmrtia 1853-1888 - Inv. č. 31 Krsty 1890-1895 - Inv. č. 32 Manželstvá 1882-1895 - Inv. č. 33 Úmrtia 1889-1895 - Inv. č. 34 Zoznam krstov 1860-1895 (A-Ž) - Inv. č. 35 Zoznam krstov 1800-1859 (A-J) (4405843)
  • Inv. č. 35 (pokrač.) Zoznam krstov 1800-1859 (K-Ž) - Inv. č. 36 Zoznam manželstiev 1832-1951 (A-Ž) - Zoznam úmrtí 1860-1939 (A-Ž) (4405888)
  • Inv. č. 37 Druhopisy krstov 1876-1895 - Manželstvá 1876-1887 - Manželstvá 1889-1895 - Úmrtia 1874-1884 (4405888)
  • Inv. č. 37 (pokrač.) Úmrtia 1884-1887 - Úmrtia 1889-1895 - Krsty, manželstvá, úmrtia (Bardejovská Nová Ves) 1876-1880 (4405887)
 • Stará Ľubovňa, Čirč, Sabinov, Čirč

   Matrika
  • Židovská obec. Čirč (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 194 Narodenia 1866-1885, 1847-1873 - Manželstvá 1874-1885, 1873, 1882 - Úmrtia 1874-1885 - Inv. č. 195 Zoznam narodených 1886-1903 - Narodenia 1886-1903 - Inv. č. 196 Manželstvá 1886-1941 (4406821)
  • Inv. č. 197 Druhopisy narodených 1875-1876, 1878-1882 - Úmrtia 1883 - Narodenia 1883-1895 - Manželstvá, úmrtia 1875-1895 - Manželstvá 1883-1884 - Úmrtia 1884-1895 (4406821)
 • Snina, Čukalovce, Snina, Čukalovce, Snina, Parihuzovce, Snina, Parihuzovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čukalovce (Snina)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 198 Krsty, manželstvá, úmrtia 1882 (4406821)
  • Inv. č. 198 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1883-1895 (4406716)
 • Vranov nad Topľou, Davidov, Vranov nad Topľou, Davidov

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Davidov (Vranov nad Topľou)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 199 Krsty 1780-1833 - Manželstvá 1780-1833 - Úmrtia 1780-1833 - Inv. č. 200 Manželstvá 1834-1889 - Krsty 1834-1888 - Inv. č. 201 Úmrtia 1834-1888 - Inv. č. 202 Krsty 1888-1915 - Manželstvá 1889-1933 - Úmrtia 1889-1933 (4406716)
  • Inv č. 203 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1884 (4406716)
  • Inv. č. 208 Krsty, manželstvá, úmrtia 1885-1895 (4406717)
 • Bardejov, Bardejov, Bardejov, Bardejov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Slovenský Bardejov (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 38 Krsty, manželstvá, úmrtia 1703-1706 - Krsty 1707-1779 - Manželstvá 1707-1709 - Manželstvá 1714 - Manželstvá 1716 - Manželstvá 1755 - Manželstvá 1764-1779 - Úmrtia 1754-1762 - Úmrtia 1764-1771 - Konvertiti 1779-1780 - Inv. č. 39 Krsty (4405887)
  • Inv. č. 40 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1815-1850 - Birmovaní 1832 - Inv. č. 41 Krsty 1851-1875 - Birmovaní 1854-1875 - Manželstvá 1851-1875 - Miešané manželstvá 1854-1856 - Úmrtia 1851-1875 - Inv. č. 42 Krsty 1876-1888 - Manželstvá 1876-1 (4406720)
  • Inv. č. 42 (pokrač.) Úmrtia 1880-1888 - Inv. č. 43 Zoznam krstov (A-Ž) 1851-1896 (4406721)
  • Inv. č. 44 Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1863 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1882 - Krsty 1883-1896 - Manželstvá 1879-1895 - Úmrtia 1889-1895 (4406721)
  • Inv. č. 45 Sv. 1 Rodinná kniha (A-B) (4406721)
  • Inv. č. 45 (pokrač.) Sv. 1 Rodinná kniha (B-I) - Inv. č. 46 Sv. 2 Rodinná kniha (J-S)- Inv. č. 47 Sv. 3 Rodinná kniha (S-Ž) (4406722)
  • Inv. č. 48 Index k rodinným knihám Sobášených (A-M) (4406722)
  • Inv. č. 48 (pokrač.) Sobášených (M) - Inv. č. 49 Sobášených (M-Ž) (4406723)
 • Bardejov, Bardejov, Bardejov, Bardejov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad nemecko-maďarský Bardejov (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 50 Krsty 1592-1599 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1610 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1617-1618 - Birmovaní 1645-1655 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1624-1726 - Inv. č. 51 Krsty, manželstvá, úmrtia 1722-1752 (4406723)
  • Inv. č. 51 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1753-1779 - Inv. č. 52 Krsty, manželstvá, úmrtia 1781-1839 - Zoznam (krst., sobás., zom.) 1722-1839 - Inv. č. 53 Krsty 1840-1863 - Manželstvá 1840-1863 - Úmrtia 1840-1863 - Zoznam (krst., sobás., zom (4406770)
  • Inv. č. 55 Druhopisy krstov 1888-1896 - Inv. č. 56 Manželstvá 1889-1896 - Inv. č. 57 Úmrtia 1889-1896 (4406770)
  • Inv. č. 58 Zoznam úmrtí 1839-1928 (4405839)
 • Levoča, Poľanovce, Levoča, Poľanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pol'anovce (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1669-1843 Manželstvá 1701-1809 Úmrtia 1730-1808 Birmovaní 1804 Zoznam krstov, 1669-1843 A-L (4948533)
  • Zoznam krstov, 1669-1843 L-Z Krsty 1844-1896 Manželstvá 1809-1898 Úmrtia 1809-1843, 1885-1896 Birmovaní 1852, 1857, 1888 (4948534)
 • Poprad, Poprad, Poprad ve Spišské Sobotě, Poprad, Žilina, Stráža, Poprad ve Spišské Sobotě, Stráža

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Poprad (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • POPRAD Krsty 1702-1758 Manželstvá 1708-1760 Úmrtia 1708-1760 Birmovaní 1752 Krsty 1758-1843 Manželstvá 1760-1843 Úmrtia 1760-1843 Birmovaní 1803, 1824 Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev a úmrtia 1758-1827 (4948565)
  • Krsty 1844-1899 Manželstvá 1844-1899 Úmrtia 1844-1899 STRÁŽE POD TATRAMI Krsty 1844-1899 Manželstvá 1844-1899 Úmrtia 1844-1899 (4948534)
  • Krsty 1677-1696 (4948564)
  • Krsty 1696-1725 Manželstvá 1670-1726 Úmrtia 1695-1725 Krsty 1725-1844 Manželstvá 1725-1844 Úmrtia 1726-1843 (4948565)
 • Poprad, Poprad, Poprad ve Spišské Sobotě, Poprad

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Poprad (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1647-1674, 1783-1834 Manželstvá 1647-1673 Úmrtia 1651-1674 Birmovaní 1789-1856 (4948534)
  • Krsty 1834-1860 Manželstvá 1783-1860 Úmrtia 1783-1860 (4948535)
 • Kežmarok, Reľov, Spišská Stará Ves, Reľov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rel'ov (Spišská Stará Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1787-1843 Manželstvá 1787-1828 Úmrtia 1787-1828 (4948536)
  • Krsty 1842-1896 Manželstvá 1829-1897 Úmrtia 1829-1897 (4948537)
 • Kežmarok, Javorina, Kežmarok, Ruskinovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ruskinovce (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1674-1916 Manželstvá 1677-1877 Úmrtia 1691-1916 Birmovaní 1803, 1824, 1832, 1843, 1853, 1888 (4948537)
  • Manželstvá 1877-1915 (4948538)
 • Kežmarok, Slovenská Ves, Kežmarok, Slovenská Ves, Kežmarok, Vojňany, Kežmarok, Krig, Kežmarok, Výborná, Kežmarok, Výborná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenská Ves (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1673-1896 Manželstvá 1692-1900 Úmrtia 1691-1895 VOJŇANY Krsty 1673-1843, 1850-1863 Manželstvá 1676-1843, 1850-1882 Úmrtia 1727-1749 (4948539)
  • Úmrtia 1749-1886 Krsty 1844-1850, 1863-1904 Manželstvá 1844-1849, 1883-1904 Úmrtia 1844-1850, 1887-1904 VÝBORNÁ Krsty 1679-1886 Manželstvá 1695-1887 Úmrtia 1695-1887 (4948540)
 • Spišská Nová Ves, Slovinky, Gelnica, Nižnie Slovinky

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Nižnie Slovinky (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1752-1805 Manželstvá 1752-1796 Úmrtia 1752-1796 (4948540)
  • Krsty 1805-1844, 1797-1844, 1844-1873 Manželstvá 1797-1868 Úmrtia 1797-1868 (4948541)
  • Krsty 1873-1926 Manželstvá 1869-1941 Úmrtia 1869-1898 (4948542)
  • Úmrtia 1898-1918 (4948543)
 • Spišská Nová Ves, Smižany, Spišská Nová Ves, Smižany, Sabinov, Iliašovce, Levoča, Iliašovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smižany (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1744-1891 Manželstvá 1744-1869 Úmrtia 1744-1869 (4948543)
  • Krsty 1891-1895 Manželstvá 1870-1896 Úmrtia 1870-1896 ILIAŠOVCE Krsty 1743-1896 Manželstvá 1743-1900 Úmrtia 1743-1896 Birmovaní 1804, 1824, 1832, 1840, 1852, 1860, 1861, 1863, 1867, 1872 (4948544)
 • Gelnica, Smolník, Gelnica, Smolník, Gelnica, Úhorná, Gelnica, Úhorná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolník (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1695-1717 Manželstvá 1695-1725 Úmrtia 1695-1725 (4948544)
  • Krsty 1714-1789 Manželstvá 1714-1715, 1726-1765 Úmrtia 1714-1715, 1726-1765 Birmovaní 1742, 1750, 1781, 1784 (4948545)
  • Manželstvá 1766-1790 Úmrtia 1766-1790 Krsty 1790-1851 Manželstvá 1791-1851 Úmrtia 1791-1845 Birmovaní 1709 (4948546)
  • Úmrtia 1845-1851 Krsty 1852-1882 Manželstvá 1852-1883 Úmrtia 1852-1877 (4948547)
  • Úmrtia 1877-1883 Krsty 1883-1908 Manželstvá 1883-1908 Úmrtia 1883-1908 Zoznam krstov 1696-1730: A-Z 1731-1785: A-H (4948548)
  • Zoznam krstov, 1731-1785, F-Z Zoznam manželstiev, 1696-1951, A-Z UHORNA Krsty 1787-1890 Manželstvá 1787-1890 Úmrtia 1787-1890 (4948549)
  • Krsty 1890-1909 Manželstvá 1890-1909 Úmrtia 1890-1910 Zoznam krstov, 1787-1909: A-Z (4948550)
 • Sabinov, Brezovica, Sabinov, Brezovica nad Torysou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezovica nad Torysou (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 124 Krsty 1838-1851 - Birmovaní 1851 (4405835)
  • Inv. č. 124 (pokrač.) Birmovaní 1851 - Krsty 1851-1852 - Cirkevné finančné záznamy 1854-1865 - Birmovaní 1873 - Cirkevné finančné záznamy 1875 Birmovaní 1888, 1914, 1922, 1927 - Birmovaní 1920 (z Veľkého Šariša) - Manželstvá 1838-1852 - Úmrtia 1838-1858 - Konvertiti 1844-1847 (4405836)
  • Inv č. 125 Krsty 1852-1879 - Úmrtia 1852-1879 - Manželstvá 1852-1879 - Inv. č. 126 Krsty 1879-1896 - Úmrtia 1880-1895 (4405836)
  • Inv. č. 126 (pokrač.) Úmrtia 1895-1908 - Manželstvá 1880-1896 (4406768)
  • Inv. č. 127 Druhopisy krstov 1861 - Krsty, manželstvá 1865 - Krsty 1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1876 - Krsty 1877 - Krsty, manželstvá 1878 - Krsty 1879-1890, 1892, 1894-1895 - Manželstvá 1861, 1866, 1877, 1879-1890 1892, 1894-1895 - Úmrti (4406768)
 • Turčianske Teplice, Slovenské Pravno, Turčianský Svätý Martin, Slovenské Pravno

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Slovenské Pravno (Turč. Sv. Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1844 Manželstvá 1784-1844 Úmrtia 1784-1836 (4946342)
  • Úmrtia 1836-1844 Krsty 1845-1895 Manželstvá 1876-1896 Úmrtia 1876-1896 Manželstvá 1844-1855 Úmrtia 1844-1855 Birmovaní 1884-1896 Manželstvá 1856-1875 Úmrtia 1855-1875 Birmovaní 1872-1883 (4946343)
 • Liptovský Mikuláš, Smrečany, Liptovský Svätý Mikuláš, Smrečany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Smrečany (Lipt. Sv. Mikuláš)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1868-1895 Manželstvá 1868-1896 Úmrtia 1868-1880 (4946343)
  • Úmrtia 1880-1896 (4946344)
 • Gelnica, Smolnícka Huta, Gelnica, Smolnícka Huta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolnícka Huta (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1785-1821 Manželstvá 1785-1815 (4948550)
  • Manželstvá 1815-1895 Krsty 1822-1894 Úmrtia 1785-1900 (4948551)
 • Kežmarok, Spišská Belá, Kežmarok, Spišská Belá, Kežmarok, Krížová Ves, Kežmarok, Krížová Ves, Kežmarok, Strážky nad Popradom, Kežmarok, Strážky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Belá (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1609-1666 (4948551)
  • Krsty 1666-1843 Manželstvá 1674-1741 Úmrtia 1674-1741 Manželstvá 1741-1779 (4948552)
  • Manželstvá 1779-1899 Úmrtia 1741-1899 Birmovaní 1944 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1852 Krsty 1852-1866 (4948553)
  • Krsty 1866-1899 KRÍŽOVÁ VES Krsty 1850-1897 Manželstvá 1850-1897 Úmrtia 1850-1897 STRÁŽKY Krsty 1850-1892 Manželstvá 1850-1893 Úmrtia 1850-1892 (4948554)
 • Levoča, Spišské Podhradie, Levoča, Spišská Kapitula

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Kapitula (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1653-1665 (4948556)
  • Krsty 1665-1827 Manželstvá 1653-1825 Úmrtia 1653-1818 Birmovaní 1715 (4948557)
  • Krsty 1827-1895 Manželstvá 1827-1857 Úmrtia 1819-1876 (4948558)
  • Úmrtia 1876-1895 Zoznam krstov, A-Z: 1792-1900 (4948559)
 • Poprad, Spišský Štiavnik, Giraltovce, Spišský Štiavnik

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišský Štiavnik (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1763-1875 Manželstvá 1763-1897 Úmrtia 1763-1845 Birmovaní 1824, 1832, 1836, 1857 (4948513)
  • Úmrtia 1850-1875 Krsty 1876-1896 (4948514)
 • Levoča, Spišský Štvrtok, Levoča, Spišský Štvrtok, Levoča, Dravce, Levoča, Dravce, Poprad, Jánovce, Levoča, Čenčice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišský Štvrtok (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1673-1869 Manželstvá 1673-1869 Úmrtia 1741-1848 (4948514)
  • Úmrtia 1848-1869 Krsty 1870-1896 Manželstvá 1870-1897 Úmrtia 1870-1895 DRAVEC Krsty 1788-1896 Manželstvá 1788-1896 Úmrtia 1788-1896 (4948515)
 • Čadca, Stará Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Stará Bystrica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Bystrica (Kysucké Nové Mesto)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1689-1709 (4946345)
  • Krsty 1709-1821 Birmovaní 1788 Krsty 1821-1853 (4946346)
  • Krsty 1853-1865 Birmovaní 1860, 1864, 1841, 1834, 1828 Krsty 1866-1895 Manželstvá 1698-1745 Úmrtia 1669-1730 (4946347)
  • Úmrtia 1730-1746, 1700-1709 Manželstvá 1746-1907 Úmrtia 1747-1861 (4946348)
  • Úmrtia 1861-1904 (4946349)
 • Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará L'ubovňa (Stará L'ubovňa)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1692-1701 (4948515)
  • Krsty 1701-1829 - Úmrtia 1740-1804 - Manželstvá 1726-1805 (4948516)
  • Krsty 1829-1878 - Manželstvá 1805-1872 - Úmrtia 1805-1872 (4948517)
  • Krsty 1878-1895 - Manželstvá 1873-1927 - Úmrtia 1873-1913 (4948518)
 • Čadca, Staškov, Čadca, Staškov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Staškov (Čadca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1796-1803 (4946349)
  • Krsty 1803-1888 Birmovaní 1828-1888 Manželstvá 1797-1892 Birmovaní 1897 Krsty 1888-1892 Birmovaní 1905 Úmrtia 1878-1892, 1796-1878 Krsty 1893-1896 Manželstvá 1893-1897 Úmrtia 1893-1896 (4946350)
 • Žilina, Strečno, Žilina, Strečno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Strečno (Žilina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1789-1825 Úmrtia 1789-1851 Birmovaní 1841 Manželstvá 1789-1851 Birmovaní 1828, 1834 Krsty 1826-1865 (4946350)
  • Krsty 1865-1895 Birmovaní 1868, 1897 Manželstvá 1851-1918 Úmrtia 1851-1896 Zoznam krstov 1789-1870 A-Z (4946351)
 • Martin, Sučany, Turčianský Svätý Martin, Sučany, Martin, Lipovec, Turčianský Svätý Martin, Lipovec, Martin, Podhradie, Turčianský Svätý Martin, Podhradie, Martin, Konské, Turčianský Svätý Martin, Konské, Martin, Turčianske Kľačany, Turčianský Svätý Martin, Kľačany, Martin, Turčianska Štiavnička, Turčianský Svätý Martin, Štiavnička, Martin, Vrútky, Turčianský Svätý Martin, Vrútky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sučany (Turčianský Svätý Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1690-1740 Úmrtia 1690-1740 Manželstvá 1690-1732 Krsty 1741-1744 (4946351)
  • Krsty 1745-1775 Úmrtia 1745-1777 Manželstvá 1745-1776 Birmovaní 1769 Konvertiti 1751-1756 Krsty 1776-1802 Krsty 1776-1793 (Vrútky) Krsty 1776-1791 (Turč. Štiavnička) Krsty 1778-1791 (Podhradie) Krsty 1778-1791 (Konské) Krsty 1778-1791 (Turč. Klačany) Krsty 1778-1789 (Lipovec) (4946332)
  • Manželstvá 1776-1802 (Sučany) Manželstvá 1776-1792 (Vrútky) Manželstvá 1776-1792 (Turč. Stiavnicka) Manželstvá 1776-1789 (Podhradie) Manželstvá 1777-1784 (Konské) Manželstvá 1776-1790 (Turč. Klačany) Manželstvá 1778-1786 (Lipovec) Úmrtia 1778-1802 (Sučany) Úmrtia 1778-1795 (Vrútky) Úmrtia 1778-1792 (Turč. Stiavnicka) Úmrtia 1778-1791 (Podhradie) Úmrtia 1778-1791 (Konské) (4946332)
  • Úmrtia 1778-1791 (Turč. Klačany) Úmrtia 1778-1790 (Lipovec) Birmovaní 1753, 1767, 1779 Krsty 1803-1886 (Sučany) (4946332)
  • Krsty 1886-1898 Manželstvá 1803-1835 Úmrtia 1803-1831 Manželstvá 1836-1910, 1883-1908 Úmrtia 1837-1888 (4946333)
  • Úmrtia 1888-1895 (4946334)
 • Poprad, Poprad, Poprad ve Spišské Sobotě, Stráža

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Stráže pod Tatrami (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1783-1795 Manželstvá 1783-1795 Úmrtia 1783-1796 (4948519)
  • Krsty 1795-1896 Manželstvá 1795-1887, 1889-1899 Úmrtia 1796-1895 Birmovaní 1793-1839 (4948520)
 • Poprad, Švábovce, Poprad ve Spišské Sobotě, Švábovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Švábovce (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1731-1772, 1844-1896, 1778-1886 Manželstvá 1731-1773, 1844-1896, 1778-1843 Úmrtia 1731-1773, 1844-1896, 1778-1843 Birmovaní 1881, 1897, 1921 (4948520)
  • Krsty 1886-1889 Manželstvá 1844-1889 Úmrtia 1844-1889 (4948521)
 • Poprad, Švábovce, Poprad ve Spišské Sobotě, Švábovce, Poprad, Filice, Poprad ve Spišské Sobotě, Filice, Poprad, Gánovce, Poprad ve Spišské Sobotě, Gánovce, Poprad, Straže pod Tatrami, Poprad ve Spišské Sobotě, Stráža

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Švábovce (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1789-1835, 1841-1910 Manželstvá 1788-1794, 1836-1910 Úmrtia 1788-1835, 1835-1910 FILICE, GÁNOVCE, STRÁŽE POD TATRAMI Krsty 1795-1858 Manželstvá 1795-1858 Úmrtia 1795-1858 (4948521)
  • Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1760 (Straže pod Tatrami) (4948565)
 • Martin, Sučany, Turčianský Svätý Martin, Sučany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Sučany (Turč. Sv. Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1783-1798 Manželstvá 1783-1797 Úmrtia 1783-1797 Krsty 1801-1896 (4946334)
  • Krsty 1897-1907 Manželstvá 1801-1922 Úmrtia 1801-1895 (4946335)
  • Úmrtia 1895-1903 (4946336)
 • Gelnica, Švedlár, Gelnica, Švedlar

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Švedlár (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1711-1751 Manželstvá 1711-1751 Úmrtia 1711-1751 (4948521)
  • Krsty 1752-1820 Manželstvá 1752-1806 Úmrtia 1752-1806 (4948566)
  • Krsty 1820-1887 Manželstvá 1807-1895 Úmrtia 1807-1864 (4948587)
  • Krsty 1887-1888 Úmrtia 1864-1889 (4948588)
 • Prešov, Brestov, Prešov, Brestov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brestov (Prešov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 111 Krsty 1787-1852 - Konvertiti 1819-1847 - Inv. č. 112 Manželstvá 1812-1852 - Inv. č. 113 Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1879 - Úmrtia 1852-1864 - Inv. č. 114 Krsty 1863-1879 Úmrtia 1864-1879 (4406803)
  • Inv. č. 115 Manželstvá 1878-1886 - Inv. č. 116 Úmrtia 1880-1886 (4405886)
  • Inv. č. 117 Druhopisy krstov 1858 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1864 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1870 - Krsty 1866, 1871-1872 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1873-1874 - Krsty 1875-1895 - Manželstvá 1865-1866, 1875-1895 - Úmrtia 1866, 1875-1895 (4405886)
 • Bytča, Súľov-Hradná, Veľká Bytča, Súľov-Hradná

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Súľov-Hradná (Veľká Bytča)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1801-1850 Manželstvá 1801-1850 Úmrtia 1801-1850 (4946336)
  • Krsty 1851-1907 Manželstvá 1851-1907 Úmrtia 1851-1907 (4946337)
 • Gelnica, Švedlár, Gelnica, Švedlar

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Švedlár (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1783-1851 Manželstvá 1784-1830 Úmrtia 1783-1838 (4948588)
  • Krsty 1851-1896 Manželstvá 1830-1898 Úmrtia 1830-1889 (4948589)
  • Úmrtia 1889-1897 Zoznam manželstiev 1783-1943 (4948590)
 • Bytča, Štiavnik, Giraltovce, Šťavník

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štiavnik (Veľká Bytča)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1683-1891 Krsty 1685-1700 Manželstvá 1715 Úmrtia 1715 Krsty 1716-1761 Manželstvá 1716-1761 Krsty 1715 Úmrtia 1716-1762 Krsty 1762-1777 (4946337)
  • Krsty 1777-1790 Manželstvá 1762-1810 Úmrtia 1762-1817 Manželstvá 1811-1812 Krsty 1791-1858 (4946338)
  • Krsty 1858-1901 Úmrtia 1818-1847 Manželstvá 1813-1890 (4946339)
  • Manželstvá 1890-1949 Úmrtia 1858-1922 (4946340)
  • Úmrtia 1922-1924 (4946341)
  • ()
  • Vol.Nr.1116-A Úmrtia 1843-1857 (4946489)
 • Kežmarok, Toporec, Kežmarok, Toporec, Kežmarok, Podhorany, Kežmarok, Maldur

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Toporec (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1698-1738, 1742-1796 Manželstvá 1742-1796 Úmrtia 1743-1796 (4948590)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1796-1829 Krsty 1854-1878 Manželstvá 1855-1873 (4948591)
  • Manželstvá 1873-1902 Úmrtia 1854-1944 Krsty 1878-1920 (4948592)
  • PODHORANY Krsty, manželstvá, úmrtia 1808-1817 1854-1884 (4948593)
 • Levoča, Torysky, Levoča, Torysky

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Torysky (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1761-1905 Manželstvá 1761-1887 Úmrtia 1761-1887 Birmovaní 1849-1887 (4948593)
  • Krsty 1905-1907 Manželstvá 1888-1947 (4948594)
 • Poprad, Veľká, Poprad ve Spišské Sobotě, Veľká

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1703-1892 Manželstvá 1703-1851 Úmrtia 1703-1851 Birmovaní 1752, 1758 (4948595)
  • Krsty 1892-1896 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1852-1896 (4948577)
 • Poprad, Veľká, Poprad ve Spišské Sobotě, Veľká

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľká (Poprad)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Zoznam farárov 1646-1872 Krsty, manželstvá, úmrtia 1646-1675 Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1784 Kirchenchronik 1808-1811 Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1791 Krsty, manželstvá, úmrtia 1794-1801 Krsty, manželstvá, úmrtia 1792-1793 Krsty, manželstvá, úmrti (4948564)
  • Krsty 1783-1895 Manželstvá 1783-1899 Úmrtia 1783-1912 Birmovaní 1811-1834 (4948577)
 • Kežmarok, Veľká Franková, Spišská Stará Ves, Veľká Franková

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Franková (Spišská Stará Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1750-1777 (4948577)
  • Krsty 1777-1896 Manželstvá 1750-1801, 1812-1899 Úmrtia 1751-1799, 1812-1899 (4948578)
 • Bardejov, Richvald, Spišská Stará Ves, Rychvald

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Lesná (Spišská Stará Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1655- (4948578)
  • Úmrtia (4948579)
 • Kežmarok, Veľká Lomnica, Kežmarok, Veľká Lomnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Lomnica (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1844-1877 - Manželstvá 1845-1899 - Úmrtia 1844-1895 (4948579)
 • Kežmarok, Veľká Lomnica, Kežmarok, Veľká Lomnica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vel'ká Lomnica (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1784-1815 (4948579)
  • Krsty 1815-1895 Manželstvá 1784-1944 Úmrtia 1784-1836 (4948580)
  • Úmrtia 1836-1948 Zoznam krstov 1783-1944 (4948581)
 • Poprad, Vydrník, Spišská Nová Ves, Vydrník, Poprad, Jánovce, Spišská Nová Ves, Jánovce, Poprad, Machalovce, Levoča, Machalovce, Poprad, Čenčice, Levoča, Čenčice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vydrník (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • VYDRNÍK Krsty 1758-1843 - Úmrtia 1759-1843 - Birmovaní 1824, 1832, 1836, 1840, 1857, 1872 - Krsty 1844-1896 - Manželstvá 1844-1897 - Úmrtia 1844-1896 - Manželstvá 1758-1843 (4948569)
  • JÁNOVCE a MACHALOVCE Krsty 1698-1746 Manželstvá 1712-1745 Úmrtia 1712-1745 Birmovaní 1715 (4948569)
  • Krsty 1756-1843 Manželstvá 1761-1843 Úmrtia 1761-1843 Krsty 1880-1896 Manželstvá 1880-1915 Úmrtia 1880-1917 ČENČICE a MACHALOVCE Krsty 1886-1895 Manželstvá 1886-1895 Úmrtia 1886-1895 (4948570)
 • Žilina, Terchová, Žilina, Terchová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Terchová (Žilina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1767-1819 Manželstvá 1767-1822 Úmrtia 1767-1819 Krsty 1824-1855 (4946354)
  • Krsty 1855-1895 Manželstvá 1823-1901 Úmrtia 1820-1895 (4946355)
  • Úmrtia 1895-107 (4946356)
 • Tvrdošín, Trstená, Trstená, Trstená

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trstená (Dol. Kubín)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1763-1771 Úmrtia 1763-1771 Krsty 1793-1821 Birmovaní 1794 Krsty 1822-1862, 1844-1851, 1863-66 (4946356)
  • Krsty 1866-1895 Manželstvá 1788-1887 Zoznam manželstiev 1844-1886 Manželstvá 1887-1899 Úmrtia 1793-1870 (4946357)
  • Úmrtia 1870-1886, 1844-1852, 1887-95 Zoznam krstov 1822-1950 (4946358)
 • Levoča, Vyšné Repaše, Levoča, Vyšnie Repaše, Levoča, Pavľany, Levoča, Pavľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšné Repáše (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • VIŠNÉ REPAŠE Krsty, manželstvá, úmrtia 1760-1830 Birmovaní 1829, 1831 Krsty, manželstvá, úmrtia 1831-1843 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1851 Birmovaní 1910 Krsty 1852-1887 Manželstvá 1852-1898 Úmrtia 1852-1865 (4948570)
  • Úmrtia 1865-1885 Krsty 1888-1896 Úmrtia 1885-1896 (4948571)
  • PAVL'ANY Krsty 1760-1835 Manželstvá 1760-1835 Úmrtia 1760-1830 Birmovaní 1829, 1831 (4948571)
 • Levoča, Vyšný Slavkov, Levoča, Vyšný Slavkov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšný Slavkov (Levoča)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1807-1843, 1850-1879 Manželstvá 1807-1843, 1850-1879 Úmrtia 1807-1843, 1850-1879 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1849 Krsty 1880-1896 Manželstvá 1880-1898 Úmrtia 1880-1892 (4948571)
  • Úmrtia 1893-1897 (4948572)
 • Gelnica, Žakarovce, Gelnica, Žakarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žakarovce (Gelnica)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1787- (4948573)
  • Krsty (4948574)
 • Kežmarok, Žakovce, Kežmarok, Žákovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žákovce (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1849 (4948574)
 • Kežmarok, Žakovce, Kežmarok, Žákovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Žákovce (Kežmarok)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1850-1880 (4948574)
  • Krsty 1880-1883 Zoznam krstov 1850-1881 Manželstvá 1850-1875 Birmovaní 1850-1914 Úmrtia 1850-1878 Štatistika 1906-1930 Úmrtia 1878-1879 Konvertiti 1901-1936 Štatistika 1882-1902 Krsty 1884-1944 Birmovaní 1941-1942, 1918-1940 Manželstvá 1876-1944; Úmrtia 1880-1944 (4948575)
 • Spišská Nová Ves, Žehra, Spišská Nová Ves, Žehra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žehra (Spišská Nová Ves)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1646-1760 Manželstvá 1646-1759 Úmrtia 1646-1760 Krsty 1760-1828 Manželstvá 1760-1828 Úmrtia 1760-1795 Birmovaní 1824 (4948576)
  • Úmrtia 1787-1828 Krsty 1828-1896 Manželstvá 1828-1948 Úmrtia 1828-1892 (4948562)
  • Úmrtia 1892-1897 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1848 (4948563)
 • Martin, Turany, Turčianský Svätý Martin, Turany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Turany (Turč. Sv. Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1785-1889 (4946359)
  • Krsty 1889-1912 Manželstvá 1785-1910 Úmrtia 1785-1857 (4946360)
  • Úmrtia 1857-1908 Zoznam krstov 1836-1934 (4946361)
 • Bardejov, Andrejová, Bardejov, Andrejová

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Andrejová (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 1 Krsty 1831-1900 - Manželstvá 1831-1900 - Úmrtia 1831-1900 (4406724)
  • Inv. č. 2 Narodení 1862-1886 (druhá kópia) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1887-1895 - Manželstvá 1864-1884 - Úmrtia 1863-1885 (4406724)
 • Snina, Dlhé nad Cirochou, Snina, Dlhé nad Cirochou, Humenné, Modra nad Cirochou, Humenné, Modra, Humenné, Kamenica nad Cirochou, Humenné, Kamenica nad Cirochou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dlhé nad Cirochou (Snina)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 204 Krsty 1805-1843 - Inv. č. 205 Manželstvá 1806-1843 - Inv. č. 206 Úmrtia 1806-1843 - Inv. č. 207 Krsty 1844-1885 (4406717)
  • Inv. č. 207 (pokrač.) Krsty 1885-1887 - Inv. č. 208 Manželstvá 1844-1903 - Inv. č. 209 Úmrtia 1844-1887 - Inv. č. 210 Krsty 1888-1906 (4406767)
  • Inv. č. 210 (pokrač.) Krsty 1906-1925 (4405882)
  • Inv. č. 211 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 (4405882)
 • Prešov, Barejov, Prešov, Bajerov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajerov (Prešov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 3 Krsty 1798-1871 - Inv. č. 4 Krsty 1871-1896 - Inv. č. 5 Manželstvá 1798-1897 - Inv. č. 6 Úmrtia 1881-1896 - Inv. č. 7 Krsty (druhá kópia) 1861-1870 (4406724)
  • Inv. č. 7 (pokrač.) Krsty 1870-1895 - Manželstvá 1861-1895 - Úmrtia 1866-1895 (4406772)
 • Sabinov, Bajerovce, Sabinov, Bajerovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev . Farský úrad Bajerovce (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 8 Krsty 1825-1851 - Manželstvá 1825-1851 - Úmrtia 1825-1851 (4406772)
  • Inv. č. 9 Krsty 1851-1910 - Manželstvá 1852-1909 - Úmrtia 1852-1910 (4406772)
  • Inv. č. 10. Krsty, manželstvá, úmrtia (druhá kópia) 1875-1883 - Krsty 1884 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1885-1895 - Manželstvá 1884 - Úmrtia 1884 (4406772)
 • Martin, Turčiansky Ďur, Turčianský Svätý Martin, Svätý Ďur

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Ďur (Turčiansky Sv. Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1672-1720 Manželstvá 1672-1720 Úmrtia 1672-1720 Birmovaní 1715 Krsty 1721-1767 Úmrtia 1721-1777 Manželstvá 1721-1735 (4946361)
  • Manželstvá 1735-1778 Birmovaní 1753 Krsty 1778-1895 Manželstvá 1778-1896 Úmrtia 1778-1871 (4946362)
  • Úmrtia 1871-1895 Zoznam krstov 1679, 1692-93, 1830-1831 (4946363)
 • Turčianske Teplice, Turčianske Teplice, Turčianský Svätý Martin, Svätý Michal

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Turčiansky Michal (Turčiansky Sv. Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1690-1752 Manželstvá 1691-1751 Úmrtia 1694-1751 Krsty 1751-1777 Manželstvá 1751-1777 Úmrtia 1751-1777 Krsty 1752-1777 (Dubova) Manželstvá 1753-1776 (Dubova) Úmrtia 1752-1777 (Dubova) (4946363)
  • Krsty 1777-1825 (Turčiansky) Krsty 1777-1825 (Vieska) Krsty 1777-1825 (Rakša) Krsty 1777-1825 (Dubové a Pečehaj) Krsty 1777-1825 (Diviaky) Krsty 1778-1825 (Malý Čepčín) Krsty 1777-1824 (Dveres) Krsty 1779-1825 (Ivančina) Krsty 1778-1826 (Zerkovce) Krsty 1810-1824 (Paraština) Krsty 1777-1825 (Kevice) Krsty 1799-1802 (Dolná Štubňa) (4946363)
  • Krsty 1826-1896 (4946363)
  • Manželstvá 1778-1824 (Turčianský) Manželstvá 1778-1824 (Vieska) Manželstvá 1779-1825 (Rakša) Manželstvá 1777-1825 (Dubové) Manželstvá 1778-1824 (Divék) Manželstvá 1779-1825 (Kiscsepcsén) Manželstvá 1778-1823 (Bodorová) Manželstvá 1778-1825 (Vel'ký Čepčín Manželstvá 1778-1825 (Dveres) Manželstvá 1803-1825 (Ivančina) Manželstvá 1781-1822 (Zerkovce) Manželstvá 1801 (Kevice) (4946363)
  • Manželstvá 1826-1896 (4946363)
  • Úmrtia 1777-1825 (Turčiansky) Úmrtia 1777-1825 (Vieska, Rakša) Úmrtia 1777-1824 (Dubové) Úmrtia 1777-1825 (Diviaky) Úmrtia 1779-1825 (Malý Čepčín) Úmrtia 1777-1824 (Bodorová) Úmrtia 1777-1825 (Vel'ký Čepčín) Úmrtia 1777-1824 (Dvorec, Ivančiná) Úmrtia 1777-1825 (Zerkovce) Úmrtia 1817, 1821 (Paraština) Úmrtia 1777 (Kevice) (4946364)
  • Úmrtia 1826-1895 Menoslov k rodnej matrike, 1826-1862j (4946364)
 • Čadca, Turzovka, Čadca, Turzovka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Turzovka (Čadka)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1716-1721 Manželstvá 1716-1746 Krsty 1736-1739 Úmrtia 1722-1746 Krsty 1740-1777 Úmrtia 1746-1777 Manželstvá 1746-1777 Krsty 1775-1799 (4946365)
  • Krsty 1799-1808 Úmrtia 1775-1817 Birmovaní 1788, 1798 Manželstvá 1775-1813 Krsty 1809-1842 Úmrtia 1817-1842 Manželstvá 1814-1842 Birmovaní 1834 (4946366)
  • Krsty 1843-1851 Úmrtia 1843-1851 Manželstvá 1843-1851 Krsty 1852-1894 (4946367)
  • Krsty 1894-1895 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1852-1896 (4946368)
 • Čadca, Turzovka, Čadca, Turzovka

   Matrika
  • Židovská obec. Turzovka (Čadka)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Narodení 1818-1881 Sobášení 1850-1886 Zomrelí 1853-1922 Druhopisy Narodení, sobášení, zomrelí 1872-1886 (4946369)
 • Tvrdošín, Tvrdošín, Trstená, Tvrdošín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tvrdošín (Trstená)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1686-1687 (str. 21-38) Úmrtia 1686-1698 (str. 39-58) Manželstvá 1689-1697 (str. 59-66) (4946369)
  • Krsty 1689-1734 (Tvrdošín) Krsty 1689-1734 (Medvedzie) Krsty 1689-1734 (Krásna Hôrka) Krsty 1727-1783 (Hámry) Krsty 1689-1734 (Zábiedovo) Krsty 1689-1733 (Štefanov n. Oravou) Krsty 1689-1733 (Lafkov) Krsty 1690-1724 (Hámry) Manželstvá 1697-1734 Úmrtia 1698-1734 (4946369)
  • Krsty 1734-1769 Manželstvá 1734-1771 Krsty 1769-1772 Úmrtia 1734-1772 Krsty 1776-1797 (4946369)
  • Krsty 1797-1802 Manželstvá 1772-1802 Úmrtia 1772-1802 Krsty 1803-1827 Manželstvá 1803-1845 Úmrtia 1803-1831 Krsty 1828-1844 Úmrtia 1831-1845 Krsty 1844-1881 (4946370)
  • Krsty 1881-1899 Manželstvá 1844-1896 Úmrtia 1844-1906 (4946371)
 • Považská Bystrica, Udiča, Považská Bystrica, Veľka Udiča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Udiča (Považ)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1711-1716 Manželstvá 1711-1718 Krsty 1716-1718 Úmrtia 1711-1718 Krsty 1719-1762, 1775 Manželstvá 1719-1778 Úmrtia 1719-1778 Krsty 1775-1778 Krsty 1763-1843 Manželstvá 1763-1843 Úmrtia 1763-1843 (4946372)
  • Krsty 1844-1851 Birmovaní 1862 (4946372)
  • Birmovaní 1862 Manželstvá 1844-1851 Úmrtia 1844-1851 Účtovný denník 1866-1888 Krsty 1852-1883 Krsty 1884-1896 Úmrtia 1885-1896 Manželstvá 1852-1897 Úmrtia 1852-1884 (4946373)
 • Bardejov, Brezov, Giraltovce, Brezov, Bardejov, Francovce, Giraltovce, Francovce, Bardejov, Lascov, Giraltovce, Lascov, Bardejov, Marhaň, Giraltovce, Marhaň, Svidník, Štefurov, Giraltovce, Štefurov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezov (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 118 Krsty 1840-1869 - Úmrtia 1840-1857 (4405886)
  • Inv. č. 118 (pokrač.) Úmrtia 1857-1869 - Manželstvá 1840-1869 - Birmovaní 1851, 1874 - Inv. č. 119 Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1882 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1870-1882 - Inv. č. 120 Krsty 1883-1898 - Manželstvá 1883-1902 - Ú (4405835)
 • Sabinov, Brezovica, Sabinov, Brezovica nad Torysou

   Matrika
  • Židovská obec. Brezovica nad Torysou (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 128 Narodenia 1850-1881 - Manželstvá 1881-1885 - Úmrtia 1858-1885 - Inv. č. 129 Narodenia 1886-1895, 1907 - Inv. č. 130 Manželstvá 1886-1895 - Inv. č. 131 Druhopsy narodeni 1868-1895 - Manželstvá 1875-1895 - Zomrelí 1875-1895 (4406768)
 • Košice, Košice, Košice, Košice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1653-1672 Birmovaní 1657-1667 Manželstvá 1656-1671 Úmrtia 1653-1664 Krsty 1686-1692 (mužské) Krsty 1687-1692 (ženské) Krsty 1693-1713 (4948117)
  • Krsty 1713-1729 Krsty 1693-1699 Krsty 1729-1763 (4948118)
  • Krsty 1763-1808 (4948119)
  • Krsty 1808-1838 (4948120)
  • Krsty 1838-1861 (4948121)
  • Krsty 1861-1880 (4948122)
  • Krsty 1880-1895 (4948123)
  • Krsty 1895-1896 Úmrtia 1718-1727 Manželstvá 1718-1727, 1729-1799 zoznam k matrike 1729-1769 Manželstvá 1800-1843 (4948124)
  • Manželstvá 1843-1886 (4948125)
  • Manželstvá 1886-1895 Úmrtia 1729-1795 (4948126)
  • Úmrtia 1795-1842 (4948127)
  • Úmrtia 1842-1863 (4948128)
  • Úmrtia 1863-1877 (4948129)
  • Úmrtia 1877-1884 (4948130)
  • Úmrtia 1884-1891 (4948142)
  • Úmrtia 1891-1898 Zoznam krstov 1770-1797 1798-1822 1822-1836: A-H (4948143)
  • Index k matrike pokrstených 1822-1836: H-Z 1837-1851 1851-1869 1870-1890 Index k matrike sobášených 1800-1851 1845-1891 Index k matrike zomrelých 1797-1824 1825-1837: A-E (4948144)
  • Index k matrike zomrelých 1825-1837: E-Z 1837-1851 1852-1868 1867-1877 1878-1894 (4948145)
 • Košice, Košice, Košice, Košice

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1850-1861 Manželstvá 1851-1868 Úmrtia 1851-1864 Krsty 1861-1882 (4948145)
  • Krsty 1882-1890 Krsty 1852-1911 (miešané manželstvá) Manželstvá 1869-1908 Úmrtia 1864-1899 Krsty 1890-1909 (4948146)
  • Krsty 1909-1912 Zoznam krstov 1851-1943 Zoznam manželstiev 1851-1906 Zoznam úmrtí 1851-1906 (4948147)
 • Košice, Košice, Košice, Košice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1598-1612 Manželstvá 1587-1644 Krsty 1636-1656 (4948148)
  • Krsty 1656-1674 Manželstvá 1649-1655 Krsty 1687-1758 Manželstvá 1695-1754 Krsty 1758-1860 Manželstvá 1758-1861 Úmrtia 1758-1860 Krsty 1748-1824 Manželstvá 1811-1824 Úmrtia 1748-1824 Manželstvá 1748-1810 Krsty 1825-1854 (4948149)
  • Krsty 1854 Manželstvá 1825-1854 Úmrtia 1825-1854 Krsty 1855-1880 Manželstvá 1855-1880 Úmrtia 1855-1880 Krsty 1881-1895 Manželstvá 1881-1895 Úmrtia 1881-1895 Zoznam krstov 1870-1901 (4227643)
 • Košice, Košice, Košice, Košice

   Matrika
  • Židovská obec. Košice (Košice)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Narodení 1851-1870 (4227643)
  • Narodení 1870-1879 - Poznámsky o zmene priezviska, Narodení 1880-1896 - Sobášení 1880-1918 - Sobášení 1844-1851 - Zomrelí 1844-1851 - Zomrelí 1880-1902 (4227644)
  • Zomrelí 1902-1915 - Zomrelí 1886-1889 - Narodení 1886-1895 - Sobášení 1886-1895 - Zomrelí 1890-1895 (4227645)
 • Košice, Košice, Košice, Košice

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1767-1866 - Konvertiti 1836-1866 - Úmrtia 1755-1811 - Manželstvá 1737-1823 - Manželstvá 1823-1866 - Úmrtia 1811-1863 - Krsty 1867-1885 - Konvertiti 1867-1885 - Manželstvá 1867-1885 - Úmrtia 1864-1885 - Krsty 1886-1896 - Manželstvá 1886-1914 - Úmrtia 1886-1892 (4227645)
  • Úmrtia 1892-1916 (4948150)
 • Košice-okolie, Belža, Košice, Belža

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Belža (Košicevonkov)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1791-1892 (4948152)
  • Krsty 1892-1895 Úmrtia 1833-1870 Manželstvá 1830-1890 Úmrtia 1870-1896 (4948153)
 • Rožňava, Betliar, Rožňava, Betliar

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Betliar (Rožňava)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1827-1841 Manželstvá 1827-1841 Úmrtia 1827-1841 Krsty 1842-1883 Manželstvá 1842-1883 Úmrtia 1842-1884 (4948153)
  • Manželstvá 1884-1947 Krsty 1884-1947 Úmrtia 1884-1947 (4948154)
 • Košice-okolie, Bohdanovce, Košice, Bohdanovce

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bohdanovce (Košice vonkov)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Cirkevné finančné záznamy, krsty 1728-1799 (4948154)
  • Manželstvá 1729-1797 - Úmrtia 1772-1799 - Krsty 1800-1842 - Manželstvá 1839-1840, 1832-1838, 1800-1831 - Úmrtia 1800-1841 - Krsty 1842-1879 - Manželstvá 1842-1879 - Úmrtia 1841-1879 - Manželstvá 1880-1899 - Krsty 1879-1896 - Úmrtia 1800-1897 (4948155)
 • Sabinov, Brezovička, Sabinov, Hamborek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezovička (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv č. 132 Krsty 1788-1824 (4406768)
  • Inv. č. 132 (pokrač.) Krsty 1824-1852 - Birmovaní - ?, 1851, 1857 - Manželstvá 1788-1851 - Úmrtia 1788-1852 - Inv. č. 133 Krsty 1852-1873 - Úmrtia 1852-1873 - Manželstvá 1852-1873 - Inv. č. 134 Krsty 1874-1895 - Inv. č. 135 Manželstvá 1874-1896 - Inv. č. 136 Úmrtia 1874-1896 - Inv. č. 137 Druhopisy Krstov 1861-1895 - Manželstvá 1861-1888 (4406769)
  • Inv. č. 137 (pokrač.) Manželstvá 1889-1895 - Úmrtia 1875-1895 (4406822)
 • Stropkov, Brusnica, Stropkov, Brusnica

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Brušnica (Stropkov)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 138 Krsty 1831-1884 - Úmrtia 1831-1884 - Inv. č. 139 Manželstvá 1833-1884 - Inv. č. 140 Krsty 1885-1945 - Inv. č. 141 Manželstvá 1885-1946 - Inv. č. 142 Druhopisy Krstov 1874-1895 - Druhopisy zavretých manželstiev 1874-1895 - Druhopisy úmrtí 1874-1878 (4406822)
  • Inv. č. 142 (pokrač.) Úmrtia 1877-1895 (4406718)
 • Michalovce, Budkovce, Michalovce, Budkovce, Michalovce, Dúbravka, Michalovce, Dúbravka, Michalovce, Sliepkovce, Michalovce, Sliepkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Budkovce (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 144 Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 (4406718)
 • Vranov nad Topľou, Cabov, Vranov nad Topľou, Cabov, Trebišov, Stankovce, Trebišov, Stankovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Cabov (Vranov nad Topľou)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 145 Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 - Inv. č. 146 Zoznam krstov 1879-1882 (4406718)
  • Inv. č. 146 (pokrač.) Zoznam krstov 1873-1899 Zoznam manželstiev 1870-1899 Zoznam úmrtí 1870-1899 (4405837)
 • Svidník, Cernina, Stropkov, Cernina, Svidník, Kurimka, Stropkov, Kurimka

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Cernina (Stropkov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 147-152 Krsty 1752-1895 - Manželstvá 1754-1890 - Úmrtia 1763-1895 - KURIMKA Krsty 1807-1849 - Manželstvá 1807-1849 - Úmrtia 1805-1850 - Inv. č. 153 Krsty 1850-1863 (4405837)
  • Inv. č. 153 (pokrač.) Krsty 1863-1879 - Manželstvá 1850-1887 - Úmrtia 1850-1888 - Inv. č. 154 Krsty 1880-1949 - Manželstvá 1890-1949 - Úmrtia 1889-1949 Inv. č. 155 Druhopisy Krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1864-1866 1876-1892, 1895 (4406719)
 • Bardejov, Cigeľka, Bardejov, Cigelka

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Cigeľka (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 156 Krsty 1781-1809 - Manželstvá 1782-1810 - Inv. č. 156a Krsty 1809-1843 Úmrtia 1810-1838 Manželstvá 1810-1873 Inv. č. 157 Krsty 1878-1883 (4406719)
  • Inv. č. 157 (pokrač.) Krsty 1883-1901 - Úmrtia 1839-1917 - Krsty 1844-1878 - Inv. č. 158 Manželstvá 1874-1951 - Inv. č. 159 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1890 - Inv. č. 159a Evidencia rodín 1861 (4405838)
 • Vranov nad Topľou, Čemerné, Vranov nad Topľou, Čemerné, Vranov nad Topľou, Juskova Voľa, Vranov nad Topľou, Juskova Voľa, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Vechec, Vranov nad Topľou, Vechec

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čemerné (Vranov nad Topl'ou)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 160 Krsty 1831-1863 - Manželstvá 1831-1862 - Úmrtia 1832-1860 - Inv. č. 161 Krsty 1875-1891 (4405838)
  • Inv. č. 161 (pokrač.) Krsty 1891-1894 - Inv. č. 162 Krsty 1864-1874 - Manželstvá 1862-1891 - Úmrtia 1861-1895 - Inv. č. 163 Krsty 1895 - Manželstvá 1892-1895 - Inv. č. 164 JUSKOVA VOLʹA Krsty 1819-1830 - Manželstvá 1819-1830 - Úmrtia 1819-1829 (4406766)
 • Medzilaborce, Čertižné, Medzilaborce, Čertižné

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čertižné (Medzilaborce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 165 Krsty 1819-1885 - Manželstvá 1821-1885 - Úmrtia 1821-1885 - Inv. č. 166 Krsty 1886-1896 (4406766)
  • Inv. č. 166 (pokrač.) Krsty 1896-1902 - Manželstvá 1886-1926 - Úmrtia 1886-1914 - Inv. č. 167 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1876-1895 (4405884)
 • Prešov, Červenica, Prešov, Červenica, Prešov, Tuhrina, Prešov, Tuhrina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Červenica (Prešov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 168 Krsty 1788-1847, 1852 - Úmrtia 1797-1847, 1852 - Manželstvá 1798-1848 - Birmovaní 1851, 1863, 1873, 1884 - Konvertiti 1817-1881 - Inv. č. 169 Krsty 1848-1851, 1872-1895 - Úmrtia 1848-1851, 1884-1896 - Manželstvá 1848-1851 - Inv. č. 170 Krsty 1852-1860 (4405884)
  • Inv. č. 170 (pokrač.) Krsty 1860-1871 - Manželstvá 1853-1897 - Úmrtia 1852-1884 - Inv. č. 171 Zoznam krstov 1895-1922 - Inv. č. 172 Zoznam úmrtí 1895-1903 - Inv. č. 173 Druhopisy krstov 1860-1866, 1870-1895 - Manželstvá 1860-1866, 1870-1895 - Úmrtia 1860-1866, 1870-1895 (4405885)
 • Michalovce, Čičarovce, Veľké Kapušany, Čičarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čičarovce (Veľké Kapušany)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Inv. č. 174 - Krsty 1781-1798 - Úmrtia 1781-1798 - Manželstvá 1781-1798 - Inv. č. 175 Krsty 1798-1849 - Konvertiti 1829-1848 - Inv. č. 176 Úmrtia 1798-1808 (4405885)
  • Inv. č. 176 (pokrač.) Úmrtia 1808-1839 - Manželstvá 1798-1859 - Inv. č. 177 Krsty 1850-1876 - Inv. č. 178 Manželstvá 1860-1876 - Inv. č. 179 Úmrtia 1840-1876 - Inv. č. 180 Krsty, manželstvá, úmrtia 1789-1829 (4406715)
 • Michalovce, Čičarovce, Veľké Kapušany, Čičarovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čičarovce (Veľké Kapušany)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 181 Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1856 - Inv. č. 182 Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1886 (4406715)
  • Inv. č. 182 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1886 (4406819)
 • Michalovce, Čičarovce, Veľké Kapušany, Čičarovce

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Čičarovce (Vel'ké Kapušany)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 183 Krsty 1773-1785, 1790-1856 - Manželstvá 1771-1785, 1791-1856 - Úmrtia 1773-1856 (4406819)
 • Žilina, Čičava, Vranov nad Topľou, Čičava

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čičava (Vranov nad Topl'ou)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. 184 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1843 - Inv. č. 185 Krsty, manželstvá, úmrtia 1884-1903 - Inv. č. 186 Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-1895 (4406819)
 • Stará Ľubovňa, Čirč, Sabinov, Čirč

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čirč (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 187 Krsty 1756-1785 - Inv. č. 188 Manželstvá 1753, 1758-64, 1771, 1774-1782 (4406819)
  • Inv. č. 188 (pokrač.) Krsty 1786-1806 - Manželstvá 1782-1803 - Úmrtia 1783-1804 - Inv. č. 189 Krsty 1814-1845 - Úmrtia 1813-1851 - Manželstvá 1814-1851 - Inv. č. 190 Krsty 1845-1886 - Manželstvá 1851-1920 - Úmrtia 1851-1895 - Inv. č. 191 Krsty 1 (4406820)
  • Inv. č. 191 (pokrač.) Krsty 1926-1934 - Inv. č. 192 Úmrtia 1895-1950 - Inv. č. 193 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1875-1895 (4406821)
 • Vranov nad Topľou, Kvakovce, Vranov nad Topľou, Dobrá nad Ondavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dobrá nad Ondavou (Vranov nad Topl'ou)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 212 Krsty 1764-1803 - Manželstvá 1764-1802 - Úmrtia 1765-1803 - Konvertiti 1764-1804 - Inv. č. 213 Krsty 1803-1852 (4405882)
  • Inv. č. 213 (pokrač.) Krsty 1852-1874 - Manželstvá 1803-1919 - Úmrtia 1803-1859 -Inv. č. 214 Úmrtia 1860-1912 - Inv. č. 215 Krsty 1874-1895 - Inv. č. 216 Zoznam krstov 1830-1923 - Inv. č. 217 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 (4406817)
 • Michalovce, Drahňov, Michalovce, Drahňov, Michalovce, Slavkovce, Michalovce, Slavkovce

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Drahňov (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 218 SZALÓK: Krsty 1797-1944 - Úmrtia 1798-1944 - Manželstvá 1800-1942 - Inv. č. 219 DEREGNYŐ: Krsty 1882-1883 (4406817)
  • Inv. č. 219 (pokrač.) Krsty 1883-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 (4405832)
 • Sabinov, Drienica, Sabinov, Šoma

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Drienica (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 220 Krsty 1846-1887 - Inv. č. 220 I Úmrtia 1846-1896 - Inv. č. 221 Krsty 1888-1895 - Inv. č. 222 Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1895 (4405832)
  • Inv. č. 223 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1895 (4405833)
 • Prešov, Drienov, Prešov, Drienov, Košice-okolie, Obišovce, Prešov, Obyšovce, Prešov, Ličartovce, Prešov, Ličartovce, Prešov, Lemešany, Prešov, Lemešany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drienov (Prešov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 223 Krsty 1743-1804 - Úmrtia 1749-1804 - Manželstvá 1747-1804 - Konvertiti 1747-1950 - Inv. č. 224 Krsty 1805-1848 - Inv. č. 225 Manželstvá 1805-1890 - Inv. č. 226 Úmrtia 1805-1847 (4405833)
  • Inv. č. 227 Krsty 1849-1890 - Inv. č. 228 Úmrtia 1848-1890 - Inv. č. 229 Krsty 1891-1895 - Inv. č. 230 Manželstvá 1891-1896 - Inv. č. 231 Úmrtia 1891-1896 - Inv. č. 232 Zoznam krstov 1849-1890 - Inv. č. 233 Druhopisy krstov 1861-1862 (4406713)
  • Inv. č. 233 (pokrač.) Krsty 1863-1866, 1870-1895 - Manželstvá 1861-1866, 1870-1895 - Úmrtia 1861-1895 (4406818)
 • Sabinov, Dubovica, Sabinov, Dubovica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubovica (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 234 Krsty 1722-1773 Manželstvá 1717-1773 Úmrtia 1723-1773 Konvertiti 1749-1757 - Inv. č. 235 Krsty, manželstvá, úmrtia 1774-1830 (4406818)
  • Inv. č. 235 (pokrač.) Krsty 1775-1830 - Manželstvá 1774-1799 - Birmovaní 1805 - Úmrtia 1774-1830 - Konvertiti 1774-1788, 1806 - Inv. č. 236 Krsty 1831-1853 - Birmovaní 1873, 1878, 1888 - Manželstvá 1831-1853 - Birmovaní 1851 - Úmrtia 1831-1853 - Inv. č. 237 Krsty 1853-1879 - Manželstvá 1853-1886 - Krsty 1879-1886 - Úmrtia 1853-1887 - Inv. č. 238 Druhopisy krstov 1861-1869, 1875-1895 - Manželstvá 1861-1869, 1875-1895 - Úmrtia 1861-1869, 1875-1895 (4406765)
 • Stropkov, Duplín, Stropkov, Duplín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Duplín (Stropkov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 239 Kristení 1788-1800 (4406765)
  • Inv. č. 239 (pokrač.) Krsty 1800-1872 - Manželstvá 1788-1885 - Úmrtia 1788-1885 - Inv. č. 240 Krsty 1886-1925 - Manželstvá 1886-1922 - Úmrtia 1886-1925 - Inv. č. 241 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1885 - Krsty 1886-1895 - Manželstvá 1886-1895 - Úmrtia 1886-1895 (4406714)
 • Michalovce, Dúbravka, Michalovce, Dúbravka, Michalovce, Budkovce, Michalovce, Budkovce, Michalovce, Hatalov, Michalovce, Hatalov, Michalovce, Sliepkovce, Michalovce, Sliepkovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Dúbravka (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 242 Krsty 1760-1771, 1776-1789 - Manželstvá 1756, 1789-1795 - Inv. č. 243 Krsty 1797-1821 - Manželstvá 1797-1821 - Úmrtia 1797-1821 - Inv. č. 244 Krsty 1840-1870 - Úmrtia 1840-1870 - Manželstvá 1840-1894 - Inv. č. 245 Krsty 1870-1904 - Úmrtia 1870-1904 - Manželstvá 1895-1904 - Inv. č. 246 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 (4405834)
 • Sabinov, Ďačov, Sabinov, Ďačov, Sabinov, Lipany, Sabinov, Lipany

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ďačov (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 247 Krsty 1844-1882 (4405834)
  • Inv. č. 247 (pokrač.) Krsty 1882-1897 - Úmrtia 1844-1952 - Manželstvá 1844-1932 (4405883)
  • Inv. č. 249 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1865-1896 (4405883)
 • Vranov nad Topľou, Ďurďoš, Giraltovce, Durďoš

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Durďoš (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 250 Krsty 1847-1878 - Manželstvá 1847-1878 - Úmrtia 1847-1878 - Inv. č. 251 Krsty 1879-1920 - Manželstvá 1879-1939 - Úmrtia 1879-1920 Inv. č. 252 Druhopisy krstov 1862-1895 - Manželstvá 1861-1892 (4405883)
  • Inv. č. 252 (pokrač.) Manželstvá 1892-1895 - Úmrtia 1861-1895 (4405893)
 • Michalovce, Falkušovce, Michalovce, Falkušovce, Michalovce, Bracovce, Michalovce, Bracovce, Michalovce, Kačanov, Michalovce, Kačanov, Michalovce, Ložín, Michalovce, Ložin

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Falkušovce (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 253 Krsty 1786-1835 - Manželstvá 1786-1835 - Úmrtia 1821-1835, 1809-1820, 1786-1808 - Inv. č. 254 Krsty 1836-1885 - Manželstvá 1836-1885 - Úmrtia 1836-1885 - Inv. č. 255 Krsty 1886-1922 - Manželstvá 1886-1922 - Úmrtia 1886-1915 (4405893)
  • Inv. č. 255 (pokrač.) Úmrtia 1915-1922 - Inv. č. 256 Druhopisy krstov 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 (4406780)
 • Prešov, Fričovce, Prešov, Fričovce, Prešov, Bertotovce, Sabinov, Bertotovce, Prešov, Hendrichovce, Sabinov, Hendrichovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fričovce (Prešov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 257 Krsty 1788-1852 - Birmovaní 1873, 1880 - Manželstvá 1835-1852 - Úmrtia 1788-1852 - Manželstvá 1788-1834 - Birmovaní 1805, 1836, 1851 - Inv. č. 258 Krsty 1852-1867 - Manželstvá 1852-1891 - Úmrtia 1852-1867 - Inv. č. 259 Krsty 1868-1884 - Úmrtia 1867-1876 (4406780)
  • Inv. č. 259 (pokrač.) Úmrtia 1876-1884 - Inv. č. 260 Krsty 1885-1894 - Manželstvá 1892-1895 - Úmrtia 1885-1896 - Inv. č. 261 Druhopisy krstov 1861-1895 - Manželstvá 1861-1895 - Úmrtia 1864-1895 (4406731)
 • Prešov, Fulianka, Prešov, Fuľanka

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Fulianka (Prešov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 262 Krsty 1818-1852 - Manželstvá 1819-1852 - Úmrtia 1819-1852 Inv. č. 263 Krsty 1852-1888 - Manželstvá 1852-1888 - Úmrtia 1852-1888 - Inv. č. 264 Druhopisy Krstov 1860-1863, 1866, 1869 - Úmrtia 1870 (4406731)
  • Inv. č. 264 (pokrač.) Úmrtia 1870 - Krsty 1871-1893 - Manželstvá 1894 - Krsty 1894-1895 - Manželstvá 1860-1893, 1895 - Úmrtia 1860-1895 (4405894)
 • Bardejov, Gaboltov, Bardejov, Gaboltov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gaboltov (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. [not given] Krsty 1695-1749 Úmrtia 1696-1749 Manželstvá 1696-1749 - Inv. č. [not given] Manželstvá 1848-1851 (4948307)
  • Inv. č. 265 Krsty 1800-1829 - Manželstvá 1800-1829 - Úmrtia 1800-1829 - Konvertiti 1800-1812, 1849, 1866 - Inv. č. 266 Krsty 1852-1877 Úmrtia 1852-1884 Manželstvá 1852-1884 (4405894)
  • Inv. č. 266 (pokrač.) Manželstvá 1884-1895 - Inv. č. 267 Krsty 1878-1895 - Úmrtia 1895-1896, 1888-1895, 1885-1887 - Inv. č. 268 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1880 - Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1881-1895 - Úmrtia 1881-1895 (4405849)
 • Prešov, Geraltov, Sabinov, Geralt

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Geraltov (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 269 Krsty 1769-1838 - Manželstvá 1769-1838 - Birmovaní, zmiešané manželstvá 1830 - Úmrtia 1769-1835 - Inv. č. 270 Krsty 1839-1894 - Manželstvá 1839-1878 (4405849)
  • Inv. č. 270 (pokrač.) Manželstvá 1878-1900 - Úmrtia 1836-1889 - Inv. č. 271 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 (4405895)
 • Svidník, Giraltovce, Giraltovce, Giraltovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Giraltovce (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 272 Krsty 1828-1866 - Manželstvá 1828-1868 - Úmrtia 1828-1868 - Inv. č. 273 Krsty 1867-1895 - Manželstvá 1869-1898 - Úmrtia 1869-1896 - Inv. č. 274 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1862-1895 (4405895)
 • Medzilaborce, Habura, Medzilaborce, Habura

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Habura (Medzilaborce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 275 Krsty 1894-1896 (4405895)
 • Bardejov, Hankovce, Giraltovce, Hankovce, Bardejov, Harhaj, Giraltovce, Harhaj, Bardejov, Porúbka, Giraltovce, Porubka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hankovce (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 276 Krsty 1788-1802, 1836-1867 - Manželstvá 1788-1867 - Úmrtia 1788-1867 - Miešané manželstvá 1873-1888 - Birmovaní 1851 - Úmrtia 1866-1867, 1788-1802, 1835-1865 - Manželstvá 1859-1867, 1788-1858 - Inv. č. 277 Krsty 1868-1895 - Manželstvá 1868-1896 - Úmrtia 1868-1899 - Inv. č. 278 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 (4405896)
 • Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou, Pavlovce, Giraltovce, Pavlovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hanušovce nad Toplʹau (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 279 Krsty 1853-1865 - Manželstvá 1853-1865 - Úmrtia 1853-1865 - Inv. č. 280 Krsty 1866-1907 (4405896)
  • Inv. č. 280 (pokrač.) Krsty 1907-1910 - Konvertiti 1866-1926 - Manželstvá 1866-1910 - Úmrtia 1866-1910 (4406732)
 • Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou, Skrabské, Vranov nad Topľou, Skrabské

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hanušovce nad Toplʹou (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 281 Krsty 1810-1824 - Manželstvá 1810-1824 - Úmrtia 1810-1824 - Inv. č. 282 Krsty 1824-1842 - Manželstvá 1824-1842 - Úmrtia 1824-1842 - Inv. č. 283 Krsty 1843-1869 - Manželstvá 1843-1870 - Krsty 1870 - Birmovaní 1872-1877 - SKRABSKÉ: Krsty 1848-1867 (4406732)
  • Inv. č. 284 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU: Birmovaní 1865-1871 - Úmrtia 1843-1870 - Birmovaní 1878-1886 - Krsty 1871-1894 (4406732)
  • Inv. č. 284 (pokrač.) Krsty 1894-1896 - Manželstvá 1871-1896 - Birmovaní 1887-1906 - Úmrtia 1871-1896 - Inv. č. 285 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1862-1895 (4406733)
 • Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou

   Matrika
  • Židovská obec. Hanušovce nad Topľou (Giraltovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 286 Narodenia 1858-1882 (4406733)
  • Inv. č. 286 (pokrač.) Narodenia 1882-1895 - Narodenia 1830-1885 (dodatky k matrici) - Inv. č. 287 Úmrtia 1850-1877 - Manželstvá 1851-1872 - Inv. č. 288 Druhopisy narodených, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1894 (4405890)
 • Stropkov, Havaj, Medzilaborce, Havaj, Stropkov, Staškovce, Medzilaborce, Staškovce

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Havaj (Medzilaborce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 289 Krsty 1885-1920 - Inv. č. 290 Manželstvá 1885-1952 - Inv. č. 291 Úmrtia 1885-1933 - Inv. č. 292 STAŠKOVCE: Krsty 1826-1884 - Úmrtia 1826-1851 (4405890)
  • Inv. č. 292 (pokrač.) Úmrtia 1851-1884 - Manželstvá 1835-1884 (4405891)
 • Michalovce, Hažín, Michalovce, Hažín

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Hažin (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 293 Krsty 1806-1822 - Manželstvá 1812-1822 - Úmrtia 1807-1814 - Inv. 294 Krsty, manželstvá, úmrtia 1821-1848 - Inv. 295 Krsty, manželstvá, úmrtia 1849-1861 - Inv. 296 Krsty, manželstvá, úmrtia 1861-1872 (4405891)
  • Inv. č. 297 Manželstvá 1861-1872 - Úmrtia 1861-1872 - Krsty 1871-1888 - Manželstvá 1872-1888 - Úmrtia 1873-1888 (4405891)
  • Inv. č. 298 Krsty 1889-1902 - Manželstvá 1889-1913 - Úmrtia 1889-1924 (4405892)
 • Bardejov, Hažlín, Bardejov, Hažlín, Svidník, Cernina, Stropkov, Cernina, Bardejov, Brezovka, Bardejov, Brezovka, Svidník, Kurimka, Stropkov, Kurimka, Bardejov, Ortuťová, Bardejov, Ortutová, Svidník, Rovné, Stropkov, Rovné, Bardejov, Šarišské Čierne, Bardejov, Čarno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hažlín (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 299 Krsty 1750-1851 Manželstvá 1750-1851 Úmrtia 1750-1850 Inv. č. 300 Krsty 1852-1858 (4405892)
  • Inv. č. 300 (pokrač.) Krsty 1858-1875 Manželstvá 1852-1875 - Zoznam manželstiev 1852-1875 - Úmrtia 1852-1875 Zoznam úmrtí 1852-1875 - Inv. č. 301 Krsty, manželstvá, úmrtia, zoznam 1876-1896 - Inv. č. 302 Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1895 (4406825)
 • Prešov, Hermanovce, Sabinov, Hermanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hermanovce (Sabinov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 303 Krsty 1772-1851 - Birmovaní 1851 - Birmovaní 1852, 1873, 1888 - Manželstvá 1773-1852 - Úmrtia 1772-1852 - Inv. č. 304 Krsty 1853-1857 - Konvertiti 1773-1805 - Krsty 1852-1871 - Úmrtia 1852-1882 - Manželstvá 1852-1896 - Krsty 1871-189 (4406777)
 • Bardejov, Hertník, Bardejov, Hertník, Bardejov, Bartosovce, Bardejov, Bartošovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hertník (Bardejov)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 308 Krsty 1864-1895 - Inv. č. 309 Manželstvá 1856-1895 - Úmrtia 1859-1896 - Inv. č. 310 Druhopisy krstov 1860-1895 - Manželstvá 1860-1895 - Úmrtia 1860-1895 (4406778)
 • Vranov nad Topľou, Hlinné, Vranov nad Topľou, Hlinné

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Hlinné (Vranov nad Topľou)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 311 Krsty 1852-1894 - Manželstvá 1852-1894 - Úmrtia 1852-1863 (4406778)
  • Inv. č. 311 (pokrač.) Úmrtia 1863-1894 - Inv. č. 312 Krsty 1895-1921 - Manželstvá 1895-1940 - Úmrtia 1895-1936 (4406730)
 • Sobrance, Hlivištia, Sobrance, Hlivištia, Sobrance, Horňa, Sobrance, Horňa

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Hlivištia (Sobrance)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 313 Krsty, manželstvá, úmrtia 1834-1879 - Inv. č. 314 Krsty, manželstvá, úmrtia 1880-1916 (4406730)
 • Snina, Hostovice, Snina, Hostovice

   Cirkevná matrika
  • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Hostovice (Snina)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Inv. č. 315 Krsty 1861-1875 - Inv. č. 316 Úmrtia 1887-1905 (4405848)
 • Trebišov, Boľ, Kráľ, Boľ

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bolʹ (Králʹovský Chlumec)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1777-1816 Manželstvá 1777-1816 Úmrtia 1777-1816 Krsty 1816-1847 Manželstvá 1816-1847 Úmrtia 1816-1848 (4948155)
  • Krsty 1848-1856 Manželstvá 1848-1856 Úmrtia 1848-1856 Krsty 1827-1838 (Druhopisy) Krsty 1856-1878 Úmrtia 1856-1878 Manželstvá 1856-1878 Krsty 1879-1897 Manželstvá 1879-1897 Úmrtia 1879-1897 (4948156)
 • Rožňava, Bôrka, Rožňava, Borka, Rožňava, Lúčka, Rožňava, Lúčka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bôrka (Rožňava)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsteni 1748-1831 (4948156)
  • Krsty 1831-1857 Manželstvá 1748-1846 Úmrtia 1748-1873 Manželstvá 1847-1871 Krsty 1857-1895 Úmrtia 1873-1889 Manželstvá 1871-1896 Úmrtia 1890-1895 (4948157)
 • Rožňava, Bôrka, Rožňava, Borka, Rožňava, Lúčka, Rožňava, Lúčka

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bôrka (Rožnava)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Cirkevné finančné záznamy 1786-1796 - Manželstvá 1788-1830 - Krsty 1787-1830 - Úmrtia 1787-1830 - Krsty 1830-1869 - Manželstvá 1830-1832 (4948157)
  • Manželstvá 1832-1889 - Úmrtia 1830-1884 - Krsty 1870-1896 - Manželstvá 1889-1900 - Úmrtia 1885-1897 (4948158)
 • Trebišov, Boťany, Kráľ, Boťany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Boťany (Kráľovský Chlumec)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach
  • Krsty 1719-1795 Manželstvá 1719-1790 Úmrtia 1722-1790 Krsty 1798-1821 Úmrtia 1799-1820 Manželstvá 1798-1820 Krsty 1819-1837 Konvertiti 1819-1837 Manželstvá 1819-1837 Úmrtia 1819-1837 Birmovaní 1827, 1842, 1859 Krsty 1837-1842 (4948158)
  • Krsty 1842-1851 Manželstvá 1837-1851 Úmrtia 1837-1851 Krsty 1851-1863 Manželstvá 1851-1863 Úmrtia 1851-1863 Krsty 1864-1922 Birmovaní 1870-1921 Manželstvá 1864-1922 Konvertiti 1870-1930 Úmrtia 1864-1922 (4948159)
 • Trebišov, Brehov, Trebišov, Imbreg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brehov (Humenné)
  • Štátny oblastný archív v Košiciach