Zoskenované matriky pre Slovensko

Slovenské matriky kompletný zoznam


slovenske matriky

Nižšie uvádzam zozbieraný zoznam všetkých slovenských matrík ktoré boli v štátnych a oblastných archívov zoskenované mormónmi za účelom publikovania indexácie a ďalšieho spracovania na familysearch.org. Údaje nie su zotriedené abecedne takže zaťiaľ hľadajte cez funkciu CTRL+F. Náhľad filmu vidíte po kliknutí na odkaz pri čísle filmu. Tieto údate sa kedysi v minulisti dali na stránke familysearch nájsť aj keď nie takto ucelené a vyhľadávanie bolo obmedzené. Pôvodný zdroj na familysearch ich už v tejto podobe neuvádza. V zozname sú aj matriky ktoré sú už skryté na familysearch. Jestvuje možnost ako sa k nim dostať, ale nie už v póvodnom stave..

Mikrofilmy obsahujú matriky, sobášne a úmrtné. Ďalej obsahujú indexy osôb, zoznam birmovaných, cirkevé údaje, vyúčtovania, vizitácie a iné.

V nižšie uvedenom zozname uvádzam všetky cirkevné a štátne matriky ktoré sa pre územie Slovenska a časti Podkarpatskej rusi u mňa v cloude nachádzajú. Niektoré filmy sú bez odkazu na tejto stránke. V prípade že vás nečo zaujme, alebo máte návrh na zlepšenie oslovte ma.

Skompletizovaný zoznam z familysearch:

 • Námestovo, Zubrohlava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zubrohlava (Dolný Kubin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1770-1845 4946472
  • Krsty 1844-1896 4946473
  • Úmrtia 1770-1815 - Manželstvá 1790-1824 4946473
  • Manželstvá 1825-1844 4946473
  • Manželstvá 1844-1873 - Úmrtia 1844-1873 4946473
  • Manželstvá 1874-1900 - Úmrtia 1873-1888 4946473
  • Úmrtia 1816-1843, 1889-1896 4946473
 • Komárno, Bajč, Stará Ďala

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajč (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1827-1875 - Zoznam krstov A-Z (1827-1875) - Manželstvá 1827-1875 - Zoznam manželstiev A-Z (1827-1875) - Úmrtia 1827-1875 - Zoznam úmrtí A-Z (1827-1875) 5218771
  • Krsty 1876-1884 5218771
  • Krsty 1885-1896 - Zoznam krstov A-Z (1880-1892) - Konvertiti 1883-1892 - Manželstvá 1876-1920 - Zoznam manželstiev A-Z (1876-1910) - Úmrtia 1876-1920 - Zoznam úmrtí A-Z (1876-1896) 5218772
 • Levice, Bajka, Želiezovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajka (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1889 - Manželstvá 1783-1887 - Úmrtia 1787-1885 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 5218772
 • Nové Zámky, Bajtava, Parkan

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajtava (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Z (1830-1944) 5218772
 • Nové Zámky, Bánov, Bánovská Kesa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bánovská Kesa (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1826 - Uzavreté manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1820 5218772
  • Krsty 1821 5218773
  • Krsty 1822-1855 - Uzavreté manželstvá 1822-1855 - Úmrtia 1826-1853 5218773
  • Krsty 1856-1885 - Birmovaní 1857-1863 5218773
  • Krsty 1885 (január)-1891 (júl) 5218773
  • Krsty 1894-1895, 1891 (júl)-1895 (september) 5218774
  • Uzavreté manželstvá 1852-1895 - Zoznam uzavretých manželstiev A-Z (1852-1895) 5218774
  • Úmrtia 1853-1891 5218774
  • Úmrtia 1892-1895 5218774
  • Index pokrstených A-Z (1830-1896) - Index zomrelých A-Z (1830-1896) 5218774
  • Index sobášených A-Z (1830-1851), niektoré z rokov do r. 1902 5218774
 • Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bánovce nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1700-1775 - Manželstvá 1700-1776 - Úmrtia 1700-1777 - Konvertiti 1736, 1765-1777, 1766, 1760-1764 5218775
  • Krsty 1775-1801 - Manželstvá 1777-1795 (máj) 5218775
  • Manželstvá 1795 (máj)-1801 - Úmrtia 1777-1801 - Konvertiti 1779-1799 5218776
  • Krsty 1802-1843 (január)- Úmrtia 1802-1843 (január) - Manželstvá 1802-1843 (január) - ? - Konvertiti 1842-1870 5218776
  • Krsty 1843-1879 (september) 5218776
  • Krsty 1879 (september)-1891 - Spovede 1877 5363605
  • Krsty 1892-1895 (octóber) 5363605
  • Manželstvá 1843-1891 5363605
  • Manželstvá 1892-1895 5363605
  • Úmrtia 1843-1891 5363605
  • Úmrtia 1892-1895 5363605
  • Narodení 1851-1885 - Sobášení 1851-1885 - Zomrelí 1851-1885 5363605
  • Narodení 1886-1900 (november) 5363605
  • Narodení 1900 (jún)-1948 5363606
  • Sobášení 1886-1942 (máj) 5363606
  • Zomrelí 1886-1895 (august) 5363606
 • Levice, Bátovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bátovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy, cirkev vyúčvanie - Krsty, manželstvá, úmrtia 1656-1657 - Krsty 1658 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1668-1672 - Krsty 1674-1682 - Manželstvá 1674-1677 - Krsty 5363606
  • Krsty 1724-1749 - Úmrtia 1724-1754 - Manželstvá 1752-1754 - Manželstvá 1724-1752 - Krsty 1749-1751 - Konvertiti 1625?-1753 - Krsty 1751-1754 5363606
  • Krsty, manželstvá, úmrtia, Konvertiti 1755-1756 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1757-1761 - Krsty 1761-1776 - Manželstvá 1761-1776 - Konvertiti 1762-1798 - Úmrtia 1761-1776 5363606
  • Krsty 1846 (október)-1851 - Úmrtia 1846-1851 - Manželstvá 1846-1851 5218777
  • Krsty 1852-1865 5218777
  • Úmrtia 1852-1862 5218777
  • Krsty 1865-1895 5218777
  • Manželstvá 1852-1896 5218777
  • Úmrtia 1863-1895 5218777
  • Zoznam krstov A-Z (1830-1901) - Index sobášených A-Z (1830-1893) 5218777
  • Zoznam úmrtí A-Z (1830-1893) 5218777
 • Levice, Bátovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bátvce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Beša, Vráble

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beša (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1733-1749, 1740?, 1750-1753? - Konvertiti ? - Rôzne záznamy - Manželstvá, Spovede 1746-1747 5218778
  • Krsty 1753-1785 - Úmrtia 1753-1785 - Manželstvá 1753-1785 - Konvertiti (a zhodné Krsty a Manželstvá) 1757-1775 5218778
  • Rôzne záznamy 1733-1909 - Krsty 1786-1836 - Úmrtia 1786-1791 5218778
  • Úmrtia 1792-1836 - Manželstvá 1786-1836 - Miešané manželstvá a deti 1831-1838 - Konvertiti 1813-1820 - Zoznam krstov A-Z (1786-1836) 5218779
  • Krsty 1837-1852 - Zoznam krstov A-Z (1837-1852) - Birmovaní 1870, 1877, 1885, 1894 - Miešané manželstvá a deti 1836-1852 5218779
  • Manželstvá 1837-1851 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1852) 5218779
  • Manželstvá 1853-1870 - Zoznam manželstiev A-Z (1853-1870) - Miešané manželstvá a deti 1838-1890 - Zoznam krstov M-V (1876-1898) 5218779
  • Úmrtia 1837-1852 5218779
  • Úmrtia 1852-1878 - Zoznam úmrtí A-Z (1852-1878) - Úmrtia 1878 5218779
  • Krsty 1852-1874 5218779
  • Krsty 1875 - Zoznam krstov A-Z (1852-1875) - Krsty 1875 - Rôzne záznamy 1880-1882 - Miešané manželstvá a deti 1839-1863, ? 5218780
  • Krsty 1876-1886 - Zoznam krstov A-H, V-Zs, K-L, Ch-K (1876-1898) 5218780
  • Krsty 1887-1895 5218780
  • Manželstvá 1871-1892 5218780
  • Manželstvá 1893-1895 5218780
  • Úmrtia 1879-1892 5218780
  • Úmrtia 1893-1895 5218780
 • Nové Zámky, Bešeňov, Vráble

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bešeňov (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Trenčín, Bobot, Bánovce nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bobot (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1725-1726, 1713-1720, 1728-1729, 1720-1725, 1726-1728, 1726, 1729-1767 5218781
  • Krsty 1767-1769, 1770, 1780, 1770-1842 - Birmovaní 1842 - Manželstvá 1723-1842 - Úmrtia 1840-1842 - Birmovaní 1853, 1860, 1868, 1880, 1884, 1888 - Úmrtia 1723-1840 5218782
  • Inv. č. 66 Krsty 1843-1898 - Manželstvá 1843-1896 - Úmrtia 1843-1897 4529000
 • Komárno, Bodza

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Boďa (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1783-1933 - Krsty 1783-1875 - Úmrtia 1783-1918 - Manželstvá 1784-1838 október 5218782
  • Manželstvá 1838-1925 - Rôzne záznamy, cirkevné finančné záznamy 1783-1891 5218783
  • Krsty 1876-1898 5218783
 • Trnava, Bohunice, Jabloňovce Levice, Horní Almáš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bohunice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1717-1718, 1721-1741 - Úmrtia 1717-1719, 1722-1741 - Manželstvá 1717-1734, 1736-1738 5218783
  • Krsty 1741-1780 - Úmrtia 1741-1780 - Manželstvá 1741-1780 - Disciplinárne záznamy 1741-1786 - Rôzne záznamy 1741-1780 5218783
  • Krsty 1781-1823 - Úmrtia 1781-1830 - Manželstvá 1781-1822 - Spovede 1781-1814 - Krsty 1823-1853 - Manželstvá 1824-1853 - Úmrtia 1831-1853 - Krsty, M 5218783
  • Krsty 1854-1895 5218784
  • Manželstvá 1854-1897 5218784
  • Úmrtia 1854-1895 5218784
 • Levice, Jabloňovce, Dolní Almáš, Horní Almáš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolní Almáš (Levice)
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Horní Almáš (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1741-1780 - Úmrtia 1741-1780 - Manželstvá 1741-1780 - Disciplinárne záznamy 1741-1756 - Rôzne záznamy 5218783
  • Krsty 1781-1785 - Úmrtia 1781-1782, 1784-1785 - Manželstvá 1781-1784 - Rôzne záznamy 5218783
  • Krsty 1785-1836 - Manželstvá 1786-1800, 1802-1839, 1840?-1843 - Úmrtia 1786-1844 5223183
  • Krsty 1837-1839, 1841?-1907, 1945-1947 - Manželstvá 1842-1856, 1858-1907, 1945-1947 - Úmrtia 1842-1907, 1945-1947 5223184
 • Topoľčany, Bojná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bojná (Topolčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1721-1722, 1729, 1731-1799 - Manželstvá 1721-1722, 1729, 1720? 1731?-1748, 1750-1799 - Úmrtia 1721-1722, 1729, 1732-1799 - Konvertiti 1785-1797 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1742-1782 5218784
  • Krsty 1800-1847 - Manželstvá 1800-1811 5218784
  • Manželstvá 1812-1847 - Úmrtia 1800-1847 - prázdné stranky (2) - Úmrtia 1847 5218785
  • Krsty 1848-1852 - Birmovaní 1854, 1863 - Zoznam krstov A-Z (1830-1871) - Manželstvá 1848-1852 - Birmovaní 1869, 1876, 1885, 1892 - Úmrtia 1848-1852 - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1871) 5218785
  • Zoznam krstov A-Z (1721-1799) 5218785
  • Krsty 1853-1879 5218785
  • Krsty 1879-1881 5218786
  • Index sobášených A-Z (1721-1852) : NEZACHOVANÝ 5218786
  • Úmrtia 1853-1881 5218786
 • Prievidza, Bojnice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bojnice (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1668-1684 - Manželstvá 1668-1688 - Krsty 1687-1688 - Krsty 1684-1686 5218786
  • Krsty 1689-1735 5218786
  • Krsty 1735-1748 - Birmovaní 1689, 1715, 1732, 1743 - Krsty 1748-1749 - Manželstvá 1689-1749 - Úmrtia 1689-1746 - Konvertiti 1694, 1746, 1695-1739 - Úmrtia 1746-1749 - Nemanžekslé Krsty? 1712-1747 5219330
  • Krsty 1749-1777 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1775-1777 - Birmovaní 1753 - Manželstvá 1749-1775 - Úmrtia 1749-1777 - Konvertiti 1758-1775 - Krsty 1754 5219330
  • Krsty 1777-1832 - Konvertiti? 1796-1808 5219330
  • Zoznam krstov A-Z (1833-1864), Krsty 1833-1840 5219330
  • Krsty 1840-1864 - Rôzne záznamy 5219331
  • Manželstvá 1777-1842 - Zoznam manželstiev A-Z (1777-1842), 5219331
  • Úmrtia 1777-1833 - Rôzne záznamy 5219331
  • Zoznam krstov A-Z (1749-1775), 5219331
  • Zoznam krstov A-Z (1777-1790), 5219331
  • Zoznam krstov A-U (1791-1832), 5219331
  • Zoznam krstov A-Ž (1865-1876), Krsty 1865-1876 5219331
  • Manželstvá 1843-1866 5219331
  • Manželstvá 1866-1876 - Zoznam manželstiev A-Ž (1843-1876), Miešané manželstvá a deti 1807 - Manželstvá 1868 - vojsko 5219332
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1834-1876) Úmrtia 1834-1876 5219332
  • Zoznam krstov A-Z (1877-1900), Krsty 1877-1900 5219332
  • Zoznam manželstiev A-Ž (1877-1912), Manželstvá 1877-1912 - Krsty 1902 5219332
  • Zoznam úmrtí A-Z (1-), Úmrtia 1877-1906 5219333
 • Levice, Bory

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bory (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1753-1786 - Manželstvá 1753-1784 - Úmrtia 1753-1783 - Rôzne záznamy 5219333
  • Krsty 1786-1851 - Úmrtia 1784-1851 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1784-1851 - Rôzne záznamy 5219333
  • Krsty 1852-1897 - Manželstvá 1851-1900 - Úmrtia 1851-1897 5219333
 • Partizánske, Topoľčany, Bošany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bošany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1691-1707, Velké Bošany - Krsty 1691-1721, Malé Bošany - Krsty 1691-1709, Práznovce - Úmrtia 1691-1721 - Manželstvá 1691-1721 - Konvertiti 1719-1721, 1714-1718, 1711-1714 5219333
  • Krsty 1722-1765 5219333
  • Krsty 1765-1775 - Manželstvá 1722-1775 - Krsty 1775 - Úmrtia 1771-1775 - Birmovaní 1717 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1722-1771 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1722-1776 - Rôzne záznamy 5219334
  • Krsty 1776-1813 - Birmovaní 1812 - Úmrtia 1804-1813 - Birmovaní 1812 - Manželstvá 1776-1813 - Úmrtia 1776-1804 - Konvertiti 1777-1808 5219334
  • Birmovaní 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1888, 1898, 1905, 1914, 1922 5219334
  • Krsty 1814-1853 - Manželstvá 1814-1849 5219334
  • Manželstvá 1849-1858 - Krsty 1854-1858 - Úmrtia 1814-1858 5219335
  • Krsty 1859-1881 - Manželstvá 1859-1882 - Úmrtia 1859-1881 5219335
  • Krsty 1882-1899 - Manželstvá 1882-1889 - Úmrtia 1882-1887 5219335
  • Úmrtia 1887-1899 5219336
 • Nitra, Branč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Branč (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1710-1732 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1729-1737 - Manželstvá 1717, 1720-1732, 1704-1708 Úmrtia 1711, 1717-1732 5219336
  • Krsty 1733-1783 - Manželstvá 1733-1783 - Úmrtia 1733-1783 - Krsty 1783-1813 - Manželstvá 1783-1813 - Úmrtia 1783-1813 5219336
  • Krsty 1813-1853 - Manželstvá 1813-1855 - Úmrtia 1813-1835 5219336
  • Úmrtia 1835-1854 5219337
  • Krsty 1853-1880 - Manželstvá 1856-1880 - Úmrtia 1854-1880 5219337
  • Krsty 1881-1931 5219337
  • Manželstvá 1881-1907 5219337
  • Manželstvá 1907-1945 - Úmrtia 1881-1945 5219338
 • Žilina, Prievidza, Brezany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezany (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1682-1736 - Manželstvá 1682-1745 - Krsty 1737-1744 - Úmrtia 1682-1704 5219338
  • Úmrtia 1704-1734, 1737-1745 Krsty 1744-1745 5219339
  • Krsty 1746-1777 - Birmovaní ? - Manželstvá 1746-1776 - Úmrtia 1746-1777 - Rôzne záznamy 1755-1760 5219339
  • Krsty 1777-1844 - Birmovaní 1780, 1803, 1809, 1821, 1828 - Konvertiti 1803-1846 5219339
  • Úmrtia 1777-1848 5219339
  • Krsty 1845-1851 - Úmrtia 1849-1851 5219339
  • Krsty 1852-1871 5219339
  • Krsty 1872-1876 5223142
  • Krsty 1876-1896 5223142
  • Manželstvá 1777-1892 5223142
  • Manželstvá 1892-1917 5223142
  • Úmrtia 1852-1880 5223142
  • Úmrtia 1881-1906 5223142
  • Úmrtia 1906-1934 5219340
 • Nové Zámky, Bruty, Parkan, Bart

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bart (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1794-1832 - Manželstvá 1832, 1859-1866 - Birmovaní 1806, 1813, 1823, 1828, 1831, 1850, 1855, 1859 - Manželstvá 1784-1831 - Úmrtia 1783-1832 5219340
 • Trnava, Hlohovec, Bučany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bučany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1754-1800 - Manželstvá 1755-1760, 1788-1794, 1766-1800 - Úmrtia 1766-1800 - Konvertiti 1780-1795, 1914 5219340
  • Krsty 1800-1852 - Birmovaní 1853 - Úmrtia 1800-1837 5219340
  • Úmrtia 1837-1852 - Manželstvá 1800-1852 - Birmovaní 1863 - Konvertiti 1810-1850 4185970
  • Krsty 1852-1862 4185970
  • Manželstvá 1852-1871 4185970
  • Úmrtia 1852-1862 4185970
  • Úmrtia 1862-1873 4185970
  • Inv. č. 413 Krsty 1862-1873 4528524
  • Inv. č. 414 Krsty 1874-1890 4528524
  • Inv. č. 415 Krsty 1890-1895 4528524
  • Inv. č. 416 Manželstvá 1872-1896 4528524
  • Inv. č. 417 Úmrtia 1874-1893 4528524
  • Inv. č. 418 Úmrtia 1894-1895 4528525
 • Komárno, Parkan, Búč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Búč (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1839 - Úmrtia 1784-1799 - Manželstvá 1783-1799 4185970
  • Krsty 1839-1854 4185970
  • Krsty 1854-1871 4185971
  • Manželstvá 1799-1852 - Úmrtia 1799-1853 4185971
  • Úmrtia 1853-1885 - Manželstvá 1854-1923 4185971
  • Krsty 1871 - Krsty 1871-1896 5363656
 • Levice, Hronovce, Želiezovce, Lekýr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lekýr (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1721-1728 - Krsty 1700-1710 - Manželstvá 1700-1701, 1704-1710, 1712-1721 - Krsty 1710-1717 - Úmrtia? 1700-1701, 1704-1728 - Krsty 1717-1724 5219349
  • Krsty 1728-1742 5219349
  • Krsty 1742-1744? - Manželstvá 1730-1743 - Úmrtia 1728-1743 5219351
  • Krsty 1743-1811 - Manželstvá 1743-1836 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1743-1812 - Miešané manželstvá - Konvertiti 1755-1804 - Rôzne záznamy 5219351
  • Krsty 1812-1850 5219351
  • Krsty 1851-1855 5219351
  • Krsty 1855-1860 5219365
  • Úmrtia 1812-1862 - Krsty (Vojenské?) 1838-1862 5219365
  • Krsty 1860-1872 5219365
  • Krsty 1872-1883 5219365
  • Krsty 1883-1887 5219404
  • Krsty 1888-1896 5219404
  • Manželstvá 1837-1872 5219404
  • Manželstvá 1872-1895 5219404
  • Úmrtia 1863-1877 5219404
  • Úmrtia 1877-1896 5219411
 • Levice, Čajkov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čajkov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1721-1739 - Manželstvá 1721-1738 - Úmrtia 1721-1739 5219411
  • Krsty 1739-1790 - Manželstvá 1739-1790 - Úmrtia 1739-1790 5219411
  • Krsty 1791-1873 - Manželstvá 1791-1837 - Úmrtia 1791-1831 5219411
  • Úmrtia 1831-1838 - Zoznam krstov A (1791-1813), - Konvertiti 1845-1865 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 5219341
  • Manželstvá 1838-1882 - Úmrtia 1839-1879 5219341
  • Krsty 1874-1896 - Manželstvá 1883-1896 - Úmrtia 1880-1896 5219341
 • Komárno, Čalovec, Mederč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Mederč (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Levice, Čankov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Čankov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1751 - Krsty 1752-1779 5219343
  • Krsty 1779-1784 - Manželstvá 1752-1887 - Krsty 1785-1887 - Úmrtia 1752-1787 5219344
  • Rôzne záznamy - Krsty 1787-1810 - Manželstvá 1787-1813 - Krsty 1811, 1810 - Úmrtia 1787-1813 - Rôzne záznamy 5219344
  • Krsty 1812-1841 - Úmrtia 1814-1841 - Manželstvá 1814-1841 5219344
  • Krsty 1841-1859 - Manželstvá 1841-1859 - Úmrtia 1841-1859 - Birmovaní 1857-1859 5219344
  • Krsty 1860-1896 5219344
  • Manželstvá 1860-1896 5219344
  • Úmrtia 1860-1896 5219344
 • Nitra, Cabaj-Čápor

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cabaj-Čapor (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1809 5219344
  • Krsty 1809-1827 - Úmrtia 1788-1827 - Manželstvá 1788-1827 5219345
  • Krsty 1828-1849 - Úmrtia 1828-1849 - Manželstvá 1828-1849 - Konvertiti 1840-? 5219345
  • Krsty 1850-1879 - Úmrtia 1878-1879 - Manželstvá 1850-1879 - Úmrtia 1850-1878 5219345
  • Krsty 1880-1886 5219345
  • Krsty 1886-1899 5219346
 • Prievidza, Čavoj

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čavoj (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1865-1899 - Úmrtia 1864-1899 - Manželstvá 1865-1901 5219346
 • Topoľčany, Čermany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čermany (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1727-1762 5219346
  • Krsty 1762-1832 - Birmovaní ?, 1755, 1832, 1837 - Manželstvá 1727-1832 - Úmrtia 1727-1832 5219347
  • Krsty 1833-1870 5219347
  • Úmrtia 1833-1859 5219347
  • Zoznam krstov A-Z (1727-1895), Index sobášených A-Z (1729-1895), - Zoznam úmrtí A-Z, L (1727-1895), 5219347
  • Krsty 1871-1877 5219347
  • Krsty 1877-1896 5219348
  • Manželstvá 1833-1897 5219348
  • Úmrtia 1859-1896 5219348
 • Komárno, Číčov

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Číčov (Komárom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 1887 Krsty 1822-1895 5218813
  • Inv. č. 1888 Manželstvá 1829-1933 - Úmrtia 1829-1903 5218813
  • Inv. č. 1888 (pokrač.) Úmrtia 1903-1933 5218814
  • Inv. č. 531 Krsty 1784-1822 - Úmrtia, мanželstvá 1784-1829 4528539
  • Inv. č. 532 Krsty 1799-1887 - Manželstvá 1803-1887 - Birmovaní 1889-1899 - Úmrtia 1799-1888 4528539
 • Nitra, Vráble, Čifáry

   Matrika
  • Židovská obec. Čifáry (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rodná kniha, krstení, sobášení, zomrelí 1795-1892 5363612
 • Nové Zámky, Vráble, Dedinka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Dedinka (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy - Krsty 1787-1853 5363612
  • Krsty 1854-1870 5218815
  • Manželstvá 1787-1853 - Miešané manželstvá 1822-1870 5218815
  • Manželstvá 1854-1870 5218815
  • Úmrtia 1787-1853 5218815
  • Úmrtia 1854-1871 5218815
  • Krsty 1870?, 1871-1877 - Manželstvá 1871-1878 - Úmrtia 1871-1876 5218815
  • Krsty 1877-1895 - Úmrtia 1879-1895 - Krsty 1895 - Manželstvá 1879-1895, 1930 5218815
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1870 7784349
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1870 7784349
 • Levice, Devičany, Dolní Prandorf, Horní Prandorf

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolní Prandorf (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1655, 1664-1694 - Krsty, úmrtia 1694-1710 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1711-1723 - Krsty, úmrtia 1724-1746 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1794 5218816
  • Krsty 1795-1843 - Manželstvá 1830, 1795-1841 - Úmrtia 1830 - Manželstvá 1841-1843 - Úmrtia 1795-1813 5218816
  • Úmrtia 1813-1843 - Úmrtia 1836 5218817
  • Krsty 1843-1872 - Manželstvá 1843-1877 - Krsty 1872-1877 - Úmrtia 1843-1877 - Krsty 1878-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1878-1895 5218817
 • Bánovce nad Bebravou, Dežerice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dežerice (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy - Krsty 1713-1767 - Manželstvá 1713-1766 - Úmrtia 1713-1725 5218817
  • Úmrtia 1725-1767 - Rôzne záznamy 5218818
  • Krsty 1767-1842 - Birmovaní 1853 - Krsty 1843-1851 - Úmrtia 1767-1851 - Manželstvá 1767-1851 - Konvertiti 1767-1926 5218818
  • Krsty 1852-1895 - Manželstvá 1852-1889 - Úmrtia 1852-1889 - Birmovaní 1868, 1872, 1876, 1880, 1884 - Historia obce 1869-1878 5218818
 • Šaľa, Diakovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Diakovce (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 381 Krsty 1700-1772 5218818
  • Inv. č. 381 (pokrač.) Krsty 1772 - Manželstvá 1700-1774 - Zoznam manželstiev A-Z (1700-1774) - Krsty 1773-1774 - Úmrtia 1700-1708 - Úmrtia 1714 - Úmrtia 1736-1774 - Konvertiti 1700-1774 - Konvertiti 1712 - Konvertiti 1743-1744 - Konvertiti 1772- 5218819
  • Inv. č. 382 Krsty 1774-1830 - Manželstvá 1774-1830 - Úmrtia 1774-1830 - Konvertiti 1774-1875 5218819
  • Inv. č. 383 Krsty 1831-1872 5218819
  • Inv. č. 548 Krsty 1873-1895 4528935
  • Inv. č. 549 Manželstvá 1831-1874 4528935
  • Inv. č. 549 (pokrač.) Manželstvá 1873-1891 4528936
  • Inv. č. 550 Úmrtia 1830-1883 4528936
  • Inv. č. 551 Krsty 1848-1889 - Birmovaní 1895 - Rôzne záznamy 1883 4528936
 • Prievidza, Turčianský Svätý Martin, Diviaky nad Nitricou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Diviaky nad Nitricou (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1696-1726 - Úmrtia 1696-1728 - Manželstvá 1696-1728 - Konvertiti 1697-1699 5218819
  • Krsty 1714-1784 - Úmrtia 1728-1784 - Manželstvá 1728-1784 5218820
  • Krsty 1785-1884 - Birmovaní 1831, 1836?, 1842, 1853, 1860, 1868, 1876, 5218820
  • Manželstvá 1785-1896 5218820
  • Úmrtia 1785-1887, 1835-1855 5218821
  • Úmrtia 1888-1896 - Krsty 1884-1896 5218821
 • Šaľa, Dlhá nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dlhá nad Váhom (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 215 Krsty 1787-1822 - Zoznam krstov 1787-1822 - Manželstvá 1787-1822 - Zoznam manželstiev 1787-1822 - Úmrtia 1787-1822 - Zoznam úmrtí 1787-1822 5218821
  • Inv. č. 216 Krsty 1822-1834 - Zoznam krstov 1822-1834 - Manželstvá 1822-1834 - Zoznam manželstiev 1822-1834 - Úmrtia 1822-1834 - Zoznam úmrtí 1822-1834 - Krsty 1835-1852 - Zoznam krstov 1835-1852 - Manželstvá 1835-1852 - Zoznam manželstiev 1835-1852 - Úmrtia 1835-1852 - Zoznam úmrtí 1835-1852 5218821
  • Inv. č. 217 Krsty 1852-1861 - Manželstvá 1852-1869 - Úmrtia 1852-1861 - Rôzne záznamy 1887-1889 - Zoznam krstov 1852-1861 - Zoznam manželstiev 1852-1869 - Zoznam úmrtí 1852-1861 5218822
  • Inv. č. 218 Zoznam manželstiev 1809 5218822
  • Inv. č. 558 Krsty 1861-1890 - Manželstvá 1870-1891 - Úmrtia 1861-1897 - Zoznam krstov 1861-1890 - Zoznam manželstiev 1870-1891 - Zoznam úmrtí 1861-1897 4528938
 • Levice, Dolná Seč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Dolnia Seč (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1885-1943 5218822
  • Úmrtia 1881-1882 - Manželstvá 1883-1945 - Úmrtia 1881-1944 5218822
 • Nitra, Dolnie Krškany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Krškany (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1789-1843 - Manželstvá 1789-1843 - Úmrtia 1789-1843 5218822
  • Krsty 1843-1877 5218822
  • Krsty 1877-1885 - Manželstvá 1843-1889 - Úmrtia 1843-1889 5218823
  • Krsty 1886-1899 5218823
  • Krsty 1825-1881 - Manželstvá 1826-1842 - Úmrtia 1843-1873 - Úmrtia 1825-1842 - Manželstvá 1843-1876 - Úmrtia 1873-1881 - Manželstvá 1880-1881 - Konvertiti 1881 - Úmrtia (vojenský), 5218823
  • Krsty 1882-1935 - Úmrtia 1882-1934 - Manželstvá 1882-1935 - Birmovaní 1892, 1922, ?, 1922 5218823
 • Trenčín, Motešice, Bánovce nad Bebravou, Dolnie Motešice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Motešice (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 670 Krsty 1712-1800 - Manželstvá 1723-1800 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1723-1799 - Úmrtia 1726-1733 - Úmrtia 1798 - Úmrtia 1800 - Konvertiti 1727-1797 5218824
  • Inv. č. 634 Konvertiti 1839-1884 - Krátka historia kostola 1309-1921 - Krsty 1801-1824 4528973
  • Inv. č. 634 (pokrač.) Krsty 1823-1880 - Manželstvá 1801-1889 - Úmrtia 1801-1881 4528974
  • Inv. č. 635 Krsty 1880-1889 - Úmrtia 1882-1889 4528974
  • Inv. č. 636 Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1890-1896 - Úmrtia 1890-1895 4528974
 • Zlaté Moravce, Sľažany, Zlaté Moravce, Dolnie Slažany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Slažany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev, úmrtia A-Z (1723-1748), - Krsty 1723-1748 5218824
  • Krsty 1748 - Manželstvá 1719, 1723-1726, 1728-1749 - Úmrtia 1723-1749 5218825
  • Zoznam krstov A-Z (1723-1724) - Konvertiti 1751-1757 - Krsty 1768?-1769, 1748-1773 - Manželstvá 1749-1777 - Úmrtia 1749-1777 - Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev, úmrtia A-Z (1748-1773), 5218825
  • Krsty 1773-1841 - Birmovaní 1841 - Zoznam krstov A-Z (1773-1841), Manželstvá 1778-1841 - Úmrtia 1778-1841 5218825
  • Krsty 1842-1869 - Úmrtia 1842-1855 5218825
  • Úmrtia 1855-1869 - Manželstvá 1842-1869 - Zoznam úmrtí A-Z, Zoznam manželstiev A-Z (1842-1869), Zoznam krstov A-Z (1723?-1869), 5218826
 • Levice, Veľký Ďur, Vráble, Dolní Ďúrad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Doní Ďúrad (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1735-1750 - Krsty 1744-1754, 1722-1744 - Manželstvá 1724-1754 - Úmrtia 1750-1754 - Rôzne záznamy 5218826
  • Krsty 1755-1828 - Manželstvá 1755-1834 - Miešané manželstvá 1798, 1807, 1810, 1801-1804 - Úmrtia 1755-1833 - Krsty 1829-1834 - Úmrtia 1834 5218826
  • Krsty 1835-1885 - Birmovaní 1865, 1870, 1877, 1885, 1894, 1902, 1909 - Krsty 1885 - Birmovaní 1909, 1921 5219328
  • Krsty 1886-1896 5219328
  • Manželstvá 1835-1895 5219328
  • Úmrtia 1835-1888 5219328
  • Úmrtia 1889-1896 5219328
  • Zoznam krstov A-M (1723-1834) 5219328
  • Zoznam krstov M-Z (1723-1834) (1835-1855), Zoznam krstov A-Z (1856-1875), Zoznam krstov A-Z (1876-1885), Index sobášených A-Z (1800-1887), Index sobášených A-Z (1888-1895), Zoznam krstov A-Z (1886-1895), Zoznam krstov A-B (1900-1910), 5219329
 • Nové Zámky, Dolný Ohaj, Vráble, Vráble, Hul

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolní Ohaj (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1811-1852 - Krsty 1853-1858 - Krsty 1853-1858 - Miešané manželstvá 1842-1859 5219329
  • Krsty 1859-1870 - Birmovaní 1877, 1883, 1894, 1902, 1909, - Krsty 1859-1870 5219329
  • Manželstvá 1844-1869 5219329
  • Úmrtia 1827-1852 - Úmrtia 1853-1870 - Úmrtia 1853-1858 5219329
  • Úmrtia 1858-1869 5218787
  • Krsty 1870-1896 (1-160, Ohaj) - Krsty 1870-1895 (161-314, Hul) 5218787
  • Manželstvá 1870-1896 5218787
  • Úmrtia 1870-1896 - Úmrtia 1870-1896 5218787
 • Levice, Dolný Pial, Vráble, Dolní Pial

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolní Pial (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1801 - Manželstvá 1725-1815 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1753-1815 - Rôzne záznamy 1760-1794 5218788
  • Krsty 1801-1889 5218788
  • Krsty 1890-1895 5218788
  • Manželstvá 1827-1888 5218788
  • Manželstvá 1889-1895 5218788
  • Úmrtia 1816-1856 5218788
  • Úmrtia 1856-1890 5218789
  • Úmrtia 1890-1915 5218789
 • Brezno, Nemecká, Brezno nad Hronom, Dubová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubová (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1712-1756 - Manželstvá 1712-1777 - Úmrtia (1712-1777) 5016582
  • Krsty 1756-1815 5016582
  • Krsty 1815-1884 5016583
  • Krsty 1885-1895 5016583
  • Manželstvá 1777-1843, 1850-1859 - Súpis obyvateľov v Nemeckej 1802-1803 - Súpis obyvateľov v Dubovej 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Ráztoke 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Nemeckej 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Zámostí 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Dubovej 1809 - Súpis obyvateľov v Zámostí 1809 - Súpis obyvateľov v Dubovej 1812, 1822 - Súpis obyvateľov v Raztoke 1822 - Súpis obyvateľov v Bukovci 1822 - Súpis obyvateľov v Zamostí 1822 5016583
  • Manželstvá 1843-1849 - Úmrtia 1843-1849 5016583
  • Manželstvá 1860-1896 5016583
  • Úmrtia 1777-1808 5016583
  • Úmrtia 1808-1843, 1850-1855 5016584
  • Úmrtia 1856-1895 5016584
 • Nitra, Vinodol, Nové Zámky, Dolní Síleš

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Dolní Síleš (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1833 - Manželstvá 1784-1895 - Úmrtia 1783-1866 5218789
  • Úmrtia 1866-1896 5218789
 • Nitra, Nitra, Krupina, Dražovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dražovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1796 - 1827-1834 - 1798-1822 - 1796-1797 - 1822-1827 - 1835-1842 - 1852 - Manželstvá 1788-1842, 1852 - Úmrtia 1788-1842 - 1852 5218789
  • Krsty 1843-1851 - Birmovaní 1845 5218789
  • Manželstvá 1843-1851 - Birmovaní 1880, 1888, 1899 - Úmrtia 1843-1851 5218789
  • Krsty 1852-1865 5218789
  • Krsty 1865-1866 - Manželstvá 1852-1866 - Úmrtia 1852-1866 5218790
  • Krsty 1867-1889 - Manželstvá 1867-1902 - Úmrtia 1867-1894 5218790
  • Krsty 1890-1920 - Manželstvá 1902-1905 5218790
  • Manželstvá 1905-1929 - Úmrtia 1895-1920 5218791
 • Levice, Drženice, Levice, Drženice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Drženice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1739-1741, 1745-1799 - Manželstvá 1746-1799 - Úmrtia 1746-1799 5218791
  • Krsty 1800-1865 - Manželstvá 1800-1865 - Úmrtia 1800-1866 5218791
  • Krsty 1866-1904 - Manželstvá 1866-1948 - Úmrtia 1866-1940 5218791
 • Nové Zámky, Dubník, Stará Ďala, Čúz, Rúbaň, Fyr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čúz (St. Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1703-1710, 1713-1715, 1712?-1713, 1736, 1716-1719, 1736, 1719-1731 - Manželstvá 1703-1707, 1713, 1717, 1714-1719, 1735-1736, 1720-1738 - Krsty 1736-1738 - 1731-1735 - Úmrtia 1703-1707, 1716-1738 - Rôzne záznamy 1713 - Konvertiti 1712?-1738 5218792
  • Krsty 1739-1775 - Manželstvá 1739-1781 - Úmrtia 1740-1781 - Krsty 1775-1781 - Konvertiti 1743-1779 5218792
  • Krsty 1781-1833 - Úmrtia 1781-1833 - Manželstvá 1781-1833 5218792
  • Krsty 1832-1852 5218792
  • Manželstvá 1832-1852 - Birmovaní 1877 5218793
  • Úmrtia 1832-1852 5218793
  • Krsty 1852-1872 5218793
  • Krsty 1872-1890 - Krsty 1879-1890, Fyr 5218793
  • Krsty 1891-1895 5218793
  • Manželstvá 1852-1878 - Manželstvá 1879-1898, Čúz - Manželstvá 1879-1898, Fyr 5363607
  • Úmrtia 1852-1874 5363607
  • Úmrtia 1875-1878 - Úmrtia 1879-1895, Čúz - Úmrtia 1879-1895, Fyr 5363607
  • Zoznam krstov A-M (1703-1949), 5363607
  • Zoznam krstov M-Z (1703-1949), 5363608
  • Index sobášených A-Z (1703-1950) 5363608
  • Zoznam úmrtí A-Z, M (1703-1950) 5363608
 • Nové Zámky, Dubník, Stará Ďala, Čúz

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Čúz (St. Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Nové Zámky, Dubník, Stará Ďala, Čúz

   Matrika
  • Židovská obec. Čúz (St. Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení, sobášení, zomrelí 1836-1837 - Narodení 1848-1850, 1860-1862, 1864-1866, 1868-1882? 5363608
  • Narodení 1883-1895 - Sobášení 1848-1850, 1860-1861, 1864-1895 - Zomrelí 1848-1850, 1860-1862, 1864, 1866-1895 5363609
  • Narodení 1851-1877 5363609
  • Narodení 1886-1916 5363609
  • Sobášení 1886-1895, 1909, 1921 5363609
  • Zomrelí 1886-1895 5363609
  • Zomrelí 1851-1877 5363609
 • Stará Ďala, Dvory nad Žitavou, Nové Zámky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dvory nad Žitavou (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1714-1755 - Manželstvá 1715-1755 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1715-1755 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1741-1760 5363609
  • Krsty 1756-1760, 1764-1785 5363609
  • Krsty 1785-1799 - Manželstvá 1756-1799 - Úmrtia - Konvertiti 1756-1789 - Krsty 1763-1764 5218794
  • Krsty 1800-1836, 1796-1824 - Zoznam krstov A-Z (1817-1836), Zoznam krstov A-Z (1808-1816), Úmrtia 1800-1836 (1-339) - Zoznam úmrtí A-Z (1826-1836), 5218794
  • Manželstvá 1800-1836, 1852 - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1836), - Birmovaní 1865, 1871, 1877, 1886, 1894, 1902 - Zoznam Úmrtia A-Z (1820-1829), Konvertiti 1804-1834 - Krsty 1760-1763 5218795
  • Krsty 1837-1847 - Zoznam krstov A-Z (1837-1847), 5218795
  • Krsty 1847-1852 - Zoznam krstov A-Z (1847-1852), 5218795
  • Krsty 1852-1857 - Zoznam krstov A-Z (1852-1857), 5218795
  • Krsty 1857-1862 5218795
  • Krsty 1862-1865 - Zoznam krstov A-Z (1857-1865), 5218796
  • Manželstvá 1837-1851 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1851), 5218796
  • Manželstvá 1852-1867 - Zoznam manželstiev A-Z (1852-1866), 5218796
  • Úmrtia 1837-1848 - Zoznam úmrtí A-Z (1837-1848), 5218796
  • Úmrtia 1849-1852 - Zoznam úmrtí A-Z (1849-1852), 5218796
  • Úmrtia 1852-1858 - Zoznam úmrtí A-Z (1852-1858), 5218796
  • Úmrtia 1858-1863 5218796
  • Úmrtia 1864-1870 - Zoznam úmrtí A-Z (1858-1870), 5218797
  • Krsty 1865-1875 - Zoznam krstov A-Z (1865-1875), 5218797
  • Krsty 1876-1881 5218797
  • Krsty 1881 - Zoznam krstov A-Z (1876-1881), 5218798
  • Krsty 1881-1883 - Zoznam krstov A-Z (1881-1883), 5218798
  • Krsty 1883-1894 - Zoznam krstov A-Z (1883-1894), 5218798
  • Krsty 1895 - Zoznam krstov A-Z (1895), 5218798
  • Manželstvá 1867-1893 5218798
  • Manželstvá 1893-1895 - Zoznam manželstiev M-Z (1892?-1894?), Zoznam manželstiev A-Z (1895-1899), Zoznam manželstiev A-Z (1867-1891), Zoznam manželstiev 5363610
  • Úmrtia 1871-1881 - Zoznam úmrtí A-Z, 5363610
  • Úmrtia 1811-1883 - Zoznam úmrtí A-Z, 5363610
  • Úmrtia 1884-1895 - Zoznam úmrtí A-Z, 5363610
 • Levice, Farná, Parkan, Farnád

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Farnád (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1860 - Zoznam krstov A-Z, R, K (1822-1860), 5218799
  • Manželstvá 1787-1860 - Birmovaní 1863, 1869 - Zoznam úmrtí A-Z (18??), Zoznam krstov A-Z (18??), - Zoznam manželstiev A-Z (18??), 5218799
  • Úmrtia 1787-1860 - Zoznam úmrtí A-Z, 5218799
  • Krsty 1860-1881 - Manželstvá 1861-1891 - Úmrtia 1861-1863 5218799
  • Úmrtia 1863-1878 5218800
  • Krsty 1882-1900 5218800
  • Úmrtia 1879-1902 5218800
 • Levice, Farná, Parkan, Farnád

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Farnád (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1824-1889 - Manželstvá 1825-1889 - Úmrtia 1824-1889 - Rôzne záznamy 5218800
  • Krsty 1889-1955 - Manželstvá 1889-1955 - Úmrtia 1889-1955 - Birmovaní 1895-1940 5218800
 • Nové Zámky, Gbelce, Parkan, Köbölkút

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Köbölkút (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Šaľa, Hájske, Šaľa, Kepežd

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hájske (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
 • Prievidza, Handlová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Handlová (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Hlohovec, Hlohovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hlohovec (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Krsty 1662 - Manželstvá 1662-1663 - Krsty 1662-1669 - Manželstvá 1663-1668 - Krsty 1669-1674 - Manželstvá 1670-1674 5218806
  • Krsty 1700-1730 - Manželstvá 1710-1738 - Úmrtia 1710-1719 - Krsty 1734-1737 - 1730-1733 - Rôzne záznamy - ? 1733-1734 5218806
  • Krsty 1737-1779 5218806
  • Krsty 1779-1794 - Birmovaní 1761, 1763 - Úmrtia 1753-1789 - Manželstvá 1747-1794 5218807
  • Krsty 1795-1820 5218807
  • Krsty 1820-1839 5218807
  • Krsty 1839-1843 5218807
  • Krsty 1844-1846 5218807
  • Krsty 1846-1854 5218808
  • Krsty 1855-1870 5218808
  • Manželstvá 1795-1842 - Rôzne záznamy 1783-1818 5363611
  • Manželstvá 1843-1856 5363611
  • Úmrtia 1795-1826 5363611
  • Úmrtia 1827-1839 5363611
  • Úmrtia 1839-1843 5363611
  • Úmrtia 1844-1853 5363611
  • Úmrtia 1853-1855 5218809
  • Úmrtia 1855-1871 5218809
  • Inv. č. 857 Krsty 1870-1875 4528852
  • Inv. č. 858 Krsty 1875-1881 4528852
  • Inv. č. 858 (pokrač.) Krsty 1881-1885 4528853
  • Inv. č. 859 Krsty 1885-1899 4528853
  • Inv. č. 859 (pokrač.) Krsty 1899 4528854
  • Inv. č. 860 Manželstvá 1856-1901 4528854
  • Inv. č. 861 Úmrtia 1871-1876 4528854
  • Inv. č. 862 Úmrtia 1876-1881 4528854
  • Inv. č. 862 (pokrač.) Úmrtia 1880-1885 4528855
  • Inv. č. 863 Úmrtia 1885-1901 4528855
  • Inv. č. 863 (pokrač.) Úmrtia 1901-1903 4528856
 • Levice, Krupina, Hokovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hokovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1852-1877 - Úmrtia 1852-1869 5218809
  • Úmrtia 1869-1877 - Manželstvá 1852-1877 5218810
  • Krsty 1877-1893 - Zoznam krstov A-Z (1877-1893), Úmrtia 1877-1894 - Manželstvá 1877-1893, 1886 - Zoznam krstov A-Z, pokrač. (1886-1887), - Manželstvá 1878 - Rôzne záznamy 1878-1882 5218810
 • Levice, Hontianska Vrbica, Želiezovce, Hontianske Ďarmoty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hontianske Ďarmoty (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1763-1806 - Manželstvá 1769-1813 - Krsty 1769-1813 - Úmrtia 1806-1813 5218810
  • Krsty 1814-1830 - Zoznam krstov A-Z (1814-1829), - Manželstvá 1814-1829 - Zoznam manželstiev A-Z (1814-1829), - Úmrtia 1814-1830 - Zoznam úmrtí A-Z (1814-1829), - Konvert 5218810
  • Krsty 1849-1862 - Zoznam krstov A-Z (1830-1861), Zoznam krstov A-Z (1769-1897), Manželstvá 1830-1862 - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1861), Úmrtia 1830-1862 5218810
  • Krsty 1862-1891 - Zoznam krstov A-Z (1862-1883), Krsty 1891, 1895-1896 - Manželstvá 1868-1897 5218810
  • Úmrtia 1862-1899 - Zoznam úmrtí A-Z (1862-1884), 5218811
 • Levice, Hontianska Vrbica, Želiezovce, Hontianske Ďarmoty

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Hontianske Ďarmoty (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Záznamy o prenasledovaní členov Reformovanej kresťanskej cirkvi a o zničení ich kostola - Krsty 1784-1871 - Manželstvá 1784-1863 - Úmrtia 1784-1871 - Manželstvá 1863-1871 5218811
  • Krsty 1871-1894 - Manželstvá 1873-1894 - Úmrtia 1872-1894 5218811
 • Nitra, Lefantovce, Nitra, Hornie Lefantovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Lefantovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1720-1748 - Úmrtia 1744-1748 - Manželstvá 1744-1748 - Konvertiti 1736-1744 - Manželstvá 1720-1743 - Úmrtia 1738-1744 - 1733-1738 - 1727-1733 - 1720-1726 5218812
  • Krsty 1804-1809 - 1747-1804 - Úmrtia 1748-1751 5218812
  • Úmrtia 1751-1805 - Manželstvá 1748-1814 - Krsty 1810-1814 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1753 - Úmrtia 1805-1814 5219458
  • Krsty 1815-1908 5219458
  • Manželstvá 1815-1940 - Birmovaní 1905, 1914, 1922 - Konvertiti 1914-1949 5219458
  • Úmrtia 1815-1900 5219458
  • Úmrtia 1900-1936 5219465
 • Bánovce nad Bebravou, Hornie Ozorovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Ozorovce (Bánovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1730-1752, 1754, 1756, 1783-1793 - Manželstvá 1729-1733, 1738-1751, 1783-1797 5219465
  • Krsty 1793-1795 (1-18) - Manželstvá 1735-1737, 1734-1735 (19-20) - Krsty 1795-1798 - Úmrtia 1783-1798 5219465
  • Krsty 1798-1865 - Manželstvá 1798-1865 - Úmrtia 1798-1865 5219465
  • Krsty 1843-1863 - 1851-1890 - Manželstvá 1843-1863 - 1852-1892 - Úmrtia 1843-1863 - 1852-1901 5219465
  • Krsty 1891-1895 - Manželstvá 1891-1895 5219470
 • Hlohovec, Horné Trhovište, Hornie Vašardice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Trhovište (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 322 Krsty 1719-1721 - Krsty 1729-1800 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1719-1722 - Manželstvá 1725-1731 - Manželstvá 1733-1800 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1842 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1720-1722 - Úmrtia 1725-1731 - Úmrtia 1734-1781 - Rôzne záznamy 5219470
  • Inv. č. 975 Úmrtia 1782-1876 - Zoznam úmrtí 1838-1876 - Krsty 1801-1878 - Zoznam krstov 1838-1878 - Manželstvá 1801-1877 - Zoznam členov 1880-1882 - Zoznam manželstiev 1830 - Zoznam manželstiev 1838 4528893
  • Inv. č. 976 Krsty 1877-1899 - Manželstvá 1877-1897 - Úmrtia 1877-1898 - Zoznam krstov 1877-1907 4528893
 • Levice, Horné Turovce, Krupina, Hornie Turovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Turovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1864-1883, 1886-1888 - Zoznam krstov A-Z (1864-1888), 5219470
  • Krsty 1889-1895 - Úmrtia 1893-1894 5219470
  • Úmrtia 1856-1895 - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1875, 1896-1897), 5219470
 • Prievidza, Horné Vestenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Vestenice (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1702-1722 (niektoré z rokov nie sú po poradí, - Úmrtia 1691-1715, 1718 5219476
  • Krsty 1723-1724, 1726-1788 - Úmrtia 1723-1788 - Manželstvá 1723-1788 - Birmovaní 1788, 1798, - Konvertiti? 1784-1810 5219476
  • Krsty 1789-1840 5219476
  • Krsty 1840-1842 - Úmrtia 1789-1843 - Manželstvá 1789-1842 5219485
  • Krsty 1843-1886 - Úmrtia 1843-1886 - Manželstvá 1843-1886 - Birmovaní 1853, 1860, 1868, 1872, 1884, 1888? 5219485
  • Krsty 1887-1898 5219485
  • Krsty 1898-1924 5219490
  • Manželstvá 1887-1935 5219490
  • Úmrtia 1887-1943 5219490
 • Topoľčany, Krušovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krušovce (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1715-1762 - Manželstvá 1715-1761 - Úmrtia 1715-1747 5223277
  • Úmrtia 1747-1761 - Birmovaní 1780- - Rôzne záznamy 5223278
  • Krsty 1758-1812 -Konvertiti 1761-1786 - Úmrtia 1758-1812 - Manželstvá 1758-1812 5223278
  • Krsty 1813-1852 - Úmrtia 1813-1852 - Manželstvá 1813-1852 5223279
  • Krsty 1853-1881 5223279
  • Krsty 1881-1895 5223279
  • Manželstvá 1853-1898 5223280
  • Úmrtia 1853-1883 5223280
  • Úmrtia 1883-1895 5223280
 • Hlohovec, Horné Zelenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Zelenice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 512 Krsty 1771-1793 5219490
  • Inv. č. 512 (pokrač.) Krsty 1793-1843 - Konvertiti? 1709-1859 - Birmovaní 1822 - Birmovaní 1836 - Konvertiti 1781-1842 - Manželstvá 1778-1812 - Úmrtia 1778-1843 - Manželstvá 1812-1843 5219425
  • Inv. č. 977 Rôzne záznamy 1853-1855 - Krsty 1843-1861 4528893
  • Inv. č. 977 (pokrač.) Krsty 1861-1892 - Konvertiti 1863 - Konvertiti 1914-1917 - Birmovaní 1863 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1883 - Birmovaní 1889 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1861 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1861 4528894
  • Inv. č. 978 Krsty 1892-1895 4528894
  • Inv. č. 979 Manželstvá 1843-1911 4528894
  • Inv. č. 980 Úmrtia 1843-1880 4528894
  • Inv. č. 981 Úmrtia 1880-1918 4528894
  • Inv. č. 981 (pokrač.) Úmrtia 1918-1952 4528895
 • Hlohovec, Horné Zelenice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Horné Zelenice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 859 Krsty 1792-1832 - Zoznam krstov A-Z (1791-1828) - Zoznam krstov A-Z (1828-1832) - Manželstvá 1792-1840 - Zoznam manželstiev A-Z (1792-1840) - Úmrtia 1792-1826 - Rôzne záznamy 5219425
  • inv. č. 982 Krsty 1833-1902 - Zoznam krstov 1833-1851 4528895
  • inv. č. 983 Manželstvá 1841-1881 4528895
  • inv. č. 984 Manželstvá 1881-1928 4528895
  • inv. č. 985 Úmrtia 1827-1889 4528895
  • inv. č. 985 (pokrač.) Úmrtia 1889-1911 - Úmrtia 1872 - Úmrtia 1865 - Zoznam úmrtí 1829-1869 4528896
 • Nitra, Vinodol, Nové Zámky, Horní Síleš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horní Síleš (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1842 - Manželstvá 1787-1815, 1817-1842 - Úmrtia 1787-1842 - Zoznam krstov A-Z (1822-1842), 5219425
  • Krsty 1843-1874 5219431
  • Manželstvá 1843-1878 5219431
  • Úmrtia 1843-1879 5219431
  • Krsty (zmiešaní) 1834-1896 5219431
  • Krsty 1875-1895 5219431
  • Manželstvá 1879-1896 5219431
  • Úmrtia 1879-1895 5219431
  • Zoznam krstov A-Z (1787-1829), - Zoznam úmrtí A-Z (1787-1829), 5219431
  • Zoznam krstov A-Z (1843-1944), - Index sobášených A-Z (1787-1944), - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1942), 5219431
 • Levice, Šahy, Krupina, Hrkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrkovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Stará Ďala, Stará Ďala, Komárno, Hurbanovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Ďala (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Komárno, Hurbanovo, Stará Ďala

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Stará Ďala (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1795-1800, 1802-1849 - Manželstvá 1793-1797, 1799-1876 - Úmrtia 1793-1876 5363613
  • Krsty 1850-1876 5363613
  • Krsty 1877-1907 -- Manželstvá 1877-1942 - Úmrtia 1877-1942 5363613
 • Komárno, Hurbanovo, Stará Ďala

   Matrika
  • Židovská obec. Stará Ďala (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1876, 1852-1876 - Sobášení 1851-1853, 1855-1875 - Zomrelí 1850-1876, 1858-1866 5363613
  • Narodení 1886-1935, 1937 5363614
  • Sobášení 1886-1935 (niektoré z rokov chýbaju) 5363614
  • Zomrelí 1886-1936 5363614
  • Narodení 1872-1911, 1923 5363614
  • Zomrelí 1872-1908 (niektoré z rokov chýbaju) 5363614
  • Narodení 1877-1885 - Úmrtia 1877-1885 - Manželstvá 1877-1885 5363656
 • Nové Zámky, Chľaba, Parkan, Helemba

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Helemba (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1794-1837 5363614
  • Krsty 1839-1852 - Birmovaní 1850, 1854, 1858, 1869, 1876, 1883, 1888, 1903, 1910 - Manželstvá 1839-1852 - Úmrtia 1839-1852 5363614
  • Krsty 1852-1862 - Manželstvá 1852-1862 - Úmrtia 1852-1862 - 1852-1861 5363614
  • Krsty 1863-1880 - Manželstvá 1863-1880 - Úmrtia 1863 5363614
 • Komárno, Chotín, Stará Ďala, Hetín

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Chotín (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Prievidza, Chrenovec-Brusno, Chrenovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chrenovec (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1778-1826 - Úmrtia 1778-1820 5219452
  • Úmrtia 1820-1826 5223171
  • Manželstvá 1778-1861 5223171
  • Krsty 1827-1852 - Úmrtia 1827-1852, 1836 5223171
  • Krsty 1787-1808, Ráztočno - Rôzne záznamy 5223171
  • Krsty 1698-1699, 1704-1721 - Úmrtia 1720-1721 - Krsty 1721 - Manželstvá 1719-1722 - Úmrtia 1704-1720 - Manželstvá 1715-1718, 1704-1705 , Roky nie sú po poradí) 5223171
  • Krsty 1722-1750 - Úmrtia 1722-1763 - Manželstvá 1756-1761 , Roky nie sú po poradí) - 1722-1756 - Krsty 1750-1755 - Manželstvá 1763 5223171
  • Krsty 1756-1779 - Úmrtia 1764-1779 - Manželstvá 1764-1778 5223172
  • Úmrtia 1787-1808, Ráztočno zoznam odpadlikov od katolickej viery 1925-1937 5223172
  • Krsty 1853-1883 - Úmrtia 1853-1883 5223172
  • Krsty 1884-1901 5223172
  • Manželstvá 1779-1804, 1862-1883, Ráztočno 5223172
  • Manželstvá 1884-1929 5223173
  • Úmrtia 1884-1907 5223173
 • Partizánske, Topoľčany, Chynorany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chynorany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1711-1775 - Manželstvá 1707-1813 - Krsty 1775 - Úmrtia 1707-1790 - Rôzne záznamy 5223173
  • Krsty 1776-1791 5223173
  • Krsty 1791-1863 - Úmrtia 1791-1874 - Birmovaní 1836, 1851, 1857, 1860, 1868, 1872, - Úmrtia 1830-1831 - Manželstvá 1813-1853 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1839-1863 5223174
  • Krsty 1864-1874 5223174
  • Krsty 1875-1886 5223174
  • Krsty 1887-1897 5223174
  • Manželstvá 1854-1906 5223174
  • Manželstvá 1906-1946 5223175
  • Úmrtia 1875-1889 5223175
  • Úmrtia 1889-1920 5223175
 • Komárno, Imeľ, Stará Ďala, Imeľ

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Imeľ (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1851 - Úmrtia 1787-1851 - Manželstvá 1787-1813 5223175
  • Manželstvá 1813-1851 5223176
  • Krsty 1852-1895 5223176
  • Manželstvá 1852-1895 5223176
  • Úmrtia 1852-1880 5223176
  • Úmrtia 1881-1895 5223176
  • Zoznam krstov A-Z (1787-1892), Zoznam úmrtí A-O (1788-1892), P (1788-1887), 5223176
  • Zoznam úmrtí P (1890-1892), R-Z (1788-1892), Index sobášených A-Z (1787-1892), 5223177
 • Levice, Ipeľský Sokolec, Želiezovce, Sakáloš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sakáloš (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1714-1752 - Manželstvá 1725-1752 - Úmrtia 1726-1752 5223177
  • Krsty 1753-1791 - Manželstvá 1753-1791 - Konvertiti 1753-1788 - Úmrtia 1753-1791 - Konvertiti 1753-1777, Roky nie sú po poradí) 5223177
  • Krsty 1791-1834 - Miešané manželstvá 1832-1850 - Zoznam krstov A-Z (1792-1834), 5223177
  • Krsty 1835-1852 - Birmovaní 1855, 1863, 1883 5223177
  • Miešané manželstvá 1816 - Manželstvá 1791-1813, 1815-1834 - Zoznam manželstiev A-Z (1791-1834), 5223178
  • Manželstvá 1835-1852 5223178
  • Úmrtia 1791-1834 - Konvertiti 1835-1875 - Zoznam úmrtí A-Z, neznámy (1791-1834), 5223178
  • Úmrtia 1835-1851 5223178
  • Krsty 1852-1890 5223178
  • Krsty 1890-1895 5223178
  • Manželstvá 1852-1874 5223178
  • Manželstvá 1874-1896 5223179
  • Úmrtia 1852-1896 5223179
 • Nitra, Ivanka pri Nitre, Ivánka pri Nitre

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ivánka pri Nitre (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1753-1754, 1756, 1761-1786 - Manželstvá 1747-1786 - Úmrtia 1754-1786, 1754 5223179
  • Krsty 1787-1844 - Manželstvá 1787-1844 - Úmrtia 1787-1838 5223179
  • Krsty 1843-1864 5223180
  • Manželstvá 1843-1864 5223180
  • Úmrtia 1843-1864 5223180
  • Krsty 1865-1900, 1882-1895 5223180
  • Manželstvá 1865-1914 5223180
  • Úmrtia 1865-1906 5223180
  • Zoznam úmrtí A-Z, M (1754-1933), 5223181
 • Komárno, Iža, Stará Ďala, Iža

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Iža (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1722-1742 - Manželstvá 1722-1742 - Úmrtia 1722-1742 - Konvertiti 1735-1742, 1728-1731 5223181
  • Krsty 1743-1771 - Manželstvá 1743-1746, 1749-1771 - Úmrtia 1743-1771 5223181
  • Krsty 1771-1844 - Zoznam krstov A-Z (1771-1844), 5223181
  • Úmrtia 1771-1856 5223182
  • Krsty 1845-1875 - Krsty (Krsty Konvertiti) 1846-1896 - Zoznam krstov A-Z (1845-1874), 5223182
  • Krsty 1875-1898 - Zoznam krstov A-Z (1875-1898), 5223182
  • Manželstvá 1772-1849 5223182
  • Manželstvá 1772-1875 - Manželstvá (Manželstvá Konvertiti) 1774-1824 - Zoznam manželstiev A-Z (1772-1874), 5223183
  • Manželstvá 1875-1901 - Zoznam manželstiev A-Z (1875-1901), 5223183
  • Úmrtia 1856-1875 - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1875), 5223183
  • Úmrtia 1875-1907 - Zoznam úmrtí A-Z (1875-1907), 5223183
 • Topoľčany, Jacovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jacovce (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1680-1731 - Úmrtia 1723-1727 - Manželstvá 1688-1731 - Manželstvá 1725 - Úmrtia 1688-1731 5223184
  • Krsty 1732-1820 - Úmrtia 1732-1738, 1740-1744, 1748-1814 - Manželstvá 1732-1742, 1748-1820 - Úmrtia 1814-1820 - Konvertiti 1748-1821 5223184
  • Krsty 1821-1859 5223184
  • Krsty 1859-1871 - Úmrtia 1821-1871 - Manželstvá 1821-1871 5223185
  • Krsty 1872-1889 - Úmrtia 1872-1889 - Manželstvá 1872-1889 5223185
  • Krsty 1890-1895 - Úmrtia 1890-1895 - Manželstvá 1890-1896 5223186
 • Nitra, Jarok, Nitra, Ireg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ireg (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy - Krsty 1763-1842 - Manželstvá 1764-1842 - Úmrtia 1764-1842 - Rôzne záznamy 5223186
  • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223186
  • Krsty 1852-1865 - Manželstvá 1852-1865 - Úmrtia 1852-1865 5223186
  • Krsty 1866-1875 5223186
  • Krsty 1875-1893 5223187
  • Úmrtia 1866-1895 5223187
 • Nové Zámky, Jasová, Stará Ďala, Jásová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jásová (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1762-1781 - Manželstvá 1762-1808 - Úmrtia 1807-1808 - 1762-1806 - Krsty 1781-1791 - Rôzne záznamy 5223187
  • Krsty 1791-1860 5223187
  • Úmrtia 1809-1860 5223188
  • Manželstvá 1861-1897 5223188
  • Krsty 1861-1895 5223188
  • Úmrtia 1861-1896 5223188
  • Zoznam krstov, sobášených, zomrelých A-Z (1878-1916) 5223188
 • Nové Zámky, Tvrdošovce, Tardošked

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tardošked (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1761-1818, 1821-1830 - Manželstvá 1779-1787, 1789-1790, 1792-1794, 1797, 1799-1804, 1806-1807, 1810-1816, 1818, 1821-1830 - Úmrtia 1761-1764, 1769-1803 5223188
  • Úmrtia 1761-1764, 1769-1819, 1821-1830 5223189
  • Úmrtia 1831-1841 - Manželstvá 1831-1841 - Krsty 1831-1841 5223189
  • Krsty 1842-1857 - Manželstvá 1842-1865 - Krsty 1857-1860 - Manželstvá 1865-1867 - Úmrtia 1858-1860 - 1842-1858 5223189
  • Krsty 1861-1875, 1863-1875 - Úmrtia 1860-1880 5223189
  • Krsty 1876-1895 5223189
  • Manželstvá 1867-1896 5223189
  • Úmrtia 1880-1896 5223189
  • Birmovaní 1822 - Konvertiti (1816, 1833) - Index birmovaných A-Z (1822), - Zoznam úmrtí A-Z (1826-1841), - Zoznam krstov A-Z (1792-1825), - Zoznam krstov A-Z (1835-1875), - (1826-1834), - Index sobášených A-Z (1779-1787, 1789-1790, 1792-1794, 1797, 1799-1804, 1806-1807, 1810-1816, 1818-1830), Zoznam úmrtí A-Z (1761-1764, 1769-1834), 5223189
  • Krsty 1697-1707, 1718-1753 - Manželstvá 1698-1703, 1719-1729, 1735-1757 - Krsty 1753-1757 - Úmrtia 1757 - Rôzne záznamy 1756-1757 - Úmrtia 1699-1703, 1718-1730, 1734-1757 - Rôzne záznamy 1746-1756 5218754
  • Manželstvá 1758-1803 - Krsty 1797 - Manželstvá 1803-1804 - Krsty 1797-1804, 1758-1797 - Úmrtia 1758-1804 - Rôzne záznamy 1765-1794 5218754
  • Krsty 1804-1819 5218754
  • Krsty 1819-1844 - Rôzne záznamy 1844 5218755
  • Krsty 1845-1856 5218755
  • Krsty 1857-1864 5218755
  • Manželstvá 1804-1844 - Úmrtia 1804-1832, 121-180) 5218755
  • Úmrtia 1832-1844 - Rôzne záznamy 1846 5218756
  • Úmrtia 1845-1857 5218756
  • Úmrtia 1857-1866 5218756
  • Krsty 1865-1874, Záznamy z roku 1871 5218756
  • Krsty 1874-1875 5219616
  • Krsty 1876-1888 5219616
  • Krsty 1889-1895 5219616
  • Manželstvá 1845-1896 5219616
  • Úmrtia 1866-1869 5219616
  • Úmrtia 1869-1880 5362606
  • Úmrtia 1880-1897 5362606
  • Zoznam krstov A-Ž 1821-1952 5362606
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1821-1952 5362606
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1952 5362606
 • Zlaté Moravce, Jedľové Kostoľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jedľové Kostolany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1762-1823 - Dodatočné Krsty 1807-1813 - Zoznam farárov 1829-1938 - Manželstvá 1763-1823 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1762-1823 5223160
  • Krsty 175?, 1752-1762 - Manželstvá 1755-1762 - Úmrtia 1750-1759 5223160
  • Krsty 1823-1872 - Zoznam krstov A-Z (1823-1872), 5223160
  • Manželstvá 1823-1872 - Zoznam manželstiev A-Z (1823-1872), 5223161
  • Úmrtia 1823-1872 - Zoznam úmrtí A-Z (1823-1872), 5223161
  • Krsty 1872-1893 - Zoznam úmrtí A-Z (1842-1892), - Manželstvá 1872-1904 - Zoznam manželstiev A-Z (1872-1904), - Úmrtia 1872-1895 5223161
  • Zoznam úmrtí B-Z (1872-1894), 5223162
  • Krsty 1893-1895 5223162
 • Nitra, Jelšovce, Nitra, Jagersek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jagersek (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1747-1802 - Manželstvá 1750-1802 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1751-1792 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1792-1802 - Rôzne záznamy 5223162
  • Krsty 1802-1859 - Birmovaní 1837, 1832, 1822, 1832 - Manželstvá 1802-1859 - Birmovaní 1860, 1863, 1869, 1876, 1885, 1892 (birmovaní rozmanitých obce) - Úmrtia 1802-1846 5223162
  • Úmrtia 1846-1859 5223163
  • Krsty 1860-1866 - Manželstvá 1860-1866 - Úmrtia 1860-1867 5223163
  • Krsty 1867-1899 - Konvertiti 1870 - Manželstvá 1867-1913 - Úmrtia 1867-1909 - Rôzne záznamy 5223163
 • Levice, Jur nad Hronom, Želiezovce, Svätý Jur nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Svätý Jur nad Hronom (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1785, 1787-1841 - Úmrtia 1785, 1787-1841 - Manželstvá 1785, 1787-1841 5223164
  • Krsty 1842-1901 - Manželstvá 1842-1900 - Úmrtia 1842-1910 5223164
  • Krsty 1908-1921, 1923-1924 (ref., r.k., žid. - zsmiešaná) 5223164
  • Zoznam krstov A-Z (1730-1936), Index sobášených A-Z (1730-1936), Zoznam úmrtí A-Z (1730-1936), 5223164
 • Levice, Varšany

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Varšany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1754-1847 - Manželstvá 1755-1846 - Úmrtia 1754-1847 - Rôzne záznamy 5223164
  • Manželstvá 1756-1880 - Krsty 1756-1880 - Úmrtia 1763-1880 5223164
 • Levice, Kalná nad Hronom, Levice, Kálna

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kálna (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1726-1728, 1730-1741 - Manželstvá 1726-1746 5223164
  • Krsty 1741-1746 - Úmrtia 1745-1746, 1743-1745, 1741-1743 - 1726-1742 - Štatistika 5223165
  • Krsty 1744-1770 - Manželstvá 1747-1771 - Úmrtia 1747-1771 - Rôzne záznamy, štatistika - Konvertiti 1757-1779 - Štatistika 5223165
  • Krsty 1771-1880 - Birmovaní ?, 1902, 1923, 1930, 1935 - Zoznam krstov A-Z, B, G, H, J, K, L (1830-1880), Maďarsko-latinský slovník men - mužský, ženský - Konvertiti 1770-1867 - Krsty 1781 5223165
  • Úmrtia 1771-1867 5223165
  • Úmrtia 1867-1880 - Zoznam úmrtí A-Z, K (1771-1880), Manželstvá 1771-1880 - Zoznam manželstiev A-Z (1771-1880), 5223166
  • Krsty 1881-1896 - Manželstvá 1881-1896 - Úmrtia 1881-1896 5223166
 • Levice, Kalná nad Hronom, Levice, Kálnica

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kálnica (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1790-1850 - Manželstvá 1791-1850 - Úmrtia 1791-1850, 1831 5223166
  • Krsty 1851-1897 - Manželstvá 1851-1898 - Úmrtia 1851-1898 5223166
 • Nové Zámky, Kamenica nad Hronom, Parkan

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenica nad Hronom (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1724-1743 - Úmrtia 1725-1747 - 1738-1743 - Manželstvá 1725-1747 - Krsty 1743-1747 5223166
  • Krsty 1786-1813 5223166
  • Krsty 1813-1852 5223167
  • Manželstvá 1784-1855 - Úmrtia 1851-1855 - 1784-1850 5223167
  • Krsty 1784-1855 - Manželstvá 1784-1818 - 1837-1855 - Úmrtia 1784-1855 5223167
  • Zoznam úmrtí A-Z (1855?-1937) 5223167
  • Krsty 1858-1879 5223167
  • Krsty 1879-1885 - Manželstvá 1856-1885 - Úmrtia 1856-1885 5223168
  • Krsty 1868-1886 - Manželstvá 1887- - Krsty 1888-1895 5223168
  • Manželstvá 1868-1886 - Krsty 1887 - Manželstvá 1888-1895 5223168
  • Úmrtia 1868-1895 5223168
 • Komárno, Kameničná, Komárno, Keszegfalva

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Keszegfalva (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1763-1864 - Krsty (miešaných manželstiev) 1833, 1836, 1838?-1839, 1841, 1843-1845, 1853, 1855-1873, 1875-1892 - Zoznam krstov A-Z (1763-1805), Zoznam krstov A-Z (1806-1829), - Zoznam krstov A-Z (1830-1864), 5223169
  • Krsty 1865-1895 - Zoznam krstov A-Z (1865-1895), 5223169
  • Manželstvá 1763-1772, 1774-1803, 1806-1884 - Miešané manželstvá 1833-1886, 1888-1894 - Zoznam manželstiev A-Z (1832-1884), 5223169
  • Manželstvá 1885-1939 - Zoznam manželstiev A-Z (1885-1949), 5223169
  • Úmrtia 1763-1885 - Zoznam úmrtí A-Z (1763-1885), 5223169
  • Úmrtia 1886-1922 - Zoznam úmrtí A-Z (1886-1922), 5223170
 • Nové Zámky, Kamenín, Parkan, Kamendín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamendín (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1724-1770 - Manželstvá 1724-1775 - Krsty 1770-1775 - Úmrtia 1731-1775 5223170
  • Krsty 1776-1807 - Manželstvá 1776-1807 - Úmrtia 1776-1805 - Úmrtia 1805-1807 5223170
  • Krsty 1811-1826 5223170
  • Krsty 1826-1827 - Manželstvá 1808-1829 - Krsty 1828-1829 - Úmrtia 1808-1829 5223153
  • Krsty 1830-1856 - Zoznam krstov A-Z (1830-1856), Manželstvá 1830-1856 - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1856), - Úmrtia 1830-1855 - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1856), 5223153
  • Krsty 1857-1863 - Manželstvá 1857-1863 - Úmrtia 1857-1863 - Miešané manželstvá 1857-1870 5223154
  • Krsty 1864-1870 - Manželstvá 1864-1870 - Úmrtia 1864-1870 5223154
  • Krsty 1871-1880 5223154
  • Krsty 1881-1885 5223154
  • Krsty 1885-1889 5223155
  • Krsty 1890-1893 5223155
  • Krsty 1893-1895 5223155
  • Manželstvá 1871-1880 5223155
  • Manželstvá 1881-1895 5223155
  • Úmrtia 1871-1880 5223155
  • Úmrtia 1881-1895 5223155
  • Zoznam krstov A-Z (1857-1937), Index sobášených A-J (1857-1937), K (1857-1870), 5223155
  • Index sobášených K (1871-1937), (1857-1937), Zoznam úmrtí A-Z (1857-1937), 5223156
 • Nové Zámky, Kamenný Most, Parkan, Kamenné Ďarmoty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenný Most (Kralupy nad Vltavou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1720-1753 - Manželstvá 1728-1744 - Úmrtia 1728-1740 - Rôzne záznamy 5223157
  • Krsty 1753-1762 - Manželstvá 1744-1761 - Úmrtia 1741-1761 5223157
  • Krsty 1798?-1826 5223157
  • Manželstvá 1787-1857 5223157
  • Úmrtia 1786-1831 5223157
  • Úmrtia 1832-1857 5223157
  • Krsty 1762-1786 - Úmrtia 1762-1786 - Birmovaní 1775 - Manželstvá 1762-1786 5223158
  • Krsty 1827-1873 5223158
  • Krsty 1873-1895 5223158
  • Manželstvá 1857-1878 5223158
  • Manželstvá 1879-1895 5223158
  • Úmrtia 1872-1878 5223158
  • Úmrtia 1878-1895 5223215
 • Prievidza, Kľačno, Prievidza, Gajdel

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kľače (Žilina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Partizánske, Klátova Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Klátova Nová Ves (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1728-1835 - Manželstvá 1764-1835 - Úmrtia 1788-1835 5223145
  • Krsty 1836-1842 - Manželstvá 1836-1842 - Úmrtia 1836-1842 - Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223145
  • Krsty 1852-1901 5223145
  • Manželstvá 1852-1893, 1895-1901 5223145
  • Úmrtia 1852-1901 5223145
  • Zoznam krstov A-Z (1852-1929), Zoznam úmrtí A-Z (1852-1929), Index sobášených A-Z (1852-1929), 5223145
  • Krsty 1728-1761 - Manželstvá 1726-1763 - Krsty 1761-1763 - Úmrtia 1726-1763 - Konvertiti 1720-1758 5223146
 • Partizánske, Veľký Klíž, Topoľčany, Klíž

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Klíž (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1706-1737 - Manželstvá 1707-1709, 1711-1736 5223146
  • Krsty 1737-1798 - Manželstvá 1737-1798 - Úmrtia 1737-1798 5223146
  • Krsty 1799-1832 - Manželstvá 1799-1832 - Úmrtia 1799-1831 - 1814 5223146
  • Krsty 1832-1852 5223146
  • Krsty 1852-1857 - Manželstvá 1832-1857 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1860, 1864, 1868 - Úmrtia 1855-1857 - Birmovaní 1857, 1851 - Úmrtia 1832-1855 - Zoznam úmrtí A-Z (1832-1856), 5223147
  • Krsty 1857-1874 - Manželstvá 1857-1874 - Úmrtia 1857-1876 - Zoznam úmrtí A-Z (1857-1873), 5223147
  • Krsty 1874-1906 5223147
  • Manželstvá 1874-1894 5223147
  • Manželstvá 1894-1919 5223148
  • Úmrtia 1874-1910 - Zoznam úmrtí A-Z (1874-1910), 5223148
 • Komárno, Kolárovo, Komárno, Guta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Guta (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1715-1768 - Manželstvá 1715-1768 - Úmrtia 1715-1768 - Rôzne záznamy 5223148
  • Krsty 1769-1792 5223148
  • Krsty 1792-1801 - Manželstvá 1769-1801 - Úmrtia 1769-1800 - Birmovaní 1778, 1775, - Rôzne záznamy 5223149
  • Krsty 1801-1825 - Manželstvá 1802-1836 - Úmrtia 1802-1834 - Konvertiti 1805-1827 5223149
  • Krsty 1826-1854 - Zoznam krstov A-V, M-N, Z, N, T (1826-1854), 5223150
  • Konvertiti 1856-1900 - Krsty 1855-1865 - Zoznam krstov A-Z (1855-1865), 5223150
  • Úmrtia 1835-1867 5223151
  • Krsty 1866-1879 5223151
  • Krsty 1879-1881 - Zoznam krstov A-V, N, V, Z (1866-1881), 5223152
  • Krsty 1882-1888 - Zoznam krstov A-Z (1882-1888), 5223152
  • Krsty 1888-1899 - Zoznam krstov A-Z (1888-1899), 5223152
  • Manželstvá 1837-1881 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1881), 5363618
  • Manželstvá 1882-1910 - Zoznam manželstiev A-Z (1882-1910), 5363618
  • Úmrtia 1868-1872 5363618
  • Úmrtia 1872-1879 5363623
  • Úmrtia 1879-1890 5363623
  • Úmrtia 1891-1893 5363623
  • Úmrtia 1893-1903 - Zoznam úmrtí A-Z (1891-1903), 5223211
 • Nitra, Kolíňany, Zlaté Moravce, Koleňany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koleňany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1780-1798 (1-57) - Birmovaní 1798 - Krsty 1799-1828 - Birmovaní 1828 - Krsty 1828-1845 - Birmovaní 1845 - Krsty 1845-1850 - Birmovaní 1850 - Krsty 1849-1857 - Birmovaní 1857 - Krsty 1857-1860 - Birmovaní 1860 - Krsty 1860-1882 5223211
  • Manželstvá 1781-1877 - Birmovaní 1876 - Manželstvá 1877-1879 - Birmovaní 1880 - Manželstvá 1880-1893 - Birmovaní 1888 - Manželstvá 1883-1894 5223211
  • Úmrtia 1780-1894 5223212
 • Nové Zámky, Kolta, Stará Ďala, Kolta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kolta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1830 - Rôzne záznamy - Zoznam krstov A-Z (1787-1830), Úmrtia 1787-1830 - Manželstvá 1787-1829 - Rôzne záznamy 5223212
  • Krsty 1830-1852 5223212
  • Krsty 1852-1867 - Rôzne záznamy 5223212
  • Manželstvá 1830-1852 5223212
  • Úmrtia 1830-1852 5223212
  • Úmrtia 1852-1865 5223212
  • Krsty 1868-1891 5363624
  • Manželstvá 1852-1888 5363624
  • Úmrtia 1866-1891 5363624
  • Krsty 1892-1895 - Manželstvá 1889-1896 - Úmrtia 1892-1895 5363624
 • Nové Zámky, Kolta, Stará Ďala, Kolta

   Matrika
  • Židovská obec. Kolta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení, sobášení, zomrelí 1836-1838 1860, 1864-1866 - Narodení 1864, 1867-1895 - Sobášení 1867, 1865, 1862, 1851-1895 - Zomrelí 1853, 1867-1895 5363624
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1626-1710 - 1703-1708 5363624
  • Krsty 1708-1719 - Zoznam krstov A-Z (1628-1719) - Úmrtia 1640-1662 - Úmrtia 1631-1639 - Krsty 1627-1637 - Úmrtia 1620-1627 - Krsty 1626-1642 - Krsty 1642-1655 - Úmrtia? 1630-1632 - Úmrtia? 1663 5223213
  • Krsty 1719-1729 5223213
  • Zoznam krstov A-Z (1719-1739) 5223213
  • Krsty 1730-1738 5223213
  • Krsty 1738-1739 5223214
  • Krsty 1740-1749 5223214
  • Zoznam krstov A-Z (1740-1759) 5223214
  • Krsty 1750-1757 5223214
  • Krsty 1757-1759 5223216
  • Krsty 1760-1763 5223216
  • Zoznam krstov A-Z (1760-1776) 5223216
  • Krsty 1764-1776 5223216
  • Krsty 1776-1795 5223261
  • Zoznam krstov A-Z (1776-1795) 5223261
  • Krsty 1796-1808 5223261
  • Krsty 1808-1816 - Zoznam krstov A-Z (1796-1816), 5223262
  • Krsty 1817-1830 - Zoznam krstov A-Z (1817-1830), 5223262
  • Krsty 1831-1841 5223262
  • Krsty 1841-1849 - Zoznam krstov A-Z, B (1831-1849), 5223263
  • Krsty 1850-1855 - Zoznam krstov A-Z (1850-1855), 5223263
  • Krsty 1856-1862 5223263
  • Krsty 1862-1865 - Zoznam krstov A-Z (1856-1865), 5223264
  • Manželstvá 1629-1726 5223264
  • Index sobášených A-Z (1629?-1759) 5223264
  • Manželstvá 1727-1741 5223264
  • Manželstvá 1741-1766 5363626
  • Manželstvá 1767-1811 5363626
  • Index sobášených A-R (1760-1811) 5363626
  • Index sobášených S-Z (1760-1811) 5363625
  • Manželstvá 1812-1836 - Zoznam manželstiev A-Z (1812-1836), 5363625
  • Manželstvá 1837-1850 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1850),5363625
  • Manželstvá 1851-1866 5363625
  • Manželstvá 1866-1870 - Zoznam manželstiev A-Z (1851-1870), 5363627
  • Úmrtia 1631-1732 5363627
  • Úmrtia 1732-1742 5363627
  • Úmrtia 1742-1754 5363627
  • Úmrtia 1755-1763 5363628
  • Úmrtia 1764-1776 5363628
  • Úmrtia 1776-1781 5363628
  • Úmrtia 1781-1791 5363629
  • Úmrtia 1792-1820 5363629
  • Zoznam úmrtí A-K (1801-1820) 5363629
  • Zoznam úmrtí L-Z (1801-1820) 5363630
  • Úmrtia 1821-1834 - Zoznam úmrtí A-Z (1821-1834), 5363630
  • Úmrtia 1835-1849 - Zoznam úmrtí A-J (1835-1849), 5363630
  • Zoznam úmrtí K (1835-1846), Zoznam úmrtí L-V (1835-1849), Zoznam úmrtí K (1846-1849), Zoznam úmrtí Z (1835-1849), 5363631
  • Úmrtia 1849-1856 - Zoznam úmrtí A-Z (1849-1856), 5363631
  • Úmrtia 1856-1867 5363631
  • Úmrtia 1867-1869 - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1869), 5223265
  • Úmrtia 1870-1882 - Zoznam úmrtí A-Z (1870-1882), 5223265
  • Krsty 1865-1868 5223265
  • Krsty 1868-1874 - Zoznam krstov A-Z (1865-1874), 5223266
  • Krsty 1875-1881 - Zoznam krstov A-Z (1875-1881), 5223266
  • Krsty 1882-1885 5223266
  • Krsty 1885-1888 - Krsty 1882-1891 - Zoznam krstov A-Z (1882-1888), 5223267
  • Krsty 1889-1897 - Krsty 1862-1897 - Zoznam krstov A-Z (1889-1897), 5223267
  • Manželstvá 1888-1910 5223267
  • Manželstvá 1900-1916 - Zoznam manželstiev A-Z (1888-1916), 5363632
  • Manželstvá 1871-1887 - Zoznam manželstiev A-Z (1871-1887), 5363632
  • Úmrtia 1882-1887 5363632
  • Úmrtia 1887-1893 - Zoznam úmrtí A-Z (1883-1893), 5223268
  • Úmrtia 1894-1900 - Zoznam úmrtí A-Z (1894-1900), 5223268
 • Nitra, Mojmírovce, Nitra, Urmín

   Matrika
  • Židovská obec. Urmín (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1867-1895 - Sobášení 1867-1895 - Zomrelí 1863-1895 5363636
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Komárno, Iža, Stará Ďala

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1854-1895 - Manželstvá 1867-1895 - Úmrtia 1854-1895 - Manželstvá 1867-1869 5223271
 • Komárno, Komárno

   Cirkevná matrika
  • Pravoslávna cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1740-1777 5223271
 • Komárno, Komárno

   Matrika
  • Židovská obec. Komárno
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1851-1875 5363621
  • Sobášení 1851-1875 5363621
  • Zomrelí 1851-1875 5363621
  • Sobášení 1887-1890 - Narodení 1850-1890 (roki nejsú v poriadku) - Zomrelí 1887-1890 5363621
  • Narodení 1876-1895 5363621
  • Narodení 1882-1894 5363621
  • Sobášení 1876-1895 5363621
  • Sobášení 1882-1895 5363621
  • Zomrelí 1876-1895 5363621
  • Zomrelí 1882-1895 5363621
  • Zoznam krstov, sobášených, zomrelých A-Z, W (1852-1890) 5363621
  • Zoznam krstov A-Z 1851-1875 5363621
  • Zoznam krstov A-Z 1876-1895 5363621
  • Zoznam krstov A-Z 1882-1895 5363621
  • Index sobášených A-Z (1851-1875) 5223205
  • Index sobášených A-Z (1876-1895) 5223205
  • Index sobášených A-Z (1882-1895) 5223205
  • Zoznam úmrtí A-Z (1851-1875) 5223205
  • Zoznam úmrtí A-Z (1876-1895) 5223205
  • Zoznam úmrtí A-Z (1882-1895) 5223205
 • Nové Zámky, Komjatice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Komjatice (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1712-1722 - Manželstvá 1709-1725 - Úmrtia 1709-1725 - Krsty 1724-1725 - 1722-1723 - Rôzne záznamy - Krsty 1724?-1725 5223205
  • Krsty 1725-1766 - Manželstvá 1725-1729, 1735, 1751-1773 (213-262) - Krsty 1766-1773 - Úmrtia 1751-1773 - Rodná kniha 17?? - Rôzne záznamy 1738-1778 - Konvertiti 1770-1778 5223205
  • Krsty 1774-1820 5223205
  • Manželstvá 1774-1820 - Úmrtia 1774-1805 - Konvertiti 1785-1820 5223206
  • Úmrtia 1806-1831 5223206
  • Krsty 1821-1853 - Manželstvá 1821-1853 - Konvertiti 1821-1841 5223206
  • Úmrtia 1832-1864 5223206
  • Krsty 1854-1861 5223206
  • Krsty 1861-1876 - Manželstvá 1856-1892 - 1854-1874 5223207
  • Krsty 1877-1895 5223207
  • Krsty 1875-1888 5223207
  • Manželstvá 1889-1918 5363622
  • Úmrtia 1865-1880 5363622
  • Úmrtia 1881-1894 5363622
  • Úmrtia 1894-1897 5223208
  • Zoznam krstov A-Z (1800-1922) 5223208
  • Zoznam úmrtí A-Z (1800-1924) 5223208
 • Nové Zámky, Komoča

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kamoča (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Prievidza, Kostolná Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolná Ves (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1790-1831 - Birmovaní 1831 - Krsty 1831-1909 5223210
  • Manželstvá 1790-1908 - Birmovaní 1836, 1842, 1853, 1860, 1868, 1872, 1898, 1905, 1912, 1922 - Manželstvá 1908-1910 - Birmovaní 1927 5223210
  • Úmrtia 1790-1846 5223210
  • Úmrtia 1846-1909 5223276
 • Trenčín, Trenčianske Mitice, Bánovce nad Bebravou, Kostolné Mitice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčianske Mitice (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy - Manželstvá 1714 - 1722-1763 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1721-1763 - Rôzne záznamy - Krsty 1714-1763 - Rôzne záznamy - Krsty? 1798 - Konvertiti 1737-1746 - Rôzne záznamy 5223276
  • Krsty 1764-1806 - Úmrtia 1764-1806 - Manželstvá 1764-1806 - Rôzne záznamy 5223276
  • Inv. č. 1178 Rôzne záznamy 1811 - Krsty 1800-1883 - Úmrtia 1800-1843 4628556
  • Inv. č. 1178 (pokrač.) Úmrtia 1843-1883 - Manželstvá 1800-1883 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1844 (niektoré z rokov chýbaju) - Birmovaní 1829-1860 4628557
  • Inv. č. 1179 Krsty 1884-1895 - Manželstvá 1884-1895 - Úmrtia 1884-1895 4628557
 • Prievidza, Koš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koš (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1698-1701 - Manželstvá 1699-1709 - Krsty 1702-1723 - Úmrtia 1719-1724 - Krsty 1723 - Manželstvá 1722-1724 - 1691-1698 5223276
  • Manželstvá - Krsty 1724-1777 - Manželstvá 1724-1776 - Úmrtia 1724-1777 - Rôzne záznamy 5223272
  • Úmrtia 1777-1878 5223272
  • Krsty 1879-1906 5223272
  • Manželstvá 1777-1906 - Rôzne záznamy 5223272
  • Birmovaní 1777, 1780, 1804, 1821, 1828, 1834, 1841, 1854 - Úmrtia 1777-1878 5223272
  • Úmrtia 1879-1906 5223272
 • Topoľčany, Kovarce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kovarce (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1698-1722 - Krsty 1698-1723 - Manželstvá 1700-1723 5223273
  • Rôzne záznamy - Krsty 1724-1762 - Manželstvá 1724-1761 - Úmrtia 1724-1762 - Rôzne záznamy 5223273
  • Rôzne záznamy - Krsty 1762-1842 - 1851-1861 - Úmrtia 1762-1842 - 1851-1861 - Manželstvá 1762-1842 - 1851-1861 - Birmovaní 1788, 1798, 5223273
  • Krsty 1843-1850 - Úmrtia 1843-1850 - Manželstvá 1843-1850 5223273
  • Krsty 1862-1874 5223273
  • Krsty 1874-1898 - Úmrtia 1862-1917 - Manželstvá 1862-1932 5223274
 • Partizánske, Krásno, Topoľčany, Brodzany, Topoľčany, Broďany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krásno (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • KRÁSNO: Krsty 1766-1842 - Birmovaní 1857, 1860, 1864, 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1884, 1888, 1898, 1905, 1921, , 1851, 1842, 1788, 1798, 1801, 1828, ? - Manželstvá 1766-1842 - Úmrtia 1766-1800 5223274
  • Úmrtia 1801-1842 5223275
  • Krsty 1843-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1852 5223275
  • BRODZANY: Krsty 1782-1842 - Birmovaní 1791, 1798, ?, - Manželstvá 1782-1842 - Úmrtia 1782-1842 5223275
  • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223275
  • KRÁSNO: Krsty 1852-1883 - Úmrtia 1852-1883 - Manželstvá 1852-1883 5223275
  • Úmrtia 1884-1952 5223275
  • BRODZANY: Krsty 1852-1883 - Úmrtia 1852-1883 - Manželstvá 1852-1883 5223275
  • KRÁSNO: Krsty 1884-1895 5223275
  • Úmrtia 1884-1952 5223277
  • Manželstvá 1884-1952 5223277
  • BRODZANY: Manželstvá 1884-1952 5223277
 • Trenčín, Kšinná, Bánovce nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kšinná (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1836-1890 5223280
  • Krsty 1890-1904 - Manželstvá 1836-1904 - Úmrtia 1836-1904 5223281
 • Levice, Kubáňovo, Želiezovce, Setich

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Setich (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Kukučinov, Želiezovce, Oros

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malý Pesek (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1774-1833 - Úmrtia 1774-1833 - Manželstvá 1774-1833 - Birmovaní 1870 - Konvertiti? 1844-1932 - Miešané manželstvá 1846 - Konvertiti 1775-1821 - Rôzne záznamy 5223281
  • Krsty 1858-1883 - Úmrtia 1858-1883 5223282
  • Krsty 1884-1900 - Úmrtia 1884-1900 - Manželstvá 1885-1900, 1892 5223282
 • Levice, Kukučinov, Želiezovce, Oros

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malý Pesek (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Keť, Parkan

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Keť (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy - Krsty 1784-1788 - Úmrtia 1788-1800 - Zoznam obyvateľov? 1815 - Úmrtia 1789-1800 - Úmrtia 1784-1788 - Krsty 1788-1800 - Manželstvá 1786-1800 - Rôzne záznamy 5223282
  • Krsty 1801-1849 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1801-1849 - Úmrtia 1801-1849 5223282
  • Krsty 1850-1869 5223282
  • Krsty 1869-1889 - Manželstvá 1850-1888 - Úmrtia 1850-1888 5223283
  • Krsty 1889-1953 - Birmovaní 1910-1924 5223283
  • Manželstvá 1889-1952 - Úmrtia 1889-1953 5223283
 • Zlaté Moravce, Ladice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ladice (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1713-1719 - Manželstvá 1713-1719 - Úmrtia 1713-1805, 1792 5223283
  • Krsty 1719-1755 - 1757-1776 5223283
  • Manželstvá 1719-1755, 1757-1819 5223284
  • Krsty 1776-1843 - Manželstvá 1819-1856 5223284
  • Krsty 1841-1862 5223284
  • Úmrtia 1805-1846 5223284
  • Úmrtia 1846-1848 - Rôzne záznamy 5223285
  • Úmrtia 1848-1872 - Rôzne záznamy 5223285
  • Krsty 1863-1894 5223285
  • Manželstvá 1857-1901 - Zoznam manželstiev A-Z (1857-1865), 5223285
  • Úmrtia 1873-1877 5223285
  • Úmrtia 1877-1897 5223286
 • Prievidza, Lazany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lazany (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Hlohovec, Leopoldov, Mestečko

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Leopoldov (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1666-1675 - Úmrtia 1665-1674 5223287
  • Krsty 1675-1730 - Manželstvá 1676-1707 - Úmrtia 1675-1683 - Manželstvá 1708-1733 5223287
  • Krsty 1680-1699 5223287
  • Krsty 1699-1704 - 1710-1717, 1724? - Manželstvá 1679-1703 - 1710-1733 - Úmrtia 1678-1704 - 1708-1731 5223288
  • Krsty 1710-1729 - Manželstvá 1710-1729 - Úmrtia 1683?-1739 5223288
  • Krsty 1718-1739 (1-162) - Manželstvá 1733-1739 5223288
  • Krsty 1739-1779 5223288
  • Krsty 1779-1793 5223288
  • Krsty 1794-1821 5223289
  • Úmrtia 1806-1843 - Krsty 1822-1836 5223289
  • Krsty 1837-1843 5223289
  • Krsty 1843-1853 5223289
  • Úmrtia 1732-1757 - Manželstvá 1733-1757 5223289
  • Manželstvá 1750-1843 - Úmrtia 1750-1786 5363633
  • Manželstvá 1843-1852 5363633
  • Úmrtia 1787-1806 5363633
  • Úmrtia 1843-1853 5363633
  • Úmrtia 1856-1879 5363633
  • Zoznam úmrtí A-Z (1856-1879), 5223290
  • Inv. č. 1290 Krsty 1853-1876 4528623
  • Inv. č. 1291 Krsty 1877-1879 4528623
  • Inv. č. 1291 (pokrač.) Krsty 1879-1882 4528624
  • Inv. č. 1292 Krsty 1883-1895 4528624
  • Inv. č. 1293 Manželstvá 1853-1882 - Zoznam manželstiev A-Ž (1853-1882) 4528624
  • Inv. č. 1294 Manželstvá 1883-1911 4528624
  • Inv. č. 1295 Úmrtia 1853-1864 4528624
  • Inv. č. 1295 (pokrač.) Úmrtia 1864-1878 4528627
  • Inv. č. 1296 Úmrtia 1879-1888 4528627
  • Inv. č. 1297 Úmrtia 1888-1899 4528627
  • Inv. č. 1298 Konvertiti 1857 - Krsty 1856-1942 - Úmrtia 1856-1906 - Zoznam krstov A-Ž (1856-1942) 4528628
  • Inv. č. 1299 Manželstvá 1859-1933 - Zoznam manželstiev A-Ž (1859-1933) 4528628
  • Inv. č. 1300 Úmrtia 1879-1929 - Zoznam úmrtí A-Ž (1879-1929) 4528628
 • Levice, Levice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Levice

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá 1697-1698 - Krsty, manželstvá 1723-1738 - Úmrtia 1784-1813 (53-85) - Krsty 1784-1825 (86-160) - Úmrtia 1814-1825 (161-172) - Manželstvá 1784-1825 5223294
  • Krsty 1825-1875, 1872, 1876-1884, 1857, 1884-1885 - Úmrtia 1826-1886 - Manželstvá 1826-1852 5223294
  • Manželstvá 1852-1886 5363635
  • Krsty 1885-1895 - Manželstvá 1886-1896 - Úmrtia 1886-1895 5363635
 • Levice, Levice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Levice

   Matrika
  • Židovská obec. Levice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam členov (Levice a náboženské obce) 1871 - Osvedčenia 1790-1871 5363635
  • Narodení (niektoré z rokov chýbaju) 1848-1887 5363635
  • Narodení 1850-1884 (roki nejsú v poriadku) 5363635
  • Narodení 1874-1884, 1866-1880 5363635
  • Narodení 1885-1890 (niektoré z rokov chýbaju) 5363635
  • Narodení 1890-1933 (niektoré z rokov chýbaju) 5363634
  • Sobášení 1851-1884, 1874 5363634
  • Sobášení 1874-1884 5363634
  • Sobášení 1885-1903, 1911, 1918-1925 5363634
  • Zomrelí 1851-1885, 1875, 1880 5363634
  • Zomrelí 1874-1884 5363634
  • Zomrelí 1885-1910, 1919 5363634
  • Zomrelí 1886-1943 5363634
 • Levice, Lok

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Lok (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1827 - Úmrtia 1784-1827 - Manželstvá 1785-1827 5363634
  • Krsty 1828-1876 5363634
  • Krsty 1876-1887 5223295
  • Manželstvá 1828-1887 5223295
  • Úmrtia 1828-1887 5223295
  • Krsty 1888-1896 - Manželstvá 1888-1896 - Úmrtia 1888-1896 5223295
 • Topoľčany, Ludanice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ludanice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1758-1852 5223295
  • Krsty 1850-1867 5223295
  • Krsty 1867-1875 5223317
  • Manželstvá 1758-1852 - Úmrtia 1758-1836 5223317
  • Manželstvá 1850-1883 5223317
  • Rôzne záznamy - Úmrtia 1837-1852 - Krsty 1853-1858 - Úmrtia 1853-1858 - Manželstvá 1853-1857 5223317
  • Úmrtia 1850-1877 5223317
 • Nitra, Dolnie Vašardice, Lukáčovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lukáčovce (Dolnie Vašardice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1789-1841 - Manželstvá 1789-1841 - Úmrtia 1836-1841 - Birmovaní 1832 - Úmrtia 1789-1836 5223296
  • Krsty 1842-1858 - Úmrtia 1842-1858 - Manželstvá 1842-1875 5223296
  • Krsty 1858-1866 5223296
  • Krsty 1866-1878 5223297
  • Krsty 1879-1898 5223297
  • Manželstvá 1876-1895 5223297
  • Úmrtia 1859-1879 5223297
  • Úmrtia 1879-1890 5223297
  • Úmrtia 1890-1905 5223298
 • Hlohovec, Madunice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Madunice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 529 Krsty 1711-1762 - Krsty 1770 - Manželstvá 1711-1762 - Manželstvá 1770 - Úmrtia 1711-1762 - Rôzne záznamy 5223298
  • Inv. č. 530 Krsty 1771-1853 - Manželstvá 1771-1852 - Úmrtia 1771-1852 - Birmovaní 1832 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1853 - Birmovaní 1867 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1883 - Birmovaní 1806 - Birmovaní 1822 - Konvertiti 1788-1845 5223298
  • Inv. č. 1322 Krsty 1853-1877 - Manželstvá 1853-1877 - Úmrtia 1853-1872 4528636
  • Inv. č. 1322 (pokrač.) Úmrtia 1872-1877 4528637
  • Inv. č. 1323 Krsty 1878-1907 4528637
  • Inv. č. 1324 Manželstvá 1878-1952 4528637
  • Inv. č. 1325 Úmrtia 1878-1920 4528637
 • Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Malá Hradná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Halá Hradná (Bánovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1714-1788 - Manželstvá 1714-1788 - Úmrtia 1714-1788 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1715-1761 5223299
  • Krsty 1789-1833 - Úmrtia 1789-1840 - Birmovaní 1836 - Úmrtia 1831-1833 (vojenský, Birmovaní 1829 - Manželstvá 1789-1837 - Konvertiti 1817-1859 5223299
  • Krsty 1834-1852 5223299
  • Krsty 1852-1867 - Birmovaní 1842, 1860 - Krsty 1867-1886 - Úmrtia 1841-1885 - Manželstvá 1838-1900 5223300
  • Krsty 1886-1895 5223300
  • Úmrtia 1886-1895 5223300
 • Nové Zámky, Maňa, Malá Maňa

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malá Maňa (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1785-1834 - Manželstvá 1786-1951 - Úmrtia 1786-1942 - Konvertiti? 1926-1938 5223300
  • Krsty 1834-1864 5223300
  • Krsty 1864-1912 5223301
 • Nitra, Bánovce nad Bebravou, Malé Hoste

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malé Hoste (Bánovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1834-1867 - Birmovaní 1892, 1899, 1906 - Manželstvá 1834-1867 - Birmovaní 1869, 1876, 1885, 1892 - Úmrtia 1834-1867 5223301
  • Krsty 1868-1888 5223301
  • Krsty 1888-1895 5223302
  • Manželstvá 1868-1911 5223302
  • Úmrtia 1868-1895 5223302
 • Levice, Želiezovce, Malé Ludince

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malé Ludnice (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1727-1757 - Rôzne záznamy 1738-1757 - Úmrtia 1727-1760 - Krsty 1757-1760 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1760-1768 - Rôzne záznamy 1741 5223303
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1773 - Úmrtia 1774-1789 - Krsty 1774-1789 5223304
  • Krsty 1789-1826 - Manželstvá 1790-1829 - Úmrtia 1789-1829 - Krsty 1825-1829 5223304
  • Krsty 1816-1872 - Manželstvá 1817-1872 - Úmrtia 1816-1872 5223304
  • Krsty 1873-1913 - Manželstvá 1873-1913 - Úmrtia 1873-1913 5223304
  • Krsty 1830-1885 - Manželstvá 1830-1906 - Krsty 1885-1906 - Úmrtia 1830-1906 5223304
 • Prievidza, Malinová, Prievidza, Cech

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cech (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Nitra, Báb, Hlohovec, Malý Bab

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malý Bab (Nitra)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1827-1869 5223306
  • Krsty 1870-1895 5223306
  • Krsty 1876-1896 (druhý odpis) 5223307
  • Manželstvá 1827-1869 5223307
  • Manželstvá 1870-1895 5223307
  • Manželstvá 1875-1895 (druhý odpis) 5223307
  • Úmrtia 1827-1863 5223307
  • Úmrtia 1864-1869 5223308
  • Úmrtia 1870-1895 5223308
  • Úmrtia 1870-1888 (druhý odpis) 5223308
  • Úmrtia 1888-1896 (druhý odpis) 5223308
  • Inv. č. 1 Krsty 1734-1738, 1753-1756, 1721-1751 - Manželstvá 1721-1733, 1748-1755 - Úmrtia 1748-1756 - Krsty 1751-1753 - Úmrtia 1721-1732 - Rôzne záznamy 1724-1755 - Krsty 1757-1760 - Manželstvá 1757-1761 - Úmrtia 1757-1761 4528562
  • Inv. č. 2 Krsty 1761-1821 4528562
  • Inv. č. 3 Krsty 1821-1855 4528562
  • Inv. č. 4 Krsty 1856-1876 - Konvertiti 1895 4528562
  • Inv. č. 5 Manželstvá 1761-1842 4528562
  • Inv. č. 5 (pokrač.) Manželstvá 1842-1874 4528563
  • Inv. č. 6 Úmrtia 1761-1851 4528563
  • Inv. č. 7 Úmrtia 1852-1870 4528563
 • Trnava, Malženice, Hlohovec, Malženice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malženice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Krsty 1729-1740 5223308
  • Krsty 1740-1758 - Krsty 1760 - Manželstvá 1729-1759 - Úmrtia 1729-1758 - Rôzne záznamy 5223309
  • Krsty 1758-1826 - Manželstvá 1759-1826 - Úmrtia 1758-1826 5223309
  • Krsty 1827-1852 - Úmrtia 1827-1852 - Manželstvá 1827-1852 5223309
  • Krsty 1853-1858 5223309
  • Krsty 1858-1866 5223310
  • Manželstvá 1853-1874 5223310
  • Úmrtia 1852-1866 5223310
  • Inv. č. 1369 Krsty 1866-1876 4528682
  • Inv. č. 1369 (pokrač.) Krsty 1876-1885 4528683
  • Inv. č. 1370 Krsty 1885-1917 4528683
  • Inv. č. 1371 Manželstvá 1874-1925 4528683
  • Inv. č. 1372 Úmrtia 1866-1880 4528683
  • Inv. č. 1372 (pokrač.) Úmrtia 1880-1887 4528684
  • Inv. č. 1373 Úmrtia 1887-1916 4528684
 • Komárno, Stará Ďala, Marcelová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Marcelová (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1755-1807 - Úmrtia 1755-1807 - Miešané manželstvá 1795-1800 - Manželstvá 1755-1807 - Konvertiti 1756-1802 5223310
  • Krsty 1807-1836 - Birmovaní 180?, 1817, 1828, 1832 - Úmrtia 1807-1836 - Manželstvá 1807-1836 - Konvertiti 1813-1828 5223310
  • Krsty 1837-1852 - Úmrtia 1837-1852 - Birmovaní 1841, 1855, 1857, 1865, 1871 - Manželstvá 1837-1852 5223311
  • Krsty 1852-1862 - Úmrtia 1852-1862 - Manželstvá 1852-1862 5223311
  • Krsty 1863-1876 - Úmrtia 1863-1876 - Manželstvá 1863-1876 - Birmovaní 1877, 1866 5223311
  • Krsty 1877-1889 - Manželstvá 1877-1889 - Úmrtia 1877-1889 5223312
  • Krsty 1890-1896 - Manželstvá 1890-1896 - Úmrtia 1890-1896 5223312
 • Komárno, Stará Ďala, Marcelová

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Marcelová (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1832 - Manželstvá 1786-1842 - Úmrtia 1787-1821 5223312
  • Krsty 1823-1863 - Manželstvá 1823-1863 - Úmrtia 1823-1863 5223312
  • Krsty 1832-1870 5223312
  • Krsty 1870-1909 5223313
  • Manželstvá 1843-1914 5223313
  • Úmrtia 1863-1908 5223313
 • Komárno, Stará Ďala, Martoš

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Martoš (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1852 - Manželstvá 1785-1860 - Úmrtia 1786-1866 - Rôzne záznamy 5223313
  • Krsty 1853-1909 5223313
  • Krsty 1909-1931 - Manželstvá 1861-1936 - Úmrtia 1866-1952 5223314
 • Nitra, Vráble, Melek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Melek (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1722-1737 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1722-1737 - Úmrtia 1720-1737 5223314
  • Krsty 1737-1788 - Manželstvá 1744-1797 - 1741-1743 - Úmrtia 1744-1797 5223314
  • Krsty 1788-1833 5223314
  • Krsty 1833-1852, 1800 - Manželstvá 1798-1852 - Úmrtia 1798-1852 - Zoznam krstov A-Z (1830-1852), Zoznam manželstiev A-Z (1830?-1852?), Zoznam úmrtí A-Z (1830-1852), 5223315
  • Krsty 1853-1863 - Úmrtia 1853-1863 - Manželstvá 1853-1863 - Zoznam krstov A-Z (1853-1863), - Zoznam úmrtí A-Z (1853-1863), 5223315
  • Krsty 1864-1880 - Manželstvá 1864-1880 - Úmrtia 1864-1873 5223315
  • Úmrtia 1873-1880 - Zoznam krstov A-Z (1864-1880), - Zoznam úmrtí A-Z (1864-1880), 5223316
  • Krsty 1881-1896 - Konvertiti 1882-1890 - Zoznam krstov A-Z (1881-1900), 5223316
  • Manželstvá 1881-1896 5223316
  • Úmrtia 1881-1896 5223316
 • Nové Zámky, Sväty Michal nad Žitavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sväty Michal nad Žitavou (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1772-1855 - Krsty 1772-1847 - Krsty Miešané manželstvá 1810-1842 - Úmrtia 1772-1822 5223316
  • Úmrtia 1822-1847 5223318
  • Krsty 1848-1874 5223318
  • Manželstvá 1855-1874 5223318
  • Úmrtia 1857-1873 - 1848-1857 - 1873-1874 5223318
  • Krsty 1875-1880 - Manželstvá 1875-1896 - Úmrtia 1875-1882 5223319
  • Krsty 1881-1896 5223319
  • Úmrtia 1883-1899 5223319
  • Index ? A-Z (1817-1860), 5223319
 • Levice, Želiezovce, Mikula, Sudov

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Sudov (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1889 - Manželstvá 1785-1889 - Úmrtia 1787-1831 5223319
  • Úmrtia 1831-1889 - Zoznam krstov? A-Z (1864-1881), 5223320
  • Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1890-1895 - Úmrtia 1890-1895 5223320
 • Nové Zámky, Veľký Kýr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Kýr (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1671-1715 - Úmrtia 1715 - Konvertiti 1708-1714 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1686-1713 - Manželstvá 1713-1715 - Manželstvá 1686-1713 - Rôzne záznamy 5223320
  • Krsty 1716-1723 - Manželstvá 1716- 1727 - Krsty 1726-1727, 1726 - Úmrtia 1726-1727, 1716-1726 - Krsty 1723-1726, 1727 - Úmrtia 1727 - Konvertiti 1716-1717 - Krsty 1727 - Manželstvá 1727 - Úmrtia 1727 5223320
  • Krsty 1727-1745 - Manželstvá 1727-1746, 1749 - Úmrtia 1727-1746, 1749 - Krsty ?, 1745-1749 5223320
  • Krsty 1749-1836 5223320
  • Krsty 1836 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1749-1836 - Úmrtia 1749-1822 - Rôzne záznamy 5223321
  • Úmrtia 1822-1836 - Úmrtia (siroty) cca 1845-1900 5223321
  • Úmrtia 1837-1862 5223321
  • Krsty 1837-1862 - Manželstvá 1837-1862 5223321
  • Krsty 1863-1886 5223321
  • Krsty 1886-1912 5223322
  • Manželstvá 1863-1922 5223322
  • Úmrtia 1863-1879 5223322
  • Úmrtia 1879-1923 5223323
  • Zoznam krstov A-Z (1749-1939), - Zoznam úmrtí A-Z (1892-1952), 5223323
 • Komárno, Moča, Parkan, Moča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moča (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1764-1805 - Úmrtia 1764-1805 5223323
  • Manželstvá 1765-1805 5223324
  • Krsty 1806-1851 - Zoznam krstov A-Z (1806-1851), - Úmrtia 1806-1849 - Zoznam úmrtí A-Z (1806-1850), - Úmrtia 1850 - Manželstvá 1806-1850 - Zoznam uzavretých manželst 5223324
  • Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1852-1873 - Krsty 1870-1873 - Úmrtia 1851-1873 5223324
  • Krsty 1874-1882 5223324
  • Krsty 1883-1888 5223324
  • Krsty 1888-1904 - Birmovaní 1883-1884, 1887, 1889, 1898, 1901, 1912 5223325
  • Manželstvá 1874-1898 5223325
  • Úmrtia 1874-1885 5223325
 • Komárno, Moča, Parkan, Moča

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Moča (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1852 - Manželstvá 1784-1852 - Úmrtia 1783-1852 5223325
 • Komárno, Modrany, Stará Ďala, Madar

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Madar (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1748-1824 - Úmrtia 1748-1824 - Manželstvá 1748-1820 5223325
  • Krsty 1825-1853 - Úmrtia 1825-1853 - Manželstvá 1852-1853 5223325
  • Manželstvá 1820-1852, 1849 5223326
  • Krsty 1862-1896 5223326
  • Manželstvá 1866-1928 5223326
  • Úmrtia 1864-1927 5223326
 • Nitra, Mojmírovce, Urmín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Urmín (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1780-1815 5223326
  • Krsty 1815-1816 - Manželstvá 1697-1816 - Miešané manželstvá 1781-1812 - Úmrtia 1718-1816 (489-669) - Krsty miešaných manželstiev 1780-1824 - Krsty 1691-1810 5223327
  • Krsty 1816-1842 - Manželstvá 1817-1842 - Miešané manželstvá 1817-1854 - Úmrtia 1817-1842 5223327
  • Krsty 1843-1855 5223327
  • Krsty 1855-1858 - Miešané manželstvá a deti 1824-1855 - Konvertiti 1850-1854 - Miešané manželstvá a deti 1824-1858 5223330
  • Manželstvá 1843-1857 - Úmrtia 1843-1856 5223330
  • Úmrtia 1856-1866 5223330
  • Krsty 1858-1864 5223330
  • Krsty 1864-1875 - Miešané manželstvá a deti 1859-1869 5223328
  • Krsty 1876-1889 5223328
  • Krsty 1889-1893 5223328
  • Krsty 1893-1895 5223329
  • Manželstvá 1858-1880 5223329
  • Manželstvá 1880-1937 5223329
  • Úmrtia 1866-1883 5223329
  • Úmrtia 1883-1888 5223331
  • Úmrtia 1888-1896 5223331
  • Zoznam krstov A-Z (1691-1902), 5223331
  • Zoznam úmrtí A-Z (1830-1909), 5223331
 • Nové Zámky, Mojzesovo, Izdeg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Izdeg (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1774-1817 - Úmrtia 1774-1830 - Manželstvá 1774-1827 - Krsty 1817-1823 5223331
  • Krsty 1827-1857 - Zoznam krstov A-Z (1840-1864), - Zoznam úmrtí A-Z (1831-1864), - Krsty 1869-1870 - Manželstvá 1827-1857 - Úmrtia 1863 - Zoznam manželstiev A 5223331
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1892 5223332
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1895 5223333
 • Námestovo, Zákamenné

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zákamenné (Námestovo)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1762-1912 4946465
  • Úmrtia 1777-1790 4946465
  • Úmrtia 1791-1843 - Manželstvá 1777-1843 4946466
  • Manželstvá 1844-1895 - Úmrtia 1844-1895 4946466
 • Brezno, Brezno nad Hronom, Polomka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Polomka (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1678-1716 - Krsty 1671-1714 - Manželstvá 1671-1722 - Krsty 1714-1721 - Birmovaní 1715 - Konvertiti 1712-1718 - Rôzne záznamy 1682-1735 - Úmrtia 1692-1721 - Rôzne záznamy 1694-1713 5016868
  • Krsty 1719-1777 - Úmrtia 1719-1794 - Manželstvá 1719-1792 - Rôzne záznamy 1719-1767 5016868
  • Krsty 1778-1831 5016868
  • Krsty 1832-1877 - Birmovaní 1862 - Krsty 1877 5016868
  • Krsty 1878-1896 5016869
  • Úmrtia 1794-1859 - Manželstvá 1792-1847 - Konvertiti 1816-1871,1885 - Miešané manželstvá 1809-1815 5016869
  • Manželstvá 1848-1851 5016869
  • Manželstvá 1852-1905 5016869
  • Úmrtia 1861-1899, 1860,1861,1900 5016869
 • Čadca, Zákopčie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zákopčie (Čadca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Púchov, Záriečie

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Záriečie (Púchov)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Martin, Záturčie, Turčianský Svätý Martin, Záturčie

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Záturčie (Turčianský Svätý Martin)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1783-1786, 1792-1825 - Úmrtia 1785-1786, 1792-1805 4946467
  • Krsty 1804-1831 - Úmrtia 1804-1831 4946467
  • Krsty 1831-1843 4946467
  • Krsty 1842-1896 4946468
  • Manželstvá 1826-1895 4946468
  • Úmrtia 1831-1895 4946468
 • Dolný Kubín, Zázrivá, Dolní Kubín, Zázrivá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zázrivá (Dolní Kubín)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Ilava, Zliechov, Ilava, Zliechov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zliechov (Ilava)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1731-1788 - Manželstvá 1729-1789 - Úmrtia 1729-1789 4946470
  • Krsty 1789-1812 - Manželstvá 1789-1815 - Krsty 1812-1815 - Úmrtia 1789-1815 4946470
  • Krsty 1816-1865 4946471
  • Krsty 1866-1895 4946471
  • Manželstvá, úmrtia 1814-1865 4946471
  • Manželstvá 1866-1895 - Úmrtia 1866-1884 4946471
  • Úmrtia 1884-1896 4946472
 • Krupina, Krupina, Krupina, Krupina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krupina (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1614-1755 5016686
  • Krsty 1756-1824 5016686
  • Krsty (pokrač.) 1756-1824 5016687
  • Krsty 1824-1887 5016687
  • Manželstvá 1756-1881 5016687
  • Manželstvá (pokrač.) 1756-1881 5016688
  • Úmrtia 1756-1813 5016688
  • Úmrtia 1814-1871 5016688
  • Vol. Nr. 769A Krsty 1888-1896 5017080
  • Vol. Nr. 769A (pokrač.) Krsty 1888-1896 5017081
  • Vol. Nr. 772A Úmrtia 1872-1896 5017081
  • Vol. Nr. 769B Krsty 1614-1947 5017081
  • Vol. Nr. 770A Manželstvá 1614-1947 5017081
  • Vol. Nr. 772B Úmrtia 1660-1947 5017081
  • Vol. Nr. 722B Úmrtia 1660-1947 5017082
 • Krupina, Krupina, Krupina, Krupina

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Krupina (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1783-1867 5016688
  • Manželstvá 1783-1867 5016688
  • Manželstvá (pokrač.) 1783-1867 5016689
  • Úmrtia 1783-1867 5016689
  • Vol. Nr. 773A Krsty 1871-1881 5017082
  • Vol. Nr. 774A Manželstvá 1871-1878 5017082
  • Vol. Nr. 775A Úmrtia 1871-1877 5017082
  • Vol. Nr. 775B Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1892 5017082
  • Vol. Nr. 773B Krsty 1893-1895 5017082
  • Vol. Nr. 773C Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1900 5017082
 • Krupina, Devičie, Krupina, Devičie

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Devičie (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Levoči
  • Krsty 1786-1841 - Úmrtia 1786-1841 - Manželstvá 1786-1841 5016506
  • Krsty 1842-1871- Zoznam krstov A-Z (1870), - Manželstvá 1842-1870 - Úmrtia 1842-1870 5016506
 • Lučenec, Divín, Lučenec, Divín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Divín (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1693-1700 5016506
  • Krsty 1700-1710 - Manželstvá 1686-1717 - Úmrtia 1686-1692 5016507
  • Krsty 1710-1742 - Manželstvá 1718-1758 - Úmrtia 1718-1758 5016507
  • Rôzne záznamy - Krsty 1744-1775 - Úmrtia 1758-1797 - Manželstvá 1758-1814 - Konvertiti 1747-1799 5016507
  • Krsty 1775-1788 5016507
  • Krsty 1788-1835 - Úmrtia 1798-1823 - Konvertiti 1787-1809 5016508
  • Krsty 1836-1865 - Manželstvá 1837-1870 5016508
  • Krsty 1866-1888 5016508
  • Krsty 1888-1890 5016509
  • Krsty 1891-1895 5016509
  • Manželstvá 1814-1837 - Úmrtia 1823-1861 5016509
  • Manželstvá 1883-1895, 1870-1882 5016509
  • Úmrtia 1862-1928 5016509
 • Zvolen, Dobrá Niva, Zvolen, Dobrá Niva

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dobrá Niva (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1688-1707 - Úmrtia 1688-1708 - Manželstvá 1688-1709 - Úmrtia 1709 5016510
  • Konvertiti 1727-1751 - Krsty 1710-1757 - Úmrtia 1710-1762 - Rôzne záznamy 1734-1736 - Manželstvá 1710-1743, 1753-1755 - Cirkevné finančné záznamy 1725-1746,1719 - Rôzne záznamy 1719-1738, 1748-1749 5016510
  • Krsty 1776-1865 - Birmovaní 1781, 1820, 1829, 1839, 1872, 1777, 1872, 1884, 1891, 1897, 1903 5016510
  • Manželstvá 1782- 1867 - Úmrtia 1777-1819 5016510
  • Úmrtia 1818-1867 5016511
  • Vol. Nr. 360A Krsty, manželstvá, úmrtia 1865-1880 5017074
  • Vol. Nr. 361A Krsty, manželstvá, úmrtia 1881-1895 5017074
 • Lučenec, Dobroč, Lučenec, Dobroč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dobroč (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Veľký Krtíš, Dolná Strehová, Modrý Kameň, Dolnia Strehová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolnia Strehová (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1812-1895 - Úmrtia 1870-1873 - Krsty 1895-1899 - Úmrtia 1873-1899 - Konvertiti 1820 - Manželstvá 1811-1898 - Úmrtia 1811-1820 - Manželstvá 1899 - Úmrtia 1822-1865 5016513
 • Veľký Krtíš, Dolné Plachtince, Modrý Kameň, Dolnie Plachtince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Plachtince (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1689-1690, 1696-1738 - Manželstvá 1689-1690, 1694-1740 - Úmrtia 1690, 1697-1740 5016514
  • Krsty 1830-1862 - Manželstvá 1830-1862 - Úmrtia 1830-1862 5016514
  • Krsty 1863-1895 - Manželstvá 1863-1895, 1898-1901- Úmrtia 1863-1901 5016514
 • Veľký Krtíš, Príbelce, Moudrý Kameň, Dolnie Príbelce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolnie Príbelce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1728-1747 5016514
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1750(druhý odpis) - Krsty 1751-1760 - Úmrtia 1751-1760 - Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev, úmrtia A-Z - Manželstvá 1751-1760 - Krsty, Manžel 5016574
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1784-1787 - Krsty 1788-1828 - Manželstvá 1788-1824 - Úmrtia 1788-1816 - Rôzne záznamy 5016574
  • Krsty 1829-1872 5016574
  • Krsty 1808-1814 - Manželstvá 1808-1813 - Úmrtia 1808-1814, 1817-1830 5016574
  • Úmrtia 1830 (druhý odpis) - Úmrtia 1831-1872 5016575
  • Manželstvá 184-1872 - Birmovaní 1852-1927, 1932-1951 5016575
  • Krsty 1873-1896 - Manželstvá 1873-1897 - Úmrtia 1873-1896 5016575
 • Zvolen, Dobrá Niva, Zvolen, Dobrá Niva

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dobrá Niva (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Úmrtia 1766-1777 5016511
  • Krsty 1784-1820 - Úmrtia 1784-1820 - Manželstvá 1784-1820 5016511
  • Krsty 1821-1860 - Úmrtia 1821-1861 - Manželstvá 1821-1860 5016511
 • Banská Bystrica, Donovaly, Banská Bystrica, Donovaly

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Donovaly (Ružomberok)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Rimavská Sobota, Drienčany, Rimavská Sobota, Drienčany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Drienčany (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1698-1710 - Krsty 1711-1720 - Manželstvá 1711 - Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá, úmrtia 1753-1768 - Krsty 1769-1835 - Manželstvá 1769-1834 5016580
  • Krsty 1836-1895 (1-99) 5016580
  • Manželstvá 1836-1895 5016580
  • Úmrtia 1836-1895 5016580
 • Krupina, Drienovo, Krupina, Drienovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Drienovo (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1728-1840 - Úmrtia 1740-1844 - Manželstvá 1728-1850 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1850-1855 - Rôzne záznamy 5016580
  • Krsty 1841-1868 5016581
  • Manželstvá 1855-1869 5016581
  • Úmrtia 1845-1868 5016581
  • Vol. Nr. 418A Krsty 1869-1897 5017075
  • Vol. Nr. 419A Manželstvá 1869-1884 5017075
 • Revúca, Držkovce, Tornaľa, Držkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Držkovce (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1756-1818 - Úmrtia 1801-1818 - Manželstvá 1776-1819 5016581
  • Rôzne záznamy - Krsty 1819-1850 5016581
  • Krsty 1852-1875 5016581
  • Úmrtia 1819-1843 5016581
  • Manželstvá 1843-1851 - Rodná kniha 1854-1855 - Úmrtia 1831-1834 5016582
  • Krsty 1876-1895 5016582
  • Manželstvá 1852-1870 - Úmrtia 1870-1872 5016582
  • Manželstvá 1876-1896 5016582
  • Úmrtia 1873-1896 5016582
 • Rimavská Sobota, Dubovec, Feledince, Dubovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubovec (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1745-1811 - Manželstvá 1745-1822 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1745-1823 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1745-1804 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1781-1803 - Miešané manželstvá a deti 1787-1812 5016584
  • Krsty 1811-1866 - Manželstvá 1823-1867 - Úmrtia 1824-1830 5016584
  • Úmrtia 1829-1858 - Krsty 1822 - Manželstvá 1822 5016585
  • Krsty 1866-1883 - Manželstvá 1867-1883 - Úmrtia 1859-1883 5016585
  • Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1896- Úmrtia 1882-1895 5016585
  • Úmrtia 1896-1942 5016585
 • Krupina, Hontianske Tesáre, Krupina, Dvorníky

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dvorníky (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1799-1870 - Manželstvá 1799-1870 - Úmrtia 1799-1871 - Zoznam krstov A-Z, F, H-I, K-N, P, S-T 5016585
  • Vol. Nr. 442A Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1950 5017075
 • Levoča, Fiľakovo, Lučenec, Fiľakovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fiľakovo (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Revúca, Gemer, Tornaľa, Gemer

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Gemer (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1730-1788 5016588
  • Krsty 1789-1861 - Manželstvá 1789-1861 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1844-1860 - Birmovaní 1856-1861 - Úmrtia 1789-1861 5016588
  • Krsty 1861-1888 5016588
  • Krsty 1888-1896 - Manželstvá 1862-1887 - Úmrtia 1862-1896 5016589
 • Revúca, Levkuška, Tornaľa, Levkeška, Revúca, Gemer, Tornaľa, Gemer

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Levkeška (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1789-1839 - Manželstvá 1789-1838 - Úmrtia 1789-1839 5016589
 • Rožňava, Gemerská Hôrka, Tornaľa, Gemerská Horka

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Gemerská Horka (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1792-1916 - Birmovaní 1880-1910 5016589
  • Manželstvá 1793-1914 - Birmovaní 1910-1915 - Konvertiti 1887-1915 5016589
  • Úmrtia 1792-1915 - Rodná kniha 1801?-1890? 5016589
 • Rožňava, Gemerská Panica, Tornaľa, Gemerská Panita

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Gemerská Panita (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1806-1819 - Manželstvá 1806-1819 - Úmrtia 1805-1819 5016589
  • Krsty 1819-1852 - Manželstvá 1819-1852 - Úmrtia 1819-1845 5016589
  • Úmrtia 1845-1852 5016590
  • Krsty 1852-1908 - Manželstvá 1852-1908 - Birmovaní 1874-1908 - Úmrtia 1852-1908 5016590
 • Rimavská Sobota, Gortva, Feledince, Gortva

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Gortva (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 - Krsty 1786-1863 - Úmrtia 1786-1863 - Manželstvá 1786-1853 5016626
 • Zvolen, Sliač, Zvolen, Hájniky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hájniky (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1692-1723 - Úmrtia 1692-1709, 1718-1723 - Manželstvá 1692-1708 - Úmrtia 1710-1718 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1710-1723 5016626
  • Krsty 1723-1774 - Manželstvá 1723-1777 - Úmrtia 1723-1777 - Rôzne záznamy 5016626
  • Krsty 1788-1842 5016626
  • Zoznam krstov A-H, J-P, R-V, Z - Manželstvá 1778-1842 - Úmrtia 1778-1842 - Birmovaní 1829-1840 - Konvertiti 1821-1843 5016627
  • Krsty 1843-1853 - Manželstvá 1843-1852 - Úmrtia 1843-1853 - Birmovaní 1903, 1906, 1873, 1874, 1882, 1889, 1897 5016627
  • Krsty 1853-1880 - Manželstvá 1853-1863 - Úmrtia 1853-1881 5016627
 • Brezno, Heľpa, Brezno nad Hronom, Helpa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Helpa (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1736-1788 - Manželstvá 1736-1788 - Úmrtia 1737-1788 5016627
  • Krsty 1788-1845 5016627
  • Krsty 1845-1846 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1788-1846 - Spovede 1798-1828 - Úmrtia 1788-1846 - Birmovaní 1793, 1817, 1824, 1830, 1837, 1846 5016628
  • Krsty 1847-1852 5016628
  • Manželstvá 1847-1852 5016628
  • Úmrtia 1847-1852 5016628
  • Krsty 1852-1895 5016628
  • Manželstvá 1852-1909 5016628
  • Úmrtia 1852-1882 5016628
  • Úmrtia 1882-1906 5016629
 • Rimavská Sobota, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Hnúšťa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hnúšťa (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Rimavská Sobota, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Hnúšťa

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hnúšťa (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Rimavská Sobota, Hodejov, Feledince, Hodejov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hodejov (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1762-1787 5016631
  • Krsty 1787-1799 - Birmovaní 1803, 1817, 1834, 1845, 1859, 1873 - Manželstvá 1769-1799 - Spovede 1797-1815 - Konvertiti 1769-1779 - Úmrtia 1758-1792 5016632
  • Krsty 1800-1855 - Manželstvá 1800-1853 - Úmrtia 1796-1827 5016632
  • Krsty 1800-1859 5016632
  • Krsty (miešané manželstvá) 1859-1883 - Zoznam krstov A-Z (1875-1883) - Úmrtia (miešané manželstvá) 1800-1823 - Manželstvá 1854-1882 5016633
  • Krsty 1884-1897 - Zoznam krstov A-H, K-P, T-V (1884-1886), 5016633
  • Manželstvá 1883-1907 5016633
  • Úmrtia 1827-1861 5016633
  • Úmrtia 1861-1876 - Zoznam úmrtí A-V (1875) 5016634
  • Úmrtia 1876-1888 - Zoznam úmrtí A-V (1876-1886) 5016634
  • Úmrtia 1888-1902 5016634
 • Levoča, Holiša, Lučenec, Galša

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Galša (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1773-1862 - Úmrtia 1839-1862 - Birmovaní 1817, 1845, 1853, 1873 - Manželstvá 1773-1863 - Úmrtia 1773-1838 - Miešané manželstvá a deti 1790-1867 5016635
  • Vol. Nr. 507A Krsty, manželstvá, úmrtia 1863-1892 5017075
 • Krupina, Hontianske Nemce, Krupina, Nemce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1810-1849 - Manželstvá 1810-1854 - Krsty 1849-1854 - Úmrtia 1810-1854 5016635
  • Krsty 1854-1864 5016635
  • Krsty 1864-1870 - Manželstvá 1855-1870 - Úmrtia 1855-1870 5016616
 • Krupina, Hontianske Tesáre, Krupina, Hontianske Tesáry

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hontianske Tesáry (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1702-1766 5016616
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1736-1766 5016616
  • Krsty 1767-1822 - Manželstvá 1767-1820 - Úmrtia 1767-1820 5016616
  • Krsty 1821-1869 - Úmrtia 1821-1854 5016616
  • Úmrtia 1854-1869 - Manželstvá 1821-1869 5016617
  • Vol. Nr. 513A Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1902 5017075
 • Brezno, Horná Lehota, Brezno nad Hronom, Hornia Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Lehota (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Brezno, Horná Lehota, Brezno nad Hronom, Hornia Lehota

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Lehota (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1784-1843 - Manželstvá 1877 - Birmovaní 1792-1839 - Úmrtia 1784-1843 - Manželstvá 1784-1843 5016617
  • Krsty 1844-1873 5016617
  • Krsty 1873-1913 5016618
  • Manželstvá 1844-1927 5016618
  • Úmrtia 1844-1927 5016618
 • Banská Bystrica, Horná Mičiná, Banská Bystrica, Hornia Mičiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1696-1698 - Krsty, úmrtia 1699-1706 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1707-1709 - Rôzne záznamy 1712-1741 5016618
  • Krsty 1737-1777 - Manželstvá 1737-1777 - Úmrtia 1737-1777 - Rôzne záznamy 5016618
  • Krsty 1777-1890 - Birmovaní 1836-1938 - Krsty miešaných manželstiev 1788-1796 - Úmrtia 1777-1890 5016619
  • Krsty 1777-1890 - Birmovaní 1781 - Úmrtia 1777-1890 - Rodná kniha 1777 5016619
  • Manželstvá 1777-1900 - Manželstvá 1777-1787 - Miešané manželstvá a deti 1884-1896 5016619
 • Banská Bystrica, Horná Mičiná, Banská Bystrica, Hornia Mičiná

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Veľký Krtíš, Horná Strehová, Moudrý Kameň, Hornia Strehová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Strehová (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá, úmrtia 1725-1798 - Krsty 1799-1841 - Manželstvá 1798-1837 5016620
  • Manželstvá 1836-1841 - Úmrtia 1798-1841 - Rôzne záznamy 5016621
  • Krsty 1842-1950 - Ohlášky 1925-1952 - Manželstvá 1842-1950 - Úmrtia 1842-1851 5016621
 • Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Kremnica, Hornie Opatovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronom)
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Opatovce (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1748-1798 - Manželstvá 1748-1802 - Úmrtia 1748-1799 5016608
  • Krsty 1798-1853 - Manželstvá 1803-1884 - Úmrtia 1799-1831 5016608
  • Úmrtia 1831-1858 5016609
  • Krsty 1854-1884 - Birmovaní 1900 - Úmrtia 1860-1884 5016609
  • Krsty 1885-1896 5016609
  • Manželstvá 1885-1896 5016609
  • Úmrtia 1885-1896 5016609
  • Vol. Nr. 1659 Úmrtia 1865-1896 5014233
  • Vol. Nr. 1660 Krsty, manželstvá, úmrtia 1853-1886 5014233
  • Vol. Nr. 1661 Krsty 1886-1923 5014233
  • Vol. Nr. 1662 Manželstvá 1886-1909 5014233
  • Vol. Nr. 1663 Úmrtia 1886-1910 5014233
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 5510635
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 5503652
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1869 7721961
 • Krupina, Rykynčice, Krupina, Hornie Rykynčice, Krupina, Medovarce, Krupina, Medovarce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Rykynčice (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1726-1753 5016609
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1752-1772 - Rôzne záznamy 5016610
  • Úmrtia 1773-1775 - Krsty 1772-1799, 1830 (druhý odpis) - Manželstvá 1830 (druhý odpis), 1827-1829, 1832-1839 - Úmrtia 1830 (druhý odpis) - Manželstvá 1829-1831 - Úmrtia 1779-1839 - Manželstvá 1773-1827 - Úmrtia 1776-1778 - Krsty 1799-1839 5016610
  • Krsty 1840-1872 - Manželstvá 1840-1875 - Úmrtia 1840-1872 5016610
  • Krsty 1840-1872 (Medovarce) - Manželstvá 1840-1876 (Medovarce) - Úmrtia 1840-1871 (Medovarce) 5016610
 • Levice, Horné Turovce, Krupina, Hornie Turovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Turovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1752-1806 - Miešané manželstvá a deti 1793-1824 - Manželstvá 1752-1803 5016610
  • Úmrtia 1752-1792 - Krsty 1765 - Manželstvá 1765 5016611
  • Zoznam krstov A-Z (1807-1832) - Krsty 1807-1863 - Zoznam krstov A-Z (1832-1863), 5016611
  • Úmrtia 1807-1855 - Zoznam úmrtí A-Z (1807-1855), 5016611
 • Detva, Horný Tisovník, Modrý Kameň, Horní Tisovník

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horni Tisovnik (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1755-1775 - Úmrtia 1755-1849 - Birmovaní 1784,1793 - Manželstvá 1756-1782 - Birmovaní 1803 - Rodná kniha 1763 5016611
  • Krsty 1775-1849 - Manželstvá 1784-1789 5016611
  • Manželstvá 1785-1849 - Birmovaní 1836, 1810, 1823, 1848 5016612
  • Krsty 1820-1885 - Manželstvá 1850-1885 - Úmrtia 1882-1885, 1850-1882 - Birmovaní 1853, 1858, 1873, 1875 5016612
  • Vol. Nr. 571A Krsty, manželstvá, úmrtia 1886-1898 5017075
  • Vol. Nr. 571A (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1886-1898 5017076
 • Rimavská Sobota, Hostice, Feledince, Hostice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hostice (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1761-1799 - Birmovaní 1780, 1786 - Úmrtia 1761-1799 - Manželstvá 1761-1799 5016612
  • Krsty 1800-1837 5016612
  • Krsty 1837-1852 - Úmrtia 1800-1852 - Manželstvá 1800-1851 5016613
  • Krsty 1852-1871 - Úmrtia 1852-1870 - Manželstvá 1852-1871 5016613
  • Krsty 1871-1896 - Manželstvá 1871-1896 - Úmrtia 1870-1885 5016613
  • Úmrtia 1886-1896 5016613
 • Rimavská Sobota, Hrachovo, Rimavská Sobota, Hrachovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrachovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1770 - Krsty 1771-1831 - Manželstvá 1771-1831 - Úmrtia 1771-1831 - Rodná kniha 1834, 1840, 1846 - Birmovaní 1793-1898 - Miešané manželstvá a deti 5016614
  • Krsty 1831-1851 - Úmrtia 1831-1851 5016614
  • Krsty 1852-1903 5016614
  • Manželstvá 1831-1851 5016614
  • Manželstvá 1852-1935 5016614
  • Úmrtia 1852-1908 5016614
 • Banská Bystrica, Horná Mičiná, Banská Bystrica, Hornia Mičiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1737-1777 - Manželstvá 1737-1777 - Úmrtia 1737-1777 5016615
 • Rimavská Sobota, Hrachovo, Rimavská Sobota, Hrachovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrachovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1713-1718 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Rôzne záznamy - Krsty 1716-1722 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1718-1722 (Hrachovo) - Krsty 1723-1733 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1718-1721 (Kociha) (druhý odpis) - Krsty 1733-1748 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1748-1767 (Hrachovo) - Úmrtia 1713-1734 (Hrachovo) - Úmrtia 1775-1779 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1767-1774 (Hrachovo) - Krsty 1774-1779 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Manželstvá 1714 (Hrachovo, Kochiha) - Manželstvá 1732-1735 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Manželstvá 1736-1780 (Hrachovo) 5016636
  • Krsty 1779-1801 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1801-1823 (Hrachovo) - Úmrtia 1780-1785 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Úmrtia 1786-1822 (Hrachovo) - Manželstvá 1781-1823 (Hrachovo) 5016636
  • Úmrtia 1823-1883 (Hrachovo) - Krsty 1823-1854 (Hrachovo) 5016636
  • Krsty 1854-1883 (Hrachovo) 5016637
  • Krsty 1884-1923 (Hrachovo) - Manželstvá 1884-1923 (Hrachovo) - Úmrtia 1884-1923 (Hrachovo) 5016637
 • Banská Bystrica, Hrochoť, Banská Bystrica, Hrochoť

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrochoť (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Brezno, Hronec, Brezno nad Hronom, Hronec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hronec (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1798-1849 5016638
  • Krsty 1849-1870 - Birmovaní 1803, 1805, 1810, 1830, 1822, 1828 - Zoznam krstov 1856 A-Z 5016639
  • Krsty 1871-1897 - Zoznam krstov 1871-1897 A-Z 5016639
  • Úmrtia 1788-1844 5016639
  • Úmrtia 1843-1870 - Zoznam úmrtí A-Z - Manželstvá 1788-1867 - Zoznam manželstiev A-Z - Miešané manželstvá a deti 1816-1817, 1811-1822 5016640
  • Manželstvá 1868-1909,1941 - Zoznam manželstiev A-Z 5016640
  • Úmrtia 1871-1905 - Zoznam úmrtí A-Z 5016640
 • Banská Bystrica, Hronsek, Banská Bystrica, Garansek

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Garansek (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1761-1808 - Manželstvá 1761-1809 - Úmrtia 1767-1809 5016641
  • Krsty 1809-1857 - Manželstvá 1810-1863 5016641
  • Manželstvá 1862-1864 - Miešané manželstvá a deti 1842-1859 - Úmrtia 1810-1849 - Manželstvá (vojenské) 1842-1862 - Úmrtia (vojenské) 1835-1863 5016642
  • Úmrtia 1849-1888 5016642
  • Krsty 1858-1895 5016642
  • Manželstvá 1865-1895 5016642
  • Úmrtia 1889-1895 5016642
 • Veľký Krtíš, Hrušov, Krupina, Hrušov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrušov (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1787-1884 - Zoznam krstov A-D, F-P, R-T, V-W, Z, (1830-1884) 5016643
  • Krsty 1885-1894 5016643
  • Manželstvá 1787-1893 - Zoznam manželstiev A-D, E-H, J-S, V-W, Z (1830-1884), 5016643
  • Manželstvá 1885-1894 (druhý odpis) 5016643
  • Úmrtia 1787-1884 - Zoznam úmrtí A-D, F-H, J-P, R-W, Z (1830-1884),) 5016643
  • Úmrtia 1885-1894 5016643
 • Rimavská Sobota, Hrušovo, Rimavská Sobota, Hrušovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrušovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1787-1852 - Manželstvá 1787-1812 5016643
  • Manželstvá 1811-1852 - Úmrtia 1757-1852 5016644
  • Krsty 1853-1947 5016644
  • Úmrtia 1853-1947 - Birmovaní 1894-1926, 1941-1944 - Konvertiti 1941 - Manželstvá 1853-1946 5016644
 • Tornaľa, Hubovo, Rimavská Sobota, Hubovo

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Hubovo (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1770-1787 - Úmrtia 1770-1787 - Krsty 1794-1795, 1790-1794, 1788-1790, 1796-1835 - Manželstvá 1833-1835, 1789-1832 - Úmrtia 1788-1836 5016644
  • Krsty 1836-1891 5016644
  • Krsty 1890-1911 - Manželstvá 1836-1911 - Manželstvá 1876 (druhý odpis) - Úmrtia 1836-1911 - Rodná kniha 1852 5016645
 • Rimavská Sobota, Husiná, Feledince, Husiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Husiná (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1775-1867 - Birmovaní 1817, 1824, 1831, 1845, 1853 - Krsty 1867 - Úmrtia 1774-1869 - Miešané manželstvá a deti 1788-1879 - Manželstvá 1774-1873 5016645
  • Krsty 1868-1904, 1895, 1894 (druhý odpis) 5016645
  • Manželstvá 1869-1904 - Úmrtia 1870-1904 5016646
 • Rimavská Sobota, Chanava, Feledince, Chanava

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Chanava (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1740-1788 - Úmrtia 1740-1758, 1772-1788 - Manželstvá 1741-1788 - Rôzne záznamy 5016646
  • Krsty 1789-1849 (niektoré roky chýbajú : 1850-1874) - Manželstvá 1789-1860 - Úmrtia 1789-1874 5016646
  • Krsty 1875-1886 - Manželstvá 1861-1886 - Konvertiti 1797 5016647
  • Krsty 1887-1895 - Úmrtia 1875-1896 - Manželstvá 1787-1896 5016647
 • Rimavská Sobota, Chrámec, Feledince, Harmac

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Harmac (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1748-1853 - Zoznam krstov A-V, Z - Manželstvá 1748-1852 - Zoznam manželstiev A-V, Z - Úmrtia 1748-1853 - Krsty, manželstvá, úmrtia (vojenské) 1830 - Zozna 5016647
  • Krsty 1852-1891 - Zoznam krstov A-V, Z - Manželstvá 1852-1897 - Zoznam manželstiev A-V, Z - Úmrtia 1852-1896 5016647
 • Levice, Ipeľské Úľany, Krupina, Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fedýmeš (Šahy)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1788-1829 - Rôzne záznamy - Zoznam úmrtí 1821 A-C, F-G, K, M-N, T, V - Úmrtia 1805-1829 - Manželstvá 1788-1829 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1805-1828 5016648
  • Krsty 1830-1885 - Zoznam krstov A-Z (1830-1885), - Birmovaní 1842-1885 5016648
  • Krsty 1885-1894 5016648
  • Manželstvá 1830-1888 - Úmrtia 1830-1877 5016648
  • Úmrtia 1877-1888 - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1888), - Birmovaní 1888 5016656
  • Manželstvá 1889-1894 5016656
  • Úmrtia 1889-1894 5016656
 • Žiar nad Hronom, Janova Lehota, Kremnica, Janova Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Janova Lehota (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1687-1743 - Manželstvá 1688-1743 - Úmrtia 1687-1743 5016657
  • Krsty 1720-1778 (druhý odpis) - Manželstvá 1720-1778 (druhý odpis) - Birmovaní 1755 5016657
  • Krsty 1777-1839 5016657
  • Krsty 1840-1863 5016657
  • Krsty 1862-1881 5016658
  • Krsty 1882-1896 5016658
  • Manželstvá 1777-1871 5016658
  • Manželstvá 1872-1896 5016658
  • Úmrtia 1777-1831 5016658
  • Úmrtia 1830-1880 5016658
 • Rimavská Sobota, Jesenské, Feledince, Feledince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Feledince (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1768-1822 - Manželstvá 1771-1821 - Úmrtia 1771-1821 5016660
  • Krsty 1822-1859 5016660
  • Krsty 1858-1878 - Úmrtia 1822-1876 - Manželstvá 1822-1877 - Birmovaní - Konvertiti 1837 - Miešané manželstvá a deti 1818-1843 (druhý odpis) 5016661
  • Krsty 1879-1925 5016661
 • Poltár, Kalinovo, Lučenec, Kalinovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kalinovo (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1734-1768 5016661
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1767-1795 5016662
  • Krsty 1796-1850 - Manželstvá 1796-1837 - Úmrtia 1796-1850 5016662
  • Krsty 1851-1895 5016662
  • Manželstvá 1838-1876 5016662
  • Manželstvá 1876-1897 5016663
  • Úmrtia 1891-1914 5016663
 • Veľký Krtíš, Kamenné Kosihy, Moudrý Kameň, Kamenné Kosihy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenné Kosihy (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1735-1786 - Manželstvá 1735-1786 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1735-1786 - Rôzne záznamy 5016663
  • Krsty 1786-1849 - Birmovaní 1850, 1863 - Zoznam krstov A-Z (1822-1848),) - Manželstvá 1786-1787 5016663
  • Manželstvá 1786-1854 - Zoznam manželstiev A-Z (1822-1854), - Úmrtia 1786-1845 - Zoznam úmrtí A-Z (1822-1845), 5016664
  • Krsty 1849-1870 (druhý odpis) - Konvertiti 1854-1871 - Zoznam krstov A-Z (1849-1873), 157-165 - Krsty 1871-1874 5016664
  • Birmovaní - Krsty 1875-1887 - Zoznam krstov A-Z (1875-1887) 5016664
  • Krsty 1888-1904 - Zoznam krstov A-Z (1888-1904), 5016664
  • Manželstvá 1855-1896 - Zoznam manželstiev A-Z (1855-1870) 5016664
  • Úmrtia 1846-1872 - Zoznam úmrtí A-Z (1846-1872), - Úmrtia 1872-1875 - Zoznam Úmrtia A-Z (1873-1875), 5016664
  • Úmrtia 1876-1887 - Zoznam úmrtí A-Z (1876-1887), 5016664
  • Úmrtia 1888-1903 5016664
  • Úmrtia 1903-1920 5016665
 • Rimavská Sobota, Kesovce, Tornaľa, Kesovce

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kesovce (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1778-1852 - Manželstvá 1779-1852 - Úmrtia 1779-1852 5016665
  • Krsty 1852-1896 - Manželstvá 1852-1899 - Úmrtia 1852-1896 5016665
 • Rimavská Sobota, Klenovec, Rimavská Sobota, Klenovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Klenovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1845-1859 5016666
  • Krsty 1859-1870 5016666
  • Krsty 1869-1885 5016666
  • Krsty 1885-1891 - Krsty miešaných manželstiev 1884 5016667
  • Krsty 1891-1895 5016667
  • Manželstvá 1871 - Manželstvá 1866-1896 - Miešané manželstvá a deti 1884 5016667
  • Úmrtia 1852-1869 5016667
  • Úmrtia 1870-1883 5016667
  • Úmrtia 1884-1895 5016667
  • Zoznam krstov A-Z (1845-1895), 5016667
  • Zoznam krstov B (1871-1895), - Zoznam krstov L (1895), - Zoznam krstov T (1893-1895),9 5016667
  • Index sobášených A-Z (1866-1894), 5016668
 • Poltár, Kokava nad Rimavicou, Rimavská Sobota, Kokava nad Rimavicou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kokava nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1803-1851 - Birmovaní 1805, 1817, 1824, 1834 - Manželstvá 1804-1851 - Úmrtia 1804-1851 - Miešané manželstvá a deti 1808-1833 5016668
  • Krsty 1852-1870 5016668
  • Krsty 1871-1884 5016668
  • Krsty 1885-1895 5016668
  • Krsty 1886 (posledna strana ze štvrtej položky) - Manželstvá 1852-1871 5016668
  • Manželstvá 1870-1896 5016668
  • Úmrtia 1852-1870 5016669
  • Úmrtia 1870-1891 5016669
  • Úmrtia 1892-1896 5016669
 • Poltár, Kokava nad Rimavicou, Rimavská Sobota, Kokava nad Rimavicou

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kokava nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Žiar nad Hronom, Kopernica, Kremnica, Kopernica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kopernica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1652-1670 - Manželstvá 1661-1669 - Krsty 1669 - Rodná kniha - Manželstvá 1654-1658 - Rodná kniha - Manželstvá 1678-1679 - Úmrtia 1652-1669, 1678 ( 5016669
  • Krsty 1679-1751 - Manželstvá 1679-1767 - Krsty 1765-1767 - Krsty 1751-1764 - Úmrtia 1679-1767 - Rôzne záznamy - "Rodina Knop": Krsty 1682-1710, 1669 - "Rodina 5016670
  • Krsty 1768-1853 - Mŕtvonarodení 1851-1853 5016670
  • Manželstvá 1765-1882 5016670
  • Úmrtia 1768-1847 5016670
  • Vol. Nr. 703A Krsty 1854-1896 5017076
  • Vol. Nr. 703A (pokrač.) Krsty 1854-1896 5017077
  • Vol. Nr. 704A Manželstvá 1883-1897 5017077
  • Vol. Nr. 705A Úmrtia 1846-1906 5017077
 • Rimavská Sobota, Nová Bašta, Feledince, Kostolná Bašta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolná Bašta (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1730-1742 5016670
  • Krsty 1742-1745 - Manželstvá 1730-1745 - Úmrtia 1730-1745 5016671
  • Rôzne záznamy - Krsty 1746-1777 - Manželstvá 1746-1791 - Úmrtia 1746-1787 - Rôzne záznamy 5016671
  • Krsty 1778-1824 5016671
  • Krsty 1824-1845 5016672
  • Manželstvá 1791-1845 - Úmrtia 1789-1845 5016672
  • Krsty 1845-1885 5016672
  • Krsty 1885 - Manželstvá 1848-1881 5016673
  • Index A-Z (1845-1940), 5016673
 • Krupina, Hontianske Moravce, Krupina, Kostolné Moravce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kostolné Moravce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1721-1726 - Krsty 1727-1742 - Úmrtia 1727-1742 - Zoznam krstov A-Z - Manželstvá 1727-1742 - "Communicantes" 1805, 1871-1889, 1727-1736, 1787-1804 5016673
  • Krsty 1743-1784 - Manželstvá 1743-1785 - Úmrtia 1743-1785 - Krsty 1784-1785 - Zoznam krstov A-Z 5016673
  • Krsty 1786-1834 5016674
  • Manželstvá 1786-1870 - Úmrtia 1786-1834 5016674
  • Krsty 1835-1870 - Úmrtia 1835-1870 5016674
  • No vol. nr. given. Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1900 5017092
 • Krupina, Kráľovce-Krnišov, Krupina, Kráľovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kráľovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1792-1833 - Manželstvá 1792-1829 - Úmrtia 1792-1828 5016674
  • Krsty 1833-1870 5016675
  • Manželstvá 1829-1869 5016675
  • Úmrtia 1828-1870 5016675
 • Rimavská Sobota, Kraskovo, Rimavská Sobota, Kraskovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kraskovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1787-1841 - Manželstvá 1787-1841 - Úmrtia 1787-1840 5016675
  • Krsty 1841-1891 - Manželstvá 1841-1891 - Manželstvá 1875 (druhý odpis) - Úmrtia 1841-1891 5016676
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Pravoslávna cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1674-1721 (Cirkev pravoslávná sv. Kateřiny) - Krsty 1683-1721 - Rôzne záznamy 5016676
  • Krsty 1720-1752 (druhý odpis) - Manželstvá 1720-1752 (druhý odpis) - Úmrtia 1734-1752 5016676
  • Krsty 1720-1764 5016676
  • (cont.) Krsty 1764-1806 - Krsty, manželstvá, úmrtia (Cirkev evanjelícká) 1785 5016677
  • Krsty 1753-1838 (Cirkev sv. Alžběty) 5016677
  • Krsty 1807-1817 5016677
  • (cont.) Krsty 1817-1851 5016678
  • Krsty 1852-1888 5016678
  • Zoznam krstov A-Z (1720-1730), - Rodná kniha (1807-1885) 5016678
  • Krsty 1839-1873 (Cirkev sv. Alžběty) 5016678
  • (cont.) Krsty 1873-1877 (Cirkev sv. Alžběty) 5016679
  • Zoznam krstov A-Z (1807-1851), 5016679
  • Zoznam krstov A-Z (1852-1883), (Cirkev sv. Alžběty) 5016679
  • Manželstvá 1720-1851 5016679
  • Manželstvá 1753-1863 (Cirkev sv. Alžběty) 5016679
  • Index sobášených A-Z (1721-1851), (Cirkev sv. Alžběty?) 5016679
  • Index sobášených A-Z (1850-1888), 5016679
  • Úmrtia 1753-1775 (Cirkev sv. Alžběty) 5016679
  • Úmrtia 1775-1776 (Cirkev sv. Alžběty) - Birmovaní 1846, 1852 5016680
  • Úmrtia 1777-1817 5016680
  • Úmrtia 1777-1834 (Cirkev sv. Alžběty) 5016680
  • Úmrtia 1718-1853 5016680
  • Úmrtia 1835-1860 (Cirkev sv. Alžběty) 5016680
  • (cont.) Úmrtia 1860-1871 (Cirkev sv. Alžběty) - Úmrtia 1861 5016681
  • Úmrtia 1853-1889 5016681
  • Zoznam úmrtí A-Z (Cirkev evanjelická?) (1818-1888), 5016681
  • Zoznam úmrtí A-Z (1835-1871), 5016681
  • Vol. Nr. 734A Manželstvá 1863-1913 5017077
  • Vol. Nr. 726A Krsty 1839-1905 5017077
  • Vol. Nr. 726A (pokrač.) Krsty 1839-1905 5017078
  • Vol. Nr. 736A Manželstvá 1850-1889 5017078
  • Vol. Nr. 741A Úmrtia 1872-1923 5017078
  • Vol. Nr. 733A Krsty 1839-1910 5017079
  • Vol. Nr. 836B Manželstvá 1863-1942 5017079
  • Vol. Nr. 738A Úmrtia 1735-18817 5017079
  • Vol. Nr. 738B Úmrtia 1777-1817 5017079
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1666-1746 5016681
  • Krsty 1746-1751 - Úmrtia 1709-1751 - Manželstvá 1709-1751 - Manželstvá cudzoložníc 5016682
  • Rôzne záznamy - Krsty 1750-1854 - Manželstvá 1750-1854 - Úmrtia 1750-1853 5016682
  • Krsty 1787-1835 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1787-1834 - Úmrtia 1787-1834 5016682
  • Krsty 1835-1854 - Manželstvá 1835-1854 - Úmrtia 1835-1854 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1845 5016683
  • Úmrtia 1854-1891 5016683
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Židovské záznamy
  • Židovská obec. Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Narodení 1852-1885 - Zomrelí 1857-1885 - Sobášení 1863-1885 5016683
  • Narodení 1886 5016683
  • Narodení 1886-1940 5016683
  • Sobášení 1887-1942 5016683
  • Zomrelí 1885-1940 5016683
 • Žiar nad Hronom, Kremnické Bane, Kremnica, Piargy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Piargy (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia, 1659-1673 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1674 - Rôzne záznamy 1675-1678 - Krsty 1675-1676 - Manželstvá 1675 - Manželstvá cudzoložníc 1659 5016683
  • Krsty 1680-1696 - Manželstvá 1689-1697, 1680 - Úmrtia 1680-1696 - Krsty 1697, 1675 (druhý odpis) - Úmrtia 1697, 1675 5016684
  • Krsty 1698-1729 - Manželstvá 1698-1729 - Úmrtia 1698-1729 5016684
  • Krsty 1730-1756 - Manželstvá 1730-1742 5016684
  • Manželstvá 1742-1756 - Úmrtia 1730-1756 5016685
  • Krsty 1777-1814 5016685
  • Krsty 1815-1842 5016685
  • Krsty 1843-1857 5016685
  • Krsty 1858-1881 5016685
  • Manželstvá 1777-1861 - Zoznam krstov A-Z (1876-1885), 5016686
  • Úmrtia 1777-1817 5016686
  • Úmrtia 1817-1836 5016686
  • Úmrtia 1837-1866 5016686
  • Vol. Nr. 762A Krsty 1881-1907 5017080
  • Vol. Nr. 763A Manželstvá 1861-1933 5017080
  • Vol. Nr. 766A Úmrtia 1866-1917 5017080
 • Žiar nad Hronom, Kunešov, Kremnica, Kunešov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kunešov (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy 1642-1697 - Manželstvá 1698-1720 - Úmrtia 1694-1720 - Manželstvá 1675-1680 - Úmrtia 1721 - Manželstvá 1652 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1643-1653 5016689
  • Krsty 1722-1756 - Manželstvá 1748-1756 - Manželstvá 1721-1747 - Úmrtia 1722-1743 5016689
  • Úmrtia 1742-1756 - Rôzne záznamy (258-287) - Členský zoznam? 1742-1744 5016690
  • Krsty 1757-1822 - Úmrtia 1757-1822 - Manželstvá 1757-1822 5016690
  • Krsty 1823-1875 5016690
  • Úmrtia 1823-1856 5016690
  • Úmrtia 1855-1879 5016691
  • Vol. Nr. 779A Krsty 1875-1914 5017082
  • Vol. Nr. 778A Manželstvá 1823-1907 5017083
  • Vol. Nr. 780A Úmrtia 1880-1926 5017083
 • Rimavská Sobota, Kyjatice, Rimavská Sobota, Kyjatice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Kyjatice (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1770-1866 - Manželstvá 1771-1866 - Úmrtia 1770-1866 5016691
  • Krsty 1866-1936 - Manželstvá 1866-1936 - Úmrtia 1866-18 - Birmovaní 1902-1906 5016705
 • Krupina, Ladzany, Krupina, Ladzany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ladzany (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1777-1809 - Úmrtia 1777-1869 - Manželstvá 1777-1875 5016691
  • Krsty 1810-1869 5016691
 • Krupina, Litava, Krupina, Litava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Litava (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Brezno, Lom nad Rimavicou, Rimavská Sobota, Lom nad Rimavicou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lom nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1799-1805 5016691
  • Krsty 1805-1824 - Manželstvá 1799-1836 - Krsty 1824-1832 - Úmrtia 1799-1835 5016692
  • Krsty 1833-1843, 1851 - Úmrtia 1836-1843, 1851 5016692
  • Krsty 1844-1850 5016692
  • Konvertiti - Krsty 1852-1885 - Krsty 1852-1853 (druhý odpis) (v obrátenom poriadku) 5016692
  • Krsty 1885-1896 5016692
  • Krsty 1896-1899 5016693
  • Manželstvá 1837-1843, 1851 5016693
  • Manželstvá 1844-1850 5016693
  • Úmrtia 1844-1850 5016693
  • Manželstvá 1852-1898 5016693
  • Úmrtia 1852-1899 5016693
 • Nové Zámky, Mužla, Parkan, Mužla

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mužla (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1711-1742 - Manželstvá 1711-1742 - Úmrtia 1711-1718, 1727-1734, 1736-1742 5223333
  • Krsty 1754-1839 5223333
  • Krsty 1840-1859 5223334
  • Krsty 1860-1871 - Mŕtvonarodení 1852-1871 5223334
  • Manželstvá 1754-1861 5223334
  • Úmrtia 1754-1822 5223334
  • Úmrtia 1822-1829 5223334
  • Úmrtia 1829-1856 5223335
  • Úmrtia 1857-1865 5223335
  • Krsty 1872-1885 5223335
  • Krsty 1885-1895 5223335
  • Manželstvá 1862-1879 5223335
  • Manželstvá 1879-1898 5363637
  • Úmrtia 1865-1875 5363637
  • Úmrtia 1876-1881 5363637
  • Úmrtia 1882-1889 5363637
  • Úmrtia 1889-1907 5363637
  • Zoznam krstov C-S (1822-1895) 5363637
  • Index sobášených A-H (1822, 1823-1950) - Index sobášených I/J (1822, 1823-1907) 5363637
  • Index sobášených I/J-Z (1823-1950) 5223404
  • Zoznam úmrtí A-Z (1823-1850) 5223404
 • Levice, Mýtne Ludany, Levice, Mýtné Ludany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mýtné Ludany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1757-1798 - Manželstvá 1751-1797 - Úmrtia 1751-1798 - Rôzne záznamy 5223404
  • Krsty 1826-1845 - Manželstvá 1837-1844, 1798-1836 - Úmrtia 1805-1812, 1827-1845, 1798-1804 5223404
  • Manželstvá 1877-1882 - Úmrtia 1878-1881, 1853-1859, 1867-1869 - Krsty 1869-1876 5223404
 • Partizánske, Nadlice, Topoľčany, Nadlice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nadlice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1698-1735 - Úmrtia 1698-1737 - Manželstvá 1734-1737 - Krsty 1738 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1722-1733, 1698-1721 5223404
  • Krsty 1736-1790 - Manželstvá 1737-1744, 1752-1803 - Úmrtia 1738-1743, 1752-1803 5223404
  • Krsty 1790-1803 - Manželstvá 1737-1744, 1752-1803 - Úmrtia 1738-1743, 1752-1803 5223405
  • Krsty 1804-1851 - Birmovaní 1837 - Manželstvá 1849-1852, 1804-1848 - Úmrtia 1804-1852 (229-360) 5223405
  • Krsty 1852-1882 5223405
  • Krsty 1882-1901 5223405
  • Krsty 1901-1911 5223414
  • Manželstvá 1852-1906 5223414
  • Úmrtia 1852-1895 5223414
 • Šaľa, Neded, Šaľa, Neded

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Neded (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy - Krsty 1761-1781 - Manželstvá 1762-1800 5223414
  • Manželstvá 1800-1837 - Úmrtia 1761-1837 5223415
  • Konvertiti 1812-1901 - Krsty 1781-1877 - Zoznam krstov A-Z (1826-1895), 5223415
  • Manželstvá 1838-1873 - Zoznam manželstiev A-Z (1826-1895), 5223415
  • Úmrtia 1838-1859 5223415
  • Úmrtia 1859-1872 5223406
  • Inv. č. 1546 Krsty 1878-1894 4528652
  • Inv. č. 1547 Krsty 1895 4528652
  • Inv. č. 1548 Manželstvá 1874-1896 4528652
  • Inv. č. 1549 Úmrtia 1873-1894 4528652
  • Inv. č. 1550 Úmrtia 1895-1896 4528652
 • Šaľa, Neded, Šaľa, Neded

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Neded (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1824 - Úmrtia 1784-1824 - Manželstvá 1804-1824, 1784-1804 5223406
 • Zlaté Moravce, Nemčiňany, Zlaté Moravce, Nemčiňany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemčiňany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1807, 1812-1813 - Úmrtia 1787-1807, 1812-1813 - Manželstvá 1787-1807, 1813 - Birmovaní 189?, 1894 5223406
  • Krsty 1716-1740 - Manželstvá 1716-1743 - Úmrtia 1716-1746 - Manželstvá 1744-1746 - Krsty 1740-1746 5223406
  • Krsty 1738-1806 5223406
  • Krsty 1806-1833 5223407
  • Manželstvá 1747-1764 - Konvertiti 1739-1762 - Úmrtia 1747-1771 5223407
  • Manželstvá 1765-1843 5223407
  • Úmrtia 1772-1817 5223407
  • Krsty 1834-1842 - Birmovaní 1860, 1870, 1877, 1885, 1890, 189?, 1894, 1909, 1885 5223407
  • Úmrtia 1818-1842 5223407
  • Krsty 1843-1866 5223407
  • Krsty 1866-1876 5223408
  • Krsty 1876-1889 5223408
  • Manželstvá 1843-1889 5223408
  • Úmrtia 1843-1875 5223408
  • Úmrtia 1875-1878 5223409
  • Úmrtia 1878-1889 5223409
  • Zoznam krstov A-Z (1814-1826), - Index sobášených A-Z (1818-1826), 5223409
  • Zoznam krstov A-Ž (1750-1829, 1942-1970) 5223409
  • Index sobášených A-Ž, K (1765-1970) 5223409
 • Komárno, Nesvady, Stará Ďala, Nasvad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nasvad (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1706 - Úmrtia 1728-1736 - Krsty 1707-1709, 1714-1736 - Manželstvá 1705-1708, ?, 1714-1736, 1717-1722 - Úmrtia 1714-1728 5223409
  • Krsty 1737-1759 - Manželstvá 1737-1758 - Úmrtia 1737-1759 - Rôzne záznamy 5223409
  • Krsty 1759-1765 5223409
  • Krsty 1765-1787 - Manželstvá 1759-1787 - Úmrtia 1759-1780, 1785-1787, 1780-1785 5223410
  • Krsty 1788-1835 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1835), 5223410
  • Krsty 1836-1865 - Zoznam krstov A-Ž (1844-1865), - Birmovaní 1863 - Zoznam krstov A-Ž (1836-1843), 5223410
  • Manželstvá 1788-1836 5223410
  • Manželstvá 1837-1858 - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1858), 5223411
  • Úmrtia 1788-1840 - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1840), 5223411
  • Krsty 1866-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1866-1899), 5223411
  • Manželstvá 1859-1881 5223411
  • Manželstvá 1881-1896 5223412
  • Úmrtia 1841-1876 - Zoznam úmrtí A-Ž (1841-1878), - Úmrtia 1877-1878 - Zoznam 5223412
  • Úmrtia 1879-1894 - Zoznam úmrtí A-Ž (1866-1897), 5223412
 • Zlaté Moravce, Nevidzany, Zlaté Moravce, Nevidzany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nevidzany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1849 5223412
  • Úmrtia 1789-1849 - Manželstvá 1789-1849 (260-343) 5223413
  • Krsty 1850-1895 5223413
  • Manželstvá 1850-1895 5223413
  • Úmrtia 1850-1877 5223413
  • Úmrtia 1877-1895 5223416
  • Zoznam krstov A-Ž (1830-1896) 5223416
  • Index sobášených, zomrelých A-Ž (1830-1895) 5223416
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1700-1705, 1708, 1711, 1727, 1710, 1712, 1711-1741 - Manželstvá 1692-1705, 1711-1740 - Úmrtia 1692, 1694-1700, 1702-1705, 1710-1722, 1726-1740 5223416
  • Krsty 1741-1763 5223416
  • Krsty 1763-1775 - Úmrtia 1739-1775 - Manželstvá 1740-1775 - Krsty (priezvisko = Császán) 1712-1772 5223417
  • Krsty 1775-1784 - Úmrtia 1775-1784 - Manželstvá 1775-1784, 1778-1780 5223417
  • Krsty 1785-1824 5223417
  • Krsty 1824 - Konvertiti 1785-1854 5223418
  • Krsty 1824-1858 - Konvertiti 1833-1858 5223418
  • Manželstvá 1785-1858 5223418
  • Úmrtia 1785-1793 5223418
  • Úmrtia 1793-1838 5363638
  • Úmrtia 1839-1869 5363638
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1785-1838) 5363638
  • Zoznam krstov A-Ž (1700-1775) 5363638
  • Zoznam krstov A-Ž (1775-1824), - Rôzne záznamy 5363638
  • Rôzne záznamy 5223438
  • Krsty 1858-1883 - Konvertiti 1859-1893 5223438
  • Manželstvá 1859-1864 5223438
  • Manželstvá 1864-1892 5223419
  • Krsty 1883-1895 5223419
  • Index sobášených A-Ž (1692-1896), roky a písmená nejsú v poriadku 5223419
  • Manželstvá 1893-1909 5223419
  • Manželstvá 1909-1913 5223420
  • Úmrtia 1869-1902 5223420
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1853-1862, 1865-1883, 1885-1889, 1891-1895 5223438
 • Bánovce nad Bebravou, Veľké Chlievany, Bánovce nad Bebravou, Veľké Chlievany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chlievany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1723 - Krsty 1750-1819 5219620
  • Krsty 1819-1842 - Manželstvá 1750-1842 - Úmrtia 1750-1842 - Rôzne záznamy 1765-1845 5218766
  • Krsty 1843-1851 - Birmovaní 1884 - Manželstvá 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 5218766
  • Krsty 1852-1857 - Manželstvá 1852-1857 - Úmrtia 1852-1857 5218766
  • Krsty 1858-1878 - Manželstvá 1858-1869 5218766
  • Manželstvá 1869-1878 - Úmrtia 1858-1878 - Birmovaní 1872,1876,1888 5219621
  • Krsty 1879-1895 5219621
  • Úmrtia 1879-1895 - Manželstvá 1879-1895 5219621
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1851 - Miešané manželstvá? 1794-1886 5223420
  • Úmrtia 1787-1831 5223420
  • Úmrtia 1831-1857 - Zoznam úmrtí A-Ž (1837-1856), (roky sú v opačnom poradí) 5223421
  • Krsty 1794-1809 - Manželstvá 1794-1800 (159-170) 5223421
  • Úmrtia 1853-1867 - Konvertiti 1867-1872 5223421
  • Krsty 1851-1877 - Konvertiti 1794-1899, roky nie sú po poradí 5223421
  • Krsty 1878-1894 5223421
  • Krsty 1894-1903 5223422
  • Manželstvá 1787-1909 5223422
  • Úmrtia 1857-1910 5223422
  • Úmrtia 1880-1885 5223422
  • Úmrtia 1885-1895 4542024
  • Zoznam krstov A-Ž (1826-1885) 4542024
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1885) 4542024
  • Úmrtia 1868-1886 4542024
 • Nitra, Nitra, Nitra, Nitra

   Židovské záznamy
  • Židovská obec. Nitra (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1843-1885 - Sobášení 1877-1885 - Zomrelí 1860-1885 4542024
  • Narodení 1850-1869 4542024
  • Narodení 1869-1895 4542025
  • Narodení 1850-1871 4542025
  • Narodení 1850-1880 - Zomrelí 1851-1857 - Sobášení 1855-1856 4542025
  • Narodení 1850-1880 - Zomrelí 1851-1857 - Sobášení 1852-1871 4542025
  • Narodení 1851-1871 - Zomrelí 1853-1859 - Sobášení 1858-1864 4542025
  • Narodení 1851-1873 - Zomrelí 1854-1873 - Sobášení 1852-1873 4542025
  • Narodení 1851-1885 - Zomrelí 1852-1884 - Sobášení 1853-1885 4542025
  • Sobášení 1854-1863 - Zomrelí 1854-1872 - Narodení 1853-1884 - Sobášení 1892 4542025
  • Narodení 1853-1875 - Sobášení 1856-1874 - Zomrelí 1855-1875 4542026
  • Narodení 1853-1885 - Zomrelí 1854-1884 - Sobášení 1854-1884 4542026
  • Narodení 1857-1885 4542026
  • Narodení 1850-1931, 1917-1919 4542026
  • Narodení, zomrelí 1873 4542026
  • Narodení 1876, 1864-1885 - Sobášení 1881-1885 - Zomrelí 1877-1885 4542026
  • Narodení 1865-1884 - Sobášení 1884 4542026
  • Narodení 1870-1885 4542026
  • Narodení 1871-1879 - Sobášení 1871-1878 - Zomrelí 1871-1879 4542026
  • Narodení 1871-1883 4542027
  • Narodení 1871-1885 - Sobášení 1871-1885 - Zomrelí 1871-1885 4542027
  • Narodení 1872-1885 - Sobášení 1876-1885 - Zomrelí 1877-1885 4542027
  • Narodení 1873-1885 - Zomrelí 1874, 1877 4542027
  • Narodení 1876-1885 - Sobášení 1878-1885 - Zomrelí 1876-1885 4542027
  • Sobášení 1851-1871 4542027
  • Sobášení 1856-1869 - Narodení 1869 - Zomrelí 1869 - Sobášení 1869-1873 - Narodení 1874 - Sobášení 1874-1883 - Zomrelí 1883 - Sobášení 1884-1895 4542027
  • Sobášení 1861-1885, niektoré z rokov chýbaju - Zomrelí 1857-1885 4542027
  • Sobášení 1871-1885 4542027
  • Sobášení 1886-1945 4542027
  • Zomrelí 1851-1867 4542027
  • Zomrelí 1867-1871 4542028
  • Zomrelí 1871-1885 4542028
  • Zomrelí 1886-1903 4542028
  • Zomrelí 1856-1865, 1867-1868 - Sobášení 1869-1870 - Zomrelí 1869-1872 - Narodení 1871-1872 - Zomrelí 1871-1895 4542028
  • Narodení 1874-1885 - Sobášení 1874-1885 - Zomrelí 1874-1885 4542028
  • Zoznam krstov A-Ž (1851-1881) 4542028
  • Pomocní index obcí k židovskej matrike v Nitre: Ašakerť, Babindol, Csab, Cetín Veľký, Čalád, Čitáry, Dvážovce, Eger Gýmeš, Hiuďice, Janikovce, Kálaz, Kdeňany, Lubáčovce, Lapás, Mechenice, Nitra, Neverice, Perkovce, Pogranice, Paňa, Siel, Sala, Samorová, 4542028
 • Topoľčany, Nitrianska Blatnica, Nitra, Šarfia

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šarfia (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1827-1879 - Zoznam krstov A-Ž (1827-1903),, písmená nie sú po poradí 5223423
  • Úmrtia 1827-1883 - Zoznam úmrtí A-Ž (1827-1883),, písmená nie sú po poradí - Birmovaní 5223423
  • Krsty 1880-1895 5223423
  • Manželstvá 1827-1881 5223423
  • Manželstvá 1881-1894 5223425
  • Úmrtia 1884-1915 - Zoznam úmrtí A-Z (1884-1912), 5223425
 • Brezno, Podbrezová, Brezno nad Hronom, Lopej, Brezno nad Hronom, Podbrezová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lopej (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Bánovce nad Bebravou, Rybany, Bánovce nad Bebravou, Rybany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rybany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1666-1719 - Krsty 1721-1785 - Manželstvá 1664-1788 - Úmrtia 1661-1715 - Úmrtia 1720-1788 5225456
  • Krsty 1785-1829 5225456
  • Krsty 1729-1830 - Manželstvá 1789-1830 - Úmrtia 1789-1830 5225457
  • Krsty 1830-1845 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1845 - Manželstvá 1830-1845 - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1845 - Úmrtia 1830-1845 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1845 5225457
  • Krsty 1846-1856 - Zoznam krstov A-Ž 1846-1856 - Manželstvá 1846-1856 - Zoznam manželstiev A-Ž 1846-1856 - Úmrtia 1846-1856 - Zoznam úmrtí A-Ž 1846-1856 5225457
  • Krsty 1857-1893 - Manželstvá 1857-1883 - Úmrtia 1857-1893 - Manželstvá 1883-1893 5225457
 • Žiar nad Hronom, Lovča, Kremnica, Lovča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lovča (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1671-1755 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1671-1754 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1671-1694 5016695
  • Úmrtia 1694-1755 5016696
  • Krsty 1755-1786 - Zoznam exkomunikovaných 5016696
  • Úmrtia 1755-1776 - Manželstvá 1756-1777 5016696
  • Krsty 1786-1872 5016696
  • Krsty 1873-1896 5016696
  • Birmovaní 1777-1778, 1789, 1801, 1804, 1806, 1810, 1813, 1820, 1827, 1831, 1836, 1840, 1848, 1855, 1874, 1880, 1888, 1895, 1900 - Manželstvá 1777-1861 - Úmrtia 1844 (pochovani v inej farnosti), - Úmrtia 1777-1844 5016696
  • Manželstvá 1862-1872 - Rodná kniha 1872?-1875? - Rodná kniha (manželstvá v abecednom poradí, A-V) 1862-1868 - Rodná kniha 1837?-1940? 5016697
  • Manželstvá 1873-1896 5016697
  • Úmrtia 1845-1872, 1846-1847, 1850, 1870 5016697
  • Úmrtia 1873-1896 5016697
 • Banská Bystrica, Ľubietová, Banská Bystrica, Ľubietová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ľubietová (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1694-1704, 1708-1709, 1711-1731 - Manželstvá 1694-1701, 1703, 1713-1733 - Krsty 1731- 1732 - Úmrtia 1694-1703, 1709, 1708, 1713-1714, 1716-1733 5016697
  • Krsty 1734-1746 5016697
  • Krsty 1746-1823 - Manželstvá 1734-1823 - Úmrtia 1734-1823 - Zoznam krstov A-Ž (1746?-1823?), 5016698
  • Krsty 1824-1895 5016698
  • Manželstvá 1824-1898 5016698
  • Úmrtia 1824-1896, 1873 5016698
 • Banská Bystrica, Ľubietová, Banská Bystrica, Ľubietová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ľubietová (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Farské sčítanie ľudu 1783 - Krsty 1783-1831 - Manželstvá 1783-1831 - Úmrtia 1783-1831 5016698
  • Krsty 1832-1856 - Manželstvá 1832-1856 - Úmrtia 1832-1856 - Birmovaní 1919-1924 - Manželstvá 1844-1849 5016699
  • Krsty 1856-1886 - Manželstvá 1857-1886 - Úmrtia 1857-1886 5016699
  • Krsty 1886-1892 5016699
  • Krsty 1892-1906 - Manželstvá 1887-1902 - Úmrtia 1886-1905 5016700
  • Zoznam pokrstených, sobášených, A-Ž (1848-1928) 5016700
 • Lučenec, Ľuboreč, Modrý Kameň, Ľuboreč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ľuboreč (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy - Krsty 1759-1771 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1771-1778 - Krsty 1779-1828 - Manželstvá 1779-1828 - Úmrtia 1779-1828 - Rôzne záznamy 5016700
  • Krsty 1829-1896 5016700
  • Manželstvá 1829-1897 5016701
  • Úmrtia 1829-1896 - Úmrtia ?, 1937, 1940 - Rodinný záznam Jána Maročka 5016701
 • Lučenec, Lučenec, Lučenec, Lučenec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1780-1827 - Úmrtia 1780-1836 - Krsty nemanželských detí 1824,1827 - Krsty 1827-1836 - Manželstvá 1780-1836 - Birmovaní 1836, 1804, 1788, 1817, 1824, 1830 - Konvertiti 1783-1787, 1789, 1794-1796, 1802, 1804, 1817, 1818, 1821, 1827 5016701
  • Krsty 1837-1870 5016701
  • Krsty 1870-1880 - Mŕtvonarodení 1879, 1883, 1885, 1887 5016702
  • Krsty 1881-1894, 1883-1891 (roky nie sú po poradí) 5016702
  • Krsty 1895 5016702
  • Manželstvá 1837-1888 5016702
  • Manželstvá 1889-1896 5016703
  • Úmrtia 1837-1870 5016703
  • Úmrtia 1871-1879 - Mŕtvonarodení 1874 5016703
  • Úmrtia 1879-1895, Druhopisy 5016703
 • Lučenec, Lučenec, Lučenec, Lučenec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1783-1827 - Manželstvá 1783-1814 5016703
  • Manželstvá 1814-1827 - Úmrtia 1783-1827 - Rôzne záznamy 1824 5016704
  • Krsty 1828-1847 - Manželstvá 1828-1847 - Úmrtia 1828-1847 5016704
  • Krsty 1848-1877 - Manželstvá 1848-1877 - Úmrtia 1848-1877 5016704
  • Krsty 1878-1895 - Birmovaní 1869-1899, roky sú v opačnom poradí - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1878-1895 5016706
 • Topoľčany, Nitrianska Streda, Topoľčany, Nitrianska Streda

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nitrianska Streda (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam kňazov, rôzne záznamy - Krsty 1708-1827 - Manželstvá 1708-1861 - Úmrtia 1716-1801 5223425
  • Úmrtia 1801-1827 - Rôzne záznamy 5223424
 • Nitra, Nové Sady, Nitra, Ašakerť

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ašakerť (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1840-1868 - Úmrtia 1840-1859 5223436
  • Úmrtia 1859-1862 - Manželstvá 1840-1882 - Birmovaní 1876,1863, 1869 5223437
  • Krsty 1869-1896 - Úmrtia 1862-1896 5223437
  • Manželstvá 1882-1896 5223437
 • Nitra, Nové Sady, Nitra, Ašakerť

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Ašakerť (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1797 - Manželstvá 1783-1797 - Úmrtia 1795-1797 - Úmrtia 1783-1795 5223437
  • Krsty 1798-1821 5223437
  • Krsty 1821-1829 - Manželstvá 1798-1848 - Úmrtia 1798-1836 5223439
  • Úmrtia 1807-1836 - Konfirmovaní 1843-1846 5223439
  • Krsty 1830-1885 5223439
  • Manželstvá 1849-1893 5223439
  • Manželstvá 1893-1919 5223440
  • Úmrtia 1837-1879 5223440
  • Úmrtia 1879-1930 5223440
 • Revúca, Gemerská Ves, Tornaľa, Šankovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šankovce (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy 1733-1771 - Krsty 1733-1766 - Rôzne záznamy 1785-1933 - Manželstvá 1755-1766 - Úmrtia 1820-1823 - Manželstvá 1734-1755 - Umrtia 1733-1749 5016925
  • Krsty 1766-1824 - Manželstvá 1765-1831 - Úmrtia 1752-1756, 1764-1820 5016925
  • Krsty 1794-1823 - Manželstvá 1788-1827 - Konvertiti 1824-1825 - Úmrtia 1794-1831 - Miešané manželstvá 1799-1812 5016925
  • Krsty 1804-1875 5016926
  • Krsty 1875-1896 5016926
  • Úmrtia 1832-1870 - Miešané manželstvá 1831-1861 - Úmrtia 1871-1877 - Manželstvá 1832-1896 5016926
  • Manželstvá 1871-1875, 1878-1896 5016926
  • Úmrtia 1878-1896 5016926
 • Nitra, Veľké Zálužie, Nitra, Ujlak

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uljak (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Nitra, Hrnčiarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrnčiarovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1846 - Manželstvá 1788-1867 - Krsty 1847-1867 - Úmrtia 1788-1867 5223424
  • Krsty 1868-1906 5223424
  • Krsty 1906-1921 - Manželstvá 1868-1927 - Úmrtia 1868-1940 5223426
 • Revúca, Ratkovské Bystré, Revúca, Ratkovské Bystré

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ratkovské Bystré (Revúca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1730-1755 - Krsty 1755-1760 - Manželstvá 1755-1762 - Úmrtia 1755-1761 - Krsty 1760-1762 - Úmrtia 1761-1762 - Krsty 1762 5016886
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1787 5016886
  • Krsty 1787-1826 - Manželstvá 1787-1834 - Úmrtia 1787-1834 5016886
  • Krsty 1827-1859 5016886
  • Krsty 1859-1870 5016887
  • Manželstvá 1835-1874 - Úmrtia 1835-1887 5016887
  • Krsty 1871-1895 - Manželstvá 1875-1896 - Úmrtia 1887-1896 5016887
 • Prievidza, Nitrianske Pravno, Prievidza, Nemecké Pravno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemecké Pravno (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1679-1741 - Úmrtia 1679-1695 5223426
  • Úmrtia 1694-1741 - Manželstvá 1686-1741 5223427
  • Krsty 1744-1780 - Krsty 1765-1778 (niektoré roky chýbajú) - Konvertiti 1756-1757, 1761 5223427
  • Krsty 1781-1825 5223427
  • Krsty 1825-1844 5223427
  • Krsty 1844-1871 5223428
  • Úmrtia 1742-1779 - Manželstvá 1742-1780 5223428
  • Manželstvá 1780-1842 - Dišpenzácie manželských prekážok 1780, 1787, 1792-1794, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809 5223428
  • Úmrtia 1801, 1807 - Úmrtia 1780-1826 5223428
  • Úmrtia 1826-1830 5223429
  • Úmrtia 1830-1852 5223429
  • Krsty 1872-1895 5223429
  • Manželstvá 1843-1897 5223429
  • Manželstvá 1897-1909 5363639
  • Úmrtia 1852-1925 5363639
 • Prievidza, Nitrianske Sučany, Prievidza, Sučany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sučany (Prievidza )
  • Štátny oblastný archív Nitra
 • Prievidza, Handlová, Kremnica, Nová Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Lehota (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1800-1832 - Manželstvá 1800-1837 - Krsty 1832-1837 - Úmrtia 1800-1837 5223431
  • Krsty 1838-1852 - Krsty 1838 - Manželstvá 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 - Úmrtia 1838-1842 5223431
  • Krsty 1853-1876 5223431
  • Krsty 1876-1906 5223431
  • Manželstvá 1853-1920 5223431
  • Úmrtia 1853-1865 5223431
  • Úmrtia 1865-1881 5223432
  • Úmrtia 1881-1945 5223432
 • Nové Zámky, Nová Vieska, Parkan, Nová Vieska

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Nová Vieska (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1843 - Krsty 1817, 1825, 1836, 1838, 1841, 1844 - Manželstvá 1835 - Úmrtia 1835 - Krsty 1790-1834 (niektoré roky chýbajú) - Úmrtia 1787-1834 (niektoré roky chýbajú) - Manželstvá 1803-1836 (niektoré roky chýbajú) - Úmrtia 1787-1866 - Manželstvá 1787-1884 5223432
  • Krsty 1844-1889 5223432
  • Úmrtia 1895 - Manželstvá 1895 - Krsty 1895 - Úmrtia 1895 - Krsty 1894 - Manželstvá 1894 - Úmrtia 1894 - Úmrtia 1893 - Krsty 1893 - Manželstvá 1893 - Úmrtia 1892 - Krsty 1892 - Manželstvá 1892 - Úmrtia 1891 - Krsty 1891 5223432
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1868-1891 (roky sú v obrátenom poradí) 5223433
  • Úmrtia 1866-1900 5223433
 • Prievidza, Nováky, Prievidza, Nováky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nováky (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy - Krsty 1712-1713 - Úmrtia 1712-1713 - Úmrtia 1708-1717 - Krsty 1676-1701 - Birmovaní 1689 - Manželstvá 1676-1713 (niektoré roky chýbajú) - K 5223433
  • Krsty 1711-1744 - Úmrtia 1711-1719, 1722-1724, 1732-1755 - Krsty 1744-1754 - Manželstvá 1711-1755 - Rôzne záznamy 5223433
  • Manželstvá 1754-1766 5223433
  • Manželstvá 1765-1781 - Úmrtia 1755-1781 - Manželstvá 1755-1781 - Konvertiti 1767 5223434
  • Krsty 1782-1831 - Birmovaní 1788, 1797, 1809, 1831 - Birmovaní (Druhopisy) 1809, 1831 - Manželstvá 1782-1831 - Birmovaní 183?, 1836 - Úmrtia 1782-1801 5223434
  • Úmrtia 1801- 1831 - Manželstvá 1816, 1842 5223435
  • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223435
  • Krsty (zoznam niektorých úmrtí) 1832-1842, 1852-1881 5223435
  • Krsty 1882-1895 5223435
  • Manželstvá 1832-1842, 1852-1881 - Úmrtia 1832-1858 - Birmovaní 5223435
  • Úmrtia 1858-1881 - Birmovaní 18??, 1880, 1842, 1833, 1868, 1872 - Konvertiti 1868, 1869, 1887 5223436
  • Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1882-1895 5223436
 • Banská Bystrica, Špania Dolina, Banská Bystrica, Špania Dolina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Špania Dolina (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1673-1682, 1685, 1694-1715 5017022
  • Krsty 1716-1729 5017022
  • Krsty 1729-1740 - Rôzne záznamy 5017023
  • Manželstvá 1674, 1677-1681, 1684-1703, 1706-1715, 1722 - Úmrtia 1677-1680, 1686, 1693-1699, 1707-1745 5017023
  • Rôzne záznamy - Krsty 1740-1760 5017023
  • Krsty 1772-1834 5017023
  • Krsty 1835-1842 5017023
  • Manželstvá 1716-1774 5017023
  • Manželstvá 1778-1842 5017024
  • Úmrtia 1828-1842 5017024
  • Krsty 1843-1860 - Manželstvá 1843-1884 - Úmrtia 1843-1866 5017024
  • Krsty 1861-1896 - Manželstvá 1885-1896 - Úmrtia 1867-1895 5017024
 • Brezno, Valaská, Brezno nad Hronom, Valaská

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Valaská (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nové Zámky (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1685-1695, 1693-1738 - Manželstvá 1706-1714, 1716-1717, 1721, 1728, 1730, 1732-1733 5223440
  • Krsty 1685-1735 5223440
  • Krsty 1734-1739 5223441
  • Rôzne záznamy - Krsty 1685-1706, 1708, 1738-1747 - Manželstvá 1690-1703, 1738-1750 - Krsty 1748-1750 - Úmrtia 1690-1697, 1738-1750 - Rôzne záznamy (351-357) 5223441
  • Krsty 1710-1738 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1717-1731 - Úmrtia 1717-1733 (199-210) - Manželstvá 1731- 1738 5223441
  • Krsty 1750-1791 - Konvertiti 1786,1788-1789, 1764-1766, 1768, 1771, 1773, 1778-1780, 1782, 1784 5223441
  • Manželstvá 1750-1812 5223442
  • Úmrtia 1750-1798 - Úmrtia 1779-1781, 1783, 1797 5223442
  • Krsty 1884-1889 5223442
  • Úmrtia 1799-1831 5223442
  • Úmrtia 1831-1833 5223443
  • Zoznam úmrtí A-Z (1753-1869), 5223443
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1870-1889), - Zoznam úmrtí P (1888-1889),7 - Zoznam úmrtí C (1885-1889), 5223443
  • Birmovaní 1870, 1875, 1878, 18?? 5223443
  • Birmovaní 18??, 1893, 189?, 1898, 1899 5223443
  • Konvertiti 1793-1794, 1796-1797, 1803-1804, 1810-1812, 1818-1819, 1821-1826, 1831, 1836 - Krsty 1792-1808 5223443
  • Krsty 1808-1835 5223444
  • Krsty 1836-1847, Rôzne záznamy - Krsty 1840-1842, 1846-1848, 1850-1856, 1858 - Konvertiti 1863 5223444
  • Krsty 1848-1852 5223444
  • Krsty 1852-1855 - Krsty 1853, 1850 5223445
  • Krsty 1855-1859 - Krsty 1857 5223445
  • Krsty 1859-1864 5223445
  • Krsty 1864 5223446
  • Manželstvá 1813-1843 5223446
  • Úmrtia 1834-1847 5223446
  • Úmrtia 1848-1856 5223446
  • Úmrtia 1856-1857 5223447
  • Úmrtia 1857-1864 5223447
  • Krsty 1865-1871 5223447
  • Krsty 1871-1875 - Cirkevné finančné záznamy 5223448
  • Krsty 1875-1879 5223448
  • Krsty 1879-1880 5223448
  • Krsty 1880-1884 5223449
  • Krsty 1884-1889 5223449
  • Krsty 1889 5223450
  • Krsty 1890-1895 5223450
  • Krsty 1895 5223450
  • Manželstvá 1844-1869 5223450
  • Manželstvá 1869-1878, 1862 5223451
  • Manželstvá 1878-1895 5223451
  • Úmrtia 1865-1873 5223451
  • Úmrtia 1873, 1871 5363640
  • Úmrtia 1873-1878 5363640
  • Úmrtia 1878-1883 5363640
  • Úmrtia 1883-1884 5363640
  • Úmrtia 1884-1890 5363641
  • Zoznam krstov A-Z (1685-1882), 5363641
  • Zoznam krstov A-Z (1883-1902), 5363642
  • Zoznam manželstiev A-Z (1813-1908), 5363642
 • Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky, Nové Zámky

   Matrika
  • Židovská obec. Nové Zámky (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodenia 1870-1910 5363642
  • Narodenia 1910-1922 5363643
  • Narodenia 1869-1895 5363643
  • Narodenia 1886-1889, 1854, 1890-1895, 1875, 1894-1899, 1897, 1899-1904, 1903-1908, 1907-1918, 1938-1943 5363643
  • Manželstvá 1870-1871 - Manželstvá 1875 - Manželstvá 1872-1895 5363643
  • Manželstvá 1870-1920 5363643
  • Úmrtia 1870-1897 5363643
  • Úmrtia 1870-1875 - Úmrtia 1873-1895 5363643
  • Úmrtnia 1886-1899, 1901-1911, 1913-1925 - Úmrtnia 1939-1945 5363643
  • Úmrtnia 1897-1928 5223452
 • Levice, Nový Tekov, Levice, Nový Tekov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nový Tekov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1787-1868 - Krsty 1784-1868 - Úmrtia 1784-1868 5223452
  • Úmrtia 1787-1801 - Úmrtia 1810-1853 5223452
  • Krsty 1787-1801 - Krsty 1810-1845 5223452
  • Úmrtia1853-1870- Manželstvá 1869 5223452
  • Úmrtia 1870-1880 - Zoznam úmrtí A-Z (1787-1864), - Krsty 1871-1895 5223452
 • Levice, Nový Tekov, Levice, Nový Tekov

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Nový Tekov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1871-1894 5223452
  • Manželstvá 1893-1896 - Krsty 1869-1897 - Konvertiti 1900, 1908 - Úmrtia 1869-1896 5223453
 • Nové Zámky, Štúrovo, Parkan, Ebed

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ebed (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1835 - Manželstvá 1787-1836 - Krsty 1835-1836 - Úmrtia 1787-1836 5223453
  • Krsty 1837-1875 - Zoznam krstov A-Z (1837-1875), 5223453
  • Manželstvá 1837-1875 - Zoznam manželstiev A-Z, O (1837-1875), 5223453
  • Úmrtia 1837-1875 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1875),, 449, 453, 457 5223454
  • Krsty 1876-1895 5223454
  • Manželstvá 1876-1895 5223454
  • Úmrtia 1876-1895 5223454
 • Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Radvaň nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radvaň nad Hronom (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy 1668-1723 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1673-1755 5016879
  • Krsty 1756-1842 - Manželstvá 1756-1842 - Úmrtia 1756-1790 5016879
  • Úmrtia 1790-1820 5016880
  • Krsty 1843-1875 - Manželstvá 1843-1875 - Úmrtia 1843-1875, 1865, 1875 5016880
  • Krsty 1876-1896 - Manželstvá 1876-1897 - Úmrtia 1876-1887 5016880
  • Úmrtia 1886-1896, 1876 5016881
 • Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenská Ľupča (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1658-1659 - Manželstvá 1658-1659 - Úmrtia 1658-1659 - Krsty 1659 - Manželstvá 1659-1672 - Krsty 1660-1672 - Úmrtia 1660-1672 - Rôzne záznamy 5016908
  • Krsty 1773-1842, 1841 - Krsty 1784-1787, 1806, 1814, 1790 5016908
  • Krsty 1843-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1842 - Úmrtia 1843-1852 5016908
  • Zoznam manželstiev A-Z (1733-1811) - Manželstvá 1773-1842 - Manželstvá 1784-1785, 1787 - Konvertiti 1773-1776 5016908
  • Úmrtia 1773-1796 5016908
  • Úmrtia 1795-1842 - Úmrtia 1784-1791 5016909
  • Manželstvá 1852-1897 - Krsty 1852-1898 - Úmrtia 1852-1897 - "Subscriptiones" 1867-1896 5016909
 • Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Slovenská Ľupča (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1706-1708 - Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá, úmrtia 1709 5016909
  • Krsty 1783-1842 - Manželstvá 1783-1842 - Úmrtia 1783-1842 5016909
  • Krsty 1843-1880 - Manželstvá 1843-1880 - Úmrtia 1843-1863 5016909
  • Úmrtia 1863-1880 5016910
 • Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Radvaň nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Radvaň nad Hronom (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1612-1672, - Cirkevné finančné záznamy 5016881
  • Krsty 1785-1824 - Manželstvá 1785-1841 5016881
  • Krsty 1825-1872 5016881
  • Krsty1873-1950 5016882
  • Miešané manželstvá 1841-1872 5016882
  • Manželstvá 1842-1897 - Dišpenzácie manželských prekážok 1868, 1866-1867, 1874, 1871, 1866, 1871-1872 5016882
  • Úmrtia 1785-1839 5016882
  • Úmrtia 1840-1854 5016882
  • Úmrtia 1853-1902 - Rôzne záznamy 5016883
 • Komárno, Okoličná na Ostrove, Komárno, Ekel

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ekel (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1817-1835 5223454
  • Krsty 1835-1858 - Birmovaní 1858 - Úmrtia 1817-1864 - Manželstvá 1817-1864 - Konvertiti 1818, 1822, 1829, 1832, 1835, 1837, 1846, 1851, 1853, 1863 - Miešané manželstvá 1834-1835, 1824, 1827, 1840-1841, 1843-1844, 1861, 1846-1847, 1825, 1831-1832, 1838, 1842-1844, 1846, 1848-1851, 1839, 1852-1855, 1850, 1855-1856, 1855-1859, 1863, 1867 5223455
  • Krsty 1864-1875 - Úmrtia 1864-1875 - Manželstvá 1864-1875 - Birmovaní 1871 - Miešané manželstvá 1867, 1841, 1872, 1835, 1846, 1852, 1855, 1859, 1864-1868, 1870-1871, 1841, 1844, 1849, 1850-1854, 1857, 1862, 1864-1865, 1867-1871, 1849, 1873-1874, 1876-1879, 1843, 1855-1858, 1863, 1868, 1870, 1872-1873, 1879, 1882, 1884-1885, 1871-1872, 1876, 1879, 1871, 1873-1876, 1878-1880, 1883-1885, 1881-1883, 1887 - Birmovaní 1881 5223455
  • Krsty 1876-1886 5223455
  • Krsty 1886-1891 - Manželstvá 1876-1894 - Úmrtia 1876-1890 - Miešané manželstvá 1876, 1884, 1886-1887, 1890, 1892-1893 5223456
  • Krsty 1892-1895 - Manželstvá1895 5223456
  • Úmrtia 1891-1907 5223456
 • Komárno, Okoličná na Ostrove, Komárno, Ekel

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Ekel (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1804-1889 - Manželstvá 1804-1889 - Úmrtia 1804-1889 5223456
  • Krsty 1890-1895 - Úmrtia 1890-1895 - Manželstvá 1890-1895 5223456
 • Levice, Ondrejovce, Želiezovce, Ondrejovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ondrejovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1746-1757 - Manželstvá 1746-1755 - Úmrtia 1746-1754 5223456
  • Úmrtia 1752-1756 - Cirkevné finančné záznamy 62-70 5223457
  • Krsty 1753-1755 - Úmrtia 1753-1754 - Manželstvá 1753-1754 5223457
  • Krsty 1779-1869 - Manželstvá 1780-1869 5223457
  • Úmrtia 1779-1869 - Konvertiti 1819-1820, 1822-1824, 1831, 1864, 1870, 1872, 1920, 1930, 1933, 1935, 1937-1938, 1950 5223457
  • Krsty 1870-1895 - Manželstvá 1870-1897 5223457
  • Úmrtia 1870-1896 - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1870), 5223457
 • Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Opatovce nad Žitavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Opatovce nad Žitavou (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Topoľčany, Oponice, Topoľčany, Oponice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Oponice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov A-Ž (1719-1776), - Krsty 1720-1776 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1747, 1753 - Manželstvá 1719-1776 - Úmrtia 1719-1776 5223460
  • Krsty 1777-1827 - Manželstvá 1777-1842 - Úmrtia 1777-1842 - Birmovaní 1812 5223460
  • Krsty 1828-1895 - Birmovaní 18??, 1863, 1868, 1872 - Zoznam krstov A-Z (1828-1874), - Manželstvá 1843-1896 - Úmrtia 1843-1885 - Zoznam úmrtí A-Z (1843-1869), - Birmovaní 1828, 1836, 1842, 1851, 1857, 1860 5223461
  • Úmrtia 1885-1948 5223461
 • Nové Zámky, Palárikovo, Nové Zámky, Slovenský Meder

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenský Meder (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1728-1822 5223464
  • Krsty 1823-1841 5223464
  • Krsty 1841-1855 - Zoznam krstov A-Ž (1823-1855), 5223465
  • Krsty 1856-1870 5223465
  • Dišpenzácie manželských prekážok 1718-1726, 1730 - Manželstvá 1730-1822 - Krst 29. septembra 1784 5223465
  • Úmrtia 1730-1816 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1817-1822 5223465
  • Úmrtia 1823-1855 5223465
  • Úmrtia 1856-1867 5223466
  • Krsty 1871-1896 5223466
  • Manželstvá 1823-1871 5223466
  • Manželstvá 1872-1896 5223466
  • Úmrtia 1868-1870 5223466
  • Úmrtia 1870-1895 5363644
  • Zoznam krstov A-Ž (1823-1939), (písmená nie sú v abecednom poradí) 5363644
  • Zoznam manželstiev A-G (1823-1944), 5363644
  • Zoznam manželstiev G-Z (1822-1834), 5223467
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1823-1943), 5223467
 • Topoľčany, Šimonovany, Partizánske, Partizánske

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šimonovany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1842 - Birmovaní 1854, 1875, 18?? - Miešané manželstvá 1859 - Úmrtia 1736-1842 - Manželstvá 1737-1843 5223467
  • Krsty 1843-1914 - Birmovaní 1907 5223467
  • Birmovaní 1907, 1890, 1897, 1898 - Konvertiti 1888 - Manželstvá 1842-1914 - Birmovaní 1921, 1934 - Úmrtia 1843-1914 5223468
 • Levice, Pastovce, Želiezovce, Pastovce

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná kresťanská cirkev . Farský úrad Pastovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1825-1835 - Manželstvá 1826-1835 - Úmrtia 1825-1835 5223468
  • Krsty 1833-1887 - Úmrtia 1834-1887 - Manželstvá 1834-1887, 1934-1940 - Manželstvá 1876 5223468
  • Krsty 1888-1895 - Manželstvá 1888-1896 - Úmrtia 1888-1896 5223468
 • Hlohovec, Pastuchov, Hlohovec, Pastuchov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pastuchov (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1864 5223468
  • Krsty 1864-1868 - Zoznam krstov A-Z (1814-1882), - Úmrtia 1787-1846 - Zoznam úmrtí A-Z (1814-1842), - Konvertiti 1789, 1796, 1797, 1805, 1809, 1832, 1851, 1864 - Manželstvá 1873-1890 5223473
  • Úmrtia 1847-1866 - Zoznam úmrtí H, M, A-Z (1847-1866), 5223473
 • Levice, Pečenice, Levice, Pečenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pečenice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1755-1761 - Krsty 1761-1778 - Manželstvá 1761-1784 - Úmrtia 1761-1779 - Krsty 1779-1802 - Manželstvá 1785-1818 - Úmrtia 1780-1823 5223473
  • Rôzne záznamy - Miešané manželstvá 1829 - Krsty 1823-1892 - Zoznam krstov A-Ž (1830-1888), - Manželstvá 1823-1893 - Krsty 1892-1893 - Úmrtia 1823-1862 5223473
  • Úmrtia 1862-1893 - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1885), 5225499
 • Levice, Plášťovce, Krupina, Plášťovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plášťovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1756 - 1794 - Manželstvá 1758-1794 - Úmrtia 1758-1794 - Konvertiti 17??, 1768, 1770, 1772, 1775, 1777 5225499
  • Krsty 1870-1888 5225499
  • Krsty 1889-1894 5225499
  • Manželstvá 1807-1894 - Zoznam manželstiev A-Z (1807-1894), (roky sú v opačnom poradí) 5225499
  • Úmrtia 1870-1892 5225499
  • Manželstvá 1870-1889 5225499
  • Manželstvá 1889-1894 5223474
  • Zoznam krstov A-Z (1800-1878), - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1875), - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1878), 5223474
  • Krsty 1795-1851 - Manželstvá 1795-1845 - Úmrtia 1795-1851 5016857
  • Krsty 1851-1870 5016857
  • Manželstvá 1846-1870 - Miešané manželstvá 1831-1863 - Úmrtia 1852-1870 5016858
 • Levice, Plavé Vozokany, Vráble, Plavé Vozokany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Plavé Vozokany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1785-1808 - Manželstvá 1785-1808 - Úmrtia 1785-1808 5223474
  • Krsty 1809-1845 - Manželstvá 1809-1845 - Úmrtia 1809-1845 5223474
  • Krsty 1841-1891 - Úmrtia 1841-1891 - Manželstvá 1841-1881 - Birmovaní 1876-1879, 1949, 1951, 1953, 1955-1956 - Sčítanie ľudu? 1891 - Krsty 1892-1959 - Úmrtia 1892-1929, 1942-1943, 1948-1958 - 1951-1954 - Birmovaní 1957-1958, 1954-1957, 1955-1958 - Manželstvá 1892-1893, 1950-1958 5223474
  • Krsty 1846-1895 5223489
  • Manželstvá 1846-1896 5223489
 • Bánovce nad Bebravou, Podlužany, Bánovce nad Bebravou, Podlužany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Podlužany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1785, 1787-1841 - Úmrtia 1790-1836 5223489
  • Úmrtia 1835-1841 - Manželstvá 1783-1786, 1792-1797, 1785-1841, 1805-1828, 1832-1841 5223475
  • Krsty 1842-1890 - Úmrtia 1842-1890 - Manželstvá 1842-1890 5223475
  • Krsty 1890-1895 - Úmrtia 1890-1895 - Manželstvá 1890-1896 5223475
  • Krsty 1891-1935 - Manželstvá 1891-1935 - Úmrtia 1891-1917 5223475
  • Úmrtia 1916-1935 5223476
 • Nitra, Pohranice, Nitra, Pogranice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohranice (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1751-1800 - Manželstvá 1751-1800 - Birmovaní 1798 - Úmrtia 1751-1800 - Rôzne záznamy 5223476
  • Krsty 1800-1828 - Birmovaní 18?? - Krsty 1828-1836 - Birmovaní 1836 - Krsty 1836, 1852-1860 - Birmovaní 1860 - Krsty 1860-1864, 1861 - Rôzne záz 5223476
  • Úmrtia 1837-1851 5223476
  • Manželstvá 1837-1851 5225497
  • Krsty 1837-1852 - Birmovaní 1857 5225497
  • Krsty 1865-1910 - Manželstvá 1865-1911 5225497
 • Nové Zámky, Pozba, Vráble, Pozba

   Cirkevná matrika
  • Református Egyház. Farský úrad Pozba (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1834 - Manželstvá 1784-1834 - Úmrtia 1785-1788 5225497
  • Úmrtia 1785-1834 - Rôzne záznamy 5225498
  • Krsty 1835-1870 - Manželstvá 1835-1870 - Birmovaní - Úmrtia 1835-1869 5225498
  • Krsty 1870-1882 - Manželstvá 1870-1882 - Úmrtia 1870-1882 5225498
  • Krsty 1883-1895 - Manželstvá 1883-1895 - Úmrtia 1883-1895 5225498
  • Zoznam krstov, uzavretých manželstiev A-O (1784-1895), Zoznam krstov P (1784-1895), 5225498
  • Zoznam manželstiev P (1785-1895), Zoznam krstov, uzavretých manželstiev R-Ž 1785-1895 5223469
 • Pezinok, Dubová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubová (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 720 Krsty, manželstvá, úmrtia, zoznamy 1788-1851 4528885
  • Inv. č. 721 Krsty 1852-1895 4528885
  • Inv. č. 722 Manželstvá 1852-1875 4528885
  • Inv. č. 723 Manželstvá 1876-1899 4528885
  • Inv. č. 724 Úmrtia 1852-1875 4528885
  • Inv. č. 725 Úmrtia 1876-1899 4528885
 • Myjava, Brezová pod Bradlom, Myjava, Brezová pod Bradlom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezová pod Bradlom (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 378 Krsty 1733-1767 - Manželstvá 1733-1767 - Úmrtia 1733-1767 4528568
  • Inv. č. 379 Krsty 1768-1788 - Manželstvá 1768-1788 - Úmrtia 1768-1788 4528569
  • Inv. č. 380 Krsty 1789-1879 - Manželstvá 1788-1879 - Úmrtia 1788-1879 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1911-1912 - Zoznam krstov 1836 - Zoznam úmrtí 1830 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1878 4528569
  • Inv. č. 381 Krsty 1880-1895 4528569
  • Inv. č. 382 Manželstvá 1880-1910 4528569
  • Inv. č. 383 Úmrtia 1880-1897 4528569
  • Inv. č. 384 Krsty 1720-1733 4528569
 • Myjava, Brezová pod Bradlom, Myjava, Brezová pod Bradlom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Brezová pod Bradlom (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 385 Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1783-1803 - Úmrtia 1783-1789 4528569
  • Inv. č. 385 (pokrač.) Úmrtia 1789-1806 4528518
  • Inv. č. 386 Krsty 1804-1845 4528518
  • Inv. č. 387 Krsty 1845-1870 4528518
  • Inv. č. 388 Krsty 1871-1876 4528518
  • Inv. č. 388 (pokrač.) Krsty 1876-1894 4528519
  • Inv. č. 389 Krsty 1895 4528519
  • Inv. č. 390 Manželstvá 1804-1888 4528519
  • Inv. č. 391 Manželstvá 1889-1895 4528519
  • Inv. č. 392 Úmrtia 1807-1858 4528519
  • Inv. č. 392 (pokrač.) Úmrtia 1858-1867 4528520
  • Inv. č. 393 Úmrtia 1868-1903 4528520
  • Inv. č. 393a Úmrtia 1868-1903 4528520
  • Inv. č. 393b Zoznam krstov A-Ž (1800-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1900-1919) 4528520
  • Inv. č. 393c Zoznam krstov A-Ž (1823-1949) 4528521
 • Myjava, Brezová pod Bradlom, Myjava, Brezová pod Bradlom

   Matrika
  • Židovská obec. Brezová pod Bradlom (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 394 Narodenia 1849-1874 4528521
  • Inv. č. 395 Narodenia 1875-1885 4528521
  • Inv. č. 396 Narodenia 1886-1895 4528521
  • Inv. č. 397 Manželstvá 1851-1874 4528521
  • Inv. č. 398 Manželstvá 1875-1885 4528521
  • Inv. č. 399 Manželstvá 1886-1936 4528521
  • Inv. č. 400 Úmrtia 1851-1874 4528521
  • Inv. č. 401 Úmrtia 1875-1885 4528521
  • Inv. č. 402 Úmrtia 1886-1895 4528521
 • Galanta, Dolná Streda, Galanta, Dolnia Streda nad Váhom, Galanta, Váhovce, Galanta, Váhovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Streda (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 599 Krsty, manželstvá 1717-1752 - Úmrtia 1717-1747 - Rôzne záznamy 1727 4528878
  • Inv. č. 600 Manželstvá 1753-1803 - Krsty 1753-1803 - Úmrtia 1753-1803 - Rôzne záznamy 1752-1764 4528878
  • Inv. č. 601 Manželstvá 1804-1872 - Krsty 1866-1876 - Manželstvá 1872-1876 - Krsty 1804-1867 - Úmrtia 1804-1831 4528878
  • Inv. č. 601 (pokrač.) Úmrtia 1831-1877 4528879
  • Inv. č. 602 Krsty 1877-1892 - Úmrtia 1877-1891 - Manželstvá 1877-1895 4528879
  • Inv. č. 603 Krsty 1892-1895 4528879
  • Inv. č. 604 Úmrtia 1891-1895 4528879
  • Inv. č. 605 Manželstvá 1804-1876 - Krsty 1804-1865 (Váhovce) 4528879
  • Inv. č. 606 Krsty 1876-1886 (Váhovce) 4528879
  • Inv. č. 607 Krsty 1886-1895 (Váhovce) 4528948
  • Inv. č. 608 Manželstvá 1877-1895 (Váhovce) 4528948
  • Inv. č. 609 Úmrtia 1891-1895 (Váhovce) 4528948
 • Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 726 Krsty 1674-1720 - Manželstvá 1673-1710 - Úmrtia 1673-1710 4528886
  • Inv. č. 727 Krsty 1711-1730 - Manželstvá 1714-1726 4528886
  • Inv. č. 728 Krsty 1711-1730 - Manželstvá 1711-1730 - Úmrtia 1711-1724 - Rôzne záznamy 1793 - Rôzne záznamy 1785 4528886
  • Inv. č. 729 Krsty 1730-1761 - Manželstvá 1731-1764 4528886
  • Inv. č. 730 Krsty 1761-1781 - Úmrtia 1764-1770 4528886
  • Inv. č. 730 (pokrač.) Úmrtia 1769-1792 - Manželstvá 1764-1792 4528960
  • Inv. č. 731 Krsty 1781-1817 - Úmrtia 1793-1817 - Manželstvá 1793-1819, 1839 4528960
  • Inv. č. 732 Krsty 1817-1845 - Konvertiti 1864-1920 4528960
  • Inv. č. 733 Krsty 1846-1852 4528960
  • Inv. č. 734 Krsty 1852-1855 4528960
  • Inv. č. 734 (pokrač.) Krsty 1855-1860 4528961
  • Inv. č. 735 Krsty 1861-1868 4528961
  • Inv. č. 736 Krsty 1868-1877 4528961
  • Inv. č. 737 Krsty 1877-1884 4528961
  • Inv. č. 737 (pokrač.) Krsty 1884-1885 4528962
  • Inv. č. 738 Krsty 1885-1897 4528962
  • Inv. č. 739 Manželstvá 1820-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1820-1950) 4528962
  • Inv. č. 740 Manželstvá 1852-1883 4528962
  • Inv. č. 741 Manželstvá 1883-1928 4528962
  • Inv. č. 741 (pokrač.) Manželstvá 1928-1942 4528963
  • Inv. č. 742 Úmrtia 1739-1764 - Konvertiti 1757-1761 4528963
  • Inv. č. 743 Úmrtia 1818-1852 4528963
  • Inv. č. 744 Úmrtia 1852-1861 4528963
  • Inv. č. 745 Úmrtia 1862-1867 4528963
  • Inv. č. 745 (pokrač.) Úmrtia 1867-1870 4528964
  • Inv. č. 746 Úmrtia 1870-1881 4528964
  • Inv. č. 747 Úmrtia 1881-1895 4528964
  • Inv. č. 748 Zoznam krstov 1673-1860 4528964
 • Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 749 Krsty 1823-1914 4528964
  • Inv. č. 749 (pokrač.) Krsty 1914-1927 - Úmrtia 1823-1948 - Manželstvá 1833-1946 - Rôzne záznamy 1842-1952 4528966
 • Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Dunajská Streda

   Matrika
  • Židovská obec. Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 750 Narodenia (dodatky) 1817-1895 4528966
  • Inv. č. 751 Narodenia 1851-1865 4528966
  • Inv. č. 752 Narodenia 1850-1877 - Rodná kniha 1871-1872 4528966
  • Inv. č. 753 Narodenia 1877-1904 4528966
  • Inv. č. 754 Narodenia 1907-1912 4528966
  • Inv. č. 754 (pokrač.) Oprava item 1: Narodenia 1918-1919 - Oprava item 2: 1922 - Item 1: Narodenia 1912-1921 4491372
  • Inv. č. 755 Narodenia 1921-1931 4491372
  • Inv. č. 756 Manželstvá 1850-1877 4491372
  • Inv. č. 757 Manželstvá 1877-1928 - Manželstvá 1870 4491372
  • Inv. č. 758 Manželstvá 1933-1948 4491372
  • Inv. č. 759 Úmrtia 1850-1877 4491372
  • Inv. č. 760 Úmrtia 1877-1896 4491372
  • Inv. č. 761 Narodenia 1850-1851 4491372
  • Inv. č. 761 (pokrač.) Narodenia 1852-1878 - Narodenia 1881-1895 - Manželstvá 1862-1869 - Manželstvá 1876 - Manželstvá 1878 - Manželstvá 1881-1895 - Úmrtia 1862-1869 - Úmrtia 1875 - Úmrtia 1877-1878 - Úmrtia 1880-1895 4363409
  • Inv. č. 762 Narodenia 1841-1862 - Manželstvá 1850-1861 - Narodenia, manželstvá 1879-1880 - Manželstvá 1860-1876 - Úmrtia 1850-1861 - Narodenia 1861 - Úmrtia 1860-1876 4363409
  • Inv. č. 762a Narodenia 1841, 1850-1867 - Manželstvá 1850-1861 - Úmrtia 1850-1861 4363409
 • Nové Mesto nad Váhom, Bošáca, Trenčín, Bošáca

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bošáca (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 140 Úmrtia 1722-1740 - Krsty 1691-1740 - Manželstvá 1691-1740 - Úmrtia 1692-1718 4528565
  • Inv. č. 141 Konvertiti 1759-1791 - Krsty 1740-1789 - Úmrtia 1740-1769 - Manželstvá 1740-1790 - Krsty 1740-1789 - Birmovaní 1788 - Birmovaní 1800 - Birmovaní 1829 - Birmovaní 1841 - Birmovaní 1855 - Birmovaní 1860 - Úmrtia 1740-1769 4528565
  • Inv. č. 141 (pokrač.) Úmrtia 1768-1789 4528566
  • Inv. č. 142 Konvertiti 1792-1870 - Krsty 1790-1842 - Úmrtia 1790-1842 4528566
  • Inv. č. 143 Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 4528566
  • Inv. č. 144 Krsty 1852-1884 4528566
  • Inv. č. 145 Krsty 1885-1889 4528566
  • Inv. č. 145 (pokrač.) Krsty 1889-1895 4528567
  • Inv. č. 146 Manželstvá 1790-1842 4528567
  • Inv. č. 147 Manželstvá 1852-1884 - Úmrtia 1852-1879 4528567
  • Inv. č. 148 Manželstvá 1885-1896 4528567
  • Inv. č. 149 Úmrtia 1880-1906 4528567
  • Inv. č. 149 (pokrač.) Úmrtia 1907-1913 4528568
 • Nové Mesto nad Váhom, Bošáca, Trenčín, Bošáca

   Matrika
  • Židovská obec. Bošáca (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 150 Narodení 1835-1887 - Manželstvá 1850-1877 - Úmrtia 1850-1879 - Obec Mnešice: Narodení 1837-1879 - Úmrtia 1868-1881 4528568
  • Inv. č. 151 Narodení 1850-1932 4528568
  • Inv. č. 152 Manželstvá 1851-1942 4528568
  • Inv. č. 153 Úmrtia 1851-1942 4528568
 • Malacky, Jakubov, Malacky, Jakubov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jakubov (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1063 Krsty, manželstvá 1723-1750 - Zoznam krstov 1723-1750 - Úmrtia 1723-1746 - Úmrtia 1750 - Zoznam úmrtí 1723 - Rôzne záznamy 1730-1740 4528910
  • Inv. č. 1064 Rôzne záznamy 1723-1863 - Zoznam farárov 1723-1946 - Krsty 1751-1823 - Zoznam krstov 1751-1822 - Manželstvá 1751-1823 - Zoznam manželstiev 1751-1822 - Úmrtia 1751-1776 4528910
  • Inv. č. 1064 (cont.) Úmrtia 1775-1823 - Zoznam úmrtí 1751-1822 - Birmovaní 1827 4528911
  • Inv. č. 1065 Krsty 1823-1852 - Zoznam krstov 1823-1852 - Zoznam krstov 1888-1934 - Birmovaní 1832-1938 4528911
  • Inv. č. 1066 Krsty 1852-1876 4528911
  • Inv. č. 1066a Krsty 1877-1896 4528911
  • Inv. č. 1067 Manželstvá 1823-1852 4528912
  • Inv. č. 1068 Úmrtia 1823-1852 - Zoznam úmrtí 1852-1934 4528912
  • Inv. č. 1069 Úmrtia 1852-1876 - Manželstvá 1852-1876 - Zoznam manželstiev 1852-1876 - Zoznam úmrtí 1852-1876 4528912
  • Inv. č. 1069a Úmrtia, manželstvá 1877-1896 - Zoznam manželstiev, úmrtí 1877-1906 4528912
 • Pezinok, Častá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Častá (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 501 Krsty 1639-1677 (roki nejsú v poriadku) - Úmrtia 1639-1667 - Manželstvá 1639-1677 - Úmrtia 1668-1677 - Rôzne záznamy 1652-1668 4528543
  • Inv. č. 502 Krsty 1677-1707 - Manželstvá 1677-1722 - Krsty 1708-1722 - Úmrtia 1677-1722 4528543
  • Inv. č. 503 Krsty, manželstvá, úmrtia 1723-1753 4528544
  • Inv. č. 504 Krsty 1782-1802 - Krsty 1754-1829 - Manželstvá 1754-1757 - Úmrtia 1762-1829 - Úmrtia 1754-1762 - Manželstvá 1757-1829 4528544
  • Inv. č. 505 Krsty, manželstvá 1830-1863 - Krsty 1864 - Úmrtia 1830-1864 - Rôzne záznamy 1830-1858 - Zoznam farárov 1639-1915 - Miešané manželstvá 1870-1884 4528545
  • Inv. č. 506 Krsty 1865-1889 4528545
  • Inv. č. 507 Krsty 1890-1895 4528545
  • Inv. č. 508 Manželstvá 1865-1896 4528546
  • Inv. č. 509 Úmrtia 1865-1889 4528546
  • Inv. č. 510 Úmrtia 1890-1895 4528546
  • Inv. č. 511 Zoznam manželstiev 1894-1922 4528546
 • Pezinok, Častá

   Matrika
  • Židovská obec. Častá (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 512 Úmrtia 1840-1858 - Narodenia 1840-1851 - Manželstvá 1850-1851 - Manželstvá 1842-1849 - Rodná kniha 1863 - Narodenia 1840-1846 4528546
  • Inv. č. 513 Narodenia 1851-1937 4528546
  • Inv. č. 514 Narodenia, manželstvá 1851-1885 - Úmrtia 1852-1885 - Narodenia 1840-1878 4528546
  • Inv. č. 515 Manželstvá 1840-1938 4528546
  • Inv. č. 516 Úmrtia 1840-1939 4528546
 • Rimavská Sobota, Tisovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tisovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy, krsty 1711-1817, manželstvá 1711-1817, úmrtia 1711-1817, Zoznam úmrtí A-Ž, Rôzne záznamy 1716-1810 5017039
  • Rôzne záznamy, Zoznam krstov A-Ž 1711-1817, Zoznam manželstiev A-Ž 1711-1817, Zoznam úmrtí A-Ž 1711-1817, Zoznam krstov 1711-1817 , Zoznam úmrtí 1711-1817, krsty 1817-1856 5017039
  • Krsty 1856-1887, Birmovaní 1887-1894, 1850-1887, 1858-1864, 1855-1856 5017040
  • Krsty 1887-1895 5017040
  • Manželstvá 1817-1896 5017040
  • Úmrtia 1817-1893 5017040
 • Banská Bystrica, Riečka, Banská Bystrica, Riečka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Riečka (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1789-1900 - Úmrtia 1857-1870, 1812-1834 5016887
  • Úmrtia 1834-1870, 1789-1812 5016888
 • Banská Bystrica, Tajov, Banská Bystrica, Tajov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tajov (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1901 5017035
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1903 5017036
 • Topoľčany, Prašice, Topoľčany, Prašice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prašice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1708-1722 - Úmrtia 1713-1722 - Manželstvá 1713-1722 - Krsty 1754-1760 - Krsty 1714-1718, 1722-1750 - Úmrtia 1722-1760 - Manželstvá 1722-1760 5223469
  • Krsty 1761-1830 - Úmrtia 1760-1830 - Úmrtia 1783-1829 - Úmrtia 1783-1829 - Manželstvá 1839-1840 - Manželstvá 1760-1839 - Krsty 1831-1840 - Úmrtia 1831-1840 5223469
  • Krsty 1841-1852 - Birmovaní 1863 5223469
  • Birmovaní 1863, 1869, 1876, 1885, 1892, 1899, - Úmrtia 1841-1852 - Manželstvá 1841-1852 5223470
  • Krsty 1853-1876 5223470
  • Úmrtia 1853-1876 5223470
  • Krsty 1877-1886 5223470
  • Krsty 1886-1894 5223471
  • Krsty 1894-1895 5223471
  • Manželstvá 1853-1908 5223471
  • Úmrtia 1877-1911 5223471
 • Topoľčany, Preseľany, Topoľčany, Preseľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Preseľany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1696-1717 - Manželstvá 1697-1716 - Úmrtia 1717-1727, 1709-1715, 1703-1708 - Manželstvá 1716-1717 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1725-1726 - Krsty 1717-1753 5223471
  • Krsty 1753-1755 - Manželstvá 1717-1761 - Úmrtia 1717-1763 - Rôzne záznamy 5223472
  • Krsty 1794-1829 - Manželstvá 1794-1829 - Úmrtia 1794-1829 5223472
  • Krsty 1830-1843 - Úmrtia 1830-1843 - Manželstvá 1830-1843 5223472
  • Krsty 1843-1856 - Manželstvá 1843-1856 - Birmovaní 1854, 1857, 1860 - Úmrtia 1843-1856 5223472
  • Krsty 1857-1874 5223472
  • Krsty 1874-1884 5225440
  • Krsty 1885-1896 5225440
  • Manželstvá 1857-1896 5225440
  • Úmrtia 1857-1884 5225440
  • Úmrtia 1885-1891 5225440
  • Úmrtia 1891-1895 5225441
 • Levice, Šahy, Krupina, Šahy, Krupina, Preseľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Preseľany nad Ipľom (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1870-1882 - Birmovaní 1883, 1876 - Index Krsty 1830-1867 - Index Úmrtia 1830-1867 - Rôzne záznamy - Krsty 1830 5225441
  • Krsty 1883-1895 5225441
  • Manželstvá 1870-1877 - Úmrtia 1870-1877 5225441
  • Manželstvá 1877-1896 5225441
  • Úmrtia 1877-1895 5225441
  • Krsty 1787-1870 5016877
  • Manželstvá 1788-1869 5016877
  • Úmrtia 1787-1869 5016877
 • Komárno, Pribeta, Stará Ďala, Pribeta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pribeta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1752-1770 - Úmrtia 1752-1770 - Manželstvá 1752-1770 - Konvertiti 1753-1769 - Rôzne záznamy 1753-1755 5225441
  • Rôzne záznamy 1759-1823 - Krsty 1770-1836 - Úmrtia 1770-1830 5225441
  • Úmrtia 1830-1836 - Manželstvá 1770-1836 - Rôzne záznamy 1771-1824 5225442
  • Krsty 1837-1864 - Úmrtia 1837-1864 - Krsty 1864 - Manželstvá 1837-1864 5225442
  • Krsty 1865-1895 5225442
  • Úmrtia 1865-1894 - Manželstvá 1865-1894 - Úmrtia 1895 - Manželstvá 1895 5225442
  • Zoznam krstov A-P 1752-1805 5225442
  • Zoznam krstov P-Z 1785-1896 - Zoznam úmrtí A-Z 1752-1896 - Zoznam manželstiev A-Z 1752-1896 5225443
 • Komárno, Pribeta, Stará Ďala, Pribeta

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Pribeta (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1842-1901 5225443
  • Krsty 1843-1896 - Úmrtia 1843-1896 - Manželstvá 1843-1896 (122-143b) - Krsty 1896 5225443
  • Manželstvá 1869-1900 5225443
  • Úmrtia 1857-1901 5225443
  • Krsty 1786-1790 5225443
  • Krsty1790-1841 - Úmrtia 1788-1792 - Krsty 1841 - Úmrtia 1784-1856 - Manželstvá 1784-1868 5223477
 • Levice, Šahy, Krupina, Šahy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šahy (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1817 5016923
  • Krsty 1824-1850 5016923
  • Krsty 1851-1870 5016924
  • Manželstvá 1837-1863 - Zoznam manželstiev A-Ž 1837-1863 5016924
  • Manželstvá 1864-1870 5016924
  • Úmrtia 1773-1802 5016924
  • Úmrtia 1823-1849 5016924
  • Úmrtia 1850-1863 5016924
  • Úmrtia 1863-1870 5016925
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1873 (nov.) 5219614
  • Krsty 1873 (oct.) - 1879 5363651
  • Krsty 1880-1895 5363651
  • Manželstvá 1871-1887 - Manželstvá 1888-1895 5363651
  • Úmrtia 1880-1895 - Úmrtia 1871-1879 - Zoznam úmrtí A-Ž, 1850-1863 5363651
 • Levice, Vyškovce nad Ipľom, Krupina, Vyškovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyškovce (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1870-1884 5223198
  • Manželstvá 1882-1895 5223190
  • Úmrtia 1870-1895 5223190
  • Zoznam krstov A-Ž 1811-1940 5223190
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1831-1941 5223190
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1908 5223190
  • Vol. Nr. 1578 Krsty, manželstvá, úmrtia 1722-1754 5016604
  • Vol. Nr. 1579 Krsty, manželstvá, úmrtia 1754-1790 5016604
  • Vol. Nr. 1580 Krsty 1811-1864 5016604
  • Vol. Nr. 1580 (pokrač.) Krsty 1811-1864 5016605
  • Vol. Nr. 1581 Manželstvá 1864-1870 5016605
  • Vol. Nr. 1582 Úmrtia 1864-1869 5016605
 • Prievidza, Prievidza, Prievidza, Prievidza

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prievidza
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1732 - Birmovaní 1715 - Manželstvá 1705-1732 - Rôzne záznamy 1722-1729 - Úmrtia 1705-1733 5223477
  • Krsty 1800-1864 5225438
  • Manželstvá 1811-1864 5225438
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1811-1864 5225438
  • Zoznam krstov A-Ž 1800-1829 5225438
  • Zoznam krstov A-Ž 1830-1864 5225438
  • Krsty 1788-1897 Sebedražie a Cígeľ 5225512
  • Krsty 1865-1883 - Zoznam krstov A-K 1865-1883 5225512
  • Zoznam krstov K-Ž 1865-1883 5225439
  • Zoznam krstov A-Ž a rok co rok 1884-1895 - Krsty 1884-1895 - Zoznam krstov A-Ž 1884-1895 5225439
  • Manželstvá 1865-1895 5225439
  • Úmrtia 1865-1870 5225439
  • Úmrtia 1870-1884 - Zoznam úmrtí A-Ž 1865-1884 5363645
  • Úmrtia 1885-1902 - Zoznam úmrtí A-Ž 1885-1902 5363645
 • Levice, Pukanec, Levice, Pukanec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pukanec (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1688-1713 - Manželstvá 1688-1713 - Úmrtia 1688-1712 5363646
  • Krsty 1718-1747 5363646
  • Krsty 1746-1770 - Manželstvá 1715-1778 - Úmrtia 1714-1778 - Konvertiti 1736-1790 5225444
  • Krsty 1770-1835 - Manželstvá 1779-1835 - Úmrtia 1778-1835 5225444
  • Krsty 1835-1862 - Manželstvá 1836-1862 - Úmrtia 1836-1847 5225444
  • Úmrtia 1846-1862 5225445
  • Rôzne záznamy 1870-1881 - Krsty 1863-1895 5225445
  • Manželstvá 1863-1899 5225445
  • Úmrtia 1863-1897 5225445
 • Levice, Pukanec, Levice, Pukanec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Pukanec (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1786 - Krsty 1786-1812 - Manželstvá 1786-1804 5225445
  • Manželstvá 1803-1830 - Úmrtia 1786-1822 - Rôzne záznamy 1783-1837 5225446
  • Krsty 1813-1846 - Manželstvá 1845-1846 - Manželstvá 1830-1844 - Úmrtia 1822-1846 5225446
  • Krsty 1846-1852 - Úmrtia 1846-1852 - Manželstvá 1846-1852 5225446
  • Krsty 1852-1876 5225446
  • Rôzne záznamy 1866 - Manželstvá 1852-1876 5225446
  • Úmrtia 1852-1876 5225447
  • Krsty 1876-1895 - Manželstvá 1876-1896 - Úmrtia 1876-1896 5225447
 • Topoľčany, Radošina, Topoľčany, Radošina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radošina (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1765-1823 - Zoznam krstov A-Ž 1766-1823 - Konvertiti 1792-1897 5225447
  • Krsty 1824-1874 - Konvertiti 1837-1862 - Zoznam krstov A-L 1824-1874 5225447
  • Zoznam krstov L-Ž 1824-1874 5225448
  • Manželstvá 1765-1833 - Zoznam manželstiev A-Ž 1808-1833 5225448
  • Úmrtia 1765-1823 - Zoznam úmrtí A-Ž 1808-1823 5225448
  • Úmrtia 1824-1874 - Zoznam úmrtí A-Ž 1824-1843 5225448
  • Krsty 1875-1895 5225448
 • Prievidza, Prievidza, Prievidza, Prievidza

   Matrika
  • Židovská obec. Prievidza (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1852-1892 5363645
  • Narodení 1852-1892 - Zoznam narodených, znaki N,P,R,S,T,W,Y,Z 1852-1865 5363646
  • Narodení 1853-1875 5363646
  • Narodení 1876-1879 - Úmrtia 1877-1879 5363646
  • Narodení 1890-1932 5363646
  • Manželstvá 1853-1902 5363646
  • Manželstvá 1902-1935 5363646
  • Úmrtia 1852-1937 5363646
 • Skalica, Chropov, Skalica, Chropov

   Matrika
  • Židovská obec. Chropov (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1029 Narodenia 1771-1883 - Manželstvá 1851-1878 - Úmrtia 1852-1884 4538721
  • Inv. č. 1030 Narodenia 1886-1894 - Manželstvá 1890 - Úmrtia 1886-1894 4538721
 • Komárno, Radvaň nad Dunajom, Stará Ďala, Radvaň nad Dunajom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Radvaň nad Dunajom (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1728-1738 5225448
  • Narodení 1738-1788 - Úmrtia 1763-1788 - Manželstvá 1731-1788 5225449
  • Narodení 1789-1841 - Manželstvá 1789-1853 - Úmrtia 1789-1872 5225449
  • Zoznam krstov A-Z, 1895-1922 - Zoznam krstov A-V, 1940-1945 - Zoznam krstov A-V, 1948-1951 5225449
  • Zoznam manželstiev A-Z, 1896-1922 - Zoznam manželstiev A-Ž, 1923-1947 5225449
  • Zoznam úmrtí A-Z, 1895-1922 - Zoznam úmrtí A-Z, 1940-1945 5225449
 • Levice, Šahy, Krupina, Šahy

   Matrika
  • Židovská obec. Šahy (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1872 5363651
  • Narodení 1872-1885 - Manželstvá 1850-1886 - Úmrtia 1850-1885 5363652
  • Narodení 1875-1940 - Manželstvá 1923, 1926, 1935-1940 - Úmrtia 1883-1884, 1938, 1940 - Výstup z obeca 1946-1947 5363652
  • Narodení 1876-1885, 1919, 1920, 1946 - Manželstvá 1876-1885 - Úmrtia 1876-1885 5363652
  • Narodení 1886-1905 5363652
  • Narodení 1886-1937 5363652
  • Narodení 1859-1949 5363652
  • Manželstvá 1886-1895 - Manželstvá 1886-1938 - Manželstvá 1886-1932, 1947 5225505
  • Úmrtia 1860-1896, 1902-1947 - Úmrtia 1886-1940 - Úmrtia 1886-1895, 1938 5225505
 • Hlohovec, Rišňovce, Hlohovec, Rišňovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rišňovce (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1752-1761 - Krsty 1757-1822 - Manželstvá 1756-1829 - Úmrtia 1757-1829 - Krsty 1822-1829 - Rôzne záznamy 1794-1829 - Konvertiti 1756-1799 5225450
  • Krsty 1830-1858 - Manželstvá 1830-1858 - Úmrtia 1830-1858 - Konvertiti 1833-1877 5225450
  • Krsty 1859-1875 5225455
  • Krsty 1876-1888 5225455
  • Krsty 1889-1895 5225455
  • Manželstvá 1859-1875 5225455
  • Manželstvá 1876-1895 5225455
  • Úmrtia 1859-1870 5225455
  • Úmrtia 1870-1875 5225456
  • Úmrtia 1876-1888 5225456
  • Úmrtia 1889-1895 5225456
 • Levice, Rybník, Levice, Rybník

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rybník (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1754-1810 - Manželstvá 1754-1759, 1764-1810 - Úmrtia 1754-1810 - Rôzne záznamy 1755-1772 5225457
  • Krsty 1811-1829 - Manželstvá 1811-1829 - Úmrtia 1811-1829 - Rôzne záznamy 1854-1855 5225458
  • Krsty 1830-1859 - Birmovaní 1859 - Manželstvá 1830-1859 - Úmrtia 1830-1859 - Konvertiti 1855 5225458
  • Krsty 1860-1881 - Manželstvá 1860-1881 - Úmrtia 1860-1881 5225458
  • Úmrtia 1860-1881 5225459
  • Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 5225459
 • Nové Zámky, Salka, Parkan, Salka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Salka (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1718-1719 - Krsty 1730 - Krsty 1719-1752 - Manželstvá 1718-1773 - Krsty 1752-1773 - Úmrtia 1718-1720 - Úmrtia 1732-1734 - Úmrtia 1746-1750 - Úmrtia 1734-1773 - Rôzne záznamy 1739-1749 5225459
  • Krsty 1773-1829 5225459
  • Krsty 1829-1842 5225459
  • Krsty 1842-1852 5225451
  • Manželstvá 1774-1852 5225451
  • Úmrtia 1774-1836 5225451
  • Úmrtia 1837-1852 5225451
  • Krsty 1852-1895 5225451
  • Manželstvá 1852-1862 5225451
  • Manželstvá 1862-1895 5225452
  • Úmrtia 1852-1895 5225452
 • , Slovakia - Church records - Inventories, registers, catalogs

   Kartotéka cirkevných a židovských matrík
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Sazdice, Krupina, Sazdice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Sazdice (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1838-1875 - Rôzne záznamy 5225452
  • Krsty 1876-1895 5225452
  • Manželstvá 1838-1875 5225452
  • Úmrtia 1840-1875 5225452
  • Úmrtia 1876-1895 5225452
  • Vol. Nr. 1180 Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1838 5016899
  • Vol. Nr. 1180 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1838 5016900
 • Šaľa, Selice, Šaľa, Selice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Selice (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy - Krsty 1745-1797 - Rôzne záznamy 1743-1756 - Manželstvá 1747-1797 - Úmrtia 1745-1755 - Úmrtia 1771-1797 - Úmrtia 1745-1771 - Rôzne záznamy 1740-1746 5225452
  • Krsty 1798-1841 - Úmrtia 1842-1852 - Zoznam 1869 - Rôzne záznamy 1897-1911 - Manželstvá 1798-1841 - Úmrtia 1837-1841 - Úmrtia 1799-1837 5225453
  • Krsty 1852-1859 - Úmrtia 1852-1861 5225453
  • Krsty 1859-1862 5225453
  • Manželstvá 1852-1867 5225453
  • Úmrtia 1861-1864 5225453
  • Krsty 1766-1806 - Manželstvá 1766-1841 - Úmrtia 1774-1824 - Krsty 1806-1824 - Manželstvá 1835 - Konvertiti 1832 5225453
  • Rôzne záznamy 1787-1888 - Krsty 1825-1852 - Úmrtia 1825-1841 - Manželstvá 1842-1852 - Manželstvá 1851 5225454
  • Inv. č. 1898 Krsty 1862-1873 4185578
  • Inv. č. 1899 Krsty 1874-1877 4185578
  • Inv. č. 1899 (pokrač.) Krsty 1877-1886 4185579
  • Inv. č. 1900 Krsty 1886-1895 4185579
  • Inv. č. 1901 Manželstvá 1868-1895 4185579
  • Inv. č. 1902 Úmrtia 1865-1879 4185579
  • Inv. č. 1903 Úmrtia 1880-1892 4185579
  • Inv. č. 1903 (pokrač.) Úmrtia 1891-1895 4185580
 • Šaľa, Selice, Šaľa, Selice

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Selice (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Nové Zámky, Semerovo, Stará Ďala, Semerovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Semerovo (Stará Ďala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1753, chýbajú roky 1749-1750, - Manželstvá 1725-1752, chýbajú roky 1749-1750, - Úmrtia 1725-1752, chýbajú roky 1749-1750, 5225454
  • Krsty 1753-1797 - Manželstvá 1753-1802 - Úmrtia 1753-1804 5225454
  • Krsty 1797-1805 5225454
  • Krsty 1805-1829 5225460
  • Krsty 1829-1851 - Birmovaní 1865, 1832, 1851, 1865, 5225460
  • Úmrtia 1805-1849 - Manželstvá 1810-1856 - Úmrtia 1849-1856 5225460
  • Krsty 1852-1861 - Manželstvá 1852-1874 - Úmrtia 1852-1861 5225460
  • Krsty 1861-1876 5225460
  • Krsty 1876-1881 5225460
  • Krsty 1881-1895 5225461
  • Manželstvá 1874-1895 5225461
  • Úmrtia 1861-1880 5225461
  • Úmrtia 1881-1905 5225461
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1829-1934 - Zoznam úmrtí B-Ž 1829-1933 5225461
 • Levice, Sikenica, Želiezovce, Sikenica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Sikenica (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1765-1776 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1764 - Krsty 1792-1793 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1765 - Krsty 1794-1817 - Krsty 1826-1854 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1759-1762 (st 5225461
  • Krsty 1868-1879 5225461
  • Krsty 1879-1894 - Manželstvá 1868-1895 - Úmrtia 1868-1895 5225462
 • Nové Zámky, Sikenička, Parkan, Sikenička

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sikenička (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1806-1836 - Konvertiti 1836 - Manželstvá 1801-1836 - Úmrtia 1801-1836 5225462
  • Krsty 1837-1853 - Manželstvá 1837-1853 - Úmrtia 1837-1853 5225462
  • Krsty 1854-1877 - Manželstvá 1854-1877 - Úmrtia 1854-1877 5225462
  • Krsty 1878-1895 5225463
  • Manželstvá 1878-1896 5225463
  • Úmrtia 1878-1896 5225463
 • Partizánske, Skačany, Topoľčany, Skačany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skačany (Partizánske)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1745-1846 - Manželstvá 1745-1846 - Úmrtia 1745-1846 5225463
  • Krsty 1847-1900 5225464
  • Manželstvá 1847-1942 5225464
  • Úmrtia 1847-1893 5225464
 • Šaľa, Šaľa, Šaľa, Šaľa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šaľa (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Úmrtia 1696-1723 - Krsty 1693-1723 - Manželstvá 1694-1723 - Rôzne záznamy 1711, 1714 5225505
  • Krsty 1723-1765 5225505
  • Krsty 1765 - Manželstvá 1723-1766 - Úmrtia 1723-1766 - Krsty 1723 5225506
  • Krsty 1765-1808 - Manželstvá 1767-1808 - Úmrtia 1767-1808 5225506
  • Rôzne záznamy - Krsty 1809-1849 5225506
  • Krsty 1849-1864 5225507
  • Manželstvá 1809-1864 5225507
  • Úmrtia 1809-1864 5225507
  • inv. č. 2197 Krsty 1865-1877 4628693
  • inv. č. 2198 Krsty 1878-1889 4628693
  • inv. č. 2198 (pokrač.) Krsty 1889-1895 4628694
  • inv. č. 2199 Manželstvá 1865-1905 4628694
  • inv. č. 2200 Úmrtia 1865-1878 4628694
  • inv. č. 2201 Úmrtia 1878-1887 4628694
  • inv. č. 2201 (pokrač.) Úmrtia 1887-1898 4628695
  • inv. č. 2202 Zoznam krstov A-Ž (1801-1932) 4628695
  • inv. č. 2203 Zoznam manželstiev A-Ž (1809-1951) 4628695
  • inv. č. 2204 Zoznam úmrtí A-Ž (1809-1950) 4628695
 • Zlaté Moravce, Skýcov, Zlaté Moravce, Skýcov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skýcov (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1789-1887 - Krsty 1789-1842 - Krsty 1852-1873 (154a-258b) - Úmrtia 1789-1842 - Úmrtia 1852-1862 5225464
  • Úmrtia 1862-1870 - Manželstvá 1789-1842 - Manželstvá 1852-1866 - Birmovaní 1831,1862,1860 5225465
  • Krsty 1843-1852 - Krsty 1873-1894 - Birmovaní 1857 - Krsty 1894 5225465
  • Úmrtia 1843-1852 - Zoznam krstov A-B 1834-1845 - Úmrtia 1870-1895 - Manželstvá 1843-1852 - Manželstvá 1866-1896 5225465
 • Šaľa, Močenok, Šaľa, Sládečkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sládečkovce (Šala)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1673-1683, 1686-1693, 1701-1746 - Konvertiti 1746-1757 - Rôzne záznamy 1746-1750 - Manželstvá 1675-1683, 1687,1689,1962, 1701-1747 - Úmrtia 1673-1682, 1687-1692, 1702-1727 - Rôzne záznamy 1673-1691 - Úmrtia 1738-1746 5225465
  • Krsty 1747-1778 5225465
  • Krsty 1778-1782 - Rôzne záznamy 1763-1774 - Konvertiti 1771-1773 - Birmovaní 1766 - Rôzne záznamy 1761 5225466
  • Manželstvá 1747-1782 5225466
  • Úmrtia 1747-1782 5225466
  • Úmrtia 1783-1838 - Rôzne záznamy 1839 - Krsty 1830-1833 5225466
  • Krsty 1839-1865 5225466
  • Krsty 1865-1869 5225467
  • Manželstvá 1783-1838 5225467
  • Úmrtia 1783-1838 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1830-1844 5225467
  • Úmrtia 1839-1866 5225467
  • Úmrtia 1870-1871 5225467
  • Úmrtia 1871-1881 5225468
  • Krsty 1882-1895 5225468
  • Manželstvá 1839-1887 5225468
  • Manželstvá 1888-1895 5225469
  • Úmrtia 1867-1879 5225469
  • Úmrtia 1880-1895 5225469
 • Bánovce nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou, Slatina nad Bebravou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slatina nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1744-1792 5225469
  • Krsty 1793-1809 - Manželstvá 1744-1808 - Úmrtia 1744-1809 - Rôzne záznamy 1761-1773 - Konvertiti 1758-1796 5225500
  • Krsty 1809-1871 5225500
  • Krsty 1872-1900 5225500
  • Manželstvá 1809-1871 - Birmovaní 1829-1860 - Konvertiti 1816-1857 - Birmovaní 1868 5363647
  • Manželstvá 1872-1942 5363647
  • Úmrtia 1809-1871 5363647
  • Úmrtia 1872-1896 5363647
  • Úmrtia 1896-1910 5225470
 • Liptovský Mikuláš, Sokolče, Liptovský Svätý Mikuláš, Sokolče

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Sokolče (Liptovský Mikuláš)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1863-1888 - Úmrtia 1863-1897 - Manželstvá 1863-1925 5225470
  • Krsty 1889-1943 5225470
 • Nitra, Sokolníky, Nitra, Sokolníky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sokolníky (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Topoľčany, Solčany, Topoľčany, Solčany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Solčany (Topolčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1688-1798 - Úmrtia 1688-1801 - Rôzne záznamy 1689-1742 - Birmovaní 1798,1828 - Krsty 1799-1801 - Rôzne záznamy 1748-1774 - Manželstvá 1689-1797 5225472
  • Krsty 1801-1900 - Rôzne záznamy 1839-1869 - Úmrtia 1801-1843 5225472
  • Úmrtia 1843-1900 - Manželstvá 1801-1900 - Birmovaní 1857-1888 5225473
 • Levice, Starý Tekov, Levice, Starý Tekov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Starý Tekov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1709-1736 - Manželstvá 1711-1738 - Úmrtia 1711-1736 - Krsty 1736-1737 - Úmrtia 1736-1737 - Krsty 1738 5225473
  • Krsty 1740-1760 - Manželstvá 1738-1760 - Úmrtia 1738-1760 - Rôzne záznamy 1753-1760 - Krsty - Krsty 1718-1758 5225473
  • Rôzne záznamy 1746-1760 - Krsty 1761-1777 - Manželstvá 1761-1766 5225473
  • Manželstvá 1766-1785 - Úmrtia 1761-1783 5225474
  • Krsty 1777-1820 5225474
  • Rôzne záznamy 1845-1862 - Krsty 1820-1856 - Zoznam krstov A-Ž 1811-1859 - Krsty 1856-1859 5225474
  • Úmrtia 1783-1829 - Zoznam úmrtí A-Ž 1818-1829 - Úmrtia 1829 5225474
  • Úmrtia 1830-1861 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1865 - Úmrtia 1862-1865 5225475
  • Krsty 1860-1890 - Zoznam krstov A-Ž 1860-1890 5225475
  • Krsty 1891-1895 5225475
  • Manželstvá 1812-1896 5225475
 • Nové Zámky, Strekov, Stará Ďala, Strekov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Strekov (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1753-1754 - Krsty 1714-1755 5225475
  • Krsty 1755-1766 - Manželstvá 1714-1766 - Úmrtia 1716-1757 - Rôzne záznamy 1729 5225476
  • Rôzne záznamy 1714-1855 - Krsty 1767-1826 - Manželstvá 1767-1841 - Úmrtia 1767-1804 5225476
  • Úmrtia 1805-1855 5225476
  • Úmrtia 1856-1867 5225476
  • Úmrtia 1867-1869 5225489
  • Krsty 1826-1863 - Manželstvá 1842-1871 5225489
  • Krsty 1864-1882 5225489
  • Krsty 1883-1893 5225489
  • Krsty 1893-1896 5225490
  • Manželstvá 1872-1924 5225490
  • Úmrtia 1870-1888 5225490
  • Úmrtia 1889-1904 5225490
  • Zoznam krstov A-K 1769-1826 5225490
  • Zoznam krstov K-Ž 1769-1826 - Zoznam úmrtí A-Ž 1772-1825 - Zoznam manželstiev A-Ž 1767-1829 5225491
  • Zoznam krstov A-Ž 1827-1909 - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1909 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1909 5225491
 • Nitra, Svätoplukovo, Nitra, Šalgov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Svätoplukovo (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1887-1954 - Konvertiti a Birmovaní - Záznamy o zmiešaných manželstvách 5225491
  • Manželstvá 1888-1954 5225491
  • Úmrtia 1887-1954 5225491
 • Komárno, Svätý Peter, Stará Ďala, Svätý Peter

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Peter (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1764-1786 5225491
  • Krsty 1786-1807 - Manželstvá 1764-1773 - Krsty 1807-1820 - Úmrtia 1764-1820 - Manželstvá 1773-1820 5225492
  • Krsty 1719-1731 - Úmrtia 1720-1738 - Manželstvá 1722-1738 - Rôzne záznamy 1737-1741 5225492
  • Krsty 1731-1761 - Úmrtia 1739-1764 - Krsty 1762-1764 - Manželstvá 1739-1764 - Konvertiti 1744-1764 5225492
  • Krsty 1821-1832 5225492
  • Krsty 1832-1836 - Birmovaní 1865-1909 - Manželstvá 1821-1836 - Birmovaní 1923-1929 - Úmrtia 1821-1836 - Birmovaní 1855-1857 5225493
  • Krsty 1837-1861 5225493
  • Úmrtia 1837-1861 5225493
  • Krsty 1862-1870 5225493
  • Krsty 1870-1877 5225494
  • Krsty 1877-1892 5225494
  • Manželstvá 1837-1888 5225494
  • Úmrtia 1862-1877 5225494
  • Úmrtia 1877-1893 5225495
  • Krsty 1893-1895 - Manželstvá 1889-1895 - Úmrtia 1894-1895 5225495
  • Zoznam krstov A-Ž 1800-1900 - Zoznam manželstiev A-Ž 1837-1900 5225495
 • Komárno, Svätý Peter, Stará Ďala, Svätý Peter

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Svätý Peter (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1783-1830 - Manželstvá 1783-1874 - Úmrtia 1783-1857 5225495
  • Krsty 1830-1871 5225495
  • Krsty 1872-1878 5225495
  • Krsty 1878-1896 5225496
  • Úmrtia 1858-1896 - Manželstvá 1875-1896 5225496
 • Nové Zámky, Svodín, Parkan, Seldín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svodín (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1716-1780 - Manželstvá 1717-1780 - Úmrtia 1717-1780 5225496
  • Krsty 1781-1807 5225496
  • Krsty 1807 - Úmrtia 1781-1807 - Manželstvá 1781-1807 - Birmovaní 1778, 1801-1841 - Konvertiti 1801-1804 - Birmovaní 1793 5225501
  • Krsty 1807-1846 - Úmrtia 1807-1846 - Manželstvá 1807-1846 5225501
  • Krsty 1847-1854 5225501
  • Krsty 1854-1867 5225502
  • Manželstvá 1847-1867 5225502
  • Úmrtia 1847-1867 5225502
  • Rôzne záznamy 1761-1778 - Krsty 1745-1759 5225502
  • Krsty 1759-1780 - Úmrtia 1778-1780 - Manželstvá 1745-1780 - Úmrtia 1745-1778 5225503
  • Krsty 1868-1882 5225503
  • Krsty 1883-1889 5225503
  • Krsty 1889-1891 5225504
  • Krsty 1891-1900 5225504
  • Manželstvá 1868-1884 5225504
  • Manželstvá 1884-1915 5225504
  • Úmrtia 1868-1883 5225504
  • Úmrtia 1883-1884 5219614
  • Úmrtia 1884-1912 5219614
 • Levice, Svodov, Želiezovce, Sudov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Svodov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1789-1937 - Krsty 1784-1841 - Rôzne záznamy 1799-1821 - Manželstvá 1785-1841 - Úmrtia 1785-1841 5219614
  • Krsty 1841-1896 - Manželstvá 1841-1895 - Úmrtia 1841-1896 5219614
 • Levice, Šalov, Želiezovce, Šalov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Šalov (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1655-1904 - Manželstvá 1726-1789 - Rôzne záznamy 1727-1870 - Krsty 1726-1789 - Úmrtia 1726-1789 5225507
  • Manželstvá 1803-1809, 1817-1866 - Úmrtia 1790-1803, 1842-1861, 1873-1879 - Manželstvá 1802-1803 - Krsty 1798-1817, 1821-1859, 1863-1871, 1877,1878,1881,1882 5225507
  • Krsty 1871-1875, 1877,1878,1881,1882 5225508
  • Krsty 1883-1896 - Manželstvá 1883-1897 - Úmrtia 1883-1897 5225508
 • Levice, Šarovce, Želiezovce, Šarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šarovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1733-1761 - Manželstvá 1733-1761 - Úmrtia 1733-1761 - Rôzne záznamy 1753-1755 5225508
  • Krsty 1762-1836 - Rôzne záznamy 5225508
  • Manželstvá 1762-1836 - Zoznam manželstiev A-Ž 1824-1836 5225508
  • Úmrtia 1762-1836 - Zoznam úmrtí A-Ž 1824-1836 5225508
  • Krsty 1848-1884 5225508
  • Krsty 1884-1887 5225509
  • Krsty 1888-1895 5225509
  • Manželstvá 1846-1887, 1837-1845 - Birmovaní 1870-1923 5225509
  • Manželstvá 1888-1896 5225509
  • Úmrtia 1871, 1873 - Krsty 1837 - Úmrtia 1837 - Krsty 1838-1847 - Úmrtia 1838-1839 - Úmrtia 1839-1887 5225509
  • Úmrtia 1888-1895 5225509
 • Levice, Šarovce, Želiezovce, Šarovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Šarovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1788-1848 5225509
  • Krsty 1789-1813 - Manželstvá 1789-1852 - Úmrtia 1788-1852 5225509
  • Krsty 1848-1906 5225509
  • Manželstvá 1788-1868 5225509
  • Manželstvá 1768-1880,, 1876 - Úmrtia 1788-1866 5225510
  • Úmrtia 1867-1940 5225510
 • Bánovce nad Bebravou, Šišov, Bánovce nad Bebravou, Šišov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šišov (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1781-1806 - Úmrtia 1781-1809 - Krsty 1806-1809 - Manželstvá 1781-1809 5225510
  • Krsty 1810-1825 - Úmrtia 1810-1825 - Manželstvá 1810-1826 5225510
  • Krsty 1826-1882 - Birmovaní 1827,1832,1837,1842,1854,1863 5225510
  • Krsty 1826-1828 - Birmovaní 1863,1869,1876,1892,1899 - Manželstvá 1826-1882 - Úmrtia 1826-1882 - Konvertiti 1858 5225481
  • Krsty 1883-1895 - Úmrtia 1883-1895 - Manželstvá 1883-1885 5225481
 • Nové Zámky, Štúrovo, Parkan, Štúrovo

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štúrovo (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Nové Zámky, Štúrovo, Parkan, Štúrovo

   Matrika
  • Židovská obec. Štúrovo (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Nové sfilmovanie Narodení 1867-1879; - Narodení 1867-1895 - Manželstvá 1867-1895 - Úmrtia 1867-1895, žiadny zápis o úmrtí z rokow 1870,1873,1880,1884. 5363648
 • Nové Zámky, Šurany, Nové Zámky, Šurany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šurany (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1801-1857 - Krsty 1801-1839 5363648
  • Krsty 1839-1841 - Rôzne záznamy 1852-1855 5225566
  • Krsty 1841-1852 - Úmrtia 1841-1852 - Manželstvá 1841-1852 5225566
  • Krsty 1852-1855 - Manželstvá 1853-1855 - Úmrtia 1852-1855 5225566
  • Krsty 1855-1861 - Manželstvá 1855-1861 - Úmrtia 1861 okt-dec., 1855-1857 5225566
  • Úmrtia 1857-1861 5219623
  • Rôzne záznamy 1863-1893 - Krsty 1862-1870 - Manželstvá 1862-1868 - Úmrtia 1862-1869 - Birmovaní 1865 5219623
  • Krsty 1870-1877 5219623
  • Krsty 1877-1878 5219623
  • Krsty 1878-1885 - Úmrtia 1878-1888 5219624
  • Úmrtia 1888-1893 5219624
  • Úmrtia 1888-1889, 1893-1895 5219625
  • Krsty 1886-1895 5219625
  • Manželstvá 1869-1882 - Úmrtia 1869-1877 5219625
  • Úmrtia 1877 5363653
  • Manželstvá 1882-1895 5363653
  • Úmrtia 1822-1841 - Rôzne záznamy 1848 5363653
  • Zoznam krstov A-Ž 1801-1859 5363653
  • Zoznam krstov A-Ž 1860-1887 5363653
  • Zoznam krstov A-Ž 1888-1911 5363653
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1820-1920 5363616
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1864-1958 5363616
 • Nové Zámky, Šurany, Nové Zámky, Šurany

   Matrika
  • Židovská obec. Šurany (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1885 5363616
  • Narodení 1871-1879 5363616
  • Narodení 1879-1885 - Dodatočné zápisy narodenia 1826-1943 5363616
  • Narodení 1886-1906 5363616
  • Manželstvá 1851-1886 5363616
  • Manželstvá 1871-1885 5363616
  • Manželstvá 1883-1942, chýbaju záznamy z rokow 1897,1898,1900-1904,1906-1919 5363616
  • Úmrtia 1871-1885, (title board is labeled wrong) 5363617
  • Úmrtia 1886-1904, chýbaju záznamy z rokow 1890-1897, (title board is labeled wrong) 5363617
  • Úmrtia 1872-1889 (title board is labeled wrong) 5363617
  • Úmrtia 1853-1871 - Narodení 1856-1870, (title board is labeled wrong) 5363617
 • Nitra, Šurianky, Nitra, Šuránky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šurianky (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Konvertiti 1815-1835 - Krsty 1787-1826 - Manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1826 5363617
  • Krsty 1827-1863 - Birmovaní 1842-1906 - Manželstvá 1827-1863 - Úmrtia 1827-1863 - Rôzne záznamy 1840-1844 - Konvertiti 1851-1856 5363617
  • Krsty 1864-1894 5363617
  • Nové sfilmovanie: Krsty 1894-1898 - Krsty 1894-1910 5363617
  • Manželstvá 1864-1918, žadny záznam z roku 1866 5363617
  • Úmrtia 1864-1904 5225568
 • Levice, Tekovská Nová Ves, Levice, Tekovská Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovská Nová Ves (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1733-1763 - Rôzne záznamy 1763-1775 - Manželstvá 1733-1762 - Úmrtia 1733-1762 - Rôzne záznamy 1754-1762 5225568
  • Krsty 1763-1812 5225568
  • Krsty 1812-1838 5225568
  • Krsty 1839-1852 - Birmovaní 1859,1863,1870 - Úmrtia 1845-1849 5225568
  • Úmrtia 1849-1851 - Konvertiti 1850 5225567
  • Konvertiti 1850,1856 - Krsty 1852-1866 - Úmrtia 1852-1865 5225567
  • Manželstvá 1763-1814, záznamy z roku 1786 aj na 5225567
  • Úmrtia 1763-1813 5225567
  • Úmrtia 1813-1845 5225567
  • Krsty 1867-1884 5225567
  • Krsty 1885-1895 5225567
  • Manželstvá 1814-1871 - Miešané manželstvá 1845-1883, z opačnej strany knihy - Rôzne záznamy 1822-1825 5225569
  • Manželstvá 1872-1886 - Rôzne záznamy 1884-1888 5225569
  • Krsty 1880-1881 - Zoznam vydaných listin - Manželstvá 1879-1889 - Úmrtia 1880-1881,1890 5225569
  • Manželstvá 1887-1895 5225569
  • Úmrtia 1884-1895 5225569
  • Úmrtia 1866-1883 5225569
 • Levice, Tekovské Lužany, Želiezovce, Tekovské Šarluhy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovské Lužany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1654-1698 - Manželstvá 1690-1699 - Krsty 1698 - Rôzne záznamy 1697-1706 5225569
  • Rôzne záznamy 1697-1705 - Krsty 1698-1713 5225569
  • Krsty 1713-1734 - Manželstvá 1701-1733 - Úmrtia 1703-1710, 1729-1734 5225570
  • Krsty 1734-1755 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768 5225570
  • Krsty 1756-1836 - Konvertiti 1744-1786 5225570
  • Úmrtia 1767-1826 5225570
  • Úmrtia 1826-1859 - Manželstvá 1767-1858, z druhej strany knihy 5225571
  • Úmrtia 1860-1864 - Manželstvá 1860-1864 - Krsty 1837-1864 5225571
  • Krsty 1865-1894 - Zoznam krstov A-Ž 1894 - Zoznam krstov A-Ž 1870-1893 - Krsty 1870 - Krsty 1895 5225571
  • Úmrtia 1865-1890 5225571
  • Úmrtia 1890-1899 - Zoznam úmrtí A-Ž 1870-1899 - Manželstvá 1865-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž 1865-1895 5225572
  • Zoznam krstov A-Ž 1654-1755 5225572
  • Zoznam krstov A-Ž 1756-1837 5225572
 • Levice, Tekovské Lužany, Želiezovce, Tekovské Šarluhy

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tekovské Lužany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1829, chýba záznam z rokov 1795-1797 - Manželstvá 1784-1829, chýba záznam z rokov 1815-1816 - Úmrtia 1784-1829, chýba záznam z roku 1816 - Rôzne záznamy 1818-1850 5225572
  • Krsty 1830-1855 - Manželstvá 1831-1856 - Úmrtia 1830-1856 - Úmrtná matrika vojakov 1832-1848 5225572
  • Krsty 1859-1903 - Manželstvá 1902-1903, 1857-1902 - Úmrtia 1896-1903, 1857-1896 - Rôzne záznamy 1860-1910 5363654
  • Zoznam krstov A-Ž 1784-1895 5363654
 • Levice, Tekovské Lužany, Želiezovce, Tekovské Šarluhy

   Matrika
  • Židovská obec. Tekovské Lužany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1851-1885 5363654
  • Narodení 1878-1879, 1886, 1888-1895 - Manželstvá 1878-1879, 1886, 1888-1895 - Úmrtia 1878-1879, 1886, 1888-1895 5363655
  • Narodení 1868-1938 - Narodení 1837-1888 5363655
  • Manželstvá 1851-1885 5363655
  • Manželstvá 1886-1939 5363655
  • Úmrtia 1851-1885 5363655
 • Zlaté Moravce, Tekovské Nemce, Zlaté Moravce, Nemce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovské Nemce (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1742-1748, 1750-1820 - Manželstvá 1742-1842 - Krsty 1820-1841 - Úmrtia 1742-1745, 1750-1843 - Krsty 1841-1843 - Birmovaní 1841,1778,1786 5363655
  • Krsty 1843-1855 - Úmrtia 1843-1856 5363655
  • Úmrtia 1856 - Krsty 1855-1856 - Manželstvá 1843-1856 - Krsty 1856 - Rôzne záznamy 1780-1784, 1851 5225573
  • Krsty 1885-1896 5225573
  • Manželstvá 1885-1896 5225573
  • Úmrtia 1885-1896 5225573
 • Levice, Hontianske Trsťany, Levice, Nadošany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hontianske Trsťany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1693-1763 - Manželstvá 1693-1763 - Konvertiti 1746-1760 - Úmrtia 1693-1763 - Rôzne záznamy 1694-1762 5225573
  • Krsty 1763-1802 - Birmovaní 1803 - Krsty 1803-1825 - Birmovaní 1825 - Krsty 1825-1827 - Zoznam krstov A-Ž 1821-1827 - Manželstvá 1763-1827 - Úmrtia 1763-1827 - Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1827 - Konvertiti 1763-1827 5225573
  • Krsty 1828-1841 5225573
  • Krsty 1841-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1828-1852 - Manželstvá 1828-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1828-1852 - Úmrtia 1828-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1828-1852 - Ko 5225574
  • Krsty 1852-1865 - Zoznam krstov A-Ž 1852-1865 - Manželstvá 1852-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž 1852-1895 - Úmrtia 1852-1864 - Zoznam úmrtí A-Ž 1852-1864 5225574
  • Zoznam krstov A-Ž 1866-1910 - Krsty 1866-1880 5225574
  • Krsty 1880-1895 5225575
  • Úmrtia 1865-1895 - Zoznam úmrtí A-Ž 1865-1910 5225575
 • Levice, Tekovský Hrádok, Želiezovce, Várad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovský Hrádok (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1761-1845 - Birmovaní 1870 - Manželstvá 1877 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1845 - Krsty 1888-1902 - Manželstvá 1761-1845 - Birmovaní 1902 - Úmrtia 1761-1845 - Konvertiti 1761-1844 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1845 5225575
  • Krsty 1846-1886 5225575
  • Krsty 1886-1887 - Zoznam krstov A-Ž 1846-1863 - Manželstvá 1846-1855, 1861-1864, 1855-1860, 1865-1899 - Úmrtia 1846-1851 - Manželstvá 1900,1902 - Úmrtia 1852-1902 - Zoznam úmrtí A-Ž 1846-1863 5225479
 • Levice, Tekovský Hrádok, Želiezovce, Várad

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tekovský Hrádok (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1852-1897 - Manželstvá 1786-1897 - Úmrtia 1786-1897 - Birmovaní 1892-1929 (title board is labelled wrong) 5225479
 • Zlaté Moravce, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, Tesáry

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tesáre nad Žitavou (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Šaľa, Tešedíkovo, Šaľa, Pered

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tešedíkovo (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1804-1822 5225577
  • Krsty 1822-1832 - Úmrtia 1804-1832 - Rôzne záznamy 1872-1876 - Manželstvá 1804-1831 - Rôzne záznamy 1775-1824 5225480
  • Krsty 1832-1854 - Narodení chlapci 1842 5225480
  • Krsty 1855-1864 - Rôzne záznamy 5225480
  • Krsty 1865-1871 5225480
  • Nové sfilmovanie: Manželstvá 1862 - Manželstvá 1832-1864 5225480
  • Manželstvá 1865-1878 5225480
  • Úmrtia 1832-1849 5225480
  • Úmrtia 1849-1854 - Narodení chlapci 1836 5225578
  • Úmrtia 1855-1864 5225578
  • Úmrtia 1865-1874 5225578
  • Inv. č. 2326 Krsty 1871-1873 4630099
  • Inv. č. 2326 (pokrač.) Krsty 1873-1876 4629810
  • Inv. č. 2327 Krsty 1876-1888 - Konvertiti 1881-1936 4629810
  • Inv. č. 2328 Krsty 1888-1895 4629810
  • Inv. č. 2329 Manželstvá 1879-1896 4629810
  • Inv. č. 2330 Úmrtia 1874-1876 4629810
  • Inv. č. 2330 (pokrač.) Úmrtia 1876-1882 4629811
  • Inv. č. 2331 Úmrtia 1883-1895 4629811
 • Komárno, Tôň, Komárno, Tôň

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tôň (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1790-1895 - Manželstvá 1793-1898 - Úmrtia 1790-1895 5225578
 • Topoľčany, Topoľčany, Topoľčany, Topoľčany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Topoľčany (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1669-1736 - Krsty 1665-1767 - Úmrtia 1669-1683 5225578
  • Úmrtia 1683-1767 - Rôzne záznamy 1719-1727 - Manželstvá 1669-1767 - Rôzne záznamy 1754-1759 - Birmovaní 1740, 1689-1753 - Rôzne záznamy 1725-1763 5225579
  • Krsty 1768-1837 - Úmrtia 1768-1828 - Manželstvá 1768-1837 - Rôzne záznamy 1775-1827 - Birmovaní 1837 5225579
  • Krsty 1838-1852 - Úmrtia 1843-1852 - Manželstvá 1838-1852 5225580
  • Úmrtia 1829-1843 - Konvertiti 1850-1887 - Birmovaní 1869-1888 - Zmiešané manželstvá 1825-1889 - Birmovaní 1854-1863 - Zmiešané manželstvá 1860-1863 5225580
  • Krsty 1853-1869 5225580
  • Krsty 1869-1871 5225581
  • Manželstvá 1853-1868 5225581
  • Úmrtia 1853-1871 5225581
  • Krsty 1871-1876 5225581
  • Krsty 1876-1887 5218533
  • Krsty 1887-1893 5218533
  • Krsty 1894-1895 5218533
  • Úmrtia 1871-1878 5218533
  • Úmrtia 1878-1887 5218542
  • Úmrtia 1888-1893 5218542
 • Zlaté Moravce, Topoľčianky, Zlaté Moravce, Topoľčianky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Topoľčianky (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Levice, Trávnica, Vráble, Fíš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trávnica (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1730-1741 - Manželstvá 1711-1750 - Úmrtia 1711-1750 - Rôzne záznamy 1773-1783 5218536
  • Krsty 1741-1827 - Manželstvá 1751-1827 - Úmrtia 1751-1818 - Krsty 1742-1743 - Úmrtia 1818-1827 5218536
  • Krsty 1828-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1828-1852, 1852-1865, 1800-1827, 1866-1869 - Zoznam birmovaných A-Ž 1865-1894 - Konvertiti 1865-1939 - Zoznam krstov A-R 1822-1828 5218536
  • Manželstvá 1828-1852, 1865-1878 - Zoznam manželstiev A-Ž 1828-1852, 1852-1866 - Krsty 1865-1878 5218537
  • Úmrtia 1828-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1828-1852, 1852-1864 5218537
  • Krsty 1852-1870 5218537
  • Krsty 1870-1882 5218537
  • Krsty 1882-1894 5218537
  • Krsty 1894-1900 5218538
  • Manželstvá 1852-1888 5218538
  • Manželstvá 1889-1919 5218538
  • Úmrtia 1852-1871 5218538
  • Úmrtia 1871-1886 5218538
  • Úmrtia 1887-1889 5218538
  • Úmrtia 1889-1932 5218539
  • Zoznam krstov A-Ž 1870-1885, 1906-1928, 1928-1935 5218539
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1867-1935 5218539
  • Zoznam úmrtí A-Ž 1871-1888,, 1889-1895,, 1896-1935, - Rôzne záznamy 1711-1931 5218539
  • Tekovská župa, súpis obyvateľstva 1870 7784349
 • Komárno, Trávnik, Komárno, Fíš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trávnik (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1083 Krsty 1874-1896 5218539
  • Inv. č. 1085 Manželstvá 1874-1946 5218539
  • Inv. č. 1088 Úmrtia 1874-1898 5218539
  • Inv. č. 2356 Krsty 1768-1841 - Manželstvá 1769-1846 - Úmrtia 1768-1846 - Krsty 1841-1846 - Rôzne záznamy 1778 4629822
  • Inv. č. 2357 Krsty 1847-1873 - Manželstvá 1847-1873 - Úmrtia 1847-1873 4629822
 • Šaľa, Trnovec nad Váhom, Šaľa, Trnovec nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trnovec nad Váhom (Šala)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1725-1747 - Manželstvá 1725-1754 - Krsty 1747-1751 - Úmrtia 1725-1735 5218539
  • Úmrtia 1741-1745, 1750-1754 - Krsty 1751-1754 - Rôzne záznamy 1746-1750 5218540
  • Krsty 1741-1772 5218540
  • Krsty 1786-1835 5218540
  • Krsty 1836-1870 5218540
  • Manželstvá 1741-1788 5218540
  • Manželstvá 1788-1831 - Zmiešané manželstvá 1788-1801 5218541
  • Úmrtia 1741-1813, chýbajú záznamy z rokov 1756 a 1757 5218541
  • Úmrtia 1813-1870 5218541
  • Inv. č. 2468 Krsty 1871-1882 4630331
  • Inv. č. 2469 Krsty 1883-1895 4630331
  • Inv. č. 2470 Manželstvá 1832-1906 4630331
  • Inv. č. 2471 Úmrtia 1871-1885 4630105
  • Inv. č. 2472 Zoznam krstov A-Ž (1800-1907) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1913) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1909) 4630105
 • Prievidza, Tužina, Prievidza, Tužina

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tužina (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uhrovec (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1740-1786 - Manželstvá 1741-1859, 1863 - Úmrtia 1741-1786 5218757
  • Krsty 1787-1859 - Manželstvá 1787-1788 - Úmrtia 1787-1859 5218757
  • Úmrtia 1860-1876 - Manželstvá 1860-1877 - Krsty 1860-1866 5218757
  • Krsty 1866-1877 5218758
  • Krsty 1878-1895 5218758
  • Manželstvá 1878-1895 5218758
  • Úmrtia 1876-1895 5218758
 • Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (a.v.). Farský úrad Uhrovec (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Manželstvá 1732-1775 - Krsty 1732-1775 - Úmrtia 1753-1775 - Zoznam príslušníkov cirkev 1775 5218758
  • Krsty 1776-1805 5218758
  • Krsty 1805-1807 - Manželstvá 1776-1807 - Úmrtia 1776-1807 5218759
  • Krsty 1807-1871 - Birmovaní 1871-1929 - Manželstvá 1808-1871, 1920-1925 - Úmrtia 1808-1813 5218759
  • Úmrtia 1812-1871 5218760
  • Krsty 1872-1910 5218760
  • Manželstvá 1872-1919 - Úmrtia 1872-1889 5218760
  • Úmrtia 1889-1905 5225477
 • Topoľčany, Urmince, Topoľčany, Urmince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Urmince (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1705-1736 - Manželstvá 1710-1725, 1729-1736 - Úmrtia 1705-1736 - Krsty 1736 5225477
  • Krsty 1736-1829 - Birmovaní 1802 - Manželstvá 1736-1829 - Úmrtia 1736-1829 5225477
  • Krsty 1829-1843 - Birmovaní 1863,1842,1860 - Manželstvá 1830-1843 - Birmovaní 1854 - Úmrtia 1830-1843 5225477
  • Krsty 1843-1847 5225477
  • Krsty 1847-1854 - Manželstvá 1843-1854, 1875 (208-209) - Úmrtia 1875, 1843-1854 5218761
  • Krsty 1854-1887 5218761
  • Manželstvá 1855-1886 - Úmrtia 1854-1870 5218761
  • Krsty 1870-1887 - Manželstvá 1870-1887 - Úmrtia 1870-1887 5218761
  • Krsty 1887-1891 5218761
  • Krsty 1891-1910 5219617
  • Manželstvá 1887-1895 5219617
  • Úmrtia 1870-1924 5219617
 • Nitra, Lúčnica nad Žitavou, Vráble, Vajka nad Žitavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vajka nad Žitavou (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1856 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1875 - Manželstvá 1787-1846 5219617
  • Manželstvá 1846-1856 - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1875 - Úmrtia 1787-1856 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1875 5218762
  • Krsty 1857-1875 - Úmrtia 1857-1875 5218762
  • Krsty 1874-1912, dodatočné zápisy krstov z rokov 1852 a 1882 5218762
  • Manželstvá 1857-1908 - Úmrtia 1876-1907 5218762
 • Prievidza, Valaská Belá, Prievidza, Valaská Belá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Valaská Belá (Prievidza)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1866-1874 5218762
  • Krsty 1874-1896 5218763
  • Manželstvá 1866-1895 5218763
  • Úmrtia 1866-1895 5218763
  • Vol.Nr.194-A Krsty 1783-1825 - Manželstvá 1783-1820 - Úmrtia 1783-1825 4946485
  • Vol.Nr.194-B Krsty, manželstvá, úmrtia 1826-1865 - Birmovaní 1842 - Birmovaní 1853 4946485
 • Zlaté Moravce, Velčice, Zlaté Moravce, Velčice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Velčice (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1742-1785 5218763
  • Krsty 1785-1799 - Manželstvá 1742-1800 - Úmrtia 1742-1812 - Konvertiti 1740-1789 5218764
  • Úmrtia 1813-1838 - Krsty 1800-1838 5218764
  • Krsty 1839-1873 5218764
  • Manželstvá 1801-1880 5218764
  • Úmrtia 1839-1860 5218764
  • Úmrtia 1860-1875 5218765
 • Nové Zámky, Maňa, Nové Zámky, Velká Maňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Maňa (Nové Zámky)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Partizánske, Partizánske, Topoľčany, Veľké Bielice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Bielice (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1721-1807 - Manželstvá 1721-1807 - Úmrtia 1721-1807 - Rôzne záznamy 1753-1798 5219619
  • Krsty 1808-1826 5219619
  • Krsty 1826-1852 - Manželstvá 1808-1851 - Birmovaní 1828,1836,1842,1851,1857 - Úmrtia 1808-1852, 1830 5219620
  • Krsty 1852-1882 - Manželstvá 1852-1883 - Úmrtia 1852-1883 5219620
  • Krsty 1883-1901 - Manželstvá 1883-1900 - Úmrtia 1883-1900 5219620
 • Zlaté Moravce, Beladice, Zlaté Moravce, Veľké Chrašťany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chrašťany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1697-1755 - Manželstvá 1697-1708, 1733-1739, 1710-1732, 1740-1755 - Úmrtia 1706-1754, 1754-1755 - Zoznam krstov A-Ž 1697-1755 - Zoznam 5219621
  • Krsty 1756-1853 5219622
  • Manželstvá 1756-1853 5219622
  • Úmrtia 1756-1853 - Zoznam úmrtí A-Ž 1756-1853 5219622
  • Zoznam krstov A-Ž 1756-1853 5219622
  • Krsty 1854-1863 5219622
  • Krsty 1863-1881 5218767
  • Krsty 1882-1895 5218767
  • Manželstvá 1854-1891 - Zoznam manželstiev A-Ž 1854-1891, B,K,M,D 1874-1891 5218767
  • Manželstvá 1892-1896 5218767
  • Úmrtia 1854-1883 - Zoznam úmrtí A-Ž 1854-1883 5218767
  • Úmrtia 1884-1897 5218768
  • Zoznam krstov A-Ž 1854-1881 5218768
 • Nitra, Veľké Chyndice, Vráble, Veľké Chyndice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chyndice (Vrable)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1749-1800 - Úmrtia 1733-1740 - Manželstvá 1739-1751, 1796-1800, 1750-1796 - Úmrtia 1749-1801 - Rôzne záznamy 1756-1779 5218768
  • Krsty 1801-1833 - Manželstvá 1801-1830 - Úmrtia 1801-1834 5218768
  • Krsty 1834-1853 5218768
  • Krsty 1853-1872 5218769
  • Úmrtia 1835-1877 5218769
  • Zoznam krstov A-Ž 1834-1870 5218769
  • Krsty 1873-1895 5218769
  • Manželstvá 1831-1895 5218769
  • Úmrtia 1878-1890 5218769
  • Úmrtia 1890-1934 5218770
 • Nitra, Janíkovce, Nitra, Janíkovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Janíkovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1701-1787 - Úmrtia 1703-1811 - Manželstvá 1708-1787 - Úmrtia 1811-1812 5218770
  • Úmrtia 1811-1836 5218472
  • Krsty 1787-1856 - Manželstvá 1787-1836 5218472
  • Rôzne záznamy 1839-1840 - Manželstvá 1837-1856 - Úmrtia 1837-1856 5218472
  • Krsty 1857-1878 5218472
  • Krsty 1878-1882 5218472
  • Krsty 1882-1897 - Konvertiti 1895 5219510
  • Manželstvá 1857-1902 5219510
  • Úmrtia 1857-1878 5219510
  • Úmrtia 1879-1904 5219510
  • Zoznam krstov A-Ž 1787-1949 5219523
 • Komárno, Veľké Kosihy, Komárno, Veľké Kosihy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Kosihy (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zoznam krstov A-Ž 1787-1790 - Krsty 1788-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1808-1852 - Úmrtia 1842-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1863 - Úmrtia 1787-1841 - Manželstvá 1788-1852 - Konvertiti 1801-1802 5219523
  • Krsty 1853-1893 - Konvertiti 1869-1907 5219523
  • Krsty 1893-1910 5219523
  • Manželstvá 1853-1910 5219523
  • Úmrtia 1853-1876 5219523
  • Úmrtia 1876-1910 5219530
 • Komárno, Veľké Kosihy, Komárno, Veľké Kosihy

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľké Kosihy (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1713-1728, 1738-1828 - Manželstvá 1713-1719, 1745-1828 - Úmrtia 1713-1722, 1738-1828 5219530
  • Krsty 1828-1890 - Manželstvá 1828-1890 - Úmrtia 1828-1890 5219530
  • Krsty 1891-1915 - Manželstvá 1891-1915 - Úmrtia 1891-1915 5219530
 • Levice, Veľké Krškany, Levice, Veľké Krškany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Krškany (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1799-1834 5219530
  • Krsty 1834-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1799-1829 - Úmrtia 1799-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1799-1829 - Manželstvá 1799-1852 - Birmovaní 1842 - Zoznam manželstiev 5219537
  • Krsty 1852-1886 - Manželstvá 1852-1893 - Úmrtia 1852-1894 5219537
  • Krsty 1887-1895 - Úmrtia 1895-1896 5219537
 • Levice, Veľké Ludince, Parkan, Veľké Ludince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ludnice (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Úmrtia 1734-1757 - Krsty 1731-1735, 1744-1745, 1732-1733, 1735-1757 - Manželstvá 1731-1757 - Rôzne záznamy 1730-1753 5219571
  • Krsty 1757-1783 - Manželstvá 1757-1783 - Úmrtia 1758-1783 - Konvertiti 1761-1781 5219571
  • Krsty 1780-1801 5219571
  • Krsty 1800-1836 - Zoznam krstov A-Ž 1823-1831 5219576
  • Krsty 1837-1865 5219576
  • Úmrtia 1780-1842 - Zoznam úmrtí A-Ž 1823-1826 - Úmrtia 1842-1857 5219576
  • Krsty 1866-1876 5219576
  • Krsty 1876-1890 5218471
  • Manželstvá 1780-1883 5218471
  • Úmrtia 1858-1877 5218471
  • Úmrtia 1878-1895 - Manželstvá 1883-1895 5218471
  • Manželstvá 1895 - Krsty 1891-1895 5219580
 • Levice, Veľké Ludince, Parkan, Veľké Ludince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľké Ludince (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1824-1871 - Manželstvá 1824-1871 - Úmrtia 1824-1871 - Rôzne záznamy 1827 5219580
  • Krsty 1871-1882 - Manželstvá 1871-1887, 1951-1953 - Úmrtia 1871-1883 - Krsty 1882-1953 - Manželstvá 1887-1951 - Úmrtia 1883-1953 5219580
 • Partizánske, Ostratice, Bánovce nad Bebravou, Veľké Ostratice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ostratice (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1830-1895 - Manželstvá 1830-1896 - Úmrtia 1830-1897 - Birmovaní 1830-1898 5219580
 • Topoľčany, Veľké Ripňany, Nitra, Veľké Ripňany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ripňany (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1703-1715 - Manželstvá 1712-1715 - Krsty 1690-1703 - Úmrtia 1690-1695, 1700-1708 5219580
  • Úmrtia 1706-1715 - Manželstvá 1690-1698 5219587
  • Krsty 1715-1755 - Manželstvá 1716, 1724, 1729-1755 - Úmrtia 1715-1718, 1729-1755 - Konvertiti 1752-1755 - Rôzne záznamy 1717-1755 - Krsty 1726-1729, 1718 5219587
  • Krsty 1751-1826 - Manželstvá 1751-1826 - Úmrtia 1751-1826 5219587
  • Krsty 1827-1882 5219587
  • Krsty 1881-1892 5219587
  • Krsty 1892-1895 5219595
  • Manželstvá 1827-1896 5219595
  • Úmrtia 1827-1896 5219595
 • Nitra, Veľký Cetín, Nitra, Veľký Cetín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Cetín (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1692-1715 - Rôzne záznamy 1708,1715,1735 5225478
  • Manželstvá 1692-1715 - Manželstvá, neznámy rok 5225478
  • Krsty 1716-1735 - Manželstvá 1715-1754 - Úmrtia 1741-1756, 1715-1740 - Manželstvá 1755-1756 5225478
  • Krsty 1735-1757 - Manželstvá 1756-1757 5225478
  • Krsty 1757-1784 5225478
  • Krsty 1784-1804 - Manželstvá 1757-1831 - Historická spomienka 1831 - Úmrtia 1757-1831 - Pokračovanie: historická spomienka 1831 5219615
  • Krsty 1804-1848 - Zoznam krstov A-Ž 1822-1837 5219615
  • Krsty 1849-1852 5219615
  • Krsty 1804-1852 - Konvertiti 1833-1851 - Zoznam krstov A-Ž 1821-1840 5219615
  • Neznámy zoznam - Manželstvá 1832-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1832-1833 - Úmrtia 1832-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1832-1833 - Neznámy zoznam 5219615
  • Krsty 1852-1864 - Manželstvá 1852-1864,1857 5219615
  • Manželstvá 1864,1857 - Úmrtia 1852-1864 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev a úmrtí A-Ž 1852-1864 5219626
  • Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1864 - Úmrtia 1852-1864 - Zoznam krstov, zavretých manželstiev a úmrtí A-Ž 1852-1864 5219626
  • Konvertiti 1882 - Krsty 1863-1864,1869, 1880-1887 5219626
  • Krsty 1865-1879 - Manželstvá 1865-1868 5219626
  • Manželstvá 1868-1883 - Úmrtia 1865-1876 5219627
  • Krsty 1888-1895 5219627
  • Krsty 1865-1895 - Manželstvá 1865-1895 - Úmrtia 1865-1888 5219627
  • Manželstvá 1883-1895 5219627
  • Úmrtia 1876-1888 5219627
  • Úmrtia 1889-1895 5219628
 • Nitra, Veľký Lapáš, Nitra, Veľký Lapáš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Lapáš (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1856 - Manželstvá 1787-1856 - Úmrtia 1787-1848 - Zoznam úmrtí A-Ž 1787-1801 5219628
  • Krsty 1856-1883 - Birmovaní 1865 5219628
  • Krsty 1883-1892 5219628
  • Krsty 1892-1900 5219629
  • Manželstvá 1857-1897 5219629
  • Úmrtia 1847-1892 5219629
  • Úmrtia 1893-1925 5219629
  • Zoznam krstov A-P 1830-1900 5219629
  • Zoznam krstov P-Ž 1830-1900 5219630
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1787-1879 5219630
 • Šaľa, Vlčany, Šaľa, Farkašd

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vlčany (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 377 Úmrtia 1809-1878 5219630
  • Inv. č. 2005 Zoznam úmrtí A-Ž 1809-1878 5219630
  • Inv. č. 2668 Krsty 1809-1878 - Rôzne záznamy 1860-1878 - Birmovaní 1863 - Konvertiti 1809-1844 4630159
  • Inv. č. 2669 Krsty 1878-1886 4630159
  • Inv. č. 2669 (pokrač.) Krsty 1886-1895 4630160
  • Inv. č. 2670 Manželstvá 1809-1878 4630160
  • Inv. č. 2671 Manželstvá 1878-1897 4630160
  • Inv. č. 2672 Úmrtia 1878-1895 4630160
  • Inv. č. 2673 Zoznam krstov A-Ž (1809-1878) 4630160
  • Inv. č. 2674 Zoznam krstov A-Ž (1878-1895) 4630160
  • Inv. č. 2675 Zoznam úmrtí A-Ž (1878-1895) 4630160
 • Šaľa, Vlčany, Šaľa, Farkašd

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Vlčany (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 855 Úmrtia 1783-1866 (Title board is labeled wrong) 5219630
  • Inv. č. 855a Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1895 - Štatistika 1783-1876 5219630
  • Inv. č. 2676 Krsty 1783-1851 - Rôzne záznamy 1792 - Krsty 1851 - Rôzne záznamy 1838-1866 4629409
  • Inv. č. 2677 Krsty 1852-1867 4629409
  • Inv. č. 2677 (pokrač.) Krsty 1867-1890 4630161
  • Inv. č. 2678 Krsty 1891-1895 4630161
  • Inv. č. 2679 Rôzne záznamy 1810-1877 - Manželstvá 1783-1883 4630161
  • Inv. č. 2680 Manželstvá 1884-1895 4630161
  • Inv. č. 2681 Úmrtia 1867-1879 4630161
  • Inv. č. 2681 (pokrač.) Úmrtia 1879-1895 4630162
 • Komárno, Bátorove Kosihy, Parkan, Bátorove Kesy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bátorove Kesy (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1741-1767 - Birmovaní 1760 - Manželstvá 1741-1772 - Úmrtia 1743-1757 - Rôzne záznamy 1749, 1753 5219631
  • Krsty 1777-1852 - Konvertiti 1784-1863 - Zmiešané manželstvá 1823-1880 5219631
  • Úmrtia 1777-1860 - Manželstvá 1777-1860 5219631
  • Manželstvá 1861-1867 - Úmrtia 1861-1868 5219631
  • Krsty 1853-1856 5219631
  • Krsty 1856-1873 5219632
  • Konvertiti 1874-1888 - Krsty 1873-1888 5219632
  • Konvertiti 1893-1909 - Krsty 1888-1895 5219632
  • Manželstvá 1868-1910 5219632
  • Úmrtia 1869-1878 5219632
  • Úmrtia 1878-1899 5219633
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1830-1899 5219633
 • Komárno, Bátorove Kosihy, Parkan, Bátorove Kesy

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bátorove Kesy (Parkan)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1786-1868 - Úmrtia 1786-1853 - Manželstvá 1786-1853 5219633
  • Manželstvá 1854-1868 - Úmrtia 1853-1868 5219633
  • Manželstvá 1869-1896 5219633
  • Krsty 1869-1888 5219633
  • Krsty 1888-1895 5219634
  • Úmrtia 1869-1895 5219634
 • Levice, Hronovce, Želiezovce, Vozokany nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vozokany nad Hronom (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1784-1838 - Manželstvá 1784-1838 - Úmrtia 1784-1839 - Manželstvá 1838 - Rôzne záznamy 1787-1839 5219634
 • Nitra, Vráble, Vráble, Vráble

   Matrika
  • Židovská obec. Vráble (Vráble)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1883 - Rôzne záznamy 1871-1909 - Manželstvá 1846,1851-1871 - Úmrtia 1851-1871 - Zoznam rodinný 1800+ 5363620
  • Narodení 1871-1885 - Manželstvá 1871-1885 - Úmrtia 1871-1885 5363620
  • Narodení 1886-1937 - Manželstvá 1886-1937 - Úmrtia 1886-1939 5363620
  • Narodení 1881-1885 5363620
 • Zvolen, Zvolen, Zvolen, Zvolen

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zvolen (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, Uzavreté manželstá, úmrtia 1634-1695 5017043
  • Krsty 1709-1729 5017043
  • Krsty 1729-1730 - Manželstvá 1704-1729 - Úmrtia 1703-1730 5017044
  • Birmovaní 1732 - Konvertiti 1730-1754 - Krsty 1730-1758 - Manželstvá 1730-1758 - Úmrtia 1730-1758 5017044
  • Krsty 1758-1840 - Manželstvá 1792-1800 5017044
  • Manželstvá 1792-1828 - Zoznam krstov A-Ž 1758-1840 5017045
  • Krsty 1841-1842 5017045
  • Krsty a zoznam 1843-1886 5017045
  • Krsty a zoznam 1887-1894 5017045
  • Krsty 1895 5017045
  • Manželstvá 1758-1842 - Rôzne záznamy 1777-1823 5017045
  • Manželstvá 1843-1871 5017045
  • Manželstvá 1871-1889 - Zoznam manželstiev A-Ž 1843-1889 5017046
  • Manželstvá 1890-1895 5017046
  • Úmrtia 1758-1842 - Rôzne záznamy 1778-1781 5017046
  • Úmrtia 1843-1888 - Zoznam úmrtí A-Ž 1843-1888 5017046
  • Úmrtia 1889-1895 5017046
  • Úmrtia a zoznam 1889-1895 5017047
 • Zvolen, Zvolen, Zvolen, Zvolen

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Zvolen (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1783-1804 - Úmrtia 1784-1804 - Manželstvá 1784-1804 - Úmrtia 1784-1804 5017047
  • Krsty 1805-1830 - Úmrtia 1805-1830 - Manželstvá 1805-1830 5017047
  • Krsty 1830-1864 5017047
  • Krsty 1864-1866 5017048
  • Krsty 1867-1888 5017048
  • Krsty 1889-1905 5017048
  • Krsty 1905-1909 5017049
  • Manželstvá 1830-1892 5017049
  • Úmrtia 1830-1869 5017049
  • Manželstvá 1893-1895 5017049
  • Úmrtia 1870-1880 5017049
  • Úmrtia 1880-1896 5017050
  • Zoznam A-Ž 1885 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1845-1910 5017050
 • Zvolen, Zvolen, Zvolen, Zvolen

   Matrika
  • Židovská obec. Zvolen (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Narodení 1847-1885 - Manželstvá 1869-1885 - Úmrtia 1869-1885 5017050
  • Narodení 1886-1942 5017050
  • Manželstvá 1886-1942 5014224
  • Úmrtia 1886-1944 5014224
 • Nitra, Výčapy-Opatovce, Nitra, Výčapy-Opatovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Výčapy-Opatovce (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1787-1866 - Manželstvá 1787-1855 5363620
  • Krsty 1866-1888 5223196
  • Krsty 1888-1924 5223196
  • Manželstvá 1855-1913, 1908-1916 5223196
  • Úmrtia 1886-1894 5223196
  • Úmrtia 1895-1913 5223196
  • Rôzne záznamy 1849-1863 5223196
  • Rôzne záznamy 1859-1863 - Zoznam krstov A-Ž 1787-1947 - Zoznam úmrtí A-Ž 1787-1947 - Zoznam manželstiev A-Ž 1787-1947 - Rôzne záznamy 1885-1888 5223197
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1860-1906 5223197
 • Bánovce nad Bebravou, Vysočany, Bánovce nad Bebravou, Vysočany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysočany (Bánovce nad Bebravou)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1679-1740 - Manželstvá 1679-1764 - Úmrtia 1680-1765 5223197
  • Krsty 1740-1825 5223197
  • Krsty 1826-1874 5223197
  • Krsty 1874-1884 - Birmovaní 1829,1836,1842,1851 - Rôzne záznamy 1868-1895 5223198
  • Krsty 1885-1895 5223198
  • Úmrtia 1765-1855 - Manželstvá 1765-1882 5223198
  • Úmrtia 1855-1895 5223198
 • Topoľčany, Závada, Topoľčany, Závada

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Závada (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1770 5223190
  • Úmrtia 1726-1770 - Manželstvá 1725-1770 5223190
  • Krsty 1828, 1768-1833 - Zoznam krstov A-B 1768-1783, 1821-1833 - Úmrtia 1768-1793 5223190
  • Úmrtia 1792-1833 - Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1833 - Manželstvá 1768-1833 - Zoznam manželstiev A-Ž 1821-1833 5223191
  • Krsty 1834-1864 - Birmovaní 1863-1892 5223191
  • Manželstvá 1834-1863 - Zoznam manželstiev A-Ž 1834-1843 5223191
  • Úmrtia 1834-1864 - Zoznam úmrtí A-Ž 1834-1843 5223191
  • Krsty 1864-1888 5223191
  • Krsty 1888-1890 5223192
  • Krsty 1891-1895 5223192
  • Manželstvá 1864-1896 5223192
  • Úmrtia 1864-1893 5223192
  • Úmrtia 1894-1895 5223192
 • Nitra, Zbehy, Nitra, Zbehy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zbehy (Nitra)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1709-1715, 1716-1725, 1725-1729, 1731-1740, 1740-1743 - Manželstvá 1707-1714, 1716-1733, 1734-1740, 1737-1738, 1741, 1742-1743, 1743 - Úmrtia 1707-1711, 1714, 1716-1736, 1738-1739, 1739-1741, 1741, 1742-1743 5223192
  • Krsty 1827-1852 5223192
  • Úmrtia 1827-1853 5223192
  • Krsty 1852-1875 5223193
  • Krsty 1876-1885 5223193
  • Krsty 1885-1895 5223193
  • Manželstvá 1827-1876 5223193
  • Manželstvá 1876-1890 5223193
  • Manželstvá 1890-1899 5223194
  • Úmrtia 1853-1872 5223194
  • Úmrtia 1872-1892 5223194
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1801-1910 5223194
 • Levice, Zbrojníki, Želiezovce, Fedvernek

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Fedvernek (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá, úmrtia 1799 - Rôzne záznamy 1655-1934 - Krsty 1769-1866 5223194
  • Krsty 1866-1875, 1875-1885 - Úmrtia 1769-1886 - Krsty 1886 - Manželstvá 1882-1886, 1770-1882 5223195
  • Úmrtia 1887-1909 - Krsty 1887-1909 - Obnoviene viery 1903-1912 - Manželstvá 1887-1909 5223195
 • Komárno, Zemianska Olča, Komárno, Zemianska Olča

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Zemianska Olča (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1848-1877 5223195
  • Krsty 1878-1910 5223195
  • Úmrtia 1848-1872 5223195
  • Úmrtia 1872-1876 - Manželstvá 1856-1887 5223199
  • Manželstvá 1888-1950 5223199
  • Úmrtia 1877-1925 5223199
  • Inv. č. 2823 Krsty 1759-1787 - Manželstvá 1759-1787 - Úmrtia 1759-1787 4639043
  • Inv. č. 2824 Krsty 1788-1848 - Úmrtia 1788-1848 - Manželstvá 1788-1855 4639043
 • Nové Zámky, Zemné, Komárno, Zemné

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zemné (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1796-1857 - Zoznam krstov A-Ž 1797-1847 5223200
  • Úmrtia 1847-1855 - Manželstvá 1853-1857, 1797-1853 - Úmrtia 1796-1847 5223200
  • Krsty 1858-1885 - Manželstvá 1858-1872 5223200
  • Manželstvá 1872-1885 5223201
  • Krsty 1886-1895 5223201
  • Manželstvá 1886-1895 5223201
  • Úmrtia 1855-1880 5223201
  • Úmrtia 1881-1889 5223201
  • Úmrtia 1890-1895 5223201
 • Komárno, Zlatná na Ostrove, Komárno, Zlatná na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Ref. Ker. Egyházban. Farský úrad Zlatná na Ostrove (Komárno)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Zlatná na Ostrove (Komárno)
  • Krsty 1827-1872 5223201
  • Krsty 1873-1882 5223201
  • Krsty 1882-1906 - Úmrtia 1873-1906 - Manželstvá 1873-1906 5223202
 • Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zlaté Moravce (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
 • Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce

   Matrika
  • Židovská obec. Zlaté Moravce (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1850-1885 - Úmrtia 1857-1885 5223204
  • Narodení 1850-1885 -Manželstvá 1871-1885 - Úmrtia 1872-1885 5223204
  • Narodení 1851-1885 -Manželstvá 1856-1885 - Úmrtia 1852-1885 5223204
  • Narodení 1886-1911, 1916, 1621-1922, 1936 5223204
 • Partizánske, Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žabokreky nad Nitrou (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1725-1835 5223204
  • Krsty 1834-1842 - Manželstvá 1725-1842 - Úmrtia 1725-1842 - Birmovaní 1828,1836,1853,1860 5363649
  • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5363649
  • Krsty 1852-1873 - Manželstvá 1852-1873 5363649
  • Krsty 1874-1923 5363649
  • Manželstvá 1874-1953 5363649
  • Úmrtia 1874-1952 5363649
 • Partizánske, Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou, Partizánske, Ostratice, Bánovce nad Bebravou, Veľké Ostratice, Bánovce nad Bebravou, Vysočany, Bánovce nad Bebravou, Vysočany

   Matrika
  • Židovská obec. Žabokreky nad Nitrou (Topoľčany)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Narodení 1840-1869 - Manželstvá 1840-1851 5363649
  • Manželstvá 1849-1870 - Úmrtia 1840-1869 5363650
  • Narodení 1870-1874 - Manželstvá 1871-1874 - Úmrtia 1870-1874 5363650
  • Narodení 1874-1885 - Manželstvá 1874-1885 - Úmrtia 1874-1885 5363650
  • Narodení 1886-1942 5363650
  • Manželstvá 1886-1942 5363650
  • Úmrtia 1886-1944 5363650
  • Samostatne vedená obec Malé Ostratice: Narodení 1844-1885 - Manželstvá 1880 - Úmrtia 1873-1878; Samostatne vedená obec Veľké Ostratice: Narodení 1840-1885 - Manželstvá 1884 - Úmrtia 1 5363650
  • Zoznam narodených, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Ž 1840-1895 5363650
 • Levice, Želiezovce, Želiezovce, Želiezovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želiezovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1735 - Konvertiti 1768-1853 - Rôzne záznamy 1730-1754 - Krsty 1741-1764 - Manželstvá 1741-1763 - Úmrtia 1741-1763 - Rôzne záznamy 1742-1762 5363650
  • Krsty 1764-1811 - Manželstvá 1764-1864 - Úmrtia 1764-1854 - Zoznam krstov A-Ž 1764-1811 - Zoznam manželstiev A-Ž 1764-1864 - Zoznam úmrtí A-Ž 1764-1854 5225482
  • Krsty 1812-1855 - Zoznam krstov A-Ž 1812-1855 5225482
  • Krsty 1856-1864 - Zoznam krstov A-Ž 1856-1863 5225483
  • Krsty 1864-1881 5225483
  • Zoznam krstov A-Ž 1882-1900 - Krsty 1882-1895 5225483
  • Manželstvá 1865-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž 1865-1900 - Rôzne záznamy 1883-1897 5225483
  • Úmrtia 1854-1866 5225483
  • Úmrtia 1866-1873 5225484
  • Úmrtia 1874-1885 - Zoznam úmrtí A-Ž 1874-1885 5225484
  • Úmrtia 1886-1895 - Zoznam úmrtí A-Ž 1886-1912 5225484
 • Levice, Želiezovce, Želiezovce, Želiezovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická Ref. cirkev. Farský úrad Želiezovce (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1839-1875 - Manželstvá 1839-1882 - Krsty 1875-1882 - Úmrtia 1877-1882, 1839-1877 5225484
  • Krsty 1883-1905 - Manželstvá 1883-1905 5225484
  • Manželstvá 1905-1906 - Úmrtia 1883-1902 5225485
 • Levice, Žemberovce, Levice, Horné Žemberovce, Levice, Dolné Žemberovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žemberovce (Levice)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Krsty 1844-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1844-1926 5225485
  • Manželstvá 1844-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1844-1925 5225485
  • Úmrtia 1844-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1844-1925 5225485
  • Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1852-1870 - Úmrtia 1852-1870 - Rodinný zoznam 1864-1867 5225485
  • Krsty 1871-1891 - Manželstvá 1871-1891 - Úmrtia 1871-1891 5225485
  • Krsty 1892-1895 5225486
  • Manželstvá 1892-1895 5225486
  • Úmrtia 1892-1895 5225486
 • Levice, Žemliare, Želiezovce, Žemliare

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žemliare (Želiezovce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Rôzne záznamy 1730-1947 - Krsty 1731-1836 - Manželstvá 1730-1837 - Miešané manželstvá 1825 - Úmrtia 1731-1826 - Konvertiti 1762-1827 - Rôzne záznamy 1762-1782 - Úmrtia 1827-1837 - Rôzne záznamy 1759-1778 5225486
  • Krsty 1852-1884 - Manželstvá 1852-1884 - Krsty 1884 - Úmrtia 1852-1884 - Člensky zoznam 1890 5225486
  • Krsty 1885-1903 - Manželstvá 1885-1903 - Úmrtia 1885-1903 - Birmovaní 1894,1902,1881 5225486
 • Krupina, Žihárec, Šaľa, Žigard

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žihárec (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Rôzne záznamy 1728-1730 - Krsty 1728-1770 - Manželstvá 1729-1774 5225486
  • Manželstvá 1773-1778 - Úmrtia 1728-1778 - Konvertiti 1729-1777 - Krsty 1770-1778 - Rôzne záznamy 1749-1752 - Zoznam krstov A-Ž 1728-1778 5225487
  • Krsty 1779-1826 - Manželstvá 1779-1826 - Úmrtia 1779-1826 - Konvertiti 1780-1853 - Člensky zoznam 5225487
  • Krsty 1827-1850 - Manželstvá 1827-1850 - Rôzne záznamy 1848-1851 - Konvertiti 1843-1885 - Miešané manželstvá 1848-1881 - Úmrtia 1827-1851 - Zoznam krstov A-Ž 1827-1849 5225487
  • Inv. č. 2850 Krsty 1850-1887 - Zoznam krstov A-Ž (1850-1887) 4640162
  • Inv. č. 2851 Krsty 1888-1895 4640162
  • Inv. č. 2852 Manželstvá 1850-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1850-1889) 4640162
  • Inv. č. 2853 Úmrtia 1850-1863 4640162
  • Inv. č. 2853 Úmrtia 1863-1895 - Zoznam úmrtí A-Ž (1850-1889) 4640163
 • Krupina, Žihárec, Šaľa, Žigard

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Žihárec (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Krsty 1784-1855 - Manželstvá 1785-1830 5225487
  • Manželstvá 1830-1855 - Úmrtia 1785-1855 5225488
  • Inv. č. 2854 Krsty 1855-1883 - Manželstvá 1855-1891 - Úmrtia 1855-1883 4640163
  • Inv. č. 2855 Krsty 1884-1895 4640163
  • Inv. č. 2856 Manželstvá 1892-1895 4640163
  • Inv. č. 2857 Úmrtia 1884-1891 4640163
  • Inv. č. 2857 (pokrač.) Úmrtia 1891-1896 4640164
 • Nitra, Žirany, Zlaté Moravce, Žirany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žirany (Zlaté Moravce)
  • Štátny oblastný archív v Nitre
  • Prvé prijímanie 1869-1903 - Rôzne záznamy 1762-1805 - Krsty 1788-1865 - Úmrtia 1788-1865 - Rôzne záznamy 1869-1892 - Manželstvá 1788-1865 - Rôzne záznamy 1884-1909 - Birmovaní 1828-1899 - Rôzne záznamy 1893-1900 5225488
  • Krsty 1866-1895 5225488
  • Manželstvá 1866-1895 5225488
  • Úmrtia 1866-1896 - title board labelled wrong 5225488
 • Myjava, Myjava, Myjava, Myjava

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1512 Krsty 1723-1729 4528646
  • Inv. č. 1513 Krsty 1783-1801 4528646
  • Inv. č. 1513 (pokrač.) Krsty 1801-1802 - Manželstvá 1783-1805 - Úmrtia 1783-1805 4528723
  • Inv. č. 1514 Krsty 1802-1841 - Manželstvá 1806-1835 - Úmrtia 1806-1841 - Manželstvá 1835-1839 4528723
  • Inv. č. 1514 (pokrač.) Manželstvá 1839-1841 4528724
  • Inv. č. 1515 Krsty 1842-1868 4528724
  • Inv. č. 1516 Krsty 1869-1882 4528724
  • Inv. č. 1516 (pokrač.) Krsty 1882-1889 4528725
  • Inv. č. 1517 Krsty 1889-1924 4528725
  • Inv. č. 1518 Manželstvá 1842-1878 4528726
  • Inv. č. 1519 Manželstvá 1879-1910 4528726
  • Inv. č. 1520 Úmrtia 1842-1851 4528726
  • Inv. č. 1520 (pokrač.) Úmrtia 1851-1872 4528727
  • Inv. č. 1521 Úmrtia 1872-1897 4528727
  • Inv. č. 1521 (pokrač.) Úmrtia 1897-1902 4528647
  • Inv. č. 1522 Zoznam krstov A-Ž (1783-1803) 4528647
  • Inv. č. 1523 Zoznam krstov A-Ž (1803-1828) 4528647
  • Inv. č. 1524 Zoznam krstov A-Ž (1829-1910) 4528647
  • Inv. č. 1525 Zoznam úmrtí A-M (1851-1900) 4528647
  • Inv. č. 1525 (pokrač.) Zoznam úmrtí M-Ž (1851-1900) 4528648
 • Myjava, Myjava, Myjava, Myjava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1507 Krsty 1731-1756 4528643
  • Inv. č. 1507 (pokrač.) Krsty 1756-1763 - Manželstvá 1731-1778 - Úmrtia 1731-1774 4528644
  • Inv. č. 1508 Krsty 1763-1853 4528644
  • Inv. č. 1508 (pokrač.) Krsty 1853-1899 - Krsty 1779-1825 - Konvertiti 1909-1941 - Matricula apostatorum 1926-1949 - Birmovaní 1911-1941 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1887 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1822 - Birmovaní 1827-1836 - Birmovaní 1857 4528645
  • Inv. č. 1509 Úmrtia 1775-1871 - Manželstvá 1778-1933 (Do roku 1789 sú v matrike zapisovani evanjelici. Na konci matriky je súpis zmiešaných manželstiev uzavretých v r. 1778-1795.) 4528645
  • Inv. č. 1510 Úmrtia 1871-1883 4528645
  • Inv. č. 1510 (pokrač.) Úmrtia 1883-1884 4528646
  • Inv. č. 1511 Úmrtia 1884-1924 4528646
 • Senica, Prietrž, Senica, Prietrž

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Prietrž (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1812 Krsty 1733-1782 - Manželstvá 1733-1782 - Úmrtia 1733-1783 (book binding says 1812, this is an error) 4628594
  • Inv. č. 1813 Krsty 1783-1833 4628594
  • Inv. č. 1813 (pokrač.) Krsty 1833-1849 - Manželstvá 1783-1849 - Úmrtia 1783-1849 4628595
  • Inv. č. 1814 Krsty 1850-1902 - Manželstvá 1850-1902 - Úmrtia 1850-1902 4628595
  • Inv. č. 1815 Zoznam krstov A-Ž (1733-1783) 4628595
  • Inv. č. 1816 Zoznam krstov A-Ž (1783-1829) 4628596
 • Skalica, Gbely, Skalica, Gbely

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gbely (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 839 Krsty 1710-1773 - Úmrtia 1710-1720 4528875
  • Inv. č. 839 (pokrač.) Úmrtia 1720-1803 - Manželstvá 1710-1780 - Rôzne záznamy 1704-1759 4528944
  • Inv. č. 840 Zoznam farárov 1774-1818 - Krsty 1774-1824 - Úmrtia 1803-1829 - Manželstvá 1780-1843 4528944
  • Inv. č. 841 Konvertiti 1831-1843 - Krsty 1824-1843 4528944
  • Inv. č. 842 Krsty 1843-1850 4528944
  • Inv. č. 842 (pokrač.) Krsty 1850-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 4528945
  • Inv. č. 843 Krsty 1852-1869 4528945
  • Inv. č. 844 Krsty 1869-1884 4528945
  • Inv. č. 845 Krsty 1884-1888 4528945
  • Inv. č. 845 (pokrač.) Krsty 1888-1895 4528946
  • Inv. č. 846 Manželstvá 1852-1904 4528946
  • Inv. č. 847 Úmrtia 1830-1843 4528946
  • Inv. č. 848 Úmrtia 1852-1869 4528946
  • Inv. č. 849 Úmrtia 1870-1875 4528946
  • Inv. č. 849 (pokrač.) Úmrtia 1875-1887 4528947
  • Inv. č. 850 Úmrtia 1888-1923 4528947
  • Inv. č. 851 Zoznam krstov A-Ž 1819-1881 - Zoznam úmrtí A-Ž 1819-1881 - Zoznam manželstiev A-Ž 1819-1881 4528947
  • Inv. č. 852 Zoznam krstov A-Ž 1882-1927 4528947
  • Inv. č. 852 (pokrač.) Zoznam krstov A-Ž 1927-1941 - Zoznam úmrtí A-Ž 1901-1902, 1882-1901, 1882-1888 - Zoznam manželstiev A-Ž 1882-1902 4528851
 • Senica, Sobotište, Senica, Sobotište

   Matrika
  • Židovská obec. Sobotište (Senica)
  • Csongrád Megye Levéltár
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2101 Narodenia 1825-1855 4628664
  • Inv. č. 2102 Narodenia 1852-1885 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1852-1885 4628664
  • Inv. č. 2103 Narodenia 1886-1942 4628664
  • Inv. č. 2104 Manželstvá 1825-1839 - Narodení 1839-1855 4628664
  • Inv. č. 2105 Manželstvá 1886-1938 4628664
  • Inv. č. 2106 Úmrtia 1825-1855 4628664
  • Inv. č. 2107 Úmrtia 1886-1941 4628664
  • Inv. č. 2108 Narodenia 1834-1884 4628664
  • Inv. č. 2109 Zoznam narodených A-Ž (1834-1896) - Zoznam úmrtí A-Ž (1886-1894) - Zoznam manželstiev A-Ž (1886-1893) 4628664
 • Malacky, Stupava, Stupava, Mást

   Matrika
  • Židovská obec. Stupava (Malacky)
  • inv. č. 2172 Narodenia 1790-1854 - Manželstvá 1849-1886 - Úmrtia 1849-1892 4628686
  • inv. č. 2173 Narodenia 1792-1887 4628687
  • inv. č. 2174 Narodenia 1886-1940 4628687
  • inv. č. 2175 Manželstvá 1852-1900 4628687
  • inv. č. 2176 Manželstvá 1886-1940 4628687
  • inv. č. 2177 Úmrtia 1852-1885 4628687
  • inv. č. 2178 Úmrtia 1886-1941 4628687
 • Skalica, Skalica, Skalica, Skalica

   Matrika
  • Židovská obec. Skalica (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2032 Narodenia 1833-1851 - Manželstvá 1833-1851 - Úmrtia 1833-1851 4628645
  • Inv. č. 2033 Narodenia 1851-1883 - Manželstvá 1851-1883 - Úmrtia 1851-1883 4628645
  • Inv. č. 2034 Narodenia 1884-1938 - Manželstvá 1884-1934 - Úmrtia 1884-1942 4628645
 • Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárno, Veľký Meder

   Matrika
  • Židovská obec. Veľký Meder (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.487 Narodenia 1769-1877 - Manželstvá 1852-1889 - Úmrtia 1851-1887 4528541
  • inv.č.488 Rodná kniha 1780-1862 4528541
  • inv.č.489 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1877-1885 4528541
  • inv.č.490 Narodenia 1886-1930 - Manželstvá 1886-1904 - Manželstvá 1921-1923 - Úmrtia 1886-1904 4528542
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

   Matrika
  • Židovská obec. Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Inv. č. 1158 Narodení 1874-1938 5016895
  • Inv. č. 1158A Narodení 1851-1874 5016895
  • Inv. č. 1159 Manželstvá 1852-1873 5016895
  • Inv. č. 1160 Manželstvá 1874-1943 5016896
 • Lučenec, Mašková, Lučenec, Mašková

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Mašková (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Manželstvá 1800-1869 - Konvertiti 1781-1801 - Úmrtia 1800-1815 5016710
  • Úmrtia 1814-1870 - Krsty 1800-1870 - Birmovaní 1876-1899 (bez číslá stran) 5016711
  • Krsty 1870-1882 - Manželstvá 1869-1881 - Úmrtia 1870-1881 5016711
  • Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 5016711
 • Lučenec, Stará Halič, Lučenec, Stará Halič

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Halič (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1895 5016910
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1895 5016911
  • Úmrtia 1873-1895 5016911
 • Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Feledince, Jánošovce

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Rimavské Jánovce (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1780-1866 5016896
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1897 5016897
 • Rimavská Sobota, Širkovce, Feledince, Širkovce

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Širkovce (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1763-1835 - Manželstvá 1763-1834 - Úmrtia 1763-1835 5017021
  • Krsty 1835-1852 - Manželstvá 1835-1851 - Úmrtia 1835-1852 5017021
  • Krsty 1852-1899 - Manželstvá 1852-1902 - Úmrtia 1892-1902, 1852-1892 5017021
 • Revúca, Tornaľa, Tornaľa, Tornaľa

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická reformovaná cirkev. Farský úrad Tornaľa (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1707-1745 - Krsty, úmrtia 1707-1749, manželstvá 1718-1723, 1725-1727 - Krsty 1729-1786 - Úmrtia 1729-1786 - Manželstvá 1729-1786 - Prvé prijímanie 1731-1786 5016922
  • Krsty 1787-1852 - Úmrtia 1787-1852 - Manželstvá 1787-1841 5016922
  • Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1842-1870 - Úmrtia 1852-1870 5016922
  • Krsty 1870-1900, 1869-1877 - Manželstvá 1891-1897, 1870-1891, 1871-1880 5016922
  • Úmrtia 1870-1900 5016922
 • Senica, Senica, Senica, Senica

   Matrika
  • Židovská obec. Senica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1944 Rodná kniha 1773-1862 - Narodenia 1783-1856 4628625
  • Inv. č. 1945 Narodenia 1820-1851 4628625
  • Inv. č. 1946 Narodenia 1842-1883 4628625
  • Inv. č. 1947 Narodenia 1851-1885 - Narodenia 1844-1875 4628625
  • Inv. č. 1948 Narodenia 1886-1937 4629856
  • Inv. č. 1949 Manželstvá 1844-1885 4629856
  • Inv. č. 1950 Manželstvá 1882-1883 4629856
  • Inv. č. 1951 Manželstvá 1886-1926 4629856
  • Inv. č. 1952 Úmrtia 1851-1885 4629856
  • Inv. č. 1953 Úmrtia 1882 4629856
  • Inv. č. 1954 Úmrtia 1886-1910 4629856
 • Myjava, Myjava, Myjava, Myjava

   Matrika
  • Židovská obec. Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1526 Narodenia 1849-1885 4528648
  • inv.č.1527 Narodenia 1886-1929 - Narodenia 1931-1933 - Narodenia 1935-1938 - Narodenia 1940-1941 4528648
  • inv.č.1528 Manželstvá 1847-1885 4528648
  • inv.č.1529 Manželstvá 1886-1923 - Manželstvá 1927 - Manželstvá 1931-1938 - Manželstvá 1941 4528648
  • inv.č.1530 Úmrtia 1847-1885 4528648
  • inv.č.1531 Úmrtia 1886-1942 4528648
  • Inv. č. 1532 Zoznam narodených 1834-1894 4528648
 • Banská Štiavnica, Vysoká, Banská Štiavnica, Vysoká

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysoká (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1572 Krsty 1743-1821 5016602
  • Vol. Nr. 1573 Uzavreté manželstvá 1743-1821 5016602
  • Vol. Nr. 1574 Úmrtia 1743-1821 5016603
  • Vol. Nr. 1575 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1821-1852 5016603
  • Vol. Nr. 1576 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1853-1872 5016603
  • Vol. Nr. 1577 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1872-1896 5016604
 • Čadca, Zacharovce, Rimavská Sobota, Zacharovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Zacharovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1587 Krsty, manželstvá, úmrtia 1756-1786 5017042
  • Vol. Nr. 1588 Krsty 1787-1895 5017042
  • Vol. Nr. 1589 Manželstvá 1787-1895 5017094
  • Vol. Nr. 1590 Úmrtia 1787-1895 5017094
 • Žarnovica, Žarnovica, Nová Baňa, Žarnovica

   Matrika
  • Židovská obec. Žarnovica (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1647 Narodení, manželstvá, úmrtia 1873-1895 5014230
  • Vol. Nr. 1648 Narodení 1873-1924 5014230
  • Vol. Nr. 1649 Manželstvá 1874-1895 5014230
  • Vol. Nr. 1650 Úmrtia 1874-1940 5014230
 • Modrý Kameň, Závada, Veľký Krtíš, Závada

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Závada (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1591 Krsty, manželstvá, úmrtia 1784-1841 5017094
  • Vol. Nr. 1592 Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1898 5017094
 • Brezno, Závadka nad Hronom, Brezno nad Hronom, Závadka nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Závadka nad Hronom (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1593 Krsty 1832-1871 - Úmrtia 1832-1862 - Uzavreté manželstvá 1832-1862 - Birmovaní 1862 5017094
  • Vol. Nr. 1594 Krsty 1872-1883 5017094
  • Vol. Nr. 1594 (pokrač.) Krsty 1883-1912 - Úmrtia 1888-1911 5017043
  • Vol. Nr. 1595 Úmrtia 1863-1888 - Uzavreté manželstvá 1863-1906 5017043
 • Modrý Kameň, Želovce, Veľký Krtíš, Želovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želovce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1651 Krsty, manželstvá, úmrtia 1805-1854 5014230
  • Vol. Nr. 1652 Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1870 5014230
  • Vol. Nr. 1652 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1870 5014231
  • Vol. Nr. 1653 Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1894 5014231
 • Veľký Krtíš, Želovce, Modrý Kameň, Želovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želovce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1654 Krsty, manželstvá, úmrtia 1744-1777 5014231
  • Vol. Nr. 1655 Krsty 1764-1864 5014231
  • Vol. Nr. 1655 (pokrač.) Krsty 1764-1864 5014232
  • Vol. Nr. 1656 Krsty 1865-1896 5014232
  • Vol. Nr. 1657 Manželstvá 1777-1895 5014232
  • Vol. Nr. 1658 Úmrtia 1777-1864 5014232
 • Rimavská Sobota, Žíp, Feledince, Žíp

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Žíp (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Prešove
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1664 Krsty 1786-1895 5014233
  • Vol. Nr. 1665 Manželstvá 1786-1895 5014233
  • Vol. Nr. 1666 Úmrtia 1786-1895 5014233
  • Vol. Nr. 1666 (pokrač.) Úmrtia 1786-1895 5014234
 • Zvolen, Zvolenská Slatina, Zvolen, Zvolenská Slatina

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Zvolenská Slatina (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1623 Krsty 1793-1859 5014224
  • Vol. Nr. 1624 Krsty 1860-1869 5014224
  • Vol. Nr. 1625 (missing volume) Manželstvá 1860-1871 5014224
  • Vol. Nr. 1626 Úmrtia 1857-1874 5014224
  • Vol. Nr. 1627 Krsty, manželstvá 1784-1830 5014224
  • Vol. Nr. 1627 (pokrač.) Krsty, manželstvá 1784-1830 5014225
  • Vol. Nr. 1628 Krsty 1819-1885 5014225
  • Vol. Nr. 1629 Manželstvá 1831-1870 5014225
  • Vol. Nr. 1630 Úmrtia 1784-1847 5014225
  • Vol. Nr. 1631 Úmrtia 1848-1870 5014226
  • Vol. Nr. 1624A Krsty 1869-1891 5017091
  • Vol. Nr. 1624B Krsty 1892-1896 5017091
  • Vol. Nr. 1625A Manželstvá 1870-1889 5017091
  • Vol. Nr. 1625B Manželstvá 1890-1896 5017091
  • Vol. Nr. 1628A Krsty 1885-1895 5017091
  • Vol. Nr. 1629A Manželstvá 1870-1895 5017091
  • Vol. Nr. 1629A (pokrač.) Manželstvá 1870-1895 5017092
  • Vol. Nr. 1631A Úmrtia 1870-1895 5017092
 • Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica, Kremnica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Kremnica (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Rôzne záznamy - Manželstvá 1706-1787 - Krsty 1706-1786 - Úmrtia 1711-1787 5016705
  • Vol. Nr. 748A Krsty 1854-1896 5017079
  • Vol. Nr. 748B Manželstvá 1854-1896 5017079
  • Vol. Nr. 749A Úmrtia 1891-1896 5017079
 • Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Kremnica, Hornie Opatovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Opatovce (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • No vol. nr. given. Manželstvá 1896-1919 5017092
  • No vol. nr. given. Úmrtia 1896-1912 5017092
  • (pokrač.) No vol. nr. given. Úmrtia 1896-1912 5017093
 • Krupina, Horné Šipice, Krupina, Hornie Šipice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šipice (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1896 5017093
  • Krsty 1760-1873 - Rôzne záznamy 1691-1784 - Manželstvá 1761-1911 - Miešané manželstvá 1850-1864 - Birmovaní 1828, 1858-1870 - Miešané manželstvá 1865-1883 Birmovaní 1852 5016928
 • Žiar nad Hronom, Krahule, Kremnica, Blaufuss

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Blaufuss (Kremnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • No vol. nr. given. Manželstvá 1848-1945 5017093
 • Krupina, Lišov, Krupina, Lišov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Lišov (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • No vol. nr. given. Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1896 5017093
 • Žiar nad Hronom, Lúčky, Kremnica, Lúčky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lúčky (Žiar nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Krsty 1689-1746 - Rôzne záznamy 1706-1728 - Krsty 1725 - Krsty 1746-1757 - Rôzne záznamy 1750-1752 - Konvertiti 1722-1751 - Manželstvá 1756-1764, 1692-1756 - Konvertiti 1764-1777 5016706
  • Úmrtia 1691-1756 - Rôzne záznamy 1691-1720 - Birmovaní 1742, 1729, 1734 5016707
  • Krsty 1757-1859 - Úmrtia 1757-1839 - Manželstvá 1757-1859 - Úmrtia 1839-1859 - Rôzne záznamy 1773-1786 5016707
  • Vol. Nr. 847A Krsty 1860-1896 5017083
  • Vol. Nr. 847B Manželstvá 1860-1896 5017083
  • Vol. Nr. 847C Úmrtia 1860-1896 5017084
 • Veľký Krtíš, Malá Čalomija, Modrý Kameň, Malá Čalomija

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Malá Čalomija (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1721-1862 - Konvertiti 1854, 1876 5016708
  • Úmrtia 1784-1854, 1722-1742 5016708
 • Veľký Krtíš, Malé Zlievce, Modrý Kameň, Malé Zlievce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Malé Zlievce (Veľký Krtíš)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1769, 1772 - Rôzne záznamy 1779 - Krsty 1745-1796 5016708
  • Krsty 1795-1817 - Manželstvá 1745-1793 - Úmrtia 1745-1801 - Prvé prijímanie 1780-1842 5016709
  • Krsty 1818-1930 - Birmovaní 1929-1935 5016709
  • Manželstvá 1793-1930 - Rôzne záznamy 5016709
  • Úmrtia 1802-1895 5016709
 • Banská Bystrica, Medzibrod, Brezno nad Hronom, Medzibrod nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Medzibrod (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, úmrtia 1778 - Krsty 1788-1842 - Úmrtia 1788-1831, 1840 5016711
  • Manželstvá 1788-1842 - Birmovaní 1873, 1804-1854 5016712
  • Krsty 1843-1875 - Manželstvá 1843-1896 - Úmrtia 1843-1870 5016712
  • Krsty 1876-1895 5016712
  • Úmrtia 1831-1842 - Rôzne záznamy 1853-1866 - Člensky zoznam 1988 5016712
  • Úmrtia 1870-1896 5016712
 • Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Modrý Kameň, Modrý Kameň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modrý Kameň (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1756-1799 - Úmrtia 1754-1799 - Manželstvá 1754-1799 5016713
  • Krsty 1800-1818 - Birmovaní 1810 - Úmrtia 1800-1818 - Manželstvá 1800-1819 - Konvertiti 1800-1819 - Rôzne záznamy 1800-1815 5016713
  • Krsty 1819-1840 - Birmovaní 1824-1833 - Manželstvá 1819-1840 - Úmrtia 1819-1839 - Konvertiti 1819-1836, 1850 5016713
  • Krsty 1840-1858 - Birmovaní 1840-1856 - Manželstvá 1840-1858 - Úmrtia 1840-1858 - Rôzne záznamy 1850-1859 - Konvertiti 1840-1844 5016713
  • Krsty 1859-1872 - Manželstvá 1859-1868 5016713
  • Manželstvá 1868-1870 - Rôzne záznamy 1771-1935 - Úmrtia 1859-1870 - Rôzne záznamy 1860-1926 5016714
  • Krsty 1874-1893 5016714
  • Úmrtia 1870-1896 - Krsty 1893-1895 5016714
  • Manželstvá 1870-1896 5016714
 • Banská Bystrica, Moštenica, Banská Bystrica, Moštenica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moštenica (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1837 - Manželstvá 1820-1837, 1788-1809, 1810-1819 - Úmrtia 1787-1835 - Birmovaní, bez letopočet 5016714
  • Krsty 1837-1889 5016714
  • Krsty 1888-1898 5016715
  • Manželstvá 1837-1940 5016715
  • Úmrtia 1835-1909 5016715
 • Banská Bystrica, Motyčky, Banská Bystrica, Motyčky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Motyčky (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1778-1834 - Zoznam krstov A-V 1778-1834 - Potvrdenie 1806 5016715
  • Krsty 1834-1871 5016715
  • Krsty 1871-1895 - Zoznam krstov A-V 1871-1895 5016716
  • Manželstvá 1778-1870 5016716
  • Manželstvá 1871-1896 - Miešané manželstvá, bez letopočet 5016716
  • Úmrtia 1756-1842 5016716
  • Úmrtia 1843-1871 5016716
  • Úmrtia 1871-1895 5016716
 • Brezno, Mýto pod Ďumbierom, Brezno nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Mýto pod Ďumbierom (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1857-1891 - Manželstvá 1857-1871 - Krsty 1839-1871 - Úmrtia 1839-1871 5016716
  • Krsty 1872-1895 - Manželstvá 1872-1895 - Úmrtia 1872-1895 5016716
 • Veľký Krtíš, Nenince, Modrý Kameň, Nenince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nenince (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy, 1700-1727 - Krsty 1699-1727 - Manželstvá 1700-1734 - Úmrtia 1700-1736 - Krsty 1727-1736 - Rôzne záznamy 1714-1724 - Manželstvá bez letopočet 5016716
  • Konvertiti 1736-1748 - Krsty 1736-1751 5016716
  • Krsty 1751-1754 - Manželstvá 1736-1758 - Úmrtia 1736-1759 - Krsty 1755-1759 - Konvertiti 1750-1756 5016717
  • Krsty 1774-1796, 1754-1805 - Manželstvá 1799-1805, 1759-1799 - Úmrtia 1759-1805 - Rôzne záznamy 1747-1756 5016717
  • Krsty 1805-1854 - Úmrtia 1805-1854 - Manželstvá 1805-1853 - Konvertiti 1809-1845 5016717
  • Krsty 1854-1867 - Zoznam krstov A-Ž 1854-1868 5016717
  • Krsty 1868-1875 5016717
  • Krsty 1875-1888 - Zoznam krstov A-Ž 1868-1888 5016718
  • Zoznam krstov A-Ž 1820-1854 - Zoznam manželstiev A-Ž 1820-1854 - Zoznam úmrtí A-Ž 1820-1854 5016718
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1853-1882 - Manželstvá 1853-1882 5016718
  • Manželstvá 1883-1896 5016718
  • Úmrtia 1854-1867 5016718
  • Úmrtia 1868-1888 - Zoznam úmrtí A-Ž 1868-1888 5016718
 • Rimavská Sobota, Neporadza, Tornaľa, Naprad

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Neporadza (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1789-1847, 1860-1861, 1852-1854 - Manželstvá 1788-1847, 1852-1853 - Úmrtia 1788-1846 5016718
  • Krsty 1847-1852, 1789-1836 - Manželstvá 1847-1852, 1788-1831, 1837 - Úmrtia 1847-1852 - Rôzne záznamy 1883 5016719
  • Krsty 1854-1895 - Manželstvá 1854-1895 - Úmrtia 1887-1895 - Birmovaní 1886-1895 - Úmrtia 1854-1887 - Rôzne záznamy 1883 5016719
 • Rimavská Sobota, Nižná Kaloša, Tornaľa, Nižnia Káloša

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nižná Kaloša (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1877 - Krsty 1789-1871 - Úmrtia 1789-1872 - Krsty 1871-1872 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1786-1788 - Krsty 1789-1796 - Manželstvá 1789-1848 (str 5016719
 • Rimavská Sobota, Nižný Skálnik, Rimavská Sobota, Nižní Skálník

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Nižný Skálnik (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1788-1858 - Krsty 1788-1900 - Manželstvá 1788-1903 - Úmrtia 1788-1903 5016719
 • Žarnovica, Nová Baňa, Nová Baňa, Nová Baňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Baňa (Žarnovica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Manželstvá 1643-1645, 1648-1686, 1688-1712, 1715-1742 - Krsty 1648-1749 - Úmrtia 1662-1743 - Člensky zoznam 1692, 1693 - Konvertiti 1712-1722 - Úmrtia 1744-1745 - Rôzne záznamy 1693 5016720
  • Krsty 1733-1789 5016720
  • Krsty 1789-1808 5016720
  • Krsty 1808-1843 5016721
  • Krsty 1843-1857 5016721
  • Krsty 1858-1861 5016721
  • Krsty 1861-1876 5016722
  • Krsty 1876-1888 5016722
  • Krsty 1889-1895 - Zoznam krstov A-Ž 1889-1895 5016722
  • Zoznam krstov A-Ž 1789-1843 5016722
  • Zoznam krstov A-Ž 1843-1857 5016723
  • Zoznam krstov A-Ž 1858-1876 5016723
  • Zoznam krstov A-Ž 1876-1888 5016723
  • Manželstvá 1733-1843 5016723
  • Manželstvá 1843-1894, 1895 5016723
  • Úmrtia 1733-1778 5016723
  • Krsty 1845 - Úmrtia 1778-1792 5016724
  • Úmrtia 1793-1843 5016724
  • Úmrtia 1843-1867 5016724
  • Úmrtia 1868-1882 5016725
  • Úmrtia 1883-1890 5016725
  • Úmrtia 1891-1898 5016725
 • Zvolen, Očová, Zvolen, Očová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Očová (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1768-1777 - Zoznam krstov A-Ž 1768-1805 - Manželstvá 1768-1777 - Úmrtia 1768-1777 5016725
  • Krsty 1777-1836 5016725
  • Krsty 1836-1842 - Birmovaní 1875-1897 - Krstymiešané deti- 1780-1804 - Birmovaní 1897-1921, 1781-1859 5016730
  • Krsty 1843-1851 5016730
  • Manželstvá 1777-1842 - Rozhrešenie 1778-1800 - Sprostenie záväzku 1777-1783 - Rozhrešenie 1802-1810 - Miešané manželstvá 1778-1780 5016730
  • Manželstvá 1843-1851 - Rôzne záznamy 1862-1874 5016730
  • Manželstvá 1853, 1877, 1852-1893 5016730
  • Úmrtia 1852-1880 5016730
  • Vol. Nr. 935B Krsty 1888-1895 5017084
  • Vol. Nr. 935A Krsty 1852-1887 5017084
  • Vol. Nr. 939A Úmrtia 1870-1895 5017084
 • Veľký Krtíš, Olováry, Modrý Kameň, Olováry

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Olováry (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1836 - Miešané manželstvá 1788-1814 - Manželstvá 1788-1836 - Člensky zoznam 1886 - Rôzne záznamy 1854-1858 5016726
  • Rôzne záznamy 1854-1858 - Úmrtia s zoznamom 1787-1836 5016727
  • Krsty s zoznamom 1837-1874 - Manželstvá s zoznamom 1837-1874 - Úmrtia 1837-1874 - Birmovaní 1841 5016727
 • Zvolen, Ostrá Lúka, Zvolen, Ostrá Lúka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ostrá Lúka (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Rimavská Sobota, Ožďany, Rimavská Sobota, Ožďany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ožďany (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1791-1810 - Krsty 1767-1829 - Úmrtia 1767-1829 - Manželstvá 1768-1829 5016729
  • Krsty 1831-1883 - Úmrtia 1830-1883 - Manželstvá 1830-1883 5016854
  • Krsty 1884-1930 - Úmrtia 1884-1930 - Manželstvá 1884-1929 - Birmovaní 1910-1942 Z cirkvi vystúpivšich 1947 5016854
 • Rimavská Sobota, Ožďany, Rimavská Sobota, Ožďany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ožďany (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1745-1821 - Birmovaní 1779-1834 - Manželstvá 1744-1758 5016728
  • Manželstvá 1757-1821 - Rôzne záznamy 1823 - Člensky zoznam 1778 - Úmrtia 1745-1821 - Rôzne záznamy 1826-1829 - Birmovaní 1834 - Miešané manželstvá 1810-1827, 1744-1776 5016729
  • Rôzne záznamy 1801-1833 - Krsty 1822-1888 - Manželstvá 1822-1888 - Úmrtia 1822-1888 - Birmovaní 1845-1873 5016729
  • Krsty 1889-1895 5016729
  • Manželstvá 1889-1896 5016729
  • Úmrtia 1889-1896 5016729
 • Rimavská Sobota, Padarovce, Rimavská Sobota, Padarovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Padarovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1685-1755 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1685-1768 - Krsty 1768-1892 - Úmrtia 1769-1792 - Manželstvá 1769-1790 5016854
  • Krsty 1792-1857 5016854
  • Krsty 1857-1872 5016855
  • Krsty 1873-1896 5016855
  • Manželstvá 1792-1887 - Krsty 1844 - Manželstvá 1888-1897 5016855
  • Úmrtia 1792-1888 5016855
 • Rimavská Sobota, Petrovce, Feledince, Petrovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Petrovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1812-1860 - Úmrtia 1812-1855 - Manželstvá 1812-1860 - Birmovaní 1817-1831 - Úmrtia 1858-1859, 1856-1857 - Prvé prijímanie 1815-1823 5016855
  • Krsty 1859-1871 - Manželstvá 1859-1871 - Konvertiti 1859-1870 - Úmrtia 1859-1871 5016855
  • Krsty 1871-1896 - Manželstvá 1871-1897 - Úmrtia 1871-1895 5016855
 • Lučenec, Pleš, Lučenec, Pleš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pleš (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1796-1861 - Krsty 1796-1836 - Birmovaní 1829-1853 - Manželstvá 1798-1836 - Rôzne záznamy rodinný Bódi 1799-1876 - Miešané manželstvá 1813-1841 - Úmrtia 1798-1836 - Birmovaní 1803-1824 - Rôzne záznamy 1838-1886 - Konvertiti 1816 5016858
  • Krsty 1837-1893 - Úmrtia 1889-1893, 1840-1842 - Rôzne záznamy 1853-1917 - Úmrtia 1837-1885 - Manželstvá 1837-1882, 1887-1892 - Konvertiti 1843-1900 5016858
  • Krsty 1893-1895 - Manželstvá 1893-1896 - Úmrtia 1893-1895 5016858
 • Zvolen, Pliešovce, Zvolen, Pliešovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Pliešovce (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1811 - Manželstvá 1784-1811 - Úmrtia 1784-1819 5016858
  • Krsty 1812-1849 5016858
  • Krsty 1850-1871 5016859
  • Manželstvá 1811-1881 5016859
  • Úmrtia 1820-1881 - Rôzne záznamy 1869-1895 5016859
  • Manželstvá 1882-1907, 1905 5016859
  • Vol. Nr. 982A Krsty 1871-1906 5017085
  • Vol. Nr. 984A Úmrtia 1882-1949 5017085
 • Banská Bystrica, Podkonice, Banská Bystrica, Podkonice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podkonice (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Detva, Podkriváň, Lučenec, Podkriváň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podkriváň (Detva)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1840 - Konvertiti 1811-1829 - Birmovaní 1788-1848 - Rôzne záznamy 1759 5016861
  • Krsty 1841-1870 - Konvertiti 1850-1890 - Krsty 1850 5016861
  • Krsty 1870-1878, 1879-1884 5016861
  • Krsty 1884-1895, 1887 5016862
  • Manželstvá 1788-1850 - Miešané manželstvá 1831-1847 - Úmrtia 1831-1848, 1787-1830 5016862
  • Manželstvá 1851-1870 - Člensky zoznam - Birmovaní 1873 5016862
  • Manželstvá 1870-1895 5016862
  • Úmrtia 1849-1870 5016862
  • Úmrtia 1870-1896 5016862
 • Brezno, Pohorelá, Brezno nad Hronom, Pohorelá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohorelá (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1743-1807 - Birmovaní 1782-1793 - Manželstvá 1742-1808 - Úmrtia 1742-1813 - Konvertiti 1777-1799 5016862
  • Krsty 1808-1827 - Úmrtia 1813-1846 - Birmovaní 1817-1846 - Manželstvá 1808-1834 - Konvertiti 1814-1865 5016863
  • Krsty 1827-1883 - Birmovaní 1855-1893 - Mŕtvo narodení 1859-1886 5016863
  • Krsty 1884-1894 5016863
  • Krsty 1895-1908 5016863
  • Krsty 1908-1926 5016864
  • Manželstvá 1836-1900 5016864
  • Úmrtia 1846-1899 5016865
 • Brezno, Pohronská Polhora, Brezno nad Hronom, Polhora

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohronská Polhora (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1787-1842, 1850-1852 5016865
  • Krsty 1853-1863 5016865
  • Zoznam krstov A-Ž 1788-1874 5016865
  • Zoznam krstov A-Ž 1843-1849 5016865
  • Krsty 1843-1849, 1864-1875 5016865
  • Krsty 1875-1900 5016866
  • Manželstvá 1789-1842 - Rôzne záznamy 1793-1795 5016866
  • Manželstvá 1853-1871 5016866
  • Úmrtia 1789-1842 - Miešané manželstvá 1794-1812 5016866
  • Manželstvá 1843-1908 5016866
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1789-1907 5016866
  • Úmrtia 1843-1852, 1872-1877 5016866
  • Úmrtia 1853-1871 5016866
  • Úmrtia 1878-1929 5016867
 • Lučenec, Polichno, Lučenec, Polichno

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Polichno (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1797-1880 - Úmrtia 1797-1880 - Manželstvá 1797-1880 5016867
  • Krsty 1881-1895 5016867
 • Poltár, Poltár, Rimavská Sobota, Poltár

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Poltár (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Poltár: Krsty 1734-1768 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768; Cseh Brezo: Krsty 1734-1768 5016869
  • Cseh Brezo: Krsty 1767-1768 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768; Zelene: Krsty 1734-1768 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768; Sós (Slaná) Lehota: Krsty 5016870
  • Poltár: Krsty 1769-1791, 1792-1800 - Manželstvá 1769-1800 - Úmrtia 1769-1800; Cseh Brezo: Krsty 1769-1784 - Manželstvá 1769-1784 - Úmrtia 1769-1784; Zelene: 5016870
  • Krsty 1801-1905 5016870
  • Konvertiti 1881-1937 - Manželstvá 1801-1948 5016870
  • Miešané manželstvá 1847-1869 - Úmrtia 1801-1927 5016870
 • Poltár, Hrnčiarska Ves, Rimavská Sobota, Pondelok

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Pondelok (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1743-1791 - Manželstvá 1746-1791 - Úmrtia 1745-1791 - Rôzne záznamy 1777-1797 5016871
  • Krsty 1791-1834 - Manželstvá 1791-1834 - Catechumeni 1848 - Úmrtia 1791-1834 5016871
  • Krsty 1835-1895 - Manželstvá 1835-1895 - Úmrtia 1835-1895 - Birmovaní 1884-1895 - Rôzne záznamy 1879-1895 5016871
 • Banská Bystrica, Poniky, Banská Bystrica, Ponická Huta

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Poniky, (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Banská Bystrica, Poniky, Banská Bystrica, Ponická Huta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Poniky (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1693-1757 - Manželstvá 1693-1757 - Rôzne záznamy 1688-1756 - Manželstvá 1758-1762 - Rôzne záznamy 1768-1768,1748 - Úmrtia 1694-1759 - Rôzne záznamy - Člensky zoznam 1696 - Konvertiti 1739-1772 5016871
  • Manželstvá 1759-1840 5016871
  • Manželstvá 1839-1951 5016872
  • Krsty 1757-1898 - Z cirkvi vystúpivšich 1908-1949 5016872
  • Úmrtia 1759-1887 5016872
  • Úmrtia 1888-1952 5016872
 • Veľký Krtíš, Pôtor, Modrý Kameň, Pôtor

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Pôtor (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1735-1767 - Manželstvá 1735-1768 - Úmrtia 1735-1767 - Zoznam krstov 1735-1767 5016873
  • Krsty 1767-1809 - Úmrtia 1784-1809 - Manželstvá 1769-1786 - Úmrtia 1767 - Rôzne záznamy 1767,1735 - Manželstvá 1787-1809 5016873
  • Krsty 1810-1862 - Úmrtia 1810-1862 - Manželstvá 1810-1862 5016873
  • Krsty 1863-1950 5016874
 • Brezno, Predajná, Brezno nad Hronom, Predajná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Predajná (Brezno)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1673-1694 - Krsty 1673-1705,1709 - Manželstvá 1674-1704 - Úmrtia 1673-1705 - Člensky zoznam 1697 ff, 1674 - Rôzne záznamy 1687-1704 5016874
  • Rôzne záznamy - Krsty 1707-1709 - Manželstvá 1708-1721 - Birmovaní 1611-1714 - Manželstvá 1722-1725,1732 - Rôzne záznamy 1740-1743 - Krsty 1710-1723 - Rôzne záznamy 1726-1732 - Úmrtia 1725 Člensky zoznam 1725-1732 - Rôzne záznamy 1711-1724 - Úmrtia 1709-1725 - Rôzne záznamy 1715-1734 5016874
  • Krsty 1726-1755 - Člensky zoznam 1783 - Manželstvá 1726-1755 - Birmovaní 1782 - Úmrtia 1726-1755 - Konvertiti 1736-1777 5016874
  • Krsty 1756-1808 5016874
  • Krsty 1809-1839 5016874
  • Krsty 1839-1858 5016875
  • Krsty 1843-1849 5016875
  • Krsty 1858-1882 5016875
  • Krsty 1882-1895 5016875
  • Manželstvá 1756-1858 5016875
  • Manželstvá 1843-1849 5016875
  • Manželstvá 1858-1896, 1858-1866 5016875
  • Úmrtia 1756-1822 5016875
  • Úmrtia 1843-1849 5016875
  • Úmrtia 1823-1842, 1850-1862 5016876
  • Úmrtia 1863-1895 5016876
 • Banská Štiavnica, Prenčov, Banská Štiavnica, Prenčov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Prenčov (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1819 - Úmrtia 1784-1841 - Krsty 1820-1835 - Manželstvá 1785-1849 5016877
  • Krsty 1862-1919 5016877
  • Manželstvá 1862-1952 5016877
  • Úmrtia 1862-1953 5016877
 • Banská Štiavnica, Prenčov, Banská Štiavnica, Prenčov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prenčov (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1720-1754 - Krsty 1721-1768 - Manželstvá 1721-1768 - Úmrtia 1720-1768 - Konvertiti 1721-1746 - Rôzne záznamy 1721-1736 5016876
  • Krsty 1768-1817 - Manželstvá 1768-1818 - Úmrtia 1768-1817 - Konvertiti 1769-1820 5016876
  • Krsty 1817-1908 - Manželstvá 1817-1907 - Úmrtia 1817-1818 5016876
  • Úmrtia 1817-1907 - Konvertiti 1820-1854 - Birmovaní 1828-1908 5016877
 • Žiar nad Hronom, Prochot, Nová Baňa, Prochot

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prochot (Žiar nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Rimavská Sobota, Radnovce, Feledince, Radnovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Radnovce (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1751-1775 - Krsty 1730-1794 - Rôzne záznamy 1750-1793 - Úmrtia 1775-1794 - Manželstvá 1776-1794 5016878
  • Krsty 1794-1869 - Úmrtia 1794-1869 - Manželstvá 1794-1869 5016878
  • Krsty 1870-1897 - Manželstvá 1876-1896 - Úmrtia 1870-1897 5016878
 • Lučenec, Rapovce, Lučenec, Rapovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rapovce (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1724-1799 - Úmrtia 1785-1799 - Manželstvá 1785-1798 - Konvertiti 1788-1793 - Rôzne záznamy 1781-1784 5016883
  • Krsty 1799-1836 - Birmovaní 1836,1853 - Manželstvá 1799-1836 - Úmrtia 1800-1836 - Konvertiti 1804-1837, 1859-1864 5016883
  • Krsty 1837-1870 5016883
  • Krsty 1870-1896 5016883
  • Manželstvá 1837-1895 5016883
  • Úmrtia 1837-1896 5016884
 • Revúca, Ratková, Revúca, Ratková

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Ratková (Revúca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1708-1716 - Manželstvá 1708-1719 - Krsty 1716-1718 - Úmrtia 1708-1719 5016884
  • Krsty 1725-1786 - Manželstvá 1725-1786 - Úmrtia 1725-1786 5016884
  • Krsty 1787-1840 - Manželstvá 1787-1840 5016884
  • Manželstvá 1840 - Úmrtia 1787-1840 5016885
  • Krsty 1841-1877 - Rôzne záznamy 1872-1885 - Manželstvá 1841-1877 - Úmrtia 1841-1877 5016885
  • Krsty 1878-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1878-1895 5016885
 • Rimavská Sobota, Ratkovská Lehota, Revúca, Ratkovská Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ratkovská Lehota (Revúca)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1810-1865 - Konvertiti 1844-1876 - Birmovaní 1804-1873 - Úmrtia 1810-1865 - Birmovaní 1883-1941 - Manželstvá 1811-1865 - Miešané manželstvá 1872-1886 (199a-200a) - Konvertiti 1821-1881 - Rôzne záznamy 1830-1844 - Konvertiti 1941 5016885
  • Krsty 1866-1889 - Manželstvá 1866-1874 5016885
  • Manželstvá 1872-1889 - Úmrtia 1866-1889 5016886
  • Krsty 1890-1896 - Manželstvá 1890-1897 - Úmrtia 1890-1896 5016886
 • Rimavská Sobota, Rimavská Baňa, Rimavská Sobota, Rimavská Baňa

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Rimavská Baňa (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1750-1819 - Krsty 1764-1765 - Rôzne záznamy 1814-1831,1768 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1768 - Krsty 1769-1811 - Manželstvá 1818,1769-1818 - Úmrtia 1769-1818 ( 5016888
  • Rôzne záznamy 1743-1819 - Krsty 1819-1875 - Manželstvá 1819-1875 - Úmrtia 1819-1875 5016888
  • Krsty 1876-1897 - Manželstvá 1876-1888 5016888
  • Manželstvá 1887-1897 - Úmrtia 1876-1897 5016889
 • Rimavská Sobota, Tisovec, Rimavská Sobota, Píla

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Píla (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1123 Krsty, manželstvá, úmrtia 1711-1761 5016889
  • Vol. Nr. 1124 Krsty, manželstvá, úmrtia 1762-1830 5016889
  • Vol. Nr. 1125 Krsty 1814-1884 5016889
  • Vol. Nr. 1126 Manželstvá 1831-1883 5016889
  • Vol. Nr. 1127 Úmrtia 1814-1883 5016889
  • Vol. Nr. 1128 Krsty, manželstvá, úmrtia 1884-1895 5016890
 • Rimavská Sobota, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavská Seč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rimavská Seč (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1132 Krsty, manželstvá, úmrtia 1714-1749 5016890
  • Vol. Nr. 1133 Krsty, manželstvá, úmrtia 1806-1835 5016890
  • Vol. Nr. 1134 Krsty, manželstvá, úmrtia 1836-1862 5016891
  • Vol. Nr. 1135 Krsty, manželstvá, úmrtia 1862-1897 5016891
 • Feledince, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavská Seč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rimavská Seč (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1129 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1836 5016890
  • Vol. Nr. 1130 Krsty, úmrtia 1837-1895 5016890
  • Vol. Nr. 1131 Manželstvá 1837-1895 5016890
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1145 Krsty, manželstvá, úmrtia 1786-1859 5016893
  • Vol. Nr. 1146 Krsty 1860-1881 5016893
  • Vol. Nr. 1147 Krsty 1882-1904 5016893
  • Vol. Nr. 1148 Manželstvá 1860-1881 5016893
  • Vol. Nr. 1149 Manželstvá 1882-1904 5016893
  • Vol. Nr. 1150 Úmrtia 1860-1881 5016894
  • Vol. Nr. 1151 Úmrtia 1882-1903 5016894
  • Vol. Nr. 1152 Krsty, manželstvá, úmrtia 1771-1819 5016894
  • Vol. Nr. 1153 Krsty, manželstvá, úmrtia 1820-1850 5016894
  • Vol. Nr. 1154 Krsty, manželstvá, úmrtia 1851-1871 5016894
  • Vol. Nr. 1154 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1851-1871 5016895
  • Vol. Nr. 1155 Manželstvá 1872-1886 5016895
  • Vol. Nr. 1156 Úmrtia 1872-1886 5016895
  • Vol. Nr. 1157 Krsty, manželstvá, úmrtia 1872-1896 5016895
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1136 Krsty 1771-1850 5016891
  • Vol. Nr. 1137 Krsty 1851-1869 5016891
  • Vol. Nr. 1138 Krsty 1870-1892 5016891
  • Vol. Nr. 1138 (pokrač.) Krsty 1870-1892 5016892
  • Vol. Nr. 1139 Krsty 1892-1895 5016892
  • Vol. Nr. 1140 Manželstvá 1852-1896 5016892
  • Vol. Nr. 1141 Úmrtia 1771-1849 5016892
  • Vol. Nr. 1142 Úmrtia 1850-1870 5016892
  • Vol. Nr. 1143 Úmrtia 1871-1893 5016892
  • Vol. Nr. 1144 Úmrtia 1893-1895 5016892
 • Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rimavské Brezovo (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1161 Krsty, manželstvá, úmrtia 1724-1805 5016896
  • Vol. Nr. 1162 Krsty, manželstvá, úmrtia 1805-1868 5016896
  • Vol. Nr. 1163 Krsty 1869-1896 5016896
  • Vol. Nr. 1164 Manželstvá 1869-1897 5016896
  • Vol. Nr. 1165 Úmrtia 1869-1871 5016896
 • Žarnovica, Rudno nad Hronom, Nová Baňa, Rudno nad Hronom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rudno nad Hronom (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1169 Krsty, manželstvá, úmrtia 1788-1837 5016897
  • Vol. Nr. 1170 Krsty, manželstvá, úmrtia 1838-1842 5016897
  • Vol. Nr. 1171 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1884 5016897
  • Vol. Nr. 1172 Krsty, manželstvá, úmrtia 1885-1896 5016898
 • Rimavská Sobota, Rumince, Tornaľa, Rumince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Rumince (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1173 Krsty, manželstvá, úmrtia 1757-1883 5016898
  • Vol. Nr. 1174 Krsty, manželstvá, úmrtia 1884-1828 5016898
 • Lučenec, Šávoľ, Lučenec, Šávoľ

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šávoľ (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1715-1760 5016926
  • Krsty 1760-1798 - Manželstvá 1716-1789 - Úmrtia 1715-1789 - Birmovaní 1803-1824 - Rôzne záznamy 1756-1778 5016927
  • Krsty 1800-1889 - Konvertiti 1801-1895 5016927
  • Krsty 1890-1896 5016927
  • Manželstvá 1800-1883 - Úmrtia 1800-1883 5016927
  • Úmrtia 1884-1895 5016927
 • Krupina, Sebechleby, Krupina, Sebechleby

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sebechleby (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1181 Krsty, manželstvá, úmrtia 1729-1780 5016900
  • Vol. Nr. 1182 Krsty 1780-1874 5016900
  • Vol. Nr. 1183 Krsty, manželstvá, úmrtia 1780-1871 5016900
  • Vol. Nr. 1183A Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1875 5017086
  • Vol. Nr. 1183B Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1897 5017086
  • Vol. Nr. 1183B (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1897 5017087
 • Veľký Krtíš, Sečianky, Krupina, Sečianky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sečianky (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1184 Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1802 5016900
  • Vol. Nr. 1184 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1802 5016901
  • Vol. Nr. 1185 Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1849 5016901
  • Vol. Nr. 1186 Krsty, úmrtia 1849-1872 5016901
  • Vol. Nr. 1187 Krsty 1873-1894 5016901
  • Vol. Nr. 1188 Manželstvá 1846-1895 5016901
  • Vol. Nr. 1189 Úmrtia 1858-1890 5016901
  • Vol. Nr. 1189 (pokrač.) Úmrtia 1858-1890 5016902
  • Vol. Nr. 1190 Úmrtia 1891-1895 5016902
  • Vol. Nr. 1191 Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1916 5016902
 • Veľký Krtíš, Senné, Modrý Kameň, Senné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Senné (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1197 Krsty, manželstvá, úmrtia 1747-1833 5016903
  • Vol. Nr. 1198 Krsty 1811-1896 5016903
  • Vol. Nr. 1199 Manželstvá 1794-1896 5016903
  • Vol. Nr. 1200 Úmrtia 1835-1896 5016904
 • Rimavská Sobota, Šimonovce, Feledince, Šimonovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická reformovana cirkev. Farský úrad Šimonovce (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1770-1810 - Krsty 1769-1858 - Manželstvá 1788-1849 - Úmrtia 1786-1821 5016927
  • Úmrtia 1819-1858 - Rôzne záznamy 1795-1868 5016928
  • Krsty 1859-1911 - Katolícke krsty 1858-1911 - Manželstvá 1859-1911 - Úmrtia 1859-1911 5016928
 • Revúca, Skerešovo, Tornaľa, Skerešovo

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Skerešovo (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1205 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1828 5016905
  • Vol. Nr. 1206 Krsty 1811-1876 5016905
  • Vol. Nr. 1207 Krsty 1877-1896 5016905
  • Vol. Nr. 1208 Manželstvá 1829-1897 5016905
  • Vol. Nr. 1209 Úmrtia 1829-1896 5016905
 • Veľký Krtíš, Sklabiná, Modrý Kameň, Sklabiná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sklabiná (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1210 Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1823 5016905
  • Vol. Nr. 1211 Krsty, manželstvá, úmrtia 1823-1841 5016906
  • Vol. Nr. 1212 Krsty, manželstvá, úmrtia 1840-1870 5016906
  • Vol. Nr. 1213 Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1906 5016906
 • Veľký Krtíš, Stredné Plachtince, Modrý Kameň, Stredine Plachtince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Stredné Plachtince (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1731-1786 - Krsty 1787-1861 5016913
  • Krsty 1862-1896 5016913
  • Rôzne záznamy - Manželstvá 1787-1939 5016914
  • Úmrtia 1874-1941 5016914
 • Rimavská Sobota, Štrkovec, Tornaľa, Štrkovec

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Štrkovec (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Rôzne záznamy 1787-1888 - Krsty 1786-1836 5017031
  • Vol. Nr. 1367 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1786-1860 5017032
  • Vol. Nr. 1368 Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1852 5017032
  • Vol. Nr. 1369 Krsty 1852-1896 5017032
  • Vol. Nr. 1370 Manželstvá 1852-1898 5017032
  • Vol. Nr. 1371 Úmrtia 1852-1897 5017032
 • Veľký Krtíš, Sucháň, Krupina, Suchaň

   Cirkevná matrika
  • Cirkev evanjelícká (A.V.). Farský úrad Sucháň (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1757-1883 - Krsty 1784-1873 - Manželstvá 1785-1871 - Úmrtia 1784-1870 5016914
 • Poprad, Šumiac, Brezno nad Hronom, Šumiac

   Cirkevná matrika
  • Cirkev grécko-katolícka. Farský úrad Šumiac (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1372 Krsty, manželstvá, úmrtia 1775-1827 5017032
  • Vol. Nr. 1372 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1775-1827 5017033
  • Vol. Nr. 1373 Krsty 1827-1864 5017033
  • Vol. Nr. 1373A Krsty 1865-1893 5017087
  • Vol. Nr. 1372A Manželstvá 1824-1928 5017087
  • Vol. Nr. 1372B Úmrtia 1824-1889 5017087
  • Vol. Nr. 1372B (pokrač.) Úmrtia 1824-1889 5017088
  • Vol. Nr. 1372C Úmrtia 1890-1919 5017088
 • Lučenec, Šurice, Feledince, Sőreg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sőreg (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1374 Krsty, úmrtia 1787-1842 5017033
  • Vol. Nr. 1375 Krsty 1843-1891 5017033
  • Vol. Nr. 1375 (pokrač.) Krsty 1843-1891 5017034
  • Vol. Nr. 1376 Manželstvá 1788-1881 5017034
  • Vol. Nr. 1377 Úmrtia 1843-1894 5017034
  • Vol. Nr. 1378 Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-1898 5017034
 • Banská Štiavnica, Svätý Anton, Banská Štiavnica, Svätý Antol

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Antol (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1689-1719 - Manželstvá 1689-1720 - Úmrtia 1689-1719 - Rôzne záznamy 1693-1698 - Krsty 1720-1740 5016914
  • Krsty 1740 - Manželstvá 1720-1740 - Úmrtia 1720-1740 5016915
  • Krsty 1739-1826 - Miešané manželstvá 1793-1823 - Manželstvá 1740-1826 - Úmrtia 1740-1781 - Birmovaní 1755 5016915
  • Rôzne záznamy 1689-1890 - Krsty 1826-1854 5016915
  • Krsty 1855-1872 5016915
  • Krsty 1872-1880 5016915
  • Krsty 1880-1895 5016916
  • Zoznam krstov A-Ž 1827-1894 5016916
  • Manželstvá 1826-1854 5016916
  • Manželstvá 1855-1883 - Miešané manželstvá 1859-1893 5016916
  • Manželstvá 1884-1895 5016916
  • Úmrtia 1782-1854 5016916
  • Úmrtia 1855-1876 5016916
  • Úmrtia 1876-1885 5016917
  • Úmrtia 1886-1895 5016917
 • Žarnovica, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Svätý Benedik

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Benedik (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Člensky zoznam 1826 - Rôzne záznamy 1818-1893 - Krsty 1826-1840 - Birmovaní 1854-1885 - Rôzne záznamy 1853-1893 5016917
  • Krsty 1841-1854, 1851-1853 5016917
  • Krsty 1855-1868 5016917
  • Krsty 1868-1871 5016917
  • Krsty 1871-1881 5016918
  • Konvertiti 1883 - Krsty 1881-1897 - Manželstvá 1881-1910 - Úmrtia 1881-1902 5016918
  • Manželstvá 1841-1867 5016918
  • Rôzne záznamy 1780-1785 - Úmrtia 1802-1840 5016919
  • Úmrtia 1841-1861 5016919
  • Úmrtia 1861-1880 - Manželstvá 1867-1880 5016919
  • Zoznam krstov B-Ž 1818-1870 - Zoznam manželstiev A-Ž 1818-1871 - Zoznam úmrtí A-Ž 1818-1871 5016919
  • Zoznam krstov A-Ž 1750-1758, 1871-1948 - Zoznam úmrtí A-Ž 1750-1758, 1871-1949 - Zoznam manželstiev A-Ž 1871-1949 5016920
 • Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, Liptovský Svätý Mikuláš, Svätý Ondrej

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovksý Ondrej (Lipt. Sv. Mikuláš)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1711-1734 - Manželstvá 1712-1735 - Krsty 1734-1735 - Úmrtia 1711-1735 5016920
  • Krsty 1735-1860, 1843-1847 - Mŕtvo narodení 1856-1860 5016920
  • Krsty 1843-1849 - Manželstvá 1843-1849 - Úmrtia 1843-1849 5016920
  • Krsty 1861-1872 5016920
  • Krsty 1872-1895 5016921
  • Manželstvá 1736-1886 5016921
  • Manželstvá 1887-1895 5016921
  • Úmrtia 1735-1860, 1843-1849 (372-397) 5016921
  • Úmrtia 1861-1895 5016921
 • Brezno, Telgárt, Brezno nad Hronom, Telgárt

   Cirkevná matrika
  • Cirkev grécko-katolícka. Farský úrad Telgárt (Brezno nad Hronom)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1379 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1863 5017034
  • Vol. Nr. 1379 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1863 5017035
  • Vol. Nr. 1380 Krsty 1851-1888 5017035
  • Vol. Nr. 1381 Krsty 1889-1895 5017035
 • Žarnovica, Tekovská Breznica, Nová Baňa, Tekovská Breznica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovská Breznica (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1378 Krsty, úmrtia 1784-1842 5017037
  • Vol. Nr. 1388 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1854 5017037
  • Vol. Nr. 1388A Krsty 1854-1896 5017088
  • Vol. Nr. 1387A Manželstvá 1784-1842 5017088
  • Vol. Nr. 1388B Manželstvá 1854-1895 5017088
  • Vol. Nr. 1388C Úmrtia 1854-1896 5017089
 • Krupina, Terany, Krupina, Dolnie Terany, Krupina, Hornie Terany

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Terany (Krupina)
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolnie Terany (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1392 Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1854 5017037
  • Vol. Nr. 1392 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1854 5017038
  • Vol. Nr. 1393 Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1871 5017038
  • Vol. Nr. 1393A Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1929 5017089
 • Rimavská Sobota, Tisovec, Rimavská Sobota, Tisovec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tisovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1394 Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1802 5017038
  • Vol. Nr. 1395 Krsty, manželstvá, úmrtia 1803-1861 5017038
  • Vol. Nr. 1396 Krsty 1859-1891 5017038
  • Vol. Nr. 1396 (pokrač.) Krsty 1859-1891 5017039
  • Vol. Nr. 1397 Krsty 1891-1895 5017039
  • Vol. Nr. 1398 Manželstvá, úmrtia 1860-1890 5017039
  • Vol. Nr. 1399 Manželstvá 1891-1896 5017039
  • Vol. Nr. 1400 Úmrtia 1886-1896 5017039
 • Rimavská Sobota, Tisovec, Rimavská Sobota, Tisovec

   Cirkevná matrika
  • Židovská obec. Tisovec (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1406 Narodení 1882-1909 5017040
  • Vol. Nr. 1407 Manželstvá 1881-1909 5017040
  • Vol. Nr. 1408 Úmrtia 1881-1910 5017040
 • Lučenec, Tomášovce, Lučenec, Tomášovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Tomášovce (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1409 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1704-1791 (roky, strany nie sú po poradí) 5017040
  • Vol. Nr. 1409 (pokrač.) Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1704-1791 (roky, strany nie sú po poradí) 5017041
  • Vol. Nr. 1410 Krsty 1792-1863 - Úmrtia 1800-1863 - Manželstvá? 1848-1851 - Manželstvá 1800-1848 5017041
  • Vol. Nr. 1411 Krsty 1864-1883 5017041
  • Vol. Nr. 1411 (pokrač.) Krsty 1883-1895 5017095
  • Vol. Nr. 1412 Manželstvá 1852-1896 5017095
  • Vol. Nr. 1413 Úmrtia 1864-1919 5017095
 • Zvolen, Tŕnie, Zvolen, Trnie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trnie (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1414 Krsty, manželstvá, úmrtia 1666-1726 5017095
  • Vol. Nr. 1415 Krsty 1762-1845 5017095
  • Vol. Nr. 1416 Manželstvá 1762-1844 5017051
  • Vol. Nr. 1417 Úmrtia 1762-1845 5017051
  • Vol. Nr. 1418 Krsty, manželstvá, úmrtia 1845-1874 5017051
  • Vol. Nr. 1418A Krsty 1874-1917 5017089
  • Vol. Nr. 1418B Manželstvá 1874-1927 5017089
  • Vol. Nr. 1418C Úmrtia 1874-1936 5017089
  • Vol. Nr. 1418C (pokrač.) Úmrtia 1874-1936 5017090
 • Poltár, Cinobaňa, Lučenec, Turíčky

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Turíčky (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1423A Krsty, úmrtia 1687-1750 5017052
  • Vol. Nr. 1424 Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1851 5017052
  • Vol. Nr. 1424 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1851 5017053
  • Vol. Nr. 1425 Krsty, manželstvá, úmrtia 1833-1906 5017053
  • Vol. Nr. 1425A Krsty 1891-1896 5017090
 • Modrý Kameň, Turie Pole, Zvolen, Lešť

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Turie Pole (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1426 Krsty, manželstvá, úmrtia 1727-1776 5017053
  • Vol. Nr. 1427 Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1830 5017053
  • Vol. Nr. 1427 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1830 5017054
 • Poltár, Uhorské, Lučenec, Uhorské

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Uhorské (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1428 Krsty, manželstvá, úmrtia 1720-1815 5017054
  • Vol. Nr. 1429 Krsty, manželstvá, úmrtia 1816-1852 5017054
  • Vol. Nr. 1429 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1816-1852 5017055
  • Vol. Nr. 1430 Krsty 1852-1893 5017055
  • Vol. Nr. 1431 Krsty 1893-1895 5017055
  • Vol. Nr. 1432 Manželstvá 1852-1929 5017055
  • Vol. Nr. 1433 Úmrtia 1852-1905 5017055
  • Vol. Nr. 1433 (pokrač.) Úmrtia 1852-1905 5017056
 • Rimavská Sobota, Uzovská Panica, Feledince, Uzovská Panita

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Uzovská Panita (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1438A Krsty 1786-1852 5017057
  • Vol. Nr. 1439 Krsty 1868-1879 5017057
  • Vol. Nr. 1440 Krsty 1879-1895 5017057
  • Vol. Nr. 1441 Manželstvá 1786-1896 5017057
  • Vol. Nr. 1442 Úmrtia 1893-1895 5017057
 • Rimavská Sobota, Uzovská Panica, Feledince, Uzovská Panita

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uzovská Panita (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1434 Krsty, manželstvá, úmrtia 1829-1871 5017056
  • Vol. Nr. 1435 Krsty, manželstvá, úmrtia 1867-1887 5017056
  • Vol. Nr. 1436 Krsty 1887-1911 5017056
  • Vol. Nr. 1437 Manželstvá 1887-1948 5017056
  • Vol. Nr. 1438 Úmrtia 1887-1952 5017056
  • Vol. Nr. 1438 (pokrač.) Úmrtia 1887-1952 5017057
 • Rimavská Sobota, Včelince, Tornaľa, Mehy

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mehy (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1455 Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1812 5017060
  • Vol. Nr. 1456 Krsty, manželstvá, úmrtia 1813-1836 5017060
  • Vol. Nr. 1457 Krsty 1837-1895 5017060
  • Vol. Nr. 1457 (pokrač.) Krsty 1837-1895 5017096
  • Vol. Nr. 1458 Manželstvá 1837-1896 5017096
  • Vol. Nr. 1459 Úmrtia 1837-1896 5017096
 • Veľký Krtíš, Veľká Čalomija, Modrý Kameň, Veľká Čalomija

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Čalomija (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1469 Krsty 1787-1852 5017062
  • Vol. Nr. 1469 (pokrač.) Krsty 1787-1852 5017063
  • Vol. Nr. 1470 Krsty 1852-1896 5017063
  • Vol. Nr. 1471 Manželstvá 1787-1859 5017063
  • Vol. Nr. 1472 Manželstvá 1860-1900 5017063
  • Vol. Nr. 1473 Úmrtia 1787-1854 5017063
  • Vol. Nr. 1473 (pokrač.) Úmrtia 1787-1854 5017064
  • Vol. Nr. 1474 Úmrtia 1854-1893 5017064
  • Vol. Nr. 1475 Úmrtia 1894-1896 5017064
 • Žarnovica, Veľká Lehota, Nová Baňa, Veľka Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľka Lehota (Nová Baňa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1476 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1845 5017064
  • Vol. Nr. 1477 Krsty, manželstvá, úmrtia 1846-1879 5017064
  • Vol. Nr. 1477 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1846-1879 5017065
  • Vol. Nr. 1478 Krsty, úmrtia 1880-1888 5017065
  • Vol. Nr. 1479 Krsty 1888-1893 5017065
  • Vol. Nr. 1480 Krsty 1893-1896 5017065
  • Vol. Nr. 1481 Manželstvá 1787-1845 5017065
  • Vol. Nr. 1482 Manželstvá 1875-1896 5017065
  • Vol. Nr. 1483 Úmrtia 1888-1895 5017065
 • Lučenec, Veľká nad Ipľom, Lučenec, Veliká nad Ipľom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veliká nad Ipľom (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1460 Krsty, manželstvá, úmrtia 1756-1805 5017096
  • Vol. Nr. 1461 Krsty, manželstvá, úmrtia 1806-1836 5017096
  • Vol. Nr. 1461 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1806-1836 5017061
  • Vol. Nr. 1462 Krsty, manželstvá, úmrtia 1837-1855 5017061
  • Vol. Nr. 1463 Krsty 1855-1884 5017061
  • Vol. Nr. 1464 Krsty 1884-1896 5017061
  • Vol. Nr. 1464 (pokrač.) Krsty 1884-1896 5017062
  • Vol. Nr. 1465 Manželstvá 1855-1884 5017062
  • Vol. Nr. 1466 Manželstvá 1884-1896 5017062
  • Vol. Nr. 1467 Úmrtia 1855-1884 5017062
  • Vol. Nr. 1468 Úmrtia 1884-1896 5017062
 • Poltár, Hrnčiarska Ves, Rimavská Sobota, Veľká Sucha

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Sucha (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1484 Krsty, manželstvá, úmrtia 1716-1829 5017065
  • Vol. Nr. 1484 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1716-1829 5017066
  • Vol. Nr. 1485 Krsty 1829-1878 5017067
  • Vol. Nr. 1486 Manželstvá, úmrtia 1721-1841 5017067
  • Vol. Nr. 1487 Manželstvá 1765-1843 5017067
  • Vol. Nr. 1487 (pokrač.) Manželstvá 1765-1843 5017068
  • Vol. Nr. 1488 Manželstvá 1844-1878 5017068
  • Vol. Nr. 1489 Úmrtia 1842-1863 5017068
  • Vol. Nr. 1490 Krsty, úmrtia 1864-1900 5017068
 • Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Modrý Kameň, Veľké Zlievce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Zlievce (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 153 Krsty, manželstvá, úmrtia 1722-1742 5017071
  • Vol. Nr. 1504 Krsty, manželstvá 1742-1800 5017071
  • Vol. Nr. 1504 (pokrač.) Krsty, manželstvá 1742-1800 5016500
  • Vol. Nr. 1505 Krsty 1800-1860 5016500
  • Vol. Nr. 1506 Krsty 1861-1896 5016500
  • Vol. Nr. 1507 Manželstvá 1803-1896 5016500
  • Vol. Nr. 1508 Úmrtia 1742-1800 5016500
  • Vol. Nr. 1508 (pokrač.) Úmrtia 1742-1800 5016501
  • Vol. Nr. 1509 Úmrtia 1800-1872 5016501
  • Vol. Nr. 1510 Úmrtia 1873-1896 5016501
 • Rimavská Sobota, Veľký Blh, Feledince, Nižní Blh, Feledince, Vyšní Blh

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nižní Blh (Feledince)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1511 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1862 5016501
  • Vol. Nr. 1512 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1863-1914 5016502
 • Veľký Krtíš, Veľký Lom, Modrý Kameň, Veľký Lom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Lom (Veľký Krtíš)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1518 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1724-1770 5016503
  • Vol. Nr. 1519 Krsty 1771-1833 5016503
  • Vol. Nr. 1519 (pokrač.) Krsty 1833-1837 - Uzavreté manželstvá, úmrtia 1771-1837 5016504
  • Vol. Nr. 1520 Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1838-1895 5016504
 • Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Veľký Krtíš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Krtíš (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1513 Krsty 1712-1747 5016502
  • Vol. Nr. 1514 Manželstvá, úmrtia 1727-1747 5016502
  • Vol. Nr. 1515 Krsty, manželstvá, úmrtia 1748-1835 5016502
  • Vol. Nr. 1516 Krsty, manželstvá, úmrtia 1836-1874 5016503
  • Vol. Nr. 1517 Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1936 5016503
 • Detva, Vígľašská Huta-Kalinka, Zvolen, Vígľašská Huta-Kalinka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vígľašská Huta-Kalinka (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1527 Krsty 1788-1845 5016592
  • Vol. Nr. 1528 Manželstvá, úmrtia 1788-1844 5016592
  • Vol. Nr. 1528 (pokrač.) Manželstvá, úmrtia 1788-1844 5016593
  • Vol. Nr. 1529 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1866 5016593
  • Vol. Nr. 1530 Krsty, úmrtia 1859-1879 5016593
  • Vol. Nr. 1531 Manželstvá 1867-1878 5016593
  • Vol. Nr. 1531A Krsty, manželstvá, úmrtia 1879-1888 5017090
  • Vol. Nr. 1531B Krsty 1889-1907 5017090
  • Vol. Nr. 1531C Manželstvá 1889-1935 5017090
  • Vol. Nr. 1531C (pokrač.) Manželstvá 1889-1935 5017091
  • Vol. Nr. 1531D Úmrtia 1889-1919 5017091
 • Veľký Krtíš, Vinica, Krupina, Nekyje

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nekyje (Krupina)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1532 Krsty 1771-1801 5016593
  • Vol. Nr. 1532 (pokrač.) Krsty 1771-1801 5016594
  • Vol. Nr. 1533 Krsty 1802-1826 5016594
  • Vol. Nr. 1534 Krsty 1827-1845 5016594
  • Vol. Nr. 1535 Krsty 1846-1877 5016594
  • Vol. Nr. 1536 Krsty 1878-1895 5016594
  • Vol. Nr. 1536 (pokrač.) Krsty 1878-1895 5016595
  • Vol. Nr. 1537 Manželstvá 1771-1825 5016595
  • Vol. Nr. 1538 Manželstvá 1825-1874 5016595
  • Vol. Nr. 1539 Manželstvá 1875-1894 5016595
  • Vol. Nr. 1540 Úmrtia 1771-1803 5016595
  • Vol. Nr. 1541 Úmrtia 1804-1839 5016595
  • Vol. Nr. 1542 Úmrtia 1840-1862 5016595
  • Vol. Nr. 1542 (pokrač.) Úmrtia 1840-1862 5016596
  • Vol. Nr. 1543 Úmrtia 1863-1894 5016596
 • Veľký Krtíš, Vrbovka, Modrý Kameň, Vrbovka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrbovka (Modrý Kameň)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1544 Krsty, manželstvá, úmrtia 1748-1775 5016596
  • Vol. Nr. 1545 Krsty, manželstvá, úmrtia 1775-1798 5016596
  • Vol. Nr. 1546 Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1818 5016596
  • Vol. Nr. 1546 (pokrač.) Krsty, manželstvá, úmrtia 1793-1818 5016597
  • Vol. Nr. 1547 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1836 5016597
  • Vol. Nr. 1548 Krsty 1837-1857 5016597
  • Vol. Nr. 1549 Krsty 1858-1866 5016597
  • Vol. Nr. 1550 Krsty 1867-1872 5016597
  • Vol. Nr. 1551 Krsty 1872-1877 5016598
  • Vol. Nr. 1552 Krsty 1877-1892 5016598
  • Vol. Nr. 1553 Krsty 1892-1905 5016598
  • Vol. Nr. 1554 Manželstvá 1837-1868 5016598
  • Vol. Nr. 1555 Manželstvá 1869-1877 5016598
  • Vol. Nr. 1556 Manželstvá 1877-1919 5016598
  • Vol. Nr. 1556 (pokrač.) Manželstvá 1877-1919 5016599
  • Vol. Nr. 1557 Úmrtia 1837-1857 5016599
  • Vol. Nr. 1558 Úmrtia 1858-1864 5016599
  • Vol. Nr. 1559 Úmrtia 1864-1872 5016599
  • Vol. Nr. 1560 Úmrtia 1872-1874 5016599
  • Vol. Nr. 1561 Úmrtia 1875-1899 5016599
  • Vol. Nr. 1561 (pokrač.) Úmrtia 1875-1899 5016600
  • Vol. Nr. 1562 Krsty 1800-1819 5016600
  • Vol. Nr. 1563 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1871 5016600
  • Vol. Nr. 1564 Krsty, manželstvá, úmrtia 1872-1897 5016600
 • Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Vyšnia Pokoradz

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vyšnia Pokoradz (Rimavská Sobota)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1583 Krsty, manželstvá, úmrtia 1720-1789 5016605
  • Vol. Nr. 1584 Krsty, manželstvá, úmrtia 1790-1896 5016605
 • Rimavská Sobota, Vyšné Valice, Tornaľa, Vyšnie Valice

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Vyšnie Valice (Tornaľa)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Vol. Nr. 1585 Krsty, manželstvá, úmrtia 1731-1853 5017042
  • Vol. Nr. 1586 Krsty, manželstvá, úmrtia 1852-1898 5017042
 • Senec, Senec, Galanta, Senec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Senec (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1909 Krsty 1691-1713 - Manželstvá 1709-1712 - Krsty 1714 - Manželstvá 1699-1709 - Rôzne záznamy 1698-1711 4185580
  • Inv. č. 1909 (pokrač.) Rôzne záznamy 1709 - Manželstvá 1712-1713 - Úmrtia 1703-1714 4628616
  • Inv. č. 1910 Krsty 1714-1742 - Manželstvá 1714-1773 - Krsty 1742-1759 - Úmrtia 1714-1773 - Krsty 1771-1773 - Krsty 1759-1771 - Rôzne záznamy 1758 - Konvertiti 1736-1773 - Rôzne záznamy 1752-1755 - Rôzne záznamy 1747-1750 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1714-1773) 4628616
  • Inv. č. 1911 Krsty 1774-1796 - Birmovaní 1837 - Manželstvá 1774-1796 - Birmovaní 1827-1837 - Úmrtia 1774-1796 - Konvertiti 1778-1940 4628616
  • Inv. č. 1912 Krsty 1797-1856 4628617
  • Inv. č. 1913 Krsty 1856-1871 4628617
  • Inv. č. 1914 Krsty 1871-1878 4628617
  • Inv. č. 1914 (pokrač.) Krsty 1878-1884 4628618
  • Inv. č. 1915 Krsty 1884-1895 4628618
  • Inv. č. 1916 Manželstvá 1797-1896 4628618
  • Inv. č. 1917 Úmrtia 1797-1829 (chýbaju) 4628618
  • Inv. č. 1917 (pokrač.) Úmrtia 1829-1866 4628619
  • Inv. č. 1918 Úmrtia 1866-1882 4628619
  • Inv. č. 1919 Úmrtia 1882-1908 4628619
 • Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čachtice (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 460 Krsty 1661-1691 - Krsty 1682-1684 - Manželstvá 1661-1689 - Úmrtia 1663-1697 - Krsty 1691-1719 - Manželstvá 1690-1719 - Úmrtia 1698-1707 4528532
  • Inv. č. 460 (pokrač.) Úmrtia 1707-1719 - Konvertiti 1710-1721 - Birmovaní 1682 - Birmovaní 1712 4528533
  • Inv. č. 461 Krsty 1719-1780 - Manželstvá 1720-1780 - Úmrtia 1719-1780 - Konvertiti 1727-1778 4528533
  • Inv. č. 462 Krsty 1780-1812 - Manželstvá 1780-1824 - Krsty 1812-1820 - Úmrtia 1780-1832 - Spovede 1815-1832 - Miešané manželstvá [18-] 4528533
  • Inv. č. 463 Krsty 1820-1851 - Manželstvá 1824-1852 - Úmrtia 1832-1852 4528534
  • Inv. č. 464 Krsty 1852-1863 4528534
  • Inv. č. 465 Krsty 1864-1886 4528534
  • Inv. č. 466 Krsty 1886-1899 4528534
  • Inv. č. 466 (pokrač.) Krsty 1899-1921 - Konvertiti 1832-1930 4528535
  • Inv. č. 467 Manželstvá 1852-1863 4528535
  • Inv. č. 468 Manželstvá 1864-1895 4528535
  • Inv. č. 469 Úmrtia 1852-1863 4528535
  • Inv. č. 470 Úmrtia 1864-1874 4528535
  • Inv. č. 471 Úmrtia 1874-1882 4528535
  • Inv. č. 471 (pokrač.) Úmrtia 1882-1900 4528536
  • Inv. č. 472 Zoznam krstov, sobašených 1661-1780 - Zoznam úmrtí 1663-1780 - Zoznam farárov 1677-1920 4528536
  • Inv. č. 473 Zoznam krstov 1780-1885 - Zoznam manželstiev 1780-1863 - Zoznam úmrtí 1780-1874 4528536
  • Inv. č. 474 Zoznam krstov 1886-1922 - Zoznam manželstiev 1864-1922 - Zoznam úmrtí 1874-1922 4528536
 • Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárno, Veľký Meder

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Meder (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 478 Krsty 1750-1779 - Manželstvá 1750-1804 - Úmrtia 1750-1824 - Zoznam úmrtí Ž (1751-1776) - Krsty 1778 4528537
  • Inv. č. 479 Krsty 1779-1824 - Zoznam krstov A-L (1779-1824) - Manželstvá 1804-1824 - Krsty 1814 - Zoznam krstov M-Ž (1779-1824) 4528537
  • Inv. č. 480 Krsty 1825-1863 - Zoznam krstov Ž (1827-1863) - Miešané manželstvá 1839-1867 4528537
  • Inv. č. 481 Krsty 1864-1874 4528537
  • Inv. č. 481 (pokrač.) Krsty 1875-1890 - Konvertiti 1872-1883 - Zoznam krstov 1864-1890 - Miešané manželstvá 1839-1893 - Birmovaní 1871 4528540
  • Inv. č. 482 Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1888-1895 4528540
  • Inv. č. 483 Úmrtia, zoznam 1825-1863 4528540
  • Inv. č. 484 Úmrtia, zoznam 1864-1888 4528540
  • Inv. č. 485 Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1860 4528541
 • Senica, Častkov, Senica, Častkov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Častkov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 517 Krsty 1876-1895 4528546
  • Inv. č. 518 Manželstvá 1876-1952 4528547
  • Inv. č. 519 Úmrtia 1876-1952 4528547
 • Senec, Čataj, Modra, Čataj

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čataj (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 521 Krsty 1728-1774 - Manželstvá 1728-1773 - Úmrtia 1728-1773 - Rôzne záznamy 1770-1773 - Spovede 1763-1764 - Úmrtia 1751-1773 - Rôzne záznamy 1748-1766 - Úmrtia 1773 4528547
  • Inv. č. 522 Krsty, úmrtia 1774-1870 - Konvertiti 1778-1829 - Manželstvá 1774-1840 - Birmovaní 1821-1860 4528547
  • Inv. č. 523 Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1888 - Birmovaní 1871-1888 4528538
  • Inv. č. 524 Krsty, manželstvá, úmrtia 1889-1895 4528538
 • Krupina, Žihárec, Šaľa, Žigard

   Matrika
  • Židovská obec. Žihárec (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1908 Narodenia 1875-1885 - Manželstvá 1874-1885 - Úmrtia 1868-1885 4185580
 • Dunajská Streda, Čiližská Radvaň, Dunajská Streda, Čilizská Radvaň

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Čiližská Radvaň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 533 Krsty 1810-1871 - Manželstvá, úmrtia 1804-1881 4528539
  • Inv. č. 534 Krsty 1871-1902 4528539
  • Inv. č. 535 Manželstvá 1882-1898 4528539
  • Inv. č. 536 Úmrtia 1882-1896 4528539
 • Senica, Senica, Senica, Senica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Senica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1936 Krsty 1783-1834 4629854
  • Inv. č. 1937 Krsty 1835-1875 4629854
  • Inv. č. 1938 Krsty 1876-1896 4629854
  • Inv. č. 1939 Manželstvá 1783-1821 4629854
  • Inv. č. 1939 (pokrač.) Manželstvá 1821-1840 4629855
  • Inv. č. 1940 Manželstvá 1841-1896 4629855
  • Inv. č. 1941 Úmrtia 1783-1838 4629855
  • Inv. č. 1942 Úmrtia 1839-1898 4629855
  • Inv. č. 1943 Zoznam krstov A-J (1783-1949) 4629855
  • Inv. č. 1943 (pokrač.) Zoznam krstov J-Ž (1783-1949) 4628625
 • Senica, Čáry, Senica, Čáry

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čáry (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 491 Krsty 1812-1852 4528542
  • Inv. č. 492 Krsty 1852-1888 4528542
  • Inv. č. 493 Krsty 1888-1896 4528542
  • Inv. č. 494 Manželstvá 1812-1852 4528542
  • Inv. č. 495 Manželstvá 1852-1897 4528542
  • Inv. č. 496 Úmrtia 1812-1852 4528542
  • Inv. č. 497 Úmrtia 1852-1860 4528542
  • Inv. č. 497 (pokrač.) Úmrtia 1859-1893 4528543
  • Inv. č. 498 Úmrtia 1893-1896 4528543
  • Inv. č. 499 Zoznam krstov 1812-1852 4528543
  • Inv. č. 500 Zoznam krstov 1812-1842 - Zoznam úmrtí 1812-1941 - Zoznam manželstiev 1812-1830 4528543
 • Komárno, Číčov, Komárno, Číčov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Číčov (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 1081 Krsty 1855-1880 5219348
  • Inv. č. 1082 Krsty 1881-1910 5219348
  • Inv. č. 1084 Manželstvá 1855-1874 5219348
  • Inv. č. 1084 (pokrač.) Manželstvá 1874-1898 - Inv. č. 1086-1087 Úmrtia 1855-1893 5218813
  • Inv. č. 525 Krsty 1724-1767 - Manželstvá 1725-1773 - Konvertiti 1752-1771 - Úmrtia 1739-1748 4528538
  • Inv. č. 526 Krsty 1767-1807 - Úmrtia, мanželstvá 1773-1807 4528538
  • Inv. č. 527 Krsty 1807-1836 - Konvertiti 1813-1890 4528538
  • Inv. č. 528 Krsty, úmrtia, мanželstvá 1837-1854 4528538
  • Inv. č. 529 Manželstvá 1807-1836 4528538
  • Inv. č. 530 Úmrtia 1807-1836 4528538
 • Dunajská Streda, Baka, Dunajská Streda, Baka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Baka (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 18 Krsty 1728-1796 - Birmovaní 1851 4528987
  • Inv. č. 18 (pokrač.) Birmovaní 1851, 1861, 1864, 1871, 1878, 1886, 1895, 1902, 1909 - Spovede 1842 - Birmovaní 1778, 1812, 1821, 1827 - Rôzne záznamy 1786 - Úmrtia 1728-1796 - Manželstvá 1729-1796 4528988
  • Inv. č. 19 Krsty 1797-1852 - Úmrtia 1797-1852 - Manželstvá 1797-1852 4528988
  • Inv. č. 19a Krsty 1853-1874 4528988
  • Inv. č. 19b Krsty 1875-1895 4528989
  • Inv. č. 19c Manželstvá 1853-1908 4528989
  • Inv. č. 19d Úmrtia 1853-1874 4528989
 • Dunajská Streda, Baloň, Dunajská Streda, Baloň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Baloň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 20 Krsty 1737-1756 - Manželstvá 1731-1756 - Úmrtia 1731-1756 - Historické zápisy miestnych kňazov 1753 4528989
  • Inv. č. 21 Krsty 1757-1765 - Manželstvá 1757-1771 - Krsty 1765-1767 - Úmrtia 1757-1771 - Historické zápisy miestnych kňazov 1740-1763 4528990
  • Inv. č. 22 Krsty 1767-1783 - Úmrtia 1770-1785 - Rôzne záznamy 1770-1773 - Manželstvá 1771-1785 4528990
  • Inv. č. 23 Krsty 1785-1798 - Birmovaní 1789, 1793, 1794, 1798, 1800, 1801, 1802 - Manželstvá 1785-1802 - Úmrtia 1785-1802 - Miešané manželstvá 1800-1806 4528991
  • Inv. č. 24 Konvertiti 1833-1834 - Krsty 1798-1847 - Manželstvá 1803-1845 - Úmrtia 1803-1833 4528991
  • Inv. č. 25 Zoznam farárov 1843-1852 - Krsty 1847-1858 - Krsty 1831-1848 - Miešané manželstvá 1849-1854 - Krsty 1829-1871 4528991
  • Inv. č. 26 Krsty 1859-1871 - Zoznam krstov A-Ž, 1859-1871 4528991
  • Inv. č. 27 Krsty 1872-1886 4528992
  • Inv. č. 28 Krsty 1886-1896 4528992
  • Inv. č. 29 Manželstvá 1845-1873 4528992
  • Inv. č. 30 Manželstvá 1872-1889 - Manželstvá 1839-1877 4528992
  • Inv. č. 31 Manželstvá 1890-1898 4528992
  • Inv. č. 32 (see refilmed item 6, subsequent to item 6) Úmrtia 1834-1854 - Úmrtia 1835-1868 4528992
  • Inv. č. 33 Úmrtia 1855-1874 - Zoznam úmrtí A-Ž, 1855-1874 4528993
  • Inv. č. 34 Úmrtia 1875-1892 4528993
  • Inv. č. 35 Úmrtia 1893-1896 4528993
 • Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Beckov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 36 Krsty 1676-1748 - Rôzne záznamy 1718 - Rôzne záznamy 1688-1743 4528993
  • Inv. č. 37 Krsty, manželstvá, úmrtia 1602-1751 - Birmovaní 1725-1750 - Konvertiti 1602-1743 - Zoznam farárov 1764 - Rôzne záznamy 1733-1760 - Krsty 1748-1800 - Manželstvá 1748-1800 - Úmrtia 1748-1800 - Birmovaní 1835 - Birmovaní 1797 - Rôzne záz 4528994
  • Inv. č. 38 Krsty 1801-1848 - Manželstvá 1801-1837 - Úmrtia 1801-1848 - Birmovaní 1841 - Konvertiti 1833-1854 - Birmovaní 1810, 1829 - Konvertiti 1819-1831 4528994
  • Inv. č. 39 Krsty 1843-1866 - Manželstvá 1843-1866 - Úmrtia 1843-1866 4528995
  • Inv. č. 40 Krsty 1867-1910 - Konvertiti 1874-1886 - Rôzne záznamy 1879-1914 4528995
  • Inv. č. 41 Manželstvá 1687-1748 - Úmrtia 1678-1748 - Birmovaní, konvertiti, rôzne záznamy 1602-1750 4528995
  • Inv. č. 42 Manželstvá 1867-1935 - Birmovaní 1868, ?, 1876, 1880, 1884, 1888, 1894, 1921, 1926, 1931, 1941, 1946 4528996
  • Inv. č. 43 Úmrtia 1867-1917 4528996
 • Senec, Bernolákovo, Bratislava, Čeklís

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bernolákovo (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 54 Krsty 1694-1705 - Manželstvá 1687-1704 - Úmrtia 1694-1697 4528997
  • Inv. č. 55 Krsty 1706-1744 4528997
  • Inv. č. 56 Krsty 1744-1830 4528998
  • Inv. č. 57 Manželstvá 1772-1844 - Krsty 1831-1844 - Konvertiti 1834-1844 4528998
  • Inv. č. 58 Krsty 1845-1899 4528998
  • Inv. č. 59 Manželstvá 1706-1771 - Úmrtia 1706-1744 4528998
  • Inv. č. 60 Manželstvá 1845-1930 4528999
  • Inv. č. 61 Úmrtia 1744-1844 4528999
  • Inv. č. 62 Úmrtia 1845-1912 4528999
  • Inv. č. 63 Manželstvá 1850-1879 4528999
 • Senec, Blatné, Modra, Šarfia

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Blatné (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 64 Krsty 1883-1909 4529000
  • Inv. č. 65 Manželstvá 1883-1923 - Úmrtia 1883-1923 4529000
 • Trnava, Bohdanovce nad Trnavou, Trnava, Bohdanovce nad Trnavou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bohdanovce nad Trnavou (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 67 Krsty 1694-1740- Úmrtia 1697-1740 4529001
  • Inv. č. 68 Krsty 1740-1811 - Úmrtia 1740-1807 - Manželstvá 1740-1796 4529001
  • Inv. č. 69 Krsty 1811-1830 4529001
  • Inv. č. 70 Krsty 1830-1859 - Zoznam krstov 1830-1859 4529001
  • Inv. č. 71 Krsty 1860-1879 4529001
  • Inv. č. 71 (pokrač.) Krsty 1879-1880 - Zoznam krstov 1860-1880 4529002
  • Inv. č. 72 Krsty 1881-1900 - Zoznam krstov 1881-1900 4529002
  • Inv. č. 73 Rôzne záznamy 1706-1714 - Manželstvá 1694-1740 4529002
  • Inv. č. 74 Manželstvá 1797-1830 4529002
  • Inv. č. 75 Manželstvá 1830-1900 - Birmovaní 1837, 1844, 1857, 1861, 1863, 1872, 1922 - Zoznam manželstiev 1830-1900 4529002
  • Inv. č. 76 Úmrtia 1808-1830 4529002
  • Inv. č. 77 Úmrtia 1830-1860 - Zoznam úmrtí 1830-1843 4529002
  • Inv. č. 78 Úmrtia 1860-1881 - Zoznam úmrtí 1860-1881 4529002
  • Inv. č. 79 Úmrtia 1881-1911 - Zoznam úmrtí 1881-1910 4528570
 • Košice-okolie, Bohdanovce, Košice, Bohdanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bohdanovce (Košice)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 79 Úmrtia 1881-1911 - Konvertiti 1881-1910 4528570
 • Trnava, Bohunice, Trnava, Bohunice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bohunice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 83 Rôzne záznamy 1617-1940 - Krsty 1768-1827 - Manželstvá 1768-1827 - Úmrtia 1768-1827 - Rôzne záznamy 1749-1787 4528570
  • Inv. č. 84 Krsty 1828-1852 - Manželstvá 1828-1852 - Úmrtia 1828-1852 4528570
  • Inv. č. 84a Krsty 1853-1876 - Úmrtia 1853-1876 4528571
  • Inv. č. 84b Krsty 1877-1896 4528571
  • Inv. č. 84c Manželstvá 1853-1896 4528571
  • Inv. č. 84d Úmrtia 1877-1896 4528571
 • Trnava, Boleráz, Trnava, Boleráz

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Boleráz (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 85 Krsty 1669-1725? - Manželstvá 1679-1740 - Krsty 1726-1740 - Úmrtia 1669-1740 - Rôzne záznamy 1708 4528571
  • Inv. č. 86 Krsty 1766-1832 - Manželstvá 1766-1832 - Úmrtia 1766-1832 - Úmrtia? 1799-182? 4528572
  • Inv. č. 87 Krsty 1832-1867 4528572
  • Inv. č. 88 Krsty 1868-1895 4528572
  • Inv. č. 89 Manželstvá 1832-1894 4528572
  • Inv. č. 90 Úmrtia 1832-1872 4528573
  • Inv. č. 91 Úmrtia 1873-1925 4528573
 • Piešťany, Borovce, Piešťany, Borovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Borovce (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 92 Krsty 1793-1852 - Manželstvá 1793-1851 - Úmrtia 1793-1852 - Miešané manželstvá 1815-1852 - Konvertiti (zidovské a evanjelické) 1796-1852 - Miešané manželstvá 1820? - Úmrtia 1831 - "Pro memoria" - Rôzne záznamy 4528573
  • Inv. č. 93 Krsty 1852-1876 - Manželstvá 1852-1876 - Úmrtia 1852-1862 4528573
  • Inv. č. 93 (pokrač.) Úmrtia 1861-1876 4528574
  • Inv. č. 94 Krsty 1877-1916 - Zoznam krstov A-Ž (1877-1881), - Úmrtia 1877-1918 - Zoznam manželstiev A-Ž (1877-1881), - Manželstvá 1877-1916 - Zoznam úmrtí A-Ž (1877-1880), 4528574
 • Senica, Borský Svätý Jur, Malacky, Borský Svätý Jur

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Borský Svätý Jur (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 95 Krsty 1633-1682 - Manželstvá 1631-1680 - Úmrtia 1631-1663 4528574
  • Inv. č. 96 Krsty 1704-1753 - Manželstvá 1705-1746 4528574
  • Inv. č. 96 (pokrač.) Manželstvá 1746-1755 - Krsty 1753-1755 - Rôzne záznamy 1753 - Úmrtia 1703-1755 4528575
  • Inv. č. 97 Krsty 1755-1795 - Úmrtia 1755-1806 - Manželstvá 1755-1795 - Rôzne záznamy 1756-1795 4528575
  • Inv. č. 98 Krsty 1795-1843 4528575
  • Inv. č. 99 Krsty 1843-1853 4528576
  • Inv. č. 100 Krsty 1853-1873, 1853-1863 4528576
  • Inv. č. 101 Krsty 1874-1883 4528576
  • Inv. č. 101 (pokrač.) Krsty 1884-1896 4528577
  • Inv. č. 102 Manželstvá 1795-1853 4528577
  • Inv. č. 103 Manželstvá 1853-1938 4528577
  • Inv. č. 104 Úmrtia 1806-1853 4528577
  • Inv. č. 105 Úmrtia 1853-1857 4528577
  • Inv. č. 105 (pokrač.) Úmrtia 1857-1876 4528578
  • Inv. č. 106 Úmrtia 1877-1906 4528578
  • Inv. č. 107 Zoznam krstov A-Ž (1750-1800), 4528578
  • Inv. č. 108 Zoznam krstov A-Ž (1796-1872 ), - Zoznam manželstiev A-Ž (1796-1853), 4528579
  • Inv. č. 109 Zoznam krstov A-Ž (1873-1888), 4528579
  • Inv. č. 110 Zoznam krstov A-Ž (1889-1950), 4528579
  • Inv. č. 111 Zoznam manželstiev A-Ž (1853-1949), 4528579
  • Inv. č. 112 Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1876), 4528579
 • Senica, Borský Mikuláš, Malacky, Borský Svätý Mikuláš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Borský Mikuláš (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 122 Krsty 1660-1717 4528579
  • Inv. č. 122 (pokrač.) Krsty 1717-1746 - Manželstvá 1660-1752 - Úmrtia 1660-1752 4528580
  • Inv. č. 123 Krsty 1748-1820 4528580
  • Inv. č. 124 Krsty 1820-1857 4528580
  • Inv. č. 125 Krsty 1858-1877 4528581
  • Inv. č. 126 Krsty 1878-1914 4528581
  • Inv. č. 127 Manželstvá 1753-1861 4528581
  • Inv. č. 128 Manželstvá 1862-1876 4528581
  • Inv. č. 128 (pokrač.) Manželstvá 1876-1892 4528985
  • Inv. č. 129 Úmrtia 1753-1827 4528985
  • Inv. č. 130 Úmrtia 1828-1857 4528985
  • Inv. č. 131 Úmrtia 1858-1889 4528985
  • Inv. č. 132 Úmrtia 1890-1892 4528985
  • Inv. č. 132 (pokrač.) Úmrtia 1892-1927 5241058
  • Inv. č. 133 Zoznam krstov A-Ž (1748-1891) 5241058
  • Inv. č. 134 Zoznam krstov A-Ž (1891-1952) 5241058
  • Inv. č. 135 Zoznam manželstiev A-Ž (1753-1952) 5241058
  • Inv. č. 136 Zoznam úmrtí A-Ž (1753-1890) 4528564
  • Inv. č. 137 Zoznam úmrtí A-Ž (1891-1952) 4528564
 • Skalica, Brodské, Skalica, Brodské

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brodské (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 403 Krsty 1653-1773 - Manželstvá 1653-1773 - Úmrtia 1653-1701 4528521
  • Inv. č. 403 (pokrač.) Úmrtia 1701-1773 4528522
  • Inv. č. 404 Krsty, manželstvá, úmrtia 1774-1843 4528522
  • Inv. č. 405 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1852 4528522
  • Inv. č. 406 Krsty 1852-1875 4528522
  • Inv. č. 407 Krsty 1876-1885 4528522
  • Inv. č. 407 (pokrač.) Krsty 1885-1895 4528523
  • Inv. č. 408 Manželstvá 1852-1895 4528523
  • Inv. č. 409 Úmrtia 1852-1878 4528523
  • Inv. č. 410 Úmrtia 1879-1895 4528523
  • Inv. č. 411 Zoznam krstov A-Ž (1800-1952) 4528523
  • Inv. č. 412 Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1949) 4528524
 • Pezinok, Budmerice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pudmerice (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 420 Krsty, manželstvá, úmrtia 1774-1852 4528525
  • Inv. č. 421 Krsty, manželstvá, úmrtia 1852-1867 4528525
  • Inv. č. 422 Krsty 1867-1883 4528525
  • Inv. č. 422 (pokrač.) Krsty 1883-1895 4528526
  • Inv. č. 423 Manželstvá 1867-1896 4528526
  • Inv. č. 424 Úmrtia 1867-1895 4528526
  • Inv. č. 425 Krsty, manželstvá, úmrtia 1774-1852 4528526
  • Inv. č. 426 Krsty 1878-1896 4528526
  • Inv. č. 427 Manželstvá 1878-1897 4528526
  • Inv. č. 428 Úmrtia 1878-1896 4528526
 • Myjava, Bukovec, Myjava, Bukovec

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bukovec (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 436 Krsty 1824-1859 4528527
  • Inv. č. 436 (pokrač.) Krsty 1859-1938 4528528
  • Inv. č. 437 Manželstvá 1824-1949 4528528
  • Inv. č. 438 Úmrtia 1824-1943 4528528
 • Pezinok, Báhoň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Báhoň (Modra)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 13 Krsty 1703-1727 - Úmrtia 1732-1742 - Manželstvá 1708-1738 - Úmrtia 1705-1732 4528986
  • Inv. č. 14 Krsty 1716-1802 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1810 4528986
  • Inv. č. 14 (pokrač.) Krsty 1801-1824 - Úmrtia 1745-1824 - Manželstvá 1739-1824 4528987
  • Inv. č. 15 Krsty 1853-1884 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1853-1885 - Birmovaní 1885-1886 - Birmovaní 1893-1894 4528987
  • Inv. č. 16 Krsty 1885-1901 - Manželstvá 1885-1901 - Úmrtia 1885-1901 4528987
  • Inv. č. 17 (obec: Jarná; now Cífer) Krsty 1885-1901 - Manželstvá 1885-1896 - Úmrtia 1885-1900 4528987
 • Dunajská Streda, Báč, Šamorín, Bačfa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bačfa (Šamorín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 8 Krsty 1802-1856 - Zoznam krstov 1802-1856 - Rodná kniha 1805-1806 4528563
  • Inv. č. 9 Krsty 1857-1884 - Konvertiti 1863-1943 4528563
  • Inv. č. 10 Manželstvá 1887-1898 - Krsty 1885-1892 4528563
  • Inv. č. 10 (pokrač.) Krsty 1891-1896 4528986
  • Inv. č. 11 Manželstvá 1802-1886 - Úmrtia 1802-1849 - Úmrtia 1803 - Úmrtia 1846 - Úmrtia 1863 4528986
  • Inv. č. 12 Úmrtia 1849-1898 4528986
 • Senica, Cerová, Senica, Cerová-Lieskové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cerová-Lieskové (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 439 Krsty, manželstvá 1787-1852 4528528
  • Inv. č. 439 (pokrač.) Manželstvá 1852 - Úmrtia 1787-1852 - Konvertiti 1794-1897 4528529
  • Inv. č. 440 Krsty 1852-1865 - Manželstvá 1852-1865 - Úmrtia 1852-1865 4528529
  • Inv. č. 441 Krsty 1866-1885 - Úmrtia 1866-1885 - Manželstvá 1866-1885 4528529
  • Inv. č. 442 Krsty 1886-1902 - Úmrtia 1886-1902 - Manželstvá 1886-1902 4528529
  • Inv. č. 443 Zoznam krstov 1787-1952 4528529
  • Inv. č. 444 Zoznam manželstiev 1787-1952 4528529
  • Inv. č. 445 Zoznam úmrtí 1787-1952 4528530
 • Senec, Chorvátsky Grob, Bratislava, Horvatský Grob

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chorvátsky Grob (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1017 Krsty 1705-1720 4528900
  • Inv. č. 1017 (pokrač.) Krsty 1718-1773 - Manželstvá 1706-1773 - Úmrtia 1705-1773 - Krsty 1830-1831 4528901
  • Inv. č. 1018 Krsty 1773-1852 4528901
  • Inv. č. 1019 Krsty 1852-1870 4528901
  • Inv. č. 1020 Krsty 1871-1895 4528901
  • Inv. č. 1021 Manželstvá 1773-1870 4528901
  • Inv. č. 1022 Manželstvá 1871-1896 4528901
  • Inv. č. 1023 Úmrtia 1773-1871 4528901
  • Inv. č. 1024 Úmrtia 1871-1888 4528901
  • Inv. č. 1024 (pokrač.) Úmrtia 1887-1896 4538719
 • Skalica, Chropov, Skalica, Chropov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chropov (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1025 Krsty 1775-1880 - Manželstvá 1775-1927 - Úmrtia 1775-1863 4538719
  • Inv. č. 1026 Krsty 1881-1896 4538719
  • Inv. č. 1027 Zoznam krstov, manželstiev 1830-1943 - Zoznam úmrtí 1830-1904 4538719
 • Trnava, Cífer, Trnava, Cífer

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cífer (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 446 Krsty 1666-1681 - Úmrtia 1666-1691 - Krsty 1689-1690 - Krsty 1682-1689 - Manželstvá 1666-1693 4528530
  • Inv. č. 447 Krsty, manželstvá 1705-1738 - Konvertiti 1716-1729 - Úmrtia 1705-1738 - Rôzne záznamy 1743-1750 4528530
  • Inv. č. 448 Krsty, manželstvá 1738-1778 - Konvertiti 1740-1770 - Úmrtia 1739-1778 4528530
  • Inv. č. 449 Krsty 1778-1884 4528530
  • Inv. č. 450 Krsty 1885-1906 - Konvertiti 1898 4528531
  • Inv. č. 451 Manželstvá 1778-1897 - Konvertiti 1778-1895 4528531
  • Inv. č. 452 Úmrtia 1778-1874 - Úmrtia 1816 4528531
  • Inv. č. 453 Úmrtia 1875-1913 4528531
  • Inv. č. 454 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1800-1819 4528531
  • Inv. č. 455 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1820-1840 4528531
 • Trnava, Dechtice, Trnava, Dehtice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dehtice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 537 Krsty 1673-1687 - Manželstvá 1657-1695 - Krsty 1687-1693 - Úmrtia 1657 4528934
  • Inv. č. 538 Zoznam farárov 1657-1853 - Krsty, мanželstvá, úmrtia 1751-1788 4528934
  • Inv. č. 539 Krsty, мanželstvá, úmrtia 1789-1831 4528934
  • Inv. č. 540 Krsty 1831-1873 4528934
  • Inv. č. 541 Krsty 1874-1883 4528934
  • Inv. č. 541 (pokrač.) Krsty 1882-1887 4528935
  • Inv. č. 542 Krsty 1888-1897 4528935
  • Inv. č. 543 Manželstvá 1831-1875 4528935
  • Inv. č. 544 Manželstvá 1876-1900 4528935
  • Inv. č. 545 Úmrtia 1831-1875 4528935
  • Inv. č. 546 Úmrtia 1876-1897 4528935
  • Inv. č. 547 Zoznam krstov 1831-1965 - Zoznam úmrtí 1831-1966 4528935
 • Trnava, Dlhá, Modra, Dlhá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dlhá (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č.553 Krsty 1687-1716 - Manželstvá 1688-1716 - Úmrtia 1688-1716 4528936
  • Inv. č.554 Krsty, manželstvá, úmrtia 1717-1757 - Birmovaní 1837-1841 4528936
  • Inv. č.555 Krsty 1758-1824 - Zoznam krstov 1800-1824 - Manželstvá, úmrtia 1758-1824 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1820 - Rôzne záznamy 1874 - Rôzne záznamy 1799 4528937
  • Inv. č.556 Krsty 1825-1865 - Birmovaní 1861 - Zoznam krstov 1850-1865 - Zoznam krstov 1825-1849 - Manželstvá 1825-1865 - Zoznam manželstiev 1825-1865 - Úmrtia 1825-1865 - Zoznam úmrtí 1825-1839 4528937
  • Inv. č.557 Krsty 1866-1901 - Zoznam krstov 1866-1901 - Zoznam manželstiev 1866-1914 - Manželstvá 1866-1914 - Úmrtia 1866-1886 4528937
  • Inv. č.557 (pokrač.) Úmrtia 1885-1915 - Zoznam úmrtí 1866-1915 4528938
 • Pezinok, Doľany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Doľany (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 579 Krsty 1638-1674 - Úmrtia 1775 - Krsty 1683 - Rôzne záznamy 1644-1646 - Úmrtia 1638-1672 4528941
  • Inv. č. 580 Krsty 1728-1840 - Úmrtia 1831-1840 - Birmovaní 1756-1837 - Rôzne záznamy 1742-1744 - Manželstvá 1728-1840 - Úmrtia 1810-1826 4528941
  • Inv. č. 580 (pokrač.) Úmrtia 1826-1831 - Úmrtia 1728-1810 - Rodná kniha 1777-1813 4528942
  • Inv. č. 581 Krsty 1840-1903 4528942
  • Inv. č. 582 Manželstvá 1841-1927 4528942
  • Inv. č. 583 Úmrtia 1840-1913 4528942
 • Trnava, Dobrá Voda, Piešťany, Dobrá Voda

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dobrá Voda (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č.559 Krsty, manželstvá, úmrtia 1705-1761 4528938
  • Inv. č.560 Konvertiti 1820-1844 - Krsty 1762-1826 - Manželstvá 1762-1862 - Úmrtia 1762-1785 4528938
  • Inv. č.560 (pokrač.) Úmrtia 1784-1826 4528939
  • inv. č.561 Krsty 1827-1875 4528939
  • inv. č.562 Krsty 1876-1896 4528939
  • inv. č.563 Manželstvá 1862-1895 4528939
  • inv. č.564 Úmrtia 1827-1875 4528939
  • inv. č.565 Úmrtia 1876-1896 4528939
 • Senica, Dojč, Senica, Dojč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dojč (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 566 Krsty 1668-1695 4528939
  • Inv. č. 566 (pokrač.) Krsty 1694-1697 - Manželstvá 1668-1693 - Rôzne záznamy 1701-1723 - Úmrtia 1668-1695 - Cirkevné finančné záznamy 1709-1710 - Zoznam farárov 1663-1783 - Cirkevné finančné záznamy 1683 4528940
  • Inv. č. 567 Krsty 1718-1758 - Manželstvá 1718-1769 - Krsty 1759-1769 - Úmrtia 1742-1769 - Úmrtia 1718-1742 - Rôzne záznamy 1731-1756 - Cirkevné finančné záznamy 1685-1731 4528940
  • Inv. č. 568 Krsty 1769-1846 - Miešané manželstvá 1880-1886 - Konvertiti 1841-1913 4528940
  • Inv. č. 569 Krsty 1847-1855 4528940
  • Inv. č. 570 Krsty 1855-1880 4528940
  • Inv. č. 570 (pokrač.) Krsty 1879-1889 4528943
  • Inv. č. 571 Krsty 1890-1895 4528943
  • Inv. č. 572 Manželstvá 1769-1855 - Zoznam manželstiev 1820-1828 - Úmrtia 1769-1855 - Zoznam farárov 1591-1935 - Zoznam úmrtí 1820-1828 - Úmrtia 1813-1823 - Mŕtvonarodenia 1787-1824 4528943
  • Inv. č. 573 Manželstvá 1855-1892 4528943
  • Inv. č. 574 Úmrtia 1855-1909 4528943
  • Inv. č. 575 Zoznam manželstiev (A-J) 1800-1869 4528943
  • Inv. č. 575 (pokrač.) Zoznam manželstiev (J-Ž) 1800-1869 4528941
  • Inv. č. 576 Zoznam krstov 1870-1947 4528941
  • Inv. č. 577 Zoznam manželstiev 1870-1941 4528941
  • Inv. č. 578 Zoznam úmrtí 1870-1941 4528941
 • Trnava, Dolná Krupá, Trnava, Dolnia Krupá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Krupá (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 584 Krsty 1689-1704 4528942
  • Inv. č. 585 Manželstvá 1712-1728 - Krsty 1724-1728 - Úmrtia 1712-1728 - Krsty 1707-1724 4528942
  • Inv. č. 586 Krsty 1728-1769 - Manželstvá 1728-1785 - Krsty 1769-1785 4528942
  • Inv. č. 586 (pokrač.) Úmrtia 1728-1785 - Zoznam krstov 1691-1785 - Rôzne záznamy 1753-1754 4528876
  • Inv. č. 587 Krsty 1785-1821 - Úmrtia 1785-1826 - Krsty 1821-1826 - Manželstvá 1785-1826 - Úmrtia 1825-1827 - Zoznam krstov 1785-1826 - Zoznam úmrtí 1820-1826 - Zoznam manželstiev 1820-1826 - Zoznam farárov 1680-1848 - Krátka história kostola 1808-1813 - Konvertiti 1792-1824 4528876
  • Inv. č. 588 Krsty 1827-1848 - Zoznam krstov 1827-1830 - Úmrtia 1827-1848 - Úmrtia 1872-1873 - Manželstvá 1827-1848 - Manželstvá 1867-1872 - Zoznam manželstiev 1827-1830 - Konvertiti 1832-1850 4528876
  • Inv. č. 589 Krsty 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 - Manželstvá 1843-1852 4528876
  • Inv. č. 590 Krsty 1852-1865 - Úmrtia 1852-1861 - Manželstvá 1852-1878 - Konvertiti 1851-1887 4528876
  • Inv. č. 591 Krsty 1866-1886 4528877
  • Inv. č. 592 Krsty 1886-1895 4528877
  • Inv. č. 593 Manželstvá 1879-1896 4528877
  • Inv. č. 594 Úmrtia 1862-1886 4528877
  • Inv. č. 595 Úmrtia 1887-1895 4528877
  • Inv. č. 596 Zoznam krstov 1785-1877 4528877
  • Inv. č. 597 Zoznam krstov 1878-1890 - Zoznam úmrtí 1874-1949 - Zoznam manželstiev 1878-1949 4528877
  • Inv. č. 598 Zoznam úmrtí (A-G) 1832-1877 - Zoznam manželstiev (C-Z) - Zoznam úmrtí (G-Z) 1832-1877 - Zoznam manželstiev A-C 1831-1877 4528878
 • Trenčín, Dolná Súča, Trenčín, Dolnia Súča

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Súča (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 610 Krsty 1688-1707 - Manželstvá 1689-1705 - Úmrtia 1688-1706 - Krsty 1706-1712 - Manželstvá, úmrtia 1706-1712 4528948
  • Inv. č. 611 Cirkevné finančné záznamy 1720-1746 - Krsty 1713-1759 - Konvertiti 1735-1769 - Manželstvá 1713-1759 - Manželstvá 1773 - Cirkevné finančné záznamy 1781-1791 - Cirkevné finančné záznamy 1748-1795 - Úmrtia 1713-1759 4528948
  • Inv. č. 612 Krsty 1760-1799 - Manželstvá 1785-1799 - Manželstvá 1760 4528948
  • Inv. č. 612 (pokrač.) Manželstvá 1760-1785 - Úmrtia 1760-1799 - Birmovaní 1789 - Birmovaní 1797 - Birmovaní 1829 - Birmovaní 1835 - Birmovaní 1841 4528970
  • Inv. č. 613 Krsty 1800-1842 - Rôzne záznamy 1845-1848 - Birmovaní 1855 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1876 - Manželstvá 1800-1842 - Birmovaní 1880 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1894 - Birmovaní 1901 - Birmovaní 1906 - Úmrtia 1800-1842 4528970
  • Inv. č. 614 Krsty, manželstvá, úmrtia 1843-1851 4528970
  • Inv. č. 615 Krsty 1852-1871 4528970
  • Inv. č. 616 Krsty 1872-1892 4528970
  • Inv. č. 616 (pokrač.) Krsty 1891-1895 4528971
  • Inv. č. 617 Manželstvá 1852-1890 - Úmrtia 1852-1866 4528971
  • Inv. č. 618 Manželstvá 1891-1896 - Úmrtia 1892-1896 4528971
  • Inv. č. 619 Úmrtia 1867-1891 4528971
 • Nové Mesto nad Váhom, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom, Dolnie Bzince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bzince pod Javorinou (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 620 Krsty, úmrtia, manželstvá 1733-1751 4528971
  • Inv. č. 621 Krsty, úmrtia 1752-1784 - Manželstvá 1752-1785 - Rôzne záznamy 1756-1762 4528972
  • Inv. č. 622 Krsty 1784-1869 - Manželstvá 1786-1869 - Spovede 1853-1894 - Konvertiti 1810-1836 - Konvertiti 1873-1918 4528972
  • Inv. č. 623 Krsty 1869-1896 - Manželstvá 1870-1938 4528972
  • Inv. č. 624 Úmrtia 1784-1878 - Birmovaní 1857-1927 (niektoré z rokov chýbaju) 4528972
  • Inv. č. 625 Úmrtia 1879-1898 4528972
 • Trnava, Dolné Dubové, Trnava, Dolnie Dubové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Dubové (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 626 Krsty 1843-1869 - Konvertiti 1883 - Konvertiti 1922 4528972
  • Inv. č. 627 Krsty 1870-1873 4528972
  • Inv. č. 627 (pokrač.) Krsty 1873-1897 4528973
  • Inv. č. 628 Manželstvá 1843-1869 4528973
  • Inv. č. 629 Manželstvá 1870-1896 4528973
  • Inv. č. 630 Úmrtia 1843-1869 4528973
  • Inv. č. 631 Úmrtia 1870-1897 4528973
 • Hlohovec, Merašice, Hlohovec, Merašice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Merašice (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 632 Krsty 1823-1895 - Konvertiti 1844-1879 - Krsty 1896-1897 - Zoznam krstov 1823-1856 4528973
  • Inv. č. 633 Úmrtia 1823-1878 - Zoznam úmrtí 1823-1897 - Manželstvá 1823-1896 - Úmrtia 1878-1897 - Zoznam manželstiev 1823-1896 4528973
 • Trnava, Dolné Orešany, Trnava, Dolnie Orešany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Orešany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 637 Krsty 1695-1762 - Manželstvá 1695-1763 - Úmrtia 1747-1763 - Úmrtia 1695-1747 - Úmrtia 1787-1789 4528974
  • Inv. č. 638 Krsty 1762-1823 - Zoznam krstov 1762-1823 - Birmovaní 1821-1841 - Úmrtia 1764-1823 - Manželstvá 1764-1823 - Konvertiti 1790-1812 4528975
  • Inv. č. 639 Krsty 1824-1888 - Zoznam krstov 1824-1885 4528975
  • Inv. č. 640 Krsty 1889-1895 - Úmrtia 1886-1895 4528975
  • Inv. č. 641 Manželstvá 1824-1895 4528975
  • Inv. č. 642 Úmrtia 1824-1885 - Zoznam úmrtí 1824-1853 4528975
 • Galanta, Dolné Saliby, Galanta, Dolnie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 644 Krsty 1830-1858 4528976
  • Inv. č. 645 Krsty 1859-1896 4528976
  • Inv. č. 646 Manželstvá 1785-1869 4528976
  • Inv. č. 647 Manželstvá 1869-1896 4528976
  • Inv. č. 648 Úmrtia 1843-1922 4528976
 • Piešťany, Voderady, Piešťany, Voderady

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Voderady (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 649 Krsty 1823-1896 4528976
  • Inv. č. 650 Manželstvá 1824-1951 4528976
  • Inv. č. 651 Úmrtia 1824-1899 4528976
  • Inv. č. 651 (pokrač.) Úmrtia 1898-1951 4528977
  • Inv. č. 652 Zoznam krstov, manželstiev, zomrelých 1823-1950 4528977
  • Inv. č. 2682 Krsty 1716-1777 - Manželstvá 1721-1777 - Úmrtia 1717-1777 - Rôzne záznamy 1748-1779 4630162
  • Inv. č. 2683 Krsty 1778-1814 4630162
  • Inv. č. 2683 (pokrač.) Krsty 1814-1854 - Birmovaní 1832 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1827 - Manželstvá 1778-1854 - Úmrtia 1778-1854 4630163
  • Inv. č. 2684 Krsty 1854-1883 - Manželstvá 1854-1870 4630163
  • Inv. č. 2684 (pokrač.) Manželstvá 1870-1883 - Úmrtia 1854-1883 4630164
  • Inv. č. 2685 Krsty 1884-1895 - Manželstvá 1884-1896 - Úmrtia 1884-1895 4630164
 • Dunajská Streda, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dolní Štál

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Štál (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 676 Krsty, manželstvá 1713-1732 4528981
  • Inv. č. 677 Krsty 1732-1738 4528981
  • Inv. č. 677 (pokrač.) Krsty 1738-1761 - Birmovaní 1759 - Konvertiti 1749-1755 - Manželstvá, úmrtia 1732-1762 4528982
  • Inv. č. 678 Krsty 1762-1832 - Manželstvá 1762-1851 - Úmrtia 1762-1825 4528982
  • Inv. č. 679 Krsty 1833-1852 4528982
  • Inv. č. 680 Krsty 1852-1872 4528982
  • Inv. č. 681 Krsty 1872-1903 4528982
  • Inv. č. 682 Manželstvá 1852-1905 - Miešané manželstvá 1843-1887 4528983
  • Inv. č. 683 Úmrtia 1826-1852 4528983
  • Inv. č. 684 Úmrtia 1852-1880 4528983
  • Inv. č. 685 Úmrtia 1881-1924 4528983
 • Dunajská Streda, Topoľníky, Dunajská Streda, Dolní Ňáražd

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Topoľníky (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 668 Krsty 1755-1831 - Birmovaní 1831 - Konvertiti 1839-1842 4528980
  • Inv. č. 669 Krsty, úmrtia, manželstvá 1832-1852 4528980
  • Inv. č. 670 Krsty 1852-1871 4528980
  • Inv. č. 671 Krsty 1872-1879 4528980
  • Inv. č. 671 (pokrač.) Krsty 1878-1890 4528981
  • Inv. č. 672 Krsty 1891-1896 4528981
  • Inv. č. 673 Úmrtia, manželstvá 1775-1831 4528981
  • Inv. č. 674 Manželstvá 1852-1919 4528981
  • Inv. č. 675 Úmrtia 1852-1877 4528981
 • Dunajská Streda, Dolný Bar, Dunajská Streda, Dolní Bar

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Bar (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 653 Krsty 1790-1852 - Konvertiti 1791-1810 - Manželstvá, úmrtia 1790-1852 4528977
  • Inv. č. 654 Úmrtia 1852-1863 4528977
  • Inv. č. 655 Krsty 1863-1895 4528977
  • Inv. č. 656 Manželstvá 1852-1895 4528977
  • Inv. č. 657 Krsty 1852-1863 4528977
  • Inv. č. 658 Úmrtia 1864-1895 4528977
  • Inv. č. 658a Zoznam krstov A-Ž (1790-1946) - Zoznam manželstiev A-Ž (1790-1946) - Zoznam úmrtí A-Ž (1790-1946) 4640164
 • Piešťany, Dolný Lopašov, Piešťany, Dolní Lopašov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Lopašov (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 659 Rôzne záznamy 1677-1702 - Krsty 1698-1701 4528977
  • Inv. č. 659 (pokrač.) Krsty 1701-1709 - Úmrtia 1698-1710 - Krsty 1709-1710 - Manželstvá 1698-1709 - Rôzne záznamy 1703-1705 4528978
  • Inv. č. 660 Krsty 1707-1743 - Manželstvá 1705-1743 - Úmrtia 1705-1743 4528978
  • Inv. č. 661 Rôzne záznamy 1749-1762 - Krsty 1743-1789 - Rôzne záznamy 1752-1774 (roki nejsú v poriadku) - Úmrtia 1743-1791 - Rôzne záznamy 1743-1768 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1744-1790 4528978
  • Inv. č. 662 Krsty 1789-1855 - Úmrtia 1791-1793 4528978
  • Inv. č. 662 (pokrač.) Úmrtia 1792-1855 - Manželstvá 1791-1855 - Konvertiti 1877-1919 4528979
  • Inv. č. 663 Krsty 1856-1876 - Manželstvá 1856-1879 - Úmrtia 1856-1880 4528979
  • Inv. č. 664 Krsty 1876-1897 4528979
  • Inv. č. 665 Manželstvá 1879-1897 - Úmrtia 1881-1897 4528979
  • Inv. č. 666 Zoznam krstov (A-H) 1840-1895 4528979
  • Inv. č. 666 (pokrač.) Zoznam krstov (H-Z) 1840-1895 4528980
  • Inv. č. 667 Zoznam úmrtí 1840-1895 4528980
 • Piešťany, Drahovce, Piešťany, Drahovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drahovce (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 694 Krsty 1787-1849 4528984
  • Inv. č. 694 (pokrač.) Krsty 1848-1852 - Úmrtia 1787-1852 - Manželstvá 1787-1852 - Rôzne záznamy 1852-1875 4528880
  • Inv. č. 695 Krsty 1853-1888 - Manželstvá 1853-1888 - Úmrtia 1853-1882 4528880
  • Inv. č. 695 (pokrač.) Úmrtia 1881-1888 4528881
  • Inv. č. 696 Krsty 1888-1904 - Úmrtia 1888-1908 - Manželstvá 1888-1907 4528881
  • Inv. č. 697 Zoznam krstov A-Ž (1787-1852) - Zoznam úmrtí A-Ž (1787-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1787-1830) 4528881
  • Inv. č. 698 Zoznam krstov A-Ž (1853-1904) 4528881
 • Krupina, Drietoma, Trenčín, Drietoma

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drietoma (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 699 Krsty 1714-1741 4528881
  • Inv. č. 699 (pokrač.) Krsty 1741-1746 - Manželstvá 1715-1758 - Krsty 1747-1754 - Úmrtia 1715-1758 - Krsty 1755-1757 4528882
  • Inv. č. 700 Krsty 1758-1792 - Manželstvá 1758-1792 - Úmrtia 1758-1792 - Rôzne záznamy 1766-1770 4528882
  • Inv. č. 701 Krsty 1793-1842 - Manželstvá 1793-1842 - Úmrtia 1793-1842 4528882
  • Inv. č. 702 Krsty 1843-1851 4528882
  • Inv. č. 703 Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1863 - Úmrtia 1852-1857 4528882
  • Inv. č. 703 (pokrač.) Úmrtia 1857-1862 4528883
  • Inv. č. 704 Krsty 1864-1875 - Manželstvá 1864-1874 - Úmrtia 1862-1876 4528883
  • Inv. č. 705 Krsty 1875-1895 4528883
  • Inv. č. 706 Manželstvá 1843-1851 4528883
  • Inv. č. 707 Manželstvá 1875-1896 4528883
  • Inv. č. 708 Úmrtia 1843-1851 4528883
  • Inv. č. 709 Úmrtia 1876-1896 4528883
 • Trenčín, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Dubodiel

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubodiel (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 718 Krsty 1782-1876 - Úmrtia 1782-1852 4528884
  • Inv. č. 718 (pokrač.) Úmrtia 1852-1876 - Manželstvá 1782-1876 4528885
  • Inv. č. 719 Krsty 1877-1896 4528885
 • Hlohovec, Dvorníky, Hlohovec, Dvorníky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dvorníky (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 763 Krsty 1712-1734 - Úmrtia 1706-1715 4363409
  • Inv. č. 763 (pokrač.) Krsty 1712-1734 - Úmrtia 1706-1733 - Manželstvá 1710-1754 - Krsty 1734-1755 - Úmrtia 1733-1755 - Krsty 1755-1755 - Rôzne záznamy - Birmovaní - Rôzne záznamy 1742-1756 4528949
  • Inv. č. 764 Krsty 1755-1803 - Manželstvá 1755-1803 - Úmrtia 1757-1803 - Rôzne záznamy 1752-1767 4528949
  • Inv. č. 765 Krsty 1804-1828 4528949
  • Inv. č. 765 (pokrač.) Krsty 1828-1830 - Manželstvá 1804-1830 - Úmrtia 1804-1828 4528950
  • Inv. č. 766 Krsty 1831-1859 4528950
  • Inv. č. 767 Krsty 1859-1872 4528950
  • Inv. č. 768 Krsty 1872-1878 4528950
  • Inv. č. 768 (pokrač.) Krsty 1878-1883 4528967
  • Inv. č. 769 Krsty 1883-1892 4528967
  • Inv. č. 770 Krsty 1892-1895 4528967
  • Inv. č. 771 Manželstvá 1831-1873 4528967
  • Inv. č. 772 Manželstvá 1874-1895 4528967
  • Inv. č. 773 Úmrtia 1831-1853 4528967
  • Inv. č. 773 (pokrač.) Úmrtia 1853-1855 4528968
  • Inv. č. 774 Úmrtia 1855-1861 4528968
  • Inv. č. 775 Úmrtia 1861-1874 4528968
  • Inv. č. 776 Úmrtia 1874-1885 4528968
  • Inv. č. 777 Úmrtia 1886-1895 4528968
  • Inv. č. 777 (pokrač.) Úmrtia 1895-1898 4528951
  • Inv. č. 778 Zoznam krstov A-Ž 1713-1841 4528951
  • Inv. č. 779 Zoznam krstov A-Ž 1822-1895 - Birmovaní 1837-1842 4528951
  • Inv. č. 780 Zoznam manželstiev A-Ž 1822-1903 4528951
  • Inv. č. 781 Zoznam úmrtí A-Ž 1835-1895 4528951
 • Dunajská Streda, Nový Život, Šamorín, Illésháza

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nový Život (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 782 Krsty 1770-1852 - Manželstvá 1770-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1770-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1770-1852 - Úmrtia 1770-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1770-1852 - Birmovaní 1830-1878 4528951
  • Inv. č. 783 Krsty 1853-1877 4528951
  • Inv. č. 784 Krsty 1878-1896 4528952
  • Inv. č. 785 Manželstvá 1853-1895 - Miešané manželstvá 1875-1897 4528952
  • Inv. č. 786 Úmrtia 1853-1882 4528952
  • Inv. č. 787 Úmrtia 1883-1945 4528952
 • Dunajská Streda, Gabčíkovo, Dunajská Streda, Beš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gabčíkovo (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 788 Krsty 1720-1744 - Úmrtia 1731-1742 - Manželstvá 1732-1742 - Krátka historia kostola 1648-1741 - Krsty 1711-1719 4528952
  • Inv. č. 789 Krsty 1745-1787 - Konvertiti 1778-1784 - Birmovaní 1745 - Manželstvá, úmrtia 1745-1787 - Rôzne záznamy 1752-1781 4528952
  • Inv. č. 790 Krsty 1788-1803 4528952
  • Inv. č. 790 (pokrač.) Krsty 1802-1835 - Birmovaní 1836-1886 - Manželstvá 1830-1835 - Birmovaní 1795 - Konvertiti 1818-1865 - Manželstvá 1788-1829 - Úmrtia 1788-1835 4528953
  • Inv. č. 791 Krsty 1836-1852 4528953
  • Inv. č. 792 Krsty 1852-1862 4528953
  • Inv. č. 793 Krsty 1863-1872 4528953
  • Inv. č. 794 Krsty 1873-1879 4528953
  • Inv. č. 794 (pokrač.) Krsty 1879-1886 4528969
  • Inv. č. 795 Krsty 1887-1895 4528969
  • Inv. č. 796 Manželstvá 1836-1852 4528969
  • Inv. č. 797 Manželstvá 1852-1884 4528969
  • Inv. č. 798 Manželstvá 1885-1896 4528969
  • Inv. č. 799 Úmrtia 1836-1852 4528969
  • Inv. č. 800 Úmrtia 1852-1862 4528969
  • Inv. č. 801 Úmrtia 1863-1869 4528969
  • Inv. č. 801 (pokrač.) Úmrtia 1869-1873 4529003
  • Inv. č. 802 Úmrtia 1874-1889 4529003
  • Inv. č. 803 Úmrtia 1890-1902 4529003
 • Malacky, Gajary, Malacky, Gajary

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gajary (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 804 Krsty 1657-1718 - Rôzne záznamy 1716-1721 - Cirkevné finančné záznamy 1687-1720 - Konvertiti 1718-1722 - Rôzne záznamy 1711-1718 - Manželstvá, úmrtia 1680-1718 4529003
  • Inv. č. 805 Krsty 1757-1766 4529003
  • Inv. č. 805 (pokrač.) Krsty 1768-1804 - Manželstvá 1757-1804 - Úmrtia 1756-1804 4528956
  • Inv. č. 806 Úmrtia, krsty 1805-1848 4528956
  • Inv. č. 807 Zoznam úmrtí 1805-1828 - Úmrtia 1849-1852 - Zoznam úmrtí 1829-1877 - Zoznam krstov 1805-1858 - Krsty 1849-1852 - Zoznam krstov 1859-1880 4528956
  • Inv. č. 808 Krsty 1852-1854 4528956
  • Inv. č. 808 (pokrač.) Krsty 1852-1873 4528957
  • Inv. č. 809 Krsty 1874-1880 4528957
  • Inv. č. 810 Krsty 1881-1889 4528957
  • Inv. č. 811 Krsty 1890-1892 4528957
  • Inv. č. 811 (pokrač.) Krsty 1892-1895 4528954
  • Inv. č. 812 Manželstvá 1805-1852 - Zoznam manželstiev 1805-1832 4528954
  • Inv. č. 813 Manželstvá 1852-1870 4528954
  • Inv. č. 814 Manželstvá 1870-1895 4528954
  • Inv. č. 815 Úmrtia 1852-1870 4528954
  • Inv. č. 816 Úmrtia 1871-1877 4528954
  • Inv. č. 816 (pokrač.) Úmrtia 1877-1880 4528955
  • Inv. č. 817 Úmrtia 1881-1892 4528955
  • Inv. č. 818 Úmrtia 1893-1895 4528955
  • Inv. č. 819 Zoznam manželstiev 1832-1918 4528955
 • Galanta, Galanta, Galanta, Galanta

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Galanta (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 820 Krsty 1691-1745 - Úmrtia 1709-1745 - Manželstvá 1693-1738 4528955
  • Inv. č. 820 (pokrač.) Manželstvá 1738-1746 4528959
  • Inv. č. 821 Krsty 1746-1783 4528959
  • Inv. č. 822 Krsty 1784-1873 - Konvertiti 1817-1856 4528959
  • Inv. č. 823 Krsty 1874-1877 4528959
  • Inv. č. 823 (pokrač.) Krsty 1877-1893 4528958
  • Inv. č. 824 Krsty 1894-1895 4528958
  • Inv. č. 825 Manželstvá, úmrtia 1746-1822 4528958
  • Inv. č. 826 Manželstvá 1823-1892 4528958
  • Inv. č. 827 Manželstvá 1893-1921 4528965
  • Inv. č. 828 Úmrtia 1823-1874 - Zoznam úmrtí 1843-1862 4528965
  • Inv. č. 829 Úmrtia 1875-1895 4528965
  • Inv. č. 830 Zoznam krstov 1784-1874 - Zoznam krstov 1732-1740 4528965
  • Inv. č. 831 Zoznam manželstiev 1823-1945 4528965
 • Senica, Hlboké, Senica, Hlboké

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Hlboké (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 855 Krsty 1787-1875 - Úmrtia 1787-1867 4528851
  • Inv. č. 855 (pokrač.) Úmrtia 1867-1875 4528852
  • Inv. č. 856 Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1896 4528852
 • Dunajská Streda, Holice, Dunajská Streda, Kostolná Gala

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Holice (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 864 Krsty 1689-1709 - Manželstvá 1690-1715 - Krsty 1709-1714 - Úmrtia 1690-1715 4528856
  • Inv. č. 865 Krsty 1714-1753 - Manželstvá 1714-1774 - Úmrtia 1716-1769 4528856
  • Inv. č. 866 Krsty 1754-1817 4528856
  • Inv. č. 867 Krsty 1817-1842 - Rôzne záznamy 1849 - Zoznam krstov 1823 4628549
  • Inv. č. 868 Krsty, zoznam krstov 1843-1852 4628549
  • Inv. č. 869 Krsty, zoznam krstov 1852-1867 4628549
  • Inv. č. 870 Krsty 1868-1874 4628549
  • Inv. č. 870 (pokrač.) Krsty 1874-1883 - Zoznam krstov A-Ž (1868-1883) 4628548
  • Inv. č. 871 Krsty 1884-1905 4628548
  • Inv. č. 872 Úmrtia 1770-1828 - Zoznam úmrtí 1817-1828 - Manželstvá 1774-1824 - Zoznam manželstiev 1817 4628548
  • Inv. č. 873 Manželstvá, zoznam manželstiev 1824-1850 4628548
  • Inv. č. 874 Manželstvá, zoznam manželstiev 1850-1852 4628548
  • Inv. č. 875 Manželstvá 1852-1898 4628548
  • Inv. č. 875 (pokrač.) Manželstvá 1897-1905 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1905) - Cirkevné finančné záznamy 1874-1888 4628547
  • Inv. č. 876 Úmrtia, zoznam úmrtí 1828-1852 4628547
  • Inv. č. 877 Úmrtia, zoznam úmrtí 1852-1870 4628547
  • Inv. č. 878 Úmrtia 1871-1884 4628547
  • Inv. č. 879 Úmrtia 1884-1901 4628547
  • Inv. č. 879 (pokrač.) Úmrtia 1901-1906 4528865
  • Inv. č. 880 Zoznam krstov 1689-1753 4528865
  • Inv. č. 881 Zoznam krstov 1754-1823 4528865
 • Skalica, Holíč, Skalica, Holíč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Holíč (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 882 Krsty 1678-1728 - Birmovaní 1688 - Manželstvá, úmrtia 1678-1728 4528865
  • Inv. č. 883 Krsty 1728-1749 4528865
  • Inv. č. 883 (pokrač.) Krsty 1748-1749 - Manželstvá 1728-1747 - Úmrtia 1728-1761 4528864
  • Inv. č. 884 Krsty 1749-1762 - Manželstvá 1747-1762 - Úmrtia 1762 - Konvertiti 1740-1761 - Birmovaní 1756 - Birmovaní 1785 - Birmovaní 1801 - Birmovaní 1836 - Rôzne záznamy 1751-1754 4528864
  • Inv. č. 885 Krsty 1762-1788 4528864
  • Inv. č. 886 Krsty 1789-1799 4528864
  • Inv. č. 886 (pokrač.) Krsty 1799-1827 - Zoznam krstov 1789-1826 - Konvertiti 1790-1853 4528857
  • Inv. č. 887 Krsty, zoznam krstov 1827-1843 - Zoznam krstov 1877-1893 4528857
  • Inv. č. 888 Krsty, zoznam krstov 1843-1851 4528857
  • Inv. č. 889 Krsty 1852-1857 4528857
  • Inv. č. 889 (pokrač.) Krsty 1857-1863 - Konvertiti 1861-1932 - Zoznam krstov A-Z (1852-1863) 4528858
  • Inv. č. 890 Krsty 1864-1876 4528858
  • Inv. č. 891 Krsty 1877-1882 4528858
  • Inv. č. 891 (pokrač.) Krsty 1882-1899 4528859
  • Inv. č. 892 Manželstvá, úmrtia 1762-1788 - Konvertiti 1766-1788 4528859
  • Inv. č. 893 Manželstvá 1789-1812 4528859
  • Inv. č. 893 (pokrač.) Manželstvá 1812-1851 - Zoznam manželstiev 1792-1851 - Zoznam manželstiev 1852-1913 4528860
  • Inv. č. 894 Manželstvá 1852-1883 4528860
  • Inv. č. 895 Manželstvá 1884-1922 4528860
  • Inv. č. 896 Úmrtia 1789-1806 4528860
  • Inv. č. 896 (pokrač.) Úmrtia 1806-1843 - Zoznam úmrtí 1820-1843 4528861
  • Inv. č. 897 Úmrtia 1843-1852 - Zoznam úmrtí 1843-1851 4528861
  • Inv. č. 898 Úmrtia 1852-1865 - Zoznam úmrtí 1852-1865 4528861
  • Inv. č. 899 Úmrtia 1866 4528861
  • Inv. č. 899 (pokrač.) Úmrtia 1866-1884 4528862
  • Inv. č. 900 Úmrtia 1885-1893 4528862
  • Inv. č. 900 (pokrač.) Úmrtia 1893-1898 4528867
 • Nové Mesto nad Váhom, Horná Streda, Nové Mesto nad Váhom, Horná Streda nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horná Streda (Nové Město nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 923 Krsty 1735-1852 - Manželstvá 1735-1852 - Úmrtia 1736-1780 4528868
  • Inv. č. 923 (pokrač.) Úmrtia 1780-1852 4528869
  • Inv. č. 1794 Krsty 1852-1892 - Úmrtia 1852-1892 4629852
  • Inv. č. 1795 Krsty, manželstvá, úmrtia 1893-1919 4628589
 • Nové Mesto nad Váhom, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom, Hornie Bzince

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Bzince pod Javorinou (Nové Město nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 932 Krsty 1789-1868 - Zoznam krstov 1826-1846 4528863
  • Inv. č. 933 Krsty 1869-1904 4528863
  • Inv. č. 933 (pokrač.) Krsty 1904-1911 4528870
  • Inv. č. 934 Manželstvá 1789-1867 - Zoznam manželstiev 1826-1867 4528870
  • Inv. č. 935 Manželstvá 1868-1952 4528870
  • Inv. č. 936 Úmrtia 1789-1814 4528870
  • Inv. č. 937 Úmrtia 1815-1883 - Zoznam úmrtí 1815-1858 4528870
  • Inv. č. 938 Úmrtia 1883-1952 4528871
 • Trnava, Horné Orešany, Trnava, Hornie Orešany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Orešany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 939 Krsty 1692-1716 - Manželstvá 1684-1716 - Úmrtia 1684-1711 4528872
  • Inv. č. 940 Krsty 1717-1773 - Manželstvá 1717-1773 - Zoznam manželstiev 1717-1773 - Úmrtia 1717-1773 - Zoznam krstov 1717-1772 - Zoznam úmrtí 1717-1752 4528872
  • Inv. č. 941 Krsty, manželstvá, úmrtia 1773-1792 4528872
  • Inv. č. 942 Krsty 1793-1818 4528872
  • Inv. č. 942 (pokrač.) Krsty 1818-1832 - Zoznam krstov 1831-1832 - Zoznam krstov 1822-1830 - Birmovaní 1837 4528873
  • Inv. č. 943 Krsty 1833-1855 - Zoznam krstov 1833-1855 4528873
  • Inv. č. 944 Krsty 1856-1883 - Mŕtvonarodenia 1857-1872 4528873
  • Inv. č. 945 Krsty 1884-1896 4528873
  • Inv. č. 946 Manželstvá 1793-1832 - Zoznam manželstiev 1793-1829 4528873
  • Inv. č. 947 Manželstvá 1833-1855 - Zoznam manželstiev 1833-1855 4528873
  • Inv. č. 948 Manželstvá 1856-1896 4528873
  • Inv. č. 949 Úmrtia 1793-1806 4528873
  • Inv. č. 949 (pokrač.) Úmrtia 1805-1832 - Zoznam úmrtí 1822-1829 4528874
  • Inv. č. 950 Úmrtia 1833-1855 4528874
  • Inv. č. 951 Úmrtia 1856-1894 4528874
 • Hlohovec, Horné Otrokovce, Hlohovec, Hornie Otrokovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Otrokovce (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 952 Krsty 1801-1882 4528874
  • Inv. č. 953 Krsty 1883-1896 4528874
  • Inv. č. 954 Manželstvá 1801-1902 4528887
  • Inv. č. 955 Úmrtia 1801-1881 4528887
  • Inv. č. 956 Úmrtia 1882-1918 4528887
 • Galanta, Horné Saliby, Galanta, Hornie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 957 Krsty 1678-1711 - Manželstvá 1680-1712 - Rôzne záznamy 1711-1713 - Rôzne záznamy 1747 - Spovede 1709-1747 - Úmrtia 1678-1712 - Cirkevné finančné záznamy 1708 - Rôzne záznamy 1681-1748 - Rôzne záznamy 1715-1723 - Rôzne záznamy 1704-1708 4528887
  • Inv. č. 958 Rôzne záznamy 1732 - Rôzne záznamy 1748-1791 - Rôzne záznamy 1678-1708 - Krsty 1711-1732 4528887
  • Inv. č. 958 (pokrač.) Krsty 1732-1765 - Manželstvá 1712-1759 - Úmrtia 1712-1756 - Rôzne záznamy 1754 - Rôzne záznamy 1749 - Cirkevné finančné záznamy 1748-1755 4528888
  • Inv. č. 959 Krsty 1775-1811 - Krsty 1766-1769 - Manželstvá 1775-1819 - Krsty 1811-1820 - Manželstvá 1766 - Úmrtia 1768-1829 4528888
  • Inv. č. 960 Krsty 1820-1855 - Úmrtia 1820-1843 4528888
  • Inv. č. 960 (pokrač.) Úmrtia 1843-1855 - Manželstvá 1820-1855 - Miešané manželstvá 1823-1849 - Krsty 1838-1875 4528889
  • Inv. č. 961 Krsty 1856-1874 - Manželstvá 1856-1886 4528889
  • Inv. č. 962 Krsty 1874-1892 4528889
  • Inv. č. 962 (pokrač.) Krsty 1892-1899 4528890
  • Inv. č. 963 Manželstvá 1887-1931 4528890
  • Inv. č. 964 Úmrtia 1856-1881 4528890
  • Inv. č. 965 Úmrtia 1882-1898 4528890
 • Trenčín, Horné Srnie, Trenčín, Hornie Srnie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Srnie (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 971 Zoznam farárov 1725-1779 - Zoznam členov 1725-1783 - Krsty 1789-1877 - Birmovaní 1797 - Úmrtia, мanželstvá 1789-1877 4528892
  • Inv. č. 972 Krsty 1878-1895 4528892
  • Inv. č. 973 Manželstvá 1878-1897 4528892
  • Inv. č. 974 Úmrtia 1878-1897 4528892
 • Dunajská Streda, Horný Bar, Dunajská Streda, Horní Bar

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horný Bar (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 986 Krsty 1676-1718 - Manželstvá 1676-1694 - Krsty 1718-1719 - Manželstvá 1695-1719 - Úmrtia 1676-1705 - Konvertiti 1732-1881 - Krsty 1719-1781 - Manželstvá 1720-1770 - Úmrtia 1719-1726 - Manželstvá 1771-1783 - Úmrtia 1726-1783 4528896
  • Inv. č. 987 Krsty 1781-1799 - Úmrtia 1798-1799 - Úmrtia 1784-1798 - Manželstvá 1784-1799 4528896
  • Inv. č. 988 Krsty 1799-1812 4528896
  • Inv. č. 988 (pokrač.) Krsty 1799-1846 - Konvertiti 1829-1833 - Miešané manželstvá 1820 (?) - Birmovaní 1821-1836 - Úmrtia 1799-1836 - Manželstvá 1799-1844 4528902
  • Inv. č. 989 Krsty 1847-1852 - Úmrtia 1837-1852 - Manželstvá 1845-1852 4528902
  • Inv. č. 990 Krsty 1852-1878 4528902
  • Inv. č. 991 Krsty 1879-1895 4528902
  • Inv. č. 991 (pokrač.) Krsty 1894-1912 4528903
  • Inv. č. 992 Manželstvá 1852-1912 4528903
  • Inv. č. 993 Úmrtia 1852-1879 4528903
  • Inv. č. 994 Úmrtia 1880-1912 - Birmovaní 1923 4528903
 • Senica, Hradište pod Vrátnom, Senica, Hradište pod Vrátnom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hradište pod Vrátnom (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 995 Krsty 1709-1740 4528903
  • Inv. č. 995 (pokrač.) Krsty 1740-1761 - Cirkevné finančné záznamy 1720-1725 - Úmrtia, manželstvá 1709-1761 - Konvertiti 1738-1764 4528904
  • Inv. č. 996 Krsty, úmrtia, manželstvá 1762-1787 4528904
  • Inv. č. 997 Krsty, úmrtia, manželstvá 1787-1843 4528904
  • Inv. č. 998 Krsty 1843-1875 4528904
  • Inv. č. 998 (pokrač.) Krsty 1875-1882 - Manželstvá 1879-1882 - Manželstvá 1843-1879 - Úmrtia 1843-1882 4528905
  • Inv. č. 999 Krsty 1883-1944 - Manželstvá, úmrtia 1883-1958 4528905
  • Inv. č. 999a Zoznam úmrtí 1830-1952 4528905
 • Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Trnava, Hrnčiarovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrnčiarovce nad Parnou (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1006 Krsty 1695-1718 - Úmrtia 1717-1718 - Manželstvá 1692-1718 4528897
  • Inv. č. 1007 Krsty 1720-1766 4528897
  • Inv. č. 1007 (pokrač.) Krsty 1765-1767 - Úmrtia 1720-1767 - Manželstvá 1721-1766 4528898
  • Inv. č. 1008 Krsty 1767-1829 - Konvertiti 1810-1815 4528898
  • Inv. č. 1009 Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1847 4528898
  • Inv. č. 1010 Krsty, manželstvá 1848-1857 - Úmrtia 1848-1854 4528898
  • Inv. č. 1010 (pokrač.) Úmrtia 1854-1857 4528899
  • Inv. č. 1011 Krsty 1858-1874 - Krsty 1880-1881 - Manželstvá, úmrtia 1858-1873 4528899
  • Inv. č. 1012 Krsty 1874-1880 - Manželstvá 1874-1886 - Úmrtia 1874-1880 4528899
  • Inv. č. 1012 (pokrač.) Úmrtia 1880-1883 4528900
  • Inv. č. 1013 Krsty 1881-1896 4528900
  • Inv. č. 1014 Úmrtia, manželstvá 1768-1829 4528900
  • Inv. č. 1015 Úmrtia 1883-1896 - Manželstvá 1887-1896 4528900
  • Inv. č. 1016 Zoznam krstov 1830-1894 - Zoznam manželstiev 1830-1842 - Zoznam úmrtí 1830-1901 4528900
 • Nové Mesto nad Váhom, Hrádok, Nové Mesto nad Váhom, Hrádok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrádok (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1000 Krsty 1719-1758 - Manželstvá 1729-1758 - Konvertiti 1748-1755 - Úmrtia 1729-1758 - Rôzne záznamy 1743 - Miešané manželstvá 1748-1757 - Miešané manželstvá 1729-1746 - Rôzne záznamy 1739-1757 - Konvertiti 1741-1750 4528906
  • Inv. č. 1001 Krsty, manželstvá, úmrtia 1748-1811 - Konvertiti 1748-1756 - Miešané manželstvá 1748-1809 - Miešané manželstvá 1731-1746 - Miešané manželstvá 1777-1785 4528906
  • Inv. č. 1002 Krsty 1812-1851 - Zoznam krstov 1812-1830 - Úmrtia 1812-1851 - Zoznam úmrtí 1812-1829 - Manželstvá 1812-1851 - Zoznam manželstiev 1812-1829 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1836-1837 - Miešané manželstvá 1837-1840 - Krátka historia kostola s menným zoznamom farárov 1718-1912 - Krátka historia kostola 1729-1869 - Konvertiti 1815-1852 4528906
  • Inv. č. 1003 Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1866 - Krsty 1863-1866 - Úmrtia 1852 4528906
  • Inv. č. 1003 (pokrač.) Úmrtia 1852-1866 - Miešané manželstvá 1859-1867 4528897
  • Inv. č. 1004 Krsty, manželstvá 1867-1881 - Birmovaní 1887 - Úmrtia 1867-1881 4528897
  • Inv. č. 1005 Krsty 1882-1898 - Konvertiti 1889 - Úmrtia 1882-1905 - Manželstvá 1882-1907 - Miešané manželstvá 1861-1907 4528897
 • Senec, Ivanka pri Dunaji, Bratislava, Ivánka pri Dunaji

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ivanka pri Dunaji (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1041 Rôzne záznamy 1734-1759 - Krsty 1729-1789 - Manželstvá 1729-1788 - Úmrtia 1729-1789 4538720
  • Inv. č. 1042 Krsty, manželstvá 1789-1829 - Zoznam krstov (A-L) 1790-1851 4538720
  • Inv. č. 1042 (pokrač.) Zoznam krstov (J-Z) 1789-1851 - Úmrtia 1789-1830 - Zoznam manželstiev 1831-1895 4528920
  • Inv. č. 1043 Krsty 1830-1852 - Zoznam krstov 1830-1837 - Manželstvá 1830-1848 - Úmrtia 1830-1852 - Konvertiti 1816-1867 - Rodná kniha 1782-1850 - Krsty 1841 - Zoznam farárov 1729-1942 4528920
  • Inv. č. 1044 Krsty 1852-1874 - Manželstvá 1852-1898 - Úmrtia 1852-1876 - Konvertiti 1869-1891 - Rôzne záznamy 1852-1865 4528920
  • Inv. č. 1045 Krsty 1843-1852 - Krsty 1874-1886 - Úmrtia 1843-1852 - Úmrtia 1876-1884 4528920
  • Inv. č. 1045 (pokrač.) Úmrtia 1883-1896 - Manželstvá 1843-1852 - Krsty 1886-1894 4528921
 • Senica, Jablonica, Senica, Jablonica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jablonica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1046 Krsty 1692-1746 - Manželstvá 1692-1752 - Úmrtia 1752-1753 - Krsty 1746-1749 - Úmrtia 1692-1749 - Krsty 1749-1752 - Úmrtia 1750-1752 - Konvertiti 1721 - Krsty 1752-1753 - Konvertiti 1710-1711 4528921
  • Inv. č. 1047 Krsty, manželstvá 1753-1790 - Úmrtia 1753-1759 4528921
  • Inv. č. 1047 (pokrač.) Úmrtia 1758-1790 4528907
  • Inv. č. 1048 Krsty 1790-1817 - Manželstvá 1791-1817 - Konvertiti 1792-1815 - Konvertiti 1853 - Úmrtia 1790-1817 4528907
  • Inv. č. 1049 Krsty, manželstvá, úmrtia 1818-1844 - Úmrtia 1838-1844 4528907
  • Inv. č. 1050 Krsty, manželstvá 1845-1862 - Úmrtia 1845-1846 4528907
  • Inv. č. 1050 (pokrač.) Úmrtia 1846-1862 - Úmrtia 1845-1862 4528908
  • Inv. č. 1051 Krsty 1863-1885 4528908
  • Inv. č. 1052 Krsty 1885-1896 4528908
  • Inv. č. 1053 Manželstvá 1863-1895 4528908
  • Inv. č. 1054 Úmrtia 1863-1895 4528908
 • Malacky, Jablonové, Malacky, Jablonové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jablonové (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1055 Krsty 1700-1800 - Rôzne záznamy 1806-1818 - Konvertiti 1713-1714 - Manželstvá, úmrtia 1700-1800 4628550
  • Inv. č. 1056 Zoznam farárov 1679-1843 - Krsty 1801-1871 - Manželstvá, úmrtia 1801-1852 - Zoznam úmrtí 1857-1868 4628550
  • Inv. č. 1057 Krsty 1853-1857 4628550
  • Inv. č. 1057 (pokrač.) Krsty 1857-1896 4528909
  • Inv. č. 1058 Manželstvá 1853-1896 4528909
  • Inv. č. 1059 Úmrtia 1853-1896 4528909
 • Dunajská Streda, Jahodná, Dunajská Streda, Eperjes

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jahodná (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1060 Krsty, manželstvá 1827-1881 - Úmrtia 1827-1868 - Birmovaní 1863 - Mŕtvonarodenia 1864-1884 4528909
  • Inv. č. 1061 Krsty, manželstvá 1882-1896 4528910
  • Inv. č. 1062 Úmrtia 1869-1895 4528910
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1070 Krsty, мanželstvá 1732-1766 - Zoznam krstov (A-J) 1732 4528912
  • Inv. č. 1070 (pokrač.) Zoznam krstov 1732 (H-Z) - Konvertiti 1732-1766 - Úmrtia 1732-1766 - Rôzne záznamy 1750-1754 (roki nejsú v poriadku) 4528925
  • Inv. č. 1071 Krsty 1767-1818 - Zoznam krstov 1767-1818 - Manželstvá 1767-1818 - Úmrtia 1767-1805 - Úmrtia 1779-1784 - Úmrtia 1806 - Cirkevné finančné záznamy 1797-1805 - Konvertiti 1767-1816 4528925
  • Inv. č. 1072 Krsty 1818-1857 - Konvertiti 1849-1865 - Zoznam krstov 1818-1828 - Spovede 1819-1862 - Manželstvá 1818-1829 4528925
  • Inv. č. 1072 (pokrač.) Manželstvá 1828-1856 - Birmovaní 1842-1853 - Úmrtia 1806-1847 4528913
  • Inv. č. 1073 Krsty 1857-1866 - Birmovaní 1862-1863 4528913
  • Inv. č. 1074 Krsty 1866-1879 4528913
  • Inv. č. 1075 Krsty 1880-1906 - Zoznam krstov 1880-1906 - Konvertiti 1892-1911 4528913
  • Inv. č. 1076 Manželstvá 1856-1896 - Zoznam manželstiev 1856-1874 4528638
  • Inv. č. 1077 Úmrtia 1848-1880 - Zoznam úmrtí 1848-1879 4528638
  • Inv. č. 1078 Úmrtia 1880-1908 - Zoznam úmrtí 1880-1908 4528638
 • Banská Štiavnica, Svätý Jur, Bratislava, Svätý Jur

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Jur (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1086 Manželstvá 1662-1671 4528639
  • Inv. č. 1086 (pokrač.) Manželstvá 1671 - Krsty 1658-1672 4528640
  • Inv. č. 1087 Krsty 1658-1687 - Manželstvá, úmrtia 1673-1685 - Konvertiti 1674-1709 - Rôzne záznamy 1672-1684 4528640
  • Inv. č. 1088 Krsty 1675-1694 - Manželstvá, úmrtia 1687-1693 - Manželstvá 1675-1687 4528640
  • Inv. č. 1089 Krsty 1694 - Manželstvá 1694-1700 - Krsty 1694-1700 4528640
  • Inv. č. 1090 Rôzne záznamy 1696-1700 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1700-1716 - Rôzne záznamy 1700-1723 4528640
  • Inv. č. 1091 Krsty 1716-1723 4528640
  • Inv. č. 1091 (pokrač.) Krsty 1723-1741 - Birmovaní 1720 - Krsty 1741-1742 - Manželstvá 1716-1743 - Krsty 1742-1744 - Úmrtia 1716-1737 - Konvertiti 1716-1747 4528625
  • Inv. č. 1092 Krsty 1744-1766 - Manželstvá 1744-1771 - Krsty 1766-1771 - Konvertiti 1747-1768 4528625
  • Inv. č. 1093 Krsty 1771-1804 4528626
  • Inv. č. 1094 Krsty 1805-1843 4528626
  • Inv. č. 1095 Krsty 1843-1852 4528626
  • Inv. č. 1096 Krsty 1852-1864 4528626
  • Inv. č. 1097 Krsty 1865-1893 4528914
  • Inv. č. 1098 Krsty 1894-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1894-1895 - Úmrtia 1892-1895 - Krsty 1892-1895 4528914
  • Inv. č. 1099 Manželstvá 1772-1843 4528914
  • Inv. č. 1100 Manželstvá 1843-1852 4528915
  • Inv. č. 1101 Manželstvá 1852-1878 4528915
  • Inv. č. 1102 Birmovaní 1716-1783 - Úmrtia 1739-1804 4528915
  • Inv. č. 1103 Úmrtia 1805-1843 4528915
  • Inv. č. 1104 Úmrtia 1843-1852 4528915
  • Inv. č. 1105 Úmrtia 1852-1857 4528915
  • Inv. č. 1105 (pokrač.) Úmrtia 1857-1865 4528916
  • Inv. č. 1106 Úmrtia 1866-1893 4528916
  • Inv. č. 1107 Krsty, úmrtia, manželstvá 1836-1852 4528916
  • Inv. č. 1108 Krsty 1853-1871 - Manželstvá 1852-1872 - Úmrtia 1853-1871 4528916
  • Inv. č. 1109 Manželstvá, krsty, úmrtia 1872-1891 4528916
 • Dunajská Streda, Jurová, Dunajská Streda, Dercsika

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jurová (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1118 Krsty 1791-1912 4528917
  • Inv. č. 1118 (pokrač.) Manželstvá, úmrtia 1791-1912 4528918
 • Galanta, Kajal, Galanta, Kajal

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kajal (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1119 Krsty 1725-1847 - Konvertiti 1795-1892 - Úmrtia 1844 - Rôzne záznamy 1783-1872 4528918
  • Inv. č. 1120 Krsty 1847-1874 - Zoznam krstov A-Ž (1854-1895) - Birmovaní 1852 - Rôzne záznamy 1822 4528918
  • Inv. č. 1121 Krsty, zoznam krstov 1875-1902 4528919
  • Inv. č. 1122 Manželstvá 1782-1875 - Miešané manželstvá 1788-1844 4528919
  • Inv. č. 1123 Manželstvá 1875-1898 4528919
  • Inv. č. 1124 Úmrtia 1782-1874 4528919
  • Inv. č. 1125 Úmrtia 1875-1913 4528922
  • Inv. č. 1126 Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1725-1853) 4528922
 • Senec, Kaplna, Modra, Kaplná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kaplna (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1130 Krsty, úmrtia 1728-1829 - Birmovaní 1810-1821 - Manželstvá 1728-1829 4528922
  • Inv. č. 1131 Krsty, úmrtia, manželstvá 1830-1864 4528923
  • Inv. č. 1131a Krsty, manželstvá, úmrtia 1865-1888 4528923
  • Inv. č. 1132 Krsty, manželstvá, úmrtia 1888-1903 4528923
 • Dunajská Streda, Kľúčovec, Dunajská Streda, Kulcsod

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Kľúčovec (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1139 Krsty 1791-1850 - Manželstvá 1791-1858 - Úmrtia 1792-1869 4528924
  • Inv. č. 1140 Krsty 1850-1882 - Manželstvá 1859-1882 - Úmrtia 1870-1882 4528924
  • Inv. č. 1141 Krsty 1883-1895 4528924
  • Inv. č. 1142 Manželstvá 1883-1895 4528924
  • Inv. č. 1143 Úmrtia 1883-1895 4628551
 • Trenčín, Adamovské Kochanovce, Trenčín, Kochanovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Adamovské Kochanovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1147 Krsty 1784-1803 4628552
  • Inv. č. 1148 Rôzne záznamy 1811-1833 - Krsty 1804-1840 - Manželstvá 1804-1819 4628552
  • Inv. č. 1148 (pokrač.) Manželstvá 1819-1831 - Úmrtia 1804-1841 4628553
  • Inv. č. 1149 Konvertiti 1843-1925 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1890 4628553
  • Inv. č. 1150 Krsty, manželstvá, úmrtia 1891-1896 4628553
  • Inv. č. 1151 Úmrtia 1784-1800 4628553
  • Inv. č. 1151 (pokrač.) Úmrtia 1800-1803 4528591
 • Senec, Kostolná pri Dunaji, Galanta, Hasvár

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolná pri Dunaji (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1158 Krsty 1711-1717 4528592
  • Inv. č. 1158 (pokrač.) Krsty 1717-1723 - Manželstvá 1711-1727 - Úmrtia 1711-1727 4528593
  • Inv. č. 1159 Krsty 1723-1749 4528593
  • Inv. č. 1160 Krsty 1749-1811 4528593
  • Inv. č. 1160 (pokrač.) Krsty 1811-1820 - Manželstvá 1761-1822 - Úmrtia 1761-1829 4528594
  • Inv. č. 1161 Krsty 1820-1858 - Manželstvá 1823-1878 4528594
  • Inv. č. 1162 Krsty 1859-1867 4528594
  • Inv. č. 1162 (pokrač.) Krsty 1867-1878 4528595
  • Inv. č. 1163 Krsty 1878-1898 - Manželstvá 1879-1895 4528595
  • Inv. č. 1164 Manželstvá 1737-1761 - Úmrtia 1737-1761 4528595
  • Inv. č. 1165 Úmrtia 1830-1863 4528595
  • Inv. č. 1165 (pokrač.) Úmrtia 1863-1886 4528596
  • Inv. č. 1166 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Z (1764-1860) 4528596
 • Myjava, Kostolné, Myjava, Kostolné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Kostolné (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1167 Krsty 1784-1804 - Manželstvá 1784-1804 - Úmrtia 1784-1804 4528596
  • Inv. č. 1168 Krsty 1805-1838 - Manželstvá 1805-1849 4528596
  • Inv. č. 1168 (pokrač.) Manželstvá 1849 - Úmrtia 1805-1841 4528597
  • Inv. č. 1169 Krsty 1838-1858 - Manželstvá 1850-1868 - Úmrtia 1841-1882 4528597
  • Inv. č. 1169a Krsty 1859-1886 4528598
  • Inv. č. 1169b Úmrtia 1882-1895 - Krsty 1887-1891 4528598
  • Inv. č. 1169b (pokrač.) Krsty 1891-1895 4528599
  • Inv. č. 1169c Manželstvá 1805-1896 4528599
  • Inv. č. 1169e Krsty 1839-1858 4528599
 • Myjava, Krajné, Myjava, Krajné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Krajné (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1195 Krsty 1783-1798 4528600
  • Inv. č. 1195 (pokrač.) Krsty 1798-1802 - Manželstvá 1783-1823 - Úmrtia 1783-1825 4528601
  • Inv. č. 1196 Krsty 1802-1830 4528601
  • Inv. č. 1197 Krsty 1831-1849 4528601
  • Inv. č. 1197 (pokrač.) Krsty 1849-1851 4528602
  • Inv. č. 1198 Krsty 1852-1871 4528602
  • Inv. č. 1199 Krsty 1872-1885 4528602
  • Inv. č. 1200 Krsty 1886-1896 4528602
  • Inv. č. 1200 (pokrač.) Krsty 1896-1907 4528603
  • Inv. č. 1201 Manželstvá 1823-1884 4528603
  • Inv. č. 1202 Manželstvá 1885-1952 4528603
  • Inv. č. 1203 Úmrtia 1826-1837 4528603
  • Inv. č. 1203 (pokrač.) Úmrtia 1837-1866 4528604
  • Inv. č. 1204 Úmrtia 1867-1891 4528604
  • Inv. č. 1205 Úmrtia 1892-1903 4528604
  • Inv. č. 1205 (pokrač.) Úmrtia 1903-1913 4528605
 • Piešťany, Krakovany, Piešťany, Krakovany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krakovany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1206 Krsty 1701-1740 - Manželstvá 1701-1740 - Rôzne záznamy 1753-1774 - Birmovaní 1774 - Konvertiti 1703 - Birmovaní 1702 - Birmovaní 1774-1776 - Úmrtia 1701-1730 - Rôzne záznamy 1713-1777 (roki nejsú v poriadku) 4528605
  • Inv. č. 1207 Rôzne záznamy 1701-1940 - Krsty 1741-1787 - Manželstvá 1740-1788 - Krsty 1787-1788 - Úmrtia 1740-1777 4528605
  • Inv. č. 1207 (pokrač.) Úmrtia 1777-1788 4528606
  • Inv. č. 1208 Krsty 1789-1831 - Manželstvá 1789-1831 - Úmrtia 1789-1831 4528606
  • Inv. č. 1209 Krsty 1832-1856 4528606
  • Inv. č. 1209 (pokrač.) Krsty 1856-1867 4528607
  • Inv. č. 1210 Krsty 1868-1881 4528607
  • Inv. č. 1211 Krsty 1882-1890 4528607
  • Inv. č. 1212 Krsty 1890-1896 4528607
  • Inv. č. 1212 (pokrač.) Krsty 1896-1902 4528608
  • Inv. č. 1213 Manželstvá 1832-1867 4528608
  • Inv. č. 1214 Manželstvá 1868-1881 4528608
  • Inv. č. 1215 Manželstvá 1882-1889 4528608
  • Inv. č. 1216 Manželstvá 1890-1913 4528608
  • Inv. č. 1217 Úmrtia 1832-1867 4528608
  • Inv. č. 1218 Úmrtia 1868-1881 4528609
  • Inv. č. 1219 Úmrtia 1882-1890 4528609
  • Inv. č. 1220 Úmrtia 1890-1902 4528609
  • Inv. č. 1221 Zoznam krstov A-Ž (1801-1831) 4528609
 • Trnava, Križovany nad Dudváhom, Trnava, Kerestúr

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Križovany nad Dudváhom (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1226 Krsty 1708-1773 - Zoznam krstov 1796 - Manželstvá 1708-1773 - Úmrtia 1770-1773 - 1708-1770 - Rôzne záznamy 1727-1760 4528610
  • Inv. č. 1227 Krsty 1773-1795 4528610
  • Inv. č. 1227 (pokrač.) Krsty 1794-1830 - Manželstvá 1773-1830 - Úmrtia 1773-1830 4528611
  • Inv. č. 1228 Krsty 1830-1849 - Manželstvá 1830-1852 - Úmrtia 1830-1848 4528611
  • Inv. č. 1229 Krsty 1849-1852 4528611
  • Inv. č. 1230 Krsty 1852-1864 4528611
  • Inv. č. 1231 Krsty 1865-1874 4528611
  • Inv. č. 1231 (pokrač.) Krsty 1873-1883 4528612
  • Inv. č. 1232 Krsty 1884-1892 4528612
  • Inv. č. 1233 Krsty 1893-1903 - Manželstvá 1893-1903 - Úmrtia 1893-1903 4528612
  • Inv. č. 1234 Manželstvá 1852-1872 4528612
  • Inv. č. 1235 Manželstvá 1873-1892 4528612
  • Inv. č. 1236 Úmrtia 1848-1852 4528612
  • Inv. č. 1237 Úmrtia 1852-1854 4528612
  • Inv. č. 1237 (pokrač.) Úmrtia 1854-1866 4528613
  • Inv. č. 1238 Úmrtia 1867-1892 4528613
 • Galanta, Kráľov Brod, Galanta, Kráľov Brod

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kráľov Brod (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1222 Krsty 1843-1881 4528609
  • Inv. č. 1222 (pokrač.) Krsty 1880-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1843-1895) 4528610
 • Šaľa, Kráľova nad Váhom, Galanta, Kráľova nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kráľova nad Váhom (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1223 Krsty 1884-1895 4528610
  • Inv. č. 1224 Manželstvá 1884-1895 4528610
  • Inv. č. 1225 Úmrtia 1884-1895 4528610
 • Malacky, Kuchyňa, Malacky, Kuchyňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kuchyňa (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1239 Krsty 1730-1771 - Rôzne záznamy 1733-1758 4528613
  • Inv. č. 1240 Krsty 1772-1791 4528613
  • Inv. č. 1240 (pokrač.) Krsty 1791-1852 4528614
  • Inv. č. 1241 Krsty 1886-1909 4528614
  • Inv. č. 1242 Manželstvá 1730-1852 4528614
  • Inv. č. 1243 Manželstvá 1852-1919 4528614
  • Inv. č. 1244 Úmrtia 1729-1852 4528615
 • Senica, Kuklov, Malacky, Kuklov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kuklov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1245 Rôzne záznamy 1688 - Krsty 1682-1704 - Úmrtia 1682-1704 - Manželstvá 1683-1705 - Rôzne záznamy 1684-1738 4528615
  • Inv. č. 1246 Krsty 1786-1838 4528615
  • Inv. č. 1246 (pokrač.) Krsty 1838-1861 4528616
  • Inv. č. 1247 Krsty 1861-1883 4528616
  • Inv. č. 1248 Krsty 1884-1895 4528616
  • Inv. č. 1249 Manželstvá 1786-1861 4528616
  • Inv. č. 1250 Manželstvá 1862-1896 4528616
  • Inv. č. 1251 Úmrtia 1786-1849 4528616
  • Inv. č. 1251 (pokrač.) Úmrtia 1849-1860 4528617
  • Inv. č. 1252 Úmrtia 1860-1883 4528617
  • Inv. č. 1253 Úmrtia 1884-1895 4528617
  • Inv. č. 1254 Zoznam krstov A-Ž (1816-1946) - Zoznam manželstiev A-Ž (1786-1931) - Zoznam úmrtí A-Ž (1816-1860) 4528617
 • Trnava, Kátlovce, Trnava, Kátlovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kátlovce (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 544 Manželstvá 1868-1907 4528935
  • Inv. č. 1133 Krsty 1819-1856 4528923
  • Inv. č. 1134 Krsty 1857-1885 4528923
  • Inv. č. 1135 Krsty 1886-1897 4528923
  • Inv. č. 1136 Manželstvá 1819-1868 - Zoznam manželstiev A-Ž (1819-1886) - Zoznam krstov A-Ž (1819-1887) 4528924
  • Inv. č. 1137 Úmrtia 1819-1858 - Zoznam úmrtí A-Ž (1819-1886) 4528924
  • Inv. č. 1138 Úmrtia 1859-1894 4528924
 • Senica, Kúty, Skalica, Kúty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kúty (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1255 Krsty 1852-1864 4528617
  • Inv. č. 1255 (pokrač.) Krsty 1864-1869 4528618
  • Inv. č. 1256 Krsty 1870-1895 4528618
  • Inv. č. 1257 Manželstvá 1827-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1785-1914) 4528618
  • Inv. č. 1258 Manželstvá 1852-1896 4528619
  • Inv. č. 1259 Úmrtia 1852-1870 4528619
  • Inv. č. 1260 Úmrtia 1871-1891 4528619
  • Inv. č. 1260 (pokrač.) Úmrtia 1891-1895 4628561
 • Piešťany, Kočín-Lančár, Piešťany, Lančár

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kočín-Lančár (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1285 Zoznam farárov 1703-1946 - Krsty 1703-1723 - Úmrtia 1703-1723 - Manželstvá 1703-1721 4528621
  • Inv. č. 1286 Rôzne záznamy 1724-1768 - Krsty 1723-1771 - Úmrtia 1723-1752 4528621
  • Inv. č. 1286 (pokrač.) Úmrtia 1752-1771 - Manželstvá 1723-1770 4528622
  • Inv. č. 1287 Krsty 1771-1847 - Manželstvá 1771-1848 - Úmrtia 1771-1847 - Zoznam kňazov 4528622
  • Inv. č. 1288 Krsty 1848-1860 - Manželstvá 1848-1860 - Úmrtia 1848-1860 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1848-1860) 4528622
  • Inv. č. 1289 Krsty 1861-1882 4528622
  • Inv. č. 1289 (pokrač.) Krsty 1882-1898 - Manželstvá 1861-1928 - Úmrtia 1861-1904 4528623
 • Pezinok, Limbach, Hliník

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Limbach (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1301 Krsty 1810-1864 - Manželstvá 1810-1867 - Úmrtia 1810-1880 4528628
  • Inv. č. 1301a Krsty 1864-1880 - Konfirmovaní 1897-1898 - Manželstvá 1867-1896 4528628
  • Inv. č. 1301b Krsty 1881-1896 - Úmrtia 1881-1896 4528629
 • Malacky, Lozorno, Malacky, Lozorno

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lozorno (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1302 Krsty 1729-1762 - Manželstvá 1729-1762 - Úmrtia 1729-1762 4528629
  • Inv. č. 1303 Krsty 1763-1802 - Manželstvá 1763-1828 - Krsty 1802-1828 - Úmrtia 1763-1828 4528629
  • Inv. č. 1304 Krsty 1829-1850 4528629
  • Inv. č. 1304 (pokrač.) Krsty 1850-1863 - Manželstvá 1829-1865 - Úmrtia 1858-1861 - Úmrtia 1829-1858 - Konvertiti 1828 - Konvertity 1842 4528630
  • Inv. č. 1305 Krsty 1852-1868 - Manželstvá 1852-1888 - Úmrtia 1852-1868 4528630
  • Inv. č. 1306 Krsty 1868-1874 4528630
  • Inv. č. 1306 (pokrač.) Krsty 1874-1882 - Manželstvá 1889-1917 - Úmrtia 1868-1884 4528631
  • Inv. č. 1307 Krsty 1882-1912 4528631
  • Inv. č. 1308 Úmrtia 1885-1903 4528631
  • Inv. č. 1308 (pokrač.) Úmrtia 1902-1920 4528632
  • Inv. č. 1309 Zoznam krstov A-Ž (1775-1850) 4528632
 • Nové Mesto nad Váhom, Lubina, Nové Mesto nad Váhom, Lubina

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Lubina (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1310 Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1783-1809 - Úmrtia 1783-1822 4528632
  • Inv. č. 1311 Krsty 1804-1841 4528632
  • Inv. č. 1312 Krsty 1842-1862 4528633
  • Inv. č. 1313 Krsty 1863-1876 4528633
  • Inv. č. 1314 Krsty 1877-1895 4528633
  • Inv. č. 1314 (pokrač.) Krsty 1895-1898 4528634
  • Inv. č. 1315 Manželstvá 1810-1867 4528634
  • Inv. č. 1316 Manželstvá 1868-1912 4528634
  • Inv. č. 1317 Úmrtia 1818-1858 - Mŕtvonarodení 1823-1833 4528634
  • Inv. č. 1318 Úmrtia 1859-1864 4528634
  • Inv. č. 1318 (pokrač.) Úmrtia 1864-1887 4528635
  • Inv. č. 1319 Úmrtia 1888-1908 4528635
 • Dunajská Streda, Mad, Dunajská Streda, Mad

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Mad (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1320 Krsty 1784-1854 - Manželstvá 1784-1854 - Úmrtia 1784-1854 - Rôzne záznamy 1784-1930 4528635
  • Inv. č. 1320 (pokrač.) Rôzne záznamy 4528636
  • Inv. č. 1321 Krsty 1854-1896 - Manželstvá 1854-1897 - Úmrtia 1854-1897 4528636
 • Trnava, Majcichov, Trnava, Majcichov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Majcichov (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1326 Krsty 1688-1708 4528637
  • Inv. č. 1326 (pokrač.) Krsty 1708-1717 - Úmrtia 1690-1718 - Manželstvá 1688-1718- Cirkevné finančné záznamy 1710-1719 4528701
  • Inv. č. 1327 Krsty 1719-1776 - Úmrtia 1719-1776 - Manželstvá 1719-1775 - Rôzne záznamy 1720-1736 4528701
  • Inv. č. 1328 Krsty 1776-1830 - Úmrtia 1777-1830 - Manželstvá 1776-1830 4528673
  • Inv. č. 1329 Krsty 1831-1849 - Manželstvá 1831-1848 - Úmrtia 1831-1848 - Zoznam krstov A-Ž (1831-1849) - Zoznam manželstiev A-Ž (1831-1848) 4528673
  • Inv. č. 1330 Krsty 1852-1856 4528673
  • Inv. č. 1330 (pokrač.) Krsty 1856-1865 4528674
  • Inv. č. 1331 Krsty 1865-1884 4528674
  • Inv. č. 1331a Zoznam krstov A-Ž (1865-1884) 4528674
  • Inv. č. 1332 Krsty 1885-1895 4528674
  • Inv. č. 1333 Manželstvá 1852-1862 4528674
  • Inv. č. 1333 (pokrač.) Manželstvá 1862-1873 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1873) 4528675
  • Inv. č. 1334 Manželstvá 1874-1885 4528675
  • Inv. č. 1335 Manželstvá 1885-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1885-1895) 4528675
  • Inv. č. 1336 Úmrtia 1852-1869 - Zoznam úmrtí A-Ž (1852-1869) 4528675
  • Inv. č. 1337 Úmrtia 1870-1887 - Zoznam úmrtí A-Ž (1870-1887) 4528675
  • Inv. č. 1338 Úmrtia 1888-1895 4528675
  • Inv. č. 1339 Zoznam manželstiev 1776-1830 4528702
 • Malacky, Malacky, Malacky, Malacky

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malacky (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1340 Krsty 1672-1693 - Úmrtia 1672-1674 4528702
  • Inv. č. 1341 Rôzne záznamy 1711-1715 - Krsty 1696-1725 - Rôzne záznamy 1714-1732 - Úmrtia, manželstvá 1693-1725 4528702
  • Inv. č. 1342 Krsty 1725-1737 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1725-1737 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1725-1737 - Rôzne záznamy 4528676
  • Inv. č. 1343 Krsty 1738-1752 - Manželstvá 1738-1752 - Úmrtia 1738-1744 4528676
  • Inv. č. 1343 (pokrač.) Úmrtia 1744-1752 - Konvertiti 1743 4528677
  • Inv. č. 1344 Krsty 1752-1788 - Manželstvá 1752-1788 - Úmrtia 1752-1788 - Rôzne záznamy 4528677
  • Inv. č. 1345 Krsty 1789-1803 - Manželstvá 1789-1803 - Úmrtia 1789-1803 4528677
  • Inv. č. 1346 Krsty 1804-1815 4528677
  • Inv. č. 1346 (pokrač.) Krsty 1815-1827 - Úmrtia 1804-1826 4528717
  • Inv. č. 1347 Krsty 1828-1852 - Úmrtia 1828-1852 4528717
  • Inv. č. 1348 Krsty 1853-1868 4528717
  • Inv. č. 1348 (pokrač.) Krsty 1868-1869 4528678
  • Inv. č. 1349 Krsty 1870-1895 4528678
  • Inv. č. 1350 Manželstvá 1804-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1809) 4528718
  • Inv. č. 1351 Manželstvá 1853-1870 4528718
  • Inv. č. 1352 Manželstvá 1870-1895 4528718
  • Inv. č. 1353 Úmrtia 1853-1864 4528718
  • Inv. č. 1353 (pokrač.) Úmrtia 1864-1870 4528679
  • Inv. č. 1354 Úmrtia 1870-1895 4528679
  • Inv. č. 1355 Zoznam krstov A-Ž (1902-1921), - Zoznam krstov A-Ž (1752-1788), 4528679
  • Inv. č. 1356 Zoznam krstov A-Ž (1789-1803) 4528680
  • Inv. č. 1357 Zoznam krstov A-Ž (1804-1827) 4528680
 • Malacky, Malé Leváre, Malacky, Malé Leváre

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malé Leváre (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1358 Krsty 1823-1852 - Úmrtia 1823-1852 - Úmrtia 1858-1883 4528680
  • Inv. č. 1359 Krsty 1852-1878 4528680
  • Inv. č. 1360 Krsty 1878-1895 4528680
  • Inv. č. 1361 Manželstvá 1823-1852 4528681
  • Inv. č. 1362 Manželstvá 1852-1896 4528681
  • Inv. č. 1363 Úmrtia 1852-1882 4528681
  • Inv. č. 1364 Úmrtia 1882-1895 4528681
  • Inv. č. 1365 Zoznam krstov A-Ž (1823-1885) - Zoznam manželstiev A-Ž (1823-1896) - Birmovaní 1884 - Zoznam úmrtí A-Ž (1823-1885) 4528681
 • Trenčín, Trenčianske Stankovce, Trenčín, Malé Stankovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Trenčianske Stankovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1366 Krsty 1784-1862 4528681
  • Inv. č. 1366 (pokrač.) Krsty 1862-1864 - Manželstvá 1784-1865 - Úmrtia 1784-1862 4528682
  • Inv. č. 1367 Krsty 1864-1887 - Manželstvá 1866-1895 - Úmrtia 1863-1894 4528682
  • Inv. č. 1368 Krsty 1887-1895 - Úmrtia 1894-1895 4528682
 • Malacky, Marianka, Bratislava, Marianka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Marianka (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1374 Krsty 1680-1750 - Zozna kňazov 4528684
  • Inv. č. 1375 Krsty 1750-1852 - Birmovaní 1853-1862 4528684
  • Inv. č. 1376 Krsty 1853-1877 4528685
  • Inv. č. 1377 Krsty 1878-1895 4528685
  • Inv. č. 1378 Manželstvá 1700-1793 - Úmrtia 1700-1793 4528685
  • Inv. č. 1379 Úmrtia 1793-1868 - Manželstvá 1793-1881 4528685
  • Inv. č. 1380 Manželstvá 1882-1895 4528685
  • Inv. č. 1381 Úmrtia 1869-1896 4528685
 • Senec, Boldog, Galanta, Matka Božia

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Boldog (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1538 Krsty 1788-1836 - Birmovaní 1812 - Manželstvá 1788-1836 - Úmrtia 1788-1836- Konvertiti 1805-1828 4528650
  • Inv. č. 1539 Krsty 1837-1853 - Birmovaní (v Senci) 1842 - Birmovaní (v Čataji) 1851 - Birmovaní (v Bratislave) 1860 - Manželstvá 1837-1853 - Úmrtia 1837-1853 4528650
  • Inv. č. 1540 Krsty 1853-1900 - Manželstvá 1854-1900 - Úmrtia 1854-1885 4528650
  • Inv. č. 1540 (pokrač.) Úmrtia 1885-1900 4528651
 • Galanta, Matúškovo, Galanta, Takšoň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Matúškovo (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1382 Krsty 1774-1852 - Manželstvá 1774-1848 - Úmrtia 1774-1856 - Zoznam krstov A-Ž (1774-1824) - Zoznam manželstiev A-Ž (1774-1825) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1856) 4528686
  • Inv. č. 1383 Krsty 1853-1877 4528686
  • Inv. č. 1384 Krsty 1878-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1878-1895) 4528686
  • Inv. č. 1385 Manželstvá 1849-1896 4528686
  • Inv. č. 1386 Úmrtia 1857-1876 4528686
  • Inv. č. 1386 (pokrač.) Úmrtia 1876-1892 - Zoznam úmrtí A-Ž (1857-1892) 4528687
  • Inv. č. 1387 Úmrtia 1893-1895 4528687
 • Trenčín, Melčice-Lieskové, Trenčín, Melčice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Melčice-Lieskové (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1388 Krsty 1701-1763 - Manželstvá 1701-1771 - Úmrtia 1701-1768 4528687
 • Dunajská Streda, Michal na Ostrove, Dunajská Streda, Svätý Michal

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Michal na Ostrove (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1389 Krsty 1728-1780 - Manželstvá 1728-1780 - Úmrtia 1728-1780 - Zoznam krstov A-Ž (1728-1780) - Konvertiti 1728-1780 - Zoznam kňazov 4528687
  • Inv. č. 1390 Krsty 1780-1826 - Manželstvá 1780-1827 - Zoznam krstov A-Ž (1780-1826) - Úmrtia 1780-1816 - Birmovaní 1827 4528688
  • Inv. č. 1391 Krsty 1827-1851 - Zoznam krstov A-Ž (1827-1851) 4528688
  • Inv. č. 1392 Krsty 1851-1872 4528688
  • Inv. č. 1393 Krsty 1872-1899 4528689
  • Inv. č. 1394 Manželstvá 1827-1852 - Birmovaní 1861, 1864, 1871, 1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1827-1852) 4528689
  • Inv. č. 1395 Manželstvá 1852-1889 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1889) 4528689
  • Inv. č. 1396 Úmrtia 1827-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1827-1852) 4528689
  • Inv. č. 1397 Úmrtia 1852-1875 4528690
  • Inv. č. 1398 Úmrtia 1876-1903 - Zoznam úmrtí A-Ž (1876-1903) 4528690
 • Dunajská Streda, Šamorín, Šamorín, Mliečno

   Matrika
  • Židovská obec. Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1399 Narodenia 1841-1870- Manželstvá 1844-1870 - Úmrtia 1844-1870 4528690
  • inv.č.1399 (pokrač.) Narodenia, manželstvá, úmrtia 1871-1895 4528691
 • Pezinok, Modra

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modra (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1400 Krsty 1651-1686 - Manželstvá 1651-1724 - Úmrtia 1702-1721 4528691
  • Inv. č. 1401 Krsty 1674-1753 - Ohlášky 1677-1753 - Manželstvá 1675-1754 - Úmrtia 1676-1754 - Doplnky k matrike krstov z r. 1693-1703 - Konvertiti 1687-1754 - Birmovaní 1742 4528691
  • Inv. č. 1402 Krsty 1755-1777 - Manželstvá 1755-1777 - Úmrtia 1755-1777 4528691
  • Inv. č. 1403 Krsty 1714-1733 4528691
  • Inv. č. 1403 (pokrač.) Krsty 1733-1780 - Birmovaní 1750-1774 4528692
  • Inv. č. 1404 Zoznam farárov 1633-1889 - Krsty 1781-1842 4528692
  • Inv. č. 1405 Krsty 1843-1865 4528692
  • Inv. č. 1407 Krsty 1886-1895 4528693
  • Inv. č. 1406 Krsty 1866-1885 4528693
  • Inv. č. 1408 Úmrtia 1725-1780 - Manželstvá 1725-1780 - Odpisy rôzných nariadení - Zoznamy miestných kňazov 4528693
  • Inv. č. 1409 Manželstvá 1781-1842 4528693
  • Inv. č. 1410 Manželstvá 1887-1896 4528693
  • Inv. č. 1411 Úmrtia 1781-1804 4528693
  • Inv. č. 1411 (pokrač.) Úmrtia 1804-1842 4528694
  • Inv. č. 1412 Úmrtia 1843-1866 4528694
  • Inv. č. 1413 Manželstvá 1843-1887 4528694
  • Inv. č. 1413a Manželstvá 1896-1943 4528694
  • Inv. č. 1413b Úmrtia 1895-1927 4528694
 • Nové Mesto nad Váhom, Modrová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modrová (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1433 Krsty 1705-1718 4528699
  • Inv. č. 1433 (pokrač.) Krsty 1718-1727 - Manželstvá 1704-1726 - Úmrtia 1705-1721 - Rôzne záznamy 1724-1811 4528700
  • Inv. č. 1434 Krsty 1727-1754 - Manželstvá 1728-1752 - Úmrtia 1727-1750 - Konvertiti 1747-1753 4528700
  • Inv. č. 1435 Krsty 1754-1784 - Rôzne záznamy 1756-1836 - Manželstvá 1754-1784 - Úmrtia 1754-1784 - Rôzne záznamy 1756-1822 4528700
  • Inv. č. 1436 Krsty 1784-1838 - Manželstvá 1784-1839 - Rôzne záznamy 1826 - Úmrtia 1784-1838 - Konvertiti 1786-1821 4528703
  • Inv. č. 1437 Krsty 1839-1862 - Manželstvá 1839-1866 - Úmrtia 1858-1867 - Birmovaní 1861 - Úmrtia 1839-1858 4528703
  • Inv. č. 1438 Krsty 1863-1890 4528703
  • Inv. č. 1438 (pokrač.) Krsty 1890-1900 4528704
  • Inv. č. 1439 Manželstvá 1867-1951 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1887 - Birmovaní 1933 4528704
  • Inv. č. 1440 Úmrtia 1868-1933 4528704
 • Piešťany, Moravany nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravany nad Váhom (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1445 Krsty 1783-1813 - Úmrtia 1783-1789 4528704
  • Inv. č. 1445 (pokrač.) Úmrtia 1789-1814 - Manželstvá 1783-1833 4528705
  • Inv. č. 1446 Krsty 1813-1843 4528705
  • Inv. č. 1447 Krsty 1844-1862 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1878 4528705
  • Inv. č. 1448 Krsty 1863-1886 4528705
  • Inv. č. 1448 (pokrač.) Krsty 1886-1895 4528706
  • Inv. č. 1449 Manželstvá 1834-1905 4528706
  • Inv. č. 1450 Úmrtia 1814-1862 4528706
  • Inv. č. 1451 Úmrtia 1863-1882 4528706
  • Inv. č. 1451 (pokrač.) Úmrtia 1882-1904 - Zoznam úmrtí A-Ž (1863-1904) 4528707
  • Inv. č. 1452 Zoznam krstov A-Ž (1783-1862) - Zoznam úmrtí A-Ž (1814-1862) 4528707
  • Inv. č. 1453 Zoznam krstov A-Ž (1863-1895) 4528707
  • Inv. č. 1454 Zoznam úmrtí A-Ž (1863-1917) 4528707
 • Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1455 Krsty 1699-1735 - Manželstvá 1699-1735 - Úmrtia 1699-1735 - Konvertiti 1680-1735 4528708
  • Inv. č. 1456 Krsty 1735-1775 - Manželstvá 1735-1775 - Úmrtia 1735-1775 - Cirkevné finančné záznamy1769-1779 - Konvertiti 1731-1785 4528708
  • Inv. č. 1457 Krsty 1776-1818 4528708
  • Inv. č. 1457 (pokrač.) Krsty 1818-1842 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1880 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1888 - Birmovaní 1894 - Birmovaní 1901 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1906 - Birmovaní 1911-1951 - Konvertiti 1794-1801 4528709
  • Inv. č. 1458 Krsty 1843-1876 - Manželstvá 1843-1876 - Úmrtia 1843-1876 4528709
  • Inv. č. 1459 Krsty 1877-1895 - Manželstvá 1877-1910 - Úmrtia 1877-1885 4528709
  • Inv. č. 1459 (pokrač.) Úmrtia 1885-1895 4528710
  • Inv. č. 1460 Manželstvá 1776-1842 4528710
  • Inv. č. 1461 Úmrtia 1776-1842 - Konvertiti 1776 4528710
 • Senica, Moravský Svätý Ján

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravský Svätý Ján (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1470 Krsty 1665-1697 - Manželstvá 1665 4528713
  • Inv. č. 1470 (pokrač.) Manželstvá 1665-1697 - Krsty 1706-1709 - Manželstvá 1706-1709 - Úmrtia 1705-1709 - Krsty 1794-1797 - Úmrtia 1665-1697 4528714
  • Inv. č. 1471 Krsty 1712-1741 - Manželstvá 1712-1741 - Úmrtia 1719-1741 4528714
  • Inv. č. 1472 Krsty 1742-1770 - Manželstvá 1742-1769 - Úmrtia 1742-1770 4528714
  • Inv. č. 1473 Krsty 1770-1792 4528714
  • Inv. č. 1473 (pokrač.) Krsty 1792-1830 4528715
  • Inv. č. 1474 Krsty 1830-1843 4528715
  • Inv. č. 1475 Krsty 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 - Manželstvá 1843-1852 4528715
  • Inv. č. 1476 Krsty 1852-1874 4528715
  • Inv. č. 1477 Krsty 1875-1877 4528715
  • Inv. č. 1477 (pokrač.) Krsty 1877-1899 4528716
  • Inv. č. 1478 Manželstvá 1770-1829 4528716
  • Inv. č. 1479 Manželstvá 1830-1842 4528716
  • Inv. č. 1480 Manželstvá 1852-1900 4528716
  • Inv. č. 1481 Úmrtia 1770-1829 4528716
  • Inv. č. 1482 Úmrtia 1830-1843 4528719
  • Inv. č. 1483 Úmrtia 1852-1878 4528719
  • Inv. č. 1484 Úmrtia 1879-1885 4528719
  • Inv. č. 1484 (pokrač.) Úmrtia 1885-1905 4528720
  • Inv. č. 1485 Zoznam krstov A-Ž (1665-1827) - Zoznam manželstiev A-Ž (1665-1827) - Zoznam úmrtí A-Ž (1665-1827) 4528720
  • Inv. č. 1486 Zoznam krstov A-Ž (1821-1849) 4528720
  • Inv. č. 1487 Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1930) 4528720
 • Senec, Most pri Bratislave, Šamorín, Most na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Most pri Bratislave (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1493 Krsty 1757-1819 - Krsty 1830-1832 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1881) - Zoznam krstov A-Ž (1830-1880) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1880) - Krsty 1819-1829 - Úmrtia 1757-1832 - Manželstvá 1760-1832 4528721
  • Inv. č. 1494 Krsty 1833-1852 - Manželstvá 1833-1852 - Úmrtia 1833-1852 4528721
  • Inv. č. 1495 Krsty 1853-1879 4528721
  • Inv. č. 1496 Krsty 1879-1888 4528721
  • Inv. č. 1496 (pokrač.) Krsty 1888-1901 4528722
  • Inv. č. 1497 Manželstvá 1853-1904 4528722
  • Inv. č. 1498 Úmrtia 1853-1884 4528722
  • Inv. č. 1499 Úmrtia 1884-1926 4528722
 • Galanta, Mostová, Galanta, Mostová Kerť

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mostová (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1500 Krsty 1777-1817 4528722
  • Inv. č. 1500 (pokrač.) Krsty 1817-1839 - Manželstvá 1779-1839 - Úmrtia 1777-1839 4528641
  • Inv. č. 1501 Krsty 1840-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1906) 4528641
  • Inv. č. 1502 Krsty 1864-1881 4528642
  • Inv. č. 1503 Krsty 1882-1892 - Konvertiti 1886-1902 4528642
  • Inv. č. 1504 Manželstvá 1840-1888 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1907) 4528642
  • Inv. č. 1505 Úmrtia 1840-1863 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1906) 4528643
  • Inv. č. 1506 Úmrtia 1864-1888 4528643
 • Pezinok, Grinava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pezinok (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1533 Konvertiti 1785-1821 - Krsty 1784-1830 (do roku 1788 boli do matriky zapisované i deti ev. a.v.) 4528648
  • Inv. č. 1533 (pokrač.) Krsty 1830-1879 - Miešané manželstvá 1858 4528649
  • Inv. č. 1534 Krsty 1784-1807 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1751-1823) - Zoznam krstov A-Ž (1823-1934) 4528649
  • Inv. č. 1535 Manželstvá 1784-1944 4528649
  • Inv. č. 1536 Manželstvá 1784-1805 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1910 - Cirkevné finančné záznamy 1858-1890 - Manželstvá 1835-1851 4528649
  • Inv. č. 1537 Úmrtia 1784-1892 (do roku 1792 boli do matriky zapisovaní aj príslušnici ev. a.v.) 4528649
 • Trnava, Naháč, Trnava, Naháč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Naháč (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1541 Krsty 1755-1789 - Manželstvá 1757-1803 - Úmrtia 1767-1801 - O výchove deti ku kat. vieru a bula pápeža Benedicta XIV 4528651
  • Inv. č. 1541a Krsty 1789-1853 4528651
  • Inv. č. 1542 Krsty 1854-1895 4528651
  • Inv. č. 1543 Úmrtia 1801-1862 4528651
  • Inv. č. 1543 (pokrač.) Úmrtia1862-1863 - Manželstvá 1804-1879 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1864) - Úmrtia 1864-1870 - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1863) 4528652
  • Inv. č. 1544 Manželstvá 1880-1896 4528652
  • Inv. č. 1545 Úmrtia 1871-1896 4528652
 • Trenčín, Nemšová, Trenčín, Nemšová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemšová (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1557 Krsty 1705-1714 4528653
  • Inv. č. 1557 (pokrač.) Krsty 1714-1736 - Úmrtia 1705-1737 - Manželstvá 1705-1736 - Konvertiti 1713-1717 4528654
  • Inv. č. 1558 Krsty 1737-1788 - Úmrtia 1737-1789 4528654
  • Inv. č. 1559 Krsty 1789-1842 - Birmovaní 1797 - Birmovaní 1789 - Birmovaní 1853 - Úmrtia 1789-1804 4528654
  • Inv. č. 1559 (pokrač.) Úmrtia 1804-1842 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1864 4528655
  • Inv. č. 1560 Krsty 1843-1853 - Krsty 1884-1890 4528655
  • Inv. č. 1561 Krsty 1854-1884 - Manželstvá 1854-1889 4528655
  • Inv. č. 1562 Manželstvá 1890-1896 - Krsty 1890-1895 4528655
  • Inv. č. 1563 Manželstvá 1737-1842 4528655
  • Inv. č. 1564 Manželstvá 1843-1853 - Úmrtia 1843-1853 - Úmrtia 1888-1890 - Birmovaní 1895 - Birmovaní 1901 4528655
  • Inv. č. 1565 Úmrtia 1854-1866 4528655
  • Inv. č. 1565 (pokrač.) Úmrtia 1866-1887 4528656
  • Inv. č. 1566 Úmrtia 1890-1895 4528656
 • Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Ves nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1567 Krsty 1788-1865 - Manželstvá 1788-1866 - Úmrtia 1788-1866 - Birmovaní 1829-1946 4528656
  • Inv. č. 1568 Manželstvá 1867-1895 - Krsty 1866-1870 4528656
  • Inv. č. 1568 (pokrač.) Krsty 1870-1895 4528657
  • Inv. č. 1569 Úmrtia 1867-1912 4528657
 • Senec, Dunajská Lužná, Šamorín, Mischdorf

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dunajská Lužná (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1571 Krsty 1730-1800 - Úmrtia 1730-1799 - Manželstvá 1730-1799 (niektoré roky chýbajú) 4528657
  • Inv. č. 1572 Krsty 1737-1779 - Manželstvá 1737-1799 - Úmrtia 1737-1799 4528658
  • Inv. č. 1573 Krsty 1780-1831 4528658
  • Inv. č. 1574 Krsty 1832-1852 - Rodná kniha 4528658
  • Inv. č. 1575 Krsty 1853-1858 4528658
  • Inv. č. 1575 (pokrač.) Krsty 1858-1880 4528659
  • Inv. č. 1576 Krsty 1881-1917 4528659
  • Inv. č. 1577 Manželstvá 1800-1852 - Birmovaní 1831 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1840 - Miešané manželstvá 1830-1847 - Konvertiti 1842-1908 4528659
  • Inv. č. 1578 Manželstvá 1853-1880 4528659
  • Inv. č. 1579 Manželstvá 1881-1906 4528659
  • Inv. č. 1579 (pokrač.) Manželstvá 1906-1940 4528660
  • Inv. č. 1580 Úmrtia 1800-1852 4528660
  • Inv. č. 1581 Úmrtia 1853-1880 4528660
  • Inv. č. 1582 Úmrtia 1881-1940 4528660
 • Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1589 Krsty 1669-1684 - Manželstvá 1660-1683 - Spovede 1681-1684 - Úmrtia 1677-1682 (roki nejsú v poriadku) - Spovede 1679-1680 - Spovede 1667-1678 - Birmovaní 1675 4528729
  • Inv. č. 1590 Krsty 1685-1695 - Manželstvá 1685-1697 - Spovede 1710 - Úmrtia 1685-1697 4528729
  • Inv. č. 1591 Krsty 1696-1728 - Úmrtia 1696-1729 - Manželstvá 1696-1728 4528729
  • Inv. č. 1592 Krsty 1729-1734 4528729
  • Inv. č. 1592 (pokrač.) Krsty 1734-1762 - Úmrtia 1729-1762 - Manželstvá 1729-1762 - Rôzne záznamy 1743 - Konvertiti 1751-1762 4528730
  • Inv. č. 1593 Krsty 1763-1806 - Úmrtia 1763-1786 4528730
  • Inv. č. 1593 (pokrač.) Úmrtia 1786-1806 - Manželstvá 1763-1806 - Konvertiti 1763-1798 4528731
  • Inv. č. 1594 Krsty 1807-1832 4528731
  • Inv. č. 1595 Krsty 1833-1841 - Zoznam farárov 1660-1898 4528731
  • Inv. č. 1596 Krsty 1842-1851 4528731
  • Inv. č. 1597 Krsty 1852-1871 4528731
  • Inv. č. 1598 Krsty 1871-1887 4528732
  • Inv. č. 1599 Krsty 1887-1895 4528732
  • Inv. č. 1600 Manželstvá 1807-1832 - Birmovaní 1853-1904 (niektoré roky chýbajú) - Konvertiti 1807-1908 4528732
  • Inv. č. 1601 Manželstvá 1833-1841 - Úmrtia 1833-1841 4528732
  • Inv. č. 1602 Manželstvá 1842-1859 4528732
  • Inv. č. 1602 (pokrač.) Manželstvá 1859-1879 4528733
  • Inv. č. 1603 Manželstvá 1880-1895 4528733
  • Inv. č. 1604 Úmrtia 1807-1832 4528733
  • Inv. č. 1605 Úmrtia 1842-1872 4528733
  • Inv. č. 1606 Úmrtia 1872-1881 4528733
  • Inv. č. 1606 (pokrač.) Úmrtia 1881-1890 4528734
  • Inv. č. 1607 Úmrtia 1890-1905 4528734
 • Dunajská Streda, Ohrady, Dunajská Streda, Kerť na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ohrady (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1622 Manželstvá 1872-1898 - Krsty 1872-1896 - Úmrtia 1872-1896 4528738
 • Dunajská Streda, Okoč, Komárno, Ekeč

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1623 Krsty 1789-1825 - Konvertiti 1807-1827 - Úmrtia 1789-1794 4528738
  • Inv. č. 1623 (pokrač.) Úmrtia 1794-1822 - Manželstvá 1790-1825 - Zoznam krstov 1789-1825 4528739
  • Inv. č. 1624 Krsty 1825-1845 - Konvertiti 1832-1841 - Manželstvá 1825-1842 - Úmrtia 1822-1847 4528739
  • Inv. č. 1625 Krsty 1846-1860 - Manželstvá 1842-1860 - Úmrtia 1848-1860 - Zoznam manželstiev A-Ž (1842-1860) - Zoznam krstov A-Ž (1859-1860) 4528739
  • Inv. č. 1626 Krsty 1861-1873 4528739
  • Inv. č. 1626 (pokrač.) Krsty 1873-1875 - Zoznam krstov A-Ž (1861-1875) 4528740
  • Inv. č. 1627 Krsty 1876-1898 - Zoznam krstov A-Ž (1876-1898) 4528740
  • Inv. č. 1628 Manželstvá 1861-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1861-1875) 4528740
  • Inv. č. 1629 Manželstvá 1876-1939 - Zoznam manželstiev A-Ž (1876-1939) 4528740
  • Inv. č. 1630 Úmrtia 1861-1875 - Zoznam úmrtí A-Ž (1861-1875) 4528741
  • Inv. č. 1631 Úmrtia 1876-1907 - Zoznam úmrtí A-Ž (1876-1907) 4528741
 • Trenčín, Omšenie, Trenčín, Omšenie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Omšenie (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1635 Krsty 1753-1843 - Rôzne záznamy 1772-1843 4528742
  • Inv. č. 1636 Krsty 1843-1866 4528742
  • Inv. č. 1637 Krsty 1867-1893 4528742
  • Inv. č. 1637 (pokrač.) Krsty 1893-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1867-1895) 4528743
  • Inv. č. 1638 Birmovaní 1789-1855 (niektoré roky chýbajú) - Rôzne záznamy 1767-1829 - Manželstvá 1753-1842 - Birmovaní 1855-1921 (niektoré roky chýbajú) - Úmrtia 1753-1842 - Rôzne záznamy 1771 4528743
  • Inv. č. 1639 Manželstvá 1843-1866 - Úmrtia 1843-1866 4528743
  • Inv. č. 1640 Manželstvá 1867-1896 4528743
  • Inv. č. 1641 Úmrtia 1866-1893 4528743
  • Inv. č. 1641 (pokrač.) Úmrtia 1893-1896 - Zoznam úmrtí A-Ž (1866-1896) 4528744
 • Trenčín, Trenčín, Trenčín, Opatová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1642 Krsty 1789-1842 - Manželstvá 1789-1842 - Úmrtia 1789-1842 - Birmovaní 1787-1868 (niektoré roky chýbajú) 4528744
  • Inv. č. 1643 Krsty 1843-1872 - Manželstvá 1843-1872 - Birmovaní 1880-1936 (niektoré roky chýbajú) - Rôzne záznamy 1853 4528744
  • Inv. č. 1644 Krsty 1872-1882 4528744
  • Inv. č. 1644 (pokrač.) Krsty 1882-1890 4528745
  • Inv. č. 1645 Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1872-1896 - Cirkevné finančné záznamy 1869-1874 4528745
  • Inv. č. 1646 Úmrtia 1843-1871 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1929 4528745
  • Inv. č. 1647 Úmrtia 1872-1892 4528745
  • Inv. č. 1648 Úmrtia 1892-1896 4528745
 • Dunajská Streda, Okoč, Komárno, Apáca-Szakállas

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1649 Manželstvá 1773-1804 - Úmrtia 1773-1804 - Krsty 1737-1804 4528745
  • Inv. č. 1650 Krsty 1804-1855 4528745
  • Inv. č. 1650 (pokrač.) Krsty 1855-1891 - Manželstvá 1804-1891 - Úmrtia 1804-1891 4528746
  • Inv. č. 1651 Krsty 1891-1896 - Úmrtia 1891-1896 - Manželstvá 1891-1896 4528746
 • Trnava, Opoj, Trnava, Opoj

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Opoj (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1652 Krsty 1804-1881 - Birmovaní 1850 - Birmovaní 1854 - Konvertiti 1855 4528746
  • Inv. č. 1653 Krsty 1881-1896 4528746
  • Inv. č. 1654 Manželstvá 1804-1889 4528746
  • Inv. č. 1655 Manželstvá 1890-1897 4528746
  • Inv. č. 1656 Úmrtia 1804-1825 4528746
  • Inv. č. 1656 (pokrač.) Úmrtia 1825-1856 4528747
  • Inv. č. 1657 Úmrtia 1857-1895 4528747
  • Inv. č. 1658 Zoznam krstov A-Ž (1804-1863) - Zoznam úmrtí A-Ž (1804-1847) - Zoznam manželstiev A-Ž (1805-1889) 4528747
 • Dunajská Streda, Orechová Potôň, Dunajská Streda, Orechová Potôň

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Orechová Potôň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1659 Krsty 1871-1912 - Manželstvá 1871-1911 - Úmrtia 1871-1911 4528747
 • Trenčín, Trenčín, Trenčín, Orechové

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1660 Krsty 1781-1842 - Manželstvá 1781-1836 4528747
  • Inv. č. 1660 (pokrač.) Manželstvá 1834-1842 - Manželstvá 1852-1853 - Úmrtia 1781-1842 - Úmrtia 1852 4528748
  • Inv. č. 1661 Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 4528748
  • Inv. č. 1662 Krsty 1851-1863 - Manželstvá 1852-1863 - Úmrtia 1852-1863 - Konvertiti 1791-1860 4528748
  • Inv. č. 1663 Krsty 1864-1876 - Manželstvá 1864-1877 - Úmrtia 1864-1877 4528748
  • Inv. č. 1664 Krsty 1876-1883 - Manželstvá 1878-1883 - Úmrtia 1877-1882 4528748
  • Inv. č. 1664 (pokrač.) Úmrtia 1882-1883 - Birmovaní 1872-1911 (niektoré roky chýbajú) 4528749
  • Inv. č. 1665 Krsty 1884-1895 - Úmrtia 1884-1895 - Manželstvá 1884-1895 4528749
 • Senica, Osuské, Senica, Osuské

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Osuské (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1666 Krsty 1847-1862 - Manželstvá 1847-1863 - Úmrtia 1847-1862 4528749
  • Inv. č. 1667 Krsty 1862-1896 - Konvertiti 1869 4528749
  • Inv. č. 1668 Krsty, manželstvá, úmrtia 1851-1862 - Manželstvá, úmrtia 1863-1873 4528749
  • Inv. č. 1668 (pokrač.) Manželstvá, úmrtia 1873-1895 - Krsty 1906-1908 4528750
 • Dunajská Streda, Padáň, Dunajská Streda, Padány

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Padáň (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1669 Krsty 1784-1826 - Manželstvá 1784-1852 - Úmrtia 1784-1852 4528750
  • Inv. č. 1670 Krsty 1827-1880 4528750
  • Inv. č. 1671 Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1871-1898 - Úmrtia 1871-1896 4528750
  • Inv. č. 1672 Manželstvá 1853-1871 4528750
  • Inv. č. 1673 Úmrtia 1853-1871 4528751
 • Dunajská Streda, Sap, Dunajská Streda, Szap

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Sap (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1674 Krsty 1745-1820 - Manželstvá 1748-1820 - Úmrtia 1745-1820 4528751
  • Inv. č. 1675 Krsty 1820-1881 - Manželstvá 1820-1881 - Úmrtia 1820-1881 - Konvertiti 1850 4528751
  • Inv. č. 1676 Krsty 1882-1896 - Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1882-1896 4528751
 • Hlohovec, Pastuchov, Hlohovec, Pastuchov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pastuchov (Hlohovec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1677 Krsty 1868-1882 4528751
  • Inv. č. 1678 Krsty 1882-1889 4528751
  • Inv. č. 1678 (pokrač.) Krsty 1889-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1882-1949) 4528752
  • Inv. č. 1679 Manželstvá 1872-1893 - Úmrtia 1866-1879 4528752
  • Inv. č. 1680 Manželstvá 1893-1920 4528752
  • Inv. č. 1681 Úmrtia 1879-1895 4528752
 • Dunajská Streda, Pataš, Dunajská Streda, Pataš

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Pataš (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1682 Krsty 1863-1881 - Konvertiti 1876 4528752
  • Inv. č. 1683 Krsty 1882-1909 - Manželstvá 1882-1935 - Úmrtia 1882-1928 4528752
  • Inv. č. 1684 Manželstvá 1863-1881 4528752
  • Inv. č. 1685 Úmrtia 1864-1881 4528752
 • Malacky, Pernek, Malacky, Pernek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pernek (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1686 Krsty 1652-1673 - Úmrtia 1652-1664 - Úmrtia 1669 - Úmrtia 1672 4528753
  • Inv. č. 1687 Krsty 1715-1827 - Úmrtia 1715-1827 - Manželstvá 1759-1827 - Rôzne záznamy 1749-1891 - Zoznam farárov 1645-1808 4528753
  • Inv. č. 1688 Krsty 1729-1744 4528753
  • Inv. č. 1688 (pokrač.) Krsty 1744-1754 - Úmrtia 1729-1859 - Manželstvá 1729-1759 - Pamatný zoznam miestného farára z r. 1732 - Zoznam farárov farnosti Zuchyňa z r. 1645-1729 - Rôzne záznamy 1732-1743 4528754
  • Inv. č. 1689 Krsty 1828-1878 - Úmrtia 1828-1864 - Rôzne záznamy 1827-1830 - Manželstvá 1828-1868 4528754
  • Inv. č. 1690 Krsty 1879-1895 - Manželstvá 1868-1895 - Úmrtia 1884-1896 4528754
  • Inv. č. 1691 Úmrtia 1865-1884 - Zoznam členov spolku triezrosti 1847 4528755
  • Inv. č. 1692 Manželstvá 1895-1949 - Úmrtia 1895-1949 4528755
  • Inv. č. 1693 Zoznam krstov A-Ž (1800-1967) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1952) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1960) 4528755
 • Skalica, Petrova Ves, Skalica, Petrova Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Petrova Ves (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1694 Krsty 1731-1782 - Úmrtia 1731-1762 4528755
  • Inv. č. 1694 (pokrač.) Úmrtia 1762-1782 - Manželstvá 1734-1782 - Rôzne záznamy 1753-1884 4528756
  • Inv. č. 1695 Krsty 1780-1852 - Úmrtia 1780-1852 - Manželstvá 1780-1852 - Birmovaní 1871 - Birmovaní 1877 - Zoznam farárov 1743-1873 4528756
  • Inv. č. 1696 Krsty 1852-1860 4528756
  • Inv. č. 1696 (pokrač.) Krsty 1860-1882 - Konvertiti 1873 - Konvertiti 1877 - Konvertiti 1891 4528757
  • Inv. č. 1697 Krsty 1883-1895 4528757
  • Inv. č. 1698 Manželstvá 1852-1896 4528757
  • Inv. č. 1699 Úmrtia 1852-1879 4528757
  • Inv. č. 1700 Úmrtia 1880-1896 4528758
 • Piešťany, Piešťany, Piešťany, Piešťany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Piešťany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1741 Krsty 1700-1717 - Manželstvá 1709-1717 - Úmrtia 1709-1714 4628573
  • Inv. č. 1742 Krsty 1717-1732 - Manželstvá 1717-1733 - Úmrtia 1717-1733 - Konvertiti 1718 4628573
  • Inv. č. 1743 Krsty 1733-1746 - Manželstvá 1733-1746 4628573
  • Inv. č. 1744 Konvertiti 1748-1755 - Krsty 1746-1782 - Úmrtia 1746-1747 4628573
  • Inv. č. 1744 (pokrač.) Úmrtia 1747-1787 - Rôzne záznamy 1821-1822 - Manželstvá 1746-1787 - Krsty 1782-1787 - Rôzne záznamy 1754-1794 4628574
  • Inv. č. 1745 Krsty 1788-1833 - Úmrtia 1826-1833 - Spovede 1823 - Úmrtia 1788-1806 4628574
  • Inv. č. 1745 Úmrtia 1805-1826 - Manželstvá 1788-1827 - Konvertiti 1832 - Birmovaní 1799-1813 - Záznamy svätého prijímania 1788-1819 4628575
  • Inv. č. 1746 Krsty 1834-1866 4628575
  • Inv. č. 1747 Krsty 1866-1874 4628575
  • Inv. č. 1747 (pokrač.) Krsty 1874-1889 4628576
  • Inv. č. 1748 Krsty 1890-1900 4628576
  • Inv. č. 1748 (pokrač.) Krsty 1900-1903 4628577
  • Inv. č. 1749 Manželstvá 1827-1882 4628577
  • Inv. č. 1750 Manželstvá 1883-1915 4628577
  • Inv. č. 1751 Úmrtia 1834-1859 4628577
  • Inv. č. 1751 (pokrač.) Úmrtia 1859-1869 4628578
  • Inv. č. 1752 Úmrtia 1869-1894 4628578
  • Inv. č. 1752 (pokrač.) Úmrtia 1893-1897 4628579
  • Inv. č. 1753 Zoznam krstov A-Ž (1709-1833) - Zoznam manželstiev A-Ž (1709-1827) - Zoznam úmrtí A-Ž (1709-1833) - Zoznam farárov 1709-1913 4628579
  • Inv. č. 1754 Zoznam krstov A-Ž (1834-1903) - Zoznam manželstiev A-Ž (1827-1915) - Zoznam úmrtí A-Ž (1834-1910) 4628579
 • Malacky, Plavecký Štvrtok, Malacky, Plavecký Štvrtok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Štvrtok (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1783 Krsty 1787-1851 - Birmovaní 1795 - Birmovaní 1801 - Birmovaní 1810 - Birmovaní 1814 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1876 4628585
  • Inv. č. 1784 Manželstvá 1852-1881 4628585
  • Inv. č. 1784 (pokrač.) Manželstvá 1881-1915 - Krsty 1852-1885 4628586
  • Inv. č. 1785 Krsty 1886-1903 4628586
  • Inv. č. 1786 Úmrtia 1787-1852 - Úmrtia 1857-1889 4628586
  • Inv. č. 1787 Manželstvá 1787-1836 4628586
  • Inv. č. 1787 (pokrač.) Manželstvá 1835-1852 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1890 4628587
  • Inv. č. 1788 Úmrtia 1852-1897 4628587
 • Malacky, Plavecký Mikuláš, Malacky, Plavecký Svätý Mikuláš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Mikuláš (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1768 Krsty, manželstvá, úmrtia 1674-1715 (niektoré roky chýbajú) 4628580
  • Inv. č. 1768 (pokrač.) Úmrtia 1675-1694 4628581
  • Inv. č. 1769 Krsty 1698-1708 - Manželstvá 1698 - Manželstvá 1715-1720 4628581
  • Inv. č. 1770 Rôzne záznamy 1644-1695 - Krsty 1724-1737 - Manželstvá 1728-1737 - Úmrtia 1728-1737 4628581
  • Inv. č. 1771 Krsty 1740-1780 - Manželstvá 1739-1780 - Úmrtia 1739-1780 4628581
  • Inv. č. 1772 Krsty 1781-1852- Manželstvá 1781-1852 - Úmrtia 1781-1852 4628582
  • Inv. č. 1773 Krsty 1853-1866 4628582
  • Inv. č. 1773 (pokrač.) Krsty 1866-1895 4628583
  • Inv. č. 1774 Manželstvá 1853-1895 4628583
  • Inv. č. 1775 Úmrtia 1853-1888 4628583
  • Inv. č. 1175 (pokrač.) Úmrtia 1888-1895 4628584
  • Inv. č. 1776 Zoznam krstov A-Ž (1781-1900) - Zoznam úmrtí A-Ž (1781-1900) - Zoznam manželstiev A-Ž (1781-1900) 4628584
 • Nové Mesto nad Váhom, Pobedim, Nové Mesto nad Váhom, Pobedim

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pobedim (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1789 Krsty 1765-1808 - Manželstvá 1765-1808 - Úmrtia 1765-1797 4628587
  • Inv. č. 1789 (pokrač.) Úmrtia 1796-1808 4628588
  • Inv. č. 1790 Krsty 1809-1852- Manželstvá 1809-1852 - Úmrtia 1809-1852 - Konvertiti 1822 - Konvertiti 1825 - Konvertiti 1844 - Konvertiti 1876 4628588
  • Inv. č. 1791 Krsty 1852-1900 - Konvertiti 1864 4628588
  • Inv. č. 1792 Úmrtia 1852-1870 4628588
  • Inv. č. 1792 (pokrač.) Úmrtia 1869-1888 - Manželstvá 1852-1892 4629852
  • Inv. č. 1793 Manželstvá 1893-1919 - Úmrtia 1888-1950 - Maďarsko-latinský zoznam chorob 4629852
  • Inv. č. 1796 Zoznam krstov A-Ž (1797-1851) 4628589
  • Inv. č. 1797 Zoznam krstov A-Ž (1852-1904) 4628589
  • Inv. č. 1798 Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1904) 4628589
  • Inv. č. 1799 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1904) - Zoznam manželstiev A-D (1852-1878) 4628589
 • Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Nové Mesto nad Váhom, Podolie

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podolie (Nové Město nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1800 Konvertiti 1707-1710 - Krsty 1705-1729 - Úmrtia 1705-1715 - Manželstvá 1705-1728 4628589
  • Inv. č. 1801 Krsty 1729-1750 - Manželstvá 1729-1750 - Úmrtia 1729-1750 - Rôzne záznamy 1743 4628589
  • Inv. č. 1802 Krsty 1750-1758 4628589
  • Inv. č. 1802 (pokrač.) Krsty 1758-1797 - Úmrtia 1749-1797 - Manželstvá 1751-1797 - Konvertiti 1771 4628590
  • Inv. č. 1803 Konvertiti 1817-1823 - Krsty 1798-1828 - Úmrtia 1798-1828 4628590
  • Inv. č. 1804 Krsty 1829-1858 4628590
  • Inv. č. 1804 (pokrač.) Krsty 1858-1869 - Spovede 1836 4628591
  • Inv. č. 1805 Krsty 1870-1887 4628591
  • Inv. č. 1806 Krsty 1887-1895 4628591
  • Inv. č. 1806 (pokrač.) Krsty 1895-1907 4628592
  • Inv. č. 1807 Manželstvá 1815-1868 4628592
  • Inv. č. 1808 Manželstvá 1868-1905 4628592
  • Inv. č. 1809 Úmrtia 1829-1864 4628592
  • Inv. č. 1809 (pokrač.) Úmrtia 1864-1868 4628593
  • Inv. č. 1810 Úmrtia 1868-1888 4628593
  • Inv. č. 1811 Úmrtia 1889-1915 4628593
  • Inv. č. 1811 (pokrač.) Úmrtia 1915-1920 4628594
 • Senica, Prievaly, Senica, Šandorf

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prievaly (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1817 Krsty 1746-1802 - Úmrtia 1746-1802 - Manželstvá 1746-1802 4628596
  • Inv. č. 1818 Krsty 1803-1847 - Manželstvá 1803-1847 - Úmrtia 1803-1847 4628596
  • Inv. č. 1819 Krsty 1847-1881 4628597
  • Inv. č. 1820 Krsty 1881-1895 4628597
  • Inv. č. 1821 Manželstvá 1847-1881 4628597
  • Inv. č. 1822 Manželstvá 1881-1897 4628597
  • Inv. č. 1823 Úmrtia 1847-1881 4628597
  • Inv. č. 1824 Úmrtia 1881-1896 4628597
  • Inv. č. 1825 Zoznam krstov A-Ž (1830-1934) - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1934) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1925) 4628597
 • Galanta, Pusté Úľany, Galanta, Pustý Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pusté Úľany (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1826 Krsty 1764-1853 - Manželstvá 1764-1854 - Úmrtia 1764-1853 - Rôzne záznamy 1765-1782 - Miešané manželstvá 1798-1836 - Spovede 1811 - Rôzne záznamy 1828 4628598
  • Inv. č. 1827 Krsty 1853-1855 - Manželstvá 1854-1855 - Úmrtia 1853-1855 4628598
  • Inv. č. 1828 Krsty 1855-1870 - Konvertiti 1855 - Úmrtia 1855-1859 4628598
  • Inv. č. 1828 (pokrač.) Úmrtia 1859-1870 - Manželstvá 1855-1869 4628599
  • Inv. č. 1829 Krsty 1870-1893 4628599
  • Inv. č. 1830 Manželstvá 1870-1928 4628599
  • Inv. č. 1831 Úmrtia 1870-1897 4628599
 • Skalica, Radošovce, Skalica, Radošovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radošovce (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1835 Krsty 1638-1672 4628600
  • Inv. č. 1835 (pokrač.) Krsty 1672-1734 - Manželstvá 1635-1742 - Krsty 1734-1742 - Úmrtia 1631-1716 4628601
  • Inv. č. 1835 (pokrač.) Úmrtia 1715-1742 4628602
  • Inv. č. 1836 Krsty 1743-1839 4628602
  • Inv. č. 1837 Úmrtia 1838-1852 - Krsty 1840-1845 4628602
  • Inv. č. 1837 (pokrač.) Krsty 1844-1852 4628603
  • Inv. č. 1838 Krsty 1852-1877 - Konvertiti 1873-1895 4628603
  • Inv. č. 1839 Krsty 1878-1899 4628603
  • Inv. č. 1839 (pokrač.) Krsty 1899-1912 4628604
  • Inv. č. 1840 Manželstvá 1743-1852 4628604
  • Inv. č. 1841 Manželstvá 1852-1923 4628604
  • Inv. č. 1842 Úmrtia 1743-1837 - Birmovaní 1754 - Rôzne záznamy 1753 4628605
  • Inv. č. 1843 Úmrtia 1852-1877 4628605
  • Inv. č. 1844 Úmrtia 1878-1879 4628605
  • Inv. č. 1844 (pokrač.) Úmrtia 1879-1923 4628606
 • Dunajská Streda, Zlaté Klasy, Šamorín, Veľký Mager

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zlaté Klasy (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1845 Konvertiti 1685-1686 - Krsty 1673-1697 - Manželstvá 1673-1697 - Úmrtia 1686-1697 - Úmrtia 1673-1686 - Rôzne záznamy 1689 - Konvertiti 1673-1696 4628606
  • Inv. č. 1846 Krsty 1713-1729 - Manželstvá 1713-1728 4628606
  • Inv. č. 1847 Krsty 1713-1714 - Krsty 1719-1737 - Úmrtia 1713-1720 - Úmrtia 1724-1726 - Úmrtia 1729 - Úmrtia 1735-1751 - Krsty 1737-1751 - Manželstvá 1713-1751 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1713-1751 - Konvertiti 1735-1765 4628607
  • Inv. č. 1848 Krsty 1751-1799 - Úmrtia 1751-1799 - Manželstvá 1751-1799 - Zoznam krstov A-Ž (1751-1799) - Zoznam manželstiev A-Ž (1751-1799) - Zoznam úmrtí A-Ž (1751-1799) - Birmovaní 1778 - Rôzne záznamy 1743-1796 4628607
  • Inv. č. 1849 Krsty 1800-1810 4628607
  • Inv. č. 1849 (pokrač.) Krsty 1810-1852 - Birmovaní 1864-1871 - Konvertiti 1808-1885 - Birmovaní 1871 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1851) 4628608
  • Inv. č. 1850 Krsty 1852-1867 4628608
  • Inv. č. 1851 Krsty 1868-1875 4628608
  • Inv. č. 1852 Krsty 1876-1890 4628609
  • Inv. č. 1853 Krsty 1890-1897 4628609
  • Inv. č. 1854 Manželstvá 1800-1852 - Birmovaní 1878 - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1852) 4628609
  • Inv. č. 1855 Manželstvá 1852-1886 4628609
  • Inv. č. 1856 Úmrtia 1800-1823 4628609
  • Inv. č. 1856 (pokrač.) Úmrtia 1822-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1852) 4628610
  • Inv. č. 1857 Úmrtia 1852-1867 4628610
  • Inv. č. 1858 Úmrtia 1868-1875 4628610
  • Inv. č. 1859 Úmrtia 1876-1892 4628610
  • Inv. č. 1860 Úmrtia 1893-1907 4628611
 • Senec, Reca, Galanta, Réca

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Reca (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1863 Krsty 1787-1842 - Manželstvá 1799-1865 - Úmrtia 1787-1808 4628611
  • Inv. č. 1863 (pokrač.) Úmrtia 1805-1867 4628612
  • Inv. č. 1864 Krsty 1868-1924 4628612
  • Inv. č. 1865 Manželstvá 1866-1924 4628612
 • Senica, Rohov, Senica, Rohov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rohov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1866 Krsty 1684-1779 4628612
  • Inv. č. 1866 (pokrač.) Krsty 1778-1780 - Manželstvá 1684-1780 - Úmrtia 1684-1780 4628613
  • Inv. č. 1867 Krsty 1780-1845 - Manželstvá 1780-1845 - Úmrtia 1780-1845 - Miešané manželstvá 1801-1825 4628613
  • Inv. č. 1868 Zoznam farárov 1684-1925 - Krsty 1846-1881 - Manželstvá 1846-1867 4628613
  • Inv. č. 1868 (pokrač.) Manželstvá 1867-1881 - Úmrtia 1846-1881 4628614
  • Inv. č. 1869 Krsty 1882-1918 - Manželstvá 1882-1919 - Úmrtia 1882-1924 4628614
  • Inv. č. 1870 Zoznam farárov 1684-1949 - Zoznam krstov A-Ž (1684-1860) - Zoznam úmrtí A-Ž (1780-1845) - Zoznam manželstiev A-Ž (1685-1845) 4628614
  • Inv. č. 1871 Zoznam krstov A-Ž (1846-1951) - Zoznam úmrtí A-Ž (1846-1951) - Zoznam manželstiev A-Ž (1846-1951) 4628614
 • Malacky, Rohožník, Malacky, Rarbok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rohožník (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1872 Krsty 1787-1852 4628614
  • Inv. č. 1873 Krsty 1853-1888 4628615
  • Inv. č. 1874 Krsty 1889-1896 4628615
  • Inv. č. 1875 Manželstvá 1787-1852 4628615
  • Inv. č. 1876 Manželstvá 1853-1896 4628615
  • Inv. č. 1877 Úmrtia 1787-1852 4628615
  • Inv. č. 1878 Úmrtia 1853-1859 4628615
  • Inv. č. 1878 (pokrač.) Úmrtia 1859-1889 4185574
  • Inv. č. 1879 Úmrtia 1890-1896 4185574
  • Inv. č. 1880 Zoznam krstov A-Ž (1800-1889) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1889) 4185574
 • Trnava, Ružindol, Trnava, Rožindol

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ružindol (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1881 Krsty 1708-1767 - Krsty 1769 - Krsty 1778-1779 - Manželstvá 1708-1766 - Manželstvá 1778 - Úmrtia 1708-1766 - Rôzne záznamy 1710-1746 - Cirkevné finančné záznamy 1709-1743 4185574
  • Inv. č. 1882 Rôzne záznamy 1763-1781 - Krsty 1767-1780 4185574
  • Inv. č. 1882 (pokrač.) Krsty 1779-1831 - Manželstvá 1767-1830 - Úmrtia 1766-1831 - Rôzne záznamy 1774-1786 - Birmovaní 1821-1832 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1765-1831) - Birmovaní 1836-1841 4185575
  • Inv. č. 1883 Krsty 1831-1852 - Úmrtia 1831-1852 4185575
  • Inv. č. 1884 Krsty 1852-1874 4185575
  • Inv. č. 1885 Krsty 1875-1895 4185576
  • Inv. č. 1886 Manželstvá 1831-1852 4185576
  • Inv. č. 1887 Manželstvá 1852-1899 4185576
  • Inv. č. 1888 Úmrtia 1852-1874 4185576
  • Inv. č. 1889 Úmrtia 1875-1902 4185576
 • Trenčín, Trenčianske Stankovce, Trenčín, Sedličná

   Matrika
  • Židovská obec. Trenčianske Stankovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1890 Narodenia 1850-1885 4185576
  • inv.č.1891 (roky nie sú po poradí) Narodenia 1854-1886 - Manželstvá 1859-1886 - Úmrtia 1859-1865 4185576
  • inv.č.1891 (pokrač.) (roky nie sú po poradí) Narodenia, manželstva, úmrtia 1866-1886 4185577
  • inv.č.1892 Úmrtia 1851-1885 4185577
 • Trenčín, Selec, Trenčín, Selec

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Selec (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1893 Manželstvá 1753-1782 - Krsty 1752-1753 - Manželstvá 1782-1783 - Кrsty 1733-1783 - Úmrtia 1764-1783 4185577
  • Inv. č. 1894 Krsty 1784-1887 - Mŕtvonarodenia 1882-1887 - Konvertiti 1881-1894 - Birmovaní 1876-1888 - Úmrtia 1784-1857 - Manželstvá 1784-1785 4185577
  • Inv. č. 1894 (pokrač.) Manželstvá 1785-1862 - Birmovaní 1789-1860 4185578
  • Inv. č. 1895 Krsty 1843-1851 - Krsty 1888-1896 - Úmrtia 1843-1851 - Úmrtia 1858-1877 4185578
  • Inv. č. 1896 Manželstvá 1843-1851 - Manželstvá 1863-1897 4185578
  • Inv. č. 1897 Úmrtia 1849-1860 - Úmrtia 1877-1896 4185578
 • Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

   Matrika
  • Židovská obec. Čachtice (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.475 Narodenia 1851-1884 - Narodenia 1832-1841 - Manželstvá 1851-1884 4528536
  • inv.č.476 Narodenia 1884-1885 - Narodenia 1832-1877 - Manželstvá 1884-1885 4528536
  • inv.č.477 Úmrtia 1851-1885 4528537
 • Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárno, Veľký Meder

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Meder (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 486 Krsty 1861-1896 - Manželstvá 1861-1897 - Úmrtia 1861-1895 - Rôzne záznamy 1901 4528541
 • Senica, Častkov, Senica, Častkov

   Matrika
  • Židovská obec. Častkov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.520 Narodenia 1850-1885 - Manželstvá, úmrtia 1854-1885 4528547
 • Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Beckov

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 44 Krsty 1793-1865 - Úmrtia 1792-1866 - Manželstvá 1792-1866 4528996
  • Inv. č. 45 Krsty 1866-1886 - Manželstvá 1867-1892 - Úmrtia 1866-1906 - Konfirmovaní 1869-1902 4528997
  • Inv. č. 46 Manželstvá 1893-1942 4528997
 • Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Beckov

   Matrika
  • Židovská obec. Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.47 Narodenia 1843-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1844-1851 4528997
  • inv.č.48 Narodenia 1851-1885 - Zoznam členov 1837-1843 4528997
  • inv.č.49 Narodenia 1886-1942 4528997
  • inv.č.50 Manželstvá 1852-1885 4528997
  • inv.č.51 Manželstvá 1886-1937 4528997
  • inv.č.52 Úmrtia 1851-1885 4528997
  • inv.č.53 Úmrtia 1886-1942 4528997
 • Senica, Borský Svätý Jur, Malacky, Borský Svätý Jur

   Matrika
  • Židovská obec. Borský Svätý Jur (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.113 Narodenia 1850-1885 - Manželstvá 1851-1884 - Úmrtia 1851-1885 4528579
  • inv.č.114 Narodenia 1885 4528579
  • inv.č.115 Manželstvá 1885 4528579
  • inv.č.116 Úmrtia 1885 4528579
  • inv.č.117 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1895 4528579
  • inv.č.118 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1885 4528579
  • inv.č.119 Narodenia 1885 4528579
  • inv.č.120 Manželstvá 1885 4528579
  • inv.č.121 Úmrtia 1885 4528579
 • Senica, Borský Mikuláš, Malacky, Borský Svätý Mikuláš

   Matrika
  • Židovská obec. Borský Svätý Mikuláš (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.138 Narodenia1850-1879 - Manželstvá 1850-1877 - Úmrtia 1850-1879 4528564
  • inv.č.139 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1885 4528565
 • Trnava, Bučany, Hlohovec, Bučany

   Matrika
  • Židovská obec. Bučany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 419 Narodenia 1851-1858 - Úmrtia 1850-1855 - Manželstvá 1850-1855 - Narodenia 1837-1850 4528525
 • Piešťany, Chtelnica, Piešťany, Chtelnica

   Matrika
  • Židovská obec. Chtelnica (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1040 Narodenia, manželstva, úmrtia 1840-1895 4538720
 • Trnava, Cífer, Trnava, Cífer

   Matrika
  • Židovská obec. Cífer (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 456 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1850-1885 4528531
 • Šaľa, Diakovce, Šaľa, Diakovce

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Diakovce (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Štátny oblastný archív Nitra
  • Inv. č. 872 Úmrtia 1792-1872 - Krsty 1792-1847 - Manželstvá 1793-1874 5218819
  • Inv. č. 552 Úmrtia 1873-1897 - Manželstvá 1875-1896 - Krsty 1889-1896 4528936
 • Galanta, Dolné Saliby, Galanta, Dolnie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 643 Krsty 1784-1829 - Úmrtia 1784-1842 4528976
 • Dunajská Streda, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dolní Štál

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolný Štál (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 686 Krsty 1784-1815 - Úmrtia 1784-1836 - Manželstvá 1784-1826 4528983
  • Inv. č. 687 Krsty 1815-1868 - Úmrtia 1837-1866 - Manželstvá 1827-1865 - Rôzne záznamy 1837 4528983
  • Inv. č. 688 Krsty 1868-1902 - Manželstvá 1865-1902 - Úmrtia 1866-1902 4528984
 • Dunajská Streda, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dolní Štál

   Matrika
  • Židovská obec. Dolný Štál (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.689 Narodenia 1841-1895 - Manželstvá, úmrtia 1851-1895 4528984
  • inv.č.690 Narodenia 1853-1885 - Zoznam narodených 1851-1885 - Manželstvá 1851-1879 - Úmrtia 1851-1885 - Zoznam úmrtí 1851-1885 - Manželstvá 1880-1885 - Zoznam manželstiev 1851-1885 4528984
  • inv.č.691 Narodenia 1886-1929 4528984
  • inv.č.692 Manželstvá 1886-1934 4528984
  • inv.č.693 Úmrtia 1886-1935 4528984
 • Krupina, Drietoma, Trenčín, Drietoma

   Matrika
  • Židovská obec. Drietoma (Krupina)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.710 Narodenia 1836-1895 - Manželstvá 1841-1895 - Úmrtia 1841-1895 4528884
  • inv.č.711 Narodenia 1851-1862 4528884
  • inv.č.712 Narodenia 1886-1922 4528884
  • inv.č.713 Manželstvá 1850-1862 4528884
  • inv.č.714 Manželstvá 1850-1885 4528884
  • inv.č.715 Manželstvá 1886-1926 4528884
  • inv.č.716 Úmrtia 1851-1885 4528884
  • inv.č.717 Úmrtia 1886-1922 4528884
 • Galanta, Galanta, Galanta, Galanta

   Matrika
  • Židovská obec. Galanta (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.832 Narodenia 1801-1843 (roki nejsú v poriadku) 4528965
  • inv.č.832 (pokrač.) Narodenia 1806-1858 (roki nejsú v poriadku) 4528875
  • inv.č.833 Rodná kniha 1784-1889 - Manželstvá 1861-1884 4528875
  • inv.č.834 Narodenia 1850-1884 4528875
  • inv.č.835 Narodenia 1884-1901 4528875
  • inv.č.836 Manželstvá 1897-1944 4528875
  • inv.č.837 Úmrtia 1850-1889 4528875
  • inv.č.838 Úmrtia 1897-1943 4528875
 • Skalica, Holíč, Skalica, Holíč

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Holíč (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 901 Krsty 1786-1873 - Manželstvá, úmrtia 1786-1878 - Krsty 1874-1878 - Spovede 1878-1879 4528867
  • Inv. č. 902 Krsty, manželstvá, úmrtia 1879-1896 4528867
  • Inv. č. 903 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1799-1874 4528867
 • Skalica, Holíč, Skalica, Holíč

   Matrika
  • Židovská obec. Holíč (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.904 Úmrtia 1824-1845 - Narodenia 1824-1845 - Narodenia 1782-1851 (roki nejsú v poriadku) 4528867
  • inv.č.905 Narodenia 1831-1883 (roki nejsú v poriadku) 4528868
  • inv.č.906 Narodenia 1851-1879 4528868
  • inv.č.907 Narodenia 1884-1886 4528868
  • inv.č.908 Narodenia 1886-1895 4528868
  • inv.č.909 Manželstvá 1851-1895 (roki nejsú v poriadku) 4528868
  • inv.č.910 Manželstvá 1852-1884 4528868
  • inv.č.911 Manželstvá 1884-1885 4528868
  • inv.č.912 Úmrtia 1851-1883 4528868
  • inv.č.913 Úmrtia 1884-1886 4528868
  • inv.č.914 Úmrtia 1886-1895 4528868
  • inv.č.915 Narodenia 1849-1895 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1886-1892 - Úmrtia 1886-1894 4528868
  • inv.č.916 Narodenia 1886-1894 - Manželstvá 1893 - Úmrtia 1887 - Úmrtia 1890 4528868
  • inv.č.917 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1886-1895 4528868
  • inv.č.918 Narodenia 1840-1894 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1886-1895 - Úmrtia 1886-1894 4528868
  • inv.č.919 Narodenia 1851-1884 (roki nejsú v poriadku) 4528868
  • inv.č.920 Narodenia 1884-1886 4528868
  • inv.č.921 Narodenia 1857-1895 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1886-1894 - Úmrtia 1886-1895 4528868
  • inv.č.922 Narodenia 1852-1895 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá, úmrtia 1886-1895 4528868
 • Galanta, Horné Saliby, Galanta, Hornie Saliby

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Horné Saliby (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 966 Krsty 1786-1839 - Manželstvá 1786-1857 - Úmrtia 1786-1843 4528890
  • Inv. č. 966 (pokrač.) Úmrtia 1842-1855 4528891
  • Inv. č. 967 Krsty 1839-1931 - Birmovaní 1880-1898 - Manželstvá 1901-1902 - Úmrtia 1855-1902 4528891
  • Inv. č. 968 Krsty 1883-1892 - Birmovaní 1883-1887 - Krsty 1892 - Manželstvá 1883-1901 - Úmrtia 1883-1893 4528891
  • Inv. č. 969 Krsty 1893-1908 4528891
  • Inv. č. 969 (pokrač.) Krsty 1908-1916 4528892
  • Inv. č. 970 Manželstvá 1858-1883 - Konvertiti 1845-1909 (roki nejsú v poriadku) - Miešané manželstvá 1866-1900 - Birmovaní 1888-1910 4528892
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1079 Krsty 1837-1841 4528638
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Matrika
  • Židovská obec. Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1083 Narodenia 1848-1895 4528639
  • inv.č.1084 Manželstvá 1856-1895 4528639
  • inv.č.1085 Úmrtia 1854-1895 4528639
 • Banská Štiavnica, Svätý Jur, Bratislava, Svätý Jur

   Matrika
  • Židovská obec. Svätý Jur (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1110 Rodná kniha 1776-1850 4528916
  • inv. č. 1110 (pokrač.) Rodná kniha 1776-1850 4528917
  • inv. č. 1111 Narodenia 1809-1885 4528917
  • inv. č. 1112 Narodenia 1886-1938 4528917
  • inv. č. 1113 Narodenia, manželstvá, úmrtia 1840-1880 4528917
  • inv. č. 1114 Manželstvá 1852-1885 4528917
  • inv. č. 1115 Manželstvá 1886-1941 4528917
  • inv. č. 1116 Úmrtia 1852-1885 4528917
  • inv. č. 1117 Úmrtia 1886-1941 4528917
 • Trenčín, Adamovské Kochanovce, Trenčín, Kochanovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Adamovské Kochanovce (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1142 Rôzne záznamy 1712-1738 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1714-1771 4628551
  • Inv. č. 1145 Rôzne záznamy 1697-1812 - Krsty 1772-1879 - Manželstvá 1772-1826 4628551
  • Inv. č. 1145 (pokrač.) Manželstvá 1825-1879 - Úmrtia 1772-1879 4628552
  • Inv. č. 1146 Krsty 1880-1895 - Manželstvá 1880-1897 - Úmrtia 1879-1895 4628552
 • Pezinok, Modra

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Modra (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1414 Krsty 1652-1730 4528694
  • Inv. č. 1414 (pokrač.) Krsty 1659-1730 - Zoznam krstov A-Ž (1652-1730) - Manželstvá 1652-1730 - Zoznam manželstiev A-Ž (1652-1730) - Úmrtia 1652-1730 - Zoznam úmrtí A-Ž (1652-1730) 4528695
  • Inv. č. 1415 Krsty 1730-1799 - Manželstvá 1730-1799 - Úmrtia 1730-1737 4528695
  • Inv. č. 1415 (pokrač.) Úmrtia 1737-1799 - Zoznam krstov A-Ž (1730-1799) 4528696
  • Inv. č. 1416 Krsty 1800-1852 - Manželstvá 1800-1852 - Úmrtia 1800-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1852) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1852) - Zoznam birmovaných 1824-1833 - Zoznam birmovaných 1804-1823 4528696
  • Inv. č. 1417 Krsty 1853-1944 4528696
  • Inv. č. 1418 Manželstvá 1853-1944 4528696
  • Inv. č. 1419 Úmrtia 1853-1861 4528696
  • Inv. č. 1419 (pokrač.) Úmrtia 1861-1944 4528697
  • Inv. č. 1420 Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1853-1902) 4528697
  • Inv. č. 1421 Krsty 1660-1674 - Manželstvá 1673-1674 4528697
  • Inv. č. 1422 Krsty, manželstvá, úmrtia 1682-1706 4528697
  • Inv. č. 1423 Krsty 1722-1790 - Manželstvá 1722-1825 - Úmrtia 1722-1815 4528697
  • Inv. č. 1424 Birmovaní 1830-1835 - Birmovaní 1847-1848 - Krsty 1791-1798 4528697
  • Inv. č. 1424 (pokrač.) Krsty 1798-1843 4528698
  • Inv. č. 1425 Krsty 1844-1861 4528698
  • Inv. č. 1426 Krsty 1862-1892 4528698
  • Inv. č. 1427 Krsty 1893-1895 - Manželstvá 1895 4528698
  • Inv. č. 1428 Krsty 1884-1895 - Úmrtia 1884-1888 4528698
  • Inv. č. 1428 (pokrač.) Úmrtia 1888-1895 - Manželstvá 1884-1896 4528699
  • Inv. č. 1429 Manželstvá 1826-1858 - Úmrtia 1816-1864 4528699
  • Inv. č. 1430 Úmrtia 1865-1930 4528699
 • Pezinok, Modra

   Matrika
  • Židovská obec. Modra (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1431 Narodenia 1886-1911 - Úmrtia 1886-1907 - Manželstvá 1886-1906 4528699
  • inv.č.1432 Úmrtia 1886-1921 - Úmrtia 1926 - Úmrtia 1929 - Úmrtia 1938-1940 4528699
 • Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1462 Krsty 1784-1815 - Manželstvá 1784-1831 - Úmrtia 1784-1832 4528710
  • Inv. č. 1462 (pokrač.) Úmrtia 1832-1854 4528711
  • Inv. č. 1463 Krsty 1816-1858 4528711
  • Inv. č. 1464 Krsty 1858-1883 4528711
  • Inv. č. 1464 (pokrač.) Krsty 1883-1887 4528712
  • Inv. č. 1465 Krsty 1888-1921 - Konvertiti 1890 4528712
  • Inv. č. 1466 Manželstvá 1832-1929 4528712
  • Inv. č. 1467 Úmrtia 1855-1861 4528712
  • Inv. č. 1467 (pokrač.) Úmrtia 1861-1888 4528713
  • Inv. č. 1468 Úmrtia 1888-1940 4528713
 • Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové

   Matrika
  • Židovská obec. Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1469 Narodenia 1852-1885 - Manželstvá 1852-1885 - Úmrtia 1852-1885 4528713
 • Šaľa, Neded, Šaľa, Neded

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Neded (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1551 Krsty 1825-1837 4528652
  • Inv. č. 1551 (pokrač.) Krsty 1837-1890 4528653
  • Inv. č. 1552 Krsty 1891-1895 4528653
  • Inv. č. 1553 Manželstvá 1825-1887 4528653
  • Inv. č. 1554 Manželstvá 1888-1895 4528653
  • Inv. č. 1555 Úmrtia 1825-1890 4528653
  • Inv. č. 1556 Úmrtia 1891-1895 4528653
 • Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom

   Matrika
  • Židovská obec. Nová Ves nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1570 Narodenia 1851-1883 - Manželstvá 1871-1882 - Manželstvá 1885 - Úmrtia 1851-1863 - Úmrtia 1866-1883 - Úmrtia 1885 4528657
 • Senec, Dunajská Lužná, Šamorín, Mischdorf

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dunajská Lužná (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1583 Krsty, zoznam krstov 1811-1827 - Manželstvá, zoznam manželstiev 1811-1832 - Úmrtia 1811-1828 4528660
  • Inv. č. 1583 (pokrač.) Úmrtia 1828-1832 - Zoznam úmrtí 1811-1832 4528728
  • Inv. č. 1584 Krsty 1827-1873 4528728
  • Inv. č. 1585 Krsty 1874-1944 - Zoznam krstov A-Ž (1874-1944) 4528728
  • Inv. č. 1586 Manželstvá 1832-1906 - Úmrtia 1832-1893 - Zoznam manželstiev A-Ž (1832-1906) 4528728
  • Inv. č. 1587 Úmrtia 1894-1944 - Zoznam úmrtí A-Ž (1894-1944) - Manželstvá 1907-1944 - Zoznam manželstiev A-Ž (1907-1944) 4528728
  • Inv. č. 1588 Zoznam krstov A-Z (1827-1873) 4528729
 • Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1608 Manželstvá 1783-1810 - Krsty 1783-1807 - Úmrtia 1783-1786 (niektoré roky chýbajú) 4528734
  • Inv. č. 1608 (pokrač.) Úmrtia 1786-1810 (niektoré roky chýbajú) 4528735
  • Inv. č. 1609 Krsty 1811-1851 - Manželstvá 1811-1851 - Úmrtia 1811-1851 4528735
  • Inv. č. 1610 Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1852-1870 - Úmrtia 1852-1870 4528735
  • Inv. č. 1611 Krsty 1871-1889 4528735
  • Inv. č. 1611 (pokrač.) Krsty 1889-1891 - Manželstvá 1871-1891 - Úmrtia 1871-1891 4528736
  • Inv. č. 1612 Krsty 1892-1922 - Manželstvá - 1892-1922 - Úmrtia 1892-1922 4528736
 • Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

   Matrika
  • Židovská obec. Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1613 Narodenia 1830-1889 (niektoré roky chýbajú) - Narodenia 1851-1856 4528736
  • inv.č.1613 (pokrač.) Narodenia 1856-1883 (niektoré roky chýbajú) 4528737
  • inv.č.1614 Narodenia 1884-1895 - Narodenia 1920-1921 4528737
  • inv.č.1615 Manželstvá 1838-1883 4528737
  • inv.č.1616 Manželstvá 1884-1895 - Manželstvá 1919-1937 4528737
  • inv.č.1617 Úmrtia 1841-1882 4528737
  • inv.č.1617 (pokrač.) Úmrtia 1882-1883 4528738
  • inv.č.1618 Úmrtia 1884-1895 4528738
  • inv.č.1619 Zoznam narodených A-Ž (1839-1895) 4528738
  • inv.č.1620 Zoznam narodených A-Ž (1832-1921) 4528738
  • inv.č.1621 Zoznam manželstiev A-Ž (1839-1937) 4528738
 • Dunajská Streda, Okoč, Komárno, Ekeč

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1632 Manželstvá 1784-1886 - Krsty 1783-1861 - Úmrtia 1783-1859 - Konfirmovaní 1835-1846 - Rôzne záznamy 1497-1863 - Spovede 1791 4528741
  • Inv. č. 1633 Úmrtia 1860-1886 - Krsty 1862-1886 - Konfirmovaní 1884-1909 4528741
  • Inv. č. 1634 Krsty 1886-1927 - Manželstvá 1886-1919 - Úmrtia 1886-1939 4528742
 • Pezinok, Pezinok

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pezinok (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1701 Krsty 1674-1697 4528758
  • Inv. č. 1702 Krsty 1697-1713 4528758
  • Inv. č. 1703 Krsty 1713-1722 4529004
  • Inv. č. 1704 Krsty 1722-1733 4529004
  • Inv. č. 1705 Krsty 1733-1749 4529004
  • Inv. č. 1706 Krsty 1749-1760 - Birmovaní 1750 4529005
  • Inv. č. 1707 Krsty 1760-1784 - Zoznam krstov A-Ž (1760-1784) 4529005
  • Inv. č. 1708 Krsty 1785-1794 4529005
  • Inv. č. 1708 (pokrač.) Krsty 1794-1820 4529006
  • Inv. č. 1709 Krsty 1820-1862 - Zoznam krstov A-Ž (1820-1862) 4529006
  • Inv. č. 1710 Krsty 1863-1879 4529006
  • Inv. č. 1710 (pokrač.) Krsty 1879-1885 - Zoznam krstov A-Ž (1863-1885) 4628566
  • Inv. č. 1711 Krsty 1885-1895 4628566
  • Inv. č. 1712 Manželstvá 1668-1720 - Neúplný Zoznam manželstiev A-Ž (1668-1720) 4628566
  • Inv. č. 1713 Manželstvá 1720-1741 - Manželstvá 1752-1753 4628566
  • Inv. č. 1714 Manželstvá (obyvatelia z Veľkého Trzia sú v r. 1774-1797 zapisanovi zvlášť) 1754-1797 4628566
  • Inv. č. 1714 (pokrač.) Manželstvá (obyvatelia z Veľkého Trzia sú v r. 1774-1797 zapisanovi zvlášť) 1754-1797 4628567
  • Inv. č. 1715 Manželstvá 1798-1882 - Zoznam manželstiev A-Ž (1818-1882) 4628567
  • Inv. č. 1716 Manželstvá 1883-1896 4628567
  • Inv. č. 1717 Úmrtia 1725-1737 4628567
  • Inv. č. 1718 Úmrtia 1738-1761 (v matrike je zoznam osob pochovaných v krypte Horného kostola) 4628567
  • Inv. č. 1719 Úmrtia 1761-1764 4628567
  • Inv. č. 1719 (pokrač.) Úmrtia 1764-1780 - Úmrtia 1761-1773 4628568
  • Inv. č. 1720 Úmrtia 1781-1794 4628568
  • Inv. č. 1721 Úmrtia 1795-1813 4628568
  • Inv. č. 1721 (pokrač.) Úmrtia 1813-1845 - Zoznam úmrtí A-Ž (1820-1845) 4628569
  • Inv. č. 1722 Úmrtia 1846-1887 - Zoznam úmrtí A-Ž (1846-1887) 4628569
  • Inv. č. 1723 Úmrtia 1888-1895 4628569
  • Inv. č. 1724 Úmrtia 1731-1769 4628569
  • Inv. č. 1724 (pokrač.) Úmrtia 1769-1783 - Úmrtia 1731-1764 4628570
  • Inv. č. 1725 Úmrtia 1784-1849 - Zoznam úmrtí A-Ž (1810-1830) 4628570
  • Inv. č. 1726 Úmrtia 1849-1886 4628570
  • Inv. č. 1727 Úmrtia 1849-1886 - Zoznam úmrtí A-Ž (1849-1886) 4628570
  • Inv. č. 1728 Úmrtia 1795-1899 - Zoznam úmrtí A-Ž (1795-1899) 4628570
 • Piešťany, Piešťany

   Matrika
  • Židovská obec. Piešťany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1755 Narodenia 1852-1857 4628580
  • inv.č.1756 Narodenia 1852-1884 4628580
  • inv.č.1757 Narodenia 1857-1882 4628580
  • inv.č.1758 Narodenia 1884-1889 4628580
  • inv.č.1759 Narodenia 1890-1940 4628580
  • inv.č.1760 Manželstvá 1862-1880 4628580
  • inv.č.1761 Manželstvá 1852-1883 4628580
  • inv.č.1762 Manželstvá 1884-1889 - Manželstvá 1936-1938 4628579
  • inv.č.1763 Manželstvá 1890-1936 4628579
  • inv.č.1764 Úmrtia 1852-1883 4628579
  • inv.č.1765 Úmrtia 1859-1882 4628579
  • inv.č.1766 Úmrtia 1884-1889 4628580
  • inv.č.1767 Úmrtia 1890-1903 4628580
 • Galanta, Pusté Úľany, Galanta, Pustý Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Pusté Úľany (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1832 Rôzne záznamy 1759-1861 - Krsty 1702-1785 - Manželstvá 1759-1783 - Úmrtia 1759-1782 - Manželstvá 1783-1787 - Krsty 1785-1787 4628600
  • Inv. č. 1833 Krsty 1786-1826 - Manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1826 - Krsty, úmrtia 1767-1788 4628600
  • Inv. č. 1834 Krsty 1827-1896 - Manželstvá 1827-1896 - Úmrtia 1827-1898 - Mŕtvonarodenia 1828-1830 - Zoznam členov 1827-1854 4628600
 • Galanta, Jelka, Šamorín, Jelka

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Jelka (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1080 Krsty 1784-1842 - Rôzne záznamy 1802-1872 - Manželstvá 1791-1826 4528638
  • Inv. č. 1080 (pokrač.) Manželstvá 1826-1842 - Úmrtia 1789-1842 - Rôzne záznamy 1801-1903 4528639
  • Inv. č. 1081 Krsty 1842-1889 - Manželstvá 1842-1869 4528639
  • Inv. č. 1082 Krsty 1889-1897 - Manželstvá 1870-1910 - Úmrtia 1842-1896 - Rôzne záznamy 1845-1855 4528639
 • Nové Mesto nad Váhom, Modrovka, Nové Mesto nad Váhom, Modrovka

   Matrika
  • Židovská obec. Modrovka (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1441 Narodenia 1857-1885 (zápisy z r. 1884-1885 sú v 2. časti knihy) 4528704
  • inv.č.1442 Manželstvá 1862-1882 4528704
  • inv.č.1443 Manželstvá 1884-1885 4528704
  • inv.č.1444 Úmrtia 1858-1859 - Úmrtia 1862-1885 4528704
 • Šaľa, Selice, Šaľa, Selice

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Selice (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1904 Krsty 1867-1895 4185580
  • Inv. č. 1905 Manželstvá 1806-1895 4185580
  • Inv. č. 1906 Úmrtia 1806-1879 4185580
  • Inv. č. 1907 Úmrtia 1880-1895 4185580
 • Pezinok, Pezinok

   Matrika
  • Židovská obec. Pezinok (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1735 Narodenia 1852-1885 4628572
  • inv.č.1736 Narodenia 1886-1938 4628572
  • inv.č.1737 Manželstvá 1851-1885 4628572
  • inv.č.1738 Manželstvá 1886-1895 - Manželstvá 1899-1940 - Rozvody 1901-1938 4628573
  • inv.č.1739 Úmrtia 1852-1885 4628573
  • inv.č.1740 Úmrtia 1886-1895 - Úmrtia 1914-1918 4628573
 • Lučenec, Lučenec

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici
 • Galanta, Sereď

   Matrika
  • Židovská obec. Sereď (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1986 Narodenia 1833-1895 4628633
  • Inv. č. 1987 Narodenia 1845-1885 - Uzavreté manželstvá 1878-1885 - Úmrtia 1878-1885 4628633
  • Inv. č. 1988 Narodenia 1850-1863 4628633
  • Inv. č. 1989 Narodenia 1863-1877 4628634
  • Inv. č. 1990 Narodenia 1886-1895 - Narodenia 1839-1937 4628634
  • Inv. č. 1991 Manželstvá 1840-1895 4628634
  • Inv. č. 1992 Manželstvá 1851-1862 4628634
  • Inv. č. 1993 Manželstvá 1863-1877 4628634
  • Inv. č. 1994 Manželstvá 1886-1921 4628634
  • Inv. č. 1995 Manželstvá 1919-1940 - Konvertiti 1938-1942 4628634
  • Inv. č. 1996 Úmrtia 1840-1895 4628634
  • Inv. č. 1997 Úmrtia 1851-1863 4628635
  • Inv. č. 1998 Úmrtia 1863-1877 4628635
  • Inv. č. 1999 Úmrtia 1886-1895 4628635
 • Zvolen, Očová, Zvolen, Očová

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev (A.V.). Farský úrad Očová (Zvolen)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Dunajská Streda, Šamorín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2205 Krsty 1672-1694 - Manželstvá 1672-1693 - Úmrtia 1672-1694 5225585
  • inv. č. 2206 Krsty 1694-1724 - Manželstvá 1695-1723 - Úmrtia 1694-1722 5225585
  • inv. č. 2207 Krsty 1724-1733 5225585
  • inv. č. 2207 (pokrač.) Krsty 1733-1741 4629604
  • inv. č. 2208 Krsty 1741-1768 4629604
  • inv. č. 2209 Konvertiti 1770-1771 - Krsty 1768-1813 4629604
  • inv. č. 2210 Krsty 1813-1840 - Krsty 1797-1848 4629605
  • inv. č. 2211 Krsty 1840-1872 4629605
  • inv. č. 2212 Krsty 1873-1895 4629606
  • inv. č. 2212a Krsty 1894-1895 4629606
  • inv. č. 2213 Úmrtia 1742-1784 - Konvertiti 1747 - Manželstvá 1742-1784 4629606
  • Inv. č. 2214 Krsty 1730-1745 - Manželstvá 1784-1834 - Manželstvá 1730-1745 - Úmrtia 1730-1745 4629607
  • Inv. č. 2215 Manželstvá 1834-1891 4629607
  • Inv. č. 2216 Manželstvá 1892-1896 4629607
  • Inv. č. 2217 Krsty 1730-1745 - Úmrtia 1784-1829 4629607
  • Inv. č. 2217 (pokrač.) Úmrtia 1829-1830 4629608
  • Inv. č. 2218 Úmrtia 1831-1844 4629608
  • Inv. č. 2219 Úmrtia 1844-1866 4629608
  • Inv. č. 2220 Úmrtia 1866-1878 4629608
  • Inv. č. 2220 (pokrač.) Úmrtia 1878-1889 4629609
  • Inv. č. 2221 Úmrtia 1889-1935 4629609
  • Inv. č. 2222 Zoznam krstov A-Ž (1672-1813) 4629609
  • Inv. č. 2222 (pokrač.) Zoznam krstov A-Ž (1768-1840) 4629610
  • Inv. č. 2223 Zoznam úmrtí A-Ž (1672-1912) 4629610
 • Dunajská Streda, Šamorín

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2224 Krsty 1706-1709 - Manželstvá 1706-1709 - Úmrtia 1706-1709 4629610
  • Inv. č. 2225 Krsty 1783-1833 - Manželstvá 1783-1833 - Úmrtia 1783-1832 - Zoznam krstov A 1783-1807 - Krsty, úmrtia 1828-1830 - Manželstvá 1805-1805 4629610
  • Inv. č. 2226 Krsty 1833-1854 - Manželstvá 1833-1854 - Úmrtia 1833-1854 4629610
  • Inv. č. 2227 Krsty 1854-1870 (p. 1-55) 4629610
  • Inv. č. 2227 (pokrač.) Krsty 1870-1879 (p. 55-85) - Manželstvá 1855-1879 - Úmrtia 1854-1879 4629611
  • Inv. č. 2228 Krsty 1880-1896 - Manželstvá 1880-1896 - Úmrtia 1880-1895 4629611
 • Dunajská Streda, Šamorín

   Cirkevná matrika
  • Cirkev reformovaná. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2229 Krsty 1783-1891 4629611
  • Inv. č. 2230 Manželstvá 1784-1891 - Manželstvá 1888-1889 - Rôzne záznamy 1854-1868 4629611
  • Inv. č. 2231 Úmrtia 1783-1877 4629611
  • Inv. č. 2231 (pokrač.) Úmrtia 1877-1891 4629612
  • Inv. č. 2232 Krsty 1892-1895 - Manželstvá 1892-1895 - Úmrtia 1892-1895 4629612
 • Senica, Šaštín-Stráže

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šaštín-Stráže (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2233 Krsty 1783-1826 4629612
  • Inv. č. 2234 Krsty 1827-1851 - Konvertiti 1877-1864 4629612
  • Inv. č. 2235 Krsty 1852-1857 4629612
  • Inv. č. 2235 (pokrač.) Krsty 1857-1866 4629613
  • Inv. č. 2236 Krsty 1866-1891 4629613
  • Inv. č. 2237 Krsty 1892-1895 4629613
  • Inv. č. 2238 Manželstvá 1806-1852 4629614
  • Inv. č. 2239 Manželstvá 1852-1896 4629614
  • Inv. č. 2240 Úmrtia 1788-1851 4629614
  • Inv. č. 2241 Úmrtia 1852-1856 4629614
  • Inv. č. 2241 (pokrač.) Úmrtia 1856-1869 4629615
  • Inv. č. 2242 Úmrtia 1870-1895 4629615
  • Inv. č. 2243 Zoznam krstov A-Ž (1800-1830) 4629615
  • Inv. č. 2244 Zoznam krstov A-F (1830-1951) 4629615
  • Inv. č. 2244 (pokrač.) Zoznam krstov F-Ž (1830-1951) 4629616
  • Inv. č. 2245 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1852) - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1852) 4629616
 • Senica, Šaštín-Stráže

   Cirkevná matrika
  • Židovská obec. Šaštín-Stráže (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2246 Narodenia 1811-1880 (roky nie sú po poradí) 4629616
  • Inv. č. 2247 Narodenia 1815-1880 (roky nie sú po poradí) 4629616
  • Inv. č. 2248 Manželstvá 1857-1872 - Narodenia 1857-1871 - Úmrtia 1857-1871 4629616
  • Inv. č. 2249 Narodenia 1871-1885 4629616
  • Inv. č. 2250 Manželstvá 1824-1850 (roky nie sú po poradí) - Rôzne záznamy 1874-1887 4629617
  • Inv. č. 2251 Manželstvá 1850-1871 4629617
  • Inv. č. 2252 Manželstvá 1871-1885 4629617
  • Inv. č. 2253 Manželstvá 1886-1938 4629617
  • Inv. č. 2254 Úmrtia 1850-1871 4629617
  • Inv. č. 2255 Úmrtia 1871-1885 4629617
  • Inv. č. 2256 Úmrtia 1886-1941 4629617
 • Senica, Senica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Senica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1922 Krsty 1654-1700 4628620
  • inv. č. 1923 Krsty 1701-1743 - Konvertiti 1719-1743 4628621
  • inv. č. 1924 Krsty 1743-1784 4628621
  • inv. č. 1924 (pokrač.) Krsty 1783-1831 - Birmovaní 1785 - Birmovaní 1754-1779 - Konvertiti 1743-1830 4628622
  • inv. č. 1925 Krsty 1832-1854 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1831) 4628622
  • inv. č. 1926 Krsty 1858-1893 4628622
  • inv. č. 1927 Krsty 1894-1895 4628622
  • inv. č. 1928 Manželstvá 1713-1750 4628622
  • inv. č. 1928 (pokrač.) Manželstvá 1750-1833 - Rôzne záznamy 1784-1792 - Úmrtia 1712-1792 4628623
  • inv. č. 1929 Manželstvá 1834-1899 4628623
  • inv. č. 1930 Úmrtia 1793-1833 - Birmovaní 1832-1890 4628623
  • inv. č. 1931 Úmrtia 1834-1843 4628623
  • inv. č. 1931 (pokrač.) Úmrtia 1844-1854 4628624
  • inv. č. 1932 Úmrtia 1858-1899 4628624
  • inv. č. 1933 Zoznam krstov A-Ž (1780-1941) 4628624
  • inv. č. 1934 Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1941) 4628624
  • inv. č. 1935 Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1941) 4628624
 • Galanta, Sereď

   undefined
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sereď (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1958 Krsty 1688-1692 4629856
  • Inv. č. 1958 (pokrač.) Krsty 1692-1698 - Manželstvá 1691-1700 - Úmrtia 1691-1700 - Krsty 1699-1700 - Úmrtia 1688 - Rôzne záznamy 1696-1755 4628626
  • Inv. č. 1959 Manželstvá 1715-1768 - Úmrtia 1720-1768 - Krsty 1701-1713 4628626
  • Inv. č. 1960 Krsty 1711-1751 4628626
  • Inv. č. 1960 (pokrač.) Krsty 1751-1768 4628627
  • Inv. č. 1961 Krsty 1769-1802 - Konvertiti 1793 4628627
  • Inv. č. 1962 Krsty 1802-1834 - Konvertiti 1807-1835 - Krsty 1819-1821 (adoptovanie) 4628627
  • Inv. č. 1963 Krsty 1835-1852 4628627
  • Inv. č. 1963 (pokrač.) Krsty 1852-1853 4628628
  • Inv. č. 1964 Krsty 1854-1864 - Konvertiti 1854-1875 4628628
  • Inv. č. 1965 Krsty 1865-1872 4628628
  • Inv. č. 1966 Krsty 1873-1880 4628628
  • Inv. č. 1967 Krsty 1880-1883 4628628
  • Inv. č. 1967 (pokrač.) Krsty 1883-1887 4628629
  • Inv. č. 1968 Krsty 1887-1896 4628629
  • Inv. č. 1969 Manželstvá 1769-1844 4628629
  • Inv. č. 1970 Manželstvá 1845-1863 4628629
  • Inv. č. 1971 Manželstvá 1864-1868 4628629
  • Inv. č. 1971 (pokrač.) Manželstvá 1867-1881 4628630
  • Inv. č. 1972 Manželstvá 1881-1885 4628630
  • Inv. č. 1973 Manželstvá 1885-1903 4628630
  • Inv. č. 1974 Úmrtia, zoznam 1769-1818 4628630
  • Inv. č. 1975 Úmrtia 1819-1854 4628630
  • Inv. č. 1976 Úmrtia 1854-1855 4628630
  • Inv. č. 1976 (pokrač.) Úmrtia 1855-1864 4628631
  • Inv. č. 1977 Úmrtia 1865-1872 4628631
  • Inv. č. 1978 Úmrtia 1881-1890 4628631
  • Inv. č. 1979 Úmrtia 1873-1881 4628631
  • Inv. č. 1980 Úmrtia 1891-1895 4628632
  • Inv. č. 1981 Úmrtia 1896-1905 4628632
  • Inv. č. 1982 Zoznam krstov A-Ž (1800-1829) 4628632
  • Inv. č. 1983 Zoznam krstov A-Ž (1830-1880) 4628632
  • Inv. č. 1984 Zoznam krstov A-Ž (1880-1911) 4628632
  • Inv. č. 1985 Zoznam manželstiev A-Ž (1831-1950) 4628632
 • Galanta, Šintava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šintava (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2257 Krsty 1748-1777 - Manželstvá 1750-1777 - Úmrtia 1750-1777 - Rôzne záznamy 1751-1777 4629617
  • Inv. č. 2258 Krsty 1777-1840 4629617
  • Inv. č. 2259 Krsty 1841-1849 4629617
  • Inv. č. 2259 (pokrač.) Krsty 1848-1864 4629618
  • Inv. č. 2260 Krsty 1865-1887 4629618
  • Inv. č. 2261 Krsty 1888-1895 4629618
  • Inv. č. 2262 Manželstvá 1778-1840 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1841 4629618
  • Inv. č. 2263 Manželstvá 1841-1871 4629618
  • Inv. č. 2264 Manželstvá 1872-1896 4629619
  • Inv. č. 2265 Konvertiti 1815-1818 - Úmrtia 1777-1840 4629619
  • Inv. č. 2266 Úmrtia 1841-1864 4629619
  • Inv. č. 2267 Úmrtia 1865-1890 4629619
  • Inv. č. 2268 Úmrtia 1891-1895 4629619
  • Inv. č. 2269 Zoznam krstov A-K (1777-1899) 4629619
  • Inv. č. 2269 (pokrač.) Zoznam krstov K-Ž (1777-1899) 4629620
  • Inv. č. 2270 Zoznam úmrtí A-Ž (1777-1899) 4629620
 • Trenčín, Skalka nad Váhom, Skala

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skalka nad Váhom (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2000 Krsty 1754-1896 - Manželstvá 1754-1884 - Úmrtia 1754-1889 4628635
  • Inv. č. 2001 Manželstvá 1885-1897 4628635
  • Inv. č. 2002 Úmrtia 1890-1896 4628636
 • Skalica, Skalica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skalica (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2003 Krsty 1629-1728 4628636
  • Inv. č. 2004 Krsty 1729-1733 4628636
  • Inv. č. 2004 (pokrač.) Krsty 1733-1757 4628637
  • Inv. č. 2005 Krsty 1758-1787 4628637
  • Inv. č. 2005 (pokrač.) Krsty 1787-1798 4628638
  • Inv. č. 2006 Krsty 1799-1826 4628638
  • Inv. č. 2007 Krsty 1827-1846 4628638
  • Inv. č. 2008 Krsty 1847-1848 4628638
  • Inv. č. 2008 (pokrač.) Krsty 1848-1851 4628639
  • Inv. č. 2009 Krsty 1852-1863 4628639
  • Inv. č. 2010 Krsty 1863-1874 4628639
  • Inv. č. 2010 (pokrač.) Krsty 1874-1875 4628641
  • Inv. č. 2011 Krsty 1876-1896 4628641
  • Inv. č. 2012 Manželstvá 1634-1708 4628641
  • Inv. č. 2012 (pokrač.) Manželstvá 1708-1724 - Úmrtia 1705-1725 4629853
  • Inv. č. 2013 Manželstvá 1725-1770 - Úmrtia 1725-1772 4629853
  • Inv. č. 2014 Manželstvá 1771-1813 4629853
  • Inv. č. 2014 (pokrač.) Manželstvá 1813-1847 4628640
  • Inv. č. 2015 Manželstvá 1848-1882 4628640
  • Inv. č. 2016 Manželstvá 1883-1895 4628640
  • Inv. č. 2017 Úmrtia 1772-1810 4628640
  • Inv. č. 2017 (pokrač.) Úmrtia 1810-1830 5241054
  • Inv. č. 2018 Úmrtia 1831-1851 - Úmrtia 1836-1839 (vojenské) 5241054
  • Inv. č. 2019 Úmrtia 1851-1862 - Úmrtia 1855-1857 5241054
  • Inv. č. 2020 Úmrtia 1862-1873 - Úmrtia 1866-1867 4628642
  • Inv. č. 2021 Úmrtia 1873-1886 4628642
  • Inv. č. 2021 (pokrač.) Úmrtia 1886-1892 4628643
  • Inv. č. 2022 Úmrtia 1893-1895 4628643
  • Inv. č. 2023 Zoznam krstov, manželstiev A-Ž (1650-1800) 4628643
  • Inv. č. 2024 Zoznam krstov A-Ž (1800-1895) 4628643
  • Inv. č. 2025 Zoznam manželstiev A-K (1800-1951) 4628643
  • Inv. č. 2025 (pokrač.) Zoznam manželstiev K-Ž (1800-1951) 4628644
  • Inv. č. 2026 Zoznam úmrtí A-Ž (1750-1799) 4628644
  • Inv. č. 2027 Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1951) 4628644
 • Skalica, Skalica

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Skalica (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2028 Krsty 1783-1886 - Úmrtia 1783-1876 - Konfirmovaní 1837-1844 4628644
  • Inv. č. 2028a Krsty 1845-1852 - Manželstvá 1845-1852 - Úmrtia 1845 4628644
  • Inv. č. 2028a (pokrač.) Úmrtia 1845-1852 - Zoznam členov 1845-1864 4628645
  • Inv. č. 2029 Krsty 1887-1895 4628645
  • Inv. č. 2030 Krty 1656-1657 - Manželstvá 1656-1657 - Úmrtia 1656 - Konvertiti 1656 - Konvertiti 1845 - Konvertiti 1850 - Konvertiti 1860 - Konvertiti 1895 - Konvertiti 1900 - Konvertiti 1925-1940 - Manželstvá 1783-1899 4628645
  • Inv. č. 2031 Úmrtia 1876-1896 4628645
 • Galanta, Sládkovičovo, Diosek

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sládkovičovo (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2035 Krsty, zoznam krstov 1744-1778 - Manželstvá 1745-1770 4628645
  • Inv. č. 2035 (pokrač.) Manželstvá 1769-1777 - Úmrtia 1745-1777 4628646
  • Inv. č. 2036 Spovede 1791-1815 - Krsty 1778-1838 4628646
  • Inv. č. 2037 Krsty 1839-1878 4628646
  • Inv. č. 2038 Konvertiti 1887-1913 - Krsty 1879-1886 4628646
  • Inv. č. 2038 (pokrač.) Krsty 1886-1894 4628647
  • Inv. č. 2039 Manželstvá 1778-1878 - Zoznam manželstiev A-Ž (1778-1847) 4628647
  • Inv. č. 2040 Úmrtia 1778-1838 - Zoznam úmrtí A-Ž (1778-1838) 4628647
  • Inv. č. 2041 Úmrtia 1839-1862 4628647
  • Inv. č. 2041 (pokrač.) Úmrtia 1862-1878 4628648
  • Inv. č. 2042 Úmrtia 1879-1900 4628648
  • Inv. č. 2043 Zoznam krstov A-Ž (1839-1880) 4628648
  • Inv. č. 2044 Zoznam krstov A-Ž (1879-1894) 4628648
 • Piešťany, Slovenský Grob

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenský Grob (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2045 Krsty 1647-1684 - Manželstvá 1647-1684 - Úmrtia 1647-1661 4628648
  • Inv. č. 2045 (pokrač.) Úmrtia 1660-1683 - Cirkevné finančné záznamy 1673-1690 - Krsty 1687 - Úmrtia 1683 4628649
  • Inv. č. 2046 Krsty 1687-1727 - Manželstvá 1690-1727 - Úmrtia 1690-1727 4628649
  • Inv. č. 2047 Krsty 1727-1843 - Rôzne záznamy 1725-1866 - Birmovaní 1750-1842 - Rôzne záznamy 1754-1778 - Konvertiti 1800 - Manželstvá 1728-1843 - Úmrtia 1727-1834 4628649
  • Inv. č. 2047 (pokrač.) Úmrtia 1833-1843 - Spovede 1778-1792 - Zoznam členov 1843-1856 - Rôzne záznamy 1727-1843 4628650
  • Inv. č. 2048 Krsty 1843-1871 - Birmovaní 1850-1949 4628650
  • Inv. č. 2049 Krsty 1871-1888 4628650
  • Inv. č. 2050 Krsty 1888-1895 4628650
  • Inv. č. 2051 Manželstvá 1843-1895 4628650
  • Inv. č. 2052 Úmrtia 1843-1891 4628650
  • Inv. č. 2053 Úmrtia 1892-1895 4628650
 • Trnava, Smolenice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolenice (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2054 Krsty 1654-1696 - Úmrtia 1654-1687 4628650
  • Inv. č. 2054 (pokrač.) Úmrtia 1687-1695 - Manželstvá 1674-1694 - Rôzne záznamy 1644-1669 4628651
  • Inv. č. 2055 Rôzne záznamy 1644-1712 - Krsty 1689-1723 - Manželstvá 1689-1730 - Krsty 1723-1730 - Spovede 1731 - Úmrtia 1689-1730 4628651
  • Inv. č. 2056 Krsty 1730-1774 - Rôzne záznamy 1740-1770 - Manželstvá 1730-1773 - Úmrtia 1730-1773 - Birmovaní 1751-1758 - Rôzne záznamy 1753-1764 4628651
  • Inv. č. 2057 Rôzne záznamy 1775-1779 - Konvertiti 1798-1828 - Krsty 1774-1829 - Zoznam krstov A-Ž (1774-1829) 4628652
  • Inv. č. 2058 Krsty 1830-1863 4628652
  • Inv. č. 2059 Krsty 1863-1896 4628652
  • Inv. č. 2060 Úmrtia 1774-1829 - Zoznam úmrtí A-Ž (1774-1829) - Zoznam manželstiev A-Ž (1774-1829) - Manželstvá 1774-1829 - Birmovaní 1837 4628653
  • Inv. č. 2061 Manželstvá 1830-1898 - Birmovaní 1902 4628653
  • Inv. č. 2062 Úmrtia 1830-1866 4628653
  • Inv. č. 2063 Úmrtia 1866-1875 4628653
  • Inv. č. 2063 (pokrač.) Úmrtia 1875-1912 4628654
  • Inv. č. 2064 Zoznam krstov A-Ž (1820-1897) 4628654
  • Inv. č. 2065 Zoznam manželstiev A-Ž (1820-1898) 4628654
  • Inv. č. 2066 Zoznam úmrtí A-Ž (1820-1898) 4628654
 • Senica, Smolinské

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolinské (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2067 Krsty 1785-1852 - Manželstvá 1785-1852 - Úmrtia 1784-1817 4628654
  • Inv. č. 2067 (pokrač.) Úmrtia 1815-1852 - Birmovaní 1877 4628655
  • Inv. č. 2068 Krsty 1852-1881 4628655
  • Inv. č. 2069 Krsty 1882-1896 4628655
  • Inv. č. 2070 Manželstvá 1852-1943 4628655
  • Inv. č. 2071 Úmrtia 1852-1890 4628655
  • Inv. č. 2072 Úmrtia 1891-1896 4628655
  • Inv. č. 2073 Zoznam krstov A-Ž (1785-1952) 4628656
  • Inv. č. 2074 Zoznam úmrtí A-Ž (1784-1952) 4628656
 • Trenčín, Soblahov, Trenčín, Soblahov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Soblahov (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2075 Rôzne záznamy 1635-1783 - Krsty 1717-1801 - Rôzne záznamy 1458-1856 - Manželstvá 1717-1800 - Úmrtia 1717-1800 - Konvertiti 1717-1800 - Rôzne záznamy 1718-1798 4628656
  • Inv. č. 2076 Rôzne záznamy 1814-1864 - Krsty 1801-1819 4628656
  • Inv. č. 2076 (pokrač.) Krsty 1819-1843 - Manželstvá 1801-1843 - Úmrtia 1801-1844 4628657
  • Inv. č. 2077 Krsty 1843-1865 - Rôzne záznamy 1863-1902 4628657
  • Inv. č. 2078 Krsty 1865-1887 - Manželstvá 1868-1887 4628657
  • Inv. č. 2079 Krsty 1888-1895 - Úmrtia 1893-1896 - Manželstvá 1888-1896 4628657
  • Inv. č. 2080 Manželstvá 1843-1867 4628657
  • Inv. č. 2081 Úmrtia 1843-1865 - Školské záznamy 1869-1873 4628657
  • Inv. č. 2082 Úmrtia 1866-1893 4628658
 • Senica, Sobotište, Senica, Sobotište

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sobotište (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2083 Krsty 1697-1713 - Manželstvá 1697-1711 - Úmrtia 1697-1707 - Krsty 1708 - Úmrtia 1698-1704 4628658
  • Inv. č. 2084 Krsty 1714-1734 - Manželstvá 1727-1733 - Manželstvá 1719-1726 - Manželstvá 1714-1719 - Úmrtia 1714-1722 4628658
  • Inv. č. 2085 Krsty 1734-1767 4628658
  • Inv. č. 2085 (pokrač.) Krsty 1766-1777 - Birmovaní 1763 - Birmovaní 1754 4628659
  • Inv. č. 2086 Krsty 1776-1902 - Konvertiti 1857 4628659
  • Inv. č. 2087 Úmrtia 1734-1773 4628659
  • Inv. č. 2087 (pokrač.) Úmrtia 1772-1777 - Manželstvá 1734-1777 4628660
  • Inv. č. 2088 Manželstvá 1777-1910 4628660
  • Inv. č. 2089 Úmrtia 1776-1902 4628660
  • Inv. č. 2090 Úmrtia 1859-1905 4628661
  • Inv. č. 2091 Zoznam krstov A-Ž (1830-1942) 4628661
  • Inv. č. 2092 Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1943) 4628661
  • Inv. č. 2093 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1943) 4628661
 • Senica, Sobotište, Senica, Sobotište

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Sobotište (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2094 Krsty 1783-1816 - Manželstvá 1783-1816 - Úmrtia 1783-1791 4628661
  • Inv. č. 2094 (pokrač.) Úmrtia 1790-1816 4628662
  • Inv. č. 2095 Krsty 1817-1850 - Manželstvá 1817-1850 - Úmrtia 1817-1850 4628662
  • Inv. č. 2096 Krsty 1851-1883 - Manželstvá 1851-1883 - Úmrtia 1851-1858 4628662
  • Inv. č. 2096 (pokrač.) Úmrtia 1857-1883 4628663
  • Inv. č. 2097 Krsty 1884-1911 4628663
  • Inv. č. 2098 Manželstvá 1884-1913 4628663
  • Inv. č. 2099 Úmrtia 1884-1896 4628663
  • Inv. č. 2100 Zoznam krstov A-Ž (1783-1942) - Zoznam manželstiev A-Ž (1783-1942) - Zoznam úmrtí A-Ž (1817-1942) 4628664
 • Komárno, Sokolce, Komárno, Lak

   Cirkevná matrika
  • Reformovaná cirkev. Farský úrad Sokolce (Komárno)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2110 Krsty 1774-1852 4628664
  • Inv. č. 2110 (pokrač.) Krsty 1852-1872 - Manželstvá 1799-1872 - Úmrtia 1783-1872 - Rôzne záznamy 1787-1812 4628665
 • Piešťany, Sokolovce, Piešťany, Sokolovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sokolovce (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2111 Krsty 1770-1843 - Manželstvá 1770-1843 - Úmrtia 1770-1843 4628665
  • Inv. č. 2112 Krsty 1843-1855 - Úmrtia 1843-1855 - Manželstvá 1843-1855 4628665
  • Inv. č. 2113 Krsty 1856-1861 4628665
  • Inv. č. 2113 (pokrač.) Krsty 1861-1881 - Manželstvá 1856-1884 - Úmrtia 1856-1882 4628666
  • Inv. č. 2114 Krsty 1881-1900 - Manželstvá 1885-1927 - Úmrtia 1882-1894 4628666
  • Inv. č. 2114 (pokrač.) Úmrtia 1893-1906 4628667
  • Inv. č. 2115 Zoznam krstov A-Ž (1830-1881), zoznam úmrtí A-Ž (1830-1868) (krsty, úmrtia miešané) 4628667
 • Malacky, Sološnica, Malacky, Sološnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sološnica (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2116 Krsty 1665-1745 - Manželstvá 1698-1747 - Úmrtia 1700-1747 4628667
  • Inv. č. 2117 Krsty 1749-1765 4628667
  • Inv. č. 2117 (pokrač.) Krsty 1765-1800 - Manželstvá 1748-1800 - Úmrtia 1748-1800 4628668
  • Inv. č. 2118 Krsty 1801-1853 - Krsty nalezenci 1879-1896 - Krsty nalezenci 1870-1878 - Krsty nalezenci 1874 - Krsty nalezenci 1878-1879 - Manželstvá 1801-1853 - Úmrtia 1801-1853 - Zoznam úmrtí A-Ž (1801-1808) 4628668
  • Inv. č. 2119 Krsty 1854-1878 4628668
  • Inv. č. 2119 (pokrač.) Krsty 1877-1895 4628669
  • Inv. č. 2120 Zoznam krstov A-Ž (1801-1833) - Zoznam manželstiev A-Ž (1801-1832) - Rôzne záznamy 1853-1856 - Zoznam úmrtí A-Ž (1801-1830) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1673-1749 4628669
  • Inv. č. 2121 Zoznam krstov A-Ž (1834-1944) 4628669
 • Galanta, Šoporňa, Šaľa, Šoporňa

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šoporňa (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2271 Krsty 1710-1761 - Manželstvá 1710-1761 - Úmrtia 1710-1751 4629620
  • Inv. č. 2271 (pokrač.) Úmrtia 1750-1767 4629621
  • Inv. č. 2272 Krsty 1762-1800 - Manželstvá 1762-1800 - Úmrtia 1768-1800 4629621
  • Inv. č. 2273 Krsty 1801-1831 4629621
  • Inv. č. 2273 (pokrač.) Krsty 1830-1834 - Manželstvá 1801-1834 - Úmrtia 1801-1834 4629622
  • Inv. č. 2274 Krsty 1835-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1835-1863), 4629622
  • Inv. č. 2275 Krsty 1864-1871 4629622
  • Inv. č. 2275 (pokrač.) Krsty 1871-1872 4629623
  • Inv. č. 2276 Krsty 1873-1881 - Zoznam krstov A-Ž (1837-1881), 4629623
  • Inv. č. 2277 Krsty 1881-1891 4629623
  • Inv. č. 2278 Krsty 1891-1895 4629623
  • Inv. č. 2279 Manželstvá 1835-1849 4629623
  • Inv. č. 2279 (pokrač.) Manželstvá 1848-1869 4629624
  • Inv. č. 2280 Manželstvá 1870-1896 4629624
  • Inv. č. 2281 Úmrtia 1835-1855 - Zoznam úmrtí A-Ž (1835-1855), 4629624
  • Inv. č. 2282 Úmrtia 1856-1866 4629624
  • Inv. č. 2282 (pokrač.) Úmrtia 1866-1873 - Zoznam úmrtí A-Ž (1856-1873), 4629625
  • Inv. č. 2283 Úmrtia 1874-1882 - Zoznam úmrtí A-Ž (1874-1882), 4629625
  • Inv. č. 2284 Úmrtia 1883-1896 4629625
  • Inv. č. 2285 Zoznam krstov A-Ž (1801-1835), - Zoznam manželstiev A-Ž (1801-1835), - Zoznam úmrtí C-Ž (1801-1835) 4629625
  • Inv. č. 2285 (pokrač.) Zoznam úmrtí C-Ž (1801-1835) 4629626
  • Inv. č. 2286 Zoznam krstov A-Ž (1881-1891) 4629626
  • Inv. č. 2287 Zoznam krstov A-Ž (1891-1906) 4629626
 • Trnava, Špačince, Trnava, Špačince

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Špačince (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2288 Rôzne záznamy 1691-1842 - Krsty 1711-1759 - Manželstvá 1712-1788 - Úmrtia 1712-1767 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1717-1776 4629626
  • Inv. č. 2289 Krsty 1759-1817 - Manželstvá 1800-1817 - Úmrtia 1767-1817 - Rôzne záznamy 1763-1817 4629626
  • Inv. č. 2290 Krsty 1788-1800 - Manželstvá 1788-1800 - Úmrtia 1788-1800 4629627
  • Inv. č. 2291 Krsty 1817-1829 4629627
  • Inv. č. 2292 Krsty 1830-1842 - Manželstvá 1830-1842 - Úmrtia 1830-1842 4629627
  • Inv. č. 2293 Krsty 1843-1849 - Manželstvá 1843-1849 - Úmrtia 1843-1849 4629627
  • Inv. č. 2294 Krsty 1850-1857 - Manželstvá 1850-1857 - Úmrtia 1850-1857 4629627
  • Inv. č. 2295 Krsty 1858-1865 - Manželstvá 1858-1871 - Úmrtia 1858-1869 - Birmovaní 1867 4629627
  • Inv. č. 2296 Krsty 1865-1871 4629627
  • Inv. č. 2297 Krsty 1871-1884 - Manželstvá 1871-1884 - Úmrtia 1869-1884 - Birmovaní 1871 4629627
  • Inv. č. 2298 Krsty 1885-1896 - Manželstvá 1885-1901 - Úmrtia 1885-1895 4629628
  • Inv. č. 2299 Birmovaní 1821-1863 - Konvertiti 1823-1852 - Manželstvá 1817-1829 - Úmrtia 1817-1829 4629628
  • Inv. č. 2300 Zoznam krstov A-Ž (1759-1817) - Zoznam manželstiev A-Ž (1759-1817) - Zoznam úmrtí A-Ž (1759-1817) - Rôzne záznamy 1749-1840 4629628
  • Inv. č. 2301 Zoznam krstov A-Ž (1817-1879) - Zoznam manželstiev A-Ž (1817-1879) - Zoznam úmrtí A-Ž (1817-1879) 4629628
  • Inv. č. 2302 Zoznam krstov A-Ž (1880-1907) - Zoznam manželstiev A-Ž (1880-1899) - Zoznam úmrtí A-Ž (1880-1908) 4629628
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Lehota, Nové Mesto nad Váhom, Stará Lehota

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Lehota (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2122 Krsty 1784-1826 - Manželstvá 1784-1826 - Zoznam krstov A-Ž (1784-1826) - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1826) - Úmrtia 1784-1826 - Konvertiti 1790-1861 4628669
  • Inv. č. 2123 Krsty 1827-1874 4628669
  • Inv. č. 2123 (pokrač.) Krsty 1874-1878 4628670
  • Inv. č. 2124 Krsty 1879-1896 - Úmrtia 1879-1905 - Manželstvá 1879-1910 4628670
  • Inv. č. 2125 Manželstvá 1827-1878 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1904 4628670
  • Inv. č. 2126 Úmrtia 1827-1878 - Miešané manželstvá 1856-1896 4628670
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2133 Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1784-1803 - Úmrtia 1783-1803 4628673
  • inv. č. 2134 Krsty 1804-1810 4628673
  • inv. č. 2134 (pokrač.) Krsty 1810-1830 4628674
  • inv. č. 2135 Krsty 1831-1859 4628674
  • inv. č. 2136 Krsty 1860-1882 4628674
  • inv. č. 2136 (pokrač.) Krsty 1882-1883 4628675
  • inv. č. 2137 Rôzne záznamy 1884-1911 - Krsty 1883-1907 4628675
  • inv. č. 2138 Manželstvá 1804-1850 4628675
  • inv. č. 2139 Manželstvá 1851-1924 4628675
  • inv. č. 2140 Úmrtia 1804-1841 4628676
  • inv. č. 2141 Úmrtia 1841-1865 4628676
  • inv. č. 2142 Rôzne záznamy 1882-1899 - Úmrtia 1866-1892 4628676
  • inv. č. 2142 (pokrač.) Úmrtia 1892-1894 4628677
  • inv. č. 2143 Úmrtia 1895-1913 4628677
  • inv. č. 2144 Zoznam krstov A-Ž (1783-1859) 4628677
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá

   Matrika
  • Židovská obec. Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2145 Narodenia 1833-1885 4628677
  • inv. č. 2146 Manželstvá 1852-1884 4628677
  • inv. č. 2147 Úmrtia 1851-1885 4628677
 • Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2127 Krsty 1706-1721 4628670
  • inv. č. 2127 (pokrač.) Krsty 1721-1779 - Spovede 1783-1787 - Rôzne záznamy 1713-1784 - Manželstvá 1702-1779 - Úmrtia 1765-1779 - Úmrtia 1708-1764 4628671
  • inv. č. 2128 Krsty 1780-1786 4628671
  • inv. č. 2128 (pokrač.) Krsty 1786-1843 - Zoznam krstov A-Ž (1780-1819) 4628672
  • inv. č. 2129 Krsty 1843-1876 4628672
  • inv. č. 2130 Manželstvá 1780-1843 - Miešané manželstvá 1798-1802 - Konvertiti 1818-1819 - Úmrtia 1780-1804 4628672
  • inv. č. 2130 (pokrač.) Úmrtia 1804-1843 4628673
  • inv. č. 2131 Úmrtia 1843-1869 - Manželstvá 1843-1876 4628673
  • inv. č. 2132 Úmrtia 1870-1884 4628673
 • Senica, Štefanov, Senica, Štefanov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefanov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2303 Krsty 1697-1761 - Manželstvá 1697-1761 - Úmrtia 1697-1710 4629628
  • Inv. č. 2303 (pokrač.) Úmrtia 1710-1761 - Rôzne záznamy 1734-1751 4629809
  • Inv. č. 2304 Zoznam farárov 1749-1846 - Krsty 1762-1822 4629809
  • Inv. č. 2305 Krsty 1852-1878 4629809
  • Inv. č. 2306 Krsty 1879-1896 4629809
  • Inv. č. 2307 Úmrtia 1762-1831 - Zoznam farárov 1749-1871 - Manželstvá 1762-1831 4629812
  • Inv. č. 2308 Manželstvá 1832-1851 - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1888) 4629812
  • Inv. č. 2309 Manželstvá 1852-1895 4629812
  • Inv. č. 2310 Úmrtia 1832-1851 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1889) 4629812
  • Inv. č. 2311 Úmrtia 1852-1870 4629812
  • Inv. č. 2311 (pokrač.) Úmrtia 1869-1880 4629813
  • Inv. č. 2312 Úmrtia 1881-1896 4629813
 • Pezinok, Štefanová

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefanová (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2313 Krsty 1670-1830 - Manželstvá 1671-1830 - Úmrtia 1670-1829 - Rôzne záznamy 1761-1782 - Konvertiti 1673-1770 - Úmrtia 1829-1830 - Rôzne záznamy 1761-1850 4629813
  • Inv. č. 2314 Zoznam farárov 1670-1951 - Krsty 1831-1880 4629813
  • Inv. č. 2314 (pokrač.) Krsty 1880-1881 - Manželstvá 1831-1881 - Úmrtia 1831-1881 4629814
  • Inv. č. 2315 Krsty 1882-1896 4629814
  • Inv. č. 2316 Manželstvá 1882-1897 4629814
  • Inv. č. 2317 Úmrtia 1882-1897 4629814
 • Malacky, Studienka, Hasprunka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Studienka (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2148 Krsty 1695-1757 4628677
  • inv. č. 2148 (pokrač.) Krsty 1757-1765 - Úmrtia 1695-1765 - Manželstvá 1696-1765 - Krsty 1765-1766 - Rôzne záznamy 1714-1754 4628678
  • inv. č. 2149 Krsty 1766-1852 - Cirkevné finančné záznamy 1821 - Manželstvá 1767-1852 - Krsty 1852 - Úmrtia 1767-1852 4628678
  • inv. č. 2150 Krsty 1853-1863 4628678
  • inv. č. 2150 (pokrač.) Krsty 1862-1870 - Konvertiti 1856-1866 4628679
  • inv. č. 2151 Krsty 1871-1916 4628679
  • inv. č. 2152 Manželstvá 1871-1896 4628679
  • inv. č. 2153 Úmrtia 1853-1856 4628679
  • inv. č. 2153 (pokrač.) Úmrtia 1856-1870 4628680
  • inv. č. 2154 Úmrtia 1871-1915 4628680
  • inv. č. 2155 Úmrtia 1858-1881 4628680
  • inv. č. 2156 Zoznam krstov A-Ž (1889-1949) 4628680
  • inv. č. 2157 Zoznam manželstiev A-Ž (1889-1948) 4628680
  • inv. č. 2158 Zoznam úmrtí A-Ž (1889-1948) 4628681
 • Malacky, Stupava, Mást

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stupava (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2159 Rôzne záznamy1673-1713 - Krsty 1670-1720 - Manželstvá 1670-1720 - Úmrtia 1670-1717 - Rôzne záznamy 1710 4628681
  • inv. č. 2160 Krsty 1720-1733 - Manželstvá 1720-1742 - Úmrtia 1742-1746 - Úmrtia 1717-1741 - Krsty 1733-1736 4628681
  • inv. č. 2160 (pokrač.) Krsty 1736-1744 4628682
  • inv. č. 2161 Krsty 1743-1829 - Zoznam farárov 1670-1948 4628682
  • inv. č. 2162 Krsty 1830-1839 4628682
  • inv. č. 2162 (pokrač.) Krsty 1839-1863 4628683
  • inv. č. 2163 Krsty 1864-1875 4628683
  • inv. č. 2164 Krsty 1876-1879 4628683
  • inv. č. 2164 (pokrač.) Krsty 1879-1896 4628689
  • inv. č. 2165 Manželstvá 1742-1849 4628689
  • inv. č. 2166 Manželstvá 1850-1921 4628684
  • inv. č. 2167 Úmrtia 1747-1861 4628684
  • inv. č. 2167 (pokrač.) Úmrtia 1861-1868 4628685
  • inv. č. 2168 Úmrtia 1869-1905 4628685
  • inv. č. 2169 Úmrtia 1733-1782 (Borostyánkő, now Borinka) 4628685
  • inv. č. 2169 (pokrač.) Úmrtia 1782-1819 (Borostyánkő, now Borinka) 4628686
  • inv. č. 2170 Úmrtia 1732-1819 (Mást) 4628686
  • inv. č. 2171 Úmrtia 1820-1907 (Borinka, Mást) 4628686
 • Trnava, Suchá nad Parnou

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Suchá nad Parnou (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2179 Konvertiti 1795-1799 - Krsty 1776-1786 4628687
  • inv. č. 2179 (pokrač.) Krsty 1785-1806 - Birmovaní 1804-1820 - Manželstvá 1776-1806 - Zoznam členov 1806-1821 - Úmrtia 1776-1806 - Birmovaní 1810 - Zoznam farárov 1636-1908 - Rôzne záznamy 1797-1816 - Zoznam krstov 1785-1807 4629603
  • inv. č. 2180 Krsty 1807-1829 - Manželstvá 1807-1829 - Úmrtia 1807-1829 - Zoznam farárov 1630-1921 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1807-1829) - Zoznam farárov 1803-1898 4629603
  • inv. č. 2181 Konvertiti 1836-1858 - Krsty 1830-1860 4629603
  • inv. č. 2181 (pokrač.) Krsty 1860-1862 - Zoznam krstov A-Ž (písemná nie sú po poradí) (1830-1862) 4628688
  • inv. č. 2182 Krsty 1863-1895 - Zoznam krstov A-Ž (písmená nie sú po poradí, niektoré písmená chýbajú) (1863-1895) - Birmovaní 1863 4628688
  • inv. č. 2183 Manželstvá 1830-1896 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1896) - Birmovaní 1857-1895 4628688
  • inv. č. 2184 Úmrtia 1830-1865 - Zoznam úmrtí A-Ž (písmená nie sú po poradí) (1830-1865) 4628690
  • inv. č. 2185 Úmrtia 1865-1897 - Zoznam úmrtí A-Ž (písmená nie sú po poradí) (1866-1889) 4628690
 • Nové Mesto nad Váhom, Považany, Svätý Kríž nad Váhom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Považany (Nové Mesto nad Váhom)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 2186 Krsty 1700-1732 - Manželstvá 1700-1728 - Krsty 1728-1730 - Úmrtia 1700-1715 4628690
  • inv. č. 2186 (pokrač.) Úmrtia 1714-1732 4628691
  • inv. č. 2187 Krsty 1733-1777 - Manželstvá 1733-1777 - Úmrtia 1733-1777 - Konvertiti 1775-1815 - Rôzne záznamy 1775-1779 4628691
  • inv. č. 2188 Krsty 1778-1831 - Rôzne záznamy 1771-1825 - Konvertiti 1859 4628691
  • inv. č. 2189 Krsty 1832-1843 - Úmrtia 1832-1843 - Manželstvá 1832-1843 4628691
  • inv. č. 2190 Krsty 1843-1852 - Rodná kniha 1703-1888 - Úmrtia 1843-1852 - Rodná kniha 1703-1888 - Manželstvá 1843-1849 4628691
  • inv. č. 2190 (pokrač.) Manželstvá 1849-1851 - Zoznam manželstiev 1843-1851 - Rodná kniha 1703-1888 4628692
  • inv. č. 2191 Krsty 1852-1875 4628692
  • inv. č. 2192 Krsty 1875-1900 4628692
  • inv. č. 2193 Úmrtia 1778-1831 - Manželstvá 1778-1831 - Miešané manželstvá 1831 (?) 4628692
  • inv. č. 2194 Úmrtia 1852-1875 - Manželstvá 1852-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1875) 4628692
  • inv. č. 2195 Zoznam manželstiev A-Ž (1875-1944) - Miešané manželstvá 1854-1894 - Manželstvá 1875-1914 4628693
  • inv. č. 2196 Úmrtia 1875-1907 4628693
 • Galanta, Tomášikovo, Tallós

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tomášikovo (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2332 Krsty 1704-1732 - Manželstvá 1701-1732 - Úmrtia 1731-1732 - Úmrtia 1702-1725 4629811
  • Inv. č. 2333 Rôzne záznamy 1672-1793 - Krsty 1732-1771 4629811
  • Inv. č. 2333 (pokrač.) Krsty 1770-1779 - Manželstvá 1732-1779 - Úmrtia 1773-1779 - Úmrtia 1732-1759 4629816
  • Inv. č. 2334 Konvertiti 1780-1824 - Krsty 1780-1826 - Manželstvá 1780-1826 - Úmrtia 1780-1826 4629816
  • Inv. č. 2335 Rôzne záznamy 1676-1827 - Krsty 1827-1853 - Manželstvá 1827-1845 4629816
  • Inv. č. 2335 (pokrač.) Manželstvá 1843-1853 - Úmrtia 1827-1853 - Miešané manželstvá 1849 - Konvertiti 1854 - Úmrtia 1831 4629817
  • Inv. č. 2336 Krsty 1853-1866 - Konvertiti 1857 4629817
  • Inv. č. 2337 Krsty 1866-1880 4629817
  • Inv. č. 2338 Krsty 1880-1888 4629817
  • Inv. č. 2338 (pokrač.) Krsty 1888-1893 4629818
  • Inv. č. 2339 Krsty 1893-1895 4629818
  • Inv. č. 2340 Manželstvá 1853-1869 - Úmrtia 1853-1863 - Rôzne záznamy 1857-1860 4629818
  • Inv. č. 2341 Manželstvá 1869-1895 4629818
  • Inv. č. 2342 Úmrtia 1863-1870 4629818
  • Inv. č. 2343 Úmrtia 1870-1883 4629818
  • Inv. č. 2343 (pokrač.) Úmrtia 1882-1884 4629819
  • Inv. č. 2344 Úmrtia 1884-1895 4629819
 • Senec, Tomášov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tomášov (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2345 Krsty 1677-1698 - Konvertiti 1697-1698 - Rodná kniha 1678 - Rôzne záznamy 1677-1720 - Krsty 1698-1719 - Manželstvá 1698-1719 - Úmrtia 1699-1719 - Rôzne záznamy 1706-1724 4629819
  • Inv. č. 2346 Krsty 1720-1776 - Manželstvá 1720-1776 - Krátka historia kostola 1636-1777 - Birmovaní 1775-1777 - Úmrtia 1720-1776 - Rôzne záznamy 1720-1776 4629819
  • Inv. č. 2347 Krsty 1777-1790 4629819
  • Inv. č. 2347 (pokrač.) Krsty 1789-1829 - Rôzne záznamy 1830-1855 - Birmovaní 1895-1908 - Manželstvá 1777-1829 - Rôzne záznamy 1830 - Birmovaní 1836-1877 - Úmrtia 1777-1830 - Zoznam krstov A-Ž (1822-1827) - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1828) - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1827) - Zoznam farárov 1656-1951 4629820
  • Inv. č. 2348 Krsty 1830-1852 - Manželstvá 1830-1852 - Úmrtia 1830-1852 4629820
  • Inv. č. 2349 Krsty 1853-1874 4629821
  • Inv. č. 2350 Krsty 1875-1891 4629821
  • Inv. č. 2351 Krsty 1892-1896 - Zoznam krstov A-Ž (1892-1896) 4629821
  • Inv. č. 2352 Manželstvá 1853-1883 4629821
  • Inv. č. 2353 Manželstvá 1883-1897 4629821
  • Inv. č. 2354 Úmrtia 1853-1862 4629821
  • Inv. č. 2354 (pokrač.) Úmrtia 1861-1880 4629822
  • Inv. č. 2355 Úmrtia 1880-1896 4629822
 • Trenčín, Trenčianska Turná

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčianska Turná (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2390 Krsty 1690-1720 4629831
  • Inv. č. 2390 (pokrač.) Krsty 1720-1784 - Manželstvá 1712-1784 - Úmrtia 1712-1784 - Zoznam krstov A-Ž (1690-1784) - Rôzne záznamy 1691-1702 - Konvertiti 1774-1794 4629834
  • Inv. č. 2391 Krsty 1785-1796 4629834
  • Inv. č. 2391 (pokrač.) Krsty 1796-1842 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1876 4630117
  • Inv. č. 2392 Krsty 1843-1864 - Manželstvá 1843-1864 4630117
  • Inv. č. 2393 Krsty 1865-1876 4630117
  • Inv. č. 2394 Krsty 1877-1889 4630117
  • Inv. č. 2394 (pokrač.) Krsty 1889-1895 4629835
  • Inv. č. 2395 Manželstvá 1825-1842 - Manželstvá 1865-1893 4629835
  • Inv. č. 2396 Úmrtia 1785-1866 - Úmrtia 1806 - Úmrtia 1805 4629835
  • Inv. č. 2397 Úmrtia 1866-1888 4629835
  • Inv. č. 2397 (pokrač.) Úmrtia 1888-1895 4629836
 • Trenčín, Trenčín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2358 Krsty 1651-1660 4629822
  • Inv. č. 2358 (pokrač.) Krsty 1659-1666 - Birmovaní 1650 - Rôzne záznamy 1657-1851 - Birmovaní 1657 - Birmovaní 1670 - Birmovaní 1672 - Rôzne záznamy 1851 - Birmovaní 1674 - Krsty 1706-1707 - Úmrtia 1654-1672 - Úmrtia 1662-1663 - Manželstvá 1657-1678 - Manželstvá 1704-1707 4629823
  • Inv. č. 2359 Rôzne záznamy 1680-1705 - Krsty 1671-1726 - Úmrtia 1725-1727 - Birmovaní 1697-1698 - Birmovaní 1701 - Birmovaní 1703 - Manželstvá 1672-1723 - Rôzne záznamy 1683-1721 - Manželstvá 1723-1724 - Birmovaní 1710 - Birmovaní 1713 - Birmovaní 1717 - Birmovaní 1716 - Birmovaní 1718-1719 - Manželstvá 1724-1727 - Úmrtia 1672-1725 4629823
  • Inv. č. 2360 Konvertiti 1740-1781 - Krsty 1727-1772 - Birmovaní 1748 - Manželstvá 1727-1772 - Úmrtia 1727-1772 4629832
  • Inv. č. 2361 Konvertiti 1782-1806 - Krsty 1773-1774 4629832
  • Inv. č. 2361 (pokrač.) Krsty 1773-1842 - List of pastors 1437-1936 - Birmovaní 1810 - Birmovaní 1788 - Birmovaní 1797 - Birmovaní 1803 - Birmovaní 1841 - Konvertiti 1852 - Konvertiti 1794 4629824
  • Inv. č. 2362 Krsty 1843-1861 4629824
  • Inv. č. 2362 (pokrač.) Krsty 1843-1860 - Manželstvá 1843-1859 4629825
  • Inv. č. 2363 Krsty 1862-1875 4629825
  • Inv. č. 2364 Krsty 1876-1889 4629825
  • Inv. č. 2365 Krsty 1890-1895 4629825
  • Inv. č. 2366 Manželstvá 1773-1814 4629825
  • Inv. č. 2366 (pokrač.) Manželstvá 1814-1841 - Miešané manželstvá 1813-1877 - Birmovaní 1855-1894 - Zoznam členov 1854-1865 - Konvertiti 1842-1887 - Miešané manželstvá 1791-1832 4629826
  • Inv. č. 2367 Manželstvá 1860-1895 4629826
  • Inv. č. 2368 Úmrtia 1773-1842 4629826
  • Inv. č. 2369 Úmrtia 1843-1848 4629826
  • Inv. č. 2369 (pokrač.) Úmrtia 1848-1855 - Rôzne záznamy 1854 4629833
  • Inv. č. 2370 Úmrtia 1856-1874 4629833
  • Inv. č. 2371 Úmrtia 1875-1882 4629833
  • Inv. č. 2371 (pokrač.) Úmrtia 1882-1887 4629851
  • Inv. č. 2372 Úmrtia 1888-1895 4629851
 • Trenčín, Trenčín

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2373 Krsty 1783-1837 - Manželstvá 1783-1837 - Úmrtia 1783-1837 4629851
  • Inv. č. 2374 Krsty 1838-1859 4629851
  • Inv. č. 2374 (pokrač.) Krsty 1859-1866 - Manželstvá 1838-1866 - Úmrtia 1838-1866 4629827
  • Inv. č. 2375 Krsty 1867-1883 - Manželstvá 1867-1883 - Úmrtia 1867-1883 4629827
  • Inv. č. 2376 Krsty 1884-1895 - Manželstvá 1884-1895 - Úmrtia 1884-1895 4629827
 • Senec, Senec

   Matrika
  • Židovská obec. Senec (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv. č. 1920 Narodenia, zoznam narodených 1851-1885 - Manželstvá, zoznam uzavretých manželstiev 1851-1885 - Úmrtia 1851-1885 4628620
  • inv. č. 1921 Narodenia 1886-1910 - Manželstvá 1886-1914 4628620
 • Banská Bystrica, Staré Hory

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Staré Hory (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1720-1756 - Zoznam krstov A-Ž 1720-1756 5016911
  • Krsty 1756-1796 - Zoznam krstov A-Ž 1756-1796 5016911
  • Krsty 1797-1828 5016911
  • Krsty 1828-1843 - Zoznam krstov A-Ž 1797-1843 5016912
  • Krsty 1843-1852 - Konvertiti 1864-1872 5016912
  • Krsty 1852-1865 5016912
  • Krsty 1865-1895 5016912
  • Manželstvá 1820-1842 5016912
  • Zoznam krstov A-Ž 1871-1895 5016912
  • Manželstvá 1843-1852 5016912
  • Manželstvá 1852-1864 - Úmrtia 1852-1854 5016912
  • Úmrtia 1854-1864 5016913
  • Manželstvá 1864-1895 5016913
  • Úmrtia 1843-1852,1857 5016913
  • Úmrtia 1865-1895 5016913
 • Banská Štiavnica, Štefultov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefultov (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1784-1803 5017024
  • Krsty 1802-1871 - Krsty deti miešaných manželstvov 1793-1868 5017025
  • Krsty 1872-1895 5017025
  • Manželstvá 1784-1871 5017025
  • Úmrtia 1784-1833 5017025
  • Úmrtia 1833-1871 5017026
  • Úmrtia 1872-1895 - Manželstvá 1872-1895 5017026
 • Banská Štiavnica, Štiavnické Bane, Piarg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štiavnické Bane (Banská Štiavnica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Trenčín, Trenčín

   Matrika
  • Židovská obec. Trenčín (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2377 Narodení 1832-1852 4629827
  • Inv. č. 2377 (pokrač.) Narodení 1851-1895 - Manželstvá 1851-1895 4629828
  • Inv. č. 2378 Narodení 1895-1941 - Narodení 1954 - Manželstvá 1896-1942 - Manželstvá 1948 - Úmrtia 1895-1935 - Úmrtia 1953-1955 4629828
  • Inv. č. 2379 Manželstvá 1850-1885 4629828
  • Inv. č. 2380 Úmrtia 1832-1895 4629828
 • Poltár, Šoltýska

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šoltýska (Poltár)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
 • Banská Bystrica, Riečka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická-Reformovana cirkev. Farský úrad Riečka (Banská Bystrica)
  • Štátny oblastný archív v Bytče
  • Krsty 1861-1899 - Úmrtia 1861-1897 5016888
 • Senica, Plavecký Peter, Plavecký Svätý Peter

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Peter (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1777 Krsty 1737-1813 - Manželstvá 1737-1813 - Úmrtia 1737-1813 4628584
  • Inv. č. 1778 Krsty 1814-1852 - Manželstvá 1814-1852 - Úmrtia 1814-1852 4628584
  • Inv. č. 1779 Krsty 1853-1896 4628585
  • Inv. č. 1780 Manželstvá 1853-1896 4628585
  • Inv. č. 1781 Úmrtia 1853-1896 4628585
  • Inv. č. 1782 Zoznam krstov A-Ž (1737-1852) - Zoznam manželstiev A-Ž (1781-1825) - Zoznam úmrtí A-Ž (1781-1826) 4628585
 • Trenčín, Trenčianska Teplá

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trenčianska Teplá (Trenčín)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2381 Krsty 1782-1814 4629828
  • Inv. č. 2381 (pokrač.) Krsty 1814-1842 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1789 - Birmovaní 1797 - Rôzne záznamy 1775-1806 4629829
  • Inv. č. 2382 Krsty 1843-1874 - Zoznam krstov A-Ž (1843-1874) 4629829
  • Inv. č. 2383 Krsty 1875-1887 4629829
  • Inv. č. 2383 (pokrač.) Krsty 1887-1895 4629830
  • Inv. č. 2384 Manželstvá 1782-1842 4629830
  • Inv. č. 2385 Manželstvá 1843-1893 - Birmovaní 1888 - Birmovaní 1894 4629830
  • Inv. č. 2386 Manželstvá 1894-1895 - Úmrtia 1894-1895 4629830
  • Inv. č. 2387 Úmrtia 1782-1842 - Birmovaní 1841 - Birmovaní 1856 -- Birmovaní 1860 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1880 4629830
  • Inv. č. 2388 Úmrtia 1843-1871 4629831
  • Inv. č. 2389 Úmrtia 1872-1893 4629831
 • Šaľa, Šaľa, Veča

   Matrika
  • Židovská obec. Šaľa (Šaľa)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2537 Narodenia 1778-1880 - Narodenia 1801-1850 4630123
  • inv.č.2538 Narodenia 1886-1895 4630123
  • inv.č.2539 Úmrtia 1850-1880 4630123
 • Senica, Jablonica

   Matrika
  • Židovská obec. Jablonica (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.1955 Narodenia 1889-1935 4629856
  • inv.č.1956 Manželstvá 1889-1936 4629856
  • inv.č.1957 Úmrtia 1889-1941 4629856
 • Dunajská Streda, Trhová Hradská

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trhová Hradská (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2398 Krsty 1676-1710 - Manželstvá 1669-1707 4629836
  • Inv. č. 2399 Krsty 1711-1758 - Manželstvá 1712-1759 - Úmrtia 1712-1759 4629836
  • Inv. č. 2400 Krsty 1759-1790 4629836
  • Inv. č. 2400 (pokrač.) Krsty 1790-1805 - Manželstvá 1759-1810 - Úmrtia 1759-1809 4629837
  • Inv. č. 2401 Krsty 1805-1852 4629837
  • Inv. č. 2402 Krsty 1852-1861 4629837
  • Inv. č. 2402 (pokrač.) Krsty 1861-1869 4629838
  • Inv. č. 2403 Krsty 1869-1885 - Miešané manželstvá 1870-1884 - Konvertiti 1876-1880 4629838
  • Inv. č. 2404 Krsty 1885-1895 - Konvertiti 1890-1892 - Miešané manželstvá 1867-1879 - Rôzne záznamy 1879-1880 4629838
  • Inv. č. 2405 Manželstvá 1810-1852 4629838
  • Inv. č. 2406 Manželstvá 1852-1869 4629838
  • Inv. č. 2406 (pokrač.) Manželstvá 1869-1896 4629839
  • Inv. č. 2407 Úmrtia 1810-1852 4629839
  • Inv. č. 2408 Úmrtia 1852-1869 4629839
  • Inv. č. 2409 Úmrtia 1869-1879 4629839
  • Inv. č. 2409 (pokrač.) Úmrtia 1879-1889 4629840
  • Inv. č. 2410 Zoznam krstov A-Ž (1688-1883) 4629840
  • Inv. č. 2411 Zoznam manželstiev A-Ž (1669-1883) 4629840
  • Inv. č. 2412 Zoznam úmrtí A-Ž (1712-1884) 4629840
 • Trnava, Trnava

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Trnava (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2452 Krsty 1666-1824 - Manželstvá 1666-1824 - Úmrtia 1666-1824 4630102
  • Inv. č. 2453 Krsty 1825-1867 - Manželstvá 1825-1867 - Úmrtia 1825-1867 4630102
  • Inv. č. 2454 Krsty 1868-1895 - Manželstvá 1868-1871 4630102
  • Inv. č. 2454 (pokrač.) Manželstvá 1871-1895 - Úmrtia 1868-1895 - Konfirmovaní 1868-1938 - Rôzne záznamy 1868-1924 4630103
  • Inv. č. 2455 Zoznam krstov A-Ž (1666-1913) 4630103
  • Inv. č. 2456 Zoznam úmrtí A-Ž (1666-1897) 4630103
 • Trnava, Trnava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trnava (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2413 Krsty 1650-1657 4629840
  • Inv. č. 2413 (pokrač.) Krsty 1657-1666 5225584
  • Inv. č. 2414 Krsty 1667-1680 5225584
  • Inv. č. 2415 Krsty 1680-1688 5225584
  • Inv. č. 2416 Krsty 1688-1690 5225584
  • Inv. č. 2416 (pokrač.) Krsty 1690-1706 4629841
  • Inv. č. 2417 Krsty 1707-1719 4629841
  • Inv. č. 2418 Krsty 1720-1722 4629841
  • Inv. č. 2418 (pokrač.) Krsty 1722-1753 4629842
  • Inv. č. 2419 Krsty 1753-1754 4629842
  • Inv. č. 2419 (pokrač.) Krsty 1754-1772 4629843
  • Inv. č. 2420 Krsty 1773-1777 4629843
  • Inv. č. 2420 (pokrač.) Krsty 1777-1785 4629844
  • Inv. č. 2421 Krsty 1786-1798 4629844
  • Inv. č. 2422 Krsty 1799-1803 4629844
  • Inv. č. 2422 (pokrač.) Krsty 1803-1809 4629845
  • Inv. č. 2423 Krsty 1810-1822 4629845
  • Inv. č. 2424 Krsty 1823-1829 4629845
  • Inv. č. 2424 (pokrač.) Krsty 1829-1836 4629846
  • Inv. č. 2425 Krsty 1837-1849 - Manželstvá 1837-1849 4629846
  • Inv. č. 2426 Krsty 1850-1854 4629846
  • Inv. č. 2426 (pokrač.) Krsty 1854-1857 4629847
  • Inv. č. 2427 Krsty 1858-1868 4629847
  • Inv. č. 2428 Krsty 1868-1872 4629847
  • Inv. č. 2428 (pokrač.) Krsty 1872-1875 4629848
  • Inv. č. 2429 Krsty 1876-1884 4629848
  • Inv. č. 2430 Krsty 1884-1890 4629848
  • Inv. č. 2430 (pokrač.) Krsty 1890-1892 4629849
  • Inv. č. 2431 Krsty 1893-1895 4629849
  • Inv. č. 2432 Úmrtia 1651-1653 Úmrtia 1655-1658 - Úmrtia 1668-1670 - Manželstvá 1650-1653 - Manželstvá 1650-1653 - Manželstvá 1655 - Manželstvá 1657 - Manželstvá 1661-1662 - Manželstvá 1668-1707 - Birmovaní 1651-1696 4629849
  • Inv. č. 2432 Birmovaní 1696-1707 4629850
  • Inv. č. 2433 Manželstvá 1707-1744 4629850
  • Inv. č. 2434 Manželstvá 1744-1779 4629850
  • Inv. č. 2434 (pokrač.) Manželstvá 1779-1780 4630094
  • Inv. č. 2435 Manželstvá 1781-1836 4630094
  • Inv. č. 2436 Manželstvá 1850-1868 4630094
  • Inv. č. 2437 Manželstvá 1869-1875 4630094
  • Inv. č. 2437 (pokrač.) Manželstvá 1875-1886 4630095
  • Inv. č. 2438 Úmrtia 1748-1780 4630095
  • Inv. č. 2439 Úmrtia 1781-1816 4630095
  • Inv. č. 2440 Úmrtia 1817-1831 4630095
  • Inv. č. 2440 (pokrač.) Úmrtia 1831-1836 4630096
  • Inv. č. 2441 Úmrtia 1837-1849 4630096
  • Inv. č. 2442 Úmrtia 1850-1856 4630096
  • Inv. č. 2443 Úmrtia 1857-1861 4630097
  • Inv. č. 2443 (pokrač.) Úmrtia 1861-1864 4630098
  • Inv. č. 2444 Úmrtia 1864-1873 4630098
  • Inv. č. 2445 Úmrtia 1873-1876 4630098
  • Inv. č. 2445 (pokrač.) Úmrtia 1876-1880 4630100
  • Inv. č. 2446 Úmrtia 1880-1887 4630100
  • Inv. č. 2447 Úmrtia 1888-1894 4630100
  • Inv. č. 2447 (pokrač.) Úmrtia 1894-1895 4630101
  • Inv. č. 2448 Zoznam krstov A-Ž (1650-1798) 4630101
  • Inv. č. 2449 Zoznam krstov A-Ž (1799-1905) 4630101
  • Inv. č. 2450 Zoznam úmrtí A-Ž (1651-1793) - Zoznam manželstiev A-Ž (1650-1812) - Zoznam krstov A-Ž (1650-1670) (Krsty v knize manželstiev) 4630101
  • Inv. č. 2451 Zoznam úmrtí A-S (1817-1908) 4630101
  • Inv. č. 2451 (pokrač.) Zoznam úmrtí S-Ž (1817-1908) - Zoznam manželstiev A-Ž (1812-1910) 4630102
 • Trnava, Trnava

   Matrika
  • Židovská obec. Trnava (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2457 Narodenia 1840-1854 4630103
  • Inv. č. 2458 Narodenia 1851-1885 - Manželstvá 1851-1885 - Úmrtia 1851-1885 4630103
  • Inv. č. 2459 Narodenia 1881-1935 4630103
  • Inv. č. 2460 Narodenia 1886-1904 4630103
  • Inv. č. 2461 Narodenia 1886-1942 4630104
  • Inv. č. 2462 Manželstvá 1840-1851 - Úmrtia 1840-1851 4630104
  • Inv. č. 2463 Manželstvá 1881-1885 4630104
  • Inv. č. 2464 Manželstvá 1886-1941 4630104
  • Inv. č. 2465 Manželstvá 1886-1941 4630104
  • Inv. č. 2466 Úmrtia 1886-1901 - Úmrtia 1938 4630104
  • Inv. č. 2467 Úmrtia 1886-1926 4630104
  • Inv. č. 2467 (pokrač.) Úmrtia 1926-1942 4630331
 • Galanta, Trstice, Nádszeg

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trstice (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2473 Krsty 1693-1721 - Manželstvá 1693-1721 - Úmrtia 1693-1720 4630105
  • Inv. č. 2474 Krsty 1721-1763 4630105
  • Inv. č. 2474 (pokrač.) Krsty 1763-1773 - Manželstvá 1721-1773 - Úmrtia 1721-1773 4630106
  • Inv. č. 2475 Krsty 1773-1803 - Manželstvá 1773-1803 - Úmrtia 1773-1803 4630106
  • Inv. č. 2476 Krsty 1804-1829 4630106
  • Inv. č. 2476 (pokrač.) Krsty 1829-1870 4630107
  • Inv. č. 2477 Krsty 1870-1884 4630107
  • Inv. č. 2478 Krsty 1885-1895 4630107
  • Inv. č. 2479 Úmrtia 1804-1869 - Manželstvá 1804-1870 4630108
  • Inv. č. 2480 Manželstvá 1870-1889 4630108
  • Inv. č. 2481 Manželstvá 1890-1895 4630108
  • Inv. č. 2482 Úmrtia 1870-1879 4630108
  • Inv. č. 2483 Úmrtia 1880-1890 4630109
  • Inv. č. 2484 Úmrtia 1891-1895 4630109
 • Trnava, Trstín, Trnava, Nádaš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trstín (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2485 Krsty 1648-1731 - Manželstvá 1648-1732 - Úmrtia 1648-1732 4630109
  • Inv. č. 2486 Krsty 1733-1766 4630109
  • Inv. č. 2486 (pokrač.) Krsty 1766-1785 - Manželstvá 1732-1786 - Úmrtia 1733-1786 4630110
  • Inv. č. 2487 Krsty 1785-1843 - Birmovaní 1837 - Krsty 1830 - Birmovaní 1799 - Zoznam krstov A-Ž (1822-1842) - Krsty 1689-1789 4630110
  • Inv. č. 2488 Krsty 1843-1852 4630110
  • Inv. č. 2489 Krsty 1852-1859 4630110
  • Inv. č. 2489 (pokrač.) Krsty 1859-1867 - Krsty 1861-1890 4630111
  • Inv. č. 2490 Krsty 1867-1890 - Rôzne záznamy 1867-1889 4630111
  • Inv. č. 2491 Krsty 1890-1907 - Rôzne záznamy 1891-1913 4630111
  • Inv. č. 2492 Manželstvá 1785-1843 - Manželstvá 1830 - Zoznam manželstiev A-Ž (1785-1843) 4630111
  • Inv. č. 2493 Manželstvá 1843-1852 4630111
  • Inv. č. 2494 Manželstvá 1853-1880 4630112
  • Inv. č. 2495 Manželstvá 1881-1907 4630112
  • Inv. č. 2496 Úmrtia 1785-1843 - Zoznam úmrtí A-Ž 1823 4630112
  • Inv. č. 2497 Úmrtia 1843-1852 4630112
  • Inv. č. 2498 Úmrtia 1852-1867 4630112
  • Inv. č. 2499 Úmrtia 1868-1878 4630112
  • Inv. č. 2499 (pokrač.) Úmrtia 1878-1897 4630113
 • Trnava, Trstín, Trnava, Nádaš

   Matrika
  • Židovská obec. Trstín (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2500 Narodenia 1827-1856? 4630113
  • Inv. č. 2501 Narodenia 1840-1880 - Narodenia 1840-1872 4630113
  • Inv. č. 2502 Narodenia 1881-1885 4630113
  • Inv. č. 2503 Narodenia 1886-1895 4630113
  • Inv. č. 2504 Manželstvá 1878-1885 - Úmrtia 1879-1885 - Narodenia 1840-1885 4630113
  • Inv. č. 2505 Narodenia 1895-1940 - Manželstvá 1895-1941 - Úmrtia 1895-1940 4630113
  • Inv. č. 2506 Manželstvá 1841-1885 4630113
  • Inv. č. 2507 Manželstvá 1886-1895 4630113
  • Inv. č. 2508 Úmrtia 1840-1885 (roky nie sú po poradí) 4630114
  • Inv. č. 2509 Úmrtia 1886-1895 4630114
 • Myjava, Myjava, Myjava, Turá Lúka

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2518 Krsty 1784-1807 - Manželstvá 1784-1820 - Úmrtia 1783-1821 4630116
  • Inv. č. 2519 Krsty 1807-1841 4630116
  • Inv. č. 2519 (pokrač.) Krsty 1840-1851 - Manželstvá 1820-1867 - Úmrtia 1822-1849 - Zoznam krstov A-Ž (1807-1851) 4640159
  • Inv. č. 2520 Krsty 1851-1865 - Úmrtia 1849-1863 4640159
  • Inv. č. 2521 Krsty 1866-1876 4640159
  • Inv. č. 2521 (pokrač.) Krsty 1876-1877 - Manželstvá 1868-1883 - Úmrtia 1864-1881 4640160
  • Inv. č. 2522 Krsty 1877-1917 - Úmrtia 1882-1892 4640160
  • Inv. č. 2522 (pokrač.) Úmrtia 1882-1909 4630118
  • Inv. č. 2523 Zoznam krstov A-Ž (1784-1934) - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1902) - Zoznam úmrtí A-Ž (1783-1902) 4630118
 • Myjava, Myjava, Myjava, Turá Lúka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2510 Krsty 1730-1762 - Manželstvá 1733-1762 - Úmrtia 1737-1760 4630114
  • Inv. č. 2511 Krsty 1762-1851 - Úmrtia 1760-1842 4630114
  • Inv. č. 2511 (pokrač.) Úmrtia 1842-1852 - Manželstvá 1762-1850 - Krsty 1851-1852 - Rôzne záznamy 1775 4630115
  • Inv. č. 2512 Krsty 1852-1952 - Birmovaní 1931 4630115
  • Inv. č. 2513 Manželstvá 1852-1951 - Úmrtia 1852-1866 4630115
  • Inv. č. 2514 Úmrtia 1866-1874 4630115
  • Inv. č. 2515 Úmrtia 1875-1886 4630115
  • Inv. č. 2515 (pokrač.) Úmrtia 1886-1950 4630116
  • Inv. č. 2516 Zoznam krstov A-Ž (1800-1952) 4630116
  • Inv. č. 2517 Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1868) 4630116
 • Myjava, Myjava, Myjava, Turá Lúka

   Matrika
  • Židovská obec. Myjava (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2524 Narodenia 1851-1871 - Manželstvá 1853-1870 - Úmrtia 1853-1871 4630118
  • inv.č.2525 Narodenia 1871-1885 - Manželstvá 1872-1883 - Úmrtia 1872-1885 4630118
 • Skalica, Unín, Skalica, Unín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Unín (Skalica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2526 Krsty 1647-1671 4630118
  • Inv. č. 2526 (pokrač.) Krsty 1671-1719 - Manželstvá 1646-1718 - Úmrtia 1646-1716 4630119
  • Inv. č. 2527 Krsty 1757-1796 - Manželstvá 1758-1796 - Úmrtia 1757-1796 4630119
  • Inv. č. 2528 Krsty 1797-1805 4630119
  • Inv. č. 2528 (pokrač.) Krsty 1805-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1797-1852), 4630120
  • Inv. č. 2529 Krsty 1852-1880 - Zoznam krstov A-Ž (1852-1880), 4630120
  • Inv. č. 2530 Krsty 1880-1895 4630121
  • Inv. č. 2531 Manželstvá 1796-1852 4630121
  • Inv. č. 2532 Manželstvá 1852-1896 4630121
  • Inv. č. 2533 Úmrtia 1797-1831 4630121
  • Inv. č. 2533 (pokrač.) Úmrtia 1831-1852 4630122
  • Inv. č. 2534 Úmrtia 1852-1885 - Zoznam úmrtí A-Ž (1852-1885) 4630122
  • Inv. č. 2535 Úmrtia 1885-1895 4630122
  • Inv. č. 2536 Zoznam krstov A-Ž (1758-1851) 4630122
 • Galanta, Veľká Mača, Galanta, Veľký Mačad

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Mačá (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2540 Krsty 1777-1865 - Manželstvá 1777-1867 4630123
  • Inv. č. 2541 Krsty 1866-1884 4630123
  • Inv. č. 2541 (pokrač.) Krsty 1884-1899 - Manželstvá 1868-1899 4630124
  • Inv. č. 2542 Úmrtia 1777-1858 4630124
  • Inv. č. 2543 Úmrtia 1859-1899 4630124
 • Dunajská Streda, Veľká Paka, Šamorín, Veľká Paka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Paka (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2544 Rôzne záznamy 1678-1933 - Rôzne záznamy 1679-1700 - Krsty, manželstvá 1710-1711 - Manželstvá 1690-1710 - Krsty, zoznam krstov 1689-1711 4630124
  • Inv. č. 2545 Krsty 1713-1736 4630124
  • Inv. č. 2545 (pokrač.) Krsty 1736-1761 - Manželstvá 1713-1760 - Úmrtia 1713-1739 - Úmrtia 1747 - Úmrtia 1750-1751 - Zoznam krstov A-Ž (1713-1761) 4630125
  • Inv. č. 2546 Krsty 1762-1794 - Manželstvá 1762-1794 - Úmrtia 1762-1794 - Rôzne záznamy 1771-1773 4630125
  • Inv. č. 2547 Krsty 1795-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1795-1852) 4630125
  • Inv. č. 2548 Krsty 1853-1870 4630125
  • Inv. č. 2548 (pokrač.) Krsty 1870-1885 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1853-1885 4640918
  • Inv. č. 2549 Krsty 1884-1896 - Manželstvá 1885-1898 - Úmrtia 1885-1896 4640918
  • Inv. č. 2550 Manželstvá, zoznam manželstiev 1795-1852 - Úmrtia 1795-1844 - Zoznam úmrtí 1795-1853 - Rôzne záznamy 1668-1934 - Birmovaní 1802-1821 4640918
 • Dunajská Streda, Veľké Blahovo, Dunajská Streda, Veľký Aboň

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Blahovo (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2551 Krsty 1761-1783 - Manželstvá 1761-1775 4640918
  • Inv. č. 2551 (pokrač.) Krsty 1761-1783 - Manželstvá 1761-1783 - Úmrtia 1761-1783 - Rôzne záznamy 1775-1796 4630143
  • Inv. č. 2552 Krsty 1784-1825 - Zoznam krstov A-Ž (1784-1825) - Manželstvá 1784-1825 - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1825) - Úmrtia 1784-1825 - Zoznam úmrtí A-Ž (1784-1825) 4630143
  • Inv. č. 2553 Krsty 1826-1866 - Manželstvá 1826-1866 - Úmrtia 1826-1830 4630143
  • Inv. č. 2553 (pokrač.) Úmrtia 1830-1866 4630126
  • Inv. č. 2554 Krsty 1867-1900 - Manželstvá 1867-1900 - Úmrtia 1867-1900 4630126
 • Trnava, Brestovany, Trnava, Veľké Brestovany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brestovany (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2555 Krsty 1711-1752 - Manželstvá 1716-1757 4630126
  • Inv. č. 2555 (pokrač.) Manželstvá 1757-1766 - Úmrtia 1712-1766 - Rôzne záznamy 1717-1754 4630127
  • Inv. č. 2556 Krsty 1766-1829 - Manželstvá 1766-1829 - Úmrtia 1766-1829 4630127
  • Inv. č. 2557 Krsty 1830-1843 - Manželstvá 1830-1843 - Úmrtia 1830-1843 4630127
  • Inv. č. 2558 Krsty 1843-1852 - Manželstvá 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 4630127
  • Inv. č. 2559 Krsty 1852-1866 4630127
  • Inv. č. 2559 (pokrač.) Krsty 1866-1874 4630128
  • Inv. č. 2560 Krsty 1875-1895 4630128
  • Inv. č. 2561 Manželstvá 1852-1890 4630128
  • Inv. č. 2562 Manželstvá 1891-1897 4630128
  • Inv. č. 2563 Úmrtia 1852-1876 4630128
  • Inv. č. 2564 Úmrtia 1877-1900 4630128
  • Inv. č. 2564 (pokrač.) Úmrtia 1900-1907 4630129
  • Inv. č. 2565 Zoznam krstov A-Ž (1808-1853) 4630129
 • Piešťany, Veľké Kostoľany, Piešťany, Veľké Kostolany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Kostolany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2566 Krsty 1721-1758 - Manželstvá 1721-1758 - Úmrtia 1721-1757 4630129
  • Inv. č. 2567 Krsty 1757-1777 4630129
  • Inv. č. 2567 (pokrač.) Krsty 1777-1782 - Manželstvá 1757-1812 - Úmrtia 1757-1812 4630130
  • Inv. č. 2568 Krsty 1783-1811 4630130
  • Inv. č. 2569 Krsty, úmrtí 1812-1827 - Birmovaní 1822-1836 - Manželstvá 1812-1826 4630130
  • Inv. č. 2569 (pokrač.) Manželstvá 1826-1827 - Úmrtia 1812-1827 4630131
  • Inv. č. 2570 Krsty 1828-1852 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1876 - Konvertiti 1883 - Birmovaní 1889 - Konvertiti 1868-1868 4630131
  • Inv. č. 2571 Krsty 1853-1866 4630131
  • Inv. č. 2572 Krsty 1867-1871 4630131
  • Inv. č. 2572 (pokrač.) Krsty 1871-1889 4630132
  • Inv. č. 2573 Krsty 1889-1903 4630132
  • Inv. č. 2573 (pokrač.) Krsty 1903-1909 4630133
  • Inv. č. 2574 Manželstvá 1828-1852 4630133
  • Inv. č. 2575 Manželstvá 1853-1888 4630133
  • Inv. č. 2576 Manželstvá 1888-1945 4630133
  • Inv. č. 2577 Úmrtia 1828-1832 4630133
  • Inv. č. 2577 (pokrač.) Úmrtia 1832-1852 4630134
  • nv. č. 2578 Úmrtia 1853-1871 4630134
  • Inv. č. 2579 Úmrtia 1871-1888 4630134
  • Inv. č. 2579 (pokrač.) Úmrtia 1888-1900 4630135
  • Inv. č. 2580 Zoznam úmrtí 1831-1951 4630135
  • Inv. č. 2580a Zoznam krstov A-Ž (1822-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1830) - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1830) 4630135
  • Inv. č. 2581 Zoznam krsty 1831-1929 4630135
 • Piešťany, Veľké Kostoľany, Piešťany, Veľké Kostolany

   Matrika
  • Židovská obec. Veľké Kostolany (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • inv.č.2582 Narodenia 1850-1873 - Manželstvá 1850-1873 - Úmrtia 1850-1873 4630135
  • inv.č.2583 Narodenia 1850-1895 - Manželstvá 1884-1888 - Manželstvá 1893 - Úmrtia 1884-1895 4946454
  • inv.č.2583 Narodenia 1850-1895 - Úmrtia 1895 - Narodenia, manželstva, úmrtia 1884-1889 4629410
 • Pezinok, Šenkvice, Modra, Veľké Šenkvice

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šenkvice (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2601 Krsty 1686-1751 - Birmovaní 1750 - Manželstvá 1687-1751 - Úmrtia 1687-1751 4629405
  • Inv. č. 2602 Krsty 1752-1795 - Manželstvá 1752-1795 4629405
  • Inv. č. 2602 (pokrač.) Úmrtia 1752-1795 - Rôzne záznamy 1728-1772 4629406
  • Inv. č. 2603 Krsty 1798-1850 - Manželstvá 1796-1852 - Birmovaní 1857-1860 - Úmrtia 1796-1852 - Krsty 1875-1877 (vojenské) - Manželstvá 1875-1877 (vojenské) 4629406
  • Inv. č. 2604 Krsty 1851-1868 4629406
  • Inv. č. 2604 (pokrač.) Krsty 1868-1875 4630139
  • Inv. č. 2605 Krsty 1875-1883 - Konvertiti 1920 4630139
  • Inv. č. 2606 Manželstvá 1852-1883 4630139
  • Inv. č. 2607 Úmrtia 1852-1883 4630139
 • Trnava, Šúrovce, Trnava, Veľké Šúrovce

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šúrovce (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2608 Krsty 1723-1768 - Manželstvá 1723-1768 - Úmrtia 1723-1768 - Rôzne záznamy 1753-1756 - Krsty 1723-1725 4630139
  • Inv. č. 2609 Krsty 1768-1776 4630139
  • Inv. č. 2609 (pokrač.) Krsty 1776-1822 - Manželstvá 1768-1822 - Úmrtia 1768-1822 4630140
  • Inv. č. 2610 Krsty 1823-1851 - Manželstvá 1823-1852 - Úmrtia 1823-1839 4630140
  • Inv. č. 2610 (pokrač.) Úmrtia 1839-1851 4630141
  • Inv. č. 2611 Krsty 1852-1888 4630141
  • Inv. č. 2612 Krsty 1888-1893 4630141
  • Inv. č. 2612 (pokrač.) Krsty 1893-1895 4630142
  • Inv. č. 2613 Manželstvá 1852-1895 - Úmrtia 1698-1709 - Krsty 1709-1719 4630142
  • Inv. č. 2614 Úmrtia 1852-1888 4630142
  • Inv. č. 2614 (pokrač.) Úmrtia 1889-1896 4629408
  • Inv. č. 2615 Zoznam krstov A-Ž (1852-1888) - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1950) - Zoznam úmrtí A-Ž (1852-1896) 4629408
 • Galanta, Veľké Úľany, Galanta, Veľký Fedýmeš

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Úľany (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2616 Krsty 1752-1821 - Manželstvá 1789-1821 - Birmovaní 1797 - Úmrtia 1755-1821 - Konvertiti 1828-1858 4629408
  • Inv. č. 2617 Krsty 1822-1864 - Manželstvá 1822-1864 - Úmrtia 1822-1864 4630144
  • Inv. č. 2618 Krsty 1865-1879 - Manželstvá 1865-1879 - Zoznam manželstiev A-Ž (1865-1936) - Úmrtia 1865-1866 4630144
  • Inv. č. 2618 (pokrač.) Úmrtia 1866-1879 4630145
  • Inv. č. 2619 Krsty 1880-1895 4630145
  • Inv. č. 2620 Manželstvá 1880-1896 - Úmrtia 1880-1895 4630145
 • Senec, Veľký Biel, Galanta, Maďarský Bél

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Biel (Senec)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2621 Krsty 1729-1751 - Úmrtia 1730-1738 - Úmrtia 1750-1751 - Manželstvá 1730-1751 4630145
  • Inv. č. 2622 Krsty 1751-1851 - Konvertiti 1816-1869 4630146
  • Inv. č. 2623 Krsty 1852-1866 4630146
  • Inv. č. 2623 (pokrač.) Krsty 1866-1893 - Krsty 1843-1869 4630147
  • Inv. č. 2624 Krsty 1893-1919 4630147
  • Inv. č. 2625 Manželstvá 1752-1796 4630147
  • Inv. č. 2625 (pokrač.) Manželstvá 1796-1852 4630148
  • Inv. č. 2626 Manželstvá 1853-1902 4630148
  • Inv. č. 2627 Úmrtia 1752-1852 - Birmovaní 1877 - Birmovaní 1885 - Birmovaní 1901 - Birmovaní 1908 4630148
  • Inv. č. 2628 Úmrtia 1853-1861 4630148
  • Inv. č. 2628 (pokrač.) Úmrtia 1861-1873 - Rôzne záznamy ? 4630149
  • Inv. č. 2629 Úmrtia 1874-1902 4630149
  • Inv. č. 2630 Zoznam krstov A-Ž (1751-1937) 4630149
  • Inv. č. 2631 Zoznam úmrtí A-Ž (1853-1910) 4630149
 • Galanta, Veľký Grob, Modra, Nemecký Grob

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Grob (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2632 Krsty 1786-1793 4630149
  • Inv. č. 2632 (pokrač.) Krsty 1793-1818 4630154
  • Inv. č. 2633 Krsty 1819-1836 4630154
  • Inv. č. 2634 Krsty 1837-1888 4630154
  • Inv. č. 2635 Krsty 1889-1895 - Manželstvá 1889-1896 - Úmrtia 1889-1895 4630154
  • Inv. č. 2636 Manželstvá 1787-1864 4630154
  • Inv. č. 2637 Manželstvá 1865-1888 4630150
  • Inv. č. 2638 Úmrtia 1786-1831 - Rôzne záznamy 1826-1827 4630150
  • Inv. č. 2639 Úmrtia 1832-1888 4630150
 • Dunajská Streda, Lehnice, Šamorín, Veľký Lég

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lehnice (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2640 Krsty 1787-1860 - Birmovaní 1820-1851 - Konvertiti 1836-1851 - Úmrtia 1788-1801 4630150
  • Inv. č. 2640 (pokrač.) Úmrtia 1799-1860 - Rôzne záznamy 1817-1819 - Manželstvá 1788-1860 - Birmovaní 1861-1878 - Rôzne záznamy 1781-1831 4629407
  • Inv. č. 2641 Krsty 1861-1900 - Úmrtia 1861-1885 4629407
  • Inv. č. 2641 (pokrač.) Úmrtia 1885-1907 - Manželstvá 1861-1907 4630151
 • Piešťany, Veselé, Piešťany, Veselé

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veselé (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2642 Krsty 1707-1729 - Úmrtia 1712-1731 - Krsty 1731 - Manželstvá 1711-1731 - Konvertiti 1707-1722 - Krsty 1729-1731 4630151
  • Inv. č. 2643 Krsty 1732-1808 - Manželstvá 1732-1785 4630151
  • Inv. č. 2643 (pokrač.) Manželstvá 1784-1825 - Krsty 1808-1878 - Konvertiti 1732-1786 - Úmrtia 1732-1825 - Konvertiti 1792-1820 - Rôzne záznamy 1747-1781 4630152
  • Inv. č. 2644 Krsty 1825-1880 4630152
  • Inv. č. 2645 Krsty 1881-1893 4630152
  • Inv. č. 2645 (pokrač.) Krsty 1893-1904 4630153
  • Inv. č. 2646 Manželstvá 1825-1887 - Úmrtia 1825-1869 - Rôzne záznamy 1827-1835 - Krsty 1837 - Konvertiti 1889-1903 - Manželstvá 1887 4630153
  • Inv. č. 2647 Manželstvá 1888-1941 4630153
  • Inv. č. 2648 Úmrtia 1870-1898 4630153
  • Inv. č. 2648 (pokrač.) Úmrtia 1897-1906 4630155
 • Pezinok, Viničné, Modra, Švajnsbach

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Viničné (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2649 Krsty 1725-1752 4630155
  • Inv. č. 2650 Krsty 1752-1811 - Konvertiti 1778-1800 4630155
  • Inv. č. 2651 Krsty 1812-1887 4630155
  • Inv. č. 2652 Krsty 1888-1896 4630155
  • Inv. č. 2653 Manželstvá 1725-1745 4630155
  • Inv. č. 2653 (pokrač.) Manželstvá 1745-1832 4630156
  • Inv. č. 2654 Manželstvá 1833-1897 4630156
  • Inv. č. 2655 Konvertiti 1735-1843 - Úmrtia 1725-1832 - Rôzne záznamy 1844-1855 4630156
  • Inv. č. 2656 Úmrtia 1833-1887 4630156
  • Inv. č. 2657 Úmrtia 1888-1896 4630156
  • Inv. č. 2658 Zoznam krstov A-Ž (1725-1951) 4630156
  • Inv. č. 2659 Zoznam manželstiev A-Ž (1725-1951) 4630157
  • Inv. č. 2660 Zoznam úmrtí A-Ž (1725-1951) 4630157
 • Pezinok, Vištuk, Modra, Vištuk

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vištuk (Pezinok)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2661 Zoznam farárov 1640-1869 - Rôzne záznamy 1679-1790 - Krsty 1758-1852 - Rôzne záznamy 1790-1842 - Manželstvá 1766-1852 - Rôzne záznamy 1886-1927 - Úmrtia 1766-1831 - Rôzne záznamy 1797-1839 - Úmrtia 1831-1833 - Spovede 1777-1853 - Rôzne záznamy 1797-1839 4630157
  • Inv. č. 2662 Krsty 1852-1856 4630157
  • Inv. č. 2662 (pokrač.) Krsty 1856-1862 - Manželstvá 1852-1874 - Úmrtia 1852-1862 4630158
  • Inv. č. 2663 Krsty 1863-1878 - Úmrtia 1863-1878 4630158
  • Inv. č. 2664 Krsty 1879-1909 4630158
  • Inv. č. 2665 Manželstvá 1875-1916 4630158
  • Inv. č. 2666 Krsty 1796-1817 - Birmovaní 1831-1922 4630158
  • Inv. č. 2666 (pokrač.) Birmovaní 1929-1947 4630159
  • Inv. č. 2667 Úmrtia 1879-1935 4630159
 • Dunajská Streda, Vojka nad Dunajom, Šamorín, Vajka nad Dunajom

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vojka nad Dunajom (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 2686 Krsty 1673-1698 4630164
  • Inv. č. 2686 (pokrač.) Krsty 1693-1712 - Manželstvá 1688-1693 - Manželstvá 1699-1703 4630165
  • Inv. č. 2687 Krsty 1712-1729 - Úmrtia 1716-1737 - Manželstvá 1712-1734 4630165
  • Inv. č. 2688 Krsty 1730-1746 - Manželstvá 1734-1747 - Úmrtia 1737-1746 4630165
  • Inv. č. 2689 Krsty 1746-1759 4630165
  • Inv. č. 2689 (pokrač.) Krsty 1759-1778 - Manželstvá 1755-1788 - Úmrtia 1755-1788 4630332
  • Inv. č. 2690 Krsty 1779-1851 - Birmovaní 1836 - Konvertiti 1788-1867 - Zoznam krstov 1887-1895 4630332
  • Inv. č. 2691 Krsty 1852-1860 4630332
  • Inv. č. 2691 (pokrač.) Krsty 1860-1886 - Zoznam krstov A-Ž (1852-1888) 4629386
  • Inv. č. 2692 Krsty 1887-1906 - Zoznam krstov 1887 - Zoznam krstov A-Ž (1779-1852) 4629387
  • Inv. č. 2693 Manželstvá 1788-1906 - Zoznam manželstiev A-Ž (1788-1900) 4629387
  • Inv. č. 2694 Úmrtia 1788-1833 4629387
  • Inv. č. 2694 (pokrač.) Úmrtia 1833-1854 4629388
  • Inv. č. 2695 Úmrtia 1855-1875 4629388
  • Inv. č. 2696 Úmrtia 1876-1903 - Zoznam úmrtí? A-Ž (1876-1903) 4629388
 • Dunajská Streda, Štvrtok na Ostrove, Šamorín, Štvrtok na Ostrove

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štvrtok na Ostrove (Dunajská Streda)
  • Inv. č. 2318 Krsty 1729-1771 - Manželstvá 1721-1771 - Úmrtia 1722-1765 4629814
  • Inv. č. 2319 Krsty 1772-1852 - Manželstvá 1772-1833 4629814
  • Inv. č. 2319 (pokrač.) Manželstvá 1832-1852 - Birmovaní 1827-1836 - Úmrtia 1772-1852 4629815
  • Inv. č. 2320 Krsty 1853-1872 4629815
  • Inv. č. 2321 Krsty 1872-1887 4629815
  • Inv. č. 2322 Krsty 1887-1901 4629815
  • Inv. č. 2322 (pokrač.) Krsty 1900-1925 4630099
  • Inv. č. 2323 Manželstvá 1853-1897 4630099
  • Inv. č. 2324 Úmrtia 1853-1879 4630099
  • Inv. č. 2325 Úmrtia 1880-1898 4630099
 • Trnava, Buková, Trnava, Biksard

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Biksard (Trnava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 429 Krsty 1787-1846 - Zoznam krstov A-Ž (1787-1846) 4528526
  • Inv. č. 430 Krsty 1847-1854 - Birmovaní 1871-1931 4528527
  • Inv. č. 431 Krsty 1855-1895 4528527
  • Inv. č. 432 Manželstvá 1787-1852 - Zoznam manželstiev 1821-1842 - Úmrtia 1787-1854 4528527
  • Inv. č. 433 Manželstvá 1853-1900 4528527
  • Inv. č. 434 Úmrtia 1854-1888 4528527
  • Inv. č. 435 Úmrtia 1889-1895 4528527
 • Dunajská Streda, Zlaté Klasy, Šamorín, Veľký Mager

   Matrika
  • Židovská obec. Zlaté Klasy (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1861 Narodenia 1848-1895 - Manželstvá 1848-1895 - Úmrtia 1848-1895 4628611
  • Inv. č. 1862 Narodenia 1886-1946 4628611
 • Piešťany, Chtelnica, Piešťany, Chtelnica

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chtelnica (Piešťany)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1031 Krsty, manželstvá, úmrtia 1695-1718 4538721
  • Inv. č. 1032 Krsty 1718-1757 - Manželstvá 1718-1761 - Úmrtia 1718-1749 4538721
  • Inv. č. 1032 (pokrač.) Úmrtia 1748-1783 4538722
  • Inv. č. 1033 Krsty 1758-1852 - Konvertiti 1837-1849 4538722
  • Inv. č. 1034 Krsty, manželstvá, úmrtia 1852-1862 4538722
  • Inv. č. 1035 Krsty 1863-1866 4538722
  • Inv. č. 1035 (pokrač.) Krsty 1866-1896 4538723
  • Inv. č. 1036 Manželstvá 1762-1852 4538723
  • Inv. č. 1037 Manželstvá 1863-1900 4538723
  • Inv. č. 1038 Úmrtia 1784-1852 4538723
  • Inv. č. 1039 Úmrtia 1863-1871 4538723
  • Inv. č. 1039 (pokrač.) Úmrtia 1871-1896 4538720
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1 Krsty 1601-1614 4948597
  • Inv. č. 2 Krsty 1615-1628 4948597
  • Inv. č. 3 Krsty 1637-1644 4948597
  • Inv. č. 4 Krsty 1646-1651 4948597
  • Inv. č. 4 (pokrač.) Krsty 1651-1665 4948598
  • Inv. č. 5 Krsty 1665-1676 - Birmovaní 1670 4948598
  • Inv. č. 6 Krsty 1676-1680 4948599
  • Inv. č. 7 Krsty 1680-1686 - Birmovaní 1686 4948599
  • Inv. č. 8 Krsty 1697-1698 4948599
  • Inv. č. 8 (pokrač.) Krsty 1698-1705 4948600
  • Inv. č. 9 Krsty 1706-1709 4948600
  • Inv. č. 9 (pokrač.) Krsty 1709-1713 4948601
  • Inv. č. 10 Krsty 1714-1720 4948601
  • Inv. č. 10 (pokrač.) Krsty 1720-1722 4948602
  • Inv. č. 11 Krsty 1722-1731 4948602
  • Inv. č. 12 Krsty 1731-1738 4948603
  • Inv. č. 13 Krsty 1738-1740 4948603
  • Inv. č. 13 (pokrač.) Krsty 1740-1745 4948604
  • Inv. č. 14 Krsty 1745-1747 4948604
  • Inv. č. 14 (pokrač.) Krsty 1747-1750 4948605
  • Inv. č. 15 Krsty 1750-1754 4948605
  • Inv. č. 15 (pokrač.) Krsty 1754-1756 4948606
  • Inv. č. 16 Krsty 1756-1761 4948606
  • Inv. č. 16 (pokrač.) Krsty 1761-1763 4948607
  • Inv. č. 17 Krsty 1763-1768 4948607
  • Inv. č. 17 (pokrač.) Krsty 1768-1769 4948608
  • Inv. č. 18 Krsty 1769-1775 4948608
  • Inv. č. 19 Krsty 1776-1777 4948608
  • Inv. č. 19 (pokrač.) Krsty 1777-1779 4948609
  • Inv. č. 20 Krsty 1779-1783 4948609
  • Inv. č. 20 (pokrač.) Krsty 1783 4948610
  • Inv. č. 21 Krsty 1783-1788 4948610
  • Inv. č. 22 Krsty 1789-1791 4948610
  • Inv. č. 22 (pokrač.) Krsty 1791-1792 4948615
  • Inv. č. 23 Krsty 1793 4948615
  • Inv. č. 24 Krsty 1794-1797 4948615
  • Inv. č. 25 Krsty 1798-1803 4948634
  • Inv. č. 26 Krsty 1804-1809 4948634
  • Inv. č. 27 Krsty 1810-1816 4948611
  • Inv. č. 28 Krsty 1817-1822 4948611
  • Inv. č. 29 Krsty 1823-1827 4948612
  • Inv. č. 30 Krsty 1828-1831 4948612
  • Inv. č. 31 Krsty 1832-1834 4948612
  • Inv. č. 31 (pokrač.) Krsty 1834-1835 4948633
  • Inv. č. 32 Krsty 1836-1838 4948633
  • Inv. č. 33 Krsty 1839-1842 4948633
  • Inv. č. 34 Krsty 1843-1847 4948633
  • Inv. č. 35 Krsty 1848-1851 4948613
  • Inv. č. 36 Krsty (prílohy) 1851-1852 - Manželstvá (prílohy) 1851-1852 - Úmrtia (prílohy) 1851-1852 4948613
  • Inv. č. 37 Krsty 1852-1855 4948613
  • Inv. č. 37 (pokrač.) Krsty 1855 4948632
  • Inv. č. 38 Krsty 1856-1857 4948632
  • Inv. č. 39 Krsty 1858-1859 4948632
  • Inv. č. 40 Krsty 1860 4948632
  • Inv. č. 40 (pokrač.) Krsty 1860-1862 4948614
  • Inv. č. 41 Krsty 1863-1865 4948614
  • Inv. č. 41 (pokrač.) Krsty 1865 4948631
  • Inv. č. 42 Krsty 1866-1868 4948631
  • Inv. č. 43 Krsty 1869-1871 4948631
  • Inv. č. 44 Krsty 1872-1874 4948630
  • Inv. č. 45 Krsty 1875-1876 4948630
  • Inv. č. 45 (pokrač.) Krsty 1877 4948627
  • Inv. č. 46 Krsty 1878-1880 4948627
  • Inv. č. 47 Krsty 1881-1883 4948627
  • Inv. č. 47 (pokrač.) Krsty 1883 4948728
  • Inv. č. 48 Krsty 1884-1886 4948728
  • Inv. č. 49 Krsty 1887-1889 4948728
  • Inv. č. 50 Krsty 1890-1891 4948728
  • Inv. č. 50 (pokrač.) Krsty 1891-1892 4948628
  • Inv. č. 51 Krsty 1893-1895 4948628
  • Inv. č. 52 Manželstvá 1601-1628 - Manželstvá 1636-1645 4948628
  • Inv. č. 53 Manželstvá 1652-1671 4948628
  • Inv. č. 53 (pokrač.) Manželstvá 1671-1674 4948616
  • Inv. č. 54 Manželstvá 1674-1703 4948616
  • Inv. č. 55 Manželstvá 1704-1724 4948617
  • Inv. č. 56 Manželstvá 1725-1730 4948617
  • Inv. č. 56 (pokrač.) Manželstvá 1730-1744 4948618
  • Inv. č. 57 Manželstvá 1744-1753 4948618
  • Inv. č. 57 (pokrač.) Manželstvá 1753-1761 4948619
  • Inv. č. 58 Manželstvá 1762-1779 4948619
  • Inv. č. 58 (pokrač.) Manželstvá 1779-1793 4948620
  • Inv. č. 59 Manželstvá 1794-1809 4948620
  • Inv. č. 60 Manželstvá 1810-1816 4948620
  • Inv. č. 60 (pokrač.) Manželstvá 1816-1829 4948621
  • Inv. č. 61 Manželstvá 1830-1842 4948621
  • Inv. č. 62 Manželstvá 1843-1851 4948621
  • Inv. č. 63 Manželstvá 1852-1853 4948621
  • Inv. č. 63 (pokrač.) Manželstvá 1853-1856 4948629
  • Inv. č. 64 Manželstvá 1857 4948629
  • Inv. č. 65 Manželstvá 1858 4948629
  • Inv. č. 66 Manželstvá 1859 4948629
  • Inv. č. 67 Manželstvá 1863-1864 4948629
  • Inv. č. 67 (pokrač.) Manželstvá 1864-1865 4948622
  • Inv. č. 68 Manželstvá 1866-1868 4948623
  • Inv. č. 69 Manželstvá 1869-1871 4948623
  • Inv. č. 70 Manželstvá 1872-1874 4948623
  • Inv. č. 71 Manželstvá 1875 4948623
  • Inv. č. 71 (pokrač.) Manželstvá 1875-1877 4948624
  • Inv. č. 72 Manželstvá 1878-1881 4948624
  • Inv. č. 73 Manželstvá 1882-1886 4948624
  • Inv. č. 74 Manželstvá 1887-1890 4948625
  • Inv. č. 75 Manželstvá 1891-1894 4948625
  • Inv. č. 76 Manželstvá 1895 4948625
  • Inv. č. 77 Úmrtia 1719-1724 4948625
  • Inv. č. 77 (pokrač.) Úmrtia 1724-1733 4948626
  • Inv. č. 78 Úmrtia 1731-1734 4948626
  • Inv. č. 79 Úmrtia 1734-1740 4948626
  • Inv. č. 79 (pokrač.) Úmrtia 1740-1746 4948635
  • Inv. č. 80 Úmrtia 1747-1753 4948635
  • Inv. č. 81 Úmrtia 1754-1756 4948635
  • Inv. č. 81 (pokrač.) Úmrtia 1756-1761 4948636
  • Inv. č. 81 (pokrač.) Úmrtia 1761-1763 4948637
  • Inv. č. 82 Úmrtia 1763-1783 4948637
  • Inv. č. 83 Úmrtia 1784-1790 4948637
  • Inv. č. 83 (pokrač.) Úmrtia 1790-1795 4948638
  • Inv. č. 84 Úmrtia 1796-1805 4948638
  • Inv. č. 85 Úmrtia 1806-1809 4948638
  • Inv. č. 85 (pokrač.) Úmrtia 1809-1811 4948639
  • Inv. č. 86 Úmrtia 1812-1818 4948639
  • Inv. č. 87 Úmrtia 1819-1821 4948639
  • Inv. č. 87 (pokrač.) Úmrtia 1821-1829 4948640
  • Inv. č. 88 Úmrtia 1830-1832 4948640
  • Inv. č. 88 (pokrač.) Úmrtia 1832-1835 4948641
  • Inv. č. 89 Úmrtia 1836-1842 4948641
  • Inv. č. 90 Úmrtia 1843-1847 4948642
  • Inv. č. 91 Úmrtia 1848-1851 4948642
  • Inv. č. 92 Úmrtia 1852-1853 4948642
  • Inv. č. 92 (pokrač.) Úmrtia 1853-1855 4948643
  • Inv. č. 93 Úmrtia 1856-1857 4948643
  • Inv. č. 94 Úmrtia 1858 4948643
  • Inv. č. 95 Úmrtia 1859 4948644
  • Inv. č. 96 Úmrtia 1860-1862 4948644
  • Inv. č. 97 Úmrtia 1863-1864 4948644
  • Inv. č. 97 (pokrač.) Úmrtia 1864-1865 4948645
  • Inv. č. 98 Úmrtia 1865-1868 4948645
  • Inv. č. 99 Úmrtia 1869 4948645
  • Inv. č. 99 (pokrač.) Úmrtia 1869-1871 4948646
  • Inv. č. 100 Úmrtia 1872-1874 4948646
  • Inv. č. 100 (pokrač.) Úmrtia 1874 4948647
  • Inv. č. 101 Úmrtia 1875-1877 4948647
  • Inv. č. 102 Úmrtia 1878-1879 4948647
  • Inv. č. 102 (pokrač.) Úmrtia 1879-1880 4948648
  • Inv. č. 103 Úmrtia 1881-1883 4948648
  • Inv. č. 104 Úmrtia 1884-1885 4948648
  • Inv. č. 104 (pokrač.) Úmrtia 1885-1886 4948649
  • Inv. č. 105 Úmrtia 1887-1889 4948649
  • Inv. č. 106 Úmrtia 1890-1892 4948649
  • Inv. č. 107 Úmrtia 1893-1895 4948650
  • Inv. č. 108 Zoznam krstov A-Ž (1801-1842) 4948650
  • Inv. č. 110 Zoznam krstov A-M (1843-1861) 4948650
  • Inv. č. 110 (pokrač.) Zoznam krstov M-Ž (1843-1861) 4948652
  • Inv. č. 111 Zoznam krstov A-Ž (1862-1879) 4948652
  • Inv. č. 112 Zoznam krstov A-Ž (1880-1893) 4948652
  • Inv. č. 113 Zoznam krstov A-Ž (1894-1912) 4948652
  • Inv. č. 114 Zoznam manželstiev A-Ž (1849-1909) 4948652
  • Inv. č. 202 Manželstvá 1860 (druhopis) 4948653
  • Inv. č. 203 Manželstvá 1861 (druhopis) 4948653
  • Inv. č. 204 Manželstvá 1862 (druhopis) 4948653
 • Bratislava, Bratislava, Šamorín, Duna-Csún

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 504 Krsty 1699-1725 4948676
  • Inv. č. 505 Krsty 1730-1775 - Úmrtia 1730-1775 4948676
  • Inv. č. 506 Krsty 1776-1826 - Zoznam krstov A-Ž (1776-1826) - Manželstvá 1776-1826 - Úmrtia 1776-1826 - Zoznam úmrtí A-Ž (1776-1826) 4948676
  • Inv. č. 507 Krsty 1826-1843 4948676
  • Inv. č. 507 (pokrač.) Krsty 1843-1872 4948689
  • Inv. č. 508 Krsty 1873-1895 4948689
  • Inv. č. 509 Úmrtia 1704-1729 - Manželstvá 1704-1765 4948689
  • Inv. č. 510 Manželstvá 1827-1898 4948689
  • Inv. č. 511 Úmrtia 1826-1872 - Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1872) 4948689
  • Inv. č. 512 Úmrtia 1873-1895 4948689
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Devín

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 513 Krsty 1704-1726 4948689
  • Inv. č. 513 (pokrač.) Krsty 1726-1748 - Manželstvá 1702-1771 - Úmrtia 1701-1740 4948677
  • Inv. č. 514 Krsty 1748-1787 4948677
  • Inv. č. 514 (pokrač.) Krsty 1787-1790 4948678
  • Inv. č. 515 Krsty 1790-1852 - Úmrtia 1790-1852 - Birmovaní 1866 4948678
  • Inv. č. 516 Krsty 1853-1864 4948678
  • Inv. č. 516 (pokrač.) Krsty 1864-1870 4948679
  • Inv. č. 517 Krsty 1871-1897 4948679
  • Inv. č. 518 Uzavreté manželstvá 1771-1852 4948679
  • Inv. č. 519 Uzavreté manželstvá 1853-1900 4948679
  • Inv. č. 520 Úmrtia 1740-1756 4948679
  • Inv. č. 520 (pokrač.) Úmrtia 1756-1807 4948680
  • Inv. č. 521 Úmrtia 1852-1873 4948680
  • Inv. č. 522 Úmrtia 1874-1907 4948680
  • Inv. č. 522 (pokrač.) Úmrtia 1907-1911 4948681
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Devínska Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 523 Krsty 1713-1750 - Rôzne záznamy ? - Úmrtia 1713-1751 - Manželstvá 1713-1750 4948681
  • Inv. č. 524 Krsty 1751-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1751-1852) 4948681
  • Inv. č. 525 Krsty 1852-1874 4948682
  • Inv. č. 526 Krsty 1875-1893 4948682
  • Inv. č. 527 Krsty 1893-1906 4948682
  • Inv. č. 527 (pokrač.) Krsty 1906-1910 4948693
  • Inv. č. 528 Manželstvá 1751-1852 - Rôzne záznamy 1752-1762? - Zoznam manželstiev A-Ž (1751-1852) (nedokonečné) 4948693
  • Inv. č. 529 Manželstvá 1852-1900 4948693
  • Inv. č. 530 Úmrtia 1751-1852 4948693
  • Inv. č. 531 Úmrtia 1852-1874 4948683
  • Inv. č. 532 Úmrtia 1875-1898 4948683
 • Michalovce, Dúbravka, Michalovce, Dúbravka

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dúbravka (Michalovce)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 533 Krsty 1807-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1807-1852) - Manželstvá 1807-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1807-1852) - Úmrtia 1807-1835 4948683
  • Inv. č. 533 (pokrač.) Úmrtia 1835-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1807-1852) - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1843 - Birmovaní 1864 4948694
  • Inv. č. 534 Krsty 1851-1875 - Manželstvá 1852-1911 - Úmrtia 1852-1875 4948694
  • Inv. č. 535 Krsty 1876-1896 - Úmrtia 1876-1901 4948694
 • Bratislava, Bratislava, Šamorín, Horvát-Járfalu

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 536 Krsty 1779-1869 4948684
  • Inv. č. 537 Krsty 1869-1895 4948684
  • Inv. č. 538 Manželstvá 1779-1866 4948684
  • Inv. č. 539 Manželstvá 1865?-1895 4948684
  • Inv. č. 540 Úmrtia 1779-1888 4948684
  • Inv. č. 541 Úmrtia 1889-1898 4948684
 • Myjava, Košariská, Myjava, Košariská-Priepasné

   Cirkevná matrika
  • Evanjelická cirkev. Farský úrad Košariská (Myjava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1180 Krsty 1871-1952 (vidieť všeobecnú poznámku) - Konvertiti 1869-1948 4628557
  • Inv. č. 1181 Manželstvá 1871-1951 (vidieť všeobecnú poznámku) 4628557
  • Inv. č. 1182 Úmrtia 1871-1951 4628558
 • Dunajská Streda, Kostolné Kračany, Dunajská Streda, Kostolné Korčany

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolné Kračany (Dunajská Streda)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1170 Krsty 1729-1790 - Historické záznamy 1738-1818 - Zoznam krstov A-Ž (1729-1790) 4628554
  • Inv. č. 1171 Krsty 1791-1876 - Zoznam krstov A-Ž (1791-1876) 4628554
  • Inv. č. 1172 Krsty 1876-1890 4628554
  • Inv. č. 1172 (pokrač.) Krsty 1890-1913 4628555
  • Inv. č. 1173 Manželstvá 1729-1790 - Zoznam manželstiev A-Ž (1729-1790) - Zoznam úmrtí N-Ž (1729-1790) 4628555
  • Inv. č. 1174 Manželstvá 1791-1935 - Birmovaní 1812-1895 (roki nejsú v poriadku) - Zoznam manželstiev A-Ž (1791-1935) - Miešané manželstvá 1878 - Miešané manželstvá 1830 4628555
  • Inv. č. 1175 Úmrtia 1729-1774 4628555
  • Inv. č. 1175 (pokrač.) Úmrtia 1773-1790 - Zoznam úmrtí A-N (1729-1790) 4628556
  • Inv. č. 1176 Úmrtia 1791-1880 - Zoznam úmrtí A-Ž (1791-1880) 4628556
  • Inv. č. 1177 Úmrtia 1881-1902 4628556
 • Galanta, Košúty, Galanta, Košúty

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košúty (Galanta)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1183 Krsty 1788-1852 - Manželstvá 1788-1852 4628558
  • Inv. č. 1184 Krsty 1853-1863 - Manželstvá 1853-1872- Úmrtia 1853-1863 4628558
  • Inv. č. 1185 Krsty 1863-1874 - Manželstvá 1873 4628558
  • Inv. č. 1185 (pokrač.) Manželstvá 1873-1885 - Úmrtia 1863-1874 4628559
  • Inv. č. 1186 Krsty 1875-1886 - Úmrtia 1875-1888 4628559
  • Inv. č. 1187 Krsty 1886-1906 - Manželstvá 1886-1920 - Úmrtia 1889-1922 4628559
  • Inv. č. 1188 Úmrtia 1788-1852 - Krátký zoznam krstov A-Ž (1788-1852) - Úmrtia 1789-1826 4628560
 • Senica, Koválov, Senica, Kovalov

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koválov (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1189 Krsty 1785-1851 - Zoznam úmrtí A-Ž (1785-1884) - Úmrtia 1785-1844 - Manželstvá 1785-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1785-1882) 4628560
  • Inv. č. 1190 Krsty 1852-1863 4628560
  • Inv. č. 1190 (pokrač.) Krsty 1863-1882 4528600
  • Inv. č. 1191 Krsty 1883-1896 4528600
  • Inv. č. 1192 Manželstvá 1852-1897 4528600
  • Inv. č. 1193 Úmrtia 1845-1884 4528600
  • Inv. č. 1194 Úmrtia 1885-1896 4528600
 • Malacky, Láb, Malacky, Láb

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Láb (Malacky)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1263 Krsty 1730-1785 - Manželstvá 1730-1785 - Úmrtia 1730-1785 4628561
  • Inv. č. 1264 Krsty 1785-1812 4628561
  • Inv. č. 1264 (pokrač.) Krsty 1812-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1863) 4628562
  • Inv. č. 1265 Krsty 1864-1884 4628562
  • Inv. č. 1266 Krsty 1884-1895 4628562
  • Inv. č. 1267 Manželstvá 1785-1889 4628562
  • Inv. č. 1267 (pokrač.) Manželstvá 1889-1896 4628563
  • Inv. č. 1268 Úmrtia 1785-1869 - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1869) 4628563
  • Inv. č. 1269 Úmrtia 1870-1896 4628563
  • Inv. č. 1270 Zoznam krstov A-Ž (1864-1925) 4628563
 • Senica, Lakšárska Nová Ves, Malacky, Lakšárska Nová Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lakšárska Nová Ves (Senica)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 1271 Krsty 1709-1746 4628563
  • Inv. č. 1271 (pokrač.) Krsty 1745-1777 - Manželstvá 1710-1777 - Úmrtia 1709-1777 - Rôzne záznamy (za matrikou je inventár, zápis dobročinnosti fary, poznámky a fundácy fary) 1709-1775 4628564
  • Inv. č. 1272 Krsty 1778-1840 - Manželstvá 1778-1862 - Úmrtia 1778-1838 4628564
  • Inv. č. 1272 (pokrač.) Úmrtia 1838-1842 4628565
  • Inv. č. 1273 Krsty 1841-1864 4628565
  • Inv. č. 1274 Krsty 1865-1873 4628565
  • Inv. č. 1275 Krsty 1874-1886 4628565
  • Inv. č. 1276 Krsty 1887-1896 4628565
  • Inv. č. 1277 Manželstvá 1863-1868 4628565
  • Inv. č. 1277 (pokrač.) Manželstvá 1867-1895 4528620
  • Inv. č. 1278 Úmrtia 1843-1864 - Zoznam úmrtí A-Ž (1843-1864) 4528620
  • Inv. č. 1279 Úmrtia 1865-1873 4528620
  • Inv. č. 1280 Úmrtia 1874-1896 4528620
  • Inv. č. 1280 (pokrač.) Úmrtia 1895-1898 4528621
  • Inv. č. 1281 Zoznam krstov A-Ž (1800-1849) - Zoznam krstov A-Ž (1921-1952) 4528621
  • Inv. č. 1282 Zoznam krstov A-Ž (1850-1921) 4528621
  • Inv. č. 1283 Zoznam manželstiev A-Ž (1778-1952) 4528621
  • Inv. č. 1284 Zoznam úmrtí A-Ž (1874-1898) 4528621
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Lamač

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 542 Krsty 1752-1771 4948684
  • Inv. č. 542 (pokrač.) Krsty 1771-1861 - Zoznam krstov A-Ž (1752-1861) 4948685
  • Inv. č. 543 Úmrtia 1862-1874 - Manželstvá 1862-1874 - Úmrtia 1862-1874 4948685
  • Inv. č. 544 Krsty 1874-1890 - Manželstvá 1875-1895 - Úmrtia 1874-1895 4948685
  • Inv. č. 545 Krsty 1891-1908 - Manželstvá 1896-1911 - Úmrtia 1896-1911 4948686
  • Inv. č. 546 Manželstvá 1752-1861 - Zoznam manželstiev A-Ž (1752-1945) 4948686
  • Inv. č. 547 Úmrtia 1752-1862 4948686
  • Inv. č. 548 Zoznam krstov A-Ž (1830-1921) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1914) 4948687
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Petržalka, Bratislava, Karlova Ves

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 322 Úmrtia 1760-1807 4948655
  • Inv. č. 549 Krsty 1881-1893 - Úmrtia 1881-1893 - Manželstvá 1881-1893 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1881-1893) 4948687
  • Inv. č. 550 Krsty 1894-1905 - Úmrtia 1894-1905 - Manželstvá 1894-1905 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1894-1905) 4948687
 • Bratislava, Bratislava, Šamorín, Biskupice pri Dunaji

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 551 Krsty 1687-1731 - Manželstvá 1680-1728 -- Úmrtia 1685-1712 4948687
  • Inv. č. 551 (pokrač.) Úmrtia 1712-1731 4948688
  • Inv. č. 552 Krsty 1731-1772 - Manželstvá 1731-1801 - Úmrtia 1731-1786 - Rôzne záznamy 1351-1751 4948688
  • Inv. č. 553 Krsty 1772-1794 4948688
  • Inv. č. 553 (pokrač.) Krsty 1794-1827 4948690
  • Inv. č. 554 Krsty 1815-1833 4948690
  • Inv. č. 555 Krsty 1834-1845 - Úmrtia 1846-1848 4948690
  • Inv. č. 556 Krsty 1846-1852 - Konvertiti 1900-1923 4948690
  • Inv. č. 557 Krsty 1853-1861 4948690
  • Inv. č. 557 (pokrač.) Krsty 1861-1867 4948691
  • Inv. č. 558 Krsty 1867-1881 4948691
  • Inv. č. 559 Krsty 1881-1892 4948691
  • Inv. č. 559 (pokrač.) Krsty 1892-1898 4948692
  • Inv. č. 560 Manželstvá 1801-1852 4948692
  • Inv. č. 561 Manželstvá 1853-1884 4948692
  • Inv. č. 562 Úmrtia 1786-1845 4948692
  • Inv. č. 563 Úmrtia 1849-1852 4948692
  • Inv. č. 564 Úmrtia 1853-1858 4948692
  • Inv. č. 564 (pokrač.) Úmrtia 1859-1867 4948708
  • Inv. č. 565 Úmrtia 1867-1884 4948708
  • Inv. č. 566 Úmrtia 1884-1895 - Krsty 1713-1731 (roky nie sú po poradí) 4948708
 • Bratislava, Bratislava, Bratislava, Račištorf

   Cirkevná matrika
  • Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Štátny oblastný archív Bratislava
  • Inv. č. 567 Krsty 1713-1731 (roky nie sú po poradí) - Krsty 1732-1793 4948708</