Súpis z roku 1869

Súpis z roku 1869

old_document

Prvé moderné sčítanie obyvateľstva sa v Uhorsku uskutočnilo v roku 1869. V obci už boli očíslované domy. Pre každý dom bol jeden sčítací hárok a tak máme k dispozícií oveľa rozsiahlejšiu databázu údajov. Hospodárske údaje boli podobné ako v sčítaní z roku 1828. V každej domácnosti bol zapísaný každý, kto tam žil, menom aj priezviskom. Do súpisu sa menovite dostali aj sluhovia, slúžky, paholkovia vrátane dátumov narodenia. Novinkou bolo, že sa zaznamenávala aj gramotnosť, teda či dotyčný vedel čítať a písať.

Familysearch zverejnil snímky zo súpisu obyvateľstva Uhorska z roku 1869. Územie dnešného Slovenska bolo rozdelené do žúp a keďže úradným jazykom na našom území bola maďarčina tak je všeto v tomto jazyku spísané. Obce a mestá je treba hľadať pod príslušnými župami s maďarskými nazvami tej doby. Naštastie sú abecedne zotriedené.

Dňa 26.3.1869 vyšiel zákon o prvom uhorskom sčítaní ľudu ktoré sa má vykonávať vždy v roku končiaci nulou. Rok 1869 bol výnimkou. Všetky ďalšie následovali v rokoch 1880, 1890, 1900 a 1910 kde sa zachovali už iba štatistické údaje. Nasledujúce sčítania z rokov 1920, 1930 a 1940 už prebehli za Československa prípadne Slovenska. Hárky z roku 1930 sú už dostupné na Slovakiana. Návod na stiahnutie je na mojej podstránke

Nezabúdajte na to že sčítanie vám nedá žiadne presné informácie. Očakávajte že dostanete ucelený prehľad domácnosti a postavenia v ňom, počte osôb, statku, majetku a podobne. To na čo sa môžete spoľahnúť je iba dátum súpisu. Všetky informácie o osobách sú iba z ústneho podania alebo z toho čo si sčítací komisár myslel.

Abecedný zoznam obcí a k nim prislúchajúce číslo snímku

  Abovsko-turnianska župa:
 • Bodoló (Budulov) 2153149  5509891
 • Szeszta (Cestice) 2153150  5509892
 • Bukóc (Bukovec) 2153150  5509892
 • Csány (Áaňa) 2153150  5509892
 • Felső-Tőés (Vyšný Klatov) 2153150  5509892
 • (pokrač.) Felső-Tőés (Vyšný Klatov) 2153151  5509893
 • Sompataki Kis-Huta 2153151  5509893
 • Udvarnok (Dvorníky) 2153140  5509882
 • Falucska (Hačava) 2153140  5509882
 • Áj (Háj) 2153140  5509882
 • Inventár 2153140  5509882
 • Vendégi-Bodva (Hosťovce) 2153140  5509882
 • (pokrač.) Vendégi-Bodva (Hosťovce) 2153141  5509883
 • Horváti (Chorváty) 2153141  5509883
 • Görgő (Hrhov) 2153141  5509883
 • Körtvélyes (Hrušov) 2153142  5509884
 • Almás (Jablonov) 2153142  5509884
 • (Lúčka) 2153142  5509884
 • (pokrač.) (Lúčka) 2153143  5509885
 • Jablonca (Silická Jablonov) 2153143  5509885
 • Torna (Turna nad Bodvou) 2153143  5509885
 • (pokrač.) Torna (Turna nad Bodvou) 2153144  5509886
 • Ujfalu-Torna (Turnianská Nová Ves) 2153144  5509886
 • Méhéske (Včeláre) 2153144  5509886
 • Szádellő (Zádiel) 2153144  5509886
 • Zsarno (Žarnov) 2153144  5509886
 • Barakony [Tornabarkony] 2153144  5509886
 • Becskeháza 2153144  5509886
 • (pokrač.) Becskeháza 2153145  5509887
 • Lenke [Bódvalenke] 2153145  5509887
 • Derenk 2153145  5509887
 • Dobodél 2153145  5509887
 • Egerszög 2153145  5509887
 • Hidvég-Ardó 2153145  5509887
 • (pokrač.) Hidvég-Ardó 2153146  5509888
 • Josvafö 2153146  5509888
 • Kápolna 2153146  5509888
 • Komjáti 2153146  5509888
 • (pokrač.) Komjáti 2153147  5509889
 • Nádaska [Tornanádaska] 2153147  5509889
 • Perkupa 2153147  5509889
 • Szin-Petri [Petri] 2153147  5509889
 • Rakó 2153147  5509889
 • (pokrač.) Rakó 2153148  5509890
 • Szögliget 2153148  5509890
 • Szöllös-Ardó 2153148  5509890
 • Szin 2153148  5509890
 • (pokrač.) Szin 2153149  5509891
 • Szentandrás 2153149  5509891
 • Tereztenye 2153149  5509891
 • Varbóc 2153149  5509891
 • Szászfa 2153151  5509893
 • Szilas [Bódvaszilas] 2153151  5509893
 • Szurdok [Hernádsazurdok] 2153151  5509893
 • (pokrač.) Szurdok [Hernádszurdok] 2153152  5509894
 • Tehány (Ťahanovce) 2162316  5510041
  • Tekovská župa:
 • Garam Damaśd (Hronovce, Domaša) 2192680  5510432
 • Derezslény (Onderjovce, Držľany) 2192680  5510432
 • Gyékénes (Veľký Jur, Rohožnica) 2192680  5510432
 • Alsó Győrőd (Veľký, Dolný Ďur) 2192680  5510432
 • Felső Gyrőrőd (Veľký, Horný Ďur) 2192680  5510432
 • Garam Szent Győrőd (Jur nad Hronom) 2192680  5510432
 • (pokrač.) Garam Szent Győrőd (Jur nad Hronom) 2192681  5510433
 • Nagy Endréd (Ondrejovce, Veľké Ondrejovce) 2192681  5510433
 • Kis Endréd (Ondrejovce, Malé Ondrejovce) 2192681  5510433
 • Hölvény (Tekovské Lužany, Hulvínky) 2192681  5510433
 • Nagy Kálna (Kalná nad Hronom, Kalná) 2192681  5510433
 • (pokrač.) Nagy Kálna (Kalná nad Hronom, Kalná) 2192682  5510434
 • Kis Kálna (Kalná nad Hronom, Kalnica) 2192682  5510434
 • Nagy Kozmály (Veľké Kozmálovce) 2192682  5510434
 • Garam Keszi (Hronské Kosihy) 2192682  5510434
 • Kis Kozmály (Malé Kozmálovce) 2192682  5510434
 • (pokrač.) Kis Kozmály (Malé Kozmálovce) 2192683  5510435
 • Garam Kelecsény (Hronské Kľačamy) 2192683  5510435
 • Vámos Ludány (Mýtne Ludany) 2192683  5510435
 • Lekér (Hronovce, Čajakovo) 2192683  5510435
 • (pokrač.) Lekér (Hronovce, Čajakovo) 2192684  5510436
 • Garam Lök (Lok) 2192684  5510436
 • Marosfalva (Nový Tekov, Marušová) 2192684  5510436
 • Garam Mikola (Želiezovce, Mikula) 2192684  5510436
 • (pokrač.) Garam Mikola (Želiezovce, Mikula) 2192685  5510437
 • Mohi (Kalná nad Hronom, Mochovce) 2192685  5510437
 • Nagy Malos (Maláš) 2192685  5510437
 • Nagyod (Vyšné nad Hronom, Mochovce) 2192685  5510437
 • Nyír (Nýrovce) 2192685  5510437
 • (pokrač.) Nyír (Nýrovce) 2192686  5510438
 • Léva (Levice) 2192686  5510438
 • (pokrač.) Léva (Levice) 2192687  5510439
 • (pokrač.) Léva (Levice) 2192688  5510440
 • Oroszka (Pohronský Ruskov) 2192688  5510440
 • Óvár (Starý Hrádok) 2192688  5510440
 • Nemes Oroszi (Kukučínov) 2192688  5510440
 • Alsó Pél (Dolný Pial) 2192688  5510440
 • (pokrač.) Alsó Pél (Dolný Pial) 2199556  5510441
 • Felső Pél (Horný Pial) 2199556  5510441
 • Podluzsány (Podlužany) 2199556  5510441
 • Kiss Salló (Tekovské Lužany, Tekovské Lužianky) 2199556  5510441
 • (pokrač.) Kiss Salló (Tekovské Lužany, Tekovské Lužianky) 2199557  5510442
 • Kiss Saró (Šarovce, Malé Šovce) 2199557  5510442
 • Nagy Saró (Šarovce, Veľké Šovce) 2199557  5510442
 • Nagy Salló (Tekovské Lužany) 2199557  5510442
 • (pokrač.) Nagy Salló (Tekovské Lužany) 2199558  5510443
 • Garam Ujfalu (Nová Dedina, Tekovská Nová Ves) 2199558  5510443
 • Garam Szőlős (Rybník) 2199558  5510443
 • (pokrač.) Garam Szőlős (Rybník) 2199559  5510444
 • Szodó (Želiezovce, Svodov) 2199559  5510444
 • Nagy Szetse (Dolná Seč) 2199559  5510444
 • (pokrač.) Nagy Szetse (Dolná Seč) 2199560  5510445
 • Kis Szecse (Horná Seč) 2199560  5510445
 • Solymos (Nová Dedina, Gondovo) 2199560  5510445
 • Szemlér (Žemliare) 2199560  5510445
 • Zeliz (Želiezovce) 2199560  5510445
 • (pokrač.) Zeliz (Želiezovce) 2199561  5510446
 • Zeliz (Želiezovce) 2199561  5510446
 • Garam Vezenkény (Hronovce, Vozokany nad Hronom) 2199561  5510446
 • Felső Veszele, Alsó Veszele (Šarovce, Veselá) 2199561  5510446
 • Alsó Várad (Tekovský Hrádok, Dolný Várad) 2199561  5510446
 • (pokrač.) Alsó Várad (Tekovský Hrádok, Dolný Várad) 2199562  5510447
 • Starý Tekov (Starý Tekov) 2199562  5510447
 • Tolmács (Tlmače) 2199562  5510447
 • Nagy Töre (Turá) 2199562  5510447
 • Kiss Töre (Turá, Malá Turá) 2199562  5510447
 • Kis Apáti (Zlaté Moravce, Opatovce nad Žitavou) 2199562  5510447
 • Belad (Beladice) 2199563  5510448
 • Szent Benedek (Hronský Beňadik) 2199563  5510448
 • Csarád (Čaradice) 2199563  5510448
 • Ebedecz (Obyce) 2199564  5510449
 • Gesztõcz (Hosťovce) 2199564  5510449
 • Hizér (Zlaté Moravce, Chyzerovce) 2199564  5510449
 • Hecse (Choča) 2199564  5510449
 • Fekete Kelecsény, puszta Olichó (Čierne Kľačany) 2199565  5510450
 • Fenyö Kosztoláný (Jedľové Kostoľany) 2199565  5510450
 • Gýmes Kosztolány (Kostoľany pod Tribečom) 2199565  5510450
 • Kis Herestény (Beladice, Malé Chrኝany) 2199565  5510450
 • Nagy Herestény (Beladice, Veľké Chrኝany) 2199565  5510450
 • Keresztúr (Hostie) 2199565  5510450
 • (pokrač.) Keresztúr (Hostie) 2199566  5510451
 • Kovátsi (Kozárovce) 2199566  5510451
 • Knezics (Zlaté Moravce, Kňažice) 2199566  5510451
 • Kisfalud (Vieska nad Žitavou) 2199567  5510452
 • Lédec (Ladice) 2199567  5510452
 • Kis Lehota (Malá Lehota) 2199567  5510452
 • Nagy Lehota (Veľká Lehota) 2199567  5510452
 • Lócz (Lovce) 2199567  5510452
 • (pokrač.) Lócz (Lovce) 2199568  5510453
 • Maholány (Machulince) 2199568  5510453
 • Aranyos Maróth (Zlaté Moravce) 2199568  5510453
 • Magy Mánya (Maňa, Veľká Maňa) 2199568  5510453
 • (pokrač.) Magy Mánya (Maňa, Veľká Maňa) 2201271  5510471
 • Magy Lüle (Lula) 2201271  5510471
 • Ohaj (Oháj) 2201271  5510471
 • Malonya (Tesárske Mlyňany) 2201271  5510471
 • Mankócz (Mankovce) 2201271  5510471
 • Szent Mártony (Martin nad Žitavou) 2201272  5510472
 • Néver (Neverice) 2201272  5510472
 • Nemcsény (Nemčíňany) 2201272  5510472
 • Némethi (Tekovské Nemce) 2201272  5510472
 • Magy és Kis Sári (Tajná, Šarovce) 2201272  5510472
 • Setétkúth (Beša, Šetékút) 2201272  5510472
 • Szencse (Podhájska, Svätuša) 2201272  5510472
 • Rendve (Radava) 2201273  5510473
 • Nagy Pozba, Kis Pozba (Pozba) 2201273  5510473
 • Mellek (Melek) 2201273  5510473
 • Koszarín (Kosorín) 2201273  5510473
 • Ó Körmöcske (Stará Kremnička) 2201273  5510473
 • Ladomer (Ladomerská Vieska) 2201274  5510474
 • Bartos Lehotka (Bartošova Lehôtka) 2201274  5510474
 • Nové Lehota (Nové Lehota) 2201274  5510474
 • Jano Lehota (Janova Lehota) 2201274  5510474
 • (Jalná) 2201275  5510475
 • Podbrehi Lehodka (Lehôtla pod Brehmi) 2201275  5510475
 • Kis Lócsa (Lovčica-Trubín, Lovčica) 2201275  5510475
 • Néved (Nevidzany) 2201275  5510475
 • Rohozsnicza (Nemčíňany, Rohožnica) 2201275  5510475
 • Perlep (Zlaté Moravce, Prílepy) 2201275  5510475
 • Peszér (Hronský Beňadik, Psiare) 2201275  5510475
 • Kis Szelezsény (Slažany) 2201275  5510475
 • Szelezsény (Slepčany) 2201276  5510476
 • Szkíczó (Skícov) 2201276  5510476
 • Kis Tápolcsány (Topolčianky) 2201276  5510476
 • Thaszár (Tesárske Mlyňany, Tesáre nad Žitavou) 2201277  5510477
 • Valkócz (Volkovce) 2201277  5510477
 • Nagy Vezekény (Veľké Vozokany) 2201277  5510477
 • Zsitva Ujfalu (Nová Ves nad Žitavou) 2201277  5510477
 • Kis Vezekény (Malé Vozokany) 2201277  5510477
 • (pokrač.) Kis Vezekény (Malé Vozokany) 2201119  5510454
 • Vörösvár (Červený Hrádok) 2201119  5510454
 • Velcsicz (Velčice) 2201119  5510454
 • Závada (Závada) 2201119  5510454
 • Zlatno (Zlatno) 2201119  5510454
 • Zsikava (Žikava) 2201119  5510454
  • Ostrihomská župa:
 • Bajót 720180  7994280
 • Béla (Belá, Slovakia) -- Csolnok Dágh 720181  8266347
 • Dág Kesztölc 720182  8266348
 • Kisujfalu (Nová Vieska, Slovakia) -- Köbölkut (Gbelce, Slovakia) 720183
 • Mogyorós (a.k.a. Mogyorósbánya, Komárom, Hungary) 720184  8266349
  • Komárňanská župa:
 • Alsó Galla 2201120  5510455
 • Agostyán 2201120  5510455
 • Baj 2201120  5510455
 • Bánhida 2201121  5510456
 • Duna Almás 2201121  5510456
 • Duna Szent Miklós 2201121  5510456
 • Felső Galla 2201121  5510456
 • (pokrač.) Felső Galla 2201122  5510457
 • Puszta Gyarmat 2201122  5510457
 • Gyermely 2201122  5510457
 • (pokrač.) Gyermely 2201123  5510458
 • Héregh 2201123  5510458
 • Kecskéd 2201123  5510458
 • (pokrač.) Kecskéd 2201124  5510459
 • Környe 2201124  5510459
 • (pokrač.) Naszály 2201125  5510460
 • Netzmély 2201125  5510460
 • Naszály 2201124  5510459
 • Oroszlány 2201125  5510460
 • (pokrač.) Oroszlány 2201126  5510461
 • Tata 2201126  5510461
 • (pokrač.) Tata 2201127  5510462
 • (pokrač.) Tata 2201128  5510463
 • Tardos 2201128  5510463
 • (pokrač.) Tardos 2201129  5510464
 • Tarjar 2201129  5510464
 • (pokrač.) Tarjan 2201130  5510465
 • Tata Továros 2201130  5510465
 • (pokrač.) Tata Továros 2201131  5510466
 • Tolna 2201132  5510467
 • Szőlős 2201132  5510467
 • Szomor 2201132  5510467
 • Szomod 2201132  5510467
 • (pokrač.) Szomod 2201133  5510468
 • Zsemlye 2201133  5510468
 • Ács 2201133  5510468
 • (pokrač.) Ács 2201134  5510469
 • (pokrač.) Ács 2201135  5510470
 • Ászár 2201135  5510470
 • Bana 2201135  5510470
 • (pokrač.) Bana 2201467  5510478
 • Bábolna puszta 2201467  5510478
 • Bokod 2201467  5510478
 • Császár 2201468  5510479
 • Dad 2201469  5510480
 • Ete 2201469  5510480
 • Puszta Gesztes 2201469  5510480
 • (pokrač.) Puszta Gesztes 2201470  5510481
 • Kethely 2201470  5510481
 • Kömlöd 2201470  5510481
 • Kocs 2201470  5510481
 • (pokrač.) Kocs 2201471  5510482
 • (pokrač.) Kocs 2201472  5510483
 • Kisbér 2201472  5510483
 • Nagy Igmánd 2201472  5510483
 • (pokrač.) Nagy Igmánd 2202012  5510484
 • Kis Igmánd 2202012  5510484
 • Ószőny 2202012  5510484
 • (pokrač.) Ószőny 2202013  5510485
 • Uj Szőny 2202013  5510485
 • (pokrač.) Uj Szőny 2202014  5510486
 • Mocsa (Moča) 2202014  5510486
 • (pokrač.) Mocsz (Moča) 2202015  5510487
 • Szák 2202015  5510487
 • Szend 2202015  5510487
 • (pokrač.) Szend 2202016  5510488
 • Tárkány 2202016  5510488
 • Anyala puszta (Nesvady) 2202016  5510488
 • Martos (Jasová) 2202016  5510488
 • Bajcs puszta (Bajč) 2202017  5510489
 • Bagota (Hurbanovo, Bohatá) 2202017  5510489
 • Baromlak (Branovo) 2202017  5510489
 • Csehi (Čechy) 2202017  5510489
 • Csúz (Dubnik) 2202017  5510489
 • (pokrač.) Csúz (Dubnik) 2202735  5510500
 • Duna Radvány (Radvaň nad Dunajom) 2202735  5510500
 • Puszta Farkasd 2202735  5510500
 • Fűr (Rúbaň) 2202735  5510500
 • (pokrač.) Fűr (Rúbaň) 2202736  5510501
 • Hetény (Chotín) 2202736  5510501
 • Imely (Imeľ) 2202736  5510501
 • (pokrač.) Imely (Imeľ) 2202737  5510502
 • Izsa (Iža) 2202737  5510502
 • (pokrač.) Izsa (Iža) 2202738  5510503
 • Koltha (Kolta) 2202738  5510503
 • Kürth (Strekov) 2202739  5510504
 • Kurtakeszi (Marcelová, Krátke Kesy) 2202739  5510504
 • Madar (Modrany) 2202739  5510504
 • (pokrač.) Madar (Modrany) 2202725  5510490
 • Marczelháza, Marcelház (Marcelová) 2202725  5510490
 • Martos (Martovce) 2202726  5510491
 • Naszavad (Nesvady) 2202726  5510491
 • (pokrač.) Marczelháza, Marcelház (Marcelová) 2202726  5510491
 • (pokrač.) Naszavad (Nesvady) 2202727  5510492
 • O Gyalla (Hurbanovo) 2202727  5510492
 • (pokrač.) O Gyalla (Hurbanovo) 2202728  5510493
 • Path puszta (Patince) 2202728  5510493
 • Perbete (Pribeta) 2202729  5510494
 • Szent Péter, Szentpetér (Svätý Peter) 2202730  5510495
 • (pokrač.) Szent Péter, Szentpetér (Svätý Peter) 2202731  5510496
 • Szent Miklós puszta (Dubnik) 2202731  5510496
 • Szemere (Semerovo) 2202731  5510496
 • Új Gyalla (Dulovce) 2202731  5510496
 • (pokrač.) Új Gyalla (Dulovce) 2202732  5510497
 • Puszta Vért (Virt) 2202732  5510497
 • Puszta Wék (Hurbanovo) 2202732  5510497
 • Zsitvatő, Duna-Radvány (Radvaň nad Dunajom) 2202732  5510497
 • Udvard (Dvory nad Žitavou) 2202732  5510497
 • (pokrač.) Udvard (Dvory nad Žitavou) 2202733  5510498
 • (pokrač.) Udvard (Dvory nad Žitavou) 2202734  5510499
 • Alsó Geller (Holiare) 2202734  5510499
 • Apáca Szakállas (Okoč, Opatovský Sokolec) 2202734  5510499
 • Aranyos (Zlatná na Ostrove) 2202734  5510499
 • Csicsó (Čičov) 2204645  5510505
 • Duna Újfalu (Komárno, Nová Stráž) 2204645  5510505
 • Ekel (Okoličná na Ostrove) 2204645  5510505
 • (pokrač.) Ekel (Okoličná na Ostrove) 2204646  5510506
 • Ekecs (Okoč) 2204646  5510506
 • Ĕrséklél (Veľké Kosihy) 2204646  5510506
 • Füss (Trávnik) 2204646  5510506
 • Felső Gellér (Holiare) 2204646  5510506
 • Gúta [M. Város] (Kolárovo) 2204646  5510506
 • (pokrač.) Gúta [M. Város] (Kolárovo) 2204647  5510507
 • (pokrač.) Gúta [M. Város] (Kolárovo) 2204648  5510508
 • (pokrač.) Gúta [M. Város] (Kolárovo) 2204649  5510627
 • Nagy Megyer (Veľký Meder) 2204649  5510627
 • Lok (Lok) 2204649  5510627
 • Megyeres (Čalovec) 2204649  5510627
 • Nagyer (Veľký Meder) 2204650  5510628
 • Nagy Lél puszta (Zlatná na Ostrove) 2204650  5510628
 • Kis Keszi (Malé Kosihy) 2204650  5510628
 • Nagy Keszi (Veľký Kosihy) 2204651  5510629
 • Néma (Klížska Nemá) 2204651  5510629
 • Nemes Ócsa (Zemianska Olča) 2204651  5510629
 • (pokrač.) Nemes Ócsa (Zemianska Olča) 2204652  5510630
 • Nagy Tany (Tôň) 2204652  5510630
 • Szimõ (Zemné) 2204652  5510630
 • Szimõ (Zemné) 2204653  5510631
 • Szilas (Brestovec) 2204653  5510631
 • Szölös (Kameničná) 2204653  5510631
 • Turi Szakállas (Sokolce) 2204653  5510631
 • Keszegfalva (Kameničná) 2204653  5510631
 • (pokrač.) Keszegfalva (Kameničná) 2204654  5510632
 • Kamocsa (Komoča) 2204654  5510632
  • Nitrianska župa:
 • Alsó Sútócz (Dolné Šútovce) 2151275  5509859
 • Alsó Lelócz (Dolné Lelovce) 2151275  5509859
 • Alsó Vesztenicz (Dolné Vestenice) 2151275  5509859
 • Banka (Piešt'any) 2151275  5509859
 • Valaszka Bela (Valašská Belá) 2151275  5509859
 • (pokrač.) Valaszka Bela (Valašská Belá) 2151276  5509860
 • Brezan (Brezany) 2151276  5509860
 • Bruszno (Brusno) 2151276  5509860
 • Bajmócz (Bojnice) 2151276  5509860
 • (pokrač.) Bajmócz (Bojnice) 2152643  5509861
 • Bajmócz Apáthi (Opatovce nad Nitrou) 2152643  5509861
 • Bacskafalu (Bošany) 2152643  5509861
 • Csavoj (Čavoj) 2152643  5509861
 • Chwojnitcz (Chvojnica) 2152643  5509861
 • (pokrač.) Chwojnitcz (Chvojnica) 2152644  5509862
 • Czach (Malinová) 2152644  5509862
 • Czígell (Cígeľ) 2152644  5509862
 • Chinorán (Chynorany) 2152644  5509862
 • (pokrač.) Chinorán (Chynorany) 2152645  5509863
 • Csaladka (Čeladince) 2152645  5509863
 • Divék (Diviaky nad Nitricou) 2152645  5509863
 • Dlzsín (Dlžín) 2152645  5509863
 • Dobrocsna (Dobročno) 2152645  5509863
 • Divék Ujfalu (Diviacka Nová Ves) 2152645  5509863
 • Dubnicza (Bojnice) 2152645  5509863
 • Dvornik (Dvorníky nad Nitricou) 2152645  5509863
 • (pokrač.) Dvornik (Dvorníky nad Nitricou) 2152646  5509864
 • Felső Sútócz (Horné Šútpvce) 2152646  5509864
 • Felső Lelócz (Horné Lelovce) 2152646  5509864
 • Felső Vesztenicz (Horné Vestenice) 2152646  5509864
 • Gajdl (Klačno) 2152646  5509864
 • (pokrač.) Gajdl (Klačno) 2152647  5509865
 • Handlova (Handlová) 2152647  5509865
 • (pokrač.) Handlova (Handlová) 2153068  5509866
 • Hradecz (Prievidza) 2153068  5509866
 • Szkacsan Hradistye (Hradište) 2153068  5509866
 • Jeskofalu (Ješková Ves nad Nitricou) 2153068  5509866
 • Jalovecz (Jalovec) 2153068  5509866
 • Jánosfalu (Jánova Ves) 2153068  5509866
 • Kolos Jeskofalu (Ježkova Ves) 2153068  5509866
 • Koczúr (Kocúrany) 2153068  5509866
 • Kosztolnafalu (Kostolná Ves) 2153068  5509866
 • (pokrač.) Kosztolnafalu (Kostolná Ves) 2153069  5509867
 • Krstyánfalu (Kršťanová) 2153069  5509867
 • Kanyánka (Kanianka) 2153069  5509867
 • Kis Csausa (Mala Čausa) 2153069  5509867
 • Kis Lehottka (Malá Lehotka) 2153069  5509867
 • Kis Bilicz (Malé Bielice) 2153069  5509867
 • Kis Lehotta (Lehota pod Vtáčnikom) 2153069  5509867
 • Kis Bossán (Malé Bošany) 2153069  5509867
 • Kis Próna (Pravenec) 2153069  5509867
 • (pokrač.) Kis Próna (Pravenec) 2153070  5509868
 • Koós (Koš) 2153070  5509868
 • Kalas (Klasov) 2153070  5509868
 • Kalas Hradistye (Klížske Hradište) 2153070  5509868
 • Kovárcze (Kovárce) 2153070  5509868
 • (pokrač.) Kovárcze (Kovárce) 2153071  5509869
 • Kovarcz Gődőllő Pusta (Kovárce) 2153071  5509869
 • Kovarcz Theresienhof pusta (Kovárce) 2153071  5509869
 • Kovarcz Podluzsán Pusta (Kovárce) 2153071  5509869
 • Kraszno (Krásno) 2153071  5509869
 • Krencz (Krnča) 2153071  5509869
 • Liestyén (Liešťany) 2153071  5509869
 • Lomnicza (Lomica) 2153071  5509869
 • Lazán (Lazany) 2153071  5509869
 • (pokrač.) Lazán (Lazany) 2153072  5509870
 • Lippnik (Lipník) 2153072  5509870
 • Laszkár (Laskár) 2153072  5509870
 • Mácsó (Diviaky nad Nitricou) 2153072  5509870
 • Mayzell (Nirtianske Pravno) 2153072  5509870
 • Morovno (Handlová) 2153072  5509870
 • Nevidzén (Nevidzany) 2153072  5509870
 • Magy Csausza (Veľké Čausa) 2153072  5509870
 • Nagy Lehotka (Veľká Lehôtka) 2153072  5509870
 • (pokrač.) Nagy Lehotka (Veľká Lehôtka) 2153073  5509871
 • Nagy Bélicz (Veľké Bielice) 2153073  5509871
 • Nagy Lehota (Lehota pod Vtáčnikom) 2153073  5509871
 • Nagy Kis Appony (Veľké a Malé Oponice) 2153073  5509871
 • Nagy Bossán (Veľké Bosany) 2153073  5509871
 • (pokrač.) Nagy Bossán (Veľké Bosany) 2153074  5509872
 • Neczpál (Necpaly) 2153074  5509872
 • Nedozser (Nedožery) 2153074  5509872
 • Német Próna (Nitrianske Pravno) 2153074  5509872
 • (folyt) Német Próna (Nitrianske Pravno) 2153075  5509873
 • Navojocz (Partizánske) 2153075  5509873
 • Nedasócz (Nadašovce) 2153075  5509873
 • (pokrač.) Nedasócz (Nadašovce) 2153076  5509874
 • Novák (Nováky) 2153076  5509874
 • Nedanócz (Nedanovce) 2153076  5509874
 • Nyitra Zerdahely (Nitrianska Streda) 2153076  5509874
 • Pollucz (Polúvsie) 2153076  5509874
 • Poruba (Poruba) 2153076  5509874
 • (pokrač.) Poruba (Poruba) 2153077  5509875
 • Privigye (Prievidza) 2153077  5509875
 • Privigye (Prievidza) 2153078  5509876
 • Podhragy (Podhradie) 2153078  5509876
 • Práznocz (Práznovce) 2153078  5509876
 • Rudno (Nitrianske Rudno) 2153078  5509876
 • Rudon Lehota (Rudnianska Lehota) 2153078  5509876
 • Rastocsno (Rástočno) 2153078  5509876
 • Rastocsno (Rástočno) 2153079  5509877
 • Retsitz (Nitrica) 2153079  5509877
 • Szecs (Seč) 2153079  5509877
 • Szomorfalu (Diviacka Nová Ves) 2153079  5509877
 • Szolka (Nitrianske Pravno) 2153079  5509877
 • Szebedrazsa (Sebedražie) 2153079  5509877
 • Szkacsan (Skačany) 2153079  5509877
 • (pokrač.) Szkacsan (Skačany) 2153080  5509878
 • Szádok (Klátova Nová Ves) 2153080  5509878
 • Szolczán (Solčany) 2153080  5509878
 • Nyitra Szucsáany (Nitrianske Sučany) 2153080  5509878
 • Nyitra Szucsáany (Nitrianske Sučany) 2153081  5509879
 • Szulócz (Súlovce) 2153081  5509879
 • Temes (Temeš 2153081  5509879
 • Tuzsina (Tužina) 2153081  5509879
 • (pokrač.) Tuzsina (Tužina) 2153082  5509880
 • Tőkes Ujfalu (Klátova Nová Ves) 2153082  5509880
 • Turczánka (Klátova Nová Ves) 2153082  5509880
 • Nyitra Zsabokréth (Žabokreky nad Nitrou) 2153082  5509880
 • Chrenocz (Chrenovec) 2153082  5509880
 • Alsó Attrak (Dolné Otrokovce) 2154311  5509895
 • Alsó Behincz (Dolné Behynce) 2154311  5509895
 • Alsóhelbeny (Dolné Chlebany) 2154311  5509895
 • Alsó Kaáp (Dolné Kapince) 2154311  5509895
 • Alsóludány (Dolné Ludanice) 2154311  5509895
 • Alsó Merasitz (Dolné Merašice) 2154311  5509895
 • Alsó Rédek (Šišov) 2154311  5509895
 • Alsó Vásárd (Dolné Trhovište) 2154311  5509895
 • Ardanóc (Ardanovce) 2154311  5509895
 • Assakűrth (Nové Sady) 2154311  5509895
 • (pokrač.) Assakűrth (Nové Sady) 2154312  5509896
 • Bajna mezőváros (Bojná) 2154312  5509896
 • Bellincz (Belice) 2154312  5509896
 • Belesz (Blesovce) 2154312  5509896
 • Bzincz (Bzince) 2154312  5509896
 • Chrábor (Chrabany) 2154312  5509896
 • (pokrač.) Chrábor (Chrabany) 2154313  5509897
 • Chudá Lehota (Chudá Lehota) 2154313  5509897
 • Csab (Čab) 2154313  5509897
 • Bodok (Dolné Obdokovce) 2154313  5509897
 • Csekej (Čakojovce) 2154313  5509897
 • Csitár (Štitáre) 2154313  5509897
 • Csermed (Čermany) 2154313  5509897
 • Gelinfalu (Galanová) 2154313  5509897
 • (pokrač.) Gelinfalu (Galanová) 2154314  5509898
 • Egerszeg (Jelšovce) 2154314  5509898
 • Felső Atrak (Horné Otrokovce) 2154314  5509898
 • Felső Behincz (Horné Behynce) 2154314  5509898
 • Felső Behincz (Horné Behynce) 2154314  5509898
 • Felsőludány (Horné Ludanice) 2154314  5509898
 • Felső Káap (Horné Kapince) 2154314  5509898
 • Felső Rédek (Horné Radek) 2154314  5509898
 • Felső Metasitz (Horné Merašice) 2154314  5509898
 • Felső Vásárd (Horné Vašardice) 2154315  5509899
 • Fornószegh (Tepličky} 2154315  5509899
 • Kakasfalva (Tesáre) 2154315  5509899
 • Kamanfalu (Kamanová) 2154315  5509899
 • Falkas Dvorán (Dvorany nad Nitrou) 2154315  5509899
 • Kisbőlgyény (Malé Bedzany) 2154315  5509899
 • Kis Dovorán (Malé Dvorany) 2154315 5509899
 • Kis Jácz (Malé Jacovce) 2154315 5509899
 • Kis Rippény (Malé Ripňany) 2154315  5509899
 • Kis Vendégh (Malé Hoste) 2154316  5509900
 • Kis Szolczánka (Malá Solčianka) 2154316  5509900
 • Kis Szulány (Malé Sulany) 2154316  5509900
 • Koros és Hradi puszta (Krušovce) 2154316  5509900
 • Kis Vicsap (Výčapky) 2154316  5509900
 • Krtócz (Krtovce) 2154316  5509900
 • Kuzmicz (Kuzmice) 2154316  5509900
 • Kőtvélyes (Hrušovany) 2154316  5509900
 • Lakácz (Lukáčovce) 2154317  5509901
 • Libichava (Libichová) 2154317  5509901
 • Lipovnok (Lipovník) 2154317  5509901
 • Livina (Livina) 2154317  5509901
 • Livina Apáthi (Livinské Opatovce) 2154317  5509901
 • Lovászi (Koniarovce) 2154317  5509901
 • Nadlány (Nadlice) 2154317  5509901
 • (pokrač.) Nadlány (Nadlice) 2154318  5509902
 • Nagy Borcsány (Borčany) 2154318  5509902
 • Nagybolgyény (Veľké Bedzany) 2154318  5509902
 • Nagy Dovorány (Veľké Dvorany) 2154318  5509902
 • Nagy Jácz (Veľké Jacovce) 2154318  5509902
 • Nagy Rippény (Veľké Ripňany) 2154318  5509902
 • Nagy Szulány (Veľké Sulany) 2154318  5509902
 • Nagy Vendégh (Veľké Hoste) 2154318  5509902
 • Nyitra Apáthi (Opatovce nad Nitrou) 2154319  5509903
 • Nyitra Pereszlény (Preseľany) 2154319  5509903
 • Nyitra Sárfő (Nitrianska Blatnica) 2154319  5509903
 • Nyitra Vicsáp (Výčapy Opatovce) 2154319  5509903
 • (pokrač.) Nyitra Vicsáp (Výčapy Opatovce) 2154320  5509904
 • Nemecske (Nemečky) 2154320  5509904
 • Nemes Jácz (Jacovce) 2154320  5509904
 • Nemes Perk (Perkovce) 2154320  5509904
 • Nemcsicz (Nemčice) 2154320  5509904
 • Neszette (Malé Ripňany) 2154320  5509904
 • Nagytapolcsány (Topoľčany) 2154320  5509904
 • (pokrač.) Nagytapolcsány (Topoľčany) 2154321  5509905
 • Onor (Novorce) 2154321  5509905
 • (pokrač.) Onor (Norovce) 2154322  5509906
 • Paczolaj (Obsolovce) 2154322  5509906
 • Pasztó (Pastuchov) 2154322  5509906
 • Pochaban (Pochabany) 2154322  5509906
 • Podhragy (Podhradie) 2154322  5509906
 • Prasitcz (Prašice) 2154322  5509906
 • (pokrač.) Prasitcz (Prašice) 2154323  5509907
 • Pűspőkfalu (Biskupová) 2154323  5509907
 • Radosna (Radošiná) 2154323  5509907
 • Rajcsány (Rajčany) 2154323  5509907
 • Sarluska (Lužany) 2154323  5509907
 • Sissó (Šišov) 2154323  5509907
 • Sissó (Šišov) 2154324  5509908
 • Suranka (Šurianky) 2154324  5509908
 • Szeotencz Ujfalu (Hájna Nová Ves) 2154324  5509908
 • Szil (Sila) 2154324  5509908
 • Szomorofalva (Somorová) 2154324  5509908
 • Szvrbicz (Svrbica) 2154324  5509908
 • Tavarnok (Tovarníky) 2154324  5509908
 • Teszér (Tesáre) 2154324  5509908
 • Tőkőld (Tekolďany) 2154324  5509908
 • Tóth Diós (Orešany) 2154324  5509908
 • (pokrač.) Tóth Diós (Orešany) 2154325  5509909
 • Tóth Sóok (Šalgovce) 2154325  5509909
 • Ujlacska (Malé Zálužie) 2154325  5509909
 • Űrmencz és puszta Kelecsény (Urmince) 2154325  5509909
 • Tvrdomesticz (Tvrdomestice) 2154325  5509909
 • Vámos Ujfalu (Mýtny Nová Ves) 2154325  5509909
 • (pokrač.) Vámos Ujfalu (Mýtny Nová Ves) 2154326  5509910
 • Velussócz (Velušovce) 2154326  5509910
 • Vezekény (Vozokany) 2154326  5509910
 • Vittkócz (Vitkovce) 2154326  5509910
 • Závada (Závada) 2154326  5509910
 • Zlatnik (Zlatníky) 2154326  5509910
 • Lajos Falu (Výčapy-Opatovce 2154326  5509910
 • (pokrač.) Lajos Falu (Výčapy-Opatovce 2159436  5509919
 • Puszta Apáthi Alsó (Lukáčovce) 2159436  5509919
 • Puszta Bodok Major (Veľké Obdokovce) 2159436  5509919
 • Dvorecz puszta (Ardanovce) 2159436  5509919
 • Emőd puszta (Výčapy-Opatovce 2159436  5509919
 • Kiklő puszta (Čakajovce) 2159436  5509919
 • Lehény puszta (Čab) 2159436  5509919
 • Kis Vieszka puszta (Malá Vieska) 2159436  5509919
 • Felső Kőrőskény (Horné Krškany) 2159436  5509919
 • Alsó Kőrőskény (Dolné Krškany) 2159436  5509919
 • Csápor (Čápor) 2159436  5509919
 • Czabaj (Cabaj) 2159437  5509920
 • Abba Kehota (Lehota) 2159437  5509920
 • Ujlak (Veľké Záužie) 2159437  5509920
 • (pokrač.) Ujlak (Veľké Záužie) 2159438  5509921
 • Űregh (Járok) 2159438  5509921
 • (pokrač.) Űregh (Járok) 2159439  5509922
 • Néver (Neverice) 2159439  5509922
 • Pográny és Egri puszta (Pohranice) 2159439  5509922
 • Lapás Gyármath (Golianovo) 2159439  5509922
 • (pokrač.) Lapás Gyármath (Golianovo) 2159440  5509923
 • Nagylapás (Veľké Lapáš) 2159440  5509923
 • Kis Lapás (Malý Lapás) 2159440  5509923
 • Nagy Hind (Veľké Chyndice) 2159440  5509923
 • Kiss Hind (Malé Chyndice) 2159440  5509923
 • Babindol (Babindol) 2159440  5509923
 • Geszthe (Hosťová) 2159440  5509923
 • (pokrač.) Geszthe (Hosťová) 2159441  5509924
 • Család (Čeladice) 2159441  5509924
 • Kolon (Kolíňany) 2159441  5509924
 • Getfalu pusta (Kolíňany) 2159441  5509924
 • Lédecz (Ladice) 2159441  5509924
 • Ghýmes (Jelenec) 2159441  5509924
 • (pokrač.) Ghýmes (Jelenec) 2159442  5509925
 • Ghýmes Kosztolán (Kostoľany pod Tribečom) 2159442  5509925
 • Kálaz (Klasov) 2159442  5509925
 • Csehi (Čechynce) 2159442  5509925
 • Nagy Emőke (Nitra Veľké Janíkovce) 2159442  5509925
 • (pokrač.) Nagy Emőke (Nitra) 2159443  5509926
 • Felső Alsó Malántha pusta (Mitianske Hrnčiaroovce) 2159443  5509926
 • Gerenczér (Hrnčiarovce) 2159443  5509926
 • Csitár (Nitra Štitáre) 2159443  5509926
 • Zsére (Žirany) 2159443  5509926
 • (pokrač.) Zsére (Žirany) 2159444  5509927
 • Menyhe (Podhorany, Mechenice) 2159444  5509927
 • Darázs (Nitra Drážovce) 2159444  5509927
 • Salakúsz (Podhorany Sokolníky) 2159444  5509927
 • (pokrač.) Salakúsz (Podhorany Sokolníky) 2159445  5509928
 • Beéd (Podhorany Bádice) 2159445  5509928
 • Alsó Elefánt (Dolné Lefantovce) 2159445  5509928
 • Felső és Szent János Elefánt (Horné Lefantovce) 2159445  5509928
 • Elecske (Alekšince) 2159445  5509928
 • (pokrač.) Elecske (Alekšince) 2159446  5509929
 • Románfalu (Rumanová) 2159446  5509929
 • Udvarok (Dvorníky) 2159446  5509929
 • Nagy Baáb (Veľké Báb) 2159446  5509929
 • (pokrač.) Nagy Baáb (Veľké Báb) 2159447  5509930
 • Kis Baáb (Malý Báb) 2159447  5509930
 • Salgocska (Šalgočka ) 2159447  5509930
 • Bodok (Dolné Obdokovce, Bodok) 2159447  5509930
 • Nemes Kürth (Zemianske Sady) 2159447  5509930
 • (pokrač.) Nemes Kürth (Zemianske Sady) 2159448  5509931
 • Puszta Kürth (Pusté Sady) 2159448  5509931
 • Poszadka (Posádka) 2159448  5509931
 • Andacs (Andač) 2159448  5509931
 • Kelecsény (Klačany) 2159448  5509931
 • Felső Récsény (Horné Rišňovce) 2159448  5509931
 • Alsó Récsény (Dolné Rišňovce) 2159449  5509932
 • Ságh (Šahy) 2159449  5509932
 • Bajmocska (Bojničky) 2159449  5509932
 • Sopornya (Šoporňa) 2159449  5509932
 • (pokrač.) Sopornya (Šoporňa) 2159450  5509933
 • (pokrač.) Sopornya (Šoporňa) 2159451  5510009
 • Sempthe (Šintava) 2159451  5510009
 • Sempthe (Šintava) 2150642  5503693
 • Seredujváros (Sere{010F) 2150642  5503693
 • Sellye (Āaľa) 2150642  5503693
 • (pokrač.) Sellye ({160}eľa 2150643  5503694
 • Vágh Királyfa (Kráľová nad Váhom) 2150643  5503694
 • (pokrač.) Vágh Királyfa (Kráľová nad Váhom) 2150644  5503695
 • Vágh Hosszúfalu (Dlhá nad Váhom) 2150644  5503695
 • Vágh Vecse (Šaľa Veča) 2150644  5503695
 • (pokrač.) Vágh Vecse (Šaľa Veča) 2150645  5503696
 • Mocsonok (Močenok) 2150645  5503696
 • Királyi (Horná Kráľová) 2150645  5503696
 • (pokrač.) Kirélyi (Horná Kráľová) 2150646  5503697
 • Kőpősd (Hajské) 2150646  5503697
 • Patta (Pata) 2150646  5503697
 • (pokrač.) Patta (Pata) 2150647  5503698
 • Jekenyős pusta 2150647  5503698
 • Űzbég (Zbeny) 2150647  5503698
 • Sarluska (Lužianky Šarluhy) 2150647  5503698
 • Kajsza (Lužianky Kajsa) 2150647  5503698
 • Molnos (Nitra Mlynárce) 2150647  5503698
 • (pokrač.) Molnos (Nitra Mlynárce) 2150648  5503699
 • Kőnyők (Nitra Kyenek) 2150648  5503699
 • Tormos (Nitra (Chrenová) 2150648  5503699
 • Nyitra fölváros (Nitra: Horné Mesto) 2150648  5503699
 • Nyitra GyŰrkiutcza (Nitra: Ďurková ulica) 2150648  5503699
 • Nyitra Káptalan utcza (Nitra: Podhradská ulica) 2150648  5503699
 • (pokrač.) Nyitra Káptalan utcza (Nitra: Podhradská ulica) 2150649  5503700
 • Nyitra Váralja (Nitra: Podhradská ulica) 2150649  5503700
 • Párutcza (Nitra Párovce) 2150649  5503700
 • (pokrač.) Párutcza (Nitra Párovce) 2150650  5503701
 • Nagy Czétény (Veľké Cetín) 2150650  5503701
 • (pokrač.) Nagy Czétény (Veľké Cetín) 2150651  5503702
 • Kis Czétény (Malý Cetín) 2150651  5503702
 • Nemes Pann (Paňa) 2150651  5503702
 • Fölső Szöllös (Horný Vinodol) 2150651  5503702
 • Alsó Szöllös (Dolný Vinodol) 2150651  5503702
 • (pokrač.) Alsó Szöllös (Dolný Vinodol) 2150652  5503703
 • Eöztegh (Mojzesovo) 2150652  5503703
 • Zsitva födémes (Uľany nad Žitavou) 2150652  5503703
 • Ditske (Vráble Dyčka) 2150652  5503703
 • Vajk (Lúčnica Vajka nad Žitavou) 2150652  5503703
 • Mártonfalu (Lúčnica Martinová) 2150653  5503704
 • Szent Mihályur (Michal nad Žitavou) 2150653  5503704
 • Gyarak (Kmeťovo) 2150653  5503704
 • Kis Mánya (Malá Máňa) 2150653  5503704
 • Nagy Csike, Kis Csike (Šurany) 2150653  5503704
 • Lajosműve puszta (Šurany) 2150653  5503704
 • (pokrač.) Lajosműve puszta (Šurany) 2150654  5503705
 • Berchthold Csiky (Šurany) 2150654  5503705
 • Nagy Suráany (Šurany) 2150654  5503705
 • (pokrač.) Nagy Suráany (Šurany) 2150655  5503706
 • Egyházszeg (Šurany Kolstolný Sek) 2150655  5503706
 • Nagyszeg (Šurany Mlynský Sek) 2150655  5503706
 • Malomszeg (Lipová Mlynský Sek) 2150655  5503706
 • Kis Várad (Šurany Nitriansky Hrádok) 2150655  5503706
 • Bánkeszi (Bánov) 2150655  5503706
 • (pokrač.) Bánkeszi (Bánov) 2150656  5503707
 • Kis Keszi (Malé Kosihy) 2150656  5503707
 • Érsekujvár (Nové Zámky) 2150656  5503707
 • (pokrač.) Érsekujvár (Nové Zámky) 2150657  5503708
 • (pokrač.) Érsekujvár (Nové Zámky) 2150658  5503709
 • (pokrač.) Érsekujvár (Nové Zámky) 2150659  5503744
 • (pokrač.) Érsekujvár (Nové Zámky) 2150660  5503759
 • (pokrač.) Érsekujvár (Nové Zámky) 2150804  5503760
 • Andód (Andovce) 2150804  5503760
 • (pokrač.) Andód (Andovce) 2150805  5503710
 • Tótmegyer (Palárikovo) 2150805  5503710
 • Lajoshalma Szentgyörgy puszta (Palárikovo) 2150805  5503710
 • (pokrač.) Lajoshalma Szentgyörgy puszta (Palárikovo) 2150806  5503711
 • Tárdoskedd (Tvrdošovce) 2150806  5503711
 • (pokrač.) Tárdoskedd (Tvrdošovce) 2150807  5503712
 • Komiáth és Uj Dögös pusta (Komjatice a Rastislavice) 2150807  5503712
 • (pokrač.) Komiáth és Uj Dögös pusta (Komjatice a Rastislavice) 2150808  5503713
 • Ondrohó pusta (Ondrochov) 2150808  5503713
 • Csoronk (Černík) 2150808  5503713
 • Veľký Kýr, Nagy Kér, Alsö Tarany Virágoshalom és Jató majer (Veľký Kýr, Komjatice Taraň 2150808  5503713
 • (pokrač.) Veľký Kýr, Nagy Kér, Alsö Tarany Virágoshalom és Jató majer (Veľký Kýr, Komjatice Taraň 2150809  5503714
 • Kis Kér (Veľký Kýr, Malý Kýr) 2150809  5503714
 • Berencs (Branč) 2150809  5503714
 • (pokrač.) Berencs (Branč) 2150810  5503715
 • Nagyfalu (Branč, Veľká Ves) 2150810  5503715
 • Gergelyfalu (Ivanka pri Nitre, Gergelová) 2150810  5503715
 • Luki (Ivanka pri Nitre, Luk) 2150810  5503715
 • Ivánka (Ivanka pri Nitre) 2150810  5503715
 • Ürmény (Mojmírovce) 2150810  5503715
 • (pokrač.) Ürmény (Mojmírovce) 2150811  5503716
 • Felső Taráany pusta (Mojmírovce) 2150811  5503716
 • Mezőkezi pusta, Pörös pusta, Nagyvölgy pusta (Mojmírovce) 2150811  5503716
 • (pokrač.) Mezőkezi pusta, Pörös pusta, Nagyvölgy pusta (Mojmírovce) 2150812  5509839
 • Salghó (Šalgov} 2150812  5509839
 • Alsó Jattó (Dolný Jatov) 2150812  5509839
 • Felső Jató (Horný jatov) 2150812  5509839
 • Tornócz (Trnovec nad Váhom) 2150812  5509839
 • (pokrač.) Tornócz (Trnovec nad Váhom) 2150813  5509840
 • Magyar Soók (Selice, Šók) 2150813  5509840
 • (pokrač.) Magyar Soók (Selice, Šók) 2150814  5509841
 • Selőcze (Selice) 2150814  5509841
 • Farkasd (Vlčany 2150814  5509841
 • (pokrač.) Farkasd (Vlčany) 2150815  5509842
 • (pokrač.) Farkasd (Vlčany) 2150816  5509843
 • Negjed (Neded) 2150816  5509843
 • (pokrač.) Negyed (Neded) 2150817  5509844
 • Banka (Banka) 2150817  5509844
 • (pokrač.) Banka (Banka) 2150818  5509845
 • Császkócz (Častkovce) 2150818  5509845
 • Csejthe (Čachtice) 2150818  5509845
 • (pokrač.) Csejthe (Čachtice) 2150819  5509846
 • Duczó (Ducové) 2150819  5509846
 • Hubina (Hubina) 2150819  5509846
 • Kis Örvistye (Malé Orvištie) 2150819  5509846
 • Komárno (Komárno) 2150819  5509846
 • Koritno (Korytné) 2150819  5509846
 • (pokrač.) Koritno (Korytné) 2150820  5509847
 • Moravan (Moravany nad Váhom) 2150820  5509847
 • Nagy Örvistye (Veľké Orvištie) 2150820  5509847
 • Ocskó (Očkov) 2150820  5509847
 • Polola (Podolie) 2150820  5509847
 • (pokrač.) Polola (Podolie) 2150821  5509848
 • PŐstyén és Teplicz (Piešťany a Teplice) 2150821  5509848
 • (pokrač.) Pőstyén és Teplicz (Piešťany a Teplice) 2150822  5509849
 • Zsolnafalu (Čachtice, Želovany) 2150822  5509849
 • Alsó Bottfalu (Dolné Bzince) 2150822  5509849
 • (pokrač.) Alsó Bottfalu (Dolné Bzince) 2150823  5509850
 • Brunócz (Brunovce) 2150823  5509850
 • Felső Bottfalu (Horné Bzince) 2150823  5509850
 • Hradek (Hrádok) 2150823  5509850
 • Hrussó (Bzince pod Javorinou) 2150823  5509850
 • Huorka (Hôrka) 2150823  5509850
 • Mala Modrova (Modrovka) 2150823  5509850
 • (pokrač.) Mala Modrova (Modrovka) 2185168  5510050
 • Lubina (Lubina) 2185168  5510050
 • (pokrač.) Lubina (Lubina) 2185169  5510051
 • Lúka (Lúka) 2185169  5510051
 • Mosócz (Mošovce) 2185169  5510051
 • Velka Modrova (Veľká Modrová) 2185169  5510051
 • Sztara Lehota (Stará Lehota) 2185169  5510051
 • (pokrač.) Sztara Lehota (Stará Lehota) 2185170  5510052
 • Ó Tura (Stará Turá) 2185170  5510052
 • (pokrač.) Ó Tura (Stará Turá) 2185171  5510053
 • (pokrač.) Ó Tura (Stará Turá) 2185172  5510054
 • (pokrač.) Ó Tura (Stará Turá) 2185173  5510055
 • Potvorócz (Potvorice) 2185173  5510055
 • Szent Kereszt (Svätý Križ) 2185173  5510055
 • Nova Lehota (Nové Lehota) 2185173  5510055
 • Vág Ujhely (Nové Mesto nad Váhom) 2185173  5510055
 • (pokrač.) Vág Ujhely (Nové Mesto nad Váhom) 2185174  5510056
 • Vieszka (Vieska) 2185174  5510056
 • Bassócz (Bašovce) 2185175  5510057
 • Dejthe (Dechtice) 2185175  5510057
 • Jökő (Dobrá Voda) 2185175  5510057
 • Kocsín (Kočín) 2185175  5510057
 • Krakován (Krakovany) 2185175  5510057
 • Lancsar (Lančár) 2185175  5510057
 • Lopassó (Lopašov) 2185175  5510057
 • (pokrač.) Lopassó (Lopašov) 2185562  5510058
 • Nizsná (Nižná) 2185562  5510058
 • Osztró (Ostrov) 2185562  5510058
 • Pobiedin (Pobedin) 2185562  5510058
 • Radosótz (Radošovce) 2185562  5510058
 • (pokrač.) Radosótz (Radošovce) 2185563  5510059
 • Sipkó (Šipkov) 2185563  5510059
 • Sztrázsa (Stráže) 2185563  5510059
 • Sterusz (Šterusy) 2185563  5510059
 • V. Szerdahely (Horná Streda) 2185563  5510059
 • (pokrač.) V. Szerdahely (Horná Streda) 2185564  5510060
 • Trebette (Trebatice) 2185564  5510060
 • Verbó (Vrbové) 2185564  5510060
 • (pokrač.) Verbó (Vrbové) 2185565  5510061
 • (pokrač.) Verbó (Vrbové) 2185566  5510062
 • Vittencz (Chtelnica) 2185566  5510062
 • (pokrač.) Vittencz (Chtelnica) 2185567  5510063
 • Brezová (Brezová) 2185567  5510063
 • (pokrač.) Brezová (Brezová) 2185568  5510064
 • (pokrač.) Brezová (Brezová) 2185569  5510065
 • (pokrač.) Brezová (Brezová) 2185570  5510066
 • Hrachovistye (Hrachovište) 2185570  5510066
 • (pokrač.) Hrachovistye (Hrachovište) 2185571  5510067
 • Kosztolna (Kostolné) 2185571  5510067
 • (pokrač.) Kosztolna (Kostolné) 2185572  5510068
 • Krajná (Krajné) 2185572  5510068
 • (pokrač.) Krajná (Krajné) 2185573  5510069
 • Mijava (Myjava) 2185573  5510069
 • (pokrač.) Mijava (Myjava) 2189394  5510080
 • (pokrač.) Mijava (Myjava) 2189395  5510081
 • (pokrač.) Mijava (Myjava) 2189396  5510082
 • (pokrač.) Mijava (Myjava) 2189397  5510083
 • (pokrač.) Mijava (Myjava) 2189398  5510084
 • Podkilova (Podkylava) 2189398  5510084
 • Vagyócz (Vaďovce) 2189398  5510084
 • (pokrač.) Vagyócz (Vaďovce) 2189399  5510085
 • Visnyó (Višňové) 2189399  5510085
 • Alsó Zélle (Dolné Zelenice) 2189399  5510085
 • Felső Alsó Bucsán (Horné, Dolné Bučany) 2189399  5510085
 • (pokrač.) Felső Alsó Bucsán (Horné, Dolné Bučany) 2189400  5510086
 • Beregszeg (Šulekovo) 2189400  5510086
 • Felső Zélle (Horné Zelenice) 2189400  5510086
 • (pokrač.) Felső Zélle (Horné Zelenice) 2189401  5510087
 • Galgócz (Hlohovec) 2189401  5510087
 • Jalsó (Jelšová) 2189401  5510087
 • Kapláth (Koplatovce) 2189401  5510087
 • Karkócz (Trakovice) 2189401  5510087
 • Madunicz (Madunice) 2189401  5510087
 • (pokrač.) Madunicz (Madunice) 2189402  5510088
 • Rattnócz (Ratnovce) 2189402  5510088
 • Szent Péter (Svätý Peter pri Váhu) 2189402  5510088
 • Silád (Siladice) 2189402  5510088
 • Sokolocz (Sokolová) 2189402  5510088
 • (pokrač.) Sokolocz (Sokolová) 2189403  5510089
 • Újvároska (Leopoldov) (nem létező!) 2189403  5510089
 • Vörösvár (Červeník) (nem létező!) 2189403  5510089
 • Alsó Dubován (Dolné Dubovany) (nem létező!) 2189403  5510089
 • Bori és Velke pusta (Borovce) (nem létező!) 2189403  5510089
 • Drahócz (Drahovce) 2189403  5510089
 • Felső Dubován (Horné Dubovany) 2189403  5510089
 • Kocuricz (Kocúrice) 2189403  5510089
 • Maniga (Malženice) 2189403  5510089
 • (pokrač.) Maniga (Malženice) 2189643  5510098
 • Nagy Kosztolán (Veľké Kostaľany) 2189643  5510098
 • Pecsenyád (Pečeňady) 2189643  5510098
 • Petheöfalu (Pečaňady, Peťová) 2189643  5510098
 • Rakovicz (Rakovice) 2189643  5510098
 • (pokrač.) Rakovicz (Rakovice) 2189644  5510099
 • Ratkócz (Ratkovce) 2189644  5510099
 • Tyapkó (Veselé, Ťapkové) 2189644  5510099
 • Veszelé (Veselé) 2189644  5510099
 • Zakosztolán (Zakostolany) 2189644  5510099
 • Zslkócz és Vaniga pusta (Žlkovce a Vaniga pusta) 2189644  5510099
 • (pokrač.) Zslkócz és Vaniga pusta (Žlkovce a Vaniga pusta) 2189645  5510100
 • Drahócz pusta (Drahovce) 2189645  5510100
 • Vogyerád pusta (Drahovce, Voderady) 2189645  5510100
 • Lipótvár fegyintézed (Leopoldov-väznica) 2189645  5510100
 • Broczko (Brodské) 2189645  5510100
 • Bukócz (Bukovec) 2189646  5510101
 • Chropov (Chropov) 2189646  5510101
 • Csácsov (Čáčov) 2189646  5510101
 • (pokrač.) Csácsov (Čáčov) 2189647  5510102
 • Csari (Čary) 2189647  5510102
 • Csasztkov (Častkov) 2189647  5510102
 • (pokrač.) Csasztkov (Častkov) 2190099  5510411
 • Czerova (Cerova) 2190099  5510411
 • Dojcs (Dojč) 2190099  5510411
 • (pokrač.) Dojcs (Dojč) 2190100  5510412
 • Egbell (Gbely) 2190100  5510412
 • (pokrač.) Egbell (Gbely) 2190101  5510413
 • Holics (Holíč) 2190101  5510413
 • (pokrač.) Holics (Holíč 2190102  5510414
 • (pokrač.) Holics (Holíč 2190103  5510415
 • Hluboke (Hlboké) 2190104  5510416
 • Hradist (Hradište) 2190104  5510416
 • (pokrač.) Hradist (Hradište) 2190346  5510417
 • Jablonicz (Jablonica) 2190346  5510417
 • Kátó (Kátov) 2190347  5510418
 • Kis Kovalócz (Malé Kovalovce) 2190347  5510418
 • Kis Prietrzsd (Malá Prietrž) 2190347  5510418
 • Kopcsán (Kopčany) 2190347  5510418
 • (pokrač.) Kopcsan (Kopčany) 2190348  5510419
 • Kunov (Kunov) 2190348  5510419
 • Kutty (Kúty) 2190348  5510419
 • (pokrač.) Kutty (Kúty) 2190349  5510420
 • (pokrač.) Kutty (Kúty) 2190350  5510421
 • Lieszkó (Lieskové) 2190350  5510421
 • Liettnics (Letničie) 2190350  5510421
 • Lopasov (Lopašov) 2190350  5510421
 • (pokrač.) Lopasov (Lopašov) 2190351  5510422
 • Mocsidlan (Močidlany) 2190351  5510422
 • Mokríháj (Mokrý Háj) 2190351  5510422
 • Nagy Kovaló (Koválov) 2190351  5510422
 • (pokrač.) Nagy Kovaló (Koválov) 2190352  5510423
 • Nagy Prietrzsd (Veľká Prietrž) 2190352  5510423
 • Oreszko (Oreské) 2190352  5510423
 • Oszuszko (Osuské) 2190352  5510423
 • (pokrač.) Oszuszko (Osuské) 2190353  5510424
 • Péterfalu (Petrová Ves) 2190353  5510424
 • Popudín (Popudín) 2190353  5510424
 • Radimó és Butkovan puszta (Radinov a Butkovan pusta) 2190353  5510424
 • (pokrač.) Radimó és Butkovan puszta (Radinov a Butkovan pusta) 2190354  5510425
 • Radossócz é Kolilan (Radošovce) 2190354  5510425
 • Ribek (Rybky) 2190354  5510425
 • (pokrač.) Ribek (Rybky) 2157511  5509911
 • Rohov (Rohov) 2157511  5509911
 • Rozbeht (Rozbehy) 2157511  5509911
 • Rovenszko (Rovensko) 2157511  5509911
 • Sandorf (Prievaly) 2157511  5509911
 • (pokrač.) Sandorf (Prievaly) 2157512  5509912
 • Sasvár (Šaštín) 2157512  5509912
 • (pokrač.) Sasvár (Šaštín) 2157513  5509913
 • Stefanó (Štefanov) 2157513  5509913
 • (pokrač.) Stefanó (Štefanov) 2157514  5509914
 • Szenicz (Senica) 2157514  5509914
 • Szmolinszko (Smolenské) 2157515  5509915
 • Szmrdák ( Smrdáky) 2157515  5509915
 • Szobotist (Sobotište) 2157515  5509915
 • (pokrač.) Szobotist (Sobotište) 2157516  5509916
 • (pokrač.) Szobotist (Sobotište) 2157517  5509917
 • Szottina (Sotina) 2157517  5509917
 • Sztrázse és Bobogdan puszta ( Stráže a Bobogdan pusta) 2157517 5509917
 • (folyr.) Sztrázse és Bobgdan puszta ( Stráže a Bobogdan pusta) 2157518  5509918
 • Trnovecz (Trnovec) 2157518  5509918
 • Turólúka (Turá Lúka) 2157518  5509918
 • (pokrač.) Turólúka (Turá Lúka) 2192674  5510426
 • Unín (Unín) 2192674  5510426
 • (pokrač.) Unín (Unín) 2192675  5510427
 • Podzsámok (Podzámok) 2192675  5510427
 • Verbocz (Vrbovce) 2192676  5510428
 • (pokrač.) Verbocz (Vrbovce) 2192677  5510429
 • (pokrač.) Verbocz (Vrbovce) 2192678  5510430
 • Veszka (Vieska) 2192678  5510430
 • Vidovan (Vidovany) 2192678  5510430
 • Vlcskovan (Vlčkovany) 2192678 5510430
 • (pokrač.) Vlcskovan (Vlčkovany) 2192679  5510431
 • Vradist (Vradište) 2192679  5510431
  • Spišská župa:
 • Abrahámfalu (Abrahamovce) 2162280  5510010
 • Arnótfalu (Arnutovce) 2162280  5510010
 • Baldócz (Baldovce) 2162280  5510010
 • Batiszfalú (Batizovce) 2162280  5510010
 • Beharócz (Beharovce 2162280  5510010
 • Betlenfalu (Betlanovce) 2162280  5510010
 • (pokrač.) Betlenfalu (Betlanovce) 2162281  5510011
 • Mindszent (Bijacovce) 2162281  5510011
 • Brutócz (Brutovce) 2162281  5510011
 • Buglócz (Buglovce) 2162281  5510011
 • Bussócz (Bušovce) 2162281  5510011
 • (pokrač.) Bussócz (Bušove) 2162282  5510012
 • Welbach (Bystrany) 2162282  5510012
 • Csarnagura (Čierna Hora) 2162282  5510012
 • Csontfalu (Čenčice) 2162282  5510012
 • Sub Lechnicz (Červený Kláštor) 2162282  5510012
 • (pokrač.) Sub Lechnicz (Červený Kláštor) 2162283  5510013
 • Csepánfalu or Márkosfalva (Čepanovce) 2162283  5510013
 • Dénesfalva (Danišovce) 2162283  5510013
 • Domanyócz (Domaňovce) 2162283  5510013
 • Lengvárt (Dlhé Stráže) 2162283  5510013
 • Dubrava (Dúbrava) 2162283  5510013
 • (pokrač.) Dubrava (Dúbrava) 2162284  5510014
 • Durstin (Durštín) 2162284  5510014
 • Dvorecz (Dvorce) 2162284  5510014
 • Filicz (Filice) 2162284  5510014
 • Forbász (Forbassy) 2162284  5510014
 • Fridman (Fridman) 2162284  5510014
 • (pokrač.) Fridman (Fridman) 2162285  5510015
 • Gánócz (Gánovce) 2162285  5510015
 • Gerlachfalu (Gerlachov) 2162285  5510015
 • Hághi (Hágy) 2162285  5510015
 • Haligócz (Haligovce) 2162285  5510015
 • (pokrač.) Haligócz (Haligovce) 2162286  5510016
 • Harakócz (Harakovce) 2162286  5510016
 • Pálmafalu (Harikócz, Harichovce) 2162286  5510016
 • Hafka (Havka) 2162286  5510016
 • Helczmánocz (Helcmanovce) 2162286  5510016
 • (pokrač.) Helcmánocz (Helcmanovce) 2162287  5510017
 • Hinczócz (Hincovce) 2162287  5510017
 • Kis Hnilécz (Hnilčík) 2162287  5510017
 • Hozelecz (Hozelec) 2162287  5510017
 • (pokrač.) Hozelecz (Hozelec) 2162288  5510018
 • Horka (Hôrka) 2162288  5510018
 • Káposztafalu (Hrabušice, Kapsdorf) 2162288  5510018
 • Hradiczkó (Hradisko) 2162288  5510018
 • Granasztó (Hraničné) 2162288  5510018
 • (pokrač.) Granasztó (Hraničné) 2162289  5510019
 • Grenicz (Hranovnica) 2162289  5510019
 • Hrissócz (Hrišovce) 2162289  5510019
 • Hunfalu (Huncovce, Hunszdorf) 2162289  5510019
 • (pokrač.) Hunfalu (Huncovce, Hunszdorf) 2162290  5510020
 • Hobgart (Chmeľnica) 2162290  5510020
 • Haraszt (Chrasť nad Hornádom) 2162290  5510020
 • (pokrač.) Haraszt (Chrasť nad Hornádom) 2162291  5510021
 • Illésfalu (Ilyašovce) 2162291  5510021
 • Almás (Jablonov) 2162291  5510021
 • (pokrač.) Almás (Jablonov) 2162292  5510022
 • Jekelfalu (Jaklovce) 2162292  5510022
 • Jakubján (Jakubany) 2162292  5510022
 • (pokrač.) Jakubján (Jakubany) 2162293  5510023
 • Jánócz (Janovce) 2162293  5510023
 • (pokrač.) Jánócz (Janovce) 2162294  5510024
 • Jarembina (Jarabina) 2162294  5510024
 • Javorina (Javorina) 2162294  5510024
 • Jezerszko (Jezersko) 2162294  5510024
 • (pokrač.) Jezerszko (Jezersko) 2162295  5510025
 • Jurgov (Jurgov) 2162295  5510025
 • Szent-György (Jurské) 2162295  5510025
 • Kaczvin (Kacvín) 2162295  5510025
 • (pokrač.) Kaczvin (Kacvín) 2162296  5510026
 • Mnisek (Kače, Kacse) 2162296  5510026
 • Kalyava (Kaľava) 2162296  5510026
 • Katuny (Katúň) 2162296  5510026
 • Kissócz (Kišovce) 2162296  5510026
 • Kolcsó (Kolčov) 2162296  5510026
 • Kluknó (Kluknava) 2162296  5510026
 • (pokrač.) Kluknó (Kluknava) 2162297  5510027
 • Kojsó (Kojšov) 2162297  5510027
 • Koncsán-Dolyán (Končany-Doľany) 2162297  5510027
 • Kolacskó (Kolačkov) 2162297  5510027
 • (pokrač.) Kolacskó (Kolačkov) 2162298  5510028
 • Kolinócz (Kolinovce) 2162298  5510028
 • Korotnok (Korytné) 2162298  5510028
 • Kravján (Kravany) 2162298  5510028
 • Lubló-Krempach (Kremná) 2162298  5510028
 • (pokrač.) Lubló-Krempach (Kremná) 2162299  5510029
 • Keresztfalu (Križové Ves) 2162299  5510029
 • Krompach (Krompachy) 2162299  5510029
 • (pokrač.) Krompach (Krompachy) 2149894  5503653
 • Kurimján (Kurimany) 2149894  5503653
 • Laczkova (Lacková) 2149894  5503653
 • Lapsanka (Lapšanka) 2149894  5503653
 • Lechnicz (Lechnica) 2149894  5503653
 • (pokrač.) Lechnicz (Lechnica) 2149895  5503654
 • Lándok (Lendak) 2149895  5503654
 • Léthánfalu (Letanovce) 2149895  5503654
 • Levkócz (Levkovce) 2149895  5503654
 • Leszkovján (Lieskovany) 2149895  5503654
 • (pokrač.) Leszkovján (Lieskovany) 2149896  5503655
 • Littmanova (Litmanová) 2149896  5503655
 • Kis-Lomnicz (Lomnička) 2149896  5503655
 • Lucsivna (Lučivná) 2149896  5503655
 • (pokrač.) Lucsivna (Lučivná) 2149897  5503656
 • Lucska (Lučy) 2149897  5503656
 • Kahlenberg (Lysá nad Dunajcom) 2149897  5503656
 • Mahalfalu (Machalovce) 2149897  5503656
 • Ó-Major (Majere) 2149897  5503656
 • Kis-Frankova (Malá-Franková) 2149897  5503656
 • Istvánfalu (Malá Štefanova) 2149897  5503656
 • Kis-Folkmár (Malý Folkmár} 2149897  5503656
 • Kis-Szalók (Malý Slavkov) 2149897  5503656
 • (pokrač.) Kis-Szalók (Malý Slavkov) 2149898  5503657
 • Margitfalu (Margecany) 2149898  5503657
 • Márkus-Csépánfalu (Markušovce) 2149898  5503657
 • Matejócz (Matejovce) 2149898  5503657
 • Mátyásfalu (Matiašovce) 2149899  5503658
 • Mnisek (Medzibrodie-Závodie) 2149899  5503658
 • Mengusfalva (Megusovce) 2149899  5503658
 • Miklósfalu (Miklušovce) 2149899  5503658
 • Müllenbach (Mlynica) 2149899  5503658
 • (pokrač.) Müllenbach (Mlynica) 2149900  5503659
 • Remete (Mníšek nad Hnilcom) 2149900  5503659
 • (pokrač.) Remete (Mníšek nad Hnilcom) 2149901  5503660
 • Poprád (Mníšek nad Popradom 2149901  5503660
 • Merény (Nálepkovo) 2149901  5503660
 • (pokrač.) Merény (Nálepkovo) 2149902  5503661
 • Nedecz (Nedeca, Niedzica (Polish)) [This locality is in Poland] 2149902  5503661
 • Nedezvár (Nedeca Podhradie, Niedzica-Zamek (Polish)) [This locality is in Poland] 2149902  5503661
 • Nemssán (Nemešany) 2149902  5503661
 • Alsó-Sunyava (Nižné Šuňava) 2149902  5503661
 • (pokrač. ) Alsó-Sunyava (Nižné Šuňava) 2149903  5503662
 • Alsó-Laps (Nižné Lapše) 2149903  5503662
 • Alsó-Ruszbach (Nižné Ružbachy) 2149903  5503662
 • (pokrač.) Alsó-Ruszbach (Nižné Ružbachy) 2149904  5503663
 • Alsó-Szlovinka (Nižné Slovinky) 2149904  5503663
 • Uj-Leszna (Nová Lesná) 2149904  5503663
 • Uj-Lubló (Nová Ľubovňa) 2149904  5503663
 • (pokrač.) Uj-Lubló (Nová Ľubovňa) 2149905  5503664
 • Olcznó (Olcnava) 2149905  5503664
 • Olysavka (Olšavka) 2149905  5503664
 • Szent-András (Ondrej) 2149905  5503664
 • Opáka (Opátka) 2149905  5503664
 • Ordzovján (Ordzoviany) 2149905  5503664
 • (pokrač.) Ordzovján (Ordzoviany) 2149906  5503665
 • Oszturnya (Osturňa) 2149906  5503665
 • Pavlyán (Pavľany) 2149906  5503665
 • (pokrač.) Pavlyán (Pavľany) 2149907  5503666
 • Grancs-Petrócz (Petrovce) 2149907  5503666
 • Pilhó (Pilhov) 2149907  5503666
 • Malder (Podhorany) 2149907  5503666
 • Podprocs (Podproč) 2149907  5503666
 • Polyanócz (PoĽanovce) 2149907  5503666
 • (pokrač.) Polyanócz (PoĽanovce) 2149908  5503667
 • Pongráczfalu (Pongrácovce) 2149908  5503667
 • Porács (Poráč) 2149908  5503667
 • Prakfalu (Prakovce) 2149908  5503667
 • (pokrač.) Prakfalu (Prakovce) 2149909  5503668
 • Rókusz (Rakúsy) 2149909  5503668
 • Relyov (Reľ) 2149909  5503668
 • Repiszkó (Repisko) 2149909  5503668
 • (pokrač.) Repiszkó (Repisko) 2149910  5503669
 • Richnó (Richnava) 2149910  5503669
 • Roskócz (Rožkovce) 2149910  5503669
 • Kotterbach (Rudňany) 2149910  5503669
 • Szlatvin (Slatviná) 2149910  5503669
 • Szomolnok-Hutta (Smolnícka Huta) 2149910  5503669
 • (pokrač.) Szomolnok-Hutta (Smolnícka Huta) 2149911  5503670
 • Szomolnok (Smolník) č 1-150 2149911  5503670
 • Szomolnok (Smolník) od č 151 2149911  5503670
 • (pokrač.) Szomolnok (Smolník) od č 151 2149912  5503671
 • (pokrač.) Szomolnok (Smolník) 2149913  5503672
 • Szepeshely (Spišská Kapitula) 2149913  5503672
 • Ófalu (Spišská Stará Ves) 2149913  5503672
 • Teplicz (Spišská Teplica) 2149913  5503672
 • (pokrač.) Teplicz (Spišská Teplica) 2151164  5509851
 • Kubach ((Spišská Bystré) 2151164  5509851
 • Hanusfalu ((Spišské Hanušovce) 2151164  5509851
 • (pokrač.) Hanusfalu (Spišské Hanušovce) 2151165  5509852
 • Spišské Tomášovce 2151165  5509852
 • Spišský Hrhov 2151165  5509852
 • Körtvélyes (Spišský Hrušov) 2151166  5509853
 • Schavnik (Spišský Štiavnik) 2151166  5509853
 • Csötörtökhely (Spišský Štvrtok) 2151166  5509853
 • (pokrač.) Csötörtökhely (Spišský Štvrtok) 2151167  5509854
 • Ó-Leszna (Stará Lesná) 2151167  5509854
 • Óviz (Stará Voda) 2151167  5509854
 • Hodermark (Stotince) 2151167  5509854
 • (pokrač.) Hodermark (Stotince) 2151168  5511080
 • Folyvark (Stráňany) 2151168  5511080
 • Forberg (Stráne pod Tatrami) 2151168  5511080
 • Sztraczena (Stratená) 2151168  5511080
 • Sztráska (Strážky) 2151168  5511080
 • Kolbach (Studenec) 2151168  5511080
 • (pokrač.) Kolbach (Studenec) 2151169  4032468
 • Stóla (Štôla) 2151169  4032468
 • Svábócz (Švábovce) 2151169  4032468
 • Svedlér (Švedlár) 2151169  4032468
 • (pokrač.) Svedlér (Švedlár) 2151170  4032477
 • Teplicska (Teplička) 2151170  4032477
 • Stilbach (Tichá Voda) 2151170  4032477
 • Toporcz (Toporec) 2151170  4032477
 • (pokrač.) Toporcz (Toporec) 2151171  4032503
 • Toriszka (Torysky) 2151171  4032503
 • Trips (Tribš) 2151171  4032503
 • (pokrač.) Trips (Tribš) 2151172  4032515
 • Ulosza (Uloža) 2151172  4032515
 • Nagy-Frankova (Veľká Franková) 2151172  4032515
 • Richvald (Veľká Lesná) 2151172  4032515
 • Nagy-Lomnicz (Veľká Lomnica) 2151172  4032515
 • (pokrač.) Nagy-Lomnicz (Veľká Lomnica) 2151173  4032516
 • Nagy-Folkmár (Veľký Folkmár) 2151173  4032516
 • Nagy-Lipnik (Veľký Lipník) 2151173  4032516
 • (pokrač.) Nagy-Lipnik (Veľký Lipník) 2151174  5509855
 • Nagy-Szalók (Veľký Slavkov) 2151174  5509855
 • (pokrač.) nagy-Szalók (Veľký Slavkov) 2151175  5509934
 • Szulin (Veľký Sulín) 2151175  5509934
 • Vikartócz (Vikartovce) 2151175  5509934
 • Vitkócz (Vítkovce) 2151175  5509934
 • Vilkócz (Vlkovce) 2151176  5509935
 • Vojkócz (Vojkovce) 2151176  5509935
 • Krigh (Vojňany) 2151176  5509935
 • Viborna (Výborná) 2151176  5509935
 • Vidernik (Vydrník) 2151176  5509935
 • Felső-Sunyava (Vyšná Šuňava) 2151176  5509935
 • (pokrač.) Felső-Sunyava (Vyšná Šuňava) 2151177  5509936
 • Felső-Laps (Vyšné Lapše) 2151177  5509936
 • Felső-Répás (Vyšné Repaše) 2151177  5509936
 • (pokrač.) Felső-Répás (Vyšné Repaše) 2151178  5509856
 • Felső-Ruzsbach (Vyšné Ružbachy) 2151178  5509856
 • Felső-Szlovinka (Vyšné Slovinky) 2151178  5509856
 • (pokrač.) Felső-Szlovinka (Vyšné Slovinky) 2151179  5510818
 • Felső-Szalok (Vyšný Slávkov) 2151179  5510818
 • Gibely (Zálesie) 2151179  5510818
 • Zavada (Závada) 2151179  5510818
 • Zavadka (Závadka) 2151179  5510818
 • Zavadka (Závadka) 2151180  5509857
 • Zsakarócz (Žakarovce) 2151180  5509857
 • (pokrač.) Zsdjár (Ždiar) 2151181  5509858
 • Zsegra (Žehra) 2151181  5509858
  • Šarišská župa:
 • Ábrány (Abranovce) 2162305  5510030
 • Gulyvész (Dulová Ves) 2162305  5510030
 • Finta (Fintice) 2162305  5510030
 • Enyiczke (Haniská) 2162305  5510030
 • Kende (Kendice) 2162305  5510030
 • (pokrač.) Kende (Kendice) 2162306  5510031
 • Kakasfalu (Kokošovce) 2162306  5510031
 • Erdőcske (Lesíček) 2162306  5510031
 • Kellemes (Ľubotice) 2162306  5510031
 • Alsó-Sebes (Nižná Šebastová) 2162306  5510031
 • Kőrösfő (Okružá) 2162307  5510032
 • Sebes-Váralja (Podhradík) 2162307  5510032
 • Soósujfalu (Ruská Nová Ves) 2162307  5510032
 • Tot-Soóvár (Solivar) 2162307  5510032
 • (pokrač.) Tot-Soóvár (Solivar) 2162308  5510033
 • Soóbánya (Soľná Baň) 2162308  5510033
 • (Severná) 2162308  5510033
 • Salgó (Šalgovík) 2162308  5510033
 • Német-Soóvar (Šváby) 2162308  5510033
 • Sebes-Kellemesrétek (Šarišské Lúky) 2162308  5510033
 • Terjékfalu (Teriakovce) 2162308  5510033
 • (pokrač.) Terjékfalu (Teriakovce) 2162309  5510034
 • Felső Sebes (Vyšná Šebastová) 2162309  5510034
 • Harságh (Záborské) 2162309  5510034
 • Aranybánya (Zlatá Baňa) 2162309  5510034
 • Zsegnye (Žehňa) 2162309  5510034
 • Bolyár (Bolirov) 2162309  5510034
 • Boroszló (Brestov) 2162309  5510034
 • (pokrač.) Boroszló (Brestov) 2162310  5510035
 • Bunyida (Bunetice) 2162310  5510035
 • Vörösvágás (Červenica) 2162310  5510035
 • Tizsite (Čižatice) 2162310  5510035
 • Keczer-Kosztolán (Kecerovské Kostolany) 2162310  5510035
 • Keczer-Lipócz (Kecerovský Lipovec) 2162310  5510035
 • Keczer-Peklén (Kecerovské Pekľany) 2162310  5510035
 • (pokrač.) Keczer-Peklén (Kecerovské Pekľany) 2162311  5510036
 • Huvécz (Lučina) 2162311  5510036
 • Mudrócz (Mudrovce) 2162311  5510036
 • Alső-Mérk (Nižné Mirkovce) 2162311  5510036
 • Ó-Falu (Opiná) 2162311  5510036
 • Lapispatak (Ploské) 2162311  5510036
 • Bogdány (Šarišské Bohdanovce) 2162311  5510036
 • Tuhrina (Tuhrina) 2162311  5510036
 • (pokrač.) Tuhrina (Tuhrina) 2162312  5510037
 • Várgony (Varhaňovce) 2162312  5510037
 • Patacskő (Vtáčkovce) 2162312  5510037
 • Felső Mérk (Vyšné Mirkovce) 2162312  5510037
 • Berettő (Bretejovce) 2162312  5510037
 • Budamér (Budimír) 2162312  5510037
 • Somos (Drienov) 2162312  5510037
 • (pokrač.) Somos (Drienov) 2162313  5510038
 • Somos-Ujfalu (Drienovská Nová Ves) 2162313  5510038
 • Böki (Chabžany) 2162313  5510038
 • Janocska (Janovík) 2162313  5510038
 • Kavecsán (Kavečany) 2162313  5510038
 • (pokrač.) Kavecsán (Kavečany 2162314  5510039
 • Szent-István (Kostoľany nad Hornádom) 2162314  5510039
 • Kőszegh (Kysak) 2162314  5510039
 • Lemes (Lemešany) 2162314  5510039
 • Licsért (Ličartovce) 2162314  5510039
 • Kisfalu (Mala Vieska) 2162314  5510039
 • (pokrač.) Kisfalu (Mala Vieska) 2162315  5510040
 • Mocsármány (Močarmany) 2162315  5510040
 • Abos (Obišovce) 2162315  5510040
 • Szent-Péter (Petrovany) 2162315  5510040
 • Senyék (Seniakovce) 2162315  5510040
 • Szokoly (Soko{013E) 2162315  5510040
 • Tapolcsán (Tepličany) 2162316  5510041
 • Terebő (Trebejov) 2162316  5510041
 • Sáros megye: Zsido 2162316  5510041
 • (pokrač.) Sáros megye: Zsido 2162317  5510042
 • Orló (Andrejovka) 2162317  5510042
 • Bajorvágás (Bajerovce) 2162317  5510042
 • Csircs (Čirč 2162317  5510042
 • (pokrač.) Csircs (Čirč 2162318  5510043
 • Györkvágása (Ďurkova) 2162318  5510043
 • Hajtuvka (Hajtovka) 2162318  5510043
 • Gromos [Kozselecz] (Hromoš Kozelec) 2162318  5510043
 • Kijó (Kijov) 2162318  5510043
 • Kucsin (Kučin) 2162318  5510043
 • Lagnó (Legnava) 2162318  5510043
 • (pokrač.) Lagnó (Legnava) 2162319  5510044
 • Lubotin (Ľ}ubotín) 2162319  5510044
 • Kis-Lipnik (Malý Lipník) 2162319  5510044
 • Matiszova (Matisová) 2162319  5510044
 • Obrucsnó (Obručné) 2162319  5510044
 • Orló (Orlov) 2162320  5510045
 • Palocsa (Plaveč) 2162320  5510045
 • Plavnicza (Plavnica) 2162320  5510045
 • (pokrač.) Plavnicz (Plavnica) 2162321  5510046
 • Pusztamestő (Pusté Pole) 2162321  5510046
 • Oroszvólya (Ruská Voľa) -- Oľšov (Olysó) 2162321  5510046
 • Sztarina (Starina) 2162321  5510046
 • Szulin (Sulín) 2162321  5510046
 • Feketekút (Šambron) 2162321  5510046
 • Jesztreb [Fels{0151)kánya] (Šaršské Jastrabie) 2162322  5510047
 • Uják (Údol) 2162322  5510047
 • Alsó-Szálok (Nižný Slavkov) 2162322  5510047
 • (pokrač.) Alsó-Szálok (Nižný Slavkov) 2162323  5510048
 • (Blošov) 2162323  5510048
 • Blazávágás (Blačov) 2162323  5510048
 • Berzevicze (Brezivuca) 2162323  5510048
 • (pokrač.) Berzevicze (Brezivuca) 2162324  5510049
 • Darócz (Šarišské Dravce) 2162324  5510049
 • (Brečovička) 2162324  5510049
 • Harcsár-Lucska (Lúčka) 2162324  5510049
 • Héthárs (Lipany) 2162324  5510049
 • (pokrač.) Héthárs (Lipany) 2153083  5509881
 • Krivány (Krivany) 2153083  5509881
 • Polyom (Poloma) 2153083  5509881
 • Stelbach (Tichý Potok) 2153083  5509881
 • Schönviz (Krásna Lúka) 2153083  5509881
 • (pokrač.) Schönviz (Krásna Lúka) 2150621  5016591
 • Tarkeő (Kamenica) 2150621  5016591
 • Tárcza (Torysa) 2150621  5016591
 • Viszoka (Vysoká) 2150621  5016591
 • Bodanlaka (Bodovce) 2150621  5016591
 • Vörösvágás (Červenica) 2150621  5016591
 • (pokrač.) Vörösvágás (Červenica) 2150622  5503673
 • Csipkés-Tolcsemes (Šarišské Sokolovce) 2150622  5503673
 • Décső (Ďačov) 2150622  5503673
 • Som (Drienica) 2150622  5503673
 • Dobó (Dubovica) 2150622  5503673
 • Hőnig (Hanigovce) 2150622  5503673
 • Jakoris (Jakovany) 2150622  5503673
 • (pokrač.) Jakoris (Jakovany) 2150623  5503674
 • Magyar-Jakabfalu (Jakubovany) 2150623  5503674
 • Jakabvolya (Jakubova Voľa) 2150623  5503674
 • Litinye (Ľutina) 2150623  5503674
 • Milospuszta {Milpoš) 2150623  5503674
 • Olejnok (Olejníkov) 2150623  5503674
 • Orkuta (Orkucany) 2150624  5503675
 • Péchujfalu (Pečovská Nová Ves) 2150624  5503675
 • (Petrovenec) 2150624  5503675
 • Roshkovány (Rožkovany) 2150624  5503675
 • Szent-Mihály (Šarišské Michaľany) 2150624  5503675
 • (pokrač.) Szent-Mihály (Šarišské Michaľany) 2150625  5503676
 • Csipkés-Tolcsemes (Šarišské Sokolovce) 2150625  5503676
 • Ujfalu (Uzovce) 2150625  5503676
 • Sáros megye (Zsido) -- Okres Horná Torysa 2150625  5503676
 • (pokrač.) Sáros megye (Zsido) -- Okres Horná Torysa 2150626  5503677
 • Bodruzsal (Bodružaľ) 2150626  5503677
 • Zemplén járás: Bukócz (Bukovce) 2150626  5503677
 • Dricsna, Zemplén (Driečna ) 2150626  5503677
 • Duplin (Duplín) 2150626  5503677
 • Gribo (Gribov) 2150626  5503677
 • Hunkócz (Hunkovce) 2150626  5503677
 • Koszuhócz (Kožuchovce) 2150626  5503677
 • Krajno Bisztra (Krajná Bystrá) 2150626  5503677
 • (pokrač.) Krajno Bisztra (Krajná Bystrá) 2150627  5503678
 • Krajno-Polyána (Krajná Poľana) 2150627  5503678
 • Krajno Porubka (Krajná Porúbka) 2150627  5503678
 • Krusinyecz (Krušinec) 2150627  5503678
 • Meztiszkó (Mestisko) 2150627  5503678
 • Mirolya (Mereľa) 2150627  5503678
 • Alsó-Komárnyik (Nizžný Komarník) 2150627  5503678
 • Mergeska (Nová Polianka) 2150627  5503678
 • Potoka (Potoky) 2150627  5503678
 • Prikra (Príkra) 2150627  5503678
 • Psztrina (Pstrina) 2150627  5503678
 • Szorocsin (Strečín) 2150627  5503678
 • (pokrač.) Szorocsin (Strečín) 2150628  5503679
 • Szuha (Suchá) 2150628  5503679
 • Sarbó (Šarbov) 2150628  5503679
 • Tisinyecz (Tisinec) 2150628  5503679
 • Viszlava (Vislave) 2150628  5503679
 • Viskócz (Viškovce) 2150628  5503679
 • Zemlpén járás: Vladicsa (VladiČa) (Vladi{010}a čiástočnie v Šarišske ) 2150628  5503679
 • Felső-Komárnyik (Vyšný Komarník) 2150628  5503679
 • Belejócz (Belejovce) 2150628  5503679
 • Dobroszlava (Dobroslava) 2150628  5503679
 • Dolhony (Dlhoňa) 2150628  5503679
 • Hravovcsik (Hrabovčik) 2150628  5503679
 • Alsó-Mirosó (Jurková Voľa) 2150628  5503679
 • Kapisó (Kapišová) 2150629  5503680
 • Korejócz (Korehovce) 2150629  5503680
 • Krajno-Csarnó (Krajné Čierne) 2150629  5503680
 • Krusinyecz (Kryšlová) 2150629  5503680
 • Ladomér (Lademírová) 2150629  5503680
 • Medvedze (Medvedzie) 2150629  5503680
 • Mlinarócz (Mlynarovce) 2150629  5503680
 • Alsó-Jedlova (Nižná Medňova 2150629  5503680
 • Alsó-Piszana (Nižná Písaná) 2150629  5503680
 • Alsó-Szvidnik (Nižný Svidník) 2150629  5503680
 • (pokrač.) Alsó-Szvidnik (Nižný Svidník) 2150630  5503681
 • Rákócz (Rakovčík) 2150630  5503681
 • Rovno (Rovné) 2150630  5503681
 • Szvidnicska (Svidníčka) 2150630  5503681
 • Semetkócz (Šemetkovce) 2150630  5503681
 • Vagrinecz (Vagrinec) 2150630  5503681
 • Vapenik (Vápeník) 2150630  5503681
 • Felső-Jedlova (Vyšná Jedňova) 2150630  5503681
 • Felső-Piszana (Vy{0161)ná Písaná) 2150630  5503681
 • Becheró (Becherov) 2150630  5503681
 • (pokrač.) Becheró (Becherov) 2150631  5503682
 • Czernina (Cervina) 2150631  5503682
 • Czigla (Cigla) 2150631  5503682
 • Dubova (Dubová) 2150631  5503682
 • Hutka (Hutka) 2150631  5503682
 • Komlosa (Chemňova) 2150631  5503682
 • Jedlinka (Jedlinka) 2150631  5503682
 • Kurimka (Kurimka) 2150632  5503683
 • Alsó Orlich (Nižný Orlík) 2150632  5503683
 • Alsó-Polyánka (Nižná Polianka) 2150632  5503683
 • Alsó-Mirosó (Nižný Mirošov) 2150632  5503683
 • Miklósvőlgye (Mikulášová) 2150632  5503683
 • Ondávka (Ondavka) 2150632  5503683
 • Regettő (Regetovka) 2150632  5503683
 • Rosztoka (Roztoky) 2150632  5503683
 • (pokrač.) Rosztoka (Roztoky) 2150633  5503684
 • Smilno (Smilno) 2150633  5503684
 • Sztebnik (Stebník) 2150633  5503684
 • Sztebnik-Hutta (Stebnícka Huta)
 • 2150633  5503684
 • Csarnó (Šarišské Čierne) 2150633  5503684
 • Váradka (Varádla) 2150633  5503684
 • (pokrač.) Váradka (Varádla) 2150634  5503685
 • Felső-Mirosó (Vyšný) 2150634  5503685
 • Felső-Orlich (Vyšný Orlík) 2150634  5503685
 • Felső-Polyánka (Vyšná Polianka) 2150634  5503685
 • Zboro (Zborov) 2150634  5503685
 • (pokrač.) Zboro (Zborov) 2150635  5503686
 • Sarós megy, Járás Makovicza (Zsido) 2150635  5503686
 • Boglyárka (Bogliarka) 2150635  5503686
 • Czigelka (Cigelka) 2150635  5503686
 • (pokrač.) Czigelka (Cigelka) 2150636  5503687
 • Fricska (Fričkovce) 2150636  5503687
 • Gáboltó (Gaboltov) 2150636  5503687
 • Gerlachó (Gerlachov) 2150636  5503687
 • Hrabszke (Hrabské) 2150636  5503687
 • Krive (Krivé) 2150636  5503687
 • (pokrač.) Krive (Krivé) 2150637  5503688
 • Kruzslyó (Kružľov) 2150637  5503688
 • Kuró (Kurov) 2150637  5503688
 • Lénártó (Lenartov) 2150637  5503688
 • Livó (Livov) 2150637  5503688
 • Livóhutta (Livovská Huta) 2150638  5503689
 • Luko (Lukov) 2150638  5503689
 • Malyczo (Malcov) 2150638  5503689
 • Sárpatak (Mokroluh) 2150638  5503689
 • Alsó-Tvaroscz (Nižný Tvarožec) 2150638  5503689
 • (pokrač.) Alsó-Tvaroscz (Nižný Tvarožec) 2150639  5503690
 • Pitrova (Petrova) 2150639  5503690
 • Rokitó (Rokytov) 2150639  5503690
 • Sverzsó (Sveršov) 2150639  5503690
 • Sznakó (Snakov) 2150639  5503690
 • Tarnó (Tarnov) 2150639  5503690
 • Veneczia (Venecia) 2150640  5503691
 • Felső-Tvaroscz (Vyšný Tvarožec) 2150640  5503691
 • Aranypataka (Zlaté) 2150640  5503691
 • Balpataka (Babín Potok) 2150640  5503691
 • Bartosfalu (Bartošovce) 2150640  5503691
 • Deméthe (Demjata) 2150640  5503691
 • Gerlachó (Geraltov) 2150640  5503691
 • Hertnek (Hertník) 2150641  5503692
 • Hradiszko (Hradisko) 2150641  5503692
 • Gombosfalva (Hubošovce) 2150641  5503692
 • Bérczalja (Janovce) 2150641  5503692
 • Kis-Szilva (Malý Slivník) 2150641  5503692
 • Ádámfőlde (Mošurov) 2150641  5503692
 • Ossikó (Osikov) 2150641  5503692
 • (pokrač.) Ossikó (Osikov) 2189243  5510070
 • Ratvaj (Ratvay) 2189243  5510070
 • (Svätý Ďur) 2189243  5510070
 • Siba (Šiba) 2189243  5510070
 • Nagy-Szilva (Veľký Slivník) 2189243  5510070
 • Szedikert (Záhradné) 2189243  5510070
 • Lófalu (Kobyly) 2189243  5510070
 • Lukavicza (Lukavica) 2189244  5510071
 • Magyar-Raszlavicz (Nižné Raslavice) 2189244  5510071
 • Alsó-Volya (Nižná Voľa) 2189244  5510071
 • Ressó (Rešov) 2189244  5510071
 • Richwald (Richvald) 2189244  5510071
 • Trocsan (Tročany) 2189244  5510071
 • Vanyiskócz (Vaniškovce) 2189244  5510071
 • Tót-Raszlavicz (Vyšné Raslavice) 2189245  5510072
 • Felső-Volya (Vyšná Voľa) 2189245  5510072
 • Szekcső járás: Zsido 2189245  5510072
 • Bajor (Bajerov) 2189246  5510073
 • Berzenke (Bzenov) 2189246  5510073
 • Janó (Janov) 2189246  5510073
 • Kajátha (Kojatice) 2189246  5510073
 • Kvacsán (Kvačany) 2189246  5510073
 • Lubócz (Ľubovec) 2189246  5510073
 • Luzsánka (Lužanka) 2189246  5510073
 • Kis-Sáros (Malý Šariš) 2189246  5510073
 • Szent-Imre (Meretice) 2189247  5510074
 • Radács (Radačov) 2189247  5510074
 • Berki (Rokycany) 2189247  5510074
 • O-Ruzsin (Ružín) 2189247  5510074
 • Szedlicze (Sedlice) 2189247  5510074
 • Szárazvőlgy (Suchá Dolina) 2189247  5510074
 • Nagy-Ladna (Veľká Lodina) 2189247  5510074
 • Izsép (Žipov) 2189248  5510075
 • Zsebfalu (Župčany) 2189248  5510075
 • Andrásvágás (Andrašovce) 2189248  5510075
 • Berthót (Bertotovce) 2189248  5510075
 • Bujak (Bujakov) 2189248  5510075
 • Frics (Fričovce) 2189248  5510075
 • Hedri (Hendrichovce) 2189248  5510075
 • Hrabkó (Hrabkov) 2189248  5510075
 • (pokrač.) Hrabkó (Hrabkov) 2189249  5510076
 • Mochnya (Chmiňany) 2189249  5510076
 • Nemet-Jakabvágás (Chminianske Jakubovany) 2189249  5510076
 • Klembérk (Klenov) 2189249  5510076
 • Szent-Kereszt (Križovany) 2189249  5510076
 • Kis-Ladna (Malá Lodina) 2189250  5510077
 • Lacsnó (Lačnov) 2189250  5510077
 • Lipova (Lipovcec) 2189250  5510077
 • Miklósvágás (Miklušovce) 2189250  5510077
 • Siroka (Široké) 2189250  5510077
 • (pokrač.) Siroka (Široké) 2189251  5510078
 • Singlér (Šindliar) 2189251  5510078
 • Istvánvágás (Štefanovce) 2189251  5510078
 • Nagy-Vitéz(Víťaz) 2189251  5510078
 • Kis-Vitéz (Malý Víťaz) 2189251  5510078
 • Deléthe (Daletice) 2189251  5510078
 • Gergelaka (Gregorovce) 2189251  5510078
 • (pokrač.) Gergelaka (Gregorovce) 2189252  5510079
 • Hermány (Hermanovce) 2189252  5510079
 • Szinye-Ujfalu (Chminianska Nová Ves) 2189252  5510079
 • Jernye (Jarovnice) 2189252  5510079
 • Lászka (Lažany) 2189252  5510079
 • Megye (Medzany) 2189252  5510079
 • (pokrač.) Megye (Medzany) 2189404  5510090
 • Mocsolya (Močidľany) 2189404  5510090
 • Osztropataka (Ostorvany) 2189404  5510090
 • Nyársardó (Ražňany) 2189404  5510090
 • Rencsicsó (Ren{010Dišov) 2189404  5510090
 • Szinye (Svina) 2189404  5510090
 • (pokrač.) Szinye (Svina) 2189405  5510091
 • Usz-Peklén (Uzovské Pekľamy}) 2189405  5510091
 • Usz-Salgó (Uzovshý šalgov) 2189405  5510091
 • Nagy-Sáros (Veľký Šariš) 2189405  5510091
 • (pokrač.) Nagy-Sáros (Veňký Šariš) 2189406  5510092
 • Siroka járás: Zsido 2189406  5510092
 • Bábafalu (Babie) 2189407  5510093
 • Benedikócz (Beňadíkovce) 2189407  5510093
 • Zemplén járás: Boksa (Bokša) 2189407  5510093
 • Nyirjes (Brezov) 2189407  5510093
 • Dukafalu (Dukova) 2189407  5510093
 • Fias (Fijaš) 2189407  5510093
 • Girált (Giraltovce) 2189407  5510093
 • Komlós-Keresztes (Chmeľov) 2189407  5510093
 • (pokrač.) Komlós-Keresztes (Chmeľov) 2189408  5510094
 • Kálnás (Kalnište) 2189408  5510094
 • Karácsonmező (Kracčúnovce) 2189408  5510094
 • Kükomező (Kuková) 2189408  5510094
 • Lascov (Laszczó) 2189408  5510094
 • Lucska-Tapli (Lúčka) 2189408  5510094
 • Longh (Lužany) 2189408  5510094
 • Mátévágás (Matovce) 2189408  5510094
 • Kerekrét (Okruhlé) 2189408  5510094
 • Radoma (Radoma) 2189409  5510095
 • Radvány (Radvanovce) 2189409  5510095
 • Szobos (Soboš) 2189409 5510095
 • Zemplén járás: Sandal (Šandal) 2189409  5510095
 • Sapinyecz (Šapinec) 2189409  5510095
 • Scsavnyik (Šarišský Štiavnik) 2189409  5510095
 • Valykócz (Vaľkovce) 2189409  5510095
 • Zsálmány (Želmanovce) 2189409  5510095
 • Vaspataka (Železník) 2189409  5510095
 • Bisztra (Bystré) 2189409  5510095
 • (pokrač.) Bisztra (Bystré) 2189410  5510096
 • Cselfalu (Čelovce) 2189410  5510096
 • Fulyán (Fulianka) 2189410  5510096
 • Hanusfalu (Hanušovce) 2189410  5510096
 • Hermány (Hermanovce) 2189410  5510096
 • Komlós (Chmeľvec) 2189410  5510096
 • Kapi (Kapušany) 2189411  5510097
 • Kapi-Pálvágás (Kapušanské Pavlovce) 2189411  5510097
 • Keczer-Pálvágás (Kecerovské Pavlovce) 2189411  5510097
 • Láda (Lada) 2189411  5510097
 • Megyes (Medzianky) 2189411  5510097
 • Tapli-Nemetfalu (Nemcovce) 2189411  5510097
 • Pétervágás (Petrovce) 2189411  5510097
 • (pokrač.) Pétervágás (Petrovce) 2190012  5510103
 • (Nižné Podhorany) 2190012  5510103
 • Prócs (Proč) 2190012  5510103
 • Pósfalu (Pušovce) 2190012  5510103
 • Porubka (Šarišská Poruba) 2190012  5510103
 • Nadfő (Šarišská Trstená) 2190012  5510103
 • Kökény (Trnkkov) 2190012  5510103
 • Töltszék (Tulčík) 2190012  5510103
 • Vlacsa (Vlača) 2190012  5510103
 • (Vyšné Podhorany) 2190012  5510103
 • Dubincz (Dubinne) 2190013  5510104
 • Hermány (Hunkovce) 2190013  5510104
 • Herhej (Harhaj) 2190013  5510104
 • Hrabócz (Hrabovec) 2190013  5510104
 • Kohány (Kochanovce) 2190013  5510104
 • Kaproncza (Koprivnica) 2190013  5510104
 • Koszán (Kožany) 2190013  5510104
 • Kucsin (Kučín) 2190014  5510105
 • Krucsó (Kručov) 2190014  5510105
 • Kurima (Kurima) 2190014  5510105
 • Lapos (Lopuchov) 2190014  5510105
 • Margonya (Marhaň) 2190014  5510105
 • Tapli-Nemetfalu (Nemcovce) 2190014  5510105
 • Orsócz (Oľšavce) 2190014  5510105
 • Tapoly Porubka (Porubka) 2190015  5510106
 • Varjufalu (Stuľany) 2190015  5510106
 • Sassova (Šašova) 2190015  5510106
 • Stefuró (Štefurov) 2190015  5510106
 • Tapoly járás: Zsido 2190015  5510106
 • Zemplén járás: Sztarkócz (Staškovce) 2150627  5503678
  • Zemplínska župa:
 • Abara (Oborín) 722666  8305306
 • Agárd (Zemplénagárd) 722667  8144688
 • Agyagos (Hlinné) -- Agyidócz (Adidovce) -- Alsóbereczki -- Alsócsebinye (Nižnie Čabiny) -- Alsógolop 722668  8266382
 • Alsórahócz (Nižní Hraboves) -- Alsójablonka (Nižná Jablonka) -- Alsókörtvélyes (Nižny Hrusov) 722669  8305307
 • Alsóolsva (Nižná Ol̓šava) -- Alsóregmec -- Alsósitnyicze (Nižná Šitnica) -- Aranyospatak (Zlatník) Arbonyazsadány (Sárazsadány) 722670  8144591
 • Ardó (Végardó) -- Bacska (Bačka) -- Bacskó (Bačkov) 722671  8266383
 • Barancs (Baranč) -- Barkó (Brekov) -- Baskócz (Baškovce) -- Bánócz (Bánovce nad Ondavou) 722672  8266384
 • Bánszka (Banské) -- Bekecs 722673  8305308
 • Berető (Bracovce) -- Berzék -- Bély (Biel̓) 722674  8305309
 • Biste (Byšta) -- Bodrogkeresztúr 722675  8305310
 • Bodrogkisfalud (Bodrogszegi) -- Bodrogolaszi 722676  8144592
 • Bodrogsára (Sárazsadány) -- Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom) -- Bodrogvécs (Vécs) -- Bodzás (Bžany) 722677  8266385
 • Bodzásujlak (Ujlak) -- Boly (Bol̓) -- Borró (Borov) 722678  8144593
 • Boksa (Bokša) 2189407  5510093
 • Borsi (Borša) -- Bosnyicza (Božčice) -- Bottyán (Bot̓any) -- Bresztó (Brestov) 722679  8144594
 • Brezócz (Berezovec) -- Bruznyicza (Brusnica) -- Bukócz (Bukovec) -- Butka (Budkovce) 722680  7994316
 • Bukócz (Bukovce) 2150626  5503677
 • Csábócz (Cabov) -- Czéke (Cejkov) 722681  8144595
 • Cziróka-Béla (Béla nad Cirochou) 722682  8305311
 • Cziróka-Hosszúmező (Dlhé nad Cirochou) -- Csabalócz (Čabalovce) 722683  8266386
 • Csáklyó (Čaklov) -- Cselej (Čelovce) -- Csernahó (Černochov) -- Csernina (Černina) 722684  8305312
 • Csertész (Čertižné) -- Cséke (Lácacséke) -- Csicsóka (Čičava) -- Csicsva-Alja (Csicsvaalja) -- Csörgő (Čergov) -- Csukalócz (Čukalovce) 722685  8266387
 • Dara -- Dargó (Dargov) -- Dámócz (Dámóc) -- Dávidvágás (Davidov) 722686  8266388
 • Dedasócz (Dedačov) -- Detrik (Detrík) -- Deregnyő (Drahňov) 722687  8266389
 • Dobra (Dobrá) -- Dricsna (Malá Driečná) -- Dubrava (Dúbrava) -- Dubróka (Dúbravka) 722688  7994319
 • Dricsna (DrieČna) 2150626  5503677
 • Egres (Egreš) 722689  8305313
 • Erdőbénye 722690  8266390
 • Erdőbénye 722691  8144596
 • Erdőbénye 722692  8266391
 • Erdőhorváti 722693  8305314
 • Falkus (Falkušovce) -- Feketepatak (Čierne nad Topl̓ou) -- Felsőberczki (Felsőberecki) -- Felsőcsebinye (Vyšné Čabiny) -- Felsőgolop 722694  8305315
 • Felsőjablonka (Vyšná Jablonka) -- Felsőkörtvélyes (Vyšny Hrušov) -- Felsőolsva (Vyšná Olšava) -- Felsőregmecz (Felsőregmec) -- Felsősitnyicze (Vyšná Sitnica) -- Fias (Fijaš) -- Füzesér (Fišar) 722695  8144597
 • Garany (Garaň) -- Gatály (Hatalov) 722696  8266392
 • Gálszécs (Sečovce) 722697  8144598
 • Gálszécs (Sečovce) 722698  8266393
 • Gercsely (Gerčel̓) -- Gerenda (Hriadky) 722699  8266394
 • Gesztely 722700  8266395
 • Giglócz (Giglovce) -- Girincs -- Girócz (Girovce) -- Golop -- Göröginye (Ohradzany) -- Grozócz (Gruzovce) -- Gyapalócz (Ďapalovce) -- Györgyös (Ďurďoš) 722701  8266396
 • Habura (Habura) -- Hankócz (Hankovce) -- Hardicsa (Hardište) 722702  8266397
 • Havaj (Havaj) -- Hazsina (Hažín) -- Hegedűsfalva (Hudcovce) -- Hegyi (Kopčany) 722703  8266398
 • Helmeczke (Chlumec) -- Henczócz (Hencovce) -- Hernádkak 722704 7994320
 • Hernádnémeti 722705  8266399
 • Hocsa (Chotča) -- Holcsikócz (Holčikovce) 722706  8305316
 • Homonna (Humenné) 722707  8144599
 • Homonnaolyka (Vyšná Ol̓ka) -- Homonnarokitó (Humenský Rokytov) -- Homonnazbojna (Nižné Zbojné) -- Hor (Horovce) 722708  8266400
 • Hoporty (Sóstófalva) -- Horbokcsebinye (Čabiny u Horbka) -- Horbokradvány (Nižná Radvaň) -- Hosztavicza (Hostovice) -- Hosszúláz (Széphalom) -- Hrubó (Hrubov) 722709  8266401
 • Imreg (Imbreg) -- Inócz (Inovce) -- Isztáncs (Stanča) -- Izbugya (Zbudza) 722710  8266402
 • Izbugya-Béla Valentócz (Zbudská Belá a Valentovce) -- Izbugya-Bresztó (Brestov) -- Izbugya-Hosszúmező (Zbudske Dlhé) -- Izbugya-Hrabócz (Hrabovec) -- Izbugya-Radvány (Vyšná Radvaň) -- Izbugya-Rokitó (Zbudský Rokitov) -- Izbugya-Zbojna (Vyšné Zbojné) -- Izbugya-Volya (Izbugyavolya) 722711  8144600
 • Jakusócz (Jakušovce) -- Jalova (Jalová) -- Jankócz (Jankovce) -- Jeszenócz (Jasenovce) -- Jeszenő (Jasenov) -- Józseffalva (Újpatak=Sárospatak) -- Józsefvölgy (Juskova Vol̓a) -- Kalenó (Kalinov) -- Kaponya (Kapoňa) 722712  7994321
 • Karád (Tiszakarád) -- Karcsa 722713  8305317
 • Karna (Karná) -- Káros -- Koskócz (Koškovce) -- Kazsu (Kožuchov) -- Kacsánd (Kačanov) -- Kálna (Kalná) -- Kálna-Rosztoka (Kalná Roztoka) 722714  8266403
 • Károlyfalva -- Kásó (Kašov) -- Kelcse (Kelča) -- Kelecsény (Klečenov) -- Kereplye (Kraviany) 722715  8144601
 • Kesznyéten 722716  8305503
 • Királyhelmecz (Král̓ovský Chlumec) 722717  8144602
 • Kisazar (Malé Ozorovce) -- Kisbányácska (Széphalom) -- Kisbari (Malá Bara) -- Kisbőcs -- Kisbreznyica (Brežnička) 722718  8305504
 • Kiscigánd (Cigánd) 722719  8305505
 • Kiscsécs -- Kisdobsza -- Kisdomása (Malá Domaša) -- Kisgéres (Malý Gýreš) 722720  8305506
 • Kiskázmér (Malý Kazimír) -- Kiskemencze (Kamienka) -- Kiskövesd (Malý Kevežd) -- Kisráska (Malé Raškovce) 722721  8305507
 • Kisrozvágy -- Kisruszka (Malý Ruskov) -- Kistárkány (Malý Tarkan) 722722  8266404
 • Kistoronya (Malá Toroňa) -- Kisujlak (Malý Ujlak) -- Kiszte (Kista) -- Kladzán (Kladzany) -- Klenova (Klenová) -- Kobulnyicza (Kobylnice) 722723  8266405
 • Kohanócz (Kochanovce) -- Kohány (Kochanovce) -- Kolbása (Kolbaš) -- Kolbászó (Kolbasov) -- Kolbócz (Kolbovce) 722724  8305508
 • Kolcs-Hosszúmező (Kolčovské Dlhé) -- Kolonicza (Kolonica) -- Komarócz (Komariany) 722725  8144603
 • Kosarócz (Košarovce) -- Kozma (Kuzmice) -- Köröm 722726  8305509
 • Krasznibród (Krásny Brod) -- Krasznócz (Krásnovce) -- Krivostyán (Krivošt̓any) -- Kriva 722727  8144604
 • Kriva-Olyka (Krivá Ol̓ka) -- Krizslyócz (Krišlovce) -- Kudlócz (Kudlovce) -- Kucsin (Kučin) -- Kvakócz (Kvakovce) 722728  8144605
 • Laborczvoja (Vol̓a) -- Ladmócz (Ladmovce) -- Ladomér (Ladomirov) -- Lask (Laškovce) 722729  8291100
 • Lasztócz (Lastovce) -- Lasztomér (Lastomír) 722730  7765159
 • Lázon (Ložín) -- Lácza (Lácacséke) -- Láczafalva (Lackovce) 722731  8305510
 • Leányvár (Révleányvár) -- Legenye (Legiňa) 722732  8144606
 • Legyesbénye 722733  8305511
 • Lelesz (Leles) 722734  8144607
 • Leleszpolyán (Pol̓any) -- Leszkócz (Lieskovec) -- Leszna (Lesné) -- Lomna (Lomné) -- Lomnicza (Lomnica) 722735  8144608
 • Luka (Bodroghalom) Lukasócz (Lukačovce) -- Lyubise (L̓ubiša) 722736  8144609
 • Magyarizsép (Uhorský Žipov) -- Magyarjesztreb (Jastrabie) 722737  8144610
 • Magyarkrucsó (Uhorský Kručov) -- Majorócz (Majerovce) -- Makócz (Makovce) -- Makkoshotyka -- Matyasócz (Matiašovce) 722738  8144611
 • Maskócz (Maškovce) -- Málcza (Malčice) -- Márk (Markovce) -- Márk-Csemernye (Pusté Čemernjé) -- Mátyásháza Felsöregmec -- Mátyáska (Mataška) 722739  8144612
 • Mád 722740  8144613
 • Mád 722741  8144614
 • Mezőzombor -- Megyaszó 722742  8305512
 • Megyaszó -- Mernyik (Merník) 722743  8305513
 • Mezőlaborcz (Medzilaborce) -- Micsák (Mičakovce) -- Miglécz (Miglešov) -- Mihajló (Michajlov) -- Mihályi (Michal̓any) 722744  8144615
 • Mikóháza -- Mikova (Miková) -- Minyócz (Miňovce) -- Mislina (Myslina) 722745  8305514
 • Mocsár (Močarany) -- Modra -- Mogyoróska (Skrabské) 722746 8144616
 • Monok 722747  8266406
 • Monok -- Morva (Moraviany) -- Mrázócz (Mrázovce) 722748  8144617
 • Nagyazar (Vel̓ké Ozorovce) -- Nagybari (Vel̓ká Bara) -- Nagybresnyicze (Breznica) 722749  8305515
 • Nagycigánd (Cigánd) -- Nagycseb (Welké Zbince) 722750  8305516
 • Nagydomása (Vel̓ká Domaša) -- Nagygéres (Vel̓ký Gýreš) -- Nagykázmér (Vel̓ký Kazimír) 722751  8144618
 • Nagykemence (Kamenica nad Cirochou) -- Nagykövesd (Vel̓ký Kevežd) -- Nagypolena (Vel̓ká Pol̓ana) 722752  8266407
 • Nagymihály (Michalovce) 722753  8144619
 • Nagymihály (Michalovce) 722754  8144620
 • Nagyráska (Vel̓ké Raškovce) -- Nagyrozvágy 722755  8305517
 • Nagyruszka (Vel̓ký Ruskov) -- Nagytárkány (Vel̓ký Tarkan) 722756  8266408
 • Nagytoronya (Vel̓ká Toroňa) -- Nátafalva (Nacina Ves) 722757  7994323
 • Nechvalpolyánka (Nechválova Pol̓anka) -- Néspest (Kucanyi) -- Novoszelicza (Nová Sedlica) -- Nyágó (Ňagov) 722758  8305518
 • Olaszliszka 722759  7994325
 • Olsinkó (Ol̓šinkov) -- Ond -- Oreszka (Oreské) -- Oroszbisztra (Bystrá) -- Oroszhrabócz (Ruský Hrabovec) 722760  8266409
 • Oroszkajnya (Ruská Kajňa) -- Oroszkázmér (Ruský Kazimír) -- Oroszkrucsó (Ruský Kručov) -- Oroszpatak (Ruský Potok) -- Oroszpetrócz (Petrovce) -- Oroszporuba (Ruská Poruba) -- Oroszruszka (Ruské) -- Orosztokaj (Tokajík) -- Oroszvolicza -- Oroszvolya (Ruská Vol̓a) -- Osztruzsnyicza (Ostrožnica) 722761  7994326
 • Őrmező (Strážske) -- Őrős (Strážné) 722762  8266410
 • Pakasztó (Pakostova) -- Palota -- Papina (Papín) -- Parihuzócz (Parihuzovce) 722763  8266411
 • Parnó (Parchoviany) -- Pazdics (Pozdišovce) 722764  8144621
 • Páczin (Pácin) -- Pálfölde (Pavlovo) -- Perbenyik (Perbeník) 722765  8266412
 • Pelejte (Plechotice) -- Pecsolina (Pčoliné) -- Peticse (Ptičie) -- Petkócz (Petkovce) 722766  8305519
 • Petőfalva (Petejovce) -- Petrahó (Bodroghalász = Sárospatak) -- Petrik (Petrikovce) -- Petrócz (Petrovce) 722767  8144622
 • Pichnyé (Pichne) -- Piszkorócz (Poskorovce) -- Pravrócz (Pravrovce) -- Pritulyán (Pritul̓any) -- Proszács (Prosačov) -- Puczák (Pucak) -- Poruba (Kamenná Poruba) 722768  8266413
 • Porubka -- Possa (Poša) -- Potocska (Potočky) 722769  8141378
 • Rád (Rad) -- Rafajócz (Rafajovce) -- Rákócz (Rakovec nad Ondavou) 722770  8285478
 • Rátka -- Remenye (Remeniny) -- Repejő (Repejov) 722771  8266414
 • Ricse -- Rokitócz (Rokytovce) -- Roskócz (Roškovce) -- Rosztoka (Roztoka) -- Rovna (Rovné) -- Rozsnyik (Rožňik) 719776  8266340
 • Rudabányácska -- Rudlyó (Rudlov) -- Runyina (Runina) 719777  8291096
 • Sajóhídvég -- Sámogy (Šamudovce) 719778  8141377
 • Sandal (Šandal) 2189409  5510095
 • Sáros-Kispatak (Sárospatak) 719779  8266341
 • Sáros-Nagypatak (Sárospatak) 719780  8144654
 • Sáros-Nagypatak (Sárospatak) 719781  8144655
 • Sáros-Nagypatak (Sárospatak) -- Sátoraljaújhely 719782  8144656
 • Sátoraljaújhely 719783  8144674
 • Sátoraljaújhely 719784  8144673
 • Sátoraljaújhely -- Semjén 719785  8266342
 • Sókút (Sol̓) -- Stefanócz (Štefanovce) -- Szacsúr (Sačurov) 719786  8144672
 • Szalók (Slavkovce) -- Szálnyik (Solník) -- Szedliczke (Sedliská) -- Szegilong -- Szelepka (Sliepkovce) 719787  8144671
 • Szentes -- Szentmária (Svätá Mária) -- Szerencs 719788  8305277
 • Szerencs -- Szécskeresztúr (Kerestúr) 719789  8144670
 • Szécstarnóka (Ternavka) -- Szilvásújfalu (Silvaš) -- Szinna (Snina) 719790  8305278
 • Szinna (Snina) -- Szinyér -- Szmolnik (Smolník) -- Szolnocska (Solnička) -- Szomotor (Somotor) 719791  8144669
 • Szopkócz (Sopkovce) -- Szögh (Bodrogszög) -- Szőlőske (Seleška) -- Sztakcsin (Stakčín) -- Sztakcsin-Rosztoka (Stakčianska Roztoka) 719792  8266343
 • Sztankócz (Stankovce) -- Sztarina (Starina) -- Sztaskócz (Vel̓ké Staškovce) -- Sztára (Staré) 719793  8305279
 • Sztarkócz (Stačkovce) 2150627  5503678
 • Szterkócz (Čabalovce a Sterkovce) -- Sztriócz (Strihovce) -- Sztropkó (Stropkov) 719794  8144668
 • Sztropkó (Stropkov) -- Sztropkó-Olyka (Nižna Ol̓ka) -- Sztropkó-Polena (Malá Pol̓ana) 719795  8144667
 • Sztropkó-Pojánka (Stropkov Pol̓anka) -- Szuha (Suchá) -- Szukó (Sukov) 719796  8144666
 • Szürnyeg (Sirnek) -- Taktaharkány 719797  8305280
 • Taktaszada -- Tapolyhermány (Hermanovce) -- Tavarnapolyánka (Tovarniansak Pol̓anka) 720000  8305297
 • Techna (Dvorianky) -- Telepócz (Telepovce) -- Tarcal 720001  8305298
 • Tarcal 720002  8305299
 • Tarcal -- Tállya 720003  7994273
 • Tállya 720004  7994274
 • Tállya 720005  7994275
 • Tiszalúc 720006  8144660
 • Topoloka (Topol̓ovka) -- Topolya (Topol̓a) -- Topolyán (Topol̓any) -- Tokaj 720007  8266344
 • Tokaj 720008  8144659
 • Tokaj -- Tolcsva 720009  8144658
 • Tolcsva 720010  8305300
 • Tolcsva -- Tóthbisztra -- Tóthizsép (Slovenský Žipov) -- Tóthjablonya (Jabloň) 720011  8266345
 • Tóthjesztreb (Jastrabie) -- Tóthkajnya (Slovenská Kajňa) -- Tóthkriva (Slovenské Krivé) -- Tóthvolova (Slovenská Volová) -- Tarczonfalva (Tarconfalva) 720012  8144657
 • Tőketerebes (Trebišov) 720013  8144675
 • Tőketerebes (Trebišov) 720014  8144676
 • Trepec -- Turány (Turiany) -- Turczócz (Turcovce) -- Tusa (Tušice) -- Tusaújfalu (Tušicka Nová Ves) -- Ubja (Ubl̓a) 720015  8144677
 • Udva (Udvaské) -- Újcsanálos 720016  8266346
 • Ulics (Ulič) -- Upor (Úpor) -- Vajdácska -- Valentócz (Zbudská Belá a Valentovce) 720017  8144678
 • Valkó (Valkov) -- Vajaskócz (Valaškovce) -- Varannó (Vranov nad Topl̓ou) 720018  8141379
 • Varannócsemernye (Čemerné) -- Varannóhoszúmező (Vranoské Dlhé) -- Varehócz (Varechovce) -- Vavricz (Vavric) 720019  8144679
 • Vámosújfalu -- Vásárhely (Trhovište) -- Vehécz (Vechec) 720020  8144680
 • Velejte (Vel̓aty) -- Velkrop -- Velepolya (Vel̓opolie) -- Vécse (Vojčice) 720021  8144681
 • Véke -- Vidrány (Vydraň) -- Világ (Világy) 719798  8144665
 • Vily (Vilyvitány) -- Virava (Výrava) -- Visnyó (Višňov) 719799  8305281
 • Vitány (Vilyvitány) -- Vladicsa (Vladiča) -- Vajtócz (Vajtóc) -- Volicza (Volica) 719800  8144664
 • tiež Vladicsa (Vladiča) 2150628  5503679
 • Závada -- Závadka -- Zamutó (Zamutov) -- Zboj 719801  8144663
 • Zebegnyő (Zbehňov) -- Zemplén (Zemplín) -- Zempléndobra (Dobrá nad Ondavou) 719802  8144662
 • Zétény -- Zombor (Mezőzombor) 719803  8305282
 • Zubna (Zubné) -- Zuella (Zvala) -- Zsalubina (Žalobín) 719804  8144661
 • Névmutató: A-Z -- Tállya (a könyvtáros megállapítása) -- Abara -- Agárd -- Agyagos -- Agyidócz -- Ágcsernyő -- (?) -- (?) -- Kis-Azar -- (?) 719805  8305283
 • Névmutató 719806  8305284
 • Statisztikai összefoglaló 719807  8305285
 • Statisztikai összefoglaló 719808  8305286
 • Statisztikai összefoglaló 719809  8291097
 • Statisztikai összefoglaló 719810  8305287
 • Statisztikai összefoglaló 719811  8305288
 • Statisztikai összefoglaló 719812  8305289
 • Statisztikai összefoglaló 719813  8305290
 • Statisztikai összefoglaló 719814  8305291
 • Statisztikai összefoglaló 719815  8305292
 • Statisztikai összefoglaló 719816  8305293
 • Statisztikai összefoglaló 719817  8305294
 • Statisztikai összefoglaló 719818  8305295
 • Statisztikai összefoglaló 719819  8305296