Zoskenované matriky

Slovenské matriky kompletný zoznam


slovenske matriky

Nižšie uvádzam zozbieraný zoznam všetkých slovenských matrík ktoré boli v štátnych a oblastných archívov zoskenované mormónmi za účelom publikovania indexácie a ďalšieho spracovania na familysearch.org. Údaje nie su zotriedené abecedne ani nijako inak takže zaťiaľ sa v nich nedá cielene hľadať. Údaje ešte časom zotriedim. Zatiaľ teda hľadajte cez funkciu CTRL+F. Tieto údate sa kedysi v minulisti tali na stránke familysearch nájsť aj keď nie takto ucelene a vyhľadávanie bolo obmedzené. Takto zozbierané vám ich tu ponúkam

Vo výsledku hľadania sa sústreďte na číslo ktoré uvádza číslo filmu ktoré zodpovedá názvu adresáru u mňa. Nie všetky filmy sa u mňa nachádzajú. Odhadujem to na 95% úspešnosť.

Skompletizovaný zoznam z familysearch: