Zoskenované matriky pre Slovensko

Slovenské matriky kompletný zoznam, krsty, manželstvá, úmrtia


slovenske matriky

Nižšie uvádzam zozbieraný zoznam všetkých slovenských matrík ktoré boli v štátnych a oblastných archívov zoskenované mormónmi za účelom publikovania, indexácie a ďalšieho spracovania na familysearch.org. Údaje sú zotriedené abecedne ale aj napriek tomu doporučujem vyhľadájť cez funkciu CTRL+F. Náhľad filmu vidíte po kliknutí na odkaz pri čísle filmu. Tieto údate sa kedysi v minulisti dali na stránke familysearch nájsť, aj keď nie takto ucelené a vyhľadávanie bolo obmedzené z legislatívnych dôvodov. Pôvodný zdroj na familysearch ich už v tejto podobe neuvádza. V zozname sú aj matriky ktoré sú už skryté na familysearch. Jestvuje možnost ako sa k nim dostať, ale nie už v póvodnom stave.

Mikrofilmy obsahujú matriky, sobášne a úmrtné. Ďalej obsahujú zoznamy osôb, birmovaných, cirkevé údaje, vyúčtovania, vizitácie a iné.

V nižšie uvedenom zozname uvádzam všetky cirkevné a štátne matriky ktoré pre územie Slovenska familysearch zobrazuje. Navyše mám aj filmy kroré neboli popísané pre Slovensko a časti Podkarpatskej rusi, ale na famylysearch sa skryte nachádzajú. Postupne prechádzam rozdiely a sem dopĺňam aspoň krátky popis, aby bolo možné dohľadať ďalšie obce. Je to pomalý proces keďže ide o viac ako 600 filmov a robím na tom sám a som veľmi zaneprázdnený. V prípade že nájdete chybu na stránke alebo v popise, prípadne vás nečo zaujme, neváhajte a napíšte mi.

Vypublikovaný zoznam z familysearch:

 • Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bánovce nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou)
  • Krsty 1700-1775 - Manželstvá 1700-1776 - Úmrtia 1700-1777 - Konvertiti 1736, 1765-1777, 1766, 1760-1764 5218775
  • Krsty 1775-1801 - Manželstvá 1777-1795 (máj) 5218775
  • Manželstvá 1795 (máj)-1801 - Úmrtia 1777-1801 - Konvertiti 1779-1799 5218776
  • Krsty 1802-1843 (január)- Úmrtia 1802-1843 (január) - Manželstvá 1802-1843 (január) - ? - Konvertiti 1842-1870 5218776
  • Krsty 1843-1879 (september) 5218776
  • Krsty 1879 (september)-1891 - Spovede 1877 5363605
  • Krsty 1892-1895 (octóber) 5363605
  • Manželstvá 1843-1891 5363605
  • Manželstvá 1892-1895 5363605
  • Úmrtia 1843-1891 5363605
  • Úmrtia 1892-1895 5363605
  • Narodení 1851-1885 - Sobášení 1851-1885 - Zomrelí 1851-1885 5363605
  • Narodení 1886-1900 (november) 5363605
  • Narodení 1900 (jún)-1948 5363606
  • Sobášení 1886-1942 (máj) 5363606
  • Zomrelí 1886-1895 (august) 5363606
 • Bánovce nad Bebravou, Dežerice

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dežerice (Bánovce nad Bebravou)
  • Rôzne záznamy - Krsty 1713-1767 - Manželstvá 1713-1766 - Úmrtia 1713-1725 5218817
  • Úmrtia 1725-1767 - Rôzne záznamy 5218818
  • Krsty 1767-1842 - Birmovaní 1853 - Krsty 1843-1851 - Úmrtia 1767-1851 - Manželstvá 1767-1851 - Konvertiti 1767-1926 5218818
  • Krsty 1852-1895 - Manželstvá 1852-1889 - Úmrtia 1852-1889 - Birmovaní 1868, 1872, 1876, 1880, 1884 - Historia obce 1869-1878 5218818
 • Bánovce nad Bebravou, Hornie Ozorovce

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Ozorovce (Bánovce)
  • Krsty 1730-1752, 1754, 1756, 1783-1793 - Manželstvá 1729-1733, 1738-1751, 1783-1797 5219465
  • Krsty 1793-1795 (1-18) - Manželstvá 1735-1737, 1734-1735 (19-20) - Krsty 1795-1798 - Úmrtia 1783-1798 5219465
  • Krsty 1798-1865 - Manželstvá 1798-1865 - Úmrtia 1798-1865 5219465
  • Krsty 1843-1863 - 1851-1890 - Manželstvá 1843-1863 - 1852-1892 - Úmrtia 1843-1863 - 1852-1901 5219465
  • Krsty 1891-1895 - Manželstvá 1891-1895 5219470
 • Bánovce nad Bebravou, Podlužany, Bánovce nad Bebravou, Podlužany

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Podlužany (Bánovce nad Bebravou)
  • Krsty 1783-1785, 1787-1841 - Úmrtia 1790-1836 5223489
  • Úmrtia 1835-1841 - Manželstvá 1783-1786, 1792-1797, 1785-1841, 1805-1828, 1832-1841 5223475
  • Krsty 1842-1890 - Úmrtia 1842-1890 - Manželstvá 1842-1890 5223475
  • Krsty 1890-1895 - Úmrtia 1890-1895 - Manželstvá 1890-1896 5223475
  • Krsty 1891-1935 - Manželstvá 1891-1935 - Úmrtia 1891-1917 5223475
  • Úmrtia 1916-1935 5223476
 • Bánovce nad Bebravou, Rybany

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rybany (Bánovce nad Bebravou)
  • Krsty 1666-1719 - Krsty 1721-1785 - Manželstvá 1664-1788 - Úmrtia 1661-1715 - Úmrtia 1720-1788 5225456
  • Krsty 1785-1829 5225456
  • Krsty 1729-1830 - Manželstvá 1789-1830 - Úmrtia 1789-1830 5225457
  • Krsty 1830-1845 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1845 - Manželstvá 1830-1845 - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1845 - Úmrtia 1830-1845 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1845 5225457
  • Krsty 1846-1856 - Zoznam krstov A-Ž 1846-1856 - Manželstvá 1846-1856 - Zoznam manželstiev A-Ž 1846-1856 - Úmrtia 1846-1856 - Zoznam úmrtí A-Ž 1846-1856 5225457
  • Krsty 1857-1893 - Manželstvá 1857-1883 - Úmrtia 1857-1893 - Manželstvá 1883-1893 5225457
 • Bánovce nad Bebravou, Šišov

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šišov (Bánovce nad Bebravou)
  • Krsty 1781-1806 - Úmrtia 1781-1809 - Krsty 1806-1809 - Manželstvá 1781-1809 5225510
  • Krsty 1810-1825 - Úmrtia 1810-1825 - Manželstvá 1810-1826 5225510
  • Krsty 1826-1882 - Birmovaní 1827,1832,1837,1842,1854,1863 5225510
  • Krsty 1826-1828 - Birmovaní 1863,1869,1876,1892,1899 - Manželstvá 1826-1882 - Úmrtia 1826-1882 - Konvertiti 1858 5225481
  • Krsty 1883-1895 - Úmrtia 1883-1895 - Manželstvá 1883-1885 5225481
 • Bánovce nad Bebravou, Slatina nad Bebravou

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slatina nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou)
  • Krsty 1744-1792 5225469
  • Krsty 1793-1809 - Manželstvá 1744-1808 - Úmrtia 1744-1809 - Rôzne záznamy 1761-1773 - Konvertiti 1758-1796 5225500
  • Krsty 1809-1871 5225500
  • Krsty 1872-1900 5225500
  • Manželstvá 1809-1871 - Birmovaní 1829-1860 - Konvertiti 1816-1857 - Birmovaní 1868 5363647
  • Manželstvá 1872-1942 5363647
  • Úmrtia 1809-1871 5363647
  • Úmrtia 1872-1896 5363647
  • Úmrtia 1896-1910 5225470
 • Bánovce nad Bebravou, Uhrovec

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Uhrovec (Bánovce nad Bebravou)
  • Manželstvá 1732-1775 - Krsty 1732-1775 - Úmrtia 1753-1775 - Zoznam príslušníkov cirkev 1775 5218758
  • Krsty 1776-1805 5218758
  • Krsty 1805-1807 - Manželstvá 1776-1807 - Úmrtia 1776-1807 5218759
  • Krsty 1807-1871 - Birmovaní 1871-1929 - Manželstvá 1808-1871, 1920-1925 - Úmrtia 1808-1813 5218759
  • Úmrtia 1812-1871 5218760
  • Krsty 1872-1910 5218760
  • Manželstvá 1872-1919 - Úmrtia 1872-1889 5218760
  • Úmrtia 1889-1905 5225477
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uhrovec (Bánovce nad Bebravou)
  • Krsty 1740-1786 - Manželstvá 1741-1859, 1863 - Úmrtia 1741-1786 5218757
  • Krsty 1787-1859 - Manželstvá 1787-1788 - Úmrtia 1787-1859 5218757
  • Úmrtia 1860-1876 - Manželstvá 1860-1877 - Krsty 1860-1866 5218757
  • Krsty 1866-1877 5218758
  • Krsty 1878-1895 5218758
  • Manželstvá 1878-1895 5218758
  • Úmrtia 1876-1895 5218758
 • Bánovce nad Bebravou, Veľké Chlievany

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chlievany (Bánovce nad Bebravou)
  • Rôzne záznamy 1723 - Krsty 1750-1819 5219620
  • Krsty 1819-1842 - Manželstvá 1750-1842 - Úmrtia 1750-1842 - Rôzne záznamy 1765-1845 5218766
  • Krsty 1843-1851 - Birmovaní 1884 - Manželstvá 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 5218766
  • Krsty 1852-1857 - Manželstvá 1852-1857 - Úmrtia 1852-1857 5218766
  • Krsty 1858-1878 - Manželstvá 1858-1869 5218766
  • Manželstvá 1869-1878 - Úmrtia 1858-1878 - Birmovaní 1872,1876,1888 5219621
  • Krsty 1879-1895 5219621
  • Úmrtia 1879-1895 - Manželstvá 1879-1895 5219621
 • Bánovce nad Bebravou, Vysočany

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysočany (Bánovce nad Bebravou)
  • Krsty 1679-1740 - Manželstvá 1679-1764 - Úmrtia 1680-1765 5223197
  • Krsty 1740-1825 5223197
  • Krsty 1826-1874 5223197
  • Krsty 1874-1884 - Birmovaní 1829,1836,1842,1851 - Rôzne záznamy 1868-1895 5223198
  • Krsty 1885-1895 5223198
  • Úmrtia 1765-1855 - Manželstvá 1765-1882 5223198
  • Úmrtia 1855-1895 5223198
 • Banská Bystrica, Badín

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Badín (Banská Bystrica)
  • Krsty 1891, 1860-1916 - Manželstvá 1874-1926 - Úmrtia 1874-1880 5014259
  • Úmrtia 1880-1922 5014260
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev
  • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1725 - 1842 5014273
 • Banská Bystrica, Radvaň nad Hronom

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Radvaň nad Hronom (Banská Bystrica)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1612-1672, - Cirkevné finančné záznamy 5016881
  • Krsty 1785-1824 - Manželstvá 1785-1841 5016881
  • Krsty 1825-1872 5016881
  • Krsty1873-1950 5016882
  • Miešané manželstvá 1841-1872 5016882
  • Manželstvá 1842-1897 - Dišpenzácie manželských prekážok 1868, 1866-1867, 1874, 1871, 1866, 1871-1872 5016882
  • Úmrtia 1785-1839 5016882
  • Úmrtia 1840-1854 5016882
  • Úmrtia 1853-1902 - Rôzne záznamy 5016883
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radvaň nad Hronom (Banská Bystrica)
  • Rôzne záznamy 1668-1723 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1673-1755 5016879
  • Krsty 1756-1842 - Manželstvá 1756-1842 - Úmrtia 1756-1790 5016879
  • Úmrtia 1790-1820 5016880
  • Krsty 1843-1875 - Manželstvá 1843-1875 - Úmrtia 1843-1875, 1865, 1875 5016880
  • Krsty 1876-1896 - Manželstvá 1876-1897 - Úmrtia 1876-1887 5016880
  • Úmrtia 1886-1896, 1876 5016881
 • Banská Bystrica, Banská Bystrica

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  • Krsty 1743-1759 5014265
  • Krsty 1759 - Manželstvá 1743-1759 - Úmrtia 1743-1759 - Krsty 1760-1774 - Úmrtia 1772-1774 - Manželstvá 1760-1774 - Úmrtia 1760-1771 - Krsty 1774-1794 - Manželstvá 1774-1794 - Úmrtia 1774-1794 - Krsty 1795-1800 5014266
  • Krsty 1800-1816 - Manželstvá 1795-1816 - Úmrtia 1795-1816 - Krsty 1817-1842 - Úmrtia 1817-1842 - Manželstvá 1817-1842 - Krsty 1843-1853 5014267
  • Krsty 1853-1868 - Konvertiti 1852-1886 - Krsty 1869-1898 5014268
  • Manželstvá 1843-1920 - Úmrtia 1843-1870 5014269
  • Úmrtia 1870-1901 5014270
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  • Krsty 1631-1648 - Manželstvá 1628-1648 - Úmrtia 1628-1648 - Krsty 1648-1676 5014262
  • Krsty 1676 - Manželstvá 1648-1677 - Úmrtia 1649, 1654-1674 - Krsty 1674-1704 - Manželstvá 1677-1699 - Krsty 1704-1715 5014248
  • Krsty 1715-1752 5014249
  • Krsty 1752-1807 5014250
  • Krsty 1807-1869 5014251
  • Krsty 1869-1900 - Manželstvá 1674-1681, 1701-1733 5014252
  • Manželstvá 1733-1761, 1724-1779 - Úmrtia 1721-1749 - Manželstvá 1741-1779, 1761-1779 - Úmrtia 1789-1866 - Manželstvá 1789-1862 5014253
  • Manželstvá 1862-1898 - Úmrtia 1693-1779, 1744-1747 - Úmrtia 1741-1778, 1750-1790 5014263
  • Úmrtia 1790-1879, 1867-1882 5014264
  • Úmrtia 1882-1907, 1879-1909 5014265
   Matrika
   Židovská obec. Banská Bystrica (Banská Bystrica)
 • Banská Bystrica, Banská Bystrica

   Zbierka cirkevných matrík
   1593-1952
  • Ábelová - Šahy (1-1293) 5014254
  • Šahy - Žíp (1294-1666) - Menný index- Miestny index - Vecný index 5014255
 • Banská Bystrica, Donovaly

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Donovaly (Ružomberok)
 • Banská Bystrica, Horná Mičiná, {Hornia Mičiná}

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Krsty 1737-1777 - Manželstvá 1737-1777 - Úmrtia 1737-1777 5016615
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
  • Krsty 1696-1698 - Krsty, úmrtia 1699-1706 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1707-1709 - Rôzne záznamy 1712-1741 5016618
  • Krsty 1737-1777 - Manželstvá 1737-1777 - Úmrtia 1737-1777 - Rôzne záznamy 5016618
  • Krsty 1777-1890 - Birmovaní 1836-1938 - Krsty miešaných manželstiev 1788-1796 - Úmrtia 1777-1890 5016619
  • Krsty 1777-1890 - Birmovaní 1781 - Úmrtia 1777-1890 - Rodná kniha 1777 5016619
  • Manželstvá 1777-1900 - Manželstvá 1777-1787 - Miešané manželstvá a deti 1884-1896 5016619
   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Mičiná (Banská Bystrica)
 • Banská Bystrica, Hrochoť

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrochoť (Banská Bystrica)
 • Banská Bystrica, Hronsek, {Garansek}

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Garansek (Banská Bystrica)
  • Krsty 1761-1808 - Manželstvá 1761-1809 - Úmrtia 1767-1809 5016641
  • Krsty 1809-1857 - Manželstvá 1810-1863 5016641
  • Manželstvá 1862-1864 - Miešané manželstvá a deti 1842-1859 - Úmrtia 1810-1849 - Manželstvá (vojenské) 1842-1862 - Úmrtia (vojenské) 1835-1863 5016642
  • Úmrtia 1849-1888 5016642
  • Krsty 1858-1895 5016642
  • Manželstvá 1865-1895 5016642
  • Úmrtia 1889-1895 5016642
 • Banská Bystrica, Ľubietová

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Ľubietová (Banská Bystrica)
  • Farské sčítanie ľudu 1783 - Krsty 1783-1831 - Manželstvá 1783-1831 - Úmrtia 1783-1831 5016698
  • Krsty 1832-1856 - Manželstvá 1832-1856 - Úmrtia 1832-1856 - Birmovaní 1919-1924 - Manželstvá 1844-1849 5016699
  • Krsty 1856-1886 - Manželstvá 1857-1886 - Úmrtia 1857-1886 5016699
  • Krsty 1886-1892 5016699
  • Krsty 1892-1906 - Manželstvá 1887-1902 - Úmrtia 1886-1905 5016700
  • Zoznam pokrstených, sobášených, A-Ž (1848-1928) 5016700
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ľubietová (Banská Bystrica)
  • Krsty 1694-1704, 1708-1709, 1711-1731 - Manželstvá 1694-1701, 1703, 1713-1733 - Krsty 1731- 1732 - Úmrtia 1694-1703, 1709, 1708, 1713-1714, 1716-1733 5016697
  • Krsty 1734-1746 5016697
  • Krsty 1746-1823 - Manželstvá 1734-1823 - Úmrtia 1734-1823 - Zoznam krstov A-Ž (1746?-1823?), 5016698
  • Krsty 1824-1895 5016698
  • Manželstvá 1824-1898 5016698
  • Úmrtia 1824-1896, 1873 5016698
 • Banská Bystrica, Medzibrod, {Medzibrod nad Hronom}

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Medzibrod (Banská Bystrica)
  • Krsty, úmrtia 1778 - Krsty 1788-1842 - Úmrtia 1788-1831, 1840 5016711
  • Manželstvá 1788-1842 - Birmovaní 1873, 1804-1854 5016712
  • Krsty 1843-1875 - Manželstvá 1843-1896 - Úmrtia 1843-1870 5016712
  • Krsty 1876-1895 5016712
  • Úmrtia 1831-1842 - Rôzne záznamy 1853-1866 - Člensky zoznam 1988 5016712
  • Úmrtia 1870-1896 5016712
 • Banská Bystrica, Moštenica

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moštenica (Banská Bystrica)
  • Krsty 1787-1837 - Manželstvá 1820-1837, 1788-1809, 1810-1819 - Úmrtia 1787-1835 - Birmovaní, bez letopočet 5016714
  • Krsty 1837-1889 5016714
  • Krsty 1888-1898 5016715
  • Manželstvá 1837-1940 5016715
  • Úmrtia 1835-1909 5016715
 • Banská Bystrica, Motyčky

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Motyčky (Banská Bystrica)
  • Krsty 1778-1834 - Zoznam krstov A-V 1778-1834 - Potvrdenie 1806 5016715
  • Krsty 1834-1871 5016715
  • Krsty 1871-1895 - Zoznam krstov A-V 1871-1895 5016716
  • Manželstvá 1778-1870 5016716
  • Manželstvá 1871-1896 - Miešané manželstvá, bez letopočet 5016716
  • Úmrtia 1756-1842 5016716
  • Úmrtia 1843-1871 5016716
  • Úmrtia 1871-1895 5016716
 • Banská Bystrica, Píla

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev
 • Banská Bystrica, Podkonice

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podkonice (Banská Bystrica)
 • Banská Bystrica, Poniky, {Ponická Huta}

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Poniky, (Banská Bystrica)
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Poniky (Banská Bystrica)
  • Krsty 1693-1757 - Manželstvá 1693-1757 - Rôzne záznamy 1688-1756 - Manželstvá 1758-1762 - Rôzne záznamy 1768-1768,1748 - Úmrtia 1694-1759 - Rôzne záznamy - Člensky zoznam 1696 - Konvertiti 1739-1772 5016871
  • Manželstvá 1759-1840 5016871
  • Manželstvá 1839-1951 5016872
  • Krsty 1757-1898 - Z cirkvi vystúpivšich 1908-1949 5016872
  • Úmrtia 1759-1887 5016872
  • Úmrtia 1888-1952 5016872
 • Banská Bystrica, Riečka

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Riečka (Banská Bystrica)
  • Krsty 1789-1900 - Úmrtia 1857-1870, 1812-1834 5016887
  • Úmrtia 1834-1870, 1789-1812 5016888
   Cirkevná matrika
   Evanjelická-Reformovana cirkev. Farský úrad Riečka (Banská Bystrica)
  • Krsty 1861-1899 - Úmrtia 1861-1897 5016888
 • Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Slovenská Ľupča (Banská Bystrica)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1706-1708 - Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá, úmrtia 1709 5016909
  • Krsty 1783-1842 - Manželstvá 1783-1842 - Úmrtia 1783-1842 5016909
  • Krsty 1843-1880 - Manželstvá 1843-1880 - Úmrtia 1843-1863 5016909
  • Úmrtia 1863-1880 5016910
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenská Ľupča (Banská Bystrica)
  • Krsty 1658-1659 - Manželstvá 1658-1659 - Úmrtia 1658-1659 - Krsty 1659 - Manželstvá 1659-1672 - Krsty 1660-1672 - Úmrtia 1660-1672 - Rôzne záznamy 5016908
  • Krsty 1773-1842, 1841 - Krsty 1784-1787, 1806, 1814, 1790 5016908
  • Krsty 1843-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1842 - Úmrtia 1843-1852 5016908
  • Zoznam manželstiev A-Z (1733-1811) - Manželstvá 1773-1842 - Manželstvá 1784-1785, 1787 - Konvertiti 1773-1776 5016908
  • Úmrtia 1773-1796 5016908
  • Úmrtia 1795-1842 - Úmrtia 1784-1791 5016909
  • Manželstvá 1852-1897 - Krsty 1852-1898 - Úmrtia 1852-1897 - "Subscriptiones" 1867-1896 5016909
 • Banská Bystrica, Špania Dolina

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Špania Dolina (Banská Bystrica)
  • Krsty 1673-1682, 1685, 1694-1715 5017022
  • Krsty 1716-1729 5017022
  • Krsty 1729-1740 - Rôzne záznamy 5017023
  • Manželstvá 1674, 1677-1681, 1684-1703, 1706-1715, 1722 - Úmrtia 1677-1680, 1686, 1693-1699, 1707-1745 5017023
  • Rôzne záznamy - Krsty 1740-1760 5017023
  • Krsty 1772-1834 5017023
  • Krsty 1835-1842 5017023
  • Manželstvá 1716-1774 5017023
  • Manželstvá 1778-1842 5017024
  • Úmrtia 1828-1842 5017024
  • Krsty 1843-1860 - Manželstvá 1843-1884 - Úmrtia 1843-1866 5017024
  • Krsty 1861-1896 - Manželstvá 1885-1896 - Úmrtia 1867-1895 5017024
 • Banská Bystrica, Staré Hory

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Staré Hory (Banská Bystrica)
  • Krsty 1720-1756 - Zoznam krstov A-Ž 1720-1756 5016911
  • Krsty 1756-1796 - Zoznam krstov A-Ž 1756-1796 5016911
  • Krsty 1797-1828 5016911
  • Krsty 1828-1843 - Zoznam krstov A-Ž 1797-1843 5016912
  • Krsty 1843-1852 - Konvertiti 1864-1872 5016912
  • Krsty 1852-1865 5016912
  • Krsty 1865-1895 5016912
  • Manželstvá 1820-1842 5016912
  • Zoznam krstov A-Ž 1871-1895 5016912
  • Manželstvá 1843-1852 5016912
  • Manželstvá 1852-1864 - Úmrtia 1852-1854 5016912
  • Úmrtia 1854-1864 5016913
  • Manželstvá 1864-1895 5016913
  • Úmrtia 1843-1852,1857 5016913
  • Úmrtia 1865-1895 5016913
 • Banská Bystrica, Tajov

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tajov (Banská Bystrica)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1901 5017035
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1778-1903 5017036
 • Banská Štiavnica, Baďan

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev
 • Banská Štiavnica, Banská Belá

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Banská Belá (Banská Štiavnica)
  • Krsty 1688-1739 - Manželstvá 1688-1739 - Cirkevné finančné záznamy - Úmrtia 1688-1740 - Krsty 1737-1829 - Zoznam krstov 1737-1821 - Manželstvá 1737-1746 5014260
  • Manželstvá 1746-1830 - Úmrtia 1737-1830 - Zoznam úmrtí 1800-1821 - Birmovaní 1817, 1823, 1842 - Cirkevné finančné záznamy - Krsty 1830-1887 - Manželstvá 1830-1861 5014261
  • Úmrtia 1830-1857 - Krsty 1887-1895 - Manželstvá 1862-1895 - Úmrtia 1857-1895 5014262
 • Banská Štiavnica, Banská Štiavnice a Banská Belá

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
  • Krsty 1593-1632 5014239
  • Krsty 1633-1697 - Manželstvá 1594-1622 - Krsty 1698-1709 5014240
  • Krsty 1709-1925 5014241
  • Manželstvá 1689-1925 - Zoznam krstov A-L 1800-1925 5014242
  • Zoznam krstov 1800-1925: L-Z Zoznam krstov 1800-1937 Zoznam manželstiev 1800-1925 Úmrtia 1800-1860 Manželstvá 1843-1905 Úmrtia 1861-1926 Krsty 1678-1685 5014243
  • Krsty 1685-1714 Krsty 1682-1755 5014244
  • Krsty 1755-1859 5014245
  • Krsty 1859-1904 Manželstvá 1687-1759 5014246
  • Manželstvá 1759-1852 Zoznam manželstiev 1801-1937 Úmrtia 1782-1803 5014247
  • Úmrtia 1803-1903 Zoznam úmrtí 1843-1938 A-H 5016460
  • Index k matrike zomrelých 1843-1938 H-Z 5016461
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
  • Krsty 1627-1659 - Manželstvá 1633-1659 - Úmrtia 1632-1659 - Krsty 1680-1693, 1680-1681 5016448
  • Krsty 1681-1729 5016520
  • Krsty 1725-1729, 1722-1740 5016449
  • Krsty 1740-1762 5016450
  • Krsty 1762-1766, 1744-1745,1766-1784 5016451
  • Krsty 1784-1825 5016452
  • Krsty 1825-1857 - Úmrtia 1852-1857 5016453
  • Krsty 1858-1867 - Zoznam krstov A, L-M 1772-1792 - Zoznam krstov A-Z 1799-1812 - Zoznam krstov A-Z 1812-1850 - Zoznam krstov A-Z 1851-1879 - Krsty 1868-1869 5016454
  • Krsty 1869-1889 5016519
  • Krsty 1889-1892 - Manželstvá 1722-1863 5016455
  • Manželstvá 1863-1884 - Zoznam manželstiev 1789-1812;1813-79 - Úmrtia Kat. a Evang. 1676-1728, 1671-1760 5016456
  • Úmrtia 1729-1833 5016457
  • Úmrtia 1833-1872 5016458
  • Úmrtia 1872-1892 5016459
  • Úmrtia 1892-1894 - Zoznam úmrtí 1813-1863, 1864-1907 5014239
   Matrika
   Židovská obec. Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
  • Narodeń 1874-1939 Sobášení 1874-1903 Zomrelí 1873-1938 Narodení, sobášení, zomrelí 1872-1885 5016461
 • Banská Štiavnica, Banský Studenec, Kolpachy

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Banský Studenec (Žiar nad Hronom)
  • Krsty 1788-1829 Zoznam krstov 1788-1882 Úmrtia 1788-1828 Zoznam úmrtí 1788-18821 Manželstvá 1788-1822 Konvertiti 1820, 1830 Zoznam manželstiev 1788-1879 Krsty 1830-1896 Manželstvá 1830-1897 Úmrtia 1829-1880 5016461
  • Úmrtia 1880-1896 Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev a úmrtia 1788-1895 5016462
 • Banská Štiavnica, Prenčov

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Prenčov (Banská Štiavnica)
  • Krsty 1784-1819 - Úmrtia 1784-1841 - Krsty 1820-1835 - Manželstvá 1785-1849 5016877
  • Krsty 1862-1919 5016877
  • Manželstvá 1862-1952 5016877
  • Úmrtia 1862-1953 5016877
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prenčov (Banská Štiavnica)
  • Rôzne záznamy 1720-1754 - Krsty 1721-1768 - Manželstvá 1721-1768 - Úmrtia 1720-1768 - Konvertiti 1721-1746 - Rôzne záznamy 1721-1736 5016876
  • Krsty 1768-1817 - Manželstvá 1768-1818 - Úmrtia 1768-1817 - Konvertiti 1769-1820 5016876
  • Krsty 1817-1908 - Manželstvá 1817-1907 - Úmrtia 1817-1818 5016876
  • Úmrtia 1817-1907 - Konvertiti 1820-1854 - Birmovaní 1828-1908 5016877
 • Banská Štiavnica, Štefultov

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefultov (Banská Štiavnica)
  • Krsty 1784-1803 5017024
  • Krsty 1802-1871 - Krsty deti miešaných manželstvov 1793-1868 5017025
  • Krsty 1872-1895 5017025
  • Manželstvá 1784-1871 5017025
  • Úmrtia 1784-1833 5017025
  • Úmrtia 1833-1871 5017026
  • Úmrtia 1872-1895 - Manželstvá 1872-1895 5017026
 • Banská Štiavnica, Štiavnické Bane, Piarg

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štiavnické Bane (Banská Štiavnica)
 • Banská Štiavnica, Svätý Anton, {Svätý Antol}

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Antol (Banská Štiavnica)
  • Krsty 1689-1719 - Manželstvá 1689-1720 - Úmrtia 1689-1719 - Rôzne záznamy 1693-1698 - Krsty 1720-1740 5016914
  • Krsty 1740 - Manželstvá 1720-1740 - Úmrtia 1720-1740 5016915
  • Krsty 1739-1826 - Miešané manželstvá 1793-1823 - Manželstvá 1740-1826 - Úmrtia 1740-1781 - Birmovaní 1755 5016915
  • Rôzne záznamy 1689-1890 - Krsty 1826-1854 5016915
  • Krsty 1855-1872 5016915
  • Krsty 1872-1880 5016915
  • Krsty 1880-1895 5016916
  • Zoznam krstov A-Ž 1827-1894 5016916
  • Manželstvá 1826-1854 5016916
  • Manželstvá 1855-1883 - Miešané manželstvá 1859-1893 5016916
  • Manželstvá 1884-1895 5016916
  • Úmrtia 1782-1854 5016916
  • Úmrtia 1855-1876 5016916
  • Úmrtia 1876-1885 5016917
  • Úmrtia 1886-1895 5016917
 • Banská Štiavnica, Vysoká

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysoká (Banská Štiavnica)
  • Krsty 1743-1821 5016602
  • Uzavreté manželstvá 1743-1821 5016602
  • Úmrtia 1743-1821 5016603
  • Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1821-1852 5016603
  • Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1853-1872 5016603
  • Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1872-1896 5016604
 • Bardejov, Andrejová

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Andrejová (Bardejov)
  • Krsty 1831-1900 - Manželstvá 1831-1900 - Úmrtia 1831-1900 4406724
  • Narodení 1862-1886 (druhá kópia) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1887-1895 - Manželstvá 1864-1884 - Úmrtia 1863-1885 4406724
 • Bardejov, Bardejov, Bardejovská Nová Ves

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bardejov (Bardejov)
  • Krsty 1671-1680 - Manželstvá 1671-1711 - Krsty 1680-1720 - Krsty 1723-1754 - Birmovaníe bez uvedenia roku - Úmrtia 1710-1711 - Manželstvá 1724-1729 - Krsty 1754-1779 - Manželstvá 1762-1770 4405842
  • Manželstvá 1770-1785 - Úmrtia 1762-1786 - Konvertiti na katolicku vieru 1766-1814 - Krsty 1779-1831 - Manželstvá 1787-1831 (z opačnej strany) - Úmrtia 1786-1846 - Manželstvá 1832-1862 4406727
  • Manželstvá 1862-1881 - Krsty 1832-1858 - Birmovaní 1858 - Krsty 1859-1889 Birmovaní 1891, 1778, 1774 - Úmrtia 1847-1853 4406773
  • Úmrtia 1853-1888 - Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1889-1895 - Zoznam krstov 1860-1895 (A-Ž) - Zoznam krstov 1800-1859 (A-J) 4405843
  • Zoznam krstov 1800-1859 (K-Ž) - Zoznam manželstiev 1832-1951 (A-Ž) - Zoznam úmrtí 1860-1939 (A-Ž) 4405888
  • Druhopisy krstov 1876-1895 - Manželstvá 1876-1887 - Manželstvá 1889-1895 - Úmrtia 1874-1884 4405888
  • Úmrtia 1884-1887 - Úmrtia 1889-1895 - Krsty, manželstvá, úmrtia (Bardejovská Nová Ves) 1876-1880 4405887
 • Bardejov, Bardejov

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad nemecko-maďarský Bardejov (Bardejov)
  • Krsty 1592-1599 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1610 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1617-1618 - Birmovaní 1645-1655 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1624-1726 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1722-1752 4406723
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1753-1779 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1781-1839 - Zoznam (krst., sobás., zom.) 1722-1839 - 53 Krsty 1840-1863 - Manželstvá 1840-1863 - Úmrtia 1840-1863 - Zoznam (krst., sobás., zom 4406770
  • Druhopisy krstov 1888-1896 - Manželstvá 1889-1896 - Úmrtia 1889-1896 4406770
  • Zoznam úmrtí 1839-1928 4405839
   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Slovenský Bardejov (Bardejov)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1703-1706 - Krsty 1707-1779 - Manželstvá 1707-1709 - Manželstvá 1714 - Manželstvá 1716 - Manželstvá 1755 - Manželstvá 1764-1779 - Úmrtia 1754-1762 - Úmrtia 1764-1771 - Konvertiti 1779-1780 - Krsty 4405887
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1815-1850 - Birmovaní 1832 - Krsty 1851-1875 - Birmovaní 1854-1875 - Manželstvá 1851-1875 - Miešané manželstvá 1854-1856 - Úmrtia 1851-1875 - Krsty 1876-1888 - Manželstvá 1876-1 4406720
  • Úmrtia 1880-1888 - Zoznam krstov (A-Ž) 1851-1896 4406721
  • Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1863 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1882 - Krsty 1883-1896 - Manželstvá 1879-1895 - Úmrtia 1889-1895 4406721
  • Sv. 1 Rodinná kniha (A-B) 4406721
  • Sv. 1 Rodinná kniha (B-I) - Sv. 2 Rodinná kniha (J-S)- Sv. 3 Rodinná kniha (S-Ž) 4406722
  • Index k rodinným knihám Sobášených (A-M) 4406722
  • Sobášených (M) - Sobášených (M-Ž) 4406723
   Matrika
   Židovská obec. Bardejov (Bardejov)
  • Narodení 1852-1882 - Sobášení 1852-1882 - Zomrelí 1853-1882 - Narodení 1843-1853 - Sobášení 1842-1853 - Zomrelí 1842-1853 - Narodení 1854-1865 - Sobášení 1855-1873 - Narodení 1865-1874 - Zomrelí 1854-1873 - Narodení 1886 4405839
  • Narodení 1886-1895 - Narodení 1874-1885 - Sobášení 1886-1895 - Sobášení 1920-1923 - Zomrelí 1886-1895 - Sobášení 1886-1895 - Sobášení 1921-1922 - Zomrelí 1886-1895 4405840
  • Narodení, sobášení, zomrelí 1894-1895 4406771
 • Bardejov, Becherov, Ondavka, Regetovka

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Becherov (Bardejov)
  • Krsty 1866-1876 - Manželstvá 1864-1877 - Úmrtia 1847-1877 - Krsty 1877-1893 - Manželstvá 1877-1893 - Úmrtia 1877-1893 (Ondavka) - Krsty, úmrtia 1863-1877 - Krsty 1819-1862 - Manželstvá 1819-18 4406771
  • Krsty 1877-1893 - Úmrtia 1877-1893 - Krsty 1893-1934 - Manželstvá 1894-1935 - Úmrtia 1893-1935 (Regetovka) - Krsty 1819-1867 - Manželstvá 1819-1875 - Úmrtia 1819-1868 4406771
  • Krsty 1877-1893 - Manželstvá 1877-1893 - Úmrtia 1877-1893 4406771
  • Úmrtia 1877-1893 - Krsty 1893-1925 - Manželstvá 1894-1925 - Úmrtia 1894-1925 (Becherov) - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1864-1898 4405841
 • Bardejov, Beloveža

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Beloveža (Bardejov)
  • Krsty 1754-1816 - Manželstvá 1753-1813 - Úmrtia 1754-1805 - Krsty 1816-1859 - Manželstvá 1816-1898 - Úmrtia 1816-1879 - Krsty 1860-1871 - Manželstvá 1898-1904 - Krsty 1872-1906 - Úmrtia 1879-1906 - Dru 4405841
  • Krsty 1884-1891 - Manželstvá 1863 - Manželstvá 1876-1891 - Úmrtia 1863 - Úmrtia 1876-1891 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1894 4406816
 • Bardejov, Brezov, Giraltovce, Francovce, Lascov, Marhaň, Svidník, Štefurov

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezov (Giraltovce)
  • Krsty 1840-1869 - Úmrtia 1840-1857 4405886
  • Úmrtia 1857-1869 - Manželstvá 1840-1869 - Birmovaní 1851, 1874 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1882 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1870-1882 - Krsty 1883-1898 - Manželstvá 1883-1902 - Ú 4405835
 • Bardejov, Cigeľka

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Cigeľka (Bardejov)
  • Krsty 1781-1809 - Manželstvá 1782-1810 - Krsty 1809-1843 Úmrtia 1810-1838 Manželstvá 1810-1873 Krsty 1878-1883 4406719
  • Krsty 1883-1901 - Úmrtia 1839-1917 - Krsty 1844-1878 - Manželstvá 1874-1951 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1890 - Evidencia rodín 1861 4405838
 • Bardejov, Gaboltov

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gaboltov (Bardejov)
  • Krsty 1695-1749 Úmrtia 1696-1749 Manželstvá 1696-1749 - Manželstvá 1848-1851 4948307
  • Krsty 1800-1829 - Manželstvá 1800-1829 - Úmrtia 1800-1829 - Konvertiti 1800-1812, 1849, 1866 - Krsty 1852-1877 Úmrtia 1852-1884 Manželstvá 1852-1884 4405894
  • Manželstvá 1884-1895 - Krsty 1878-1895 - Úmrtia 1895-1896, 1888-1895, 1885-1887 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1880 - Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1881-1895 - Úmrtia 1881-1895 4405849
 • Bardejov, Hankovce, Giraltovce, Harhaj, Porúbka

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hankovce (Giraltovce)
  • Krsty 1788-1802, 1836-1867 - Manželstvá 1788-1867 - Úmrtia 1788-1867 - Miešané manželstvá 1873-1888 - Birmovaní 1851 - Úmrtia 1866-1867, 1788-1802, 1835-1865 - Manželstvá 1859-1867, 1788-1858 - Krsty 1868-1895 - Manželstvá 1868-1896 - Úmrtia 1868-1899 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4405896
 • Bardejov, Hažlín, Svidník, Cernina, Brezovka, Kurimka, Ortuťová, Rovné, Šarišské Čierne

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hažlín (Bardejov)
  • Krsty 1750-1851 Manželstvá 1750-1851 Úmrtia 1750-1850 Krsty 1852-1858 4405892
  • Krsty 1858-1875 Manželstvá 1852-1875 - Zoznam manželstiev 1852-1875 - Úmrtia 1852-1875 Zoznam úmrtí 1852-1875 - Krsty, manželstvá, úmrtia, zoznam 1876-1896 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1895 4406825
 • Bardejov, Hertník, Bartosovce

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hertník (Bardejov)
  • Krsty 1864-1895 - Manželstvá 1856-1895 - Úmrtia 1859-1896 - Druhopisy krstov 1860-1895 - Manželstvá 1860-1895 - Úmrtia 1860-1895 4406778
 • Bardejov, Hrabské

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrabské (Bardejov)
  • Krsty 1830-1882 - Manželstvá 1830-1881 - Úmrtia 1830-1882 - Krsty 1882-1898 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4406779
 • Bardejov, Kobyly

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kobyly (Bardejov)
  • Krsty 1755, 1753-1754, 1756-1788 4405860
  • Krsty 1788-1826 - Manželstvá 1755-1834 - Birmovaní 1836 - Krsty 1826-1834 - Úmrtia 1830-1834 - Birmovaní 1836 - Úmrtia 1755-1830 - Konvertiti 1797-1820 - Krsty 1835-1878 - Úmrtia 1866-1873 - Birmovaní 1851, 185 4406752
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1895 4406754
 • Bardejov, Koprivnica

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koprivnica (Giraltovce)
  • Krsty 1853-1871 - Úmrtia 1855-1878 - Krsty 1872-1877 - Manželstvá 1848-1878 - Krsty 1878 - Úmrtia 1878 - Krsty 1879-1908 - Úmrtia 1879-1908 - Manželstvá 1878-1908 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4405908
 • Bardejov, Kružlov

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Kružlov (Bardejov)
  • Krsty 1819-1856 - Manželstvá 1825-1856 - Úmrtia 1825-1856 - Krsty 1857-1899 - Manželstvá 1857-1938 - Úmrtia 1857-1938 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1862 4406781
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1863-1895 4405897
 • Bardejov, Kurima

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kurima (Giraltovce)
  • Krsty 1714-1728 - Úmrtia 1714-1730 - Krsty 1728-1730 - Manželstvá 1714-1722 - Krsty 1726-1741 - Manželstvá 1726-1741 - Úmrtia 1726-1729 - Krsty 1741-1805 - Manželstvá 1741-1805 - Krsty 1714-1729 4406827
  • Krsty 1729-1741 - Úmrtia 1741-1805 - Krsty 1806-1852 - Manželstvá 1806-1852 - Úmrtia 1806-1852 - Birmovaní 1836, 1851, 1858 - Krsty 1863-1873 - Úmrtia 1866-1873 - Krsty 1853-1863 - Manželstvá 1853-1873 - Úmrtia 1853-1865 Krsty 1874-1880 - Úmrtia 1874-1880 - Manželstvá 1874-1880 4406829
  • Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1881-1895 - Úmrtia 1881-1895 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4406782
   Matrika
   Židovská obec. Kurima (Giraltovce)
  • Narodenia 1851-1895 - Manželstvá 1851-1895, 1920, 1932, 1942 - Úmrtia 1851-1895, 1914, 1919 - Druhopisy narodených, uzavretých manželstiev, úmrtí 1861-1888 4406782
  • Narodenia, manželstvá, úmrtia 1888-1893 4406734
 • Bardejov, Kurov

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Kurov (Bardejov)
  • Úmrtia 1884-1885, 1872-1883 - Krsty 1827-1886 - Manželstvá 1828-1886 - Úmrtia 1827-1871, 1886 - Krsty 1887-1912, 1921-1927, 1913-1921 - Manželstvá 1888-1934 - Úmrtia 1887-1927 - Krsty 1903-1906 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4406734
 • Bardejov, Lenartov

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lenartov (Bardejov)
  • Krsty 1792-1851 - Úmrtia 1793-1851 - Manželstvá 1793-1832 - Zmiešané manželstvá 1812 - Krsty 1852-1882 - Úmrtia 1852-1882 - Manželstvá 1832-1882 - Birmovaní 1874, 1878, 1851, 1858 - Krsty 1883-1896 - Manželstvá 1883-1899 - Úmrtia 1883-1897 4405855
  • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4406832
 • Bardejov, Livov, {Ľvov}

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Livov (Bardejov)
  • Krsty 1789-1799, 1800-1803, 1809-1821 - Úmrtia 1794-1803, 1809-1825 - Manželstvá 1790-1797, 1802 - Krsty 1789-1802 - Manželstvá 1822-1824 - Úmrtia 1789-1799, 1802 - Krsty 1821-1825 - Manželstvá 1793-1796, 1800-1821 - Krsty 1825-1838 - Manželstvá 1839-1851 - Úmrtia 1825-1846 - Krsty 1838-1841 4405901
  • Krsty 1841-1851 - Manželstvá 1825-1837 - Úmrtia 1846-1851 - Krsty 1852-1895 - Manželstvá 1852-1900 - Úmrtia 1852-1895 - Zoznam krstov 1852-1895 - Zoznam manželstiev 1852-1895 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4405856
 • Bardejov, Lopúchov

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Lopúchov (Giraltovce)
  • Krsty 1747-1859 4405856
  • Krsty 1859-1884 - Manželstvá 1759-1883 - Úmrtia 1759-1884 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1862-1895 4405857
 • Bardejov, Lukov, Lukov nad Topľou, Venecia

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Lukov (Bardejov)
  • Krsty 1756-1787 - Krsty 1735 - Krsty 1739-1740 - Manželstvá 1759-1760 - Manželstvá 1764-1787 - Úmrtia 1757-1788 - Krsty 1788-1825 - Úmrtia 1793-1799 - Úmrtia 1801 - Úmrtia 1809-1825 - Krsty 1788-1804 - Krsty 1810-1834 4405857
  • Krsty 1834-1842 - Úmrtia 1841-1842 - Úmrtia 1810-1841 - Manželstvá 1833-1842 - Krsty 1843-1888 - Manželstvá 1843-1887 - Manželstvá 1892 - Úmrtia 1843-1887 - Krsty 1888-1896 - Manželstvá 18 4405858
  • Úmrtia 1888-1895 4406835
 • Bardejov, Malcov,Gerlachov, Lenartov

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Malcov (Bardejov)
  • Krsty 1769-1807 - Manželstvá 1768-1807 - Úmrtia 1768-1791 - Krsty 1807-1843 - Úmrtia 1807-1826 4406836
  • Úmrtia 1822-1843 - Manželstvá 1807-1843 - Krsty (GERLACHOV) 1807-1843 - Úmrtia (GERLACHOV) 1807-1843 - Manželstvá (GERLACHOV) 1807-1843 - Krsty (LENARTOV) 1808-1843 - Úmrtia (LENARTOV) 1808-1843 - Manželstvá (LENARTOV) 1808-1843 - Krsty (MALCOV) 1844-1873 - Úmrtia (MALCOV) 1844-1873 - Manželstvá (MALCOV) 1844-1873 - Krsty 1874-1894 - Úmrtia 1874-1894 - Úmrtia 1874-1885 4406739
  • Úmrtia 1885-1894 - Krsty 1895 - Úmrtia 1895 - Manželstvá 1874-1895 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-18954406740
 • Bardejov, Marhaň

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Marhaň (Giraltovce)
  • Krsty 1770-1819 4406741
  • Krsty 1819-1820 - Manželstvá 1771-1774 -Manželstvá 1781-1820 - Úmrtia 1770-1774 -Úmrtia 1781-1820 - Krsty 1821-1842 - Manželstvá 1821-1841 - Úmrtia 1821-1842 - Krsty 1842-1865 - Manželstvá 1842-1865 - Úmrtia 1842-1865 - Krsty 1866-1919 - Manželstvá 1866-1920 - Úmrtia 1866-1884 4405900
  • Úmrtia 1885-1912 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1862-18954406742
 • Bardejov, Mikulášová, Niklová

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Mikulášová (Bardejov)
  • Krsty 1761-1783 4405902
  • Krsty 1783-1801 - Krsty 1804-1834 - Manželstvá 1804-1834 - Úmrtia 1804-1834 - Krsty 1835-1851 - Manželstvá 1835-1888 - Úmrtia 1835-1874 - Krsty 1823-1845 - Úmrtia 1823-1846 - Manželstvá 1823-1825 - Manželstvá 1828-1845 - Krsty 1846-1848 - Krsty 1851 - Krsty 1858-1913 - Manželstvá 1849-1909 - Úmrtia 1846-1896 4405903
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1864-1880 - Krsty, manželstvá 1881 4405903
  • Úmrtia 1881 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-1895 4406837
 • Bardejov, Mokroluh, Kružlov, Rokytov, Tarnov

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mokroluh (Bardejov)
  • Krsty 1789-1841 - Manželstvá 1788-1829 - Úmrtia 1788-1793 4406838
  • Úmrtia 1793-1829 - Krsty 1830-1868 - Manželstvá 1830-1868 - Úmrtia 1830-1868 - Krsty 1869-1884 - Manželstvá 1869-1884 - Úmrtia 1869-1884 - Krsty 1885-1896 - Manželstvá 1885-1898 - Úmrtia 1 4405913
  • Manželstvá 1860-1862 - Manželstvá 1872-1895 - Úmrtia 1860-1862 -Úmrtia 1872-1895 4406868
 • Bardejov, Nemcovce

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Nemcovce (Kurima)
  • Krsty 1785-1843 - Manželstvá 1785-1843 - Úmrtia 1785-1843 - Birmovaní 1840-1886 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1862-1863 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869 - Krsty 1876-1895 - Manželstvá 1876 - Manželstvá 1878-1895 - 4407139
 • Bardejov, Nižný Tvarožec

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Nižný Tvarožec (Bardejov)
  • Krsty 1782-1831 - Uzavreté manželstvá 1788-1830 - Úmrtia 1806-1831 - Krsty 1831-1875 - Uzavreté manželstvá 1831-1875 - Úmrtia 1831-1875 - Krsty 1875-1889 4406929
  • Krsty 1889-1904 - Uzavreté manželstvá 1876-1904 - Úmrtia 1876-1904 - Druhopisy krstov, uzavreté manželstvá, úmrtí 1861-1895 4406867
 • Bardejov, Ortuťová, Kurima, Hažlín

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ortutʹová (Bardejov)
  • Krsty 1852-1878 - Krsty (KURIMA) 1857-1878 - Krsty (HAŽLÍN) 1854-1873 - Cirkevné finančné záznamy 1881 - Krsty 1878-1924 - Manželstvá 1878-1892 4406790
  • Manželstvá 1892-1924 - Úmrtia 1879-1924 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1895 4405865
 • Bardejov, Osikov, Vaniškovce, Frička

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Osikov (Bardejov)
  • Krsty 1745-1804 - Birmovaní 1749 - Úmrtia 1745-1817 - Krsty 1804-1817 - Manželstvá 1745-1817 4405912
  • Krsty 1817-1871 - Úmrtia 1818-1871 - Manželstvá 1818-1871 - Zoznamy 1850-1873 - Krsty (VANIŠKOVCE) 1873-1895 - Manželstvá (VANIŠKOVCE) 1874-1896 - Úmrtia (VANIŠKOVCE) 1872-1895 - Krsty (OSIKOV) 1872-1895 - Manželstvá (OSIKOV) 1874-1896 - Úmrtia (OSIKOV) 1872-1895 4405910
  • Krsty (FRIČKA) 1872-1883 4405910
  • Krsty (FRIČKA) 1883-1896 - Manželstvá (FRIČKA) 1872-1898 - Úmrtia (FRIČKA) 1872-1897 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1895 4405911
 • Bardejov, Petrová, Frička

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Petrová (Bardejov)
  • Krsty 1781-1830 - Manželstvá 1781-1830 - Úmrtia 1781-1830 - Krsty (Frička) 1781-1832 - Úmrtia (Frička) 1781-1832 - Manželstvá (Frička) 1781-1832 - Krsty 1831-1851 - Krsty (Frička) 1833-1851 - Manželstvá 1831-1851 - Manželstvá (Frička) 1833-1851 - Úmrtia 1831-1851 - Úmrtia (Frička) 1833-1851 4406761
  • Krsty 1857-1896 - Manželstvá 1852-1899 - Úmrtia 1852-1894 - Krsty (Frička) 1852-1855 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1891 4405920
  • Úmrtia 1891 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1892-1895 4405921
 • Bardejov, Raslavice, Slovenské Raslavice, Uhorské Raslavice

   Matrika
   Židovská obec. Slovenské Raslavice (Bardejov)
  • Narodení, sobášení, zomrelí 1877-1879 - Narodení 1880 4406903
 • Bardejov, Raslavice, Uhorské Raslavice, Slovenské Raslavice

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uhorské Raslavice (Bardejov)
  • Krsty 1732-1745 4407812
  • Krsty 1745-1849 - Manželstvá 1733-1863 - Zmiešané manželstvá 1809-1861 - Konvertiti 1836-1858 - Konvertiti 1773-1859 - Úmrtia 1733-1853 - Krsty 1850-1890 4407142
  • Krsty 1890-1891 - Konvertiti 1892 - Zoznam veriachí 1850-1936 - Birmovaní 1874 - Birmovaní 1878 - Manželstvá 1863-1891 - Cirkevné finančné záznamy - Úmrtia 1854-1891 - Krsty 1892-1895 - Úm 4406844
 • Bardejov, Rešov

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Rešov (Bardejov)
  • Krsty 1854-1889 - Manželstvá 1854-1889 - Manželstvá 1867-1870 (vojaci) - Úmrtia 1854-1892 - Úmrtia 1875 (vojaci) - Krsty 1889-1895 - Úmrtia 1893-1904 - Manželstvá 1886-1904 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1866 4406852
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1888-1890 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1894-1895 4406937
 • Bardejov, Richvald, Rychvald

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rychvald (Bardejov)
  • Krsty 1748-1751 - Krsty 1762-1787 - Manželstvá 1760-1777 - Manželstvá 1779-1780 - Manželstvá 1782-1786 - Manželstvá 1789-1791 - Úmrtia 1760-1765 - Krsty 1787-1866 - Manželstvá 1811-1866 - Birmovaní 1836-1851 - Birmovaní 1874 - Birmovaní 1878 - Manželstvá (zmiešané) 1833-1852 - Úmrtia 1811-1866 4406937
  • Krsty 1867-1878 - Manželstvá 1867-1879 - Úmrtia 1867-1895 - Manželstvá 1881-1896 - Krsty 1878-1897 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1886 - Krsty 1887 4407155
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1887-1895 4406938
 • Bardejov, Richvald, Rychvald

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Lesná (Spišská Stará Ves)
 • Bardejov, Šarišské Čierne, {Čarno}

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čarno (Bardejov)
  • Krsty 1857-1870 4407854
  • Krsty 1870-1883 - Úmrtia 1857-1883 - Manželstvá 1857-1883 - Krsty 1884-1915 - Úmrtia 1884-1928 - Manželstvá 1884-1928 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1863-1864 - Krsty, manželstvá, úmrtia 186 4405869
 • Bardejov, Snakov

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Snakov (Bardejov)
  • Krsty 1817-1828 4407829
  • Krsty 1828-1853 - Úmrtia 1817-1879 - Krsty 1854-1892 - Manželstvá 1887-1899 - Úmrtia 1880-1892 - Krsty 1893-1896 - Úmrtia 1893-1896 - Druhopisy krst 4406881
 • Bardejov, Varadka

   Cirkevná matrika
   Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Varadka (Bardejov)
  • Druhopisy krstov, manželstvá 1863-1864 - Krsty, manželstvá 1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1892 - Krsty, manželstvá 1895 4407868
 • Bardejov, Vyšná Voľa

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšnia Vol'a (Bardejov)
  • Krsty 1788-1845 - Manželstvá 1788-1843- Úmrtia 1788-1845 - Krsty 1844-1898 - Manželstvá 1844-1895 - Úmrtia 1844-1896 - Druhopisy krstov, manželstvá, 1861-1863 - Krsty, manželstvá, manželstvá 1866 - Krsty, M 4407177
 • Bardejov, Zborov, Hutka

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zborov (Bardejov)
  • Krsty 1695-1750 - Manželstvá 1734-1750 - Úmrtia 1746-1750 - Krsty 1751-1762 - Manželstvá 1751-1763 - Úmrtia 1751-1762 - Krsty 1763-1802 4407874
  • Krsty 1802-1807 - Manželstvá 1764-1838 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1851 - Úmrtia 1763-1838 - Konvertiti - Krsty 1834-1853 - Úmrtia 1839-1853 - Manželstvá 1874-1882 - Manželstvá 1839-1853 - Krsty 1808-1815 4407875
  • Krsty 1815-1833 - Krsty 1853-1861 - Manželstvá 1852-1874 - Úmrtia 1852-1863 - Krsty 1861-1872 4407176
  • Úmrtia 1864-1877 - Krsty 1872-1882 - Úmrtia 1879-1899 - Krsty 1883-1887 4406977
  • Krsty 1887-1893 - Manželstvá 1883-1895 - Krsty 1893-1895 4406901
  • Krsty-zoznam 1865-1927 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1862 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1866 - Krsty 1869 4406901
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1872 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1891a 4407173
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1892-1895 4406975
 • Bardejov, Zborov

   Matrika
   Židovská obec. Zborov (Bardejov)
  • Narodení 1885-1895 - Narodení 1848 - 1543 Narodení 1876-1896 - Sobášení 1876 - Sobášení 1887-1892 - Sobášení 1895 - Zomrelí 1865 - Zomrelí 1876-1892 - Zomrelí 1895 4406975
 • Bez akéhokoľvek popisu 5219350

 • Bratislava, Bratislava

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1606-1617 4948707
  • Krsty 1618-1629 4948709
  • Krsty 1630-1643 4948709
  • Krsty 1644-1653 4948709
  • Krsty 1653-1661 4948710
  • Krsty 1682-1696 - Zoznam krstov A-Ž (1682-1696) 4948710
  • Krsty 1697-1698 4948710
  • Krsty 1698-1709 - Zoznam krstov A-Ž (1698-1709) 4948711
  • Krsty 1710-1725 - Zoznam krstov A-Ž (1710-1725) 4948711
  • Krsty 1726-1729 4948711
  • Krsty 1729-1743 - Zoznam krstov A-Ž (1726-1743) - Krsty 1726-1743 (nemanželské deti) 4948712
  • Krsty 1744-1750 4948712
  • Krsty 1750-1755 - Zoznam krstov A-Ž (1744-1755) - Krsty 1744-1755 (nemanželské deti) 4948713
  • Krsty 1756-1766 - Zoznam krstov A-Ž (1756-1766) - Krsty 1756-1766 (nemanželské deti) 4948713
  • Krsty 1767-1769 4948713
  • Krsty 1769-1777 - Zoznam krstov A-Ž (1767-1777) - Krsty 1767-1777 (nemanželské deti) 4948714
  • Krsty 1778-1786 4948714
  • Krsty 1786-1797 - Zoznam krstov A-Ž (1786-1797) 4948715
  • Krsty 1798-1813 4948715
  • Krsty 1813-1820 - Zoznam krstov A-Ž (1798-1820) - Krsty 1798-1819 (nemanželské deti) 4948716
  • Krsty 1820-1828 - Zoznam krstov A-Ž (1820-1828) - Errata 4948716
  • Krsty 1829-1833 4948716
  • Krsty 1833-1838 - Zoznam krstov A-Ž (1829-1838) 4948717
  • Krsty 1839-1850 4948717
  • Krsty 1850-1854 - Zoznam krstov A-Ž (1839-1854) 4948718
  • Krsty 1855-1865 4948718
  • Krsty 1865-1870 - Zoznam krstov A-Ž (1855-1870) 4948719
  • Krsty 1871-1881 - Zoznam krstov A-Ž (1871-1881) 4948719
  • Krsty 1882-1885 4948719
  • Krsty 1885-1889 - Zoznam krstov A-Ž (1882-1889) 4948720
  • Krsty 1890-1910 4948720
  • Krsty 1910 - Zoznam krstov A-Ž (1890-1910) 4948721
  • Manželstvá 1606-1630 - Manželstvá 1637-1643 - Manželstvá 1630-1636 4948721
  • Manželstvá 1682-1714? 4948721
  • Manželstvá 1714-1715 - Zoznam manželstiev A-Ž (1682-1715) 4948722
  • Manželstvá 1716-1741 - Zoznam manželstiev A-Ž (1716-1741) - Manželstvá 1716-1741 (zakázané vzťahy pred manželstvom) 4948722
  • Manželstvá 1742-1763 - Zoznam manželstiev A-Ž (1742-1763) - Manželstvá 1742-1763 (zakázané vzťahy pred manželstvom) 4948723
  • Manželstvá 1764-1781 4948723
  • Manželstvá 1781-1784 - Zoznam manželstiev A-Ž (1764-1784) 4948724
  • Manželstvá 1785-1803 - Zoznam manželstiev A-Ž (1785-1803) - Manželstvá 1785-1803 (zakázané vzťahy pred manželstvom) 4948724
  • Manželstvá 1804-1819 - Zoznam manželstiev A-Ž (1804-1819) 4948724
  • Manželstvá 1820-1832 4948724
  • Manželstvá 1832-1839 - Zoznam manželstiev A-Ž (1820-1839) 4948725
  • Manželstvá 1840-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1840-1852) 4948725
  • Manželstvá 1853-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1853-1875) 4948725
  • Manželstvá 1876-1893 - Zoznam manželstiev A-Ž (1876-1893) 4948890
  • Manželstvá 1894-1919 - Zoznam manželstiev A-Ž (1894-1919) 4948890
  • Rôzne záznamy ? - Úmrtia 1703-1713 4948732
  • Úmrtia 1703-1726 4948732
  • Úmrtia 1727-1741 - Zoznam úmrtí A-Ž (1727-1741) 4948732
  • Úmrtia 1742-1746 4948732
  • Úmrtia 1746-1750 - Zoznam úmrtí A-Ž (1742-1750) - Úmrtia 1749 4948889
  • Úmrtia 1751-1761 - Zoznam úmrtí A-Ž (1751-1761) 4948889
  • Úmrtia 1762-1770 - Zoznam úmrtí A-Ž (1762-1770) 4948889
  • Úmrtia 1771-1772 4948889
  • Úmrtia 1772-1780 - Zoznam úmrtí A-Ž (1771-1780) 4948729
  • Úmrtia 1781-1793 - Úmrtia 1786-1803 (Ratschdorf) - Úmrtia 1787-1803 (Engerau) - Úmrtia 1788-1796 (Oberuser) 4948729
  • Úmrtia 1796-1803 (Oberuser) - Zoznam úmrtí A-Ž (1781-1793) 4948730
  • Úmrtia 1794-1819 - Zoznam úmrtí A-Ž (1794-1819) 4948730
  • Úmrtia 1820-1832 4948730
  • Úmrtia 1832-1840 - Zoznam úmrtí A-Ž (1820-1840) 4948731
  • Úmrtia 1841-1859 - Zoznam úmrtí A-Ž (1841-1859) 4948731
  • Úmrtia 1859-1874 4948731
  • Úmrtia 1874-1881 - Zoznam úmrtí A-Ž (1859-1881) 4948891
  • Úmrtia 1882-1893 - Zoznam úmrtí A-Ž, H (1882-1893) 4948891
  • Úmrtia 1894-1906 4948891
  • Úmrtia 1906-1911 - Zoznam úmrtí A-Ž, J, L (1894-1911) 4948892
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1703-1717) 4948892
  • Zoznam úmrtí A-Ž (1717-1726) 4948892
   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1705-1841 - Manželstvá 1726-1841 - Úmrtia 1730-1764 4948892
  • Úmrtia 1764-1862 (roky nie sú po poradí) 4948893
  • Krsty 1841-1872 - Manželstvá 1841-1872 - Zoznam krstov A-Ž, zoznam manželstiev A-Ž (1841-1872) 4948893
  • Krsty 1873-1888 - Manželstvá 1873-1888 - Zoznam krstov A-Ž, zoznam manželstiev A-Ž (1873-1888) 4948893
  • Krsty 1888-1900 - Zoznam krstov A-Ž (1889-1900) - Manželstvá 1889-1906 - Zoznam manželstiev A-Ž (1889-1906) 4948893
  • Krsty 1901-1910 - Zoznam krstov A-Ž (1901-1910) 4948893
  • Manželstvá 1906-1910 - Zoznam manželstiev A-Ž (1906-1910) 4948893
  • Birmovaní 1865 - Úmrtia 1865-1870 4948893
  • Úmrtia 1870-1894 - Zoznam úmrtí A-Ž (1865-1894) 4948894
  • Úmrtia 1895-1910 - Zoznam úmrtí A-Ž (1895-1910) 4948894
  • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1705-1862) 4948894
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1774-1784 - Manželstvá 1774-1784 - Úmrtia 1774-1784 4948655
  • Krsty 1781-1793 - Manželstvá 1781-1793 - Úmrtia 1781-1793 4948655
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
   Matrika
   Židovska obec. Bratislava (Bratislava)
  • Narodenia 1819 - Narodenia 1829-1830 - Narodenia 1849 - Narodenia 1851 - Narodenia 1884 (roky nie sú po poradí) - Manželstvá 1841 - Manželstvá 1893 - Manželstvá 1895 4948894
  • Narodenia 1841-1851 4948894
  • Narodenia 1850-1885 4948894
  • Narodenia 1870-1872 - Narodenia 1874-1877 - Narodenia 1884 - Manželstvá 1870-1877 - Manželstvá 1884 - Úmrtia 1870-1872 - Úmrtia 1874-1877 - Úmrtia 1879 (roky nie sú po poradí) 4948894
  • Narodenia 1870-1872 - Narodenia 1874-1877 - Narodenia 1884 - Manželstvá 1870-1877 - Manželstvá 1884 - Úmrtia 1870-1872 - Úmrtia 1874-1877 - Úmrtia 1879 (roky nie sú po poradí) 4948895
  • Narodenia 1886-1902 4948895
  • Narodenia 1903-1926 4948733
  • Narodenia 1926-1944 4948733
  • Narodenia 1911-1944 (bez indexu, ale kniha je vo forme indexu) 4948733
  • Manželstvá 1850-1875 4948733
  • Manželstvá 1875-1885 4948734
  • Manželstvá 1886-1923 4948734
  • Manželstvá 1923-1933 4948734
  • Manželstvá 1933-1943 4948735
  • Manželstvá 1927-1935 4948735
  • Úmrtia 1850-1885 4948735
  • Úmrtia 1886-1903 4948735
  • Úmrtia 1903-1908 - Úmrtia 1890-1900 (roky nie sú po poradí) 4948736
  • Úmrtia 1908-1918 4948736
  • Úmrtia 1916-1922 - Úmrtia 1930-1944 (v knihe indexouvou formou matrič. zázn.) - Úmrtia 1918-1920 - Úmrtia 1930-1944 4948736
  • Zoznam narodených A-Ž (1841-1851) 4948736
  • Zoznam narodených A-Ž (1850-1885) 4948736
  • Zoznam narodených A-F (1871-1895) 4948736
  • Zoznam narodených F-Ž (1871-1895) 4948737
  • Zoznam narodených A-Ž, G (1886-1926) 4948737
  • Zoznam narodených A-Ž (1926-1944) 4948737
  • Zoznam manželstiev A-Ž (1851-1873) - Zoznam úmrtí A-Ž (1851-1873) - Zoznam manželstiev A-Ž (1870-1873) (písaný na písacom stroji) 4948737
  • Zoznam manželstiev, úmrtí A-Ž (1878-1931) (usporiadaný podľa roku a písmena) 4948737
  • Zoznam manželstiev A-Ž (1923-1937) 4948737
  • Zoznam úmrtí A-Ž, S (1873-1917) - Štatistika ? (עברית) 4948737
  • Narodenia 1872 - 1855 4948738
  • Narodenia 1873 - 1943 4948738
  • Narodenia 1886 - 1902 4948738
  • Manželstvá 1872 - 1885 4948738
  • Manželstvá 1886 - 1920 4948738 4948739
  • Manželstvá 1920 - 1923 4948739
  • Manželstvá 1923 - 1943 4948739
  • Úmrtia 1872 - 1885 4948739
  • Úmrtia 1886 - 1944 4948739
 • Bratislava, Devín

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
 • Bratislava, Devínska Nová Ves

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1713-1750 - Rôzne záznamy ? - Úmrtia 1713-1751 - Manželstvá 1713-1750 4948681
  • Krsty 1751-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1751-1852) 4948681
  • Krsty 1852-1874 4948682
  • Krsty 1875-1893 4948682
  • Krsty 1893-1906 4948682
  • Krsty 1906-1910 4948693
  • Manželstvá 1751-1852 - Rôzne záznamy 1752-1762? - Zoznam manželstiev A-Ž (1751-1852) (nedokonečné) 4948693
  • Manželstvá 1852-1900 4948693
  • Úmrtia 1751-1852 4948693
  • Úmrtia 1852-1874 4948683
  • Úmrtia 1875-1898 4948683
 • Bratislava, Lamač

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1752-1771 4948684
  • Krsty 1771-1861 - Zoznam krstov A-Ž (1752-1861) 4948685
  • Úmrtia 1862-1874 - Manželstvá 1862-1874 - Úmrtia 1862-1874 4948685
  • Krsty 1874-1890 - Manželstvá 1875-1895 - Úmrtia 1874-1895 4948685
  • Krsty 1891-1908 - Manželstvá 1896-1911 - Úmrtia 1896-1911 4948686
  • Manželstvá 1752-1861 - Zoznam manželstiev A-Ž (1752-1945) 4948686
  • Úmrtia 1752-1862 4948686
  • Zoznam krstov A-Ž (1830-1921) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1914) 4948687
 • Bratislava, Rusovce, {Oroszvár}

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
 • Bratislava, Petržalka, Karlova Ves

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Úmrtia 1760-1807 4948655
  • Krsty 1881-1893 - Úmrtia 1881-1893 - Manželstvá 1881-1893 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1881-1893) 4948687
  • Krsty 1894-1905 - Úmrtia 1894-1905 - Manželstvá 1894-1905 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1894-1905) 4948687
 • Bratislava, Račištorf

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1713-1731 (roky nie sú po poradí) - Krsty 1732-1793 4948708
  • Krsty 1793-1827, zoznam krstov A-Ž (1822-1827) (za každým rokom!) 4948695
  • Krsty 1828-1867, zoznam krstov A-Ž (1828-1867) (za každým rokom!) 4948695
  • Krsty 1868-1879, zoznam krstov A-Ž (1868-1878) (za každým rokom!) 4948695
  • Krsty 1879-1893, zoznam krstov A-Ž (1879-1893) (za každým rokom!) 4948696
  • Krsty 1893-1895, zoznam krstov A-Ž (1893-1895) (za každým rokom!) 4948696
  • Manželstvá 1732-1867, zoznam manželstiev A-Ž (1732-1867) (za každým rokom!) 4948696
  • Manželstvá 1868-1899, zoznam manželstiev A-Ž (1868-1899) (za každým rokom!) 4948696
  • Úmrtia 1732-1750 4948696
  • Úmrtia 1750-1791 4948697
  • Úmrtia 1792-1867, zoznam úmrtí A-Ž (1792-1867) (za každým rokom!) 4948697
  • Úmrtia 1868-1890, zoznam úmrtí A-Ž (1868-1889) (za kažkým rokom!) 4948697
  • Úmrtia 1890-1899, zoznam úmrtí A-Ž (1890-1899) (za každým rokom!) 4948698
 • Bratislava, Vajnory

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1725-1779 4948701
  • Krsty 1779-1800 - Úmrtia 1721-1810 - Manželstvá 1721-1817 - Birmovaní 1802 - Birmovaní 1750 - Birmovaní 1810 - Birmovaní 1894 - Birmovaní 1810-1813 4948702
  • Krsty 1800-1843 4948702
  • Krsty 1844-1868 4948702
  • Krsty 1869-1881 4948726
  • Krsty 1881-1929 4948726
  • Manželstvá 1849-1870 4948726
  • Manželstvá 1871-1952 4948703
  • Úmrtia 1851-1870 4948703
  • Úmrtia 1871-1918 4948703
  • Úmrtia 1918-1931 4948704
 • Bratislava, Záhorská Bystrica

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1657-1712 - Manželstvá 1657-1716 - Manželstvá 1674-1702 - Manželstvá 1681-1686 - Manželstvá 1710-1712 4948704
  • Krsty 1713-1734 4948704
  • Krsty 1734-1754 - Uzavreté manželstvá 1716-1754 - Úmrtia 1713-1754 4948705
  • Krsty 1755-1820 - Manželstvá 1755-1820 - Úmrtia 1755-1820 4948705
  • Krsty 1821-1826 4948705
  • Krsty 1826-1844 - Manželstvá 1821-1844 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1834 - Úmrtia 1821-1844 4948706
  • Krsty 1845-1865 - Manželstvá 1845-1865 - Úmrtia 1845-1864 4948706
  • Úmrtia 1864-1865 4948727
  • Krsty 1866-1890 - Manželstvá 1866-1894 - Úmrtia 1866-1880 4948727
  • Úmrtia 1880-1893 4948707
 • Bratislava, Šamorín, Biskupice pri Dunaji

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
 • Bratislava, Šamorín, Duna-Csún

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
  • Krsty 1699-1725 4948676
  • Krsty 1730-1775 - Úmrtia 1730-1775 4948676
  • Krsty 1776-1826 - Zoznam krstov A-Ž (1776-1826) - Manželstvá 1776-1826 - Úmrtia 1776-1826 - Zoznam úmrtí A-Ž (1776-1826) 4948676
  • Krsty 1826-1843 4948676
  • Krsty 1843-1872 4948689
  • Krsty 1873-1895 4948689
  • Úmrtia 1704-1729 - Manželstvá 1704-1765 4948689
  • Manželstvá 1827-1898 4948689
  • Úmrtia 1826-1872 - Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1872) 4948689
  • Úmrtia 1873-1895 4948689
 • Bratislava, Šamorín, Horvát-Járfalu

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bratislava (Bratislava)
 • Brezno, Beňuš

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beňuš (Breznonad Hronom)
  • Krsty 1786-1857 Zoznam krstov 1786-1857 Krsty 1858-1876 5016518
  • Krsty 1876-1886 Zoznam krstov 1858-1886 Krsty 1887-1895 Uzavreté manželstvá 1786-1877 Zoznam uzavretých manželstiev 1786-1852 Uzavreté manželstvá 1878-1896 Úmrtia 1786-1847 5016464
  • Úmrtia 1786-1857 Zoznam Úmrtia 1786-1857 Úmrtia 1858-1886 Zoznam Úmrtia 1858-1886 Úmrtia 1887-1895 5016468
 • Brezno, Brezno nad Hronom

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Brezno (Brezno)
  • Krsty 1784-1836 5016516
  • Krsty 1837-1895 5016474
  • Zmiešané manželstvá 1780-1820 - Manželstvá 1784-1834 - Úmrtia 1784-1824 5016474
  • Úmrtia 1824-1836 5016475
  • Manželstvá 1835-1862 5016475
  • Krsty 1828-1937 (Hronský obvod) - Úmrtia 1838-1934 (Hronský obvod) - Manželstvá 1833-1929 (Hronský obvod) 5016475
  • Manželstvá 1863-1896 5016475
  • Úmrtia 1837-1881 5016475
  • Úmrtia 1881-1896 5016476
   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezno (Brezno)
  • Krsty 1676-1677 Manželstvá 1683-1688 5016466
  • Manželstvá 1687-1688 Krsty 1656-1688 Úmrtia 1656-1686 Krsty 1695-1852 5016467
  • Krsty 1852-1904 Manželstvá 1695-1842 Konvertiti 1727-1759 Manželstvá 1843-1859 5016472
  • Manželstvá 1859-1904 Úmrtia 1695-1879 5016517
  • Úmrtia 1879-1901 Zoznam krstov 1656-1799 Rodopis Fleischer 1763-1904 Zoznam manželstiev 1683-1799 Zoznam úmrtí 1656-1799 A-S 5016473
  • Index k matrike zomrelých 1656-1799 M-Z Index k matrike pokrstených 1800-1951 Index k matrike sobášených 1800-1950 Index k matrike zomrelých 1800-1951 5016516
   Matrika
   Židovská obec. Brezno (Brezno)
  • Narodení 1884-1936 Sobášení 1885-1932 Zomrelí 1885-1945 5016476
 • Brezno, Brezno nad Hronom, Polomka

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Polomka (Brezno nad Hronom)
  • Rôzne záznamy 1678-1716 - Krsty 1671-1714 - Manželstvá 1671-1722 - Krsty 1714-1721 - Birmovaní 1715 - Konvertiti 1712-1718 - Rôzne záznamy 1682-1735 - Úmrtia 1692-1721 - Rôzne záznamy 1694-1713 5016868
  • Krsty 1719-1777 - Úmrtia 1719-1794 - Manželstvá 1719-1792 - Rôzne záznamy 1719-1767 5016868
  • Krsty 1778-1831 5016868
  • Krsty 1832-1877 - Birmovaní 1862 - Krsty 1877 5016868
  • Krsty 1878-1896 5016869
  • Úmrtia 1794-1859 - Manželstvá 1792-1847 - Konvertiti 1816-1871,1885 - Miešané manželstvá 1809-1815 5016869
  • Manželstvá 1848-1851 5016869
  • Manželstvá 1852-1905 5016869
  • Úmrtia 1861-1899, 1860,1861,1900 5016869
 • Brezno, Čierny Balog

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čierny Balog (Brezno nad Hronom)
  • Krsty 1787-1868 5016486
  • Krsty 1868-1895 Manželstvá 1787-1892 5016487
  • Manželstvá 1892-1896 Úmrtia 1787-1894 5016488
  • Úmrtia 1894-1895 5016489
 • Brezno, Heľpa

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Helpa (Brezno nad Hronom)
  • Krsty 1736-1788 - Manželstvá 1736-1788 - Úmrtia 1737-1788 5016627
  • Krsty 1788-1845 5016627
  • Krsty 1845-1846 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1788-1846 - Spovede 1798-1828 - Úmrtia 1788-1846 - Birmovaní 1793, 1817, 1824, 1830, 1837, 1846 5016628
  • Krsty 1847-1852 5016628
  • Manželstvá 1847-1852 5016628
  • Úmrtia 1847-1852 5016628
  • Krsty 1852-1895 5016628
  • Manželstvá 1852-1909 5016628
  • Úmrtia 1852-1882 5016628
  • Úmrtia 1882-1906 5016629
 • Brezno, Horná Lehota

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornia Lehota (Brezno nad Hronom)
  • Krsty 1784-1843 - Manželstvá 1877 - Birmovaní 1792-1839 - Úmrtia 1784-1843 - Manželstvá 1784-1843 5016617
  • Krsty 1844-1873 5016617
  • Krsty 1873-1913 5016618
  • Manželstvá 1844-1927 5016618
  • Úmrtia 1844-1927 5016618
 • Brezno, Horná Lehota

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornia Lehota (Brezno nad Hronom)
 • Brezno, Hronec

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hronec (Brezno nad Hronom)
  • Krsty 1798-1849 5016638
  • Krsty 1849-1870 - Birmovaní 1803, 1805, 1810, 1830, 1822, 1828 - Zoznam krstov 1856 A-Z 5016639
  • Krsty 1871-1897 - Zoznam krstov 1871-1897 A-Z 5016639
  • Úmrtia 1788-1844 5016639
  • Úmrtia 1843-1870 - Zoznam úmrtí A-Z - Manželstvá 1788-1867 - Zoznam manželstiev A-Z - Miešané manželstvá a deti 1816-1817, 1811-1822 5016640
  • Manželstvá 1868-1909,1941 - Zoznam manželstiev A-Z 5016640
  • Úmrtia 1871-1905 - Zoznam úmrtí A-Z 5016640
 • Brezno, Lom nad Rimavicou

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lom nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
  • Krsty 1799-1805 5016691
  • Krsty 1805-1824 - Manželstvá 1799-1836 - Krsty 1824-1832 - Úmrtia 1799-1835 5016692
  • Krsty 1833-1843, 1851 - Úmrtia 1836-1843, 1851 5016692
  • Krsty 1844-1850 5016692
  • Konvertiti - Krsty 1852-1885 - Krsty 1852-1853 (druhý odpis) (v obrátenom poriadku) 5016692
  • Krsty 1885-1896 5016692
  • Krsty 1896-1899 5016693
  • Manželstvá 1837-1843, 1851 5016693
  • Manželstvá 1844-1850 5016693
  • Úmrtia 1844-1850 5016693
  • Manželstvá 1852-1898 5016693
  • Úmrtia 1852-1899 5016693
 • Brezno, Lopej, Podbrezová

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lopej (Brezno nad Hronom)
 • Brezno, Mýto pod Ďumbierom

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Mýto pod Ďumbierom (Brezno nad Hronom)
  • Rôzne záznamy 1857-1891 - Manželstvá 1857-1871 - Krsty 1839-1871 - Úmrtia 1839-1871 5016716
  • Krsty 1872-1895 - Manželstvá 1872-1895 - Úmrtia 1872-1895 5016716
 • Brezno, Nemecká, Dubová

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubová (Brezno nad Hronom)
  • Krsty 1712-1756 - Manželstvá 1712-1777 - Úmrtia (1712-1777) 5016582
  • Krsty 1756-1815 5016582
  • Krsty 1815-1884 5016583
  • Krsty 1885-1895 5016583
  • Manželstvá 1777-1843, 1850-1859 - Súpis obyvateľov v Nemeckej 1802-1803 - Súpis obyvateľov v Dubovej 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Ráztoke 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Nemeckej 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Zámostí 1803-1804 - Súpis obyvateľov v Dubovej 1809 - Súpis obyvateľov v Zámostí 1809 - Súpis obyvateľov v Dubovej 1812, 1822 - Súpis obyvateľov v Raztoke 1822 - Súpis obyvateľov v Bukovci 1822 - Súpis obyvateľov v Zamostí 1822 5016583
  • Manželstvá 1843-1849 - Úmrtia 1843-1849 5016583
  • Manželstvá 1860-1896 5016583
  • Úmrtia 1777-1808 5016583
  • Úmrtia 1808-1843, 1850-1855 5016584
  • Úmrtia 1856-1895 5016584
 • Brezno, Pohorelá

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohorelá (Brezno)
  • Krsty 1743-1807 - Birmovaní 1782-1793 - Manželstvá 1742-1808 - Úmrtia 1742-1813 - Konvertiti 1777-1799 5016862
  • Krsty 1808-1827 - Úmrtia 1813-1846 - Birmovaní 1817-1846 - Manželstvá 1808-1834 - Konvertiti 1814-1865 5016863
  • Krsty 1827-1883 - Birmovaní 1855-1893 - Mŕtvo narodení 1859-1886 5016863
  • Krsty 1884-1894 5016863
  • Krsty 1895-1908 5016863
  • Krsty 1908-1926 5016864
  • Manželstvá 1836-1900 5016864
  • Úmrtia 1846-1899 5016865
 • Brezno, Pohronská Polhora, Polhora

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohronská Polhora (Brezno)
  • Krsty 1787-1842, 1850-1852 5016865
  • Krsty 1853-1863 5016865
  • Zoznam krstov A-Ž 1788-1874 5016865
  • Zoznam krstov A-Ž 1843-1849 5016865
  • Krsty 1843-1849, 1864-1875 5016865
  • Krsty 1875-1900 5016866
  • Manželstvá 1789-1842 - Rôzne záznamy 1793-1795 5016866
  • Manželstvá 1853-1871 5016866
  • Úmrtia 1789-1842 - Miešané manželstvá 1794-1812 5016866
  • Manželstvá 1843-1908 5016866
  • Zoznam manželstiev A-Ž 1789-1907 5016866
  • Úmrtia 1843-1852, 1872-1877 5016866
  • Úmrtia 1853-1871 5016866
  • Úmrtia 1878-1929 5016867
 • Brezno, Predajná

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Predajná (Brezno)
  • Rôzne záznamy 1673-1694 - Krsty 1673-1705,1709 - Manželstvá 1674-1704 - Úmrtia 1673-1705 - Člensky zoznam 1697 ff, 1674 - Rôzne záznamy 1687-1704 5016874
  • Rôzne záznamy - Krsty 1707-1709 - Manželstvá 1708-1721 - Birmovaní 1611-1714 - Manželstvá 1722-1725,1732 - Rôzne záznamy 1740-1743 - Krsty 1710-1723 - Rôzne záznamy 1726-1732 - Úmrtia 1725 Člensky zoznam 1725-1732 - Rôzne záznamy 1711-1724 - Úmrtia 1709-1725 - Rôzne záznamy 1715-1734 5016874
  • Krsty 1726-1755 - Člensky zoznam 1783 - Manželstvá 1726-1755 - Birmovaní 1782 - Úmrtia 1726-1755 - Konvertiti 1736-1777 5016874
  • Krsty 1756-1808 5016874
  • Krsty 1809-1839 5016874
  • Krsty 1839-1858 5016875
  • Krsty 1843-1849 5016875
  • Krsty 1858-1882 5016875
  • Krsty 1882-1895 5016875
  • Manželstvá 1756-1858 5016875
  • Manželstvá 1843-1849 5016875
  • Manželstvá 1858-1896, 1858-1866 5016875
  • Úmrtia 1756-1822 5016875
  • Úmrtia 1843-1849 5016875
  • Úmrtia 1823-1842, 1850-1862 5016876
  • Úmrtia 1863-1895 5016876
 • Brezno, Telgárt

   Cirkevná matrika
   Cirkev grécko-katolícka. Farský úrad Telgárt (Brezno nad Hronom)
 • Brezno, Valaská

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Valaská (Brezno nad Hronom)
 • Brezno, Závadka nad Hronom

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Závadka nad Hronom (Brezno)
  • Krsty 1832-1871 - Úmrtia 1832-1862 - Uzavreté manželstvá 1832-1862 - Birmovaní 1862 5017094
  • Krsty 1872-1883 5017094
  • Krsty 1883-1912 - Úmrtia 1888-1911 5017043
  • Úmrtia 1863-1888 - Uzavreté manželstvá 1863-1906 5017043
 • Bytča, Bytča

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Bytča (Veľká Bytča)
  • Krsty 1630-1659 4945095
  • Krsty 1659-1661 Úmrtia 1628-1634 Manželstvá 1694-1700 Krsty 1687-1716 Manželstvá 1712-1716 Úmrtia 1694-1715 Manželstvá 1700-1712 Krsty 1716-1724 4945096
  • Krsty 1724-1760 Manželstvá 1716-1762 Krsty 1760-1762 Úmrtia 1716-1763 Konvertiti 1720-1729 Krsty 1763-1781 4945097
  • Krsty 1781-1784 Manželstvá 1763-1796 Úmrtia 1763-1798 Krsty 1760-1777, 1785-1819 4945098
  • Krsty 1819-1825 Manželstvá 1797-1819 Úmrtia 1797-1813 Krsty 1826-1859 Zoznam krstov 1800-1871 Krsty 1860-1887 4945164
  • Krsty 1887-1895 Manželstvá 1819-1900 Úmrtia 1813-1868 4945099
  • Úmrtia 1868-1938 4945100
 • Bytča, Kolárovice

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kolárovice (Bytča)
  • Krsty 1788-1851 Manželstvá 1789-1851 Birmovaní 1859 Úmrtia 1788-1851 Birmovaní 1798, 1828, 1834, 1841, 1868, 1872, 1876, 1880 Krsty 1852-1895 Manželstvá 1852-1901 Úmrtia 1852-1864 4945145
  • Úmrtia 1865-1912 Súpis obyvatelov 4945042
 • Bytča, Kotešová, Zemianska Kotešová

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kotešová (Veľká Bytča)
  • Krsty 1789-1862 4945047
  • Krsty 1862-1933 Manželstvá 1789-1936 Úmrtia 1789-1898 4945048
  • Úmrtia 1898-1949 4945049
 • Bytča, Petrovice

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Petrovice (Veľká Bytča)
  • Krsty 1789-1839 Manželstvá 1789-1863 Úmrtia 1789-1843 Krsty 1839-1871 Úmrtia 1844-1866 Krsty 1872-1909 4945560
  • Krsty 1909-1915 (Jan), 1925 (Okt) Manželstvá 1864-1914 Úmrtia 1866-1914 Zoznam krstov 1789-1842 4945561
 • Bytča, Predmier

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Predmier (Veľká Bytča)
  • Úmrtia 1702-1742 Konvertiti 1746-1760 Manželstvá 1702-1745 (obrátenom poriadku) Úmrtia 1712-1745 " Krsty 1709-1741 " Krsty 1745-1780 " 4945566
  • Krsty 1776-1828 (v obrátenom poriadku Krsty 1828-1851 Manželstvá 1843-1851 Úmrtia 1843-1851 Úmrtia 1852-1865 (v obrátenom poriadku Manželstvá 1852-1865 " " Krsty 1852-1865 " " Krsty 1866-1885 Manželstvá 1866-1885 Úmrtia 1866-1883 4945567
  • Úmrtia 1883-1885 Krsty 1886-1895 Manželstvá 1746-1842 Manželstvá 1886-1895 Úmrtia 1746-1818 (v obrátenom poriadku Úmrtia 1818-1846 " " Úmrtia 1886- 1895 Zoznam krstov 1850-1860 4945568
 • Bytča, Štiavnik

   Cirkevná matrika
   Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štiavnik (Veľká Bytča)
  • Krsty, manželstvá, úmrtia 1683-1891 Krsty 1685-1700 Manželstvá 1715 Úmrtia 1715 Krsty 1716-1761 Manželstvá 1716-1761 Krsty 1715 Úmrtia 1716-1762 Krsty 1762-1777 4946337
  • Krsty 1777-1790 Manželstvá 1762-1810 Úmrtia 1762-1817 Manželstvá 1811-1812 Krsty 1791-1858 4946338
  • Krsty 1858-1901 Úmrtia 1818-1847 Manželstvá 1813-1890 4946339
  • Manželstvá 1890-1949 Úmrtia 1858-1922 4946340
  • Úmrtia 1922-1924 4946341
  • Úmrtia 1843-1857 4946489
 • Bytča, Súľov-Hradná

   Cirkevná matrika
   Evanjelická cirkev. Farský úrad Súľov-Hradná (Veľká Bytča)
  • Krsty 1801-1850 Manželstvá 1801-1850 Úmrtia 1801-1850 4946336
  • Krsty 1851-1907 Manželstvá 1851-1907 Úmrtia 1851-1907 4946337
 • Bytča, Veľká Bytča

   Zbierka cirkevných matrík, 1628-1928
   • Zbierka cirkevných matrík, 1628-1928 4945023
  • Bytča, Veľké Rovné

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ké Rovné
  • Čadca, Čadca,

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čadca (Čadca)
   • Krsty 1742-1834 4945102
   • Krsty 1835-1896 Manželstvá 1742-1787 4945103
   • Manželstvá 1787-1902 Úmrtia 1742-1840 4945163
   • Úmrtia 1840-1909 4945104
  • Čadca, Čierne

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čierne (Čadca)
  • Čadca, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krásno nad Kysucou (Kysucké Nové Mesto)
   • Krsty 1823-1842 Krsty 1823-1842 (Zboró) Krsty 1843-1896 Manželstvá 1788-1896 Birmovaní 1897, 1921, 1926, 1932 Manželstvá 1892-1896 Úmrtia 1843-1874 4945050
   • Úmrtia 1874-1895 4945051
  • Čadca, Makov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Makov (Čadca)
   • Krsty 1796-1835 Manželstvá 1797-1868 Úmrtia 1796-1849 Krsty 1836-1901 4945526
   • Krsty 1901-1908 Manželstvá 1869-1950 Úmrtia 1848-1914 4945527
    Matrika
    Židovská obec. Vysoká nad Kysucou
   • Narodení 1851-1885 - Sobášení 1852-1885 - Zomrelí 1852-1885 - ODPISY: Narodení, sobášení, zomrelí 1860-1885 4946463
  • Čadca, Nová Bystrica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Bystrica (Kysucké Nové Mesto)
   • Krsty 1789-1791, 1852-1884 4945543
   • Krsty 1884-1887, 1789-1850 Krsty 1888-1895 Manželstvá 1789-1896 Úmrtia 1789-1875 4945544
   • Úmrtia 1875-1895 4945545
  • Čadca, Nová Bystrica, Riečnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Riečnica (Kys.Nové Mesto)
   • Krsty 1789-1825 Úmrtia 1789-1842, 1852-1863 Manželstvá 1789-1842, 1852-1864 Krsty 1826-1842, 1851-1869,1843-1851 Krsty 1870-1896 Úmrtia 1885-1886 Manželstvá 1843-1851, 1865-1896 Úmrtia 1886 4946306
   • Úmrtia 1886-1895, 1843-1851, 1864-85 4946307
  • Čadca, Oščadnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Oščadnica (Čadca)
   • Krsty 1788-1798 Birmovaní 1798 Krsty 1799-1829 Birmovaní 1828 Krsty 1829-1836 Birmovaní 1834 Manželstvá 1788-1845 Úmrtia 1788-1837 4945550
   • Úmrtia 1837-1841 Krsty 1837-1873 Manželstvá 1847-1895 Krsty 1874-1895 Úmrtia 1842-1884 4945551
   • Úmrtia 1884-1894 4945552
  • Čadca, Raková

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Raková (Čadca)
   • Manželstvá 1789-1833 Krsty 1789-1802 4946304
   • Krsty 1802-1833 Úmrtia 1789-1833 Krsty 1833-1895 Úmrtia 1890-1895, 1834-1888 Manželstvá 1834-1894 4946305
   • Manželstvá 1894-1900 Úmrtia 1888-1890 4946306
  • Čadca, Skalité

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skalité (Čadca)
   • Krsty 1750-1794 Manželstvá 1750-1794 Úmrtia 1750-1794 Krsty 1795-1863 4946325
   • Krsty 1863-1869 Úmrtia 1848-1872 Manželstvá 1848-1875 Krsty 1870-1898 Úmrtia 179 5-1847, 1872-1906 4946326
   • Úmrtia 1906-1918 Rodná kniha 1840-1928 4946327
   • Manželstvá 1795-1920 4946489
  • Čadca, Stará Bystrica,

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Bystrica (Kysucké Nové Mesto)
   • Krsty 1689-1709 4946345
   • Krsty 1709-1821 Birmovaní 1788 Krsty 1821-1853 4946346
   • Krsty 1853-1865 Birmovaní 1860, 1864, 1841, 1834, 1828 Krsty 1866-1895 Manželstvá 1698-1745 Úmrtia 1669-1730 4946347
   • Úmrtia 1730-1746, 1700-1709 Manželstvá 1746-1907 Úmrtia 1747-1861 4946348
   • Úmrtia 1861-1904 4946349
  • Čadca, Staškov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Staškov (Čadca)
   • Krsty 1796-1803 4946349
   • Krsty 1803-1888 Birmovaní 1828-1888 Manželstvá 1797-1892 Birmovaní 1897 Krsty 1888-1892 Birmovaní 1905 Úmrtia 1878-1892, 1796-1878 Krsty 1893-1896 Manželstvá 1893-1897 Úmrtia 1893-1896 4946350
  • Čadca, Turzovka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Turzovka (Čadka)
   • Krsty 1716-1721 Manželstvá 1716-1746 Krsty 1736-1739 Úmrtia 1722-1746 Krsty 1740-1777 Úmrtia 1746-1777 Manželstvá 1746-1777 Krsty 1775-1799 4946365
   • Krsty 1799-1808 Úmrtia 1775-1817 Birmovaní 1788, 1798 Manželstvá 1775-1813 Krsty 1809-1842 Úmrtia 1817-1842 Manželstvá 1814-1842 Birmovaní 1834 4946366
   • Krsty 1843-1851 Úmrtia 1843-1851 Manželstvá 1843-1851 Krsty 1852-1894 4946367
   • Krsty 1894-1895 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1852-1896 4946368
    Matrika
    Židovská obec. Turzovka (Čadka)
   • Narodení 1818-1881 Sobášení 1850-1886 Zomrelí 1853-1922 Druhopisy Narodení, sobášení, zomrelí 1872-1886 4946369
  • Čadca, Vysoká nad Kysucou

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysoká nad Kysucou
   • Krsty 1825-1855 Birmovaní 1828, 1834 Úmrtia 1827-1853 Manželstvá 1826-1862 4946462
   • Úmrtia 1853-1867 4946462
   • Úmrtia 1867-1877 Krsty 1856-1877 4946463
   • Krsty 1878-1895 4946463
   • Manželstvá 1863-1914 4946463
   • Úmrtia 1878-1895 4946463
  • Čadca, Zacharovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Zacharovce (Rimavská Sobota)
  • Čadca, Zákopčie

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zákopčie (Čadca)
  • Detva, Detva

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Detva (Zvolen)
   • Krsty 1697-1716, 1718-1729 5016491
   • Krsty 1729-1826 5016492
   • Krsty 1826-1842 Kronikárske záznamy 1859-1867 Krsty 1843-1859 5016493
   • Krsty 1859-1878 5016494
   • Krsty 1878-1880 Zoznam krstov 1830-1871 Manželstvá 1658-1705 Úmrtia 1658-1684, 1723-1760 5016495
   • Úmrtia 1760-1794 Manželstvá 1750-1842 Birmovaní 1823 Manželstvá 1843-1881 5016496
   • Manželstvá 1881-1883 Úmrtia 1794-1842 Birmovaní 1859 Úmrtia 1843-1863 5016497
   • Úmrtia 1863-1884 5016498
   • Úmrtia 1884-1894 5016499
   • Krsty 1880-1886 5014237
   • Krsty 1886-1892 5014237
   • Krsty 1893-1897 5014237
   • Krsty 1893-1897 5014238
   • Manželstvá 1884-1890 5014238
   • Manželstvá 1891-1905 5014238
   • Úmrtia 1894-1900 5014238
   • Krsty 1872-1890 5014236
   • Krsty 1891-1895 5014236
   • Manželstvá 1850-1895 5014236
   • Úmrtia 1870-1895 5014236
  • Detva, Detvianska Huta

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Detvianska Huta (Zvolen)
  • Detva, Horný Tisovník

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horni Tisovnik (Modrý Kameň)
   • Krsty 1755-1775 - Úmrtia 1755-1849 - Birmovaní 1784,1793 - Manželstvá 1756-1782 - Birmovaní 1803 - Rodná kniha 1763 5016611
   • Krsty 1775-1849 - Manželstvá 1784-1789 5016611
   • Manželstvá 1785-1849 - Birmovaní 1836, 1810, 1823, 1848 5016612
   • Krsty 1820-1885 - Manželstvá 1850-1885 - Úmrtia 1882-1885, 1850-1882 - Birmovaní 1853, 1858, 1873, 1875 5016612
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1886-1898 5017075
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1886-1898 5017076
  • Detva, Podkriváň

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podkriváň (Detva)
   • Krsty 1787-1840 - Konvertiti 1811-1829 - Birmovaní 1788-1848 - Rôzne záznamy 1759 5016861
   • Krsty 1841-1870 - Konvertiti 1850-1890 - Krsty 1850 5016861
   • Krsty 1870-1878, 1879-1884 5016861
   • Krsty 1884-1895, 1887 5016862
   • Manželstvá 1788-1850 - Miešané manželstvá 1831-1847 - Úmrtia 1831-1848, 1787-1830 5016862
   • Manželstvá 1851-1870 - Člensky zoznam - Birmovaní 1873 5016862
   • Manželstvá 1870-1895 5016862
   • Úmrtia 1849-1870 5016862
   • Úmrtia 1870-1896 5016862
  • Detva, Vígľašská Huta-Kalinka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vígľašská Huta-Kalinka (Zvolen)
  • Dolný Kubín, Bziny

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bziny (Dol. Kubin)
   • Krsty 1787-1844 Konvertiti 1843-1886 Manželstvá 1787-1844 Úmrtia 1787-1844 Birmovaní 1794-1824 Krsty 1844-1852 Manželstvá 1844-152 Úmrtia 1844-1852 Krsty 1852-1896 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1852-1896 4945095
  • Dolný Kubín, Chlebnice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chlebnice (Dolń Kubín)
   • Krsty 1787-1837 Manželstvá 1787-1837 Úmrtia 1829-1837, 1787-1829 Birmovaní 1794 Krsty 1838-1844, 1852-1877 Úmrtia 1838-1853 4945135
   • Úmrtia 1853-1877 Birmovaní 1853, 1859, 1874 Manželstvá 1838-1844, 1852-1878 Krsty 1844-1852 Manželstvá 1844-1851 Úmrtia 1844-1851, 1837, 1866 4945136
   • Krsty 1878-1883 4946485
   • Krsty 1883-1920 4946486
   • Manželstvá 1878-1927 4946486
   • Úmrtia 1878-1927 4946486
  • Dolný Kubín, Dolný Kubín

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolný Kubín (Dolný Kubín)
   • Krsty 1784-1817 Manželstvá 1795-1817 Úmrtia 1795-1817 Krsty 1818-1897 Manželstvá 1818-1895 Úmrtia 1818-1868 4945035
   • Úmrtia 1868-1895 4945036
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Kubín (Dolný Kubín)
   • Krsty 1672-1682, 1708-1713 Manželstvá 1673-1681, 1706-1713 Krsty 1674-1709, 1716-1733, 1742-86 Manželstvá 1751-1785 Úmrtia 1742-1747, 1766, 1771-1785 Krsty 1713-1719 4945033
   • Krsty 1719-1735 Manželstvá 1713-1737 Úmrtia 1713-1738 Krsty 1735-1738 Manželstvá 1737-1738 Birmovaní 1715 Konvertiti 1719-1731 Úmrtia 1739-1759 Krsty 1740-1759 Manželstvá 1739-1759 Birmovaní 1753 Úmrtia 1739-1759 4945034
   • Krsty 1759-1843 Manželstvá 1759-1843 Úmrtia 1759-1762 4945034
   • Úmrtia 1762-1843 Birmovaní 1771, 1794, 1820 Krsty 1844-1898 Manželstvá 1844-1898 Úmrtia 1844-1898 4945035
  • Dolný Kubín, Istebné

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Istebné (Dolní Kubín)
   • Krsty 1781-1837 Manželstvá 1781-1837 Úmrtia 1781-1837 Krsty 1837-1839 4000225
   • Krsty 1840-1886 Birmovaní 1837-1902 4945139
   • Krsty 1887-1923 4946486
   • Manželstvá 1837-1854 - Úmrtia 1837-1888 4946486
   • Manželstvá 1854-1933 4946488
   • Úmrtia 1889-1948 4946488
  • Dolný Kubín, Krivá

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krivá (Dolný Kubín)
   • Krsty 1855-1896 Manželstvá 1855-1898 Úmrtia 1855-1896 4945051
  • Dolný Kubín, Leštiny

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Leštiny (Dolní Kubín)
   • Krsty 1786-1854 Úmrtia 1786-1853 Manželstvá 1786-1854 Krsty 1855-1910 4945157
   • Manželstvá 1855-1910 4945158
  • Dolný Kubín, Oravský Podzámok

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Oravský Podzámok (Dolní Kubín)
   • Krsty 1709-1748 Manželstvá 1709-1749 Krsty 1749-1783 Manželstvá 1750-1783 Úmrtia 1750-1789 Krsty 1783-1789 Manželstvá 1783-1789 Krsty 1790-1810 4945549
   • Krsty 1810-1838 Manželstvá 1790-1838 Úmrtia 1790-1838 Birmovaní 1824, 1833, 1820 Krsty 1839-1843 Manželstvá 1839-1843 Úmrtia 1839-1843 Krsty 1844-1851 Manželstvá 1844-1851 Úmrtia 1844-1851 Krsty 1852-1896 Birmovaní 1886, 1922 4945550
   • Konvertiti 1882-1947 Manželstvá 1852-1898 Birmovaní 1928 Úmrtia 1852-1896 Birmovaní 1853, 1859, 1874 4945550
  • Dolný Kubín, Sedliacka Dubová

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sedliacka Dubová (Dolní Kubín)
   • Krsty 1699-1724 Manželstvá 1697-1726 Krsty 1724-1727 Úmrtia 1698-1723 4946322
   • Úmrtia 1823-1827 Krsty 1727-1776 Manželstvá 1727-1775 Úmrtia 1727-1774 Krsty 1776-1829 Manželstvá 1776-1843 Úmrtia 1776-1819 4946323
   • Úmrtia 1819-1833 Birmovaní 1794, 1820 Krsty 1829-1843, 1852-1897,1844-1851 Manželstvá 1844-1851, 1866-1909 Úmrtia 1833-1843, 1852-1873 Manželstvá 1852-1866, 1873-1897 Úmrtia 1873-1897 Birmovaní 1874, 1886 4946324
   • Úmrtia 1844-1851 4946325
  • Dolný Kubín, Veličná

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Veličná
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veličná (Dolní Kubín)
   • Krsty 1689-1712 - Manželstvá 1689-1713 - Krsty 1713-1720 - Úmrtia 1689-1705, 1709-1711, 1720, 1712-1722 - Krsty 1721-1722, 1720-1722 - Konvertiti 1695-1700, 1709-1711 4946479
   • Krsty 1722-1753 - Manželstvá 1722-1756 - Krsty 1753-1756 - Úmrtia 1722-1756 4946479
   • Krsty 1757-1803 4946479
   • Krsty 1803-1843 - Manželstvá 1757-1843 - Úmrtia 1757-1843 4946480
   • Krsty 1843-1897 4946480
   • Manželstvá 1843-1902 4946480
   • Úmrtia 1843-1851, 1891-1898, 1852-1890 - Birmovaní 1886 4946480
  • Dolný Kubín, Zázrivá

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zázrivá (Dolní Kubín)
  • Dunajská Streda, Báč, {Bačfa}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bačfa (Šamorín)
   • Krsty 1802-1856 - Zoznam krstov 1802-1856 - Rodná kniha 1805-1806 4528563
   • Krsty 1857-1884 - Konvertiti 1863-1943 4528563
   • Manželstvá 1887-1898 - Krsty 1885-1892 4528563
   • Krsty 1891-1896 4528986
   • Manželstvá 1802-1886 - Úmrtia 1802-1849 - Úmrtia 1803 - Úmrtia 1846 - Úmrtia 1863 4528986
   • Úmrtia 1849-1898 4528986
  • Dunajská Streda, Baka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Baka (Dunajská Streda)
   • Krsty 1728-1796 - Birmovaní 1851 4528987
   • Birmovaní 1851, 1861, 1864, 1871, 1878, 1886, 1895, 1902, 1909 - Spovede 1842 - Birmovaní 1778, 1812, 1821, 1827 - Rôzne záznamy 1786 - Úmrtia 1728-1796 - Manželstvá 1729-1796 4528988
   • Krsty 1797-1852 - Úmrtia 1797-1852 - Manželstvá 1797-1852 4528988
   • Krsty 1853-1874 4528988
   • Krsty 1875-1895 4528989
   • Manželstvá 1853-1908 4528989
   • Úmrtia 1853-1874 4528989
  • Dunajská Streda, Baloň

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Baloň (Dunajská Streda)
   • Krsty 1737-1756 - Manželstvá 1731-1756 - Úmrtia 1731-1756 - Historické zápisy miestnych kňazov 1753 4528989
   • Krsty 1757-1765 - Manželstvá 1757-1771 - Krsty 1765-1767 - Úmrtia 1757-1771 - Historické zápisy miestnych kňazov 1740-1763 4528990
   • Krsty 1767-1783 - Úmrtia 1770-1785 - Rôzne záznamy 1770-1773 - Manželstvá 1771-1785 4528990
   • Krsty 1785-1798 - Birmovaní 1789, 1793, 1794, 1798, 1800, 1801, 1802 - Manželstvá 1785-1802 - Úmrtia 1785-1802 - Miešané manželstvá 1800-1806 4528991
   • Konvertiti 1833-1834 - Krsty 1798-1847 - Manželstvá 1803-1845 - Úmrtia 1803-1833 4528991
   • Zoznam farárov 1843-1852 - Krsty 1847-1858 - Krsty 1831-1848 - Miešané manželstvá 1849-1854 - Krsty 1829-1871 4528991
   • Krsty 1859-1871 - Zoznam krstov A-Ž, 1859-1871 4528991
   • Krsty 1872-1886 4528992
   • Krsty 1886-1896 4528992
   • Manželstvá 1845-1873 4528992
   • Manželstvá 1872-1889 - Manželstvá 1839-1877 4528992
   • Manželstvá 1890-1898 4528992
   • (see refilmed item 6, subsequent to item 6) Úmrtia 1834-1854 - Úmrtia 1835-1868 4528992
   • Úmrtia 1855-1874 - Zoznam úmrtí A-Ž, 1855-1874 4528993
   • Úmrtia 1875-1892 4528993
   • Úmrtia 1893-1896 4528993
  • Dunajská Streda, Čiližská Radvaň

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Čiližská Radvaň (Dunajská Streda)
  • Dunajská Streda, Dolný Bar

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Bar (Dunajská Streda)
   • Krsty 1790-1852 - Konvertiti 1791-1810 - Manželstvá, úmrtia 1790-1852 4528977
   • Úmrtia 1852-1863 4528977
   • Krsty 1863-1895 4528977
   • Manželstvá 1852-1895 4528977
   • Krsty 1852-1863 4528977
   • Úmrtia 1864-1895 4528977
   • Zoznam krstov A-Ž (1790-1946) - Zoznam manželstiev A-Ž (1790-1946) - Zoznam úmrtí A-Ž (1790-1946) 4640164
  • Dunajská Streda, Dolný Štál

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Štál (Dunajská Streda)
   • Krsty, manželstvá 1713-1732 4528981
   • Krsty 1732-1738 4528981
   • Krsty 1738-1761 - Birmovaní 1759 - Konvertiti 1749-1755 - Manželstvá, úmrtia 1732-1762 4528982
   • Krsty 1762-1832 - Manželstvá 1762-1851 - Úmrtia 1762-1825 4528982
   • Krsty 1833-1852 4528982
   • Krsty 1852-1872 4528982
   • Krsty 1872-1903 4528982
   • Manželstvá 1852-1905 - Miešané manželstvá 1843-1887 4528983
   • Úmrtia 1826-1852 4528983
   • Úmrtia 1852-1880 4528983
   • Úmrtia 1881-1924 4528983
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolný Štál (Dunajská Streda)
   • Krsty 1784-1815 - Úmrtia 1784-1836 - Manželstvá 1784-1826 4528983
   • Krsty 1815-1868 - Úmrtia 1837-1866 - Manželstvá 1827-1865 - Rôzne záznamy 1837 4528983
   • Krsty 1868-1902 - Manželstvá 1865-1902 - Úmrtia 1866-1902 4528984
    Matrika
    Židovská obec. Dolný Štál (Dunajská Streda)
   • Narodenia 1841-1895 - Manželstvá, úmrtia 1851-1895 4528984
   • Narodenia 1853-1885 - Zoznam narodených 1851-1885 - Manželstvá 1851-1879 - Úmrtia 1851-1885 - Zoznam úmrtí 1851-1885 - Manželstvá 1880-1885 - Zoznam manželstiev 1851-1885 4528984
   • Narodenia 1886-1929 4528984
   • Manželstvá 1886-1934 4528984
   • Úmrtia 1886-1935 4528984
  • Dunajská Streda, Dunajská Streda

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dunajská Streda (Dunajská Streda)
   • Krsty 1674-1720 - Manželstvá 1673-1710 - Úmrtia 1673-1710 4528886
   • Krsty 1711-1730 - Manželstvá 1714-1726 4528886
   • Krsty 1711-1730 - Manželstvá 1711-1730 - Úmrtia 1711-1724 - Rôzne záznamy 1793 - Rôzne záznamy 1785 4528886
   • Krsty 1730-1761 - Manželstvá 1731-1764 4528886
   • Krsty 1761-1781 - Úmrtia 1764-1770 4528886
   • Úmrtia 1769-1792 - Manželstvá 1764-1792 4528960
   • Krsty 1781-1817 - Úmrtia 1793-1817 - Manželstvá 1793-1819, 1839 4528960
   • Krsty 1817-1845 - Konvertiti 1864-1920 4528960
   • Krsty 1846-1852 4528960
   • Krsty 1852-1855 4528960
   • Krsty 1855-1860 4528961
   • Krsty 1861-1868 4528961
   • Krsty 1868-1877 4528961
   • Krsty 1877-1884 4528961
   • Krsty 1884-1885 4528962
   • Krsty 1885-1897 4528962
   • Manželstvá 1820-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1820-1950) 4528962
   • Manželstvá 1852-1883 4528962
   • Manželstvá 1883-1928 4528962
   • Manželstvá 1928-1942 4528963
   • Úmrtia 1739-1764 - Konvertiti 1757-1761 4528963
   • Úmrtia 1818-1852 4528963
   • Úmrtia 1852-1861 4528963
   • Úmrtia 1862-1867 4528963
   • Úmrtia 1867-1870 4528964
   • Úmrtia 1870-1881 4528964
   • Úmrtia 1881-1895 4528964
   • Zoznam krstov 1673-1860 4528964
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dunajská Streda (Dunajská Streda)
   • Krsty 1823-1914 4528964
   • Krsty 1914-1927 - Úmrtia 1823-1948 - Manželstvá 1833-1946 - Rôzne záznamy 1842-1952 4528966
    Matrika
    Židovská obec. Dunajská Streda (Dunajská Streda)
   • Narodenia (dodatky) 1817-1895 4528966
   • Narodenia 1851-1865 4528966
   • Narodenia 1850-1877 - Rodná kniha 1871-1872 4528966
   • Narodenia 1877-1904 4528966
   • Narodenia 1907-1912 4528966
   • Oprava item 1: Narodenia 1918-1919 - Oprava item 2: 1922 - Item 1: Narodenia 1912-1921 4491372
   • Narodenia 1921-1931 4491372
   • Manželstvá 1850-1877 4491372
   • Manželstvá 1877-1928 - Manželstvá 1870 4491372
   • Manželstvá 1933-1948 4491372
   • Úmrtia 1850-1877 4491372
   • Úmrtia 1877-1896 4491372
   • Narodenia 1850-1851 4491372
   • Narodenia 1852-1878 - Narodenia 1881-1895 - Manželstvá 1862-1869 - Manželstvá 1876 - Manželstvá 1878 - Manželstvá 1881-1895 - Úmrtia 1862-1869 - Úmrtia 1875 - Úmrtia 1877-1878 - Úmrtia 1880-1895 4363409
   • Narodenia 1841-1862 - Manželstvá 1850-1861 - Narodenia, manželstvá 1879-1880 - Manželstvá 1860-1876 - Úmrtia 1850-1861 - Narodenia 1861 - Úmrtia 1860-1876 4363409
   • Narodenia 1841, 1850-1867 - Manželstvá 1850-1861 - Úmrtia 1850-1861 4363409
  • Dunajská Streda, Gabčíkovo, Beš

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gabčíkovo (Dunajská Streda)
   • Krsty 1720-1744 - Úmrtia 1731-1742 - Manželstvá 1732-1742 - Krátka historia kostola 1648-1741 - Krsty 1711-1719 4528952
   • Krsty 1745-1787 - Konvertiti 1778-1784 - Birmovaní 1745 - Manželstvá, úmrtia 1745-1787 - Rôzne záznamy 1752-1781 4528952
   • Krsty 1788-1803 4528952
   • Krsty 1802-1835 - Birmovaní 1836-1886 - Manželstvá 1830-1835 - Birmovaní 1795 - Konvertiti 1818-1865 - Manželstvá 1788-1829 - Úmrtia 1788-1835 4528953
   • Krsty 1836-1852 4528953
   • Krsty 1852-1862 4528953
   • Krsty 1863-1872 4528953
   • Krsty 1873-1879 4528953
   • Krsty 1879-1886 4528969
   • Krsty 1887-1895 4528969
   • Manželstvá 1836-1852 4528969
   • Manželstvá 1852-1884 4528969
   • Manželstvá 1885-1896 4528969
   • Úmrtia 1836-1852 4528969
   • Úmrtia 1852-1862 4528969
   • Úmrtia 1863-1869 4528969
   • Úmrtia 1869-1873 4529003
   • Úmrtia 1874-1889 4529003
   • Úmrtia 1890-1902 4529003
  • Dunajská Streda, Holice, Kostolná Gala

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Holice (Dunajská Streda)
   • Krsty 1689-1709 - Manželstvá 1690-1715 - Krsty 1709-1714 - Úmrtia 1690-1715 4528856
   • Krsty 1714-1753 - Manželstvá 1714-1774 - Úmrtia 1716-1769 4528856
   • Krsty 1754-1817 4528856
   • Krsty 1817-1842 - Rôzne záznamy 1849 - Zoznam krstov 1823 4628549
   • Krsty, zoznam krstov 1843-1852 4628549
   • Krsty, zoznam krstov 1852-1867 4628549
   • Krsty 1868-1874 4628549
   • Krsty 1874-1883 - Zoznam krstov A-Ž (1868-1883) 4628548
   • Krsty 1884-1905 4628548
   • Úmrtia 1770-1828 - Zoznam úmrtí 1817-1828 - Manželstvá 1774-1824 - Zoznam manželstiev 1817 4628548
   • Manželstvá, zoznam manželstiev 1824-1850 4628548
   • Manželstvá, zoznam manželstiev 1850-1852 4628548
   • Manželstvá 1852-1898 4628548
   • Manželstvá 1897-1905 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1905) - Cirkevné finančné záznamy 1874-1888 4628547
   • Úmrtia, zoznam úmrtí 1828-1852 4628547
   • Úmrtia, zoznam úmrtí 1852-1870 4628547
   • Úmrtia 1871-1884 4628547
   • Úmrtia 1884-1901 4628547
   • Úmrtia 1901-1906 4528865
   • Zoznam krstov 1689-1753 4528865
   • Zoznam krstov 1754-1823 4528865
  • Dunajská Streda, Horný Bar

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horný Bar (Dunajská Streda)
   • Krsty 1676-1718 - Manželstvá 1676-1694 - Krsty 1718-1719 - Manželstvá 1695-1719 - Úmrtia 1676-1705 - Konvertiti 1732-1881 - Krsty 1719-1781 - Manželstvá 1720-1770 - Úmrtia 1719-1726 - Manželstvá 1771-1783 - Úmrtia 1726-1783 4528896
   • Krsty 1781-1799 - Úmrtia 1798-1799 - Úmrtia 1784-1798 - Manželstvá 1784-1799 4528896
   • Krsty 1799-1812 4528896
   • Krsty 1799-1846 - Konvertiti 1829-1833 - Miešané manželstvá 1820 (?) - Birmovaní 1821-1836 - Úmrtia 1799-1836 - Manželstvá 1799-1844 4528902
   • Krsty 1847-1852 - Úmrtia 1837-1852 - Manželstvá 1845-1852 4528902
   • Krsty 1852-1878 4528902
   • Krsty 1879-1895 4528902
   • Krsty 1894-1912 4528903
   • Manželstvá 1852-1912 4528903
   • Úmrtia 1852-1879 4528903
   • Úmrtia 1880-1912 - Birmovaní 1923 4528903
  • Dunajská Streda, Jahodná, {Eperjes}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jahodná (Dunajská Streda)
   • Krsty, manželstvá 1827-1881 - Úmrtia 1827-1868 - Birmovaní 1863 - Mŕtvonarodenia 1864-1884 4528909
   • Krsty, manželstvá 1882-1896 4528910
   • Úmrtia 1869-1895 4528910
  • Dunajská Streda, Jurová, {Dercsika}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jurová (Dunajská Streda)
  • Dunajská Streda, Kľúčovec, {Kulcsod}

    Cirkevná matrika
    Cirkev reformovaná. Farský úrad Kľúčovec (Dunajská Streda)
   • Krsty 1791-1850 - Manželstvá 1791-1858 - Úmrtia 1792-1869 4528924
   • Krsty 1850-1882 - Manželstvá 1859-1882 - Úmrtia 1870-1882 4528924
   • Krsty 1883-1895 4528924
   • Manželstvá 1883-1895 4528924
   • Úmrtia 1883-1895 4628551
  • Dunajská Streda, Kostolné Kračany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolné Kračany (Dunajská Streda)
   • Krsty 1729-1790 - Historické záznamy 1738-1818 - Zoznam krstov A-Ž (1729-1790) 4628554
   • Krsty 1791-1876 - Zoznam krstov A-Ž (1791-1876) 4628554
   • Krsty 1876-1890 4628554
   • Krsty 1890-1913 4628555
   • Manželstvá 1729-1790 - Zoznam manželstiev A-Ž (1729-1790) - Zoznam úmrtí N-Ž (1729-1790) 4628555
   • Manželstvá 1791-1935 - Birmovaní 1812-1895 (roki nejsú v poriadku) - Zoznam manželstiev A-Ž (1791-1935) - Miešané manželstvá 1878 - Miešané manželstvá 1830 4628555
   • Úmrtia 1729-1774 4628555
   • Úmrtia 1773-1790 - Zoznam úmrtí A-N (1729-1790) 4628556
   • Úmrtia 1791-1880 - Zoznam úmrtí A-Ž (1791-1880) 4628556
   • Úmrtia 1881-1902 4628556
  • Dunajská Streda, Lehnice, Veľký Lég

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lehnice (Dunajská Streda)
   • 2640 Krsty 1787-1860 - Birmovaní 1820-1851 - Konvertiti 1836-1851 - Úmrtia 1788-1801 4630150
   • 2640 Úmrtia 1799-1860 - Rôzne záznamy 1817-1819 - Manželstvá 1788-1860 - Birmovaní 1861-1878 - Rôzne záznamy 1781-1831 4629407
   • Krsty 1861-1900 - Úmrtia 1861-1885 4629407
   • Úmrtia 1885-1907 - Manželstvá 1861-1907 4630151
  • Dunajská Streda, Mad

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Mad (Dunajská Streda)
   • Krsty 1784-1854 - Manželstvá 1784-1854 - Úmrtia 1784-1854 - Rôzne záznamy 1784-1930 4528635
   • Rôzne záznamy 4528636
   • Krsty 1854-1896 - Manželstvá 1854-1897 - Úmrtia 1854-1897 4528636
  • Dunajská Streda, Michal na Ostrove, {Svätý Michal}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Michal na Ostrove (Dunajská Streda)
   • Krsty 1728-1780 - Manželstvá 1728-1780 - Úmrtia 1728-1780 - Zoznam krstov A-Ž (1728-1780) - Konvertiti 1728-1780 - Zoznam kňazov 4528687
   • Krsty 1780-1826 - Manželstvá 1780-1827 - Zoznam krstov A-Ž (1780-1826) - Úmrtia 1780-1816 - Birmovaní 1827 4528688
   • Krsty 1827-1851 - Zoznam krstov A-Ž (1827-1851) 4528688
   • Krsty 1851-1872 4528688
   • Krsty 1872-1899 4528689
   • Manželstvá 1827-1852 - Birmovaní 1861, 1864, 1871, 1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1827-1852) 4528689
   • Manželstvá 1852-1889 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1889) 4528689
   • Úmrtia 1827-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1827-1852) 4528689
   • Úmrtia 1852-1875 4528690
   • Úmrtia 1876-1903 - Zoznam úmrtí A-Ž (1876-1903) 4528690
  • Dunajská Streda, Nový Život, Illésháza

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nový Život (Dunajská Streda)
   • Krsty 1770-1852 - Manželstvá 1770-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1770-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1770-1852 - Úmrtia 1770-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1770-1852 - Birmovaní 1830-1878 4528951
   • Krsty 1853-1877 4528951
   • Krsty 1878-1896 4528952
   • Manželstvá 1853-1895 - Miešané manželstvá 1875-1897 4528952
   • Úmrtia 1853-1882 4528952
   • Úmrtia 1883-1945 4528952
  • Dunajská Streda, Ohrady, Kerť na Ostrove

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ohrady (Dunajská Streda)
   • Manželstvá 1872-1898 - Krsty 1872-1896 - Úmrtia 1872-1896 4528738
  • Dunajská Streda, Okoč, Apáca-Szakállas

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
   • Manželstvá 1773-1804 - Úmrtia 1773-1804 - Krsty 1737-1804 4528745
   • Krsty 1804-1855 4528745
   • Krsty 1855-1891 - Manželstvá 1804-1891 - Úmrtia 1804-1891 4528746
   • Krsty 1891-1896 - Úmrtia 1891-1896 - Manželstvá 1891-1896 4528746
  • Dunajská Streda, Okoč, {Ekeč}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
   • Manželstvá 1784-1886 - Krsty 1783-1861 - Úmrtia 1783-1859 - Konfirmovaní 1835-1846 - Rôzne záznamy 1497-1863 - Spovede 1791 4528741
   • Úmrtia 1860-1886 - Krsty 1862-1886 - Konfirmovaní 1884-1909 4528741
   • Krsty 1886-1927 - Manželstvá 1886-1919 - Úmrtia 1886-1939 4528742
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Okoč (Dunajská Streda)
   • Krsty 1789-1825 - Konvertiti 1807-1827 - Úmrtia 1789-1794 4528738
   • Úmrtia 1794-1822 - Manželstvá 1790-1825 - Zoznam krstov 1789-1825 4528739
   • Krsty 1825-1845 - Konvertiti 1832-1841 - Manželstvá 1825-1842 - Úmrtia 1822-1847 4528739
   • Krsty 1846-1860 - Manželstvá 1842-1860 - Úmrtia 1848-1860 - Zoznam manželstiev A-Ž (1842-1860) - Zoznam krstov A-Ž (1859-1860) 4528739
   • Krsty 1861-1873 4528739
   • Krsty 1873-1875 - Zoznam krstov A-Ž (1861-1875) 4528740
   • Krsty 1876-1898 - Zoznam krstov A-Ž (1876-1898) 4528740
   • Manželstvá 1861-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1861-1875) 4528740
   • Manželstvá 1876-1939 - Zoznam manželstiev A-Ž (1876-1939) 4528740
   • Úmrtia 1861-1875 - Zoznam úmrtí A-Ž (1861-1875) 4528741
   • Úmrtia 1876-1907 - Zoznam úmrtí A-Ž (1876-1907) 4528741
  • Dunajská Streda, Orechová Potôň

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Orechová Potôň (Dunajská Streda)
   • Krsty 1871-1912 - Manželstvá 1871-1911 - Úmrtia 1871-1911 4528747
  • Dunajská Streda, Padáň, {Padány}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Padáň (Dunajská Streda)
   • Krsty 1784-1826 - Manželstvá 1784-1852 - Úmrtia 1784-1852 4528750
   • Krsty 1827-1880 4528750
   • Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1871-1898 - Úmrtia 1871-1896 4528750
   • Manželstvá 1853-1871 4528750
   • Úmrtia 1853-1871 4528751
  • Dunajská Streda, Pataš

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Pataš (Dunajská Streda)
   • Krsty 1863-1881 - Konvertiti 1876 4528752
   • Krsty 1882-1909 - Manželstvá 1882-1935 - Úmrtia 1882-1928 4528752
   • Manželstvá 1863-1881 4528752
   • Úmrtia 1864-1881 4528752
  • Dunajská Streda, Šamorín

    Cirkevná matrika
    Cirkev reformovaná. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
   • Krsty 1783-1891 4629611
   • Manželstvá 1784-1891 - Manželstvá 1888-1889 - Rôzne záznamy 1854-1868 4629611
   • Úmrtia 1783-1877 4629611
   • Úmrtia 1877-1891 4629612
   • Krsty 1892-1895 - Manželstvá 1892-1895 - Úmrtia 1892-1895 4629612
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
   • Krsty 1706-1709 - Manželstvá 1706-1709 - Úmrtia 1706-1709 4629610
   • Krsty 1783-1833 - Manželstvá 1783-1833 - Úmrtia 1783-1832 - Zoznam krstov A 1783-1807 - Krsty, úmrtia 1828-1830 - Manželstvá 1805-1805 4629610
   • Krsty 1833-1854 - Manželstvá 1833-1854 - Úmrtia 1833-1854 4629610
   • Krsty 1854-1870 (p. 1-55) 4629610
   • Krsty 1870-1879 (p. 55-85) - Manželstvá 1855-1879 - Úmrtia 1854-1879 4629611
   • Krsty 1880-1896 - Manželstvá 1880-1896 - Úmrtia 1880-1895 4629611
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šamorín (Dunajská Streda)
   • Krsty 1672-1694 - Manželstvá 1672-1693 - Úmrtia 1672-1694 5225585
   • Krsty 1694-1724 - Manželstvá 1695-1723 - Úmrtia 1694-1722 5225585
   • Krsty 1724-1733 5225585
   • Krsty 1733-1741 4629604
   • Krsty 1741-1768 4629604
   • Konvertiti 1770-1771 - Krsty 1768-1813 4629604
   • Krsty 1813-1840 - Krsty 1797-1848 4629605
   • Krsty 1840-1872 4629605
   • Krsty 1873-1895 4629606
   • Krsty 1894-1895 4629606
   • Úmrtia 1742-1784 - Konvertiti 1747 - Manželstvá 1742-1784 4629606
   • Krsty 1730-1745 - Manželstvá 1784-1834 - Manželstvá 1730-1745 - Úmrtia 1730-1745 4629607
   • Manželstvá 1834-1891 4629607
   • Manželstvá 1892-1896 4629607
   • Krsty 1730-1745 - Úmrtia 1784-1829 4629607
   • Úmrtia 1829-1830 4629608
   • Úmrtia 1831-1844 4629608
   • Úmrtia 1844-1866 4629608
   • Úmrtia 1866-1878 4629608
   • Úmrtia 1878-1889 4629609
   • Úmrtia 1889-1935 4629609
   • Zoznam krstov A-Ž (1672-1813) 4629609
   • Zoznam krstov A-Ž (1768-1840) 4629610
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1672-1912) 4629610
  • Dunajská Streda, Šamorín, Mliečno

    Matrika
    Židovská obec. Šamorín (Dunajská Streda)
   • Narodenia 1841-1870- Manželstvá 1844-1870 - Úmrtia 1844-1870 4528690
   • Narodenia, manželstvá, úmrtia 1871-1895 4528691
  • Dunajská Streda, Sap, {Szap}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Sap (Dunajská Streda)
   • Krsty 1745-1820 - Manželstvá 1748-1820 - Úmrtia 1745-1820 4528751
   • Krsty 1820-1881 - Manželstvá 1820-1881 - Úmrtia 1820-1881 - Konvertiti 1850 4528751
   • Krsty 1882-1896 - Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1882-1896 4528751
  • Dunajská Streda, Štvrtok na Ostrove

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štvrtok na Ostrove (Dunajská Streda)
   • Krsty 1729-1771 - Manželstvá 1721-1771 - Úmrtia 1722-1765 4629814
   • Krsty 1772-1852 - Manželstvá 1772-1833 4629814
   • Manželstvá 1832-1852 - Birmovaní 1827-1836 - Úmrtia 1772-1852 4629815
   • Krsty 1853-1872 4629815
   • Krsty 1872-1887 4629815
   • Krsty 1887-1901 4629815
   • Krsty 1900-1925 4630099
   • Manželstvá 1853-1897 4630099
   • Úmrtia 1853-1879 4630099
   • Úmrtia 1880-1898 4630099
  • Dunajská Streda, Topoľníky, Dolní Ňáražd

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Topoľníky (Dunajská Streda)
  • Dunajská Streda, Trhová Hradská

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trhová Hradská (Dunajská Streda)
   • Krsty 1676-1710 - Manželstvá 1669-1707 4629836
   • Krsty 1711-1758 - Manželstvá 1712-1759 - Úmrtia 1712-1759 4629836
   • Krsty 1759-1790 4629836
   • Krsty 1790-1805 - Manželstvá 1759-1810 - Úmrtia 1759-1809 4629837
   • Krsty 1805-1852 4629837
   • Krsty 1852-1861 4629837
   • Krsty 1861-1869 4629838
   • Krsty 1869-1885 - Miešané manželstvá 1870-1884 - Konvertiti 1876-1880 4629838
   • Krsty 1885-1895 - Konvertiti 1890-1892 - Miešané manželstvá 1867-1879 - Rôzne záznamy 1879-1880 4629838
   • Manželstvá 1810-1852 4629838
   • Manželstvá 1852-1869 4629838
   • Manželstvá 1869-1896 4629839
   • Úmrtia 1810-1852 4629839
   • Úmrtia 1852-1869 4629839
   • Úmrtia 1869-1879 4629839
   • Úmrtia 1879-1889 4629840
   • Zoznam krstov A-Ž (1688-1883) 4629840
   • Zoznam manželstiev A-Ž (1669-1883) 4629840
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1712-1884) 4629840
  • Dunajská Streda, Veľká Paka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Paka (Dunajská Streda)
   • Rôzne záznamy 1678-1933 - Rôzne záznamy 1679-1700 - Krsty, manželstvá 1710-1711 - Manželstvá 1690-1710 - Krsty, zoznam krstov 1689-1711 4630124
   • Krsty 1713-1736 4630124
   • Krsty 1736-1761 - Manželstvá 1713-1760 - Úmrtia 1713-1739 - Úmrtia 1747 - Úmrtia 1750-1751 - Zoznam krstov A-Ž (1713-1761) 4630125
   • Krsty 1762-1794 - Manželstvá 1762-1794 - Úmrtia 1762-1794 - Rôzne záznamy 1771-1773 4630125
   • Krsty 1795-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1795-1852) 4630125
   • Krsty 1853-1870 4630125
   • Krsty 1870-1885 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1853-1885 4640918
   • Krsty 1884-1896 - Manželstvá 1885-1898 - Úmrtia 1885-1896 4640918
   • Manželstvá, zoznam manželstiev 1795-1852 - Úmrtia 1795-1844 - Zoznam úmrtí 1795-1853 - Rôzne záznamy 1668-1934 - Birmovaní 1802-1821 4640918
  • Dunajská Streda, Veľké Blahovo, {Veľký Aboň}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Blahovo (Dunajská Streda)
   • Krsty 1761-1783 - Manželstvá 1761-1775 4640918
   • Krsty 1761-1783 - Manželstvá 1761-1783 - Úmrtia 1761-1783 - Rôzne záznamy 1775-1796 4630143
   • Krsty 1784-1825 - Zoznam krstov A-Ž (1784-1825) - Manželstvá 1784-1825 - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1825) - Úmrtia 1784-1825 - Zoznam úmrtí A-Ž (1784-1825) 4630143
   • Krsty 1826-1866 - Manželstvá 1826-1866 - Úmrtia 1826-1830 4630143
   • Úmrtia 1830-1866 4630126
   • Krsty 1867-1900 - Manželstvá 1867-1900 - Úmrtia 1867-1900 4630126
  • Dunajská Streda, Veľký Meder

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Meder (Dunajská Streda)
   • Krsty 1750-1779 - Manželstvá 1750-1804 - Úmrtia 1750-1824 - Zoznam úmrtí Ž (1751-1776) - Krsty 1778 4528537
   • Krsty 1779-1824 - Zoznam krstov A-L (1779-1824) - Manželstvá 1804-1824 - Krsty 1814 - Zoznam krstov M-Ž (1779-1824) 4528537
   • Krsty 1825-1863 - Zoznam krstov Ž (1827-1863) - Miešané manželstvá 1839-1867 4528537
   • Krsty 1864-1874 4528537
   • Krsty 1875-1890 - Konvertiti 1872-1883 - Zoznam krstov 1864-1890 - Miešané manželstvá 1839-1893 - Birmovaní 1871 4528540
   • Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1888-1895 4528540
   • Úmrtia, zoznam 1825-1863 4528540
   • Úmrtia, zoznam 1864-1888 4528540
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1860 4528541
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Meder (Komárno)
   • Krsty 1861-1896 - Manželstvá 1861-1897 - Úmrtia 1861-1895 - Rôzne záznamy 1901 4528541
    Matrika
    Židovská obec. Veľký Meder (Komárno)
   • Narodenia 1769-1877 - Manželstvá 1852-1889 - Úmrtia 1851-1887 4528541
   • Rodná kniha 1780-1862 4528541
   • Narodenia, manželstvá, úmrtia 1877-1885 4528541
   • Narodenia 1886-1930 - Manželstvá 1886-1904 - Manželstvá 1921-1923 - Úmrtia 1886-1904 4528542
  • Dunajská Streda, Vojka nad Dunajom

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vojka nad Dunajom (Dunajská Streda)
   • Krsty 1673-1698 4630164
   • Krsty 1693-1712 - Manželstvá 1688-1693 - Manželstvá 1699-1703 4630165
   • Krsty 1712-1729 - Úmrtia 1716-1737 - Manželstvá 1712-1734 4630165
   • Krsty 1730-1746 - Manželstvá 1734-1747 - Úmrtia 1737-1746 4630165
   • Krsty 1746-1759 4630165
   • Krsty 1759-1778 - Manželstvá 1755-1788 - Úmrtia 1755-1788 4630332
   • Krsty 1779-1851 - Birmovaní 1836 - Konvertiti 1788-1867 - Zoznam krstov 1887-1895 4630332
   • Krsty 1852-1860 4630332
   • Krsty 1860-1886 - Zoznam krstov A-Ž (1852-1888) 4629386
   • Krsty 1887-1906 - Zoznam krstov 1887 - Zoznam krstov A-Ž (1779-1852) 4629387
   • Manželstvá 1788-1906 - Zoznam manželstiev A-Ž (1788-1900) 4629387
   • Úmrtia 1788-1833 4629387
   • Úmrtia 1833-1854 4629388
   • Úmrtia 1855-1875 4629388
   • Úmrtia 1876-1903 - Zoznam úmrtí? A-Ž (1876-1903) 4629388
  • Dunajská Streda, Vrakúň, Várkony

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrakúň (Dunajská Streda)
   • Krsty 1691-1716 - Manželstvá 1692-1714 4629389
   • Konveriti 1724-1740 - Zoznam farárov 1651-1792 - Krsty 1723-1755 - Manželstvá 1723-1757 - Cirkevné finančné záznamy 1725-1836 4629389
   • Krsty 1754-1833 - Birmovaní 1778-1831 - Úmrtia 1755-1833 - Manželstvá 1754-1833 4629389
   • Krsty 1834-1864 - Birmovaní 1836-1864 - Manželstvá 1834-1864 - Úmrtia 1834-1864 4629390
   • Krsty 1864-1886 - Zoznam krstov A-Ž (1864-1884) 4629390
   • Krsty 1887-1896 4629390
   • Manželstvá 1864-1896 4629390
   • Úmrtia 1864-1891 4629390
   • Úmrtia 1892-1896 4629391
   • Zoznam krstov A-Ž (1800-1882) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1884) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1883) 4629391
  • Dunajská Streda, Vydrany,Hodos

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Vydrany (Dunajská Streda)
   • Rôzne záznamy 1783-1806 - Krsty 1729-1744 - Krsty 1783-1817 - Manželstvá 1729-1731 - Manželstvá 1784-1830 - Úmrtia 1783-1848 4639031
   • Krsty 1818-1852 4639031
   • Krsty 1852-1876 4639032
   • Krsty 1877-1926 4639032
   • Manželstvá 1831-1887 4639032
   • Manželstvá 1887-1906 4639033
   • Úmrtia 1849-1896 4639033
  • Dunajská Streda, Zlaté Klasy, {Veľký Mager}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zlaté Klasy (Dunajská Streda)
   • Konvertiti 1685-1686 - Krsty 1673-1697 - Manželstvá 1673-1697 - Úmrtia 1686-1697 - Úmrtia 1673-1686 - Rôzne záznamy 1689 - Konvertiti 1673-1696 4628606
   • Krsty 1713-1729 - Manželstvá 1713-1728 4628606
   • Krsty 1713-1714 - Krsty 1719-1737 - Úmrtia 1713-1720 - Úmrtia 1724-1726 - Úmrtia 1729 - Úmrtia 1735-1751 - Krsty 1737-1751 - Manželstvá 1713-1751 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1713-1751 - Konvertiti 1735-1765 4628607
   • Krsty 1751-1799 - Úmrtia 1751-1799 - Manželstvá 1751-1799 - Zoznam krstov A-Ž (1751-1799) - Zoznam manželstiev A-Ž (1751-1799) - Zoznam úmrtí A-Ž (1751-1799) - Birmovaní 1778 - Rôzne záznamy 1743-1796 4628607
   • Krsty 1800-1810 4628607
   • Krsty 1810-1852 - Birmovaní 1864-1871 - Konvertiti 1808-1885 - Birmovaní 1871 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1851) 4628608
   • Krsty 1852-1867 4628608
   • Krsty 1868-1875 4628608
   • Krsty 1876-1890 4628609
   • Krsty 1890-1897 4628609
   • Manželstvá 1800-1852 - Birmovaní 1878 - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1852) 4628609
   • Manželstvá 1852-1886 4628609
   • Úmrtia 1800-1823 4628609
   • Úmrtia 1822-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1852) 4628610
   • Úmrtia 1852-1867 4628610
   • Úmrtia 1868-1875 4628610
   • Úmrtia 1876-1892 4628610
   • Úmrtia 1893-1907 4628611
    Matrika
    Židovská obec. Zlaté Klasy (Dunajská Streda)
   • Narodenia 1848-1895 - Manželstvá 1848-1895 - Úmrtia 1848-1895 4628611
   • Narodenia 1886-1946 4628611
  • Feledince, Rimavská Seč

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rimavská Seč (Feledince)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1836 5016890
   • Krsty, úmrtia 1837-1895 5016890
   • Manželstvá 1837-1895 5016890
  • Galanta, Dolná Streda, {Dolnia Streda nad Váhom, Váhovce}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Streda (Galanta)
   • Krsty, manželstvá 1717-1752 - Úmrtia 1717-1747 - Rôzne záznamy 1727 4528878
   • Manželstvá 1753-1803 - Krsty 1753-1803 - Úmrtia 1753-1803 - Rôzne záznamy 1752-1764 4528878
   • Manželstvá 1804-1872 - Krsty 1866-1876 - Manželstvá 1872-1876 - Krsty 1804-1867 - Úmrtia 1804-1831 4528878
   • Úmrtia 1831-1877 4528879
   • Krsty 1877-1892 - Úmrtia 1877-1891 - Manželstvá 1877-1895 4528879
   • Krsty 1892-1895 4528879
   • Úmrtia 1891-1895 4528879
   • Manželstvá 1804-1876 - Krsty 1804-1865 (Váhovce) 4528879
   • Krsty 1876-1886 (Váhovce) 4528879
   • Krsty 1886-1895 (Váhovce) 4528948
   • Manželstvá 1877-1895 (Váhovce) 4528948
   • Úmrtia 1891-1895 (Váhovce) 4528948
  • Galanta, Dolné Saliby, {Dolnie Saliby}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Saliby (Galanta)
   • Krsty 1784-1829 - Úmrtia 1784-1842 4528976
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolné Saliby (Galanta)
  • Galanta, Galanta

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Galanta (Galanta)
   • Krsty 1691-1745 - Úmrtia 1709-1745 - Manželstvá 1693-1738 4528955
   • Manželstvá 1738-1746 4528959
   • Krsty 1746-1783 4528959
   • Krsty 1784-1873 - Konvertiti 1817-1856 4528959
   • Krsty 1874-1877 4528959
   • Krsty 1877-1893 4528958
   • Krsty 1894-1895 4528958
   • Manželstvá, úmrtia 1746-1822 4528958
   • Manželstvá 1823-1892 4528958
   • Manželstvá 1893-1921 4528965
   • Úmrtia 1823-1874 - Zoznam úmrtí 1843-1862 4528965
   • Úmrtia 1875-1895 4528965
   • Zoznam krstov 1784-1874 - Zoznam krstov 1732-1740 4528965
   • Zoznam manželstiev 1823-1945 4528965
    Matrika
    Židovská obec. Galanta (Galanta)
   • Narodenia 1801-1843 (roki nejsú v poriadku) 4528965
   • Narodenia 1806-1858 (roki nejsú v poriadku) 4528875
   • Rodná kniha 1784-1889 - Manželstvá 1861-1884 4528875
   • Narodenia 1850-1884 4528875
   • Narodenia 1884-1901 4528875
   • Manželstvá 1897-1944 4528875
   • Úmrtia 1850-1889 4528875
   • Úmrtia 1897-1943 4528875
  • Galanta, Horné Saliby, {Hornie Saliby}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Horné Saliby (Galanta)
   • Krsty 1786-1839 - Manželstvá 1786-1857 - Úmrtia 1786-1843 4528890
   • Úmrtia 1842-1855 4528891
   • Krsty 1839-1931 - Birmovaní 1880-1898 - Manželstvá 1901-1902 - Úmrtia 1855-1902 4528891
   • Krsty 1883-1892 - Birmovaní 1883-1887 - Krsty 1892 - Manželstvá 1883-1901 - Úmrtia 1883-1893 4528891
   • Krsty 1893-1908 4528891
   • Krsty 1908-1916 4528892
   • Manželstvá 1858-1883 - Konvertiti 1845-1909 (roki nejsú v poriadku) - Miešané manželstvá 1866-1900 - Birmovaní 1888-1910 4528892
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Saliby (Galanta)
   • Krsty 1678-1711 - Manželstvá 1680-1712 - Rôzne záznamy 1711-1713 - Rôzne záznamy 1747 - Spovede 1709-1747 - Úmrtia 1678-1712 - Cirkevné finančné záznamy 1708 - Rôzne záznamy 1681-1748 - Rôzne záznamy 1715-1723 - Rôzne záznamy 1704-1708 4528887
   • Rôzne záznamy 1732 - Rôzne záznamy 1748-1791 - Rôzne záznamy 1678-1708 - Krsty 1711-1732 4528887
   • Krsty 1732-1765 - Manželstvá 1712-1759 - Úmrtia 1712-1756 - Rôzne záznamy 1754 - Rôzne záznamy 1749 - Cirkevné finančné záznamy 1748-1755 4528888
   • Krsty 1775-1811 - Krsty 1766-1769 - Manželstvá 1775-1819 - Krsty 1811-1820 - Manželstvá 1766 - Úmrtia 1768-1829 4528888
   • Krsty 1820-1855 - Úmrtia 1820-1843 4528888
   • Úmrtia 1843-1855 - Manželstvá 1820-1855 - Miešané manželstvá 1823-1849 - Krsty 1838-1875 4528889
   • Krsty 1856-1874 - Manželstvá 1856-1886 4528889
   • Krsty 1874-1892 4528889
   • Krsty 1892-1899 4528890
   • Manželstvá 1887-1931 4528890
   • Úmrtia 1856-1881 4528890
   • Úmrtia 1882-1898 4528890
  • Galanta, Jelka

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Jelka (Galanta)
    Matrika
    Židovská obec. Jelka (Galanta)
    Cirkevná matrika
    Cirkev reformovaná. Farský úrad Jelka (Galanta)
   • Krsty 1784-1842 - Rôzne záznamy 1802-1872 - Manželstvá 1791-1826 4528638
   • Manželstvá 1826-1842 - Úmrtia 1789-1842 - Rôzne záznamy 1801-1903 4528639
   • Krsty 1842-1889 - Manželstvá 1842-1869 4528639
   • Krsty 1889-1897 - Manželstvá 1870-1910 - Úmrtia 1842-1896 - Rôzne záznamy 1845-1855 4528639
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jelka (Galanta)
   • Krsty, мanželstvá 1732-1766 - Zoznam krstov (A-J) 1732 4528912
   • Zoznam krstov 1732 (H-Z) - Konvertiti 1732-1766 - Úmrtia 1732-1766 - Rôzne záznamy 1750-1754 (roki nejsú v poriadku) 4528925
   • Krsty 1767-1818 - Zoznam krstov 1767-1818 - Manželstvá 1767-1818 - Úmrtia 1767-1805 - Úmrtia 1779-1784 - Úmrtia 1806 - Cirkevné finančné záznamy 1797-1805 - Konvertiti 1767-1816 4528925
   • Krsty 1818-1857 - Konvertiti 1849-1865 - Zoznam krstov 1818-1828 - Spovede 1819-1862 - Manželstvá 1818-1829 4528925
   • Manželstvá 1828-1856 - Birmovaní 1842-1853 - Úmrtia 1806-1847 4528913
   • Krsty 1857-1866 - Birmovaní 1862-1863 4528913
   • Krsty 1866-1879 4528913
   • Krsty 1880-1906 - Zoznam krstov 1880-1906 - Konvertiti 1892-1911 4528913
   • Manželstvá 1856-1896 - Zoznam manželstiev 1856-1874 4528638
   • Úmrtia 1848-1880 - Zoznam úmrtí 1848-1879 4528638
   • Úmrtia 1880-1908 - Zoznam úmrtí 1880-1908 4528638
  • Galanta, Kajal

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kajal (Galanta)
   • Krsty 1725-1847 - Konvertiti 1795-1892 - Úmrtia 1844 - Rôzne záznamy 1783-1872 4528918
   • Krsty 1847-1874 - Zoznam krstov A-Ž (1854-1895) - Birmovaní 1852 - Rôzne záznamy 1822 4528918
   • Krsty, zoznam krstov 1875-1902 4528919
   • Manželstvá 1782-1875 - Miešané manželstvá 1788-1844 4528919
   • Manželstvá 1875-1898 4528919
   • Úmrtia 1782-1874 4528919
   • Úmrtia 1875-1913 4528922
   • Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1725-1853) 4528922
  • Galanta, Košúty

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košúty (Galanta)
   • Krsty 1788-1852 - Manželstvá 1788-1852 4628558
   • Krsty 1853-1863 - Manželstvá 1853-1872- Úmrtia 1853-1863 4628558
   • Krsty 1863-1874 - Manželstvá 1873 4628558
   • Manželstvá 1873-1885 - Úmrtia 1863-1874 4628559
   • Krsty 1875-1886 - Úmrtia 1875-1888 4628559
   • Krsty 1886-1906 - Manželstvá 1886-1920 - Úmrtia 1889-1922 4628559
   • Úmrtia 1788-1852 - Krátký zoznam krstov A-Ž (1788-1852) - Úmrtia 1789-1826 4628560
  • Galanta, Kráľov Brod

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kráľov Brod (Galanta)
   • Krsty 1843-1881 4528609
   • Krsty 1880-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1843-1895) 4528610
  • Galanta, Matúškovo, {Takšoň}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Matúškovo (Galanta)
   • Krsty 1774-1852 - Manželstvá 1774-1848 - Úmrtia 1774-1856 - Zoznam krstov A-Ž (1774-1824) - Zoznam manželstiev A-Ž (1774-1825) - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1856) 4528686
   • Krsty 1853-1877 4528686
   • Krsty 1878-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1878-1895) 4528686
   • Manželstvá 1849-1896 4528686
   • Úmrtia 1857-1876 4528686
   • Úmrtia 1876-1892 - Zoznam úmrtí A-Ž (1857-1892) 4528687
   • Úmrtia 1893-1895 4528687
  • Galanta, Mostová, {Mostová Kerť}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mostová (Galanta)
   • Krsty 1777-1817 4528722
   • Krsty 1817-1839 - Manželstvá 1779-1839 - Úmrtia 1777-1839 4528641
   • Krsty 1840-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1906) 4528641
   • Krsty 1864-1881 4528642
   • Krsty 1882-1892 - Konvertiti 1886-1902 4528642
   • Manželstvá 1840-1888 - Zoznam manželstiev A-Ž (1830-1907) 4528642
   • Úmrtia 1840-1863 - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1906) 4528643
   • Úmrtia 1864-1888 4528643
  • Galanta, Pusté Úľany, {Pustý Fedýmeš}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Pusté Úľany (Galanta)
   • Rôzne záznamy 1759-1861 - Krsty 1702-1785 - Manželstvá 1759-1783 - Úmrtia 1759-1782 - Manželstvá 1783-1787 - Krsty 1785-1787 4628600
   • Krsty 1786-1826 - Manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1826 - Krsty, úmrtia 1767-1788 4628600
   • Krsty 1827-1896 - Manželstvá 1827-1896 - Úmrtia 1827-1898 - Mŕtvonarodenia 1828-1830 - Zoznam členov 1827-1854 4628600
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pusté Úľany (Galanta)
   • Krsty 1764-1853 - Manželstvá 1764-1854 - Úmrtia 1764-1853 - Rôzne záznamy 1765-1782 - Miešané manželstvá 1798-1836 - Spovede 1811 - Rôzne záznamy 1828 4628598
   • Krsty 1853-1855 - Manželstvá 1854-1855 - Úmrtia 1853-1855 4628598
   • Krsty 1855-1870 - Konvertiti 1855 - Úmrtia 1855-1859 4628598
   • Úmrtia 1859-1870 - Manželstvá 1855-1869 4628599
   • Krsty 1870-1893 4628599
   • Manželstvá 1870-1928 4628599
   • Úmrtia 1870-1897 4628599
  • Galanta, Sereď

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sereď (Galanta)
    Matrika
    Židovská obec. Sereď (Galanta)
  • Galanta, Šintava

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šintava (Galanta)
   • Krsty 1748-1777 - Manželstvá 1750-1777 - Úmrtia 1750-1777 - Rôzne záznamy 1751-1777 4629617
   • Krsty 1777-1840 4629617
   • Krsty 1841-1849 4629617
   • Krsty 1848-1864 4629618
   • Krsty 1865-1887 4629618
   • Krsty 1888-1895 4629618
   • Manželstvá 1778-1840 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1841 4629618
   • Manželstvá 1841-1871 4629618
   • Manželstvá 1872-1896 4629619
   • Konvertiti 1815-1818 - Úmrtia 1777-1840 4629619
   • Úmrtia 1841-1864 4629619
   • Úmrtia 1865-1890 4629619
   • Úmrtia 1891-1895 4629619
   • Zoznam krstov A-K (1777-1899) 4629619
   • Zoznam krstov K-Ž (1777-1899) 4629620
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1777-1899) 4629620
  • Galanta, Sládkovičovo, {Diosek}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sládkovičovo (Galanta)
   • Krsty, zoznam krstov 1744-1778 - Manželstvá 1745-1770 4628645
   • Manželstvá 1769-1777 - Úmrtia 1745-1777 4628646
   • Spovede 1791-1815 - Krsty 1778-1838 4628646
   • Krsty 1839-1878 4628646
   • Konvertiti 1887-1913 - Krsty 1879-1886 4628646
   • Krsty 1886-1894 4628647
   • Manželstvá 1778-1878 - Zoznam manželstiev A-Ž (1778-1847) 4628647
   • Úmrtia 1778-1838 - Zoznam úmrtí A-Ž (1778-1838) 4628647
   • Úmrtia 1839-1862 4628647
   • Úmrtia 1862-1878 4628648
   • Úmrtia 1879-1900 4628648
   • Zoznam krstov A-Ž (1839-1880) 4628648
   • Zoznam krstov A-Ž (1879-1894) 4628648
  • Galanta, Šoporňa

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šoporňa (Galanta)
   • Krsty 1710-1761 - Manželstvá 1710-1761 - Úmrtia 1710-1751 4629620
   • Úmrtia 1750-1767 4629621
   • Krsty 1762-1800 - Manželstvá 1762-1800 - Úmrtia 1768-1800 4629621
   • Krsty 1801-1831 4629621
   • Krsty 1830-1834 - Manželstvá 1801-1834 - Úmrtia 1801-1834 4629622
   • Krsty 1835-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1835-1863), 4629622
   • Krsty 1864-1871 4629622
   • Krsty 1871-1872 4629623
   • Krsty 1873-1881 - Zoznam krstov A-Ž (1837-1881), 4629623
   • Krsty 1881-1891 4629623
   • Krsty 1891-1895 4629623
   • Manželstvá 1835-1849 4629623
   • Manželstvá 1848-1869 4629624
   • Manželstvá 1870-1896 4629624
   • Úmrtia 1835-1855 - Zoznam úmrtí A-Ž (1835-1855), 4629624
   • Úmrtia 1856-1866 4629624
   • Úmrtia 1866-1873 - Zoznam úmrtí A-Ž (1856-1873), 4629625
   • Úmrtia 1874-1882 - Zoznam úmrtí A-Ž (1874-1882), 4629625
   • Úmrtia 1883-1896 4629625
   • Zoznam krstov A-Ž (1801-1835), - Zoznam manželstiev A-Ž (1801-1835), - Zoznam úmrtí C-Ž (1801-1835) 4629625
   • Zoznam úmrtí C-Ž (1801-1835) 4629626
   • Zoznam krstov A-Ž (1881-1891) 4629626
   • Zoznam krstov A-Ž (1891-1906) 4629626
  • Galanta, Tomášikovo, {Tallós}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tomášikovo (Galanta)
   • Krsty 1704-1732 - Manželstvá 1701-1732 - Úmrtia 1731-1732 - Úmrtia 1702-1725 4629811
   • Rôzne záznamy 1672-1793 - Krsty 1732-1771 4629811
   • Krsty 1770-1779 - Manželstvá 1732-1779 - Úmrtia 1773-1779 - Úmrtia 1732-1759 4629816
   • Konvertiti 1780-1824 - Krsty 1780-1826 - Manželstvá 1780-1826 - Úmrtia 1780-1826 4629816
   • Rôzne záznamy 1676-1827 - Krsty 1827-1853 - Manželstvá 1827-1845 4629816
   • Manželstvá 1843-1853 - Úmrtia 1827-1853 - Miešané manželstvá 1849 - Konvertiti 1854 - Úmrtia 1831 4629817
   • Krsty 1853-1866 - Konvertiti 1857 4629817
   • Krsty 1866-1880 4629817
   • Krsty 1880-1888 4629817
   • Krsty 1888-1893 4629818
   • Krsty 1893-1895 4629818
   • Manželstvá 1853-1869 - Úmrtia 1853-1863 - Rôzne záznamy 1857-1860 4629818
   • Manželstvá 1869-1895 4629818
   • Úmrtia 1863-1870 4629818
   • Úmrtia 1870-1883 4629818
   • Úmrtia 1882-1884 4629819
   • Úmrtia 1884-1895 4629819
  • Galanta, Trstice, {Nádszeg}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trstice (Galanta)
   • Krsty 1693-1721 - Manželstvá 1693-1721 - Úmrtia 1693-1720 4630105
   • Krsty 1721-1763 4630105
   • Krsty 1763-1773 - Manželstvá 1721-1773 - Úmrtia 1721-1773 4630106
   • Krsty 1773-1803 - Manželstvá 1773-1803 - Úmrtia 1773-1803 4630106
   • Krsty 1804-1829 4630106
   • Krsty 1829-1870 4630107
   • Krsty 1870-1884 4630107
   • Krsty 1885-1895 4630107
   • Úmrtia 1804-1869 - Manželstvá 1804-1870 4630108
   • Manželstvá 1870-1889 4630108
   • Manželstvá 1890-1895 4630108
   • Úmrtia 1870-1879 4630108
   • Úmrtia 1880-1890 4630109
   • Úmrtia 1891-1895 4630109
  • Galanta, Veľká Mača, {Veľký Mačad}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Mačá (Galanta)
  • Galanta, Veľké Úľany, {Veľký Fedýmeš}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Úľany (Galanta)
   • Krsty 1752-1821 - Manželstvá 1789-1821 - Birmovaní 1797 - Úmrtia 1755-1821 - Konvertiti 1828-1858 4629408
   • Krsty 1822-1864 - Manželstvá 1822-1864 - Úmrtia 1822-1864 4630144
   • Krsty 1865-1879 - Manželstvá 1865-1879 - Zoznam manželstiev A-Ž (1865-1936) - Úmrtia 1865-1866 4630144
   • Úmrtia 1866-1879 4630145
   • Krsty 1880-1895 4630145
   • Manželstvá 1880-1896 - Úmrtia 1880-1895 4630145
  • Galanta, Veľký Grob, {Nemecký Grob}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľký Grob (Galanta)
  • Gelnica, Helcmanovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Helcmanovce (Gelnica)
   • Krsty 1750-1882 Manželstvá 1772-1862 Úmrtia 1750-1858 Birmovaní 1818 4948401
   • Krsty 1882-1906 Manželstvá 1863-1948 Úmrtia 1858-1930 Zoznam krstov 1772-1855 4948402
   • Index k matrike sobášených 1772-1944 Index k matrike pokrstených 1855-1945 4948403
  • Gelnica, Jaklovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jaklovce (Gelnica)
   • Krsty 1716-1724 4948415
   • Krsty 1724-1868 Manželstvá 1717-1839 Úmrtia 1716-1843 Birmovaní 1804, 1854 4948416
   • Úmrtia 1844-1869 Krsty 1869-1920 Manželstvá 1840-1920 Úmrtia 1869-1873 4948417
   • Úmrtia 1873-1920 Zoznam krstov 1800-1934 4948418
  • Gelnica, Jaklovce, Kojšov, Košické Hámre, Smolnícka Huta

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Gelnica (Gelnica)
   • Krsty 1783-1802 Manželstvá 1784-1802 Úmrtia 1784-1802 4948390
   • Krsty 1802-1864 Manželstvá 1802-1868 Úmrtia 1802-1853 4948391
   • Krsty 1863-1896 Manželstvá 1869-1896 Úmrtia 1853-1896 4948392
  • Gelnica, Kluknava

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kluknava (Gelnica)
   • Krsty 1722-1750, 1820-1856 Manželstvá 1722-1750, 1820-1865 Úmrtia 1722-1750, 1820-1849 Zoznam krstov a Uzavretých manželstiev 4948470
   • Úmrtia 1849-1874 Zoznam úmrtí 1820-1874 Krsty 1857-1906 Zoznam krstov 1857-1887 Manželstvá 1866-1918 Zoznam manželstiev 1866-1888 4948471
   • Krsty 1906-1908 Zoznam krstov 1888-1908 Úmrtia 1875-1911 Zoznam úmrtí 1868-1911 4948472
  • Gelnica, Kojšov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Kojšov (Gelnica)
   • Krsty 1727-1896 Manželstvá 1728-1896 Úmrtia 1728-1896 Birmovaní 1720, 1731, 1756, 1764, 1770 4948472
  • Gelnica, Mníšek nad Hnilcom

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mníšek nad Hnilcom (Gelnica)
   • Krsty 1682-1709 4948484
   • Manželstvá 1682-1709 Úmrtia 1682-1709 Krsty 1736-1893 Manželstvá 1736-1867 Úmrtia 1736-1867 Birmovaní 1854, 1880 4948485
   • Krsty 1893-1896 Manželstvá 1867-1896 Úmrtia 1867-1896 Zoznam krstov 1787-1939 Zoznam manželstiev 1787-1939 Zoznam úmrtí 1787-1939 4948486
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Mníšek nad Hnilcom (Gelnica)
  • Gelnica, Nálepkovo, Vondrišel, Henclová, Tichá Voda, Štilbach

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nálepkovo (Ves Spišska Nová)
   • Krsty 1668-1824 Manželstvá 1669-1715 Úmrtia 1668-1725 4948488
   • Manželstvá 1731-1874 Birmovaní 1781, 1786, 1794, 1804, 1829, 1854, 1861 Krsty 1825-1874 Úmrtia 1729-1866 4948489
   • Úmrtia 1866-1887 Krsty 1874-1914 Manželstvá 1875-1934 4948490
   • Úmrtia 1888-1931 Zoznam krstov 1731-1944 Zoznam manželstiev 1731-1944 4948491
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Nálepkovo (Ves Spišska Nová)
  • Gelnica, Prakovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hnilec (Spišska Nová Ves)
   • Krsty 1765-1912 Manželstvá 1780-1912 Úmrtia 1766-1915 Birmovaní 1804, 1832, 1852 4948407
   • Úmrtia 1915-1951 4948408
  • Gelnica, Prakovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gelnica (Gelnica)
   • Krsty 1695-1725 - Manželstvá 1698-1725 - Úmrtia 1697-1725 4948386
   • Krsty 1726-1753 - Manželstvá 1726-1754 - Úmrtia 1726-1753 4948387
   • Krsty 1754-1769 - Manželstvá 1755-1769 - Úmrtia 1754-1769 4948387
   • Krsty 1770-1787 - Manželstvá 1770-1787 - Úmrtia 1770-1787 - Birmovaní 1786 4948387
   • Krsty 1788-1803 - Manželstvá 1788-1803 - Úmrtia 1788-1803 - Birmovaní 1789, 1794 4948387
   • Krsty 1804-1816 4948387
   • Krsty 1816-1851 - Manželstvá 1804-1830 - Úmrtia 1804-1830 4948388
   • Krsty 1831-1843 - Manželstvá 1831-1843 - Úmrtia 1831-1843 4948388
   • Krsty 1844-1851 - Manželstvá 1844-1851 - Úmrtia 1844-1851 4948388
   • Krsty 1852-1860 4948388
   • Manželstvá 1852-1860 - Úmrtia 1852-1856 4948388
   • Úmrtia 1856-1860 4948389
   • Krsty 1859-1867 - Manželstvá 1860-1867 - Úmrtia 1860-1867 4948389
   • Krsty 1868-1874 - Manželstvá 1868-1874 - Úmrtia 1868-1874 4948389
   • Krsty 1875-1884 - Manželstvá 1875-1876 4948389
   • Manželstvá 1876-1884 - Úmrtia 1875-1884 4948390
   • Krsty 1884-1896 - Manželstvá 1885-1896 - Úmrtia 1884-1896 4948390
   • Zoznam krstov A-Ž (1770-1888) 4948390
  • Gelnica, Smolnícka Huta

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolnícka Huta (Gelnica)
   • Krsty 1785-1821 Manželstvá 1785-1815 4948550
   • Manželstvá 1815-1895 Krsty 1822-1894 Úmrtia 1785-1900 4948551
  • Gelnica, Smolník, Úhorná

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Smolník (Gelnica)
   • Krsty 1695-1717 Manželstvá 1695-1725 Úmrtia 1695-1725 4948544
   • Krsty 1714-1789 Manželstvá 1714-1715, 1726-1765 Úmrtia 1714-1715, 1726-1765 Birmovaní 1742, 1750, 1781, 1784 4948545
   • Manželstvá 1766-1790 Úmrtia 1766-1790 Krsty 1790-1851 Manželstvá 1791-1851 Úmrtia 1791-1845 Birmovaní 1709 4948546
   • Úmrtia 1845-1851 Krsty 1852-1882 Manželstvá 1852-1883 Úmrtia 1852-1877 4948547
   • Úmrtia 1877-1883 Krsty 1883-1908 Manželstvá 1883-1908 Úmrtia 1883-1908 Zoznam krstov 1696-1730: A-Z 1731-1785: A-H 4948548
   • Zoznam krstov, 1731-1785, F-Z Zoznam manželstiev, 1696-1951, A-Z UHORNA Krsty 1787-1890 Manželstvá 1787-1890 Úmrtia 1787-1890 4948549
   • Krsty 1890-1909 Manželstvá 1890-1909 Úmrtia 1890-1910 Zoznam krstov, 1787-1909: A-Z 4948550
  • Gelnica, Švedlár

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Švedlár (Gelnica)
   • Krsty 1783-1851 Manželstvá 1784-1830 Úmrtia 1783-1838 4948588
   • Krsty 1851-1896 Manželstvá 1830-1898 Úmrtia 1830-1889 4948589
   • Úmrtia 1889-1897 Zoznam manželstiev 1783-1943 4948590
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Švedlár (Gelnica)
   • Krsty 1711-1751 Manželstvá 1711-1751 Úmrtia 1711-1751 4948521
   • Krsty 1752-1820 Manželstvá 1752-1806 Úmrtia 1752-1806 4948566
   • Krsty 1820-1887 Manželstvá 1807-1895 Úmrtia 1807-1864 4948587
   • Krsty 1887-1888 Úmrtia 1864-1889 4948588
  • Gelnica, Žakarovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žakarovce (Gelnica)
  • Hlohovec, Dvorníky

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dvorníky (Hlohovec)
   • Krsty 1712-1734 - Úmrtia 1706-1715 4363409
   • Krsty 1712-1734 - Úmrtia 1706-1733 - Manželstvá 1710-1754 - Krsty 1734-1755 - Úmrtia 1733-1755 - Krsty 1755-1755 - Rôzne záznamy - Birmovaní - Rôzne záznamy 1742-1756 4528949
   • Krsty 1755-1803 - Manželstvá 1755-1803 - Úmrtia 1757-1803 - Rôzne záznamy 1752-1767 4528949
   • Krsty 1804-1828 4528949
   • Krsty 1828-1830 - Manželstvá 1804-1830 - Úmrtia 1804-1828 4528950
   • Krsty 1831-1859 4528950
   • Krsty 1859-1872 4528950
   • Krsty 1872-1878 4528950
   • Krsty 1878-1883 4528967
   • Krsty 1883-1892 4528967
   • Krsty 1892-1895 4528967
   • Manželstvá 1831-1873 4528967
   • Manželstvá 1874-1895 4528967
   • Úmrtia 1831-1853 4528967
   • Úmrtia 1853-1855 4528968
   • Úmrtia 1855-1861 4528968
   • Úmrtia 1861-1874 4528968
   • Úmrtia 1874-1885 4528968
   • Úmrtia 1886-1895 4528968
   • Úmrtia 1895-1898 4528951
   • Zoznam krstov A-Ž 1713-1841 4528951
   • Zoznam krstov A-Ž 1822-1895 - Birmovaní 1837-1842 4528951
   • Zoznam manželstiev A-Ž 1822-1903 4528951
   • Zoznam úmrtí A-Ž 1835-1895 4528951
  • Hlohovec, Hlohovec

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hlohovec (Hlohovec)
   • Krsty 1662 - Manželstvá 1662-1663 - Krsty 1662-1669 - Manželstvá 1663-1668 - Krsty 1669-1674 - Manželstvá 1670-1674 5218806
   • Krsty 1700-1730 - Manželstvá 1710-1738 - Úmrtia 1710-1719 - Krsty 1734-1737 - 1730-1733 - Rôzne záznamy - ? 1733-1734 5218806
   • Krsty 1737-1779 5218806
   • Krsty 1779-1794 - Birmovaní 1761, 1763 - Úmrtia 1753-1789 - Manželstvá 1747-1794 5218807
   • Krsty 1795-1820 5218807
   • Krsty 1820-1839 5218807
   • Krsty 1839-1843 5218807
   • Krsty 1844-1846 5218807
   • Krsty 1846-1854 5218808
   • Krsty 1855-1870 5218808
   • Manželstvá 1795-1842 - Rôzne záznamy 1783-1818 5363611
   • Manželstvá 1843-1856 5363611
   • Úmrtia 1795-1826 5363611
   • Úmrtia 1827-1839 5363611
   • Úmrtia 1839-1843 5363611
   • Úmrtia 1844-1853 5363611
   • Úmrtia 1853-1855 5218809
   • Úmrtia 1855-1871 5218809
   • Krsty 1870-1875 4528852
   • Krsty 1875-1881 4528852
   • Krsty 1881-1885 4528853
   • Krsty 1885-1899 4528853
   • Krsty 1899 4528854
   • Manželstvá 1856-1901 4528854
   • Úmrtia 1871-1876 4528854
   • Úmrtia 1876-1881 4528854
   • Úmrtia 1880-1885 4528855
   • Úmrtia 1885-1901 4528855
   • Úmrtia 1901-1903 4528856
  • Hlohovec, Horné Otrokovce, {Hornie Otrokovce}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Otrokovce (Hlohovec)
  • Hlohovec, Horné Trhovište, Hornie Vašardice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Trhovište (Hlohovec)
   • Krsty 1719-1721 - Krsty 1729-1800 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1719-1722 - Manželstvá 1725-1731 - Manželstvá 1733-1800 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1842 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1720-1722 - Úmrtia 1725-1731 - Úmrtia 1734-1781 - Rôzne záznamy 5219470
   • Úmrtia 1782-1876 - Zoznam úmrtí 1838-1876 - Krsty 1801-1878 - Zoznam krstov 1838-1878 - Manželstvá 1801-1877 - Zoznam členov 1880-1882 - Zoznam manželstiev 1830 - Zoznam manželstiev 1838 4528893
   • Krsty 1877-1899 - Manželstvá 1877-1897 - Úmrtia 1877-1898 - Zoznam krstov 1877-1907 4528893
  • Hlohovec, Horné Zelenice

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Horné Zelenice (Hlohovec)
   • Krsty 1792-1832 - Zoznam krstov A-Z (1791-1828) - Zoznam krstov A-Z (1828-1832) - Manželstvá 1792-1840 - Zoznam manželstiev A-Z (1792-1840) - Úmrtia 1792-1826 - Rôzne záznamy 5219425
   • Krsty 1833-1902 - Zoznam krstov 1833-1851 4528895
   • Manželstvá 1841-1881 4528895
   • Manželstvá 1881-1928 4528895
   • Úmrtia 1827-1889 4528895
   • Úmrtia 1889-1911 - Úmrtia 1872 - Úmrtia 1865 - Zoznam úmrtí 1829-1869 4528896
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Zelenice (Hlohovec)
   • Krsty 1771-1793 5219490
   • Krsty 1793-1843 - Konvertiti? 1709-1859 - Birmovaní 1822 - Birmovaní 1836 - Konvertiti 1781-1842 - Manželstvá 1778-1812 - Úmrtia 1778-1843 - Manželstvá 1812-1843 5219425
   • Rôzne záznamy 1853-1855 - Krsty 1843-1861 4528893
   • Krsty 1861-1892 - Konvertiti 1863 - Konvertiti 1914-1917 - Birmovaní 1863 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1883 - Birmovaní 1889 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1861 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1861 4528894
   • Krsty 1892-1895 4528894
   • Manželstvá 1843-1911 4528894
   • Úmrtia 1843-1880 4528894
   • Úmrtia 1880-1918 4528894
   • Úmrtia 1918-1952 4528895
  • Hlohovec, Leopoldov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Leopoldov (Hlohovec)
   • Krsty 1666-1675 - Úmrtia 1665-1674 5223287
   • Krsty 1675-1730 - Manželstvá 1676-1707 - Úmrtia 1675-1683 - Manželstvá 1708-1733 5223287
   • Krsty 1680-1699 5223287
   • Krsty 1699-1704 - 1710-1717, 1724? - Manželstvá 1679-1703 - 1710-1733 - Úmrtia 1678-1704 - 1708-1731 5223288
   • Krsty 1710-1729 - Manželstvá 1710-1729 - Úmrtia 1683?-1739 5223288
   • Krsty 1718-1739 (1-162) - Manželstvá 1733-1739 5223288
   • Krsty 1739-1779 5223288
   • Krsty 1779-1793 5223288
   • Krsty 1794-1821 5223289
   • Úmrtia 1806-1843 - Krsty 1822-1836 5223289
   • Krsty 1837-1843 5223289
   • Krsty 1843-1853 5223289
   • Úmrtia 1732-1757 - Manželstvá 1733-1757 5223289
   • Manželstvá 1750-1843 - Úmrtia 1750-1786 5363633
   • Manželstvá 1843-1852 5363633
   • Úmrtia 1787-1806 5363633
   • Úmrtia 1843-1853 5363633
   • Úmrtia 1856-1879 5363633
   • Zoznam úmrtí A-Z (1856-1879), 5223290
   • Krsty 1853-1876 4528623
   • Krsty 1877-1879 4528623
   • Krsty 1879-1882 4528624
   • Krsty 1883-1895 4528624
   • Manželstvá 1853-1882 - Zoznam manželstiev A-Ž (1853-1882) 4528624
   • Manželstvá 1883-1911 4528624
   • Úmrtia 1853-1864 4528624
   • Úmrtia 1864-1878 4528627
   • Úmrtia 1879-1888 4528627
   • Úmrtia 1888-1899 4528627
   • Konvertiti 1857 - Krsty 1856-1942 - Úmrtia 1856-1906 - Zoznam krstov A-Ž (1856-1942) 4528628
   • Manželstvá 1859-1933 - Zoznam manželstiev A-Ž (1859-1933) 4528628
   • Úmrtia 1879-1929 - Zoznam úmrtí A-Ž (1879-1929) 4528628
  • Hlohovec, Madunice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Madunice (Hlohovec)
   • Krsty 1711-1762 - Krsty 1770 - Manželstvá 1711-1762 - Manželstvá 1770 - Úmrtia 1711-1762 - Rôzne záznamy 5223298
   • Krsty 1771-1853 - Manželstvá 1771-1852 - Úmrtia 1771-1852 - Birmovaní 1832 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1853 - Birmovaní 1867 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1883 - Birmovaní 1806 - Birmovaní 1822 - Konvertiti 1788-1845 5223298
   • Krsty 1853-1877 - Manželstvá 1853-1877 - Úmrtia 1853-1872 4528636
   • Úmrtia 1872-1877 4528637
   • Krsty 1878-1907 4528637
   • Manželstvá 1878-1952 4528637
   • Úmrtia 1878-1920 4528637
  • Hlohovec, Merašice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Merašice (Hlohovec)
   • Krsty 1823-1895 - Konvertiti 1844-1879 - Krsty 1896-1897 - Zoznam krstov 1823-1856 4528973
   • Úmrtia 1823-1878 - Zoznam úmrtí 1823-1897 - Manželstvá 1823-1896 - Úmrtia 1878-1897 - Zoznam manželstiev 1823-1896 4528973
  • Hlohovec, Pastuchov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pastuchov (Hlohovec)
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pastuchov (Hlohovec)
   • Krsty 1787-1864 5223468
   • Krsty 1864-1868 - Zoznam krstov A-Z (1814-1882), - Úmrtia 1787-1846 - Zoznam úmrtí A-Z (1814-1842), - Konvertiti 1789, 1796, 1797, 1805, 1809, 1832, 1851, 1864 - Manželstvá 1873-1890 5223473
   • Úmrtia 1847-1866 - Zoznam úmrtí H, M, A-Z (1847-1866), 5223473
  • Hlohovec, Rišňovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rišňovce (Hlohovec)
   • Rôzne záznamy 1752-1761 - Krsty 1757-1822 - Manželstvá 1756-1829 - Úmrtia 1757-1829 - Krsty 1822-1829 - Rôzne záznamy 1794-1829 - Konvertiti 1756-1799 5225450
   • Krsty 1830-1858 - Manželstvá 1830-1858 - Úmrtia 1830-1858 - Konvertiti 1833-1877 5225450
   • Krsty 1859-1875 5225455
   • Krsty 1876-1888 5225455
   • Krsty 1889-1895 5225455
   • Manželstvá 1859-1875 5225455
   • Manželstvá 1876-1895 5225455
   • Úmrtia 1859-1870 5225455
   • Úmrtia 1870-1875 5225456
   • Úmrtia 1876-1888 5225456
   • Úmrtia 1889-1895 5225456
  • Humenné, Hrubov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrubov (Medzilaborce)
   • Krsty 1838-1914 - Úmrtia 1838-1947 - Manželstvá 1838-1933 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1883-1889 4406826
   • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1890-1895 4405889
  • Humenné, Humenné

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Humenné (Humenné)
   • Krsty 1768-1811 4406776
   • Krsty 1811-1813 - Manželstvá 1771-1813 - Úmrtia 1771-1813 - Krsty 1814-1847 - Úmrtia 1814-1847 - Manželstvá 1814-1847 - Krsty 1842-1902 - Manželstvá 1842-1946 - Úmrtia 1842-1892 - Krsty 1848-1886 - Úmrtia 1881-1886, 1848-1874 4406728
   • Úmrtia 1874-1881 - Manželstvá 1848-1886 - Úmrtia 1848-1886 - Krsty 1887-1907 - Manželstvá 1887-1919 - Úmrtia 1887-1914 - - Úmrtia 1893-1946 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 4405847
    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Humenné (Humenné)
   • Krsty 1881-1895, 1871, 1873, 1875 - Manželstvá 1890-1907 - Úmrtia 1882-1900 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1885 4405847
   • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1885-1895 4149473
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Humenné (Humenné)
    Matrika
    Židovská obec. Humenné (Humenné)
   • Narodenia 1851-1885, 1838-1891 - Zomrelí 1851-1885, 1878 - Druhopisy narodených, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 4149473
  • Humenné, Jankovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jankovce (Humenné)
   • Krsty 1806-1839 - Birmovaní 1806 - Krsty 1839-1842 - Manželstvá 1795-1842 - Úmrtia 1836-1841, 1793-1836 - Krsty 1842-1875 - Birmovaní 1851-1852, 1864 - Úmrtia 1842-1874 - Manželstvá 1843-1876 - Manželstvá 1841-1876 - Krsty 1866-1877 - Úmrtia 1841-1849 4406804
   • Manželstvá 1875-1894 - Krsty 1875-1895 - Úmrtia 1875-1895 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1886 4406804
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1886-1895 4405904
  • Humenné, Lieskovec

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lieskovec (Humenné)
   • Krsty 1763-1830 - Manželstvá 1763-1843 - Úmrtia 1763-1834 - Birmovaní 1829 - Úmrtia 1835-1843 - Krsty 1831-1843 4406832
   • Krsty 1844-1910 - Manželstvá 1844-1925 - Úmrtia 1844-1931 4406833
  • Humenné, Ľubiša

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ľubiša (Humenné)
   • Krsty 1786-1817 - Manželstvá 1787-1824 - Úmrtia 1786-1815 - Krsty 1817-1824 4406835
   • Krsty 1824-1843 - Manželstvá 1825-1843 - Úmrtia 1815-1843 - Krsty 1844-1853 - Krsty 1886-1895 - Manželstvá 1844-1853 - Konvertiti 1936-1942 - Úmrtia 1844-1853 - Krsty 1854-1886 - Manželstvá 1854-1897 - Úmrtia 1854-1877 - Úmrtia 1877-1889 4406746
   • Úmrtia 1889-1895 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-1895 4406747
  • Humenné, Maškovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Maškovce (Humenné)
   • Krsty 1770-1814 - Manželstvá 1771-1814 - Úmrtia 1802-1814 - Úmrtia 1777-1778 4406742
   • Krsty 1815-1831 - Úmrtia 1815-1831 - Manželstvá 1815-1831 - Krsty 1770-1848 - Úmrtia 1831-1853 - Krsty 1848-1853 - Manželstvá 1831-1853 - Krsty 1854-1902 - Manželstvá 1854-1898 - Úmrtia 1854-1896 4406784
  • Humenné, Nechválova Polianka

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Nechválová Polianka (Humenné)
   • Krsty 1811-1841 - Úmrtia 1811-1861 - Manželstvá 1811-1864 - Krsty 1841-1910 - Manželstvá 1864-1905 - Úmrtia 1861-1877 4406868
   • Úmrtia 1877-1910 4407139
  • Humenné, Ohradzany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ohradzany (Humenné)
   • Krsty 1804-1826 - Úmrtia 1804-1826 - Manželstvá 1804-1826 - Krsty 1827-1835 - Úmrtia 1827-1832 - Manželstvá 1827-1836 - Úmrtia 1832-1836 - Krsty 1835-1837 4406787
   • Krsty 1837-1843 - Manželstvá 1837-1843 - Úmrtia 1836-1843 - Krsty 1844-1852 - Manželstvá 1844-1851 - Birmovaní 1851 - Úmrtia 1844-1851 - Krsty 1852-1867 - Úmrtia 1852-1869 - Manželstvá 1852-1869 - Krsty 1867-1881 - Manželstvá 1870-1884 - Úmrtia 1870-1878 - Krsty 1881-1891 4406788
   • Krsty 1891-1892 - Manželstvá 1884-1896 - Úmrtia 1878-1898 - Krsty 1893-1907 - Manželstvá 1896-1910 - Úmrtia 1898-1914 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1885-1895 4406843
  • Humenné, Pakostov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Pakostov (Stropkov)
   • Krsty 1865-1917 4405911
   • Krsty 1915-1923 - Manželstvá 1869-1923 - Úmrtia 1869-1923 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406757
  • Humenné, Papín

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Papín (Snina)
   • Krsty 1748-1785 - Manželstvá 1748-1756 4406757
   • Manželstvá 1756-1785 - Úmrtia 1748-1785 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1786-1845 - Krsty 1845-1896 4405863
   • Manželstvá 1844-1900 - Úmrtia 1845-1893 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1869-1895 4406758
  • Humenné, Ptičie

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ptičie (Humenné)
   • Krsty 1802-1834 - Úmrtia 1802-1831 - Manželstvá 1802-1839 4405927
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ptičie (Humenné)
   • Úmrtia 1832-1843 - Manželstvá 1840-1845 - Birmovaní 1851 - Birmovaní 1864 - Krsty 1834-1844 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1933 - Birmovaní 1938 - Birmovaní 1946 - Krsty 1844-1894 4405927
   • Krsty 1894-1917 - Manželstvá 1845-1954 - Úmrtia 1844-1947 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4405928
  • Humenné, Rokytov pri Humennom, Humenský Rokytov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Humenský Rokytov (Humenné)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1895 4149473
  • Humenné, Ruská Poruba

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ruská Poruba (Medzilaborce)
   • Krsty 1832-1859 - Manželstvá 1831-1833 - Manželstvá 1838-1843 - Manželstvá 1844-1865 - Úmrtia 1831-1863 - Krsty 1859-1864 - Krsty 1882-1892 4407152
   • Krsty 1892-1896 - Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1883-1896 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1875-1895 4407821
  • Humenné, Sopkovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Sopkovce (Humenné)
   • Krsty 1820-1876 - Úmrtia 1820-1871 - Manželstvá 1820-1875 - Krsty 1877-1949 - Úmrtia 1877-1949 - Manželstvá 1877-1949 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1869-1895 4407840
  • Humenné, Udavské

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Udavské (Humenné)
   • Krsty 1730-1743 - Úmrtia 1727-1755 - Manželstvá 1728-1752 - Krsty 1781-1793 4406855
   • Krsty 1794-1820 - Úmrtia 1781-1820 - Manželstvá 1781-1820 - Krsty 1821-1843 - Úmrtia 1821-1843 - Manželstvá 1821-1843 - Krsty 1844-1851 - Krsty 1854-1889 - Manželstvá 1854 4407845
   • Krsty 1894-1895 - Manželstvá 1889-1895 - Úmrtia 1889-1895 - Druhopisy krstov, manželstiev, úmrtí 1882-1895 4406970
  • Humenné, Valaškovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Valaškovce (Humenné)
   • Krsty 1784-1831 - Manželstvá 1794-1829 - Krsty 1835-1869 - Manželstvá 1831-1885 - Úmrtia 1830-1871 - Krsty 1869-1877 - Úmrtia 1873-1885 - Krsty 1888-1923 - Manželstvá 1885-1923 - Úmrtia 1888-1923 4407866
   • Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1883 - Krsty, úmrtia 1884 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1885-1895 4407866
  • Humenné, Vyšná Jablonka, Nižná Jablonka

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšnia Jablonka (Snina)
   • Krsty 1843-1863 - Manželstvá 1843-1864 - Manželstvá 1866 - Úmrtia 1843-1864 - Krsty 1863-1881 - Manželstvá 1865-1881 - Úmrtia 1864-1881 - Krsty 1882-1906 - Manželstvá 1882-1906 - Úmrtia 1882-1906 4407178
   • Krsty (Nižnia Jablonka) 1845-1851 - Manželstvá (Nižnia Jablonka) 1845-1851 - Úmrtia (Nižnia Jablonka) 1845-1851 4407178
   • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 4406905
  • Humenné, Vyšný Hrušov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšní Hrušov (Humenné)
   • Krsty 1792-1844 - Úmrtia 1792-1843 - Manželstvá 1792-1844- Krsty 1844-1872 4407877
   • Krsty 1872-1895 - Manželstvá 1844-1895 - Úmrtia 1844-1895 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406904
  • Humenné, Zbudské Dlhé, Ruský Hrabovec, Jabloň, Slovenské Krivé

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zbudské Dlhé (Humenné)
   • Krsty 1786-1843 - Manželstvá 1786-1843 - Úmrtia 1786-1843 - Krsty 1854 - Krsty 1856 - Krsty 1859 - Krsty 1862 - Krsty 1865-1869 4406975
   • Krsty 1869-1898 - Manželstvá 1865-1898 - Úmrtia 1865-1898 - Krsty 1786 (Hrabovec) - Manželstvá 1786-1843 (Hrabovec) - Úmrtia 1786-1843 (Hrabovec) - Krsty 1786-1843 (Jabloň) - Manželstvá 1786-1843 (Jabloň) - Úmrtia 1786-1843 (Jabloň) - Krsty 1786-1843 (Slovenské Krivé)- Manželstvá 1786-1843 (Slovenské Krivé) - Úmrtia 1786-1843 (Slovenské Krivé) 4407174
   • Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1892 - Manželstvá a úmrtia 1893 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1894-1895 4407174
  • Humenné, Zubné

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Zubné (Snina)
   • Krsty 1819-1827 - Krsty 1830-1857 - Manželstvá 1821-1857 - Úmrtia 1820-1847 - Krsty 1858-1864 4407174
   • Krsty 1864-1944 - Manželstvá 1858-1946 - Úmrtia 1854-1950 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4407871
  • Ilava, Bolešov

    Matrika
    Židovská obec. Bolešov (Puchov)
   • Narodení 1821-1855 4945020
   • Narodení 1855-1939 Sobášení 1851-1931 Zomrelí 1851-1945 Druhopisy Narodení, sobášení, zomrelí 1832-1892 4945021
   • Zomrelí 1892 Narodení, sobášení, zomrelí 1893-1895 4945094
  • Ilava, Bolešov, Slavnica, Pohorje, Sedmerovec, Kameničany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bolešov (Púchov)
   • Krsty 1700-1738 Krsty 1709-1727 (Slavnica) Krsty 1709-1727 (Podhorie) Krsty 1709-1727 (Sedmerovce) Úmrtia 1700-1738 Úmrtia 1709-1712 (Kameničany) 4945018
   • Úmrtia 1712-1727 (Kameničany) Úmrtia 1709-1727 (Slavnica) Úmrtia 1709-1926 (Podhorie) Úmrtia 1709-1726 (Sedmerovce) Sobášený 1700-1738 Krsty 1739-1854 Manželstvá 1843-1854 Úmrtia 1843-1854 Krsty 1855-1880 Manželstvá 1855-1880 Úmrtia 1855-1865 4945019
   • Úmrtia 1865-1880 Krsty 1881-1895 Manželstvá 1739-1842 Úmrtia 1739-1842 Manželstvá 1881-1896 Úmrtia 1881-1895 4945020
  • Ilava, Dubnica nad Váhom

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubnica nad Váhom (Ilava)
   • Krsty 1667-1673 4945039
   • Krsty 1673-1793 Úmrtia 1667-1793 Manželstvá 1668-1734 4945040
   • Manželstvá 1734-1793 Birmovaní 1730 Krsty 1794-1842 Úmrtia 1794-1842 Manželstvá 1794-1842 Birmovaní 1797 Krsty 1842-1876 Úmrtia 1872-1876, 1843-1848 4945041
   • Úmrtia 1848-1872 Manželstvá 1843-1891 Krsty 1877-1896 Úmrtia 1877-1896 Manželstvá 1891-1896 Zoznam krstov 1800-1900 Zoznam manželstiev 1843-1910 4945112
  • Ilava, Horná Poruba

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horná Poruba (Považská Bystrica)
   • Krsty 1831-1877 Manželstvá 1831-1876 Úmrtia 1866-1876, 1831-1866 Birmovaní 1836, 1841, 1856, 1860, 1876 Manželstvá 1877-1896 Úmrtia 1877-1896 Krsty 1878-1895 4945119
  • Ilava, Ilava

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ilava (Ilava)
   • Krsty 1673-1728 Birmovaní 1698, 1717, 1719 Úmrtia 1673-1728 Manželstvá 1673-1727 Krsty 1728-1827 Úmrtia 1728-1806 4945136
   • Úmrtia 1805-1827 Manželstvá 1728-1827 Krsty 1828-1861 Úmrtia 1855-1859 Manželstvá 1828-1860 Úmrtia 1859-1861, 1828-1855 Krsty 1862-1888 4945137
   • Krsty 1888-1898 Konvertiti 1896-1934 Manželstvá 1861-1903 Úmrtia 1862-1900 Zoznam krstov 1820-1924 4945138
  • Ilava, Košeca, Tunežice, Ladce, Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie, Kopec

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košeca (Ilava)
   • Krsty 1750-1796 4945045
   • Krsty 1796-1835 Krsty 1773-1799 (Nozdrovic) Krsty 1836-1841 (Košeca) Krsty 1773-1841 (Tuněssice) Krsty 1773-1841 (Lidec) Krsty 1773-1837 (Podhradie) Krsty 1773-1831 (Kopec) Krsty 1837-1841 (Podhradie) Krsty 1775-1841 (Nozdrovic) Birmovaní 1760, 1797, 1830, 1836, 1841 Úmrtia 1823-1841 (Košeca) Úmrtia 1829-1841 (Podhradie) 4945046
   • Úmrtia 1754-1830 (Košeca) Úmrtia 1773-1841 (Tuněssice, Lidec) Konvertiti 1760 Krsty 1842-1862 Úmrtia 1861-1862, 1842-1849 4945046
   • Úmrtia 1849-1856 Manželstvá 1842-1861 Úmrtia 1856-1861 Krsty 1863-1895 Manželstvá 1750-1841, 1862-1895 Úmrtia 1863-1896 4945047
  • Ilava, Pruské

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pruské (Púchov)
   • Krsty 1671-1676 4945570
   • Krsty 1676-1833 4945571
   • Krsty 1833-1851 Úmrtia 1839-1851 Manželstvá 1843-1851 Krsty 1852-1886 4945572
   • Krsty 1886-1903 Manželstvá 1671-1842 Úmrtia 1735-1816 4945573
   • Úmrtia 1816-1838 Manželstvá 1852-1918 Úmrtia 1698-1734, 1852-1871 4945574
   • Úmrtia 1872-1909 4945575
    Matrika
    Židovská obec. Pruské (Púchov)
   • Narodení 1842-1857 Sobášení 1842-1858 Zomrelí 1842-1858 Druhopisy Narodení, sobášení, zomrelí 1832, 1834 1841-1847 1874 4945575
  • Ilava, Zliechov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zliechov (Ilava)
   • Krsty 1731-1788 - Manželstvá 1729-1789 - Úmrtia 1729-1789 4946470
   • Krsty 1789-1812 - Manželstvá 1789-1815 - Krsty 1812-1815 - Úmrtia 1789-1815 4946470
   • Krsty 1816-1865 4946471
   • Krsty 1866-1895 4946471
   • Manželstvá, úmrtia 1814-1865 4946471
   • Manželstvá 1866-1895 - Úmrtia 1866-1884 4946471
   • Úmrtia 1884-1896 4946472
  • Kežmarok, Abrahámovce, Levkovce, Vlková, Farkašovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Abrahámovce (Bardejov)
   • Cirkevné finančné záznamy 1735-1752 - Krsty 1696-1789 4948380
   • Krsty 1789-1891, 1935, 1938 - Manželstvá 1703-1885 - Úmrtia 1702-1885 4948381
  • Kežmarok, Bušovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bušovce (Kežmarok)
   • Krsty 1673-1899 - Manželstvá 1708-1896 - Úmrtia 1708-1896 - Birmovaní 1749, 1803 4948385
  • Kežmarok, Holumnica, Jurské

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Holumnica (Kežmarok)
   • Krsty 1808-1906 Manželstvá 1819-1906 Úmrtia 1819-1876 4948408
   • Úmrtia 1876-1906 4948409
  • Kežmarok, Huncovce

    Matrika
    Židovská obec. Huncovce (Kežmarok)
   • Narodení 1833-1882 Sobášení 1833-1852 4948412
   • Sobášení 1852-1883 Zomrelí 1833-1883 Narodení 1886-1942 Sobášení 1886-1938 Zomrelí 1884-1916 Index k matrike narodených 1835-1882 4948413
  • Kežmarok, Huncovce, Veľká Lomnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Huncovce (Kežmarok)
   • HUNCOVCE: Krsty 1675-1737 Manželstvá 1675-1737 Úmrtia 1675-1737 Krsty 1737-1843 Manželstvá 1737-1843 Úmrtia 1737-1843 Krsty 1844-1879 Manželstvá 1844-1866 4948411
   • Manželstvá 1866-1879 Úmrtia 1844-1879 Krsty 1880-1895 Manželstvá 1880-1899 Úmrtia 1880-1896 . VEL'KÁ LOMNICA (Nagy-Lomnicz) Krsty 1643-1705, 1711-1843 Manželstvá 1643-1705, 1711-1843 Úmrtia 1643-1705, 1722-1843 4948412
  • Kežmarok, Ihľany, Majerka, Stotince

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1719 - 1808 4948477 4948478
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1808 - 1843 4948478
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1844 - 1851 4948478
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1852 - 1924 4948478
    Evanjelická cirkev
  • Kežmarok, Javorina, Ruskinovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ruskinovce (Kežmarok)
   • Krsty 1674-1916 Manželstvá 1677-1877 Úmrtia 1691-1916 Birmovaní 1803, 1824, 1832, 1843, 1853, 1888 4948537
   • Manželstvá 1877-1915 4948538
  • Kežmarok, Javorina, Blažov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Blažov (Sabinov)
   • Krsty 1812-1852 - Úmrtia 1815-1853 - Manželstvá 1817-1853 4406764
   • Krsty 1853-1877 - Manželstvá 1853-1877 - Úmrtia 1853-1877 4406764
   • Krsty 1877-1899 - Manželstvá 1877-1899 - Úmrtia 1877-1899 4406764
   • Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1875-1880 - Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1881-1895 - Úmrtia 1881-1895 4406764
  • Kežmarok, Lechnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lechnica (Ves Spišská Stará)
   • Krsty 1766-1832 Úmrtia 1766-1832 Manželstvá 1811-1832, 1766-1791 Birmovaní 1824 4948456
   • Manželstvá 1791-1810, 1833-1896 Krsty 1833-1896 Úmrtia 1833-1895 Birmovaní 1893, 1905, 1921, 1927 4948457
  • Kežmarok, Lendak

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lendák (Kežmarok)
   • Krsty 1742-1895 Manželstvá 1742-1844, 1850-1896 Úmrtia 1742-1843, 1850-1896 Manželstvá 1844 4948457
   • Manželstvá 1845-1850 Úmrtia 1844-1850 4948458
  • Kežmarok, Ľubica

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad L'ubica (Kežmarok)
   • Krsty 1783-1871 Birmovaní 1825-1895 4948476
   • Manželstvá 1783-1951 Úmrtia 1783-1902 Krsty 1871-1951 4948477
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ľubica (Kežmarok)
   • Krsty 1660-1674, 1728-1760 Úmrtia 1674-1760 Manželstvá 1674-1760 4948454
   • Krsty 1674-1727, 1760-1843 Manželstvá 1760-1843 Birmovaní 1803, 1824, 1832, 1840-43, 1853 Úmrtia 1760-1839 Krsty 1844-1879 Manželstvá 1844-1881 Úmrtia 1840-1853 4948475
   • Úmrtia 1853-1911 Krsty 1879-1912 Manželstvá 1882-1944 4948476
  • Kežmarok, Malý Slavkov, Rakúsy, Stráne pod Tatrami, Folvarky, Spišská Belá, Strážky nad Popradom, Krížová Ves

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kežmarok (Kežmarok)
   • KEŽMAROK: Krsty, manželstvá, úmrtia 1674-1708 Krsty, manželstvá, úmrtia 1709-1740 Krsty 1769-1800 Úmrtia 1778-1790 4948397
   • Úmrtia 1790-1800 Manželstvá 1740-1778 Krsty 1754-1769 Úmrtia 1740-1778 Birmovaní 1803, 1817, 1861, 1872 KEŽMAROK, MALÝ SLAVKOV, RAKÚSY, STRÁNE T. Krsty 1801-1843, 1850-1875 Manželstvá 1801-1843, 1850-1887 Úmrtia 1801-1833 4948398
   • Úmrtia 1833-1843, 1850-1871 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1849 KEŽMAROK, MALÝ SLAVKOV: Krsty 1876-1893, 1875-1902 Manželstvá 1888-1919, 1888-1937 Úmrtia 1871-1891 KEŽMAROK: Krsty 1893-1895 4948399
   • Úmrtia 1891-1895 Zoznam krstov 1800-1940 Zoznam úmrtí 1801-1902 MATRIKA SLOVENSKÉHO KOSTOLA Krsty, manželstvá, úmrtia 1680-1725 RAKÚSY: Krsty, manželstvá, úmrtia 1677-1797 RAKÚSY, STRÁNE p. T.: Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1908 Manželstvá 1909-1924 Úmrt 4948465
   • STRÁŽKY: Krsty 1688-1850 Manželstvá 1688-1850 Úmrtia 1688-1850 KRÍŽOVÁ VES: Krsty 1702-1851 Manželstvá 1689-1851 Úmrtia 1690-1851 MALÝ SLAVKOV: Zoznam krstov 1829-1940 Zoznam úmrtí 1840-1895 4948466
  • Kežmarok, Osturňa

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Osturňa (Spišská Stará Ves)
   • Krsty 1787-1881 Manželstvá 1787-1884 Úmrtia 1787-1864 4948500
   • Manželstvá 1881-1906 Úmrtia 1865-1894 Krsty 1881-1900 4948501
  • Kežmarok, Rakúsy, Malý Slavkov

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Kežmarok (Kežmarok)
   • Zoznam krstov, 1830-1870 4948469
   • Index sobášených, 1842-1898 4948469
   • Zoznam úmrtí, 1813-1944 4948469
   • Krsty 1601-1656 4948466
   • Krsty 1656-1669 4948467
   • Krsty 1601-1775 4948467
   • Manželstvá 1685-1762, 1729-1760, 1690 Úmrtia 1685-1762 4948467
   • Manželstvá 1763-1827 4948467
   • Úmrtia 1763-1812 4948467
   • Úmrtia 1813-1841 (+ Rakúsy) 4948468
   • Manželstvá 1842-1851 (+ Rakúsy) 4948468
   • Úmrtia 1842-1851 (+ Rakúsy) 4948468
   • Manželstvá 1852-1879 (+ Rakúsy) 4948468
   • Úmrtia 1852-1879 (+ Rakúsy) 4948468
   • Krsty 1879-1896 4948468
   • Krsty 1896-1897 4948469
   • Manželstvá 1880-1897 4948469
   • Úmrtia 1880-1897 4948469
   • Krsty 1850-1893 (Rakúsy) - Manželstvá 1850-1893 (Rakúsy) - Úmrtia 1850-1893 (Rakúsy) 4948469
  • Kežmarok, Reľov, Reľov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rel'ov (Spišská Stará Ves)
   • Krsty 1787-1843 Manželstvá 1787-1828 Úmrtia 1787-1828 4948536
   • Krsty 1842-1896 Manželstvá 1829-1897 Úmrtia 1829-1897 4948537
  • Kežmarok, Slovenská Ves, Vojňany, Krig, Výborná

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenská Ves (Kežmarok)
   • Krsty 1673-1896 Manželstvá 1692-1900 Úmrtia 1691-1895 VOJŇANY Krsty 1673-1843, 1850-1863 Manželstvá 1676-1843, 1850-1882 Úmrtia 1727-1749 4948539
   • Úmrtia 1749-1886 Krsty 1844-1850, 1863-1904 Manželstvá 1844-1849, 1883-1904 Úmrtia 1844-1850, 1887-1904 VÝBORNÁ Krsty 1679-1886 Manželstvá 1695-1887 Úmrtia 1695-1887 4948540
  • Kežmarok, Spišská Belá, Krížová Ves, Strážky nad Popradom, Strážky

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Belá (Kežmarok)
   • Krsty 1609-1666 4948551
   • Krsty 1666-1843 Manželstvá 1674-1741 Úmrtia 1674-1741 Manželstvá 1741-1779 4948552
   • Manželstvá 1779-1899 Úmrtia 1741-1899 Birmovaní 1944 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1852 Krsty 1852-1866 4948553
   • Krsty 1866-1899 KRÍŽOVÁ VES Krsty 1850-1897 Manželstvá 1850-1897 Úmrtia 1850-1897 STRÁŽKY Krsty 1850-1892 Manželstvá 1850-1893 Úmrtia 1850-1892 4948554
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Spišská Belá (Kežmarok)
  • Kežmarok, Spišské Hanušovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišské Hanušovce (Spišská Stará Ves)
   • Krsty 1886-1899 - Manželstvá 1876-1898 - Úmrtia 1870-1899 - Birmovaní 1801 4948522
   • Krsty 1844-1855 - Manželstvá 1844-1855 - Úmrtia 1844-1855 4948522
   • Krsty 1856-1880 - Manželstvá 1856-1879 - Úmrtia 1856-1880 4948522
   • Krsty 1881-1896 - Manželstvá 1881-1897 - Úmrtia 1881-1896 4948522
   • Krsty 1895-1896 - Manželstvá 1881-1897 - Úmrtia 1881-1896 4948523
  • Kežmarok, Toporec, Podhorany, Maldur

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Toporec (Kežmarok)
   • Krsty 1698-1738, 1742-1796 Manželstvá 1742-1796 Úmrtia 1743-1796 4948590
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1796-1829 Krsty 1854-1878 Manželstvá 1855-1873 4948591
   • Manželstvá 1873-1902 Úmrtia 1854-1944 Krsty 1878-1920 4948592
   • PODHORANY Krsty, manželstvá, úmrtia 1808-1817 1854-1884 4948593
  • Kežmarok, Veľká Franková

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Franková (Spišská Stará Ves)
   • Krsty 1750-1777 4948577
   • Krsty 1777-1896 Manželstvá 1750-1801, 1812-1899 Úmrtia 1751-1799, 1812-1899 4948578
  • Kežmarok, Veľká Lomnica

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Vel'ká Lomnica (Kežmarok)
   • Krsty 1784-1815 4948579
   • Krsty 1815-1895 Manželstvá 1784-1944 Úmrtia 1784-1836 4948580
   • Úmrtia 1836-1948 Zoznam krstov 1783-1944 4948581
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Lomnica (Kežmarok)
   • Krsty 1844-1877 - Manželstvá 1845-1899 - Úmrtia 1844-1895 4948579
  • Kežmarok, Vrbov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1838 - 1932 4948567
    Evanjelická cirkev
  • Kežmarok, Výborná

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev
  • Kežmarok, Žakovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Žákovce (Kežmarok)
   • Krsty 1850-1880 4948574
   • Krsty 1880-1883 Zoznam krstov 1850-1881 Manželstvá 1850-1875 Birmovaní 1850-1914 Úmrtia 1850-1878 Štatistika 1906-1930 Úmrtia 1878-1879 Konvertiti 1901-1936 Štatistika 1882-1902 Krsty 1884-1944 Birmovaní 1941-1942, 1918-1940 Manželstvá 1876-1944; Úmrtia 1880-1944 4948575
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žákovce (Kežmarok)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1849 4948574
  • Komárno, Bajč

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajč (Stará Ďala)
   • Krsty 1827-1875 - Zoznam krstov A-Z (1827-1875) - Manželstvá 1827-1875 - Zoznam manželstiev A-Z (1827-1875) - Úmrtia 1827-1875 - Zoznam úmrtí A-Z (1827-1875) 5218771
   • Krsty 1876-1884 5218771
   • Krsty 1885-1896 - Zoznam krstov A-Z (1880-1892) - Konvertiti 1883-1892 - Manželstvá 1876-1920 - Zoznam manželstiev A-Z (1876-1910) - Úmrtia 1876-1920 - Zoznam úmrtí A-Z (1876-1896) 5218772
  • Komárno, Bátorove Kosihy, {Bátorove Kesy}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Bátorove Kesy (Parkan)
   • Krsty 1786-1868 - Úmrtia 1786-1853 - Manželstvá 1786-1853 5219633
   • Manželstvá 1854-1868 - Úmrtia 1853-1868 5219633
   • Manželstvá 1869-1896 5219633
   • Krsty 1869-1888 5219633
   • Krsty 1888-1895 5219634
   • Úmrtia 1869-1895 5219634
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bátorove Kesy (Parkan)
   • Krsty 1741-1767 - Birmovaní 1760 - Manželstvá 1741-1772 - Úmrtia 1743-1757 - Rôzne záznamy 1749, 1753 5219631
   • Krsty 1777-1852 - Konvertiti 1784-1863 - Zmiešané manželstvá 1823-1880 5219631
   • Úmrtia 1777-1860 - Manželstvá 1777-1860 5219631
   • Manželstvá 1861-1867 - Úmrtia 1861-1868 5219631
   • Krsty 1853-1856 5219631
   • Krsty 1856-1873 5219632
   • Konvertiti 1874-1888 - Krsty 1873-1888 5219632
   • Konvertiti 1893-1909 - Krsty 1888-1895 5219632
   • Manželstvá 1868-1910 5219632
   • Úmrtia 1869-1878 5219632
   • Úmrtia 1878-1899 5219633
   • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1830-1899 5219633
  • Komárno, Bodza

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Boďa (Komárno)
   • Rôzne záznamy 1783-1933 - Krsty 1783-1875 - Úmrtia 1783-1918 - Manželstvá 1784-1838 október 5218782
   • Manželstvá 1838-1925 - Rôzne záznamy, cirkevné finančné záznamy 1783-1891 5218783
   • Krsty 1876-1898 5218783
  • Komárno, Mederč

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Mederč (Komárno)
  • Komárno, Chotín, {Hetín}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Chotín (Komárno)
  • Komárno, Číčov

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Číčov (Komárom)
   • Krsty 1822-1895 5218813
   • Manželstvá 1829-1933 - Úmrtia 1829-1903 5218813
   • Úmrtia 1903-1933 5218814
   • Krsty 1784-1822 - Úmrtia, мanželstvá 1784-1829 4528539
   • Krsty 1799-1887 - Manželstvá 1803-1887 - Birmovaní 1889-1899 - Úmrtia 1799-1888 4528539
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Číčov (Komárno)
   • Krsty 1855-1880 5219348
   • Krsty 1881-1910 5219348
   • Manželstvá 1855-1874 5219348
   • Manželstvá 1874-1898 - Úmrtia 1855-1893 5218813
   • Krsty 1724-1767 - Manželstvá 1725-1773 - Konvertiti 1752-1771 - Úmrtia 1739-1748 4528538
   • Krsty 1767-1807 - Úmrtia, мanželstvá 1773-1807 4528538
   • Krsty 1807-1836 - Konvertiti 1813-1890 4528538
   • Krsty, úmrtia, мanželstvá 1837-1854 4528538
   • Manželstvá 1807-1836 4528538
   • Úmrtia 1807-1836 4528538
  • Komárno, Hurbanovo

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Stará Ďala (Stará Ďala)
   • Krsty 1795-1800, 1802-1849 - Manželstvá 1793-1797, 1799-1876 - Úmrtia 1793-1876 5363613
   • Krsty 1850-1876 5363613
   • Krsty 1877-1907 -- Manželstvá 1877-1942 - Úmrtia 1877-1942 5363613
    Matrika
    Židovská obec. Stará Ďala (Stará Ďala)
   • Narodení 1850-1876, 1852-1876 - Sobášení 1851-1853, 1855-1875 - Zomrelí 1850-1876, 1858-1866 5363613
   • Narodení 1886-1935, 1937 5363614
   • Sobášení 1886-1935 (niektoré z rokov chýbaju) 5363614
   • Zomrelí 1886-1936 5363614
   • Narodení 1872-1911, 1923 5363614
   • Zomrelí 1872-1908 (niektoré z rokov chýbaju) 5363614
   • Narodení 1877-1885 - Úmrtia 1877-1885 - Manželstvá 1877-1885 5363656
  • Komárno, Imeľ

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Imeľ (Stará Ďala)
   • Krsty 1788-1851 - Úmrtia 1787-1851 - Manželstvá 1787-1813 5223175
   • Manželstvá 1813-1851 5223176
   • Krsty 1852-1895 5223176
   • Manželstvá 1852-1895 5223176
   • Úmrtia 1852-1880 5223176
   • Úmrtia 1881-1895 5223176
   • Zoznam krstov A-Z (1787-1892), Zoznam úmrtí A-O (1788-1892), P (1788-1887), 5223176
   • Zoznam úmrtí P (1890-1892), R-Z (1788-1892), Index sobášených A-Z (1787-1892), 5223177
  • Komárno, Iža

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
   • Krsty 1854-1895 - Manželstvá 1867-1895 - Úmrtia 1854-1895 - Manželstvá 1867-1869 5223271
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Iža (Stará Ďala)
   • Krsty 1722-1742 - Manželstvá 1722-1742 - Úmrtia 1722-1742 - Konvertiti 1735-1742, 1728-1731 5223181
   • Krsty 1743-1771 - Manželstvá 1743-1746, 1749-1771 - Úmrtia 1743-1771 5223181
   • Krsty 1771-1844 - Zoznam krstov A-Z (1771-1844), 5223181
   • Úmrtia 1771-1856 5223182
   • Krsty 1845-1875 - Krsty (Krsty Konvertiti) 1846-1896 - Zoznam krstov A-Z (1845-1874), 5223182
   • Krsty 1875-1898 - Zoznam krstov A-Z (1875-1898), 5223182
   • Manželstvá 1772-1849 5223182
   • Manželstvá 1772-1875 - Manželstvá (Manželstvá Konvertiti) 1774-1824 - Zoznam manželstiev A-Z (1772-1874), 5223183
   • Manželstvá 1875-1901 - Zoznam manželstiev A-Z (1875-1901), 5223183
   • Úmrtia 1856-1875 - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1875), 5223183
   • Úmrtia 1875-1907 - Zoznam úmrtí A-Z (1875-1907), 5223183
  • Komárno, Kameničná, {Keszegfalva}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Keszegfalva (Komárno)
   • Krsty 1763-1864 - Krsty (miešaných manželstiev) 1833, 1836, 1838?-1839, 1841, 1843-1845, 1853, 1855-1873, 1875-1892 - Zoznam krstov A-Z (1763-1805), Zoznam krstov A-Z (1806-1829), - Zoznam krstov A-Z (1830-1864), 5223169
   • Krsty 1865-1895 - Zoznam krstov A-Z (1865-1895), 5223169
   • Manželstvá 1763-1772, 1774-1803, 1806-1884 - Miešané manželstvá 1833-1886, 1888-1894 - Zoznam manželstiev A-Z (1832-1884), 5223169
   • Manželstvá 1885-1939 - Zoznam manželstiev A-Z (1885-1949), 5223169
   • Úmrtia 1763-1885 - Zoznam úmrtí A-Z (1763-1885), 5223169
   • Úmrtia 1886-1922 - Zoznam úmrtí A-Z (1886-1922), 5223170
  • Komárno, Kolárovo, {Guta}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Guta (Komárno)
   • Krsty 1715-1768 - Manželstvá 1715-1768 - Úmrtia 1715-1768 - Rôzne záznamy 5223148
   • Krsty 1769-1792 5223148
   • Krsty 1792-1801 - Manželstvá 1769-1801 - Úmrtia 1769-1800 - Birmovaní 1778, 1775, - Rôzne záznamy 5223149
   • Krsty 1801-1825 - Manželstvá 1802-1836 - Úmrtia 1802-1834 - Konvertiti 1805-1827 5223149
   • Krsty 1826-1854 - Zoznam krstov A-V, M-N, Z, N, T (1826-1854), 5223150
   • Konvertiti 1856-1900 - Krsty 1855-1865 - Zoznam krstov A-Z (1855-1865), 5223150
   • Úmrtia 1835-1867 5223151
   • Krsty 1866-1879 5223151
   • Krsty 1879-1881 - Zoznam krstov A-V, N, V, Z (1866-1881), 5223152
   • Krsty 1882-1888 - Zoznam krstov A-Z (1882-1888), 5223152
   • Krsty 1888-1899 - Zoznam krstov A-Z (1888-1899), 5223152
   • Manželstvá 1837-1881 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1881), 5363618
   • Manželstvá 1882-1910 - Zoznam manželstiev A-Z (1882-1910), 5363618
   • Úmrtia 1868-1872 5363618
   • Úmrtia 1872-1879 5363623
   • Úmrtia 1879-1890 5363623
   • Úmrtia 1891-1893 5363623
   • Úmrtia 1893-1903 - Zoznam úmrtí A-Z (1891-1903), 5223211
  • Komárno, Komárno

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
    Cirkevná matrika
    Pravoslávna cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1740-1777 5223271
    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Komárno (Komárno)
   • Krsty 1626-1710 - 1703-1708 5363624
   • Krsty 1708-1719 - Zoznam krstov A-Z (1628-1719) - Úmrtia 1640-1662 - Úmrtia 1631-1639 - Krsty 1627-1637 - Úmrtia 1620-1627 - Krsty 1626-1642 - Krsty 1642-1655 - Úmrtia? 1630-1632 - Úmrtia? 1663 5223213
   • Krsty 1719-1729 5223213
   • Zoznam krstov A-Z (1719-1739) 5223213
   • Krsty 1730-1738 5223213
   • Krsty 1738-1739 5223214
   • Krsty 1740-1749 5223214
   • Zoznam krstov A-Z (1740-1759) 5223214
   • Krsty 1750-1757 5223214
   • Krsty 1757-1759 5223216
   • Krsty 1760-1763 5223216
   • Zoznam krstov A-Z (1760-1776) 5223216
   • Krsty 1764-1776 5223216
   • Krsty 1776-1795 5223261
   • Zoznam krstov A-Z (1776-1795) 5223261
   • Krsty 1796-1808 5223261
   • Krsty 1808-1816 - Zoznam krstov A-Z (1796-1816), 5223262
   • Krsty 1817-1830 - Zoznam krstov A-Z (1817-1830), 5223262
   • Krsty 1831-1841 5223262
   • Krsty 1841-1849 - Zoznam krstov A-Z, B (1831-1849), 5223263
   • Krsty 1850-1855 - Zoznam krstov A-Z (1850-1855), 5223263
   • Krsty 1856-1862 5223263
   • Krsty 1862-1865 - Zoznam krstov A-Z (1856-1865), 5223264
   • Manželstvá 1629-1726 5223264
   • Index sobášených A-Z (1629?-1759) 5223264
   • Manželstvá 1727-1741 5223264
   • Manželstvá 1741-1766 5363626
   • Manželstvá 1767-1811 5363626
   • Index sobášených A-R (1760-1811) 5363626
   • Index sobášených S-Z (1760-1811) 5363625
   • Manželstvá 1812-1836 - Zoznam manželstiev A-Z (1812-1836), 5363625
   • Manželstvá 1837-1850 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1850),5363625
   • Manželstvá 1851-1866 5363625
   • Manželstvá 1866-1870 - Zoznam manželstiev A-Z (1851-1870), 5363627
   • Úmrtia 1631-1732 5363627
   • Úmrtia 1732-1742 5363627
   • Úmrtia 1742-1754 5363627
   • Úmrtia 1755-1763 5363628
   • Úmrtia 1764-1776 5363628
   • Úmrtia 1776-1781 5363628
   • Úmrtia 1781-1791 5363629
   • Úmrtia 1792-1820 5363629
   • Zoznam úmrtí A-K (1801-1820) 5363629
   • Zoznam úmrtí L-Z (1801-1820) 5363630
   • Úmrtia 1821-1834 - Zoznam úmrtí A-Z (1821-1834), 5363630
   • Úmrtia 1835-1849 - Zoznam úmrtí A-J (1835-1849), 5363630
   • Zoznam úmrtí K (1835-1846), Zoznam úmrtí L-V (1835-1849), Zoznam úmrtí K (1846-1849), Zoznam úmrtí Z (1835-1849), 5363631
   • Úmrtia 1849-1856 - Zoznam úmrtí A-Z (1849-1856), 5363631
   • Úmrtia 1856-1867 5363631
   • Úmrtia 1867-1869 - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1869), 5223265
   • Úmrtia 1870-1882 - Zoznam úmrtí A-Z (1870-1882), 5223265
   • Krsty 1865-1868 5223265
   • Krsty 1868-1874 - Zoznam krstov A-Z (1865-1874), 5223266
   • Krsty 1875-1881 - Zoznam krstov A-Z (1875-1881), 5223266
   • Krsty 1882-1885 5223266
   • Krsty 1885-1888 - Krsty 1882-1891 - Zoznam krstov A-Z (1882-1888), 5223267
   • Krsty 1889-1897 - Krsty 1862-1897 - Zoznam krstov A-Z (1889-1897), 5223267
   • Manželstvá 1888-1910 5223267
   • Manželstvá 1900-1916 - Zoznam manželstiev A-Z (1888-1916), 5363632
   • Manželstvá 1871-1887 - Zoznam manželstiev A-Z (1871-1887), 5363632
   • Úmrtia 1882-1887 5363632
   • Úmrtia 1887-1893 - Zoznam úmrtí A-Z (1883-1893), 5223268
   • Úmrtia 1894-1900 - Zoznam úmrtí A-Z (1894-1900), 5223268
    Matrika
    Židovská obec. Komárno
   • Narodení 1851-1875 5363621
   • Sobášení 1851-1875 5363621
   • Zomrelí 1851-1875 5363621
   • Sobášení 1887-1890 - Narodení 1850-1890 (roki nejsú v poriadku) - Zomrelí 1887-1890 5363621
   • Narodení 1876-1895 5363621
   • Narodení 1882-1894 5363621
   • Sobášení 1876-1895 5363621
   • Sobášení 1882-1895 5363621
   • Zomrelí 1876-1895 5363621
   • Zomrelí 1882-1895 5363621
   • Zoznam krstov, sobášených, zomrelých A-Z, W (1852-1890) 5363621
   • Zoznam krstov A-Z 1851-1875 5363621
   • Zoznam krstov A-Z 1876-1895 5363621
   • Zoznam krstov A-Z 1882-1895 5363621
   • Index sobášených A-Z (1851-1875) 5223205
   • Index sobášených A-Z (1876-1895) 5223205
   • Index sobášených A-Z (1882-1895) 5223205
   • Zoznam úmrtí A-Z (1851-1875) 5223205
   • Zoznam úmrtí A-Z (1876-1895) 5223205
   • Zoznam úmrtí A-Z (1882-1895) 5223205
  • Komárno, Moča

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Moča (Parkan)
   • Krsty 1783-1852 - Manželstvá 1784-1852 - Úmrtia 1783-1852 5223325
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moča (Parkan)
   • Krsty 1764-1805 - Úmrtia 1764-1805 5223323
   • Manželstvá 1765-1805 5223324
   • Krsty 1806-1851 - Zoznam krstov A-Z (1806-1851), - Úmrtia 1806-1849 - Zoznam úmrtí A-Z (1806-1850), - Úmrtia 1850 - Manželstvá 1806-1850 - Zoznam uzavretých manželst 5223324
   • Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1852-1873 - Krsty 1870-1873 - Úmrtia 1851-1873 5223324
   • Krsty 1874-1882 5223324
   • Krsty 1883-1888 5223324
   • Krsty 1888-1904 - Birmovaní 1883-1884, 1887, 1889, 1898, 1901, 1912 5223325
   • Manželstvá 1874-1898 5223325
   • Úmrtia 1874-1885 5223325
  • Komárno, Modrany, {Madar}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Madar (Stará Ďala)
   • Krsty 1748-1824 - Úmrtia 1748-1824 - Manželstvá 1748-1820 5223325
   • Krsty 1825-1853 - Úmrtia 1825-1853 - Manželstvá 1852-1853 5223325
   • Manželstvá 1820-1852, 1849 5223326
   • Krsty 1862-1896 5223326
   • Manželstvá 1866-1928 5223326
   • Úmrtia 1864-1927 5223326
  • Komárno, Nesvady, {Nasvad}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nasvad (Stará Ďala)
   • Krsty 1705-1706 - Úmrtia 1728-1736 - Krsty 1707-1709, 1714-1736 - Manželstvá 1705-1708, ?, 1714-1736, 1717-1722 - Úmrtia 1714-1728 5223409
   • Krsty 1737-1759 - Manželstvá 1737-1758 - Úmrtia 1737-1759 - Rôzne záznamy 5223409
   • Krsty 1759-1765 5223409
   • Krsty 1765-1787 - Manželstvá 1759-1787 - Úmrtia 1759-1780, 1785-1787, 1780-1785 5223410
   • Krsty 1788-1835 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1835), 5223410
   • Krsty 1836-1865 - Zoznam krstov A-Ž (1844-1865), - Birmovaní 1863 - Zoznam krstov A-Ž (1836-1843), 5223410
   • Manželstvá 1788-1836 5223410
   • Manželstvá 1837-1858 - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1858), 5223411
   • Úmrtia 1788-1840 - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1840), 5223411
   • Krsty 1866-1895 - Zoznam krstov A-Ž (1866-1899), 5223411
   • Manželstvá 1859-1881 5223411
   • Manželstvá 1881-1896 5223412
   • Úmrtia 1841-1876 - Zoznam úmrtí A-Ž (1841-1878), - Úmrtia 1877-1878 - Zoznam 5223412
   • Úmrtia 1879-1894 - Zoznam úmrtí A-Ž (1866-1897), 5223412
  • Komárno, Okoličná na Ostrove, {Ekel}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Ekel (Komárno)
   • Krsty 1804-1889 - Manželstvá 1804-1889 - Úmrtia 1804-1889 5223456
   • Krsty 1890-1895 - Úmrtia 1890-1895 - Manželstvá 1890-1895 5223456
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ekel (Komárno)
   • Krsty 1817-1835 5223454
   • Krsty 1835-1858 - Birmovaní 1858 - Úmrtia 1817-1864 - Manželstvá 1817-1864 - Konvertiti 1818, 1822, 1829, 1832, 1835, 1837, 1846, 1851, 1853, 1863 - Miešané manželstvá 1834-1835, 1824, 1827, 1840-1841, 1843-1844, 1861, 1846-1847, 1825, 1831-1832, 1838, 1842-1844, 1846, 1848-1851, 1839, 1852-1855, 1850, 1855-1856, 1855-1859, 1863, 1867 5223455
   • Krsty 1864-1875 - Úmrtia 1864-1875 - Manželstvá 1864-1875 - Birmovaní 1871 - Miešané manželstvá 1867, 1841, 1872, 1835, 1846, 1852, 1855, 1859, 1864-1868, 1870-1871, 1841, 1844, 1849, 1850-1854, 1857, 1862, 1864-1865, 1867-1871, 1849, 1873-1874, 1876-1879, 1843, 1855-1858, 1863, 1868, 1870, 1872-1873, 1879, 1882, 1884-1885, 1871-1872, 1876, 1879, 1871, 1873-1876, 1878-1880, 1883-1885, 1881-1883, 1887 - Birmovaní 1881 5223455
   • Krsty 1876-1886 5223455
   • Krsty 1886-1891 - Manželstvá 1876-1894 - Úmrtia 1876-1890 - Miešané manželstvá 1876, 1884, 1886-1887, 1890, 1892-1893 5223456
   • Krsty 1892-1895 - Manželstvá1895 5223456
   • Úmrtia 1891-1907 5223456
  • Komárno, Parkan, Búč

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Búč (Parkan)
   • Krsty 1783-1839 - Úmrtia 1784-1799 - Manželstvá 1783-1799 4185970
   • Krsty 1839-1854 4185970
   • Krsty 1854-1871 4185971
   • Manželstvá 1799-1852 - Úmrtia 1799-1853 4185971
   • Úmrtia 1853-1885 - Manželstvá 1854-1923 4185971
   • Krsty 1871 - Krsty 1871-1896 5363656
  • Komárno, Pribeta

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Pribeta (Stará Ďala)
   • Krsty 1842-1901 5225443
   • Krsty 1843-1896 - Úmrtia 1843-1896 - Manželstvá 1843-1896 (122-143b) - Krsty 1896 5225443
   • Manželstvá 1869-1900 5225443
   • Úmrtia 1857-1901 5225443
   • Krsty 1786-1790 5225443
   • Krsty1790-1841 - Úmrtia 1788-1792 - Krsty 1841 - Úmrtia 1784-1856 - Manželstvá 1784-1868 5223477
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pribeta (Stará Ďala)
   • Krsty 1752-1770 - Úmrtia 1752-1770 - Manželstvá 1752-1770 - Konvertiti 1753-1769 - Rôzne záznamy 1753-1755 5225441
   • Rôzne záznamy 1759-1823 - Krsty 1770-1836 - Úmrtia 1770-1830 5225441
   • Úmrtia 1830-1836 - Manželstvá 1770-1836 - Rôzne záznamy 1771-1824 5225442
   • Krsty 1837-1864 - Úmrtia 1837-1864 - Krsty 1864 - Manželstvá 1837-1864 5225442
   • Krsty 1865-1895 5225442
   • Úmrtia 1865-1894 - Manželstvá 1865-1894 - Úmrtia 1895 - Manželstvá 1895 5225442
   • Zoznam krstov A-P 1752-1805 5225442
   • Zoznam krstov P-Z 1785-1896 - Zoznam úmrtí A-Z 1752-1896 - Zoznam manželstiev A-Z 1752-1896 5225443
  • Komárno, Sokolce, {Lak}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Sokolce (Komárno)
   • Krsty 1774-1852 4628664
   • Krsty 1852-1872 - Manželstvá 1799-1872 - Úmrtia 1783-1872 - Rôzne záznamy 1787-1812 4628665
  • Komárno, Marcelová

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Marcelová (Stará Ďala)
   • Krsty 1787-1832 - Manželstvá 1786-1842 - Úmrtia 1787-1821 5223312
   • Krsty 1823-1863 - Manželstvá 1823-1863 - Úmrtia 1823-1863 5223312
   • Krsty 1832-1870 5223312
   • Krsty 1870-1909 5223313
   • Manželstvá 1843-1914 5223313
   • Úmrtia 1863-1908 5223313
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Marcelová (Stará Ďala)
   • Krsty 1755-1807 - Úmrtia 1755-1807 - Miešané manželstvá 1795-1800 - Manželstvá 1755-1807 - Konvertiti 1756-1802 5223310
   • Krsty 1807-1836 - Birmovaní 180?, 1817, 1828, 1832 - Úmrtia 1807-1836 - Manželstvá 1807-1836 - Konvertiti 1813-1828 5223310
   • Krsty 1837-1852 - Úmrtia 1837-1852 - Birmovaní 1841, 1855, 1857, 1865, 1871 - Manželstvá 1837-1852 5223311
   • Krsty 1852-1862 - Úmrtia 1852-1862 - Manželstvá 1852-1862 5223311
   • Krsty 1863-1876 - Úmrtia 1863-1876 - Manželstvá 1863-1876 - Birmovaní 1877, 1866 5223311
   • Krsty 1877-1889 - Manželstvá 1877-1889 - Úmrtia 1877-1889 5223312
   • Krsty 1890-1896 - Manželstvá 1890-1896 - Úmrtia 1890-1896 5223312
  • Komárno, Martoš

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Martoš (Stará Ďala)
   • Krsty 1787-1852 - Manželstvá 1785-1860 - Úmrtia 1786-1866 - Rôzne záznamy 5223313
   • Krsty 1853-1909 5223313
   • Krsty 1909-1931 - Manželstvá 1861-1936 - Úmrtia 1866-1952 5223314
  • Komárno, Radvaň nad Dunajom

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Radvaň nad Dunajom (Komárno)
   • Narodení 1728-1738 5225448
   • Narodení 1738-1788 - Úmrtia 1763-1788 - Manželstvá 1731-1788 5225449
   • Narodení 1789-1841 - Manželstvá 1789-1853 - Úmrtia 1789-1872 5225449
   • Zoznam krstov A-Z, 1895-1922 - Zoznam krstov A-V, 1940-1945 - Zoznam krstov A-V, 1948-1951 5225449
   • Zoznam manželstiev A-Z, 1896-1922 - Zoznam manželstiev A-Ž, 1923-1947 5225449
   • Zoznam úmrtí A-Z, 1895-1922 - Zoznam úmrtí A-Z, 1940-1945 5225449
  • Komárno, Svätý Peter

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Svätý Peter (Komárno)
   • Krsty 1783-1830 - Manželstvá 1783-1874 - Úmrtia 1783-1857 5225495
   • Krsty 1830-1871 5225495
   • Krsty 1872-1878 5225495
   • Krsty 1878-1896 5225496
   • Úmrtia 1858-1896 - Manželstvá 1875-1896 5225496
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Peter (Komárno)
   • Krsty 1764-1786 5225491
   • Krsty 1786-1807 - Manželstvá 1764-1773 - Krsty 1807-1820 - Úmrtia 1764-1820 - Manželstvá 1773-1820 5225492
   • Krsty 1719-1731 - Úmrtia 1720-1738 - Manželstvá 1722-1738 - Rôzne záznamy 1737-1741 5225492
   • Krsty 1731-1761 - Úmrtia 1739-1764 - Krsty 1762-1764 - Manželstvá 1739-1764 - Konvertiti 1744-1764 5225492
   • Krsty 1821-1832 5225492
   • Krsty 1832-1836 - Birmovaní 1865-1909 - Manželstvá 1821-1836 - Birmovaní 1923-1929 - Úmrtia 1821-1836 - Birmovaní 1855-1857 5225493
   • Krsty 1837-1861 5225493
   • Úmrtia 1837-1861 5225493
   • Krsty 1862-1870 5225493
   • Krsty 1870-1877 5225494
   • Krsty 1877-1892 5225494
   • Manželstvá 1837-1888 5225494
   • Úmrtia 1862-1877 5225494
   • Úmrtia 1877-1893 5225495
   • Krsty 1893-1895 - Manželstvá 1889-1895 - Úmrtia 1894-1895 5225495
   • Zoznam krstov A-Ž 1800-1900 - Zoznam manželstiev A-Ž 1837-1900 5225495
  • Komárno, Tôň

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Tôň (Komárno)
   • Krsty 1790-1895 - Manželstvá 1793-1898 - Úmrtia 1790-1895 5225578
  • Komárno, Trávnik, {Fíš}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trávnik (Komárno)
   • Krsty 1874-1896 5218539
   • Manželstvá 1874-1946 5218539
   • Úmrtia 1874-1898 5218539
   • Krsty 1768-1841 - Manželstvá 1769-1846 - Úmrtia 1768-1846 - Krsty 1841-1846 - Rôzne záznamy 1778 4629822
   • Krsty 1847-1873 - Manželstvá 1847-1873 - Úmrtia 1847-1873 4629822
  • Komárno, Veľké Kosihy

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľké Kosihy (Komárno)
   • Krsty 1713-1728, 1738-1828 - Manželstvá 1713-1719, 1745-1828 - Úmrtia 1713-1722, 1738-1828 5219530
   • Krsty 1828-1890 - Manželstvá 1828-1890 - Úmrtia 1828-1890 5219530
   • Krsty 1891-1915 - Manželstvá 1891-1915 - Úmrtia 1891-1915 5219530
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Kosihy (Komárno)
   • Zoznam krstov A-Ž 1787-1790 - Krsty 1788-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1808-1852 - Úmrtia 1842-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1863 - Úmrtia 1787-1841 - Manželstvá 1788-1852 - Konvertiti 1801-1802 5219523
   • Krsty 1853-1893 - Konvertiti 1869-1907 5219523
   • Krsty 1893-1910 5219523
   • Manželstvá 1853-1910 5219523
   • Úmrtia 1853-1876 5219523
   • Úmrtia 1876-1910 5219530
  • Komárno, Zemianska Olča

    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Zemianska Olča (Komárno)
   • Krsty 1848-1877 5223195
   • Krsty 1878-1910 5223195
   • Úmrtia 1848-1872 5223195
   • Úmrtia 1872-1876 - Manželstvá 1856-1887 5223199
   • Manželstvá 1888-1950 5223199
   • Úmrtia 1877-1925 5223199
   • Krsty 1759-1787 - Manželstvá 1759-1787 - Úmrtia 1759-1787 4639043
   • Krsty 1788-1848 - Úmrtia 1788-1848 - Manželstvá 1788-1855 4639043
  • Komárno, Zlatná na Ostrove

    Cirkevná matrika
    Ref. Ker. Egyházban. Farský úrad Zlatná na Ostrove (Komárno)
   • Zlatná na Ostrove (Komárno)
   • Krsty 1827-1872 5223201
   • Krsty 1873-1882 5223201
   • Krsty 1882-1906 - Úmrtia 1873-1906 - Manželstvá 1873-1906 5223202
  • Košice, Kavečany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kavečany (Košice)
   • Krsty 1788-1844 Manželstvá 1788-1844 Úmrtia 1788-1844 Krsty 1845-1847 4948307
   • Krsty 1847-1884 Manželstvá 1845-1897 Úmrtia 1845-1887 Krsty 1884-1895 Úmrtia 1888-1895 4948308
  • Košice, Košice

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
   • Krsty 1598-1612 Manželstvá 1587-1644 Krsty 1636-1656 4948148
   • Krsty 1656-1674 Manželstvá 1649-1655 Krsty 1687-1758 Manželstvá 1695-1754 Krsty 1758-1860 Manželstvá 1758-1861 Úmrtia 1758-1860 Krsty 1748-1824 Manželstvá 1811-1824 Úmrtia 1748-1824 Manželstvá 1748-1810 Krsty 1825-1854 4948149
   • Krsty 1854 Manželstvá 1825-1854 Úmrtia 1825-1854 Krsty 1855-1880 Manželstvá 1855-1880 Úmrtia 1855-1880 Krsty 1881-1895 Manželstvá 1881-1895 Úmrtia 1881-1895 Zoznam krstov 1870-1901 4227643
    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
   • Krsty 1850-1861 Manželstvá 1851-1868 Úmrtia 1851-1864 Krsty 1861-1882 4948145
   • Krsty 1882-1890 Krsty 1852-1911 (miešané manželstvá) Manželstvá 1869-1908 Úmrtia 1864-1899 Krsty 1890-1909 4948146
   • Krsty 1909-1912 Zoznam krstov 1851-1943 Zoznam manželstiev 1851-1906 Zoznam úmrtí 1851-1906 4948147
    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
   • Krsty 1767-1866 - Konvertiti 1836-1866 - Úmrtia 1755-1811 - Manželstvá 1737-1823 - Manželstvá 1823-1866 - Úmrtia 1811-1863 - Krsty 1867-1885 - Konvertiti 1867-1885 - Manželstvá 1867-1885 - Úmrtia 1864-1885 - Krsty 1886-1896 - Manželstvá 1886-1914 - Úmrtia 1886-1892 4227645
   • Úmrtia 1892-1916 4948150
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košice (Košice)
   • Krsty 1653-1672 Birmovaní 1657-1667 Manželstvá 1656-1671 Úmrtia 1653-1664 Krsty 1686-1692 (mužské) Krsty 1687-1692 (ženské) Krsty 1693-1713 4948117
   • Krsty 1713-1729 Krsty 1693-1699 Krsty 1729-1763 4948118
   • Krsty 1763-1808 4948119
   • Krsty 1808-1838 4948120
   • Krsty 1838-1861 4948121
   • Krsty 1861-1880 4948122
   • Krsty 1880-1895 4948123
   • Krsty 1895-1896 Úmrtia 1718-1727 Manželstvá 1718-1727, 1729-1799 zoznam k matrike 1729-1769 Manželstvá 1800-1843 4948124
   • Manželstvá 1843-1886 4948125
   • Manželstvá 1886-1895 Úmrtia 1729-1795 4948126
   • Úmrtia 1795-1842 4948127
   • Úmrtia 1842-1863 4948128
   • Úmrtia 1863-1877 4948129
   • Úmrtia 1877-1884 4948130
   • Úmrtia 1884-1891 4948142
   • Úmrtia 1891-1898 Zoznam krstov 1770-1797 1798-1822 1822-1836: A-H 4948143
   • Index k matrike pokrstených 1822-1836: H-Z 1837-1851 1851-1869 1870-1890 Index k matrike sobášených 1800-1851 1845-1891 Index k matrike zomrelých 1797-1824 1825-1837: A-E 4948144
   • Index k matrike zomrelých 1825-1837: E-Z 1837-1851 1852-1868 1867-1877 1878-1894 4948145
    Matrika
    Židovská obec. Košice (Košice)
   • Narodení 1851-1870 4227643
   • Narodení 1870-1879 - Poznámsky o zmene priezviska, Narodení 1880-1896 - Sobášení 1880-1918 - Sobášení 1844-1851 - Zomrelí 1844-1851 - Zomrelí 1880-1902 4227644
   • Zomrelí 1902-1915 - Zomrelí 1886-1889 - Narodení 1886-1895 - Sobášení 1886-1895 - Zomrelí 1890-1895 4227645
  • Košice, Košická Nová Ves

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košická NováVes (Košice)
   • Krsty 1834-1895 4948314
   • Manželstvá 1843-1871 Úmrtia 1824-1896 Manželstvá 1871-1896 4948315
  • Košice, Krásna nad Hornádom

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krásna nad Hornádom (Košice)
   • Krsty 1725-1760 Manželstvá 1726-1760 Úmrtia 1731-1760 Krsty 1761-1774 4948167
   • Krsty 1774-1825 Manželstvá 1761-1842 Úmrtia 1761-1819 Krsty 1826-1843 Birmovaní 1859 Úmrtia 1820-1842 Krsty 1843-1890 4948168
   • Krsty 1890-1908 Manželstvá 1843-1925 Konvertiti 1901-1951 Miešané manzelstvá 1868, 1870 Úmrtia 1843-1907 4948169
   • Úmrtia 1907-1923 4948170
  • Košice, Ťahanovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ťahanovce (Košice)
   • Krsty 1855-1874 Úmrtia 1852-1877 Manželstvá 1852-1899 Krsty 1875-1897 Úmrtia 1878-1885 4948349
   • Úmrtia 1885-1901 Zoznam krstov a úmrtia 1875-1902 4948350
  • Košice, Myslava, Baška

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Myslava (Košice)
   • Krsty 1788-1842 Krsty 1788-1842 (BAŠKA) Birmovaní Konvertiti 1789 Manželstvá 1788-1842 Manželstvá 1788-1842 (BAŠKA) Úmrtia 1788-1842 Úmrtia 1788-1842 (BAŠKA) Krsty 1843-1862 4948194
   • Krsty 1862-1895 Krsty 1843-1897 (B A Š K A) Manželstvá 1843-1897 Manželstvá 1843-1899 (B A Š K A) Úmrtia 1843-1896 Úmrtia 1843-1899 (B A Š K A) 4948195
  • Košice-okolie, Belža

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Belža (Košicevonkov)
   • Krsty 1791-1892 4948152
   • Krsty 1892-1895 Úmrtia 1833-1870 Manželstvá 1830-1890 Úmrtia 1870-1896 4948153
  • Košice-okolie, Bohdanovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bohdanovce (Košice)
   • Úmrtia 1881-1911 - Konvertiti 1881-1910 4528570
  • Košice-okolie, Bohdanovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bohdanovce (Košice vonkov)
   • Cirkevné finančné záznamy, krsty 1728-1799 4948154
   • Manželstvá 1729-1797 - Úmrtia 1772-1799 - Krsty 1800-1842 - Manželstvá 1839-1840, 1832-1838, 1800-1831 - Úmrtia 1800-1841 - Krsty 1842-1879 - Manželstvá 1842-1879 - Úmrtia 1841-1879 - Manželstvá 1880-1899 - Krsty 1879-1896 - Úmrtia 1800-1897 4948155
  • Košice-okolie, Budimír

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Budimír (Košice)
   • Krsty 1747-1801 4948162
   • Krsty 1801-1819 Manželstvá 1747-1830 Birmovaní 1851, 1836, 1851, 1825 Úmrtia 1747-1830 Konvertiti 1811-1879 Rodná kniha 1749 Krsty 1830-1860 Úmrtia 1830-1860 Manželstvá 1830-1860 Zoznam krstov 1747-1830, -1860 Zoznam manželstiev 1747-1860 Zozna 4948261
   • Krsty 1861-1870 Manželstvá 1861-1870 Zoznam krstov 1861-1895 Zoznam manželstiev 1861-1895 Úmrtia 1861 4948261
   • Úmrtia 1861-1870 Zoznam úmrtí 1861-1895 Krsty 1870-1895 Úmrtia 1870-1898 Manželstvá 1871-1899 Krsty 1869-1898, 1888-1896, 1869-1898 Úmrtia 1871-1895 Krsty 1895 Manželstvá 1871-1896 4948262
  • Košice-okolie, Buzica

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Buzica (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1787-1835 4948263
   • Krsty 1832-1918 - Manželstvá 1790-1900 - Úmrtia 1787-1919 - Birmovaní 1818-1869 - Krsty 1818-1919 4948264
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Buzica (Moldavanad Bodvou)
   • Krsty 1742-1790 Úmrtia 1741-1790 Manželstvá 1757-1790 Krsty 1791-1837 Cirkevné finančné záznamy Birmovaní 1808 4948262
   • Birmovaní 1837, 1841, 1845, 1853, 1871 Úmrtia 1791-1837 Manželstvá 1791-1837 Zmiešané manželstvá 1837-38, 1840-41 Krsty 1837-1852, 1869-1894 Birmovaní 1885, krsty 1895 Manželstvá 1837-1852, 1869-1896 Úmrtia 1837-1851, 1869-1896 Krsty 1852-1864 Manželstvá 4948263
   • Krsty 1865-1869 Manželstvá 1865-1868 Úmrtia 1865-1868 4948263
  • Košice-okolie, Byster, Zdoba, Košické Oľšany, Vyšní Olčvar, Rozhanovce, Košická Polianka, Polianka

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Byster (Košice-okolie)
   • Krsty 1788-1829 -Manželstvá 1788-1829 -Úmrtia 1788-1829 Košické Olšany) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1788-1829 (Rozhanovce) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1788-1797 (Byster) - Církevné finančné záznamy 1806 (Košická Polianka) - Krsty, manželstvá, úmrtia 4948264
   • Krsty 1788-1807 - Manželstvá 1788-1895 (Byster) - Krsty 1828-1845 - Krsty 1830-1874 - Manželstvá 1830-1874 - Krsty 1875-1876 - Úmrtia 1830-1875 (Košické Olšany) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1875 (Košická Polianka) - Krsty 1830-1875 4948264
   • Manželstvá 1830-1857 - Úmrtia 1830-1875 (Byster) - Krsty 1876-1897 - Úmrtia 1876-1898 - Manželstvá 1876-1904 4948264
  • Košice-okolie, Čaňa

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Čaňa (Košice)
   • Krsty 1800-1849 4948267
   • Krsty 1847-1868 Manželstvá 1800-1883 Úmrtia 1800-1884 Krsty 1868-1895 Manželstvá 1884-1895 Úmrtia 1884-1896 4948268
  • Košice-okolie, Čečejovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čečejovce (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1788-1822 Úmrtia 1788-1828 Manželstvá 1788-1851 Úmrtia 1828-1841 Krsty 1822-1882 Manželstvá 1852-1882 Úmrtia 1851-1864 4948268
   • Úmrtia 1864-1882 Krsty 1883-1896 Manželstvá 1883-1897 Úmrtia 1883-1896 4948269
  • Košice-okolie, Čečejovce, Paňovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Čečejovce (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1800-1874 Manželstvá 1802-1872 Úmrtia 1800-1874 PAŇOVCE Krsty 1803-1863 Úmrtia 1800-1863 Manželstvá 1800-1862 ČEČEJOVCE Krsty 1875-1888 Birmovaní 1894-1899 Krsty 1888-1896 Manželstvá 1875-1888 4948269
   • Úmrtia 1875-1894 4948269
  • Košice-okolie, Cestice

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Cestice (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1870-1897 Úmrtia 1869-1877 4948266
   • Úmrtia 1877-1902 Manželstvá 1870-1896 4948267
  • Košice-okolie, Cestice, Komárovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Cestice (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1772-1854 - Úmrtia 1772-1854 - Manželstvá 1849-1854, 1772-1848 - Birmovaní 1816-1893 - Krsty 1820-1851 - Manželstvá 1847-1851, 1820-1846 - Úmrtia 1820-1852 - Krsty 1857-1894 - Úmrtia 1855-1896 - Krsty 1894-1895 - Manželstvá 1855-1896 4948267
  • Košice-okolie, Debraď

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
  • Košice-okolie, Družstevná pri Hornáde, {Kostolany nad Hornádom}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostoľany nad Hornádom (Košice)
   • Krsty 1727-1747 Manželstvá 1727-1747 Krsty 1748 Úmrtia 1739 Konvertiti 1728-1747 Krsty 1784-1814 Manželstvá 1784-1814 Úmrtia 1784-1814 Manželstvá 1815-1852 Krsty 1815-1852 Úmrtia 1814-1852 Krsty 1852-1867 4948320
   • Úmrtia 1876-1879 Krsty 1867-1877 Manželstvá 1852-1879 Úmrtia 1852-1879 Krsty 1877-1883 Manželstvá 1880-1888 Úmrtia 1880-1887 Krsty 1884-1895 Manželstvá 1888-1896 Úmrtia 1888-1896 4948163
  • Košice-okolie, Haniska, Sokoľany, Bočar

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Haniska (Košice)
   • Krsty 1714-1740 Manželstvá 1714-1739 Konvertiti 1740-1777 Úmrtia 1732-1738 Krsty 1740-1755 4948286
   • Krsty 1755-1788 Manželstvá 1741-1788 Úmrtia 1740-1788 Krsty, manželstvá, úmrtia 1784-87 (Ref.) Krsty 1740-1781 Birmovaní 1853-1854 Manželstvá 1741-1778 Úmrtia 1740-1778 Úmrtia 1789-1822 Manželstvá 1789-1822 Úmrtia 1789-1822 4948287
   • Krsty 1789-1843 Úmrtia 1789-1843 Cirkevné finančné záznamy 4948287
   • Cirkevné finančné záznamy Manželstvá 1822-1843 4948288
   • Krsty 1844-1895 4948288
   • Manželstvá 1844-1952 4948288
   • Úmrtia 1844-1951 4948288
  • Košice-okolie, Hosťovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1787 - 1828 4948288
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1830 - 1855 4948288
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1853 - 1871 4948288 4948289
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1872 - 1931 4948289
  • Košice-okolie, Hýľov, Bukovec

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hýľov (Košice)
   • Krśtení 1738-1805 Manželstvá 1736-1805 Úmrtia 1736-1805 4948292
   • Krsty 1799-1832 Manželstvá 1799-1832 4948292
   • Manželstvá 1832 Úmrtia 1799-1832 4948293
   • Krsty 1832-1895 Zoznam krstov 1876-1903 4948293
   • Manželstvá 1833-1889 Cirkevné finančné záznamy Birmovaní 1863, 1871, 1842, 1847 Birmovaní 1853, 1869 Manželstvá 1886-1897 4948293
   • Úmrtia 1832-1896 4948293
  • Košice-okolie, Janík, {Jánok}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jánok (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1837-1851, 1828 4948296
   • Krsty 1733-1737 Manželstvá 1688-1697 Krsty 1828-1831 Úmrtia 1837-1850 Manželstvá 1837-1851 Úmrtia 1827-1831, 1850-1852 Birmovaní 1853 Krsty 1827-1834 Manželstvá 1827-1835 Krsty 1846 Konvertiti 1846-1879 Krsty 1852-1867 4948297
   • Manželstvá 1852-1867 Úmrtia 1852-1867 Zmiešané manželstvá 1848-1875 Krsty 1868-1900 Úmrtia 1868-1884 Manželstvá 1876-1884 Úmrtia 1892-1902 Manželstvá 1900-1908 zoznam IV. Jasov -- Košické Olšany 4948297
  • Košice-okolie, Jasov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jasov (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1679-1735 Manželstvá 1689-1718 4948297
   • Manželstvá 1718-1738 Krsty 1737 Birmovaní 1690 Úmrtia 1736-37, 1696-1736 Krsty 1738-1797 Birmovaní 1794, 1796 Manželstvá 1738-1796 Úmrtia 1738-1794 Birmovaní 1781-1794 Krsty 1797-1852 Manželstvá 1798-1852 Úmrtia 1797-1851 4948298
   • Birmovaní 1804-1846 Krsty 1852-1857 4948298
   • Krsty 1857-1864 Manželstvá 1852-1864 Úmrtia 1852-1864 Krsty 1864-1877 Manželstvá 1864-1877 Úmrtia 1864-1877 Krsty 1878-1889 Manželstvá 1878-1889 Úmrtia 1878-1889 Krsty 1890-1903 Manželstvá 1890-1911 Úmrtia 1890-1896 4948299
   • Úmrtia 1896-1909 Zoznam krstov 1738-1927 Zoznam manželstiev 1738-1942 Zoznam úmrtí 1890-1909 4948300
  • Košice-okolie, Kechnec

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kechnec (Košice)
   • Krsty 1843-1845 4948309
   • Krsty 1845-1869 Manželstvá 1843-1869 Úmrtia 1843-1870 Krsty 1869-1895 Manželstvá 1869-1895 Úmrtia 1870-1895 4948310
  • Košice-okolie, Košická Belá, Košické Hámre, Košické Hámry, Malý Folkmar, Gelnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košická Belá (Košice)
   • Krsty 1750-1797 Manželstvá 1750-1830 Úmrtia 1750-1804 4948312
   • Krsty 1797-1843 Cirkevné účtý Manželstvá 1831-1843 Úmrtia 1805-1845 Krsty 1844-1895 Manželstvá 1844-1896 Úmrtia 1844-1846 4948313
   • Úmrtia 1845-1895 4948314
  • Košice-okolie, Košické Olšany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
  • Košice-okolie, Košické Oľšany, Vyšní Olčvar

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Košické Olšany (Košice)
   • Krsty 1734-1739 4948316
   • Krsty 1816-1819, 1842-1843 Birmovaní 1851, 1837 Krsty 1739-1764 Úmrtia 1738-1764 Manželstvá 1738-1764 Manželstvá 1747-1764 Cirkevné finančné záznamy 1772-1776 Konvertiti 1749-1817 Krsty 1764-1814 Úmrtia 1764-1808 Manželstvá 1765-1818 Úmrtia 1808-1813 4948317
   • Konvertiti 1787-1797 Krsty 1814-1843 Birmovaní 1837 Krsty (zmiešané manželstvá) 1818-1838 Manželstvá 1818-1843 Birmovaní 1871 Manželstvá (zmiešané manželstvá) 1818-1841 Birmovaní 1864 Konvertiti 1818-1901 Úmrtia 1814-1817 4948317
   • Úmrtia 1817-1843 Krsty 1844-1885 Úmrtia 1844-1891 Manželstvá 1844-1869 4948318
   • Manželstvá 1869-1896 Krsty 1886-1896 Úmrtia 1892-1895 4948319
  • Košice-okolie, Košický Klščenov, Klečenov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Košiský Klečenov (Košice)
   • Krsty 1788-1826 Úmrtia 1788-1826 Manželstvá 1788-1826 Krsty 1826-1866 Manželstvá 1826-1881, 1900-1914 Krsty 1867-1872 Úmrtia 1826-1881 Krsty 1872-1895 Manželstvá 1881-1897 Úmrtia 1881-1895 Krsty 1896-1898 4948319
   • Krsty 1898-1906 Manželstvá 1897-1912 Úmrtia 1895-1914 4948320
  • Košice-okolie, Kráľovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Kráľovce (Košice)
   • Krsty 1819-1836 4948163
   • Krsty 1836-1856 Manželstvá 1819-1856 Úmrtia 1819-1856 Krsty 1857-1868 Manželstvá 1857-1870 Úmrtia 1857-1870 Krsty 1868-1898 Manželstvá 1871-1898 Úmrtia 1871-1898 4948164
  • Košice-okolie, Medzev, Nižný Medzev

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nižný Medzev (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1729-1745 Cirkevné finančné záznamy 1702-1736 Krsty 1746-1755 Manželstvá 1728-1755 Úmrtia 1729-1737 4948200
   • Úmrtia 1737-1755 Birmovaní Konvertiti 1729-1811 Cirkevné finančné záznamy Krsty 1766-1812 Manželstvá 1766-1792 4948201
   • Manželstvá 1793-1816 Krsty 1812-1818 Manželstvá 1816-1818 Úmrtia 1766-1818 Krsty 1818-1850 Manželstvá 1818-1848 4948202
   • Manželstvá 1848-1853 Úmrtia 1818-1849 Birmovaní 1805, 1837, 1842 Úmrtia 1849-1854 Krsty 1850-1854 Manželstvá 1853-1854 Krsty 1855-1862 Manželstvá 1855-1862 Birmovaní 1871 Úmrtia 1855-1859 4948203
   • Úmrtia 1859-1862 Krsty 1863-1869 Manželstvá 1863-1869 Úmrtia 1863-1869 Krsty 1869-1885 Manželstvá 1870-1885 Úmrtia 1870-1880 4948204
   • Úmrtia 1880-1885 Krsty 1885-1897 Manželstvá 1886-1903 Úmrtia 1885-1899 Zoznam krstov 1869-1896 Zoznam manželstiev 1870-1895 Zoznam úmrtí 1870-1895 4948205
  • Košice-okolie, Medzev, Vyšný Medzev

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšný Medzev (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1668-1676 Úmrtia 1669-1700 Manželstvá 1669-1698 Krsty 1678-1700 Manželstvá 1701-1742 Krsty 1701-1739 4948443
   • Krsty 1739-1742 Úmrtia 1701-1738 Manželstvá 1742-1776 Krsty 1742-1776 Úmrtia 1742-1776 Manželstvá 1779-1807 Krsty 1777-1807 4948444
   • Krsty 1807-1811 Úmrtia 1777-1807 Krsty 1812-1851 Manželstvá 1807-1851 Úmrtia 1807-1851 Krsty 1851-1872 Manželstvá 1852-1872 Úmrtia 1852-1872 Krsty 1873-1886 4948445
   • Krsty 1886-1894 Manželstvá 1873-1894 Úmrtia 1873-1894 4948446
  • Košice-okolie, Mokrance

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Mokrance (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1788-1856 Manželstvá 1822-1855 Úmrtia 1823-1852 | 4948185
   • Krsty 1852-1863 4948186
  • Košice-okolie, Moldava nad Bodvou

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Moldava nad Bodvou (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1738-1837 Birmovaní 1853-1871, 1817-1851 Manželstvá 1772-1837 Úmrtia 1772-1837 Krsty 1838-1840 4948188
   • Krsty 1840-1852 Manželstvá 1838-1852 Úmrtia 1838-1852 Krsty 1852-1897 Úmrtia 1852-1897 Birmovaní 1875-1897 Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev a úmrtia 1739-1895 4948189
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moldava nad Bodvou (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1794-1834 Úmrtia 1794-1842 Manželstvá 1794-1842 Konvertiti 1795-1818 Krsty 1834-1852 Manželstvá 1842-1852 Úmrtia 1842-1852 4948186
   • Krsty 1852-1877 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1852-1875 Krsty 1878-1890 Úmrtia 1876-1881 4948187
   • Úmrtia 1881-1888 Krsty 1890-1895 Manželstvá 1852-1904 Úmrtia 1888-1895 Zoznam krstov 1800-1873 4948188
  • Košice-okolie, Zlatá Idka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zlatá Idka (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1773-1843 Manželstvá 1774-1843 Úmrtia 1773-1843 Konvertiti 1813-1869 Krsty 1844-1852, 1868-1877 4948434
   • Krsty 1877-1889 Manželstvá 1844-1852, 1869-1889 Úmrtia 1844-1852, 1869-1889 Krsty 1852-1868 Manželstvá 1852-1868 Úmrtia 1852-1868 4948435
  • Košice-okolie, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nižná Myšl'a (Košice)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1766-1806 4181823
   • Krsty 1806-1832 Úmrtia 1806-1832 Manželstvá 1806-1832 Zmiešané manželstvá 1813-1815 Konvertiti 1805-1832 Krsty 1833-1842 Cirkevné finančné záznamy 1858-1887 Manželstvá 1833-1842 Úmrtia 1833-1842 Birmovaní 1857, 1859, 1870, 1890 Konvertiti 1832-1872 4948196
   • Krsty 1843-1852 Manželstvá 1843-1852, 1941 Úmrtia 1843-1852 Krsty 1852 4948196
   • Krsty 1852-1858 Úmrtia 1852-1856 Manželstvá 1852-1862 Krsty 1858-1884 4948197
   • Krsty 1884-1886 Manželstvá 1863-1881 Úmrtia 1856-1886 Birmovaní 1895 4948198
   • Birmovaní 1895, 1926 Krsty 1887-1895 Manželstvá 1882-1918 Úmrtia 1887-1907 4948199
  • Košice-okolie, Nováčany, Šemša, Hodkovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nováčany (Moldava nad Bodvou)
   • Cirkevné účty 1771-1775 4948206
   • Cirkevné finančné záznamy 1775-1782 Krsty 1761-1830 Manželstvá 1761-1830 Birmovaní 1837, 1853, 1871 Úmrtia 1761-1830 Krsty 1830-1852 Birmovaní 1871, 1879, 1934, 1940, 1944-49 Rodná kniha 1784-1894 Manželstvá 1830-1852 Cirkevné finančné záznamy 1854-187 4948207
   • Manželstvá 1852-1869 Úmrtia 1852-1869 Krsty 1870-1875 4948207
   • Krsty 1875-1898 Zoznam krstov 1830-1898 Manželstvá 1870-1907 Úmrtia 1870-1907 Zoznam úmrtí 1830-1907 Š E M Š A - H O D K O V C E Krsty 1761-1829 Manželstvá 1861-1829 Úmrtia 1861-1829 Zoznam krstov 4948208
  • Košice-okolie, Obišovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Obišovce (Košice)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1795 Manželstvá 1796-1838 Krsty 1796 4948210
   • Krsty 1796-1843 Úmrtia 1796-1843 Manželstvá 1839-1862 Krsty 1843-1859 Úmrtia 1843-1862 Krsty 1860-1885 Úmrtia 1863-1888 Krsty 1885-1886 Manželstvá 1863-1885 Krsty 1887-1893 Úmrtia 1888-1892 Krsty 1893-1894 4948211
   • Krsty 1894-1895 Manželstvá 1893-1895 Úmrtia 1893-1895 4948212
  • Košice-okolie, Opatka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
  • Košice-okolie, Opiná

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1784 - 1828 4948214
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1829 - 1862 4948214
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1863 - 1895 4948214
  • Košice-okolie, Paňovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Paňovce (Moldava nad Bodvau)
   • Krsty 1752-1827 Manželstvá 1753-1837 Úmrtia 1753-1837 Krsty 1827-1852 Manželstvá 1838-1851 Úmrtia 1838-1852 Birmovaní 1842 Krsty 1852-1879 Manželstvá 1852-1879 Úmrtia 1852-1879 Krsty 1879-1895 Manželstvá 1879-1895 Úmrtia 1879-1895 4948215
  • Košice-okolie, Perín-Chym, Perín, Him

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Perín-Chym (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1792 Krsty 1792-1833 Manželstvá 1792-1833 Birmovaní 1837 Úmrtia 1792-1833 Krsty 1834-1851 Manželstvá 1834-1851, 1944-1945 Úmrtia 1834-1852 Birmovaní 1845 Krsty 1852-1877 4948230
   • Krsty 1877-1885 Manželstvá 1852-1893 Úmrtia 1852-1893 Krsty 1886-1895 Manželstvá 1894-1897 Úmrtia 1894-1895 Zoznam krstov 1852-1896 4948231
  • Košice-okolie, Ploské

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ploske (Košice)
   • Krsty 1749-1809 Manželstvá 1750-1810 Úmrtia 1750-1811, 1767-1769 Konvertiti 1762-1851 Birmovaní 1749 Krsty 1811-1838 Úmrtia 1810-1838 Manželstvá 1810-1838 Krsty 1839-1844 4948322
   • Krsty 1844-1895 Manželstvá 1838-1895 Úmrtia 1889-1896, 1838-1895 4948323
  • Košice-okolie, Poproč

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Poproč (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1739-1786 Manželstvá 1739-1786 Úmrtia 1739-1786 Krsty 1787-1826 Manželstvá 1787-1826 Úmrtia 1787-1826 Krsty 1826-1851 Manželstvá 1826-1851 Úmrtia 1826-1851 Birmovaní 1832, 1842, 1846, 1855 Krsty 1852-1853 4948326
   • Krsty 1853-1869 Manželstvá 1852-1869 Úmrtia 1852-1869 Krsty 1870-1886 Manželstvá 1870-1893 Úmrtia 1870-1880 Krsty 1887-1896 Úmrtia 1881-1895 4948327
  • Košice-okolie, Rankovce, Herľany

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Rankovce (Košice)
   • Krsty 1755-1771 Cirkevné finančné záznamy Krsty 1776-1835 4948329
   • Krsty 1835-1842 Manželstvá 1776-1842 Úmrtia 1776-1842 Krsty 1843-1870 Manželstvá 1843-1869 Úmrtia 1843-1870 Krsty 1871-1896 Manželstvá 1870-1897 Úmrtia 1870-1896 4948330
  • Košice-okolie, Rudník

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rudník (Moldava nad Bodvou)
   • Krsty 1730-1765 Manželstvá 1763-1765, 1730-1763 Úmrtia 1730-1765 Krsty 1765-1782 Manželstvá 1765-1782 Úmrtia 1765-1783 Krsty 1782-1791 4948346
   • Krsty 1792-1821 Manželstvá 1782-1826 Krsty 1822-1826 Úmrtia 1782-1826 Krsty 1827-1851, Birmovaní 1855 Manželstvá 1827-1851 Krsty 1852-1870 Manželstvá 1852-1870 Úmrtia 1852-1870 Krsty 1871-1896 Manželstvá 1871-1896 Úmrtia 1871-1896 4948347
  • Košice-okolie, Ruskov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ruskov (Košice)
  • Košice-okolie, Šaca, Buzinka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šaca (Košice)
   • Krsty 1738-1756 Manželstvá 1739-1760 Krsty 1756-1761 Úmrtia 1738-1760 Konvertiti 1736-1758 Krsty 1761-1804 4948245
   • Krsty 1804-1814 Úmrtia 1761-1830 Krsty 1814-1830 Konvertiti 1762-1831 Manželstvá 1761-1830 Krsty 1831-1851 Krsty 1869-1890 Birmovaní 1837-1901 Manželstvá 1831-1890 Úmrtia 1831-1890 Manželstvá 1891-1896 4948249
   • Krsty 1891-1895 Úmrtia 1891-1896 4948249
  • Košice-okolie, Sady nad Torysou, Zdoba

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Zdoba (Košice)
   • Krsty 1842-1844, 1773-1837 Birmovaní 1809 Manželstvá 1773-1844 Krsty 1837-1842 Úmrtia 1773-1830 4948427
   • Úmrtia 1830-1842 Krsty 1848-1849 Úmrtia 1842-1843 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1851 Krsty 1852-1878 Manželstvá 1852-1878 Úmrtia 1852-1878 Krsty 1879-1893 Manželstvá 1879-1905 Úmrtia 1879-1897 Krsty 1893-1896 4948428
  • Košice-okolie, Seňa, Perín-Chym, Perín

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Seňa (Košice)
   • Krsty 1794-1854 Birmovaní 1828-1857 Manželstvá 1794-1854 Úmrtia 1794-1855 PERÍN Krsty 1791-1819 4149472
   • Krsty 1815-1853 Birmovaní 1897-1910 Manželstvá 1791-1852 Úmrtia 1791-1852 SEŇA Krsty 1855-1901 Manželstvá 1855-1901 Úmrtia 1855-1901 4948259
  • Košice-okolie, Slanec

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Slanec (Košice)
   • Krsty 1783-1800 Manželstvá 1784-1800 Cirkevné finančné záznamy Úmrtia 1784-1800 Cirkevné finančné záznamy 1792-1809 Krsty 1800-1819 4948235
   • Krsty 1817-1826 Úmrtia 1826 Manželstvá 1800-1826 Úmrtia 1800-1826 Krsty 1827-1879 Manželstvá 1827-1879 Birmovaní 1870-1885, 1923-1944 Úmrtia 1827-1879 Krsty 1880-1896 Manželstvá 1880-1898 Úmrtia 1880-1896 4948236
  • Košice-okolie, Štós

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Štos (Košice)
   • Krsty 1785-1823 Manželstvá 1786-1823 Úmrtia 1785-1823 Krsty 1786-1835 Manželstvá 1786-1835 Úmrtia 1785-1835 Krsty 1824-1875 Manželstvá 1824-1876 Úmrtia 1824-1875 Krsty 1876-1900 Manželstvá 1876-1899 Úmrtia 1876-1880 4948253
   • Úmrtia 1880-1900 4948349
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štos (Košice )
   • Krsty 1693-1719 Manželstvá 1693-1719 Konvertiti 1718-1719 Úmrtia 1694-1718 Krsty 1819-1849 Manželstvá 1719-1757 Krsty 1749-1751 Úmrtia 1719-1758 Konvertiti 1723-1764 Krsty 1751-1753 4948251
   • Krsty 1753-1825 Manželstvá 1757-1825 Úmrtia 1758-1825 Konvertiti 1766-1779 Krsty 1826-1851 Manželstvá 1826-1851 Úmrtia 1826-1851 Krsty 1852-1873 Manželstvá 1852-1875 Úmrtia 1852-1874 Krsty 1873-1895 Úmrtia 1874-1879 4948252
   • Úmrtia 1879-1898 Manželstvá 1876-1898 4948253
  • Košice-okolie, Svinica

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Svinica (Košice)
   • Krsty 1745-1790 Manželstvá 1746-1794 Krsty 1790-1794 Úmrtia 1752-1794 Krsty 1745-1861 Úmrtia 1855-1861 Manželstvá 1845-1853 Birmovaní 1834-1873 Manželstvá 1854-1861 Manželstvá 1746-1845 Úmrtia 1752-1855 4948245
   • Krsty 1862-1870 Manželstvá 1862-1869 Úmrtia 1862-1870 Krsty 1870-1898 Manželstvá 1870-1899 Úmrtia 1870-1895 4948245
  • Košice-okolie, Trstené pri Hornáde

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
    Reformovaná kresťanská cirkev
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1771 -1801 4948357
  • Košice-okolie, Turňa nad Bodvou

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Turna nad Bodvou (Košice)
   • Krsty 1711-1748 Manželstvá 1711-1762 Krsty 1748-1760 Birmovaní 1732 Úmrtia 1722-1729 4948357
   • Úmrtia 1730-1761 Krsty 1760-1821 Manželstvá 1763-1821 Úmrtia 1762-1821 Krsty 1822-1842 Manželstvá 1822-1842 Úmrtia 1822-1842 Konvertiti 1798-1914 4948358
   • Krsty 1843-1852 Úmrtia 1843-1852 Manželstvá 1843-1852 Krsty 1852-1861 Úmrtia 1852-1861 Manželstvá 1852-1861 Krsty 1862-1876 Manželstvá 1862-1876 Úmrtia 1862-1876 Krsty 1877-1899 Úmrtia 1877-1878 4948359
   • Úmrtia 1878-1899 Manželstvá 1877-1899 4948360
  • Košice-okolie, Turnianska Nová Ves

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Turnianska Nová Ves (Košice)
   • Krsty 1787-1842 Úmrtia 1787-1842 Birmovaní 1817-1855 Manželstvá 1787-1842 Konvertiti 1817-1846 Krsty 1844-1887 Úmrtia 1843-1884 Manželstvá 1843-1889 Krsty 1887-1889 Úmrtia 1885-1889 Krsty 1890-1897 Úmrtia 1889-1901 4948360
   • Manželstvá 1890-1894 4948360
  • Košice-okolie, Vajkovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Vajkovce (Košice)
   • Krsty 1753-1825 Manželstvá 1754-1819 Úmrtia 1782-1848 Krsty 1825-1875 4948361
   • Krsty 1875-1888 Úmrtia 1849-1888 Manželstvá 1825-1888 Krsty 1889-1896 4948362
  • Košice-okolie, Valaliky, {Všechsvätých}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Všechsvätých (Košice)
   • Krsty 1787-1843 Úmrtia 1787-1789 4948426
   • Úmrtia 1789-1843 Manželstvá 1787-1843 Birmovaní 1837, 1945, 1847, 1851, 1853, 1858, 1859, 1869, 1879 Konvertiti 1828-1912 Krsty 1844-1881 Manželstvá 1844-1856 4948437
   • Manželstvá 1844-1881 Úmrtia 1844-1881 Krsty 1882-1895 Manželstvá 1882-1895 Úmrtia 1882-1895 4948438
  • Košice-okolie, Veľka Ida

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Ida (Košice)
   • Krsty 1744-1782 Úmrtia 1748-1772 Manželstvá 1749-1782 Krsty 1816-1837 Manželstvá 1718-1837 Úmrtia 1818-1837 4948363
   • Krsty 1838-1852 Manželstvá 1838-1851 Úmrtia 1838-1851 Krsty 1852-1864 Manželstvá 1852-1864 Úmrtia 1852-1864 Krsty 1865-1881 Manželstvá 1865-1881 Úmrtia 1865-1881 Krsty 1882-1895 Manželstvá 1882-1897 Úmrtia 1882 4948364
   • Úmrtia 1882-1897 4948365
  • Košice-okolie, Veľka Ida, Nižný Lánec, {Nižní Lánc}, Perín-Chym, Stredný Lánc

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Veľká Ida (Košice)
   • Krsty 1785-1866 Manželstvá 1786-1866 Úmrtia 1786-1866 Krsty 1867-1924 Birmovaní 1867-1924 Manželstvá 1867-1924 Úmrtia 1867-1924 Višný, Stredný a Nižný LÁNEC Manželstvá 1745-1790 Krsty 1744-1790 Úmrtia 1744-1790 4948365
   • Manželstvá 1790-1841 Krsty 1790-1806 4948365
   • Krsty 1806-1839 Úmrtia 1790-1841 Cirkevné finančné záznamy 1837-1840 Krsty 1841-1879 Manželstvá 1842-1879 Úmrtia 1842-1879 Krsty 1805-1878 Úmrtia 1854-1869, 1805-1854 Manželstvá 1806-1869 Krsty 1880-1898 Manželstvá 1880-1920 Úmrtia 1879-1908 4032755
  • Košice-okolie, Veľka Ida

    Matrika
    Židovská obec. Veľká Ida (Košice)
   • Narodení 1851-1885 Sobášení 1886-1895, 1920-1921 Zomrelí 1851-1885 4032755
  • Košice-okolie, Veľka Lodina, Košice, Veľka Lodina

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Lodina (Košice)
   • Krsty 1736-1834 4032755
   • Krsty 1834-1852 Manželstvá 1737-1852 Birmovaní 1905, 1909, 1917, 1918, 1934, 1836, 1851 Úmrtia 1738-1852 Krsty 1852-1871 Manželstvá 1853-1870, 1881-1911 Úmrtia 1853-1873 4948366
   • Úmrtia 1873 Krsty 1871-1896 Manželstvá 1871-1895 Úmrtia 1869-1895 4948367
  • Košice-okolie, Vyšná Kamenica, Košice, Vyšná Kamenica

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Vyšná Kamenica (Košice)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1819 Krsty 1820-1829 Manželstvá 1842-1850, 1819-1833 Úmrtia 1819-1841 Cirkevné finančné záznamy Krsty 1830-1869 Manželstvá 1834-1870 Úmrtia 1841-1870 Krsty 1869-1870 Konvertiti 1845-1903 Krsty 1870 Úmrtia 1870 4948439
   • Krsty 1871-1896 Manželstvá 1871-1884 4948439
   • Manželstvá 1883-1898 Úmrtia 1871-1896 4948440
  • Košice-okolie, Vyšný Klátov, Košice, Vyšní Tejkeš

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšný Klátov (Košice)
   • Krsty 1794-1843 Manželstvá 1794-1843 Úmrtia 1794-1843 Birmovaní 1859, 1861 Krsty 1844-1895 Manželstvá 1844-1863 4948442
   • Manželstvá 1863-1907 Úmrtia 1844-1907 4948443
  • Košice-okolie, Zádiel, Moldava nad Bodvou, Zádiel

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Zádiel (Moldava nad Bodvau)
   • Krsty 1788-1829 Úmrtia 1788-1829 Manželstvá 1788-1829 Krsty 1830-1852 Manželstvá 1830-1852 Úmrtia 1830-1852 Krsty 1853-1903 Manželstvá 1854-1902 Úmrtia 1853-1902 4948446
  • Košice-okolie, Žarnov, Moldava nad Bodvou, Žarnov

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Žarnov (Moldava nad Bodvau)
   • Krsty 1740-1772 Manželstvá 1740-1817 Úmrtia 1753-1823 Krsty 1772-1828 4948435
   • Cirkevné finančné záznamy 1831-1858 Úmrtia 1825-1829 Cirkevné finančné záznamy 1888 Krsty 1830-1876 Manželstvá 1836-1870, 1830-1836,1871-76 Birmovaní 1876-1900 Manželstvá 1831-1834 Úmrtia 1830-1876 Krsty 1876-1906 Manželstvá 1877-1903 Úmrtia 1877-190 4948436
  • Košice, Poľov, Košice, Poľov, Košice, Lorinčík, Košice, Lorinčík, Košice-okolie, Malá Ida, Košice, Malá Ida

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Poľov (Košice)
   • Krsty 1736-1773, 1789 Manželstvá 1736-1773 Úmrtia 1736-1774 Krsty 1789-1807 4948324
   • Krsty 1807-1841 Birmovaní 1852, 1859, 1861, 1862 Manželstvá 1789-1841 Birmovaní 1845, 1836 Konvertiti 1793-1870 Úmrtia 1789-1841 Rodná kniha 1811 (Malá Ida), (Lorinčík) Krsty 1842-1851 Manželstvá 1842-1851 Úmrtia 1842-1851 Birmovaní 1906, 1909, 1912, 191 4948325
   • Manželstvá 1852-1881 Zmiešané manželstvá 1868, 1879 Úmrtia 1852-1866 Krsty 1867-1881 Úmrtia 1867-1874 4948325
   • Úmrtia 1874-1881 Krsty 1882-1896 Manželstvá 1882-1896 Úmrtia 1882-1896 4948326
  • Košice, Skároš, Košice-okolie, Skároš

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Skároš (Košice)
   • Krsty 1799-1850 Úmrtia 1799-1852 Manželstvá 1799-1850 Krsty 1852-1899 Manželstvá 1852-1909 Úmrtia 1852-1903 4948235
  • Trebišov, Veľké Trakany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Trakany (Trebišov)
   • Kronikárske záznamy Krsty 1779-1850, 1820-1850 Cirkevné finančné záznamy Krsty 1874-1881 Úmrtia 1878-1881 Birmovaní 1870, 1882, 1855 Krsty 1851-1868 4948372
   • Krsty 1868-1873 Manželstvá 1851-1884 Úmrtia 1851-1878 Konvertiti 1830-1937 Krsty 1882-1889 Manželstvá 1885-1897 Úmrtia 1882-1892 Krsty 1890-1904 4948373
  • Krupina, Bzovík

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bzovík (Krupina)
   • Krsty 1686-1694 5016479
   • Krsty 1694-1716 Manželstvá 1686-1724 Krsty 1716-1722 Úmrtia 1686-1724 Krsty 1723-1760 Úmrtia 1725-1760 Manželstvá 1725-1760 Krsty 1761-1807 Manželstvá 1807, 1761-1807 Úmrtia 1761-1807 Krsty 1808-1850 5016480
   • Krsty 1850-1867 Manželstvá 1808-1867 Úmrtia 1808-1867 Krsty 1868-1871 Manželstvá 1868-1871 Úmrtia 1868-1871 5016481
   • Krsty 1871-1895 5014235
   • Manželstvá 1871-1895 5014235
   • Úmrtia 1871-1895 5014235
  • Krupina, Cerovo

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Cerovo (Krupina)
   • Krsty 1735-1853 Úmrtia 1759-1847 Manželstvá 1759-1798 Krsty 1854-1871 Úmrtia 1847-1871 Manželstvá 1799-1871 5016482
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1899 5014235
  • Krupina, Devičie

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Devičie (Krupina)
   • Krsty 1786-1841 - Úmrtia 1786-1841 - Manželstvá 1786-1841 5016506
   • Krsty 1842-1871- Zoznam krstov A-Z (1870), - Manželstvá 1842-1870 - Úmrtia 1842-1870 5016506
  • Krupina, Drienovo

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Drienovo (Krupina)
   • Krsty 1728-1840 - Úmrtia 1740-1844 - Manželstvá 1728-1850 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1850-1855 - Rôzne záznamy 5016580
   • Krsty 1841-1868 5016581
   • Manželstvá 1855-1869 5016581
   • Úmrtia 1845-1868 5016581
   • Krsty 1869-1897 5017075
   • Manželstvá 1869-1884 5017075
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drietoma (Krupina)
   • Krsty 1714-1741 4528881
   • Krsty 1741-1746 - Manželstvá 1715-1758 - Krsty 1747-1754 - Úmrtia 1715-1758 - Krsty 1755-1757 4528882
   • Krsty 1758-1792 - Manželstvá 1758-1792 - Úmrtia 1758-1792 - Rôzne záznamy 1766-1770 4528882
   • Krsty 1793-1842 - Manželstvá 1793-1842 - Úmrtia 1793-1842 4528882
   • Krsty 1843-1851 4528882
   • Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1863 - Úmrtia 1852-1857 4528882
   • Úmrtia 1857-1862 4528883
   • Krsty 1864-1875 - Manželstvá 1864-1874 - Úmrtia 1862-1876 4528883
   • Krsty 1875-1895 4528883
   • Manželstvá 1843-1851 4528883
   • Manželstvá 1875-1896 4528883
   • Úmrtia 1843-1851 4528883
   • Úmrtia 1876-1896 4528883
    Matrika
    Židovská obec. Drietoma (Krupina)
  • Krupina, Hontianske Moravce, Kostolné Moravce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Kostolné Moravce (Krupina)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1721-1726 - Krsty 1727-1742 - Úmrtia 1727-1742 - Zoznam krstov A-Z - Manželstvá 1727-1742 - "Communicantes" 1805, 1871-1889, 1727-1736, 1787-1804 5016673
   • Krsty 1743-1784 - Manželstvá 1743-1785 - Úmrtia 1743-1785 - Krsty 1784-1785 - Zoznam krstov A-Z 5016673
   • Krsty 1786-1834 5016674
   • Manželstvá 1786-1870 - Úmrtia 1786-1834 5016674
   • Krsty 1835-1870 - Úmrtia 1835-1870 5016674
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1900 5017092
  • Krupina, Hontianske Nemce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemce (Krupina)
   • Krsty 1810-1849 - Manželstvá 1810-1854 - Krsty 1849-1854 - Úmrtia 1810-1854 5016635
   • Krsty 1854-1864 5016635
   • Krsty 1864-1870 - Manželstvá 1855-1870 - Úmrtia 1855-1870 5016616
  • Krupina, Hontianske Tesáre, Dvorníky

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dvorníky (Krupina)
   • Krsty 1799-1870 - Manželstvá 1799-1870 - Úmrtia 1799-1871 - Zoznam krstov A-Z, F, H-I, K-N, P, S-T 5016585
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1950 5017075
  • Krupina, Hontianske Tesáre, {Hontianske Tesáry}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Hontianske Tesáry (Krupina)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1702-1766 5016616
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1736-1766 5016616
   • Krsty 1767-1822 - Manželstvá 1767-1820 - Úmrtia 1767-1820 5016616
   • Krsty 1821-1869 - Úmrtia 1821-1854 5016616
   • Úmrtia 1854-1869 - Manželstvá 1821-1869 5016617
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1902 5017075
  • Krupina, Horné Šipice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šipice (Krupina)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1896 5017093
   • Krsty 1760-1873 - Rôzne záznamy 1691-1784 - Manželstvá 1761-1911 - Miešané manželstvá 1850-1864 - Birmovaní 1828, 1858-1870 - Miešané manželstvá 1865-1883 Birmovaní 1852 5016928
  • Krupina, Kráľovce-Krnišov, Kráľovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Kráľovce (Krupina)
   • Krsty 1792-1833 - Manželstvá 1792-1829 - Úmrtia 1792-1828 5016674
   • Krsty 1833-1870 5016675
   • Manželstvá 1829-1869 5016675
   • Úmrtia 1828-1870 5016675
  • Krupina, Krupina

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Krupina (Krupina)
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krupina (Krupina)
  • Krupina, Ladzany

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Ladzany (Krupina)
   • Krsty 1777-1809 - Úmrtia 1777-1869 - Manželstvá 1777-1875 5016691
   • Krsty 1810-1869 5016691
  • Krupina, Lišov

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Lišov (Krupina)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1896 5017093
  • Krupina, Litava

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Litava (Krupina)
  • Krupina, Rykynčice, Hornie Rykynčice, Medovarce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Rykynčice (Krupina)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1726-1753 5016609
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1752-1772 - Rôzne záznamy 5016610
   • Úmrtia 1773-1775 - Krsty 1772-1799, 1830 (druhý odpis) - Manželstvá 1830 (druhý odpis), 1827-1829, 1832-1839 - Úmrtia 1830 (druhý odpis) - Manželstvá 1829-1831 - Úmrtia 1779-1839 - Manželstvá 1773-1827 - Úmrtia 1776-1778 - Krsty 1799-1839 5016610
   • Krsty 1840-1872 - Manželstvá 1840-1875 - Úmrtia 1840-1872 5016610
   • Krsty 1840-1872 (Medovarce) - Manželstvá 1840-1876 (Medovarce) - Úmrtia 1840-1871 (Medovarce) 5016610
  • Krupina, Rykynčice, Dolnie Rykynčice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Rykynčice (Krupina)
   • Manželstvá 1785-1871 - Úmrtia 1785-1870 5016576
   • Úmrtia 1868-1870 5016576
   • Krsty 1729-1785 - Úmrtia 1751-1787 - Krsty 1785-1787 - Manželstvá 1733-1787 5016575
   • Krsty 1785-1787 (druhý odpis) - Krsty 1788-1871 5016575
   • Krsty 1871-1896 5017086
   • Manželstvá 1871-1896 5017086
   • Úmrtia 1871-1896 5017086
  • Krupina, Sebechleby

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sebechleby (Krupina)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1729-1780 5016900
   • Krsty 1780-1874 5016900
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1780-1871 5016900
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1875 5017086
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1897 5017086
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1897 5017087
  • Krupina, Terany, Dolnie Terany, Hornie Terany

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Hornie Terany (Krupina)
   • Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolnie Terany (Krupina)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1854 5017037
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1854 5017038
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1871 5017038
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1929 5017089
  • Krupina, Žihárec, {Žigard}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Žihárec (Krupina)
   • Krsty 1784-1855 - Manželstvá 1785-1830 5225487
   • Manželstvá 1830-1855 - Úmrtia 1785-1855 5225488
   • Krsty 1855-1883 - Manželstvá 1855-1891 - Úmrtia 1855-1883 4640163
   • Krsty 1884-1895 4640163
   • Manželstvá 1892-1895 4640163
   • Úmrtia 1884-1891 4640163
   • Úmrtia 1891-1896 4640164
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žihárec (Krupina)
   • Rôzne záznamy 1728-1730 - Krsty 1728-1770 - Manželstvá 1729-1774 5225486
   • Manželstvá 1773-1778 - Úmrtia 1728-1778 - Konvertiti 1729-1777 - Krsty 1770-1778 - Rôzne záznamy 1749-1752 - Zoznam krstov A-Ž 1728-1778 5225487
   • Krsty 1779-1826 - Manželstvá 1779-1826 - Úmrtia 1779-1826 - Konvertiti 1780-1853 - Člensky zoznam 5225487
   • Krsty 1827-1850 - Manželstvá 1827-1850 - Rôzne záznamy 1848-1851 - Konvertiti 1843-1885 - Miešané manželstvá 1848-1881 - Úmrtia 1827-1851 - Zoznam krstov A-Ž 1827-1849 5225487
   • Krsty 1850-1887 - Zoznam krstov A-Ž (1850-1887) 4640162
   • Krsty 1888-1895 4640162
   • Manželstvá 1850-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž (1850-1889) 4640162
   • Úmrtia 1850-1863 4640162
   • Úmrtia 1863-1895 - Zoznam úmrtí A-Ž (1850-1889) 4640163
    Matrika
    Židovská obec. Žihárec (Krupina)
   • Narodenia 1875-1885 - Manželstvá 1874-1885 - Úmrtia 1868-1885 4185580
  • Kysucké Nové Mesto, Horný Vadičov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horný Vadičov(Kysucké Nové Mesto)
   • Krsty 1789-1828 Úmrtia 1789-1806 4945124
   • Úmrtia 1806-1834 Birmovaní 1828 Manželstvá 1789-1838 Krsty 1829-1870 Manželstvá 1839-1864 Birmovaní 1841-1884 Manželstvá 1865-1900 Úmrtia 1835-1869 4945125
   • Úmrtia 1869-1891 4945126
  • Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kysucké Nové Mesto (Kysucké Nové Mesto)
   • Manželstvá 1666-1676 Krsty 1696-1704, 1666-1695 Krsty 1704-1716 Úmrtia 1705-1721 Krsty 1716-1720 Manželstvá 1718-1720, 1704-1718 Birmovaní 1749, 1761 Krsty 1734-1742, 1728-1756 Krsty 1721-1745 4945090
   • Krsty 1745-1766 Úmrtia 1721-1765 Manželstvá 1721-1765 Krsty 1766-1779 Krsty 1773-1779 (Neslusa) Krsty 1773-1779 (Ochodnica) Krsty 1773-1778 (Dunajov) Krsty 1773-1779 (Lieskovec) Krsty 1773-1779 (Lodne) Krsty 1773-1779 (Povina) Krsty 1773-1779 (Lehota) Krsty 1773-1779 (Radolya) 4945091
   • Krsty 1773-1779 (Lopuna) Krsty 1773-1779 (Ineznicza) Krsty 1773-1779 (Oszkerda) Krsty 1773-1779 (Rudinka) Úmrtia 1766-1772 Úmrtia 1773-1779 (Neslusa, Ochodnicza, Dunajov, Lieskovecz, Lodne, Povina, Lehota, Radolya, Lopusna, Ineznica, Oszkerda, Brodno, Budhetin, Vranje, Rudinka, Rudina, Dubje.) Manželstvá 1766-1772 Krsty 1780-1788 4945091
   • Krsty 1788-1833 Birmovaní 1828 Krsty 1833-1865 Birmovaní 1868, 1876, 1880, 1884, 1888 Birmovaní 1897, 1847, 1860, 1864 Krsty 1866-1867 4945092
   • Krsty 1868-1895 Manželstvá 1780-1851 Birmovaní 1940, 1944 Manželstvá 1852-1861 4945093
   • Manželstvá 1861-1896 Úmrtia 1780-1882 4945146
   • Úmrtia 1782-1895 4945147
  • Kysucké Nové Mesto, Nesluša

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nesluša (Kysucké Nové Mesto)
   • Krsty 1788-1832 Manželstvá 1789-1842 Úmrtia 1788-1833 Birmovaní Krsty 1832-1879 4945540
   • Krsty 1879-1895 Úmrtia 1834-1879 4945541
   • Manželstvá 1843-1898 4946488
   • Manželstvá 1899-1906 4946489
   • Úmrtia 1879-1913 4946489
  • Kysucké Nové Mesto, Ochodnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ochodnica (Čadca)
   • Krsty 1790-1827 Manželstvá 1790-1834 Úmrtia 1790-1861 Krsty 1828-1857 4945545
   • Krsty 1857-1861 Úmrtia 1861-1876 Krsty 1861-1895 Manželstvá 1834-1903 Úmrtia 1876-1896 4945546
  • Levice, Bajka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajka (Želiezovce)
   • Krsty 1783-1889 - Manželstvá 1783-1887 - Úmrtia 1787-1885 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 5218772
  • Levice, Bátovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bátovce (Levice)
   • Rôzne záznamy, cirkev vyúčvanie - Krsty, manželstvá, úmrtia 1656-1657 - Krsty 1658 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1668-1672 - Krsty 1674-1682 - Manželstvá 1674-1677 - Krsty 5363606
   • Krsty 1724-1749 - Úmrtia 1724-1754 - Manželstvá 1752-1754 - Manželstvá 1724-1752 - Krsty 1749-1751 - Konvertiti 1625?-1753 - Krsty 1751-1754 5363606
   • Krsty, manželstvá, úmrtia, Konvertiti 1755-1756 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1757-1761 - Krsty 1761-1776 - Manželstvá 1761-1776 - Konvertiti 1762-1798 - Úmrtia 1761-1776 5363606
   • Krsty 1846 (október)-1851 - Úmrtia 1846-1851 - Manželstvá 1846-1851 5218777
   • Krsty 1852-1865 5218777
   • Úmrtia 1852-1862 5218777
   • Krsty 1865-1895 5218777
   • Manželstvá 1852-1896 5218777
   • Úmrtia 1863-1895 5218777
   • Zoznam krstov A-Z (1830-1901) - Index sobášených A-Z (1830-1893) 5218777
   • Zoznam úmrtí A-Z (1830-1893) 5218777
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Bátvce (Levice)
  • Levice, Beša

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beša (Vráble)
   • Krsty 1733-1749, 1740?, 1750-1753? - Konvertiti ? - Rôzne záznamy - Manželstvá, Spovede 1746-1747 5218778
   • Krsty 1753-1785 - Úmrtia 1753-1785 - Manželstvá 1753-1785 - Konvertiti (a zhodné Krsty a Manželstvá) 1757-1775 5218778
   • Rôzne záznamy 1733-1909 - Krsty 1786-1836 - Úmrtia 1786-1791 5218778
   • Úmrtia 1792-1836 - Manželstvá 1786-1836 - Miešané manželstvá a deti 1831-1838 - Konvertiti 1813-1820 - Zoznam krstov A-Z (1786-1836) 5218779
   • Krsty 1837-1852 - Zoznam krstov A-Z (1837-1852) - Birmovaní 1870, 1877, 1885, 1894 - Miešané manželstvá a deti 1836-1852 5218779
   • Manželstvá 1837-1851 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1852) 5218779
   • Manželstvá 1853-1870 - Zoznam manželstiev A-Z (1853-1870) - Miešané manželstvá a deti 1838-1890 - Zoznam krstov M-V (1876-1898) 5218779
   • Úmrtia 1837-1852 5218779
   • Úmrtia 1852-1878 - Zoznam úmrtí A-Z (1852-1878) - Úmrtia 1878 5218779
   • Krsty 1852-1874 5218779
   • Krsty 1875 - Zoznam krstov A-Z (1852-1875) - Krsty 1875 - Rôzne záznamy 1880-1882 - Miešané manželstvá a deti 1839-1863, ? 5218780
   • Krsty 1876-1886 - Zoznam krstov A-H, V-Zs, K-L, Ch-K (1876-1898) 5218780
   • Krsty 1887-1895 5218780
   • Manželstvá 1871-1892 5218780
   • Manželstvá 1893-1895 5218780
   • Úmrtia 1879-1892 5218780
   • Úmrtia 1893-1895 5218780
  • Levice, Bory

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bory (Levice)
   • Krsty 1753-1786 - Manželstvá 1753-1784 - Úmrtia 1753-1783 - Rôzne záznamy 5219333
   • Krsty 1786-1851 - Úmrtia 1784-1851 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1784-1851 - Rôzne záznamy 5219333
   • Krsty 1852-1897 - Manželstvá 1851-1900 - Úmrtia 1851-1897 5219333
  • Levice, Čajkov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čajkov (Levice)
   • Krsty 1721-1739 - Manželstvá 1721-1738 - Úmrtia 1721-1739 5219411
   • Krsty 1739-1790 - Manželstvá 1739-1790 - Úmrtia 1739-1790 5219411
   • Krsty 1791-1873 - Manželstvá 1791-1837 - Úmrtia 1791-1831 5219411
   • Úmrtia 1831-1838 - Zoznam krstov A (1791-1813), - Konvertiti 1845-1865 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 5219341
   • Manželstvá 1838-1882 - Úmrtia 1839-1879 5219341
   • Krsty 1874-1896 - Manželstvá 1883-1896 - Úmrtia 1880-1896 5219341
  • Levice, Čaka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
   • Krsty 1733-1789 Sobase 1741 - 1795 Úmrtia 1741 -1785 5219341
   • Sobase 1796 - 1841 Úmrtia 1741 - 1841 5219341 5219342
   • Krsty Sobáše Úmrtia 1733 - 1841 5219342
   • Krsty Sobáše Úmrtia 1842 - 1864 5219342
   • Krsty Sobáše Úmrtia 1864 - 1895 5219342 5219343
  • Levice, Demandice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Demandice (Krupina)
   • Krsty 1732-1772 - Manželstvá 1732-1779 - Krsty 1772-1780 - Úmrtia 1732-1778, 1750-1782 - Manželstvá 1780-1783 - Úmrtia 1782-1783 - Konvertiti 1738-1781 - Krsty 1783-1825 5016490
   • Krsty 1825-1826 - Úmrtia 1783-1824 - Manželstvá 1784-1836 - Miešané manželstvá 1817-1831 - Konvertiti 1786-1801 - Krsty 1826-1858 - Úmrtia 1824-1854 - Manželstvá 1837-1859 - Birmovaní 1833, 1842 - Konvertiti 1829-1855 5016491
   • Krsty 1859-1881 5218815
   • Krsty 1881-1895 5218816
   • Manželstvá 1859-1895 5218816
   • Úmrtia 1854-1873, 1870 - Birmovaní 1850 5218816
   • Úmrtia 1873-1895 5218816
  • Levice, Devičany, Dolní Prandorf, Horní Prandorf

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolní Prandorf (Levice)
   • Krsty 1655, 1664-1694 - Krsty, úmrtia 1694-1710 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1711-1723 - Krsty, úmrtia 1724-1746 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1794 5218816
   • Krsty 1795-1843 - Manželstvá 1830, 1795-1841 - Úmrtia 1830 - Manželstvá 1841-1843 - Úmrtia 1795-1813 5218816
   • Úmrtia 1813-1843 - Úmrtia 1836 5218817
   • Krsty 1843-1872 - Manželstvá 1843-1877 - Krsty 1872-1877 - Úmrtia 1843-1877 - Krsty 1878-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1878-1895 5218817
  • Levice, Dolná Seč

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Dolnia Seč (Levice)
   • Krsty 1885-1943 5218822
   • Úmrtia 1881-1882 - Manželstvá 1883-1945 - Úmrtia 1881-1944 5218822
  • Levice, Dolné Semerovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolné Semerovce (Levice)
   • Krsty 1703-1751 - Úmrtia 1705-1751 - Manželstvá 1706-1753 5016576
   • Manželstvá 1787-1843 - Krsty 1840-1842, 1830-1840 - Úmrtia 1817-1830 - Krsty 1825-1840, 1787-1825 - Úmrtia 1787-1817 - Manželstvá 1852-1857 - Zoznam úmrtí 1830-1937 - Úmrtia 1837-1858 - Zoznam krstov 1830-1938 5016576
   • Krsty 1837-1839, 1845-1850 - Krsty 1840-1845, 1850-1858 - Birmovaní 1859, 1869, 1876, 1883 - Brimovaní 1888, 1896, 1903, 1910 - Zoznam manželstiev 1830-1940 - Birmovaní 1919, 1924, 1930, 1935 - Úmrtia 1837-1852 5016576
   • Krsty 1858-1869 5016576
   • Manželstvá 1858-1869 - Úmrtia 1858-1869 5016577
   • Krsty 1869-1896 5218824
   • Manželstvá 1879-1895 5218824
   • Úmrtia 1870-1895 5218824
   • Manželstvá 1870-1895 5363656
  • Levice, Dolný Pial

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolní Pial (Vráble)
   • Krsty 1725-1801 - Manželstvá 1725-1815 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1753-1815 - Rôzne záznamy 1760-1794 5218788
   • Krsty 1801-1889 5218788
   • Krsty 1890-1895 5218788
   • Manželstvá 1827-1888 5218788
   • Manželstvá 1889-1895 5218788
   • Úmrtia 1816-1856 5218788
   • Úmrtia 1856-1890 5218789
   • Úmrtia 1890-1915 5218789
  • Levice, Drženice

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Drženice (Levice)
   • Krsty 1739-1741, 1745-1799 - Manželstvá 1746-1799 - Úmrtia 1746-1799 5218791
   • Krsty 1800-1865 - Manželstvá 1800-1865 - Úmrtia 1800-1866 5218791
   • Krsty 1866-1904 - Manželstvá 1866-1948 - Úmrtia 1866-1940 5218791
  • Levice, Farná, {Farnád}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Farnád (Parkan)
   • Krsty 1824-1889 - Manželstvá 1825-1889 - Úmrtia 1824-1889 - Rôzne záznamy 5218800
   • Krsty 1889-1955 - Manželstvá 1889-1955 - Úmrtia 1889-1955 - Birmovaní 1895-1940 5218800
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Farnád (Parkan)
   • Krsty 1787-1860 - Zoznam krstov A-Z, R, K (1822-1860), 5218799
   • Manželstvá 1787-1860 - Birmovaní 1863, 1869 - Zoznam úmrtí A-Z (18??), Zoznam krstov A-Z (18??), - Zoznam manželstiev A-Z (18??), 5218799
   • Úmrtia 1787-1860 - Zoznam úmrtí A-Z, 5218799
   • Krsty 1860-1881 - Manželstvá 1861-1891 - Úmrtia 1861-1863 5218799
   • Úmrtia 1863-1878 5218800
   • Krsty 1882-1900 5218800
   • Úmrtia 1879-1902 5218800
  • Levice, Hontianska Vrbica, Hontianske Ďarmoty

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Hontianske Ďarmoty (Želiezovce)
   • Záznamy o prenasledovaní členov Reformovanej kresťanskej cirkvi a o zničení ich kostola - Krsty 1784-1871 - Manželstvá 1784-1863 - Úmrtia 1784-1871 - Manželstvá 1863-1871 5218811
   • Krsty 1871-1894 - Manželstvá 1873-1894 - Úmrtia 1872-1894 5218811
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hontianske Ďarmoty (Želiezovce)
   • Úmrtia 1763-1806 - Manželstvá 1769-1813 - Krsty 1769-1813 - Úmrtia 1806-1813 5218810
   • Krsty 1814-1830 - Zoznam krstov A-Z (1814-1829), - Manželstvá 1814-1829 - Zoznam manželstiev A-Z (1814-1829), - Úmrtia 1814-1830 - Zoznam úmrtí A-Z (1814-1829), - Konvert 5218810
   • Krsty 1849-1862 - Zoznam krstov A-Z (1830-1861), Zoznam krstov A-Z (1769-1897), Manželstvá 1830-1862 - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1861), Úmrtia 1830-1862 5218810
   • Krsty 1862-1891 - Zoznam krstov A-Z (1862-1883), Krsty 1891, 1895-1896 - Manželstvá 1868-1897 5218810
   • Úmrtia 1862-1899 - Zoznam úmrtí A-Z (1862-1884), 5218811
  • Levice, Hontianske Trsťany, Nadošany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hontianske Trsťany (Levice)
   • Krsty 1693-1763 - Manželstvá 1693-1763 - Konvertiti 1746-1760 - Úmrtia 1693-1763 - Rôzne záznamy 1694-1762 5225573
   • Krsty 1763-1802 - Birmovaní 1803 - Krsty 1803-1825 - Birmovaní 1825 - Krsty 1825-1827 - Zoznam krstov A-Ž 1821-1827 - Manželstvá 1763-1827 - Úmrtia 1763-1827 - Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1827 - Konvertiti 1763-1827 5225573
   • Krsty 1828-1841 5225573
   • Krsty 1841-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1828-1852 - Manželstvá 1828-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1828-1852 - Úmrtia 1828-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1828-1852 - Ko 5225574
   • Krsty 1852-1865 - Zoznam krstov A-Ž 1852-1865 - Manželstvá 1852-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž 1852-1895 - Úmrtia 1852-1864 - Zoznam úmrtí A-Ž 1852-1864 5225574
   • Zoznam krstov A-Ž 1866-1910 - Krsty 1866-1880 5225574
   • Krsty 1880-1895 5225575
   • Úmrtia 1865-1895 - Zoznam úmrtí A-Ž 1865-1910 5225575
  • Levice, Horné Turovce, Hornie Turovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Turovce (Krupina)
   • Krsty 1752-1806 - Miešané manželstvá a deti 1793-1824 - Manželstvá 1752-1803 5016610
   • Úmrtia 1752-1792 - Krsty 1765 - Manželstvá 1765 5016611
   • Zoznam krstov A-Z (1807-1832) - Krsty 1807-1863 - Zoznam krstov A-Z (1832-1863), 5016611
   • Úmrtia 1807-1855 - Zoznam úmrtí A-Z (1807-1855), 5016611
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Turovce (Krupina)
   • Krsty 1864-1883, 1886-1888 - Zoznam krstov A-Z (1864-1888), 5219470
   • Krsty 1889-1895 - Úmrtia 1893-1894 5219470
   • Úmrtia 1856-1895 - Zoznam úmrtí A-Z (1856-1875, 1896-1897), 5219470
  • Levice, Hronovce, Lekýr

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lekýr (Želiezovce)
   • Manželstvá 1721-1728 - Krsty 1700-1710 - Manželstvá 1700-1701, 1704-1710, 1712-1721 - Krsty 1710-1717 - Úmrtia? 1700-1701, 1704-1728 - Krsty 1717-1724 5219349
   • Krsty 1728-1742 5219349
   • Krsty 1742-1744? - Manželstvá 1730-1743 - Úmrtia 1728-1743 5219351
   • Krsty 1743-1811 - Manželstvá 1743-1836 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1743-1812 - Miešané manželstvá - Konvertiti 1755-1804 - Rôzne záznamy 5219351
   • Krsty 1812-1850 5219351
   • Krsty 1851-1855 5219351
   • Krsty 1855-1860 5219365
   • Úmrtia 1812-1862 - Krsty (Vojenské?) 1838-1862 5219365
   • Krsty 1860-1872 5219365
   • Krsty 1872-1883 5219365
   • Krsty 1883-1887 5219404
   • Krsty 1888-1896 5219404
   • Manželstvá 1837-1872 5219404
   • Manželstvá 1872-1895 5219404
   • Úmrtia 1863-1877 5219404
   • Úmrtia 1877-1896 5219411
  • Levice, Hronovce, Vozokany nad Hronom

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Vozokany nad Hronom (Želiezovce)
   • Krsty 1784-1838 - Manželstvá 1784-1838 - Úmrtia 1784-1839 - Manželstvá 1838 - Rôzne záznamy 1787-1839 5219634
  • Levice, Ipeľské Úľany, {Fedýmeš}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fedýmeš (Šahy)
   • Krsty 1788-1829 - Rôzne záznamy - Zoznam úmrtí 1821 A-C, F-G, K, M-N, T, V - Úmrtia 1805-1829 - Manželstvá 1788-1829 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1805-1828 5016648
   • Krsty 1830-1885 - Zoznam krstov A-Z (1830-1885), - Birmovaní 1842-1885 5016648
   • Krsty 1885-1894 5016648
   • Manželstvá 1830-1888 - Úmrtia 1830-1877 5016648
   • Úmrtia 1877-1888 - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1888), - Birmovaní 1888 5016656
   • Manželstvá 1889-1894 5016656
   • Úmrtia 1889-1894 5016656
  • Levice, Ipeľský Sokolec, {Sakáloš}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sakáloš (Želiezovce)
   • Krsty 1714-1752 - Manželstvá 1725-1752 - Úmrtia 1726-1752 5223177
   • Krsty 1753-1791 - Manželstvá 1753-1791 - Konvertiti 1753-1788 - Úmrtia 1753-1791 - Konvertiti 1753-1777, Roky nie sú po poradí) 5223177
   • Krsty 1791-1834 - Miešané manželstvá 1832-1850 - Zoznam krstov A-Z (1792-1834), 5223177
   • Krsty 1835-1852 - Birmovaní 1855, 1863, 1883 5223177
   • Miešané manželstvá 1816 - Manželstvá 1791-1813, 1815-1834 - Zoznam manželstiev A-Z (1791-1834), 5223178
   • Manželstvá 1835-1852 5223178
   • Úmrtia 1791-1834 - Konvertiti 1835-1875 - Zoznam úmrtí A-Z, neznámy (1791-1834), 5223178
   • Úmrtia 1835-1851 5223178
   • Krsty 1852-1890 5223178
   • Krsty 1890-1895 5223178
   • Manželstvá 1852-1874 5223178
   • Manželstvá 1874-1896 5223179
   • Úmrtia 1852-1896 5223179
  • Levice, Jabloňovce, Dolní Almáš, Horní Almáš

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dolní Almáš (Levice)
   • Evanjelická cirkev. Farský úrad Horní Almáš (Levice)
   • Krsty 1741-1780 - Úmrtia 1741-1780 - Manželstvá 1741-1780 - Disciplinárne záznamy 1741-1756 - Rôzne záznamy 5218783
   • Krsty 1781-1785 - Úmrtia 1781-1782, 1784-1785 - Manželstvá 1781-1784 - Rôzne záznamy 5218783
   • Krsty 1785-1836 - Manželstvá 1786-1800, 1802-1839, 1840?-1843 - Úmrtia 1786-1844 5223183
   • Krsty 1837-1839, 1841?-1907, 1945-1947 - Manželstvá 1842-1856, 1858-1907, 1945-1947 - Úmrtia 1842-1907, 1945-1947 5223184
  • Levice, Jur nad Hronom, {Svätý Jur nad Hronom}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Svätý Jur nad Hronom (Želiezovce)
   • Krsty 1785, 1787-1841 - Úmrtia 1785, 1787-1841 - Manželstvá 1785, 1787-1841 5223164
   • Krsty 1842-1901 - Manželstvá 1842-1900 - Úmrtia 1842-1910 5223164
   • Krsty 1908-1921, 1923-1924 (ref., r.k., žid. - zsmiešaná) 5223164
   • Zoznam krstov A-Z (1730-1936), Index sobášených A-Z (1730-1936), Zoznam úmrtí A-Z (1730-1936), 5223164
  • Levice, Kalná nad Hronom, Kálna

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kálna (Levice)
   • Krsty 1726-1728, 1730-1741 - Manželstvá 1726-1746 5223164
   • Krsty 1741-1746 - Úmrtia 1745-1746, 1743-1745, 1741-1743 - 1726-1742 - Štatistika 5223165
   • Krsty 1744-1770 - Manželstvá 1747-1771 - Úmrtia 1747-1771 - Rôzne záznamy, štatistika - Konvertiti 1757-1779 - Štatistika 5223165
   • Krsty 1771-1880 - Birmovaní ?, 1902, 1923, 1930, 1935 - Zoznam krstov A-Z, B, G, H, J, K, L (1830-1880), Maďarsko-latinský slovník men - mužský, ženský - Konvertiti 1770-1867 - Krsty 1781 5223165
   • Úmrtia 1771-1867 5223165
   • Úmrtia 1867-1880 - Zoznam úmrtí A-Z, K (1771-1880), Manželstvá 1771-1880 - Zoznam manželstiev A-Z (1771-1880), 5223166
   • Krsty 1881-1896 - Manželstvá 1881-1896 - Úmrtia 1881-1896 5223166
  • Levice, Kalná nad Hronom, Kálnica

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kálnica (Levice)
   • Krsty 1790-1850 - Manželstvá 1791-1850 - Úmrtia 1791-1850, 1831 5223166
   • Krsty 1851-1897 - Manželstvá 1851-1898 - Úmrtia 1851-1898 5223166
  • Levice, Keť, Parkan

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Keť (Parkan)
   • Rôzne záznamy - Krsty 1784-1788 - Úmrtia 1788-1800 - Zoznam obyvateľov? 1815 - Úmrtia 1789-1800 - Úmrtia 1784-1788 - Krsty 1788-1800 - Manželstvá 1786-1800 - Rôzne záznamy 5223282
   • Krsty 1801-1849 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1801-1849 - Úmrtia 1801-1849 5223282
   • Krsty 1850-1869 5223282
   • Krsty 1869-1889 - Manželstvá 1850-1888 - Úmrtia 1850-1888 5223283
   • Krsty 1889-1953 - Birmovaní 1910-1924 5223283
   • Manželstvá 1889-1952 - Úmrtia 1889-1953 5223283
  • Levice, Hokovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hokovce (Krupina)
   • Krsty 1852-1877 - Úmrtia 1852-1869 5218809
   • Úmrtia 1869-1877 - Manželstvá 1852-1877 5218810
   • Krsty 1877-1893 - Zoznam krstov A-Z (1877-1893), Úmrtia 1877-1894 - Manželstvá 1877-1893, 1886 - Zoznam krstov A-Z, pokrač. (1886-1887), - Manželstvá 1878 - Rôzne záznamy 1878-1882 5218810
  • Levice, Kubáňovo, Setich

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Setich (Želiezovce)
  • Levice, Kukučinov, Oros

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malý Pesek (Želiezovce)
  • Levice, Kukučinov, Oros

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malý Pesek (Želiezovce)
   • Krsty 1774-1833 - Úmrtia 1774-1833 - Manželstvá 1774-1833 - Birmovaní 1870 - Konvertiti? 1844-1932 - Miešané manželstvá 1846 - Konvertiti 1775-1821 - Rôzne záznamy 5223281
   • Krsty 1858-1883 - Úmrtia 1858-1883 5223282
   • Krsty 1884-1900 - Úmrtia 1884-1900 - Manželstvá 1885-1900, 1892 5223282
  • Levice, Levice, Čankov

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Čankov (Levice)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1746-1751 - Krsty 1752-1779 5219343
   • Krsty 1779-1784 - Manželstvá 1752-1887 - Krsty 1785-1887 - Úmrtia 1752-1787 5219344
   • Rôzne záznamy - Krsty 1787-1810 - Manželstvá 1787-1813 - Krsty 1811, 1810 - Úmrtia 1787-1813 - Rôzne záznamy 5219344
   • Krsty 1812-1841 - Úmrtia 1814-1841 - Manželstvá 1814-1841 5219344
   • Krsty 1841-1859 - Manželstvá 1841-1859 - Úmrtia 1841-1859 - Birmovaní 1857-1859 5219344
   • Krsty 1860-1896 5219344
   • Manželstvá 1860-1896 5219344
   • Úmrtia 1860-1896 5219344
  • Levice, Levice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
   • Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá 1697-1698 - Krsty, manželstvá 1723-1738 - Úmrtia 1784-1813 (53-85) - Krsty 1784-1825 (86-160) - Úmrtia 1814-1825 (161-172) - Manželstvá 1784-1825 5223294
   • Krsty 1825-1875, 1872, 1876-1884, 1857, 1884-1885 - Úmrtia 1826-1886 - Manželstvá 1826-1852 5223294
   • Manželstvá 1852-1886 5363635
   • Krsty 1885-1895 - Manželstvá 1886-1896 - Úmrtia 1886-1895 5363635
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Levice (Levice)
    Matrika
    Židovská obec. Levice (Levice)
   • Zoznam členov (Levice a náboženské obce) 1871 - Osvedčenia 1790-1871 5363635
   • Narodení (niektoré z rokov chýbaju) 1848-1887 5363635
   • Narodení 1850-1884 (roki nejsú v poriadku) 5363635
   • Narodení 1874-1884, 1866-1880 5363635
   • Narodení 1885-1890 (niektoré z rokov chýbaju) 5363635
   • Narodení 1890-1933 (niektoré z rokov chýbaju) 5363634
   • Sobášení 1851-1884, 1874 5363634
   • Sobášení 1874-1884 5363634
   • Sobášení 1885-1903, 1911, 1918-1925 5363634
   • Zomrelí 1851-1885, 1875, 1880 5363634
   • Zomrelí 1874-1884 5363634
   • Zomrelí 1885-1910, 1919 5363634
   • Zomrelí 1886-1943 5363634
  • Levice, Lok

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Lok (Levice)
   • Krsty 1784-1827 - Úmrtia 1784-1827 - Manželstvá 1785-1827 5363634
   • Krsty 1828-1876 5363634
   • Krsty 1876-1887 5223295
   • Manželstvá 1828-1887 5223295
   • Úmrtia 1828-1887 5223295
   • Krsty 1888-1896 - Manželstvá 1888-1896 - Úmrtia 1888-1896 5223295
  • Levice, Mýtné Ludany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mýtné Ludany (Levice)
   • Krsty 1757-1798 - Manželstvá 1751-1797 - Úmrtia 1751-1798 - Rôzne záznamy 5223404
   • Krsty 1826-1845 - Manželstvá 1837-1844, 1798-1836 - Úmrtia 1805-1812, 1827-1845, 1798-1804 5223404
   • Manželstvá 1877-1882 - Úmrtia 1878-1881, 1853-1859, 1867-1869 - Krsty 1869-1876 5223404
  • Levice, Nový Tekov

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Nový Tekov (Levice)
   • Manželstvá 1871-1894 5223452
   • Manželstvá 1893-1896 - Krsty 1869-1897 - Konvertiti 1900, 1908 - Úmrtia 1869-1896 5223453
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nový Tekov (Levice)
   • Manželstvá 1787-1868 - Krsty 1784-1868 - Úmrtia 1784-1868 5223452
   • Úmrtia 1787-1801 - Úmrtia 1810-1853 5223452
   • Krsty 1787-1801 - Krsty 1810-1845 5223452
   • Úmrtia1853-1870- Manželstvá 1869 5223452
   • Úmrtia 1870-1880 - Zoznam úmrtí A-Z (1787-1864), - Krsty 1871-1895 5223452
  • Levice, Ondrejovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ondrejovce (Želiezovce)
   • Krsty 1746-1757 - Manželstvá 1746-1755 - Úmrtia 1746-1754 5223456
   • Úmrtia 1752-1756 - Cirkevné finančné záznamy 62-70 5223457
   • Krsty 1753-1755 - Úmrtia 1753-1754 - Manželstvá 1753-1754 5223457
   • Krsty 1779-1869 - Manželstvá 1780-1869 5223457
   • Úmrtia 1779-1869 - Konvertiti 1819-1820, 1822-1824, 1831, 1864, 1870, 1872, 1920, 1930, 1933, 1935, 1937-1938, 1950 5223457
   • Krsty 1870-1895 - Manželstvá 1870-1897 5223457
   • Úmrtia 1870-1896 - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1870), 5223457
  • Levice, Pečenice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pečenice (Levice)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1755-1761 - Krsty 1761-1778 - Manželstvá 1761-1784 - Úmrtia 1761-1779 - Krsty 1779-1802 - Manželstvá 1785-1818 - Úmrtia 1780-1823 5223473
   • Rôzne záznamy - Miešané manželstvá 1829 - Krsty 1823-1892 - Zoznam krstov A-Ž (1830-1888), - Manželstvá 1823-1893 - Krsty 1892-1893 - Úmrtia 1823-1862 5223473
   • Úmrtia 1862-1893 - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1885), 5225499
  • Levice, Pastovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev . Farský úrad Pastovce (Želiezovce)
   • Krsty 1825-1835 - Manželstvá 1826-1835 - Úmrtia 1825-1835 5223468
   • Krsty 1833-1887 - Úmrtia 1834-1887 - Manželstvá 1834-1887, 1934-1940 - Manželstvá 1876 5223468
   • Krsty 1888-1895 - Manželstvá 1888-1896 - Úmrtia 1888-1896 5223468
  • Levice, Plášťovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plášťovce (Krupina)
   • Krsty 1756 - 1794 - Manželstvá 1758-1794 - Úmrtia 1758-1794 - Konvertiti 17??, 1768, 1770, 1772, 1775, 1777 5225499
   • Krsty 1870-1888 5225499
   • Krsty 1889-1894 5225499
   • Manželstvá 1807-1894 - Zoznam manželstiev A-Z (1807-1894), (roky sú v opačnom poradí) 5225499
   • Úmrtia 1870-1892 5225499
   • Manželstvá 1870-1889 5225499
   • Manželstvá 1889-1894 5223474
   • Zoznam krstov A-Z (1800-1878), - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1875), - Zoznam úmrtí A-Z (1840-1878), 5223474
   • Krsty 1795-1851 - Manželstvá 1795-1845 - Úmrtia 1795-1851 5016857
   • Krsty 1851-1870 5016857
   • Manželstvá 1846-1870 - Miešané manželstvá 1831-1863 - Úmrtia 1852-1870 5016858
  • Levice, Plavé Vozokany

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Plavé Vozokany (Levice)
   • Krsty 1785-1808 - Manželstvá 1785-1808 - Úmrtia 1785-1808 5223474
   • Krsty 1809-1845 - Manželstvá 1809-1845 - Úmrtia 1809-1845 5223474
   • Krsty 1841-1891 - Úmrtia 1841-1891 - Manželstvá 1841-1881 - Birmovaní 1876-1879, 1949, 1951, 1953, 1955-1956 - Sčítanie ľudu? 1891 - Krsty 1892-1959 - Úmrtia 1892-1929, 1942-1943, 1948-1958 - 1951-1954 - Birmovaní 1957-1958, 1954-1957, 1955-1958 - Manželstvá 1892-1893, 1950-1958 5223474
   • Krsty 1846-1895 5223489
   • Manželstvá 1846-1896 5223489
  • Levice, Pukanec

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Pukanec (Levice)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1786 - Krsty 1786-1812 - Manželstvá 1786-1804 5225445
   • Manželstvá 1803-1830 - Úmrtia 1786-1822 - Rôzne záznamy 1783-1837 5225446
   • Krsty 1813-1846 - Manželstvá 1845-1846 - Manželstvá 1830-1844 - Úmrtia 1822-1846 5225446
   • Krsty 1846-1852 - Úmrtia 1846-1852 - Manželstvá 1846-1852 5225446
   • Krsty 1852-1876 5225446
   • Rôzne záznamy 1866 - Manželstvá 1852-1876 5225446
   • Úmrtia 1852-1876 5225447
   • Krsty 1876-1895 - Manželstvá 1876-1896 - Úmrtia 1876-1896 5225447
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pukanec (Levice)
   • Krsty 1688-1713 - Manželstvá 1688-1713 - Úmrtia 1688-1712 5363646
   • Krsty 1718-1747 5363646
   • Krsty 1746-1770 - Manželstvá 1715-1778 - Úmrtia 1714-1778 - Konvertiti 1736-1790 5225444
   • Krsty 1770-1835 - Manželstvá 1779-1835 - Úmrtia 1778-1835 5225444
   • Krsty 1835-1862 - Manželstvá 1836-1862 - Úmrtia 1836-1847 5225444
   • Úmrtia 1846-1862 5225445
   • Rôzne záznamy 1870-1881 - Krsty 1863-1895 5225445
   • Manželstvá 1863-1899 5225445
   • Úmrtia 1863-1897 5225445
  • Levice, Rybník

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rybník (Levice)
   • Krsty 1754-1810 - Manželstvá 1754-1759, 1764-1810 - Úmrtia 1754-1810 - Rôzne záznamy 1755-1772 5225457
   • Krsty 1811-1829 - Manželstvá 1811-1829 - Úmrtia 1811-1829 - Rôzne záznamy 1854-1855 5225458
   • Krsty 1830-1859 - Birmovaní 1859 - Manželstvá 1830-1859 - Úmrtia 1830-1859 - Konvertiti 1855 5225458
   • Krsty 1860-1881 - Manželstvá 1860-1881 - Úmrtia 1860-1881 5225458
   • Úmrtia 1860-1881 5225459
   • Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 5225459
  • Levice, Hrkovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrkovce (Krupina)
  • Levice, Šahy

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šahy (Krupina)
   • Krsty 1784-1817 5016923
   • Krsty 1824-1850 5016923
   • Krsty 1851-1870 5016924
   • Manželstvá 1837-1863 - Zoznam manželstiev A-Ž 1837-1863 5016924
   • Manželstvá 1864-1870 5016924
   • Úmrtia 1773-1802 5016924
   • Úmrtia 1823-1849 5016924
   • Úmrtia 1850-1863 5016924
   • Úmrtia 1863-1870 5016925
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1873 (nov.) 5219614
   • Krsty 1873 (oct.) - 1879 5363651
   • Krsty 1880-1895 5363651
   • Manželstvá 1871-1887 - Manželstvá 1888-1895 5363651
   • Úmrtia 1880-1895 - Úmrtia 1871-1879 - Zoznam úmrtí A-Ž, 1850-1863 5363651
    Matrika
    Židovská obec. Šahy (Krupina)
   • Narodení 1850-1872 5363651
   • Narodení 1872-1885 - Manželstvá 1850-1886 - Úmrtia 1850-1885 5363652
   • Narodení 1875-1940 - Manželstvá 1923, 1926, 1935-1940 - Úmrtia 1883-1884, 1938, 1940 - Výstup z obeca 1946-1947 5363652
   • Narodení 1876-1885, 1919, 1920, 1946 - Manželstvá 1876-1885 - Úmrtia 1876-1885 5363652
   • Narodení 1886-1905 5363652
   • Narodení 1886-1937 5363652
   • Narodení 1859-1949 5363652
   • Manželstvá 1886-1895 - Manželstvá 1886-1938 - Manželstvá 1886-1932, 1947 5225505
   • Úmrtia 1860-1896, 1902-1947 - Úmrtia 1886-1940 - Úmrtia 1886-1895, 1938 5225505
  • Levice, Preseľany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Preseľany nad Ipľom (Krupina)
   • Krsty 1870-1882 - Birmovaní 1883, 1876 - Index Krsty 1830-1867 - Index Úmrtia 1830-1867 - Rôzne záznamy - Krsty 1830 5225441
   • Krsty 1883-1895 5225441
   • Manželstvá 1870-1877 - Úmrtia 1870-1877 5225441
   • Manželstvá 1877-1896 5225441
   • Úmrtia 1877-1895 5225441
   • Krsty 1787-1870 5016877
   • Manželstvá 1788-1869 5016877
   • Úmrtia 1787-1869 5016877
  • Levice, Šalov

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Šalov (Levice)
   • Rôzne záznamy 1655-1904 - Manželstvá 1726-1789 - Rôzne záznamy 1727-1870 - Krsty 1726-1789 - Úmrtia 1726-1789 5225507
   • Manželstvá 1803-1809, 1817-1866 - Úmrtia 1790-1803, 1842-1861, 1873-1879 - Manželstvá 1802-1803 - Krsty 1798-1817, 1821-1859, 1863-1871, 1877,1878,1881,1882 5225507
   • Krsty 1871-1875, 1877,1878,1881,1882 5225508
   • Krsty 1883-1896 - Manželstvá 1883-1897 - Úmrtia 1883-1897 5225508
  • Levice, Šarovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Šarovce (Levice)
   • Krsty 1788-1848 5225509
   • Krsty 1789-1813 - Manželstvá 1789-1852 - Úmrtia 1788-1852 5225509
   • Krsty 1848-1906 5225509
   • Manželstvá 1788-1868 5225509
   • Manželstvá 1768-1880,, 1876 - Úmrtia 1788-1866 5225510
   • Úmrtia 1867-1940 5225510
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šarovce (Levice)
   • Krsty 1733-1761 - Manželstvá 1733-1761 - Úmrtia 1733-1761 - Rôzne záznamy 1753-1755 5225508
   • Krsty 1762-1836 - Rôzne záznamy 5225508
   • Manželstvá 1762-1836 - Zoznam manželstiev A-Ž 1824-1836 5225508
   • Úmrtia 1762-1836 - Zoznam úmrtí A-Ž 1824-1836 5225508
   • Krsty 1848-1884 5225508
   • Krsty 1884-1887 5225509
   • Krsty 1888-1895 5225509
   • Manželstvá 1846-1887, 1837-1845 - Birmovaní 1870-1923 5225509
   • Manželstvá 1888-1896 5225509
   • Úmrtia 1871, 1873 - Krsty 1837 - Úmrtia 1837 - Krsty 1838-1847 - Úmrtia 1838-1839 - Úmrtia 1839-1887 5225509
   • Úmrtia 1888-1895 5225509
  • Levice, Sazdice

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Sazdice (Levice)
  • Levice, Sikenica

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Sikenica (Želiezovce)
   • Krsty 1765-1776 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1764 - Krsty 1792-1793 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1765 - Krsty 1794-1817 - Krsty 1826-1854 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1759-1762 (st 5225461
   • Krsty 1868-1879 5225461
   • Krsty 1879-1894 - Manželstvá 1868-1895 - Úmrtia 1868-1895 5225462
  • Levice, Starý Tekov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Starý Tekov (Levice)
   • Krsty 1709-1736 - Manželstvá 1711-1738 - Úmrtia 1711-1736 - Krsty 1736-1737 - Úmrtia 1736-1737 - Krsty 1738 5225473
   • Krsty 1740-1760 - Manželstvá 1738-1760 - Úmrtia 1738-1760 - Rôzne záznamy 1753-1760 - Krsty - Krsty 1718-1758 5225473
   • Rôzne záznamy 1746-1760 - Krsty 1761-1777 - Manželstvá 1761-1766 5225473
   • Manželstvá 1766-1785 - Úmrtia 1761-1783 5225474
   • Krsty 1777-1820 5225474
   • Rôzne záznamy 1845-1862 - Krsty 1820-1856 - Zoznam krstov A-Ž 1811-1859 - Krsty 1856-1859 5225474
   • Úmrtia 1783-1829 - Zoznam úmrtí A-Ž 1818-1829 - Úmrtia 1829 5225474
   • Úmrtia 1830-1861 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1865 - Úmrtia 1862-1865 5225475
   • Krsty 1860-1890 - Zoznam krstov A-Ž 1860-1890 5225475
   • Krsty 1891-1895 5225475
   • Manželstvá 1812-1896 5225475
  • Levice, Svodov

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Svodov (Levice)
   • Rôzne záznamy 1789-1937 - Krsty 1784-1841 - Rôzne záznamy 1799-1821 - Manželstvá 1785-1841 - Úmrtia 1785-1841 5219614
   • Krsty 1841-1896 - Manželstvá 1841-1895 - Úmrtia 1841-1896 5219614
  • Levice, Tekovská Nová Ves

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovská Nová Ves (Levice)
   • Krsty 1733-1763 - Rôzne záznamy 1763-1775 - Manželstvá 1733-1762 - Úmrtia 1733-1762 - Rôzne záznamy 1754-1762 5225568
   • Krsty 1763-1812 5225568
   • Krsty 1812-1838 5225568
   • Krsty 1839-1852 - Birmovaní 1859,1863,1870 - Úmrtia 1845-1849 5225568
   • Úmrtia 1849-1851 - Konvertiti 1850 5225567
   • Konvertiti 1850,1856 - Krsty 1852-1866 - Úmrtia 1852-1865 5225567
   • Manželstvá 1763-1814, záznamy z roku 1786 aj na 5225567
   • Úmrtia 1763-1813 5225567
   • Úmrtia 1813-1845 5225567
   • Krsty 1867-1884 5225567
   • Krsty 1885-1895 5225567
   • Manželstvá 1814-1871 - Miešané manželstvá 1845-1883, z opačnej strany knihy - Rôzne záznamy 1822-1825 5225569
   • Manželstvá 1872-1886 - Rôzne záznamy 1884-1888 5225569
   • Krsty 1880-1881 - Zoznam vydaných listin - Manželstvá 1879-1889 - Úmrtia 1880-1881,1890 5225569
   • Manželstvá 1887-1895 5225569
   • Úmrtia 1884-1895 5225569
   • Úmrtia 1866-1883 5225569
  • Levice, Tekovské Lužany, Tekovské Šarluhy

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Tekovské Lužany (Levice)
   • Krsty 1787-1829, chýba záznam z rokov 1795-1797 - Manželstvá 1784-1829, chýba záznam z rokov 1815-1816 - Úmrtia 1784-1829, chýba záznam z roku 1816 - Rôzne záznamy 1818-1850 5225572
   • Krsty 1830-1855 - Manželstvá 1831-1856 - Úmrtia 1830-1856 - Úmrtná matrika vojakov 1832-1848 5225572
   • Krsty 1859-1903 - Manželstvá 1902-1903, 1857-1902 - Úmrtia 1896-1903, 1857-1896 - Rôzne záznamy 1860-1910 5363654
   • Zoznam krstov A-Ž 1784-1895 5363654
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovské Lužany (Levice)
   • Krsty 1654-1698 - Manželstvá 1690-1699 - Krsty 1698 - Rôzne záznamy 1697-1706 5225569
   • Rôzne záznamy 1697-1705 - Krsty 1698-1713 5225569
   • Krsty 1713-1734 - Manželstvá 1701-1733 - Úmrtia 1703-1710, 1729-1734 5225570
   • Krsty 1734-1755 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768 5225570
   • Krsty 1756-1836 - Konvertiti 1744-1786 5225570
   • Úmrtia 1767-1826 5225570
   • Úmrtia 1826-1859 - Manželstvá 1767-1858, z druhej strany knihy 5225571
   • Úmrtia 1860-1864 - Manželstvá 1860-1864 - Krsty 1837-1864 5225571
   • Krsty 1865-1894 - Zoznam krstov A-Ž 1894 - Zoznam krstov A-Ž 1870-1893 - Krsty 1870 - Krsty 1895 5225571
   • Úmrtia 1865-1890 5225571
   • Úmrtia 1890-1899 - Zoznam úmrtí A-Ž 1870-1899 - Manželstvá 1865-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž 1865-1895 5225572
   • Zoznam krstov A-Ž 1654-1755 5225572
   • Zoznam krstov A-Ž 1756-1837 5225572
    Matrika
    Židovská obec. Tekovské Lužany (Levice)
   • Narodení 1851-1885 5363654
   • Narodení 1878-1879, 1886, 1888-1895 - Manželstvá 1878-1879, 1886, 1888-1895 - Úmrtia 1878-1879, 1886, 1888-1895 5363655
   • Narodení 1868-1938 - Narodení 1837-1888 5363655
   • Manželstvá 1851-1885 5363655
   • Manželstvá 1886-1939 5363655
   • Úmrtia 1851-1885 5363655
  • Levice, Tekovský Hrádok, Várad

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Tekovský Hrádok (Levice)
   • Krsty 1852-1897 - Manželstvá 1786-1897 - Úmrtia 1786-1897 - Birmovaní 1892-1929 (title board is labelled wrong) 5225479
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tekovský Hrádok (Levice)
   • Krsty 1761-1845 - Birmovaní 1870 - Manželstvá 1877 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1845 - Krsty 1888-1902 - Manželstvá 1761-1845 - Birmovaní 1902 - Úmrtia 1761-1845 - Konvertiti 1761-1844 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1845 5225575
   • Krsty 1846-1886 5225575
   • Krsty 1886-1887 - Zoznam krstov A-Ž 1846-1863 - Manželstvá 1846-1855, 1861-1864, 1855-1860, 1865-1899 - Úmrtia 1846-1851 - Manželstvá 1900,1902 - Úmrtia 1852-1902 - Zoznam úmrtí A-Ž 1846-1863 5225479
  • Levice, Trávnica, Vráble, Fíš

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trávnica (Levice)
   • Krsty 1730-1741 - Manželstvá 1711-1750 - Úmrtia 1711-1750 - Rôzne záznamy 1773-1783 5218536
   • Krsty 1741-1827 - Manželstvá 1751-1827 - Úmrtia 1751-1818 - Krsty 1742-1743 - Úmrtia 1818-1827 5218536
   • Krsty 1828-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1828-1852, 1852-1865, 1800-1827, 1866-1869 - Zoznam birmovaných A-Ž 1865-1894 - Konvertiti 1865-1939 - Zoznam krstov A-R 1822-1828 5218536
   • Manželstvá 1828-1852, 1865-1878 - Zoznam manželstiev A-Ž 1828-1852, 1852-1866 - Krsty 1865-1878 5218537
   • Úmrtia 1828-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1828-1852, 1852-1864 5218537
   • Krsty 1852-1870 5218537
   • Krsty 1870-1882 5218537
   • Krsty 1882-1894 5218537
   • Krsty 1894-1900 5218538
   • Manželstvá 1852-1888 5218538
   • Manželstvá 1889-1919 5218538
   • Úmrtia 1852-1871 5218538
   • Úmrtia 1871-1886 5218538
   • Úmrtia 1887-1889 5218538
   • Úmrtia 1889-1932 5218539
   • Zoznam krstov A-Ž 1870-1885, 1906-1928, 1928-1935 5218539
   • Zoznam manželstiev A-Ž 1867-1935 5218539
   • Zoznam úmrtí A-Ž 1871-1888,, 1889-1895,, 1896-1935, - Rôzne záznamy 1711-1931 5218539
  • Levice, Tupá, Chorvatice

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Chorváty (Košice)
   • Krsty 1761-1873 Rodná kniha 1764 Manželstvá 1761-1867 4948293
   • Manželstvá 1867-1873 Úmrtia 1760-1873 Krsty 1874-1945 Úmrtia 1874-1945 4948294
  • Levice, Varšany

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Varšany (Levice)
   • Krsty 1754-1847 - Manželstvá 1755-1846 - Úmrtia 1754-1847 - Rôzne záznamy 5223164
   • Manželstvá 1756-1880 - Krsty 1756-1880 - Úmrtia 1763-1880 5223164
  • Levice, Veľké Krškany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Krškany (Levice)
   • Krsty 1799-1834 5219530
   • Krsty 1834-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1799-1829 - Úmrtia 1799-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1799-1829 - Manželstvá 1799-1852 - Birmovaní 1842 - Zoznam manželstiev 5219537
   • Krsty 1852-1886 - Manželstvá 1852-1893 - Úmrtia 1852-1894 5219537
   • Krsty 1887-1895 - Úmrtia 1895-1896 5219537
  • Levice, Veľké Ludince

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľké Ludince (Parkan)
   • Krsty 1824-1871 - Manželstvá 1824-1871 - Úmrtia 1824-1871 - Rôzne záznamy 1827 5219580
   • Krsty 1871-1882 - Manželstvá 1871-1887, 1951-1953 - Úmrtia 1871-1883 - Krsty 1882-1953 - Manželstvá 1887-1951 - Úmrtia 1883-1953 5219580
  • Levice, Veľké Ludince

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ludnice (Parkan)
   • Úmrtia 1734-1757 - Krsty 1731-1735, 1744-1745, 1732-1733, 1735-1757 - Manželstvá 1731-1757 - Rôzne záznamy 1730-1753 5219571
   • Krsty 1757-1783 - Manželstvá 1757-1783 - Úmrtia 1758-1783 - Konvertiti 1761-1781 5219571
   • Krsty 1780-1801 5219571
   • Krsty 1800-1836 - Zoznam krstov A-Ž 1823-1831 5219576
   • Krsty 1837-1865 5219576
   • Úmrtia 1780-1842 - Zoznam úmrtí A-Ž 1823-1826 - Úmrtia 1842-1857 5219576
   • Krsty 1866-1876 5219576
   • Krsty 1876-1890 5218471
   • Manželstvá 1780-1883 5218471
   • Úmrtia 1858-1877 5218471
   • Úmrtia 1878-1895 - Manželstvá 1883-1895 5218471
   • Manželstvá 1895 - Krsty 1891-1895 5219580
  • Levice, Veľký Ďur, Dolní Ďúrad

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Doní Ďúrad (Vráble)
   • Úmrtia 1735-1750 - Krsty 1744-1754, 1722-1744 - Manželstvá 1724-1754 - Úmrtia 1750-1754 - Rôzne záznamy 5218826
   • Krsty 1755-1828 - Manželstvá 1755-1834 - Miešané manželstvá 1798, 1807, 1810, 1801-1804 - Úmrtia 1755-1833 - Krsty 1829-1834 - Úmrtia 1834 5218826
   • Krsty 1835-1885 - Birmovaní 1865, 1870, 1877, 1885, 1894, 1902, 1909 - Krsty 1885 - Birmovaní 1909, 1921 5219328
   • Krsty 1886-1896 5219328
   • Manželstvá 1835-1895 5219328
   • Úmrtia 1835-1888 5219328
   • Úmrtia 1889-1896 5219328
   • Zoznam krstov A-M (1723-1834) 5219328
   • Zoznam krstov M-Z (1723-1834) (1835-1855), Zoznam krstov A-Z (1856-1875), Zoznam krstov A-Z (1876-1885), Index sobášených A-Z (1800-1887), Index sobášených A-Z (1888-1895), Zoznam krstov A-Z (1886-1895), Zoznam krstov A-B (1900-1910), 5219329
  • Levice, Vyškovce nad Ipľom, Vyškovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyškovce (Krupina)
  • Levice, Zbrojníki, {Fedvernek}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Fedvernek (Želiezovce)
   • Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá, úmrtia 1799 - Rôzne záznamy 1655-1934 - Krsty 1769-1866 5223194
   • Krsty 1866-1875, 1875-1885 - Úmrtia 1769-1886 - Krsty 1886 - Manželstvá 1882-1886, 1770-1882 5223195
   • Úmrtia 1887-1909 - Krsty 1887-1909 - Obnoviene viery 1903-1912 - Manželstvá 1887-1909 5223195
  • Levice, Želiezovce, Malé Ludince

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malé Ludnice (Želiezovce)
   • Krsty 1727-1757 - Rôzne záznamy 1738-1757 - Úmrtia 1727-1760 - Krsty 1757-1760 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1760-1768 - Rôzne záznamy 1741 5223303
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1773 - Úmrtia 1774-1789 - Krsty 1774-1789 5223304
   • Krsty 1789-1826 - Manželstvá 1790-1829 - Úmrtia 1789-1829 - Krsty 1825-1829 5223304
   • Krsty 1816-1872 - Manželstvá 1817-1872 - Úmrtia 1816-1872 5223304
   • Krsty 1873-1913 - Manželstvá 1873-1913 - Úmrtia 1873-1913 5223304
   • Krsty 1830-1885 - Manželstvá 1830-1906 - Krsty 1885-1906 - Úmrtia 1830-1906 5223304
  • Levice, Želiezovce, Mikula, Sudov

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Sudov (Želiezovce)
   • Krsty 1784-1889 - Manželstvá 1785-1889 - Úmrtia 1787-1831 5223319
   • Úmrtia 1831-1889 - Zoznam krstov? A-Z (1864-1881), 5223320
   • Krsty 1890-1895 - Manželstvá 1890-1895 - Úmrtia 1890-1895 5223320
  • Levice, Želiezovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická Ref. cirkev. Farský úrad Želiezovce (Želiezovce)
   • Krsty 1839-1875 - Manželstvá 1839-1882 - Krsty 1875-1882 - Úmrtia 1877-1882, 1839-1877 5225484
   • Krsty 1883-1905 - Manželstvá 1883-1905 5225484
   • Manželstvá 1905-1906 - Úmrtia 1883-1902 5225485
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želiezovce (Želiezovce)
   • Rôzne záznamy 1735 - Konvertiti 1768-1853 - Rôzne záznamy 1730-1754 - Krsty 1741-1764 - Manželstvá 1741-1763 - Úmrtia 1741-1763 - Rôzne záznamy 1742-1762 5363650
   • Krsty 1764-1811 - Manželstvá 1764-1864 - Úmrtia 1764-1854 - Zoznam krstov A-Ž 1764-1811 - Zoznam manželstiev A-Ž 1764-1864 - Zoznam úmrtí A-Ž 1764-1854 5225482
   • Krsty 1812-1855 - Zoznam krstov A-Ž 1812-1855 5225482
   • Krsty 1856-1864 - Zoznam krstov A-Ž 1856-1863 5225483
   • Krsty 1864-1881 5225483
   • Zoznam krstov A-Ž 1882-1900 - Krsty 1882-1895 5225483
   • Manželstvá 1865-1895 - Zoznam manželstiev A-Ž 1865-1900 - Rôzne záznamy 1883-1897 5225483
   • Úmrtia 1854-1866 5225483
   • Úmrtia 1866-1873 5225484
   • Úmrtia 1874-1885 - Zoznam úmrtí A-Ž 1874-1885 5225484
   • Úmrtia 1886-1895 - Zoznam úmrtí A-Ž 1886-1912 5225484
  • Levice, Žemberovce, Horné Žemberovce, Dolné Žemberovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žemberovce (Levice)
   • Krsty 1844-1852 - Zoznam krstov A-Ž 1844-1926 5225485
   • Manželstvá 1844-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1844-1925 5225485
   • Úmrtia 1844-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1844-1925 5225485
   • Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1852-1870 - Úmrtia 1852-1870 - Rodinný zoznam 1864-1867 5225485
   • Krsty 1871-1891 - Manželstvá 1871-1891 - Úmrtia 1871-1891 5225485
   • Krsty 1892-1895 5225486
   • Manželstvá 1892-1895 5225486
   • Úmrtia 1892-1895 5225486
  • Levice, Žemliare

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žemliare (Želiezovce)
   • Rôzne záznamy 1730-1947 - Krsty 1731-1836 - Manželstvá 1730-1837 - Miešané manželstvá 1825 - Úmrtia 1731-1826 - Konvertiti 1762-1827 - Rôzne záznamy 1762-1782 - Úmrtia 1827-1837 - Rôzne záznamy 1759-1778 5225486
   • Krsty 1852-1884 - Manželstvá 1852-1884 - Krsty 1884 - Úmrtia 1852-1884 - Člensky zoznam 1890 5225486
   • Krsty 1885-1903 - Manželstvá 1885-1903 - Úmrtia 1885-1903 - Birmovaní 1894,1902,1881 5225486
  • Levoča, Bijacovce, Ordzovany, {Ordzoviany}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bijacovce (Levoča)
   • Krsty 1646-1720 - Manželstvá 1646-1720 - Úmrtia 1646-1720 4948383
   • Krsty 1721-1786 - Manželstvá 1721-1786 - Úmrtia 1721-1786 - Krsty 1732-1785 - (Ordzovany) Manželstvá 1731-1785 - (Ordzoviany) Úmrtia 1731-1785 - (Ordzoviany) Krsty 1786-1895 - Manželstvá 1786-1895 - Úmrtia 1786-1895 4948384
  • Levoča, Biskupice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Biskupice (Lučenec)
   • Krsty 1786-1815 5016468
   • Krsty 1815-1835 Manželstvá 1785-1835 Úmrtia 1785-1835 Birmovaní 1845 Konvertiti 1784-1838 Krsty 1836-1853 Manželstvá 1836-1853 Úmrtia 1836-1853 Krsty 1854-1870 Manželstvá 1854-1870 Úmrtia 1854-1870 Konvertiti 1893-1912 5016469
   • Krsty 1871-1876 5016469
   • Krsty 1876-1884 Konvertiti 1889 Manželstvá 1871-1884 Úmrtia 1871-1884 Krsty 1885-1896 Manželstvá 1885-1897 Úmrtia 1885-1897 5016470
  • Levoča, Brutovce, Oľšavica, Podproč

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brutovce (Levoča)
   • Krsty 1729-1750 4948384
   • Krsty 1750-1896 - Manželstvá 1724-1896 - Úmrtia 1760-1896 - Birmovaní 1804-1867 4948385
  • Levoča, Fiľakovo

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fiľakovo (Lučenec)
  • Levoča, Holiša, {Galša}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Galša (Lučenec)
   • Krsty 1773-1862 - Úmrtia 1839-1862 - Birmovaní 1817, 1845, 1853, 1873 - Manželstvá 1773-1863 - Úmrtia 1773-1838 - Miešané manželstvá a deti 1790-1867 5016635
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1863-1892 5017075
  • Levoča, Levoča

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Levoča (Levoča)
   • Krsty 1625-1653 4948420
   • Krsty 1653-1722 Manželstvá 1684-1775 Úmrtia 1684-1775 Krsty 1775-1780 4948421
   • Krsty 1780-1841 Manželstvá 1775-1818 Úmrtia 1775-1804 Birmovaní 1831, 1833-1841 4948447
   • Manželstvá 1818-1865 Úmrtia 1805-1873 Krsty 1842-1871 Birmovaní 1842-1871 4948448
   • Úmrtia 1873-1876 - Zoznam úmrtí A-Ž 1842?-1876 - Krsty 1872-1921 - Zoznam krstov A-Ž 1872-1921 - Manželstvá 1866-1902 - Zoznam manželstiev A-Ž 1866-1902 - Úmrtia 1877-1946 - Zoznam úmrtí 1877-1946 - Zoznam krstov A-Ž 1625-1669 - Zoznam úmrtí A-B 1684-1774 4948449
   • Index k matrike zomrelých B-Z 1684-1774 4948450
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Levoča (Levoča)
   • Krsty 1674-1776 Úmrtia 1674-1681 Birmovaní 1732, 1734, 1752, 1763 4948460
   • Krsty 1776-1822 Manželstvá 1700-1843 Úmrtia 1703-1804 4948461
   • Úmrtia 1804-1872 Krsty 1823-1878 Manželstvá 1844-1851 4948462
   • Manželstvá 1852-1872 4948564
   • Krsty 1878-1884 Manželstvá 1873-1899 Úmrtia 1872-1884 Krsty 1885-1890 4948463
   • Krsty 1890-1895 Úmrtia 1885-1911 Miešané manželstvá 1825-1873 4948464
   • Vojenská matrika krsty 1833-1859, 1869-1917 Manželstvá 1832-1854, 1869-1921 Úmrtia 1832-1859, 1869-1911 Zoznam krstov 1838-1947 Zoznam úmrtí 1838-1936 4948420
   • Index k matrike zomrelých 1838-1936 4948564
  • Levoča, Nižné Repaše

    Cirkevná matrika
    Cirkev grécko-katolícka
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1825 - 1871 4948493
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1850 - 1871 4948493
   • Krsty, Úmrtia 1872 - 1915 4948493
   • Úmrtia 1872 - 1950 4948493
  • Levoča, Oľšavica, Brutovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ol'šavica (Levoča)
   • Krsty 1746-1921 Manželstvá 1746-1910 Úmrtia 1746-1901 4948499
   • Krsty 1921-1926 Manželstvá 1917-1929 Úmrtia 1901-1938 4948500
  • Levoča, Poľanovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pol'anovce (Levoča)
   • Krsty 1669-1843 Manželstvá 1701-1809 Úmrtia 1730-1808 Birmovaní 1804 Zoznam krstov, 1669-1843 A-L 4948533
   • Zoznam krstov, 1669-1843 L-Z Krsty 1844-1896 Manželstvá 1809-1898 Úmrtia 1809-1843, 1885-1896 Birmovaní 1852, 1857, 1888 4948534
  • Levoča, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Kapitula (Levoča)
   • Krsty 1653-1665 4948556
   • Krsty 1665-1827 Manželstvá 1653-1825 Úmrtia 1653-1818 Birmovaní 1715 4948557
   • Krsty 1827-1895 Manželstvá 1827-1857 Úmrtia 1819-1876 4948558
   • Úmrtia 1876-1895 Zoznam krstov, A-Z: 1792-1900 4948559
  • Levoča, Spišské Podhradie, Studenec, Kolbachy

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišské Podhradie (Levoča)
   • Krsty 1665-1786 Manželstvá 1728-1771 Úmrtia 1727-1763 4948523
   • Krsty 1786-1885 Manželstvá 1772-1854 Úmrtia 1763-1854 Birmovaní 1804 4948524
   • Krsty 1855-1896 Manželstvá 1855-1895 Manželstvá 1858-1897 Spišská Kapitula úmrtia 1855-1862 4948525
   • Úmrtia 1862-1895 STUDENEC (Kolbach) Krsty 1878-1902 Manželstvá 1878-1921 Úmrtia 1878-1908 4948526
  • Levoča, Spišský Hrhov, Domaňovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišský Hrhov (Levoča)
   • Krsty 1733-1809 Manželstvá 1732-1764 Úmrtia 1732-1749 Birmovaní 1777, 1824 4948529
   • Krsty 1810-1896 Manželstvá 1822-1872 Úmrtia 1822-1864 Birmovaní 1828-1835, 1837-1845, 1852 1857-1861, 1867, 1870 4948530
   • Manželstvá 1868-1896 Úmrtia 1865-1896 DOMAŇOVCE Krsty 1709-1731, 1775-1825 Manželstvá 1716-1731, 1775-1825 Úmrtia 1716, 1730-1731, 1775-1825 Birmovaní 1804 4948531
  • Levoča, Spišský Štvrtok, Dravce, Jánovce, Čenčice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišský Štvrtok (Levoča)
   • Krsty 1673-1869 Manželstvá 1673-1869 Úmrtia 1741-1848 4948514
   • Úmrtia 1848-1869 Krsty 1870-1896 Manželstvá 1870-1897 Úmrtia 1870-1895 DRAVEC Krsty 1788-1896 Manželstvá 1788-1896 Úmrtia 1788-1896 4948515
  • Levoča, Torysky

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Torysky (Levoča)
   • Krsty 1761-1905 Manželstvá 1761-1887 Úmrtia 1761-1887 Birmovaní 1849-1887 4948593
   • Krsty 1905-1907 Manželstvá 1888-1947 4948594
  • Levoča, Vyšné Repaše, Pavľany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšné Repáše (Levoča)
   • VIŠNÉ REPAŠE Krsty, manželstvá, úmrtia 1760-1830 Birmovaní 1829, 1831 Krsty, manželstvá, úmrtia 1831-1843 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1851 Birmovaní 1910 Krsty 1852-1887 Manželstvá 1852-1898 Úmrtia 1852-1865 4948570
   • Úmrtia 1865-1885 Krsty 1888-1896 Úmrtia 1885-1896 4948571
   • PAVL'ANY Krsty 1760-1835 Manželstvá 1760-1835 Úmrtia 1760-1830 Birmovaní 1829, 1831 4948571
  • Levoča, Vyšný Slavkov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšný Slavkov (Levoča)
   • Krsty 1807-1843, 1850-1879 Manželstvá 1807-1843, 1850-1879 Úmrtia 1807-1843, 1850-1879 Krsty, manželstvá, úmrtia 1844-1849 Krsty 1880-1896 Manželstvá 1880-1898 Úmrtia 1880-1892 4948571
   • Úmrtia 1893-1897 4948572
  • Liptovský Mikuláš, Bobrovec, Trstené

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bobrovec (Lipt.Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1696-1730 Manželstvá 1696-1761 Úmrtia 1696-1761 Krsty 1730-1815 Manželstvá 1762-1800 Úmrtia 1762-1808 Krsty 1696-1783 Manželstvá 1696-1782 Úmrtia 1696-1783 Krsty 1732-1753 4945025
   • Krsty 1753-1777 Manželstvá 1732-1777 Úmrtia 1732-1777 Birmovaní 1732 Konvertiti 1737-1745 Krsty 1777-1801 Manželstvá 1777-1806 Krsty 1802-1805 Úmrtia 1777-1806 Birmovaní 1795, 1777, 1819 Konvertiti 1777-1806 Krsty 1805-1825 4945024
   • Manželstvá 1806-1836 Úmrtia 1806-1843, 1850 Konvertiti 1819-1949 Krsty 1825-1843, 1850-1883 4945024
   • Krsty 1883, 1844-1851, 1884-1900 Manželstvá 1837-1892 Úmrtia 1844-1901 4945018
  • Liptovský Mikuláš, Galovany, Paludza

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Paludza (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1736-1814 1659, 1667, 1713-1735 Manželstvá 1743-1797 1684, 1687, 1699, 1707, 1729 Úmrtia 1743-1810 1667, 1690, 1704-1735 Krsty 1815-1881 4945552
   • Krsty 1881-1906 Manželstvá 1797-1948 Úmrtia 1811-1884 4945553
   • Úmrtia 1884-1942 4945554
  • Liptovský Mikuláš, Huty

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Huty (Lipt. Sv.Mikuláš)
   • Krsty 1787-1843 Úmrtia 1787-1843 Manželstvá 1788-1843 Birmovaní Krsty 1844-1854 4945130
   • Krsty 1854-1883 Birmovaní 1873 Manželstvá 1844-1883 Úmrtia 1844-1883 Birmovaní 1860, 1854 Krsty 1884-1896 Manželstvá 1884-1895 Úmrtia 1884-1896 4945131
  • Liptovský Mikuláš, Hybe

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hybe (Lipt. Sv.Mikuláš)
   • Krsty 1675-1777 Manželstvá 1675-1777 Úmrtia 1675-1777 Konvertiti 1764-1779 Birmovaní 1777 Krsty 1778-1852 Manželstvá 1778-1852 Úmrtia 1778-1851 Krsty 1852-1865 4945131
   • Krsty 1865-1895 Manželstvá 1852-1895 Úmrtia 1852-1883 Krsty 1885-1922 Manželstvá 1885-1923 Úmrtia 1884-1923 4945132
  • Liptovský Mikuláš, Hybe, Liptovská Kokava

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Hybe (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1731-1767 Manželstvá 1732-1767 Úmrtia 1732-1767 Krsty, manželstvá, úmrtia 1767-1782 4945132
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1782-1803 Krsty 1803-1811 Manželstvá 1803-1814 Úmrtia 1803-1811 Krsty 1812-1895 Manželstvá 1815-1895 Úmrtia 1812-1866 4945133
   • Úmrtia 1880-1895 K O K A V A: Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1803 Krsty 1803-1833 Manželstvá 1803-1833 Úmrtia 1803-1833 Krsty 1834-1860 Manželstvá 1834-1860 Úmrtia 1834-1859 Krsty 1861-1895 Manželstvá 1861-1896 Úmrtia 1860-1896 4945134
  • Liptovský Mikuláš, Liptovská Sielnica

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Liptovská Sielnica (Liptovský Svätý Mikuláš)
   • Krsty 1783-1861 4945506
   • Krsty 1861-1863 Manželstvá 1783-1842 Úmrtia 1783-1867 Birmovaní 1836-1872 Manželstvá 1843-1924 Krsty 1863-1895 Úmrtia 1868-1897 4945149
  • Liptovský Mikuláš, Liptovské Kľačany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovské Kľačany (Liptv. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1725-1791 4945151
   • Krsty 1791-1804 Manželstvá 1725-1804 Krsty 1804 Birmovaní 1795, 1824, 1825 Úmrtia 1725-1804 Konvertiti 1823-1868, 1751-1821 Krsty 1805-1825 Manželstvá 1805-1833 Úmrtia 1805-1829 Krsty 1826-1859 Manželstvá 1834-1861 Krsty 1860-1895 4945152
   • Manželstvá 1862-1896 Úmrtia 1878-1882 4945152
   • Úmrtia 1882-1896 4945153
  • Liptovský Mikuláš, Liptovské Matiašovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovské Matiašovce (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1715-1760, 1787-1845 Birmovaní 1824-25, 1833, 1854, 1860, 1873, 1880, 1896 Konvertiti 1793-1902 Krsty 1852-1905 Manželstvá 1852-1909 Úmrtia 1852-1909 4945153
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Dovalovo

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dovalovo (Lipt.Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1694-1721 4945037
   • Krsty 1721-1728 Uzavreté manželstvá 1694-1743 Úmrtia 1730-1743 Krsty 1728-1761 Úmrtia 1744-1762 Krsty 1761 Úmrtia 1734-1739, 1719-1734, 1694-99 Krsty 1761-1842 Uzavreté manželstvá 1761-1842 Úmrtia 1762-1843 Konvertiti 1761-1765 Birmovaní 1795-1880 4945038
   • Konvertiti 1760-1930 Krsty 1767-1837 Úmrtia 1767-1796 Uzavreté manželstvá 1768-1795 Krsty 1843-1895 Uzavreté manželstvá 1843-1906 Úmrtia 1843-1865 4945038
   • Úmrtia 1865-1912 4945039
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovský Hrádok (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1803-1861 Birmovaní 1819, 1824, 1825 Manželstvá 1803-1861 Zmiešané manželstvá 1810-1866 Úmrtia 1803-1861 Rodná kniha 1862 Birmovaní 1873, 1896 Konvertiti 1890 Krsty 1862-1897 Manželstvá 1862-1901 Úmrtia 1862-1898 4945154
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, {Liptovský Svätý Ján}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Liptovský Ján (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1783-1821 Manželstvá 1783-1824 Úmrtia 1783-1821 Krsty 1822-1854 Manželstvá 1825-1866 Úmrtia 1822-1854 Krsty 1854-1859 4945155
   • Krsty 1859-1919 4945507
   • Krsty 1919-1921 Manželstvá 1867-1951 Úmrtia 1854-1945 4945508
   • Úmrtia 1945-1951 4945509
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovský Ján (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1709-1828 Birmovaní 1715 Manželstvá 1712-1828 Zmiešané manželstvá 1791-1808 Birmovaní 1795, 1824 Konvertiti 1742 Úmrtia 1710-1827 Krsty 1709-1906 Birmovaní 1854, 1860, 1873, 1880, 1908 1922 4945154
   • Manželstvá 1828-1951 Úmrtia 1828-1913 4945155
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, {Liptovský Svätý Mikuláš}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Liptovský Mikuláš (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1844-1893 4945511
   • Krsty 1893-1896 Manželstvá 1844-1896 Úmrtia 1844-1884 4945512
   • Úmrtia 1844-1895 4945513
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovský Mikuláš (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1688-1692 4945509
   • Krsty 1692-1703, 1709-1723 Úmrtia 1691-1726 Manželstvá 1691-1720 Krsty 1719-1782 Birmovaní 1752 Manželstvá 1728-1811 Krsty 1783-1843, 1850-1888,1793-1801 Birmovaní 1854,1873,1880,1896,1908 Konvertiti 1786-1795 Krsty 1844-1849 Manželstvá 1812-1851 Úmrtia 1844-1851 4945510
   • Krsty 1888-1895 Manželstvá 1852-1895 Úmrtia 1744-1809 4945510
   • Úmrtia 1809-1894 4945511
   • Manželstvá 1745-1773 Konvertiti 1758-1759 Úmrtia 1731-1774 Krsty 1764-1774 Manželstvá 1729-1744 Krsty 1729-1822 Úmrtia 1774-1822 Manželstvá 1774-1822 Zmiešané manželstvá 1805-1825 Krsty 1823-1895 Manželstvá 1823-1895 Úmrtia 1823-1895 4945513
  • Liptovský Mikuláš, Porúbka

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Liptovská Porúbka (Liptovský Svetý Mikuláš)
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, {Svätý Ondrej}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovksý Ondrej (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1711-1734 - Manželstvá 1712-1735 - Krsty 1734-1735 - Úmrtia 1711-1735 5016920
   • Krsty 1735-1860, 1843-1847 - Mŕtvo narodení 1856-1860 5016920
   • Krsty 1843-1849 - Manželstvá 1843-1849 - Úmrtia 1843-1849 5016920
   • Krsty 1861-1872 5016920
   • Krsty 1872-1895 5016921
   • Manželstvá 1736-1886 5016921
   • Manželstvá 1887-1895 5016921
   • Úmrtia 1735-1860, 1843-1849 (372-397) 5016921
   • Úmrtia 1861-1895 5016921
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter, {Svätý Peter}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovský Peter (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1714-1731 Manželstvá 1698-1731 Úmrtia 1698-1723 Krsty 1732-1758 Manželstvá 1732-1758 Úmrtia 1732-1757 4945513
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter, Vavrišovo, Jamník

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Liptovský Peter (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1784-1813 4945513
   • Krsty 1813-1821 Krsty 1784-1821 (Vavrišovo) Krsty 1784-1821 (Jamník) Krsty 1822-1904 Manželstvá 1784-1862 4945514
   • Manželstvá 1862-1926 Úmrtia 1784-1821 Úmrtia 1784-1821 (Vavrišovo) Úmrtia 1784-1821 (Jamník) Úmrtia 1822-1895 4945515
  • Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Liptovský Trnovec (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1783-1845, 1849-1862 Birmovaní 1909 Úmrtia 1855-1863 Manželstvá 1785-1862 Úmrtia 1785-1855 Birmovaní 1839-1910 Krsty 1844-1849, 1863-1897 Manželstvá 1863-1904 Úmrtia 1863-1895, 1844-1849 Zoznam krstov 1863-1895 4945516
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovský Trnovec (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1755-1868 Birmovaní 1777, 1795, 1824, 1825, 1833 Manželstvá 1755-1869 Úmrtia 1755-1875 Krsty 1868-1899 Manželstvá 1869-1908 Úmrtia 1875-1876 4945515
   • Úmrtia 1876-1903 4945516
  • Liptovský Mikuláš, Partizánska Ľupča, {Nemecká Ľupča}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Partizánska Ľupča (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1783-1895 Manželstvá 1783-1895 Úmrtia 1783-1874 4945559
   • Úmrtia 1874-1895 4945560
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Partizánska Ľupča (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1674-1719 Úmrtia 1675-1719 Manželstvá 1674-1719 Krsty 1766-1778, 1720-1765 Manželstvá 1720-1779 Úmrtia 1720-1778 Krsty 1778-1787 4945557
   • Krsty 1787-1864 Birmovaní 1795, 1819,1824, 1825, 1833, 1854, 1860, 1873, 1880 Krsty 1865-1887 Manželstvá 1865-1887 Úmrtia 1865-1887 Krsty 1888-1919 Manželstvá 1888-1919 Úmrtia 1888-1919 Manželstvá 1778-1864 Úmrtia 1778-1849 4945558
   • Úmrtia 1849-1864 4945559
  • Liptovský Mikuláš, Pribylina

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Pribylina (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1707-1741 4945134
   • Krsty 1741-1777 Manželstvá 1710-1777 Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1803 Krsty 1803-1836 Manželstvá 1803-1836 Úmrtia 1803-1836 Krsty 1837-1853 Manželstvá 1837-1853 Úmrtia 1837-1853 Krsty 1854-1868 Manželstvá 1854-1868 4945135
   • Krsty 1868-1895 Manželstvá 1869-1896 Úmrtia 1869-1895 4945570
  • Liptovský Mikuláš, Smrečany

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Smrečany (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1868-1895 Manželstvá 1868-1896 Úmrtia 1868-1880 4946343
   • Úmrtia 1880-1896 4946344
  • Liptovský Mikuláš, Sokolče

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Sokolče (Liptovský Mikuláš)
   • Krsty 1863-1888 - Úmrtia 1863-1897 - Manželstvá 1863-1925 5225470
   • Krsty 1889-1943 5225470
  • Liptovský Mikuláš, Važec

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1784 - 1884 4946477
   • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1884 - 1898 4946477
    Evanjelická cirkev
  • Liptovský Mikuláš, Veľké Borové

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ké Borové
   • Krsty 1828-1892 Úmrtia 1828-1899 Manželstvá 1828-1899 4946455
  • Liptovský Mikuláš, Východná

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Východná
   • Krsty 1800-1827 Manželstvá 1800-1837 Úmrtia 1800-1831 4946461
   • Krsty 1827-1867 Úmrtia 1831-1868 4946461
   • Úmrtia 1868-1897 Krsty 1867-1894 4946461
   • Krsty 1895-1897 4946462
   • Manželstvá 1838-1912 Birmovaní 1840-1871 4946462
  • Liptovský Mikuláš, Vyšná Boca

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Vyšnia Boca (Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1721-1735 4946463
   • Krsty 1735-1752 - Manželstvá 1748-1760 - Úmrtia 1748-1759 - Krsty 1752-1758 - Manželstvá 1759-1762 - Úmrtia 1759-1762 - Manželstvá 1761-1762 4946464
   • Krsty 1762-1786 - Manželstvá 1785-1787 - Úmrtia 1785-1787 - Krsty 1787 4946464
   • Krsty 1788-1841 - Birmovaní 1841 - Manželstvá 1788-1840 - Úmrtia 1788-1841 4946464
   • Krsty 1842-1877 - Birmovaní 1842-1895 - Manželstvá 1842-1877 - Úmrtia 1842-1877 4946464
   • Krsty 1878-1907 - Manželstvá 1878-1918 - Úmrtia 1877-1896 4946464
   • Zomreli 1896-1917 4946465
   • Krsty 1686-1720 4946487
  • Liptovský Mikuláš, Okoličné

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Okoličné (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1827-1873 Manželstvá 1828-1874 Úmrtia 1827-1872 4945546
  • Lučenec, Ábelová, Madačka, Nedelište

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Ábelová (Lučenec)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1736-1755 Krsty, manželstvá, úmrtia 1755-1775 Krsty 1776-1827 Úmrtia 1776-1830 Manželstvá 1776-1831 Krsty 1828-1870 Manželstvá 1832-1856 5014256
   • Manželstvá 1856-1871 Úmrtia 1831-1870 Manželstvá 1871-1881 Krsty 1870-1895 Úmrtia 1870-1895 5014257
  • Lučenec, Boľkovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Boľkovice (Lučenec)
   • Krsty 1802-1870 Manželstvá 1803-1870 Úmrtia 1803-1866 5016470
   • Úmrtia 1866-1870 Zmiešané manželstvá 1794 Konvertiti 1810-1894 5016471
   • Krsty 1870-1895 5014234
   • Manželstvá 1871-1895 5014234
   • Úmrtia 1871-1895 5014234
  • Lučenec, Divín

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Divín (Lučenec)
   • Krsty 1693-1700 5016506
   • Krsty 1700-1710 - Manželstvá 1686-1717 - Úmrtia 1686-1692 5016507
   • Krsty 1710-1742 - Manželstvá 1718-1758 - Úmrtia 1718-1758 5016507
   • Rôzne záznamy - Krsty 1744-1775 - Úmrtia 1758-1797 - Manželstvá 1758-1814 - Konvertiti 1747-1799 5016507
   • Krsty 1775-1788 5016507
   • Krsty 1788-1835 - Úmrtia 1798-1823 - Konvertiti 1787-1809 5016508
   • Krsty 1836-1865 - Manželstvá 1837-1870 5016508
   • Krsty 1866-1888 5016508
   • Krsty 1888-1890 5016509
   • Krsty 1891-1895 5016509
   • Manželstvá 1814-1837 - Úmrtia 1823-1861 5016509
   • Manželstvá 1883-1895, 1870-1882 5016509
   • Úmrtia 1862-1928 5016509
  • Lučenec, Dobroč

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Dobroč (Lučenec)
  • Lučenec, Ľuboreč

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Ľuboreč (Modrý Kameň)
   • Rôzne záznamy - Krsty 1759-1771 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1771-1778 - Krsty 1779-1828 - Manželstvá 1779-1828 - Úmrtia 1779-1828 - Rôzne záznamy 5016700
   • Krsty 1829-1896 5016700
   • Manželstvá 1829-1897 5016701
   • Úmrtia 1829-1896 - Úmrtia ?, 1937, 1940 - Rodinný záznam Jána Maročka 5016701
  • Lučenec, Lučenec

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
   • Krsty 1783-1827 - Manželstvá 1783-1814 5016703
   • Manželstvá 1814-1827 - Úmrtia 1783-1827 - Rôzne záznamy 1824 5016704
   • Krsty 1828-1847 - Manželstvá 1828-1847 - Úmrtia 1828-1847 5016704
   • Krsty 1848-1877 - Manželstvá 1848-1877 - Úmrtia 1848-1877 5016704
   • Krsty 1878-1895 - Birmovaní 1869-1899, roky sú v opačnom poradí - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1878-1895 5016706
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
   • Krsty 1780-1827 - Úmrtia 1780-1836 - Krsty nemanželských detí 1824,1827 - Krsty 1827-1836 - Manželstvá 1780-1836 - Birmovaní 1836, 1804, 1788, 1817, 1824, 1830 - Konvertiti 1783-1787, 1789, 1794-1796, 1802, 1804, 1817, 1818, 1821, 1827 5016701
   • Krsty 1837-1870 5016701
   • Krsty 1870-1880 - Mŕtvonarodení 1879, 1883, 1885, 1887 5016702
   • Krsty 1881-1894, 1883-1891 (roky nie sú po poradí) 5016702
   • Krsty 1895 5016702
   • Manželstvá 1837-1888 5016702
   • Manželstvá 1889-1896 5016703
   • Úmrtia 1837-1870 5016703
   • Úmrtia 1871-1879 - Mŕtvonarodení 1874 5016703
   • Úmrtia 1879-1895, Druhopisy 5016703
    Cirkevná matrika
    Reformovaná cirkev. Farský úrad Lučenec (Lučenec)
  • Lučenec, Mašková

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Mašková (Lučenec)
   • Manželstvá 1800-1869 - Konvertiti 1781-1801 - Úmrtia 1800-1815 5016710
   • Úmrtia 1814-1870 - Krsty 1800-1870 - Birmovaní 1876-1899 (bez číslá stran) 5016711
   • Krsty 1870-1882 - Manželstvá 1869-1881 - Úmrtia 1870-1881 5016711
   • Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 5016711
  • Lučenec, Pleš

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pleš (Lučenec)
   • Rôzne záznamy 1796-1861 - Krsty 1796-1836 - Birmovaní 1829-1853 - Manželstvá 1798-1836 - Rôzne záznamy rodinný Bódi 1799-1876 - Miešané manželstvá 1813-1841 - Úmrtia 1798-1836 - Birmovaní 1803-1824 - Rôzne záznamy 1838-1886 - Konvertiti 1816 5016858
   • Krsty 1837-1893 - Úmrtia 1889-1893, 1840-1842 - Rôzne záznamy 1853-1917 - Úmrtia 1837-1885 - Manželstvá 1837-1882, 1887-1892 - Konvertiti 1843-1900 5016858
   • Krsty 1893-1895 - Manželstvá 1893-1896 - Úmrtia 1893-1895 5016858
  • Lučenec, Polichno

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Polichno (Lučenec)
   • Krsty 1797-1880 - Úmrtia 1797-1880 - Manželstvá 1797-1880 5016867
   • Krsty 1881-1895 5016867
  • Lučenec, Rapovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rapovce (Lučenec)
   • Krsty 1724-1799 - Úmrtia 1785-1799 - Manželstvá 1785-1798 - Konvertiti 1788-1793 - Rôzne záznamy 1781-1784 5016883
   • Krsty 1799-1836 - Birmovaní 1836,1853 - Manželstvá 1799-1836 - Úmrtia 1800-1836 - Konvertiti 1804-1837, 1859-1864 5016883
   • Krsty 1837-1870 5016883
   • Krsty 1870-1896 5016883
   • Manželstvá 1837-1895 5016883
   • Úmrtia 1837-1896 5016884
  • Lučenec, Šávoľ

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šávoľ (Lučenec)
   • Krsty 1715-1760 5016926
   • Krsty 1760-1798 - Manželstvá 1716-1789 - Úmrtia 1715-1789 - Birmovaní 1803-1824 - Rôzne záznamy 1756-1778 5016927
   • Krsty 1800-1889 - Konvertiti 1801-1895 5016927
   • Krsty 1890-1896 5016927
   • Manželstvá 1800-1883 - Úmrtia 1800-1883 5016927
   • Úmrtia 1884-1895 5016927
  • Lučenec, Stará Halič

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Halič (Lučenec)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1800-1895 5016910
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1895 5016911
   • Úmrtia 1873-1895 5016911
  • Lučenec, Šurice, {Sőreg}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sőreg (Feledince)
  • Lučenec, Tomášovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Tomášovce (Lučenec)
   • Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1704-1791 (roky, strany nie sú po poradí) 5017040
   • Krsty, uzavreté manželstvá, úmrtia 1704-1791 (roky, strany nie sú po poradí) 5017041
   • Krsty 1792-1863 - Úmrtia 1800-1863 - Manželstvá? 1848-1851 - Manželstvá 1800-1848 5017041
   • Krsty 1864-1883 5017041
   • Krsty 1883-1895 5017095
   • Manželstvá 1852-1896 5017095
   • Úmrtia 1864-1919 5017095
  • Lučenec, Veľká nad Ipľom, {Veliká nad Ipľom}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veliká nad Ipľom (Lučenec)
  • Malacky, Gajary

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Gajary (Malacky)
   • Krsty 1657-1718 - Rôzne záznamy 1716-1721 - Cirkevné finančné záznamy 1687-1720 - Konvertiti 1718-1722 - Rôzne záznamy 1711-1718 - Manželstvá, úmrtia 1680-1718 4529003
   • Krsty 1757-1766 4529003
   • Krsty 1768-1804 - Manželstvá 1757-1804 - Úmrtia 1756-1804 4528956
   • Úmrtia, krsty 1805-1848 4528956
   • Zoznam úmrtí 1805-1828 - Úmrtia 1849-1852 - Zoznam úmrtí 1829-1877 - Zoznam krstov 1805-1858 - Krsty 1849-1852 - Zoznam krstov 1859-1880 4528956
   • Krsty 1852-1854 4528956
   • Krsty 1852-1873 4528957
   • Krsty 1874-1880 4528957
   • Krsty 1881-1889 4528957
   • Krsty 1890-1892 4528957
   • Krsty 1892-1895 4528954
   • Manželstvá 1805-1852 - Zoznam manželstiev 1805-1832 4528954
   • Manželstvá 1852-1870 4528954
   • Manželstvá 1870-1895 4528954
   • Úmrtia 1852-1870 4528954
   • Úmrtia 1871-1877 4528954
   • Úmrtia 1877-1880 4528955
   • Úmrtia 1881-1892 4528955
   • Úmrtia 1893-1895 4528955
   • Zoznam manželstiev 1832-1918 4528955
  • Malacky, Jablonové

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jablonové (Malacky)
   • Krsty 1700-1800 - Rôzne záznamy 1806-1818 - Konvertiti 1713-1714 - Manželstvá, úmrtia 1700-1800 4628550
   • Zoznam farárov 1679-1843 - Krsty 1801-1871 - Manželstvá, úmrtia 1801-1852 - Zoznam úmrtí 1857-1868 4628550
   • Krsty 1853-1857 4628550
   • Krsty 1857-1896 4528909
   • Manželstvá 1853-1896 4528909
   • Úmrtia 1853-1896 4528909
  • Malacky, Jakubov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jakubov (Malacky)
   • Krsty, manželstvá 1723-1750 - Zoznam krstov 1723-1750 - Úmrtia 1723-1746 - Úmrtia 1750 - Zoznam úmrtí 1723 - Rôzne záznamy 1730-1740 4528910
   • Rôzne záznamy 1723-1863 - Zoznam farárov 1723-1946 - Krsty 1751-1823 - Zoznam krstov 1751-1822 - Manželstvá 1751-1823 - Zoznam manželstiev 1751-1822 - Úmrtia 1751-1776 4528910
   • (cont.) Úmrtia 1775-1823 - Zoznam úmrtí 1751-1822 - Birmovaní 1827 4528911
   • Krsty 1823-1852 - Zoznam krstov 1823-1852 - Zoznam krstov 1888-1934 - Birmovaní 1832-1938 4528911
   • Krsty 1852-1876 4528911
   • Krsty 1877-1896 4528911
   • Manželstvá 1823-1852 4528912
   • Úmrtia 1823-1852 - Zoznam úmrtí 1852-1934 4528912
   • Úmrtia 1852-1876 - Manželstvá 1852-1876 - Zoznam manželstiev 1852-1876 - Zoznam úmrtí 1852-1876 4528912
   • Úmrtia, manželstvá 1877-1896 - Zoznam manželstiev, úmrtí 1877-1906 4528912
  • Malacky, Kuchyňa

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kuchyňa (Malacky)
  • Malacky, Láb

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Láb (Malacky)
   • Krsty 1730-1785 - Manželstvá 1730-1785 - Úmrtia 1730-1785 4628561
   • Krsty 1785-1812 4628561
   • Krsty 1812-1863 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1863) 4628562
   • Krsty 1864-1884 4628562
   • Krsty 1884-1895 4628562
   • Manželstvá 1785-1889 4628562
   • Manželstvá 1889-1896 4628563
   • Úmrtia 1785-1869 - Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1869) 4628563
   • Úmrtia 1870-1896 4628563
   • Zoznam krstov A-Ž (1864-1925) 4628563
  • Malacky, Lozorno

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lozorno (Malacky)
   • Krsty 1729-1762 - Manželstvá 1729-1762 - Úmrtia 1729-1762 4528629
   • Krsty 1763-1802 - Manželstvá 1763-1828 - Krsty 1802-1828 - Úmrtia 1763-1828 4528629
   • Krsty 1829-1850 4528629
   • Krsty 1850-1863 - Manželstvá 1829-1865 - Úmrtia 1858-1861 - Úmrtia 1829-1858 - Konvertiti 1828 - Konvertity 1842 4528630
   • Krsty 1852-1868 - Manželstvá 1852-1888 - Úmrtia 1852-1868 4528630
   • Krsty 1868-1874 4528630
   • Krsty 1874-1882 - Manželstvá 1889-1917 - Úmrtia 1868-1884 4528631
   • Krsty 1882-1912 4528631
   • Úmrtia 1885-1903 4528631
   • Úmrtia 1902-1920 4528632
   • Zoznam krstov A-Ž (1775-1850) 4528632
  • Malacky, Malacky

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malacky (Malacky)
   • Krsty 1672-1693 - Úmrtia 1672-1674 4528702
   • Rôzne záznamy 1711-1715 - Krsty 1696-1725 - Rôzne záznamy 1714-1732 - Úmrtia, manželstvá 1693-1725 4528702
   • Krsty 1725-1737 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1725-1737 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1725-1737 - Rôzne záznamy 4528676
   • Krsty 1738-1752 - Manželstvá 1738-1752 - Úmrtia 1738-1744 4528676
   • Úmrtia 1744-1752 - Konvertiti 1743 4528677
   • Krsty 1752-1788 - Manželstvá 1752-1788 - Úmrtia 1752-1788 - Rôzne záznamy 4528677
   • Krsty 1789-1803 - Manželstvá 1789-1803 - Úmrtia 1789-1803 4528677
   • Krsty 1804-1815 4528677
   • Krsty 1815-1827 - Úmrtia 1804-1826 4528717
   • Krsty 1828-1852 - Úmrtia 1828-1852 4528717
   • Krsty 1853-1868 4528717
   • Krsty 1868-1869 4528678
   • Krsty 1870-1895 4528678
   • Manželstvá 1804-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1809) 4528718
   • Manželstvá 1853-1870 4528718
   • Manželstvá 1870-1895 4528718
   • Úmrtia 1853-1864 4528718
   • Úmrtia 1864-1870 4528679
   • Úmrtia 1870-1895 4528679
   • Zoznam krstov A-Ž (1902-1921), - Zoznam krstov A-Ž (1752-1788), 4528679
   • Zoznam krstov A-Ž (1789-1803) 4528680
   • Zoznam krstov A-Ž (1804-1827) 4528680
  • Malacky, Malé Leváre

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malé Leváre (Malacky)
   • Krsty 1823-1852 - Úmrtia 1823-1852 - Úmrtia 1858-1883 4528680
   • Krsty 1852-1878 4528680
   • Krsty 1878-1895 4528680
   • Manželstvá 1823-1852 4528681
   • Manželstvá 1852-1896 4528681
   • Úmrtia 1852-1882 4528681
   • Úmrtia 1882-1895 4528681
   • Zoznam krstov A-Ž (1823-1885) - Zoznam manželstiev A-Ž (1823-1896) - Birmovaní 1884 - Zoznam úmrtí A-Ž (1823-1885) 4528681
  • Malacky, Marianka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Marianka (Malacky)
   • Krsty 1680-1750 - Zozna kňazov 4528684
   • Krsty 1750-1852 - Birmovaní 1853-1862 4528684
   • Krsty 1853-1877 4528685
   • Krsty 1878-1895 4528685
   • Manželstvá 1700-1793 - Úmrtia 1700-1793 4528685
   • Úmrtia 1793-1868 - Manželstvá 1793-1881 4528685
   • Manželstvá 1882-1895 4528685
   • Úmrtia 1869-1896 4528685
  • Malacky, Pernek

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pernek (Malacky)
   • Krsty 1652-1673 - Úmrtia 1652-1664 - Úmrtia 1669 - Úmrtia 1672 4528753
   • Krsty 1715-1827 - Úmrtia 1715-1827 - Manželstvá 1759-1827 - Rôzne záznamy 1749-1891 - Zoznam farárov 1645-1808 4528753
   • Krsty 1729-1744 4528753
   • Krsty 1744-1754 - Úmrtia 1729-1859 - Manželstvá 1729-1759 - Pamatný zoznam miestného farára z r. 1732 - Zoznam farárov farnosti Zuchyňa z r. 1645-1729 - Rôzne záznamy 1732-1743 4528754
   • Krsty 1828-1878 - Úmrtia 1828-1864 - Rôzne záznamy 1827-1830 - Manželstvá 1828-1868 4528754
   • Krsty 1879-1895 - Manželstvá 1868-1895 - Úmrtia 1884-1896 4528754
   • Úmrtia 1865-1884 - Zoznam členov spolku triezrosti 1847 4528755
   • Manželstvá 1895-1949 - Úmrtia 1895-1949 4528755
   • Zoznam krstov A-Ž (1800-1967) - Zoznam úmrtí A-Ž (1800-1952) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1960) 4528755
  • Malacky, Plavecký Mikuláš

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Mikuláš (Malacky)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1674-1715 (niektoré roky chýbajú) 4628580
   • Úmrtia 1675-1694 4628581
   • Krsty 1698-1708 - Manželstvá 1698 - Manželstvá 1715-1720 4628581
   • Rôzne záznamy 1644-1695 - Krsty 1724-1737 - Manželstvá 1728-1737 - Úmrtia 1728-1737 4628581
   • Krsty 1740-1780 - Manželstvá 1739-1780 - Úmrtia 1739-1780 4628581
   • Krsty 1781-1852- Manželstvá 1781-1852 - Úmrtia 1781-1852 4628582
   • Krsty 1853-1866 4628582
   • Krsty 1866-1895 4628583
   • Manželstvá 1853-1895 4628583
   • Úmrtia 1853-1888 4628583
   • Úmrtia 1888-1895 4628584
   • Zoznam krstov A-Ž (1781-1900) - Zoznam úmrtí A-Ž (1781-1900) - Zoznam manželstiev A-Ž (1781-1900) 4628584
  • Malacky, Plavecký Štvrtok

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Plavecký Štvrtok (Malacky)
   • Krsty 1787-1851 - Birmovaní 1795 - Birmovaní 1801 - Birmovaní 1810 - Birmovaní 1814 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1876 4628585
   • Manželstvá 1852-1881 4628585
   • Manželstvá 1881-1915 - Krsty 1852-1885 4628586
   • Krsty 1886-1903 4628586
   • Úmrtia 1787-1852 - Úmrtia 1857-1889 4628586
   • Manželstvá 1787-1836 4628586
   • Manželstvá 1835-1852 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1890 4628587
   • Úmrtia 1852-1897 4628587
  • Malacky, Rohožník, {Rarbok}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rohožník (Malacky)
  • Malacky, Sološnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sološnica (Malacky)
   • Krsty 1665-1745 - Manželstvá 1698-1747 - Úmrtia 1700-1747 4628667
   • Krsty 1749-1765 4628667
   • Krsty 1765-1800 - Manželstvá 1748-1800 - Úmrtia 1748-1800 4628668
   • Krsty 1801-1853 - Krsty nalezenci 1879-1896 - Krsty nalezenci 1870-1878 - Krsty nalezenci 1874 - Krsty nalezenci 1878-1879 - Manželstvá 1801-1853 - Úmrtia 1801-1853 - Zoznam úmrtí A-Ž (1801-1808) 4628668
   • Krsty 1854-1878 4628668
   • Krsty 1877-1895 4628669
   • Zoznam krstov A-Ž (1801-1833) - Zoznam manželstiev A-Ž (1801-1832) - Rôzne záznamy 1853-1856 - Zoznam úmrtí A-Ž (1801-1830) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1673-1749 4628669
   • Zoznam krstov A-Ž (1834-1944) 4628669
  • Malacky, Studienka, {Hasprunka}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Studienka (Malacky)
   • Krsty 1695-1757 4628677
   • Krsty 1757-1765 - Úmrtia 1695-1765 - Manželstvá 1696-1765 - Krsty 1765-1766 - Rôzne záznamy 1714-1754 4628678
   • Krsty 1766-1852 - Cirkevné finančné záznamy 1821 - Manželstvá 1767-1852 - Krsty 1852 - Úmrtia 1767-1852 4628678
   • Krsty 1853-1863 4628678
   • Krsty 1862-1870 - Konvertiti 1856-1866 4628679
   • Krsty 1871-1916 4628679
   • Manželstvá 1871-1896 4628679
   • Úmrtia 1853-1856 4628679
   • Úmrtia 1856-1870 4628680
   • Úmrtia 1871-1915 4628680
   • Úmrtia 1858-1881 4628680
   • Zoznam krstov A-Ž (1889-1949) 4628680
   • Zoznam manželstiev A-Ž (1889-1948) 4628680
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1889-1948) 4628681
  • Malacky, Stupava, Mást

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stupava (Malacky)
   • Rôzne záznamy1673-1713 - Krsty 1670-1720 - Manželstvá 1670-1720 - Úmrtia 1670-1717 - Rôzne záznamy 1710 4628681
   • Krsty 1720-1733 - Manželstvá 1720-1742 - Úmrtia 1742-1746 - Úmrtia 1717-1741 - Krsty 1733-1736 4628681
   • Krsty 1736-1744 4628682
   • Krsty 1743-1829 - Zoznam farárov 1670-1948 4628682
   • Krsty 1830-1839 4628682
   • Krsty 1839-1863 4628683
   • Krsty 1864-1875 4628683
   • Krsty 1876-1879 4628683
   • Krsty 1879-1896 4628689
   • Manželstvá 1742-1849 4628689
   • Manželstvá 1850-1921 4628684
   • Úmrtia 1747-1861 4628684
   • Úmrtia 1861-1868 4628685
   • Úmrtia 1869-1905 4628685
   • Úmrtia 1733-1782 (Borostyánkő, now Borinka) 4628685
   • Úmrtia 1782-1819 (Borostyánkő, now Borinka) 4628686
   • Úmrtia 1732-1819 (Mást) 4628686
   • Úmrtia 1820-1907 (Borinka, Mást) 4628686
  • Malacky, Stupava, Mást

    Matrika
    Židovská obec. Stupava (Malacky)
  • Malacky, Veľké Leváre

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Leváre (Malacky)
   • Úmrtia 1646-1656 - Manželstvá 1646-1650 - Manželstvá 1652-1674 - Krsty 1646-1674 4629410
   • Krsty 1676-1717 - Manželstvá 1676-1717 - Úmrtia 1676-1717 4629410
   • Krsty 1718-1732 - Manželstvá 1718-1732 - Úmrtia 1718-1732 5225586
   • Krsty 1733-1801 - Manželstvá 1733-1734 5225586
   • Manželstvá 1734-1801 - Úmrtia 1743-1763 5225587
   • Krsty 1801-1852 5225587
   • Krsty 1853-1861 5225587
   • Krsty 1861-1874 4630136
   • Krsty 1874-1890 4630136
   • Krsty 1891-1895 4630136
   • Manželstvá 1764-1779 4630136
   • Manželstvá 1779-1852 4630137
   • Manželstvá 1853-1893 4630137
   • Manželstvá 1894-1895 4630137
   • Úmrtia 1801-1852 4630137
   • Úmrtia 1853-1858 4630137
   • Úmrtia 1858-1873 4630138
   • Úmrtia 1874-1888 4630138
   • Úmrtia 1889-1895 4630138
   • Zoznam krstov A-Ž (1880-1896) 4630138
   • Zoznam úmrtí A-K (1820-1952) 4630138
   • Zoznam úmrtí K-Ž (1820-1952) 4629405
  • Malacky, Vysoká pri Morave, {Hochštetno}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vysoká pri Morave (Malacky)
   • Zoznam farárov 1648-1734 - Rôzne záznamy 1666-1698 - Krsty 1648-1727 - Manželstvá 1658-1727 - Úmrtia 1676-1727 - Rôzne záznamy 1693-1698 - Birmovaní 1677 - Rôzne záznamy 1692-1753 4639033
   • Rôzne záznamy 1730-1750 - Krsty 1728-1750 - Manželstvá 1728-1750 - Zoznam krstov A (1728-1735) 4639033
   • Zoznam krstov A-Ž (1728-1735) - Úmrtia 1728-1750 4640165
   • Krsty 1751-1800 - Manželstvá 1751-1801 - Úmrtia 1751-1801 4640165
   • Krsty 1801-1846 4640165
   • Krsty 1846-1855 4639034
   • Krsty 1856-1874 4639034
   • Krsty 1874-1892 4639034
   • Krsty 1892-1895 4639035
   • Manželstvá 1801-1855 4639035
   • Manželstvá 1856-1896 4639035
   • Úmrtia 1801-1855 4639035
   • Úmrtia 1856-1874 4639035
   • Úmrtia 1874-1879 5225582
   • Úmrtia 1879-1895 5225582
  • Malacky, Záhorská Ves, {Uhorská Ves}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Záhorská Ves (Malacky)
   • Krsty 1788-1827 - Úmrtia 1788-1833 - Krsty 1827-1839 - Úmrtia 1833-1836 5225582
   • Úmrtia 1835-1839 - Krsty 1825 - Krsty 1832 - Manželstvá 1788-1839 - Birmovaní 1843 - Krsty 1852-1862 (školský záznamy) - Birmovaní 1814-1884 5225583
   • Krsty 1840-1869 5225583
   • Krsty 1869-1880 - Birmovaní 1898 5225583
   • Krsty 1881-1888 5225583
   • Krsty 1888-1896 4661076
   • Manželstvá 1840-1869 4661076
   • Manželstvá 1869-1888 4661076
   • Manželstvá 1889-1897 4661077
   • Úmrtia 1840-1869 4661077
   • Úmrtia 1869-1873 4661077
   • Úmrtia 1874-1895 4661077
  • Malacky, Závod

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Závod (Malacky)
  • Malacky, Zohor

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zohor (Malacky)
   • Zoznam farárov 1654-1868 - Krsty 1654-1693 - Úmrtia 1654-1702 - Krsty 1693-1701 - Manželstvá 1654-1683 4639045
   • Manželstvá 1682-1702 - Krsty 1701-1702 - Krsty 1697-1701 - Rôzne záznamy 1630-1686 4639046
   • Krsty 1703-1726 - Manželstvá 1703-1728 - Krsty 1727-1728 - Úmrtia 1703-1719 - Úmrtia 1722-1726 4639046
   • Krsty 1728-1769 - Manželstvá 1728-1769 - Úmrtia 1728-1769 - Rôzne záznamy 1743 4639046
   • Krsty 1769-1795 - Manželstvá 1770-1791 4639046
   • Manželstvá 1790-1795 - Úmrtia 1770-1795 4639047
   • Krsty 1795-1843 4639047
   • Krsty 1844-1876 4639047
   • Krsty 1877-1895 4639048
   • Manželstvá 1795-1845 4639048
   • Manželstvá 1845-1876 4639048
   • Manželstvá 1877-1895 4639048
   • Úmrtia 1795-1813 4639048
   • Úmrtia 1813-1845 4640161
   • Úmrtia 1845-1876 4640161
   • Úmrtia 1877-1895 4640161
   • Zoznam krstov A-Ž (1654-1868) 4640161
   • Zoznam manželstiev A-Ž (1654-1868) 4640162
   • Zoznam manželstiev A-Ž (1654-1825) 4640162
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1654-1868) 4640162
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1654-1826) 4640162
   • Birmovaní 1834-1877 4640162
  • Martin, Blatnica

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Blatnica (Turčianský Svatý Martin)
   • Krsty 1785-1823 Manželstvá 1785-1823 Úmrtia 1785-1823 Krsty 1824-1898 Manželstvá 1824-1867 4945017
   • Manželstvá 1867-1929 Manželstvá (vojenské) 1868-1871 Úmrtia 1824-1898 4945016
  • Martin, Dražkovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dražkovce (Turč. Sv. Martin)
   • Krsty 1730-1779 Konvertiti 1756-1761 Manželstvá 1729-1779 Úmrtia 1729-1779 Krsty 1777-1900 Manželstvá 1777-1900 Úmrtia 1777-1900 4945039
  • Martin, Kláštor pod Znievom

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kláštor pod Znievom (Turč. Sv. Martin)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1653-1663 4945141
   • Krsty 1663-1667 Úmrtia 1661-1666 Krsty 1670-1709 Úmrtia 1706-1709 Manželstvá 1706-1709 Krsty 1706-1745 Manželstvá 1721-1777 Birmovaní 1715, 1732 Úmrtia 1723-1759 Krsty 1745-1753 4945142
   • Krsty 1753-1777 Úmrtia 1760-1777 Krsty 1778-1896 Manželstvá 1684-1720, 1777-1804 4945143
   • Manželstvá 1804-1896 Úmrtia 1666-1718, 1778-1895 4945144
  • Martin, Martin, {Turčianský Svätý Martin}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Martin (Martin)
   • Krsty 1784-1837 - Krsty 1838-1880 - Krsty 1881-1902 4945529
   • Krsty 1902-1904 - Sobášených 1784-1839 - Sobášených 1840-1900 - Zomrelých 1784-1852 - Zomrelých 1853-1900 - Krsty 1881-1885 4945530
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Martin (Martin)
   • Krsty 1718-1741 Manželstvá 1718-1741 Birmovaní 1732 Úmrtia 1718-1741 Krsty 1742-1777 Manželstvá 1742-1777 Birmovaní 1753 Úmrtia 1742-1777 Krsty 1776-1891 4945528
   • Krsty 1891-1895 Manželstvá 1776-1891 Úmrtia 1776-1878 4945529
  • Martin, Necpaly

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Necpaly (Turč. Sv. Martin)
   • Krsty 1689-1704 Manželstvá 1689-1703 Úmrtia 1689-1704 Krsty 1705-1742 Manželstvá 1705-1756 Krsty 1751-1756 Úmrtia 1705-1756 Krsty 1743-1750, 1756-1807 Manželstvá 1756-1811 Úmrtia 1756-1797 Krsty 1808-1813 4945538
   • Krsty 1813-1834 Manželstvá 1812-1850 Krsty 1835-1895 Manželstvá 1851-1895 Úmrtia 1798-1888 4945539
   • Úmrtia 1888-1917 4945540
  • Martin, Necpaly, Blatnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Necpaly (Turč.Sv. Martin)
   • Krsty 1777-1896 Konvertiti 1931-1949, 1814-1902 Zoznam krstov 1777-1883 Krsty 1831-1873 (Blatnica) Manželstvá 1777-1951 Zoznam manželstiev 1777-1877 Úmrtia 1777-1865 4945537
   • Úmrtia 1865-1896 Zoznam úmrtí 1777-1877 4945538
  • Martin, Príbovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Príbovce (Turč. Sv.Martin)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1799 Krsty 1800-1805 4945568
   • Krsty 1805-1895 Manželstvá 1800-1928 4945569
   • Úmrtia 1800-1905 4945570
  • Martin, Socovce, Svätá Mara

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovská Mara (Lipt. Sv. Mikuláš)
   • Krsty 1764-1774 4945505
   • Krsty 1774-1839 Manželstvá 1764-1843 Krsty 1840-1843 Úmrtia 1841-1843 Birmovaní 1824 Úmrtia 1764-1840 Konvertiti 1775-1776 Krsty 1844-1879 Birmovaní 1854, 1880 Manželstvá 1844-1899 Úmrtia 1844-1885 Zmiešané manželstvá 1788-1887 4945504
   • Krsty 1879-1918 Úmrtia 1885-1899 4945504
  • Martin, Sučany, Lipovec, Podhradie, Konské, Turčianske Kľačany, Turčianska Štiavnička, Vrútky

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sučany (Turčianský Svätý Martin)
   • Krsty 1690-1740 Úmrtia 1690-1740 Manželstvá 1690-1732 Krsty 1741-1744 4946351
   • Krsty 1745-1775 Úmrtia 1745-1777 Manželstvá 1745-1776 Birmovaní 1769 Konvertiti 1751-1756 Krsty 1776-1802 Krsty 1776-1793 (Vrútky) Krsty 1776-1791 (Turč. Štiavnička) Krsty 1778-1791 (Podhradie) Krsty 1778-1791 (Konské) Krsty 1778-1791 (Turč. Klačany) Krsty 1778-1789 (Lipovec) 4946332
   • Manželstvá 1776-1802 (Sučany) Manželstvá 1776-1792 (Vrútky) Manželstvá 1776-1792 (Turč. Stiavnicka) Manželstvá 1776-1789 (Podhradie) Manželstvá 1777-1784 (Konské) Manželstvá 1776-1790 (Turč. Klačany) Manželstvá 1778-1786 (Lipovec) Úmrtia 1778-1802 (Sučany) Úmrtia 1778-1795 (Vrútky) Úmrtia 1778-1792 (Turč. Stiavnicka) Úmrtia 1778-1791 (Podhradie) Úmrtia 1778-1791 (Konské) 4946332
   • Úmrtia 1778-1791 (Turč. Klačany) Úmrtia 1778-1790 (Lipovec) Birmovaní 1753, 1767, 1779 Krsty 1803-1886 (Sučany) 4946332
   • Krsty 1886-1898 Manželstvá 1803-1835 Úmrtia 1803-1831 Manželstvá 1836-1910, 1883-1908 Úmrtia 1837-1888 4946333
   • Úmrtia 1888-1895 4946334
  • Martin, Sučany

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Sučany (Turč. Sv. Martin)
   • Krsty 1783-1798 Manželstvá 1783-1797 Úmrtia 1783-1797 Krsty 1801-1896 4946334
   • Krsty 1897-1907 Manželstvá 1801-1922 Úmrtia 1801-1895 4946335
   • Úmrtia 1895-1903 4946336
  • Martin, Turany

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Turany (Turč. Sv. Martin)
   • Krsty 1785-1889 4946359
   • Krsty 1889-1912 Manželstvá 1785-1910 Úmrtia 1785-1857 4946360
   • Úmrtia 1857-1908 Zoznam krstov 1836-1934 4946361
  • Martin, Turčianske Jaseno

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Horné Jaseno (Turč.Sv. Martin)
   • Krsty 1783-1803 Manželstvá 1783-1831 Úmrtia 1783-1831 Krsty 1803-1830 4945121
   • Krsty 1830-1895 Manželstvá 1831-1896 Úmrtia 1870-1896, 1831-1870 4945122
  • Martin, Turčiansky Ďur, {Svätý Ďur}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Ďur (Turčiansky Sv. Martin)
   • Krsty 1672-1720 Manželstvá 1672-1720 Úmrtia 1672-1720 Birmovaní 1715 Krsty 1721-1767 Úmrtia 1721-1777 Manželstvá 1721-1735 4946361
   • Manželstvá 1735-1778 Birmovaní 1753 Krsty 1778-1895 Manželstvá 1778-1896 Úmrtia 1778-1871 4946362
   • Úmrtia 1871-1895 Zoznam krstov 1679, 1692-93, 1830-1831 4946363
  • Martin, Valča

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Valča (Turčianský Svätý Martin)
  • Martin, Vrícko

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrícko
  • Martin, Záturčie

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Záturčie (Turčianský Svätý Martin)
   • Krsty 1783-1803 - Manželstvá 1783-1786, 1792-1825 - Úmrtia 1785-1786, 1792-1805 4946467
   • Krsty 1804-1831 - Úmrtia 1804-1831 4946467
   • Krsty 1831-1843 4946467
   • Krsty 1842-1896 4946468
   • Manželstvá 1826-1895 4946468
   • Úmrtia 1831-1895 4946468
  • Medzilaborce, Borov, Kalinov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Borov (Medzilaborce)
   • Krsty 1794-1825 - Manželstvá 1817-1826 - Úmrtia 1811-1816 - Krsty 1826-1827 4405881
   • Krsty 1827-1852 - Manželstvá 1826-1852 - Úmrtia 1826-1852 - Krsty 1853-1883 - Manželstvá 1855-1897 - Úmrtia 1853-1897 - Krsty 1883-1910 - Manželstvá 1898-1910 - Krsty (KALINOV) 1850-1875 - Manželstvá 1850-1877 - Úmrtia 1850-1869 4405831
   • Krsty 1875-1884 - Manželstvá 1878-1897 - Úmrtia 1870-1897 - Krsty 1884-1897 - Úmrtia 1898-1910 (BOROV-KALINOV) - Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-1883 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1871-1876 - D 4405831
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1873-1895 4406803
  • Medzilaborce, Čabiny, Vyšnie Čabiny

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšnie Čabiny (Medzilaborce)
   • Krsty 1799-1830 - Manželstvá 1799-1844 - Úmrtia 1799-1824 4407177
   • Úmrtia 1824-1835 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406903
  • Medzilaborce, Čertižné

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čertižné (Medzilaborce)
   • Krsty 1819-1885 - Manželstvá 1821-1885 - Úmrtia 1821-1885 - Krsty 1886-1896 4406766
   • Krsty 1896-1902 - Manželstvá 1886-1926 - Úmrtia 1886-1914 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1876-1895 4405884
  • Medzilaborce, Habura

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Habura (Medzilaborce)
  • Medzilaborce, Hrabovec, Komárov, Poliakovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrabovec (Medzilaborce)
   • Krsty 1789-1831 - Manželstvá 1789-1831 - Úmrtia 1789-1831 - Cirkevné finančné záznamy 1856-1877 - Manželstvá, úmrtia 1832-1852 - Krsty 1853-1874 - Manželstvá 1853-1897 - Úmrtia 1853-1879 - Krsty 1875 4405848
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1895 4406779
  • Medzilaborce, Krásny Brod, Rokytovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Krásny Brod (Medzilaborce)
   • Krsty 1828-1852 - Manželstvá 1829-1852 - Úmrtia 1829-1852 - Krsty 1875-1945 - Manželstvá 1886-1932 - Úmrtia 1886-1934 - Krsty 1775-1840 - Manželstvá 1776-1840 - Úmrtia 1775-1840 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1891 4405909
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1891-1895 4406756
  • Medzilaborce, Medzilaborce, Vydraň, Palota

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Medzilaborce (Medzilaborce)
   • Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Vydraň (Medzilaborce)
   • Krsty 1857-1881 - Manželstvá 1859-1881 - Úmrtia 1858-1881 - Krsty (Palota) 1834-1881 - Manželstvá (Palota) 1832-1881 - Úmrtia (Palota) 1828-1881 - Krsty (Palota) 1882-1910 - Úmrtia (Palota) 1882-1910 - Manželstvá (Palota) 1882-1910 4407170
   • Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1886 - Krsty 1887 4407170
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1887-1895 4406968
   • Krsty 1831-1871 - Manželstvá 1841-1887 - Úmrtia 1832-1887 - Krsty 1872-1923 - Manželstvá 1888-1942 - Úmrtia 1888-1942 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1881-1895 4406783
  • Medzilaborce, Oľka

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšná Ol'ka (Medzilaborce)
   • Krsty 1824-1870 4407878
   • Krsty 1871-1880 - Manželstvá 1814-1880 - Úmrtia 1814-1880 - Krsty 1881-1910 - Manželstvá 1881-1947 - Úmrtia 1881-1941 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1869-1871 - Krsty 4406978
   • Úmrtia 1884 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1885-1895 4406902
  • Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom, Vyšnia Radvaň

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Vyšná Radvaň (Medzilaborce)
   • Krsty 1796-1825 - Manželstvá 1825-1826 - Manželstvá 1791-1807 - Manželstvá 1813-1825 - Manželstvá 1790-1808 - Krsty 1827-1851 - Manželstvá 1827-1851- Úmrtia 1827-1848 - Krsty 1852-1911 - Úmrtia 1848-1911 - Druhopisy krstov 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 4407876
  • Medzilaborce, Repejov, Pravrovce, Varechovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Repejov (Medzilaborce)
   • Krsty 1831-1836 4407814
   • Krsty 1836-1891 - Úmrtia 1824-1891 - Manželstvá 1824-1891 - Úmrtia 1824-1852 - Úmrtia (Pravrovce) - Úmrtia (Pravrovce) 1854-1857 - Úmrtia (Pravrovce) 1869-1875 - Úmrtia (Pravrovce) 1877-1883 - Úmrtia (Pravrovce) 1 4406932
   • Manželstvá, úmrtia 1880 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1881-1895 4406852
  • Medzilaborce, Sukov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Sukov (Medzilaborce)
   • Krsty 1885-1943 - Manželstvá 1885-1943 - Úmrtia 1885-1943 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1874-1876 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1879-1895 4227642
  • Medzilaborce, Svetlice, Világy

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Világy (Medzilaborce)
   • Krsty 1779-1830 - Manželstvá 1779-1830 - Úmrtia 1779-1792 4227642
   • Úmrtia 1792-1830 - Krsty 1831-1857 - Manželstvá 1831-1845 - Manželstvá 1847-1857 - Úmrtia 1831-1857 - Krsty 1858-1910 - Manželstvá 1858-1910 - Úmrtia 1858-1882 4407830
   • Úmrtia 1882-1902 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1868-1871 4407161
  • Medzilaborce, Výrava, Oľšinkov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Výrava (Medzilaborce)
   • Krsty 1785-1832 - Manželstvá 1783-1832 - Úmrtia 1785-1831 - Krsty 1833-1867 - Úmrtia 1861-1866 - Manželstvá 1833-1868 - Úmrtia 1833-1859 - Krsty 1868-1910 - 1452 Manželstvá 1868-1922 4406968
   • Manželstvá 1923-1934 - Úmrtia 1868-1906 - Krsty (Ol'šinkov) 1777-1845 - Manželstvá (Ol'šinkov) 1783-1845 - Úmrtia (Ol'šinkov) 1782-1845 - Krsty (Ol'šinkov) 1845-1868 - Manželstvá (Ol'šinkov) 1846-1868 4407864
  • Medzilaborce, Zbojné, Nižnie Zbojné, Vyšné Zbojné

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Nižné Zbojné(Humenné)
   • Krsty 1799-1839 4406844
   • Manželstvá 1801-1839 - Úmrtia 1801-1810 - Úmrtia 1823-1830 - Krsty 1840-1857 - Manželstvá 1840-1896 - Úmrtia 1830-1897 - Cirkevné finančné záznamy 1830-1865 - Krsty 1858-1921 - 4406845
  • Medzilaborce, Zbudská Belá, Volica

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Zbudská Belá (Medzilaborce)
   • Krsty 1825-1895 - Úmrtia 1825-1895 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 4406975
  • Michalovce, Bánovce nad Ondavou, Moravany, Moraviany, Trhovište

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Bánovce nad Ondavou (Michalovce)
   • Krsty 1797-1835 4406772
   • Krsty 1835-1859 - Úmrtia 1797-1865 - Manželstvá 1797-1865 4406725
   • Krsty 1860-1901 - Manželstvá 1866-1901 - Úmrtia 1866-1901 4406725
   • Morovany Krsty 1848-1913 - Manželstvá 1855-1922 - Úmrtia 1857-1926 4406725
   • Trhovište Krsty - 1806-1859 - Manželstvá 1806-1873 - Úmrtia 1806-1859 4406725
   • Druhopisy - Bánovce nad Ondavou Krsty 1860-1891 - Manželstvá 1874-1891 - Úmrtia 1860-1888 4406725
   • Krsty 1892-1927 - Manželstvá 1892-1927 - Úmrtia 1892-1927 4406725
   • Krsty 1882-1883 4406725
   • Krsty 1883-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 4406726
  • Michalovce, Budkovce, Dúbravka, Sliepkovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Budkovce (Michalovce)
   • Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 4406718
  • Michalovce, Čičarovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Čičarovce (Veľké Kapušany)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1856 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1886 4406715
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1886 4406819
    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Čičarovce (Vel'ké Kapušany)
   • Krsty 1773-1785, 1790-1856 - Manželstvá 1771-1785, 1791-1856 - Úmrtia 1773-1856 4406819
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čičarovce (Veľké Kapušany)
   • - Krsty 1781-1798 - Úmrtia 1781-1798 - Manželstvá 1781-1798 - Krsty 1798-1849 - Konvertiti 1829-1848 - Úmrtia 1798-1808 4405885
   • Úmrtia 1808-1839 - Manželstvá 1798-1859 - Krsty 1850-1876 - Manželstvá 1860-1876 - Úmrtia 1840-1876 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1789-1829 4406715
  • Michalovce, Drahňov

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Drahňov (Michalovce)
   • Krsty 1793-1878 4948283
   • Úmrtia 1873-1878, 1793-1873 - Manželstvá 1850-1878, 1793-1850 4948284
  • Michalovce, Drahňov, Slavkovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Drahňov (Michalovce)
   • SZALÓK: Krsty 1797-1944 - Úmrtia 1798-1944 - Manželstvá 1800-1942 - DEREGNYŐ: Krsty 1882-1883 4406817
   • Krsty 1883-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 4405832
  • Michalovce, Dúbravka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dúbravka (Michalovce)
   • Krsty 1807-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1807-1852) - Manželstvá 1807-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž (1807-1852) - Úmrtia 1807-1835 4948683
   • Úmrtia 1835-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž (1807-1852) - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1843 - Birmovaní 1864 4948694
   • Krsty 1851-1875 - Manželstvá 1852-1911 - Úmrtia 1852-1875 4948694
   • Krsty 1876-1896 - Úmrtia 1876-1901 4948694
  • Michalovce, Dúbravka, Budkovce, Hatalov, Sliepkovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Dúbravka (Michalovce)
   • Krsty 1760-1771, 1776-1789 - Manželstvá 1756, 1789-1795 - Krsty 1797-1821 - Manželstvá 1797-1821 - Úmrtia 1797-1821 - Krsty 1840-1870 - Úmrtia 1840-1870 - Manželstvá 1840-1894 - Krsty 1870-1904 - Úmrtia 1870-1904 - Manželstvá 1895-1904 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 4405834
  • Michalovce, Falkušovce, Bracovce, Kačanov, Ložin

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Falkušovce (Michalovce)
   • Krsty 1786-1835 - Manželstvá 1786-1835 - Úmrtia 1821-1835, 1809-1820, 1786-1808 - Krsty 1836-1885 - Manželstvá 1836-1885 - Úmrtia 1836-1885 - Krsty 1886-1922 - Manželstvá 1886-1922 - Úmrtia 1886-1915 4405893
   • Úmrtia 1915-1922 - Druhopisy krstov 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-1895 4406780
  • Michalovce, Hažín

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Hažin (Michalovce)
   • Krsty 1806-1822 - Manželstvá 1812-1822 - Úmrtia 1807-1814 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1821-1848 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1849-1861 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1861-1872 4405891
   • Manželstvá 1861-1872 - Úmrtia 1861-1872 - Krsty 1871-1888 - Manželstvá 1872-1888 - Úmrtia 1873-1888 4405891
   • Krsty 1889-1902 - Manželstvá 1889-1913 - Úmrtia 1889-1924 4405892
  • Michalovce, Iňačovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Iňačovce (Michalovce)
   • Krsty 1811-1831 - Manželstvá 1811-1831 - Úmrtia 1811-1831 - Krsty 1811-1859 - Manželstvá 1831-1859 - Úmrtia 1855-1859, 1831-1855 - Krsty 1861-1870 - Manželstvá 1861-1874 - Úmrtia 1861-1874 - Krsty 1870-1898 - Manželstvá 1860-1898 - Úmrtia 1860-1898 4406775
    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Iňačovce (Michalovce)
   • Krsty 1819-1918 4406775
   • Krsty 1915-1927 - Manželstvá 1917-1926, 1820-1914 - Úmrtia 1819-1937 4406804
  • Michalovce, Jovsa

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Jovsa (Sobrance)
   • Krsty 1777-1830, 1767-1771 - Úmrtia 1773-1830 - Manželstvá 1773-1830 - Krsty 1827-1859, 1767 - Manželstvá 1831-1857 - Úmrtia 1831-1857 4406753
   • Krsty 1859-1903 - Manželstvá 1859-1877 - Krsty 1903-1913 - Úmrtia 1858-1877 - Krsty 1878-1879 - Manželstvá 1878-1914 - Úmrtia 1878-1881 Krsty 1880-1895 - Manželstvá 1882-1914 - Úmrtia 1882-1903 4405905
  • Michalovce, Klokočov

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Klokočov (Sobrance)
   • Krsty 1822-1843 - Úmrtia 1811 - Krsty 1809-1821 - Úmrtia 1822-1847 - Manželstvá 1822-1844 - Krsty 1844-1863 4406751
   • Krsty 1863-1882 - Manželstvá 1850-1853, 1848-1922 - Úmrtia 1848-1895 - Krsty 1883-1900 4405860
  • Michalovce, Krišovská Liesková, Mogyorós

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Liesková (Veľké Kapušany)
   • Krsty 1808-1864 - Manželstvá 1808-1864 - Úmrtia 1808-1864 4406832
  • Michalovce, Krišovská Liesková, Mokča-Krisov

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Krišovská Liesková (Veľké Kapušany)
   • Krsty 1794-1805 4948172
   • Krsty 1805-1887 Manželstvá 1794-1887 Úmrtia 1794-1886 4948173
  • Michalovce, Laškovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Laškovce (Michalovce)
   • Krsty 1875-1892 4406737
   • Krsty 1892-1897 - Úmrtia 1875-1896 - Manželstvá 1875-1898 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 4405854
  • Michalovce, Lastomír

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Lastomír (Michalovce)
   • Krsty 1890-1921 4406736
   • Krsty 1921-1928 - Krsty 1860-1866 - Manželstvá 1890-1937 - Úmrtia 1890-1937 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1891-1895 4406737
    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Lastomír (Michalovce)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1793 - Krsty 1793-1797 - Úmrtia 1793-1797 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1797-1804 - Krsty 1804-1857 - Úmrtia 1804-1857 - Manželstvá 1805-1857 - Krsty 1858-1896 - Úmrtia 1858-1913 - Manželstvá 1 4406737
  • Michalovce, Lúčky

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Lúčky (Michalovce)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1747-1807 - Krsty 1808-1877 - Manželstvá 1845-1877 - Manželstvá 1808-1844 - Úmrtia 1808-1877 - Krsty 1878-1938 - Manželstvá 1878-1940 - Úmrtia 1878-1942 4406835
  • Michalovce, Malčice

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malčice (Michalovce)
   • Krsty 1761-1857 - Manželstvá 1761-1859 - Krsty 1857-1860 - Úmrtia 1776-1859 - Krsty 1860-1874 - Birmovaní 1893 - Manželstvá 1870-1893 - Úmrtia 1860-1891 - Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1895 - Úmrtia 1882-18954405853
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malčice (Michalovce)
   • Krsty 1788-1843 - Úmrtia 1788-1843 - Manželstvá 1789-1843 - Manželstvá 1891-1896 - Krsty 1844-1872 4406740
   • Krsty 1872-1895 - Úmrtia 1844-1873 - Manželstvá 1844-1890 - Úmrtia 1874-1895 4405853
  • Michalovce, Malé Raškovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malé Raškovce (Michalovce)
   • Krsty 1792-1851 4405853
   • Krsty 1851-1876 - Manželstvá 1789-1876 - Úmrtia 1806-1816 - Úmrtia 1788-1876 - Krsty 1877-1934 - Manželstvá 1877-1933 - Úmrtia 1877-1934 4406741
  • Michalovce, Markovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Markovce (Michalovce)
   • Krsty 1827-1860 - Úmrtia 1853-1860 - Manželstvá 1827-1861 - Úmrtia 1827-1846 - Krsty 1860-1913 - Úmrtia 1860-1913 - Manželstvá 1860-1913 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-18954406742
  • Michalovce, Maťovské Vojkovce, Maťovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Maťovce (Giraltovce)
   • Manželstvá 1813-1832 - Úmrtia 1813-1832 - Krsty 1813-1833 4406743
   • Krsty 1834-1874 - Manželstvá 1834-1876 - Úmrtia 1834-1877 4405850
  • Michalovce, Michalovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Michalovce (Michalovce)
   • Krsty 1795-1821 4405852
   • Krsty 1821-1840 - Manželstvá 1795-1840 - Úmrtia 1795-1840 - Krsty 1841-1860 - Manželstvá 1841-1860 - Úmrtia 1841-1860 - Krsty 1861-1875 4406830
   • Krsty 1875 - Manželstvá 1861-1874 - Úmrtia 1861-1875 - Zoznam krstov 1861-1875 - Krsty 1876-1890 - Manželstvá 1876-1890 - Úmrtia 1876-1889 - Zoznam krstov 1876-1890 - Úmrtia 1889-1890 - Krsty 1891-1892 4406738
   • Krsty 1892-1905 - Zoznam krstov 1891-1905 - Úmrtia 1895-1905 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4405899
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Michalovce (Michalovce)
   • Krsty 1826-1843 - Krsty 1851-1852 - Birmovaní 1864 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1883 - Manželstvá 1826-1844 - Manželstvá 1851 - Úmrtia 1826-1843 4405898
   • Úmrtia 1843-1844 - Úmrtia 1851-1852 - Krsty 1844-1872 - Úmrtia 1844-1871 4406828
   • Úmrtia 1871-1872 - Manželstvá 1844-1896 - Krsty 1873-1882 - Úmrtia 1873-1882 - Krsty 1883-1888 4405851
   • Krsty 1888-1895 - Úmrtia 1882-1899 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4405852
  • Michalovce, Topoľany

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Topol'any (Michalovce)
   • Krsty 1779-1848 - Manželstvá 1779-1847 - Úmrtia 1779-1847 4406950
   • Krsty 1848-1861 - Manželstvá 1848-1861 - Úmrtia 1848-1861 4406950
   • Krsty 1862-1873 - Manželstvá 1862-1873 - Úmrtia 1862-1873 4406950
   • Krsty 1874-1884 4406950
   • Krsty 1884-1894 - Manželstvá 1874-1901 - Úmrtia 1874-1898 4406951
   • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1895 4406951
  • Michalovce, Oborín

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Oborín (Michalovce)
   • Krsty 1754-1819 - Cirkevné finančné záznamy 1856-1863 - Manželstvá 1754-1819 - Cirkevné finančné záznamy 1758-1855 - Úmrtia 1761-1819 - Cirkevné finančné záznamy 1865-1867 - Krsty 1820-1857 4406867
   • Krsty 1857-1872 - Manželstvá 1820-1873 - Úmrtia 1820-1873 - Krsty 1872-1895 - Manželstvá 1873-1895 - Úmrtia 1873-1895 4406787
  • Michalovce, Palín

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Palín (Michalovce)
   • Krsty 1806-1847 - Krsty 1852 - Úmrtia 1806-1847 - Manželstvá 1806-1847 - Krsty 1848-1899 - Manželstvá 1848-1899 - Úmrtia 1848-1899 4406757
  • Michalovce, Pavlovce nad Uhom

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pavlovce nad Uhom (Vel'ké Kapušany)
   • Manželstvá 1818-1877 - Úmrtia (Vojenská) 1831-1861 - Krsty 1869-1872 4406758
   • Krsty 1872-1877 - Krsty 1878-1896 - Manželstvá 1878-1897 - Úmrtia 1878-1902 4405917
   • Úmrtia 1902-1907 4406794
  • Michalovce, Petrikovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Petrikovce (Michalovce)
   • Krsty 1812-1840 4406760
   • Krsty 1840-1850 - Manželstvá 1812-1849 - Úmrtia 1812-1849 - Krsty 1850-1905 - Manželstvá 1850-1905 - Úmrtia 1850-1905 4406761
  • Michalovce, Pozdišovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Pozdišovce (Michalovce)
   • Manželstvá 1783-1822 - Krsty 1783-1822 - Úmrtia 1783-1822 4406800
   • Manželstvá 1823-1855 - Krsty 1823-1855 - Manželstvá 1855-1872 - Krsty 1855-1870 - Úmrtia 1855-1867 4405925
   • Úmrtia 1868-1879 - Krsty 1870-1887 - Manželstvá 1872-1890 - Úmrtia 1880-1895 - Krsty 1887-1895 - Manželstvá 1891-1895 4405868
  • Michalovce, Pusté Čemerné

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Pusté Čemerné (Michalovce)
   • Krsty 1811-1837 - Krsty 1841-1843 - Krsty 1835 - Manželstvá 1811-1843 - Úmrtia 1812-1838 4405928
   • Úmrtia 1838-1843 - Krsty 1844-1850 - Úmrtia 1850-1860 - Manželstvá 1860 - Manželstvá 1844-1850 - Úmrtia 1850-1852 - Manželstvá 1853-1859 - Úmrtia 1844-1849 - Krsty 1850-1860 - Úmrtia 1821-1826 - Úmrtia 1840-1842 - Úmrtia 1846 - Krsty 1821-1826 - Krsty 1840-1842 - Krsty 1846 4405929
   • Krsty 1861-1905 - Manželstvá 1861-1938 - Úmrtia 1861-1926 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4405929
  • Michalovce, Rakovec nad Ondavou

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Rakovec nad Ondavou (Michalovce)
   • Krsty 1827-1861 - Úmrtia 1827-1861 - Manželstvá 1827-1861 - Krsty 1862-1867 4406872
   • Krsty 1867-1872 - Manželstvá 1862-1875 - Krsty 1875-1876 - Úmrtia 1862-1876 - Krsty 1877-1900 - Manželstvá 1876-1924 - Krsty 1900-1928 - Úmrtia 1876-1930 - Manželstvá 1925-1929 - Krsty 1841-1852 4406853
   • Krsty 1853-1861 - Úmrtia 1841-1861 - Manželstvá 1841-1861 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406871
  • Michalovce, Ruská, Budince, {Budaháza}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ruská (Veľké Kapušany)
   • Krsty 1868-1885 4948347
   • Manželstvá 1831-1875 Úmrtia 1831-1875 4948348
  • Michalovce, Šamudovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Šamudovce (Michalovce)
   • Krsty 1786-1802 - Manželstvá 1801-1802 - Manželstvá 1790 - Manželstvá 1794-1800 - Úmrtia 1785-1795 - Krsty 1802-1812 4406942
   • Krsty 1812-1835 - Manželstvá 1802-1835 - Úmrtia 1802-1819 - Krsty 1835-1857 - Úmrtia 1847-1854 - Manželstvá 1835-1854 - Úmrtia 1835-1847 - Krsty 1854-1873 4407853
   • Krsty 1873-1882 - Manželstvá 1855-1882 - Úmrtia 1854-1882 - Krsty 1883-1903 - Manželstvá 1882-1927 - Úmrtia 1882-1928 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406958
  • Michalovce, Senné

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Senné (Veľké Kapušany)
   • Krsty 1866-1912 - Manželstvá 1863-1886 - Úmrtia 1831-1877 4407158
   • Úmrtia 1877-1886 - Manželstvá 1887-1926 - Úmrtia 1887-1925 4407159
  • Michalovce, Slavkovce

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Slavkovce (Michalovce)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1854-1855 - Krsty 1805-1870 - Úmrtia 1802-1865 - Krsty 1866-1895 - Úmrtia 1866-1894 - Manželstvá 1866-1895 4407829
  • Michalovce, Staré

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Staré (Michalovce)
   • Krsty 1722-1765 - Manželstvá 1722-1729 - Manželstvá 1734-1748 - Manželstvá 1727-1729 - Manželstvá 1740-1743 - Manželstvá 1748-1756 - Manželstvá 1759-1761 - Úmrtia 1724-1731 - Úmrtia 1734-1752 - Krsty 1765-1804 - Manželstvá 1762-1767 - Manželstvá 1773-1805 4407841
   • Manželstvá 1805 - Úmrtia 1762-1799 - Krsty 1805-1843 - Birmovaní 1883 - 1904 - 1906 - 1921 - 1927 - Birmovaní 1822 - Ohlášky 1925-1930 - Birmovaní 1829 - Manželstvá 1806-1843 - Úmrtia 1803-1843 - Krsty 1844-1871 - Úmrtia 1844-1871 - Manželstvá 1844-1871 4407842
   • Krsty 1872-1895 - Manželstvá 1873-1906 - Úmrtia 1872-1911 - Krsty 1893-1895 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406886
  • Michalovce, Strážske

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Strážske (Michalovce)
   • Krsty 1805-1840 4406887
   • Krsty 1840-1852 - Úmrtia 1853-1861 - Manželstvá 1854-1861 - Manželstvá 1805-1852 - Krsty 1861-1873 - Manželstvá 1861-1883 - Úmrtia 1861-1875 - Krsty 1874-1922 - Manželstvá 1884-1923 - Úmrtia 1876-1 4407836
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1893-1895 4407837
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Strážske (Michalovce)
   • Krsty 1713-1761 - Úmrtia 1715-1719 - Úmrtia 1726-1731 - Úmrtia 1733-1763 - Krsty 1763-1780 4406945
   • Krsty 1780-1801 - Manželstvá 1763-1801 - Úmrtia 1763-1801 - Konvertiti 1767-1807 - Krsty 1802-1827 - Manželstvá 1802-1827 - Úmrtia 1802-1827 - Krsty 1828-1845 - Krsty 1872-1883 - Krsty 1884-1911 4406946
   • Krsty 1912-1917 - Krsty 1888-1923 (v Americe) - Manželstvá 1828-1844 - Úmrtia 1828-1844 - Krsty 1844-1872 - Birmovaní 1851 - Manželstvá 1844-1940 - Úmrtia 1844-1866 4407835
   • Úmrtia 1866-1873 - Úmrtia 1873-1917 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406887
  • Michalovce, Stretava

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Stretava (Vel'ké Kapušany)
   • Manželstvá 1761-1887 - Úmrtia 1880-1887 - Krsty 1882-1887 - Krsty 1761-1881 - Úmrtia 1761-1880 4407837
  • Michalovce, Trhovište

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Trhovište (Michalovce)
   • Krsty 1804-1845 - Úmrtia 1804-1844 - Manželstvá 1804-1843 - Krsty 1845-1883 - Úmrtia 1845-1883 - Manželstvá 1845-1883 - Manželstvá 1884-1911 -Úmrtia 1884-1912 - Krsty 1884-1895 4407168
   • Krsty 1895-1924 - Krsty 1880 - Krsty 1868 - Krsty 1901 - Krsty 1904 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1878-1895 4406892
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Trhovište (Michalovce)
   • Krsty 1790-1830 - Úmrtia 1797-1824 4406952
   • Úmrtia 1824-1830 - Manželstvá 1797-1830 - Konvertiti Krsty 1831-1889 4406953
   • Krsty 1889-1891 - Manželstvá 1831-1891 - Úmrtia 1831-1891 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1882-1888 4407167
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1889-1895 4407168
  • Michalovce, Trnava pri Laborci, {Tarnava}

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Trnava pri Laborci (Michalovce)
   • Krsty 1813-1874 4406892
   • Krsty 1874-1932 - Manželstvá 1861-1893 - Úmrtia 1862-1943 - Úmrtia 1945-1949 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1885-1891 4407163
  • Michalovce, Tušice

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Tušice (Michalovce)
   • Krsty 1749-1764 4948360
   • Krsty 1764-1822 Manželstvá 1749-1821 Úmrtia 1749-1822 Krsty 1822-1886 Birmovaní 1904, 1910 Manželstvá 1822-1886 Úmrtia 1822-1886 4948361
  • Michalovce, Veľké Kapušany

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Vel'ké Kapušany (Vel'ké Kapušany)
   • Krsty 1788-1842 - Manželstvá 1788-1842- Úmrtia 1788-1842 - Krsty 1843-1870 - Manželstvá 1843-1876 - Krsty 1870-1875 - Úmrtia 1843-1874 4406899
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ké Kapušany (Vel'ké Kapušany)
   • Krsty 1816-1829 4407870
   • Krsty 1829-1876 - Manželstvá 1817-1876 - Úmrtia 1816-1876 4406899
  • Michalovce, Veľké Raškovce

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Vel'ké Raškovce (Michalovce)
   • Krsty 1759-1796 4406899
   • Krsty 1796-1863 - Manželstvá 1753-1861- Úmrtia 1752-1763 - Úmrtia 1770-1773 - Úmrtia 1776-1863 4406973
  • Michalovce, Vinné, {Vinná}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vinné (Michalovce)
   • Krsty 1742-1800 - Konvertiti Úmrtia 1742-1793 - Manželstvá 1742-1793 - Cirkevné finančné záznamy - Krsty 1801-1821 - Konvertiti Manželstvá 1794-1825 - Úmrtia 1794-1815 4407859
   • Úmrtia 1815-1832 Konvertiti 1831-1832 - Krsty 1821-1856 - Manželstvá 1825-1856 - Miešané manželstvá 1841 - Konvertiti - Úmrtia 1832-1873 - Krsty 1857-1873 - Manželstvá 1857-1873 - Krsty 1874-1878 - Manželstvá 1874-1878 - Úmrtia 1874-1878 4407860
   • Krsty 1878-1885 4407860
   • Krsty 1885-1926 - Manželstvá 1879-1937 - Úmrtia 1879-1943 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882 - Krsty, manželstvá 1883 4406964
   • Manželstvá, úmrtia 1883 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1884-1889 4407861
  • Michalovce, Vojany, {Vajany}

    Cirkevná matrika
    Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Vajany (Vel'ké Kapušany)
   • Krsty 1771-1845 4407861
   • Krsty 1845-1852 - Úmrtia 1777-1790 - Úmrtia 1794-1804 - Manželstvá 1805-1852 - Manželstvá 1786-1804 - Úmrtia 1804-1853 4406965
  • Michalovce, Voľa

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Vol'a (Michalovce)
   • Krsty 1805-1806 - Krsty 1808-1809 - Krsty 1813-1820 - Krsty 1823-1826 - Krsty 1829 - Manželstvá 1805-1811 - Manželstvá 1814-1825 - Úmrtia 1805-1819 - Úmrtia 1821 - Úmrtia 1823-1831 - Manželstvá 1812-1813 - Manželstvá 1825-1832 - Krsty 1832-1841 - Manželstvá 1832-1841 - Úmrtia 1832-1841 4406965
   • Krsty 1842-1861 - Manželstvá 1842-1861 - Úmrtia 1842-1862 - Krsty 1862-1863 4406965
   • Krsty 1863-1887 - Manželstvá 1862-1887 - Úmrtia 1862-1887 - Krsty 1888-1919 - Manželstvá 1888-1919 - Úmrtia 1888-1919 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1887 4407862
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1888-1895 4407169
  • Michalovce, Zalužice, Veľké Zalužice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Zálužice (Michalovce)
   • Krsty 1824-1860 - Birmovaní 1832 - Manželstvá 1824-1860 - Krsty 1860 - Miešané manželstvá 1820-1822 - Miešané manželstvá1825 - Miešané manželstvá 1829-1831 - Miešané manželstvá 1835-1836 - Miešané manželstvá 1840-1843 - Miešané manželstv 4406973
   • Krsty 1861-1886 - Manželstvá 1861-1886 - Úmrtia 1861-1881 4406973
   • Úmrtia 1881-1886 - Krsty 1886-1903 - Úmrtia 1886-1912 - Manželstvá 1886-1912 4406974
  • Michalovce, Žbince

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žbince (Michalovce)
   • Krsty 1789-1815 - Úmrtia 1789-1815 - Manželstvá 1789-1813 - Krsty 1815-1843 - Manželstvá 1813-1843 - Úmrtia 1813-1835 - Miešané manželstvá 1807-1823 - Krsty 1844-1849 4406974
   • Krsty 1849-1895 - Manželstvá 1844-1906 - Úmrtia 1844-1874 - Druhopisy krstov, manželstvá, manželstvá 1882-1895 4406900
  • Michalovce, Zemplínska Široká, Krášok

    Cirkevná matrika
    Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Krášok (Michalovce)
   • Krsty 1802-1888 - Úmrtia 1802-1881 - Manželstvá 1802-1888 Krsty 1889-1903 - Manželstvá 1888-1903 - Úmrtia 1881-1903 4406756
  • Michalovce, Zemplínske Kopčany, Kopčany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zemplínske Kopčany (Michalovce)
   • Krsty 1795-1843 - Birmovaní 1864, 1870, 1883, 1906 - Úmrtia 1795-1802, 1806-1843 - Manželstvá 1795-1843 - Cirkevné finančné záznamy 1856-1857 - Konvertiti 1817-1890, 1796-1936 4405907
   • Krsty 1844-1882 - Manželstvá 1844-1882 - Úmrtia 1844-1892 4405907
   • Krsty 1883-1918 - Manželstvá 1883-1923 4405907
   • Úmrtia 1873-1911 4405907
   • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1882-1883 4405907
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1883-1895 4405908
   • Krsty 1852-1885 - Zoznam krstov A-Ž (1852-1885) 4528591
   • Krsty 1886-1910 - Zoznam krstov A-Ž (1886-1910) 4528591
   • Manželstvá 1852-1910 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1910) 4528591
   • Úmrtia 1852-1876 - Zoznam úmrtí A-Ž (1852-1876) 4528592
   • Úmrtia 1877-1921 4528592
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1877-1921) 4528592
  • Modrý Kameň, Turie Pole, Zvolen, Lešť

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Turie Pole (Modrý Kameň)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1727-1776 5017053
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1830 5017053
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1777-1830 5017054
  • Modrý Kameň, Závada, Veľký Krtíš, Závada

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Závada (Modrý Kameň)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1784-1841 5017094
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1842-1898 5017094
  • Modrý Kameň, Želovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Želovce (Modrý Kameň)
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1805-1854 5014230
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1870 5014230
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1855-1870 5014231
   • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1894 5014231
  • Myjava, Brezová pod Bradlom

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brezová pod Bradlom (Myjava)
   • Krsty 1733-1767 - Manželstvá 1733-1767 - Úmrtia 1733-1767 4528568
   • Krsty 1768-1788 - Manželstvá 1768-1788 - Úmrtia 1768-1788 4528569
   • Krsty 1789-1879 - Manželstvá 1788-1879 - Úmrtia 1788-1879 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1911-1912 - Zoznam krstov 1836 - Zoznam úmrtí 1830 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1878 4528569
   • Krsty 1880-1895 4528569
   • Manželstvá 1880-1910 4528569
   • Úmrtia 1880-1897 4528569
   • Krsty 1720-1733 4528569
    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Brezová pod Bradlom (Myjava)
    Matrika
    Židovská obec. Brezová pod Bradlom (Myjava)
  • Myjava, Bukovec

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Bukovec (Myjava)
  • Myjava, Košariská, Košariská-Priepasné

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Košariská (Myjava)
   • Krsty 1871-1952 (vidieť všeobecnú poznámku) - Konvertiti 1869-1948 4628557
   • Manželstvá 1871-1951 (vidieť všeobecnú poznámku) 4628557
   • Úmrtia 1871-1951 4628558
  • Myjava, Kostolné

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Kostolné (Myjava)
   • Krsty 1784-1804 - Manželstvá 1784-1804 - Úmrtia 1784-1804 4528596
   • Krsty 1805-1838 - Manželstvá 1805-1849 4528596
   • Manželstvá 1849 - Úmrtia 1805-1841 4528597
   • Krsty 1838-1858 - Manželstvá 1850-1868 - Úmrtia 1841-1882 4528597
   • Krsty 1859-1886 4528598
   • Úmrtia 1882-1895 - Krsty 1887-1891 4528598
   • Krsty 1891-1895 4528599
   • Manželstvá 1805-1896 4528599
   • Krsty 1839-1858 4528599
  • Myjava, Krajné

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Krajné (Myjava)
  • Myjava, Myjava

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
   • Krsty 1731-1756 4528643
   • Krsty 1756-1763 - Manželstvá 1731-1778 - Úmrtia 1731-1774 4528644
   • Krsty 1763-1853 4528644
   • Krsty 1853-1899 - Krsty 1779-1825 - Konvertiti 1909-1941 - Matricula apostatorum 1926-1949 - Birmovaní 1911-1941 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1887 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1822 - Birmovaní 1827-1836 - Birmovaní 1857 4528645
   • Úmrtia 1775-1871 - Manželstvá 1778-1933 (Do roku 1789 sú v matrike zapisovani evanjelici. Na konci matriky je súpis zmiešaných manželstiev uzavretých v r. 1778-1795.) 4528645
   • Úmrtia 1871-1883 4528645
   • Úmrtia 1883-1884 4528646
   • Úmrtia 1884-1924 4528646
    Matrika
    Židovská obec. Myjava (Myjava)
   • Narodenia 1849-1885 4528648
   • Narodenia 1886-1929 - Narodenia 1931-1933 - Narodenia 1935-1938 - Narodenia 1940-1941 4528648
   • Manželstvá 1847-1885 4528648
   • Manželstvá 1886-1923 - Manželstvá 1927 - Manželstvá 1931-1938 - Manželstvá 1941 4528648
   • Úmrtia 1847-1885 4528648
   • Úmrtia 1886-1942 4528648
   • Zoznam narodených 1834-1894 4528648
  • Myjava, Turá Lúka

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
   • Krsty 1784-1807 - Manželstvá 1784-1820 - Úmrtia 1783-1821 4630116
   • Krsty 1807-1841 4630116
   • Krsty 1840-1851 - Manželstvá 1820-1867 - Úmrtia 1822-1849 - Zoznam krstov A-Ž (1807-1851) 4640159
   • Krsty 1851-1865 - Úmrtia 1849-1863 4640159
   • Krsty 1866-1876 4640159
   • Krsty 1876-1877 - Manželstvá 1868-1883 - Úmrtia 1864-1881 4640160
   • Krsty 1877-1917 - Úmrtia 1882-1892 4640160
   • Úmrtia 1882-1909 4630118
   • Zoznam krstov A-Ž (1784-1934) - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1902) - Zoznam úmrtí A-Ž (1783-1902) 4630118
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Myjava (Myjava)
   • Krsty 1730-1762 - Manželstvá 1733-1762 - Úmrtia 1737-1760 4630114
   • Krsty 1762-1851 - Úmrtia 1760-1842 4630114
   • Úmrtia 1842-1852 - Manželstvá 1762-1850 - Krsty 1851-1852 - Rôzne záznamy 1775 4630115
   • Krsty 1852-1952 - Birmovaní 1931 4630115
   • Manželstvá 1852-1951 - Úmrtia 1852-1866 4630115
   • Úmrtia 1866-1874 4630115
   • Úmrtia 1875-1886 4630115
   • Úmrtia 1886-1950 4630116
   • Zoznam krstov A-Ž (1800-1952) 4630116
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1868) 4630116
    Matrika
    Židovská obec. Myjava (Myjava)
   • Narodenia 1851-1871 - Manželstvá 1853-1870 - Úmrtia 1853-1871 4630118
   • Narodenia 1871-1885 - Manželstvá 1872-1883 - Úmrtia 1872-1885 4630118
  • Myjava, Vrbovce

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Vrbovce (Myjava)
   • Krsty 1711-1732 - Manželstvá 1713-1726 - Úmrtia 1712-1732 - Rôzne záznamy 1710-1721 4629392
   • Krsty 1783-1815 - Manželstvá 1783-1815 - Úmrtia 1783-1815 4629392
   • Rôzne záznamy 1826 - Krsty 1816-1822 4629392
   • Krsty 1822-1846 - Manželstvá 1816-1846 - Úmrtia 1816-1846 4629393
   • Krsty 1847-1866 - Manželstvá 1847-1866 - Úmrtia 1847-1866 4629394
   • Krsty 1867-1876 4629394
   • Krsty 1876-1880 - Manželstvá 1867-1880 - Úmrtia 1867-1880 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1867-1880 4629395
   • Krsty 1881-1894 4629395
   • Krsty 1888-1896 - Manželstvá 1881-1897 - Úmrtia 1881-1895 4629396
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrbovce (Myjava)
   • Krsty 1757-1782 - Manželstvá 1757-1782 - Úmrtia 1757-1782 4629391
   • Spovede 1886 - Krsty 1783-1894 4629391
   • Manželstvá 1783-1902 - Úmrtia 1783-1820 4629391
   • Úmrtia 1817-1895 4629392
    Matrika
    Židovská obec. Vrbovce (Myjava)
  • Námestovo, Bobrov

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bobrov (Námestovo)
   • Krsty 1788-1895 Úmrtia 1788-1883 4945016
   • Úmrtia 1883-1894 Manželstvá 1788-1894 4945025
  • Námestovo, Hruštín

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hruštín (Námestovo)
   • Krsty 1788-1840 Birmovaní 1820, 1824, 1833 Konvertiti 1818-1841 Krsty 1871-1884 Birmovaní 1853, 1859, 1876 4945126
   • Birmovaní 1876 Krsty 1885-1922 Úmrtia 1788-1835 Manželstvá 1839-1840 Úmrtia 1835-1836 Manželstvá 1788-1840 Úmrtia 1837-1891 Manželstvá 1841-1891 Úmrtia 1892-1914 4945127
   • Úmrtia 1914-1928 4945128
  • Námestovo, Krušetnica

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krušetnica (Námestovo)
   • Krsty 1787-1833 Manželstvá 1787-1832 Úmrtia 1787-1832 Krsty 1833-1843 Manželstvá 1833-1843 Úmrtia 1833-1843 Manželstvá 1844-1873 Birmovaní 1922 Úmrtia 1844-1873 Krsty 1873-1895 4945051
   • Krsty 1895-1911 Manželstvá 1874-1920 Úmrtia 1874-1911 4945052
  • Námestovo, Lokca

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lokca (Námestovo)
   • Krsteni 1741-1746 4945517
   • Krsty 1746-1874 Manželstvá 1744-1823 Úmrtia 1747-1774 4945518
   • Úmrtia 1774-1824 Manželstvá 1824-1843 Úmrtia 1825-1843 Manželstvá 1844-1895 Úmrtia 1844-1898 4945519
   • Krsty 1875-1902 4946488
  • Námestovo, Mútne

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mutné (Námestovo)
   • Krsty 1787-1843, 1850-1855 4945532
   • Birmovaní 1794, 1824, 1833, 1853 Krsty 1844-1849, 1856-1895 Manželstvá 1787-1843, 1850-1855 Zmiešané manželstvá 1838 Úmrtia 1787-1843, 1850-1855 Manželstvá 1844-1849, 1856-1895 Úmrtia 1844-1849, 1856-1895 4945534
  • Námestovo, Námestovo

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Námestovo (Námestovo)
   • Krsty 1757-1783 4945534
   • Krsty 1783-1894 4945535
   • Krsty 1894-1895 Uzavreté manželstvá 1778-1843, 1852, 1844-1895 Úmrtia 1778-1889 4945536
   • Úmrtia 1889-1895 4945537
  • Námestovo, Novoť

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Novoť (Námestovo)
   • Krsty 1787-1843 Rodná kniha 1848-1896 Úmrtia 1843, 1787-1843 4945545
  • Námestovo, Oravská Lesná, Erdúdka

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Oravská Lesná (Námestovo)
   • Krsty 1787-1808 Úmrtia 1787-1811 Manželstvá 1787-1809 Krsty 1809-1843 Úmrtia 1812-1843 Birmovaní 1899, 1806, 1824, 1853 Manželstvá 1809-1843 Krsty 1844-1857 4945546
   • Krsty 1857-1895 Úmrtia 1879-1895 Manželstvá 1844-1898 Úmrtia 1844-1878 Zoznam krstov 1809-1921 4945547
  • Námestovo, Oravské Veselé, Veselé, Beňadovo, Mutné

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Oravské Veselé (Námestovo)
   • Krsty 1764-1783 Manželstvá 1765-1783 Úmrtia 1764-1783 Krsty 1784, 1830-1834 4945547
   • Krsty 1834-1843, 1784-1787 Birmovaní 1899, 1876, 1886 Krsty 1784-1787 (Beňadovo) Krsty 1844-1896 Manželstvá 1784-1843 Manželstvá 1784-1787 (Mutné) Manželstvá 1784-1787 (Beňadovo) Manželstvá 1844-1897 Úmrtia 1784-1843 Úmrtia 1784-1787 (Mutné) Úmrtia 1784-1787 (Beňadovo) Úmrtia 1844-1878 4945548
  • Námestovo, Rabča, Oravská Polhora, Polhora, Sihelné

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rabča (Námestovo)
   • Krsty 1810-1821, 1766-1809 Krsty 1766-1819 (Or.Polhora, Sihelné) Krsty 1822-1843 Cirkevné učtý 1846-1897 4946310
   • Krsty 1844-1897 Manželstvá 1787-1897 Úmrtia 1786-1830 Úmrtia 1786-1821 (Or. Polhora, Sihelné) 4946311
   • Úmrtia 1821-1830 (Polhora, Sihelné) Úmrtia 1830-1910 4946312
  • Námestovo, Rabčice

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rabčice (Námestovo)
   • Krsty 1766-1896 Birmovaní 1824, 1853, 1875 Manželstvá 1826-1895 Úmrtia 1826-1893 4946312
   • Úmrtia 1893-1905 4946313
  • Námestovo, Zákamenné

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zákamenné (Námestovo)
   • Krsty 1762-1912 4946465
   • Úmrtia 1777-1790 4946465
   • Úmrtia 1791-1843 - Manželstvá 1777-1843 4946466
   • Manželstvá 1844-1895 - Úmrtia 1844-1895 4946466
  • Námestovo, Zubrohlava

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zubrohlava (Dolný Kubin)
   • Krsty 1770-1845 4946472
   • Krsty 1844-1896 4946473
   • Úmrtia 1770-1815 - Manželstvá 1790-1824 4946473
   • Manželstvá 1825-1844 4946473
   • Manželstvá 1844-1873 - Úmrtia 1844-1873 4946473
   • Manželstvá 1874-1900 - Úmrtia 1873-1888 4946473
   • Úmrtia 1816-1843, 1889-1896 4946473
  • Nitra, Báb, Hlohovec, Malý Bab

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malý Bab (Nitra)
   • Krsty 1827-1869 5223306
   • Krsty 1870-1895 5223306
   • Krsty 1876-1896 (druhý odpis) 5223307
   • Manželstvá 1827-1869 5223307
   • Manželstvá 1870-1895 5223307
   • Manželstvá 1875-1895 (druhý odpis) 5223307
   • Úmrtia 1827-1863 5223307
   • Úmrtia 1864-1869 5223308
   • Úmrtia 1870-1895 5223308
   • Úmrtia 1870-1888 (druhý odpis) 5223308
   • Úmrtia 1888-1896 (druhý odpis) 5223308
   • Krsty 1734-1738, 1753-1756, 1721-1751 - Manželstvá 1721-1733, 1748-1755 - Úmrtia 1748-1756 - Krsty 1751-1753 - Úmrtia 1721-1732 - Rôzne záznamy 1724-1755 - Krsty 1757-1760 - Manželstvá 1757-1761 - Úmrtia 1757-1761 4528562
   • Krsty 1761-1821 4528562
   • Krsty 1821-1855 4528562
   • Krsty 1856-1876 - Konvertiti 1895 4528562
   • Manželstvá 1761-1842 4528562
   • Manželstvá 1842-1874 4528563
   • Úmrtia 1761-1851 4528563
   • Úmrtia 1852-1870 4528563
  • Nitra, Malé Hoste

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Malé Hoste (Bánovce)
   • Krsty 1834-1867 - Birmovaní 1892, 1899, 1906 - Manželstvá 1834-1867 - Birmovaní 1869, 1876, 1885, 1892 - Úmrtia 1834-1867 5223301
   • Krsty 1868-1888 5223301
   • Krsty 1888-1895 5223302
   • Manželstvá 1868-1911 5223302
   • Úmrtia 1868-1895 5223302
  • Nitra, Branč

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Branč (Nitra)
   • Krsty 1710-1732 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1729-1737 - Manželstvá 1717, 1720-1732, 1704-1708 Úmrtia 1711, 1717-1732 5219336
   • Krsty 1733-1783 - Manželstvá 1733-1783 - Úmrtia 1733-1783 - Krsty 1783-1813 - Manželstvá 1783-1813 - Úmrtia 1783-1813 5219336
   • Krsty 1813-1853 - Manželstvá 1813-1855 - Úmrtia 1813-1835 5219336
   • Úmrtia 1835-1854 5219337
   • Krsty 1853-1880 - Manželstvá 1856-1880 - Úmrtia 1854-1880 5219337
   • Krsty 1881-1931 5219337
   • Manželstvá 1881-1907 5219337
   • Manželstvá 1907-1945 - Úmrtia 1881-1945 5219338
  • Nitra, Cabaj-Čápor

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cabaj-Čapor (Nitra)
   • Krsty 1788-1809 5219344
   • Krsty 1809-1827 - Úmrtia 1788-1827 - Manželstvá 1788-1827 5219345
   • Krsty 1828-1849 - Úmrtia 1828-1849 - Manželstvá 1828-1849 - Konvertiti 1840-? 5219345
   • Krsty 1850-1879 - Úmrtia 1878-1879 - Manželstvá 1850-1879 - Úmrtia 1850-1878 5219345
   • Krsty 1880-1886 5219345
   • Krsty 1886-1899 5219346
  • Nitra, Dolnie Krškany

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolnie Krškany (Nitra)
   • Krsty 1789-1843 - Manželstvá 1789-1843 - Úmrtia 1789-1843 5218822
   • Krsty 1843-1877 5218822
   • Krsty 1877-1885 - Manželstvá 1843-1889 - Úmrtia 1843-1889 5218823
   • Krsty 1886-1899 5218823
   • Krsty 1825-1881 - Manželstvá 1826-1842 - Úmrtia 1843-1873 - Úmrtia 1825-1842 - Manželstvá 1843-1876 - Úmrtia 1873-1881 - Manželstvá 1880-1881 - Konvertiti 1881 - Úmrtia (vojenský), 5218823
   • Krsty 1882-1935 - Úmrtia 1882-1934 - Manželstvá 1882-1935 - Birmovaní 1892, 1922, ?, 1922 5218823
  • Nitra, Dolnie Vašardice, Lukáčovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lukáčovce (Dolnie Vašardice)
   • Krsty 1789-1841 - Manželstvá 1789-1841 - Úmrtia 1836-1841 - Birmovaní 1832 - Úmrtia 1789-1836 5223296
   • Krsty 1842-1858 - Úmrtia 1842-1858 - Manželstvá 1842-1875 5223296
   • Krsty 1858-1866 5223296
   • Krsty 1866-1878 5223297
   • Krsty 1879-1898 5223297
   • Manželstvá 1876-1895 5223297
   • Úmrtia 1859-1879 5223297
   • Úmrtia 1879-1890 5223297
   • Úmrtia 1890-1905 5223298
  • Nitra, Ivanka pri Nitre

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ivánka pri Nitre (Nitra)
   • Krsty 1753-1754, 1756, 1761-1786 - Manželstvá 1747-1786 - Úmrtia 1754-1786, 1754 5223179
   • Krsty 1787-1844 - Manželstvá 1787-1844 - Úmrtia 1787-1838 5223179
   • Krsty 1843-1864 5223180
   • Manželstvá 1843-1864 5223180
   • Úmrtia 1843-1864 5223180
   • Krsty 1865-1900, 1882-1895 5223180
   • Manželstvá 1865-1914 5223180
   • Úmrtia 1865-1906 5223180
   • Zoznam úmrtí A-Z, M (1754-1933), 5223181
  • Nitra, Janíkovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Janíkovce (Nitra)
   • Krsty 1701-1787 - Úmrtia 1703-1811 - Manželstvá 1708-1787 - Úmrtia 1811-1812 5218770
   • Úmrtia 1811-1836 5218472
   • Krsty 1787-1856 - Manželstvá 1787-1836 5218472
   • Rôzne záznamy 1839-1840 - Manželstvá 1837-1856 - Úmrtia 1837-1856 5218472
   • Krsty 1857-1878 5218472
   • Krsty 1878-1882 5218472
   • Krsty 1882-1897 - Konvertiti 1895 5219510
   • Manželstvá 1857-1902 5219510
   • Úmrtia 1857-1878 5219510
   • Úmrtia 1879-1904 5219510
   • Zoznam krstov A-Ž 1787-1949 5219523
  • Nitra, Jarok, {Ireg}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ireg (Nitra)
   • Rôzne záznamy - Krsty 1763-1842 - Manželstvá 1764-1842 - Úmrtia 1764-1842 - Rôzne záznamy 5223186
   • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223186
   • Krsty 1852-1865 - Manželstvá 1852-1865 - Úmrtia 1852-1865 5223186
   • Krsty 1866-1875 5223186
   • Krsty 1875-1893 5223187
   • Úmrtia 1866-1895 5223187
  • Nitra, Jelšovce, {Jagersek}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jagersek (Nitra)
   • Krsty 1747-1802 - Manželstvá 1750-1802 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1751-1792 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1792-1802 - Rôzne záznamy 5223162
   • Krsty 1802-1859 - Birmovaní 1837, 1832, 1822, 1832 - Manželstvá 1802-1859 - Birmovaní 1860, 1863, 1869, 1876, 1885, 1892 (birmovaní rozmanitých obce) - Úmrtia 1802-1846 5223162
   • Úmrtia 1846-1859 5223163
   • Krsty 1860-1866 - Manželstvá 1860-1866 - Úmrtia 1860-1867 5223163
   • Krsty 1867-1899 - Konvertiti 1870 - Manželstvá 1867-1913 - Úmrtia 1867-1909 - Rôzne záznamy 5223163
  • Nitra, Kolíňany, {Koleňany}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koleňany (Zlaté Moravce)
   • Krsty 1780-1798 (1-57) - Birmovaní 1798 - Krsty 1799-1828 - Birmovaní 1828 - Krsty 1828-1845 - Birmovaní 1845 - Krsty 1845-1850 - Birmovaní 1850 - Krsty 1849-1857 - Birmovaní 1857 - Krsty 1857-1860 - Birmovaní 1860 - Krsty 1860-1882 5223211
   • Manželstvá 1781-1877 - Birmovaní 1876 - Manželstvá 1877-1879 - Birmovaní 1880 - Manželstvá 1880-1893 - Birmovaní 1888 - Manželstvá 1883-1894 5223211
   • Úmrtia 1780-1894 5223212
  • Nitra, Lefantovce, {Hornie Lefantovce}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Lefantovce (Nitra)
   • Krsty 1720-1748 - Úmrtia 1744-1748 - Manželstvá 1744-1748 - Konvertiti 1736-1744 - Manželstvá 1720-1743 - Úmrtia 1738-1744 - 1733-1738 - 1727-1733 - 1720-1726 5218812
   • Krsty 1804-1809 - 1747-1804 - Úmrtia 1748-1751 5218812
   • Úmrtia 1751-1805 - Manželstvá 1748-1814 - Krsty 1810-1814 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1753 - Úmrtia 1805-1814 5219458
   • Krsty 1815-1908 5219458
   • Manželstvá 1815-1940 - Birmovaní 1905, 1914, 1922 - Konvertiti 1914-1949 5219458
   • Úmrtia 1815-1900 5219458
   • Úmrtia 1900-1936 5219465
  • Nitra, Lúčnica nad Žitavou, Vajka nad Žitavou

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vajka nad Žitavou (Vráble)
   • Krsty 1787-1856 - Zoznam krstov A-Ž 1830-1875 - Manželstvá 1787-1846 5219617
   • Manželstvá 1846-1856 - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1875 - Úmrtia 1787-1856 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1875 5218762
   • Krsty 1857-1875 - Úmrtia 1857-1875 5218762
   • Krsty 1874-1912, dodatočné zápisy krstov z rokov 1852 a 1882 5218762
   • Manželstvá 1857-1908 - Úmrtia 1876-1907 5218762
  • Nitra, Mojmírovce, Urmín

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Urmín (Nitra)
   • Krsty 1780-1815 5223326
   • Krsty 1815-1816 - Manželstvá 1697-1816 - Miešané manželstvá 1781-1812 - Úmrtia 1718-1816 (489-669) - Krsty miešaných manželstiev 1780-1824 - Krsty 1691-1810 5223327
   • Krsty 1816-1842 - Manželstvá 1817-1842 - Miešané manželstvá 1817-1854 - Úmrtia 1817-1842 5223327
   • Krsty 1843-1855 5223327
   • Krsty 1855-1858 - Miešané manželstvá a deti 1824-1855 - Konvertiti 1850-1854 - Miešané manželstvá a deti 1824-1858 5223330
   • Manželstvá 1843-1857 - Úmrtia 1843-1856 5223330
   • Úmrtia 1856-1866 5223330
   • Krsty 1858-1864 5223330
   • Krsty 1864-1875 - Miešané manželstvá a deti 1859-1869 5223328
   • Krsty 1876-1889 5223328
   • Krsty 1889-1893 5223328
   • Krsty 1893-1895 5223329
   • Manželstvá 1858-1880 5223329
   • Manželstvá 1880-1937 5223329
   • Úmrtia 1866-1883 5223329
   • Úmrtia 1883-1888 5223331
   • Úmrtia 1888-1896 5223331
   • Zoznam krstov A-Z (1691-1902), 5223331
   • Zoznam úmrtí A-Z (1830-1909), 5223331
    Matrika
    Židovská obec. Urmín (Nitra)
   • Narodení 1867-1895 - Sobášení 1867-1895 - Zomrelí 1863-1895 5363636
  • Nitra, Dražovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dražovce (Nitra)
   • Krsty 1788-1796 - 1827-1834 - 1798-1822 - 1796-1797 - 1822-1827 - 1835-1842 - 1852 - Manželstvá 1788-1842, 1852 - Úmrtia 1788-1842 - 1852 5218789
   • Krsty 1843-1851 - Birmovaní 1845 5218789
   • Manželstvá 1843-1851 - Birmovaní 1880, 1888, 1899 - Úmrtia 1843-1851 5218789
   • Krsty 1852-1865 5218789
   • Krsty 1865-1866 - Manželstvá 1852-1866 - Úmrtia 1852-1866 5218790
   • Krsty 1867-1889 - Manželstvá 1867-1902 - Úmrtia 1867-1894 5218790
   • Krsty 1890-1920 - Manželstvá 1902-1905 5218790
   • Manželstvá 1905-1929 - Úmrtia 1895-1920 5218791
  • Nitra, Nitra

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
   • Krsty 1700-1705, 1708, 1711, 1727, 1710, 1712, 1711-1741 - Manželstvá 1692-1705, 1711-1740 - Úmrtia 1692, 1694-1700, 1702-1705, 1710-1722, 1726-1740 5223416
   • Krsty 1741-1763 5223416
   • Krsty 1763-1775 - Úmrtia 1739-1775 - Manželstvá 1740-1775 - Krsty (priezvisko = Császán) 1712-1772 5223417
   • Krsty 1775-1784 - Úmrtia 1775-1784 - Manželstvá 1775-1784, 1778-1780 5223417
   • Krsty 1785-1824 5223417
   • Krsty 1824 - Konvertiti 1785-1854 5223418
   • Krsty 1824-1858 - Konvertiti 1833-1858 5223418
   • Manželstvá 1785-1858 5223418
   • Úmrtia 1785-1793 5223418
   • Úmrtia 1793-1838 5363638
   • Úmrtia 1839-1869 5363638
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1785-1838) 5363638
   • Zoznam krstov A-Ž (1700-1775) 5363638
   • Zoznam krstov A-Ž (1775-1824), - Rôzne záznamy 5363638
   • Rôzne záznamy 5223438
   • Krsty 1858-1883 - Konvertiti 1859-1893 5223438
   • Manželstvá 1859-1864 5223438
   • Manželstvá 1864-1892 5223419
   • Krsty 1883-1895 5223419
   • Index sobášených A-Ž (1692-1896), roky a písmená nejsú v poriadku 5223419
   • Manželstvá 1893-1909 5223419
   • Manželstvá 1909-1913 5223420
   • Úmrtia 1869-1902 5223420
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
   • Krsty 1787-1851 - Miešané manželstvá? 1794-1886 5223420
   • Úmrtia 1787-1831 5223420
   • Úmrtia 1831-1857 - Zoznam úmrtí A-Ž (1837-1856), (roky sú v opačnom poradí) 5223421
   • Krsty 1794-1809 - Manželstvá 1794-1800 (159-170) 5223421
   • Úmrtia 1853-1867 - Konvertiti 1867-1872 5223421
   • Krsty 1851-1877 - Konvertiti 1794-1899, roky nie sú po poradí 5223421
   • Krsty 1878-1894 5223421
   • Krsty 1894-1903 5223422
   • Manželstvá 1787-1909 5223422
   • Úmrtia 1857-1910 5223422
   • Úmrtia 1880-1885 5223422
   • Úmrtia 1885-1895 4542024
   • Zoznam krstov A-Ž (1826-1885) 4542024
   • Zoznam úmrtí A-Ž (1826-1885) 4542024
   • Úmrtia 1868-1886 4542024
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nitra (Nitra)
   • Úmrtia 1853-1862, 1865-1883, 1885-1889, 1891-1895 5223438
    Židovské záznamy
    Židovská obec. Nitra (Nitra)
   • Narodení 1843-1885 - Sobášení 1877-1885 - Zomrelí 1860-1885 4542024
   • Narodení 1850-1869 4542024
   • Narodení 1869-1895 4542025
   • Narodení 1850-1871 4542025
   • Narodení 1850-1880 - Zomrelí 1851-1857 - Sobášení 1855-1856 4542025
   • Narodení 1850-1880 - Zomrelí 1851-1857 - Sobášení 1852-1871 4542025
   • Narodení 1851-1871 - Zomrelí 1853-1859 - Sobášení 1858-1864 4542025
   • Narodení 1851-1873 - Zomrelí 1854-1873 - Sobášení 1852-1873 4542025
   • Narodení 1851-1885 - Zomrelí 1852-1884 - Sobášení 1853-1885 4542025
   • Sobášení 1854-1863 - Zomrelí 1854-1872 - Narodení 1853-1884 - Sobášení 1892 4542025
   • Narodení 1853-1875 - Sobášení 1856-1874 - Zomrelí 1855-1875 4542026
   • Narodení 1853-1885 - Zomrelí 1854-1884 - Sobášení 1854-1884 4542026
   • Narodení 1857-1885 4542026
   • Narodení 1850-1931, 1917-1919 4542026
   • Narodení, zomrelí 1873 4542026
   • Narodení 1876, 1864-1885 - Sobášení 1881-1885 - Zomrelí 1877-1885 4542026
   • Narodení 1865-1884 - Sobášení 1884 4542026
   • Narodení 1870-1885 4542026
   • Narodení 1871-1879 - Sobášení 1871-1878 - Zomrelí 1871-1879 4542026
   • Narodení 1871-1883 4542027
   • Narodení 1871-1885 - Sobášení 1871-1885 - Zomrelí 1871-1885 4542027
   • Narodení 1872-1885 - Sobášení 1876-1885 - Zomrelí 1877-1885 4542027
   • Narodení 1873-1885 - Zomrelí 1874, 1877 4542027
   • Narodení 1876-1885 - Sobášení 1878-1885 - Zomrelí 1876-1885 4542027
   • Sobášení 1851-1871 4542027
   • Sobášení 1856-1869 - Narodení 1869 - Zomrelí 1869 - Sobášení 1869-1873 - Narodení 1874 - Sobášení 1874-1883 - Zomrelí 1883 - Sobášení 1884-1895 4542027
   • Sobášení 1861-1885, niektoré z rokov chýbaju - Zomrelí 1857-1885 4542027
   • Sobášení 1871-1885 4542027
   • Sobášení 1886-1945 4542027
   • Zomrelí 1851-1867 4542027
   • Zomrelí 1867-1871 4542028
   • Zomrelí 1871-1885 4542028
   • Zomrelí 1886-1903 4542028
   • Zomrelí 1856-1865, 1867-1868 - Sobášení 1869-1870 - Zomrelí 1869-1872 - Narodení 1871-1872 - Zomrelí 1871-1895 4542028
   • Narodení 1874-1885 - Sobášení 1874-1885 - Zomrelí 1874-1885 4542028
   • Zoznam krstov A-Ž (1851-1881) 4542028
   • Pomocní index obcí k židovskej matrike v Nitre: Ašakerť, Babindol, Csab, Cetín Veľký, Čalád, Čitáry, Dvážovce, Eger Gýmeš, Hiuďice, Janikovce, Kálaz, Kdeňany, Lubáčovce, Lapás, Mechenice, Nitra, Neverice, Perkovce, Pogranice, Paňa, Siel, Sala, Samorová, 4542028
  • Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrnčiarovce (Nitra)
   • Krsty 1788-1846 - Manželstvá 1788-1867 - Krsty 1847-1867 - Úmrtia 1788-1867 5223424
   • Krsty 1868-1906 5223424
   • Krsty 1906-1921 - Manželstvá 1868-1927 - Úmrtia 1868-1940 5223426
  • Nitra, Nové Sady, {Ašakerť}

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Ašakerť (Nitra)
   • Krsty 1783-1797 - Manželstvá 1783-1797 - Úmrtia 1795-1797 - Úmrtia 1783-1795 5223437
   • Krsty 1798-1821 5223437
   • Krsty 1821-1829 - Manželstvá 1798-1848 - Úmrtia 1798-1836 5223439
   • Úmrtia 1807-1836 - Konfirmovaní 1843-1846 5223439
   • Krsty 1830-1885 5223439
   • Manželstvá 1849-1893 5223439
   • Manželstvá 1893-1919 5223440
   • Úmrtia 1837-1879 5223440
   • Úmrtia 1879-1930 5223440
    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ašakerť (Nitra)
   • Krsty 1840-1868 - Úmrtia 1840-1859 5223436
   • Úmrtia 1859-1862 - Manželstvá 1840-1882 - Birmovaní 1876,1863, 1869 5223437
   • Krsty 1869-1896 - Úmrtia 1862-1896 5223437
   • Manželstvá 1882-1896 5223437
  • Nitra, Pohranice, {Pogranice}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pohranice (Nitra)
   • Krsty 1751-1800 - Manželstvá 1751-1800 - Birmovaní 1798 - Úmrtia 1751-1800 - Rôzne záznamy 5223476
   • Krsty 1800-1828 - Birmovaní 18?? - Krsty 1828-1836 - Birmovaní 1836 - Krsty 1836, 1852-1860 - Birmovaní 1860 - Krsty 1860-1864, 1861 - Rôzne záz 5223476
   • Úmrtia 1837-1851 5223476
   • Manželstvá 1837-1851 5225497
   • Krsty 1837-1852 - Birmovaní 1857 5225497
   • Krsty 1865-1910 - Manželstvá 1865-1911 5225497
  • Nitra, Sokolníky

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sokolníky (Nitra)
  • Nitra, Šurianky, {Šuránky}

    Cirkevná matrika
    Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šurianky (Nitra)
   • Konvertiti 1815-1835 - Krsty 1787-1826 - Manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1826 5363617
   • Krsty 1827-1863 - Birmovaní 1842-1906 - Manželstvá 1827-1863 - Úmrtia 1827-1863 - Rôzne záznamy 1840-1844 - Konvertiti 1851-1856 5363617
   • Krsty 1864-1894 5363617
   • Nové sfilmovanie: Krsty 1894-1898 - Krsty 1894-1910 5363617
   • Manželstvá 1864-1918, žadny záznam z roku 1866 5363617
   • Úmrtia 1864-1904 5225568
  • Nitra, Svätoplukovo, Nitra, Šalgov

    Cirkevná matrika
    Evanjelická cirkev. Farský úrad Svätoplukovo (Nitra)
   • Krsty 1887-1954 - Konvertiti a Birmovaní - Záznamy o zmiešaných manželstvách 5225491
   • Manželstvá 1888-1954 5225491
   • Úmrtia 1887-1954 5225491
  • Nitra ,Tekov

    Kartotéka cirkevných a židovských matrík
   • Nitra, Veľké Chyndice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Chyndice (Vrable)
    • Krsty 1749-1800 - Úmrtia 1733-1740 - Manželstvá 1739-1751, 1796-1800, 1750-1796 - Úmrtia 1749-1801 - Rôzne záznamy 1756-1779 5218768
    • Krsty 1801-1833 - Manželstvá 1801-1830 - Úmrtia 1801-1834 5218768
    • Krsty 1834-1853 5218768
    • Krsty 1853-1872 5218769
    • Úmrtia 1835-1877 5218769
    • Zoznam krstov A-Ž 1834-1870 5218769
    • Krsty 1873-1895 5218769
    • Manželstvá 1831-1895 5218769
    • Úmrtia 1878-1890 5218769
    • Úmrtia 1890-1934 5218770
   • Nitra, Veľké Zálužie, Ujlak

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Uljak (Nitra)
   • Nitra, Veľký Cetín

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Cetín (Nitra)
    • Krsty 1692-1715 - Rôzne záznamy 1708,1715,1735 5225478
    • Manželstvá 1692-1715 - Manželstvá, neznámy rok 5225478
    • Krsty 1716-1735 - Manželstvá 1715-1754 - Úmrtia 1741-1756, 1715-1740 - Manželstvá 1755-1756 5225478
    • Krsty 1735-1757 - Manželstvá 1756-1757 5225478
    • Krsty 1757-1784 5225478
    • Krsty 1784-1804 - Manželstvá 1757-1831 - Historická spomienka 1831 - Úmrtia 1757-1831 - Pokračovanie: historická spomienka 1831 5219615
    • Krsty 1804-1848 - Zoznam krstov A-Ž 1822-1837 5219615
    • Krsty 1849-1852 5219615
    • Krsty 1804-1852 - Konvertiti 1833-1851 - Zoznam krstov A-Ž 1821-1840 5219615
    • Neznámy zoznam - Manželstvá 1832-1852 - Zoznam manželstiev A-Ž 1832-1833 - Úmrtia 1832-1852 - Zoznam úmrtí A-Ž 1832-1833 - Neznámy zoznam 5219615
    • Krsty 1852-1864 - Manželstvá 1852-1864,1857 5219615
    • Manželstvá 1864,1857 - Úmrtia 1852-1864 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev a úmrtí A-Ž 1852-1864 5219626
    • Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1864 - Úmrtia 1852-1864 - Zoznam krstov, zavretých manželstiev a úmrtí A-Ž 1852-1864 5219626
    • Konvertiti 1882 - Krsty 1863-1864,1869, 1880-1887 5219626
    • Krsty 1865-1879 - Manželstvá 1865-1868 5219626
    • Manželstvá 1868-1883 - Úmrtia 1865-1876 5219627
    • Krsty 1888-1895 5219627
    • Krsty 1865-1895 - Manželstvá 1865-1895 - Úmrtia 1865-1888 5219627
    • Manželstvá 1883-1895 5219627
    • Úmrtia 1876-1888 5219627
    • Úmrtia 1889-1895 5219628
   • Nitra, Veľký Lapáš

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Lapáš (Nitra)
    • Krsty 1787-1856 - Manželstvá 1787-1856 - Úmrtia 1787-1848 - Zoznam úmrtí A-Ž 1787-1801 5219628
    • Krsty 1856-1883 - Birmovaní 1865 5219628
    • Krsty 1883-1892 5219628
    • Krsty 1892-1900 5219629
    • Manželstvá 1857-1897 5219629
    • Úmrtia 1847-1892 5219629
    • Úmrtia 1893-1925 5219629
    • Zoznam krstov A-P 1830-1900 5219629
    • Zoznam krstov P-Ž 1830-1900 5219630
    • Zoznam manželstiev A-Ž 1787-1879 5219630
   • Nitra, Vinodol, Dolní Síleš

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Dolní Síleš (Nové Zámky)
    • Krsty 1784-1833 - Manželstvá 1784-1895 - Úmrtia 1783-1866 5218789
    • Úmrtia 1866-1896 5218789
   • Nitra, Vinodol, Horní Síleš

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horní Síleš (Nové Zámky)
    • Krsty 1787-1842 - Manželstvá 1787-1815, 1817-1842 - Úmrtia 1787-1842 - Zoznam krstov A-Z (1822-1842), 5219425
    • Krsty 1843-1874 5219431
    • Manželstvá 1843-1878 5219431
    • Úmrtia 1843-1879 5219431
    • Krsty (zmiešaní) 1834-1896 5219431
    • Krsty 1875-1895 5219431
    • Manželstvá 1879-1896 5219431
    • Úmrtia 1879-1895 5219431
    • Zoznam krstov A-Z (1787-1829), - Zoznam úmrtí A-Z (1787-1829), 5219431
    • Zoznam krstov A-Z (1843-1944), - Index sobášených A-Z (1787-1944), - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1942), 5219431
   • Nitra, Čifáry

     Matrika
     Židovská obec. Čifáry (Vráble)
    • Rodná kniha, krstení, sobášení, zomrelí 1795-1892 5363612
   • Nitra, Vráble

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
     Matrika
     Židovská obec. Vráble (Vráble)
    • Narodení 1850 - 1883, Rôzne záznamy 1871 - 1909, Manželstvá 1846, 1851 - 1871, Úmrtia 1851-1871, Zoznam rodinný 1800+ 5363620
    • Narodení, Manželstvá, Úmrtia 1871-1885 5363620
    • Narodení, Manželstvá 1886 - 1937, Úmrtia 1886 - 1939 5363620
    • Narodení 1881-1885 5363620
   • Nitra, Melek

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Melek (Vráble)
    • Krsty 1722-1737 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1722-1737 - Úmrtia 1720-1737 5223314
    • Krsty 1737-1788 - Manželstvá 1744-1797 - 1741-1743 - Úmrtia 1744-1797 5223314
    • Krsty 1788-1833 5223314
    • Krsty 1833-1852, 1800 - Manželstvá 1798-1852 - Úmrtia 1798-1852 - Zoznam krstov A-Z (1830-1852), Zoznam manželstiev A-Z (1830?-1852?), Zoznam úmrtí A-Z (1830-1852), 5223315
    • Krsty 1853-1863 - Úmrtia 1853-1863 - Manželstvá 1853-1863 - Zoznam krstov A-Z (1853-1863), - Zoznam úmrtí A-Z (1853-1863), 5223315
    • Krsty 1864-1880 - Manželstvá 1864-1880 - Úmrtia 1864-1873 5223315
    • Úmrtia 1873-1880 - Zoznam krstov A-Z (1864-1880), - Zoznam úmrtí A-Z (1864-1880), 5223316
    • Krsty 1881-1896 - Konvertiti 1882-1890 - Zoznam krstov A-Z (1881-1900), 5223316
    • Manželstvá 1881-1896 5223316
    • Úmrtia 1881-1896 5223316
   • Nitra, Výčapy-Opatovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Výčapy-Opatovce (Nitra)
    • Krsty 1787-1866 - Manželstvá 1787-1855 5363620
    • Krsty 1866-1888 5223196
    • Krsty 1888-1924 5223196
    • Manželstvá 1855-1913, 1908-1916 5223196
    • Úmrtia 1886-1894 5223196
    • Úmrtia 1895-1913 5223196
    • Rôzne záznamy 1849-1863 5223196
    • Rôzne záznamy 1859-1863 - Zoznam krstov A-Ž 1787-1947 - Zoznam úmrtí A-Ž 1787-1947 - Zoznam manželstiev A-Ž 1787-1947 - Rôzne záznamy 1885-1888 5223197
    • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1860-1906 5223197
   • Nitra, Zbehy

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zbehy (Nitra)
    • Krsty 1709-1715, 1716-1725, 1725-1729, 1731-1740, 1740-1743 - Manželstvá 1707-1714, 1716-1733, 1734-1740, 1737-1738, 1741, 1742-1743, 1743 - Úmrtia 1707-1711, 1714, 1716-1736, 1738-1739, 1739-1741, 1741, 1742-1743 5223192
    • Krsty 1827-1852 5223192
    • Úmrtia 1827-1853 5223192
    • Krsty 1852-1875 5223193
    • Krsty 1876-1885 5223193
    • Krsty 1885-1895 5223193
    • Manželstvá 1827-1876 5223193
    • Manželstvá 1876-1890 5223193
    • Manželstvá 1890-1899 5223194
    • Úmrtia 1853-1872 5223194
    • Úmrtia 1872-1892 5223194
    • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž 1801-1910 5223194
   • Nitra, Žirany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žirany (Zlaté Moravce)
    • Prvé prijímanie 1869-1903 - Rôzne záznamy 1762-1805 - Krsty 1788-1865 - Úmrtia 1788-1865 - Rôzne záznamy 1869-1892 - Manželstvá 1788-1865 - Rôzne záznamy 1884-1909 - Birmovaní 1828-1899 - Rôzne záznamy 1893-1900 5225488
    • Krsty 1866-1895 5225488
    • Manželstvá 1866-1895 5225488
    • Úmrtia 1866-1896 - title board labelled wrong 5225488
   • Nové Mesto nad Váhom, Beckov

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1793-1865 - Úmrtia 1792-1866 - Manželstvá 1792-1866 4528996
    • Krsty 1866-1886 - Manželstvá 1867-1892 - Úmrtia 1866-1906 - Konfirmovaní 1869-1902 4528997
    • Manželstvá 1893-1942 4528997
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1676-1748 - Rôzne záznamy 1718 - Rôzne záznamy 1688-1743 4528993
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1602-1751 - Birmovaní 1725-1750 - Konvertiti 1602-1743 - Zoznam farárov 1764 - Rôzne záznamy 1733-1760 - Krsty 1748-1800 - Manželstvá 1748-1800 - Úmrtia 1748-1800 - Birmovaní 1835 - Birmovaní 1797 - Rôzne záz 4528994
    • Krsty 1801-1848 - Manželstvá 1801-1837 - Úmrtia 1801-1848 - Birmovaní 1841 - Konvertiti 1833-1854 - Birmovaní 1810, 1829 - Konvertiti 1819-1831 4528994
    • Krsty 1843-1866 - Manželstvá 1843-1866 - Úmrtia 1843-1866 4528995
    • Krsty 1867-1910 - Konvertiti 1874-1886 - Rôzne záznamy 1879-1914 4528995
    • Manželstvá 1687-1748 - Úmrtia 1678-1748 - Birmovaní, konvertiti, rôzne záznamy 1602-1750 4528995
    • Manželstvá 1867-1935 - Birmovaní 1868, ?, 1876, 1880, 1884, 1888, 1894, 1921, 1926, 1931, 1941, 1946 4528996
    • Úmrtia 1867-1917 4528996
     Matrika
     Židovská obec. Beckov (Nové Mesto nad Váhom)
    • Narodenia 1843-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1844-1851 4528997
    • Narodenia 1851-1885 - Zoznam členov 1837-1843 4528997
    • Narodenia 1886-1942 4528997
    • Manželstvá 1852-1885 4528997
    • Manželstvá 1886-1937 4528997
    • Úmrtia 1851-1885 4528997
    • Úmrtia 1886-1942 4528997
   • Nové Mesto nad Váhom, Bošáca

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bošáca (Trenčín)
    • Úmrtia 1722-1740 - Krsty 1691-1740 - Manželstvá 1691-1740 - Úmrtia 1692-1718 4528565
    • Konvertiti 1759-1791 - Krsty 1740-1789 - Úmrtia 1740-1769 - Manželstvá 1740-1790 - Krsty 1740-1789 - Birmovaní 1788 - Birmovaní 1800 - Birmovaní 1829 - Birmovaní 1841 - Birmovaní 1855 - Birmovaní 1860 - Úmrtia 1740-1769 4528565
    • Úmrtia 1768-1789 4528566
    • Konvertiti 1792-1870 - Krsty 1790-1842 - Úmrtia 1790-1842 4528566
    • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 4528566
    • Krsty 1852-1884 4528566
    • Krsty 1885-1889 4528566
    • Krsty 1889-1895 4528567
    • Manželstvá 1790-1842 4528567
    • Manželstvá 1852-1884 - Úmrtia 1852-1879 4528567
    • Manželstvá 1885-1896 4528567
    • Úmrtia 1880-1906 4528567
    • Úmrtia 1907-1913 4528568
     Matrika
     Židovská obec. Bošáca (Trenčín)
    • Narodení 1835-1887 - Manželstvá 1850-1877 - Úmrtia 1850-1879 - Obec Mnešice: Narodení 1837-1879 - Úmrtia 1868-1881 4528568
    • Narodení 1850-1932 4528568
    • Manželstvá 1851-1942 4528568
    • Úmrtia 1851-1942 4528568
   • Nové Mesto nad Váhom, Bzince pod Javorinou, Dolnie Bzince

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bzince pod Javorinou (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty, úmrtia, manželstvá 1733-1751 4528971
    • Krsty, úmrtia 1752-1784 - Manželstvá 1752-1785 - Rôzne záznamy 1756-1762 4528972
    • Krsty 1784-1869 - Manželstvá 1786-1869 - Spovede 1853-1894 - Konvertiti 1810-1836 - Konvertiti 1873-1918 4528972
    • Krsty 1869-1896 - Manželstvá 1870-1938 4528972
    • Úmrtia 1784-1878 - Birmovaní 1857-1927 (niektoré z rokov chýbaju) 4528972
    • Úmrtia 1879-1898 4528972
   • Nové Mesto nad Váhom, Bzince pod Javorinou, Hornie Bzince

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Bzince pod Javorinou (Nové Město nad Váhom)
    • Krsty 1789-1868 - Zoznam krstov 1826-1846 4528863
    • Krsty 1869-1904 4528863
    • Krsty 1904-1911 4528870
    • Manželstvá 1789-1867 - Zoznam manželstiev 1826-1867 4528870
    • Manželstvá 1868-1952 4528870
    • Úmrtia 1789-1814 4528870
    • Úmrtia 1815-1883 - Zoznam úmrtí 1815-1858 4528870
    • Úmrtia 1883-1952 4528871
   • Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

     Matrika
     Židovská obec. Čachtice (Nové Mesto nad Váhom)
    • Narodenia 1851-1884 - Narodenia 1832-1841 - Manželstvá 1851-1884 4528536
    • Narodenia 1884-1885 - Narodenia 1832-1877 - Manželstvá 1884-1885 4528536
    • Úmrtia 1851-1885 4528537
   • Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čachtice (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1661-1691 - Krsty 1682-1684 - Manželstvá 1661-1689 - Úmrtia 1663-1697 - Krsty 1691-1719 - Manželstvá 1690-1719 - Úmrtia 1698-1707 4528532
    • Úmrtia 1707-1719 - Konvertiti 1710-1721 - Birmovaní 1682 - Birmovaní 1712 4528533
    • Krsty 1719-1780 - Manželstvá 1720-1780 - Úmrtia 1719-1780 - Konvertiti 1727-1778 4528533
    • Krsty 1780-1812 - Manželstvá 1780-1824 - Krsty 1812-1820 - Úmrtia 1780-1832 - Spovede 1815-1832 - Miešané manželstvá [18-] 4528533
    • Krsty 1820-1851 - Manželstvá 1824-1852 - Úmrtia 1832-1852 4528534
    • Krsty 1852-1863 4528534
    • Krsty 1864-1886 4528534
    • Krsty 1886-1899 4528534
    • Krsty 1899-1921 - Konvertiti 1832-1930 4528535
    • Manželstvá 1852-1863 4528535
    • Manželstvá 1864-1895 4528535
    • Úmrtia 1852-1863 4528535
    • Úmrtia 1864-1874 4528535
    • Úmrtia 1874-1882 4528535
    • Úmrtia 1882-1900 4528536
    • Zoznam krstov, sobašených 1661-1780 - Zoznam úmrtí 1663-1780 - Zoznam farárov 1677-1920 4528536
    • Zoznam krstov 1780-1885 - Zoznam manželstiev 1780-1863 - Zoznam úmrtí 1780-1874 4528536
    • Zoznam krstov 1886-1922 - Zoznam manželstiev 1864-1922 - Zoznam úmrtí 1874-1922 4528536
   • Nové Mesto nad Váhom, Horná Streda, Horná Streda nad Váhom

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horná Streda (Nové Město nad Váhom)
    • Krsty 1735-1852 - Manželstvá 1735-1852 - Úmrtia 1736-1780 4528868
    • Úmrtia 1780-1852 4528869
    • Krsty 1852-1892 - Úmrtia 1852-1892 4629852
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1893-1919 4628589
   • Nové Mesto nad Váhom, Hrádok

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrádok (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1719-1758 - Manželstvá 1729-1758 - Konvertiti 1748-1755 - Úmrtia 1729-1758 - Rôzne záznamy 1743 - Miešané manželstvá 1748-1757 - Miešané manželstvá 1729-1746 - Rôzne záznamy 1739-1757 - Konvertiti 1741-1750 4528906
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1748-1811 - Konvertiti 1748-1756 - Miešané manželstvá 1748-1809 - Miešané manželstvá 1731-1746 - Miešané manželstvá 1777-1785 4528906
    • Krsty 1812-1851 - Zoznam krstov 1812-1830 - Úmrtia 1812-1851 - Zoznam úmrtí 1812-1829 - Manželstvá 1812-1851 - Zoznam manželstiev 1812-1829 - Birmovaní 1844 - Birmovaní 1836-1837 - Miešané manželstvá 1837-1840 - Krátka historia kostola s menným zoznamom farárov 1718-1912 - Krátka historia kostola 1729-1869 - Konvertiti 1815-1852 4528906
    • Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1866 - Krsty 1863-1866 - Úmrtia 1852 4528906
    • Úmrtia 1852-1866 - Miešané manželstvá 1859-1867 4528897
    • Krsty, manželstvá 1867-1881 - Birmovaní 1887 - Úmrtia 1867-1881 4528897
    • Krsty 1882-1898 - Konvertiti 1889 - Úmrtia 1882-1905 - Manželstvá 1882-1907 - Miešané manželstvá 1861-1907 4528897
   • Nové Mesto nad Váhom, Kálnica

     Matrika
     Židovská obec. Kálnica (Nové Mesto nad Váhom)
   • Nové Mesto nad Váhom, Lubina

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Lubina (Nové Mesto nad Váhom)
   • Nové Mesto nad Váhom, Modrová

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modrová (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1705-1718 4528699
    • Krsty 1718-1727 - Manželstvá 1704-1726 - Úmrtia 1705-1721 - Rôzne záznamy 1724-1811 4528700
    • Krsty 1727-1754 - Manželstvá 1728-1752 - Úmrtia 1727-1750 - Konvertiti 1747-1753 4528700
    • Krsty 1754-1784 - Rôzne záznamy 1756-1836 - Manželstvá 1754-1784 - Úmrtia 1754-1784 - Rôzne záznamy 1756-1822 4528700
    • Krsty 1784-1838 - Manželstvá 1784-1839 - Rôzne záznamy 1826 - Úmrtia 1784-1838 - Konvertiti 1786-1821 4528703
    • Krsty 1839-1862 - Manželstvá 1839-1866 - Úmrtia 1858-1867 - Birmovaní 1861 - Úmrtia 1839-1858 4528703
    • Krsty 1863-1890 4528703
    • Krsty 1890-1900 4528704
    • Manželstvá 1867-1951 - Birmovaní 1897 - Birmovaní 1887 - Birmovaní 1933 4528704
    • Úmrtia 1868-1933 4528704
   • Nové Mesto nad Váhom, Modrovka

     Matrika
     Židovská obec. Modrovka (Nové Mesto nad Váhom)
    • Narodenia 1857-1885 (zápisy z r. 1884-1885 sú v 2. časti knihy) 4528704
    • Manželstvá 1862-1882 4528704
    • Manželstvá 1884-1885 4528704
    • Úmrtia 1858-1859 - Úmrtia 1862-1885 4528704
   • Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
     Matrika
     Židovská obec. Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
    • Narodenia 1852-1885 - Manželstvá 1852-1885 - Úmrtia 1852-1885 4528713
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravské Lieskové (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1699-1735 - Manželstvá 1699-1735 - Úmrtia 1699-1735 - Konvertiti 1680-1735 4528708
    • Krsty 1735-1775 - Manželstvá 1735-1775 - Úmrtia 1735-1775 - Cirkevné finančné záznamy1769-1779 - Konvertiti 1731-1785 4528708
    • Krsty 1776-1818 4528708
    • Krsty 1818-1842 - Birmovaní 1876 - Birmovaní 1880 - Birmovaní 1884 - Birmovaní 1888 - Birmovaní 1894 - Birmovaní 1901 - Birmovaní 1904 - Birmovaní 1906 - Birmovaní 1911-1951 - Konvertiti 1794-1801 4528709
    • Krsty 1843-1876 - Manželstvá 1843-1876 - Úmrtia 1843-1876 4528709
    • Krsty 1877-1895 - Manželstvá 1877-1910 - Úmrtia 1877-1885 4528709
    • Úmrtia 1885-1895 4528710
    • Manželstvá 1776-1842 4528710
    • Úmrtia 1776-1842 - Konvertiti 1776 4528710
   • Nové Mesto nad Váhom, Nová Ves nad Váhom

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Ves nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1788-1865 - Manželstvá 1788-1866 - Úmrtia 1788-1866 - Birmovaní 1829-1946 4528656
    • Manželstvá 1867-1895 - Krsty 1866-1870 4528656
    • Krsty 1870-1895 4528657
    • Úmrtia 1867-1912 4528657
     Matrika
     Židovská obec. Nová Ves nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
    • Narodenia 1851-1883 - Manželstvá 1871-1882 - Manželstvá 1885 - Úmrtia 1851-1863 - Úmrtia 1866-1883 - Úmrtia 1885 4528657
   • Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
    • Manželstvá 1783-1810 - Krsty 1783-1807 - Úmrtia 1783-1786 (niektoré roky chýbajú) 4528734
    • Úmrtia 1786-1810 (niektoré roky chýbajú) 4528735
    • Krsty 1811-1851 - Manželstvá 1811-1851 - Úmrtia 1811-1851 4528735
    • Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1852-1870 - Úmrtia 1852-1870 4528735
    • Krsty 1871-1889 4528735
    • Krsty 1889-1891 - Manželstvá 1871-1891 - Úmrtia 1871-1891 4528736
    • Krsty 1892-1922 - Manželstvá - 1892-1922 - Úmrtia 1892-1922 4528736
     Matrika
     Židovská obec. Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
    • Narodenia 1830-1889 (niektoré roky chýbajú) - Narodenia 1851-1856 4528736
    • Narodenia 1856-1883 (niektoré roky chýbajú) 4528737
    • Narodenia 1884-1895 - Narodenia 1920-1921 4528737
    • Manželstvá 1838-1883 4528737
    • Manželstvá 1884-1895 - Manželstvá 1919-1937 4528737
    • Úmrtia 1841-1882 4528737
    • Úmrtia 1882-1883 4528738
    • Úmrtia 1884-1895 4528738
    • Zoznam narodených A-Ž (1839-1895) 4528738
    • Zoznam narodených A-Ž (1832-1921) 4528738
    • Zoznam manželstiev A-Ž (1839-1937) 4528738
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1669-1684 - Manželstvá 1660-1683 - Spovede 1681-1684 - Úmrtia 1677-1682 (roki nejsú v poriadku) - Spovede 1679-1680 - Spovede 1667-1678 - Birmovaní 1675 4528729
    • Krsty 1685-1695 - Manželstvá 1685-1697 - Spovede 1710 - Úmrtia 1685-1697 4528729
    • Krsty 1696-1728 - Úmrtia 1696-1729 - Manželstvá 1696-1728 4528729
    • Krsty 1729-1734 4528729
    • Krsty 1734-1762 - Úmrtia 1729-1762 - Manželstvá 1729-1762 - Rôzne záznamy 1743 - Konvertiti 1751-1762 4528730
    • Krsty 1763-1806 - Úmrtia 1763-1786 4528730
    • Úmrtia 1786-1806 - Manželstvá 1763-1806 - Konvertiti 1763-1798 4528731
    • Krsty 1807-1832 4528731
    • Krsty 1833-1841 - Zoznam farárov 1660-1898 4528731
    • Krsty 1842-1851 4528731
    • Krsty 1852-1871 4528731
    • Krsty 1871-1887 4528732
    • Krsty 1887-1895 4528732
    • Manželstvá 1807-1832 - Birmovaní 1853-1904 (niektoré roky chýbajú) - Konvertiti 1807-1908 4528732
    • Manželstvá 1833-1841 - Úmrtia 1833-1841 4528732
    • Manželstvá 1842-1859 4528732
    • Manželstvá 1859-1879 4528733
    • Manželstvá 1880-1895 4528733
    • Úmrtia 1807-1832 4528733
    • Úmrtia 1842-1872 4528733
    • Úmrtia 1872-1881 4528733
    • Úmrtia 1881-1890 4528734
    • Úmrtia 1890-1905 4528734
   • Nové Mesto nad Váhom, Pobedim

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pobedim (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1765-1808 - Manželstvá 1765-1808 - Úmrtia 1765-1797 4628587
    • Úmrtia 1796-1808 4628588
    • Krsty 1809-1852- Manželstvá 1809-1852 - Úmrtia 1809-1852 - Konvertiti 1822 - Konvertiti 1825 - Konvertiti 1844 - Konvertiti 1876 4628588
    • Krsty 1852-1900 - Konvertiti 1864 4628588
    • Úmrtia 1852-1870 4628588
    • Úmrtia 1869-1888 - Manželstvá 1852-1892 4629852
    • Manželstvá 1893-1919 - Úmrtia 1888-1950 - Maďarsko-latinský zoznam chorob 4629852
    • Zoznam krstov A-Ž (1797-1851) 4628589
    • Zoznam krstov A-Ž (1852-1904) 4628589
    • Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1904) 4628589
    • Zoznam úmrtí A-Ž (1830-1904) - Zoznam manželstiev A-D (1852-1878) 4628589
   • Nové Mesto nad Váhom, Podolie

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podolie (Nové Město nad Váhom)
    • Konvertiti 1707-1710 - Krsty 1705-1729 - Úmrtia 1705-1715 - Manželstvá 1705-1728 4628589
    • Krsty 1729-1750 - Manželstvá 1729-1750 - Úmrtia 1729-1750 - Rôzne záznamy 1743 4628589
    • Krsty 1750-1758 4628589
    • Krsty 1758-1797 - Úmrtia 1749-1797 - Manželstvá 1751-1797 - Konvertiti 1771 4628590
    • Konvertiti 1817-1823 - Krsty 1798-1828 - Úmrtia 1798-1828 4628590
    • Krsty 1829-1858 4628590
    • Krsty 1858-1869 - Spovede 1836 4628591
    • Krsty 1870-1887 4628591
    • Krsty 1887-1895 4628591
    • Krsty 1895-1907 4628592
    • Manželstvá 1815-1868 4628592
    • Manželstvá 1868-1905 4628592
    • Úmrtia 1829-1864 4628592
    • Úmrtia 1864-1868 4628593
    • Úmrtia 1868-1888 4628593
    • Úmrtia 1889-1915 4628593
    • Úmrtia 1915-1920 4628594
   • Nové Mesto nad Váhom, Stará Lehota

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Lehota (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1784-1826 - Manželstvá 1784-1826 - Zoznam krstov A-Ž (1784-1826) - Zoznam manželstiev A-Ž (1784-1826) - Úmrtia 1784-1826 - Konvertiti 1790-1861 4628669
    • Krsty 1827-1874 4628669
    • Krsty 1874-1878 4628670
    • Krsty 1879-1896 - Úmrtia 1879-1905 - Manželstvá 1879-1910 4628670
    • Manželstvá 1827-1878 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1904 4628670
    • Úmrtia 1827-1878 - Miešané manželstvá 1856-1896 4628670
   • Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
     Matrika
     Židovská obec. Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Stará Turá (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1706-1721 4628670
    • Krsty 1721-1779 - Spovede 1783-1787 - Rôzne záznamy 1713-1784 - Manželstvá 1702-1779 - Úmrtia 1765-1779 - Úmrtia 1708-1764 4628671
    • Krsty 1780-1786 4628671
    • Krsty 1786-1843 - Zoznam krstov A-Ž (1780-1819) 4628672
    • Krsty 1843-1876 4628672
    • Manželstvá 1780-1843 - Miešané manželstvá 1798-1802 - Konvertiti 1818-1819 - Úmrtia 1780-1804 4628672
    • Úmrtia 1804-1843 4628673
    • Úmrtia 1843-1869 - Manželstvá 1843-1876 4628673
    • Úmrtia 1870-1884 4628673
   • Nové Mesto nad Váhom, Svätý Kríž nad Váhom

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Považany (Nové Mesto nad Váhom)
    • Krsty 1700-1732 - Manželstvá 1700-1728 - Krsty 1728-1730 - Úmrtia 1700-1715 4628690
    • Úmrtia 1714-1732 4628691
    • Krsty 1733-1777 - Manželstvá 1733-1777 - Úmrtia 1733-1777 - Konvertiti 1775-1815 - Rôzne záznamy 1775-1779 4628691
    • Krsty 1778-1831 - Rôzne záznamy 1771-1825 - Konvertiti 1859 4628691
    • Krsty 1832-1843 - Úmrtia 1832-1843 - Manželstvá 1832-1843 4628691
    • Krsty 1843-1852 - Rodná kniha 1703-1888 - Úmrtia 1843-1852 - Rodná kniha 1703-1888 - Manželstvá 1843-1849 4628691
    • Manželstvá 1849-1851 - Zoznam manželstiev 1843-1851 - Rodná kniha 1703-1888 4628692
    • Krsty 1852-1875 4628692
    • Krsty 1875-1900 4628692
    • Úmrtia 1778-1831 - Manželstvá 1778-1831 - Miešané manželstvá 1831 (?) 4628692
    • Úmrtia 1852-1875 - Manželstvá 1852-1875 - Zoznam manželstiev A-Ž (1852-1875) 4628692
    • Zoznam manželstiev A-Ž (1875-1944) - Miešané manželstvá 1854-1894 - Manželstvá 1875-1914 4628693
    • Úmrtia 1875-1907 4628693
   • Nové Mesto nad Váhom, Zemianske Podhradie

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Zemianske Podhradie (Nové Mesto nad Váhom)
   • Nové Zámky, Bajtava

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajtava (Parkan)
    • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Z (1830-1944) 5218772
   • Nové Zámky, Bánov, Bánovská Kesa

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bánovská Kesa (Nové Zámky)
    • Krsty 1787-1826 - Uzavreté manželstvá 1787-1826 - Úmrtia 1787-1820 5218772
    • Krsty 1821 5218773
    • Krsty 1822-1855 - Uzavreté manželstvá 1822-1855 - Úmrtia 1826-1853 5218773
    • Krsty 1856-1885 - Birmovaní 1857-1863 5218773
    • Krsty 1885 (január)-1891 (júl) 5218773
    • Krsty 1894-1895, 1891 (júl)-1895 (september) 5218774
    • Uzavreté manželstvá 1852-1895 - Zoznam uzavretých manželstiev A-Z (1852-1895) 5218774
    • Úmrtia 1853-1891 5218774
    • Úmrtia 1892-1895 5218774
    • Index pokrstených A-Z (1830-1896) - Index zomrelých A-Z (1830-1896) 5218774
    • Index sobášených A-Z (1830-1851), niektoré z rokov do r. 1902 5218774
   • Nové Zámky, Bešeňov

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bešeňov (Vráble)
   • Nové Zámky, Bruty, Bart

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bart (Parkan)
    • Krsty 1794-1832 - Manželstvá 1832, 1859-1866 - Birmovaní 1806, 1813, 1823, 1828, 1831, 1850, 1855, 1859 - Manželstvá 1784-1831 - Úmrtia 1783-1832 5219340
   • Nové Zámky, Chľaba, Helemba

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Helemba (Parkan)
    • Úmrtia 1794-1837 5363614
    • Krsty 1839-1852 - Birmovaní 1850, 1854, 1858, 1869, 1876, 1883, 1888, 1903, 1910 - Manželstvá 1839-1852 - Úmrtia 1839-1852 5363614
    • Krsty 1852-1862 - Manželstvá 1852-1862 - Úmrtia 1852-1862 - 1852-1861 5363614
    • Krsty 1863-1880 - Manželstvá 1863-1880 - Úmrtia 1863 5363614
   • Nové Zámky, Dolný Ohaj, Hul

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolní Ohaj (Vráble)
    • Krsty 1811-1852 - Krsty 1853-1858 - Krsty 1853-1858 - Miešané manželstvá 1842-1859 5219329
    • Krsty 1859-1870 - Birmovaní 1877, 1883, 1894, 1902, 1909, - Krsty 1859-1870 5219329
    • Manželstvá 1844-1869 5219329
    • Úmrtia 1827-1852 - Úmrtia 1853-1870 - Úmrtia 1853-1858 5219329
    • Úmrtia 1858-1869 5218787
    • Krsty 1870-1896 (1-160, Ohaj) - Krsty 1870-1895 (161-314, Hul) 5218787
    • Manželstvá 1870-1896 5218787
    • Úmrtia 1870-1896 - Úmrtia 1870-1896 5218787
   • Nové Zámky, Dubník, Čúz

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Čúz (St. Ďala)
   • Nové Zámky, Dubník, Čúz

     Matrika
     Židovská obec. Čúz (St. Ďala)
    • Narodení, sobášení, zomrelí 1836-1837 - Narodení 1848-1850, 1860-1862, 1864-1866, 1868-1882? 5363608
    • Narodení 1883-1895 - Sobášení 1848-1850, 1860-1861, 1864-1895 - Zomrelí 1848-1850, 1860-1862, 1864, 1866-1895 5363609
    • Narodení 1851-1877 5363609
    • Narodení 1886-1916 5363609
    • Sobášení 1886-1895, 1909, 1921 5363609
    • Zomrelí 1886-1895 5363609
    • Zomrelí 1851-1877 5363609
   • Nové Zámky, Dubník, Čúz, Rúbaň, Fyr

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čúz (St. Ďala)
    • Krsty 1703-1710, 1713-1715, 1712?-1713, 1736, 1716-1719, 1736, 1719-1731 - Manželstvá 1703-1707, 1713, 1717, 1714-1719, 1735-1736, 1720-1738 - Krsty 1736-1738 - 1731-1735 - Úmrtia 1703-1707, 1716-1738 - Rôzne záznamy 1713 - Konvertiti 1712?-1738 5218792
    • Krsty 1739-1775 - Manželstvá 1739-1781 - Úmrtia 1740-1781 - Krsty 1775-1781 - Konvertiti 1743-1779 5218792
    • Krsty 1781-1833 - Úmrtia 1781-1833 - Manželstvá 1781-1833 5218792
    • Krsty 1832-1852 5218792
    • Manželstvá 1832-1852 - Birmovaní 1877 5218793
    • Úmrtia 1832-1852 5218793
    • Krsty 1852-1872 5218793
    • Krsty 1872-1890 - Krsty 1879-1890, Fyr 5218793
    • Krsty 1891-1895 5218793
    • Manželstvá 1852-1878 - Manželstvá 1879-1898, Čúz - Manželstvá 1879-1898, Fyr 5363607
    • Úmrtia 1852-1874 5363607
    • Úmrtia 1875-1878 - Úmrtia 1879-1895, Čúz - Úmrtia 1879-1895, Fyr 5363607
    • Zoznam krstov A-M (1703-1949), 5363607
    • Zoznam krstov M-Z (1703-1949), 5363608
    • Index sobášených A-Z (1703-1950) 5363608
    • Zoznam úmrtí A-Z, M (1703-1950) 5363608
   • Nové Zámky, Gbelce, {Köbölkút}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Köbölkút (Parkan)
   • Nové Zámky, Jasová, {Jásová}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jásová (Stará Ďala)
    • Krsty 1762-1781 - Manželstvá 1762-1808 - Úmrtia 1807-1808 - 1762-1806 - Krsty 1781-1791 - Rôzne záznamy 5223187
    • Krsty 1791-1860 5223187
    • Úmrtia 1809-1860 5223188
    • Manželstvá 1861-1897 5223188
    • Krsty 1861-1895 5223188
    • Úmrtia 1861-1896 5223188
    • Zoznam krstov, sobášených, zomrelých A-Z (1878-1916) 5223188
   • Nové Zámky, Kamenica nad Hronom, Parkan

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenica nad Hronom (Parkan)
    • Krsty 1724-1743 - Úmrtia 1725-1747 - 1738-1743 - Manželstvá 1725-1747 - Krsty 1743-1747 5223166
    • Krsty 1786-1813 5223166
    • Krsty 1813-1852 5223167
    • Manželstvá 1784-1855 - Úmrtia 1851-1855 - 1784-1850 5223167
    • Krsty 1784-1855 - Manželstvá 1784-1818 - 1837-1855 - Úmrtia 1784-1855 5223167
    • Zoznam úmrtí A-Z (1855?-1937) 5223167
    • Krsty 1858-1879 5223167
    • Krsty 1879-1885 - Manželstvá 1856-1885 - Úmrtia 1856-1885 5223168
    • Krsty 1868-1886 - Manželstvá 1887- - Krsty 1888-1895 5223168
    • Manželstvá 1868-1886 - Krsty 1887 - Manželstvá 1888-1895 5223168
    • Úmrtia 1868-1895 5223168
   • Nové Zámky, Kamenín

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamendín (Parkan)
    • Krsty 1724-1770 - Manželstvá 1724-1775 - Krsty 1770-1775 - Úmrtia 1731-1775 5223170
    • Krsty 1776-1807 - Manželstvá 1776-1807 - Úmrtia 1776-1805 - Úmrtia 1805-1807 5223170
    • Krsty 1811-1826 5223170
    • Krsty 1826-1827 - Manželstvá 1808-1829 - Krsty 1828-1829 - Úmrtia 1808-1829 5223153
    • Krsty 1830-1856 - Zoznam krstov A-Z (1830-1856), Manželstvá 1830-1856 - Zoznam manželstiev A-Z (1830-1856), - Úmrtia 1830-1855 - Zoznam úmrtí A-Z (1830-1856), 5223153
    • Krsty 1857-1863 - Manželstvá 1857-1863 - Úmrtia 1857-1863 - Miešané manželstvá 1857-1870 5223154
    • Krsty 1864-1870 - Manželstvá 1864-1870 - Úmrtia 1864-1870 5223154
    • Krsty 1871-1880 5223154
    • Krsty 1881-1885 5223154
    • Krsty 1885-1889 5223155
    • Krsty 1890-1893 5223155
    • Krsty 1893-1895 5223155
    • Manželstvá 1871-1880 5223155
    • Manželstvá 1881-1895 5223155
    • Úmrtia 1871-1880 5223155
    • Úmrtia 1881-1895 5223155
    • Zoznam krstov A-Z (1857-1937), Index sobášených A-J (1857-1937), K (1857-1870), 5223155
    • Index sobášených K (1871-1937), (1857-1937), Zoznam úmrtí A-Z (1857-1937), 5223156
   • Nové Zámky, Kamenný Most, Kamenné Ďarmoty

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kamenný Most (Kralupy nad Vltavou)
    • Krsty 1720-1753 - Manželstvá 1728-1744 - Úmrtia 1728-1740 - Rôzne záznamy 5223157
    • Krsty 1753-1762 - Manželstvá 1744-1761 - Úmrtia 1741-1761 5223157
    • Krsty 1798?-1826 5223157
    • Manželstvá 1787-1857 5223157
    • Úmrtia 1786-1831 5223157
    • Úmrtia 1832-1857 5223157
    • Krsty 1762-1786 - Úmrtia 1762-1786 - Birmovaní 1775 - Manželstvá 1762-1786 5223158
    • Krsty 1827-1873 5223158
    • Krsty 1873-1895 5223158
    • Manželstvá 1857-1878 5223158
    • Manželstvá 1879-1895 5223158
    • Úmrtia 1872-1878 5223158
    • Úmrtia 1878-1895 5223215
   • Nové Zámky, Kolta

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kolta (Stará Ďala)
    • Krsty 1787-1830 - Rôzne záznamy - Zoznam krstov A-Z (1787-1830), Úmrtia 1787-1830 - Manželstvá 1787-1829 - Rôzne záznamy 5223212
    • Krsty 1830-1852 5223212
    • Krsty 1852-1867 - Rôzne záznamy 5223212
    • Manželstvá 1830-1852 5223212
    • Úmrtia 1830-1852 5223212
    • Úmrtia 1852-1865 5223212
    • Krsty 1868-1891 5363624
    • Manželstvá 1852-1888 5363624
    • Úmrtia 1866-1891 5363624
    • Krsty 1892-1895 - Manželstvá 1889-1896 - Úmrtia 1892-1895 5363624
     Matrika
     Židovská obec. Kolta (Stará Ďala)
    • Narodení, sobášení, zomrelí 1836-1838 1860, 1864-1866 - Narodení 1864, 1867-1895 - Sobášení 1867, 1865, 1862, 1851-1895 - Zomrelí 1853, 1867-1895 5363624
   • Nové Zámky, Komjatice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Komjatice (Nové Zámky)
    • Krsty 1712-1722 - Manželstvá 1709-1725 - Úmrtia 1709-1725 - Krsty 1724-1725 - 1722-1723 - Rôzne záznamy - Krsty 1724?-1725 5223205
    • Krsty 1725-1766 - Manželstvá 1725-1729, 1735, 1751-1773 (213-262) - Krsty 1766-1773 - Úmrtia 1751-1773 - Rodná kniha 17?? - Rôzne záznamy 1738-1778 - Konvertiti 1770-1778 5223205
    • Krsty 1774-1820 5223205
    • Manželstvá 1774-1820 - Úmrtia 1774-1805 - Konvertiti 1785-1820 5223206
    • Úmrtia 1806-1831 5223206
    • Krsty 1821-1853 - Manželstvá 1821-1853 - Konvertiti 1821-1841 5223206
    • Úmrtia 1832-1864 5223206
    • Krsty 1854-1861 5223206
    • Krsty 1861-1876 - Manželstvá 1856-1892 - 1854-1874 5223207
    • Krsty 1877-1895 5223207
    • Krsty 1875-1888 5223207
    • Manželstvá 1889-1918 5363622
    • Úmrtia 1865-1880 5363622
    • Úmrtia 1881-1894 5363622
    • Úmrtia 1894-1897 5223208
    • Zoznam krstov A-Z (1800-1922) 5223208
    • Zoznam úmrtí A-Z (1800-1924) 5223208
   • Nové Zámky, Komoča

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Kamoča (Komárno)
   • Nové Zámky, Maňa, Malá Maňa

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Malá Maňa (Nové Zámky)
    • Krsty 1785-1834 - Manželstvá 1786-1951 - Úmrtia 1786-1942 - Konvertiti? 1926-1938 5223300
    • Krsty 1834-1864 5223300
    • Krsty 1864-1912 5223301
   • Nové Zámky, Maňa, Velká Maňa

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Maňa (Nové Zámky)
   • Nové Zámky, Mojzesovo, Izdeg

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Izdeg (Nové Zámky)
    • Krsty 1774-1817 - Úmrtia 1774-1830 - Manželstvá 1774-1827 - Krsty 1817-1823 5223331
    • Krsty 1827-1857 - Zoznam krstov A-Z (1840-1864), - Zoznam úmrtí A-Z (1831-1864), - Krsty 1869-1870 - Manželstvá 1827-1857 - Úmrtia 1863 - Zoznam manželstiev A 5223331
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830-1892 5223332
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1871-1895 5223333
   • Nové Zámky, Mužla

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mužla (Parkan)
    • Krsty 1711-1742 - Manželstvá 1711-1742 - Úmrtia 1711-1718, 1727-1734, 1736-1742 5223333
    • Krsty 1754-1839 5223333
    • Krsty 1840-1859 5223334
    • Krsty 1860-1871 - Mŕtvonarodení 1852-1871 5223334
    • Manželstvá 1754-1861 5223334
    • Úmrtia 1754-1822 5223334
    • Úmrtia 1822-1829 5223334
    • Úmrtia 1829-1856 5223335
    • Úmrtia 1857-1865 5223335
    • Krsty 1872-1885 5223335
    • Krsty 1885-1895 5223335
    • Manželstvá 1862-1879 5223335
    • Manželstvá 1879-1898 5363637
    • Úmrtia 1865-1875 5363637
    • Úmrtia 1876-1881 5363637
    • Úmrtia 1882-1889 5363637
    • Úmrtia 1889-1907 5363637
    • Zoznam krstov C-S (1822-1895) 5363637
    • Index sobášených A-H (1822, 1823-1950) - Index sobášených I/J (1822, 1823-1907) 5363637
    • Index sobášených I/J-Z (1823-1950) 5223404
    • Zoznam úmrtí A-Z (1823-1850) 5223404
   • Nové Zámky, Nová Vieska

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Nová Vieska (Parkan)
    • Krsty 1787-1843 - Krsty 1817, 1825, 1836, 1838, 1841, 1844 - Manželstvá 1835 - Úmrtia 1835 - Krsty 1790-1834 (niektoré roky chýbajú) - Úmrtia 1787-1834 (niektoré roky chýbajú) - Manželstvá 1803-1836 (niektoré roky chýbajú) - Úmrtia 1787-1866 - Manželstvá 1787-1884 5223432
    • Krsty 1844-1889 5223432
    • Úmrtia 1895 - Manželstvá 1895 - Krsty 1895 - Úmrtia 1895 - Krsty 1894 - Manželstvá 1894 - Úmrtia 1894 - Úmrtia 1893 - Krsty 1893 - Manželstvá 1893 - Úmrtia 1892 - Krsty 1892 - Manželstvá 1892 - Úmrtia 1891 - Krsty 1891 5223432
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1868-1891 (roky sú v obrátenom poradí) 5223433
    • Úmrtia 1866-1900 5223433
   • Nové Zámky, Nové Zámky

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nové Zámky (Nové Zámky)
    • Krsty 1685-1695, 1693-1738 - Manželstvá 1706-1714, 1716-1717, 1721, 1728, 1730, 1732-1733 5223440
    • Krsty 1685-1735 5223440
    • Krsty 1734-1739 5223441
    • Rôzne záznamy - Krsty 1685-1706, 1708, 1738-1747 - Manželstvá 1690-1703, 1738-1750 - Krsty 1748-1750 - Úmrtia 1690-1697, 1738-1750 - Rôzne záznamy (351-357) 5223441
    • Krsty 1710-1738 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1717-1731 - Úmrtia 1717-1733 (199-210) - Manželstvá 1731- 1738 5223441
    • Krsty 1750-1791 - Konvertiti 1786,1788-1789, 1764-1766, 1768, 1771, 1773, 1778-1780, 1782, 1784 5223441
    • Manželstvá 1750-1812 5223442
    • Úmrtia 1750-1798 - Úmrtia 1779-1781, 1783, 1797 5223442
    • Krsty 1884-1889 5223442
    • Úmrtia 1799-1831 5223442
    • Úmrtia 1831-1833 5223443
    • Zoznam úmrtí A-Z (1753-1869), 5223443
    • Zoznam úmrtí A-Ž (1870-1889), - Zoznam úmrtí P (1888-1889),7 - Zoznam úmrtí C (1885-1889), 5223443
    • Birmovaní 1870, 1875, 1878, 18?? 5223443
    • Birmovaní 18??, 1893, 189?, 1898, 1899 5223443
    • Konvertiti 1793-1794, 1796-1797, 1803-1804, 1810-1812, 1818-1819, 1821-1826, 1831, 1836 - Krsty 1792-1808 5223443
    • Krsty 1808-1835 5223444
    • Krsty 1836-1847, Rôzne záznamy - Krsty 1840-1842, 1846-1848, 1850-1856, 1858 - Konvertiti 1863 5223444
    • Krsty 1848-1852 5223444
    • Krsty 1852-1855 - Krsty 1853, 1850 5223445
    • Krsty 1855-1859 - Krsty 1857 5223445
    • Krsty 1859-1864 5223445
    • Krsty 1864 5223446
    • Manželstvá 1813-1843 5223446
    • Úmrtia 1834-1847 5223446
    • Úmrtia 1848-1856 5223446
    • Úmrtia 1856-1857 5223447
    • Úmrtia 1857-1864 5223447
    • Krsty 1865-1871 5223447
    • Krsty 1871-1875 - Cirkevné finančné záznamy 5223448
    • Krsty 1875-1879 5223448
    • Krsty 1879-1880 5223448
    • Krsty 1880-1884 5223449
    • Krsty 1884-1889 5223449
    • Krsty 1889 5223450
    • Krsty 1890-1895 5223450
    • Krsty 1895 5223450
    • Manželstvá 1844-1869 5223450
    • Manželstvá 1869-1878, 1862 5223451
    • Manželstvá 1878-1895 5223451
    • Úmrtia 1865-1873 5223451
    • Úmrtia 1873, 1871 5363640
    • Úmrtia 1873-1878 5363640
    • Úmrtia 1878-1883 5363640
    • Úmrtia 1883-1884 5363640
    • Úmrtia 1884-1890 5363641
    • Zoznam krstov A-Z (1685-1882), 5363641
    • Zoznam krstov A-Z (1883-1902), 5363642
    • Zoznam manželstiev A-Z (1813-1908), 5363642
     Matrika
     Židovská obec. Nové Zámky (Nové Zámky)
    • Narodenia 1870-1910 5363642
    • Narodenia 1910-1922 5363643
    • Narodenia 1869-1895 5363643
    • Narodenia 1886-1889, 1854, 1890-1895, 1875, 1894-1899, 1897, 1899-1904, 1903-1908, 1907-1918, 1938-1943 5363643
    • Manželstvá 1870-1871 - Manželstvá 1875 - Manželstvá 1872-1895 5363643
    • Manželstvá 1870-1920 5363643
    • Úmrtia 1870-1897 5363643
    • Úmrtia 1870-1875 - Úmrtia 1873-1895 5363643
    • Úmrtnia 1886-1899, 1901-1911, 1913-1925 - Úmrtnia 1939-1945 5363643
    • Úmrtnia 1897-1928 5223452
   • Nové Zámky, Palárikovo, Slovenský Meder

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenský Meder (Nové Zámky)
    • Krsty 1728-1822 5223464
    • Krsty 1823-1841 5223464
    • Krsty 1841-1855 - Zoznam krstov A-Ž (1823-1855), 5223465
    • Krsty 1856-1870 5223465
    • Dišpenzácie manželských prekážok 1718-1726, 1730 - Manželstvá 1730-1822 - Krst 29. septembra 1784 5223465
    • Úmrtia 1730-1816 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1817-1822 5223465
    • Úmrtia 1823-1855 5223465
    • Úmrtia 1856-1867 5223466
    • Krsty 1871-1896 5223466
    • Manželstvá 1823-1871 5223466
    • Manželstvá 1872-1896 5223466
    • Úmrtia 1868-1870 5223466
    • Úmrtia 1870-1895 5363644
    • Zoznam krstov A-Ž (1823-1939), (písmená nie sú v abecednom poradí) 5363644
    • Zoznam manželstiev A-G (1823-1944), 5363644
    • Zoznam manželstiev G-Z (1822-1834), 5223467
    • Zoznam úmrtí A-Ž (1823-1943), 5223467
   • Nové Zámky, Parkan, Štúrovo

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štúrovo (Nové Zámky)
     Matrika
     Židovská obec. Štúrovo (Nové Zámky)
    • Nové sfilmovanie Narodení 1867-1879; - Narodení 1867-1895 - Manželstvá 1867-1895 - Úmrtia 1867-1895, žiadny zápis o úmrtí z rokow 1870,1873,1880,1884. 5363648
   • Nové Zámky, Pozba

     Cirkevná matrika
     Református Egyház. Farský úrad Pozba (Vráble)
    • Krsty 1784-1834 - Manželstvá 1784-1834 - Úmrtia 1785-1788 5225497
    • Úmrtia 1785-1834 - Rôzne záznamy 5225498
    • Krsty 1835-1870 - Manželstvá 1835-1870 - Birmovaní - Úmrtia 1835-1869 5225498
    • Krsty 1870-1882 - Manželstvá 1870-1882 - Úmrtia 1870-1882 5225498
    • Krsty 1883-1895 - Manželstvá 1883-1895 - Úmrtia 1883-1895 5225498
    • Zoznam krstov, uzavretých manželstiev A-O (1784-1895), Zoznam krstov P (1784-1895), 5225498
    • Zoznam manželstiev P (1785-1895), Zoznam krstov, uzavretých manželstiev R-Ž 1785-1895 5223469
   • Nové Zámky, Salka

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Salka (Nové Zámky)
    • Krsty 1718-1719 - Krsty 1730 - Krsty 1719-1752 - Manželstvá 1718-1773 - Krsty 1752-1773 - Úmrtia 1718-1720 - Úmrtia 1732-1734 - Úmrtia 1746-1750 - Úmrtia 1734-1773 - Rôzne záznamy 1739-1749 5225459
    • Krsty 1773-1829 5225459
    • Krsty 1829-1842 5225459
    • Krsty 1842-1852 5225451
    • Manželstvá 1774-1852 5225451
    • Úmrtia 1774-1836 5225451
    • Úmrtia 1837-1852 5225451
    • Krsty 1852-1895 5225451
    • Manželstvá 1852-1862 5225451
    • Manželstvá 1862-1895 5225452
    • Úmrtia 1852-1895 5225452
   • Nové Zámky, Semerovo

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Semerovo (Stará Ďala)
    • Krsty 1725-1753, chýbajú roky 1749-1750, - Manželstvá 1725-1752, chýbajú roky 1749-1750, - Úmrtia 1725-1752, chýbajú roky 1749-1750, 5225454
    • Krsty 1753-1797 - Manželstvá 1753-1802 - Úmrtia 1753-1804 5225454
    • Krsty 1797-1805 5225454
    • Krsty 1805-1829 5225460
    • Krsty 1829-1851 - Birmovaní 1865, 1832, 1851, 1865, 5225460
    • Úmrtia 1805-1849 - Manželstvá 1810-1856 - Úmrtia 1849-1856 5225460
    • Krsty 1852-1861 - Manželstvá 1852-1874 - Úmrtia 1852-1861 5225460
    • Krsty 1861-1876 5225460
    • Krsty 1876-1881 5225460
    • Krsty 1881-1895 5225461
    • Manželstvá 1874-1895 5225461
    • Úmrtia 1861-1880 5225461
    • Úmrtia 1881-1905 5225461
    • Zoznam manželstiev A-Ž 1829-1934 - Zoznam úmrtí B-Ž 1829-1933 5225461
   • Nové Zámky, Sikenička

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sikenička (Nové Zámky)
    • Krsty 1806-1836 - Konvertiti 1836 - Manželstvá 1801-1836 - Úmrtia 1801-1836 5225462
    • Krsty 1837-1853 - Manželstvá 1837-1853 - Úmrtia 1837-1853 5225462
    • Krsty 1854-1877 - Manželstvá 1854-1877 - Úmrtia 1854-1877 5225462
    • Krsty 1878-1895 5225463
    • Manželstvá 1878-1896 5225463
    • Úmrtia 1878-1896 5225463
   • Nové Zámky, Strekov, Strekov

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Strekov (Komárno)
    • Rôzne záznamy 1753-1754 - Krsty 1714-1755 5225475
    • Krsty 1755-1766 - Manželstvá 1714-1766 - Úmrtia 1716-1757 - Rôzne záznamy 1729 5225476
    • Rôzne záznamy 1714-1855 - Krsty 1767-1826 - Manželstvá 1767-1841 - Úmrtia 1767-1804 5225476
    • Úmrtia 1805-1855 5225476
    • Úmrtia 1856-1867 5225476
    • Úmrtia 1867-1869 5225489
    • Krsty 1826-1863 - Manželstvá 1842-1871 5225489
    • Krsty 1864-1882 5225489
    • Krsty 1883-1893 5225489
    • Krsty 1893-1896 5225490
    • Manželstvá 1872-1924 5225490
    • Úmrtia 1870-1888 5225490
    • Úmrtia 1889-1904 5225490
    • Zoznam krstov A-K 1769-1826 5225490
    • Zoznam krstov K-Ž 1769-1826 - Zoznam úmrtí A-Ž 1772-1825 - Zoznam manželstiev A-Ž 1767-1829 5225491
    • Zoznam krstov A-Ž 1827-1909 - Zoznam manželstiev A-Ž 1830-1909 - Zoznam úmrtí A-Ž 1830-1909 5225491
   • Nové Zámky, Štúrovo, {Ebed}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Ebed (Parkan)
    • Krsty 1787-1835 - Manželstvá 1787-1836 - Krsty 1835-1836 - Úmrtia 1787-1836 5223453
    • Krsty 1837-1875 - Zoznam krstov A-Z (1837-1875), 5223453
    • Manželstvá 1837-1875 - Zoznam manželstiev A-Z, O (1837-1875), 5223453
    • Úmrtia 1837-1875 - Zoznam manželstiev A-Z (1837-1875),, 449, 453, 457 5223454
    • Krsty 1876-1895 5223454
    • Manželstvá 1876-1895 5223454
    • Úmrtia 1876-1895 5223454
   • Nové Zámky, Šurany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šurany (Nové Zámky)
    • Rôzne záznamy 1801-1857 - Krsty 1801-1839 5363648
    • Krsty 1839-1841 - Rôzne záznamy 1852-1855 5225566
    • Krsty 1841-1852 - Úmrtia 1841-1852 - Manželstvá 1841-1852 5225566
    • Krsty 1852-1855 - Manželstvá 1853-1855 - Úmrtia 1852-1855 5225566
    • Krsty 1855-1861 - Manželstvá 1855-1861 - Úmrtia 1861 okt-dec., 1855-1857 5225566
    • Úmrtia 1857-1861 5219623
    • Rôzne záznamy 1863-1893 - Krsty 1862-1870 - Manželstvá 1862-1868 - Úmrtia 1862-1869 - Birmovaní 1865 5219623
    • Krsty 1870-1877 5219623
    • Krsty 1877-1878 5219623
    • Krsty 1878-1885 - Úmrtia 1878-1888 5219624
    • Úmrtia 1888-1893 5219624
    • Úmrtia 1888-1889, 1893-1895 5219625
    • Krsty 1886-1895 5219625
    • Manželstvá 1869-1882 - Úmrtia 1869-1877 5219625
    • Úmrtia 1877 5363653
    • Manželstvá 1882-1895 5363653
    • Úmrtia 1822-1841 - Rôzne záznamy 1848 5363653
    • Zoznam krstov A-Ž 1801-1859 5363653
    • Zoznam krstov A-Ž 1860-1887 5363653
    • Zoznam krstov A-Ž 1888-1911 5363653
    • Zoznam manželstiev A-Ž 1820-1920 5363616
    • Zoznam úmrtí A-Ž 1864-1958 5363616
     Matrika
     Židovská obec. Šurany (Nové Zámky)
    • Narodení 1850-1885 5363616
    • Narodení 1871-1879 5363616
    • Narodení 1879-1885 - Dodatočné zápisy narodenia 1826-1943 5363616
    • Narodení 1886-1906 5363616
    • Manželstvá 1851-1886 5363616
    • Manželstvá 1871-1885 5363616
    • Manželstvá 1883-1942, chýbaju záznamy z rokow 1897,1898,1900-1904,1906-1919 5363616
    • Úmrtia 1871-1885, (title board is labeled wrong) 5363617
    • Úmrtia 1886-1904, chýbaju záznamy z rokow 1890-1897, (title board is labeled wrong) 5363617
    • Úmrtia 1872-1889 (title board is labeled wrong) 5363617
    • Úmrtia 1853-1871 - Narodení 1856-1870, (title board is labeled wrong) 5363617
   • Nové Zámky, Sväty Michal nad Žitavou

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sväty Michal nad Žitavou (Nové Zámky)
    • Manželstvá 1772-1855 - Krsty 1772-1847 - Krsty Miešané manželstvá 1810-1842 - Úmrtia 1772-1822 5223316
    • Úmrtia 1822-1847 5223318
    • Krsty 1848-1874 5223318
    • Manželstvá 1855-1874 5223318
    • Úmrtia 1857-1873 - 1848-1857 - 1873-1874 5223318
    • Krsty 1875-1880 - Manželstvá 1875-1896 - Úmrtia 1875-1882 5223319
    • Krsty 1881-1896 5223319
    • Úmrtia 1883-1899 5223319
    • Index ? A-Z (1817-1860), 5223319
   • Nové Zámky, Svodín, Parkan, Seldín

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svodín (Nové Zámky)
    • Krsty 1716-1780 - Manželstvá 1717-1780 - Úmrtia 1717-1780 5225496
    • Krsty 1781-1807 5225496
    • Krsty 1807 - Úmrtia 1781-1807 - Manželstvá 1781-1807 - Birmovaní 1778, 1801-1841 - Konvertiti 1801-1804 - Birmovaní 1793 5225501
    • Krsty 1807-1846 - Úmrtia 1807-1846 - Manželstvá 1807-1846 5225501
    • Krsty 1847-1854 5225501
    • Krsty 1854-1867 5225502
    • Manželstvá 1847-1867 5225502
    • Úmrtia 1847-1867 5225502
    • Rôzne záznamy 1761-1778 - Krsty 1745-1759 5225502
    • Krsty 1759-1780 - Úmrtia 1778-1780 - Manželstvá 1745-1780 - Úmrtia 1745-1778 5225503
    • Krsty 1868-1882 5225503
    • Krsty 1883-1889 5225503
    • Krsty 1889-1891 5225504
    • Krsty 1891-1900 5225504
    • Manželstvá 1868-1884 5225504
    • Manželstvá 1884-1915 5225504
    • Úmrtia 1868-1883 5225504
    • Úmrtia 1883-1884 5219614
    • Úmrtia 1884-1912 5219614
   • Nové Zámky, Tvrdošovce, {Tardošked}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tardošked (Nové Zámky)
    • Krsty 1761-1818, 1821-1830 - Manželstvá 1779-1787, 1789-1790, 1792-1794, 1797, 1799-1804, 1806-1807, 1810-1816, 1818, 1821-1830 - Úmrtia 1761-1764, 1769-1803 5223188
    • Úmrtia 1761-1764, 1769-1819, 1821-1830 5223189
    • Úmrtia 1831-1841 - Manželstvá 1831-1841 - Krsty 1831-1841 5223189
    • Krsty 1842-1857 - Manželstvá 1842-1865 - Krsty 1857-1860 - Manželstvá 1865-1867 - Úmrtia 1858-1860 - 1842-1858 5223189
    • Krsty 1861-1875, 1863-1875 - Úmrtia 1860-1880 5223189
    • Krsty 1876-1895 5223189
    • Manželstvá 1867-1896 5223189
    • Úmrtia 1880-1896 5223189
    • Birmovaní 1822 - Konvertiti (1816, 1833) - Index birmovaných A-Z (1822), - Zoznam úmrtí A-Z (1826-1841), - Zoznam krstov A-Z (1792-1825), - Zoznam krstov A-Z (1835-1875), - (1826-1834), - Index sobášených A-Z (1779-1787, 1789-1790, 1792-1794, 1797, 1799-1804, 1806-1807, 1810-1816, 1818-1830), Zoznam úmrtí A-Z (1761-1764, 1769-1834), 5223189
    • Krsty 1697-1707, 1718-1753 - Manželstvá 1698-1703, 1719-1729, 1735-1757 - Krsty 1753-1757 - Úmrtia 1757 - Rôzne záznamy 1756-1757 - Úmrtia 1699-1703, 1718-1730, 1734-1757 - Rôzne záznamy 1746-1756 5218754
    • Manželstvá 1758-1803 - Krsty 1797 - Manželstvá 1803-1804 - Krsty 1797-1804, 1758-1797 - Úmrtia 1758-1804 - Rôzne záznamy 1765-1794 5218754
    • Krsty 1804-1819 5218754
    • Krsty 1819-1844 - Rôzne záznamy 1844 5218755
    • Krsty 1845-1856 5218755
    • Krsty 1857-1864 5218755
    • Manželstvá 1804-1844 - Úmrtia 1804-1832, 121-180) 5218755
    • Úmrtia 1832-1844 - Rôzne záznamy 1846 5218756
    • Úmrtia 1845-1857 5218756
    • Úmrtia 1857-1866 5218756
    • Krsty 1865-1874, Záznamy z roku 1871 5218756
    • Krsty 1874-1875 5219616
    • Krsty 1876-1888 5219616
    • Krsty 1889-1895 5219616
    • Manželstvá 1845-1896 5219616
    • Úmrtia 1866-1869 5219616
    • Úmrtia 1869-1880 5362606
    • Úmrtia 1880-1897 5362606
    • Zoznam krstov A-Ž 1821-1952 5362606
    • Zoznam manželstiev A-Ž 1821-1952 5362606
    • Zoznam úmrtí A-Ž 1821-1952 5362606
   • Nové Zámky, Veľké Lovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
    • Krsty Sobáše Úmrtia 1787 - 1846 5219560
    • Krsty Sobáše Úmrtia 1847 - 1858 5219560
    • Krsty Sobáše Úmrtia 1850 - 1891 5219560
    • Krsty Sobáše Úmrtia 1737 - 1843 5219560 5219568
    • Krsty Úmrtia 1800 - 1870 5219568
    • Krsty Sobáše Úmrtia 1859 - 1885 5219568
   • Nové Zámky, Veľký Kýr

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľký Kýr (Nové Zámky)
    • Krsty 1671-1715 - Úmrtia 1715 - Konvertiti 1708-1714 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1686-1713 - Manželstvá 1713-1715 - Manželstvá 1686-1713 - Rôzne záznamy 5223320
    • Krsty 1716-1723 - Manželstvá 1716- 1727 - Krsty 1726-1727, 1726 - Úmrtia 1726-1727, 1716-1726 - Krsty 1723-1726, 1727 - Úmrtia 1727 - Konvertiti 1716-1717 - Krsty 1727 - Manželstvá 1727 - Úmrtia 1727 5223320
    • Krsty 1727-1745 - Manželstvá 1727-1746, 1749 - Úmrtia 1727-1746, 1749 - Krsty ?, 1745-1749 5223320
    • Krsty 1749-1836 5223320
    • Krsty 1836 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1749-1836 - Úmrtia 1749-1822 - Rôzne záznamy 5223321
    • Úmrtia 1822-1836 - Úmrtia (siroty) cca 1845-1900 5223321
    • Úmrtia 1837-1862 5223321
    • Krsty 1837-1862 - Manželstvá 1837-1862 5223321
    • Krsty 1863-1886 5223321
    • Krsty 1886-1912 5223322
    • Manželstvá 1863-1922 5223322
    • Úmrtia 1863-1879 5223322
    • Úmrtia 1879-1923 5223323
    • Zoznam krstov A-Z (1749-1939), - Zoznam úmrtí A-Z (1892-1952), 5223323
   • Nové Zámky, Dedinka

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Dedinka (Nové Zámky)
    • Rôzne záznamy - Krsty 1787-1853 5363612
    • Krsty 1854-1870 5218815
    • Manželstvá 1787-1853 - Miešané manželstvá 1822-1870 5218815
    • Manželstvá 1854-1870 5218815
    • Úmrtia 1787-1853 5218815
    • Úmrtia 1854-1871 5218815
    • Krsty 1870?, 1871-1877 - Manželstvá 1871-1878 - Úmrtia 1871-1876 5218815
    • Krsty 1877-1895 - Úmrtia 1879-1895 - Krsty 1895 - Manželstvá 1879-1895, 1930 5218815
   • Nové Zámky, Zemné

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Zemné (Komárno)
    • Krsty 1796-1857 - Zoznam krstov A-Ž 1797-1847 5223200
    • Úmrtia 1847-1855 - Manželstvá 1853-1857, 1797-1853 - Úmrtia 1796-1847 5223200
    • Krsty 1858-1885 - Manželstvá 1858-1872 5223200
    • Manželstvá 1872-1885 5223201
    • Krsty 1886-1895 5223201
    • Manželstvá 1886-1895 5223201
    • Úmrtia 1855-1880 5223201
    • Úmrtia 1881-1889 5223201
    • Úmrtia 1890-1895 5223201
   • Partizánske, Klátova Nová Ves

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Klátova Nová Ves (Topoľčany)
    • Krsty 1728-1835 - Manželstvá 1764-1835 - Úmrtia 1788-1835 5223145
    • Krsty 1836-1842 - Manželstvá 1836-1842 - Úmrtia 1836-1842 - Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223145
    • Krsty 1852-1901 5223145
    • Manželstvá 1852-1893, 1895-1901 5223145
    • Úmrtia 1852-1901 5223145
    • Zoznam krstov A-Z (1852-1929), Zoznam úmrtí A-Z (1852-1929), Index sobášených A-Z (1852-1929), 5223145
    • Krsty 1728-1761 - Manželstvá 1726-1763 - Krsty 1761-1763 - Úmrtia 1726-1763 - Konvertiti 1720-1758 5223146
   • Partizánske, Krásno, Brodzany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krásno (Topoľčany)
    • KRÁSNO: Krsty 1766-1842 - Birmovaní 1857, 1860, 1864, 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1884, 1888, 1898, 1905, 1921, , 1851, 1842, 1788, 1798, 1801, 1828, ? - Manželstvá 1766-1842 - Úmrtia 1766-1800 5223274
    • Úmrtia 1801-1842 5223275
    • Krsty 1843-1852 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1852 5223275
    • BRODZANY: Krsty 1782-1842 - Birmovaní 1791, 1798, ?, - Manželstvá 1782-1842 - Úmrtia 1782-1842 5223275
    • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223275
    • KRÁSNO: Krsty 1852-1883 - Úmrtia 1852-1883 - Manželstvá 1852-1883 5223275
    • Úmrtia 1884-1952 5223275
    • BRODZANY: Krsty 1852-1883 - Úmrtia 1852-1883 - Manželstvá 1852-1883 5223275
    • KRÁSNO: Krsty 1884-1895 5223275
    • Úmrtia 1884-1952 5223277
    • Manželstvá 1884-1952 5223277
    • BRODZANY: Manželstvá 1884-1952 5223277
   • Partizánske, Nadlice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nadlice (Topoľčany)
    • Krsty 1698-1735 - Úmrtia 1698-1737 - Manželstvá 1734-1737 - Krsty 1738 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1722-1733, 1698-1721 5223404
    • Krsty 1736-1790 - Manželstvá 1737-1744, 1752-1803 - Úmrtia 1738-1743, 1752-1803 5223404
    • Krsty 1790-1803 - Manželstvá 1737-1744, 1752-1803 - Úmrtia 1738-1743, 1752-1803 5223405
    • Krsty 1804-1851 - Birmovaní 1837 - Manželstvá 1849-1852, 1804-1848 - Úmrtia 1804-1852 (229-360) 5223405
    • Krsty 1852-1882 5223405
    • Krsty 1882-1901 5223405
    • Krsty 1901-1911 5223414
    • Manželstvá 1852-1906 5223414
    • Úmrtia 1852-1895 5223414
   • Partizánske, Ostratice, Veľké Ostratice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Ostratice (Bánovce nad Bebravou)
    • Krsty 1830-1895 - Manželstvá 1830-1896 - Úmrtia 1830-1897 - Birmovaní 1830-1898 5219580
   • Partizánske, Partizánske, Veľké Bielice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Bielice (Topoľčany)
    • Krsty 1721-1807 - Manželstvá 1721-1807 - Úmrtia 1721-1807 - Rôzne záznamy 1753-1798 5219619
    • Krsty 1808-1826 5219619
    • Krsty 1826-1852 - Manželstvá 1808-1851 - Birmovaní 1828,1836,1842,1851,1857 - Úmrtia 1808-1852, 1830 5219620
    • Krsty 1852-1882 - Manželstvá 1852-1883 - Úmrtia 1852-1883 5219620
    • Krsty 1883-1901 - Manželstvá 1883-1900 - Úmrtia 1883-1900 5219620
   • Partizánske, Skačany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Skačany (Partizánske)
    • Krsty 1745-1846 - Manželstvá 1745-1846 - Úmrtia 1745-1846 5225463
    • Krsty 1847-1900 5225464
    • Manželstvá 1847-1942 5225464
    • Úmrtia 1847-1893 5225464
   • Partizánske, Bošany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bošany (Topoľčany)
    • Krsty 1691-1707, Velké Bošany - Krsty 1691-1721, Malé Bošany - Krsty 1691-1709, Práznovce - Úmrtia 1691-1721 - Manželstvá 1691-1721 - Konvertiti 1719-1721, 1714-1718, 1711-1714 5219333
    • Krsty 1722-1765 5219333
    • Krsty 1765-1775 - Manželstvá 1722-1775 - Krsty 1775 - Úmrtia 1771-1775 - Birmovaní 1717 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1722-1771 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1722-1776 - Rôzne záznamy 5219334
    • Krsty 1776-1813 - Birmovaní 1812 - Úmrtia 1804-1813 - Birmovaní 1812 - Manželstvá 1776-1813 - Úmrtia 1776-1804 - Konvertiti 1777-1808 5219334
    • Birmovaní 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1888, 1898, 1905, 1914, 1922 5219334
    • Krsty 1814-1853 - Manželstvá 1814-1849 5219334
    • Manželstvá 1849-1858 - Krsty 1854-1858 - Úmrtia 1814-1858 5219335
    • Krsty 1859-1881 - Manželstvá 1859-1882 - Úmrtia 1859-1881 5219335
    • Krsty 1882-1899 - Manželstvá 1882-1889 - Úmrtia 1882-1887 5219335
    • Úmrtia 1887-1899 5219336
   • Partizánske, Chynorany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chynorany (Topoľčany)
    • Krsty 1711-1775 - Manželstvá 1707-1813 - Krsty 1775 - Úmrtia 1707-1790 - Rôzne záznamy 5223173
    • Krsty 1776-1791 5223173
    • Krsty 1791-1863 - Úmrtia 1791-1874 - Birmovaní 1836, 1851, 1857, 1860, 1868, 1872, - Úmrtia 1830-1831 - Manželstvá 1813-1853 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1839-1863 5223174
    • Krsty 1864-1874 5223174
    • Krsty 1875-1886 5223174
    • Krsty 1887-1897 5223174
    • Manželstvá 1854-1906 5223174
    • Manželstvá 1906-1946 5223175
    • Úmrtia 1875-1889 5223175
    • Úmrtia 1889-1920 5223175
   • Partizánske, Veľké Uherce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
   • Partizánske, Veľký Klíž, {Klíž}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Klíž (Topoľčany)
    • Krsty 1706-1737 - Manželstvá 1707-1709, 1711-1736 5223146
    • Krsty 1737-1798 - Manželstvá 1737-1798 - Úmrtia 1737-1798 5223146
    • Krsty 1799-1832 - Manželstvá 1799-1832 - Úmrtia 1799-1831 - 1814 5223146
    • Krsty 1832-1852 5223146
    • Krsty 1852-1857 - Manželstvá 1832-1857 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1860, 1864, 1868 - Úmrtia 1855-1857 - Birmovaní 1857, 1851 - Úmrtia 1832-1855 - Zoznam úmrtí A-Z (1832-1856), 5223147
    • Krsty 1857-1874 - Manželstvá 1857-1874 - Úmrtia 1857-1876 - Zoznam úmrtí A-Z (1857-1873), 5223147
    • Krsty 1874-1906 5223147
    • Manželstvá 1874-1894 5223147
    • Manželstvá 1894-1919 5223148
    • Úmrtia 1874-1910 - Zoznam úmrtí A-Z (1874-1910), 5223148
   • Partizánske, Žabokreky nad Nitrou

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Žabokreky nad Nitrou (Topoľčany)
    • Krsty 1725-1835 5223204
    • Krsty 1834-1842 - Manželstvá 1725-1842 - Úmrtia 1725-1842 - Birmovaní 1828,1836,1853,1860 5363649
    • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5363649
    • Krsty 1852-1873 - Manželstvá 1852-1873 5363649
    • Krsty 1874-1923 5363649
    • Manželstvá 1874-1953 5363649
    • Úmrtia 1874-1952 5363649
   • Partizánske, Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany, Ostratice, Veľké Ostratice, Bánovce nad Bebravou, Vysočany

     Matrika
     Židovská obec. Žabokreky nad Nitrou (Topoľčany)
    • Narodení 1840-1869 - Manželstvá 1840-1851 5363649
    • Manželstvá 1849-1870 - Úmrtia 1840-1869 5363650
    • Narodení 1870-1874 - Manželstvá 1871-1874 - Úmrtia 1870-1874 5363650
    • Narodení 1874-1885 - Manželstvá 1874-1885 - Úmrtia 1874-1885 5363650
    • Narodení 1886-1942 5363650
    • Manželstvá 1886-1942 5363650
    • Úmrtia 1886-1944 5363650
    • Samostatne vedená obec Malé Ostratice: Narodení 1844-1885 - Manželstvá 1880 - Úmrtia 1873-1878; Samostatne vedená obec Veľké Ostratice: Narodení 1840-1885 - Manželstvá 1884 - Úmrtia 1 5363650
    • Zoznam narodených, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Ž 1840-1895 5363650
   • Pezinok, Báhoň

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Báhoň (Modra)
    • Krsty 1703-1727 - Úmrtia 1732-1742 - Manželstvá 1708-1738 - Úmrtia 1705-1732 4528986
    • Krsty 1716-1802 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1810 4528986
    • Krsty 1801-1824 - Úmrtia 1745-1824 - Manželstvá 1739-1824 4528987
    • 15 Krsty 1853-1884 - Manželstvá 1853-1885 - Úmrtia 1853-1885 - Birmovaní 1885-1886 - Birmovaní 1893-1894 4528987
    • Krsty 1885-1901 - Manželstvá 1885-1901 - Úmrtia 1885-1901 4528987
    • (obec: Jarná; now Cífer) Krsty 1885-1901 - Manželstvá 1885-1896 - Úmrtia 1885-1900 4528987
   • Pezinok, Budmerice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pudmerice (Pezinok)
   • Pezinok, Častá

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Častá (Pezinok)
    • Krsty 1639-1677 (roki nejsú v poriadku) - Úmrtia 1639-1667 - Manželstvá 1639-1677 - Úmrtia 1668-1677 - Rôzne záznamy 1652-1668 4528543
    • Krsty 1677-1707 - Manželstvá 1677-1722 - Krsty 1708-1722 - Úmrtia 1677-1722 4528543
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1723-1753 4528544
    • Krsty 1782-1802 - Krsty 1754-1829 - Manželstvá 1754-1757 - Úmrtia 1762-1829 - Úmrtia 1754-1762 - Manželstvá 1757-1829 4528544
    • Krsty, manželstvá 1830-1863 - Krsty 1864 - Úmrtia 1830-1864 - Rôzne záznamy 1830-1858 - Zoznam farárov 1639-1915 - Miešané manželstvá 1870-1884 4528545
    • Krsty 1865-1889 4528545
    • Krsty 1890-1895 4528545
    • Manželstvá 1865-1896 4528546
    • Úmrtia 1865-1889 4528546
    • Úmrtia 1890-1895 4528546
    • Zoznam manželstiev 1894-1922 4528546
     Matrika
     Židovská obec. Častá (Pezinok)
    • Úmrtia 1840-1858 - Narodenia 1840-1851 - Manželstvá 1850-1851 - Manželstvá 1842-1849 - Rodná kniha 1863 - Narodenia 1840-1846 4528546
    • Narodenia 1851-1937 4528546
    • Narodenia, manželstvá 1851-1885 - Úmrtia 1852-1885 - Narodenia 1840-1878 4528546
    • Manželstvá 1840-1938 4528546
    • Úmrtia 1840-1939 4528546
   • Pezinok, Doľany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Doľany (Pezinok)
    • Krsty 1638-1674 - Úmrtia 1775 - Krsty 1683 - Rôzne záznamy 1644-1646 - Úmrtia 1638-1672 4528941
    • Krsty 1728-1840 - Úmrtia 1831-1840 - Birmovaní 1756-1837 - Rôzne záznamy 1742-1744 - Manželstvá 1728-1840 - Úmrtia 1810-1826 4528941
    • Úmrtia 1826-1831 - Úmrtia 1728-1810 - Rodná kniha 1777-1813 4528942
    • Krsty 1840-1903 4528942
    • Manželstvá 1841-1927 4528942
    • Úmrtia 1840-1913 4528942
   • Pezinok, Dubová

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubová (Pezinok)
   • Pezinok, Grinava, {Myslenice}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pezinok (Pezinok)
    • Konvertiti 1785-1821 - Krsty 1784-1830 (do roku 1788 boli do matriky zapisované i deti ev. a.v.) 4528648
    • Krsty 1830-1879 - Miešané manželstvá 1858 4528649
    • Krsty 1784-1807 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1751-1823) - Zoznam krstov A-Ž (1823-1934) 4528649
    • Manželstvá 1784-1944 4528649
    • Manželstvá 1784-1805 - Birmovaní 1827 - Birmovaní 1837 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1910 - Cirkevné finančné záznamy 1858-1890 - Manželstvá 1835-1851 4528649
    • Úmrtia 1784-1892 (do roku 1792 boli do matriky zapisovaní aj príslušnici ev. a.v.) 4528649
   • Pezinok, Limbach, {Hliník}

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Limbach (Pezinok)
    • Krsty 1810-1864 - Manželstvá 1810-1867 - Úmrtia 1810-1880 4528628
    • Krsty 1864-1880 - Konfirmovaní 1897-1898 - Manželstvá 1867-1896 4528628
    • Krsty 1881-1896 - Úmrtia 1881-1896 4528629
   • Pezinok, Modra

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Modra (Pezinok)
    • Krsty 1651-1686 - Manželstvá 1651-1724 - Úmrtia 1702-1721 4528691
    • Krsty 1674-1753 - Ohlášky 1677-1753 - Manželstvá 1675-1754 - Úmrtia 1676-1754 - Doplnky k matrike krstov z r. 1693-1703 - Konvertiti 1687-1754 - Birmovaní 1742 4528691
    • Krsty 1755-1777 - Manželstvá 1755-1777 - Úmrtia 1755-1777 4528691
    • Krsty 1714-1733 4528691
    • Krsty 1733-1780 - Birmovaní 1750-1774 4528692
    • Zoznam farárov 1633-1889 - Krsty 1781-1842 4528692
    • Krsty 1843-1865 4528692
    • Krsty 1886-1895 4528693
    • Krsty 1866-1885 4528693
    • Úmrtia 1725-1780 - Manželstvá 1725-1780 - Odpisy rôzných nariadení - Zoznamy miestných kňazov 4528693
    • Manželstvá 1781-1842 4528693
    • Manželstvá 1887-1896 4528693
    • Úmrtia 1781-1804 4528693
    • Úmrtia 1804-1842 4528694
    • Úmrtia 1843-1866 4528694
    • Manželstvá 1843-1887 4528694
    • Manželstvá 1896-1943 4528694
    • Úmrtia 1895-1927 4528694
     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Modra (Pezinok)
    • Krsty 1652-1730 4528694
    • Krsty 1659-1730 - Zoznam krstov A-Ž (1652-1730) - Manželstvá 1652-1730 - Zoznam manželstiev A-Ž (1652-1730) - Úmrtia 1652-1730 - Zoznam úmrtí A-Ž (1652-1730) 4528695
    • Krsty 1730-1799 - Manželstvá 1730-1799 - Úmrtia 1730-1737 4528695
    • Úmrtia 1737-1799 - Zoznam krstov A-Ž (1730-1799) 4528696
    • Krsty 1800-1852 - Manželstvá 1800-1852 - Úmrtia 1800-1852 - Zoznam krstov A-Ž (1800-1852) - Zoznam manželstiev A-Ž (1800-1852) - Zoznam birmovaných 1824-1833 - Zoznam birmovaných 1804-1823 4528696
    • Krsty 1853-1944 4528696
    • Manželstvá 1853-1944 4528696
    • Úmrtia 1853-1861 4528696
    • Úmrtia 1861-1944 4528697
    • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí A-Ž (1853-1902) 4528697
    • Krsty 1660-1674 - Manželstvá 1673-1674 4528697
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1682-1706 4528697
    • Krsty 1722-1790 - Manželstvá 1722-1825 - Úmrtia 1722-1815 4528697
    • Birmovaní 1830-1835 - Birmovaní 1847-1848 - Krsty 1791-1798 4528697
    • Krsty 1798-1843 4528698
    • Krsty 1844-1861 4528698
    • Krsty 1862-1892 4528698
    • Krsty 1893-1895 - Manželstvá 1895 4528698
    • Krsty 1884-1895 - Úmrtia 1884-1888 4528698
    • Úmrtia 1888-1895 - Manželstvá 1884-1896 4528699
    • Manželstvá 1826-1858 - Úmrtia 1816-1864 4528699
    • Úmrtia 1865-1930 4528699
     Matrika
     Židovská obec. Modra (Pezinok)
    • Narodenia 1886-1911 - Úmrtia 1886-1907 - Manželstvá 1886-1906 4528699
    • Úmrtia 1886-1921 - Úmrtia 1926 - Úmrtia 1929 - Úmrtia 1938-1940 4528699
   • Pezinok, Pezinok

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pezinok (Pezinok)
    • Krsty 1674-1697 4528758
    • Krsty 1697-1713 4528758
    • Krsty 1713-1722 4529004
    • Krsty 1722-1733 4529004
    • Krsty 1733-1749 4529004
    • Krsty 1749-1760 - Birmovaní 1750 4529005
    • Krsty 1760-1784 - Zoznam krstov A-Ž (1760-1784) 4529005
    • Krsty 1785-1794 4529005
    • Krsty 1794-1820 4529006
    • Krsty 1820-1862 - Zoznam krstov A-Ž (1820-1862) 4529006
    • Krsty 1863-1879 4529006
    • Krsty 1879-1885 - Zoznam krstov A-Ž (1863-1885) 4628566
    • Krsty 1885-1895 4628566
    • Manželstvá 1668-1720 - Neúplný Zoznam manželstiev A-Ž (1668-1720) 4628566
    • Manželstvá 1720-1741 - Manželstvá 1752-1753 4628566
    • Manželstvá (obyvatelia z Veľkého Trzia sú v r. 1774-1797 zapisanovi zvlášť) 1754-1797 4628566
    • Manželstvá (obyvatelia z Veľkého Trzia sú v r. 1774-1797 zapisanovi zvlášť) 1754-1797 4628567
    • Manželstvá 1798-1882 - Zoznam manželstiev A-Ž (1818-1882) 4628567
    • Manželstvá 1883-1896 4628567
    • Úmrtia 1725-1737 4628567
    • Úmrtia 1738-1761 (v matrike je zoznam osob pochovaných v krypte Horného kostola) 4628567
    • Úmrtia 1761-1764 4628567
    • Úmrtia 1764-1780 - Úmrtia 1761-1773 4628568
    • Úmrtia 1781-1794 4628568
    • Úmrtia 1795-1813 4628568
    • Úmrtia 1813-1845 - Zoznam úmrtí A-Ž (1820-1845) 4628569
    • Úmrtia 1846-1887 - Zoznam úmrtí A-Ž (1846-1887) 4628569
    • Úmrtia 1888-1895 4628569
    • Úmrtia 1731-1769 4628569
    • Úmrtia 1769-1783 - Úmrtia 1731-1764 4628570
    • Úmrtia 1784-1849 - Zoznam úmrtí A-Ž (1810-1830) 4628570
    • Úmrtia 1849-1886 4628570
    • Úmrtia 1849-1886 - Zoznam úmrtí A-Ž (1849-1886) 4628570
    • Úmrtia 1795-1899 - Zoznam úmrtí A-Ž (1795-1899) 4628570
     Cirkevná matrika
     Evanjelícká cirkev. Farský úrad Pezinok (Pezinok)
    • Krsty 1633-1642 4628570
    • Krsty 1642-1659 4628571
    • Manželstvá 1632-1667 4628571
    • Krsty 1783-1870 - Úmrtia 1870 4628571
    • Krsty 1871-1886 4628571
    • Krsty 1886-1893 - Úmrtia 1871-1894 - Manželstvá 1871-1897 - Konfirmovaní 1881-1892 4628572
    • Manželstvá 1783-1870 4628572
    • Úmrtia 1783-1870 - Zoznam mŕtvonarodených deti z rokov 1828-1870 4628572
    • Krsty 1783-1850 8207302
    • Manželstvá 1783-1850 8207302
    • Úmrtia 1783-1850 8207302
    • Krsty 1851-1937 - Ohlášky 1937-1944 8207302
    • Manželstvá 1851-1902 7994583
    • Úmrtia 1851-1893 7994583
    • Birmovaní 1880-1936 7994583
    • Birmovaní 1883-1944 - Konvertiti 1898-1944 7994583
     Matrika
     Židovská obec. Pezinok (Pezinok)
    • Narodenia 1852-1885 4628572
    • Narodenia 1886-1938 4628572
    • Manželstvá 1851-1885 4628572
    • Manželstvá 1886-1895 - Manželstvá 1899-1940 - Rozvody 1901-1938 4628573
    • Úmrtia 1852-1885 4628573
    • Úmrtia 1886-1895 - Úmrtia 1914-1918 4628573
   • Pezinok, Šenkvice, {Veľké Šenkvice}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šenkvice (Pezinok)
    • Krsty 1686-1751 - Birmovaní 1750 - Manželstvá 1687-1751 - Úmrtia 1687-1751 4629405
    • Krsty 1752-1795 - Manželstvá 1752-1795 4629405
    • Úmrtia 1752-1795 - Rôzne záznamy 1728-1772 4629406
    • Krsty 1798-1850 - Manželstvá 1796-1852 - Birmovaní 1857-1860 - Úmrtia 1796-1852 - Krsty 1875-1877 (vojenské) - Manželstvá 1875-1877 (vojenské) 4629406
    • Krsty 1851-1868 4629406
    • Krsty 1868-1875 4630139
    • Krsty 1875-1883 - Konvertiti 1920 4630139
    • Manželstvá 1852-1883 4630139
    • Úmrtia 1852-1883 4630139
   • Pezinok, Slovenský Grob

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slovenský Grob (Pezinok)
    • Krsty 1647-1684 - Manželstvá 1647-1684 - Úmrtia 1647-1661 4628648
    • Úmrtia 1660-1683 - Cirkevné finančné záznamy 1673-1690 - Krsty 1687 - Úmrtia 1683 4628649
    • Krsty 1687-1727 - Manželstvá 1690-1727 - Úmrtia 1690-1727 4628649
    • Krsty 1727-1843 - Rôzne záznamy 1725-1866 - Birmovaní 1750-1842 - Rôzne záznamy 1754-1778 - Konvertiti 1800 - Manželstvá 1728-1843 - Úmrtia 1727-1834 4628649
    • Úmrtia 1833-1843 - Spovede 1778-1792 - Zoznam členov 1843-1856 - Rôzne záznamy 1727-1843 4628650
    • Krsty 1843-1871 - Birmovaní 1850-1949 4628650
    • Krsty 1871-1888 4628650
    • Krsty 1888-1895 4628650
    • Manželstvá 1843-1895 4628650
    • Úmrtia 1843-1891 4628650
    • Úmrtia 1892-1895 4628650
   • Pezinok, Štefanová

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefanová (Pezinok)
    • Krsty 1670-1830 - Manželstvá 1671-1830 - Úmrtia 1670-1829 - Rôzne záznamy 1761-1782 - Konvertiti 1673-1770 - Úmrtia 1829-1830 - Rôzne záznamy 1761-1850 4629813
    • Zoznam farárov 1670-1951 - Krsty 1831-1880 4629813
    • Krsty 1880-1881 - Manželstvá 1831-1881 - Úmrtia 1831-1881 4629814
    • Krsty 1882-1896 4629814
    • Manželstvá 1882-1897 4629814
    • Úmrtia 1882-1897 4629814
   • Pezinok, Svätý Jur, {Jur pri Bratislave}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svätý Jur
    • Manželstvá 1662-1671 4528639
    • Manželstvá 1671 - Krsty 1658-1672 4528640
    • Krsty 1658-1687 - Manželstvá, úmrtia 1673-1685 - Konvertiti 1674-1709 - Rôzne záznamy 1672-1684 4528640
    • Krsty 1675-1694 - Manželstvá, úmrtia 1687-1693 - Manželstvá 1675-1687 4528640
    • Krsty 1694 - Manželstvá 1694-1700 - Krsty 1694-1700 4528640
    • Rôzne záznamy 1696-1700 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1700-1716 - Rôzne záznamy 1700-1723 4528640
    • Krsty 1716-1723 4528640
    • Krsty 1723-1741 - Birmovaní 1720 - Krsty 1741-1742 - Manželstvá 1716-1743 - Krsty 1742-1744 - Úmrtia 1716-1737 - Konvertiti 1716-1747 4528625
    • Krsty 1744-1766 - Manželstvá 1744-1771 - Krsty 1766-1771 - Konvertiti 1747-1768 4528625
    • Krsty 1771-1804 4528626
    • Krsty 1805-1843 4528626
    • Krsty 1843-1852 4528626
    • Krsty 1852-1864 4528626
    • Krsty 1865-1893 4528914
    • Krsty 1894-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1894-1895 - Úmrtia 1892-1895 - Krsty 1892-1895 4528914
    • Manželstvá 1772-1843 4528914
    • Manželstvá 1843-1852 4528915
    • Manželstvá 1852-1878 4528915
    • Birmovaní 1716-1783 - Úmrtia 1739-1804 4528915
    • Úmrtia 1805-1843 4528915
    • Úmrtia 1843-1852 4528915
    • Úmrtia 1852-1857 4528915
    • Úmrtia 1857-1865 4528916
    • Úmrtia 1866-1893 4528916
    • Krsty, úmrtia, manželstvá 1836-1852 4528916
    • Krsty 1853-1871 - Manželstvá 1852-1872 - Úmrtia 1853-1871 4528916
    • Manželstvá, krsty, úmrtia 1872-1891 4528916
     Matrika
     Židovská obec. Svätý Jur
   • Pezinok, Viničné, {Švajnsbach}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Viničné (Pezinok)
   • Pezinok, Vištuk

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vištuk (Pezinok)
    • Zoznam farárov 1640-1869 - Rôzne záznamy 1679-1790 - Krsty 1758-1852 - Rôzne záznamy 1790-1842 - Manželstvá 1766-1852 - Rôzne záznamy 1886-1927 - Úmrtia 1766-1831 - Rôzne záznamy 1797-1839 - Úmrtia 1831-1833 - Spovede 1777-1853 - Rôzne záznamy 1797-1839 4630157
    • Krsty 1852-1856 4630157
    • Krsty 1856-1862 - Manželstvá 1852-1874 - Úmrtia 1852-1862 4630158
    • Krsty 1863-1878 - Úmrtia 1863-1878 4630158
    • Krsty 1879-1909 4630158
    • Manželstvá 1875-1916 4630158
    • Krsty 1796-1817 - Birmovaní 1831-1922 4630158
    • Birmovaní 1929-1947 4630159
    • Úmrtia 1879-1935 4630159
   • Piešťany, Borovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Borovce (Piešťany)
    • Krsty 1793-1852 - Manželstvá 1793-1851 - Úmrtia 1793-1852 - Miešané manželstvá 1815-1852 - Konvertiti (zidovské a evanjelické) 1796-1852 - Miešané manželstvá 1820? - Úmrtia 1831 - "Pro memoria" - Rôzne záznamy 4528573
    • Krsty 1852-1876 - Manželstvá 1852-1876 - Úmrtia 1852-1862 4528573
    • Úmrtia 1861-1876 4528574
    • Krsty 1877-1916 - Zoznam krstov A-Ž (1877-1881), - Úmrtia 1877-1918 - Zoznam manželstiev A-Ž (1877-1881), - Manželstvá 1877-1916 - Zoznam úmrtí A-Ž (1877-1880), 4528574
   • Piešťany, Chtelnica

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chtelnica (Piešťany)
     Matrika
     Židovská obec. Chtelnica (Piešťany)
    • Narodenia, manželstva, úmrtia 1840-1895 4538720
   • Piešťany, Dolný Lopašov

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolný Lopašov (Piešťany)
    • Rôzne záznamy 1677-1702 - Krsty 1698-1701 4528977
    • Krsty 1701-1709 - Úmrtia 1698-1710 - Krsty 1709-1710 - Manželstvá 1698-1709 - Rôzne záznamy 1703-1705 4528978
    • Krsty 1707-1743 - Manželstvá 1705-1743 - Úmrtia 1705-1743 4528978
    • Rôzne záznamy 1749-1762 - Krsty 1743-1789 - Rôzne záznamy 1752-1774 (roki nejsú v poriadku) - Úmrtia 1743-1791 - Rôzne záznamy 1743-1768 (roki nejsú v poriadku) - Manželstvá 1744-1790 4528978
    • Krsty 1789-1855 - Úmrtia 1791-1793 4528978
    • Úmrtia 1792-1855 - Manželstvá 1791-1855 - Konvertiti 1877-1919 4528979
    • Krsty 1856-1876 - Manželstvá 1856-1879 - Úmrtia 1856-1880 4528979
    • Krsty 1876-1897 4528979
    • Manželstvá 1879-1897 - Úmrtia 1881-1897 4528979
    • Zoznam krstov (A-H) 1840-1895 4528979
    • Zoznam krstov (H-Z) 1840-1895 4528980
    • Zoznam úmrtí 1840-1895 4528980
   • Piešťany, Drahovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drahovce (Piešťany)
    • Krsty 1787-1849 4528984
    • Krsty 1848-1852 - Úmrtia 1787-1852 - Manželstvá 1787-1852 - Rôzne záznamy 1852-1875 4528880
    • Krsty 1853-1888 - Manželstvá 1853-1888 - Úmrtia 1853-1882 4528880
    • Úmrtia 1881-1888 4528881
    • Krsty 1888-1904 - Úmrtia 1888-1908 - Manželstvá 1888-1907 4528881
    • Zoznam krstov A-Ž (1787-1852) - Zoznam úmrtí A-Ž (1787-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1787-1830) 4528881
    • Zoznam krstov A-Ž (1853-1904) 4528881
   • Piešťany, Kočín-Lančár, {Lančár}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kočín-Lančár (Piešťany)
    • Zoznam farárov 1703-1946 - Krsty 1703-1723 - Úmrtia 1703-1723 - Manželstvá 1703-1721 4528621
    • Rôzne záznamy 1724-1768 - Krsty 1723-1771 - Úmrtia 1723-1752 4528621
    • Úmrtia 1752-1771 - Manželstvá 1723-1770 4528622
    • Krsty 1771-1847 - Manželstvá 1771-1848 - Úmrtia 1771-1847 - Zoznam kňazov 4528622
    • Krsty 1848-1860 - Manželstvá 1848-1860 - Úmrtia 1848-1860 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí A-Z (1848-1860) 4528622
    • Krsty 1861-1882 4528622
    • Krsty 1882-1898 - Manželstvá 1861-1928 - Úmrtia 1861-1904 4528623
   • Piešťany, Krakovany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Krakovany (Piešťany)
    • Krsty 1701-1740 - Manželstvá 1701-1740 - Rôzne záznamy 1753-1774 - Birmovaní 1774 - Konvertiti 1703 - Birmovaní 1702 - Birmovaní 1774-1776 - Úmrtia 1701-1730 - Rôzne záznamy 1713-1777 (roki nejsú v poriadku) 4528605
    • Rôzne záznamy 1701-1940 - Krsty 1741-1787 - Manželstvá 1740-1788 - Krsty 1787-1788 - Úmrtia 1740-1777 4528605
    • Úmrtia 1777-1788 4528606
    • Krsty 1789-1831 - Manželstvá 1789-1831 - Úmrtia 1789-1831 4528606
    • Krsty 1832-1856 4528606
    • Krsty 1856-1867 4528607
    • Krsty 1868-1881 4528607
    • Krsty 1882-1890 4528607
    • Krsty 1890-1896 4528607
    • Krsty 1896-1902 4528608
    • Manželstvá 1832-1867 4528608
    • Manželstvá 1868-1881 4528608
    • Manželstvá 1882-1889 4528608
    • Manželstvá 1890-1913 4528608
    • Úmrtia 1832-1867 4528608
    • Úmrtia 1868-1881 4528609
    • Úmrtia 1882-1890 4528609
    • Úmrtia 1890-1902 4528609
    • Zoznam krstov A-Ž (1801-1831) 4528609
   • Piešťany, Moravany nad Váhom

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Moravany nad Váhom (Piešťany)
    • Krsty 1783-1813 - Úmrtia 1783-1789 4528704
    • Úmrtia 1789-1814 - Manželstvá 1783-1833 4528705
    • Krsty 1813-1843 4528705
    • Krsty 1844-1862 - Birmovaní 1878 - Birmovaní 1872 - Birmovaní 1860 - Birmovaní 1878 4528705
    • Krsty 1863-1886 4528705
    • Krsty 1886-1895 4528706
    • Manželstvá 1834-1905 4528706
    • Úmrtia 1814-1862 4528706
    • Úmrtia 1863-1882 4528706
    • Úmrtia 1882-1904 - Zoznam úmrtí A-Ž (1863-1904) 4528707
    • Zoznam krstov A-Ž (1783-1862) - Zoznam úmrtí A-Ž (1814-1862) 4528707
    • Zoznam krstov A-Ž (1863-1895) 4528707
    • Zoznam úmrtí A-Ž (1863-1917) 4528707
   • Piešťany, Piešťany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Piešťany (Piešťany)
    • Krsty 1700-1717 - Manželstvá 1709-1717 - Úmrtia 1709-1714 4628573
    • Krsty 1717-1732 - Manželstvá 1717-1733 - Úmrtia 1717-1733 - Konvertiti 1718 4628573
    • Krsty 1733-1746 - Manželstvá 1733-1746 4628573
    • Konvertiti 1748-1755 - Krsty 1746-1782 - Úmrtia 1746-1747 4628573
    • Úmrtia 1747-1787 - Rôzne záznamy 1821-1822 - Manželstvá 1746-1787 - Krsty 1782-1787 - Rôzne záznamy 1754-1794 4628574
    • Krsty 1788-1833 - Úmrtia 1826-1833 - Spovede 1823 - Úmrtia 1788-1806 4628574
    • Úmrtia 1805-1826 - Manželstvá 1788-1827 - Konvertiti 1832 - Birmovaní 1799-1813 - Záznamy svätého prijímania 1788-1819 4628575
    • Krsty 1834-1866 4628575
    • Krsty 1866-1874 4628575
    • Krsty 1874-1889 4628576
    • Krsty 1890-1900 4628576
    • Krsty 1900-1903 4628577
    • Manželstvá 1827-1882 4628577
    • Manželstvá 1883-1915 4628577
    • Úmrtia 1834-1859 4628577
    • Úmrtia 1859-1869 4628578
    • Úmrtia 1869-1894 4628578
    • Úmrtia 1893-1897 4628579
    • Zoznam krstov A-Ž (1709-1833) - Zoznam manželstiev A-Ž (1709-1827) - Zoznam úmrtí A-Ž (1709-1833) - Zoznam farárov 1709-1913 4628579
    • Zoznam krstov A-Ž (1834-1903) - Zoznam manželstiev A-Ž (1827-1915) - Zoznam úmrtí A-Ž (1834-1910) 4628579
   • Piešťany, Piešťany

     Matrika
     Židovská obec. Piešťany (Piešťany)
   • Piešťany, Sokolovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sokolovce (Piešťany)
    • Krsty 1770-1843 - Manželstvá 1770-1843 - Úmrtia 1770-1843 4628665
    • Krsty 1843-1855 - Úmrtia 1843-1855 - Manželstvá 1843-1855 4628665
    • Krsty 1856-1861 4628665
    • Krsty 1861-1881 - Manželstvá 1856-1884 - Úmrtia 1856-1882 4628666
    • Krsty 1881-1900 - Manželstvá 1885-1927 - Úmrtia 1882-1894 4628666
    • Úmrtia 1893-1906 4628667
    • Zoznam krstov A-Ž (1830-1881), zoznam úmrtí A-Ž (1830-1868) (krsty, úmrtia miešané) 4628667
   • Piešťany, Veľké Kostoľany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľké Kostolany (Piešťany)
    • Krsty 1721-1758 - Manželstvá 1721-1758 - Úmrtia 1721-1757 4630129
    • Krsty 1757-1777 4630129
    • Krsty 1777-1782 - Manželstvá 1757-1812 - Úmrtia 1757-1812 4630130
    • Krsty 1783-1811 4630130
    • Krsty, úmrtí 1812-1827 - Birmovaní 1822-1836 - Manželstvá 1812-1826 4630130
    • Manželstvá 1826-1827 - Úmrtia 1812-1827 4630131
    • Krsty 1828-1852 - Birmovaní 1868 - Birmovaní 1876 - Konvertiti 1883 - Birmovaní 1889 - Konvertiti 1868-1868 4630131
    • Krsty 1853-1866 4630131
    • Krsty 1867-1871 4630131
    • Krsty 1871-1889 4630132
    • Krsty 1889-1903 4630132
    • Krsty 1903-1909 4630133
    • Manželstvá 1828-1852 4630133
    • Manželstvá 1853-1888 4630133
    • Manželstvá 1888-1945 4630133
    • Úmrtia 1828-1832 4630133
    • Úmrtia 1832-1852 4630134
    • Úmrtia 1853-1871 4630134
    • Úmrtia 1871-1888 4630134
    • Úmrtia 1888-1900 4630135
    • Zoznam úmrtí 1831-1951 4630135
    • Zoznam krstov A-Ž (1822-1830) - Zoznam manželstiev A-Ž (1822-1830) - Zoznam úmrtí A-Ž (1822-1830) 4630135
    • Zoznam krsty 1831-1929 4630135
     Matrika
     Židovská obec. Veľké Kostolany (Piešťany)
    • Narodenia 1850-1873 - Manželstvá 1850-1873 - Úmrtia 1850-1873 4630135
    • Narodenia 1850-1895 - Manželstvá 1884-1888 - Manželstvá 1893 - Úmrtia 1884-1895 4946454
    • Narodenia 1850-1895 - Úmrtia 1895 - Narodenia, manželstva, úmrtia 1884-1889 4629410
   • Piešťany, Veselé

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veselé (Piešťany)
    • Krsty 1707-1729 - Úmrtia 1712-1731 - Krsty 1731 - Manželstvá 1711-1731 - Konvertiti 1707-1722 - Krsty 1729-1731 4630151
    • Krsty 1732-1808 - Manželstvá 1732-1785 4630151
    • Manželstvá 1784-1825 - Krsty 1808-1878 - Konvertiti 1732-1786 - Úmrtia 1732-1825 - Konvertiti 1792-1820 - Rôzne záznamy 1747-1781 4630152
    • Krsty 1825-1880 4630152
    • Krsty 1881-1893 4630152
    • Krsty 1893-1904 4630153
    • Manželstvá 1825-1887 - Úmrtia 1825-1869 - Rôzne záznamy 1827-1835 - Krsty 1837 - Konvertiti 1889-1903 - Manželstvá 1887 4630153
    • Manželstvá 1888-1941 4630153
    • Úmrtia 1870-1898 4630153
    • Úmrtia 1897-1906 4630155
   • Piešťany, Voderady

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Voderady (Piešťany)
    • Krsty 1823-1896 4528976
    • Manželstvá 1824-1951 4528976
    • Úmrtia 1824-1899 4528976
    • Úmrtia 1898-1951 4528977
    • Zoznam krstov, manželstiev, zomrelých 1823-1950 4528977
    • Krsty 1716-1777 - Manželstvá 1721-1777 - Úmrtia 1717-1777 - Rôzne záznamy 1748-1779 4630162
    • Krsty 1778-1814 4630162
    • Krsty 1814-1854 - Birmovaní 1832 - Birmovaní 1821 - Birmovaní 1827 - Manželstvá 1778-1854 - Úmrtia 1778-1854 4630163
    • Krsty 1854-1883 - Manželstvá 1854-1870 4630163
    • Manželstvá 1870-1883 - Úmrtia 1854-1883 4630164
    • Krsty 1884-1895 - Manželstvá 1884-1896 - Úmrtia 1884-1895 4630164
   • Piešťany, Vrbové

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Vrbové (Piešťany)
    • Krsty 1783-1816 - Manželstvá 1783-1831 - Úmrtia 1783-1827 4629401
    • Krsty 1816-1849 4629401
    • Krsty 1850-1881 4629400
    • Krsty 1881-1919 4629400
    • Manželstvá 1832-1870 4629400
    • Manželstvá 1870-1904 4639029
    • Úmrtia 1828-1860 4639029
    • Úmrtia 1860-1891 4639029
    • Úmrtia 1892-1910 4639029
    • Úmrtia 1910-1946 4639030
    • Zoznam krstov A-Ž (1783-1850) - Zoznam manželstiev A-Ž (1783-1839) - Zoznam úmrtí A-Ž (1783-1839) 4639030
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vrbové (Piešťany)
    • Krsty 1700-1718 - Rôzne záznamy 1801-1808 - Úmrtia 1703-1717 4629396
    • Úmrtia 1717-1718 - Manželstvá 1699-1718 4629397
    • Krsty 1718-1727 - Manželstvá 1718-1729 - Úmrtia 1718-1730 4629397
    • Krsty 1727-1741 4629397
    • Krsty 1741-1781 4629397
    • Krsty 1785-1809 4629398
    • Krsty 1810-1827 - Rôzne záznamy 1824-1843 - Konvertiti 1815-1820 4629398
    • Zoznam farárov 1690-1824 - Krsty 1828-1863 4629398
    • Krsty 1864-1875 4629398
    • Krsty 1875-1884 4629399
    • Krsty 1885-1903 4629399
    • Zoznam farárov 1690-1844 - Manželstvá 1760-1827 - Úmrtia 1760-1773 4629399
    • Úmrtia 1773-1827 4629404
    • Manželstvá 1828-1879 4629404
    • Manželstvá 1879-1910 4629404
    • Úmrtia 1730-1753 4629404
    • Úmrtia 1753-1760 4629403
    • Úmrtia 1828-1863 4629403
    • Úmrtia 1864-1883 4629403
    • Úmrtia 1884-1894 4629403
    • Úmrtia 1894-1907 4629402
    • Zoznam krstov A-Ž (1700-1863) - Zoznam manželstiev A-Ž (1699-1879) - Zoznam úmrtí A-Ž (1703-1863) 4629402
    • Zoznam krstov A-Ž (1865-1930) 4629402
    • Zoznam manželstiev A-Ž (1879-1930) 4629402
    • Zoznam úmrtí A-K (1864-1930) 4629402
    • Zoznam úmrtí K-Ž (1864-1930) 4629401
     Matrika
     Židovská obec. Vrbové (Piešťany)
   • Poltár, Breznička

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Breznička (Lučenec)
    • Krsty 1776-1836 Manželstvá 1781-1836 Úmrtia 1781-1836 Konvertiti 1845-1862 Krsty 1837-1867 Manželstvá 1837-1867 Úmrtia 1837-1852 5016465
    • Úmrtia 1852-1867 Krsty 1867-1880 Manželstvá 1867-1880 Úmrtia 1867-1880 Birmovaní 1870, 1887 Krsty 1881-1905 Manželstvá 1881-1905 Úmrtia 1881-1905 5016466
   • Poltár, České Brezovo

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad České Brezovo (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1784-1841 Manželstvá 1789-1840 Úmrtia 1788-1841, 1856-1873 Súpisy školopovinných 1872-1877 Birmovaní 1876-1907 Zoznam krstov 1734-1864 5016485
    • Krsty 1842-1925 Manželstvá 1842-1925 Úmrtia 1842-1926 5016486
   • Poltár, Cinobaňa, Cinobaňa

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Cinobaňa (Lučenec)
    • Krsty 1769-1858 Manželstvá 1824-1854, 1769-1813 Úmrtia 1769-1858 Manželstvá 1856-1918 Krsty 1908-1912 5016482
    • Krsty 1912-1917, 1859-1908 Úmrtia 1859-1917 Konvertiti 1929-1949 Birmovaní 1896-1919 5016483
   • Poltár, Cinobaňa, Turíčky

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Turíčky (Lučenec)
    • Krsty, úmrtia 1687-1750 5017052
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1851 5017052
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1750-1851 5017053
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1833-1906 5017053
    • Krsty 1891-1896 5017090
   • Poltár, Hrnčiarska Ves, Pondelok

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Pondelok (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1743-1791 - Manželstvá 1746-1791 - Úmrtia 1745-1791 - Rôzne záznamy 1777-1797 5016871
    • Krsty 1791-1834 - Manželstvá 1791-1834 - Catechumeni 1848 - Úmrtia 1791-1834 5016871
    • Krsty 1835-1895 - Manželstvá 1835-1895 - Úmrtia 1835-1895 - Birmovaní 1884-1895 - Rôzne záznamy 1879-1895 5016871
   • Poltár, Hrnčiarska Ves, Veľká Sucha

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká Sucha (Rimavská Sobota)
   • Poltár, Kalinovo

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Kalinovo (Lučenec)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1734-1768 5016661
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1767-1795 5016662
    • Krsty 1796-1850 - Manželstvá 1796-1837 - Úmrtia 1796-1850 5016662
    • Krsty 1851-1895 5016662
    • Manželstvá 1838-1876 5016662
    • Manželstvá 1876-1897 5016663
    • Úmrtia 1891-1914 5016663
   • Poltár, Kokava nad Rimavicou

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kokava nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1803-1851 - Birmovaní 1805, 1817, 1824, 1834 - Manželstvá 1804-1851 - Úmrtia 1804-1851 - Miešané manželstvá a deti 1808-1833 5016668
    • Krsty 1852-1870 5016668
    • Krsty 1871-1884 5016668
    • Krsty 1885-1895 5016668
    • Krsty 1886 (posledna strana ze štvrtej položky) - Manželstvá 1852-1871 5016668
    • Manželstvá 1870-1896 5016668
    • Úmrtia 1852-1870 5016669
    • Úmrtia 1870-1891 5016669
    • Úmrtia 1892-1896 5016669
     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Kokava nad Rimavicou (Rimavská Sobota)
   • Poltár, Poltár

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Poltár (Rimavská Sobota)
    • Poltár: Krsty 1734-1768 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768; Cseh Brezo: Krsty 1734-1768 5016869
    • Cseh Brezo: Krsty 1767-1768 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768; Zelene: Krsty 1734-1768 - Manželstvá 1734-1768 - Úmrtia 1734-1768; Sós (Slaná) Lehota: Krsty 5016870
    • Poltár: Krsty 1769-1791, 1792-1800 - Manželstvá 1769-1800 - Úmrtia 1769-1800; Cseh Brezo: Krsty 1769-1784 - Manželstvá 1769-1784 - Úmrtia 1769-1784; Zelene: 5016870
    • Krsty 1801-1905 5016870
    • Konvertiti 1881-1937 - Manželstvá 1801-1948 5016870
    • Miešané manželstvá 1847-1869 - Úmrtia 1801-1927 5016870
   • Poltár, Šoltýska

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šoltýska (Poltár)
   • Poltár, Uhorské

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Uhorské (Lučenec)
   • Poprad, Batizovce, Spišské Sobotě, Gerlachov, Mengušovce, Štôla

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Batizovce (Poprad)
    • Krsty 1710-1868 - Manželstvá 1745-1791 - Úmrtia 1745-1791 4948382
    • Krsty 1868-1895 - Manželstvá 1822-1895 - Úmrtia 1822-1895 4948383
   • Poprad, Hranovnica

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hranovnica (Poprad)
    • Krsty 1820-1847, 1852-1869 Birmovaní 1857, 1824, 1832 Manželstvá 1820-1846, 1852-1884 Birmovaní 1872 Úmrtia 1820-1846, 1852-1875 4948410
    • Úmrtia 1875-1880 Krsty 1844-1851 Manželstvá 1844-1851 Úmrtia 1844-1851 Krsty 1870-1905 Manželstvá 1885-1905 Úmrtia 1880-1905 Birmovaní 1881 4948411
   • Poprad, Liptovská Teplička

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Liptovská Teplička (Liptovský Svetý Mikuláš)
    • Krsty 1766-1834 Manželstvá 1767-1775 4945150
    • Manželstvá 1775-1835 Úmrtia 1767-1832 Krsty 1835-1895 Manželstvá 1835-1929 Úmrtia 1833-1942 4945151
   • Poprad, Lučivná, Šuňava, Nižnia Šuňava, Vyšná Šuňava

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lučivná (Poprad)
    • Krsty 1762-1789 Krsty 1779-1840 Rodná kniha 1816-1876 Manželstvá 1762-1791 Manželstvá 1779-1817 Úmrtia 1762-1791 NIŽNÁ ŠUŇAVA a VYŠNÁ ŠUŇAVA Krsty 1762-1843 Manželstvá 1762-1839 Úmrtia 1762-1808 Birmovaní 1872, 1881, 1883, 1897 4948452
    • Birmovaní 1897, 1908 Manželstvá 1877-1878, 1880-1881, 1887 Manželstvá 1905-1923, 1943, 1945-1946 Status animarum Úmrtia 1808-1843 Birmovaní 1921 Krsty 1844-1880 Manželstvá 1844-1880 Úmrtia 1844-1880 Manželstvá 1881-1895 4948453
    • Manželstvá 1895-1896 Krsty 1881-1897 Úmrtia 1881-1909 4948454
   • Poprad, Mlynica

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mlynica (Poprad)
    • Krsty 1688-1898 Manželstvá 1688-1900 Úmrtia 1789-1899 Birmovaní 1803 Zoznam krstov 1712-1843 Zoznam manželstiev 1778-1843 4948484
   • Poprad, Poprad, Spišská Sobota

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Spišská Sobota (Poprad)
    • Krsty 1599-1673, 1783-1827 Úmrtia 1655-1674 4948507
    • Krsty 1827-1942 Manželstvá 1783-1943 Úmrtia 1783-1944 4948508
   • Poprad, Poprad, Stráža

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Stráže pod Tatrami (Poprad)
    • Krsty 1783-1795 Manželstvá 1783-1795 Úmrtia 1783-1796 4948519
    • Krsty 1795-1896 Manželstvá 1795-1887, 1889-1899 Úmrtia 1796-1895 Birmovaní 1793-1839 4948520
   • Poprad, Poprad

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Poprad (Poprad)
    • Krsty 1647-1674, 1783-1834 Manželstvá 1647-1673 Úmrtia 1651-1674 Birmovaní 1789-1856 4948534
    • Krsty 1834-1860 Manželstvá 1783-1860 Úmrtia 1783-1860 4948535
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Poprad (Poprad)
    • POPRAD Krsty 1702-1758 Manželstvá 1708-1760 Úmrtia 1708-1760 Birmovaní 1752 Krsty 1758-1843 Manželstvá 1760-1843 Úmrtia 1760-1843 Birmovaní 1803, 1824 Zoznam krstov, Uzavretých manželstiev a úmrtia 1758-1827 4948565
    • Krsty 1844-1899 Manželstvá 1844-1899 Úmrtia 1844-1899 STRÁŽE POD TATRAMI Krsty 1844-1899 Manželstvá 1844-1899 Úmrtia 1844-1899 4948534
    • Krsty 1677-1696 4948564
    • Krsty 1696-1725 Manželstvá 1670-1726 Úmrtia 1695-1725 Krsty 1725-1844 Manželstvá 1725-1844 Úmrtia 1726-1843 4948565
   • Poprad, Spišská Teplica

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Teplica (Poprad)
    • Krsty 1674-1728 Manželstvá 1722-1735 Úmrtia 1719-1735 4948509
    • Krsty 1736-1913 Manželstvá 1736-1913 Úmrtia 1736-1913 Birmovaní 1781, 1798 4948510
   • Poprad, Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišské Bystré (Poprad)
    • Krsty 1676-1679, 1706-1757 - Manželstvá 1676-1679, 1706-1734 - Úmrtia 1676-1679, 1706-1732 4948510
    • Krsty 1758-1886 - Manželstvá 1735-1876 - Úmrtia 1733-1836 4948511
    • Krsty 1886-1899 - Manželstvá 1876-1898 - Úmrtia 1870-1899 - Krsty 1691-1725, 1768-1794 - Manželstvá 1695-1724, 1769-1794 - Úmrtia 1692-1734, 1769-1794 - Krsty 1837-1844, 1850 - Úmrtia 1837-1870 - Birmovaní 1857, 1872, 1881, 1897, 1908, 1921, 1932 4948512
    • Krsty 1691-1725 - Manželstvá 1692-1725 - Úmrtia 1692-1725 4948522
    • Krsty 1768-1787 - Manželstvá 1769-1786 - Úmrtia 1768-1787 4948522
    • Úmrtia 1878 - 1906 4948567
   • Poprad, Spišský Štiavnik

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišský Štiavnik (Giraltovce)
    • Krsty 1763-1875 Manželstvá 1763-1897 Úmrtia 1763-1845 Birmovaní 1824, 1832, 1836, 1857 4948513
    • Úmrtia 1850-1875 Krsty 1876-1896 4948514
   • Poprad, Štrba

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev.
   • Poprad, Šumiac

     Cirkevná matrika
     Cirkev grécko-katolícka. Farský úrad Šumiac (Brezno nad Hronom)
   • Poprad, Švábovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Švábovce (Poprad)
    • Krsty 1731-1772, 1844-1896, 1778-1886 Manželstvá 1731-1773, 1844-1896, 1778-1843 Úmrtia 1731-1773, 1844-1896, 1778-1843 Birmovaní 1881, 1897, 1921 4948520
    • Krsty 1886-1889 Manželstvá 1844-1889 Úmrtia 1844-1889 4948521
   • Poprad, Švábovce, Filice, Gánovce, Straže pod Tatrami, {Stráža}

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Švábovce (Poprad)
    • Krsty 1789-1835, 1841-1910 Manželstvá 1788-1794, 1836-1910 Úmrtia 1788-1835, 1835-1910 FILICE, GÁNOVCE, STRÁŽE POD TATRAMI Krsty 1795-1858 Manželstvá 1795-1858 Úmrtia 1795-1858 4948521
    • Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1760 (Straže pod Tatrami) 4948565
   • Poprad, Veľká

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Veľká (Poprad)
    • Zoznam farárov 1646-1872 Krsty, manželstvá, úmrtia 1646-1675 Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1784 Kirchenchronik 1808-1811 Krsty, manželstvá, úmrtia 1783-1791 Krsty, manželstvá, úmrtia 1794-1801 Krsty, manželstvá, úmrtia 1792-1793 Krsty, manželstvá, úmrti 4948564
    • Krsty 1783-1895 Manželstvá 1783-1899 Úmrtia 1783-1912 Birmovaní 1811-1834 4948577
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Veľká (Poprad)
    • Krsty 1703-1892 Manželstvá 1703-1851 Úmrtia 1703-1851 Birmovaní 1752, 1758 4948595
    • Krsty 1892-1896 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1852-1896 4948577
   • Poprad, Veľký Slavkov

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1819 - 1927 4948582
    • Krsty ibdex 1687 - 1818 4948582
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1738 - 1762 4948582
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1762 - 1818 4948582
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1687 - 1819 4948583
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1819 - 1927 4948583
     Evanjelická cirkev
   • Poprad, Vernár

     Cirkevná matrika
     Cirkev grécko-katolícka
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1775 - 1900 4948584
    • Sobáše, Úmrtia Konfirmationes 1775 - 1900 4948585
    • Sobáše 1871 - 1926 4948585
   • Poprad, Spišská Sobota

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Spišská Sobota (Poprad)
    • Krsty 1646- Manželstvá 4948506
    • Manželstvá 1667-1896 Úmrtia 1699-1896 Krsty 1718-1896 Birmovaní 1732, 1752 4948507
   • Poprad, Vikartovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
   • Poprad, Vydrník, Jánovce, Machalovce, Čenčice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vydrník (Spišská Nová Ves)
    • VYDRNÍK Krsty 1758-1843 - Úmrtia 1759-1843 - Birmovaní 1824, 1832, 1836, 1840, 1857, 1872 - Krsty 1844-1896 - Manželstvá 1844-1897 - Úmrtia 1844-1896 - Manželstvá 1758-1843 4948569
    • JÁNOVCE a MACHALOVCE Krsty 1698-1746 Manželstvá 1712-1745 Úmrtia 1712-1745 Birmovaní 1715 4948569
    • Krsty 1756-1843 Manželstvá 1761-1843 Úmrtia 1761-1843 Krsty 1880-1896 Manželstvá 1880-1915 Úmrtia 1880-1917 ČENČICE a MACHALOVCE Krsty 1886-1895 Manželstvá 1886-1895 Úmrtia 1886-1895 4948570
   • Považská Bystrica, Dolná Mariková

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dolná Maríková (Považská Bystrica)
    • Krsty 1756-1786 4945028
    • Krsty 1786-1788 - Manželstvá 1756-1788 - Úmrtia 1756-1788 - Krsty 1789-1843 - Birmovaní 1798 - Úmrtia 1789-1842 - Manželstvá 1789-1843 - Birmovaní 1860 - Krsty 1843-1881 4945029
    • Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1843-1895 - Úmrtia 1843-1895 4945030
   • Považská Bystrica, Domaniža

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Domaniža (Považská Bystrica)
    • Krsty 1670-1728 Úmrtia 1670-1731 Manželstvá 1684-1731 Krsty 1729-1811 Manželstvá 1729-1778 4945036
    • Manželstvá 1778-1811 Úmrtia 1729-1811 Krsty 1812-1894 Manželstvá 1812-1894 Úmrtia 1812-1894 4945037
   • Považská Bystrica, Horná Mariková

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horná Mariková (Považská Bystrica)
    • Krsty 1825-1859 4945117
    • Krsty 1859-1896 Manželstvá 1856-1923 Úmrtia 1840-1905 4945118
    • Úmrtia 1905-1910 4945119
   • Považská Bystrica, Jasenica

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jasenica (Námestovo)
    • Krsty 1717-1721 4945140
    • Krsty 1721-1724 Manželstvá 1714-1724 Úmrtia 1714-1723 Krsty 1725-1768 Manželstvá 1725-1768 Úmrtia 1725-1768 Krsty 1769-1792 Manželstvá 1769-1792 Úmrtia 1769-1792 Krsty 1786-1879 4945162
    • Krsty 1879-1895 Manželstvá 1786-1896 Úmrtia 1786-1896 4945141
   • Považská Bystrica, Papradno

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Papradno (Považ. Bystrica)
    • Krsty 1734-1784 Úmrtia 1734-1778 4945554
    • Úmrtia 1778-1784 Krsty 1785-1890 4945555
    • Krsty 1890-1899 Manželstvá 1779-1901 Úmrtia 1785-1877 4945556
    • Úmrtia 1877-1907 4945557
   • Považská Bystrica, Podskalie

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Podskalie (Púchov)
    • Krsty 1636-1637, 1642-43, 1701-1733 Manželstvá 1702-1732 Úmrtia 1699-1733 Krsty 1733-1760 Manželstvá 1733-1774 Krsty 1760-1766 Úmrtia 1733-1774 Krsty 1767 4945561
    • Krsty 1767-1864 Manželstvá 1774-1864 Úmrtia 1861-1864, 1853-1860, 1774-1852 Manželstvá 1865-1891 Krsty 1865-1891 Úmrtia 1865-1891 4945562
   • Považská Bystrica, Považská-Bystrica

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Považská Bystrica (Považská Bystrica)
    • Krsty 1764-1785 4945562
    • Krsty 1785-1787 Uzavreté manželstvá 1764-1787 Krsty, uzavreté manželstvá 1786-1788 Úmrtia 1784-1787, 1786-1787 Konvertiti 1759-1785 Krsty 1782-1831 Krsty 1825-1856 Krsty 1843-1847 Uzavreté manželstvá 1843-1847 Úmrtia 1843-1847 Krsty 1848-1886 4945563
    • Krsty 1886-1895 Uzavreté manželstvá 1825-1842, 1852-1886, uzavreté manželstvá 1848-51, 1887-1896 Úmrtia 1825-1842, 1852-1859, 1848-51, úmrtia 1860-1881 4945564
    • Úmrtia 1881-1898 4149470
   • Považská Bystrica, Považské Podhradie

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Považské Podhradie (Považská Bystrica)
    • Krsty 1789-1859 4149470
    • Krsty 1859-1863 Birmovaní 1798, 1836, 1846, 1860 Manželstvá 1789-1863 Birmovaní 1872, 1876, 1880 Úmrtia 1855-1863, 1789-1855 Krsty 1864-1877 Manželstvá 1864-1910 Úmrtia 1864-1877 Krsty 1878-1895 Úmrtia 1878-1895 4945565
   • Považská Bystrica, Prečín

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prečin (Považská Bystrica)
    • Krsty 1719-1751 Manželstvá 1732-1751 Úmrtia 1719-1751 Konvertiti 1750-1809 Krsty 1749-1825 Manželstvá 1749-1852 Úmrtia 1749-1849 Krsty 1826-1889 4945565
    • Krsty 1890-1897 Manželstvá 1852-1899 Úmrtia 1850-1921 4945566
   • Považská Bystrica, Pružina

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pružina (Ilava)
    • Krsty 1788-1842 Úmrtia 1788-1834 Manželstvá 1788-1843 4945575
    • Krsty 1842-1889 Manželstvá 1843-1889 Birmovaní 1860, -68, -72, -76, -88, -94. 1921 Krsty 1890-1916 Manželstvá 1890-1948 Úmrtia 1835-1927 4945576
    • Úmrtia 1927-1929 4945577
   • Považská Bystrica, Slopná

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Slopná (Púchov)
    • Krsty 1657-1764 Manželstvá 1710-1764 Úmrtia 1681-1764 Krsty 1764-1846 Manželstvá 1764-1846 Úmrtia 1764-1846 Krsty 1847-1896 Birmovaní 1856-1888 Úmrtia 1847-1887 4946330
    • Úmrtia 1887-1896 Manželstvá 1847-1900 4946331
   • Považská Bystrica, Udiča, {Veľka Udiča}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ká Udiča (Považ)
    • Krsty 1711-1716 Manželstvá 1711-1718 Krsty 1716-1718 Úmrtia 1711-1718 Krsty 1719-1762, 1775 Manželstvá 1719-1778 Úmrtia 1719-1778 Krsty 1775-1778 Krsty 1763-1843 Manželstvá 1763-1843 Úmrtia 1763-1843 4946372
    • Krsty 1844-1851 Birmovaní 1862 4946372
    • Birmovaní 1862 Manželstvá 1844-1851 Úmrtia 1844-1851 Účtovný denník 1866-1888 Krsty 1852-1883 Krsty 1884-1896 Úmrtia 1885-1896 Manželstvá 1852-1897 Úmrtia 1852-1884 4946373
   • Prešov, Barejov

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bajerov (Prešov)
    • Krsty 1798-1871 - Krsty 1871-1896 - Manželstvá 1798-1897 - Úmrtia 1881-1896 - Krsty (druhá kópia) 1861-1870 4406724
    • Krsty 1870-1895 - Manželstvá 1861-1895 - Úmrtia 1866-1895 4406772
   • Prešov, Brestov

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Brestov (Prešov)
    • Krsty 1787-1852 - Konvertiti 1819-1847 - Manželstvá 1812-1852 - Krsty 1852-1863 - Manželstvá 1852-1879 - Úmrtia 1852-1864 - Krsty 1863-1879 Úmrtia 1864-1879 4406803
    • Manželstvá 1878-1886 - Úmrtia 1880-1886 4405886
    • Druhopisy krstov 1858 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1860-1864 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1870 - Krsty 1866, 1871-1872 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1873-1874 - Krsty 1875-1895 - Manželstvá 1865-1866, 1875-1895 - Úmrtia 1866, 1875-1895 4405886
   • Prešov, Čelovce

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Čelovce (Modrý Kameň)
    • Krsty 1784-1859 5016484
    • Krsty 1859-1869 Manželstvá 1784-1869 Úmrtia 1784-1869 5016515
   • Prešov, Červenica, Tuhrina

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Červenica (Prešov)
    • Krsty 1788-1847, 1852 - Úmrtia 1797-1847, 1852 - Manželstvá 1798-1848 - Birmovaní 1851, 1863, 1873, 1884 - Konvertiti 1817-1881 - Krsty 1848-1851, 1872-1895 - Úmrtia 1848-1851, 1884-1896 - Manželstvá 1848-1851 - Krsty 1852-1860 4405884
    • Krsty 1860-1871 - Manželstvá 1853-1897 - Úmrtia 1852-1884 - Zoznam krstov 1895-1922 - Zoznam úmrtí 1895-1903 - Druhopisy krstov 1860-1866, 1870-1895 - Manželstvá 1860-1866, 1870-1895 - Úmrtia 1860-1866, 1870-1895 4405885
   • Prešov, Chmeľovec, Bardejov, Stebník

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Chmelʹová (Bardejov)
    • Krsty 1758-1790 - Manželstvá 1758-1790 - Úmrtia 1757-1788 - Krsty 1791-1824 - Manželstvá 1799-1823 - Úmrtia 1791-1824 - Krsty 1825-1865 - Manželstvá 1825-1864 - Úmrtia 1825-1873 - Krsty 1866-1869 4406729
    • Krsty 1870-1908 Manželstvá 1865-1908 Úmrtia 1877-1908 - STEBNÍK: Krsty 1756-1824 - Manželstvá 1758-1822 - Úmrtia 1758-1824 Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1866-1895 4405844
   • Prešov, Chmeľovec, Čelovce, Pušovce

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Chmeľovec (Prešov)
    • Krsty 1724-1808 - Manželstvá 1725-1808 - Úmrtia 1724-1809 - Zoznam kňazov 1618-1838 - Cirkevnej kroniky 1724-1804 - Cirkevné finančné záznamy 1738-1808 - Krsty 1838-1884 - Manželstvá 1838-1883 - Úmrtia 1838-1884 - Krsty 1856 - Manželstvá 1879 - Úmrtia 1880 - Birmovaní 1872-1885 4405844
    • Krsty 1884-1895 Manželstvá 1884-1894 Úmrtia 1884-1895 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1862-1895 4406774
   • Prešov, Chmeľov, Babie, Radvanovce

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Chmeľov (Giraltovce)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1766-1787 - BABIE a RADVANOVCE: Krsty, manželstvá, úmrtia 1766-1787 - CHMELʹOV: Krsty, manželstvá, úmrtia 1787-1810 4149473
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1810-1818 - Krsty 1819-1837 - Manželstvá 1819-1837 - Úmrtia 1819-1837 - Cirkevné finančné záznamy 1766-1859 - Očkovanie proti kiahňam 1802-1808 - Krsty 1838-1870 - Manželstvá 1838-1873 - Kr 4406729
   • Prešov, Chminianske Jakubovany, {Nemecké Jakubovany}

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Chminianske Jakubovany (Prešov)
    • Krsty 1753-1792 - Manželstvá 1753-1792 - Úmrtia 1753-1792 - Krsty 1793-1840 - Manželstvá 1783-1840 - Úmrtia 1793-1837 - Krsty 1841-1893 - Manželstvá 1841-1893 - Úmrtia 1841-1893 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1875-1895 4406774
   • Prešov, Drienov, Obišovce, Ličartovce, Lemešany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Drienov (Prešov)
    • Krsty 1743-1804 - Úmrtia 1749-1804 - Manželstvá 1747-1804 - Konvertiti 1747-1950 - Krsty 1805-1848 - Manželstvá 1805-1890 - Úmrtia 1805-1847 4405833
    • Krsty 1849-1890 - Úmrtia 1848-1890 - Krsty 1891-1895 - Manželstvá 1891-1896 - Úmrtia 1891-1896 - Zoznam krstov 1849-1890 - Druhopisy krstov 1861-1862 4406713
    • Krsty 1863-1866, 1870-1895 - Manželstvá 1861-1866, 1870-1895 - Úmrtia 1861-1895 4406818
   • Prešov, Fričovce, Bertotovce, Hendrichovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Fričovce (Prešov)
    • Krsty 1788-1852 - Birmovaní 1873, 1880 - Manželstvá 1835-1852 - Úmrtia 1788-1852 - Manželstvá 1788-1834 - Birmovaní 1805, 1836, 1851 - Krsty 1852-1867 - Manželstvá 1852-1891 - Úmrtia 1852-1867 - Krsty 1868-1884 - Úmrtia 1867-1876 4406780
    • Úmrtia 1876-1884 - Krsty 1885-1894 - Manželstvá 1892-1895 - Úmrtia 1885-1896 - Druhopisy krstov 1861-1895 - Manželstvá 1861-1895 - Úmrtia 1864-1895 4406731
   • Prešov, Fulianka, {Fuľanka}

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Fulianka (Prešov)
    • Krsty 1818-1852 - Manželstvá 1819-1852 - Úmrtia 1819-1852 Krsty 1852-1888 - Manželstvá 1852-1888 - Úmrtia 1852-1888 - Druhopisy Krstov 1860-1863, 1866, 1869 - Úmrtia 1870 4406731
    • Úmrtia 1870 - Krsty 1871-1893 - Manželstvá 1894 - Krsty 1894-1895 - Manželstvá 1860-1893, 1895 - Úmrtia 1860-1895 4405894
   • Prešov, Geraltov, {Geralt}

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Geraltov (Sabinov)
    • Krsty 1769-1838 - Manželstvá 1769-1838 - Birmovaní, zmiešané manželstvá 1830 - Úmrtia 1769-1835 - Krsty 1839-1894 - Manželstvá 1839-1878 4405849
    • Manželstvá 1878-1900 - Úmrtia 1836-1889 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1895 4405895
   • Prešov, Hermanovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hermanovce (Sabinov)
    • Krsty 1772-1851 - Birmovaní 1851 - Birmovaní 1852, 1873, 1888 - Manželstvá 1773-1852 - Úmrtia 1772-1852 - Krsty 1853-1857 - Konvertiti 1773-1805 - Krsty 1852-1871 - Úmrtia 1852-1882 - Manželstvá 1852-1896 - Krsty 1871-189 4406777
   • Prešov, Hradisko

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Hradisko (Sabinov)
    • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1861-1888 4406779
    • Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1889-1895 - Úmrtia 1841-1893 4406826
   • Prešov, Kendice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kendice (Prešov)
    • Krsty 1789-1830 - Konvertiti 1789-1823 - Manželstvá 1789-1830 - Úmrtia 1789-1830 - Krsty 1831-1852 - Birmovaní 1851, 1858 - Manželstvá 1831-1852 - Krsty 1853-1882 - Úmrtia 1853-1882 - Manželstvá 1853-1895 - Úmrtia 1883-1896 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1876 4405938
    • Druhopisy krstov 1876-1895 - Manželstvá 1863-1895 - Úmrtia 1863-1895 4406749
   • Prešov, Klenov, {Klembarok}

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Klenov (Prešov)
    • Krsty 1825-1879 - Manželstvá 1825-1879 - Úmrtia 1825-1879 - Cirkevné finančné záznamy - Krsty 1880-1897 - Manželstvá 1880-1898 - Úmrtia 1880-1897 - Druhopisy krstov 1864-1895 - Manželstvá 1864-1892 4406750
    • Manželstvá 1893-1895 - Úmrtia 1866-1894 4406751
   • Prešov, Kokošovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kokošovce (Prešov)
    • Krsty 1814-1840 - Manželstvá 1814-1852 - Zmiešané manželstvá 1788-1883 - Úmrtia 1814-1852 - Krsty 1841-1868 Úmrtia 1853-1873 Manželstvá 1853-1873 Krsty 1869-1885 Manželstvá 1874-1879 4406754
    • Manželstvá 1779-1890 - Úmrtia 1874-1890 - Krsty 1885-1895 - Úmrtia 1891-1895 - Manželstvá 1891-1895 - Druhopisy krstov 1860-1895 - Manželstvá 1860-1895 - Úmrtia 1860-1895 4406755
   • Prešov, Krížovany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Križovany (Prešov)
    • Krsty 1792-1840 - Birmovaní 1807, 1851 - Konvertiti 1792-1856 - Birmovaní 1851 4405862
    • Zmiešané manželstvá 1794-1868 - Úmrtia 1796-1851 - Birmovaní 1853, 1863 - Krsty 1840-1875 - Manželstvá 1852-1875 - Úmrtia 1852-1875 - Krsty 1876-1898 - Manželstvá 1876-1896 - Úmrtia 1876-1895 Druhopisy krstov 1861-1867 4406786
    • Krsty 1867-1868 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1895 - Manželstvá 1861-1868 - Úmrtia 1865-1868 4406781
   • Prešov, Lemešany

     Matrika
     Židovská obec. Lemešany (Prešov)
    • Úmrtia 1851-1864 - Manželstvá 1852-1867 - Narodenia 1851-1863 - Narodenia 1851-1885 - Úmrtia 1864-1875 - Narodenia 1886-1932 - Manželstvá 1868-1882 4406744
    • Manželstvá 1882-1885 - Manželstvá 1888-1905, 1909-1910, 1920-1921 - Úmrtia 1886-1899, 1901 - Úmrtia 1875-1885 - Druhopisy narodených 1860-1895 - Druhopisy uzavretých manželstiev 1860-1895 - Druhopisy úmrtí 1860-1895 4405855
   • Prešov, Lipovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lipovce (Prešov)
    • Krsty 1750-1799 - Manželstvá 1750-1803 - Úmrtia 1759-1819 - Cirkevné finančné záznamy 1760-1762 - Konvertiti 1760-1778 - Krsty 1799-1823 - Manželstvá 1803-1856 - Krsty 1823-1873 - Birmovaní 1920, 1851-65, 1873, 1880, 1905 - Úmrtia 1819-1855 4406834
    • Úmrtia 1855-1873 - Krsty 1874-1888 - Úmrtia 1874-1896 - Manželstvá 1857-1896 - Krsty 1889-1896 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1864-1888 - Krsty 1888-1895 - Manželstvá 1888-1895 - Úmrtia 1888-1895 4405901
   • Prešov, Ľubotice, Šarišské Lúky

     Matrika
     Židovská obec. Šarišské Lúky (Prešov)
    • Narodení 1851-1865 4406897
    • Narodení 1865-1883 - Zomrelí 1851-1885 - Narodení 1884-1885 - Narodení 1884-1895 - Narodení 1886-1895 - Sobášení 1886-1895 - Zomrelí 1886-1895 - 4406762
   • Prešov, Ľubovec, Ruské Pekľany

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ľubovec (Prešov)
    • Krsty 1812-1851 - Úmrtia 1812-1851 - Manželstvá 1812-1851 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1826-1830 - Krsty 1852-1904 - Manželstvá 1852-1904 - Úmrtia 1852-1904 4405859
   • Prešov, Ľubovec, Ruské Pekľany

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ruské Pekľany (Prešov)
    • Krsty, manželstvá 1860-1861 - Krsty, manželstvá 1863-1864 - Krsty, manželstvá 1867 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1876 4407821
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1877-1895 4406875
   • Prešov, Miklušovce

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Miklušovce (Prešov)
    • Krsty 1785-1794 4405899
    • Krsty 1794-1855 - Manželstvá 1785-1855 - Úmrtia 1785-1856 - Druhopisy krstov 1861-1895 - Manželstvá 1861-1895 - Úmrtia 1866-1870 4406831
    • Úmrtia 1870-1895 4405902
   • Prešov, Nižná Šebastová, {Nižní Šebeš}, Ľubotice, Kelemeš, Fintice, Okružná, Kereštvej, Podhradík, Vyšná Šebastová, {Vyšní Šebeš}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nižná Šebastová (Prešov)
    • Krsty 1809-1823 4407140
    • Krsty 1823-1853 - Zmiešané manželstvá 1773-1809 - Zoznam krstov, A-Z: 1809-1852 - Manželstvá 1809-1878 - Zoznam manželstiev 1809-1878 - Úmrtia 1809-1849 4407811
    • Úmrtia 1849-1852 - Krsty 1853-1882 - Konvertiti 1875-1902 - Zoznam krstov 1853-1882 - Manželstvá 1879-1895 - Druhopisy krstov 1860-1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869 - Krsty 1870-1880 4407141
    • Krsty 1881-1895 - Manželstvá 1860-1866 -Manželstvá 1870-1895 - Úmrtia 1860-1863 - Úmrtia 1867-1868 - Úmrtia 1870-1895 4407812
   • Prešov, Okružná, {Kereštvej}

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Okružná (Prešov)
    • Cirkevné finančné záznamy 1870-1876 - Krsty 1812-1844 - Manželstvá 1819-1843 - Úmrtia 1820-1835 - Krsty 1844-1853 4406843
    • Krsty 1853-1871 - Úmrtia 1836-1879 - Manželstvá 1844-1897 - Úmrtia 1880-1896 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1861-1895 4405864
   • Prešov, Petrovany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Petroviany (Prešov)
    • Krsty 1772-1812 - Krsty 1788-1819 - Manželstvá 1788-1820 - Úmrtia 1788-1819 - Krsty 1812-1832 - Manželstvá 1813-1832 - Úmrtia 1812-1832 - Krsty 1833-1851 - Birmovaní 1906 - Krsty 1929-1933 - Manželstvá 1833-1852 - Úmrtia 1833-1837 4405921
    • Úmrtia 1837-1852 - Krsty 1852-1869 - Úmrtia 1852-1870 - Manželstvá 1852-1870 - Krsty 1870-1890 - Úmrtia 1870-1890 - Manželstvá 1870-1890 - Krsty 1891-1895 - Úmrtia 1891-1895 - Manželstvá 1891-1896 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860-1862 4406791
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1863-1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1870-1876 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1878-1879 - Krsty 1880-1895 - Manželstvá 1880-1895 - Úmrtia 1880-1895 4406792
   • Prešov, Prešov

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad nemecko-maďarský Prešov (Prešov)
    • Krsty 1704-1767 - Manželstvá 1705-1808 - Úmrtia 1704-1802 4407819
    • Úmrtia 1802-1808 - Krsty 1768-1809 - Manželstvá 1807-1841 - Úmrtia 1840-1841 - Krsty 1810-1841 4407151
    • Krsty 1842-1861 - 1862-1895 - Manželstvá 1862-1895 - Úmrtia 1862-1895 - Úmrtia 1842-1861 - Manželstvá 1842-1861 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí (A-Gy) 1708-1895 4407820
    • Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí (Gy-Ž) 1708-1895 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1876-1895 4227639
     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Slovenský Prešov (Prešov)
    • Krsty, manželstvá 1720-1732 - Krsty 1732-1765 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1768-1770 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1771-1782 - Deaths 1779-1839 - Krsty 1779-1814 4407818
    • Krsty 1814-1839 - Krsty 1839-1867 - Úmrtia 1839-1867 - Manželstvá 1779-1867 - Krsty 1868-1888 - Manželstvá 1867-1895 - Úmrtia 1867-1874 4406935
    • Úmrtia 1874-1891 - Krsty 1889-1895 - Úmrtia 1891-1895 - Zoznam krstov, manželstiev, úmrtí 1771-1939 - Krsty, úmrtia 1875-1892 4407150
    • Zoznam manželstiev 1892 - Zoznam krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1893-1895 4407819
     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Prešov (Prešov)
    • Krsty 1792-1799 - Úmrtia 1792-1799 - Manželstvá 1793-1828 - Krsty 1800-1825 - Úmrtia 1800-1829 4406873
    • Krsty 1820-1843 - Krsty 1844-1869 - Krsty 1870-1888 - Miešané manželstvá a deti (r.k.) 1850-1883 Krsty 1888-1895 - Manželstvá 1820-1843 - Manželstvá 1844-1862 4406874
    • Manželstvá 1863-1896 - Úmrtia 1829-1843 - Úmrtia 1844-1875 - Úmrtia 1875-1895 -Krsty 1860-1862 - Krsty 1876-1880 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1880 - Krsty 1881 - Krsty, Manželstv 4407817
    • Krsty 1886-1895 - Manželstvá 1860-1862 - Manželstvá 1876-1881 - Manželstvá 1885-1895 - Úmrtia 1860-1862 - Úmrtia 1876-1881 - Úmrtia 1885-1895 4407818
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prešov
    • Krsty 1615-1618 4405868
    • Krsty 1618-1621 - Krsty 1623-1631 - Úmrtia 1610-1631 - Krsty 1646-1656 - Krsty 1658-1668 - Krsty 1682-1687 - Krsty 1702 - Krsty 1669-1671 - Krsty 1655 4405926
    • Krsty 1655-1659 - Manželstvá 1655-1657 - Úmrtia 1655-1659 - Krsty 1661-1663 - Krsty 1675-1682 - Krsty 1687-1718 4406801
    • Krsty 1718-1752 - Krsty 1704-1712 - Manželstvá 1705-1713 - Úmrtia 1704-1711 - Krsty 1753-1771 4406797
    • Krsty 1771-1777 - Krsty 1768 - Krsty 1777-1807 - Krsty 1808-1820 4405922
    • Krsty 1827-1852 - Krsty 1852-1860 - Krsty 1860-1861 4406847
    • Krsty 1861-1868 - Krsty 1868-1873 - Krsty 1873-1875 4406848
    • Krsty 1875-1878 - Krsty 1878-1884 - Krsty 1884-1891 4406849
    • Krsty 1891-1895 - Manželstvá 1680-1682 - Manželstvá 1689-1709 - Manželstvá 1710-1753 - Manželstvá 1754-1829 - Manželstvá 1827-1828 4405923
    • Manželstvá 1828-1852 - Zoznam manželstiev 1853-1871, A-Z - Manželstvá 1853-1892 4405924
    • Manželstvá 1892-1895 - Úmrtia 1666-1670 - Úmrtia 1682-1740 - Úmrtia 1647-1651 - Úmrtia 1661-1665 - Úmrtia 1737-1799 4406850
    • Úmrtia 1800-1827 - Úmrtia 1827-1853 - Úmrtia 1852-1854 4406854
    • Úmrtia 1854-1857 - Úmrtia 1858-1866 - Úmrtia 1866-1870 4407816
    • Úmrtia 1870-1876 - Úmrtia 1876-1885 - Úmrtia 1885-1888 4407146
    • Úmrtia 1888-1895 - Zoznam krstov 1842-1871 - A-M Zoznam krstov (A-M) 1872-1933 4407147
    • Zoznam krstov (M-Ž) 1871-1933 - Zoznam manželstiev 1872-1933 - Zoznam úmrtí 1853-1871 - Zoznam úmrtí (A-S)1872-1933 4407148
    • Zoznam úmrtí (S-Ž) 1872-1933 - Druhopisy krstov 1876-1895 - Manželstvá 1876-1887 4407149
    • Manželstvá 1887-1895 - Úmrtia 1876-1895 4406873
     Matrika
     Židovská obec. Prešov (Prešov)
    • Narodení 1826-1827 - Narodení 1829 - Narodení 1831 - Narodení 1833-1834 - Narodení 1837 - Narodení 1839-1886 - Manželstvá 1844 - Manželstvá 1846 - Manželstvá 1849-1850 - Manželstvá 1853 - Manželstvá 1860-1886 - Úmrtia 1847 - Úmrtia 1849 - Úmrtia 1855 - Úmrtia 1886 - Narodení 1871-1883 - Manželstvá 1873-1883 - Úmrtia 1872 - Úmrtia 1878 - Narodení 1884-1885 - Narodení 1887-1895 4227639
    • Narodení 1886-1895 - Narodení 1895-1942 - Narodení 1902-1926 - Sobášení 1884-1885 - Manželstvá 1886-1895 - Manželstvá 1921-1933 - Manželstvá 1887-1895 - Manželstvá 1895-1942 - Manželstvá 1902-1912 - Úmrtia 1884-1885 - Úmrtia 1886-1895 - Úmrtia 1901 - Úmrtia 1887-1895 - Úmrtia 1895-1905 4227640
    • Úmrtia 1905-1946 - Druhopisy: Narodení, manželstvá, úmrtia 1876-1895 - Narodení, manželstvá, úmrtia 1877-1895 4363410
   • Prešov, Solivar

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Solivar (Prešov)
    • Krsty 1738-1756 - Krsty 1736 - Krsty 1731-1737 - Krsty 1720-1721 - Úmrtia 1709-1729 - Manželstvá 1738-1829 - Úmrtia 1738-1772 4407833
    • Úmrtia 1772-1786 - Krsty 1757-1799 - Úmrtia 1787-1821 4406885
    • Úmrtia 1821-1828 - Krsty 1799-1830 - Birmovaní 1805 - Krsty 1831-1848 - Krsty 1850 4406943
    • Krsty 1850-1851 - Krsty 1848-1849 - Krsty 1852-1861 - Manželstvá 1830-1848 - Manželstvá 1850-1851 - Manželstvá 1848-1849 - Manželstvá 1852-1861 - Úmrtia 1829-1848 - Úmrtia 1850-1851 - Úmrtia 1848-1861 - Krsty 1861-1868 4407834
    • Krsty 1868-1872 - Úmrtia 1862-1873 - Manželstvá 1862-1890 - Krsty 1872-1882 4406944
    • Krsty 1882-1883 - Úmrtia 1873-1891 - Krsty 1884-1895 - Úmrtia 1891-1895 - Manželstvá 1893-1896 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1862 - Krsty 1863 4407162
    • Manželstvá, úmrtia 1863 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1864-1886 - Krsty 1887 4406947
    • Manželstvá, úmrtia 1887 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1888-1895 4406948
   • Prešov, Pušovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Pušovce (Giraltovce)
    • Krsty 1788-1791 4405929
    • Krsty 1791-1845 - Úmrtia 1788-1845 - Manželstvá 1788-1830 - Manželstvá 1832-1845 - Krsty 1845-1871 - Úmrtia 1845-1871 - Manželstvá 1845-1871 - Birmovaní 1854 - Birmovaní 1858 - Birmovaní 1863 - Krsty 1872-1896 - Úmrtia 1872-1896 - Manželstvá 1872-1880 4406869
    • Manželstvá 1880-1897 - Miešané manželstvá 1871-1904 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1862-1863 - Krsty, manželstvá 1867 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1873 - Krsty 1875-1895 - 4406870
   • Prešov, Radatice, {Radačov}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Radačov (Prešov)
    • Krsty 1720-1726 - Krsty 1733-1736 - Krsty 1739-1746 - Krsty 1748 - Krsty 1751-1795 - Manželstvá 1753-1795 - Úmrtia 1795 - Úmrtia 1756-1787 - Úmrtia 1793-1795 4406870
    • Krsty 1796-1818 - Manželstvá 1796-1816 - Úmrtia 1796-1818 - Krsty 1816-1852 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1841 - Birmovaní 1851 - Manželstvá 1816-1818 - Manželstvá 1820-1851 - Birmovaní 1851 - Úmrtia 1816-1852 - Krsty 1852-1877 - Birmovaní 1884 - Manželstvá 1852-1877 - Birmovaní 1858 - Birmovaní 1873 - Úmrtia 1852-1877 - Krsty 1878-1886 4407815
    • Krsty 1886-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1878-1895 - Druhopisy krstov, manželstvá 1861 - Krsty, manželstvá 1864-1865 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1895 4406933
   • Prešov, Ruská Nová Ves

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Ruská Nová Ves (Prešov)
    • Krsty 1763-1819 - Krsty, úmrtia 1762-1851 - Krsty 1819-1834 4407156
    • Krsty 1835-1853 - Manželstvá 1769-1853 - Úmrtia 1769-1831 - Úmrtia 1769-1782 - Úmrtia 1831-1853 - Krsty 1854-1892 4407823
    • Krsty 1892-1895 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-1895 4407152
   • Prešov, Sedlice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sedlice (Prešov)
    • Krsty 1785-1853 - Birmovaní 1836 - 1841 - Manželstvá 1785-1798 - Manželstvá 1800-1801 - Manželstvá 1804-1852 - Úmrtia 1785-1852 - Konvertiti - Krsty 1852-1885 - Manželstvá 1852-1918 - Úmrtia 1852-1853 4406879
    • Úmrtia 1853-1898 - Krsty 1886-1895 - Krsty 1852-1895 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1864-1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1895 4406880
   • Prešov, Široké

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Široké (Prešov)
    • Krsty 1819-1846 4406955
    • Krsty 1846-1851 - Birmovaní 1880 - Birmovaní 1920 - Birmovaní 1851 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1859 - Úmrtia 1834-1851 - Birmovaní 1910 - Birmovaní 1926 - Birmovaní 1931 - Krsty 1852-1872 - Úmrt 4406956
    • Krsty 1874-1896 - Manželstvá 1878-1896 - Úmrtia 1878-1896 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1864-1867 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1888 4407850
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1889-1891 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1893-1895 4407851
     Matrika
     Židovská obec. Široké (Prešov)
    • Narodení 1864-1885 - Sobášení 1866-1885 - Zomrelí 1864-1885 - Narodení 1886-1895 - Druhopisy: Narodení, sobášení, zomrelí 1875-1878 - Narodení, sobášení, zomrelí 1880-1895 4407851
   • Prešov, Štefanovce

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Štefanovce (Vranov nad Topľou)
    • Krsty 1855-1892 4407851
    • Krsty 1893-1902 - Manželstvá 1855-1925 - Úmrtia 1855-1927 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1882-1895 4406957
   • Prešov, Svinia

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Svinia (Sabinov)
    • Krsty 1814-1851 - Krsty 1852-1895 - Manželstvá 1852-1883 4032754
    • Manželstvá 1883-1895 - Úmrtia 1852-1896 - Druhopisy krstov, manželstvá 1861 - Krsty, manželstvá 1864 - Krsty, manželstvá 1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1866-1868 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1875-18 4407831
   • Prešov, Terňa

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Terňa (Sabinov)
    • Úmrtia 1816-1824 - Birmovaní 1749 - Úmrtia 1824-1827 - Krsty 1717-1827 - Manželstvá 1728-1827 - Úmrtia 1728-1816 - Konvertiti, krsty 1827-1837 4407852
    • Krsty 1837-1850 - Úmrtia 1827-1850 - Manželstvá 1827-1849 - Birmovaní 1836-1841 - Birmovaní 1851 - Birmovaní 1857 - 1275 Krsty 1850-1869 - Manželstvá 1850-1869 - Miešané manželstvá 1850 - Krsty 1870-1889 4407846
    • Krsty 1889-1896 - Manželstvá 1870-1919 - Úmrtia 1870-1905 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1863 - Krsty, manželstvá 1864-1865 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1866 - Krsty, Manželstv 4407847
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1878-1895 4407848
   • Prešov, Tulčík

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tulčík (Prešov)
    • Krsty 1749-1752 4407163
    • Krsty 1753-1787 - Birmovaní 1749 - Manželstvá 1746-1849 - Úmrtia 1746-1816 - Krsty 1788-1835 4407843
    • Krsty 1835-1878 - Krsty 1878-1896 - Manželstvá 1850-1897 - Úmrtia 1816-1817 - Úmrtia 1877-1895 - Druhopisy krstov, uzavretých manželstiev, úmrtí 1860 4407164
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1862-1867 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1895 4407165
   • Prešov, Varhaňovce

     Cirkevná matrika
     Grécko-katolícka cirkev. Farský úrad Varhaňovce (Prešov)
    • Krsty 1773-1783 - Krsty 1790-1792 - Krsty 1783-1829 - Manželstvá 1774-1832 - Úmrtia 1774-1828 - Krsty 1828-1862 - Manželstvá 1833-1862 - Úmrtia 1829-1862 4407868
    • Krsty 1863-1889 - Krsty 1873 - Manželstvá 1863-1889 - Úmrtia 1863-1889 - Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1883 4407172
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1884-1895 4406971
   • Prešov, Veľký Šariš

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Vel'ký Šariš (Prešov)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1740-1742 4406960
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1743-1746 - Krsty 1747-1796 - Miešané manželstvá 1769-1803 - Úmrtia 1747-1827 - Krsty 1796-1815 4407855
    • Krsty 1815-1831 - Krsty-zoznam 1797-1849 -Krsty 1831-1848 - Úmrtia 1831-1848 - Krsty 1848-1856 4406961
    • Krsty 1856-1864 - Manželstvá 1848-1873 - Úmrtia 1848-1855 4406962
    • Úmrtia 1855-1863 - Krsty 1864-1883 4407856
    • Krsty 1883-1887 - Manželstvá 1873-1895 - Úmrtia 1863-1886 4407857
    • Úmrtia 1886-1888 - Krsty 1887-1895 - Úmrtia 1888-1895 - Krsty (Gregorovce) 1773-1831 - Manželstvá (Gregorovce) 1774-1831 - Úmrtia (Gregorovce) 1773-1831 - Krsty (Gregorovce) 1832-1847 - Úmrtia (Gregorovce) 1832-1847 - Manželstvá (Gregorovce) 1832-1848 - Krsty (Medzany) 1831-1847 - Úmrtia (Medzany) 1831-1847 - Manželstvá (Medzany) 1831-1847 4406963
    • Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1862 - Krsty, manželstvá 1863 4406963
    • Manželstvá, úmrtia 1863 - Krsty, manželstvá 1864-1866 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1869-1887 - Krsty 1888 4407858
    • Manželstvá, úmrtia 1888 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1889-1895 4407859
     Matrika
     Židovská obec. Vel'ký Šariš (Prešov)
    • Narodení 1831 - Narodení 1842 - Narodení 1844 - Narodení 1817 - Narodení 1835 - Narodení 1836 - Narodení 1830 - Narodení 1845 - Narodení 1846 - Narodení 1861 - Narodení 1866 - Narodení 1868-1881 4407859
   • Prešov, Žehňa, {Žegňa}

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Žehňa (Prešov)
    • Krsty 1768-1797 - Manželstvá 1768-1797 - Úmrtia 1768-1797 - Krsty 1797-1838 - Manželstvá 1797-1838 - Úmrtia 1797-1838 - - Krsty 1838-1875 - Manželstvá 1839-1875 - Úmrtia 1839-1875 - Krsty 1876-1895 - Manželstvá 1876-1895- Úmrtia 1876-1895 4406976
    • Druhopisy krstov, manželstvá, úmrtí 1860-1862 - Krsty, manželstvá, úmrtia 1875 4406976
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1876-1895 4407872
   • Prešov, Župčany, Malý Šariš

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Župčany (Prešov)
    • Krsty 1767-1827 - Úmrtia 1767-1827 - Manželstvá 1767-1827 - Krsty 1814-1854 - Úmrtia 1814-1854 - Manželstvá 1814-1854 - Birmovaní 1836 - Birmovaní 1841 - 1570 Krsty 1855-1891 - Úmrtia 1855-1896- Manželstvá 1855-1896 - Krsty 1892-1896 (Malý Šariš) 4407872
    • Krsty 1767-1814 - Manželstvá 1768-1814 - Úmrtia 1767-1814 - Druhopisy krstov 1860-1864 - Druhopisy: Krsty 1864-1895 - Manželstvá, úmrtia 1860-1895 4407872
   • Prievidza, Bojnice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Bojnice (Prievidza)
    • Krsty 1668-1684 - Manželstvá 1668-1688 - Krsty 1687-1688 - Krsty 1684-1686 5218786
    • Krsty 1689-1735 5218786
    • Krsty 1735-1748 - Birmovaní 1689, 1715, 1732, 1743 - Krsty 1748-1749 - Manželstvá 1689-1749 - Úmrtia 1689-1746 - Konvertiti 1694, 1746, 1695-1739 - Úmrtia 1746-1749 - Nemanžekslé Krsty? 1712-1747 5219330
    • Krsty 1749-1777 - Rôzne záznamy - Manželstvá 1775-1777 - Birmovaní 1753 - Manželstvá 1749-1775 - Úmrtia 1749-1777 - Konvertiti 1758-1775 - Krsty 1754 5219330
    • Krsty 1777-1832 - Konvertiti? 1796-1808 5219330
    • Zoznam krstov A-Z (1833-1864), Krsty 1833-1840 5219330
    • Krsty 1840-1864 - Rôzne záznamy 5219331
    • Manželstvá 1777-1842 - Zoznam manželstiev A-Z (1777-1842), 5219331
    • Úmrtia 1777-1833 - Rôzne záznamy 5219331
    • Zoznam krstov A-Z (1749-1775), 5219331
    • Zoznam krstov A-Z (1777-1790), 5219331
    • Zoznam krstov A-U (1791-1832), 5219331
    • Zoznam krstov A-Ž (1865-1876), Krsty 1865-1876 5219331
    • Manželstvá 1843-1866 5219331
    • Manželstvá 1866-1876 - Zoznam manželstiev A-Ž (1843-1876), Miešané manželstvá a deti 1807 - Manželstvá 1868 - vojsko 5219332
    • Zoznam úmrtí A-Ž (1834-1876) Úmrtia 1834-1876 5219332
    • Zoznam krstov A-Z (1877-1900), Krsty 1877-1900 5219332
    • Zoznam manželstiev A-Ž (1877-1912), Manželstvá 1877-1912 - Krsty 1902 5219332
    • Zoznam úmrtí A-Z (1-), Úmrtia 1877-1906 5219333
   • Prievidza, Čavoj

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čavoj (Prievidza)
    • Krsty 1865-1899 - Úmrtia 1864-1899 - Manželstvá 1865-1901 5219346
   • Prievidza, Chrenovec-Brusno, Chrenovec

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Chrenovec (Prievidza)
    • Krsty 1778-1826 - Úmrtia 1778-1820 5219452
    • Úmrtia 1820-1826 5223171
    • Manželstvá 1778-1861 5223171
    • Krsty 1827-1852 - Úmrtia 1827-1852, 1836 5223171
    • Krsty 1787-1808, Ráztočno - Rôzne záznamy 5223171
    • Krsty 1698-1699, 1704-1721 - Úmrtia 1720-1721 - Krsty 1721 - Manželstvá 1719-1722 - Úmrtia 1704-1720 - Manželstvá 1715-1718, 1704-1705 , Roky nie sú po poradí) 5223171
    • Krsty 1722-1750 - Úmrtia 1722-1763 - Manželstvá 1756-1761 , Roky nie sú po poradí) - 1722-1756 - Krsty 1750-1755 - Manželstvá 1763 5223171
    • Krsty 1756-1779 - Úmrtia 1764-1779 - Manželstvá 1764-1778 5223172
    • Úmrtia 1787-1808, Ráztočno zoznam odpadlikov od katolickej viery 1925-1937 5223172
    • Krsty 1853-1883 - Úmrtia 1853-1883 5223172
    • Krsty 1884-1901 5223172
    • Manželstvá 1779-1804, 1862-1883, Ráztočno 5223172
    • Manželstvá 1884-1929 5223173
    • Úmrtia 1884-1907 5223173
   • Prievidza, Handlová

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Handlová (Prievidza)
   • Prievidza, Handlová, Kremnica, Nová Lehota

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nová Lehota (Kremnica)
    • Krsty 1800-1832 - Manželstvá 1800-1837 - Krsty 1832-1837 - Úmrtia 1800-1837 5223431
    • Krsty 1838-1852 - Krsty 1838 - Manželstvá 1843-1852 - Úmrtia 1843-1852 - Úmrtia 1838-1842 5223431
    • Krsty 1853-1876 5223431
    • Krsty 1876-1906 5223431
    • Manželstvá 1853-1920 5223431
    • Úmrtia 1853-1865 5223431
    • Úmrtia 1865-1881 5223432
    • Úmrtia 1881-1945 5223432
   • Prievidza, Horné Vestenice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hornie Vestenice (Prievidza)
    • Krsty 1702-1722 (niektoré z rokov nie sú po poradí, - Úmrtia 1691-1715, 1718 5219476
    • Krsty 1723-1724, 1726-1788 - Úmrtia 1723-1788 - Manželstvá 1723-1788 - Birmovaní 1788, 1798, - Konvertiti? 1784-1810 5219476
    • Krsty 1789-1840 5219476
    • Krsty 1840-1842 - Úmrtia 1789-1843 - Manželstvá 1789-1842 5219485
    • Krsty 1843-1886 - Úmrtia 1843-1886 - Manželstvá 1843-1886 - Birmovaní 1853, 1860, 1868, 1872, 1884, 1888? 5219485
    • Krsty 1887-1898 5219485
    • Krsty 1898-1924 5219490
    • Manželstvá 1887-1935 5219490
    • Úmrtia 1887-1943 5219490
   • Prievidza, Kľačno, Gajdel

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kľače (Žilina)
   • Prievidza, Koš

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Koš (Prievidza)
    • Krsty 1698-1701 - Manželstvá 1699-1709 - Krsty 1702-1723 - Úmrtia 1719-1724 - Krsty 1723 - Manželstvá 1722-1724 - 1691-1698 5223276
    • Manželstvá - Krsty 1724-1777 - Manželstvá 1724-1776 - Úmrtia 1724-1777 - Rôzne záznamy 5223272
    • Úmrtia 1777-1878 5223272
    • Krsty 1879-1906 5223272
    • Manželstvá 1777-1906 - Rôzne záznamy 5223272
    • Birmovaní 1777, 1780, 1804, 1821, 1828, 1834, 1841, 1854 - Úmrtia 1777-1878 5223272
    • Úmrtia 1879-1906 5223272
   • Prievidza, Kostolná Ves

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Kostolná Ves (Prievidza)
    • Krsty 1790-1831 - Birmovaní 1831 - Krsty 1831-1909 5223210
    • Manželstvá 1790-1908 - Birmovaní 1836, 1842, 1853, 1860, 1868, 1872, 1898, 1905, 1912, 1922 - Manželstvá 1908-1910 - Birmovaní 1927 5223210
    • Úmrtia 1790-1846 5223210
    • Úmrtia 1846-1909 5223276
   • Prievidza, Lazany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lazany (Prievidza)
   • Prievidza, Malinová, Cech

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Cech (Prievidza)
   • Prievidza, Nitrianske Pravno, Nemecké Pravno

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nemecké Pravno (Prievidza)
    • Krsty 1679-1741 - Úmrtia 1679-1695 5223426
    • Úmrtia 1694-1741 - Manželstvá 1686-1741 5223427
    • Krsty 1744-1780 - Krsty 1765-1778 (niektoré roky chýbajú) - Konvertiti 1756-1757, 1761 5223427
    • Krsty 1781-1825 5223427
    • Krsty 1825-1844 5223427
    • Krsty 1844-1871 5223428
    • Úmrtia 1742-1779 - Manželstvá 1742-1780 5223428
    • Manželstvá 1780-1842 - Dišpenzácie manželských prekážok 1780, 1787, 1792-1794, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809 5223428
    • Úmrtia 1801, 1807 - Úmrtia 1780-1826 5223428
    • Úmrtia 1826-1830 5223429
    • Úmrtia 1830-1852 5223429
    • Krsty 1872-1895 5223429
    • Manželstvá 1843-1897 5223429
    • Manželstvá 1897-1909 5363639
    • Úmrtia 1852-1925 5363639
   • Prievidza, Nitrianske Sučany, Sučany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Sučany (Prievidza )
   • Prievidza, Nováky

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Nováky (Prievidza)
    • Rôzne záznamy - Krsty 1712-1713 - Úmrtia 1712-1713 - Úmrtia 1708-1717 - Krsty 1676-1701 - Birmovaní 1689 - Manželstvá 1676-1713 (niektoré roky chýbajú) - K 5223433
    • Krsty 1711-1744 - Úmrtia 1711-1719, 1722-1724, 1732-1755 - Krsty 1744-1754 - Manželstvá 1711-1755 - Rôzne záznamy 5223433
    • Manželstvá 1754-1766 5223433
    • Manželstvá 1765-1781 - Úmrtia 1755-1781 - Manželstvá 1755-1781 - Konvertiti 1767 5223434
    • Krsty 1782-1831 - Birmovaní 1788, 1797, 1809, 1831 - Birmovaní 1809, 1831 - Manželstvá 1782-1831 - Birmovaní 183?, 1836 - Úmrtia 1782-1801 5223434
    • Úmrtia 1801- 1831 - Manželstvá 1816, 1842 5223435
    • Krsty 1843-1851 - Manželstvá 1843-1851 - Úmrtia 1843-1851 5223435
    • Krsty (zoznam niektorých úmrtí) 1832-1842, 1852-1881 5223435
    • Krsty 1882-1895 5223435
    • Manželstvá 1832-1842, 1852-1881 - Úmrtia 1832-1858 - Birmovaní 5223435
    • Úmrtia 1858-1881 - Birmovaní 18??, 1880, 1842, 1833, 1868, 1872 - Konvertiti 1868, 1869, 1887 5223436
    • Manželstvá 1882-1896 - Úmrtia 1882-1895 5223436
   • Prievidza, Prievidza

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Prievidza
    • Krsty 1705-1732 - Birmovaní 1715 - Manželstvá 1705-1732 - Rôzne záznamy 1722-1729 - Úmrtia 1705-1733 5223477
    • Krsty 1800-1864 5225438
    • Manželstvá 1811-1864 5225438
    • Zoznam manželstiev A-Ž 1811-1864 5225438
    • Zoznam krstov A-Ž 1800-1829 5225438
    • Zoznam krstov A-Ž 1830-1864 5225438
    • Krsty 1788-1897 Sebedražie a Cígeľ 5225512
    • Krsty 1865-1883 - Zoznam krstov A-K 1865-1883 5225512
    • Zoznam krstov K-Ž 1865-1883 5225439
    • Zoznam krstov A-Ž a rok co rok 1884-1895 - Krsty 1884-1895 - Zoznam krstov A-Ž 1884-1895 5225439
    • Manželstvá 1865-1895 5225439
    • Úmrtia 1865-1870 5225439
    • Úmrtia 1870-1884 - Zoznam úmrtí A-Ž 1865-1884 5363645
    • Úmrtia 1885-1902 - Zoznam úmrtí A-Ž 1885-1902 5363645
   • Prievidza, Prievidza

     Matrika
     Židovská obec. Prievidza (Prievidza)
    • Narodení 1852-1892 5363645
    • Narodení 1852-1892 - Zoznam narodených, znaki N,P,R,S,T,W,Y,Z 1852-1865 5363646
    • Narodení 1853-1875 5363646
    • Narodení 1876-1879 - Úmrtia 1877-1879 5363646
    • Narodení 1890-1932 5363646
    • Manželstvá 1853-1902 5363646
    • Manželstvá 1902-1935 5363646
    • Úmrtia 1852-1937 5363646
   • Prievidza, Diviaky nad Nitricou

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Diviaky nad Nitricou (Prievidza)
    • Krsty 1696-1726 - Úmrtia 1696-1728 - Manželstvá 1696-1728 - Konvertiti 1697-1699 5218819
    • Krsty 1714-1784 - Úmrtia 1728-1784 - Manželstvá 1728-1784 5218820
    • Krsty 1785-1884 - Birmovaní 1831, 1836?, 1842, 1853, 1860, 1868, 1876, 5218820
    • Manželstvá 1785-1896 5218820
    • Úmrtia 1785-1887, 1835-1855 5218821
    • Úmrtia 1888-1896 - Krsty 1884-1896 5218821
   • Prievidza, Tužina

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Tužina (Prievidza)
   • Prievidza, Valaská Belá

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Valaská Belá (Prievidza)
    • Krsty 1866-1874 5218762
    • Krsty 1874-1896 5218763
    • Manželstvá 1866-1895 5218763
    • Úmrtia 1866-1895 5218763
    • Krsty 1783-1825 - Manželstvá 1783-1820 - Úmrtia 1783-1825 4946485
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1826-1865 - Birmovaní 1842 - Birmovaní 1853 4946485
   • Púchov, Beluša

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Beluša (Ilava)
    • Krsty 1675-1685 4945022
    • Krsty 1685-1715 Manželstvá 1675-1717 Krsty 1716-1719 Úmrtia 1675-1720 Krsty 1720-1768 Manželstvá 1720-1768 Úmrtia 1720-1721 4945054
    • Úmrtia 1721-1768 Krsty 1768 Konvertiti 1720-1735 Krsty 1769-1835 Manželstvá 1769-1835 Úmrtia 1831-1835, 1769-1831 Krsty 1835-1842 Manželstvá 1835-1842 Úmrtia 1835-1842 Krsty 1843-1851 Úmrtia 1843-1847 4945055
    • Úmrtia 1847-1851 Manželstvá 1843-1851 Krsty 1852-1896 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1881-1896, 1852-1853 4945053
    • Úmrtia 1853-1880 4945017
   • Púchov, Dohňany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dohňany (Púchov)
    • Krsty 1865-1896 Manželstvá 1865-1897 Úmrtia 1865-1896 4945028
   • Púchov, Lazy pod Makytou

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Lazy pod Makytou (Púchov)
    • Krsty 1786-1798 4945147
    • Krsty 1798-1849 Birmovaní 1838-1846 Manželstvá 1786-1851 Úmrtia 1787-1851 Krsty 1850-1896 Manželstvá 1852-1895 Birmovaní 1874-1895 Úmrtia 1851-1895 4945161
   • Púchov, Lednica

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lednica (Púchov)
    • Krsty 1714-1747 Manželstvá 1714-1755 Úmrtia 1714-1766 Krsty 1747-1761 4945161
    • Krsty 1761-1772 Manželstvá 1755-1776 Krsty 1772-1776 Úmrtia 1766-1777 Krsty 1777-1840 Zoznam krstov 1777-1840 Manželstvá 1777-1840 Úmrtia 1778-1840 Krsty 1841-1873 Manželstvá 141-1877 Krsty 1874-1877 Úmrtia 1841-1860 4945148
    • Úmrtia 1860-1877 Krsty 1878-1896 Manželstvá 1878-1896 Úmrtia 1878-1896 4945156
   • Púchov, Lednické Rovne

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lednické Rovne (Púchov)
    • Krsty 1788-1826 Manželstvá 1789-1826 Úmrtia 1788-1826 Krsty 1827-1851 Birmovaní 1860-1884 Manželstvá 1827-1852 Úmrtia 1827-1851 Krsty 1851-1870 Manželstvá 1852-1871 Úmrtia 1852-1870 Krsty 1871-1873 4945156
    • Krsty 1873-1895 Manželstvá 1871-1896 Úmrtia 1871-1896 4945157
   • Púchov, Lúky

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lúky (Púchov)
    • Krsty 1722-1757 Manželstvá 1720-1764 4945521
    • Manželstvá 1764-1772 Úmrtia 1720-1770 Krsty 1757-1854 Birmovaní 1789-1901 Úmrtia 1770-1854 Manželstvá 1836-1844, 1772-1777 4945522
    • Manželstvá 1777-1836 Krsty 1843-1896 Manželstvá 1852-1896 Úmrtia 1852-1896, 1843-1851 Manželstvá 1843-1851 Zmiešané manželstvá 1772-1921 4945523
   • Púchov, Lysá pod Makytou

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Lysá pod Makytou (Púchov)
    • Krsty 1788-1835 Birmovaní 1788, 1829 Manželstvá 1788-1835 Zmiešané manželstvá 1789-1794 Úmrtia 1788-1799 4945524
    • Úmrtia 1799-1835 Krsty 1762-1785, 1750-1761 Krsty 1836-1871 Birmovaní 1836-1888 Manželstvá 1836-1881 Úmrtia 1836-1866 Krsty 1872-1896 Úmrtia 1867-1891 4945525
    • Úmrtia 1891-1896 Manželstvá 1881-1896 4945526
   • Púchov, Púchov, {Hornie Kočkovce}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Horné Kočkovce (Púchov)
    • Krsty 1714-1769 Manželstvá 1714-1728 4945122
    • Manželstvá 1726-1769 Úmrtia 1714-1769 Krsty 1770-1836 Úmrtia 1770-1842 Birmovaní 1856-1894 Manželstvá 1770-1842 Birmovaní 1797-1830 4945123
    • Birmovaní 1830 Krsty 1836-1851 Manželstvá 1843-1851 Úmrtia 1843-1851 Krsty 1852-1871 Manželstvá 1852-1872 Úmrtia 1852-1871 Krsty 1872-1901 Manželstvá 1873-1901 Úmrtia 1872-1901 4945124
   • Púchov, Púchov

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Púchov (Púchov n. Váhom)
    • Krsty 1819-1820, 1784-1829 Manželstvá 1784-1829 Birmovaní 1841-1871 4946308
    • Birmovaní 1871 Úmrtia 1784-1829 Krsty 1809, 1813, 1815, 1823, 1846 Krsty 1830-1869 Birmovaní 1874-1900 Konvertiti 1845-1867 Manželstvá 1830-1869 Úmrtia 1830-1869 Krsty 1870-1900 Manželstvá 1870-1909 Úmrtia 1870-1900 Birmovaní 1905-1907 4946309
   • Púchov, Púchov

     Matrika
     Židovská obec. Púchov (Púchov n. Váhom)
    • Narodení 1850-1883 4946309
    • Narodení 1884-1910, 1914 - Sobášení 1851-1900, 1920-1925 - Zomrelí 1842-1902 - DRUHOPÍSY: Narodení 1842-1880 4946310
   • Púchov, Púchov, Dohňany

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Púchov (Púchov n. Váhom)
    • Krsty 1779-1823 Úmrtia 1779-1831 Krsty 1824-1827 Manželstvá 1779-1832 Krsty 1790-1807 (Dohňany) Manželstvá 1788-1807 (Dohňany) Úmrtia 1788-1806 (Dohňany) 4945577
    • Krsty 1828-1842 Manželstvá 1833-1842 Úmrtia 1832-1842 Krsty 1843-1852 Manželstvá 1843-1852 Úmrtia 1843-1851 Krsty 1852-1875 Manželstvá 1852-1875 Úmrtia 1852-1875 Krsty 1876-1896 Manželstvá 1876-1897 Úmrtia 1876-1896 4946308
   • Púchov, Visolaje

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Visolaje
    • Krsty 1789-1858 Manželstvá 1789-1853 Úmrtia 1789-1879 4946458
    • Krsty 1859-1879 Úmrtia 1859-1879 4946458
    • Krsty 1880-1884 4946458
    • Krsty 1884-1889 Manželstvá 1880-1895 Úmrtia 1880-1888 4946459
    • Krsty 1889-1896 Úmrtia 1889-1895 4946459
   • Púchov, Záriečie

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Záriečie (Púchov)
   • Revúca, Behynce, Otročok

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Behynce (Nitra)
    • Krsty 1707-1854 - Manželstvá 1837-1854, 1774-1837 - Úmrtia 1773-1854 - Krsty 1855-1871 - Manželstvá 1855-1871 - Úmrtia 1854-1871 - Krsty 1787-1878 (Otročok) - Manželstvá 1787-1802 (Otročok) 5016463
    • Manželstvá 1802-1878 (Otročok) - Úmrtia 1787-1878 (Otročok) 5016518
   • Revúca, Chyžné

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Chyžné (Revúca)
    • Krsty 1784-1818 Manželstvá 1784-1819 Úmrtia 1784-1819 Krsty 1819-1896 Manželstvá 1819-1868 4948294
    • Manželstvá 1857-1897 Úmrtia 1819-1896 4948295
   • Revúca, Držkovce

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Držkovce (Tornaľa)
    • Krsty 1756-1818 - Úmrtia 1801-1818 - Manželstvá 1776-1819 5016581
    • Rôzne záznamy - Krsty 1819-1850 5016581
    • Krsty 1852-1875 5016581
    • Úmrtia 1819-1843 5016581
    • Manželstvá 1843-1851 - Rodná kniha 1854-1855 - Úmrtia 1831-1834 5016582
    • Krsty 1876-1895 5016582
    • Manželstvá 1852-1870 - Úmrtia 1870-1872 5016582
    • Manželstvá 1876-1896 5016582
    • Úmrtia 1873-1896 5016582
   • Revúca, Gemerská Ves, {Šankovce}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šankovce (Tornaľa)
    • Rôzne záznamy 1733-1771 - Krsty 1733-1766 - Rôzne záznamy 1785-1933 - Manželstvá 1755-1766 - Úmrtia 1820-1823 - Manželstvá 1734-1755 - Umrtia 1733-1749 5016925
    • Krsty 1766-1824 - Manželstvá 1765-1831 - Úmrtia 1752-1756, 1764-1820 5016925
    • Krsty 1794-1823 - Manželstvá 1788-1827 - Konvertiti 1824-1825 - Úmrtia 1794-1831 - Miešané manželstvá 1799-1812 5016925
    • Krsty 1804-1875 5016926
    • Krsty 1875-1896 5016926
    • Úmrtia 1832-1870 - Miešané manželstvá 1831-1861 - Úmrtia 1871-1877 - Manželstvá 1832-1896 5016926
    • Manželstvá 1871-1875, 1878-1896 5016926
    • Úmrtia 1878-1896 5016926
   • Revúca, Gemer

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Gemer (Tornaľa)
    • Manželstvá 1730-1788 5016588
    • Krsty 1789-1861 - Manželstvá 1789-1861 - Rôzne záznamy - Konvertiti 1844-1860 - Birmovaní 1856-1861 - Úmrtia 1789-1861 5016588
    • Krsty 1861-1888 5016588
    • Krsty 1888-1896 - Manželstvá 1862-1887 - Úmrtia 1862-1896 5016589
   • Revúca, Hucín

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1860 - 1897 4948291
     Reformovaná kresťanská cirkev
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1757 - 1853 4948291 4948292
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1790 - 1852 4948292
    • Krsty, Sobáše, Úmrtia 1852 - 1900 4948292
   • Revúca, Jelšava

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Jelšava (Revúca)
    • Krsty 1783-1856 Manželstvá 1783-1856 Úmrtia 1783-1856 Cirkevné finančné záznamy Krsty 1856-1887 Manželstvá 1856-1887 Úmrtia 1856-1869 4948304
    • Úmrtia 1869-1887 Krsty 1887-1897 Úmrtia 1888-1896 Manželstvá 1888-1896 Zoznam krstov 1783-1889 Zoznam manželstiev 1783-1895 Zoznam úmrtí 1783-1850 4948305
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Jelšava (Revúca)
    • Krsty 1674-1687 4948300
    • Krsty 1687-1705 Úmrtia 1675-1704 Manželstvá 1675-1705 Krsty 1727-1748 Manželstvá 1723-1764 Úmrtia 1723-1753 Krsty 1748-1775 Manželstvá 1764-1766 4948301
    • Manželstvá 1766-1775 Úmrtia 1754-1775 Konvertiti 1759-1774 Krsty 1775-1820 Manželstvá 1775-1836 Úmrtia 1775-1829 Birmovaní 1777-1828 Konvertiti 1786-1797 4948302
    • Konvertovaní 1786-1804, 1777-1785, 1803-1854 Zoznam krstov, 1775-1820 (A-Z) 4948303
    • Krsty 1821-1865 Birmovaní 1860, 1883 Birmovaní 1821-1849 (v obrátenom poriadku) Birmovaní 1850-1865 4948303
    • Úmrtia 1830-1860 4948303
    • Manželstvá 1837-1895 4948303
    • Krsty 1866-1895 Birmovaní 1925, 1927, 1931, 1906, 1893 Birmovaní 1873 Zoznam krstov 1866-1876 (A-Z) Zoznam krstov, A-Z (1877-1889) 4948303
    • Úmrtia 1861-1883 4948303
    • Úmrtia 1883-1895 Zoznam úmrtí 1861-1874 4948304
   • Revúca, Jelšavská Teplica, Gemerské Teplice, {Migles}

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Jelšavská Teplica (Revúca)
    • Krsty 1800-1914 GEMERSKÝ MILHOST Krsty 1800-1914 JELŠAVSKÁ TEPLICA Manželstvá 1800-1913 Úmrtia 1800-1823 4948305
    • Úmrtia 1815-1914 4948306
   • Revúca, Kameňany

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Kameňany (Revúca)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1758-1787 Krsty 1787-1844 Birmovaní 1811-1933 Manželstvá 1787-1844 Úmrtia 1787-1844 Krsty 1845-1907 Manželstvá 1844-1907 Úmrtia 1845-1854 4948306
    • Úmrtia 1854-1907 4948307
   • Revúca, Levkuška, Gemer

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Levkeška (Tornaľa)
    • Krsty 1789-1839 - Manželstvá 1789-1838 - Úmrtia 1789-1839 5016589
   • Revúca, Licince

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Licince (Revúca)
    • Krsty 1787-1859 - Úmrtia 1788-1859 - Konvertiti 1838-1898 - Manželstvá 1788-1859 4948177
   • Revúca, Mokrá Lúka

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Mokrá Lúka (Revúca)
    • Krsty 1762-1805 Manželstvá 1762-1804 Úmrtia 1762-1805 4948184
   • Revúca, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, {Umrlá Lehota}

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Mokrá Lúka (Revúca)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1784-1819 Krsty 1820-1839 4948184
    • Krsty 1839-1883 Cirkevné finančné záznamy Birmovaní 1820-1876 Manželstvá 1820-1883 Úmrtia 1820-1883 Birmovaní 1877-1883 Krsty 1884-1914 Manželstvá 1884-1913 Konvertiti 1884-1895 Úmrtia 1884-1913 4948185
   • Revúca, Muráň

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
   • Revúca, Muránska Dlhá Lúka

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev
   • Revúca, Muránska Huta

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Muránska Huta (Revúca)
    • Krsty 1807-1817 4948192
    • Krsty 1817-1862 Manželstvá 1807-1864 Úmrtia 1807-1864 Birmovaní 1830-1842 Krsty 1863-1879 Manželstvá 1863-1879 Úmrtia 1863-1879 Krsty 1880-1896 Manželstvá 1880-1895 Úmrtia 1880-1896 4948194
   • Revúca, Nandraž

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Nandráž (Revúca)
    • Krsty 1803-1833 Manželstvá 1803-1832 Úmrtia 1803-1833 Birmovaní 1816-1842 Krsty 1833-1884 Manželstvá 1833-1884 Úmrtia 1833-1884 Zoznam krstov 1804-1837 Krsty 1884-1890 4948195
    • Krsty 1891-1914 Manželstvá 1884-1927 Úmrtia 1884-1929 4181823
   • Revúca, Rákoš

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Rákoš (Revúca)
    • Krsty 1731-1765 Manželstvá 1731-1770 Krsty 1765-1774 Úmrtia 1737-1772 4948328
    • Zomelí 1771-1783 Manželstvá 1770-1786 Krsty 1774-1851 Zmiešané manželstvá 1815-1837 Birmovaní 1817 Úmrtia 1783-1851 Manželstvá 1787-1851 Krsty 1852-1900 Manželstvá 1852-1900 Úmrtia 1852-1899 4948329
   • Revúca, Ratková

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Ratková (Revúca)
    • Krsty 1708-1716 - Manželstvá 1708-1719 - Krsty 1716-1718 - Úmrtia 1708-1719 5016884
    • Krsty 1725-1786 - Manželstvá 1725-1786 - Úmrtia 1725-1786 5016884
    • Krsty 1787-1840 - Manželstvá 1787-1840 5016884
    • Manželstvá 1840 - Úmrtia 1787-1840 5016885
    • Krsty 1841-1877 - Rôzne záznamy 1872-1885 - Manželstvá 1841-1877 - Úmrtia 1841-1877 5016885
    • Krsty 1878-1895 - Manželstvá 1878-1895 - Úmrtia 1878-1895 5016885
   • Revúca, Ratkovské Bystré, {Ratkovské Bystré}

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Ratkovské Bystré (Revúca)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1730-1755 - Krsty 1755-1760 - Manželstvá 1755-1762 - Úmrtia 1755-1761 - Krsty 1760-1762 - Úmrtia 1761-1762 - Krsty 1762 5016886
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1763-1787 5016886
    • Krsty 1787-1826 - Manželstvá 1787-1834 - Úmrtia 1787-1834 5016886
    • Krsty 1827-1859 5016886
    • Krsty 1859-1870 5016887
    • Manželstvá 1835-1874 - Úmrtia 1835-1887 5016887
    • Krsty 1871-1895 - Manželstvá 1875-1896 - Úmrtia 1887-1896 5016887
   • Revúca, Revúca

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Revúca (Revúca)
    • Krsty 1783-1820 4948333
    • Krsty 1783-1869 Úmrtia 1783-1869 Manželstvá 1783-1869 Krsty 1870-1895 Manželstvá 1870-1896 Úmrtia 1870-1895 4948334
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Revúca (Revúca)
    • Krsty 1783-1846 Manželstvá 1785-1846 Úmrtia 1785-1828 Birmovaní 1782-1806 4948332
    • Birmovaní 1806-1860 Konvertiti 1785-1867 Manželstvá 1842-1852 Krsty 1847-1867 Úmrtia 1847-1870 Manželstvá 1847-1872 Zmiešané manželstvá 1832-1864 Krsty 1867-1898 Manželstvá 1873-1898 Úmrtia 1871-1898 4948333
   • Revúca, Rybník

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Rybník (Revúca)
    • Krsty 1731-1785 Manželstvá 1731-1785 Úmrtia 1731-1785 Krsty 1786-1801 Manželstvá 1786-1801 Úmrtia 1786-1801 Krsty 1802-1850 Manželstvá 1802-1849 Úmrtia 1802-1850 4948255
   • Revúca, Sirk, Turčok, Rákoš

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Sirk (Rožňava)
    • Krsty 1783-1840 Manželstvá 1787-1864 4948234
    • Manželstvá 1864-1868 Úmrtia 1787-1872 Krsty 1841-1870 Manželstvá 1869-1896 Úmrtia 1873 Krsty 1871-1895 Úmrtia 1895, 1873-1895 4948235
   • Revúca, Šivetice

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Šivetice (Rožňava)
    • Krsty 1784-1829 Úmrtia 1783-1829 Manželstvá 1784-1808 4948246
    • Manželstvá 1794-1829 Krsty 1828-1896 Úmrtia 1828-1896 Manželstvá 1828-1897 4948247
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Šivetice (Rožňava)
    • Krsty 1779-1791 4948249
    • Krsty 1891-1892 Úmrtia 1866-1891 Konvertiti 1883-1910 Manželstvá 1803-1891 Úmrtia 1817-1865 Birmovaní 1787-1893 Druhopisy krstov 1866-1892 Manželstvá 1866-1892 Úmrtia 1866-1892 Krsty 1893-1896 Úmrtia 1893-1897; Manželstvá 1893-1898 4948246
   • Revúca, Skerešovo

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Skerešovo (Tornaľa)
   • Revúca, Tornaľa

     Cirkevná matrika
     Evanjelická reformovaná cirkev. Farský úrad Tornaľa (Tornaľa)
    • Rôzne záznamy 1707-1745 - Krsty, úmrtia 1707-1749, manželstvá 1718-1723, 1725-1727 - Krsty 1729-1786 - Úmrtia 1729-1786 - Manželstvá 1729-1786 - Prvé prijímanie 1731-1786 5016922
    • Krsty 1787-1852 - Úmrtia 1787-1852 - Manželstvá 1787-1841 5016922
    • Krsty 1852-1870 - Manželstvá 1842-1870 - Úmrtia 1852-1870 5016922
    • Krsty 1870-1900, 1869-1877 - Manželstvá 1891-1897, 1870-1891, 1871-1880 5016922
    • Úmrtia 1870-1900 5016922
   • Rimavská Sobota, Barca

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Barca (Tornaľa)
    • Krsty 1789-1845 Úmrtia 1880-1845 Manželstvá 1800-1845 Konvertiti 1829-1844 Krsty 1846-1885 Zoznam krstov 1846-1885 A-J Konvertiti 1853-1907 Úmrtia 1846-1866 5016462
    • Úmrtia 1866-1885 Krsty 1886-1895 Úmrtia 1886-1896 Manželstvá 1846-1896 5016463
   • Rimavská Sobota, Brádno, Hnúšťa

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Brádno (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1787-1856 Úmrtia 1854-1856, 1842-1854 Manželstvá 1787-1856 Úmrtia 1787-1841 Krsty 1857-1869 Manželstvá 1857-1869 Úmrtia 1857-1869 Krsty 1870-1891 Úmrtia 1870-1891 Manželstvá 1870-1892 Krsty 1892-1895 Manželstvá 1892-1897; Úmrtia 1892-1896 5016471
   • Rimavská Sobota, Budikovany

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Budikovany (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1735-1786 Manželstvá 1743-1786 Úmrtia 1783-1786 Krsty 1784-1841 Manželstvá 1785-1816 5016476
    • Manželstvá 1813-1841 Úmrtia 1784-1841 Cirkevné finančné záznamy Krsty 1842-1907 Birmovaní 1939-1948 Konvertiti 1865-1919 Manželstvá 1842-1907 Birmovaní 1897-1938 Úmrtia 1842-1907 5016477
   • Rimavská Sobota, Čerenčany

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Čerenčany (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1713-1787 Úmrtia 1740-1806 Krsty 1787-1805 Manželstvá 1723-1805 Krsty 1806-1853 Úmrtia 1806-1853 Krsty 1854-1896 Úmrtia 1854-1872 5016515
    • Úmrtia 1872-1895 Manželstvá 1806-1895 5016485
   • Rimavská Sobota, Chanava

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Chanava (Feledince)
    • Krsty 1740-1788 - Úmrtia 1740-1758, 1772-1788 - Manželstvá 1741-1788 - Rôzne záznamy 5016646
    • Krsty 1789-1849 (niektoré roky chýbajú : 1850-1874) - Manželstvá 1789-1860 - Úmrtia 1789-1874 5016646
    • Krsty 1875-1886 - Manželstvá 1861-1886 - Konvertiti 1797 5016647
    • Krsty 1887-1895 - Úmrtia 1875-1896 - Manželstvá 1787-1896 5016647
   • Rimavská Sobota, Chrámec, {Harmac}

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Harmac (Feledince)
    • Krsty 1748-1853 - Zoznam krstov A-V, Z - Manželstvá 1748-1852 - Zoznam manželstiev A-V, Z - Úmrtia 1748-1853 - Krsty, manželstvá, úmrtia (vojenské) 1830 - Zozna 5016647
    • Krsty 1852-1891 - Zoznam krstov A-V, Z - Manželstvá 1852-1897 - Zoznam manželstiev A-V, Z - Úmrtia 1852-1896 5016647
   • Rimavská Sobota, Čimhová

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Čimhová (Dolní Kubín)
    • Krsty 1787-1824 Úmrtia 1787-1828 Manželstvá 1788-1843 Birmovaní 1794, 1851 Úmrtia 1829-1843, 1852-1862 Manželstvá 1852-1862 Krsty 1825-1843, 1852-1862 Birmovaní 1922, 1934, 1940, 1948 Krsty 1844-1851 Birmovaní 1853 Krsty 1863-1869 4945108
    • Krsty 1869-1879 4945109
    • Manželstvá, úmrtia 1844-1851 - Manželstvá 1863-1893 - Úmrtia 1863-1879 4946484
    • Úmrtia 1880-1941 4946484
    • Krsty 1880-1897 4946484
    • Krsty 1897-1908 4946485
   • Rimavská Sobota, Drienčany

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Drienčany (Rimavská Sobota)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1698-1710 - Krsty 1711-1720 - Manželstvá 1711 - Rôzne záznamy - Krsty, manželstvá, úmrtia 1753-1768 - Krsty 1769-1835 - Manželstvá 1769-1834 5016580
    • Krsty 1836-1895 (1-99) 5016580
    • Manželstvá 1836-1895 5016580
    • Úmrtia 1836-1895 5016580
   • Rimavská Sobota, Dubovec

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Dubovec (Feledince)
    • Krsty 1745-1811 - Manželstvá 1745-1822 - Rôzne záznamy - Úmrtia 1745-1823 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1745-1804 - Rôzne záznamy - Birmovaní 1781-1803 - Miešané manželstvá a deti 1787-1812 5016584
    • Krsty 1811-1866 - Manželstvá 1823-1867 - Úmrtia 1824-1830 5016584
    • Úmrtia 1829-1858 - Krsty 1822 - Manželstvá 1822 5016585
    • Krsty 1866-1883 - Manželstvá 1867-1883 - Úmrtia 1859-1883 5016585
    • Krsty 1882-1895 - Manželstvá 1882-1896- Úmrtia 1882-1895 5016585
    • Úmrtia 1896-1942 5016585
   • Rimavská Sobota, Gortva

     Cirkevná matrika
     Reformovaná kresťanská cirkev. Farský úrad Gortva (Feledince)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1830 - Krsty 1786-1863 - Úmrtia 1786-1863 - Manželstvá 1786-1853 5016626
   • Rimavská Sobota, Hnúšťa

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hnúšťa (Rimavská Sobota)
     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Hnúšťa (Rimavská Sobota)
   • Rimavská Sobota, Hodejov

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hodejov (Feledince)
    • Krsty 1762-1787 5016631
    • Krsty 1787-1799 - Birmovaní 1803, 1817, 1834, 1845, 1859, 1873 - Manželstvá 1769-1799 - Spovede 1797-1815 - Konvertiti 1769-1779 - Úmrtia 1758-1792 5016632
    • Krsty 1800-1855 - Manželstvá 1800-1853 - Úmrtia 1796-1827 5016632
    • Krsty 1800-1859 5016632
    • Krsty (miešané manželstvá) 1859-1883 - Zoznam krstov A-Z (1875-1883) - Úmrtia (miešané manželstvá) 1800-1823 - Manželstvá 1854-1882 5016633
    • Krsty 1884-1897 - Zoznam krstov A-H, K-P, T-V (1884-1886), 5016633
    • Manželstvá 1883-1907 5016633
    • Úmrtia 1827-1861 5016633
    • Úmrtia 1861-1876 - Zoznam úmrtí A-V (1875) 5016634
    • Úmrtia 1876-1888 - Zoznam úmrtí A-V (1876-1886) 5016634
    • Úmrtia 1888-1902 5016634
   • Rimavská Sobota, Hostice

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hostice (Feledince)
    • Krsty 1761-1799 - Birmovaní 1780, 1786 - Úmrtia 1761-1799 - Manželstvá 1761-1799 5016612
    • Krsty 1800-1837 5016612
    • Krsty 1837-1852 - Úmrtia 1800-1852 - Manželstvá 1800-1851 5016613
    • Krsty 1852-1871 - Úmrtia 1852-1870 - Manželstvá 1852-1871 5016613
    • Krsty 1871-1896 - Manželstvá 1871-1896 - Úmrtia 1870-1885 5016613
    • Úmrtia 1886-1896 5016613
   • Rimavská Sobota, Hrachovo

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrachovo (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1713-1718 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Rôzne záznamy - Krsty 1716-1722 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1718-1722 (Hrachovo) - Krsty 1723-1733 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1718-1721 (Kociha) (druhý odpis) - Krsty 1733-1748 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1748-1767 (Hrachovo) - Úmrtia 1713-1734 (Hrachovo) - Úmrtia 1775-1779 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1767-1774 (Hrachovo) - Krsty 1774-1779 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Manželstvá 1714 (Hrachovo, Kochiha) - Manželstvá 1732-1735 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Manželstvá 1736-1780 (Hrachovo) 5016636
    • Krsty 1779-1801 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Krsty 1801-1823 (Hrachovo) - Úmrtia 1780-1785 (Hrachovo, Kociha, Vrbovce) - Úmrtia 1786-1822 (Hrachovo) - Manželstvá 1781-1823 (Hrachovo) 5016636
    • Úmrtia 1823-1883 (Hrachovo) - Krsty 1823-1854 (Hrachovo) 5016636
    • Krsty 1854-1883 (Hrachovo) 5016637
    • Krsty 1884-1923 (Hrachovo) - Manželstvá 1884-1923 (Hrachovo) - Úmrtia 1884-1923 (Hrachovo) 5016637
     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Hrachovo (Rimavská Sobota)
    • Krsty, manželstvá, úmrtia 1769-1770 - Krsty 1771-1831 - Manželstvá 1771-1831 - Úmrtia 1771-1831 - Rodná kniha 1834, 1840, 1846 - Birmovaní 1793-1898 - Miešané manželstvá a deti 5016614
    • Krsty 1831-1851 - Úmrtia 1831-1851 5016614
    • Krsty 1852-1903 5016614
    • Manželstvá 1831-1851 5016614
    • Manželstvá 1852-1935 5016614
    • Úmrtia 1852-1908 5016614
   • Rimavská Sobota, Hrušovo

     Cirkevná matrika
     Evanjelická cirkev. Farský úrad Hrušovo (Rimavská Sobota)
    • Krsty 1787-1852 - Manželstvá 1787-1812 5016643
    • Manželstvá 1811-1852 - Úmrtia 1757-1852 5016644
    • Krsty 1853-1947 5016644
    • Úmrtia 1853-1947 - Birmovaní 1894-1926, 1941-1944 - Konvertiti 1941 - Manželstvá 1853-1946 5016644
   • Rimavská Sobota, Husiná

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Husiná (Feledince)
    • Krsty 1775-1867 - Birmovaní 1817, 1824, 1831, 1845, 1853 - Krsty 1867 - Úmrtia 1774-1869 - Miešané manželstvá a deti 1788-1879 - Manželstvá 1774-1873 5016645
    • Krsty 1868-1904, 1895, 1894 (druhý odpis) 5016645
    • Manželstvá 1869-1904 - Úmrtia 1870-1904 5016646
   • Rimavská Sobota, Jesenské, {Feledince}

     Cirkevná matrika
     Rímsko-katolícka cirkev. Farský úrad Feledince (Feledince)
    • Krsty 1768-1822 - Manželstvá 1771-1821 - Úmrtia 1771-1821 5016660
    • Krsty 1822-1859 5016660
    • Krsty 1858-1878 - Úmrtia 1822-1876 - Manželstvá 1822-1877 - Birmovaní - Konvertiti 1837 - Miešané manželstvá a deti 1818-1843 (druhý odpis) 5016661
    • Krsty 18